BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT"

Transkript

1 2013 BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT

2 FORMANDENS BERETNING Med ansættelsen af Lars Bregnehøj Hansen som ny direktør fra august 2013 er der over en kort årrække sket et generationsskifte i stort set hele skolens driftsledelse. Generationsskifte, fortsat udbygning, aktivitetsudvidelse og fornyelse SIDE 2 Skolen skiftede direktør i 2013 som led i et omfattende generationsskifte. I Vejle fik gymnasiet nye værksteder og laboratorier, og kantinen blev udvidet. I Grindsted indgik skolen driftsoverenskomst med Billund Kommune om. klasse, og vi indgik et lejemål i forbindelse med byens campus. En tiltrængt udstyrsopgradering er indledt i metalfagene. af skolens bygningsmasse. Anita Grotkær så sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen pga. arbejdspres. I hendes sted udpegede DI Lone Brinch Jacobsen fra GKN Wheels Nagbøl A/S. Udbygning i Strandgade Den gamle skolebygning i Strandgade, der rummer Vejle Tekniske Gymnasium, har i længere tid savnet tidssvarende laboratorier Tiltrængt udstyrsopdatering påbegyndt For at opnå en tiltrængt justering af maskinparken, så den bedre matcher de fremtidige produktionsformer i industrien, har skolen i 2013 investeret i både 3- og 5-aksede cnc-maskiner. Opgraderingen er dermed påbegyndt, og den vil fortsætte i de kommende år. Udskiftning i ledelse og bestyrelse Med ansættelsen af Lars Bregnehøj Hansen som ny direktør fra august 2013 er der over en kort årrække sket et generationsskifte i stort set hele skolens driftsledelse. Niels Henning Olsen gik på pension efter 18 år i spidsen for skolen og en udvikling, som både rummede nye uddannelser, udspaltning af de videregående uddannelser, fusion med Vejle Tekniske Skole og en massiv fornyelse og værksteder og en kantine af en passende størrelse. Efter udbygning af flere andre uddannelsesområder og faciliteter i Odense og Vejle havde bestyrelsen bevilget midler til denne udbygning i Den blev imidlertid forsinket af indsigelser fra skolens naboer, men Vejle Kommune afviste indsigelserne, og byggeriet blev afsluttet i det sene efterår. Forstærket tilstedeværelse i Grindsted Billund Kommune indgik i foråret 2013 aftale med Syddansk Erhvervsskole om gennemførelse af kommunens. klasse-udbud efter en licitation i vinteren I forbindelse med aftalen har skolen lejet sig ind i byens gamle bibliotek, og kommunen bygger en værkstedsbygning i tilknytning hertil. Evt. vil vi forlade lejemålet på Tårnvej, hvor vi nu gennemfører grundforløb til erhvervsuddannelserne. Lejemålet udløber sommeren ÅRET I GLIMT Oversigt over bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole og de lokale uddannelsesudvalg JANUAR HTX i top med elevtrivselen Også i 2012 lå skolens tekniske gymnasier i top, når det gjaldt elevtrivsel. Samlet set var der en fremgang på 1 og 2 point for henholdsvis Odense Tekniske Gymnasium og Vejle Tekniske Gymnasium, og Vejle Tekniske Gymnasium havde den højeste score på landsplan. Niels Henning Olsen stopper som direktør I januar måned meddelte daværende direktør, Niels Henning Olsen, bestyrelsen, at han ønskede at fratræde sin stilling i januar måned. Niels Henning Olsen havde haft 18 år i direktørstolen og fortsatte som direktør til august måned, hvor den nye direktør, Lars Bregnehøj, tiltrådte. Fire guldmedaljer til DM i Skills 18 elever repræsenterede Syddansk Erhvervsskole ti DM i Skills, hvoraf fire kom ind på en flot førsteplads. Det var en personvognsmekaniker, en frisør, en bygningsmaler og en detailslagter, som efter DM i Skills kunne kalde sig Danmarks bedste inden for deres respektive fag.

3 DIREKTØRENS BERETNING LARS BREGNEHØJ HANSEN DIREKTØR Ny overenskomst, nyt ledelsesgrundlag og eud-reform på vej Syddansk Erhvervsskole er under hastig forandring. Ikke blot er der kommet ny ledelse, nye overenskomster, som markant ændrer lærernes hverdag, er på vej, og også erhvervsuddannelserne er ved at blive opdateret, både hvad angår indhold, optagelsesbestemmelser og gennemførelsesgaranti. Lærernes arbejdstid under forandring Mens gymnasierne fik nye arbejdstidsvilkår i sommeren 2013 hvilket skete uden den store dramatik gennemføres de først på eud-området fra august Efteråret og vinteren er blevet brugt til at forberede de kommende ændringer, og i alle skolens pædagogiske afdelinger har ledelse og medarbejdere været i dialog om forståelsen og udmøntningen af de nye spilleregler, som bl.a. indebærer en øget tilstedeværelse på skolen. Etablering af faciliteter til forberedelse og udvidet samarbejde mellem lærerne er et af de faste temaer i forberedelsen af de nye vilkår. Udvikling af et nyt ledelsesgrundlag En af de observationer, den nye ledelse af skolen gjorde og har handlet på grundlag af, var, at kompetence- og ansvarsfordelingen i skolens ledelse ikke var helt krystalklar. En proces blev derfor iværksat for at skabe klarhed over forskellene på de strategiske og taktiske ledelsesniveauer. Sideløbende er et ledelsesudviklingsprogram blevet iværksat for den samlede ledelse på henved 50 personer. De parallelle processer forventes gennemført i løbet af Eud-reform i sigte Igennem det meste af 2013 har vi set frem til lanceringen af en reform af erhvervsuddannelserne, men den har ladet vente på sig og kommer tidligst i Vi har dog kunnet glæde os over, at erhvervsuddannelserne endelig er kommet på den politiske og mediemæssige dagsorden, og at der har bredt sig en erkendelse af, at Danmark også fremover skal være et produktionssamfund. I et forsøg på at skabe en slags uddannelsesgaranti til eleverne, er der i efteråret 2013 blevet etableret praktikcentre på erhvervsskolerne. Syddansk Erhvervsskole blev i den forbindelse praktikcenter for 15 forskellige hovedforløb. SIDE 3 Skolens virksomhedsplan FEBRUAR Populær jobmesse på skolen Cirka 30 virksomheder stod klar til at tage mod de mange ledige, der i februar 2013 brugte dagen på jobmesse på Syddansk Erhvervsskole. En stor del af de ledige stod til at falde ud af dagpengesystemet, og målet med jobmessen var at åbne de lediges øjne for nye muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Efteruddannelse på afrikansk To lærere fra AutoVidencenter Vejle var en uge i Nigeria, Afrika for at efteruddanne en gruppe medarbejdere fra Fanmilk international A/S i, hvordan man bruger elektroniske systemer. Sikkerheden på arbejdspladsen var et noget overset område til gengæld var der altid smil og glade miner, fortalte de to lærere fra auto-afdelingen. Første åbent hus for. klasse i Grindsted Den 23. februar holdt Syddansk Erhvervsskole for første gang åbent hus for det nye. klassecenter i Grindsted. I februar måned besluttede Grindsted kommune nemlig, at Syddansk Erhvervsskole skal stå for driften af det kommunale. klassecenter.

4 KUNDERESULTATER Stigningen på grundforløbet tilskrives elever, der har valgt eux. Kunderne SIDE 4 Kundestrukturen afspejles af de uddannelser, skolen tilbyder. I 2012 blev Erhvervsakademiet Lillebælt udspaltet, hvorfor de korte videregående uddannelser ikke tæller i skolens regnskab fra 2012, og i nedenstående er de udeladt i hele perioden. Skolen mistede ved udspaltningen studerende og kursister. Vi opnåede i 2013 en stigning i produktionen på 64 årselever, hvilket var 11 årselever mere end forventet. På erhvervsuddannelsesområdet var der stigning på grundforløbet, mens hovedforløbet er på niveau med Stigningen på grundforløbet tilskrives elever, der har valgt eux. Introduktions- og brobygningsaktiviteterne, som også tæller under erhvervsuddannelser, nåede ikke det sædvanlige niveau på grund af arbejdskonflikten mellem Kommunernes Landsforening og lærerne i foråret Skolepraktik ligger forsat højt og udgør nu 51 flere end i 2012, en stigning som hænger sammen med den fortsat 2013 ÅRET I GLIMT Kundestruktur* Erhvervsuddannelser inkl. skolepraktik og eux-fag svage udvikling i samfundet, hvor det er vanskeligt at finde praktikplads til alle. Som en ny aktivitet har skolen indgået aftale med Billund Kommune om at udbyde den kommunale. klasse i Grindsted. Vi gennemførte 34 årselever i Efteruddannelsen kom langt under, hvad vi forventede. Især den indtægtsdækkede virksomhed endte betydeligt under budget. Samlet faldt vores salgsaktiviteter under et til 335 årselever, 62 færre end i Htx ser ud til at have fundet sit leje omkring 1.0 årselever fordelt på gymnasierne i Odense og Vejle Teknisk gymnasium Kommunal. klasse 34 Efteruddannelse Årselever i alt *Erhvervsakademiets aktivitet ikke medtaget Relativ udvikling i kundestrukturen Index 2009 = 0 Erhvervsuddannelser inkl. skolepraktik og eux-fag Teknisk gymnasium Efteruddannelse Nyheder MARTS Nyt grundforløb især for ledige I marts måned startede et nyt grundforløb målrettet især ledige over 25 år op på skolen, hvor man på grundforløbet kommer gennem en række fag og arbejdsområder, man vil møde som ejendomsservicetekniker til daglig. Fagene er alt fra affaldshåndtering og varmestyring til beboerkontakt og konfliktløsning. Besøg af minister Carsten Hansen Mandag den 18. marts var minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, og lokalpolitiker Karen Klint, på visit på Syddansk Erhvervsskole i Vejle for at høre om nogle af de seneste tiltag inden for skolens uddannelse af unge. Study Support Center åbner i Vejle Tirsdag den 19. marts blev et såkaldt Study Support Center indviet i Vejle. Centeret er blevet til i et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole, Vejle Kommune, Jobcenter Vejle, UU Vejle og Campus Vejle og skal lette de unges vej til og gennem uddannelsessystemet.

5 KUNDERESULTATER Fastholdelse Samlet set har Syddansk Erhvervsskole de seneste mange år kæmpet med de samme problemer som resten af landets tekniske skoler, hvor manglende tilgang af stærke folkeskoleelever og et vigende antal praktikaftaler gør det til en stor udfordring at fastholde eleverne gennem hele deres uddannelse. Og udviklingen går stadig i den forkerte retning. Den tidligere positive udvikling på grundforløbene er vendt i 2013, trods den målrettede kvalitetsudvikling af forløbene med øget differentiering af undervisningen, så både stærke og svage elever tilgodeses. Handleplan for 2013 indeholdt de af ministeriet udpegede fire obligatorisk indsatser: 23,3 % på grundforløbet og 7,8% på Resultat på frafald uden omvalg blev hovedforløbet. 1. Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag Diagrammet viser udviklingen i Undervisningsministeriets forløbsstatistik for Styrket differentiering 3. Stærkere kobling mellem skoledel og for skolen sammenholdt med landsgennemsnittet. Frafaldet på skolen ligger fortsat praktikdel 4. Praktikpladsopsøgende arbejde. højere på grundforløbet, mens det på Indsatsen i 2013 gav en stigning i fastholdelsen på hovedforløbet, men et fald på hovedforløbet ligger lavere. grundforløbet. Frafald uden omvalg SDE og samlet for erhvervsuddannelserne 25 SIDE 5 De seneste års fokus på at opsøge praktikpladser og på en stærkere kobling til virksomhederne har til gengæld vist en positiv effekt på fastholdelsen af eleverne i hovedforløb i Procent Grundforløb SDE Landsgennemsnit GF Hovedforløb SDE Landsgennemsnit HF Frafaldsstatistik og Handlingsplan for øget gennemførelse APRIL Guld og sølv til OTG i Beijing Ved den internationale konference for Unge Forskere i Beijing fik tre kvindelige elever fra Odense Tekniske Gymnasium guld for deres alge-solcreme, mens en fjerde kvindelig elev fik sølv for sin sammensmeltning af en sutteflaske, en colaflaske og en medicindispenser, der gør det nemmere for små børn at få deres livsnødvendige medicin. VTG-elever tog medaljer til DM Natteravne fra Vejle Tekniske Gymnasium hentede guld, sølv og bronze ved DM i natorientering. Tre mandlige studerende fra Vejles gymnasium havde nemlig så mesterligt godt styr på kontrolposter, kortlæsning og koncentration, at de fik topmedaljer for deres løb i natten. It-dreng bag nyt lektiesystem En 18-årig elev udviklede i april en smart applikation til iphone, som gør det lettere for hans kammerater på Vejle Tekniske Gymnasium at holde styr på lektier og mødetider. Inspektør Steen Ullum var så vild med ideen, at han købte rettighederne til systemet til gavn for alle htx-elever i Vejle og Odense, som måtte være interesserede.

6 KUNDERESULTATER Citat lorem ipsum dolor sit amet Ut pa cus et atem esequae ea si is sed qui, consentur audae min corita ea solest exces serro LARS HANSEN BESTYRELSESFORMAND SIDE 6 Trivselsundersøgelser Flere end 3.0 elever på SDE deltog i afdækningen af elevtrivslen i Trivslen på htx nåede 4-7 point over landsgennemsnittet og blev nummer et på landsplan, mens den på eud lå på to point under landsgennemsnittet. Htx fik flotte scorer med mindst 70 point (skala 1-0) på samtlige parametre. Resultaterne på parametrene trivsel, organisering og fysisk miljø på eud lå til gengæld under de 70 point, som skolen anser for at være et acceptabelt niveau. Virksomhedstilfredshed eud I erkendelse af at det tidligere virksomhedstilfredsheds-koncept ikke har leveret et tilstrækkeligt datagrundlag, blev det i 2013 besluttet at indføre et nyt evalueringskoncept, der i højere grad lægger op til en dialog med virksomhederne. Siden ultimo 2013 er der blevet gennemført pilottest i det nye system med stor succes. Svarprocenter kommer nemt op på 50, og testafdelingerne har haft 0 Elevtrivsel Htx Elevtrivsel - samlet Elevtrivsel Erhvervsuddannelserne 0 Eud/SDE 90 Landsgennemsnit 80 Målet for 70 det gode resultat Elevtrivsel - samlet Undervisere Undervisere Undervisning Organisering Undervisning Organisering Socialt miljø Socialt miljø Fysisk miljø Fysisk miljø Htx/Odense Htx/Vejle Landsgennemsnit Egen motivation Egen motivation Udstyr & materialer Udstyr & materialer Målet for det gode resultat konstruktive dialoger med den del af virksomhederne, der har udtrykt utilfredshed. Amu deltager- og virksomhedstilfredshed deltageres tilfredshed med amu-kurserne på SDE i 2013 resulterede i et gennemsnit på 3,9 (skala 1-5) svarende til 0,1 point under landsgennemsnittet, hvilket er en lille tilbagegang på SDE i forhold til i fjor. Det er med stor glæde, vi kan konstatere, at flere virksomheder nu giver deres mening til kende, tallet er vokset med ca. 80 siden virksomheders tilfredshed med amukurserne på SDE i 2013 resulterede i et gennemsnit på 3,9 (skala 1-5), lidt under landsgennemsnittet og skoleresultat i ÅRET I GLIMT MAJ Brugertilfredshed og forbedringsplan Rejsegilde for hytteby Ved indgangen til maj måned var der rejsegilde for en ny hytteby for hjemløse i Vejle Kommune. Det var skolepraktikelever fra skolens bygge- og anlægsuddannelser, som havde bygget en del af hytterne, og derfor blev rejsegildet hos på Syddansk Erhvervsskole. Prisvindende prototype fra OTG Tre mandlige elever fra 2.i på Odense Tekniske Gymnasium vandt Ellehammerfondens pris for bedste prototype, da de deltog i Science Cup-finalen i Ingeniørernes Hus i København. De opfindesomme drenge havde udviklet en opruller til høretelefoner. Fremover er slut med, at ledningerne til ens høretelefoner filtrer sig sammen i lommen eller i tasken. Salgsmesse på gymnasiet Søjlehallen på OTG sydede og kogte, da teknologielever fra både Svendborg og Odense Tekniske Gymnasier udstillede og solgte deres produkter fra undervisningen. De to gymnasier var nemlig gået sammen om at lave en spændende salgsmesse.

7 KUNDERESULTATER Trivslen på htx nåede 4-7 point over landsgennemsnittet og blev nummer et på landsplan, mens den på eud lå på to point under landsgennemsnittet. Færre praktikpladsaftaler Efter et boom i indgåede aftaler i december 2012 på grund af halveringen af tilskudsordningen fra 2013 var en afmatning forventet. Gennem næsten hele 2013 blev der måned for måned indgået færre uddannelsesaftaler end året før, og selv om tilskudsordningen faldt bort fra 2014, blev slutspurten i december kun en svag afglans af situationen et år tidligere. Fra aftaler i 2012 faldt antallet af uddannelsesaftaler til kun i Tilbagegangen ramte alle indgange, som det ses af diagrammet, især mekaniker og elektriker havde tilbagegang. Den nye kombination af gymnasialt niveau og er- hvervsuddannelse, eux, havde dog fremgang fra 36 til 63 aftaler. Heraf var 25 aftaler tegnet i hhv. Bygge og anlæg og Strøm, styring og it. Ny mesterlære -aftalerne faldt fra 80 aftaler i 2012 til 64 i Antallet af afbrudte uddannelsesaftaler faldt i samme periode fra 331 til 293, det laveste antal afbrydelser siden fusionen af Odense og Vejle tekniske skoler. Strukturændring i skolepraktikken Antallet af praktikpladssøgende uden skolepraktik voksede igen i 2013 til 517 elever. Samtidig voksede antallet af skolepraktikelever fra 340 til 406 fordelt på otte indgange. 1. september blev skolen praktikcenter. Formålet med konstruktionen er at øge antallet af elever med en kortere eller længere uddannelsesaftale og samtidig at sikre meningsfuld beskæftigelse til de elever, som er ansat i skolepraktikken. Det forventes, at en effekt af reformen bliver færre elever i skolepraktik. Det har dog hele tiden være sådan, at næsten ingen elever har fået hele den praktiske oplæring som skolepraktikelever. SIDE 7 Indgåede uddannelsesaftaler pr. indgang Uddannelsesaftaler 2012 Uddannelsesaftaler Skolepraktikelever pr. indgang ultimo året 31. december december Bygge og anlæg Bygnings- Produktion og brugerservice og udvikling Bil m.fl. transportmidler Transport og logistik Strøm, Medie- Sundhed, Mad til styring og it produktion omsorg og mennesker pædagogik Krop og stil 0 Bygge og anlæg Bygnings- Produktion og brugerservice og udvikling Bil m.fl. Transport Strøm, Medie- Sundhed, Mad til transportmidler og logistik styring og it produktion omsorg og mennesker pædagogik Mere detaljeret praktikstatistik Krop og stil JUNI Nyt design på skolens hjemmeside I begyndelsen af juni måned fik skolens hjemmeside sde.dk et face lift i form af et nyt design og en tilrettet navigation. Brugervenligheden havde været i fokus gennem hele processen, og skolens afdelinger var inddraget i det indledende arbejde i forhold til deres respektive sider på hjemmesiden. Rejsegilde på Vejle Tekniske Gymnasium En fordobling af elevtallet over det sidste årti har gjort, at pladsen blev for trang på Vejle Tekniske gymnasium. Derfor holdt gymnasiet rejsegilde i juni måned for et nyt sciencelab og en udvidet kantine på over 00 m 2 i alt. Dygtig malerelev med til World Skills Efter først at have vundet DM i Skills i januar, efterfulgt af udtagelseskonkurrence om en plads til VM, kunne malerelev Jacob Kofod i begyndelsen af juli måned drage til World Skills, der er verdensmesterskabet for håndværksuddannelser. Her blev det ikke til en førsteplads, men dog til en super god oplevelse for den unge mand.

8 SAMFUNDSRESULTATER Citat lorem ipsum dolor sit amet Ut pa cus et atem esequae ea si is sed qui, consentur audae min corita ea solest exces serro LARS HANSEN BESTYRELSESFORMAND Samfundet året i glimt SIDE 8 Skolens bidrag til samfundet består i det væsentligste af de kompetencer, vi tilfører de opvoksende generationer som ungdoms- og grunduddannelse, og den efteruddannelse som virksomheder og erhvervsaktive får via vores kursusvirksomhed. Medaljefest Haandværker- og Industriforeningen i Odense fejrer en gang om året de unge håndværkere, som har opnået de bedste uddannelsesresultater. De får medalje eller en anden udmærkelse, og ved samme lejlighed uddeles et antal legater, hvoraf nogle tilfalder elever fra de uddannelser, vi repræsenterer. Endvidere afsløres modtageren af skolens jubilæumspris, som blev indstiftet ved 150 års-jubilæet i Med prisen hædrer skolen en virksomhed, som har ydet en særlig indsats til gavn for en af vores uddannelser. Prismodtager i 2013 blev Centersalonen i RosengaardsCentret i Odense. Årets læreplads Efter indstilling fra skolens hovedforløbselever vælges hvert år en af de praktikvirksomheder, vi samarbejder med, som årets læreplads. Årets læreplads på Syddansk Erhvervsskole i 2013 blev esoft systems A/S i Odense. DM i Skills 2013 For tredje år i træk blev der afholdt DM i Skills, der er danmarksmesterskabet for unge håndværkere, og for tredje år i træk deltog Syddansk Erhvervsskole med nogle af skolens dygtige elever. Deltagerne udvælges via skole- og regionskonkurrencer, og danmarksmestrene går videre til en international konkurrence, enten World Skills eller EU Skills. Fra Syddansk Erhvervsskole deltog følgende ved det tredje DM, som blev afholdt i Aarhus i januar 2013: Mekaniker Jesper Daugaard Thomsen Auto, Lunderskov Murer Henrik Pedersen Hansson & Knudsen, Odense SØ Maler Jacob Folkmann Brandt Kofod Malerfirma Brian Kofod, Aakirkeby Maler Thit Wede Malerfirmaet Kjærhus ApS, Horsens Tømrer Jesper Skytthe Pedersen Kissendrup Tømrer & Snedker A/S, Ullerslev Møbelsnedker Thomas Vilain Rørvang Skolepraktik, Syddansk Erhvervsskole, Vejle Bygningsstruktør Sebastian Brahtz Jorton A/S, Århus N Kosmetiker Amanda Katrine J. Jørgensen Dermal Care, Odense C Kosmetiker Line Overvad Skolepraktik, Syddansk Erhvervsskole, Odense Kosmetiker Sofie Schøn Nielsen Cure Deluxe, Tønder Frisør Signe Grødahl Petersen Dorthe s Modeklip, Gislev Frisør Musette Maria Annika Steen Quest, Odense C Frisør Line Søholm Knudsen Østergaard Intercoiffure, Odense C Detailslagter Michael Søgaard Torp Bilka Odense 2013 ÅRET I GLIMT Ernæringsassistent Line Munkgaard Schmidt Region Syddanmark, Vejle Mediegrafiker Jonas Christensen Reklamehuset, Sønderborg AUGUST Industritekniker Jesper Skafte Hansen Tresu A/S, Bjert Weiss, Odense S Nye busruter til elever I august måned blev tre nye uddannelsesruter startet op på Fyn. Busruterne skal gøre det nemmere for skolens elever at få transporten til og fra skolen til at hænge sammen. De tre uddannelsesruter kører alle fra lokationer i Assens Kommune til adresser på Syddansk Erhvervsskole. Ny direktør for Syddansk Erhvervsskole I august måned tiltrådte Lars Bregnehøj som ny direktør på Syddansk Erhvervsskole. Lars Bregnehøj kom fra en stilling som direktør på Business College Syd i Sønderborg og var tidligere vicedirektør på Tech College i Aalborg. Der var reception for den nye direktør den 12. september Smedene lavede globus til Blomsterfestival En globus på gange meter var med til at pryde Flakhaven til Odenses Blomsterfestival i midten af august måned, og det var elever fra første og andet hovedforløb hos klejnsmedene, der under kyndig vejledning fra to af deres faglærere havde arbejdet på projektet som en lidt anderledes hovedforløbsopgave.

9 SAMFUNDSRESULTATER Uddannelsesruter August 2013 lød startskuddet til de nye uddannelsesruter fra Assens kommune til Syddansk Erhvervsskole og Kold College i Odense. Busruterne skal gøre det lettere for elever fra Assens kommune at komme til og fra skole i Odense, og de elever, der har længst, sparer op mod en halv time hver vej sammenlignet med den ordinære busafgang. Samtidig kører busserne direkte til uddannelsesstederne, hvor eleverne før skulle ind omkring banegården i Odense og skifte. Syddansk Erhvervsskole har været initiativtager til de nye uddannelsesruter.. klassecenteret I januar 2013 udliciterede Billund Kommune driften af. klasse i Grindsted til Syddansk Erhvervsskole.. klassecenteret som. klassen hedder er et kommunalt tilbud, som Syddansk Erhvervsskole nu drifter i Tinghusgade 16 i Grindsted. Samarbejde med folkeskolerne Skolen har over de sidste år øget samarbejdet med folkeskolerne, så samarbejdet nu inkluderer alt fra den almindelige brobygning, deltagelse i Skills Stafetten og tilbud om informationsbesøg om erhvervsuddannelserne. Infomøderne bliver tilbudt i 8., 9. og. klasser i Syddansk Erhvervsskoles primærkommuner. Herudover har Syddansk Erhvervsskole en fast aftale med Vejle Kommune om, at alle 7. klasser kommer på rundtur på skolen en gang om året. I 2013 startede Syddansk Erhvervsskole en forældreindsats op med fokus på at øge kendskabet blandt forældre til erhvervsuddannelserne og mulighederne for videre uddannelse. Indsatsen er støttet af Region Syddanmark og laves i samarbejde med Kold College, Social- og Sundhedsskolen i Vejle og Campus Vejle. Praktikcenter I 2013 blev Syddansk Erhvervsskole udpeget til at være praktikcenter og dermed køre skolepraktik for 15 erhvervsuddannelser. Formålet med praktikcenteret er først og fremmest at få flere både korte og lange uddannelsesaftaler i hus, samtidig med der skal være et øget fokus på at skabe et godt uddannelsesmiljø for skolepraktikeleverne. De 15 uddannelser, Praktikcenteret er godkendt til at køre skolepraktik for, er: bygningsmaler, data- og Kommunikationsuddannelsen, elektriker, frisør, industriteknikeruddannelsen, lager- og terminaluddannelsen, lastvognsmekaniker, mediegrafiker, murer, personvognsmekaniker, smedeuddannelsen, teknisk designer, træfagenes byggeuddannelse og vvs-energiuddannelsen. Grøn og sund skole På Syddansk Erhvervsskole blev der også i 2013 lavet forskellige tiltag for at fremme sundheden blandt eleverne på skolen. Blandt andet blev der i tilknytning til skolens to skolehjem lavet en Adventure-linje som eleverne kan vælge som et supplement til deres uddannelser. På den grønne front har skolen fået sat solpaneler op på en del af skolens adresser for at blive en mere energivenlig skole, og i marts måned fik Syddansk Erhvervsskole for femte gang overrakt et diplom af MiljøForum Fyn for skolens klimavenlige tankegang. Skolens mission, vision og værdier SIDE 9 SEPTEMBER Skolen godkendt som praktikcenter Den 1. september fik Syddansk Erhvervsskole Undervisningsministeriets godkendelse til at blive praktikcenter for 15 erhvervsuddannelser (ud af de 16, skolen havde søgt). Trine Kynde Hovad blev udnævnt til at være leder af det nye praktikcenter, der har ansatte i både Odense og Vejle. Minister roser talentudvikling på SDE Da regeringen i september måned arbejdede på den kommende reform af erhvervsuddannelserne havde den blandt andet fokus på talentudvikling og i den forbindelse fremhævede undervisningsminister Christine Antorini frisøruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole for allerede at have fokus på de allerdygtigste elever. Elever fra VTG på studietur i USA Eleverne fra Vejle Tekniske Gymnasium var i efteråret på studietur i USA i to uger, hvor de besøgte New York City og Washington D.C. De sluttede nu af med et besøg på et amerikansk college, hvor de mødte en masse amerikanske unge og deltog i deres undervisning.

10 MEDARBEJDERRESULTATER Personaleomsætningen på SDE er faldet til 8,1 %, hvilket er det laveste i den seneste femårsperiode. Medarbejderne SIDE Medarbejdertilfredshed Hvert andet år måler vi medarbejdertrivslen på skolen for at få et øjebliksbillede af arbejdsglæde (dvs. tilfredshed og motivation) og loyalitet (troskab og engagement). Resultaternes værdi afhænger af høj deltagelse i undersøgelserne. I 2013 fik vi med i alt 690 besvarelser en meget høj svarprocent på 83, lidt højere end sidst. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med en række erhvervsskoler, hvilket giver mulighed for ekstern benchmarking. Desuden er det væsentligt, at resultaterne kan bruges på afdelingsniveau, og det eksterne analyseinstitut leverer resultater til SDE i mere end 50 rapporter. Medarbejdernes udtryk for arbejdsglæde og loyalitet bygger på vurdering af syv indsatsområder, som det ses i diagrammet. Samarbejde og det daglige arbejde opnåede en høj score. Omdømme, nærmeste leder, løn- og ansættelsesforhold samt faglig og personlig udvikling blev vurderet til middel. Overordnet ledelse scorede meget lavt i På seks indsatsområder er resultatet lavere end i Der er store variationer bag det samlede billede, og derfor er der forskellige forbedringstiltag i de enkelte afdelinger Temaerne i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen Syddansk Erhvervsskole Erhvervsskoler samlet Arbejdsmarkedet generelt Målet for det gode resultat Arbejdspladsvurdering Det psykiske arbejdsmiljø afdækkes i relation til arbejdspres og balance i forhold til psykisk velvære, arbejdets indhold og muligheder, privatlivet, samarbejdsrelationer, mobning, vold eller trusler samt sammenhæng mellem arbejdsmiljø og sygefravær. Der er generelt stor tilfredshed dog lidt lavere end i % giver udtryk for, at de har været udsat for mobning eller chikane, mens 7 % svarer ja, til at de har været udsat for vold eller trusler stort set samme resultat som i Psykisk arbejdsmiljø 2013 Syddansk Erhvervsskole Erhvervsskoler samlet Målet for det gode resultat 0 Omdømme Overordnet Nærmeste ledelse leder 0 Psykisk velvære Arbejdets indhold og muligheder Samarbejde arbejde ansættelses- personlig Det daglige Løn og Faglig og forhold udvikling Arbejdspres Arbejdsmiljø og Samarbejdsrelationer og balance sygefravær i forhold til privatliv 2013 ÅRET I GLIMT Ledige stillinger OKTOBER Super-lærlinge fra SDE hædret To elever fra Syddansk Erhvervsskole i Vejle blev hædret med Metalindustriens Lærlingepris Begge elever havde afsluttet deres svendeprøve med topkarakteren 12, men ud over deres faglige kvalifikationer rummede de begge en række andre kvaliteter. Højtideligheden fandt sted i Den Sorte Diamant i København. ErhvervsCamp kørte for første gang Som et nyt brobygningstiltag i Vejle kørte skolen en såkaldt ErhvervsCamp for 350 unge fra folkeskolerne og erhvervsuddannelserne. I tre dage arbejdede de unge sammen i grupper om at løse udfordringer stillet af erhvervslivet i form af Bestseller, Bilka, Danfoss og Insero, hvorefter virksomhederne kårede hver deres vinder. Flotte resultater til frisører ved EM og DM De dygtige frisørelever fra Syddansk Erhvervsskole kom hjem med flere medaljer fra både EM og DM. Konkurrencerne blev holdt i OMC-regi (Organisation Mondial Coiffure), som er den internationalt anerkendte organisation for frisører, der ledes fra Paris med præsident Salvatore Fodera i spidsen.

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

S. 2-3 DANMARKS DYGTIGSTE MALER-LÆRLINGE KRYDSER PENSLER S. 6-7 TRUENDE MANGEL PÅ FAGLÆRTE HÅNDVÆRKERE S. 12-13 ÅRETS LÆREPLADS? DEN LIGGER I HANOI

S. 2-3 DANMARKS DYGTIGSTE MALER-LÆRLINGE KRYDSER PENSLER S. 6-7 TRUENDE MANGEL PÅ FAGLÆRTE HÅNDVÆRKERE S. 12-13 ÅRETS LÆREPLADS? DEN LIGGER I HANOI S. 2-3 DANMARKS DYGTIGSTE MALER-LÆRLINGE KRYDSER PENSLER S. 6-7 TRUENDE MANGEL PÅ FAGLÆRTE HÅNDVÆRKERE S. 12-13 ÅRETS LÆREPLADS? DEN LIGGER I HANOI S. 18 FINSKE ELEVER PÅ KURSUS I ODENSE S. 2 MESTERMALERE

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Ny koncernaftale - største aftale i 20 år Side 4-5. Erhvervslivets magasin. Nr. 2-2013

Ny koncernaftale - største aftale i 20 år Side 4-5. Erhvervslivets magasin. Nr. 2-2013 Erhvervslivets magasin Nr. 2-2013 KikaSign.dk side 8 Konkurrence & Forbrugerstyrelsen side 12 PlusCoat A/S side 16-17 Ny koncernaftale - største aftale i 20 år Side 4-5 Gæsteprofil side 30-31 BusinessNyt

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

indtryk Mere af denne slags Kæft, trit og retning-disciplin Htx udklækker iværksættere Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet

indtryk Mere af denne slags Kæft, trit og retning-disciplin Htx udklækker iværksættere Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet indtryk Københavns Tekniske Skoles personaleblad Nr. 43 Oktober 2009 Mere af denne slags Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet Kæft, trit og retning-disciplin 31 tømrerlærlinge på skole i Tyskland Htx

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere