Hvordan man stopper Zimbabwes inflation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan man stopper Zimbabwes inflation"

Transkript

1 Hvordan man stopper Zimbabwes inflation Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF STEVE H HANKE, THE CATO INSTITUTE Dårlig politik fra Zimbabwes regering tvinger Zimbabwes nationalbank til at printe penge. Så en hurtig løsning på landets fremskridende inflation ville være noget så simpelt som at afskaffe banken og erstatte den med systemer der virkede godt for mange år siden, skriver Steve H Hanke. Når love indrettes rigtigt garanterer de frihed indenfor det økonomiske, politiske, intellektuelle og moralske felt. I det økonomiske felt udgør penge en vigtig rolle. Ludwig von Mises, en af de vigtigste økonomer i det tyvende århundrede, arbejdede med dette emne i sin afhandling the theory of money and credit, oprindeligt udgivet i 1912: Det er umuligt at forstå meningen af idéen om penge, hvis man ikke forstår at det blev lavet som instrument til beskyttelse af civile friheder mod despotiske overfald på regeringers vegne. Ideologisk høre de til i samme kategori som politiske konstitutioner og borgerrettighedserklæringer. Kravet om konstitutioner og rettighedserklæringer var en reaktion imod kongers egenmægtige hersken og overskridelse af gamle normer. Kravet om penge blev først bragt op som en reaktion på fyrsternes forringelse af møntfoden. Den blev senere detaljeret og rettet i alderen som havde lært hvad en regering kan gøre ved et lands penge system. Ødelægger økonomien Siden marts 2007 har Zimbabwe haft hyperinflation define- Side 1 af 9

2 ret som en inflationsrate på over 50% om måneden. Hyperinflation er sjældent: der har kun været 29 andre tilfælde i historien, senest i Bulgarien i Zimbabwes hyperinflation ødelægger økonomien, skubber flere af landets indbyggere ud i fattigdom og tvinger millioner af zimbabwere til at emigrere. I perioden var den kumulerede inflation næsten 3,8 milliarder procent, mens levestandarden faldt med 38%, som det ses af bruttonationalproduktet (BNP) per indbygger (se tabel 1, bilag). Desuden har hyperinflation røvet folk for deres opsparing og finansielle institutioner for deres kapital gennem en (inflationsjusteret) rente der er negativ (se tabel 1, bilag). Denne form for tyveri fremkommer, mest af alt, fordi love og reguleringer der styrer finansielle institutioner (pension, fonder, forsikringsselskaber, andelsforeninger og banker) tvinger dem til enten at købe statsobligationer hvis renteafkast kun dækker en lille del af inflationsraten, eller til at sætte deres penge i nationalbanken der heller ikke giver noget renteafkast. Zimbabwe-dollarens værdi er ødelagt. Figur 1 i bilaget fortæller den forfærdende historie en historie der ildevarslende følger det samme spor som historien om den tyske mark under den tyske hyperinflation i 1920 erne. Men det bliver værre endnu. De fleste der følger Zimbabwes økonomi mener at data reporteret af IMF (se tabel 1, bilag) er for konservativt. De mener at regeringen tvang nationalbanken til at presse flere penge i opløbet til valget i marts og præsidentvalget i juni Hovedårsagen til hyperinflationen er regeringens politik der har tvunget nationalbanken til at presse penge. Fra januar 2005 til maj 2007 udstedte nationalbanken penge i en rate der overskred den tyske centralbanks rate fra januar 1921 til maj 1923, optrapningsfasen til den store tyske hyperinflation (figur Side 2 af 9

3 2, bilag). Hyperinflation er ikke det eneste nationalbanken har produceret. Den er også en dygtig producent af jobs, finansieret af enhver zimbabwer der bruger penge. I perioden 2001 til 2007 blev antallet af nationalbankens ansat mere end fordoblet, fra 618 til 1360 ansatte. Nationalbankens forøgelse på 120% var den største af alle verdens nationalbanker i denne periode. Til trods for forøgelsen, er der en ting de mange ansatte ikke producerer, nemlig præcis og aktuel data. Nationalbanken er måneder, hvis ikke år bagud i rapporteringen af de mest basale økonomiske og finansielle statistikker. Den hurtigste og mest pålidelige metode til at stoppe hyperinflationen i Zimbabwe er at erstatte centralbanksystemet med et nyt monetært system. Det ville signalere et rent opgør med de praksisser der har skabt hyperinflationen og ville give zimbabwerne forsikring om at inflationen fremover ville være under kontrol. Nogle vil måske tænke om det er nødvendigt at erstatte centralbanksystemet med et andet monetært system i Zimbabwe. Nå alt kommer til alt har andre lande med årlig inflation på hundreder eller tusinder inklusiv Angola, Mozambique, DR Congo og Zambia mindsket inflationen uden at erstatte deres centralbanker. I stedet har de ændret deres økonomiske politik. Hvorfor kunne Zimbabwe ikke gøre det samme? Det kunne det også, men indtil nu har det ikke gjort det. I Zimbabwes historie der indeholder mange forskellige monetære systemer, er det kun centralbanksystemet der har skabt inflation. Ligeledes er hyperinflation verden over et fænomen forbundet med centralbanksystemet, eller dets nære slægtning, direkte udstedelse af penge fra finansministeriet. Side 3 af 9

4 Erstat centralbanken Centralbanker kan stoppe inflation lige så hurtigt som de kan starte den. Alt hvad de skal gøre er at stoppe med at printe penge. Uheldigvis kan de hurtigt skifte kurs. Så under centralbanksystemet kan inflation vende tilbage lige så hurtigt som det blev stoppet. Mange lande, inklusiv de afrikanske lande nævnt ovenfor, har haft forlænget høj inflation under centralbanksystemet. Centralbanker der har lavet et tilsyneladende permanent skift til lav inflation har som regel krævet en lang overgangsperiode for at slå deres troværdighed som inflationsbekæmpere på plads. Under overgangsperioden har renten ofte været ekstremt høj og lån over længere perioder har derfor været svære for de fleste at få råd til. Som resultat af dette har den økonomisk vækst været relativt langsom, generelle levestandarder har været stagneret og fattigdom er forøget. Taget de nuværende tilstande i Zimbabwe i betragtning og den dramatiske hyperinflation, er den eneste måde hvorpå Zimbabwe kan stoppe hyperinflationen hurtigt og undgå høje omkostninger ved overgangen, at erstatte centralbanken med en anden form for monetært regime. Der findes tre muligheder for hurtigt at erstatte centralbanken, stoppe hyperinflationen og sikre monetær stabilitet: - Dollarisering. - Et frit banksystem, og - Valutastyrelse Disse muligheder udelukker ikke hinanden. Fx kunne en valutastyrelse kombineres med overgang til dollaren, som i de monetære systemer i Lesotho, Namibia og Swaziland. Side 4 af 9

5 En fjerde mulighed - formel optagelse i den sydafrikanske rands fælles monetære område er ikke nævnt her simpelthen fordi det sandsynligvis ville kræve langtrukne politiske forhandlinger og tid, hvilket Zimbabwe ikke har råd til. Dollarisering, frit banksystem eller valutastyrelse Dollorisering sker når indbyggerne i et land på omfattende vis bruger US dollars eller en anden udenlandsk valuta ved siden af eller sammen med landets egen valuta. Uofficiel dollarisering sker når individer har fremmed valuta i banken eller i papirform for at beskytte sig mod høj inflation i landets egen valuta. Zimbabwe er allerede uofficielt dollariseret, da zimbabwere har sydafrikanske rand, US dollars og andre fremmede valutaer som sikring. Officiel dollarisering forekommer når et land bruger en fremmed valuta som den bærende eller eneste komponent i den monetære base. (Den monetære base er det medium der er accepteret til afregning af betalinger i det lokale finansielle system; med andre ord, det er hvad banker typisk bruger til fortoldning.) For Zimbabwe kunne officiel dollarisering fx betyde at bruge den sydafrikanske rand, US dollars eller Euroen. Hvis Zimbabwe brugte den sydafrikanske rand, kunne de forhandle sig til en profit-delings aftale, sådan som Lesotho og Namibia nu har det, og som Botswana og Swaziland tidligere havde. Under aftalen deler Sydafrika den profit de tjener på at udstede valuta, efter estimeringer om hvor mange rand sedler og mønter der er i omløb i partnerlandet. I slutningen af 1920 erne da Zimbabwe (det daværende Sydrhodesia) brugte sydafrikanske mønter, havde det tilsyneladende en sådan aftale med Sydafrika. Aftalen gik kun på mønter, da Zimbabwe havde sine egne sedler. Sedlerne blev udstedt af et frit banksystem, et system af konkurrencepræget udstedelse fra private kommercielle banker af Side 5 af 9

6 sedler og andre passiver med minimal regulering. Et fuldstændigt frit banksystem har ingen central bank, ingen restriktioner på bankportfolier, eller renter. Frie banksystemer eksisterede i 60 lande i 1800 tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Generelt var disse systemer relativt stabile, udstedte valuta konvertibelt til guld eller sølv efter fastsatte kurser, og de var ikke leverandører af inflation. Zimbabwe havde et frit banksystem fra dets første bank opstod i 1892 indtil regeringen erstattede det frie banksystem med en valutastyrelse i Det frie banksystem var blandt de mindst restriktive der nogensinde har eksisteret. På grund af den begrænsede brug af moderne penge blandt befolkningen på daværende tidspunkt, havde landet kun to kommercielle banker, Sydafrikas Standardbank og Den Afrikanske Bank (senere del af Barcleys bank). De udstedte sedler benævnt i pund, og de holdt deres privat udstedte pund efter den britiske pund undtagen under Første Verdenskrig og et par år efter, hvor den lokale pund fulgte den Sydafrikanske pund (forgængeren til randen) imod den britiske. Det frie banksystem stoppede i Sydrhodesia, ikke fordi det ikke fungerede, men fordi regeringen ønskede profitten fra udstedelsen af sedler. Valutastyrelser eller centralbanker erstattede det frie banksystem fordi intellektuelle og politiske strømninger favoriserede at monopolisere udstedelsen af mønter og sedler ved en regering. I dag eksisterer der ikke nogle frie banksystemer. I de sidste 30 år er økonomer igen begyndt at interessere sig for frie banksystemer pga. utilfredsheder med centralbankernes arbejde. For nylig har muligheden for at elektroniske penge vil gøre mønter og sedler forældet og dermed vanskeliggøre det for banker at yde en kvalificeret konkurrent til regeringsudstedte penge, vagt nævneværdig interesse. Den sidste mulighed for at erstatte centralbanken er en valutastyrelse. Valutastyrelser har eksisteret i mere end 70 lande Side 6 af 9

7 og et betydeligt antal fungere stadig i dag. En valutastyrelse er et monetært system der udsteder mønter og sedler. Selvom nogle valutastyrelser har accepteret indsættelser af penge, ville det være forbudt for den styrelse der foreslås Zimbabwe. En valutastyrelses monetære udstedelser er fuldt ud opbakket af en reserve af fremmed valuta, også kaldet ankervalutaen, og er frit konvertible til den fremmede valuta efter en fastsat kurs. Valutareserven består af en konvertibel fremmed valuta eller en vare der er valgt efter dens forventede stabilitet. En valutastyrelse er forpligtet til at have lige så meget eller lidt mere i valutareserve, som de mønter og sedler den har i omløb. Den sydrhodesiske valutastyrelse blev dannet i Styrelsen erstattede det frie banksystem, et system der ikke havde skabt nogle problemer og som havde tjent landet godt. Med dannelsen af valutastyrelsen fulgte den koloniale regering tidens fremherskende tro på at udstedelsen af mønter og sedler skulle være regeringens monopol. Embedsmændene var også klar over at en valutastyrelse ville generere profit og dermed indtægt for regeringen. Sedlerne og mønterne fra den sydrhodesiske valutastyrelse var også legale som handelsmiddel i Zambia (det daværende Nordrodhesia) og Malawi (det daværende Nyasaland). Styrelsen eksisterede indtil 1954, hvor den blev erstattet af den Centrale Afrikanske Valutastyrelse. Den største forskel mellem den Centrale Afrikanske Valutastyrelse og dens forgænger var at den tillod at både malawianere, Zambianere og zimbabwere var repræsenteret i bestyrelsen. I 1956 omdannede de tre regeringer fra Rhodesia og Nyasaland den Centrale Afrikanske Valutastyrelse til centralbanken, Rodhesia og Nyasalands Bank. Centralbanken var en af flere institutioner der blev dannet som et forsøg på at binde Zimbabwe, Zambia og Malawi sammen til en samlet økonomi og Side 7 af 9

8 måske endeligt et samlet politisk styre. Ligesom med overgangen fra et frit banksystem til valutastyrelsen skete overgangen fra valutastyrelsen til centralbanken ikke fordi valutastyrelsen havde haft nogle problemer. Centralbanksystemet var snarere blevet tidens intellektuelle mode for lande der var uafhængige eller snart ønskede uafhængighed. Der var ingen anerkendelse af hvad det upassende centralbanksystem kunne medføre: høj inflation, valutakontrol og finansiel underudvikling. Da føderationen blev opløst i 1964, blev dens centralbank delt i tre separate centralbanker, en for hver af de tre lande der havde været medlem af føderationen. Dermed blev Den Rhodesiske Centralbank til. Officiel dollarisering, et frit banksystem og en valutastyrelse er alle systemer der gennem historien har bevist succes med at garantere pålidelig valuta med lav inflation både i Zimbabwe og andre steder. Et hvert af disse systemer eller en kombination af dem, kunne omgående implementeres succesfuldt, uden forudsætninger, og ville derfor hurtigt gøre en ende på hyperinflation og producere stabile penge. Selvom det er værd at overveje forskellene mellem de tre muligheder, må det nævnes at enhver af dem ville medføre en enorm forbedring i forhold til den monetære politik regeringen har tvunget nationalbanken til at føre og den politik nationalbanken formentlig vil føre i den nærmeste fremtid. Finansiel liberalisering Finansiel liberalisering er en afgørende komponent som supplement til dollarisering, et frit banksystem eller en valutastyrelse. Med afskaffelsen af hyperinflation, forsvinder begrundelsen for prisregulering og valutakontrol. Begge dele burde forbydes. Andre former for finansiel undertrykkelse, så som rentelofter, tvangssalg af statsobligationer, minimale krav om Side 8 af 9

9 valutareserve for finansielle institutioner og den obligatoriske tildeling af penge til specielle lånere bør også forbydes. Denne form for liberalisering ville muliggøre en fri strømning af ind og ud af Zimbabwe. Det ville også forøge afkastet på opsparinger og reducere omkostningerne ved kapital i Zimbabwe, og dermed fjerne store forhindringer for økonomisk vækst og forbedret levestandard. Sådan har erfaringerne været fra andre lande der har afsluttet den finansielle undertrykkelse. Finansiel liberalisering er af kritisk betydning for Zimbabwes økonomiske fremgang. Afskrivningen af aktiver har oversteget investeringer i noget tid nu, hvilket har resulteret i forbrug af kapital og svind i landets planter og resurser. Derudover har kombinationen af hyperinflation og prisregulering fjernet det meste af landets driftskapital. Den hurtigste måde at fylde Zimbabwes kapitallagre på igen, er at importere kapital. For at opnå dette er en stabil valuta og et frit finansielt regime vigtige forudsætninger. Side 9 af 9

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom Penge som gæld Fra Money As Debt-videoen af Paul Grignon. Teksten findes her: http://paulgrignon.netfirms.com/moneyasdebt/moneyasdebt_revised2009transcript.pdf Oversat 2010-03-27 af Thomas Wagner Nielsen:

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Investering i guld. - den ultimative guide. Af Dennis S. Lindberg

Investering i guld. - den ultimative guide. Af Dennis S. Lindberg Investering i guld - den ultimative guide Af Dennis S. Lindberg Guld har en helt utrolig holdbarhed. Guld hverken ruster eller løber an, og ingen andre naturligt forekommende stoffer kan ødelægge guld.

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Bomuld! Penge eller lommeuld?

Bomuld! Penge eller lommeuld? Bomuld! Penge eller lommeuld? - Liberalisering og subsidier, et casestudie af Mali Projektgruppe 3, hus P2: Emil Halkjær Galløe Kenneth Rose Thijs Valdemar Van Tilburg Vejleder: Peter Oksen De Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge.

Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge. Forkortet interview med Helle Kibsgaard. Medlem af Herlev-byttering. Cand. Scient. Soc. fra Roskilde Universitetscenter i Internationale Udviklingsstudier og Pædagogik. Specialetitel: Komplementære penge,

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper Rockwool Fondens Forskningsenhed Evalueringsnotat Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper KORT OM PROJEKTET Hvad er spare-låne-grupper? Grupper på 15-25 personer, der i fællesskab sparer penge op

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Små-skala guldminedrift i udviklingslande

Små-skala guldminedrift i udviklingslande Små-skala guldminedrift i udviklingslande Små-skala minedrift Lovgivning og koblinger i Ghanas minesektor Fra mineskakt til vielsesring Rejse- og guldfeber Kviksølv og helbred Retorten Små-skala minedrift

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere