Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 2017"

Transkript

1 Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 3. kvartal 30. november

2 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 1 Indhold A. Indledning... 2 B. Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked... 3 C. Onlinekasino... 5 Spiltyper (onlinekasino)... 8 Salgskanal D. Væddemål Salgskanaler E. Spilleautomater F. Landbaserede kasinoer G. ROFUS... 19

3 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 2 A. Indledning Det Danske spilmarked blev delvist liberaliseret I Spilmarkedet består af følgende 8 kategorier, der hver er defineret i Lov om spil: Lotterier, klasselotterier, almennyttige lotterier, onlinekasino, landbaseret kasino, væddemålsmarkedet, væddemål på heste, hunde og duer og gevinstgivende spilleautomater. Kategorierne anvendes til at definere spilområderne, samt til statistiske formål. Hver kategori har sin egen procedure vedrørende tilladelser disse afspejler de forskellige lovgivningsmæssige og kommercielle forhold for hver kategori. Statistik indsamles og behandles på forskellige tidspunkter og med forskellige intervaller for hver kategori. Denne rapport dækker væddemål 1, onlinekasino, spilleautomater 2 og landbaseret kasino. Statistik for lotterier, klasselotterier, almennyttige lotterier og væddemål på heste 3 er ikke tilgængelig for 3. kvartal på publiceringstidspunktet. Eftersom der kan være tale om forsinkelser grundet datatilgængelighed, vil enkelte tal i denne rapport være baseret på estimater ud fra den data, der er tilgængelig i skrivende stund. Derudover er Spillemyndigheden efter forbedrede opgørelsesmetoder overgået fra afrunding til nærmeste 5 mio. kr. til afrunding til nærmeste 1 mio. kr. i enkelte tilfælde ned til 0,1 mio. kr. Disse tal kan fortsat ændre sig, fx i forbindelse med forsinkede afgiftsindberetninger. Tallene er ikke korrigeret for inflation. Statistik der vedrører bruttospilleindtægten (BSI), omsætning og gevinster bygger på afgiftsangivelser til SKAT. Statistik, der vedrører forbrugeradfærd på spilmarkedet, herunder spiltyper inden for den enkelte kategori og salgskanal, bygger på tilladelseshavernes løbende indberetninger til Spillemyndigheden. Bemærk at der pga. de forskellige datakilder kan være små statiske uoverensstemmelser fra den ene kilde til den anden. Kvartalsstatistikrapporter offentliggøres ca. to måneder efter det kvartal rapporten omhandler. Dette skyldes de forskellige indberetningstidspunkter til SKAT på de fire fokus markeder. 1 Herefter anvendes ordet væddemål. Som beskrevet indledningsvist er væddemål på heste, hunde og duer ikke på nuværende tidspunkt liberaliseret. Liberalisering af væddemål på disse aktiviteter træder først i kraft fra den 1. januar Herefter anvendes Spilleautomater i stedet for gevinstgivende spilleautomater. Spillemyndigheden har ikke umiddelbart data for automater uden gevinster. 3 Spillemyndigheden har ikke tal for hunde og duer I forbindelse med lokale puljevæddemål

4 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 3 B. Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked De seneste kvartalsvise BSI-tal for væddemål, onlinekasino, spillemaskiner og landbaseret kasino har været overvejende konsistente med sæsonforventningerne på de enkelte markeder. Samlet set, ses en vækst på de fire markeder på 34 mio. kr. ift. 2. kvartal, hvilket svarer til en kvartalsvis vækst på 2,3 pct., eller en år-til-år vækst på 9,3 pct. (128 mio. kr.). Tabel 1. Kvartalsvis BSI for de 4 fokusmarkeder siden 1. Kvartal (i mio. kr.) 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal År Samlet Væddemål Onlinekasino Landbaseret kasino Spilleautomater Samlet Væddemål Onlinekasino Landbaseret kasino Spilleautomater Samlet Væddemål Onlinekasino Landbaseret kasino Spilleautomater Samlet Væddemål Onlinekasino Landbaseret kasino Spilleautomater Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT og Spillemyndighedens egne beregninger. Tabel 1 viser, at BSI for de fire spilområder ligger 279 mio. kr. højere sammenlignet med 3. kvartal. Væksten har ikke været lige stor på alle spilområder, idet onlinekasino står for langt den største del af væksten (189 mio. kr.). De varierende kvartalsvækstrater er vist i figur 1 i indekseret form, hvor 1. kvartal, 4 er valgt som basis (indeks 100). Det fremgår tydeligt, at onlinekasino har gennemgået størst vækst i forhold til de andre tre spilmarkeder. Spilleautomater har ligget relativ stabilt BSI siden 1. kvartal, dog med en mindre tilbagegående tendens. BSI for væddemål og landbaserede kasinoer har tilsvarende været forholdsvis stabilt siden 3. kvartal, dog ligger væddemål 48 mio. kr. højere sammenlignet med 3. kvartal Kvartal er valgt som basis, fordi det er 2 år efter liberaliseringen og markederne for væddemål og onlinekasino således har haft lidt tid til at stabilisere sig efter liberaliseringen.

5 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 4 Figur 1. Indekseret kvartalsvis BSI (1. kvartal = indeks 100) kv.4 kv.4 kv.4 Landbaseret kasinoer Spilleautomater Væddemål Onlinekasino Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT.

6 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 5 C. Onlinekasino Onlinekasino BSI i 3. kvartal var næsten uændret i forhold til forrige kvartal, med et fald på blot 1,5 mio. kr., svarende til et fald på 0,3 pct. Siden har BSI fra onlinekasino i tredje kvartal været lavere end andet kvartal. Dette gør sig ligeledes gældende for, om end mindre markant end forrige år. BSI for 3. kvartal er væsentlig højere end 3. kvartal, med en år-til-år vækst på 19,3 pct. Tilbagegangen i tredje kvartal har været størst for spil med kommission, hvilket inkluderer multispiller kasinospil, hvor BSI er genereret igennem kommission. Her ses et fald på 3,9 pct. i 3. kvartal set i forhold til 2. kvartal, hvor spil uden kommission derimod kun falder 0,1 pct. for samme periode. Kvartalsstatistik for onlinekasino er vist i tabel 2. Tabel 2. Kvartalsvis omsætning, gevinster, kommission og BSI 5 for onlinekasino (i mio. kr.) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal År Samlet BSI 252,3 248,4 267,3 289, ,7 - omsætning 5.109, , , , ,3 - gevinster 4.904, , , , ,2 - kommission 46,9 37,8 41,0 40,9 166,6 Samlet BSI 303,3 337,0 318,8 349, ,2 - omsætning 6.447, , , , ,7 - gevinster 6.189, , , , ,1 - kommission 45,3 42,3 38,8 38,2 164,6 Samlet BSI 376,3 394,6 382,1 410, ,9 - omsætning 8.590, , , , ,6 - gevinster 8.255, , , , ,1 - kommission 41,7 37,1 33,9 35,8 148,4 Samlet BSI 414,8 457,5 456, omsætning , , , gevinster 9.910, , , kommission 34,9 33,0 31,7 - - Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT. Sammenlignet med 1. kvartal, er BSI for onlinekasino i slutningen af 3. kvartal, vokset med 80,7 pct. Som tabel 2 viser, har den høje vækstrate været drevet af spil uden kommission, og ligger 106,6 pct. højere i 3. kvartal end i 1. kvartal. Modsætningsvis, faldt den gennemsnitlige BSI fra spil med kommission med 32,4 pct. over samme periode. Samlet vækst i BSI, ikke-kommission BSI, og kommission BSI er vist i figur 2, indekseret op imod 1. kvartal samt korrigeret for de varierende kvartalslængder. 5 Omsætning og gevinster er kun for spil uden kommission. Dermed er BSI summen af kommission og omsætning fratrukket gevinster.

7 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 6 Figur 2. Indekseret vækst i BSI, onlinekasino 1. kvartal = indeks kv.4 kv.4 kv.4 Indekseret gns. daglig BSI u. kom. Indekseret gns. daglig total BSI Indekseret gns. daglig kommission Kilde: Afgiftsdata indberettet af tillidsindehavere til SKAT. Den høje vækst for spil uden kommission betyder, at omsætningen for onlinekasino er mere end fordoblet siden 1. kvartal. Mens omsætningen var lidt over 5,1 mia. kr. i 1. kvartal, er det steget til 11,4 mia. kr. i 3. kvartal, hvor der dog ses et moderat fald fra 2. kvartal til 3. kvartal på 160,4 mio. kr. Omsætning er ikke lig med saldoen deponeret på en spilkonto. En spiller, der starter et spil med 100 kr. og stopper med 40 kr., har typisk omsat for 1000 kr. og fået 960 kr. i gevinster uden at spilleren nogensinde har haft meget mere end de 100 kr. som saldo. Tallene påvirkes af denne tilgang, fordi omsætning og gevinster beregnes for hvert enkelt spil. Mens der har været betydelig vækst i BSI siden 1. kvartal, har den kvartalsvise tilbagebetalingspct. ligget i omegnen af 96 pct. igennem hele perioden. Siden 1. kvartal, er der kun registreret en forskel på 0,41 procentpoint mellem den højeste og laveste kvartalsvise aggregerede tilbagebetalingspct. Figur 3 viser, at udviklingen af tilbagebetalingspct. og BSI fra onlinekasino uden kommission har fulgt lignende tendens, som illustreret i figur 3 nedenfor. 6 Selvom væksten i tilbagebetalingspct. har været gradvis, kan selv mindre justeringer af tilbagebetalingsprocenten have betydelige konsekvenser for BSI. Illustreret med eksempler: BSI ville have været 33,5 mio. kr. højere i 3. kvartal, hvis tilbagebetalingsprocenten fra 1. kvartal var anvendt på omsætningen i 3. kvartal. BSI ville have været 15,8 mio. kr. lavere i 1. kvartal, hvis tilbagebetalingsprocenten fra 3. kvartal var anvendt på omsætningen i 1. kvartal. 6 Tallene i figur 3 er korrigeret for varierende kvartalslængder.

8 Indekseret BSI uden kom. Tilbagebetalingspct. 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 7 Figur 3. Udvikling i daglig BSI fra spil uden kommission 1. kvartal = indeks 100 og tilbagebetalingspct. 250,0 96,4% 200,0 96,3% 96,2% 150,0 96,1% 100,0 96,0% 95,9% 50,0 95,8% 0,0 kv.4 kv.4 kv.4 kv.4 95,7% Indekseret gns. daglig BSI u. kom. Lineær (Indekseret gns. daglig BSI u. kom.) Tilbagebetalingsprocent Lineær (Tilbagebetalingsprocent) Kilde: Afgiftsdata indberettet af tillidsindehavere til SKAT. Som tabel 3 viser, var BSI højest for onlinekasino spil uden kommission i april, med en omsætning på lidt over 4 mia. kr. I juli var BSI blot 2,8 mio. kr. lavere, selv om omsætning var næsten 200 mio. kr. lavere. Denne relativt beskedne ændring i BSI er takket være en tilbagebetalingspct. som kun var 0,1 procentpoint lavere i juli måned end i april. Tabel 3. Månedlig BSI for onlinekasino ekskl. spil med kommission (i mio. kr.) BSI (ex. com) Omsætning Gevinster Tilbagebetalingspct. Sep , , ,2 96,3% Aug , , ,7 96,3% Jul , , ,7 96,2% Jun , , ,9 96,2% Maj , , ,2 96,5% Apr , , ,6 96,3% Mar , , ,2 96,4% Feb , , ,5 96,3% Jan , , ,9 96,3% Dec , , ,6 96,2% Nov , , ,0 96,4% Okt , , ,0 96,2% I ALT 1.603, , ,6 96,3% Kilde: Afgiftsdata indberettet af tillidsindehavere til SKAT.

9 BSI og Indskud indeks Tilbagebetalingsindeks 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 8 Figur 4 viser de indekserede værdier for gennemsnitlig daglig omsætning, tilbagebetalingspct. og BSI for spil uden kommission. Det ses, at omsætning, BSI for spil uden kommission og tilbagebetalingspct. alle er steget over de 12 måneder mellem oktober og september, de har dog fulgt forskellige kurver. Tilbagebetalingsprocenten har haft tendens til at stige marginalt langsommere end væksten i indskud, hvilket har betydet, at vækst i BSI ikke har svaret til vækst i indskud. Figur 4. Indekseret udvikling I BSI, indskud og tilbagebetalingspct. (indeks 100 = oktober ) , , , , , ,9 80 okt. 16 nov. 16 dec. 16 jan. 17 feb. 17 mar. 17 apr. 17 maj. 17 jun. 17 jul. 17 aug. 17 sep ,8 Indekseret gns. daglig BSI u. kom. Indekseret tilbagebetalingsprocent Lineær (Indekseret gns. daglig indskud) Indekseret gns. daglig indskud Lineær (Indekseret gns. daglig BSI u. kom.) Lineær (Indekseret tilbagebetalingsprocent) Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT. Spiltyper (onlinekasino) Online spilleautomater har været det mest populære online kasinospil de seneste 12 måneder med en markedsandel 7 på 66,6 pct. I 3. kvartal af var roulette den næstmest spillede spiltype, med i gennemsnit 15 pct. af markedet, hvortil blackjack findes på 3. pladsen med 12 pct. af markedet. Som figur 5 illustrerer, har fordelingen af markedsandelen for disse spilformer været relativ stabil indtil juni. Fra juli og frem, har markedsandelene for roulette og blackjack ændret sig markant. I Spillemyndigheden vurderer vi, at det ikke nødvendigvis er tegn på store ændringer i markedet, men at mange spilleudbydere har været bedre til at klassificere spil i stedet for at bruge betegnelsen andet i deres data. Dvs. at tal for roulette og blackjack formentlig er højere end vist i figur 5. 7 Målt på BSI spil uden kommission

10 Mio. kr. Kommision som andel af BSI 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 9 Figur 5. Markedsandel for onlinekasino (ekskl. kommissionsspil) oktober - september 14% 18% 16% 15% 17% 17% 16% 17% 14% 7% 7% 7% 66% 67% 65% 69% 67% 68% 68% 67% 66% 68% 63% 67% 15% 14% 16% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 12% 10% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 8% 9% 9% 12% 12% 12% okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 Blackjack Roulette Spilleautomat Andet Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden. Markedsandel er beregnet ift. omsætning. Spil med kommission, fx multiplayer poker er ikke omfattet. På grund af uregelmæssigheder i data, er tallene for juni baseret på et skøn, der er trukket fra et udvalg af onlinekasino operatører. I figur 5 dækker andet en række andre spil, herunder pokerspil mod en maskine, såkaldt videopoker. For spil med kommission, fx poker cash og poker turneringer, hvor spillerne betaler kommission for at deltage og derefter spiller om de resterende indskud, defineres BSI til at være selve kommissionen. Eftersom kommission er grundlaget for spilleafgiften i disse tilfælde, er data registreret anderledes i Spillemyndighedens spilkontrolsystem set i forhold til single-spiller online kasinospil. På grund af denne forskel indgår spil med kommission ikke i figur 5. Spil med kommission er vist i figur 6 og er baseret på tal indberettet af udbyderne til SKAT. Der har været en jævn, nedadgående tendens for BSI både relativt til BSI og i absolutte tal. Lavere BSI kan også være et tegn på lavere priser og hårdere konkurrence inden for onlinekasino. Figur 6. Udvikling i kommission som andel af BSI (oktober september ) ,0% ,0% 120 8,0% ,0 117,2 132,0 128,3 123,7 128,0 147,7 136,1 140,8 144,9 138,0 141,4 6,0% 4,0% ,9 11,2 12,6 12,9 11,0 11,0 11,2 11,3 10,5 10,9 10,0 10,8 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 Kommission BSI u. komm. Kom. Andel af BSI 2,0% 0,0% Kilde: Afgiftsdata indberettet fra tilladelsesindehavere til SKAT.

11 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 10 Salgskanal Over 12 måneder mellem oktober og september, blev 76,3 pct. af BSI på onlinekasino genereret på tilladelseshavernes almindelige hjemmesider, mens de resterende 23,7 pct. blev genereret på mobilversionerne. 8 Data i denne kvartalsrapport afviger fra 2. kvartal af samme årsager som ændringerne i spiltypedata. På trods af ændringer i hhv. internet og mobil markedsandele, tegner der sig en underliggende tendens, hvorpå mobiltransaktioner udgør en voksende andel af onlinekasino markedet. I denne periode er andelen af omsætningen, som kommer fra mobile platforme, steget fra 17,9 pct. i oktober til 29,7 pct. i september, som vist i figur 7. Figur 7. (Månedlig) markedsandel for internet og mobile platforme vægtet efter BSI 17,9% 18,1% 19,3% 19,5% 21,8% 22,5% 22,9% 26,7% 24,8% 27,9% 29,9% 29,7% 23,7% 82,1% 81,9% 80,7% 80,5% 78,2% 77,5% 77,1% 73,3% 75,2% 72,1% 70,1% 70,3% 76,3% okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 TOTAL Internet Mobil Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spilmyndigheden. 8 Det er op til tilladelsesindehavere selv at definere, hvad der er solgt på hhv. mobil og internet. Det er derfor muligt, at en del af omsætningen fra internet reelt stammer fra en mobiltelefon, der bruger desktop - versionen af tilladelseshaverens hjemmeside.

12 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 11 D. Væddemål I 3. kvartal er væddemålsmarkedet vokset med 10,5 pct. i forhold til 2. kvartal. Samtidig er markedet vokset med 9,7 pct. fra 3. kvartal til 3. kvartal, og er 140,6 mio. kr. højere end 1. kvartal. Kvartalsvis BSI har derudover ligget relativt stabilt siden 3. kvartal, trods den forholdsvis høje vækst i indeværende kvartal. Tallene skal tages med lidt forbehold, da der er lidt usikkerhed vedr. den tilgængelige data. Tallene vil derfor blive revideret igen i forbindelse med offentliggørelse af kvartalsstatistikken for 4. kvartal. Tabel 4. Markedsindikatorer for væddemål (BSI og indskud i mio. kr.) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Total Samlet BSI 436,5 440,8 493,8 420, ,2 - Tilbagebetalingspct. 86,5% 88,2% 86,6% 90,4% 88,1% - Indskud 3.206, , , , ,3 - Vækst ift. forrige kvt. - 1,0% 12,0% -14,9% - Samlet BSI 416,4 487,3 547,6 548, ,2 - Tilbagebetalingspct. 90,5% 89,7% 86,9% 89,0% 89,0% - Indskud 4.349, , , , ,6 - Vækst ift. forrige kvt. -0,9% 17,0% 12,4% 0,1% - Samlet BSI 565,4 523,2 529,3 550, ,3 - Tilbagebetalingspct. 89,3% 91,4% 90,0% 89,7% 90,1% - Indskud 5.271, , , , ,1 - Vækst ift. forrige kvt. 3,2% -7,5% 1,2% 4,0% - Samlet BSI 519,2 522,4 577, Tilbagebetalingspct. 90,2% 90,7% 88,6% Indskud 5.293, , , Vækst ift. forrige kvt. -5,7% 0,6% 10,5% - - Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT Som det fremgår af tabel 4, er der siden en generel tendens til en lavere tilbagebetalingspct. mellem andet og tredje kvartal, hvilket resulterer i højere BSI trods et fald i indskud. Den skarpe stigning i BSI mellem andet og tredje kvartal, sker dermed som følge af faldet i tilbagebetalingsprocenten på 2,1 procentpoint. Selvom der ses en generelt faldende tendens fra andet til tredje kvartal, er tilbagebetalingsprocenten i 3. kvartal den laveste siden 3. kvartal, ligesom indskuddet er det laveste siden 4. kvartal. BSI tallene afspejler lignende tendens, nemlig at selvom indskuddet var 243,7 mio. kr. lavere i 3. kvartal i forhold til 3. kvartal, var BSI 47,8 mio. kr. højere.

13 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 12 Figur 8. Tilbagebetalingspct. for væddemål 1. kvartal - 3. kvartal 92% 90% 90,4% 90,5% 89,7% 89,0% 89,3% 91,4% 90,0% 89,7% 90,2% 90,7% 88,2% 88% 86,5% 88,6% 86% 86,6% 86,9% 84% Kv.4 Kv.4 Kv.4 Tilbagebetalingsprocent Lineær (Tilbagebetalingsprocent) Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT Som illustreret i figur 8, har der været store variationer i tilbagebetalingsprocenten, dog med en samlet opadgående tendens. Som tidligere nævnt, kan selv mindre justeringer af tilbagebetalingsprocenten have betydelige konsekvenser for BSI. Illustreret med eksempler: BSI ville have været 101,8 mio. kr. højere i 3. kvartal, hvis tilbagebetalingsprocenten fra 1. kvartal var anvendt på omsætningen fra 3. kvartal. BSI ville have været 70,9 mio. kr. lavere i 1. kvartal, hvis tilbagebetalingsprocenten fra 3. kvartal var anvendt på omsætningen fra 1. kvartal. Tabel 5. BSI (eksklusiv kommission), indskud, og tilbagebetalingspct. for væddemål (i mio. kr.) oktober til september BSI eks. kom. 9 Indskud Tilbagebetalingspct. September , ,8 90,1% August , ,5 87,5% Juli , ,3 87,9% Juni , ,5 90,4% Maj , ,1 89,4% April , ,8 92,0% Marts , ,5 92,7% Februar , ,1 90,6% Januar , ,8 87,2% December , ,3 90,2% November , ,4 90,0% Oktober , ,3 89,0% I ALT 2.160, ,3 89,8% Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT I perioden oktober til september var april den måned hvor tilladelsesindehaverne oplevede størst aktivitet, med en omsætning over 2,3 mia. kr. Dette var dog ikke den måned med højeste BSI; det var derimod januar, hvor tilladelsesindehavernes BSI var 223 mio. kr. på spil uden kommission. Variationer i BSI afspejler en tilbagebetalingspct. med langt flere variationer end for onlinekasino over de 9 Eksklusiv BSI fra kommission.

14 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 13 sidste 12 måneder, som er en naturlig konsekvens af disse spilmarkeders forskelligheder. Den gennemsnitlige månedlige tilbagebetalingspct. for væddemål var 92,7 pct. i marts, hvorimod den var 5,5 procentpoint lavere i januar med 87,2 pct. Forskellen i tilbagebetalingsprocenten for september (90,1 pct.) sammenlignet med eksempelvis marts (92,7 pct.), giver en væsentlig forskel i BSI, hvor BSI for september er 43,4 mio. kr. højere end i marts. Dette på trods af, at indskud er 45,7 mio. kr. lavere i september. Figur 9 viser, at tilbagebetalingsprocenten gennemsnitlig ligger på 89,8 pct. i perioden oktober til september, dog meden svagt nedadgående tendens. Figur 9. Væddemål månedlig tilbagebetalingspct. oktober september 94% 92,7% 92,0% 92% 90,0% 90,2% 90,6% 90,4% 91,0% 90% 89,0% 88% 89,4% 86% 87,2% 87,9% 87,5% 84% okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 Tilbagebetalingsprocent Lineær (Tilbagebetalingsprocent) Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT Salgskanaler I modsætning til onlinekasino, rummer væddemålstilladelse mulighed for både udbud af online og landbaseret spil, med online spil opdelt mellem mobile og desktop (internet) platforme. Ifølge Spillemyndighedens skøn, 10 for 3. kvartal var 50,5 pct. af BSI fra fastodds væddemål genereret igennem mobileplatforme, 16,1 pct. igennem desktop hjemmesider, og de resterende 33,4 pct. fra landbaserede bookmakers. Tabel 6. Markedsandel ift. salgskanal, målte efter BSI, fastodds væddemål Salgskanal Kv.4 Landbaserede 35,9% 34,3% 34,7% 33,4% Internet 17,1% 16,5% 15,5% 16,1% Mobil 47,0% 49,2% 49,8% 50,5% Kilde: Tilladelsesindehaveres indberetninger til SKAT / Spillemyndighedens spilkontrolsystem 10 Det er vigtigt at bemærke, at data i tabel 6 er estimater baseret på en sammenligning af to datasæt - data om spilleafgifter betalt af tilladelsesindehavere og tal hentet fra Spillemyndighedens spilkontrolsystem. De to systemer måler forskellige typer data og i henhold til forskellige tidslinjer. Mens data om transaktioner (indsatser/omsætning) er kategoriseret efter salgskanaler, er skatteoplysninger ikke. I stedet for aggregeres skatteoplysninger månedligt, hvor BSI beregnes efter den formel, som SKAT fastsætter. For at give et skøn af BSI i henhold til salgskanaler sammenlignes transaktionsdata for individuelle licenshavere med de omsætningsdata, der anvendes til beregning af deres BSI, som derefter anvendes som grundlag for et estimat af aggregeret BSI pr. salgskanal. Endvidere indeholder disse data ikke data for indtægtsbegrænsede tilladelsesindehavere.

15 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 14 Set ift. omsætning (ikke BSI), dominerer onlineudbuddet ligeledes og de mobile platforme tegner sig for 54,0 pct. af den samlede omsætning set over de 12 måneder mellem oktober september (se figur 10). Andre onlinetransaktioner (desktop hjemmesider) tegnede sig for 23,0 pct. af omsætningen, mens landbaserede transaktioner vedrørte de resterende 23,0 pct. Figur 10. Salgskanal for væddemål (ekskl. kommisionsspil), opgjort efter omsætning 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 25,3% 24,0% 23,6% 22,2% 24,2% 23,5% 21,4% 22,5% 22,5% 20,1% 22,5% 23,7% 23,1% 23,6% 22,4% 23,9% 23,8% 23,8% 22,9% 22,8% 22,1% 24,7% 21,4% 21,5% 51,6% 52,5% 54,0% 53,8% 52,0% 52,7% 55,7% 54,7% 55,4% 55,2% 56,2% 54,8% okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 Mobil Internet Landbaserede Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden. Når antallet af transaktioner efterses, er det dog landbaserede væddemål som dominerer, med over halvdelen af alle transaktioner i samme periode, mens mobile platforme kommer på en sidsteplads med cirka en femtedel af samtlige antal transaktioner, hvilket er illustreret i figur 11. Eftersom vores statistik peger på, at mobile platforme har overhalet internetsider ift. antal transaktioner, skal en del af forklaringen muligvis findes i bedre registrering af data fra udbydernes side. Figur 11. Salgskanal for væddemål (ekskl. kommissionsspil), opgjort efter antallet af indgåede væddemål 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 55,3% 54,3% 55,3% 53,1% 53,3% 52,9% 50,8% 53,1% 55,4% 55,3% 53,4% 51,9% 25,1% 24,9% 25,2% 24,6% 26,1% 25,1% 25,4% 24,0% 21,7% 19,3% 19,8% 20,5% 19,6% 20,8% 19,5% 22,3% 20,6% 22,0% 23,8% 22,9% 22,9% 25,4% 26,8% 27,6% okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 Mobil Internet Landbaserede Kilde: Baseret på indberetninger fra tilladelsesindehavere til Spillemyndigheden.

16 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 15 E. Spilleautomater BSI fra spilleautomater ligger 18,1 mio. kr. lavere i 3. kvartal end 2. kvartal, men 4,6 mio. kr. højere end 3. kvartal. Det svarer til et fald på 4,7 pct. ift. 2. kvartal, og en stigning af 1,3 pct. ift. 3. kvartal. Denne udvikling følger samme tendens som tidligere år hvor 3. kvartals BSI er lavere end 2.kvartal. Tabel 7. Kvartalsvis BSI for spilleautomater (i mio.kr.) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ÅR Samlet 386,2 404,2 374,4 382, ,9 - Restauranter 89,8 92,7 89,4 88,8 360,7 - Spillehaller 296,4 311,5 284,9 293, ,1 Samlet 376,8 413,1 375,6 382, ,6 - Restauranter 87,6 92,7 87,5 86,0 353,8 - Spillehaller 289,3 320,4 288,2 295, ,7 Samlet 378,6 390,6 364,8 370, ,0 - Restauranter 85,0 86,4 84,0 84,9 340,3 - Spillehaller 293,6 304,2 280,8 285, ,6 Samlet 370,3 387,5 369, Restauranter 85,2 87,6 84, Spillehaller 285,0 299,9 285,0 - - Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT BSI for spillehaller er faldet med 5,0 pct. fra andet til tredje kvartal, ligesom BSI for spilleautomater i restauranter er faldende, dog med en mindre procentdel, nemlig 3,7 pct., som er vist i tabel 8. Tabel 8. Relativ vækst I BSI ift. forrige kvartal for spilleautomater 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet -3,5% 4,7% -7,4% 2,1% - Restauranter -28,0% 3,2% -3,5% -0,7% - Spillehaller 7,6% 5,1% -8,5% 3,0% Samlet -1,4% 9,6% -9,1% 1,7% - Restauranter -1,4% 5,9% -5,7% -1,6% - Spillehaller -1,4% 10,8% -10,1% 2,7% Samlet -0,9% 3,2% -6,6% 1,4% - Restauranter -1,2% 1,6% -2,8% 1,1% - Spillehaller -0,8% 3,6% -7,7% 1,5% Samlet 0,1% 4,7% -4,7% - Restauranter 0,3% 2,8% -3,7% - Spillehaller 0,0% 5,2% -5,0% Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT Den negative udvikling fra 2. kvartal til 3. kvartal er mindre end forrige år, og stadig størst for spillehaller. Set ift. 1. kvartal, er det restauranter som har oplevet den forholdsvis største tilbagegang i kvartalsvis BSI.

17 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 16 Figur 12. Spilleautomater. Udvikling I kvartalsvis BSI indekseret op mod 1. kvartal = indeks Kv.4 Kv.4 Kv.4 Restaurant Spillehal Index 100 Lineær (Restaurant) Lineær (Spillehal) Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT. Spilleautomater genererede en BSI på 1,5 mia. kr. i perioden oktober til september. I gennemsnit generede restauranter en BSI på 28,5 mio. kr. pr. måned, mens spillehaller generede en BSI på 96,2 mio. kr. pr. måned. For både restauranter og spillehaller gælder, at højeste BSI var i april, svarende til henholdsvis 31,1 mio. kr. i restauranter og 108,4 mio. kr. i spillehaller. Figur 13. Månedlig BSI fra spilleautomater (i mio. kr.) oktober september ,3 92,1 95,6 93,7 91,7 99,6 108,4 94,6 96,9 95,0 93,3 96, ,4 27,1 29,5 28,1 27,3 29,9 31,1 28,4 28,2 28,8 27,1 28,6 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 Restaurant Spillehal Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT

18 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 17 F. Landbaserede kasinoer Kvartalsvis BSI i Danmarks syv landbaserede kasinoer, inklusiv DFDS Oslofærgen, er 0,3 pct. lavere i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal, og er marginalt højere end samme kvartal, med en år-tilår vækst på 2,7 pct. Tabel 9. Kvartalsvis BSI (i mio. kr.) og relativ vækst ift. foregående kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 74,7 87,6 82,6 85,1 - Vækst ift. foregående kvartal -12,2% 17,2% -5,7% 3,0% 74,5 98,8 89,2 86,9 - Vækst ift. foregående kvartal -12,5% 32,7% -9,8% -2,5% 95,6 96,7 92,6 94,0 - Vækst ift. foregående kvartal 10,0% 1,2% -4,3% 1,6% 93,4 95,4 95,1 - Vækst ift. foregående kvartal -0,7% 2,1% -0,3% Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT Figur 14 viser kvartalsvis BSI indekseret mod 1. kvartal (indeks: 100). Som figur 14 viser, har udviklinger i BSI fulgt en svag opadgående tendens over denne periode. Kvartalsvis BSI var højest i 2. kvartal, efter et fald i BSI i 1. kvartal. Den kvartalsvise BSI har været relativt stabil lige siden. Figur 14. Kvartalsvis BSI for landbaseret kasino indekseret mod 1. kvartal = indeks: Kv.4 Kv.4 Kv.4 Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT.

19 Månedlig BSI Daglig BSI 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 18 Set over tolv måneder, i perioden oktober september, har landbaseret kasino genereret 377,9 mio. kr. i BSI, svarende til et gennemsnit på 31,5 mio. kr. pr. måned. Hvis man tager hensyn til den varierende længde af hver måned, var BSI lavest i december (0,95 mio. kr. pr. dag), mens april var højest (1,11 mio. kr. pr. dag). I gennemsnit har kasinoer genereret 1,04 mio. kr. pr. dag mellem oktober og september. Figur 15. Månedlig BSI for landbaseret kasino (i mio. kr.) 34 1,15 1, , ,8 31,9 29,3 32,4 28,8 32,3 33,4 31,4 30,5 31,6 31,7 31,8 1,00 0,95 0,90 26 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 BSI Daglig BSI Gns. Daglig BSI 0,85 Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til SKAT.

20 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 19 G. ROFUS ROFUS er Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere. Registrering i ROFUS omfatter alt onlinespil med indskud, udbudt af spiludbydere med tilladelse fra Spillemyndigheden. Fra den 6. januar omfatter registreringen i ROFUS ligeledes udelukkelse fra alle danske fysiske kasinoer. Tabel 9. Antal udelukkede via ROFUS Dato Antal udelukkede personer - heraf endelig udelukkelse Andel af endelig udelukkelse (i pct.) 3. oktober ,7% 1. november ,7% 2. december ,8% 3. januar ,8% 1. februar ,2% 2. marts ,1% 3. april ,3% 1. maj ,6% 1. juni ,2% 2. juli ,7% 1. august ,2% 1. september ,4% 2. oktober ,2% 2. november ,1% 1. december ,4% Kilde: Optælling i ROFUS Som det kan ses, har stigningen typisk ligget på personer om måneden (dette er en nettovækst i antallet af registrerede og ikke antallet af nye registrerede). Stigningen på godt fra december til februar skyldes formentligt den TV-reklamekampagne om ROFUS, der har kørt i OBS og på TV2-kanaler fra 2. juledag frem til udgangen af januar. Der var pr. 1. december flere registreringer i ROFUS end der var d. 2 december, svarende til år-til-år vækst på 46,2 pct. Den største del af væksten bestod i endelig udelukkelse, med flere registreringer i perioden, svarende til 68,6 pct. af registreringsvæksten.

Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017

Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017 Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017 2. kvartal 2017 15. september 2017 Statistik for spilmarkedet 1 Indhold A. Indledning... 2 B. Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked... 3 C. Onlinekasinoer...

Læs mere

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 6. juni 2017 Statistik for spillemarkedet. 1 Indledning Det Danske spillemarkedet blev delvist liberaliseret I 2012, da markedet for væddemål og onlinekasino

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning til rapportering

Spillemyndighedens vejledning til rapportering Spillemyndighedens vejledning til rapportering af spil Dato Version Beskrivelse 1.7.2015 1.0 Dette dokument samler kravene direkte relateret til rapportering af spil data ved brug af standard records.

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G 13. maj 2015 N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G Indledning Folketinget har den 21. april 2015 haft et lovforslag gennem 1. behandling. Indtil videre

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne

Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret fra 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Mens der hele tiden har været en synlig effekt på sodavand,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Konjunkturer og budgetgaranti

Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturer og budgetgaranti - oplæg risikoledelse Bjarne Winge www.kk.dk Side 1 Side 2 / Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturernes betydning for kommunerne > Alle kommuner > kompenseres for stigende

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol... 3 1.3

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Nye beskæftigelsesoplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende lønmodtagere viser, at beskæftigelsen i de seneste to år er faldet væsentligt

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere