SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter"

Transkript

1 SAMFUNDSTJENESTE gavner alle parter

2 SAMFUNDSTJENESTE FOREBYGGER NY KRIMINALITET Samfundstjeneste kan gives enten som vilkår for en betinget dom eller som vilkår for en prøveløsladelse. I 2013 fik personer dom med vilkår om samfundstjeneste. Man kan blive idømt samfundstjeneste i timer. Samfundstjeneste blev etableret i Danmark som forsøg i I 1992 blev den vedtaget ved lov.

3 Hvert år bliver omkring personer idømt samfundstjeneste, og det tal forventes at stige på grund af nye tiltag fra regeringen. Ændringerne er glædelige, blandt andet fordi vi ved, at samfundstjeneste forebygger tilbagefald til ny kriminalitet. I maj 2014 fastslog Justitsministeriets Forskningskontor, at risikoen for at blive dømt for ny kriminalitet mindskes med op til 39 procent, når der idømmes samfundstjeneste i stedet for fængselsstraf. I denne publikation sætter vi fokus på den gode historie om samfundstjeneste: Vi skal høre, hvad de dømte siger, hvad samfundstjenestestederne fortæller, og hvorfor dommerne mener, at samfundstjeneste er et godt redskab. Samfundstjeneste er et godt alternativ til fængselsstraf, idet den dømte i stedet skal udføre ulønnet arbejde i en offentlig eller almennyttig institution i nogle timer om ugen. På den måde undgår han eller hun at blive påvirket af mere hærdede indsatte, som det ofte sker i fængsler. Samtidig kan den dømte bevare sit arbejde eller passe sin uddannelse og fortsat tage sig af sine børn og sin familie, ligesom det er billigere for samfundet, end hvis vedkommende skal afsone en fængselsstraf. De gode erfaringer med samfundstjeneste er mange. På arbejdspladserne får de et andet syn på de personer, de får ud, fordi de lærer dem at kende, og fordi der bliver udført noget arbejde, som ellers ikke ville blive gjort. Det gør, at medarbejderne kan bruge mere tid på deres egentlige opgave, som for eksempel at passe ældre, hvis det drejer sig om et plejehjem. For de dømte selv kan det at komme ud på en arbejdsplads og fungere blandt andre mennesker være en vej til et liv uden kriminalitet. De ser, at der er en anden måde at leve på og tager det ofte til sig. Og det sker da også jævnligt, at folk bliver ansat, hvor de har været i samfundstjeneste. Samfundstjeneste er trods de gode ting, der er at sige, dog først og fremmest en straf, og sådan skal det være. Samfundstjeneste griber afgørende ind i de dømtes fritid og ofte i en ganske lang periode. Bliver de for eksempel idømt 100 timers samfundstjeneste, kan det betyde, at de skal arbejde nogle timer hver lørdag i otte måneder i træk og samtidig skal komme til samtaler i Kriminalforsorgen. Politikerne har gennem årene udvidet brugen af samfundstjeneste flere gange. Siden marts 2012 har det for eksempel været muligt at idømme op til 300 timers samfundstjeneste mod tidligere 240. Og i juni 2014 foreslog Straffelovrådet, der er nedsat af Justitsministeriet, at man endnu engang udvider rammen for, hvornår der kan idømmes samfundstjeneste. Med politikernes tiltag og Kriminalforsorgens arbejde håber vi, at der fremover vil ske en markant stigning i antallet af domme med vilkår om samfundstjeneste. Det betyder, at vi også står med en anden opgave nemlig at skaffe flere steder rundt om i landet, hvor klienterne kan afvikle samfundstjeneste. Vi håber, at denne publikation vil åbne endnu flere døre for samfundstjenesten. Kriminalforsorgsleder Lene Skov Direktoratet for Kriminalforsorgen 3

4 Han vil gøre sig uundværlig Da Torben Christiansen begyndte i samfundstjeneste, var han hjemløs. Han havde været uden arbejde og forsørgelse i to år. Nu er han ansat i jobtilskud og har fået et sted at bo. 4 D et var gået ned af bakke for den nu 58-årige Torben Christiansen de sidste ni år, da han i december 2013 blev idømt 40 timers samfundstjeneste for truende adfærd over for en kvinde og hendes datter: Han boede på det tidspunkt i skoven, var uden arbejde og forsørgelse og drak for mange øl. Men i februar 2014 startede han med at afvikle samfundstjeneste på Bagsværd Stadion, og det har han gjort så godt, at de har ansat ham i løntilskud. Han håber, at han en dag kan blive fastansat. Det er på en måde heldigt, at jeg blev dømt og fik samfundstjeneste. Ellers havde jeg stadig boet i en sovepose i skoven uden at have penge at leve for. I dag er jeg i gang med noget, jeg er god til, og jeg har lige fået min egen toværelses lejlighed, siger han. Slået ud af konens død Torben Christiansen kone døde af kræft i spiserøret i 2004 efter kun tre måneders sygdom. Han og konen havde været gift 17 år. De havde ingen børn, men et godt liv sammen, og det slog ham helt ud at stå alene tilbage. Han holdt op med at spise og betale regninger, og efter et år blev han smidt ud af sin lejlighed og boede herefter på gaden og i skoven. Trods Torben Christiansens ustabile situation lykkedes det ham at bevare sit arbejde som lastbilchauffør. Han blev dog tiltagende trist, og i 2012 stoppede han med at arbejde, men undlod at søge kontanthjælp, fordi han ikke brød sig om at bede andre om hjælp. Herefter blev hver dag en kamp for at klare sig, og forbruget af øl steg, indtil den dag han blev sigtet og endte i retten. Jeg vidste ikke, at der var noget, der hed samfundstjeneste. Men da jeg hørte om det, var jeg ikke i tvivl om, at det ville være godt for mig at komme ud og arbejde blandt andre mennesker og langt bedre end at komme i fængsel, siger han. Efter at Torben Christiansen begyndte på Bagsværd Stadion, har hans dagligdag fået et helt andet indhold: Han kridter sportsbaner, gør rent i omklædningsrummene og kører med en gravemaskine. I starten var han nervøs for, om han kunne passe arbejdet ordentligt og komme op om morgenen. Og hvordan møder man ren på arbejde, når man bor i skoven? Men det viste sig, at der er et bad på stadion, som han kan bruge. Han er ikke en eneste dag mødt for sent på arbejde, og ikke mindst er han god til at bruge sine hænder og kan lide de opgaver, han skal varetage. Bedre end han havde forestillet sig Det er meget bedre, end jeg havde forestillet mig. De folk, jeg arbejder med, ved godt, at jeg er dømt, og at jeg ikke har haft et sted at bo, men de har alle sammen været søde, og jeg har været meget opmærksom på at gøre mig umage. Faktisk besluttede jeg fra starten, at jeg ville forsøge at gøre mig uundværlig. Det var det bedste, jeg kunne gøre for mig selv, siger han og fortsætter: Jeg sørger for altid at løse opgaverne tilfredsstillende, så chefen ved, at han ikke behøver komme forbi og kontrollere det, jeg laver. Jeg viser, at jeg kan tænke selv, og så kan chefen tage sig af andre ting. For Torben Christiansen er livet blevet 571 personer blev idømt samfundstjeneste i 1992 mere lyst, og han har fået mere selvværd, fordi han hver dag mærker, at folk er glade for det, han laver. Jeg var ved at blive forhutlet af at leve i skoven, og jeg havde næppe holdt til det meget længere. Men nu har jeg fået en rytme i mine dage. Jeg drikker færre øl, og jeg har ikke haft de triste tanker, siden jeg startede. Uanset om jeg kan blive på stadion eller kommer et andet sted hen at arbejde, så har samfundstjenesten betydet, at jeg har fået mit liv til at fungere igen, og det har givet mig nyt håb.

5 Efter at 58- årige Torben Christiansen begyndte på Bagsværd Stadion, har han fået sit liv til at fungere igen personer blev idømt samfundstjeneste i

6 For Nikolai Pil betød samfundstjeneste først og fremmest, at han ikke mistede det arbejde, han er så glad for. Fik mulighed for at beholde sit arbejde Nikolaj Pil var lettet, da han blev idømt samfundstjeneste, for det betød at han kunne fortsætte med at passe sit arbejde. Men det kom også til at udvikle ham personligt, så han i dag er mere tolerant. 6

7 grund ofte uvenner med sin far. Da han var 15 år, valgte han at flytte hjemmefra og skulle derefter klare sig selv. Det havde altid været et mål for ham at blive økonomisk uafhængig, så da han som 17-årig fik et job som ufaglært bygningskonstruktør, begyndte hans tilværelse at vende: Han fik penge mellem hænderne, struktur i sin hverdag og blev en stabil medarbejder, og det sidste kom ham til gode, da han blev anholdt. Fakta om recidiv ved samfundstjeneste En undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor fra 2014 viser, at risikoen for at lave ny kriminalitet mindskes med op til 39 procent, hvis man får samfundstjeneste i stedet for fængsel. Behøvede ikke forsømme arbejdet Chefen var ikke glad, da jeg ringede og fortalte, at jeg kom nogle timer for sent, fordi jeg sad i detentionen. Han og mine kollegaer blev forskrækkede over, at jeg var sigtet for at have slået en anden. Men de var glade for mig. Og det var en kæmpe hjælp, da det senere viste sig, at jeg blev idømt samfundstjeneste og ikke behøvede at forsømme mit arbejde. Nicolai Pil blev idømt 40 timers samfundstjeneste, som han afviklede på Bomi-Parken plejehjem på Amager med fem timer hver anden søndag i fire måneder. På den måde kunne han forsætte sin tilværelse som hidtil og samtidig yde en indsats på plejehjemmet, hvor han gik til hånde med rengøringen, hjalp med at forberede maden og talte med beboerne. Jeg var vant til at arbejde med maskiner, men her var mennesker, og det gjorde indtryk på mig, at de var så glade for min hjælp. Mange var kede af det og urolige, men de blev gladere, når der skete noget omkring dem. Og de elskede, når jeg sad med dem. Pludselig kunne jeg se, hvad det betød for mine omgivelser, når jeg var venlig, siger han. D a 21-årige Nicolai Pil blev anholdt og kom i detentionen den 30. december 2013, fordi han var kommet op og slås på et værtshus, var han hundeangst for at få en fængselsdom. Han havde kæmpet for at få en god tilværelse op at stå, siden han var 17 år, og nu var han bange for, at han ville miste arbejde, og alt det han havde opnået. Da jeg hørte, at samfundstjeneste var en mulighed, blev jeg enormt lettet. Hvis jeg var kommet i fængsel, var jeg helt sikkert blevet mere hård for at klare opholdet, og jeg havde risikeret at miste mit arbejde. Jeg tror, fængslet ville have fået mig til at opgive totalt. Nicolai Pil havde en barsk opvækst. Han voksede op med sin far, fordi hans mor drak og ikke magtede at passe ham. Og han blev en vred ung mand. Han gjorde oprør, blev smidt ud af skoler i flere omgange, røg hash dagligt og var af samme Blev mere moden For Nicolai Pil betød samfundstjeneste først og fremmest, at han kunne beholde det arbejde, han er så glad for. Men det var også med til at modne ham personligt. Det fik ham til at søge hjælp for at få styr på sin vrede via et tilbud om vredesbehandling i Kriminalforsorgen. Noget han stadig benytter. Jeg har været opfarende, siden jeg var ung teenager, men jeg blev mere rolig og tolerant af at være sammen med de ældre. Jeg oplevede, at jeg havde fået en ekstra chance, og det blev klart for mig, at jeg måtte gøre noget for at slippe min vrede. For ellers ville jeg bare ende i fængsel på et senere tidspunkt, siger han. I dag handler Nicolai Pils tilværelse ikke kun om at klare sig godt økonomisk, han er også meget opmærksom på, hvordan han opfører sig over for andre. Han ryger mindre hash og har sorteret i sine venner, så han i dag kun omgås personer, der er gode for ham. På den måde er der i dag flere ting i hans tilværelse, der fungerer. Den vrede, jeg i dag arbejder for at få væk, var blevet værre, hvis jeg var kommet i fængsel. Og nu er jeg i stedet blevet mere mild. Jeg har stadigvæk mit arbejde og overvejer at starte på ingeniøruddannelsen. Der er mange ting, der ser lysere ud for mig i dag, fordi mit personlige fundament er blevet stærkere. Og så giver det mig en god følelse, at jeg bidrager til samfundet frem for at være en belastning, siger han. 7

8 Samfundstjeneste hjalp ham tilbage til samfundet Efter mere end to år i fængsel var Allan bange for, at han ikke længere kunne fungere med andre mennesker. I dag er han tilbage på arbejdsmarkedet. 8 Da min advokat sagde, at jeg havde mulighed for at blive prøveløsladt efter at have afsonet halv tid, var min plan lagt, og efter det gjorde jeg alt for at få den opfyldt. Jeg havde gradvist mistet mine sociale kompetencer i fængslet, fordi jeg hele tiden skulle være på vagt for at passe på mig selv. Derfor vidste jeg, at det var vigtigt for mig at komme ud hurtigst muligt. Sådan lyder det fra 37-årige Allan Sørensen, der i december 2010 blev idømt fire og et halvt års fængsel for at være i besiddelse af et kilo kokain, som han havde planer om at sælge videre. Jeg var glad for penge, selvom jeg egentlig havde nok, men kendte en, der handlede, og så blev jeg fristet. Men det har haft kæmpe konsekvenser for mit liv. Jeg mistede mit gode arbejde som mekaniker, jeg skuffede en masse mennesker, blandt andet mine forældre, som troede, at jeg var en god dreng. Og økonomisk har det været dyrt, for alle regninger ventede jo bare på mig, da jeg kom ud, siger han. Mærkelig af at være i fængsel Men det havde også personlige omkostninger for Allan Sørensen at sidde fængslet. Man bliver mærkelig af at sidde inde. Hvis man ikke vil trynes eller udelukkes, skal man holde en facade og ikke vise svaghed, så man vænner sig helt af med at dele følelser og tanker med andre. Når man har levet i det miljø længe, kan man godt blive nervøs over, om man overhovedet er i stand til at være sammen med andre mennesker på en almindelig måde. Ved at starte på handelsgymnasium og ved at deltage i behandling, hvor han lærte at takle problemer uden at begå kriminalitet og undgå disciplinærsager, fik Allan Sørensen i november 2013 mulighed for at blive prøveløsladt efter to år og tre måneder, hvor halvdelen af fængselsstraffen var afsonet. Til gengæld skulle han være i tilsyn af Kriminalforsorgen i et år og udføre samfundstjeneste i 120 timer på Plejecenter Sølund i København. De ældre satte hans liv i perspektiv I starten dukkede jeg nakken, fordi jeg følte, at alle kunne se, at jeg havde siddet inde. Men folk tog godt imod mig på plejehjemmet, og da jeg først fandt ud af, hvad jeg skulle lave, blev jeg hurtigt mere rolig. Og så var det en ubeskrivelig lettelse at opleve, at jeg stadig kunne fungere uden for fængslet, siger han og fortsætter: Jeg stod i køkkenet, smurte madder og ryddede op, så personalet kunne tage sig af de ældre, og alle var tydeligvis glade for det, jeg lavede. Samtidig satte det mit eget liv i perspektiv at være sammen med de ældre, hvoraf de fleste var meget syge og demente. Det blev klart for mig, at jeg havde meget at være glad for, fordi jeg var ung og rask og stadig kunne nå at forme mit liv i en god retning. Selvom Allan Sørensen aldrig var i tvivl om, at samfundstjenesten var en straf, fordi han tilbragte seks timer på plejecentret hver lørdag i syv måneder i træk, så gav det ham mulighed for at genopbygge sit liv: Han fik øvet sig i igen at passe et arbejde, han fik genetableret kontakten og tilliden til familie og venner, og han begyndte at betale af på sin gæld. I dag er han tilbage på arbejdsmarkedet som mekaniker, og han har en kæreste, han vil stifte familie med. Jeg er stadig mærket af tiden i fængslet jeg bærer på en skam, og sådan vil jeg nok altid have det i et eller andet omfang. Men ingen har glæde af, at jeg går ned på grund af min fortid, så jeg har hele tiden set det som min opgave at komme videre og få mit liv tilbage. Jeg er nået langt, og her har samfundstjenesten været en stor hjælp. Prøveløsladelse på halv tid Straffelovens 40a giver mulighed for prøveløsladelse på halv tid i stedet for som normalt på to tredjedel tid: Når den dømte har ydet en særlig indsats under afsoningen, herunder deltaget i behandling, uddannelse, arbejdstræning eller er påbegyndt arbejde. Der KAN i disse tilfælde tilknyttes vilkår om samfundstjeneste. Hvis den dømtes forhold taler derfor. Der SKAL i disse tilfælde tilknyttes vilkår om samfundstjeneste.

9 Allan Sørensen fik troen på sig selv tilbage, da han efter en fængselsdom blev prøveløsladt mod at afvikle samfundtjeneste på et plejehjem. I dag er han tilbage på arbejdsmarkedet som mekaniker. 40a giver mulighed for prøveløsladelse på halv tid 9

10 Arbejdspladser Godt for arbejdsmiljøet at løse en samfundsopgave Siden samfundstjeneste blev indført i Danmark 1982, er antallet af samfundstjenestesteder steget støt og roligt. I dag er der cirka 1100 offentlige institutioner og frivillige organisationer landet over, der modtager folk i samfundstjeneste. Ordningen blev de første mange år primært benyttet til personer, der var dømt for eksempelvis tyveri og bedrageri, men i dag har tæt ved hver femte person, der bliver idømt samfundstjeneste, en dom for simpel vold. Og antallet af voldsdømte i samfundstjeneste forventes at stige, hvis Straffelovrådets forslag bliver til lov. Men hvad siger samfundstjenestestederne selv? Hvad er deres erfaringer og overvejelser? Vi har spurgt fire meget forskellige samfundstjenestesteder. Jytte Keinicke Jensen Økonoma Demenscenter Bryggergården Vesterbro 10 Hvad har I gjort jer af overvejelser som samfundstjenestested? Vi har ikke haft bekymringer, men vi tænker os om og placerer for eksempel ikke folk, der er dømt for tyveri, i plejeafdelingen. Hvis dommerne har idømt folk samfundstjeneste, er det fordi, det er den rigtige straf. De skal have en chance, og det vil vi gerne bidrage til. Vi har ikke haft problemer med at tage voldsdømte. Dem har vi haft en del af, og det har ikke på noget tidspunkt givet os problemer. Oplever I, at det er en hjælp at have folk i samfundstjeneste? Vi investerer selvfølgelig tid i dem, så de føler, at de hører til, men de yder også en reel indsats. De hjælper for eksempel med at bage boller og ordne grøntsager. Det betyder, at vi kan tilbyde en bedre kvalitet mad: Nu serverer vi skrællede friskkogte kartofler i stedet for de vakuumpakkede, der er kogt på forhånd, og gulerødderne er ikke længere frosne.

11 Bent Mygind Sloth Kirketjener Københavns Domkirke Hvad har I gjort jer af overvejelser som samfundstjenestested? I starten var der nogle, der var nervøse for at have kriminelle gående i kirken. Men i de 30 år vi har haft folk i samfundstjeneste, har vi kun haft omkring fem episoder, hvor folk har fået stjålet noget. Og det er ikke mere, end vi har haft med de frivillige, som arbejder her. Vi har ikke haft mange med voldsdomme, men har ingen betænkeligheder ved at tage dem ind. I øvrigt bliver vores folk altid mindre bekymrede, når de først lærer personen at kende og glemmer ofte, at han har begået noget kriminelt. Oplever I, at det er en hjælp at have folk i samfundstjeneste? Vi bruger dem blandt andet til at gøre rent og pakke blomster ud til begravelser, og det er en aflastning. Omvendt bruger vi meget tid på at tale med folk, fordi vi gerne vil have, at de har det godt. Så det går nok nogenlunde lige op. Hvad har det betydet for kulturen på jeres arbejdsplads? Jeg synes, at vi er blevet mere rummelige og nuancerede ved at have folk tæt inde på livet frem for at læse om dem i avisen. Det gør noget godt for en arbejdsplads, at man gør noget for andre. Alle bliver mere glade, så det vil jeg ikke undvære. Hvad har det betydet for kulturen på jeres arbejdsplads? Det har gjort os mere rummelige og stærke som personer. Vi har haft mange forskelige mennesker i samfundstjeneste og er blevet mindre bange for det anderledes. Samtidig taler vi mere sammen på arbejde, for vi samarbejder om de personer, der afvikler samfundstjeneste. Og så giver det os alle en god følelse, at vi hver dag støtter mennesker i en svær situation. 11

12 Ole Nielsen Forvalter Service- og beredskabsforvaltningen Horsens Kommune Hvad har I gjort jer af overvejelser som samfundstjenestested? Vi har ikke haft bekymringer med at tage folk ind, men jeg har valgt personer fra, der er dømt for tyveri, for jeg vil ikke risikere, at de får adgang til vores materiel og biler. Til gengæld har vi ikke betænkeligheder med folk, der er dømt for mindre alvorlig vold. Vi har haft mange personer i samfundstjeneste igennem tiden og har ikke haft problemer med dem. Sanne Rubinke Direktør Den Økologiske Have Odder Hvad har I gjort jer af overvejelser som samfundstjenestested? Jeg vil gerne vide, hvad folk er dømt for. Er de dømt for tyveri, placerer vi dem ikke ved kassen, men vi har ikke oplevet at afvise nogen. Vi er en non profit virksomhed, en demonstrationshave for økologi og bæredygtighed, og det hænger efter min mening godt sammen med at have folk i samfundstjeneste. Vi har haft 10 personer igennem i de to år, jeg har været direktør i haven, og jeg har kun oplevet, at folk har været meget motiverede for at afviklet deres timer. Oplever I, at det er en hjælp at have folk i samfundstjeneste? Helt bestemt. Vi havde i vinter en murer i samfundstjeneste, som hjalp med at få støbt et fundament til et drivhus, som vi ellers ikke ville have fået lavet, og han vidste, hvad det var for materiale, vi skulle købe. Mange fortæller, at de er lettede over, at de ikke kom i fængsel, og de føler, at arbejdet med at passe haven eller vores dyr er meningsfyldt. Og så nyder de, når gæsterne roser stedet. Hvad har det betydet for kulturen på jeres arbejdsplads? Det bidrager positivt til en kultur, hvor man er åben og ikke fordømmende. Mange medarbejdere har fået respekt for samfundstjenestepersonerne, fordi de har lært dem at kende. Det styrker fællesskabet, at vi er med til at løse en opgave, så det har vi tænkt 12 os at blive ved med.

13 Oplever I, at det er en hjælp at have folk i samfundstjeneste? De laver fortrinsvis forefaldende arbejde rydder op, holder orden på genbrugspladsen, sorterer affald, gør maskiner rene og maler. Langt de fleste yder en seriøs indsats, og mange er glade for at være hos os, fordi vi er en ude-arbejdsplads, hvor der altid er noget at lave. Vi har været ude for at afbryde et forløb enkelte gange, fordi personen ikke var motiveret, men vi har også flere Hvad har det betydet for kulturen på jeres arbejdsplads? Vi er en mandearbejdsplads og er meget kontante i vores facon, og det tror jeg er godt for de personer, der kommer her. Men det giver os også en rummelighed, at vi får så mange typer mennesker her. Vi vil gerne yde vores bidrag til, at samfundet fungerer, og det gør vi på denne her måde. Det har både jeg og medarbejderne det godt med. gange efterfølgende ansat personer, vi har haft i samfundstjeneste, fordi det er gået godt. 30år så længe har Københavns Domkirke haft folk i samfundstjeneste 13

14 Peter Mørk er taknemmelig over, at hans børn slap for at opleve ham i fængsel. POLITISKE TILTAG, DER SKAL ØGE BRUGEN AF SAMFUNDSTJENESTE Fra marts 2012 ændredes straffeloven således, at der kan idømmes 300 samfundstjeneste i timer mod før 240 timer. Fra juli 2013 blev det obligatorisk at indhente personundersøgelse i stort set alle sager på sigtede over 18 år for at afklare, om de er egnede til at udføre samfundstjeneste. 14

15 Skånet for en far i fængsel Da Peter Mørk blev sigtet for tyveri, var hans største frygt, at hans børn skulle opleve ham i fængsel. Men han blev idømt samfunds tjeneste, og derfor kunne han fortsætte med at være far og passe sit arbejde. D a politiet kørte op foran den nu 40-årige Peter Mørks dør en dag i december 2012 for at anholde ham, fortrød han inderligt, at han dagen før var faldet for fristelsen til at stjæle en lastbil og liter dieselolie. Han havde tilbragt omkring 10 år i fængsel som ung, fordi han dengang var narkoman og konstant skulle skaffe penge til stoffer. Men i 2003 blev han clean, og siden havde han opbygget en tilværelse, som han var stolt af, og som betød alt. Jeg har siddet inde mange gange, men det er 13 år siden sidst, og dengang var jeg kun mig selv. Men nu havde jeg en kæreste, to børn, et arbejde og en god omgangskreds, jeg kunne miste, og det var fuldstændig uoverskueligt, siger han. Peter Mørk havde en tryg opvækst, men han sig følte altid anderledes og klarede sig ikke godt i skolen. Da han var 14 år, blev forældrene skilt, og det tog hårdt på ham. Han begyndte at ryge hash og følte, at det åbnede for en verden, hvor intet ubehageligt kunne ramme ham. Kort efter begyndte han at tage amfetamin, sovepiller og ryge heroin, og da han var 18 år, var han afhængig af at sprøjte heroin. Peter Mørk stjal for at få penge til stoffer, han røg ind og ud af fængsler, hans far slog hånden af ham, og hans mor var knust. Sådan gik de næste mange år, indtil han i 2003 blev clean blandt andet med hjælp fra en misbrugsbehandling i Statsfængslet på Kragskovhede. En almindelig tilværelse Siden Peter Mørk droppede stofferne, har han arbejdet målrettet på at få en almindelig tilværelse op at stå. Han fik kæreste, to børn, et arbejde og betalte hver måned af på den gæld, han havde fået blandt andet som følge af sagsomkostninger. Men afdragene på gælden var så store, at han næsten ikke havde penge til sig selv, og for to år siden faldt han for fristelsen til at tage lastbilen og dieselolien. Jeg er så ked af, at jeg faldt tilbage til mit gamle mønster med at skaffe hurtige penge, for det er imod alt det, jeg har kæmpet for, siden jeg fik børn. Peter Mørk var sikker på, at han med sin fortid ville komme i fængsel igen. Men han blev blandt andet idømt 60 timers samfundstjeneste, som han er ved at afvikle i Den Økologiske Have i Odder, hvor han lægger fliser og fælder træer. Jeg kan slet ikke sige, hvor glad jeg er for det. Alle har modtaget mig godt, og jeg bliver respekteret for den, jeg er. Men samtidig er jeg ikke i tvivl om, at det er en straf. For jeg skal passe det ved siden af mit arbejde som skraldemand. Og hver lørdag og søndag, når jeg møder, bliver jeg jo mindet om, at jeg er ved at afvikle en dom. Voldsomt at besøge far i fængsel Alligevel vil Peter Mørk ikke bytte for noget: Jeg oplever, at det er en chance, dommeren har givet mig. Jeg bor i en lille by med indbyggere, hvor alle ved alt, og hvor man ikke skal skille sig for meget ud. Den sociale konsekvens af min kriminalitet ville have været stor for mig, hvis jeg skulle afsone. Og det havde været katastrofalt for mine børn, hvis de skulle peges ud og udelukkes fra fællesskaber i skolen, fordi de har en far, der sidder i fængsel. Peter Mørk ville også have følt det som et kæmpe svigt, hvis hans børn skulle besøge ham i fængsel. For han har oplevet, hvor voldsomt det virker på børn at se deres far bag lås og slå. Jeg har venner, hvor jeg har taget deres børn med ind og besøgt dem i fængsel, og det er et hårdt miljø, som chokerer børn. Ud af de fire børn jeg havde med, er de tre nu selv straffede. Jeg er så taknemmelig over, at jeg er sluppet for at komme i den situation. Nu har mine børn en far, der lægger dem i seng og kysser dem godnat, som andre fædre gør. Jo mindre dårlig påvirkning, jo større er deres mulighed for at få et bedre liv end mit, siger han og fortsætter: Jeg brød ned i mange år, hvor de fleste andre byggede deres tilværelse op. I de sidste mange år er det lykkedes mig at bygge op og være der for mine børn. Det har jeg fået mulighed for at fortsætte med, fordi jeg fik samfundstjeneste, og det er stort for mig. 15

16 1.100 aktive samfundstjenestesteder Flere vil få samfundstjeneste Samfundstjeneste er langt at foretrække frem for fængsel, hvis det er muligt, mener retspræsident i Retten i Helsingør og præsident i Østre Landsret. De forventer, at flere vil få samfundstjeneste fremover. 16 Vi ved fra forskning, at det bedste middel til at undgå ny kriminalitet er, at den dømte kan fortsætte med sit arbejde eller uddannelse og bevare kontakten til sin familie. Det kan vi opnå med samfundstjeneste, og samtidig får den dømte en straf for dét, han eller hun har begået. Sådan lyder det fra Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident ved Retten i Helsingør siden Birgitte Holmberg Pedersen glæder sig over, at politikerne de seneste år i flere omgange har udvidet rammen for, hvornår man kan idømme samfundstjeneste. Det er en god udvikling, og jeg støtter fuldt ud, at flere skal have samfundstjeneste. Vi skal sanktionere også af hensyn til ofrene, men vores opgave er også at se på, hvordan vi forhindrer, at det sker igen, siger hun. Det er da også retspræsidentens indtryk, at domstolene rundt om i landet er lydhøre, når de bliver præsenteret for en anmodning om samfundstjeneste. Dommerne ved godt, at samfundstjeneste fører til mindre kriminalitet, og det oplyser vi også domsmændene om, når vi skal tage stilling til, om der skal idømmes fængselsstraf eller samfundstjeneste, siger hun og fortsætter: I retten kommer domsmændene tæt på den tiltalte. De hører nuancerne, og så bliver det klart, hvor vigtigt det er, at personen ikke bare bliver straffet, men også får en mulighed for at fortsætte sit liv uden at begå ny kriminalitet. Blandt andet derfor vil domsmændene meget ofte tale for samfundstjeneste, forklarer hun. Dommerne lydhøre Trods lydhørhed blandt dommere, mener Birgitte Holmberg Pedersen, at domstolene kan bruge samfundstjeneste mere, end de gør i dag. Jeg tror ikke, at der er nogen i Retten i Helsingør, der ikke vil idømme samfundstjeneste, hvis det er muligt. Men det er ikke altid, at der følger en anmodning om samfundstjeneste med, når vi får en sag. Anklagemyndigheden skal derfor være opmærksom på, at de skal lægge op til samfundstjeneste i flere sager, siger hun. Med de seneste politiske tiltag er Birgitte Holmberg Pedersen dog ikke i tvivl om, at der fremover vil blive idømt flere domme med samfundstjeneste. Jo mere bevidste vi bliver om, at der fra politisk hold er et ønske om at øge brugen af samfundstjeneste. Og jo mere velkendt det bliver, at samfundstjeneste nedsætter risikoen

17 Samfundstjeneste er et godt kriminalpræventivt middel, mener retspræsident ved retten i Helsingør Birgitte Holmberg Pedersen og præsident for Østre Landsret Bent Carlsen. for tilbagefald til kriminalitet, jo mere vil vi dommere benytte ordningen, vurderer hun. Også Bent Carlsen, præsident for Østre Landsret, mener, at samfundstjeneste er et godt kriminalpræventivt middel. Han er formand for Straffelovrådet, der i juni 2014 kom med en betænkning om, hvordan brugen af samfundstjeneste kan øges. Fængselstraf er dyrt og kan være socialt invaliderende. Derfor er det langt at foretrække, hvis man kan idømme samfundstjeneste. Samtidig skal vi kunne forsvare brugen af samfundstjeneste over for befolkningen og ofrene. Det mener jeg, vi kan, når vi ser bort fra den alvorligste kriminalitet, fordi samfundstjeneste er en ganske indgribende sanktion. Og fordi undersøgelser viser, at samfundstjeneste, bedre end fængselsstraf, begrænser ny kriminalitet, siger han. Brugen af samfundstjeneste udvidet Tidligere blev samfundstjeneste primært benyttet i sager, hvor personer blev dømt for berigelseskriminalitet som for eksempel tyveri og bedrageri. Men brugen af ordningen har ifølge Bent Carlsen udviklet sig og anvendes i dag i stadig flere sager, hvor den dømte har begået mindre alvorlig vold. Det kan for eksempel være en ung mand, der bliver rodet ind i et værtshusslagsmål, men som ellers har et velfungerende liv og er i gang med uddannelse eller arbejde. Erfaringen har vist, at vi trygt kan idømme samfundstjeneste i sager med førstegangslovovertrædere, hvor det drejer sig om simpel vold. Det er også det, vi i Straffelovrådet bygger videre på, når vi anbefaler, at man ikke skal se så meget på typen af kriminalitet, men mere på grovheden i den enkelte sag, siger Bent Carlsen. Grov vold og banderelateret kriminalitet bør således fortsat efter Straffelovrådets opfattelse som udgangspunkt føre til fængselsstraf. Tal fra Kriminalforsorgen viser, at der trods forskellige politiske tiltag de seneste år har været en flad kurve i forhold til at idømme samfundstjeneste. Men den udvikling vil kunne vendes, vurderer Bent Carlsen. Domstolene vil øge brugen af samfundstjeneste, hvis der er tilslutning til det i Folketinget. Her spiller Straffelovrådets nye betænkning en afgørende rolle. Den vil formentlig føre til et lovforslag i løbet af efteråret 2014, og bliver det vedtaget, vil der ikke gå lang tid, før vi vil se, at flere bliver idømt samfundstjeneste, siger han. 17

18 Samfundstjeneste DERFOR FOREBYGGER DEN NY KRIMINALITET Kan fortsætte med at passe sit arbejde eller sin uddannelse Kan bevare sin bolig Kan være hjemme hos sin familien Undgår negativ påvirkning af et fængselsophold DERFOR ER DET EN STRAF Får berøvet sin fritid Betaler tilbage med gratis arbejde Er underlagt kontrol og tilsyn af Kriminalforsorgen Afviklingen strækker sig over en længere periode Bliver hver gang mindet om, at han eller hun afvikler en dom Hvis vilkåret ikke overholdes, skal straffen istedet afsones i fængsel Fakta om samfundstjenestesteder Et samfundstjenestested skal enten være: en offentlig arbejdsplads være offentligt støttet have et almennyttigt formål. Der er cirka arbejdspladser registreret som aktive samfundstjenestesteder. Der er blandt andet tale om biblioteker, kirker, havne, væresteder, genbrugsbutikker, sportshaller, genbrugsstationer og plejehjem. 18

19 » Jeg kan ikke sige, hvor glad jeg er for at have fået samfundstjeneste. Men samtidig er jeg ikke i tvivl om, at det er en straf. For jeg skal passe den ved siden af mit arbejde som skraldemand. Og hver lørdag og søndag, når jeg møder, bliver jeg mindet om, at jeg er ved at afvikle en dom. «Peter Mørk 19

20 Udgivet af Direktoratet for Kriminalforsorgen, Tekst: Birgitte Rørdam. Fotograf: Ricky Molloy. Grafisk tilrettelæggelse: Koefoed/Ægir. Tryk: Jørn Thomsen Offset A/S

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Hvad har de gjort Hvad virkede/hvad virkede ikke. Forespurgt, om de ville spørge de unge, om de måtte udlevere telefonnummer til.

Hvad har de gjort Hvad virkede/hvad virkede ikke. Forespurgt, om de ville spørge de unge, om de måtte udlevere telefonnummer til. Bilag 1 Består af: - Strategitabel - Beskrivelse af anklagemyndighedens rolle i - Postgang (beskrivelse af meddelelse omkring indsatte fra arresten til borgerservice og videre i systemet) Tabel hvem er

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som fængsels personale kan du hjælpe mennesker med spilleproblemer. Der spilles meget i fængslerne, og det kan føre til ludomani og andre

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere