Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole"

Transkript

1 Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1

2 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et barn mister én i nærmeste familie: forældre, søskende, papforældre, papsøskende, samboende familie. 3. Når skolen mister en elev en ansat. 4. Når skolen mister en ansat 5. Når ulykken sker på en tur 6. Når en ansat mister nærmeste familie For at tage del i dette omsorgsarbejde kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. I forbindelse med samtlige punkter er det vigtigt, at der handles øjeblikkeligt, fra de personer opgaven er pålagt! Planen deles ud til samtlige medarbejdereog kan findes på hjemmesiden. Husk nye! Omsorgsplanen revideres mindst én gang årligt i MED-udvalget, og desuden altid når den har været taget i brug. Det er vigtigt at forældre orienterer skolen,når der sker noget alvorligt for deres børn og omvendt. PÅ skolens kontor findes en Omsorgskasse med forskellige materialer til hjælp i situationen. 2

3 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren. Klasselæreren er forpligtet på, at alle omkring klassen, SFO, servicepersonale og kontoret orienteres. Klasselæreren, (evt. sammen med en kollega ell. ledelsen) kontakter hjemmet for at finde ud af: - Hvad der skal gøres - Hvem der skal orienteres. - Hvilken rolle skolen skal tage på sig. Aftalen skal også indeholde anvisning om orientering af kammerater. (Hent evt. hjælp i omsorgskassen på kontoret) Aftalen forelægges nødvendige personer. Klasselæreren sørger for opfølgning (evt. i samarbejde med en kollega ell. ledelsen) Der er vigtigt, at alle ved, at det er OK at sige fra. 2. Når et barn mister i nærmeste familie. Når ovenstående erfares orienteres klasselæreren og ledelsen. Ledelsen/klasselæreren er forpligtet til at sørge for at skolens øvrige personale orienteres. Klasselæreren (evt. sammen med en kollega ell. ledelsen) besøger hjemmet. Der holdes møde (sekundære lærere inddrages selvfølgelig) vedr. tackling af: - Hvad der skal gøres. - Hvem der skal orienteres. - Hvilken rolle skolen skal tage på sig. - Aftale tidspunkt for et evt. hjemmebesøg. 3

4 Klasselærerne har ansvaret for at deres respektive klasser informeres. Sker dødsfaldet i eksamensperioden for 9. klasse orienteres klassekammeraterne telefonisk. Ledelsen sikre at klasselæreren aflastes i denne opgave. Aftalen skal også indeholde anvisninger om orientering af kammerater. (Råd om hvordan en snak med klassen kan tackles se omsorgskassen). Klasseteamet og andre nødvendige personer informeres om aftalen, og der sendes brev til klassekammeraternes forældre. Ved besøg i hjemmet med bringes buket fra skolen. Følgende kan overvejes: - Deltagelse i begravelse (lærer/klasse?). Få afklaret om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse i begravelsen. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren sammen med en kollega ell. ledelsen som støtte for klasselæreren. Barnet skal være i centrum mht. skolegang/kammerater Bårebuket eller lign. sendes fra skolen. De involverede klasser aftaler selv, om de vil sende blomster. Klasselæreren sørger for (evt. sammen med en kollega ell. ledelsen) opfølgning efter aftale med hjemmet og barnet. 3. Når skolen mister en elev. Når ovenstående erfares orienteres klasselæreren og ledelsen. Ledelsen og klasselæreren er forpligtede på, at skolens øvrige personale orienteres. Sker det i en weekend må ledelse og klasselærer afklare med hinanden, hvem der gør hvad. 4

5 Klassens forældre orienteres hurtigst muligt. Ledelse og klasselærer fordeler opgaven mellem sig. Klasselæreren indkalder klassens forældre til fælles møde på skolen samme dag eller dagen efter. Det ramte barns familie bør gives mulighed for at deltage. Husk brev i sorgkassen. Er det et barn med tilknytning til SFO, skal personalet her selvfølgelig inddrages. Hvad skal der gøres? - Klasselæreren besøger hjemmet (evt. sammen med en kollega ell. ledelsen) og afleverer en buket og en lille hilsen fra skolen. - Få konkrete facts om, hvad der er sket. - Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne? - Hvad kan skolen hjælpe med? - Fortælle hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag. - Afklaring af om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet. Ved kontakt til hjemmet afklares: - Oplysninger om begravelse. - Om forældrene ønsker lærernes og klassekam-meraternes deltagelse i begravelsen. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren og en repræsentant for ledelsen. I klassen. - Klasselæreren (evt. sammen med en kollega ell. ledelsen) er i lokalet, når de første elever ankommer. Elevens plads kan være markeret på en speciel måde f.eks. med lys. (Omsorgskasse findes på kontoret.) - Man taler meget grundigt, om hvad der er sket. (Rygter manes i jorden) - Man snakker med eleverne om den døde elev. (for yderligere hjælp til samtale med eleverne se i omsorgskassen). Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. 5

6 Det kan være en god idé at lade eleverne lave et materiale om den døde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier. - Der er også i orden at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. - Dagen afsluttes, så der ikke er elever, der skal hjem til et tomt hus. Indskolingseleverne skal gå i SFO, indtil forældrene kommer hjem. De store opfordres til at sidde samlet et sted på skolen sammen med en lærer, de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene. - Kontoret (ledelsen) sørger for at give forældre besked tager telefonisk kontakt. - Præsten kan evt. kontaktes en af de efterfølgende dage og komme i klassen for at fortælle om begravelsen. Ledelsen - Ledelsen orienterer skolens personale samtidigt hurtigst muligt og før børnene. - Flaget sættes på halv. Mindestund - Det er vigtigt at klassen i hvilken elev går, er informeret først - Ledelsen giver alle elever en fælles meddelelse om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt. - Der synges en sang. (forslag + transparenter findes i omsorgskassen) - Klasselæreren følger eleverne til klasselokalet og bliver hos dem og afklarer eventuelle spørgsmål. Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner pga. tætte relationer til børn/søskende i andre klasser. (ang. reaktioner se bog i omsorgskassen) - Det er ledelsens opgave at kontakte afdelings-koordinatorerne i tilfælde af yderligere informationer efter skoletid. Disse sørger for en telefonkæde til det øvrige personale. (Evt. en kæde pr. afdeling) - Klasselæreren gives mulighed for at have egen klasse dagen efter dødsfaldet. Klasselæreren sørger for opfølgning - Klasselæreren tager kontakt til familien på et passende tidspunkt efter begravelsen for at aftale videre hjælp og støtte. - Besøg ved gravsted med klassen. - Husk mærkedage, men lad det være på børnenes præmisser. 6

7 4. Når skolen mister en ansat. - Ledelsen sørger for den nødvendige kontakt til andre medarbejdere, for at komme frem til, hvad der skal iværksættes. - Flaget sættes på halv. - Ledelsen besøger afdødes familie og medbringer blomster. - Giver de efterladte mulighed for at komme frem med, hvad de forventer af skolen i denne situation, og aftaler med afdødes familie, hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet. - Samme dag sendes en varm hilsen fra skolen. Information til de ansatte - Ledelsen kontakter alle og får samlet de ansatte ved skolen til et kort møde før skolestart. - Ledelsen skaber rammen om samværet. - Skolens ansatte har en stund sammen, hvor de mindes den afdøde. - Ledelsen informerer om, hvordan skolen vil forholde sig mht. denne dag, herunder hvilke informationer, der skal gives eleverne. - Alle informationer skal være klare og præcise, for at undgå misforståelser. - Ansatte som rammes af sorgen, og som ikke formår at gennemføre skoledagen, fritages fra dette. - Send ikke elever hjem, men find alternative løsninger. Slå evt. flere klasser sammen. - Mindestund det aftales evt. med afdødes familie. Hvis dødsfald sker i ferie - Den medarbejder der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen. Ledelsen sørger for den videre formidling til det øvrige personale. - Ledelsen sørger for kontakt til hjemmet. - Hvis man ikke kan få fat i ovenstående, købes og sendes en buket fra skolen til hjemmet. - Ledelsen sørger for blomster til og deltagelse ved begravelsen samt skriftlig information til forældre og personale. 7

8 - Mindestund afholdes den første dag efter ferien. Forløbet i klassen foregår også den første dag efter ferien, hvor klasselæreren er med sin klasse. 5. Når en ulykke sker på en tur/i skoletiden. - stop ulykken - ring børnene informeres om hvordan man i en sådan situation bør og ikke bør bruge mobiltelefoner - ring til skolen eller SFO (hvor er vi hvad er der sket etc.) - fra SFO/skolen en af lederne tager til ulykkesstedet - SFO/skolen kontakter forældrene (fortrinsvis uddannet personale) - en voksen med ambulancen (i situationen vurderes, hvem der tager med primært den der har overværet ulykken) - vurdering samles vi på ulykkesstedet eller tager vi hjem på skolen eller i SFO (de implicerede) - løbende kontakt mellem skolen/sfo og ulykkesstedet - vurdering efter ulykkens karakter skal alle forældre kontaktes eller kun de forældre, hvis børn har set ulykken. - forældrene skal hente børnene på skolen eller i SFO forældrene opfordres til at blive, så alle kan snakke om det skete. - kontakt med sygehuset - kontakt personalet, som har fri - indkald ekstra personale til næste dags morgenvagt i SFO - personalet samles på skolen/sfo venter på personen, der har været med på sygehuset. - bibehold kontakten med den tilskadekomnes forældre - vær opmærksom på, at alle børn får ulykken bearbejdet. 6. Når en ansat mister i nærmeste familie. - ledelsen informerer alle ansatte og klasselærerne informerer klasserne. - ledelsen sørger for at sende hilsen 8

9 Det er kun ledelsen der udtaler sig til pressen. Nyttige telefonnumre: Bælum-Solbjerg Skole Bælum-Solbjerg Skole s SFO a jourført maj

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Det var godt, I kom!

Det var godt, I kom! Det var godt, I kom! om barrierer i forældrenetværk Af Jesper Schwartz & Mette Svejgaard, forebyggelseskonsulenter Vi ved, at forældrenetværk skaber trivsel blandt børnene i en klasse eller gruppe. Det

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Til skolen... Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere