BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT"

Transkript

1 2013 BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT

2 FORMANDENS BERETNING Med ansættelsen af Lars Bregnehøj Hansen som ny direktør fra august 2013 er der over en kort årrække sket et generationsskifte i stort set hele skolens driftsledelse. Generationsskifte, fortsat udbygning, aktivitetsudvidelse og fornyelse SIDE 2 Skolen skiftede direktør i 2013 som led i et omfattende generationsskifte. I Vejle fik gymnasiet nye værksteder og laboratorier, og kantinen blev udvidet. I Grindsted indgik skolen driftsoverenskomst med Billund Kommune om. klasse, og vi indgik et lejemål i forbindelse med byens campus. En tiltrængt udstyrsopgradering er indledt i metalfagene. af skolens bygningsmasse. Anita Grotkær så sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen pga. arbejdspres. I hendes sted udpegede DI Lone Brinch Jacobsen fra GKN Wheels Nagbøl A/S. Udbygning i Strandgade Den gamle skolebygning i Strandgade, der rummer Vejle Tekniske Gymnasium, har i længere tid savnet tidssvarende laboratorier Tiltrængt udstyrsopdatering påbegyndt For at opnå en tiltrængt justering af maskinparken, så den bedre matcher de fremtidige produktionsformer i industrien, har skolen i 2013 investeret i både 3- og 5-aksede cnc-maskiner. Opgraderingen er dermed påbegyndt, og den vil fortsætte i de kommende år. Udskiftning i ledelse og bestyrelse Med ansættelsen af Lars Bregnehøj Hansen som ny direktør fra august 2013 er der over en kort årrække sket et generationsskifte i stort set hele skolens driftsledelse. Niels Henning Olsen gik på pension efter 18 år i spidsen for skolen og en udvikling, som både rummede nye uddannelser, udspaltning af de videregående uddannelser, fusion med Vejle Tekniske Skole og en massiv fornyelse og værksteder og en kantine af en passende størrelse. Efter udbygning af flere andre uddannelsesområder og faciliteter i Odense og Vejle havde bestyrelsen bevilget midler til denne udbygning i Den blev imidlertid forsinket af indsigelser fra skolens naboer, men Vejle Kommune afviste indsigelserne, og byggeriet blev afsluttet i det sene efterår. Forstærket tilstedeværelse i Grindsted Billund Kommune indgik i foråret 2013 aftale med Syddansk Erhvervsskole om gennemførelse af kommunens. klasse-udbud efter en licitation i vinteren I forbindelse med aftalen har skolen lejet sig ind i byens gamle bibliotek, og kommunen bygger en værkstedsbygning i tilknytning hertil. Evt. vil vi forlade lejemålet på Tårnvej, hvor vi nu gennemfører grundforløb til erhvervsuddannelserne. Lejemålet udløber sommeren ÅRET I GLIMT Oversigt over bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole og de lokale uddannelsesudvalg JANUAR HTX i top med elevtrivselen Også i 2012 lå skolens tekniske gymnasier i top, når det gjaldt elevtrivsel. Samlet set var der en fremgang på 1 og 2 point for henholdsvis Odense Tekniske Gymnasium og Vejle Tekniske Gymnasium, og Vejle Tekniske Gymnasium havde den højeste score på landsplan. Niels Henning Olsen stopper som direktør I januar måned meddelte daværende direktør, Niels Henning Olsen, bestyrelsen, at han ønskede at fratræde sin stilling i januar måned. Niels Henning Olsen havde haft 18 år i direktørstolen og fortsatte som direktør til august måned, hvor den nye direktør, Lars Bregnehøj, tiltrådte. Fire guldmedaljer til DM i Skills 18 elever repræsenterede Syddansk Erhvervsskole ti DM i Skills, hvoraf fire kom ind på en flot førsteplads. Det var en personvognsmekaniker, en frisør, en bygningsmaler og en detailslagter, som efter DM i Skills kunne kalde sig Danmarks bedste inden for deres respektive fag.

3 DIREKTØRENS BERETNING LARS BREGNEHØJ HANSEN DIREKTØR Ny overenskomst, nyt ledelsesgrundlag og eud-reform på vej Syddansk Erhvervsskole er under hastig forandring. Ikke blot er der kommet ny ledelse, nye overenskomster, som markant ændrer lærernes hverdag, er på vej, og også erhvervsuddannelserne er ved at blive opdateret, både hvad angår indhold, optagelsesbestemmelser og gennemførelsesgaranti. Lærernes arbejdstid under forandring Mens gymnasierne fik nye arbejdstidsvilkår i sommeren 2013 hvilket skete uden den store dramatik gennemføres de først på eud-området fra august Efteråret og vinteren er blevet brugt til at forberede de kommende ændringer, og i alle skolens pædagogiske afdelinger har ledelse og medarbejdere været i dialog om forståelsen og udmøntningen af de nye spilleregler, som bl.a. indebærer en øget tilstedeværelse på skolen. Etablering af faciliteter til forberedelse og udvidet samarbejde mellem lærerne er et af de faste temaer i forberedelsen af de nye vilkår. Udvikling af et nyt ledelsesgrundlag En af de observationer, den nye ledelse af skolen gjorde og har handlet på grundlag af, var, at kompetence- og ansvarsfordelingen i skolens ledelse ikke var helt krystalklar. En proces blev derfor iværksat for at skabe klarhed over forskellene på de strategiske og taktiske ledelsesniveauer. Sideløbende er et ledelsesudviklingsprogram blevet iværksat for den samlede ledelse på henved 50 personer. De parallelle processer forventes gennemført i løbet af Eud-reform i sigte Igennem det meste af 2013 har vi set frem til lanceringen af en reform af erhvervsuddannelserne, men den har ladet vente på sig og kommer tidligst i Vi har dog kunnet glæde os over, at erhvervsuddannelserne endelig er kommet på den politiske og mediemæssige dagsorden, og at der har bredt sig en erkendelse af, at Danmark også fremover skal være et produktionssamfund. I et forsøg på at skabe en slags uddannelsesgaranti til eleverne, er der i efteråret 2013 blevet etableret praktikcentre på erhvervsskolerne. Syddansk Erhvervsskole blev i den forbindelse praktikcenter for 15 forskellige hovedforløb. SIDE 3 Skolens virksomhedsplan FEBRUAR Populær jobmesse på skolen Cirka 30 virksomheder stod klar til at tage mod de mange ledige, der i februar 2013 brugte dagen på jobmesse på Syddansk Erhvervsskole. En stor del af de ledige stod til at falde ud af dagpengesystemet, og målet med jobmessen var at åbne de lediges øjne for nye muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Efteruddannelse på afrikansk To lærere fra AutoVidencenter Vejle var en uge i Nigeria, Afrika for at efteruddanne en gruppe medarbejdere fra Fanmilk international A/S i, hvordan man bruger elektroniske systemer. Sikkerheden på arbejdspladsen var et noget overset område til gengæld var der altid smil og glade miner, fortalte de to lærere fra auto-afdelingen. Første åbent hus for. klasse i Grindsted Den 23. februar holdt Syddansk Erhvervsskole for første gang åbent hus for det nye. klassecenter i Grindsted. I februar måned besluttede Grindsted kommune nemlig, at Syddansk Erhvervsskole skal stå for driften af det kommunale. klassecenter.

4 KUNDERESULTATER Stigningen på grundforløbet tilskrives elever, der har valgt eux. Kunderne SIDE 4 Kundestrukturen afspejles af de uddannelser, skolen tilbyder. I 2012 blev Erhvervsakademiet Lillebælt udspaltet, hvorfor de korte videregående uddannelser ikke tæller i skolens regnskab fra 2012, og i nedenstående er de udeladt i hele perioden. Skolen mistede ved udspaltningen studerende og kursister. Vi opnåede i 2013 en stigning i produktionen på 64 årselever, hvilket var 11 årselever mere end forventet. På erhvervsuddannelsesområdet var der stigning på grundforløbet, mens hovedforløbet er på niveau med Stigningen på grundforløbet tilskrives elever, der har valgt eux. Introduktions- og brobygningsaktiviteterne, som også tæller under erhvervsuddannelser, nåede ikke det sædvanlige niveau på grund af arbejdskonflikten mellem Kommunernes Landsforening og lærerne i foråret Skolepraktik ligger forsat højt og udgør nu 51 flere end i 2012, en stigning som hænger sammen med den fortsat 2013 ÅRET I GLIMT Kundestruktur* Erhvervsuddannelser inkl. skolepraktik og eux-fag svage udvikling i samfundet, hvor det er vanskeligt at finde praktikplads til alle. Som en ny aktivitet har skolen indgået aftale med Billund Kommune om at udbyde den kommunale. klasse i Grindsted. Vi gennemførte 34 årselever i Efteruddannelsen kom langt under, hvad vi forventede. Især den indtægtsdækkede virksomhed endte betydeligt under budget. Samlet faldt vores salgsaktiviteter under et til 335 årselever, 62 færre end i Htx ser ud til at have fundet sit leje omkring 1.0 årselever fordelt på gymnasierne i Odense og Vejle Teknisk gymnasium Kommunal. klasse 34 Efteruddannelse Årselever i alt *Erhvervsakademiets aktivitet ikke medtaget Relativ udvikling i kundestrukturen Index 2009 = 0 Erhvervsuddannelser inkl. skolepraktik og eux-fag Teknisk gymnasium Efteruddannelse Nyheder MARTS Nyt grundforløb især for ledige I marts måned startede et nyt grundforløb målrettet især ledige over 25 år op på skolen, hvor man på grundforløbet kommer gennem en række fag og arbejdsområder, man vil møde som ejendomsservicetekniker til daglig. Fagene er alt fra affaldshåndtering og varmestyring til beboerkontakt og konfliktløsning. Besøg af minister Carsten Hansen Mandag den 18. marts var minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, og lokalpolitiker Karen Klint, på visit på Syddansk Erhvervsskole i Vejle for at høre om nogle af de seneste tiltag inden for skolens uddannelse af unge. Study Support Center åbner i Vejle Tirsdag den 19. marts blev et såkaldt Study Support Center indviet i Vejle. Centeret er blevet til i et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole, Vejle Kommune, Jobcenter Vejle, UU Vejle og Campus Vejle og skal lette de unges vej til og gennem uddannelsessystemet.

5 KUNDERESULTATER Fastholdelse Samlet set har Syddansk Erhvervsskole de seneste mange år kæmpet med de samme problemer som resten af landets tekniske skoler, hvor manglende tilgang af stærke folkeskoleelever og et vigende antal praktikaftaler gør det til en stor udfordring at fastholde eleverne gennem hele deres uddannelse. Og udviklingen går stadig i den forkerte retning. Den tidligere positive udvikling på grundforløbene er vendt i 2013, trods den målrettede kvalitetsudvikling af forløbene med øget differentiering af undervisningen, så både stærke og svage elever tilgodeses. Handleplan for 2013 indeholdt de af ministeriet udpegede fire obligatorisk indsatser: 23,3 % på grundforløbet og 7,8% på Resultat på frafald uden omvalg blev hovedforløbet. 1. Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag Diagrammet viser udviklingen i Undervisningsministeriets forløbsstatistik for Styrket differentiering 3. Stærkere kobling mellem skoledel og for skolen sammenholdt med landsgennemsnittet. Frafaldet på skolen ligger fortsat praktikdel 4. Praktikpladsopsøgende arbejde. højere på grundforløbet, mens det på Indsatsen i 2013 gav en stigning i fastholdelsen på hovedforløbet, men et fald på hovedforløbet ligger lavere. grundforløbet. Frafald uden omvalg SDE og samlet for erhvervsuddannelserne 25 SIDE 5 De seneste års fokus på at opsøge praktikpladser og på en stærkere kobling til virksomhederne har til gengæld vist en positiv effekt på fastholdelsen af eleverne i hovedforløb i Procent Grundforløb SDE Landsgennemsnit GF Hovedforløb SDE Landsgennemsnit HF Frafaldsstatistik og Handlingsplan for øget gennemførelse APRIL Guld og sølv til OTG i Beijing Ved den internationale konference for Unge Forskere i Beijing fik tre kvindelige elever fra Odense Tekniske Gymnasium guld for deres alge-solcreme, mens en fjerde kvindelig elev fik sølv for sin sammensmeltning af en sutteflaske, en colaflaske og en medicindispenser, der gør det nemmere for små børn at få deres livsnødvendige medicin. VTG-elever tog medaljer til DM Natteravne fra Vejle Tekniske Gymnasium hentede guld, sølv og bronze ved DM i natorientering. Tre mandlige studerende fra Vejles gymnasium havde nemlig så mesterligt godt styr på kontrolposter, kortlæsning og koncentration, at de fik topmedaljer for deres løb i natten. It-dreng bag nyt lektiesystem En 18-årig elev udviklede i april en smart applikation til iphone, som gør det lettere for hans kammerater på Vejle Tekniske Gymnasium at holde styr på lektier og mødetider. Inspektør Steen Ullum var så vild med ideen, at han købte rettighederne til systemet til gavn for alle htx-elever i Vejle og Odense, som måtte være interesserede.

6 KUNDERESULTATER Citat lorem ipsum dolor sit amet Ut pa cus et atem esequae ea si is sed qui, consentur audae min corita ea solest exces serro LARS HANSEN BESTYRELSESFORMAND SIDE 6 Trivselsundersøgelser Flere end 3.0 elever på SDE deltog i afdækningen af elevtrivslen i Trivslen på htx nåede 4-7 point over landsgennemsnittet og blev nummer et på landsplan, mens den på eud lå på to point under landsgennemsnittet. Htx fik flotte scorer med mindst 70 point (skala 1-0) på samtlige parametre. Resultaterne på parametrene trivsel, organisering og fysisk miljø på eud lå til gengæld under de 70 point, som skolen anser for at være et acceptabelt niveau. Virksomhedstilfredshed eud I erkendelse af at det tidligere virksomhedstilfredsheds-koncept ikke har leveret et tilstrækkeligt datagrundlag, blev det i 2013 besluttet at indføre et nyt evalueringskoncept, der i højere grad lægger op til en dialog med virksomhederne. Siden ultimo 2013 er der blevet gennemført pilottest i det nye system med stor succes. Svarprocenter kommer nemt op på 50, og testafdelingerne har haft 0 Elevtrivsel Htx Elevtrivsel - samlet Elevtrivsel Erhvervsuddannelserne 0 Eud/SDE 90 Landsgennemsnit 80 Målet for 70 det gode resultat Elevtrivsel - samlet Undervisere Undervisere Undervisning Organisering Undervisning Organisering Socialt miljø Socialt miljø Fysisk miljø Fysisk miljø Htx/Odense Htx/Vejle Landsgennemsnit Egen motivation Egen motivation Udstyr & materialer Udstyr & materialer Målet for det gode resultat konstruktive dialoger med den del af virksomhederne, der har udtrykt utilfredshed. Amu deltager- og virksomhedstilfredshed deltageres tilfredshed med amu-kurserne på SDE i 2013 resulterede i et gennemsnit på 3,9 (skala 1-5) svarende til 0,1 point under landsgennemsnittet, hvilket er en lille tilbagegang på SDE i forhold til i fjor. Det er med stor glæde, vi kan konstatere, at flere virksomheder nu giver deres mening til kende, tallet er vokset med ca. 80 siden virksomheders tilfredshed med amukurserne på SDE i 2013 resulterede i et gennemsnit på 3,9 (skala 1-5), lidt under landsgennemsnittet og skoleresultat i ÅRET I GLIMT MAJ Brugertilfredshed og forbedringsplan Rejsegilde for hytteby Ved indgangen til maj måned var der rejsegilde for en ny hytteby for hjemløse i Vejle Kommune. Det var skolepraktikelever fra skolens bygge- og anlægsuddannelser, som havde bygget en del af hytterne, og derfor blev rejsegildet hos på Syddansk Erhvervsskole. Prisvindende prototype fra OTG Tre mandlige elever fra 2.i på Odense Tekniske Gymnasium vandt Ellehammerfondens pris for bedste prototype, da de deltog i Science Cup-finalen i Ingeniørernes Hus i København. De opfindesomme drenge havde udviklet en opruller til høretelefoner. Fremover er slut med, at ledningerne til ens høretelefoner filtrer sig sammen i lommen eller i tasken. Salgsmesse på gymnasiet Søjlehallen på OTG sydede og kogte, da teknologielever fra både Svendborg og Odense Tekniske Gymnasier udstillede og solgte deres produkter fra undervisningen. De to gymnasier var nemlig gået sammen om at lave en spændende salgsmesse.

7 KUNDERESULTATER Trivslen på htx nåede 4-7 point over landsgennemsnittet og blev nummer et på landsplan, mens den på eud lå på to point under landsgennemsnittet. Færre praktikpladsaftaler Efter et boom i indgåede aftaler i december 2012 på grund af halveringen af tilskudsordningen fra 2013 var en afmatning forventet. Gennem næsten hele 2013 blev der måned for måned indgået færre uddannelsesaftaler end året før, og selv om tilskudsordningen faldt bort fra 2014, blev slutspurten i december kun en svag afglans af situationen et år tidligere. Fra aftaler i 2012 faldt antallet af uddannelsesaftaler til kun i Tilbagegangen ramte alle indgange, som det ses af diagrammet, især mekaniker og elektriker havde tilbagegang. Den nye kombination af gymnasialt niveau og er- hvervsuddannelse, eux, havde dog fremgang fra 36 til 63 aftaler. Heraf var 25 aftaler tegnet i hhv. Bygge og anlæg og Strøm, styring og it. Ny mesterlære -aftalerne faldt fra 80 aftaler i 2012 til 64 i Antallet af afbrudte uddannelsesaftaler faldt i samme periode fra 331 til 293, det laveste antal afbrydelser siden fusionen af Odense og Vejle tekniske skoler. Strukturændring i skolepraktikken Antallet af praktikpladssøgende uden skolepraktik voksede igen i 2013 til 517 elever. Samtidig voksede antallet af skolepraktikelever fra 340 til 406 fordelt på otte indgange. 1. september blev skolen praktikcenter. Formålet med konstruktionen er at øge antallet af elever med en kortere eller længere uddannelsesaftale og samtidig at sikre meningsfuld beskæftigelse til de elever, som er ansat i skolepraktikken. Det forventes, at en effekt af reformen bliver færre elever i skolepraktik. Det har dog hele tiden være sådan, at næsten ingen elever har fået hele den praktiske oplæring som skolepraktikelever. SIDE 7 Indgåede uddannelsesaftaler pr. indgang Uddannelsesaftaler 2012 Uddannelsesaftaler Skolepraktikelever pr. indgang ultimo året 31. december december Bygge og anlæg Bygnings- Produktion og brugerservice og udvikling Bil m.fl. transportmidler Transport og logistik Strøm, Medie- Sundhed, Mad til styring og it produktion omsorg og mennesker pædagogik Krop og stil 0 Bygge og anlæg Bygnings- Produktion og brugerservice og udvikling Bil m.fl. Transport Strøm, Medie- Sundhed, Mad til transportmidler og logistik styring og it produktion omsorg og mennesker pædagogik Mere detaljeret praktikstatistik Krop og stil JUNI Nyt design på skolens hjemmeside I begyndelsen af juni måned fik skolens hjemmeside sde.dk et face lift i form af et nyt design og en tilrettet navigation. Brugervenligheden havde været i fokus gennem hele processen, og skolens afdelinger var inddraget i det indledende arbejde i forhold til deres respektive sider på hjemmesiden. Rejsegilde på Vejle Tekniske Gymnasium En fordobling af elevtallet over det sidste årti har gjort, at pladsen blev for trang på Vejle Tekniske gymnasium. Derfor holdt gymnasiet rejsegilde i juni måned for et nyt sciencelab og en udvidet kantine på over 00 m 2 i alt. Dygtig malerelev med til World Skills Efter først at have vundet DM i Skills i januar, efterfulgt af udtagelseskonkurrence om en plads til VM, kunne malerelev Jacob Kofod i begyndelsen af juli måned drage til World Skills, der er verdensmesterskabet for håndværksuddannelser. Her blev det ikke til en førsteplads, men dog til en super god oplevelse for den unge mand.

8 SAMFUNDSRESULTATER Citat lorem ipsum dolor sit amet Ut pa cus et atem esequae ea si is sed qui, consentur audae min corita ea solest exces serro LARS HANSEN BESTYRELSESFORMAND Samfundet året i glimt SIDE 8 Skolens bidrag til samfundet består i det væsentligste af de kompetencer, vi tilfører de opvoksende generationer som ungdoms- og grunduddannelse, og den efteruddannelse som virksomheder og erhvervsaktive får via vores kursusvirksomhed. Medaljefest Haandværker- og Industriforeningen i Odense fejrer en gang om året de unge håndværkere, som har opnået de bedste uddannelsesresultater. De får medalje eller en anden udmærkelse, og ved samme lejlighed uddeles et antal legater, hvoraf nogle tilfalder elever fra de uddannelser, vi repræsenterer. Endvidere afsløres modtageren af skolens jubilæumspris, som blev indstiftet ved 150 års-jubilæet i Med prisen hædrer skolen en virksomhed, som har ydet en særlig indsats til gavn for en af vores uddannelser. Prismodtager i 2013 blev Centersalonen i RosengaardsCentret i Odense. Årets læreplads Efter indstilling fra skolens hovedforløbselever vælges hvert år en af de praktikvirksomheder, vi samarbejder med, som årets læreplads. Årets læreplads på Syddansk Erhvervsskole i 2013 blev esoft systems A/S i Odense. DM i Skills 2013 For tredje år i træk blev der afholdt DM i Skills, der er danmarksmesterskabet for unge håndværkere, og for tredje år i træk deltog Syddansk Erhvervsskole med nogle af skolens dygtige elever. Deltagerne udvælges via skole- og regionskonkurrencer, og danmarksmestrene går videre til en international konkurrence, enten World Skills eller EU Skills. Fra Syddansk Erhvervsskole deltog følgende ved det tredje DM, som blev afholdt i Aarhus i januar 2013: Mekaniker Jesper Daugaard Thomsen Auto, Lunderskov Murer Henrik Pedersen Hansson & Knudsen, Odense SØ Maler Jacob Folkmann Brandt Kofod Malerfirma Brian Kofod, Aakirkeby Maler Thit Wede Malerfirmaet Kjærhus ApS, Horsens Tømrer Jesper Skytthe Pedersen Kissendrup Tømrer & Snedker A/S, Ullerslev Møbelsnedker Thomas Vilain Rørvang Skolepraktik, Syddansk Erhvervsskole, Vejle Bygningsstruktør Sebastian Brahtz Jorton A/S, Århus N Kosmetiker Amanda Katrine J. Jørgensen Dermal Care, Odense C Kosmetiker Line Overvad Skolepraktik, Syddansk Erhvervsskole, Odense Kosmetiker Sofie Schøn Nielsen Cure Deluxe, Tønder Frisør Signe Grødahl Petersen Dorthe s Modeklip, Gislev Frisør Musette Maria Annika Steen Quest, Odense C Frisør Line Søholm Knudsen Østergaard Intercoiffure, Odense C Detailslagter Michael Søgaard Torp Bilka Odense 2013 ÅRET I GLIMT Ernæringsassistent Line Munkgaard Schmidt Region Syddanmark, Vejle Mediegrafiker Jonas Christensen Reklamehuset, Sønderborg AUGUST Industritekniker Jesper Skafte Hansen Tresu A/S, Bjert Weiss, Odense S Nye busruter til elever I august måned blev tre nye uddannelsesruter startet op på Fyn. Busruterne skal gøre det nemmere for skolens elever at få transporten til og fra skolen til at hænge sammen. De tre uddannelsesruter kører alle fra lokationer i Assens Kommune til adresser på Syddansk Erhvervsskole. Ny direktør for Syddansk Erhvervsskole I august måned tiltrådte Lars Bregnehøj som ny direktør på Syddansk Erhvervsskole. Lars Bregnehøj kom fra en stilling som direktør på Business College Syd i Sønderborg og var tidligere vicedirektør på Tech College i Aalborg. Der var reception for den nye direktør den 12. september Smedene lavede globus til Blomsterfestival En globus på gange meter var med til at pryde Flakhaven til Odenses Blomsterfestival i midten af august måned, og det var elever fra første og andet hovedforløb hos klejnsmedene, der under kyndig vejledning fra to af deres faglærere havde arbejdet på projektet som en lidt anderledes hovedforløbsopgave.

9 SAMFUNDSRESULTATER Uddannelsesruter August 2013 lød startskuddet til de nye uddannelsesruter fra Assens kommune til Syddansk Erhvervsskole og Kold College i Odense. Busruterne skal gøre det lettere for elever fra Assens kommune at komme til og fra skole i Odense, og de elever, der har længst, sparer op mod en halv time hver vej sammenlignet med den ordinære busafgang. Samtidig kører busserne direkte til uddannelsesstederne, hvor eleverne før skulle ind omkring banegården i Odense og skifte. Syddansk Erhvervsskole har været initiativtager til de nye uddannelsesruter.. klassecenteret I januar 2013 udliciterede Billund Kommune driften af. klasse i Grindsted til Syddansk Erhvervsskole.. klassecenteret som. klassen hedder er et kommunalt tilbud, som Syddansk Erhvervsskole nu drifter i Tinghusgade 16 i Grindsted. Samarbejde med folkeskolerne Skolen har over de sidste år øget samarbejdet med folkeskolerne, så samarbejdet nu inkluderer alt fra den almindelige brobygning, deltagelse i Skills Stafetten og tilbud om informationsbesøg om erhvervsuddannelserne. Infomøderne bliver tilbudt i 8., 9. og. klasser i Syddansk Erhvervsskoles primærkommuner. Herudover har Syddansk Erhvervsskole en fast aftale med Vejle Kommune om, at alle 7. klasser kommer på rundtur på skolen en gang om året. I 2013 startede Syddansk Erhvervsskole en forældreindsats op med fokus på at øge kendskabet blandt forældre til erhvervsuddannelserne og mulighederne for videre uddannelse. Indsatsen er støttet af Region Syddanmark og laves i samarbejde med Kold College, Social- og Sundhedsskolen i Vejle og Campus Vejle. Praktikcenter I 2013 blev Syddansk Erhvervsskole udpeget til at være praktikcenter og dermed køre skolepraktik for 15 erhvervsuddannelser. Formålet med praktikcenteret er først og fremmest at få flere både korte og lange uddannelsesaftaler i hus, samtidig med der skal være et øget fokus på at skabe et godt uddannelsesmiljø for skolepraktikeleverne. De 15 uddannelser, Praktikcenteret er godkendt til at køre skolepraktik for, er: bygningsmaler, data- og Kommunikationsuddannelsen, elektriker, frisør, industriteknikeruddannelsen, lager- og terminaluddannelsen, lastvognsmekaniker, mediegrafiker, murer, personvognsmekaniker, smedeuddannelsen, teknisk designer, træfagenes byggeuddannelse og vvs-energiuddannelsen. Grøn og sund skole På Syddansk Erhvervsskole blev der også i 2013 lavet forskellige tiltag for at fremme sundheden blandt eleverne på skolen. Blandt andet blev der i tilknytning til skolens to skolehjem lavet en Adventure-linje som eleverne kan vælge som et supplement til deres uddannelser. På den grønne front har skolen fået sat solpaneler op på en del af skolens adresser for at blive en mere energivenlig skole, og i marts måned fik Syddansk Erhvervsskole for femte gang overrakt et diplom af MiljøForum Fyn for skolens klimavenlige tankegang. Skolens mission, vision og værdier SIDE 9 SEPTEMBER Skolen godkendt som praktikcenter Den 1. september fik Syddansk Erhvervsskole Undervisningsministeriets godkendelse til at blive praktikcenter for 15 erhvervsuddannelser (ud af de 16, skolen havde søgt). Trine Kynde Hovad blev udnævnt til at være leder af det nye praktikcenter, der har ansatte i både Odense og Vejle. Minister roser talentudvikling på SDE Da regeringen i september måned arbejdede på den kommende reform af erhvervsuddannelserne havde den blandt andet fokus på talentudvikling og i den forbindelse fremhævede undervisningsminister Christine Antorini frisøruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole for allerede at have fokus på de allerdygtigste elever. Elever fra VTG på studietur i USA Eleverne fra Vejle Tekniske Gymnasium var i efteråret på studietur i USA i to uger, hvor de besøgte New York City og Washington D.C. De sluttede nu af med et besøg på et amerikansk college, hvor de mødte en masse amerikanske unge og deltog i deres undervisning.

10 MEDARBEJDERRESULTATER Personaleomsætningen på SDE er faldet til 8,1 %, hvilket er det laveste i den seneste femårsperiode. Medarbejderne SIDE Medarbejdertilfredshed Hvert andet år måler vi medarbejdertrivslen på skolen for at få et øjebliksbillede af arbejdsglæde (dvs. tilfredshed og motivation) og loyalitet (troskab og engagement). Resultaternes værdi afhænger af høj deltagelse i undersøgelserne. I 2013 fik vi med i alt 690 besvarelser en meget høj svarprocent på 83, lidt højere end sidst. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med en række erhvervsskoler, hvilket giver mulighed for ekstern benchmarking. Desuden er det væsentligt, at resultaterne kan bruges på afdelingsniveau, og det eksterne analyseinstitut leverer resultater til SDE i mere end 50 rapporter. Medarbejdernes udtryk for arbejdsglæde og loyalitet bygger på vurdering af syv indsatsområder, som det ses i diagrammet. Samarbejde og det daglige arbejde opnåede en høj score. Omdømme, nærmeste leder, løn- og ansættelsesforhold samt faglig og personlig udvikling blev vurderet til middel. Overordnet ledelse scorede meget lavt i På seks indsatsområder er resultatet lavere end i Der er store variationer bag det samlede billede, og derfor er der forskellige forbedringstiltag i de enkelte afdelinger Temaerne i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen Syddansk Erhvervsskole Erhvervsskoler samlet Arbejdsmarkedet generelt Målet for det gode resultat Arbejdspladsvurdering Det psykiske arbejdsmiljø afdækkes i relation til arbejdspres og balance i forhold til psykisk velvære, arbejdets indhold og muligheder, privatlivet, samarbejdsrelationer, mobning, vold eller trusler samt sammenhæng mellem arbejdsmiljø og sygefravær. Der er generelt stor tilfredshed dog lidt lavere end i % giver udtryk for, at de har været udsat for mobning eller chikane, mens 7 % svarer ja, til at de har været udsat for vold eller trusler stort set samme resultat som i Psykisk arbejdsmiljø 2013 Syddansk Erhvervsskole Erhvervsskoler samlet Målet for det gode resultat 0 Omdømme Overordnet Nærmeste ledelse leder 0 Psykisk velvære Arbejdets indhold og muligheder Samarbejde arbejde ansættelses- personlig Det daglige Løn og Faglig og forhold udvikling Arbejdspres Arbejdsmiljø og Samarbejdsrelationer og balance sygefravær i forhold til privatliv 2013 ÅRET I GLIMT Ledige stillinger OKTOBER Super-lærlinge fra SDE hædret To elever fra Syddansk Erhvervsskole i Vejle blev hædret med Metalindustriens Lærlingepris Begge elever havde afsluttet deres svendeprøve med topkarakteren 12, men ud over deres faglige kvalifikationer rummede de begge en række andre kvaliteter. Højtideligheden fandt sted i Den Sorte Diamant i København. ErhvervsCamp kørte for første gang Som et nyt brobygningstiltag i Vejle kørte skolen en såkaldt ErhvervsCamp for 350 unge fra folkeskolerne og erhvervsuddannelserne. I tre dage arbejdede de unge sammen i grupper om at løse udfordringer stillet af erhvervslivet i form af Bestseller, Bilka, Danfoss og Insero, hvorefter virksomhederne kårede hver deres vinder. Flotte resultater til frisører ved EM og DM De dygtige frisørelever fra Syddansk Erhvervsskole kom hjem med flere medaljer fra både EM og DM. Konkurrencerne blev holdt i OMC-regi (Organisation Mondial Coiffure), som er den internationalt anerkendte organisation for frisører, der ledes fra Paris med præsident Salvatore Fodera i spidsen.

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Personvognsmekaniker og EUX Lastvognsmekaniker

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

AT LÆRE ER AT GØRE PYTHAGORAS FÅR EN HELT NY DIMENSION, NÅR ELEVEN OPDAGER DEN KAN BRUGES

AT LÆRE ER AT GØRE PYTHAGORAS FÅR EN HELT NY DIMENSION, NÅR ELEVEN OPDAGER DEN KAN BRUGES Inspirationsplancher fra identitetspræsentation - PDFmateriale press/cmyk DEN UNIKKE FAGLIGE KULTUR DANNE OG UDDANNE DU ER DIT FAG! OVERFØRE DEN FAGLIGE VIDEN, TRADITION OG STOLTHED MANGFOLDIGHED VIFTE

Læs mere

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg bil, fly og andre transportmidler kurser Bygnings- og brugerservice Hvis du vil bruge mere end hovedet Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus, den 24. juni 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

En direktør takker af efter 18 år i spidsen for. s. 2. s. 20 Årets Læreplads 2012 er odenseanske Micro Matic. s. 6 Fire guldmedaljer til

En direktør takker af efter 18 år i spidsen for. s. 2. s. 20 Årets Læreplads 2012 er odenseanske Micro Matic. s. 6 Fire guldmedaljer til s. 2 Niels Henning Olsen En direktør takker af efter 18 år i spidsen for Syddansk Erhvervsskole s. 6 Fire guldmedaljer til Syddansk Erhvervsskole ved DM i Skills s. 14 Den amerikanske drøm blev til virkelighed

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Hvad er Mercantec? Mercantec

Hvad er Mercantec? Mercantec Marts 2013 Mercantec Hvad er Mercantec? En fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg: - et AMU Center - en handelsskole / handelsgymnasium - en teknisk skole / teknisk gymnasium Ca. 3.100 årlige elever

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

EKsTRA bonus DATATEKNIKER

EKsTRA bonus DATATEKNIKER Erhvervsuddannelse med ekstra bonus DATATEKNIKER Vil du også ha lidt ekstra? svendebrev og hf-niveau I EN uddannelse! ErhvErvsuddannElsE med EKsTRA bonus EUX Datatekniker er et helt nyt tilbud til dig.

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere