Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl I Idrættens Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus"

Transkript

1 Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl I Idrættens Hus

2 Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for året Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for Behandling af indkommende forslag:... 9 Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt... 9 Forslag 2: Navne ændring af Breddeudvalget! Forslag 3: Ny turneringsstruktur Valg af medlemmer til bestyrelsen Udviklingsudvalget (Breddeudvalget) Eliteudvalget Turneringsudvalget Amatør- og Ordensudvalget Revisorer Eventuelt Årets udviklingsportal uddeles Årets Dame spiller Årets Herre spiller Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 20. marts Dommerklubbens beretning for året Udviklingsudvalgets beretning for året Eliteudvalgets beretning for året U-21-landsholdet Herrer A-landshold Damer og Herrer Frederik Mason mindeord Landstrænere og holdledere Årets spillere Årets topscorer indendørs Årets topscorer udendørs Amatør- og Ordensudvalgets beretning for året Klubbernes medlemstal Landsholdsaktiviteter og diverse turneringsresultater resume af Landshold Klubbernes internationale aktiviteter

3 Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. 4. Indkomne forslag. a. Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt b. Forslag 2: Navneændring af Breddeudvalget c. Forslag 3: Ny turneringsstruktur 5. Valg til bestyrelse På valg er: formand Hans Peter Hansen; kasserer Henrik Nielsen og sekretær Peter Nordam. Alle tre har erklæret at de er villige til genvalg. 6. Valg til Udviklingsudvalget På valg: udviklingsformand Faisal Amin. 7. Valg til Eliteudvalget Ingen på valg. 8. Valg til Turneringsudvalget Ingen på valg. 9. Valg til Amatør- og Ordensudvalget Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Henrik Hansen og udvalgsmedlem Johnny Pedersen. Begge poster skal besættes. Udenfor tur skal vælges et medlem til posten for et år. 10. Valg af to revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den ene revisor. Endvidere skal vælges en revisor. 11. Eventuelt 3

4 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Søren Gøtzsche fra DIF. 4

5 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2011 Det forgangne år har været velfungerende for DHU bestyrelse. Alle i bestyrelsen har taget sig af de uddelegerede opgaver, og derfor mener jeg, at bestyrelsesarbejdet er gået forholdsvist gnidningsløst. Det betyder dog ikke, at mange ting ikke kunne gøres bedre. Det er selvfølgelig med stor glæde, at det store problem vi havde med kassererposten i 2010 nu er helt på plads. Unionen fik primo 2011 en aftale i stand med unionens tidligere kasserer om tilbagebetaling at de tab, der blev konstateret i Denne aftale et til dato overholdt til punkt og prikke. Dansk Hockey Union har gennem hele forløbet været godt hjulpet af DIF s økonomiske og juridiske afdeling. Henrik Nielsen fra Slagelse kom ind som midlertidig kasserer i slutningen af 2010, og blev valgt som medlem af bestyrelsen ved Repræsentantskabsmødet i marts 2011 Som nævnt ved sidste Repræsentantskabsmødet i 2011, har vi arbejdet på at etablere et fællessekretariat med 5 andre forbund (Softball, Fægtning, Vandski, Curling og Taekwondo). Dette er nu på plads, og forbundenes flytter i løbet af marts måned 2011 sammen i nye lokaler. Der er ansat en sekretariatsleder på halv tid. Stillingen kan med tiden udvikle sig til en fuldtidsstilling, afhængig af hvilke opgaver der lægges i stillingen, og hvorvidt andre forbund vil koble sig på ordningen. Selve aftalen, som vi kalder den minimalistiske ordning, dækker de krav DIF har stillet for, at vi kunne beholde vores udviklingskonsulent. Ovennævnte ændringer har ligeledes betydet, at vores udviklingskonsulentstilling, nu er blevet godkendt af DIF som en fuldtidsstilling. Konsulentjobbet er stadig det, som tager de fleste kræfter i vores forbund, og der bliver satset en del penge på denne opgave, som gerne skulle udmunde i flere medlemmer - og helst aktive medlemmer. Jeg kan stadig ikke takke Annemarie nok for den enorme og utrættelige indsats for, ikke alene at prøve på at udbrede vores sport, men også holde fast på hvad vi har og i gennem sit arbejde prøve på, at holde klubber til ilden til vores alles bedste. Vi har fået 1 ny klub i 2011 og denne skal så formelt optages ved på Repræsentantskabsmødet i marts. Det er meget vigtigt, at vi forsætter denne udvikling, med flere klubber så vi kan nå de ønskede 1000 medlemmer, og dermed opnå det fulde grundtilskud fra DIF. 5

6 Det er rigtig fint, at vi får nye klubber og gennem disse bliver flere medlemmer, men det er endnu vigtigere, at vi bevarer og udbygger dem som vi har! Hos de bestående og gamle klubber skulle gerne være et godt fundament for videreudvikling og base for a gro. Annemarie er her for at hjælpe os alle, ikke kun bredde men som den nye stillingsbetegnelse er - udviklingskonsulent Udfordringen på dommersiden som vi har haft i mange år, så en overgang ud til at være fortid! En ny bestyrelse kom til, og der var pludselig meget stor interesse for at dømme kampe. Desværre ser det ud til, at mange var faldet fra igen! Jeg kan kun håbe på, at dette problem vil løses i fremtiden! Hvad der skal til og hvor løsningen skal komme fra er ikke enkel, men det er vigtigt at alle står sammen om at løse problemet særligt i klubberne hvor dommerne nødvendigvis på rekrutteres fra. Med det nye fællessekretariat har Annemarie fået kolleger, og med støtte og inspiration herfra kan det det jo være, at nogle andre af hendes kollegaer har nogle gode idéer som vi kan afprøve i Hockey forbundet. Annemarie vil blive ved med at komme rundt til klubberne så meget som muligt. Både for at følge op på tidligere besøg, men også for at få nye gode idéer fra jer om, hvad I godt kunne tænke jer at der bliver gjort i fremtiden husk det er for jer, hun er ansat så hjælp hende, jer selv og i sidste ende Hockeyen i Danmark. Desværre har vi et lille problem med vores hjemmeside, men det skulle snart blive afklaret. Det system vi har været under tidligere med turneringer og resultatformidling (INFORSPORT) har DIF nedlagt som følge af repræsentantskabets beslutning. Faisal Amin arbejder på sagen om etablering af en ny side. Turneringerne har været i de bedste hænder under ledelse af Emil. Det blev besluttet ved sidste repræsentantskabsmøde, at der skulle nedsættes et nyt turneringsudvalg, og at det var turneringslederen, der skulle stå for at få samlet en gruppe til at se på hvordan de nuværende turneringer afvikles og om dette kunne revideres til alles bedste. Der arbejdes med dette i skrivende stund. Udviklingsudvalget er i de bedste hænder hos Faisal Amin. Sammen med Annemaries nye stilling burde der komme noget endnu bedre ud af dette samarbejde. Faisal har stadig mange gode idéer som kan føres ud i livet hos klubberne. 6

7 Casper har styret ramme om landsholdsaktivisterne. Beretningen for året 2011 kan læses senere i denne rapport. Der har i 2010 været afholdt7 bestyrelsesmøder. Ydermere har der været en hel del arbejde i diverse underudvalg, blandt andet sidder Dansk Hockey Union med i styregruppen omkring fællessekretariatet. Det skal endnu her nævnes, at der forventes ret meget arbejde fra den frivillige arbejdskraft, og det bliver desværre ikke mindre som tiden går. Dog er der mange mindre forbund, der møder de samme problemer, som vi har i Hockey.. Med hensyn til DHU s økonomi henvises til kassernes redegørelse! Vi har fået afklaret de forhold som var udestående, og jeg vil gerne nævne, at vi kommer ud med et overskud på ca kr. Dette er bedre en forventet, og det er den bedste kassebeholdning, vi har haft i rigtig mange år. Jeg ser dog gerne, at vi bruger vores penge til at hjælpe klubberne i gang med projekter, end de gemmes i vores kasse. Jeg vil herved endnu engang takke bestyrelsen, udvalgene, klubberne og alle de frivillige, som i årets løb har gjort en indsats til gavn for udbredelsen og vedligeholdelsen af hockey i Danmark. Et arbejde som der desværre ikke altid kan sættes pris nok på, men uden den frivillige indsats vil dansk sport stille og roligt afgå ved døden. Hvor lang tid kan man få folk til at gøre den store indsats der kræves gratis - for at holde liv i dansk idræt, er nok det store spørgsmål Jeg håber vi i Dansk Hockey fortsat alle vil gøre en indsats for vores sport. Hans Peter Hansen Formand Dansk Hockey Union 7

8 3. Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for 2011 Kasserer Henrik Nielsen tilføjer mundtlige kommentarer til det udsendte bilag på mødet. 8

9 4. Behandling af indkommende forslag: Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt PAN Idræt har ansøgt om optagelse hos Dansk Hockey Union. Bestyrelsen stiller forslag om at PAN Idræt optages som fuldgyldig klub. 9

10 Forslag 2: Navne ændring af Breddeudvalget! Bestyrelsen stiller forslag om at Breddeudvalget fremover betegnes som Udviklingsudvalget. Forslaget motiveres af at DIF har ændre Deres udviklingsstrategi samt at DHU har få tildelt en fuldtids Udviklingskonsulent af DIF. Bestyrelsen anmoder repræsentantskabet om bemyndigelse til at foretage navneændringen i Love & Regler og eventuelt i andre officielle dokumenter såfremt Repræsentantskabet vedtager navneændringen. 10

11 Forslag 3: Ny turneringsstruktur Bestyrelsen stiller på vegne af arbejdsgruppen der har haft det kommissorium at afdække mulighederne for at etablere en ny turneringsstruktur. Arbejdsgruppen er nedsat af Turneringsudvalget. Formålet Turneringsudvalget i Dansk Hockey Union har nedsat en arbejdsgruppe med det formål af komme med forslag til hvorledes turneringsformen i Dansk Hockey kan ændres så vi fremadrettet sikre en mere spændende og konsistent afvikling både for seniorer og for ungdom. Arbejdsgruppen består af: Emil Kousgaard (TU), Mikkel Christensen (SHK), Rasmus Lund (Sørbymagle), Martin Rasmussen (Gentofte) og Louise Hansen (SHK). Hvis et eller flere af disse forslag vedtages på repræsentantskabsmødet 2012, vil det træde i kraft fra indendørssæsonen 2012/2013. Gruppens tanker Gruppen har haft et ønske om at finde løsninger som kunne understøtte både bredde og elite aktiviteter samtidig med at de skulle kunne implementeres for både seniorer og ungdom. Arbejdet i gruppen har taget udgangspunkt i en overordnet tanke om skabe en turnering hvor der er flere afgørende kampe. Gruppen har vurderet at modellen for de udendørs turneringer ikke skal ændres, og derfor er de følgende forslag kun rettet mod indendørs hockey. Gruppen stiller følgende forslag til repræsentantskabet: 1. Ændring af turneringsformen for seniorer 2. Ændring af liga struktur (primært for herre) 3. Ændring af turneringsform for ungdom Disse forslag kan implementeres enkeltvis eller som samlet pakke. Ændring af turneringsformen for seniorer Gruppens overvejelser Som ligaerne er i dag med kun fire hold, så gøres alle kampe før slutspillet overflødige da alt afgøres på den sidste dag. Samtidig giver det nuværende dobbeltrundesystem kun ganske få kampe i løbet af en forholdsvis lang periode. Det gør at hverken klubber eller landshold kan udnytte at spille kampe kontinuerligt. Gruppen vil gerne bibeholde konceptet med en finale da det er en oplagt mulighed for at promovere vores sport. Gruppens forslag Gruppen foreslår en ny turneringsform som er baseret på et grundspil hvor man spiller alle mod alle, minimum en gang mod hvert hold - afhængig af antal hold i rækken. Der spilles om placeringer i finale runden som afgøres i en A-Finalerunde (placering 1-3) og en B-Finalerunde (placering 4-6). Den samlede vinder af A-Finale runden er Dansk Mester. Grundspil I grundspillet spilles der som udgangspunkt alle mod alle. En række kan maksimalt bestå af 9 hold. 11

12 Antallet af hold i rækken afgør hvor mange gange man møder de andre i turneringen. Rækkerne afvikles efter følgende nøgle, hvor hvert hold spiller 2 kampe per kampdag: Antal Kamp Gange man møder Total kampe Kampe per hold hold e hinanden Så vidt muligt så afvikles turneringen således at alle hold opnår hjemmebane mindst en gang. Men hvis muligt samles kampe omkring 4-5 runder som afvikles i perioden fra slut november til starten af februar, med en jævn fordeling over sæsonen, med hensynstagen til landsholdsaktivitet og europacup. I grundspillet spilles der om placering og der gives point efter de gældende regler. Dog foreslås det at ved lighed på point så afgøres det efter indbyrdes kampe og derefter målforskel. Placeringen efter grundspillet afgøre hvilken finale man placeres i til finale runden efter følgende nøgle: Nr. 1 3: A-Finale (vinderen her er Dansk mester) Nr. 4 6: B-Finale, kampe om placering som nr. 4-6 (nr. 4 belønnes med B-finale trofæ) Nr. 7 9: Intet finale spil, men hvis vinder fra ligaen under ønsker oprykning er det automatisk det sidste hold som rykkes ned. Hvis en række består af færre end 6 hold afholdes der kun A-Finale Finale runde Finale runden afgøres over en dag. Første lørdag i marts for seniorer og anden lørdag i marts for ungdom. Det danske mesterskab afgøres blandt nr. 1-3 fra grundspillet i A-finalen, placering fra nr. 4-6 afgøres i B-finalen. Gældende for begge finaler er at der spilles alle mod alle efter gældende point system, det giver 2 finale kampe per hold. Efter grundspillet nulstilles point og målscore og man overfører kun point efter ens placering ud fra denne nøgle: A-finale: Nr. 1 i grundspil = 3 point Nr. 2 i grundspil = 2 point Nr. 3 i grundspil = 1 point B-finale: Nr. 4 i grundspil = 3 point Nr. 5 i grundspil = 2 point Nr. 6 i grundspil = 1 point På denne måde er det muligt for i hvilket som helst finale hold at vinde samlet. Vinderen er så det hold som samlet har flest point efter finale runden. Konklusion Gruppen mener at denne ændring vil med føre flere spændende kampe i løbet af sæsonen da de indledende kampe for betydning for finale runden. Samtidig bibeholder vi slutspillet blot i en anden form, og ved at overføre point efter placering er det muligt for alle tre hold at blive dansk mester. Samtidig er dette en model som kan indføres i alle rækker både herre, damer og ungdom. Ændring af liga struktur for seniorer Gruppens overvejelser 12

13 Gruppen har et ønske om at skabe flere vigtige kampe og derfor vurderes det at det vil være optimalt hvis der var flere hold i ligaen. Problemet er især tydeligt i herre rækkerne. Gruppens forslag Herre rækker For at skabe mere attraktiv og spændende herre turnering foreslås det at splitte de nuværende tre divisioner op i to nye ligaer: Mesterskabsligaen: bestående af holdene fra nuværende Liga samt hold fra 1. division (ud fra 2011 tilmeldinger vil det give en liga bestående af 9 hold, fordelt på 7 klubber) Udviklingsligaen: bestående af holdene fra den nuværende 2. division (ud fra 2011 tilmeldinger vil det give en liga bestående af 6 hold) Gruppen ser en god mulighed for at styrke de danske herre hold ved at skabe flere afgørende kampe, top hold fra den nuværende 1. division vil blive mere udfordret af kampe mod hold fra den gamle liga og det vil være en mulighed for at skærpe konkurrencen blandt holdene fra den nuværende liga, hvis dette kombineres med den nye turneringsform hvor der kun spilles om tre finale pladser. Dame række Nuværende struktur med 4 hold i ligaen bibeholdes. Udvalget ser det som en god mulighed for at skærpe konkurrencen mellem de 4 dame hold, især hvis den foreslåede turneringsform implementeres, det vil give flere kampe i grundspillet og kun finale blandt top tre hold. Ændring af ungdoms turnering Gruppens overvejelser I forhold til ungdomsturneringerne er gruppen enig om at hovedformålet her er at finde en model hvorledes at vi sikre så få aflysninger af kampe som muligt. Gruppens forslag De nuværende ungdoms turneringer stoppes, for i stedet at afvikle turneringerne som stævnedage hvor samlede point tages med til finale runde, finale runden afvikles som foreslået for senior rækker (A-finale evt. en B-finale). Dette vil betyde at klubber har mulighed for at deltage i enkelte stævner. Hold tilmeldes før sæsonen og den arrangerende klub står for koordinering af stævnedag. Point optjent i forbindelse med stævner vil afgøre den endelige placering. Finale runde afvikles ligesom foreslået for seniorer blandt top 3. Der kunne gives point efter antal af tilmeldte hold i en række, f.eks. hvis der er 4 tilmeldte U10 hold vil vinderen af dagen få 4 point, nr. 2 tre point osv. Efter sæsonens sidste stævnedag fordeles placeringen til finale stævnet, så hvis der f.eks. over en sæson har deltaget 6 hold i U10 afvikles der en A-finale og en B-finale ud fra de optjent point. Gruppen syntes at modellen med stævnedage vil give de klubber som ikke kan stille hold over en hel sæson muligheden for stadigvæk at deltage og give de klubber som har et fast hold mulighed for at spille om point til en finale runde. 13

14 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur formand Hans Peter Hansen; kasserer Henrik Nielsen og sekretær Peter Nordam. Alle tre har erklæret at de er villige til genvalg. 6. Udviklingsudvalget (Breddeudvalget). På valg: udviklingsformand Faisal Amin. Ved udarbejdelsen af nærværende årsrapport forlyder intet om at Faisal genopstiller. Bestyrelsen modtager gerne tilsagn fra kandidater der opstiller til posten. 7. Eliteudvalget. Inden poster på valg. 8. Turneringsudvalget. Ingen poster på valg. 9. Amatør- og Ordensudvalget. Efter tur afgår udvalgsmedlem Henrik Hansen og udvalgsmedlem Johnny Pedersen. Begge poster skal besættes. Ved deadline havde hverken Henrik Hansen eller Johnny Pedersen givet udtryk for deres personlige præference med hensyn til et eventuelt genvalg. Kandidater der vælges til disse to poster vælges for to år. Udenfor tur skal vælges en kandidat der kan træde ind for udvalgsmedlem Jesper Guldbrandsen. Denne kandidat vælges for et år. Bestyrelsen anmoder klubberne om at finde kandidater der kan opstilles til disse poster. 14

15 Følgende udvalgsmedlemmer blev valgt i 20. marts 2011: Torkild Lund og Jesper Guldbrandsen. 10. Revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). Sammensætningen af revisorer blev ændret efter repræsentantskabsmødet afholdt i marts Repræsentantskabet bedes notere, at alle revisorer vælges til at besidde erhvervet for en periode på et år. 11. Eventuelt Årets udviklingsportal uddeles. Faisal Amin uddeler pokalen Årets Dame spiller. Casper Guldbrandsen bekendtgør kåringen Årets Herre spiller. Casper Guldbrandsen bekendtgør kåringen. 15

16 Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 20. marts 2011 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen, konsulent i DIF. Repræsentantskabet valgte Willy uden modkandidat. Bestyrelsesmedlem Peter Nordam foretog navneopråb. Der var 32 stemmeberettigede (heraf 6 fra bestyrelsen). Deltagere ved repræsentantskabsmødet Bestyrelsen Formand Hans Peter Hansen Næstformand Faisal Ramzan Kasserer Henrik Nielsen Eliteudvalgsformand Casper Guldbrandsen Udviklingsudvalgsformand Faisal Amin Sekretær Peter Nordam Albertslund Afbud på dagen Gentofte Hockey Klub Martin Vig Rasmussen Marianne Billekop Morten Vedel Charlotte Vig Ishøj Adnan Siab Khan 16

17 Faisal Mohammad Amin (også for bestyrelsen) Kalundborg Bettina Eriksen Lonni Jensen Martin Pedersen Anders Pedersen Københavns HK Flemming Lauritsen Marselisborg HK David Rodrigues Odin Michael Birkholm Dorte Schaumann Orient Jesper Moe Slagelse Hockey Klub Jens Hald Trine Christensen Mikkel Christensen Stephan Hald Trzepacz Louise Hansen Jonas Bryde ( uden stemmeret ) Lasse Christensen ( uden stemmeret ) Sørbymagle Hockey Klub Niels Pedersen Tåstrup Afbud på dagen Andre Udviklingskonsulent Annemarie H. Kristensen DIF konsulent Willy Rasmussen Johnny Pedersen (har intet tilholdssted) Morten Prasse 17

18 Leif Hansen Bestyrelsen aflægger beretning for året 2010 Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet blev suppleret med et kort indlæg fra formanden. Formand Hans Peter Hansens (HP) supplerende bemærkninger: Sagen vedr. den tidligere kasserer er lukket og der er indgået en aftale mellem DHU og den tidligere kasserer. Økonomisk er DHU s fundament ganske udmærket og der er derfor sikring for et stabilt aktivitetsniveau. Damelandsholdet fik en flot 5 plads ved indendørs EM i B-divisionen Herrelandsholdet missede oprykning men kan nu se frem til EM indendørs i Italien i Klubbernes internationale aktiviteter støtter vi alle op om. Det er positivt at mange af Vores klubber er ude og spille internationalt. Medlemsregistrering. Husk der er et nyt indberetningsprincip implementeret af DIF i Muligheder og krav skal klubberne være opmærksomme på. Målet er selvfølgeligt stadig medlemmer. To nye klubber kom til i Det er en dejlig udvikling. Stormøde i Slagelse blev afholdt i efteråret Emner til debat var dommere, turneringsstrukturen mv. DIF udviklingskonsulentordning har været under megen debat i Der er nye forudsætninger og krav for at vi specialforbund kan opretholde brugen af udviklingskonsulentordningen. Første del af disse formelle krav er nu på plads så vi skal ikke umiddelbart være bange for at miste Vores udviklingskonsulent. I praksis er der ansat en Administrativ leder der så skal arbejde med 6 specialforbunds udviklingskonsulenter. Vi vil nu arbejde på at få Vores udviklingskonsulent ansat med flere timer til brug til udviklingsopgaver. De helt umiddelbare mål: dommerudfordringen løses, bedre deltagelse på kurser, medlemmer mv. Dirigenten åbner for kommentarer og spørgsmål fra repræsentantskabet til bestyrelsens beretning: Flemming Lauritsen (KH) ønsker at tale om slutspillet afholdt i februar Dirigenten udsætter dette til eventuelt da det ikke direkte vedrører året Niels Pedersen (Sørby) ønsker at høre lidt om dommerklubben. Niels har indtryk af at dommerklubben har nedlagt sig selv. Niels forespørger til den nuværende status på dette rygte. Faisal Ramzan (bestyrelsen) besvarer på bestyrelsens vegne. Dommerklubben kan ganske korrekt ikke nedlægges, da det evt. vil kræve en vedtægtsændring vedtaget af repræsentantskabet. Medlemmerne kan dog godt trække deres kandidatur. Dirigenten lukker dermed emnet om bestyrelses beretning. 18

19 Kassereren aflægger revideret regnskab Der henvises til det udsendte bilag. Kasser Henrik Nielsen kommenterer det udsendte bilag. Spørgsmål og kommentarer til kassererens præsentation. Niels Pedersen (Sørby) stiller spørgsmål til andre indtægter på kr Han ønsker forklaring på, hvad disse dækker over. HP (bestyrelsen) forklarer, at dette er tilskud til udviklingskonsulenten. Det er forklaringen, da denne er bogført under DIF tilskud i stedet. Repræsentantskabet godkender enstemmigt regnskabet. Indkommende forslag Forslag 1: Bestyrelsens stiller forslag vedr. en ændring i Love & Regler omkring indgivelse af appelsager til DIF. Forslaget til vedtægtsændring lyder som følger: Ændring af 23, stk. 2: Nuværende bestemmelser angiver ankefristen til 3 uger. Samtidig kræver bestemmelsen, at anke foretages via unionens bestyrelse. Med disse regler lever vi desværre ikke op til DIF minimumsregler. Derfor forslås denne paragraf ændret så vi lever op til minimumskravene fra DIF, hvilket er 4 uger og direkte anke til DIF s appeludvalg. Ændringsforslag: En af medlemsorganisationens ordensudvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget ordensudvalgets afgørelse. Kort motivering af forslaget. Forslaget vedtages enstemmigt. 19

20 Forslag 2: Bestyrelsens stiller forslag til vedtægtsændring omkring håndtering af klub konkurser Vedr. hvad sker der i tilfælde af en klub går konkurs Der skal indføjes regler for hvad der sker, hvis en klub af forskellige årsager går konkurs i DHU s Love og Regler. Da vi er gjort opmærksom på dette forhold for ikke så længe siden, er der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et decideret forslag (det er ikke helt lige til). Men DHU s bestyrelse vil forsøge at udarbejde et forslag som kan præsenteres til repræsentantskabet. Bestyrelsen søger dermed, at Repræsentantskabet giver bestyrelsen fuldmagt til at implementere denne vedtægtsændring i DHU s Love & Regler. Bestyrelsen trækker forslaget, da det efterfølgende er præciseret fra DIF, at dette endnu ikke er et krav til specialforbundene. Derfor mener bestyrelsen, at DHU skal afvente, til DIF evt. stiller krav, der berører alle specialforbund. Forslag 3: Orient stiller forslag til generel vedtægtsændring omkring ungdomsspilleres dommeruddannelse. Orient stiller forslag om følgende: Forslag går ud på at der skal gives mandat til at bestyrelsen skal lave en regel der siger at alle der fylder 16 det pågældende år skal have en basis dommer uddannelse. Hvis dette bliver gennemført vil det være en mulighed, at det skal være den arrangerende klub der skal stille dommere til ungdomskampe. På denne måde får de også brugt deres teori i praksis. Forslaget er indstillet af ungdomstræner Daniel Denta på vegne af Orient Hockey Klub. 20

21 Casper Guldbrandsen (Orient) mener ikke vi kan få forslaget sat til afstemning da det ikke er klart hvor det som sådan skal indskrives. Casper støtter dog at der nu er lagt op en den debat som ungdomsdommere. Casper Guldbrandsen (Orient) trækker derfor det formelle forslag. Forslag 4: Bestyrelsens stiller forslag til ændring i Turneringsreglementet for fieldhockey Forslag til ændringer for Turneringsreglement for fieldhockey Forslag Spillere - karantæne (nuværende) Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen, ungdom forårs- og efterårsturnering) har fået én endelig udvisning i en turneringsrække, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i mindst én kamp. Turneringsudvalget fastsætter antallet af kampes karantæne på baggrund af dommerens indberetning. foreslås ændret til: 9.1 Spillere - karantæne Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen, ungdom forårs- og efterårsturnering) har fået én endelig udvisning i en turneringsrække, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i minimum 2 kampe. I særlige tilfælde kan karantænen skærpes yderligere, men det kræver en skriftlig redegørelse fra dommerne i den pågældende kamp. I sådanne tilfælde fastsætter Turneringsudvalget antallet af karantænens længde på baggrund af dommerens indberetning. Motivation: Med den nuværende paragraf skal der komme en skønsmæssig vurdering fra Turneringsudvalget hver gang, der bliver uddelt et rødt kort. Det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis udgangspunktet altid er 2 kampe (det giver også mening at straffen er hårdere for direkte rødt kort end ved to gule kort givet uafhængigt af hinanden) og det kun i ekstreme tilfælde kræver Turneringsudvalgets vurdering. Kommentarer til forslaget. Niels Pedersen (Sørby) ønsker at få det præciseret hvad der menes med en endelig udvisning. 21

22 Casper Guldbrandsen (Bestyrelsen) fremhæver det er ved et direkte rødt kort. Niels Pedersen (Sørby) mener allerede at der er krav til klubberne selv at de skal tildele en spiller der har fået tildelt et direkte rødt kort en spilledags karantæne. Dette skal ske uden turneringsudvalgets indblanding. Casper Guldbrandsen (bestyrelsen) støtter kommentaren af Niels. Casper mener dog at det er nødvendigt at få reglerne præciseret så der ikke er risiko for fejlfortolkning. Bestyrelsen vil derfor hvis repræsentantskabet vedtager forslaget arbejde på at få reglerne præciseret. Flemming Lauritsen (KH) støtter op om at reglerne bliver præciseret. Forslaget vedtages enstemmigt med ønsket om at præcisere reglerne. Forslag 5: Bestyrelsen indstiller forslag omkring valg af udvalgsmedlemmer til Turneringsudvalget. Bestyrelsen søger mandat til at den kommende Turneringsudvalgsformand selv formulerer retningslinjerne for valg af udvalgsmedlemmer til Turneringsudvalget. Bestyrelsen vil selvfølgelig bistå dette arbejde. Bestemmelsen vil blive indskrevet i Love & Regler i forlængelse af afsnitter om selve Turneringsudvalget. Peter Nordam (bestyrelsen) belyser hvorfor der er behov for disse udspecificeringer. Forslaget vedtages enstemmigt. 22

23 Valg af medlemmer til bestyrelsen Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. Faisal Ramzan genopstiller og vælges enstemmigt til posten som næstformand. Valg til udviklingsudvalget Ingen poster skal besættes ved valg. Valg til eliteudvalget Efter tur afgår udvalgsformand Casper Guldbrandsen. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. Casper Guldbrandsen genopstiller og vælges enstemmigt til posten som eliteudvalgsformand. Valg til turneringsudvalget Efter tur afgår udvalgsformand Emil Kousgaard. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. Dirigenten efterlyser kandidater til posten. På repræsentantskabsmødet er ingen kandidater. Emil Kousgaard indvilliger til at påtage sig endnu en runde som Turneringsudvalgsformand. Bestyrelsen mener, at det forhold at der ikke er nogen kandidater opstillet af klubberne eller af repræsentantskabet, er et klart indicium på, at klubberne er meget tilfredse med Emil s gerning som turneringsudvalgsformand den seneste periode. Emil Kousgaard vælges enstemmigt til posten som turneringsudvalgsformand. Valg til Amatør- og Ordensudvalget Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Jesper Guldbrandsen. Torkild Lund og Jesper Guldbrandesen genopstiller og vælges enstemmigt. 23

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET 10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: DE UØNSKEDE SPILLERE Splinter i både bagdelen og selvtilliden. Både Kim Nielsen og Lise Knudsen har oplevet, hvad det vil sige at

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

DBU indfører rød tråd hele vejen op

DBU indfører rød tråd hele vejen op DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 12 I December 200 I DBU indfører rød tråd hele vejen op Holdninger og handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere