EVANGELIET OM JESUS KRISTUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVANGELIET OM JESUS KRISTUS"

Transkript

1 FDF BIRKERØD fløksen 2013 November Juletræsfod-fremstilling d. 18. og 19. nov. FDFs formål er at møde børn og unge med EVANGELIET OM JESUS KRISTUS

2 Telefonlisten Kredsleder Jens Larsen Præstevangen 3B, lejl. 14, 3460 Birkerød , Formand Christina Rea Kragskov, Rørmosevej 21, 3460 Birkerød, tlf Kasserer Peter Nissen Jægervang 12, 3460 Birkerød , Kredsbutikken (55 nord) Jens Larsen Præstevangen 3B, lejl. 14, 3460 Birkerød , SjælsøHytten (Mødelokaler) Karpevænget Birkerød, Formand for støtteforeningen samt udlån af Sjælsø Hytten Merete Terp Nørrevang 25, st.tv., 3460 Birkerød , Sjælsøhytten pasning Annette Søgaard-Hansen Mona og Freddie Petersen Tumlinge Ingrid Pedersen Jeppe Åkjærs Vej 13, 3460 Birkerød , Mob: Bente Frænell, Pilte Rasmus Nabe-Nielsen eller fastnet , Anne Illum Andersen, Slangerup, Væbnere og Seniorvæbnere Jesper Jensen, Bakkekrogen 9, 1.th., 3460 Birkerød, , Daniel R. Kragskov, Seniorer Mikael Borggren Max Lenchler-Hübertz Knud Pedersen Jeppe Åkjærs Vej 13, 3460 Birkerød , Mob: H e n r i k G e r n e r H y t t e n (Weekendhytte) Kattehalevej 43, 3460 Birkerød (nær Høvelte) HytteInspektør - HGH Marie Christensen Kajerødgade 12,3460 Birkerød Fløksen er medlemsblad for FDF Birkerød og udkommer ca. 10 gange årligt i 200 eks. Ansvarshavende redaktør Anders H Pedersen, 2 FDF Birkerøds hjemmeside:

3 Alle helgens dag - saligprisningerne Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem: Saligprisningerne»Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer. Hvad er det at være salig? Det er svært helt at oversætte ordet til moderne sprog. Man kan til dels sige, at det betyder lykkelig, men det handler om noget mere end det, vi normalt forbinder med lykke. Hvis man sætter ordet lykke ind, hvor der i teksten står salig, får vi da også nogle mærkelige udsagn: lykkelige er de, der er kede af det; lykkelige er de, der forfølges Budskabet i teksten er da heller ikke, at de er salige, fordi de er kede af det o.s.v.. Nej de er salige, fordi de skal trøstes, og fordi Himmeriget er deres. Jesus vender op og ned på vores verden. I vores verden er der vindere og tabere, og vi ved godt hvordan vi kender forskel. I den verden Jesus fortæller om, er det ikke helt så enkelt. Her er de salige dem, der er svage, dem som hungrer efter retfærdighed o. s. v. Men hvem er de så disse svage? Kender vi dem? Jesus taler ikke om nogle mennesker langt væk fra sine tilhørere. Nej han taler til dem og han taler til os lige nu. Vi er salige/ lykkelige, fordi himmeriget er vores og fordi vi kaldes Guds børn. Himmeriget er vores, fordi Jesus kom til vores verden. Allehelgens dag er den dag, hvor vi i kirken mindes de døde. Det er en svær dag for mange mennesker. I nogle kirker tændes der også lys. Lyset er et godt symbol, fordi lyset jager mørket på flugt. Teksten er også en slags lys, fordi den fortæller, at Gud kommer til sine m e n n e s k e r m e d t r ø s t o g barmhjertighed. 3

4 Nyheder og andet Klasse-medlemsliste Med dette nr. af Fløksen er der vedlagt en liste over din klasses medlemmer p.t. Det er med navn, adresse og tlf. på. Er der spørgsmål til listen kan det ske til lederne for klassen eller til kredslederen. Jens, kredsleder Kontingent for 2014 og ny fond På et møde i bestyrelsen er det blevet vedtaget, at søskenderabatten bortfalder pr. 1. januar Ændringen skyldes, at der er nogle administrative forhold, som gør det tungt at håndtere forskellige kontingentsatser, herunder indberetning til kommunen. Vi er opmærksomme på, at ændringen kan betyde noget for familier med flere medlemmer. Derfor har bestyrelsen besluttet at oprette en fond, hvorfra der kan ydes tilskud til fx lejre og ture. Fonden bestyres af kredslederen (Jens Larsen), som kan kontaktes ved ønske om tilskud fra fonden. Henvendelser håndteres naturligvis fortroligt. Kontingentet er uændret pr. medlem 550 kr. årligt, som opkræves halvårligt." På vegne af kredsbestyrelsen Jens, kredsleder Nyt projekt vellykket besøg af SFO fra Sjælsøskolen Mandag d. 7. okt. mødte ca. 50 børnehaveklasse-børne op ved Sjælsøhytten sammen med deres pædagoger. De fik et par meget aktive timer med mange forskellige dyster. Det var fx at banke søm hurtigt ned i træbjælke flytte vand med svamp på panden og trykke hoveder mod hinanden for at få vandet ud bestemme krydderier på tid skyde ris med sugerør og mange andre sjove og spændende udfordringer. Næsten alle poster stod seniorer/unge ledere for afviklingen af. Daniel var styrmand. Vi sluttede med kage og saftevand og resultatet ja det ene af 2 hold vandt. Sådan skal det være. Mon ikke der kommer nogen nye tumlinge? Det vil være en stor fornøjelse og glæde! Jens 4

5 Juletræsfod-fremstilling Hjælp til: Juletræsfod-fremstilling Bistrup Kirkes kælder Vi tjener hurtige penge! Vi genoptager samlebåndsproduktionen ligesom sidste år!!! Mandag d. 18. nov. og tirsdag d. 19. nov., kl aftener skulle passe. Hvis en anden aften er bedre så ring/skriv gerne. Der er rundsav og det hele! Men tag gerne din egen hammer med. Vi har ca. 70 fødder på lager og det er langt fra nok! Vi har træ til godt 200 fødder, og dem kan vi hurtigt få lavet, men vi mangler godt 150 til årets salg. 150 fødder á 40 kr. så sparer vi mindst kr. ellers skal vi ud at købe dem!! Kom og gi en hånd med det er varmere at lave fødder indendøre end ved juletræssalget. Tilmelding til: Jens L., eller 5

6 Juletræssalg 2013 Juletræssalg 2013 for 29. gang, Også i år på Birketorvet! Lørdag d. 14. december går det løs med en stor indhegning. Normannsgran (ædelgran) og noget rødgran er klar til salg. I næste nr. af Fløksen kommer sælgerskemaet, hvor åbningstider er anført. Her vælges sælgertidspunkt(er)! I ugen op til 1. søndag i advent d. 1. dec. har vi at have et mindre parti Normannsgran samt løst gran til salg. Kredsens Støtteforening forventer et stort salg og håber på mange hjælpere og dermed et stort overskud til kredsens arbejde. En del af overskuddet vil gå som tilskud til renovering af trappen ned til Sjælsøhytten og hvad vi ellers finder fornuftigt og har behov for. Til årets sommerlejre for tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer vil der i lighed med tidl. år blive ydet et tilskud. Måske er der også behov udskiftning og anskaffelser af diverse materiel. Kontakt Jens på eller 6

7 FREDDY WOER Lørdag den 19. oktober sov Freddy Woer stille ind. Han tabte kampen mod kræften. Til det sidste var han, som altid, aktiv på mange fronter: Han var formand for boligforeningen Nordengen-Byengen i Kokkedal, hvor han kort før sin død deltog i møder, og først ved det nylig afholdte møde i FDF s bestyrelse, hvor han havde siddet i 21 år, nedlagde han sit hverv. I august måned fejrede børnene Bodil og Freddy s guldbryllup, hvor Freddy, trods de svigtende kræfter, holdt en meget smuk tale til Bodil om deres 50-årige ægteskab. Freddy var født i København i I en ung alder blev han aktiv i en københavnerkreds af FDF. Da familien boede i Birkerød omkring 1986, blev han leder i kredsen, og samtidig blev hans kone også leder. Ægteparret Bodil og Freddy var i mange år et meget værdsat lederpar, idet de samtidig forsynede kredsen med nye medlemmer: først Michael og siden Bettina og Birgitte, men det lykkedes ikke at få Henrik ind i kredsen. Freddy var væbnerleder, og han refererede ofte til de efterårslejre, han havde været med på, og specielt var fjeldturen i 1992 til Rondane i Norge en stor oplevelse for Freddy. Familien flyttede lidt rundt, en tur til Kalundborg, derefter Farum og i sidste omgang gik turen til Kokkedal, men de bevarede kontakten til vores kreds. Freddy var i 14 år kasserer og senere revisor for FDF Birkerød og var som sagt et aktivt medlem af bestyrelsen. De havde selv 4 børn og efterhånden blev familiekredsen udvidet til også at omfatte børnebørnene ja, her i september måned blev de sågar oldeforældre. De var også farforældre til Lauge, som bor i Århus. Børnebørnene her på Sjælland og på Lolland var meget glade for morforældrene. Først blev de jo passet, men senere var det mange gange mormor og morfar, de henvendte sig til, når der var noget, der skulle klares. De gange, hvor Freddy er kørt for at hente eller bringe børnebørnene til sommerlejre, til OIO, til Henrik Gerner Hytten, til skiture,kan slet ikke tælles, eller de gange hvor Bodil har taget en tur for at hente et barn i børnehaven eller på skolen er også utallige. Jeg er farmor til 4 af børnebørnene, og jeg har været utrolig glad for det fælles familieskab, idet Bodil har været køkkenleder i Sognegården på vores Børnehjælpsdag og sørget for, at medarbejderne fik noget at spise, og Freddy har hentet mig og alle mine vaffelting, så vi kunne starte en vaffelbod på Majpladsen. Vi er mange, der vi savne Freddy rigtig meget. Birte Brask 7

8 Sommertur 2014 til Sydøstsverige Sommertur 2014 til Sydøst -sverige (og Gotland) Leder-senior-venne-forældretur m. egne børn NB denne tur er IKKE erstatning for sommerlejre 2014, som er ved at blive planlagt Sommerturen går Sydøstsverige i og til en hytte med familierum og mulighed for camping. Der er mulighed for at gøre en afstikker før eller efter til Gotland og Øland i tid du selv bestemmer. Turen vil blive ganske overkommelig ret økonomisk. Endelig indbydelse forventes klar omkring 1. nov. Vi lægger vægt på at stedet/området skal have muligheder for oplevelser og udfordringer af mange slags - især for seniorerne - men også mulighed for afslapning og holde storbyferie! Alle skal have er rigtig god oplevelse sammen med en masse FDF'ere, forældre og voksne. Det vil også være sådan, at vi ikke alle behøver/forventes at være sammen alle dage. Vi har nu indgået lejeaftale på en storhytten: Stora Nyteboda, i perioden fredag d. 25. juli til fredag d. 1. aug. Det er dog muligt for deltagere at forlænge opholdet/turen i flere dage. Dog skal det passe sammen med dem man kører sammen med. Vi har først hytten fra kl. 18 om fredagen. Der ligger fra Birkerød ca. 175 km ved nordenden af søen, Immeln et ganske kønt sted. Næste møde annonceres senere start af Hilsen Jens 8

9 Julemarked en af årets store FDFoplevelser Hjælp søges Søndag d. 8. december fra kl på Toftevangsskolen. Julemarked Først og fremmest håber vi, at der er forældre, der vil hjælpe os med at lave frokost til børn og ledere, mens vi laver ting til Julemarkedet Vi kan også bruge nogle forældre, der kan bage eller lave nogle ting sammen med børnene. Ting, som kan sælges på Julemarkedet. Ring til Ingrid, tumlinge- og pilteleder tlf og hør nærmere eller snak med hende på møderne. 9

10 Billeder 10

11 U-turn Uganda U-turn Uganda Tumlinge har i efteråret taget U-turn Uganda mærket, hvor vi har hørt om at projektet støtter forældreløse børn i Uganda. Det er også det, vi samler ind til i indsamlingsautomaten i gangen i Sjælsøhytten, så husk penge til indsamlingsautomaten. Støtte til forældreløse børn Folkekirkens Nødhjælp støtter forældreløse børn og unge. I Uganda bliver man betragtet som forældreløs, selvom man kun har mistet den ene forælder. Ofte tager andre familiemedlemmer ansvaret for barnet, men barnet efterlades uden rettigheder over forældrenes ejendomme og mister muligheden for skolegang. Projektet oplyser børnene om deres rettigheder og arbejder med at give dem selvværd og selvtillid. Den tro, de får på sig selv og kendskab til deres rettigheder gør, at de kan gennemføre skolen og således kæmpe for deres ret til at beholde forældrenes ejendomme. Ingrid 11

12 Mærkedage Blåt Hurra i november FDF-år Lupo C.A. Russo pilt 11 FDF-år Anna Karina Zimmermann senior og pilteleder Fødselsdage november 8. Freyja Deis 18 år 13. Freja Frænell 16 år 15. Anna K. Nissen 18 år 29. Jens Larsen 64 år Tillykke 12

13 Annoncer 13

14 Tumlinge Kære Tumlinge! Program Vi skal sige velkommen til 2 nye assistenter Kristian og Mathias, der er seniorer. Husk at melde afbud til tumlingemøderne (på tlf., eller SMS), det gør det meget nemmere for lederne at planlægge dagens tumlingemøde. Det er i november vi skal på sæsonens første tumlingeweekend! I har fået en indbydelse. Så er vintertiden begyndt og er blevet meget mørkere, når vi er til tumlingemøde. Det er nok også blevet lidt koldere, så husk at tage varmt tøj på, vi skal stadigvæk være ude en del af tiden. Husk også indesko til alle møderne Mange tumlingehilsener Anna, Bente, Kristian, Matthias, Signe og Ingrid Mandag d. 4. november Vi laver vores egne lygter, som vi skal bruge, når vi skal i skoven for at finde mørket. Mandag d.11. november Vi skal i skoven for at finde mørket huske udetøj Lørdag d. 16. november til søndag d.17. november Tumlingeweekend i Henrik Gerner Hytten. Robin Hood Mandag d. 18. november Vi prøver at lave forskellige julegaver udenfor indenfor og i køkkenet. Mandag d. 25.november Julemanden er væk!!! vi skal prøve at finde ham. Mandag d. 2. december Tumlingemøde HUSK!!! Søndag d. 8. december Julemarked på Toftevangsskolen Arrangementer: klasse, mandag

15 Kære Pilte Vi er kommet på den anden side af efterårsferien, og nogle af jer har været på en super pilteweekend. Vi skal være meget ude i vintertiden så husk varmt tøj Hilsen Piltelederne Anne, Anna N, Anna Z, Rasmus Program: Onsdag 06 November Vi afslutter Forkyndelses mærket. Onsdag 13 November Vi begynder på mørkemærket Husk varmt tøj. Pilte Onsdag 20 November Vi fortsætter på Mørkemærket Husk varmt tøj. Onsdag 27 November Vi afslutter Mørkemærket Husk varmt tøj. HUSK!!! Søndag d. 8. december Julemarked på Toftevangsskolen klasse, onsdag

16 Væbnere Kære væbnere Program: Efter vores eventyr med Nordgas, vender vi blikket opad. Og starter på astronaut-træning. Daniel, Freyja, Sarah og Jesper. Onsdag 6. november: Astronaut-træning Onsdag 13. november: Astronaut-træning: navigation i interstellart rum. Onsdag 20. November: Astronaut-træning Onsdag 27. november: ildmøde Arrangementer: klasse, tirsdag

17 Kære seniorvæbnere Program: Seniorvæbnere Efter vores eventyr med Nordgas, vender vi blikket opad. Og starter på astronaut-træning. Daniel, Freyja, Sarah og Jesper. Onsdag 6. november: Astronaut-træning Onsdag 13. november: Astronaut-træning: navigation i interstellart rum. Onsdag 20. November: Astronaut-træning Onsdag 27. november: ildmøde Arrangementer: klasse, tirsdag

18 Seniorer Kære seniorer Vi skal lære at finde vej med kort kompas og gps OBS... Seniorkollektiv er flyttet til nov. hilsen Knud Max og Mikael Program Tirsdag d. 04. Nov. Orientering Tirsdag d. 11. Nov. Orientering Tirsdag d. 18. Nov. vi klipper og klistre julepunt November Seniorkollektiv Se indbydelse Tirsdag d. 02.Dec. Orientering 8. Dec: Julemarked Arrangementer November: Seniorkollektiv 8. Dec: Julemarked juni Sommerlejr klasse, mandag

19 Senior/leder november Midtvejsmøde på Silkeborg Højskole Familien Senior/Leder Søndag d. 1. dec. Festgudstjeneste i Bistrup Kirke kl FDF Birkerød på Facebook Ved sognepræst Charlotte Nørballe. Første gudstjeneste for Bistrup menighed var 27. nov. = 1. søndag i advent, 1955 i Bistrupskolens vestre sal. Sognet blev i 1963 udskilt fra Birkerød. Samme år blev nuværende sideskib og øvrigelokaler i den lave del taget i brug. Den hele kirke, som vi kender i dag blev indviet i Kredsen møder med faner. Så prøver vi noget nyt i forbindelse med nye tiltag vi har nu en side på facebook, find den her, link på eller søg på FDF Birkerød på Facebook, like den og følg med, her vil vi komme med nyheder, kalenderpunkter og billeder. Man kan også forhåndstilmelde sig til arrangementer, men endelig tilmeldinger er stadig til lederne i jeres respektive klasser. Hilsen Lederne Køb dit FDF-udstyr hos din lokale kredsbutik (55o Nord) Der er 7 dages returret, og så sparer du porto Der må påregnes op til 14 dages leveringstid. Kontakt: Jens Larsen Tlf Præstevangen 3B, lejl. 14, Birkerød 19

20 Kommende arrangementer For hele kredsen eller bestemte grupper November Tumlingeweekend i Henrik Gerner Hytten Seniorkollektiv December 1. Festgudstjeneste i Bistrup Kirke kl m. faner 8. Julemarked på Toftevangsskolen og 8. "Børnene synger julen ind" i Birkerød Kirke kl v Juletræssalg starter på Birketorvet 20

fløksen 2013 December Julemarked med kredsbutik søndag d. 8. dec. Kom og vær med til at sælge juletræer

fløksen 2013 December Julemarked med kredsbutik søndag d. 8. dec. Kom og vær med til at sælge juletræer FDF BIRKERØD fløksen 2013 December. Julemarked med kredsbutik søndag d. 8. dec. Kom og vær med til at sælge juletræer Næste nr. af Fløksen udsendes omkring nytår med post. FDFs formål er at møde børn og

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG P.I.P. 15.06.2007

100 ÅRS FØDSELSDAG P.I.P. 15.06.2007 100 ÅRS FØDSELSDAG P.I.P. 15.06.2007 FDF Nr. 6 Maj/Jun 2007 Hvad er konfimation? Konfirmationen blev indført i Danmark i 1736. Det er en kirkeskik, som ikke kendes fra Biblen, sådan som det er tilfældet

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 Gruppelederens ord Hjælp Vi har behov for hjælp fra forældre til opstilling og nedtagning af telte og anden praktisk hjælp i forbindelse med grilaften, da spejderlederne

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe. stikken. Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart

Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe. stikken. Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe BudN r. 145/4 23. årgang aug.09 stikken Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart Budstikken Randi Hansen

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere