skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014"

Transkript

1 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

2 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline:

3 It s time now to sing out! It s time now to sing out! Sådan lyder en strofe i en af de sange som VSF-koret leverede i torsdags til Jul i den gamle friskole, og Ulrich foreslår, at det skal være budskabet på de korbluser, som det overvejes at få lavet. Et budskab der kan give masser af overført mening i en tid, hvor der i skole- og uddannelsesverdenen lægges mere og mere entydig vægt på færdigheder, der kan måles og håndteres i et regneark - Jf. også Troels Mylenbergs Fyns Amts Avis-leder her i bladet. Vi var alle børn og voksne meget opløftede oven på den lille korkoncert. Jeg tror, at alle elever fik den enestående fællesskabsfølelse, som hele tiden har været drivkraften i vi voksnes drøm om et stort skolekor. Det er en meget stor og speciel nærmest magisk - oplevelse at være en del af et velsvingende kor et stort musikalsk fællesskab.. Den magiske oplevelse er svær at beskrive, ligesom den er svær at måle. Ingen af os er dog i tvivl om, at den alligevel har stor værdi. Som sideeffekter er der en oven i købet en masse læring: Om disciplin, opmærksomhed, tålmodighed og koncentration, men i høj grad også om toner, rytmer og sprog. Alle er på hårdt arbejde under korprøverne, der indimellem kan være både ensformige og kedelige, men ligesom i så mange andre sammenhænge, så skal man, også når 3

4 det gælder musik og sang, igennem en masse hårdt arbejde, før der kommer flotte resultater som belønning. Det kan vi prøve at forklare vores børn, men de forstår og erfarer det næppe, før det er oplevet. I fredags var jeg rundt i alle mellemtrinsklasser (jeg har ikke nået OBklasserne endnu) dels for at rose koret, og dels for sammen med dem alle at reflektere over korforløbet siden skibet blev sat i søen ved skoleårets start. I alle klasser var der eksempler på elever, som på et tidspunkt havde bedt deres forældre om at blive fritaget fra kor. Forældrene havde så bedt dem om at give det en chance, og langsomt havde kordeltagelsen givet mere og mere menig for dem. Nogle af de frameldte elever gav udtryk for at de nu havde fortrudt og gerne ville være med igen uden tvivl under indtryk af hvad de så i torsdags og hvad de fornemmer af begejstring fra deltagerne. Vi vil derfor rigtig gerne tage imod elever, der gerne vil springe på igen. tidspunktet er godt lige nu, hvor vi går i gang med nye numre frem mod Jubilæet i maj. Dansk friskoleforening har hørt om vores kor, og jeg er netop blevet spurgt, om vi vil synge til Landsmødet i foråret 2016 for friskolefolk fra hele Danmark! Jeg har svaret, at selvfølgelig vil vi da det. Der kommer helt sikkert også flere forespørgsler om optræden. Store, velsvingende børne-/ungdomskor hænger ikke på træerne ligeså lidt som kordirigenter af Ulrich Klostergaards format!! Korets fødsel var svær, og jeg har fuld forståelse for frustrationerne over, at vi gav mulighed for fritagelse. Det var dog nødvendigt i situationen, for at det nye barn kunne overleve. Nu lever det, og jeg er sikker på, at det herfra vil udvikle sig med udsigt til store oplevelser for såvel deltagere som tilhørere. 4

5 Mellemtrins- og OBforældre, tag gerne en genovervejelsessnak med jeres børn, hvis de har været frameldt, men ingen skal have armen vredet om. Hvis det skal blive en god oplevelse for alle, skal der være en grundlæggende vilje, og befinder man sig ikke godt i en kordisciplin, skal man ikke være der. Meld gerne til mig på intra. Imens vil vi overveje, om vi i kommende skoleår igen vil gøre koret obligatorisk nedefra altså for kommende 4. klasse. Den tanke vil vi gerne vende med jer forældre i nuværende 3. klasse - i god tid inden sommerferien nu da vi er en del erfaringer rigere. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! Jens Fabricius 5

6 Opsamling fra åben dialogmøde Tirsdag den 7. oktober 2014 skød pædagogisk udvalg et nyt tiltag i gang på Vester Skerninge Friskole: Åben Dialogmøde. Formålet med Åben Dialogmøde er at skabe rammer for at forældre og ansatte mødes på tværs af skolen og drøfter forskellige temaer og samtidig gives lejlighed til at gå i dybden med, hvad der rør sig. Baggrunden for dialogmødet er et ønske fra flere forældre om at bestyrelsen/pædagogisk udvalg skaber rum og rammer for at mødes mere og drøfte forskellige temaer. Den 7. oktober var en prøve-ballon hvor vi afprøvede, om Åben Dialogmøde er en form, der virker og giver mening at gøre fremadrettet. Hensigten er hvis der er interesse for det blandt forældregruppen at lave Åben Dialogmøde to gange årligt: sidst på 6

7 efteråret, hvor alle forældremøder er afholdt og først på foråret kort tid efter generalforsamlingen. Til sommer evaluerer vi de første to dialogmøder, og beslutter om det skal fortsætte i denne form fremadrettet. Hvis det er tilfældet, vil de to dialogmøder skrives ind i skolens årshjul og kalender - så alle i god tid kan sætte X i kalenderen. Aftenens forløb Dialogmødet d. 7. oktober var tilrettelagt i 2 halvdele. Del 1 var et fastlagt tema fra bestyrelsen og del 2 var temaer ønsket af forældrene på aftenen. Bestyrelsens tema var en drøftelse af masterplanens sidste faser og herunder muligheden for at åbne en børnehave i forbindelse med Vester Skerninge Friskole. Ønsket var at høre forældrenes holdninger som fremadrettet pejlemærke for bestyrelsens arbejde. Gennem en konstruktiv dialog og diskussion om emnet gav flertallet af de fremmødte udtryk for, at en børnehave i tilknytning til Vester Skerninge Friskole, ikke er det rigtige tidspunkt lige nu. Den generelle holdning var, at vi skal have fokus på at drive god skole og ikke fokus på at udvide rammer og indhold og at masterplanen gerne må gøres færdig indenfor de næste par år. Herefter tog vi hul på aftenens 2. del: de åbne temaer, hvor de fremmødte havde muligheden for at byde ind. Ved alle temaer lå der papirark på bordene, hvor grupperne kunne nedfælge tanker og ønsker til fremadrettede handlinger. Nederst kan læses de uredigerede noter fra drøftelserne. Evaluering af dialogmødets indhold og form Fra alle de fremmødte var der en overordnet tilfredshed med dialogmødets set up og muligheden for at drøfte hvad der rør sig på kryds og tværs af skolefællesskabet, at kunne møde forældre på forskellige klassetrin og samtidig kunne nedskrive idéer og ønsker til handlinger. Pædagogisk udvalg vil gerne sige tak for en dejlig aften, hvor vi i fællesskab fik skabt rammerne for en god og givende dialog med mange vigtige temaer, som alle kan bidrage til det fortsatte arbejde med at lave god skole. 7

8 På dette opslag ses de temaer, der blev drøftet på dialogmødeaftenen 8

9 9

10 Bevægelse er mange ting (Leder af Chefredaktør Fyns Amts Avis, Troels Mylenberg) Svendborg-projektet hedder det fremragende forskningsprojekt, hvor skolebørn i Svendborg har fået flere idrætstimer for at undersøge, om det har en effekt på deres indlæring. Som beskrevet her i avisen i sidste uge, er der rigtig god effekt ved fysisk aktivitet, og Svendborg Kommune har vist stærkt fremsyn ved at gå denne vej, også inden den nye skolereform lagde mere idræt og bevægelse ind for alle. Det er samtidig rigtig godt gået, at hele landet nu står klar til at blive belært om de gode effekter af et forsøg udtænkt og gennemført i Svendborg. Det kan vi være stolte af på hele Sydfyn. Bevares, der er stadig diskussioner, ikke mindst den om, hvordan den øgede idræt og de generelt længere skoledage influerer på det frivillige idrætsliv og foreningslivets muligheder for at gribe fat i børn og unge. Men på bundlinjen står, at bevægelse er godt, og at det er godt, at der er kommet mere af den i skolen. Når det så er sagt, så er der god grund til at minde om, at bevægelse er meget mere og meget andet end boldspil, ba- 10

11 lanceøvelser og hoppende matematiktabeller. Her på vore kanter synes der generelt at være en næsten skyklapsskabende optagethed af idræt, som altså skygger for de mange andre dele af bevægelsesapparatet, som naturligvis også hører med i formgivningen af mennesker. Således er det faktisk beskæmmende, hvor lidt musik og kunst generelt fylder i det offentlige fynske skolebillede. Det til trods for, at masser af forskning faktisk - ligesom Svendborg-projektet viser, at musikalsk og kunstnerisk udfoldelse og bevægelse i den grad også fremmer indlæringen, koncentrationsevnerne og ikke mindst evnen til at samarbejde og lytte til hinanden. I USA har man således i årevis på langt de fleste skoler gjort sammenspil til en obligatorisk del af undervisningen. Det kan godt være, at det ikke lyder fantastisk, men alle børn og unge skal naturligvis opleve følelsen af at spille sammen med andre, lytte til andre og indgå i klangbilleder med hinanden. Noget tyder på, at vi på Fyn forsømmer dette. Således er et nationalt initiativ om levende musik til skolerne, hvor professionelle musikere 11

12 møder frem og spille for og med børn, på det nærmeste blevet afvist af et samlet Fyn. Det samme med tilsvarende kunstprojekter. Det er en skam, og det er ærgerligt, hvis vi i vores begejstring for idræt og sportslig udfoldelse gør os selv blinde for de mindst lige så vigtige dele af den dannende og læringsgivende udfoldelse. Musikalitet er eksempelvis en egenskab, som ethvert menneske har behov for at have i sit liv og meget gerne få ind allerede i skoletiden. Et bud herfra er, at hvis vi ikke husker at musikken og kunsten også skal med ind i skolen, så kan nok så meget idræt ikke råde bod på det dannelseshul, der opstår i en skole blottet for kunst og kultur. Fra overbygningens teaterforestilling 12

13 Nyt fra indskolingen på Vester Skerninge Friskole I indskolingen er vi kommet godt gennem det første halve skoleår. Vi har haft helt almindelig gode skoleuger og hele tre emneuger. Når vi har hverdag i indskoling foregår der mange forskellige ting. Hverdagen er med til at lægge den gode grund for et godt kammeratskab, fællesskab og et godt fagligt afsæt. Hverdagene er skolegangens rugbrød -den gode bund i maven, som skal give grobund for mere læring, styrke og trivsel. I emneugerne får børnene andre udfordringer. Der skal arbejdes sammen med nye kammerater og voksne på andre hold. Samtidig giver emneugerne også mere plads til kreativt arbejde på tværs af flere fag. Så har elever på mellemtrinnet igen startet legepatrulje. De har fået et rigtig spændende kursus hos DGI. Der er hver uge indskolingsklasser, som inviteres til fælles leg. Der leges på livet løs samtidig med, at der knyttes bånd på tværs af klasser. 13

14 14

15 hørt i indskolingen: Global opvarmning: Jeg håber virkelig, der snart kommer sne, for min mor siger, at jeg SKAL have flyverdragt på i frikvarteret. Og den er altså kogende varm... Et godt tip: -Hvis du ikke kan stave til jeg, så tager du da bare vi, det er meget nemmere at stave til og så er I også flere... vinterhilsener fra lærerne i indskolingen 15

16 16

17 Det er næsten ikke til at tro det men det er sandt: Både 7. og 8. klasse har IGEN vundet konkurrencen Nyhedsugen. De har vundet i hver deres alderskategori, og 7. klasse har opnået den højeste score nogensinde i aviskonkurrencen. 40 skoler fra hele Syd- og Midtfyn har deltaget. Det er også første gang i konkurrencens historie, at en skole er løbet med begge 1. præmier to år i træk. Det fik vi fortalt af chefredaktør, Troels Mylenberg, som til stor overraskelse for eleverne dukkede op i morgensangslokalet i dag (11.12) sammen med en journalist og en fotograf. Troels mener, at der må være noget i grundvandet herude i Vester Skerninge. Begge klasser har valgt at lave en blog på nettet under det givne tema MOD, og jeg må indrømme, at sejrene virker helt velfortjente uden at have set de øvrige 40 skoleklassers produkter. Læs selv! Se links herunder, og se de flotte bedømmelser på vores hjemmeside og på Facebook. Det er både rørende og imponerende, som eleverne har nået ud i verden og har fundet dybt interessante mennesker og begivenheder, der kaster lys fra forskellige vinkler på begrebet mod. 16 gange i løbet af de sidste 14 år har Vester Skerninge Friskole vundet førstepræmier i konkurrencen. Man kan dårligt forestille sig, at det skulle være tilfældigt. Det kan være grundvandet, som Troels Mylenberg antyder, men tanken trænger sig på, at vores elever er dygtige og talentfulde, og at de er omgivet af dygtige og ambitiøse lærere. Britt og Thomas har været knyttet til 7. klasses blog, og Iben og Steffen har været knyttet til 8. klasses. Alle vi andre på skolen er bare SÅ stolte over jer!! TILLYKKE! Jens Fabricius De følgende 3 artikler (Q rage, De straffedes køkken og fra sygeplejerske til sexarbejder), er fra de 2 vindende nyhedsblogs. 17

18 Q rage - courage - mod. - Af Lukas Hainer Kjær. Det er klart, at mange synes, at Felix Baumgartner er modig. "Han sprang jo fra rummet! Det ville jeg aldrig turde". Præcis. DU ville aldrig turde det. Men gør det ham modig? Hvis det ikke var grænseoverskridende for ham, var han så stadig modig? Eller er det bare os, der ser det som modig, fordi vi aldrig ville turde det. Men hvis det så er sådan... Betyder det, at der ikke er nogen klar definition på ordet; "modig", men at det er forskelligt fra person til person? Hvis man læser definitionen af ordet, står der ikke noget om, at det har noget at gøre med selve personen som gør det modige. Hvis man spørger en person: Hvem af de følgende personer er modigst: En mand som aldrig har optrådt før, der optræder for 50 mennesker, eller en mand der har optrådt mange gange, der optræder for 2000 mennesker? Hvis man tager definitionens ( Ikke at være bange for, at udsætte sig selv for farer, løbe en risiko eller blive udsat for misbilligelse. ) svar på spørgsmålet, vil man svare den anden mulighed (manden der optrådte for 2000 mennesker). Fordi det jo tydeligt at se, at det er den mulighed, hvor manden præsterer mest. Men svaret man får fra langt de fleste personer, vi spurgte, er faktisk den første mulighed (manden der optrådte for 50 mennesker). Fordi han jo overtrådte 18

19 sine grænser mest. Så passer definitionen af ordet, slet ikke? Har mennesker ændret ordets betydning? Men hvad passer så? Hvis vi mener at ting tilhører til dem, som bruger dem og ikke til dem, som skaber dem, så betyder mod: Evnen til at gå over sine egne grænser. Men vil det sige, at man ikke kan være modig uden at være bevidst om det? Hvis det står til flertallet; Nej. Man kan godt gøre noget, som man ikke selv synes er modigt, mens andre sagtens kan synes, at det er modigt. Hvorimod flertallet også sagde at mod gik ud på at overskride sine egne grænser. Så flertallet har lige modsagt sig selv? Ja. Man kan ikke være modig, uden selv at være bevidst om det, hvis det er mod at overskride sine egne grænser. Hvilket så betyder at mod er en følelse man selv har: Du er kun modig, hvis du selv synes det. Hvis du ikke synes det, er du ikke modig. Hvis mod altså er en vidt forskellig ting fra person til person. Hvis en person synes, at det er grænseoverskridende for personen, at hoppe ned fra et bord, er det modigt. Men siden det overhovedet ikke er grænseoverskridende for en anden person, tænker den anden person slet ikke over, at den første person faktisk var rigtig modig. Lad os gå tilbage til spørgsmålet om optræden. Hvad er modigst.... Kan ting være mere modigt end andre ting? Er der et modighedsniveau? Det er rigtig svært at bedømme, da alt faktisk kan være modigere end alt andet. Det kan sagtens være modigere at tage et skridt, end at springe i faldskærm. Men for at bedømme det, skal man være personen selv. Så alt i alt. Hvad er mod? Du bestemmer. 19

20 De straffedes køkken I Svendborg vil de snart opleve noget helt nyt. Søren Carlos Rasmussen er ved at starte en cafe på Frederiksgade i Svendborg, kun med tidligere straffede som ansatte. -af Christoffer Rønnest og Nicklas Linnebjerg Fire biler kører op og parkerer foran cafeen, og ud stiger en flok barske kriminelle. Indenfor i cafeen går de ansatte amok. Søren Carlos Rasmussen kan sagtens forestille sig, at den slags kunne ske i den cafe, han har tænkt sig at åbne i Frederiksgade i Svendborg. En cafe, hvor der er to krav til at kunne blive ansat: Du skal være tidligere straffet, og så skal du ville ud af det kriminelle liv. Søren Carlos Rasmussen har mange erfaringer med tidligere straffede. Han har nemlig været dansklærer og haft en kokkeskole i Nyborg Statsfængsel. Inde bag ved volden, stofferne og kriminaliteten finder man et menneske Nogle af de kriminelle, der kommer i fængsel, har rent faktisk haft en helt normal barndom. Men der er også mange, der er født ind i kriminaliteten. Altså deres forældre er kriminelle, eller måske på stoffer, og de har ikke fået opfostret deres barn ordentligt. Mange af dem, der ikke er født ind i det kriminelle liv og som kommer i fængsel, har en historie om nogle hurtige penge, eller et lille slagsmål, der har udviklet sig. Mange gange er der alkohol indblandet, og så er der sket ting, der har ført dem i fængsel. 20

21 Mennesker, ikke forbrydere! Søren Carlos plejer ikke at kalde dem kriminelle, forbrydere eller straffede. Han kalder dem mennesker. Mange af dem er godt nok hårde kriminelle, og de har lavet mange dumme, hårde kriminelle ting. Men de er stadigvæk mennesker i Søren Carlos' øjne. Når Søren Carlos vil ansætte dem, er han ligeglad med, hvilken form for forbrydelser de har lavet, om så det er at have slået en mand ihjel, eller de bare har stjålet nogle penge eller lignede. Søren Carlos vil aldrig kigge i deres sagsmappe, for så ved han, at han ikke ville turde at ansætte dem. Men Søren Carlos vil gerne give forbryderne chancen for et nyt liv. Nyt liv En stor del af projektet er at give forbryderne en mulighed for at komme væk fra kriminaliteten. I 2011 kom 37,8% af alle løsladte fra fængslerne tilbage bag tremmer inden for 2 år. Søren Carlos forklarer, at det kan være rigtig svært at komme ud efter havde siddet inde 2-3 år. Livet i fængslet er fyldt med vold og stoffer, så det er en stor omvæltning at komme ud og bare skulle passe deres arbejde og deres familie. Det er det, Søren Carlos gerne vil hjælpe dem med. En ny start på livet. "Han skældte mig hele tiden ud" "Jeg mener, at det er muligt at udvikle sit mod," siger Søren Carlos. Søren Carlos er en mand med mange historier at kunne fortælle. Han har været udstationeret som FN-soldat i Jugoslavien under borgerkrigen, han er uddannet lærer, og så har han haft en kokkeskole i Nyborg Statsfængsel. "Tilfældigheder gør, at jeg er, hvor jeg er i dag." Da han stod i lære som kok, var hans kokkelærer meget sur. "Han skældte mig hele tiden ud, og det har nok også modnet mig rimelig meget," siger Søren Carlos. 21

22 "Synes ikke, jeg er modig!" En stor del af hans modning har også været, da han har været udsendt som soldat. Da han var i Jugoslavien oplevede han også mange barske ting. Alle de mange oplevelser og erfaringer gjorde, at han til sidst endte som lærer i fængslet og nu med ideen om cafeen. Søren Carlos ser ikke sig selv som en modig mand på grund af, at han har prøvet alle de barske ting, som han har. Fremtiden Hvis det går rigtig godt med hans cafe på Fyn, så vil han starte en cafe på Sjælland med de samme ansættelseskrav. Hvis det fortsat kan køre rundt med de to cafeer, så er drømmen, at de skal starte en tredje cafe i Jylland. Alle tre cafeer skal ligge nær nogle fængsler, sådan så det er muligt for de løsladte at kunne få et job hurtigt. Når nu hans cafe åbner, så har han tænkt, at den skal hedde Carlos Kitchen. Han starter ud i Frederiksgade i Svendborg og håber på at slå dørene op til januar De to nyhedsugevinderklasser 22

23 Fra sygeplejerske til sexarbejder af Frede, Jakob-Emil og Oscar" Alle har en forestilling om det at være prostitueret, men er det nu også den rigtige forestilling vi har. Er det bare en sidste udvej at være prostitueret? Er det også et seriøst erhverv? Kræver det mod eller er det bare for dem der har mistet det. Susanne 49 år og prostitueret. Den beskrivelse passer til Susanne Møller. Det politisk korrekte ord for hendes erhverv er sexarbejder. Hun bruger en gang i mellem ordet luder men det kan for mange virke stødende. Hun har tidligere været sygeplejerske i 15 år, men ville prøve livet som prostitueret. Efter et halvt år havde hun tjent så mange penge at hun blev momsregistreret, og valgte først der at blive sexarbejder. Hun har i dag sin egen klinik, og har været sexarbejder i 9 år, og hendes liv udenfor arbejdet er ligeså normalt som før hun blev prostitueret. Hun har stadig sin mand og sine tre børn efter de 9 år. Prostitueredes rettigheder I Norge og Sverige har de kriminaliseret købet af sex, hvilket gør det meget sværere at være sex arbejder. I Danmark er det ikke ulovligt at købe og sælge sex. Sexarbejdere skal betale skat, men det er ikke et anderkendt erhverv og de har ikke rettighederne der følger med når man betaler skat. Det gør forholdene sværere for sexarbejdere, og det vil Susanne gerne lave om på. Derfor har hun valgt at gå offenligt for at kæmpe for sin sag. For Susanne krævede det ikke det store mod at blive prostitueret. Det at kæmpe for de prostitueredes rettigheder og for ikke at kriminalisere køb af sex i medierne krævede meget mod. 23

24 Hun har nu valgt at træde ud af medierne, fordi hun ikke syntes det gjorde en forskel, og hendes børn ikke syntes om det. Familie og venner Da Susanne startede med at være prostitueret, vidste hendes venner og familie ikke noget om det. Hun fortalte det først til vennerne og derefter familien. De kunne alle godt se at hun ikke havde forandret sig, og ikke var blevet stofafhængig. Hun havde det stadigt godt med sin mand og sine tre børn, så det var ikke et problem. Det krævede mod for Susanne at fortælle familie og venner om hendes arbejde, og de har ikke lyst til at gå rundt og snakke højt om det. Vold mod sygeplejersker og prostituerede? Susanne har aldrig oplevet nogle dårlige episoder eller nogle væmmelige kunder. Der er mange fordomme omkring at kunderne er grove og tror de kan få alt det de vil have. Men Susanne fortæller at kunderne er meget respektfulde, taknemlige og måske sødere end de normalt er. Men det er ikke alle kunder som Susanne kan kommunikere lige godt med. Der er lavet undersøgelser med vold blandt prostituerede i klinikker. 2% af prostituerede som arbejder i klinikker eller bordeller bliver udsat for vold, hvor 8% af sygeplejesker bliver udsat vold. Massage Jobbet som sex arbejder kan være på mange forskellige måder (hvad man selv bedst kan lide). Susanne fortæller at hun selv var blevet træt af det almindelige sex og tog derfor en uddannelse som massør for to år siden. Susanne giver kun seksuel massage, som hun syntes er vældigt interesant 24

25 TÆND Overbygningsteater 25

26 Forfatterbesøg i 8.Klasse! Forfatterne Vagn Remme og Jesper Sternberg tændte 4.november for kreativiteten i skriveprocesserne med oplæg, oplæsning og opgaver.! Besøget kunne lade sig gøre fordi vi fik en bevilling igennem ved Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur - Børn og unges møde med forfattere og illustratorer.! Det var et meget positivt indspark, som satte mange idéer i gang og gav gode værktøjer til kreative processer.! Steffen 26

27 Og herunder et tankevækkende læserbrev i information fra lærer, Katja Gottlieb, under overskriften! "Børns værd kan ikke måles"! Hvad er dit barn værd? Det er et dumt spørgsmål. Mine børn er jo værdifulde i sig selv. Som lærer kender jeg også værdien af dine børn; de er lige så meget værd som mine egne. For mig er det en gave at tilbringe min hverdag med andre folks børn. Men det er også et stort ansvar. Vi taler sammen i min ottende klasse. Om livet, døden, ret og pligt. Vi taler om, at man er en samfundsborger, og at indflydelse er noget, man tager. Vi taler, og vi lytter. Min klasse er fuld af aktive børn, der deltager i sport, fritidsaktiviteter, passer et fritidsjob, og nogle deltager i den offentlige debat. De er samfundet, og de er værdifulde i sig selv. Men, flere og flere af mine timer går med at teste børnene. Jeg laver kommunale og nationale test, og test fra forskningsinstitutter, der gerne vil måle børnene. Der bliver registreret i elevplaner og trivselsskemaer for at måle udbyttet af undervisningen. Men i de grafer og skemaer får mine elever pludselig en anden værdi. De bliver et tal i en statistik. Og mit job bliver at få dem til at tage sig bedst muligt ud i de statistikker. Hvilke værdier? Det er på tide, vi tager en snak om værdier. For det er tilsyneladende ikke de samme værdier, jeg og politikerne taler om. Politikerne og erhvervslivet skriger på fantasi, kreativitet og elever med lyst til at lære, men der indføres stadig test, der hverken udvikler kreativitet eller gejst. Hvordan skal jeg måle værdien af den samtale, jeg igen og igen førte med den elev, der ikke kunne klare sit skolearbejde, men som med hjælp og støtte gennemførte alligevel? Og værdien af at turde stille sig op foran hele udskolingen og spille et instrument til en juleafslutning? Værdien af at få bevaret sin lyst til at lære? Hvilke værdier skal vores skole overhovedet bygge på? Hvilke værdier er vi stolte af? Og hvilke nye værdier skal med ind i fremtiden? Imens vi venter, lover jeg fortsat at lære mine elever at være det, der i gamle dage kaldtes livsduelige, for jeg kender dit barns værdi. Hilsen jens 27

28 28

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere