skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014"

Transkript

1 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

2 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline:

3 It s time now to sing out! It s time now to sing out! Sådan lyder en strofe i en af de sange som VSF-koret leverede i torsdags til Jul i den gamle friskole, og Ulrich foreslår, at det skal være budskabet på de korbluser, som det overvejes at få lavet. Et budskab der kan give masser af overført mening i en tid, hvor der i skole- og uddannelsesverdenen lægges mere og mere entydig vægt på færdigheder, der kan måles og håndteres i et regneark - Jf. også Troels Mylenbergs Fyns Amts Avis-leder her i bladet. Vi var alle børn og voksne meget opløftede oven på den lille korkoncert. Jeg tror, at alle elever fik den enestående fællesskabsfølelse, som hele tiden har været drivkraften i vi voksnes drøm om et stort skolekor. Det er en meget stor og speciel nærmest magisk - oplevelse at være en del af et velsvingende kor et stort musikalsk fællesskab.. Den magiske oplevelse er svær at beskrive, ligesom den er svær at måle. Ingen af os er dog i tvivl om, at den alligevel har stor værdi. Som sideeffekter er der en oven i købet en masse læring: Om disciplin, opmærksomhed, tålmodighed og koncentration, men i høj grad også om toner, rytmer og sprog. Alle er på hårdt arbejde under korprøverne, der indimellem kan være både ensformige og kedelige, men ligesom i så mange andre sammenhænge, så skal man, også når 3

4 det gælder musik og sang, igennem en masse hårdt arbejde, før der kommer flotte resultater som belønning. Det kan vi prøve at forklare vores børn, men de forstår og erfarer det næppe, før det er oplevet. I fredags var jeg rundt i alle mellemtrinsklasser (jeg har ikke nået OBklasserne endnu) dels for at rose koret, og dels for sammen med dem alle at reflektere over korforløbet siden skibet blev sat i søen ved skoleårets start. I alle klasser var der eksempler på elever, som på et tidspunkt havde bedt deres forældre om at blive fritaget fra kor. Forældrene havde så bedt dem om at give det en chance, og langsomt havde kordeltagelsen givet mere og mere menig for dem. Nogle af de frameldte elever gav udtryk for at de nu havde fortrudt og gerne ville være med igen uden tvivl under indtryk af hvad de så i torsdags og hvad de fornemmer af begejstring fra deltagerne. Vi vil derfor rigtig gerne tage imod elever, der gerne vil springe på igen. tidspunktet er godt lige nu, hvor vi går i gang med nye numre frem mod Jubilæet i maj. Dansk friskoleforening har hørt om vores kor, og jeg er netop blevet spurgt, om vi vil synge til Landsmødet i foråret 2016 for friskolefolk fra hele Danmark! Jeg har svaret, at selvfølgelig vil vi da det. Der kommer helt sikkert også flere forespørgsler om optræden. Store, velsvingende børne-/ungdomskor hænger ikke på træerne ligeså lidt som kordirigenter af Ulrich Klostergaards format!! Korets fødsel var svær, og jeg har fuld forståelse for frustrationerne over, at vi gav mulighed for fritagelse. Det var dog nødvendigt i situationen, for at det nye barn kunne overleve. Nu lever det, og jeg er sikker på, at det herfra vil udvikle sig med udsigt til store oplevelser for såvel deltagere som tilhørere. 4

5 Mellemtrins- og OBforældre, tag gerne en genovervejelsessnak med jeres børn, hvis de har været frameldt, men ingen skal have armen vredet om. Hvis det skal blive en god oplevelse for alle, skal der være en grundlæggende vilje, og befinder man sig ikke godt i en kordisciplin, skal man ikke være der. Meld gerne til mig på intra. Imens vil vi overveje, om vi i kommende skoleår igen vil gøre koret obligatorisk nedefra altså for kommende 4. klasse. Den tanke vil vi gerne vende med jer forældre i nuværende 3. klasse - i god tid inden sommerferien nu da vi er en del erfaringer rigere. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! Jens Fabricius 5

6 Opsamling fra åben dialogmøde Tirsdag den 7. oktober 2014 skød pædagogisk udvalg et nyt tiltag i gang på Vester Skerninge Friskole: Åben Dialogmøde. Formålet med Åben Dialogmøde er at skabe rammer for at forældre og ansatte mødes på tværs af skolen og drøfter forskellige temaer og samtidig gives lejlighed til at gå i dybden med, hvad der rør sig. Baggrunden for dialogmødet er et ønske fra flere forældre om at bestyrelsen/pædagogisk udvalg skaber rum og rammer for at mødes mere og drøfte forskellige temaer. Den 7. oktober var en prøve-ballon hvor vi afprøvede, om Åben Dialogmøde er en form, der virker og giver mening at gøre fremadrettet. Hensigten er hvis der er interesse for det blandt forældregruppen at lave Åben Dialogmøde to gange årligt: sidst på 6

7 efteråret, hvor alle forældremøder er afholdt og først på foråret kort tid efter generalforsamlingen. Til sommer evaluerer vi de første to dialogmøder, og beslutter om det skal fortsætte i denne form fremadrettet. Hvis det er tilfældet, vil de to dialogmøder skrives ind i skolens årshjul og kalender - så alle i god tid kan sætte X i kalenderen. Aftenens forløb Dialogmødet d. 7. oktober var tilrettelagt i 2 halvdele. Del 1 var et fastlagt tema fra bestyrelsen og del 2 var temaer ønsket af forældrene på aftenen. Bestyrelsens tema var en drøftelse af masterplanens sidste faser og herunder muligheden for at åbne en børnehave i forbindelse med Vester Skerninge Friskole. Ønsket var at høre forældrenes holdninger som fremadrettet pejlemærke for bestyrelsens arbejde. Gennem en konstruktiv dialog og diskussion om emnet gav flertallet af de fremmødte udtryk for, at en børnehave i tilknytning til Vester Skerninge Friskole, ikke er det rigtige tidspunkt lige nu. Den generelle holdning var, at vi skal have fokus på at drive god skole og ikke fokus på at udvide rammer og indhold og at masterplanen gerne må gøres færdig indenfor de næste par år. Herefter tog vi hul på aftenens 2. del: de åbne temaer, hvor de fremmødte havde muligheden for at byde ind. Ved alle temaer lå der papirark på bordene, hvor grupperne kunne nedfælge tanker og ønsker til fremadrettede handlinger. Nederst kan læses de uredigerede noter fra drøftelserne. Evaluering af dialogmødets indhold og form Fra alle de fremmødte var der en overordnet tilfredshed med dialogmødets set up og muligheden for at drøfte hvad der rør sig på kryds og tværs af skolefællesskabet, at kunne møde forældre på forskellige klassetrin og samtidig kunne nedskrive idéer og ønsker til handlinger. Pædagogisk udvalg vil gerne sige tak for en dejlig aften, hvor vi i fællesskab fik skabt rammerne for en god og givende dialog med mange vigtige temaer, som alle kan bidrage til det fortsatte arbejde med at lave god skole. 7

8 På dette opslag ses de temaer, der blev drøftet på dialogmødeaftenen 8

9 9

10 Bevægelse er mange ting (Leder af Chefredaktør Fyns Amts Avis, Troels Mylenberg) Svendborg-projektet hedder det fremragende forskningsprojekt, hvor skolebørn i Svendborg har fået flere idrætstimer for at undersøge, om det har en effekt på deres indlæring. Som beskrevet her i avisen i sidste uge, er der rigtig god effekt ved fysisk aktivitet, og Svendborg Kommune har vist stærkt fremsyn ved at gå denne vej, også inden den nye skolereform lagde mere idræt og bevægelse ind for alle. Det er samtidig rigtig godt gået, at hele landet nu står klar til at blive belært om de gode effekter af et forsøg udtænkt og gennemført i Svendborg. Det kan vi være stolte af på hele Sydfyn. Bevares, der er stadig diskussioner, ikke mindst den om, hvordan den øgede idræt og de generelt længere skoledage influerer på det frivillige idrætsliv og foreningslivets muligheder for at gribe fat i børn og unge. Men på bundlinjen står, at bevægelse er godt, og at det er godt, at der er kommet mere af den i skolen. Når det så er sagt, så er der god grund til at minde om, at bevægelse er meget mere og meget andet end boldspil, ba- 10

11 lanceøvelser og hoppende matematiktabeller. Her på vore kanter synes der generelt at være en næsten skyklapsskabende optagethed af idræt, som altså skygger for de mange andre dele af bevægelsesapparatet, som naturligvis også hører med i formgivningen af mennesker. Således er det faktisk beskæmmende, hvor lidt musik og kunst generelt fylder i det offentlige fynske skolebillede. Det til trods for, at masser af forskning faktisk - ligesom Svendborg-projektet viser, at musikalsk og kunstnerisk udfoldelse og bevægelse i den grad også fremmer indlæringen, koncentrationsevnerne og ikke mindst evnen til at samarbejde og lytte til hinanden. I USA har man således i årevis på langt de fleste skoler gjort sammenspil til en obligatorisk del af undervisningen. Det kan godt være, at det ikke lyder fantastisk, men alle børn og unge skal naturligvis opleve følelsen af at spille sammen med andre, lytte til andre og indgå i klangbilleder med hinanden. Noget tyder på, at vi på Fyn forsømmer dette. Således er et nationalt initiativ om levende musik til skolerne, hvor professionelle musikere 11

12 møder frem og spille for og med børn, på det nærmeste blevet afvist af et samlet Fyn. Det samme med tilsvarende kunstprojekter. Det er en skam, og det er ærgerligt, hvis vi i vores begejstring for idræt og sportslig udfoldelse gør os selv blinde for de mindst lige så vigtige dele af den dannende og læringsgivende udfoldelse. Musikalitet er eksempelvis en egenskab, som ethvert menneske har behov for at have i sit liv og meget gerne få ind allerede i skoletiden. Et bud herfra er, at hvis vi ikke husker at musikken og kunsten også skal med ind i skolen, så kan nok så meget idræt ikke råde bod på det dannelseshul, der opstår i en skole blottet for kunst og kultur. Fra overbygningens teaterforestilling 12

13 Nyt fra indskolingen på Vester Skerninge Friskole I indskolingen er vi kommet godt gennem det første halve skoleår. Vi har haft helt almindelig gode skoleuger og hele tre emneuger. Når vi har hverdag i indskoling foregår der mange forskellige ting. Hverdagen er med til at lægge den gode grund for et godt kammeratskab, fællesskab og et godt fagligt afsæt. Hverdagene er skolegangens rugbrød -den gode bund i maven, som skal give grobund for mere læring, styrke og trivsel. I emneugerne får børnene andre udfordringer. Der skal arbejdes sammen med nye kammerater og voksne på andre hold. Samtidig giver emneugerne også mere plads til kreativt arbejde på tværs af flere fag. Så har elever på mellemtrinnet igen startet legepatrulje. De har fået et rigtig spændende kursus hos DGI. Der er hver uge indskolingsklasser, som inviteres til fælles leg. Der leges på livet løs samtidig med, at der knyttes bånd på tværs af klasser. 13

14 14

15 hørt i indskolingen: Global opvarmning: Jeg håber virkelig, der snart kommer sne, for min mor siger, at jeg SKAL have flyverdragt på i frikvarteret. Og den er altså kogende varm... Et godt tip: -Hvis du ikke kan stave til jeg, så tager du da bare vi, det er meget nemmere at stave til og så er I også flere... vinterhilsener fra lærerne i indskolingen 15

16 16

17 Det er næsten ikke til at tro det men det er sandt: Både 7. og 8. klasse har IGEN vundet konkurrencen Nyhedsugen. De har vundet i hver deres alderskategori, og 7. klasse har opnået den højeste score nogensinde i aviskonkurrencen. 40 skoler fra hele Syd- og Midtfyn har deltaget. Det er også første gang i konkurrencens historie, at en skole er løbet med begge 1. præmier to år i træk. Det fik vi fortalt af chefredaktør, Troels Mylenberg, som til stor overraskelse for eleverne dukkede op i morgensangslokalet i dag (11.12) sammen med en journalist og en fotograf. Troels mener, at der må være noget i grundvandet herude i Vester Skerninge. Begge klasser har valgt at lave en blog på nettet under det givne tema MOD, og jeg må indrømme, at sejrene virker helt velfortjente uden at have set de øvrige 40 skoleklassers produkter. Læs selv! Se links herunder, og se de flotte bedømmelser på vores hjemmeside og på Facebook. Det er både rørende og imponerende, som eleverne har nået ud i verden og har fundet dybt interessante mennesker og begivenheder, der kaster lys fra forskellige vinkler på begrebet mod. 16 gange i løbet af de sidste 14 år har Vester Skerninge Friskole vundet førstepræmier i konkurrencen. Man kan dårligt forestille sig, at det skulle være tilfældigt. Det kan være grundvandet, som Troels Mylenberg antyder, men tanken trænger sig på, at vores elever er dygtige og talentfulde, og at de er omgivet af dygtige og ambitiøse lærere. Britt og Thomas har været knyttet til 7. klasses blog, og Iben og Steffen har været knyttet til 8. klasses. Alle vi andre på skolen er bare SÅ stolte over jer!! TILLYKKE! Jens Fabricius De følgende 3 artikler (Q rage, De straffedes køkken og fra sygeplejerske til sexarbejder), er fra de 2 vindende nyhedsblogs. 17

18 Q rage - courage - mod. - Af Lukas Hainer Kjær. Det er klart, at mange synes, at Felix Baumgartner er modig. "Han sprang jo fra rummet! Det ville jeg aldrig turde". Præcis. DU ville aldrig turde det. Men gør det ham modig? Hvis det ikke var grænseoverskridende for ham, var han så stadig modig? Eller er det bare os, der ser det som modig, fordi vi aldrig ville turde det. Men hvis det så er sådan... Betyder det, at der ikke er nogen klar definition på ordet; "modig", men at det er forskelligt fra person til person? Hvis man læser definitionen af ordet, står der ikke noget om, at det har noget at gøre med selve personen som gør det modige. Hvis man spørger en person: Hvem af de følgende personer er modigst: En mand som aldrig har optrådt før, der optræder for 50 mennesker, eller en mand der har optrådt mange gange, der optræder for 2000 mennesker? Hvis man tager definitionens ( Ikke at være bange for, at udsætte sig selv for farer, løbe en risiko eller blive udsat for misbilligelse. ) svar på spørgsmålet, vil man svare den anden mulighed (manden der optrådte for 2000 mennesker). Fordi det jo tydeligt at se, at det er den mulighed, hvor manden præsterer mest. Men svaret man får fra langt de fleste personer, vi spurgte, er faktisk den første mulighed (manden der optrådte for 50 mennesker). Fordi han jo overtrådte 18

19 sine grænser mest. Så passer definitionen af ordet, slet ikke? Har mennesker ændret ordets betydning? Men hvad passer så? Hvis vi mener at ting tilhører til dem, som bruger dem og ikke til dem, som skaber dem, så betyder mod: Evnen til at gå over sine egne grænser. Men vil det sige, at man ikke kan være modig uden at være bevidst om det? Hvis det står til flertallet; Nej. Man kan godt gøre noget, som man ikke selv synes er modigt, mens andre sagtens kan synes, at det er modigt. Hvorimod flertallet også sagde at mod gik ud på at overskride sine egne grænser. Så flertallet har lige modsagt sig selv? Ja. Man kan ikke være modig, uden selv at være bevidst om det, hvis det er mod at overskride sine egne grænser. Hvilket så betyder at mod er en følelse man selv har: Du er kun modig, hvis du selv synes det. Hvis du ikke synes det, er du ikke modig. Hvis mod altså er en vidt forskellig ting fra person til person. Hvis en person synes, at det er grænseoverskridende for personen, at hoppe ned fra et bord, er det modigt. Men siden det overhovedet ikke er grænseoverskridende for en anden person, tænker den anden person slet ikke over, at den første person faktisk var rigtig modig. Lad os gå tilbage til spørgsmålet om optræden. Hvad er modigst.... Kan ting være mere modigt end andre ting? Er der et modighedsniveau? Det er rigtig svært at bedømme, da alt faktisk kan være modigere end alt andet. Det kan sagtens være modigere at tage et skridt, end at springe i faldskærm. Men for at bedømme det, skal man være personen selv. Så alt i alt. Hvad er mod? Du bestemmer. 19

20 De straffedes køkken I Svendborg vil de snart opleve noget helt nyt. Søren Carlos Rasmussen er ved at starte en cafe på Frederiksgade i Svendborg, kun med tidligere straffede som ansatte. -af Christoffer Rønnest og Nicklas Linnebjerg Fire biler kører op og parkerer foran cafeen, og ud stiger en flok barske kriminelle. Indenfor i cafeen går de ansatte amok. Søren Carlos Rasmussen kan sagtens forestille sig, at den slags kunne ske i den cafe, han har tænkt sig at åbne i Frederiksgade i Svendborg. En cafe, hvor der er to krav til at kunne blive ansat: Du skal være tidligere straffet, og så skal du ville ud af det kriminelle liv. Søren Carlos Rasmussen har mange erfaringer med tidligere straffede. Han har nemlig været dansklærer og haft en kokkeskole i Nyborg Statsfængsel. Inde bag ved volden, stofferne og kriminaliteten finder man et menneske Nogle af de kriminelle, der kommer i fængsel, har rent faktisk haft en helt normal barndom. Men der er også mange, der er født ind i kriminaliteten. Altså deres forældre er kriminelle, eller måske på stoffer, og de har ikke fået opfostret deres barn ordentligt. Mange af dem, der ikke er født ind i det kriminelle liv og som kommer i fængsel, har en historie om nogle hurtige penge, eller et lille slagsmål, der har udviklet sig. Mange gange er der alkohol indblandet, og så er der sket ting, der har ført dem i fængsel. 20

21 Mennesker, ikke forbrydere! Søren Carlos plejer ikke at kalde dem kriminelle, forbrydere eller straffede. Han kalder dem mennesker. Mange af dem er godt nok hårde kriminelle, og de har lavet mange dumme, hårde kriminelle ting. Men de er stadigvæk mennesker i Søren Carlos' øjne. Når Søren Carlos vil ansætte dem, er han ligeglad med, hvilken form for forbrydelser de har lavet, om så det er at have slået en mand ihjel, eller de bare har stjålet nogle penge eller lignede. Søren Carlos vil aldrig kigge i deres sagsmappe, for så ved han, at han ikke ville turde at ansætte dem. Men Søren Carlos vil gerne give forbryderne chancen for et nyt liv. Nyt liv En stor del af projektet er at give forbryderne en mulighed for at komme væk fra kriminaliteten. I 2011 kom 37,8% af alle løsladte fra fængslerne tilbage bag tremmer inden for 2 år. Søren Carlos forklarer, at det kan være rigtig svært at komme ud efter havde siddet inde 2-3 år. Livet i fængslet er fyldt med vold og stoffer, så det er en stor omvæltning at komme ud og bare skulle passe deres arbejde og deres familie. Det er det, Søren Carlos gerne vil hjælpe dem med. En ny start på livet. "Han skældte mig hele tiden ud" "Jeg mener, at det er muligt at udvikle sit mod," siger Søren Carlos. Søren Carlos er en mand med mange historier at kunne fortælle. Han har været udstationeret som FN-soldat i Jugoslavien under borgerkrigen, han er uddannet lærer, og så har han haft en kokkeskole i Nyborg Statsfængsel. "Tilfældigheder gør, at jeg er, hvor jeg er i dag." Da han stod i lære som kok, var hans kokkelærer meget sur. "Han skældte mig hele tiden ud, og det har nok også modnet mig rimelig meget," siger Søren Carlos. 21

22 "Synes ikke, jeg er modig!" En stor del af hans modning har også været, da han har været udsendt som soldat. Da han var i Jugoslavien oplevede han også mange barske ting. Alle de mange oplevelser og erfaringer gjorde, at han til sidst endte som lærer i fængslet og nu med ideen om cafeen. Søren Carlos ser ikke sig selv som en modig mand på grund af, at han har prøvet alle de barske ting, som han har. Fremtiden Hvis det går rigtig godt med hans cafe på Fyn, så vil han starte en cafe på Sjælland med de samme ansættelseskrav. Hvis det fortsat kan køre rundt med de to cafeer, så er drømmen, at de skal starte en tredje cafe i Jylland. Alle tre cafeer skal ligge nær nogle fængsler, sådan så det er muligt for de løsladte at kunne få et job hurtigt. Når nu hans cafe åbner, så har han tænkt, at den skal hedde Carlos Kitchen. Han starter ud i Frederiksgade i Svendborg og håber på at slå dørene op til januar De to nyhedsugevinderklasser 22

23 Fra sygeplejerske til sexarbejder af Frede, Jakob-Emil og Oscar" Alle har en forestilling om det at være prostitueret, men er det nu også den rigtige forestilling vi har. Er det bare en sidste udvej at være prostitueret? Er det også et seriøst erhverv? Kræver det mod eller er det bare for dem der har mistet det. Susanne 49 år og prostitueret. Den beskrivelse passer til Susanne Møller. Det politisk korrekte ord for hendes erhverv er sexarbejder. Hun bruger en gang i mellem ordet luder men det kan for mange virke stødende. Hun har tidligere været sygeplejerske i 15 år, men ville prøve livet som prostitueret. Efter et halvt år havde hun tjent så mange penge at hun blev momsregistreret, og valgte først der at blive sexarbejder. Hun har i dag sin egen klinik, og har været sexarbejder i 9 år, og hendes liv udenfor arbejdet er ligeså normalt som før hun blev prostitueret. Hun har stadig sin mand og sine tre børn efter de 9 år. Prostitueredes rettigheder I Norge og Sverige har de kriminaliseret købet af sex, hvilket gør det meget sværere at være sex arbejder. I Danmark er det ikke ulovligt at købe og sælge sex. Sexarbejdere skal betale skat, men det er ikke et anderkendt erhverv og de har ikke rettighederne der følger med når man betaler skat. Det gør forholdene sværere for sexarbejdere, og det vil Susanne gerne lave om på. Derfor har hun valgt at gå offenligt for at kæmpe for sin sag. For Susanne krævede det ikke det store mod at blive prostitueret. Det at kæmpe for de prostitueredes rettigheder og for ikke at kriminalisere køb af sex i medierne krævede meget mod. 23

24 Hun har nu valgt at træde ud af medierne, fordi hun ikke syntes det gjorde en forskel, og hendes børn ikke syntes om det. Familie og venner Da Susanne startede med at være prostitueret, vidste hendes venner og familie ikke noget om det. Hun fortalte det først til vennerne og derefter familien. De kunne alle godt se at hun ikke havde forandret sig, og ikke var blevet stofafhængig. Hun havde det stadigt godt med sin mand og sine tre børn, så det var ikke et problem. Det krævede mod for Susanne at fortælle familie og venner om hendes arbejde, og de har ikke lyst til at gå rundt og snakke højt om det. Vold mod sygeplejersker og prostituerede? Susanne har aldrig oplevet nogle dårlige episoder eller nogle væmmelige kunder. Der er mange fordomme omkring at kunderne er grove og tror de kan få alt det de vil have. Men Susanne fortæller at kunderne er meget respektfulde, taknemlige og måske sødere end de normalt er. Men det er ikke alle kunder som Susanne kan kommunikere lige godt med. Der er lavet undersøgelser med vold blandt prostituerede i klinikker. 2% af prostituerede som arbejder i klinikker eller bordeller bliver udsat for vold, hvor 8% af sygeplejesker bliver udsat vold. Massage Jobbet som sex arbejder kan være på mange forskellige måder (hvad man selv bedst kan lide). Susanne fortæller at hun selv var blevet træt af det almindelige sex og tog derfor en uddannelse som massør for to år siden. Susanne giver kun seksuel massage, som hun syntes er vældigt interesant 24

25 TÆND Overbygningsteater 25

26 Forfatterbesøg i 8.Klasse! Forfatterne Vagn Remme og Jesper Sternberg tændte 4.november for kreativiteten i skriveprocesserne med oplæg, oplæsning og opgaver.! Besøget kunne lade sig gøre fordi vi fik en bevilling igennem ved Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur - Børn og unges møde med forfattere og illustratorer.! Det var et meget positivt indspark, som satte mange idéer i gang og gav gode værktøjer til kreative processer.! Steffen 26

27 Og herunder et tankevækkende læserbrev i information fra lærer, Katja Gottlieb, under overskriften! "Børns værd kan ikke måles"! Hvad er dit barn værd? Det er et dumt spørgsmål. Mine børn er jo værdifulde i sig selv. Som lærer kender jeg også værdien af dine børn; de er lige så meget værd som mine egne. For mig er det en gave at tilbringe min hverdag med andre folks børn. Men det er også et stort ansvar. Vi taler sammen i min ottende klasse. Om livet, døden, ret og pligt. Vi taler om, at man er en samfundsborger, og at indflydelse er noget, man tager. Vi taler, og vi lytter. Min klasse er fuld af aktive børn, der deltager i sport, fritidsaktiviteter, passer et fritidsjob, og nogle deltager i den offentlige debat. De er samfundet, og de er værdifulde i sig selv. Men, flere og flere af mine timer går med at teste børnene. Jeg laver kommunale og nationale test, og test fra forskningsinstitutter, der gerne vil måle børnene. Der bliver registreret i elevplaner og trivselsskemaer for at måle udbyttet af undervisningen. Men i de grafer og skemaer får mine elever pludselig en anden værdi. De bliver et tal i en statistik. Og mit job bliver at få dem til at tage sig bedst muligt ud i de statistikker. Hvilke værdier? Det er på tide, vi tager en snak om værdier. For det er tilsyneladende ikke de samme værdier, jeg og politikerne taler om. Politikerne og erhvervslivet skriger på fantasi, kreativitet og elever med lyst til at lære, men der indføres stadig test, der hverken udvikler kreativitet eller gejst. Hvordan skal jeg måle værdien af den samtale, jeg igen og igen førte med den elev, der ikke kunne klare sit skolearbejde, men som med hjælp og støtte gennemførte alligevel? Og værdien af at turde stille sig op foran hele udskolingen og spille et instrument til en juleafslutning? Værdien af at få bevaret sin lyst til at lære? Hvilke værdier skal vores skole overhovedet bygge på? Hvilke værdier er vi stolte af? Og hvilke nye værdier skal med ind i fremtiden? Imens vi venter, lover jeg fortsat at lære mine elever at være det, der i gamle dage kaldtes livsduelige, for jeg kender dit barns værdi. Hilsen jens 27

28 28

616-LX13459616-LX134596 ville fyl

616-LX13459616-LX134596 ville fyl - dannelse med appetit på liv og læring 616-LX13459616-LX134596 ville fyl Nyhedsbrev 8.december 2014 Kære alle Så står nyheder og informationer igen i kø for at komme til - i et omfang, som ville fylde

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

TRIN-undervisningen i mellemtrinnet

TRIN-undervisningen i mellemtrinnet Nordagerskolen september 2016 TRIN-undervisningen i mellemtrinnet I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen i 2014, besluttede Nordagerskolen, at indføre aldersintegreret undervisning med

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Uge 10. Emne: Venner. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 10 Emne: Venner side 1 HIPPY. Uge10_venner.indd 1 06/07/10 11.

Uge 10. Emne: Venner. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 10 Emne: Venner side 1 HIPPY. Uge10_venner.indd 1 06/07/10 11. Uge 10 Emne: Venner Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 10 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge10_venner.indd 1 06/07/10 11.26 Uge 10 l Venner Det er en dejlig frostklar vinterdag, og der er ikke

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. - om betydningen af forforståelse og praksis

Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. - om betydningen af forforståelse og praksis Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre - om betydningen af forforståelse og praksis Nyborg den 26. januar Formelle samtaler Kulturelle forforståelser Skole-hjem samtale som praksis Positioneringer

Læs mere

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vær ikke bange Tillæg til serien Det lover jeg dig ; om forfølgelse Mål: Børn hører, hvordan andre børn i verden lider pga. deres tro på Jesus. De opmuntres til ikke at være bange og ikke at give op, selvom

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg den 3. februar 2015 Kære elever og forældre. Se,se,se, i nat er faldet sne. Nu bli r der fest og glæde, nu skal vi ud med slæde. Se,se,se! I nat er faldet sne. Så kom den endelig sneen, som

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer Omkring det hele barn Af Aase Bille Jensen, lærer I skoleårene 2006-07 og 2007-08 var jeg så heldig, at jeg var med i et udviklingsarbejde omkring skole/hjem samarbejde. Det var en gruppe af lektorer fra

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet.

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet. FUSK Maj 2009 Næste års planlægning er i fuld gang Der er altid spændende udfordringer i løbet af foråret omkring planlægningen af det kommende skoleår. Kan vi få tingene til at nå sammen, så økonomien

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere