Pædagogisk årsplan for. Kontoret Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben."

Transkript

1 Pædagogisk årsplan for Kontoret Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj. Tlf.: Hjemmeside:

2 Indholdsfortegnelse Året, der gik... 2 Idrætten i dagligdagen... 2 Trivselsår for personalet... 2 Indvielse af Pottemagerhuset... 2 Årene, der kommer... 2 Recertificering Det foregår for HELE Stafetten 2013/ Folkeskolereformens betydning for Stafetten... 2 Personale... 3 Trivsel i forandringstider... 3 Studieture... 3 Lederuddannelse... 3 Institutionens nuværende organisering... 3 Administration og ledelse... 4 Netværk... 4 Samarbejde... 4 Forældresamarbejde... 4 Internt/eksternt... 4 Samarbejde med bestyrelsen... 5 Året, der gik Idrætten i dagligdagen Det er nu et år siden, vi blev en DGI-certificeret leg- og bevægelsesinstitution. Alle tre afdelinger har som noget helt naturligt implementeret idrætten i dagligdagen, og personalet har fundet deres identitet i forhold til profilen. Nyt personale bliver ansat med kompetencer og interesser i forhold til vores profil, og vi er nu ved at nå det stadium, hvor der skal udbygges og videreudvikles nye mål. Trivselsår for personalet I starten af året lancerede vi i ledelsen, at året 2013 skulle have fokus på personalets trivsel. Vi har lavet forskellige tiltag i dagligdagen, været på en p-weekend, hvor der blev sat ord på, hvorfor vi trives så godt i Stafetten, og har forsøgt ikke at iværksætte nye større udviklingsopgaver i afdelingerne. Resultatet af alt dette er, at vi ifølge en kommunal trivselsundersøgelse har en personalegruppe, der trives ualmindelig godt. Indvielse af Pottemagerhuset Sidste år overtog vi Pottemagerhuset på Amtsvejen 8 i Ølsted som base for vores skovbørnehave, når de er ude at køre. Imidlertid var børnesygdommene så mange, at den ene forhindring for at flytte ind efter den anden har gjort, at vi først nu er rigtig indflyttet. Vi har endnu ikke nået at holde en officiel indvielsereception deroppe. Årene, der kommer Recertificering 2013 Når man er DGI-certificeret, skal man en gang om året recertificeres for at beholde certificeringen. Dette er så første gang, vi skal prøve det, og det kommer til at foregå i oktober måned med 2 x 3 timers moduler. Vi vil denne gang skulle have specielt fokus på, hvordan vi får de børn, der ikke rigtig gider bevæge sig, til at deltage i de forskellige aktiviteter. Det foregår for HELE Stafetten 2013/ september 2012: Der afholdes fælles forældremøde med valg til bestyrelsen. Mødet holdes som et fyraftens-/spisearrangement, hvor jeres børn kan blive passet imens. 11. oktober 2013: Stafetten bliver 26 år! Dette fejres med lagkageræs og hygge fra kl december 2013 Fælles julearrangement, som foregår i hver afdeling kl juni 2014: Den årlige STORE LEGE DAG for alle børn og forældre tilknyttet Stafetten. Vi slutter af med fællesspisning. Folkeskolereformens betydning for Stafetten I juni måned vedtog folketinget en ny folkeskolereform. Den resulterer i, at børn skal gå længere tid i skole og være kortere tid på fritidshjem. Første del af reformen træder allerede i kraft sommer 2014, hvilket betyder, at vores budgetter for næste år, udmeldt til december 2013 kan se helt anderledes ud. INGEN aner endnu, hvilke konsekvenser det får for fritidsinstitutionerne i København. 2

3 Fra Stafettens side deltager leder Joan i alle de møder, der bliver inviteret til omkring dette. Samtidig har vi valgt, at tillidsmanden og suppleanten sammen går til deres møder og sammen reflekterer over, hvad det, de får formidlet, betyder for vores institution, og hvordan de formidler deres viden videre. Personale Trivsel i forandringstider Som følge af den vedtagne folkeskolereform, og dens snarlige udmøntning, har ledelsen besluttet, at næste år på linje med dette år også skal have fokus på trivsel. Dette år skal dog være med overskriften trivsel i forandringstider, hvor vi vil forsøge at imødekomme den usikkerhed, der allerede nu breder sig hos de ansatte omkring fremtiden, vores overlevelse og deres ansættelse. Studieture Vores paraplyorganisation Børneringen tilbyder hvert år en studietur. Hvert andet år målrettes turen til ledere, hvert andet til medarbejdere. I hele institutionens historie har både ledere og medarbejdere deltaget i disse ture. I år går turen igen til Skt. Petersborg fire dage i september. Sidste år deltog ledelsen så denne gang er for medarbejdere. Vi sender tre medarbejdere af sted. Det er en spændende og meget relevant tur til refleksion, idet Rusland har heldagsskoler, og i det hele taget kører et system der minder om den vej regeringen vil med vores 6- til 18- års unger. På studieturen besøges bl.a. institutioner i det pågældende land. Det er et krav til vores repræsentanter, at de videreformidler gode tanker og ideer til resten af personalegruppen. Et af vores fællesmøder bliver sat af til deres refleksioner. Lederuddannelse Joan er stadig i gang med diplom i ledelse. De forskellige moduler bliver taget i et stille og roligt tempo, da arbejdet jo skal passes sideløbende. Uddannelsen forventes fuldført inden for tre år. Institutionens nuværende organisering 3

4 Administration og ledelse I det kommende år vil vi hovedsagelig have fokus på videreudviklingen af vores profil som leg, bevægelse og idræt-institution. Den ledelsesmæssige opgave er at sikre personalet de nødvendige kompetencer til at arbejde med profilen i dagligdagen Administrativt arbejder vi stadig med APV, medarbejderhåndbog og personalepolitikker. Dette arbejde har vi påbegyndt fra bunden. Derudover er ledelsens arbejde det næste år fokuseret på at holde os på banen mht. vores deltagelse i udmøntningen af folkeskolereformen, forsøg på at sikre vores medarbejderes deltagelse i den længere skoledag, samt kampen for at vi kan vedblive at være selvejende. Netværk Netværket, som nu er ved at være mere indarbejdet, skal det kommende år udvikles med mange af de tanker, vi allerede nu har, til styrkelse af vores samarbejde pædagogisk, administrativt og ledelsesmæssigt. Sidste august påbegyndte vi et it-projekt, der gik ud på at undersøge fordele og ulemper ved at implementere ipads i børnenes dagligdag, blandt andet med henblik på den sproglige udvikling. Som følge af dette projekt blev hele personalegruppen en hel lørdag undervist af kompetente undervisere fra RUC. Det var en superinspirerende lørdag, der resulterede i, at netværket brugte vores tildelte midler til indkøb af ipads til institutionernes afdelinger. I år har vi også fået tilført midler til netværksudvikling, og vi har besluttet at videreudvikle det projekt, vi sidste år skød i gang. Helt konkret vil vi finde nogle kompetente undervisere til at undervise personalet i filmprojekter, samt hvordan de bliver redigeret og gemt, så vi kan bruge det til fremvisning. Vi vil bruge vores tildelte midler til undervisning samt indkøb af udstyr, så vi kan lave disse projekter. En af netværkets største fordele er stadig, at vi som ledere giver hinanden rigtig god ledelsessparring i dagligdagen. Hvordan strukturen med netværk skal se ud i fremtiden med den kommende folkeskolereform, ved vi endnu ikke. Samarbejde Forældresamarbejde Lederen deltager så vidt muligt i alle forældremøder og andre forældrearrangementer. Lederen deltager gerne og bakker op ved forældresamtaler, hvor enten forældre eller personale ønsker det. Lederen møder så vidt muligt kl for at være synlig, når navnlig børnehavens forældre har deres gang i huset. I er altid velkomne til at kigge ind på kontoret for information, hyggesnak, eller andet, I måtte have på hjerte. Kontoret befinder sig i det hvide hus på Kyringevej 1. Internt/eksternt Lederen forestår mandagens ledermøde, som er institutionens koordinerende omdrejningspunkt. Lederen forestår ledelsens fire årlige lederdage, hvor vi går tættere på vores roller i ledelsen og ledelsens arbejde i det hele taget. Desuden evaluerer vi den foregående tid med henblik på at skabe nye delmål for institutionen indtil næste lederdag. Leder og souschef udarbejder hvert år et årshjul for kontorets arbejde. Leder og souschef samarbejder om at lægge årets budget. Lederen indkalder til og deltager i institutionens månedlige fællesmøde og deltager efter behov i de enkelte afdelingers personalemøder. Lederen deltager i institutionens månedlige samarbejdsudvalgsmøde. Lederen og Klubbens afdelingsleder deltager i det månedlige klubbydelsmøde, hvor alle distriktets klubledere mødes. Lederen deltager mindst en gang om måneden i et netværksmøde. Lederen deltager en gang om måneden i ledermøde i Børneringen. Lederen deltager i alle bestyrelsesmøder. Lederen er en del af indskrivningsteamet og udviklingsforummet ved Husum Skole. Lederen deltager i det lokale samarbejde mellem institutionerne i området. Lederen deltager i alle relevante møder, der indkaldes af kommunens forvaltning. 4

5 Lederen deltager i alle LUS, MUS og GRUS, dvs. henholdsvis LederUdviklings- Samtale, MedarbejderUdviklingsSamtale og GRuppeUdviklingsSamtale. Lederen holder hver anden måned trivselssamtaler med afdelingsledere, køkkendame, gårdmænd og rengøringsassistent. Lederen holder hver 14. dag møde med bestyrelsesformanden. Lederen bruger meget tid på at være institutionens reklamesøjle udadtil og indleder samarbejde med alle aktuelle partnere for at sætte os på landkortet som institution i Husum Landsby. Samarbejde med bestyrelsen Stafettens bestyrelse er institutionens overordnede arbejdsgiver. Bestyrelsen har det sidste ord og det endelige ansvar for institutionens drift, mens leder skal lede og drive institutionen inden for reglerne og budgettets rammer. Bestyrelsen holder fem møder årligt. På disse møder drøftes og besluttes de overordnede retningslinjer for årets gang i Stafetten. På bestyrelsesmøderne deltager afdelingslederne, lederen, bestyrelsen og en referent. Mellem møderne holder formand og leder møde hver 14. dag. Her taler vi om dagligdagen samt institutionens aktuelle situation. Derudover udsender lederen jævnligt nyhedsbreve til bestyrelsesmedlemmerne, så de kan holde sig opdateret. leder Joan Markussen Juli

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere