BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT"

Transkript

1 2013 BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT

2 FORMANDENS BERETNING Med ansættelsen af Lars Bregnehøj Hansen som ny direktør fra august 2013 er der over en kort årrække sket et generationsskifte i stort set hele skolens driftsledelse. Generationsskifte, fortsat udbygning, aktivitetsudvidelse og fornyelse SIDE 2 Skolen skiftede direktør i 2013 som led i et omfattende generationsskifte. I Vejle fik gymnasiet nye værksteder og laboratorier, og kantinen blev udvidet. I Grindsted indgik skolen driftsoverenskomst med Billund Kommune om. klasse, og vi indgik et lejemål i forbindelse med byens campus. En tiltrængt udstyrsopgradering er indledt i metalfagene. af skolens bygningsmasse. Anita Grotkær så sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen pga. arbejdspres. I hendes sted udpegede DI Lone Brinch Jacobsen fra GKN Wheels Nagbøl A/S. Udbygning i Strandgade Den gamle skolebygning i Strandgade, der rummer Vejle Tekniske Gymnasium, har i længere tid savnet tidssvarende laboratorier Tiltrængt udstyrsopdatering påbegyndt For at opnå en tiltrængt justering af maskinparken, så den bedre matcher de fremtidige produktionsformer i industrien, har skolen i 2013 investeret i både 3- og 5-aksede cnc-maskiner. Opgraderingen er dermed påbegyndt, og den vil fortsætte i de kommende år. Udskiftning i ledelse og bestyrelse Med ansættelsen af Lars Bregnehøj Hansen som ny direktør fra august 2013 er der over en kort årrække sket et generationsskifte i stort set hele skolens driftsledelse. Niels Henning Olsen gik på pension efter 18 år i spidsen for skolen og en udvikling, som både rummede nye uddannelser, udspaltning af de videregående uddannelser, fusion med Vejle Tekniske Skole og en massiv fornyelse og værksteder og en kantine af en passende størrelse. Efter udbygning af flere andre uddannelsesområder og faciliteter i Odense og Vejle havde bestyrelsen bevilget midler til denne udbygning i Den blev imidlertid forsinket af indsigelser fra skolens naboer, men Vejle Kommune afviste indsigelserne, og byggeriet blev afsluttet i det sene efterår. Forstærket tilstedeværelse i Grindsted Billund Kommune indgik i foråret 2013 aftale med Syddansk Erhvervsskole om gennemførelse af kommunens. klasse-udbud efter en licitation i vinteren I forbindelse med aftalen har skolen lejet sig ind i byens gamle bibliotek, og kommunen bygger en værkstedsbygning i tilknytning hertil. Evt. vil vi forlade lejemålet på Tårnvej, hvor vi nu gennemfører grundforløb til erhvervsuddannelserne. Lejemålet udløber sommeren ÅRET I GLIMT Oversigt over bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole og de lokale uddannelsesudvalg JANUAR HTX i top med elevtrivselen Også i 2012 lå skolens tekniske gymnasier i top, når det gjaldt elevtrivsel. Samlet set var der en fremgang på 1 og 2 point for henholdsvis Odense Tekniske Gymnasium og Vejle Tekniske Gymnasium, og Vejle Tekniske Gymnasium havde den højeste score på landsplan. Niels Henning Olsen stopper som direktør I januar måned meddelte daværende direktør, Niels Henning Olsen, bestyrelsen, at han ønskede at fratræde sin stilling i januar måned. Niels Henning Olsen havde haft 18 år i direktørstolen og fortsatte som direktør til august måned, hvor den nye direktør, Lars Bregnehøj, tiltrådte. Fire guldmedaljer til DM i Skills 18 elever repræsenterede Syddansk Erhvervsskole ti DM i Skills, hvoraf fire kom ind på en flot førsteplads. Det var en personvognsmekaniker, en frisør, en bygningsmaler og en detailslagter, som efter DM i Skills kunne kalde sig Danmarks bedste inden for deres respektive fag.

3 DIREKTØRENS BERETNING LARS BREGNEHØJ HANSEN DIREKTØR Ny overenskomst, nyt ledelsesgrundlag og eud-reform på vej Syddansk Erhvervsskole er under hastig forandring. Ikke blot er der kommet ny ledelse, nye overenskomster, som markant ændrer lærernes hverdag, er på vej, og også erhvervsuddannelserne er ved at blive opdateret, både hvad angår indhold, optagelsesbestemmelser og gennemførelsesgaranti. Lærernes arbejdstid under forandring Mens gymnasierne fik nye arbejdstidsvilkår i sommeren 2013 hvilket skete uden den store dramatik gennemføres de først på eud-området fra august Efteråret og vinteren er blevet brugt til at forberede de kommende ændringer, og i alle skolens pædagogiske afdelinger har ledelse og medarbejdere været i dialog om forståelsen og udmøntningen af de nye spilleregler, som bl.a. indebærer en øget tilstedeværelse på skolen. Etablering af faciliteter til forberedelse og udvidet samarbejde mellem lærerne er et af de faste temaer i forberedelsen af de nye vilkår. Udvikling af et nyt ledelsesgrundlag En af de observationer, den nye ledelse af skolen gjorde og har handlet på grundlag af, var, at kompetence- og ansvarsfordelingen i skolens ledelse ikke var helt krystalklar. En proces blev derfor iværksat for at skabe klarhed over forskellene på de strategiske og taktiske ledelsesniveauer. Sideløbende er et ledelsesudviklingsprogram blevet iværksat for den samlede ledelse på henved 50 personer. De parallelle processer forventes gennemført i løbet af Eud-reform i sigte Igennem det meste af 2013 har vi set frem til lanceringen af en reform af erhvervsuddannelserne, men den har ladet vente på sig og kommer tidligst i Vi har dog kunnet glæde os over, at erhvervsuddannelserne endelig er kommet på den politiske og mediemæssige dagsorden, og at der har bredt sig en erkendelse af, at Danmark også fremover skal være et produktionssamfund. I et forsøg på at skabe en slags uddannelsesgaranti til eleverne, er der i efteråret 2013 blevet etableret praktikcentre på erhvervsskolerne. Syddansk Erhvervsskole blev i den forbindelse praktikcenter for 15 forskellige hovedforløb. SIDE 3 Skolens virksomhedsplan FEBRUAR Populær jobmesse på skolen Cirka 30 virksomheder stod klar til at tage mod de mange ledige, der i februar 2013 brugte dagen på jobmesse på Syddansk Erhvervsskole. En stor del af de ledige stod til at falde ud af dagpengesystemet, og målet med jobmessen var at åbne de lediges øjne for nye muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Efteruddannelse på afrikansk To lærere fra AutoVidencenter Vejle var en uge i Nigeria, Afrika for at efteruddanne en gruppe medarbejdere fra Fanmilk international A/S i, hvordan man bruger elektroniske systemer. Sikkerheden på arbejdspladsen var et noget overset område til gengæld var der altid smil og glade miner, fortalte de to lærere fra auto-afdelingen. Første åbent hus for. klasse i Grindsted Den 23. februar holdt Syddansk Erhvervsskole for første gang åbent hus for det nye. klassecenter i Grindsted. I februar måned besluttede Grindsted kommune nemlig, at Syddansk Erhvervsskole skal stå for driften af det kommunale. klassecenter.

4 KUNDERESULTATER Stigningen på grundforløbet tilskrives elever, der har valgt eux. Kunderne SIDE 4 Kundestrukturen afspejles af de uddannelser, skolen tilbyder. I 2012 blev Erhvervsakademiet Lillebælt udspaltet, hvorfor de korte videregående uddannelser ikke tæller i skolens regnskab fra 2012, og i nedenstående er de udeladt i hele perioden. Skolen mistede ved udspaltningen studerende og kursister. Vi opnåede i 2013 en stigning i produktionen på 64 årselever, hvilket var 11 årselever mere end forventet. På erhvervsuddannelsesområdet var der stigning på grundforløbet, mens hovedforløbet er på niveau med Stigningen på grundforløbet tilskrives elever, der har valgt eux. Introduktions- og brobygningsaktiviteterne, som også tæller under erhvervsuddannelser, nåede ikke det sædvanlige niveau på grund af arbejdskonflikten mellem Kommunernes Landsforening og lærerne i foråret Skolepraktik ligger forsat højt og udgør nu 51 flere end i 2012, en stigning som hænger sammen med den fortsat 2013 ÅRET I GLIMT Kundestruktur* Erhvervsuddannelser inkl. skolepraktik og eux-fag svage udvikling i samfundet, hvor det er vanskeligt at finde praktikplads til alle. Som en ny aktivitet har skolen indgået aftale med Billund Kommune om at udbyde den kommunale. klasse i Grindsted. Vi gennemførte 34 årselever i Efteruddannelsen kom langt under, hvad vi forventede. Især den indtægtsdækkede virksomhed endte betydeligt under budget. Samlet faldt vores salgsaktiviteter under et til 335 årselever, 62 færre end i Htx ser ud til at have fundet sit leje omkring 1.0 årselever fordelt på gymnasierne i Odense og Vejle Teknisk gymnasium Kommunal. klasse 34 Efteruddannelse Årselever i alt *Erhvervsakademiets aktivitet ikke medtaget Relativ udvikling i kundestrukturen Index 2009 = 0 Erhvervsuddannelser inkl. skolepraktik og eux-fag Teknisk gymnasium Efteruddannelse Nyheder MARTS Nyt grundforløb især for ledige I marts måned startede et nyt grundforløb målrettet især ledige over 25 år op på skolen, hvor man på grundforløbet kommer gennem en række fag og arbejdsområder, man vil møde som ejendomsservicetekniker til daglig. Fagene er alt fra affaldshåndtering og varmestyring til beboerkontakt og konfliktløsning. Besøg af minister Carsten Hansen Mandag den 18. marts var minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, og lokalpolitiker Karen Klint, på visit på Syddansk Erhvervsskole i Vejle for at høre om nogle af de seneste tiltag inden for skolens uddannelse af unge. Study Support Center åbner i Vejle Tirsdag den 19. marts blev et såkaldt Study Support Center indviet i Vejle. Centeret er blevet til i et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole, Vejle Kommune, Jobcenter Vejle, UU Vejle og Campus Vejle og skal lette de unges vej til og gennem uddannelsessystemet.

5 KUNDERESULTATER Fastholdelse Samlet set har Syddansk Erhvervsskole de seneste mange år kæmpet med de samme problemer som resten af landets tekniske skoler, hvor manglende tilgang af stærke folkeskoleelever og et vigende antal praktikaftaler gør det til en stor udfordring at fastholde eleverne gennem hele deres uddannelse. Og udviklingen går stadig i den forkerte retning. Den tidligere positive udvikling på grundforløbene er vendt i 2013, trods den målrettede kvalitetsudvikling af forløbene med øget differentiering af undervisningen, så både stærke og svage elever tilgodeses. Handleplan for 2013 indeholdt de af ministeriet udpegede fire obligatorisk indsatser: 23,3 % på grundforløbet og 7,8% på Resultat på frafald uden omvalg blev hovedforløbet. 1. Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag Diagrammet viser udviklingen i Undervisningsministeriets forløbsstatistik for Styrket differentiering 3. Stærkere kobling mellem skoledel og for skolen sammenholdt med landsgennemsnittet. Frafaldet på skolen ligger fortsat praktikdel 4. Praktikpladsopsøgende arbejde. højere på grundforløbet, mens det på Indsatsen i 2013 gav en stigning i fastholdelsen på hovedforløbet, men et fald på hovedforløbet ligger lavere. grundforløbet. Frafald uden omvalg SDE og samlet for erhvervsuddannelserne 25 SIDE 5 De seneste års fokus på at opsøge praktikpladser og på en stærkere kobling til virksomhederne har til gengæld vist en positiv effekt på fastholdelsen af eleverne i hovedforløb i Procent Grundforløb SDE Landsgennemsnit GF Hovedforløb SDE Landsgennemsnit HF Frafaldsstatistik og Handlingsplan for øget gennemførelse APRIL Guld og sølv til OTG i Beijing Ved den internationale konference for Unge Forskere i Beijing fik tre kvindelige elever fra Odense Tekniske Gymnasium guld for deres alge-solcreme, mens en fjerde kvindelig elev fik sølv for sin sammensmeltning af en sutteflaske, en colaflaske og en medicindispenser, der gør det nemmere for små børn at få deres livsnødvendige medicin. VTG-elever tog medaljer til DM Natteravne fra Vejle Tekniske Gymnasium hentede guld, sølv og bronze ved DM i natorientering. Tre mandlige studerende fra Vejles gymnasium havde nemlig så mesterligt godt styr på kontrolposter, kortlæsning og koncentration, at de fik topmedaljer for deres løb i natten. It-dreng bag nyt lektiesystem En 18-årig elev udviklede i april en smart applikation til iphone, som gør det lettere for hans kammerater på Vejle Tekniske Gymnasium at holde styr på lektier og mødetider. Inspektør Steen Ullum var så vild med ideen, at han købte rettighederne til systemet til gavn for alle htx-elever i Vejle og Odense, som måtte være interesserede.

6 KUNDERESULTATER Citat lorem ipsum dolor sit amet Ut pa cus et atem esequae ea si is sed qui, consentur audae min corita ea solest exces serro LARS HANSEN BESTYRELSESFORMAND SIDE 6 Trivselsundersøgelser Flere end 3.0 elever på SDE deltog i afdækningen af elevtrivslen i Trivslen på htx nåede 4-7 point over landsgennemsnittet og blev nummer et på landsplan, mens den på eud lå på to point under landsgennemsnittet. Htx fik flotte scorer med mindst 70 point (skala 1-0) på samtlige parametre. Resultaterne på parametrene trivsel, organisering og fysisk miljø på eud lå til gengæld under de 70 point, som skolen anser for at være et acceptabelt niveau. Virksomhedstilfredshed eud I erkendelse af at det tidligere virksomhedstilfredsheds-koncept ikke har leveret et tilstrækkeligt datagrundlag, blev det i 2013 besluttet at indføre et nyt evalueringskoncept, der i højere grad lægger op til en dialog med virksomhederne. Siden ultimo 2013 er der blevet gennemført pilottest i det nye system med stor succes. Svarprocenter kommer nemt op på 50, og testafdelingerne har haft 0 Elevtrivsel Htx Elevtrivsel - samlet Elevtrivsel Erhvervsuddannelserne 0 Eud/SDE 90 Landsgennemsnit 80 Målet for 70 det gode resultat Elevtrivsel - samlet Undervisere Undervisere Undervisning Organisering Undervisning Organisering Socialt miljø Socialt miljø Fysisk miljø Fysisk miljø Htx/Odense Htx/Vejle Landsgennemsnit Egen motivation Egen motivation Udstyr & materialer Udstyr & materialer Målet for det gode resultat konstruktive dialoger med den del af virksomhederne, der har udtrykt utilfredshed. Amu deltager- og virksomhedstilfredshed deltageres tilfredshed med amu-kurserne på SDE i 2013 resulterede i et gennemsnit på 3,9 (skala 1-5) svarende til 0,1 point under landsgennemsnittet, hvilket er en lille tilbagegang på SDE i forhold til i fjor. Det er med stor glæde, vi kan konstatere, at flere virksomheder nu giver deres mening til kende, tallet er vokset med ca. 80 siden virksomheders tilfredshed med amukurserne på SDE i 2013 resulterede i et gennemsnit på 3,9 (skala 1-5), lidt under landsgennemsnittet og skoleresultat i ÅRET I GLIMT MAJ Brugertilfredshed og forbedringsplan Rejsegilde for hytteby Ved indgangen til maj måned var der rejsegilde for en ny hytteby for hjemløse i Vejle Kommune. Det var skolepraktikelever fra skolens bygge- og anlægsuddannelser, som havde bygget en del af hytterne, og derfor blev rejsegildet hos på Syddansk Erhvervsskole. Prisvindende prototype fra OTG Tre mandlige elever fra 2.i på Odense Tekniske Gymnasium vandt Ellehammerfondens pris for bedste prototype, da de deltog i Science Cup-finalen i Ingeniørernes Hus i København. De opfindesomme drenge havde udviklet en opruller til høretelefoner. Fremover er slut med, at ledningerne til ens høretelefoner filtrer sig sammen i lommen eller i tasken. Salgsmesse på gymnasiet Søjlehallen på OTG sydede og kogte, da teknologielever fra både Svendborg og Odense Tekniske Gymnasier udstillede og solgte deres produkter fra undervisningen. De to gymnasier var nemlig gået sammen om at lave en spændende salgsmesse.

7 KUNDERESULTATER Trivslen på htx nåede 4-7 point over landsgennemsnittet og blev nummer et på landsplan, mens den på eud lå på to point under landsgennemsnittet. Færre praktikpladsaftaler Efter et boom i indgåede aftaler i december 2012 på grund af halveringen af tilskudsordningen fra 2013 var en afmatning forventet. Gennem næsten hele 2013 blev der måned for måned indgået færre uddannelsesaftaler end året før, og selv om tilskudsordningen faldt bort fra 2014, blev slutspurten i december kun en svag afglans af situationen et år tidligere. Fra aftaler i 2012 faldt antallet af uddannelsesaftaler til kun i Tilbagegangen ramte alle indgange, som det ses af diagrammet, især mekaniker og elektriker havde tilbagegang. Den nye kombination af gymnasialt niveau og er- hvervsuddannelse, eux, havde dog fremgang fra 36 til 63 aftaler. Heraf var 25 aftaler tegnet i hhv. Bygge og anlæg og Strøm, styring og it. Ny mesterlære -aftalerne faldt fra 80 aftaler i 2012 til 64 i Antallet af afbrudte uddannelsesaftaler faldt i samme periode fra 331 til 293, det laveste antal afbrydelser siden fusionen af Odense og Vejle tekniske skoler. Strukturændring i skolepraktikken Antallet af praktikpladssøgende uden skolepraktik voksede igen i 2013 til 517 elever. Samtidig voksede antallet af skolepraktikelever fra 340 til 406 fordelt på otte indgange. 1. september blev skolen praktikcenter. Formålet med konstruktionen er at øge antallet af elever med en kortere eller længere uddannelsesaftale og samtidig at sikre meningsfuld beskæftigelse til de elever, som er ansat i skolepraktikken. Det forventes, at en effekt af reformen bliver færre elever i skolepraktik. Det har dog hele tiden være sådan, at næsten ingen elever har fået hele den praktiske oplæring som skolepraktikelever. SIDE 7 Indgåede uddannelsesaftaler pr. indgang Uddannelsesaftaler 2012 Uddannelsesaftaler Skolepraktikelever pr. indgang ultimo året 31. december december Bygge og anlæg Bygnings- Produktion og brugerservice og udvikling Bil m.fl. transportmidler Transport og logistik Strøm, Medie- Sundhed, Mad til styring og it produktion omsorg og mennesker pædagogik Krop og stil 0 Bygge og anlæg Bygnings- Produktion og brugerservice og udvikling Bil m.fl. Transport Strøm, Medie- Sundhed, Mad til transportmidler og logistik styring og it produktion omsorg og mennesker pædagogik Mere detaljeret praktikstatistik Krop og stil JUNI Nyt design på skolens hjemmeside I begyndelsen af juni måned fik skolens hjemmeside sde.dk et face lift i form af et nyt design og en tilrettet navigation. Brugervenligheden havde været i fokus gennem hele processen, og skolens afdelinger var inddraget i det indledende arbejde i forhold til deres respektive sider på hjemmesiden. Rejsegilde på Vejle Tekniske Gymnasium En fordobling af elevtallet over det sidste årti har gjort, at pladsen blev for trang på Vejle Tekniske gymnasium. Derfor holdt gymnasiet rejsegilde i juni måned for et nyt sciencelab og en udvidet kantine på over 00 m 2 i alt. Dygtig malerelev med til World Skills Efter først at have vundet DM i Skills i januar, efterfulgt af udtagelseskonkurrence om en plads til VM, kunne malerelev Jacob Kofod i begyndelsen af juli måned drage til World Skills, der er verdensmesterskabet for håndværksuddannelser. Her blev det ikke til en førsteplads, men dog til en super god oplevelse for den unge mand.

8 SAMFUNDSRESULTATER Citat lorem ipsum dolor sit amet Ut pa cus et atem esequae ea si is sed qui, consentur audae min corita ea solest exces serro LARS HANSEN BESTYRELSESFORMAND Samfundet året i glimt SIDE 8 Skolens bidrag til samfundet består i det væsentligste af de kompetencer, vi tilfører de opvoksende generationer som ungdoms- og grunduddannelse, og den efteruddannelse som virksomheder og erhvervsaktive får via vores kursusvirksomhed. Medaljefest Haandværker- og Industriforeningen i Odense fejrer en gang om året de unge håndværkere, som har opnået de bedste uddannelsesresultater. De får medalje eller en anden udmærkelse, og ved samme lejlighed uddeles et antal legater, hvoraf nogle tilfalder elever fra de uddannelser, vi repræsenterer. Endvidere afsløres modtageren af skolens jubilæumspris, som blev indstiftet ved 150 års-jubilæet i Med prisen hædrer skolen en virksomhed, som har ydet en særlig indsats til gavn for en af vores uddannelser. Prismodtager i 2013 blev Centersalonen i RosengaardsCentret i Odense. Årets læreplads Efter indstilling fra skolens hovedforløbselever vælges hvert år en af de praktikvirksomheder, vi samarbejder med, som årets læreplads. Årets læreplads på Syddansk Erhvervsskole i 2013 blev esoft systems A/S i Odense. DM i Skills 2013 For tredje år i træk blev der afholdt DM i Skills, der er danmarksmesterskabet for unge håndværkere, og for tredje år i træk deltog Syddansk Erhvervsskole med nogle af skolens dygtige elever. Deltagerne udvælges via skole- og regionskonkurrencer, og danmarksmestrene går videre til en international konkurrence, enten World Skills eller EU Skills. Fra Syddansk Erhvervsskole deltog følgende ved det tredje DM, som blev afholdt i Aarhus i januar 2013: Mekaniker Jesper Daugaard Thomsen Auto, Lunderskov Murer Henrik Pedersen Hansson & Knudsen, Odense SØ Maler Jacob Folkmann Brandt Kofod Malerfirma Brian Kofod, Aakirkeby Maler Thit Wede Malerfirmaet Kjærhus ApS, Horsens Tømrer Jesper Skytthe Pedersen Kissendrup Tømrer & Snedker A/S, Ullerslev Møbelsnedker Thomas Vilain Rørvang Skolepraktik, Syddansk Erhvervsskole, Vejle Bygningsstruktør Sebastian Brahtz Jorton A/S, Århus N Kosmetiker Amanda Katrine J. Jørgensen Dermal Care, Odense C Kosmetiker Line Overvad Skolepraktik, Syddansk Erhvervsskole, Odense Kosmetiker Sofie Schøn Nielsen Cure Deluxe, Tønder Frisør Signe Grødahl Petersen Dorthe s Modeklip, Gislev Frisør Musette Maria Annika Steen Quest, Odense C Frisør Line Søholm Knudsen Østergaard Intercoiffure, Odense C Detailslagter Michael Søgaard Torp Bilka Odense 2013 ÅRET I GLIMT Ernæringsassistent Line Munkgaard Schmidt Region Syddanmark, Vejle Mediegrafiker Jonas Christensen Reklamehuset, Sønderborg AUGUST Industritekniker Jesper Skafte Hansen Tresu A/S, Bjert Weiss, Odense S Nye busruter til elever I august måned blev tre nye uddannelsesruter startet op på Fyn. Busruterne skal gøre det nemmere for skolens elever at få transporten til og fra skolen til at hænge sammen. De tre uddannelsesruter kører alle fra lokationer i Assens Kommune til adresser på Syddansk Erhvervsskole. Ny direktør for Syddansk Erhvervsskole I august måned tiltrådte Lars Bregnehøj som ny direktør på Syddansk Erhvervsskole. Lars Bregnehøj kom fra en stilling som direktør på Business College Syd i Sønderborg og var tidligere vicedirektør på Tech College i Aalborg. Der var reception for den nye direktør den 12. september Smedene lavede globus til Blomsterfestival En globus på gange meter var med til at pryde Flakhaven til Odenses Blomsterfestival i midten af august måned, og det var elever fra første og andet hovedforløb hos klejnsmedene, der under kyndig vejledning fra to af deres faglærere havde arbejdet på projektet som en lidt anderledes hovedforløbsopgave.

9 SAMFUNDSRESULTATER Uddannelsesruter August 2013 lød startskuddet til de nye uddannelsesruter fra Assens kommune til Syddansk Erhvervsskole og Kold College i Odense. Busruterne skal gøre det lettere for elever fra Assens kommune at komme til og fra skole i Odense, og de elever, der har længst, sparer op mod en halv time hver vej sammenlignet med den ordinære busafgang. Samtidig kører busserne direkte til uddannelsesstederne, hvor eleverne før skulle ind omkring banegården i Odense og skifte. Syddansk Erhvervsskole har været initiativtager til de nye uddannelsesruter.. klassecenteret I januar 2013 udliciterede Billund Kommune driften af. klasse i Grindsted til Syddansk Erhvervsskole.. klassecenteret som. klassen hedder er et kommunalt tilbud, som Syddansk Erhvervsskole nu drifter i Tinghusgade 16 i Grindsted. Samarbejde med folkeskolerne Skolen har over de sidste år øget samarbejdet med folkeskolerne, så samarbejdet nu inkluderer alt fra den almindelige brobygning, deltagelse i Skills Stafetten og tilbud om informationsbesøg om erhvervsuddannelserne. Infomøderne bliver tilbudt i 8., 9. og. klasser i Syddansk Erhvervsskoles primærkommuner. Herudover har Syddansk Erhvervsskole en fast aftale med Vejle Kommune om, at alle 7. klasser kommer på rundtur på skolen en gang om året. I 2013 startede Syddansk Erhvervsskole en forældreindsats op med fokus på at øge kendskabet blandt forældre til erhvervsuddannelserne og mulighederne for videre uddannelse. Indsatsen er støttet af Region Syddanmark og laves i samarbejde med Kold College, Social- og Sundhedsskolen i Vejle og Campus Vejle. Praktikcenter I 2013 blev Syddansk Erhvervsskole udpeget til at være praktikcenter og dermed køre skolepraktik for 15 erhvervsuddannelser. Formålet med praktikcenteret er først og fremmest at få flere både korte og lange uddannelsesaftaler i hus, samtidig med der skal være et øget fokus på at skabe et godt uddannelsesmiljø for skolepraktikeleverne. De 15 uddannelser, Praktikcenteret er godkendt til at køre skolepraktik for, er: bygningsmaler, data- og Kommunikationsuddannelsen, elektriker, frisør, industriteknikeruddannelsen, lager- og terminaluddannelsen, lastvognsmekaniker, mediegrafiker, murer, personvognsmekaniker, smedeuddannelsen, teknisk designer, træfagenes byggeuddannelse og vvs-energiuddannelsen. Grøn og sund skole På Syddansk Erhvervsskole blev der også i 2013 lavet forskellige tiltag for at fremme sundheden blandt eleverne på skolen. Blandt andet blev der i tilknytning til skolens to skolehjem lavet en Adventure-linje som eleverne kan vælge som et supplement til deres uddannelser. På den grønne front har skolen fået sat solpaneler op på en del af skolens adresser for at blive en mere energivenlig skole, og i marts måned fik Syddansk Erhvervsskole for femte gang overrakt et diplom af MiljøForum Fyn for skolens klimavenlige tankegang. Skolens mission, vision og værdier SIDE 9 SEPTEMBER Skolen godkendt som praktikcenter Den 1. september fik Syddansk Erhvervsskole Undervisningsministeriets godkendelse til at blive praktikcenter for 15 erhvervsuddannelser (ud af de 16, skolen havde søgt). Trine Kynde Hovad blev udnævnt til at være leder af det nye praktikcenter, der har ansatte i både Odense og Vejle. Minister roser talentudvikling på SDE Da regeringen i september måned arbejdede på den kommende reform af erhvervsuddannelserne havde den blandt andet fokus på talentudvikling og i den forbindelse fremhævede undervisningsminister Christine Antorini frisøruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole for allerede at have fokus på de allerdygtigste elever. Elever fra VTG på studietur i USA Eleverne fra Vejle Tekniske Gymnasium var i efteråret på studietur i USA i to uger, hvor de besøgte New York City og Washington D.C. De sluttede nu af med et besøg på et amerikansk college, hvor de mødte en masse amerikanske unge og deltog i deres undervisning.

10 MEDARBEJDERRESULTATER Personaleomsætningen på SDE er faldet til 8,1 %, hvilket er det laveste i den seneste femårsperiode. Medarbejderne SIDE Medarbejdertilfredshed Hvert andet år måler vi medarbejdertrivslen på skolen for at få et øjebliksbillede af arbejdsglæde (dvs. tilfredshed og motivation) og loyalitet (troskab og engagement). Resultaternes værdi afhænger af høj deltagelse i undersøgelserne. I 2013 fik vi med i alt 690 besvarelser en meget høj svarprocent på 83, lidt højere end sidst. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med en række erhvervsskoler, hvilket giver mulighed for ekstern benchmarking. Desuden er det væsentligt, at resultaterne kan bruges på afdelingsniveau, og det eksterne analyseinstitut leverer resultater til SDE i mere end 50 rapporter. Medarbejdernes udtryk for arbejdsglæde og loyalitet bygger på vurdering af syv indsatsområder, som det ses i diagrammet. Samarbejde og det daglige arbejde opnåede en høj score. Omdømme, nærmeste leder, løn- og ansættelsesforhold samt faglig og personlig udvikling blev vurderet til middel. Overordnet ledelse scorede meget lavt i På seks indsatsområder er resultatet lavere end i Der er store variationer bag det samlede billede, og derfor er der forskellige forbedringstiltag i de enkelte afdelinger Temaerne i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen Syddansk Erhvervsskole Erhvervsskoler samlet Arbejdsmarkedet generelt Målet for det gode resultat Arbejdspladsvurdering Det psykiske arbejdsmiljø afdækkes i relation til arbejdspres og balance i forhold til psykisk velvære, arbejdets indhold og muligheder, privatlivet, samarbejdsrelationer, mobning, vold eller trusler samt sammenhæng mellem arbejdsmiljø og sygefravær. Der er generelt stor tilfredshed dog lidt lavere end i % giver udtryk for, at de har været udsat for mobning eller chikane, mens 7 % svarer ja, til at de har været udsat for vold eller trusler stort set samme resultat som i Psykisk arbejdsmiljø 2013 Syddansk Erhvervsskole Erhvervsskoler samlet Målet for det gode resultat 0 Omdømme Overordnet Nærmeste ledelse leder 0 Psykisk velvære Arbejdets indhold og muligheder Samarbejde arbejde ansættelses- personlig Det daglige Løn og Faglig og forhold udvikling Arbejdspres Arbejdsmiljø og Samarbejdsrelationer og balance sygefravær i forhold til privatliv 2013 ÅRET I GLIMT Ledige stillinger OKTOBER Super-lærlinge fra SDE hædret To elever fra Syddansk Erhvervsskole i Vejle blev hædret med Metalindustriens Lærlingepris Begge elever havde afsluttet deres svendeprøve med topkarakteren 12, men ud over deres faglige kvalifikationer rummede de begge en række andre kvaliteter. Højtideligheden fandt sted i Den Sorte Diamant i København. ErhvervsCamp kørte for første gang Som et nyt brobygningstiltag i Vejle kørte skolen en såkaldt ErhvervsCamp for 350 unge fra folkeskolerne og erhvervsuddannelserne. I tre dage arbejdede de unge sammen i grupper om at løse udfordringer stillet af erhvervslivet i form af Bestseller, Bilka, Danfoss og Insero, hvorefter virksomhederne kårede hver deres vinder. Flotte resultater til frisører ved EM og DM De dygtige frisørelever fra Syddansk Erhvervsskole kom hjem med flere medaljer fra både EM og DM. Konkurrencerne blev holdt i OMC-regi (Organisation Mondial Coiffure), som er den internationalt anerkendte organisation for frisører, der ledes fra Paris med præsident Salvatore Fodera i spidsen.

FOTO: De tre første EUX-tømrere blev færdige i 2014 BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT

FOTO: De tre første EUX-tømrere blev færdige i 2014 BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT 214 FOTO: De tre første EUX-tømrere blev færdige i 214 BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT FORMANDENS BERETNING Vi værner mere og mere om vores kerneforretning, som er uddannelser og undervisning til de

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 2842 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 272 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

beretninger resultater Året i glimt Årets foto Transport & logistik, petersmindevej 1F

beretninger resultater Året i glimt Årets foto Transport & logistik, petersmindevej 1F beretninger resultater Året i glimt Årets foto Transport & logistik, petersmindevej 1F Formandens beretning Ved at udvise fleksibilitet og vilje til at undgå konflikt lykkedes det i samarbejde at finde

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (2286 besvarelser ud af 3116 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt Velkommen til Københavns Tekniske Skole Dagens program 9.20: KTS og strategien i lyset af regeringens EUD-reform 10.20: Eux Praktikcenteret

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1994 besvarelser ud af 2318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE TECHCOLLEGE Samlet: Grundforløb Grundforløb Hovedforløb Indledning Elevtrivselsundersøgelsen 06 er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb og hovedforløb

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 253 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

Ændrede vilkår på vej

Ændrede vilkår på vej 21 21 i glimt JANUAR Formandens beretning Syddansk Erhvervsskole i stødet Der blev opsat hjertestartere på alle adresser, og skolens medarbejdere kunne tage kurser i at bruge hjertestarterne. En underviser

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (897 besvarelser ud af 191 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk Efterår 2013

infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk Efterår 2013 infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Efterår 2013 Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

EUC Syd Praktikcenter

EUC Syd Praktikcenter EUC Syd Praktikcenter Kort om EUC-Syd Hvordan vil PC sikre at eleverne når målene og sikre at disse får en hel uddannelse? Hvordan vil PC koordinere med andre praktikcentre? Thomas Bjerner Hansen Om EUC

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Periode: August 2014 Juli 2015 Underskrift Direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand : Indsatsområder Område: Basisramme Strategi Obligatoriske: 1 3 vækstmål - særlig

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Svarprocent: 78% (11 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning information og vejledning Læs mere på sde.dk/kvalitet Kvalitetssystemet Syddansk Erhvervsskole Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning...HVIS DU VIL BRUGE

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

LØRDAG 19. NOVEMBER KL.

LØRDAG 19. NOVEMBER KL. ÅBENT Mød masser af virksomheder LÆS MERE PÅ BAGSIDEN Mød masser af virksomheder? HVAD ER DINE FREMTIDSDRØMME? Vi har inviteret en masse virksomheder til at komme og fortælle, og ikke mindst vise, hvad

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 1 - Grundforløb 2 Uddannelser: Automatiktekniker Blikkenslager Bygningsmaler Data Digital Media Elektriker Grafisk Tekniker Murer Tømrer Page 1 of 23 Indledning

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

14. NOVEMBER KL. 10-14 HER SER DU DAGENS PROGRAM RISINGSVEJ 60 PETERSMINDEVEJ 1 MUNKEBJERGVEJ 130

14. NOVEMBER KL. 10-14 HER SER DU DAGENS PROGRAM RISINGSVEJ 60 PETERSMINDEVEJ 1 MUNKEBJERGVEJ 130 14. NOVEMBER KL. 10-14 HER SER DU DAGENS PROGRAM RISINGSVEJ 60 PETERSMINDEVEJ 1 MUNKEBJERGVEJ 130 FØLG SPORET TIL DIN KARRIERE ADGANG TIL U I LOI N UNDER UDDANNELSEN FA EN HUEI DU KA I BRUGE TA I EN EUX

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvilke uddannelser gælder det for? EUX BYGNINGSMALER (Odense og Vejle) EUX MURER (Odense

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Personvognsmekaniker Svarprocent: 31% (16 besvarelser ud af 52 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 68% (1431 besvarelser ud af 2118 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 84 [] 83 [-1] 9

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (5 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER KLEJNSMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER KLEJNSMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER KLEJNSMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Industritekniker og EUX Klejnsmed kombinerer det bedste fra

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Rapport Elevtrivsel Juni 2015

Rapport Elevtrivsel Juni 2015 Rapport Elevtrivsel Juni 2015 Elevtrivsel 2014/2015 1.1 Indledning Denne rapport viser elevers tilfredshed med deres uddannelse på Morsø Landbrugsskole. Spørgerammen er udarbejdet i et samarbejde mellem

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Præsentation. Chefområdet Teknisk Gymnasium

Præsentation. Chefområdet Teknisk Gymnasium Præsentation Chefområdet Teknisk Gymnasium Gymnasieafdelingen på Syddansk Erhvervsskole har i 2014 et budget på 1.117 årselever. Odense Tekniske Gymnasium (OTG) bidrager med et budget på 675 årselever,

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

TEAM WOOD WORK World Skills São Paulo 2015

TEAM WOOD WORK World Skills São Paulo 2015 TEAM WOOD WORK World Skills São Paulo 2015 Nyheder 20. August 2015 De to danske snedkerdeltagere ved World Skills 2015 i São Paulo opnåede de højeste placeringer nogen snedkere har opnået ved et World

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret (estimat juli 2017).

Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret (estimat juli 2017). Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2017 Juli 2018 Beløbsramme: Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere