Klimajournalister Lærervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimajournalister Lærervejledning"

Transkript

1 Undervisningsmateriale fra Klimajournalister Lærervejledning VIGTIGT Til denne aktivitet udleveres et klassesæt (24 stk. nummereret 1-24) af klimakaravanens debatmagasin, der udleveres 4 stk. laminerede elevvejledninger (nummereret 1-4) til aktiviteten, en lærervejledning, samt 1 Sound-slide DVD. Det er vigtigt, at Klimakaravanen får det hele retur. Materialet bedes afleveret inden den fælles afslutning. Aktiviteten dækker følgende i dansk Aktiviteten støtter følgende mål Fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler, der bedst støtter hensigten (det talte sprog). Skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen (det skrevne sprog - skrive). Indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen (det skrevne sprog skrive). Styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst (det skrevne sprog skrive). Anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation (det skrevne sprog skrive). Give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster (det skrevne sprog skrive). Dagens program Fælles morgensamling med film og introduktion til dagen Udlevering af materiale ved bussen Præsentation af dagen og valg af grupper Første research-runde Redaktionsmøde Anden research og 1. version af artikel samt præsentation for redaktionsgruppen Endelig version laves Deadline kl ! Journalistisk og grafisk bearbejdning af artiklerne Fælles afslutning Du bestemmer hvornår eleverne har pause. Et prøvetryk af avisen laves og medbringes til afslutnings-arrangementet. 1

2 Baggrund Klimakaravanedagen er en begivenhed der fortjener at blive lagt mærke til. Derfor skal eleverne samle forskellige indtryk fra dagen for at kunne lave en Klimakaravanereportage samt interview med relevante personer i jeres lokalområde... Reportagen skal handle om klimakaravanens besøg på skolen og om skolens aktuelle klimapåvirkning. Den foreliggende aktivitet vil tage udgangspunkt i, at eleverne arbejder med journalistiske redskaber. Hvis klassen er vant til dette, vil de kunne gå i gang med arbejdet på dagen. Hvis ikke er det vigtigt at forberede dem på, hvordan man f.eks. skriver en kort artikel, en billedtekst eller laver en reportage med eller uden billede og lyd. Formålet med aktiviteten er bl.a. at opfange spændende pointer fra dagens forskellige aktiviteter så andre, der ikke selv har deltaget i den pågældende aktivitet, kan få et indtryk af, hvad der er foregået. Målgruppen er altså elever, der enten har deltaget i Klimakaravanedagen eller elever der bare besøger Læs meget gerne et eller flere opslag fra Debatmagasinet på Det er også en god idé at se og høre soundslides på da de i lyd og billede giver viden på en anden form end skriftlig og kan være til inspiration. Det kan anbefaledes, at elverne inden klimakaravanedagen tilegner sig en grundlæggende forståelse for energiforbrug, CO 2 udslip og drivhuseffekt. Derfor kan følgende opslag i Debatmagasinet Klimakaravanen på vej mod en bedre fremtid? læses Verdens vejr og klima, Drivhuseffekten på godt og ondt, Hvor meget energi bruger du?. Soundslide Danmarks energiforsyning er sort som kul og Besøg hos Frederik kan også anbefales. Dette skal I bruge til aktiviteten Computere og net-forbindelse Digitalkameraer Lærerens rolle i processen Det er afgørende at eleverne i hele processen bevarer ejerskabet til produktet, men slutproduktet skal have en passende kvalitet, da det repræsenterer skolen udadtil. Derfor bør du stille krav om, at der læses korrektur så stavefejl og faktuelle fejl fanges. Du skal ligeledes hjælpe eleverne med at forstå målgruppen for produktet. Oplægget tager udgangspunkt i, at målgruppen er skolens øvrige elever og lærerne. Du skal sikre at eleverne færdiggør produktet, så det kan mangfoldiggøres på Det er ligeledes vigtigt at du hjælper eleverne med at vælge de rigtige roller, så de både får udfordring men også kan magte opgaven. Skal avisen ud til tiden, er det afgørende at hver enkelt elev deltager aktivt. Forslag til temaer for artiklerne som grupperne kan arbejde med Tema: Hvor højt er skolens energiforbrug? Opgaven er at finde skolens el, varme og vandforbrug på Her kan man sammenholde skolens energiforbrug med andre skolers i landet og i jeres kommune. På findes spørgsmål og forslag til, hvordan skolen kan spare på energien. Artiklen kan komme med forslag til, hvor meget energi skolen kunne spare ved at gennemføre nogle af de forslag, der identificeres på siden. Man kan evt. opsøge pedellen og spørge, hvad skolen indtil videre har gjort for at spare på energien, og om der er sket væsentlige ændringer (f.eks. udbygning, flere/færre elever, aftenskole eller andet), som kan påvirke energiforbruget. Overordnede områder der kan undersøges: 1. Klimapåvirkning fra skolens elforbrug 2. Klimapåvirkning fra skolens varmeforbrug Der findes også råd og vejledning på følgende hjemmesider til energibesparelser Idé til skitse for artikel: Skriv kort om energiforbruget og præsenter resultatet med grafiske oversigter. Det er tilladt at kopiere grafer fra www. skoleforbrug.dk. Karavaneaktivitetsoverblik I denne artikel kan der laves en reportage fra Klimakaravanedagen på skolen. Der skal skaffes et overblik over, hvilke aktiviteter der foregår rundt om på skolen. Man kan opsøge Klimaguiden eller skolens klimakaravaneansvarlige lærer for at se listen over hvilke aktiviteter, der foregår på skolen og hvor. Artiklen skal bringe sjove, interessante, øjenåbnende pointer fra dagens aktiviteter, som andre elever kan have glæde af. Eleverne kan benytte vejledningerne til de forskellige aktiviteter, som ligger på til at få en større forståelse for de aktiviteter, de vil beskæftige sig med. Klimakaravanen på Duevejens skole på Frederiksberg 2

3 Tema: Transport Denne gruppe skal undersøge elevernes transportvaner, og deres viden om hvor meget CO 2 der slipper ud. Eleverne kan starte med at opsøge den gruppe, der arbejder med transport og besøge bussens transportopstilling. Temaer der kunne være med i artiklen: Hvordan kommer eleverne fra hjem til skole? Hvor langt har de? Hvem bestemmer hvordan de kommer i skole? Hvor meget CO 2 dannes der ved transport fra hjem til skole i bil? Kunne noget gøres på en anden måde? Hvad skal der til for at få forældre og elever til at ændre vaner? Er der noget politikerne kunne gøre? Følgende materialer kan bruges, til at få viden om transport: Debatmagasin nr. 2 opslag Energi i baghaven, 1 ton mindre eller 1 ton i alt og Transport er en stor udfordring. I debatmagasin nr. 1 Klimakaravanen på vej mod en bedre fremtid? Opsalg Det kører for DTU Dynamo. Soundslide 1000 km på en liter brændstof Meningsmåling Artiklen kan f.eks. bringe dagens meningsmåling om holdninger til energiforbrug og CO 2 -udslip. Der skal gennemføres en meningsmåling på et centralt sted på skolen baseret på korte interview med forbipasserende elever. Ideer til spørgsmål: (det følgende kan evt. sættes op som et spørgeskemaudkast) - Er den globale opvarmning noget der bekymrer dig? Svarmuligheder: ja og nej - Hvad gør du i din dagligdag for at undgå at bruge for meget energi? Svarmuligheder: jeg cykler i stedet for at blive kørt, jeg slukker for lyset når jeg ikke er i et rum, jeg slukker for apparater jeg ikke bruger, - Hvordan sparer din familie på energiforbruget? Svarmuligheder: kører ikke i bil med mindre det er nødvendigt, slukker for lyset når de ikke er i et lokale, køber altid elbesparende apparater når de køber nyt, - Tror du at Danmark i fremtiden kan bruge alternativ energi som f.eks. vind-, sol, bio- og bølgeenergi som eneste energikilde? Svarmuligheder: ja og nej - Find selv på flere spørgsmål gerne med en lokal vinkel For at meningsmålingen skal være gyldig skal min. 15 % af skolens elever deltage. Antallet af svar skal optælles, og der skal udføres beregninger af hvor mange procent af eleverne, der har svaret hvad. Dette kan evt. udføres på regneark. Efter undersøgelsen er gennemført, skal det besluttes, hvilke svar der skal fremhæves, og hvilke vinkler historien skal have. En overskrift kunne være: X % af skolens elever er nogle energifråsere. Historiens vinkel kunne være at eleverne svarer, at de slet ikke sparer på energien derhjemme. Dynamo ved startfeltet i Frankrig Tema: CO 2 -regnskab og gode klimaråd På finder man et CO 2 -regnskab. For at forstå emnet kan undersøgelserne bestå af en række forskellige CO 2 -regnskab. Hvilke faktorer påvirker CO 2 - udslippet meget og hvordan kan det undgås? Hvilke gode råd kan nedbringe familiernes CO 2 -udslip? Som research kan man opsøge Energivejledergruppen, der arbejder mere intensivt med CO 2 -regnskab og interviewe dem om deres resultater. Følgende materialer kan benyttes som baggrundsviden: Debatmagasin Klimakaravanen på vej mod en bedre fremtid? opslag Danmarks CO2-udledning og Du kan også gøre en forskel. (energibesparelser) Hvor mange mobiltelefoner har du? 3

4 Den skæve vinkel Denne gruppe skal finde ud af, hvordan man kunne se humoristisk på klimaforandringerne. Det kunne være, at foreslå bådudlejning på skolen, hvis skolen bliver ramt af sandsynlige vandstandsstigninger. Det kunne også være at foreslå mere undervisning i fremmedssprog, så eleverne er rustet til en verden med klimaflygtninger. Eleverne kan stille sig selv spørgsmål som: hvad er klimaneutral mad?, hvordan kan man transportere sig klimaneutralt?, den fedeste CO 2 -neutrale cykelferie, forbyd fitnesscentre for bilister der kunne kombinere cykel og tog eller hvad vinklen nu skal være. Det kan også være at eleverne interviewer en lokalpolitiker eller en virksomhed har fået Grønt diplom. Eleverne kan henvende sig til deres lokale Energitjeneste (www.energitjeneste.dk) og høre om der er en virksomhed i nærheden, der har grønt diplom. Om CO 2 udslip og madvarer kan man finde oplysninger på følgende link Redaktionsgruppen Det skal fra dagens start besluttes hvordan produktet skal se ud og hvilket omfang det skal have. Hvis det skal være en avis, skal det også besluttes, om den skal trykkes eller om det udelukkende skal præsenteres på internettet. Under alle omstændigheder skal produktet sendes til Klimakaravanen, da det vil blive præsenteret på hjemmesiden. Beslutningerne skal tages i fællesskab og det er vigtigt at redaktionsgruppen efterfølgende fastholder beslutningerne, så der ikke spildes tid med at lave noget helt andet end det besluttede. Fasthold at der skal være billeder og illustrationer, men husk at det ikke er tilladt at downloade og bringe andres illustrationer f.eks. fra internettet. Et bud på omfang kunne være 6-7 artikler billeder til hver. Evt. en leder. Skal der være noget sjovt i avisen? Skal skoleinspektøren have lov til at udtale sig? Dagens forløb i overskrifter Fælles intro 20 min. Introduktion til dagen: Under introduktionen skal eleverne have at vide, at der er kort tid til fremstilling af en hel avis. Der skal derfor arbejdes intensivt. Avisen SKAL udkomme ved slutningen af dagen. Eleverne skal have at vide, at deres klasse er skolens avisredaktion for en dag journalister, redaktører, grafikere og det hele. Det skal besluttes om avisen skal trykkes i mere end 1 eksemplar, eller om den udelukkende skal være på internettet. Valg af redaktionsgruppe: Det er vigtigt at dem der vælges til redaktionsgruppen har passende evner til at formulere sig og stave, samt at der er mindst en som kan sætte artiklerne op i tekstbehandlingsprogram og indsætte digitale billeder. Valg af resten af grupperne: Eleverne skal inddeles i grupper af 3-4 elever. Grupperne skal deles efter interesse evt. for de ovenstående temaer eller andre emner, der er relevante. Lad eleverne læse forslagene til temaer i elevoplægget og vælge temaer ud fra de forslag der er. Hvis nogle kommer med andre og bedre forslag kan de danne en gruppe som undersøger dette. Tiden til undersøgelserne er dog ganske kort og de kan derfor ikke starte med at undersøge et emne fra bunden. Første research i grupper 45 min. Eleverne skal opsøge viden fra andre grupper og undersøge noget selv. Gruppen skal tage stilling til, hvilke historier der skal bringes og sørge for at det endelige blad udkommer. De skal tage stilling til, hvilke billeder og andre illustrationer der skal med i artiklen der SKAL være illustrationer med ellers er det kedeligt for andre at læse. Første redaktionsmøde 20 min. Alle grupperne mødes nu og præsenterer på et par minutter de væsentligste pointer, de har tænkt sig at bringe i deres artikel. Vær opmærksom på at undgå overlap artiklerne imellem. Redaktionsgruppen noterer og kommenterer men kun meget kort. Anden researchrunde og 1. gennemskrivning 45 min. Grupperne er nu klar over, hvad der skal arbejdes videre med, og der fordeles roller, så 2 elever arbejder med 1. udkast til tekst og resten løser de resterende opgaver. Der er nu pres på da deadline for artiklerne nærmer sig. Grupperne opsøger løbende redaktionsgruppen for at præsentere dem for resultatet og få kommentarer til deres artikler. Endelig version deadline kl ! 30 min. Grupperne skriver nu deres artikel færdig og afleverer senest kl. 12 deres endelige artikel med billeder til redaktionsgruppen. 4

5 Journalistisk og grafisk bearbejdning 60 min. Redaktionsgruppen skal i denne endelige fase have mulighed for at kontakte alle grupperne, så hvis der skal spises frokost skal det ske i klassen. Redaktionsgruppen har ret til at ændre i teksten, hvis de mener noget skal formuleres anderledes, og de kan stille spørgsmål, hvis nogle af artiklerne er uklare, for at sikre at læserne i sidste ende kan forstå artiklerne. Hvis produktet skal trykkes i mere end 1 eks. skal dette planlægges, og der skal tages stilling til hvor penge til trykning skal komme fra med mindre det er aftalt på forhånd, at det godt må trykkes. Arbejd videre efter Klimakaravane dagen Der kan med fordel arbejdes videre med - Topmøde rollespillet (vejledningerne ligger på www. klimakaravanen.dk), her skal der diskuteres, tages stilling og finde løsninger. - Brev til kommunen (vejledningerne ligger på www. klimakaravanen.dk) Alternative produktformer Eleverne kan vælge at lave en anden type produkt end tekstbehandling med billeder. Hvis de kan lave PowerPoint præsentationer er det også en mulighed, og hvis de kan lave film kan de arbejde med dette medie. Elever der ikke lige er i stand til at lave en video vil godt kunne arbejde med at lave en PowerPoint præsentation, hvor de indtaler noget speak. Det kunne også være små videoindslag (fra prof. udstyr eller mobiltelefon det er lige godt) eller radioindslag, eller kombinationer af ovenstående. Af hensyn til afviklingen må eventuelle video-indslag ikke være længere end 4 minutter. Det er dog vigtigt at de ikke arbejder med en ny form denne dag, da arbejdet ellers vil gå op i form i stedet for indhold. Derudover er det ofte meget tidskrævende og svært at nå indenfor tidsrammen. Indsendelse af det endelige produkt Produktet SKAL indsendes til Klimakaravanen ved aflevering, så den kan blive tilgængelig på I kan sende materialet som ppt-format, word-format, jpg-/ png-format (fuld kvalitet, høj opløsning) og eventuelle videoptagelser i fuld opløsning, så konverterer vi det til det format vi skal bruge. Jeres indslag til klimakaravanen.dk sender I senest 2 dage efter arrangementet på cd/dvd til: Janus Hendrichsen Energitjenesten København Blegdamsvej 4B 2200 København N Eller på: mail til Husk at skrive en kontaktperson og telefonnummer på, så vi kan få fat I jer, hvis der måtte være spørgsmål vedr. materialet. Mærk forsendelsen : Klimajournalister/<skolens navn> God fornøjelse. Vi glæder os til at læse mere om klimakaravanes besøg på jeres skole. Læg mærke til, at der vil være konkurrencer med præmier om de bedste indslag. Se mere på 5

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION INDHOLD Redaktør: Redaktion: Layout: Udgivet af: Copyright Pernille Skov Julie Hjort

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

GØR DET SELV PR. Her får du en kort gennemgang

GØR DET SELV PR. Her får du en kort gennemgang GØR DET SELV PR Her får du en kort gennemgang af, hvad der er vigtigt at vide for dig, der er selvstændig, dig, der er leder i en mindre eller mellemstor virksomhed, eller dig, som ønsker at komme igennem

Læs mere

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET:

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: Lærervejledning DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: 12-årige Min troede, han skulle drukne KLAR TIL NÆSTE OVERSVØMMELSE Jeg skal redde naboens datter VANDET STIGER - DRUKNER DANMARK? DE HEMMELIGE

Læs mere