skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014"

Transkript

1 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

2 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline:

3 It s time now to sing out! It s time now to sing out! Sådan lyder en strofe i en af de sange som VSF-koret leverede i torsdags til Jul i den gamle friskole, og Ulrich foreslår, at det skal være budskabet på de korbluser, som det overvejes at få lavet. Et budskab der kan give masser af overført mening i en tid, hvor der i skole- og uddannelsesverdenen lægges mere og mere entydig vægt på færdigheder, der kan måles og håndteres i et regneark - Jf. også Troels Mylenbergs Fyns Amts Avis-leder her i bladet. Vi var alle børn og voksne meget opløftede oven på den lille korkoncert. Jeg tror, at alle elever fik den enestående fællesskabsfølelse, som hele tiden har været drivkraften i vi voksnes drøm om et stort skolekor. Det er en meget stor og speciel nærmest magisk - oplevelse at være en del af et velsvingende kor et stort musikalsk fællesskab.. Den magiske oplevelse er svær at beskrive, ligesom den er svær at måle. Ingen af os er dog i tvivl om, at den alligevel har stor værdi. Som sideeffekter er der en oven i købet en masse læring: Om disciplin, opmærksomhed, tålmodighed og koncentration, men i høj grad også om toner, rytmer og sprog. Alle er på hårdt arbejde under korprøverne, der indimellem kan være både ensformige og kedelige, men ligesom i så mange andre sammenhænge, så skal man, også når 3

4 det gælder musik og sang, igennem en masse hårdt arbejde, før der kommer flotte resultater som belønning. Det kan vi prøve at forklare vores børn, men de forstår og erfarer det næppe, før det er oplevet. I fredags var jeg rundt i alle mellemtrinsklasser (jeg har ikke nået OBklasserne endnu) dels for at rose koret, og dels for sammen med dem alle at reflektere over korforløbet siden skibet blev sat i søen ved skoleårets start. I alle klasser var der eksempler på elever, som på et tidspunkt havde bedt deres forældre om at blive fritaget fra kor. Forældrene havde så bedt dem om at give det en chance, og langsomt havde kordeltagelsen givet mere og mere menig for dem. Nogle af de frameldte elever gav udtryk for at de nu havde fortrudt og gerne ville være med igen uden tvivl under indtryk af hvad de så i torsdags og hvad de fornemmer af begejstring fra deltagerne. Vi vil derfor rigtig gerne tage imod elever, der gerne vil springe på igen. tidspunktet er godt lige nu, hvor vi går i gang med nye numre frem mod Jubilæet i maj. Dansk friskoleforening har hørt om vores kor, og jeg er netop blevet spurgt, om vi vil synge til Landsmødet i foråret 2016 for friskolefolk fra hele Danmark! Jeg har svaret, at selvfølgelig vil vi da det. Der kommer helt sikkert også flere forespørgsler om optræden. Store, velsvingende børne-/ungdomskor hænger ikke på træerne ligeså lidt som kordirigenter af Ulrich Klostergaards format!! Korets fødsel var svær, og jeg har fuld forståelse for frustrationerne over, at vi gav mulighed for fritagelse. Det var dog nødvendigt i situationen, for at det nye barn kunne overleve. Nu lever det, og jeg er sikker på, at det herfra vil udvikle sig med udsigt til store oplevelser for såvel deltagere som tilhørere. 4

5 Mellemtrins- og OBforældre, tag gerne en genovervejelsessnak med jeres børn, hvis de har været frameldt, men ingen skal have armen vredet om. Hvis det skal blive en god oplevelse for alle, skal der være en grundlæggende vilje, og befinder man sig ikke godt i en kordisciplin, skal man ikke være der. Meld gerne til mig på intra. Imens vil vi overveje, om vi i kommende skoleår igen vil gøre koret obligatorisk nedefra altså for kommende 4. klasse. Den tanke vil vi gerne vende med jer forældre i nuværende 3. klasse - i god tid inden sommerferien nu da vi er en del erfaringer rigere. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! Jens Fabricius 5

6 Opsamling fra åben dialogmøde Tirsdag den 7. oktober 2014 skød pædagogisk udvalg et nyt tiltag i gang på Vester Skerninge Friskole: Åben Dialogmøde. Formålet med Åben Dialogmøde er at skabe rammer for at forældre og ansatte mødes på tværs af skolen og drøfter forskellige temaer og samtidig gives lejlighed til at gå i dybden med, hvad der rør sig. Baggrunden for dialogmødet er et ønske fra flere forældre om at bestyrelsen/pædagogisk udvalg skaber rum og rammer for at mødes mere og drøfte forskellige temaer. Den 7. oktober var en prøve-ballon hvor vi afprøvede, om Åben Dialogmøde er en form, der virker og giver mening at gøre fremadrettet. Hensigten er hvis der er interesse for det blandt forældregruppen at lave Åben Dialogmøde to gange årligt: sidst på 6

7 efteråret, hvor alle forældremøder er afholdt og først på foråret kort tid efter generalforsamlingen. Til sommer evaluerer vi de første to dialogmøder, og beslutter om det skal fortsætte i denne form fremadrettet. Hvis det er tilfældet, vil de to dialogmøder skrives ind i skolens årshjul og kalender - så alle i god tid kan sætte X i kalenderen. Aftenens forløb Dialogmødet d. 7. oktober var tilrettelagt i 2 halvdele. Del 1 var et fastlagt tema fra bestyrelsen og del 2 var temaer ønsket af forældrene på aftenen. Bestyrelsens tema var en drøftelse af masterplanens sidste faser og herunder muligheden for at åbne en børnehave i forbindelse med Vester Skerninge Friskole. Ønsket var at høre forældrenes holdninger som fremadrettet pejlemærke for bestyrelsens arbejde. Gennem en konstruktiv dialog og diskussion om emnet gav flertallet af de fremmødte udtryk for, at en børnehave i tilknytning til Vester Skerninge Friskole, ikke er det rigtige tidspunkt lige nu. Den generelle holdning var, at vi skal have fokus på at drive god skole og ikke fokus på at udvide rammer og indhold og at masterplanen gerne må gøres færdig indenfor de næste par år. Herefter tog vi hul på aftenens 2. del: de åbne temaer, hvor de fremmødte havde muligheden for at byde ind. Ved alle temaer lå der papirark på bordene, hvor grupperne kunne nedfælge tanker og ønsker til fremadrettede handlinger. Nederst kan læses de uredigerede noter fra drøftelserne. Evaluering af dialogmødets indhold og form Fra alle de fremmødte var der en overordnet tilfredshed med dialogmødets set up og muligheden for at drøfte hvad der rør sig på kryds og tværs af skolefællesskabet, at kunne møde forældre på forskellige klassetrin og samtidig kunne nedskrive idéer og ønsker til handlinger. Pædagogisk udvalg vil gerne sige tak for en dejlig aften, hvor vi i fællesskab fik skabt rammerne for en god og givende dialog med mange vigtige temaer, som alle kan bidrage til det fortsatte arbejde med at lave god skole. 7

8 På dette opslag ses de temaer, der blev drøftet på dialogmødeaftenen 8

9 9

10 Bevægelse er mange ting (Leder af Chefredaktør Fyns Amts Avis, Troels Mylenberg) Svendborg-projektet hedder det fremragende forskningsprojekt, hvor skolebørn i Svendborg har fået flere idrætstimer for at undersøge, om det har en effekt på deres indlæring. Som beskrevet her i avisen i sidste uge, er der rigtig god effekt ved fysisk aktivitet, og Svendborg Kommune har vist stærkt fremsyn ved at gå denne vej, også inden den nye skolereform lagde mere idræt og bevægelse ind for alle. Det er samtidig rigtig godt gået, at hele landet nu står klar til at blive belært om de gode effekter af et forsøg udtænkt og gennemført i Svendborg. Det kan vi være stolte af på hele Sydfyn. Bevares, der er stadig diskussioner, ikke mindst den om, hvordan den øgede idræt og de generelt længere skoledage influerer på det frivillige idrætsliv og foreningslivets muligheder for at gribe fat i børn og unge. Men på bundlinjen står, at bevægelse er godt, og at det er godt, at der er kommet mere af den i skolen. Når det så er sagt, så er der god grund til at minde om, at bevægelse er meget mere og meget andet end boldspil, ba- 10

11 lanceøvelser og hoppende matematiktabeller. Her på vore kanter synes der generelt at være en næsten skyklapsskabende optagethed af idræt, som altså skygger for de mange andre dele af bevægelsesapparatet, som naturligvis også hører med i formgivningen af mennesker. Således er det faktisk beskæmmende, hvor lidt musik og kunst generelt fylder i det offentlige fynske skolebillede. Det til trods for, at masser af forskning faktisk - ligesom Svendborg-projektet viser, at musikalsk og kunstnerisk udfoldelse og bevægelse i den grad også fremmer indlæringen, koncentrationsevnerne og ikke mindst evnen til at samarbejde og lytte til hinanden. I USA har man således i årevis på langt de fleste skoler gjort sammenspil til en obligatorisk del af undervisningen. Det kan godt være, at det ikke lyder fantastisk, men alle børn og unge skal naturligvis opleve følelsen af at spille sammen med andre, lytte til andre og indgå i klangbilleder med hinanden. Noget tyder på, at vi på Fyn forsømmer dette. Således er et nationalt initiativ om levende musik til skolerne, hvor professionelle musikere 11

12 møder frem og spille for og med børn, på det nærmeste blevet afvist af et samlet Fyn. Det samme med tilsvarende kunstprojekter. Det er en skam, og det er ærgerligt, hvis vi i vores begejstring for idræt og sportslig udfoldelse gør os selv blinde for de mindst lige så vigtige dele af den dannende og læringsgivende udfoldelse. Musikalitet er eksempelvis en egenskab, som ethvert menneske har behov for at have i sit liv og meget gerne få ind allerede i skoletiden. Et bud herfra er, at hvis vi ikke husker at musikken og kunsten også skal med ind i skolen, så kan nok så meget idræt ikke råde bod på det dannelseshul, der opstår i en skole blottet for kunst og kultur. Fra overbygningens teaterforestilling 12

13 Nyt fra indskolingen på Vester Skerninge Friskole I indskolingen er vi kommet godt gennem det første halve skoleår. Vi har haft helt almindelig gode skoleuger og hele tre emneuger. Når vi har hverdag i indskoling foregår der mange forskellige ting. Hverdagen er med til at lægge den gode grund for et godt kammeratskab, fællesskab og et godt fagligt afsæt. Hverdagene er skolegangens rugbrød -den gode bund i maven, som skal give grobund for mere læring, styrke og trivsel. I emneugerne får børnene andre udfordringer. Der skal arbejdes sammen med nye kammerater og voksne på andre hold. Samtidig giver emneugerne også mere plads til kreativt arbejde på tværs af flere fag. Så har elever på mellemtrinnet igen startet legepatrulje. De har fået et rigtig spændende kursus hos DGI. Der er hver uge indskolingsklasser, som inviteres til fælles leg. Der leges på livet løs samtidig med, at der knyttes bånd på tværs af klasser. 13

14 14

15 hørt i indskolingen: Global opvarmning: Jeg håber virkelig, der snart kommer sne, for min mor siger, at jeg SKAL have flyverdragt på i frikvarteret. Og den er altså kogende varm... Et godt tip: -Hvis du ikke kan stave til jeg, så tager du da bare vi, det er meget nemmere at stave til og så er I også flere... vinterhilsener fra lærerne i indskolingen 15

16 16

17 Det er næsten ikke til at tro det men det er sandt: Både 7. og 8. klasse har IGEN vundet konkurrencen Nyhedsugen. De har vundet i hver deres alderskategori, og 7. klasse har opnået den højeste score nogensinde i aviskonkurrencen. 40 skoler fra hele Syd- og Midtfyn har deltaget. Det er også første gang i konkurrencens historie, at en skole er løbet med begge 1. præmier to år i træk. Det fik vi fortalt af chefredaktør, Troels Mylenberg, som til stor overraskelse for eleverne dukkede op i morgensangslokalet i dag (11.12) sammen med en journalist og en fotograf. Troels mener, at der må være noget i grundvandet herude i Vester Skerninge. Begge klasser har valgt at lave en blog på nettet under det givne tema MOD, og jeg må indrømme, at sejrene virker helt velfortjente uden at have set de øvrige 40 skoleklassers produkter. Læs selv! Se links herunder, og se de flotte bedømmelser på vores hjemmeside og på Facebook. Det er både rørende og imponerende, som eleverne har nået ud i verden og har fundet dybt interessante mennesker og begivenheder, der kaster lys fra forskellige vinkler på begrebet mod. 16 gange i løbet af de sidste 14 år har Vester Skerninge Friskole vundet førstepræmier i konkurrencen. Man kan dårligt forestille sig, at det skulle være tilfældigt. Det kan være grundvandet, som Troels Mylenberg antyder, men tanken trænger sig på, at vores elever er dygtige og talentfulde, og at de er omgivet af dygtige og ambitiøse lærere. Britt og Thomas har været knyttet til 7. klasses blog, og Iben og Steffen har været knyttet til 8. klasses. Alle vi andre på skolen er bare SÅ stolte over jer!! TILLYKKE! Jens Fabricius De følgende 3 artikler (Q rage, De straffedes køkken og fra sygeplejerske til sexarbejder), er fra de 2 vindende nyhedsblogs. 17

18 Q rage - courage - mod. - Af Lukas Hainer Kjær. Det er klart, at mange synes, at Felix Baumgartner er modig. "Han sprang jo fra rummet! Det ville jeg aldrig turde". Præcis. DU ville aldrig turde det. Men gør det ham modig? Hvis det ikke var grænseoverskridende for ham, var han så stadig modig? Eller er det bare os, der ser det som modig, fordi vi aldrig ville turde det. Men hvis det så er sådan... Betyder det, at der ikke er nogen klar definition på ordet; "modig", men at det er forskelligt fra person til person? Hvis man læser definitionen af ordet, står der ikke noget om, at det har noget at gøre med selve personen som gør det modige. Hvis man spørger en person: Hvem af de følgende personer er modigst: En mand som aldrig har optrådt før, der optræder for 50 mennesker, eller en mand der har optrådt mange gange, der optræder for 2000 mennesker? Hvis man tager definitionens ( Ikke at være bange for, at udsætte sig selv for farer, løbe en risiko eller blive udsat for misbilligelse. ) svar på spørgsmålet, vil man svare den anden mulighed (manden der optrådte for 2000 mennesker). Fordi det jo tydeligt at se, at det er den mulighed, hvor manden præsterer mest. Men svaret man får fra langt de fleste personer, vi spurgte, er faktisk den første mulighed (manden der optrådte for 50 mennesker). Fordi han jo overtrådte 18

19 sine grænser mest. Så passer definitionen af ordet, slet ikke? Har mennesker ændret ordets betydning? Men hvad passer så? Hvis vi mener at ting tilhører til dem, som bruger dem og ikke til dem, som skaber dem, så betyder mod: Evnen til at gå over sine egne grænser. Men vil det sige, at man ikke kan være modig uden at være bevidst om det? Hvis det står til flertallet; Nej. Man kan godt gøre noget, som man ikke selv synes er modigt, mens andre sagtens kan synes, at det er modigt. Hvorimod flertallet også sagde at mod gik ud på at overskride sine egne grænser. Så flertallet har lige modsagt sig selv? Ja. Man kan ikke være modig, uden selv at være bevidst om det, hvis det er mod at overskride sine egne grænser. Hvilket så betyder at mod er en følelse man selv har: Du er kun modig, hvis du selv synes det. Hvis du ikke synes det, er du ikke modig. Hvis mod altså er en vidt forskellig ting fra person til person. Hvis en person synes, at det er grænseoverskridende for personen, at hoppe ned fra et bord, er det modigt. Men siden det overhovedet ikke er grænseoverskridende for en anden person, tænker den anden person slet ikke over, at den første person faktisk var rigtig modig. Lad os gå tilbage til spørgsmålet om optræden. Hvad er modigst.... Kan ting være mere modigt end andre ting? Er der et modighedsniveau? Det er rigtig svært at bedømme, da alt faktisk kan være modigere end alt andet. Det kan sagtens være modigere at tage et skridt, end at springe i faldskærm. Men for at bedømme det, skal man være personen selv. Så alt i alt. Hvad er mod? Du bestemmer. 19

20 De straffedes køkken I Svendborg vil de snart opleve noget helt nyt. Søren Carlos Rasmussen er ved at starte en cafe på Frederiksgade i Svendborg, kun med tidligere straffede som ansatte. -af Christoffer Rønnest og Nicklas Linnebjerg Fire biler kører op og parkerer foran cafeen, og ud stiger en flok barske kriminelle. Indenfor i cafeen går de ansatte amok. Søren Carlos Rasmussen kan sagtens forestille sig, at den slags kunne ske i den cafe, han har tænkt sig at åbne i Frederiksgade i Svendborg. En cafe, hvor der er to krav til at kunne blive ansat: Du skal være tidligere straffet, og så skal du ville ud af det kriminelle liv. Søren Carlos Rasmussen har mange erfaringer med tidligere straffede. Han har nemlig været dansklærer og haft en kokkeskole i Nyborg Statsfængsel. Inde bag ved volden, stofferne og kriminaliteten finder man et menneske Nogle af de kriminelle, der kommer i fængsel, har rent faktisk haft en helt normal barndom. Men der er også mange, der er født ind i kriminaliteten. Altså deres forældre er kriminelle, eller måske på stoffer, og de har ikke fået opfostret deres barn ordentligt. Mange af dem, der ikke er født ind i det kriminelle liv og som kommer i fængsel, har en historie om nogle hurtige penge, eller et lille slagsmål, der har udviklet sig. Mange gange er der alkohol indblandet, og så er der sket ting, der har ført dem i fængsel. 20

21 Mennesker, ikke forbrydere! Søren Carlos plejer ikke at kalde dem kriminelle, forbrydere eller straffede. Han kalder dem mennesker. Mange af dem er godt nok hårde kriminelle, og de har lavet mange dumme, hårde kriminelle ting. Men de er stadigvæk mennesker i Søren Carlos' øjne. Når Søren Carlos vil ansætte dem, er han ligeglad med, hvilken form for forbrydelser de har lavet, om så det er at have slået en mand ihjel, eller de bare har stjålet nogle penge eller lignede. Søren Carlos vil aldrig kigge i deres sagsmappe, for så ved han, at han ikke ville turde at ansætte dem. Men Søren Carlos vil gerne give forbryderne chancen for et nyt liv. Nyt liv En stor del af projektet er at give forbryderne en mulighed for at komme væk fra kriminaliteten. I 2011 kom 37,8% af alle løsladte fra fængslerne tilbage bag tremmer inden for 2 år. Søren Carlos forklarer, at det kan være rigtig svært at komme ud efter havde siddet inde 2-3 år. Livet i fængslet er fyldt med vold og stoffer, så det er en stor omvæltning at komme ud og bare skulle passe deres arbejde og deres familie. Det er det, Søren Carlos gerne vil hjælpe dem med. En ny start på livet. "Han skældte mig hele tiden ud" "Jeg mener, at det er muligt at udvikle sit mod," siger Søren Carlos. Søren Carlos er en mand med mange historier at kunne fortælle. Han har været udstationeret som FN-soldat i Jugoslavien under borgerkrigen, han er uddannet lærer, og så har han haft en kokkeskole i Nyborg Statsfængsel. "Tilfældigheder gør, at jeg er, hvor jeg er i dag." Da han stod i lære som kok, var hans kokkelærer meget sur. "Han skældte mig hele tiden ud, og det har nok også modnet mig rimelig meget," siger Søren Carlos. 21

22 "Synes ikke, jeg er modig!" En stor del af hans modning har også været, da han har været udsendt som soldat. Da han var i Jugoslavien oplevede han også mange barske ting. Alle de mange oplevelser og erfaringer gjorde, at han til sidst endte som lærer i fængslet og nu med ideen om cafeen. Søren Carlos ser ikke sig selv som en modig mand på grund af, at han har prøvet alle de barske ting, som han har. Fremtiden Hvis det går rigtig godt med hans cafe på Fyn, så vil han starte en cafe på Sjælland med de samme ansættelseskrav. Hvis det fortsat kan køre rundt med de to cafeer, så er drømmen, at de skal starte en tredje cafe i Jylland. Alle tre cafeer skal ligge nær nogle fængsler, sådan så det er muligt for de løsladte at kunne få et job hurtigt. Når nu hans cafe åbner, så har han tænkt, at den skal hedde Carlos Kitchen. Han starter ud i Frederiksgade i Svendborg og håber på at slå dørene op til januar De to nyhedsugevinderklasser 22

23 Fra sygeplejerske til sexarbejder af Frede, Jakob-Emil og Oscar" Alle har en forestilling om det at være prostitueret, men er det nu også den rigtige forestilling vi har. Er det bare en sidste udvej at være prostitueret? Er det også et seriøst erhverv? Kræver det mod eller er det bare for dem der har mistet det. Susanne 49 år og prostitueret. Den beskrivelse passer til Susanne Møller. Det politisk korrekte ord for hendes erhverv er sexarbejder. Hun bruger en gang i mellem ordet luder men det kan for mange virke stødende. Hun har tidligere været sygeplejerske i 15 år, men ville prøve livet som prostitueret. Efter et halvt år havde hun tjent så mange penge at hun blev momsregistreret, og valgte først der at blive sexarbejder. Hun har i dag sin egen klinik, og har været sexarbejder i 9 år, og hendes liv udenfor arbejdet er ligeså normalt som før hun blev prostitueret. Hun har stadig sin mand og sine tre børn efter de 9 år. Prostitueredes rettigheder I Norge og Sverige har de kriminaliseret købet af sex, hvilket gør det meget sværere at være sex arbejder. I Danmark er det ikke ulovligt at købe og sælge sex. Sexarbejdere skal betale skat, men det er ikke et anderkendt erhverv og de har ikke rettighederne der følger med når man betaler skat. Det gør forholdene sværere for sexarbejdere, og det vil Susanne gerne lave om på. Derfor har hun valgt at gå offenligt for at kæmpe for sin sag. For Susanne krævede det ikke det store mod at blive prostitueret. Det at kæmpe for de prostitueredes rettigheder og for ikke at kriminalisere køb af sex i medierne krævede meget mod. 23

24 Hun har nu valgt at træde ud af medierne, fordi hun ikke syntes det gjorde en forskel, og hendes børn ikke syntes om det. Familie og venner Da Susanne startede med at være prostitueret, vidste hendes venner og familie ikke noget om det. Hun fortalte det først til vennerne og derefter familien. De kunne alle godt se at hun ikke havde forandret sig, og ikke var blevet stofafhængig. Hun havde det stadigt godt med sin mand og sine tre børn, så det var ikke et problem. Det krævede mod for Susanne at fortælle familie og venner om hendes arbejde, og de har ikke lyst til at gå rundt og snakke højt om det. Vold mod sygeplejersker og prostituerede? Susanne har aldrig oplevet nogle dårlige episoder eller nogle væmmelige kunder. Der er mange fordomme omkring at kunderne er grove og tror de kan få alt det de vil have. Men Susanne fortæller at kunderne er meget respektfulde, taknemlige og måske sødere end de normalt er. Men det er ikke alle kunder som Susanne kan kommunikere lige godt med. Der er lavet undersøgelser med vold blandt prostituerede i klinikker. 2% af prostituerede som arbejder i klinikker eller bordeller bliver udsat for vold, hvor 8% af sygeplejesker bliver udsat vold. Massage Jobbet som sex arbejder kan være på mange forskellige måder (hvad man selv bedst kan lide). Susanne fortæller at hun selv var blevet træt af det almindelige sex og tog derfor en uddannelse som massør for to år siden. Susanne giver kun seksuel massage, som hun syntes er vældigt interesant 24

25 TÆND Overbygningsteater 25

26 Forfatterbesøg i 8.Klasse! Forfatterne Vagn Remme og Jesper Sternberg tændte 4.november for kreativiteten i skriveprocesserne med oplæg, oplæsning og opgaver.! Besøget kunne lade sig gøre fordi vi fik en bevilling igennem ved Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur - Børn og unges møde med forfattere og illustratorer.! Det var et meget positivt indspark, som satte mange idéer i gang og gav gode værktøjer til kreative processer.! Steffen 26

27 Og herunder et tankevækkende læserbrev i information fra lærer, Katja Gottlieb, under overskriften! "Børns værd kan ikke måles"! Hvad er dit barn værd? Det er et dumt spørgsmål. Mine børn er jo værdifulde i sig selv. Som lærer kender jeg også værdien af dine børn; de er lige så meget værd som mine egne. For mig er det en gave at tilbringe min hverdag med andre folks børn. Men det er også et stort ansvar. Vi taler sammen i min ottende klasse. Om livet, døden, ret og pligt. Vi taler om, at man er en samfundsborger, og at indflydelse er noget, man tager. Vi taler, og vi lytter. Min klasse er fuld af aktive børn, der deltager i sport, fritidsaktiviteter, passer et fritidsjob, og nogle deltager i den offentlige debat. De er samfundet, og de er værdifulde i sig selv. Men, flere og flere af mine timer går med at teste børnene. Jeg laver kommunale og nationale test, og test fra forskningsinstitutter, der gerne vil måle børnene. Der bliver registreret i elevplaner og trivselsskemaer for at måle udbyttet af undervisningen. Men i de grafer og skemaer får mine elever pludselig en anden værdi. De bliver et tal i en statistik. Og mit job bliver at få dem til at tage sig bedst muligt ud i de statistikker. Hvilke værdier? Det er på tide, vi tager en snak om værdier. For det er tilsyneladende ikke de samme værdier, jeg og politikerne taler om. Politikerne og erhvervslivet skriger på fantasi, kreativitet og elever med lyst til at lære, men der indføres stadig test, der hverken udvikler kreativitet eller gejst. Hvordan skal jeg måle værdien af den samtale, jeg igen og igen førte med den elev, der ikke kunne klare sit skolearbejde, men som med hjælp og støtte gennemførte alligevel? Og værdien af at turde stille sig op foran hele udskolingen og spille et instrument til en juleafslutning? Værdien af at få bevaret sin lyst til at lære? Hvilke værdier skal vores skole overhovedet bygge på? Hvilke værdier er vi stolte af? Og hvilke nye værdier skal med ind i fremtiden? Imens vi venter, lover jeg fortsat at lære mine elever at være det, der i gamle dage kaldtes livsduelige, for jeg kender dit barns værdi. Hilsen jens 27

28 28

616-LX13459616-LX134596 ville fyl

616-LX13459616-LX134596 ville fyl - dannelse med appetit på liv og læring 616-LX13459616-LX134596 ville fyl Nyhedsbrev 8.december 2014 Kære alle Så står nyheder og informationer igen i kø for at komme til - i et omfang, som ville fylde

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Centerafdelingens. Nyhedsbrev. Godt og vel 100 dage med reformen Kære forældre på Centerafdelingen. Oversigt

Centerafdelingens. Nyhedsbrev. Godt og vel 100 dage med reformen Kære forældre på Centerafdelingen. Oversigt December 2014 Centerafdelingens Nyhedsbrev Udfordringer gør livet interessant at overkomme dem gør livet meningsfuldt Joshua J Marine Godt og vel 100 dage med reformen Kære forældre på Centerafdelingen

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg Skole 31. august 2015 Kære elever og forældre. Velkommen til det nye skoleår Skolereformens år 2. Så er vi for alvor i gang med det nye skoleår, som samtidig markerer, at vi tager hul på skolereformens

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere