Et fusionsprojekt mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et fusionsprojekt mellem"

Transkript

1 Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Virksomheds portræt af Middelfart Sparekasse Middelfarts Sparekasses værdigrundlag Sparekassen og det sociale regnskab Sparekassen i tal og deres situation i øjeblikket Virksomhedsportræt af Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasses værdigrundlag Frøs Herreds Sparekasse i tal og situationen i øjeblikket Delkonklusion Hvad er en sparekasse? Sparekasserne og bankpakker Middelfart Sparekasse og bankpakke II Delkonklusion Hvad kan et finansielt institut tilbyde? Tilsyn med branchen LOFV og kapitaldækningsbekendtgørelsen Kreditrisiko God skik bekendtgørelsen den bløde lovgivning Delkonklusion Hvad er der fokus på i driften i en finansiel virksomhed? Delkonklusion Wacc weighted cost of capital Wacc for Middelfart Sparekasse og Frøes Herreds Sparekasse Delkonklusion ICGR Internal Capital Generation Rate Delkonklusion Regler for omdannelse af Sparekasse Reglernes anvendelse ved en fusion Metode 1: Omdannelse med samtidig tegning af aktiekapital Metode 2: Omdannelse med samtidig tegning af garantkapital Ny sparekassebalance Delkonklusion Rationaliseringer ved en fusion mellem sparekasserne Personale Filialer Stabsfunktioner IT Funding Rationalisering i fusionsprocessen Øvrige mulige besparelser Delkonklusion ICGR for den nye samlede aktiesparekasse Delkonklusion Sparekassens muligheder ved fælles basiskapital

3 11.1 Delkonklusion Sammenlægningen af sparekasserne som et projekt Hvad er et projekt Projektets baggrund og sigte Projektets beskrivelse Idegrundlaget Målbeskrivelse Projektets interessenter Medarbejdere Kunder Garanterne og repræsentantskabet Projektets omverden Formning af projektet Fremgangsmåde og plan Organisation i projektet Ressourcer, arbejdsindsats og økonomi Opmærksomhedsområder Ledelse og styring Forankring af projektet Delkonklusion Konklusion English summary Kildefortegnelse

4 1. Indledning Jeg startede i den finansielle sektor i 2004, mens alt gik godt både i finansverden og i samfundet. Samfundet var på daværende tidspunkt stadig var i opsvingsperioden, kort efter kom højkonjunkturen i Tiderne var præget af historisk lav arbejdsløshed og det kunne også mærkes i den finansielle sektor, hvor der blev lavet mange forretninger både til private og erhvervskunder, som foretog investeringer for at udnytte deres kapacitet og den store efterspørgsel. Den lave arbejdsløshed førte til, at mange private gerne ville købe ejerbolig, hvilket medførte en stor efterspørgsel på boligmarkedet. Det kunne mest mærkes i København og de øvrige større danske byer, hvor det bestemt var sælgers marked med markante prisstigninger. Dette betød, at det blev en lukrativ branche for ejendomsspekulanter, som gerne ville tjene nogle gode og hurtige penge. Mange finansielle institutter var i høj grad villige til at låne ud til disse aktører, da fremtiden så lys ud. På dette tidspunkt anede ingen at begrebet finanskrise ville være et stort internationalt diskussionsemne fra Krisen startede for alvor i USA i 2007, hvor en række finansielle aktører kollapsede grundet de faldende huspriser og dårlige betalere. Udviklingen i Danmark tog også hurtigt en ændring, og de faldende boligpriser og øvrige negative synergieffekter slog også igennem her. Danmark fik det første bank kollaps sommeren 2008, hvor Roskilde Bank krakkede. Bankens samlede udlån til ejendomsbranchen udgjorde næsten halvdelen af hele deres udlånsportefølje. Siden krakket i Roskilde Bank er mange andre danske pengeinstitutter fulgt samme vej, og det var også kort efter krakket i Roskilde Bank, at bankpakke I i Danmark blev vedtaget. Sidenhen er flere bankpakker kommet til, men dette har ikke stoppet udviklingen, senest har vi set Amager Bankens krak i februar 2011 og Århus Lokal Bank er næsten overtaget af Finansiel Stabilitet. Pga. disse begivenheder har det fået flere til at spå om, at det vil blive/er svært for de mindre pengeinstitutter at få funding til en konkurrencedygtig pris i markedet, og desuden har den første uge efter Amager Bankens krak, fået mange kunder til at flytte deres penge over i de større danske pengeinstitutter. Hvis udviklingen fortsætter sådan, så vil det få store konsekvenser for den finansielle branche i Danmark, og det kan bringe store forandringer med sig. Her tænker jeg specielt på, om mindre pengeinstitutter, som f.eks. sparekasser og andelskasser fortsat kan overleve? 4

5 Jeg arbejder i en bank, som er landsdækkende og derfor er det spændende for mig at se nærmere på nogle mindre spillere i det finansielle marked, som er begrænset geografisk og driver deres forretning efter sparekassernes grundtanke. Da jeg under min uddannelse har stiftet bekendtskab med Middelfart Sparekasse, så har jeg valgt at tage udgangspunkt i denne og dennes geografiske udgangspunkt. Middelfart Sparekasse har også været en af de finansielle aktører, som gerne har villet vokse og pga. af den geografiske beliggenhed har haft rig mulighed for at følge den store udvikling i trekantsområdet. Desuden synes jeg også, at Sparekassen er unik i forhold til sin forretningsgang og markedsføringen af deres gode personale forhold, idet de flere gange er kåret til Danmarks bedste arbejdsplads. Deres resultater har dog været negative i de forgange år, og jeg vil derfor gerne se på deres muligheder for en fusion med et andet pengeinstitut, som har en lignende tilgang til sparekassetanke gangen og medarbejderholdningen. Derfor har jeg valgt Frøes Herreds Sparekasse, som en fusionspartner for Middelfart Sparekasse, idet de lige er kåret til Danmarks bedste arbejdsplads, og ligger i en naturlig forlængelse af Middelfarts Sparekasses markedsområde. En fusion betegnes i betydningsordbogen, som en sammenlægning af to eller flere erhvervsvirksomheder til én større enhed, og det jeg gerne vil undersøger er, om der kan fremkomme positive synergieffekter af en sammenlægning. Mit udgangspunkt for opgaven er, at begge sparekasse er positivt indstillet på en fusion. 1.1 Problemformulering Hvordan kan Middelfart Sparekasse fusionere med Frøes Herreds Sparekasse, og hvilke muligheder har sparekassen med en ny samlet balance? Hvordan kan fusionen ske via en projektorienteret proces? 1.2 Metode Indledningsvis vil jeg lave en beskrivelse af Middelfart Sparekasse og Frøs Herreds Sparekasse. Her vil jeg belyse deres visioner for at vise, hvilke individuelle planer sparekasserne har for fremtiden. Jeg ønsker også at finde ud af, hvorvidt deres værdigrundlag afspejler sparekassernes position i markedet og de holdninger de repræsenterer. Desuden vil jeg gerne frem vise den geografiske sammenhæng mellem deres filialnet. Desuden vil jeg lave et overblik over de vigtigste økonomiske tal for begge sparekasser, som er opgivet i årsrapporten for

6 Jeg vil gerne udlede, hvad en sparekasse er, samt fremstille forskelle og ligheder mellem sparekasser og banker for at forstå de væsentligste forskelle. Derfor vil jeg lave en kort gennemgang af, hvordan den finansielle branche i Danmark er reguleret med love og bekendtgørelser, og hvordan der føres tilsyn med branchen. Der er meget fokus på driften i de finansielle institutter i dag, og jeg ønsker derfor at se nærmere på nøgletallene wacc og ICGR, som er behjælpelige med at belyse, hvordan sparekasserne præsterer. Jeg vil gerne gennemgå de muligheder, som sparekasser har ved fusion og se nærmere på, hvorledes dette kan gøres. Efterfølgende vil jeg opstille en ny fusionsbalance for én samlet sparekasse. Ud fra en alt andet end lige tankegang, så kan der ske rationaliseringer ved en fusion mellem de to sparekasser, så jeg vil gerne belyse nogle af de rationaliseringer, som jeg ser der kan laves ved fusionen, og komme med mit eget bud på, hvor meget sparekasserne kan spare i udgifter ved fusionen. Jeg ønsker også at se nærmere på, hvilke muligheder den samlede sparekasse har med en større basiskapital. Med udgangspunkt i en fusion vil jeg se nærmere på, hvordan processen kan ledes som et projekt. Jeg vil komme ind på, hvorledes teorien omkring aftalegrundlaget, mål og interessentanalyse kan anvendes ved et fusionsprojekt. Jeg vil herefter give et forslag til en projektplan og belyse de faser projektet skal gennemgå. Jeg vil anvende 5x5 moddelen som teoretisk udgangspunkt for projektets opbygning. 1.3 Afgrænsning Jeg afgrænser mig i opgaven ved at skrive om Middelfarts Sparekasses datterselskab, og vil derfor ikke benytte koncernregnskabet, men kun regnskab for moderselskabet. Det samme gør sig gældende for Frøs Herreds Sparekasse, hvor jeg også afgrænser mig fra at bruge koncern regnskabet, men udelukkende tal fra sparekasseregnskabet. 6

7 Ved fusions sammenlægningen vil mit udgangspunkt for de risikovægtede poster være, at de ikke vil ændres ved en fusion, da jeg antager, at de i dag er korrekte og kan bibeholdes. I interessentanalysen vil jeg udpege de interessenter, som jeg anser, som værende vigtigst, da én udtømmende interessentanalyse ikke vil hjælpe mig tættere på besvarelsen af problemformuleringen. 7

8 2. Virksomheds portræt af Middelfart Sparekasse 1 Middelfart Sparekasse har sin oprindelse i 1853, hvor en gruppe håndværkere stod bag oprettelsen af sparekassen. Sparekassen blev oprettet til det formål at være et alternativ til finansiering til fælles bedste, og denne grundtanke lever sparekassen stadig efter 150 år senere. Sparekassen har været forankret på Fyn indtil 1990, hvor der blev åbnet afdelinger i trekantsområdet. Sparekassen har i dag ansat ca. 200 medarbejdere i 11 afdelinger. Middelfart sparekasse som koncern, ejer ejendomsmæglerkæden et godt hjem og er eneejer af forsikringsselskabet Forsikring Fyn. Sparekassen har således også andre aktiviteter udenfor sparekasse området. Der er ca. 40 medarbejdere i de to datterselskaber. 2.1 Middelfarts Sparekasses værdigrundlag Sparekassens værdigrundlag er menneskesyn. Sparekassen ønsker at agere ud fra et menneskesyn blandt medarbejdere og kunder. Dette betyder at sparekassens ledelse har stor tillid og respekt til medarbejderne. Dette er ikke blot tomme ord, da Middelfart Sparekasse har lagt i top 10 over Danmarks bedste arbejdspladser igennem de seneste 8 år. I Middelfart Sparekasse lægges der stor vægt på selvledelse som forretningsfilosofi, dette kræver af medarbejderne, at de er klar på forandringer og tage ansvar. Middelfart Sparekasse har en tro på, at når medarbejderne er tilfredse og glade for deres arbejdsplads, så breder der sig en positiv synergieffekt til kunderne. Desuden tror ledelsen i Middelfart Sparekasse også, at kunderne får den bedste oplevelse ved, at medarbejderne ved stor selvledelse kan træffe beslutningerne selv, da der er en meget flad organisation i sparekassen. Som der står på sparekassen hjemmeside, så Er det lettere at få tilgivelse end tilladelse. Ved de flade og decentrale struktur, så er der også et minimum af forretningsgange og regler der skal følges slavisk. Dog betegner Middelfart Sparekasse deres kredit politik, som værende konservativ, hvilket skal ses ud fra følgende udtalelser: - Sparekassen ønsker ikke erhvervskunder som ikke har bopæl i markedsområdet - Ønsker ikke erhvervskunder, som ikke er hel-kunde ved Sparekassen - Ønsker ikke spekulations kunder 1 Kilde: samt årsrapporten

9 - Har faste regler for behandling af engagementer, kundeprofiler, produkter, brancher, sikkerhedsstillelse osv. Jeg har herunder opstillet et organisations diagram for Middelfart Sparekasse. Selvom de selv udtaler, at der er en meget flad organisation, så er der dog en naturlig opdeling i organisationen, som bør gøre sig gældende for et finansielt institut i denne størrelse. Repræsentantskab Bestyrelse Direktion Filialer HR Kredit IT Likviditet/investering Intern revision Økonomi Figur 1: Organisationsdiagram Middelfart sparekasse er en selvejende institution, hvilket betyder, at ingen ejer Sparekassen og ingen skal have andel i sparekassens udbytte. Sparekassen er organiseret som en garantsparekasse, hvis øverste myndighed er repræsentantskabet. 9

10 Repræsentantskabets opgave er at udpege bestyrelsen og godkende sparekassens regnskab. Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af Sparekassen samt løbende vurdering af direktionens arbejde. 2.2 Sparekassen og det sociale regnskab Sparekassen laver et socialt regnskab i deres årsrapporter, som viser bl.a. viser alder, køn og anciennitetsfordeling i blandt sparekassens personale. Sparekassen havde ved årsskiftet 2010 ansat 191 fuldtidsmedarbejdere, hvilket vil svare til ca. 150 stk. i selve Sparekassen. Sparekassen målsætning er, at der skal være nok ansatte i forhold til arbejdsopgaverne, så der undgås stress, men dog også ud fra rentabelt synspunkt. 2 Dette går fint i spænd med kåringerne som Danmarks bedste arbejdsplads. Sparekassens medarbejdere fordeler sig i 11 afdelinger inkl. stabspersonale i hovedkontoret. Afdelingerne ligger spredt fra Horsens til Odense. Sparekassen har således kun filialer på Fyn i Middelfart og Odense. Middelfart Sparekasse har således en stor del af sin aktivitet i trekantsområdet Vejle, Kolding og Fredericia. Filialerne ligger præcist placeret i Middelfart, Strib, Fredericia, Vejle, Kolding, Uldum, Ødsted, Hedensted, Vinding, Odense og Horsens. Kortet på næste side viser, hvor Middelfart Sparekasses filialer befinder sig geografisk. 3 2 Kilde: Årsrapport Middelfart Sparekasse side Kild: Totalkredit 10

11 Figur 2: Beliggenhed af Middelfart Sparekasses filialer. 2.3 Sparekassen i tal og deres situation i øjeblikket Middelfart Sparekasse har i 2010 oplevet den største kunde tilgang nogensinde, dette er sket ved en vækst på 10 procent i kundeporteføljen. Efter sparekassens egne udtalelser er dette sket ved ambassadøreffekten fra eksisterende kunder. 4 På trods af den fine kundeudvikling, kan Middelfart Sparekasse dog ikke se sig udenom, at de har haft et negativt resultat på kr. 60,7 mio. Dette skyldes primært negative kursreguleringer i deres obligationsbeholdning. I årsrapporten 2010, betegner ledelsen dog kun dette, som et periodisk problem. Den negative kursregulering udgør kr. 37,3 mio. Dog er fortsatte nedskrivninger og tab også skyld i et negativt resultat for 2010, hvor nedskrivningerne udgør kr. 80,4 mio. Trods det negative resultat er Middelfart Sparekasse meget tilfreds med 4 Kilde: årsrapporten 2010, side 37 11

12 resultatet på driften, som ligger på kr. 41,7 mio. inden kursregulering og nedskrivning. Dog betegnes årsregnskabet for værende utilfredsstillende. Middelfarts Sparekasses fordeling af udlån til brancher indenfor erhverv samt udlån til private, fordeler sig således i 2010: Private 45 % Erhverv 55 %, heraf bl.a. landbrug 1 % og ejendomme 14 % Som det ses af femårsoversigten for Middelfart Sparekassen, så er sparekassens solvens præget af de seneste års dårligere performance under finanskrisen. Udviklingen i aktiver bekræfter den positive udvikling i kundegrundlaget. 5 Figur 3: Femårsoversigt Middelfart Sparekasse. 5 Kilde: Middelfart Sparekasses Årsrapport

13 2.4 Virksomhedsportræt af Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse blev oprettet i Frøs Herreds Sparekasse skriver om sig selv, at de har kunnet overleve som en selvstændig finansiel aktør igennem alle disse år med grundsætningerne: - Jeg er selvstændig og det vil jeg blive ved med at være - Jeg vil følge med tiden, men jeg vil ikke sætte de gamle idealer over styr Frøs Herreds Sparekasse består af i alt 10 afdelinger, hvor Sparekassen har vokset igennem de seneste år. Filialerne er placeret i det Syd - og Sønderjyske, hvor hovedafdelingen ligger i Rødding. De øvrige filialer ligger i Gram, Haderslev, Ribe, Vejen, Vejle, Esbjerg, Kolding, Aabenraa og Sønderborg. Sparekassen har ansat 124 medarbejdere tilsammen i alle afdelingerne samt hovedkontoret. Kortet viser filialernes placering. 6 Figur 4: Beliggenhed Frøes Herreds Sparekasse filialer. 6 Kilde: Totalkredit 13

14 Medarbejder og kundetilfredsfred vægter højt for Sparekassen, og den kan bryste sig af at være kåret som Danmarks bedste arbejdsplads i Selv tillægger Sparekassen medarbejderne grunden for succesen, da de er i lokalsamfundet, og kan træffe hurtige og rigtige beslutninger. 2.5 Frøs Herreds Sparekasses værdigrundlag 7 Frøs Herreds Sparekasses mål er at være: - Konkurrencedygtige - Effektive - Et godt alternativ til storbankerne Deres logo er en kolibri med sloganet Frøs fri som fuglen, som også er i tråd med deres holdning til at være selvstændige, og have et nært beslutningsgrundlag. Sparekassens vision er Vi vil af vores kunder og medarbejdere opfattes som det mest attraktive pengeinstitut. De forsøger også løbende at igangsætte og hjælpe lokale projekter, som fremmer beskæftigelse og vækst i lokalområdet. Sparekassen støtter også gerne op omkring kultur og sport i området f.eks. har sparekassen afholdt et gratis foredrag med Chris McDonald. 2.6 Frøs Herreds Sparekasse i tal og situationen i øjeblikket 2010 blev året, hvor Frøes Herreds Sparekasse fik et større negativt resultat for første gang i 22 år. Dette skyldes primært negative kursreguleringer på kr. 20,8 mio., samt en mindre indtægt på gebyr og renter end budgetteret for året. Sidst nævnte på trods af en kontrolleret kundetilvækst på stk. Dette kan dog skyldes, at en stor del af kundetilvæksten er indlånskunder, da indlånsmængden er steget i perioden. På næste side vises hovedtal og nøgletal for sparekassen: 8 7 Kilde: 8 Kilde: Årsrapporten Frøes Herreds Sparekasse

15 Figur 5: Femårsoversigt Frøes Herreds Sparekasse. Frøes Herreds Sparekasse er på trods af det forholdsvis store negative resultat stadig meget solide med en høj solvens på 18,9 %. En anden positiv tendens i regnskabet er en faldende udvikling i nedskrivninger fra året før. Nedenfor vises Frøs Herreds Sparekasses fordeling af udlån til brancher indenfor erhverv samt udlån til private: Private 49 % Erhverv 51 %, heraf landbrug 7 % og ejendomme 4 %. 15

16 2.7 Delkonklusion Middelfart Sparekasse har differentieret sig ved at markedsføre sig på deres medarbejdertilfredshed, og deres markedsområde er koncentreret i trekantsområdet, Middelfart og Fyn. Jeg vil betegne dem som en aggressiv sparekasse pga. deres vækst, desuden vil jeg også begrunde dette i afsnit 3.2 Middelfart og bankpakke. Middelfart Sparekasse har i en årrække haft en negativ bundlinje, men en faldende solvens til følge. Det er min opfattelse, at Middelfart Sparekasse har leget bank, og gået efter vækst sammen med mange øvrige finansielle aktører i de gode år. De har dog formået at nedbringe deres udlånsprocent i ejendomme, dette skyldes dog primært mere udlån til privatkunder. Frøes Herreds Sparekasse prøver også at differentiere sig på deres medarbejdertilfredshed. De ligger i en naturlig forlængelse af Middelfarts Sparekasses markedsområde i det sydlige Danmark. Frøes Herreds Sparekasse er en velkonsolideret sparekasse, som har haft positive tal i regnskabet i mange år, men har haft en stor negativ bundlinje i regnskabsåret Hvad er en sparekasse? Den første sparekasse i Danmark åbnede i 1810, formålet med de første sparekasser var at give de lokale småsparere muligheden for at få en sikker opsparing. Sparekasserne blev etableret ved hjælp fra indskydere, som også kaldes garanter. Ved denne selskabskonstruktion er en sparekasse dermed en selvejende institution, hvilket også vil sige, at der ikke skal udbetales aktieudbytte eller lignende, men garanterne får en hvis rente af deres indskud. Da sparekassen er selvejende, skal den ikke genere et overskud, som skal udloddes til aktionærer, derimod kan sparekassen benytte et eventuelt overskud til at styrke sig selv, eller udlodde støtte til f.eks. sponsorater eller lignende i lokalsamfundet. Da Sparekasserne er en selvejet institution, er det ikke aktionærer som i en bank, der har ejerskabet og stemmeretten. Sparekassen er i stedet drevet således, at der både er et repræsentantskab, en bestyrelse og en udpeget direktør. Repræsentantskabet er den øverste myndighed, og det er således repræsentantskabets opgave at udpege en bestyrelse og godkende årsregnskabet. Bestyrelsens opgave er at varetage den strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af sparekassen og løbende vurdere direktionens arbejde. Det er også bestyrelsen som ansætter direktøren for sparekassen, som varetager den daglige drift. 16

17 Det var dog først i 1974, at sparekasser blev sidestillet med banker med hensyn til udlån, og kunne drive fuld finansiel virksomhed. 9 Dette blev der lukket op for efter gennemførelse af bankreformen, hvilket også var starten på en række fusioner virksomhederne imellem. Sparekasser er derfor bl.a. reguleret ligesom banker efter bekendtgørelsen lov om finansiel virksomhed, hvilket stiller krav for driften af et pengeinstitut. Kunderne i sparekasserne var oprindelig de lokale borgere, som skulle have deres indlån sikret tæt på geografisk. Historisk var kunderne i pengeinstitutterne meget loyale, men i takt med samfundsudviklingen med en digitaliseret hverdag, så kan man sagtens bo i København og have pengeinstitut i Jylland, uden det fører til besværligheder. Dette har skærpet konkurrencen markant i branchen, hvilket også har ført til, at nogle institutter har været villige til at påføre sig højere risici. Nogle sparekasser har deltaget i forretninger, som ikke var placeret i lokalområdet, og dette har ført til ringere kreditgivninger, som bl.a. har været medvirkende til at flere sparekasser er lukket under finanskrisen. En anden medvirkende faktor til, at flere sparekasser har fået det svært underkrisen er, at de har haft en ledelse, som har haft fokus på vækst og leget bank. Derfor har flere sparekasser været nødt til at lade sig opkøbe eller fusionere med en gammel konkurrent for at overleve. Nogle sparekasser har dog også valgt at omdanne sig fra at være en oprindelig selvstændig sparekasse, til at blive et sparekasseaktieselskab. De sparekasser der har valgt dette, har typisk beholdt navnet sparekasse, men skal bruge betegnelsen A/S for at tilkendegive, at der er tale om et aktieselskab. Idet en sparekasse overgår til at have aktionærer, så ændrer målsætningerne sig for driften, da den bliver til en bank, som er Et pengeinstitut som ejes af aktionærer. En del af bankens målsætning er at tjene penge til banken og dens aktionærer i modsætning til sparekasser og andelskasser. 10 Tidligere blev garantbeviser betragtet i hverdagsbilledet, som et sikkert værdipapir uden risiko, men efter f.eks. krak, som Spar Mors, så har det sendt nogle chokbølger af sted i befolkningen. Garantbeviser har fejlagtigt fået tillagt den sikre opfattelse, men garantkapitalen indgår faktisk som ansvarlig lånekapital i Sparekassen og kan dermed mistes ved et krak. 11 Kilden er en undersøgelse fra Finanstilsynet, som lavede en undersøgelse i 2009 af 9 Kilde: 10 Kilde: 11 Kilde: 17

18 sparekassernes salg af garantbeviser. Undersøgelsen blev iværksat pga. den debat, som huserede omkring markedsføring og eventuel manglende rådgivning/information ved salg af garantbeviserne i sparekasserne, samt indløsning af garantbeviserne. Konklusionen fra Finanstilsynet bundede ud i, at der ikke må reklameres ensidig for fordele ved at investere i garantkapital, risikoen skal uddybes, kunderne skal informeres om risikoen for manglende indløsning og endeligt skal det tydeligt fremgå, at garantbeviser er ansvarlig lånekapital. 3.1 Sparekasserne og bankpakker Da finanskrisen for alvor indtraf i den danske finansverden i 2008 efter krakket i Roskilde Bank, så blev bankpakke I vedtaget. Denne bankpakke havde til formål at sikre stabilitet og tryghed omkring den finansielle sektor, da det blev garanteret, at alle indskud ville blive dækket såfremt et nyt institut ville krakke. Både Middelfart Sparekasse og Frøes Herreds Sparekasse har deltaget i bankpakke I. Denne bankpakke indeholdt dog også andre bestemmelser og muligheder for de finansielle aktører. Bankerne blev pålagt ikke at udbetale udbytte de næste 2 år, og har dermed først udbetalt udbytte igen her i Sparekasserne som ikke udbetaler udbytte, men renter af garantbeviserne, fik muligheden for at stoppe indløsning af deres garantbeviser, dette for at sikre, at deres kapitalgrundlag ikke smuldrede. Bankpakke II blev vedtaget februar Denne bankpakke havde til hensigt at mindske risikoen for, at de sunde finansielle aktører ikke kunne få tiltrukket kapital, derfor blev der oprettet en pulje på kr mia. af den danske stat, som pengeinstitutterne kunne søge lån af. Disse statslige indskud er ydet, som en kapitalindsprøjtning i form af hybrid kernekapital. De lån, som er blevet optaget forrentes til en rente på ca. 10 %, og kan tidligst betales tilbage 3 år efter optagelsen. Idet lånet er hybrid kernekapital er det dog uopsigeligt. De pengeinstitutter, som ikke ønskede at optage lån ved staten fik desuden i bankpakken mulighed for at få et sikkerhedsnet, ved muligheden for at udstedelse af obligationer med statsgaranti, dette har f.eks. Føroya Banki benyttet sig af. Det var desuden i bankpakke II, at det blev vedtaget at pengeinstitutterne skal offentliggøre deres individuelle solvenskrav. Seneste ændring til bankpakkerne skete for at imødegå den bortfalde indlåns garanti d. 30. september 2010, hvor man blev enige om, at indskydergarantien i danske pengeinstitutter, 12 Kilde: 18

19 blev sat op til ca. kr ,-. Dette tiltag blev vedtaget for at forhindre et run ved nogle af de svage finansielle aktører eller blot et run på rygtebasis. 3.2 Middelfart Sparekasse og bankpakke II Middelfart Sparekasse har valgt at gøre brug af bankpakke II, ved at optage et lån på kr. 110 mio. 13 På Middelfart Sparekasses hjemmeside ligger der en video, hvor begrundelserne for hjemtagelsen af bankpakke II fremgår. Nedenfor har jeg medtaget begrundelserne i sætningsform: Middelfart Sparekasse har ambitioner om udvidelse i markedsområdet med nye filialer Styrkelse af solvensen God vej til vækst Sikre tryghed for kunder og medarbejdere Mere udlån til eksisterende kunder Imødekomme fortsat højt nedskrivningsniveau i et svingende marked Ovennævnte punkter understøtter min opfattelse af Middelfart Sparekasse, som en aggressiv sparekasse, som tror meget på sig selv trods gentagne år med underskud. Det er dog min vurdering, at det har været meget fornuftigt af Middelfart Sparekasse at sikre sin fremtid som finansiel aktør på den korte og den lange bane ved at deltage i bankpakke II, da det signalerer varsomhed og fornuft overfor samarbejdspartnerne. Frøes Herreds Sparekasse har blankt afvist at deltage i bankpakke II, og giver udtryk i sin pressemeddelelse for, at de kan stå igennem krisen med deres reserver, og stadig har plads til at yde kunderne lån Delkonklusion Der en stor forskel på en bank og en sparekasse. Banken skal generere et tilfredsstillende overskud, så der kan udloddes udbytte til aktionærerne, som påtager sig en risiko ved at købe aktier, som de vil have belønnet, ellers ville de placere kapitalen i en risikofri investering til 13 Kilde: 14 Kilde: 19

20 en lavere forrentning. En sparekasse skal derimod ikke betale udbytte, da de er selvejede og ikke har nogen aktionærer, som de skal præstere overfor. Garanterne bliver derimod løbende belønnet for deres indskud til den ansvarlige kapital ved at modtage rente. Det er min holdning, at hvis det bliver besluttet, at sparekasserne skal omdannes til banker, så vil de sparekasser, som har ageret som banker de seneste år få den rigtige virksomhedsprofil, men de forsigtige sparekasser, som ikke har været vækstorienterede skal ændre forretningskulturen. Sparekasserne er beskyttet ved ikke at skulle indløse garantkapital i et svingende marked under finanskrisen, dette medvirker til, at de kan fastholde den ansvarlige lånekapital. Sparekasser har på lige fod med bankerne haft mulighed for at søge hybrid kernekapital via bankpakke II, hvilket Middelfart Sparekasse har benyttet sig af, jeg synes, at det har været den rigtige beslutning for sparekassen at styrke deres solvens. Jeg synes, at det er modigt af Frøes Herreds Sparekasse at melde ud i 2009, at de ikke ønsker et sikkerhedsnet via bankpakke II, da ingen kan forudse fremtiden. De er en meget velkonsolideret sparekasse med en god solvensprocent, men de har haft et underskud i 2010 på ca. kr. 20 mio., dette gør ikke, at de har brug for hybrid kernekapital, men et sikkerhedsnet på garanti for udstedelse af obligationer ville være et fornuftigt træk. 4. Hvad kan et finansielt institut tilbyde? Det enkelte finansielle institut bestemmer selv, hvilke services og produkter de vil tilbyde. I dag ligner de danske produktpoletter meget hinanden. hvor man tilbyder mulighed for indsættelse af indlån og kreditgivning ved udlån, men pengeinstitutterne opfylder også et meget stort samfundsmæssigt behov ved at yde betalingsformidling inkl. valutavekslinger, derudover varetager de fleste realkreditformidling, investeringsrådgivning, formidling af forsikringer m.m. Derfor omtales pengeinstitutter også som finansielle supermarkeder, og branchen er blevet beskyldt for at kanon sælge i stedet for rådgive kunderne. Der har dog også de senere år været mange sager i pengeinstitutankenævnet, hvor kunder har fået afprøvet de sager, hvor de har følt sig dårligt og uretfærdigt behandlet i pengeinstitutterne. Derfor er der da heller ikke blevet mindre tilsyn med branchen 20

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860 HD-FR Speciale Sandie Damborg Side 1 HD - Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato d. 29-04-2011 Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer:

Læs mere

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen Side 1 af 92 RESUME IN ENGLISH... 4 INDLEDNING... 6 PROBLEMFORMULERING... 8 METODE... 8 AFGRÆSNING... 10 SKJERN BANK - EN PRÆSENTATION AF BANKEN... 12 MISSION OG VISION... 13 SKJERN BANKS ORGANISATION...

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet Speciale Forfatter: Jannie Grubbe Kalsgaard Vejleder: Christian Farø Skadesforsikring - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank Aalborg Universitet

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere