Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl I Idrættens Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus"

Transkript

1 Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl I Idrættens Hus

2 Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for året Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for Behandling af indkommende forslag:... 9 Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt... 9 Forslag 2: Navne ændring af Breddeudvalget! Forslag 3: Ny turneringsstruktur Valg af medlemmer til bestyrelsen Udviklingsudvalget (Breddeudvalget) Eliteudvalget Turneringsudvalget Amatør- og Ordensudvalget Revisorer Eventuelt Årets udviklingsportal uddeles Årets Dame spiller Årets Herre spiller Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 20. marts Dommerklubbens beretning for året Udviklingsudvalgets beretning for året Eliteudvalgets beretning for året U-21-landsholdet Herrer A-landshold Damer og Herrer Frederik Mason mindeord Landstrænere og holdledere Årets spillere Årets topscorer indendørs Årets topscorer udendørs Amatør- og Ordensudvalgets beretning for året Klubbernes medlemstal Landsholdsaktiviteter og diverse turneringsresultater resume af Landshold Klubbernes internationale aktiviteter

3 Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. 4. Indkomne forslag. a. Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt b. Forslag 2: Navneændring af Breddeudvalget c. Forslag 3: Ny turneringsstruktur 5. Valg til bestyrelse På valg er: formand Hans Peter Hansen; kasserer Henrik Nielsen og sekretær Peter Nordam. Alle tre har erklæret at de er villige til genvalg. 6. Valg til Udviklingsudvalget På valg: udviklingsformand Faisal Amin. 7. Valg til Eliteudvalget Ingen på valg. 8. Valg til Turneringsudvalget Ingen på valg. 9. Valg til Amatør- og Ordensudvalget Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Henrik Hansen og udvalgsmedlem Johnny Pedersen. Begge poster skal besættes. Udenfor tur skal vælges et medlem til posten for et år. 10. Valg af to revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den ene revisor. Endvidere skal vælges en revisor. 11. Eventuelt 3

4 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Søren Gøtzsche fra DIF. 4

5 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2011 Det forgangne år har været velfungerende for DHU bestyrelse. Alle i bestyrelsen har taget sig af de uddelegerede opgaver, og derfor mener jeg, at bestyrelsesarbejdet er gået forholdsvist gnidningsløst. Det betyder dog ikke, at mange ting ikke kunne gøres bedre. Det er selvfølgelig med stor glæde, at det store problem vi havde med kassererposten i 2010 nu er helt på plads. Unionen fik primo 2011 en aftale i stand med unionens tidligere kasserer om tilbagebetaling at de tab, der blev konstateret i Denne aftale et til dato overholdt til punkt og prikke. Dansk Hockey Union har gennem hele forløbet været godt hjulpet af DIF s økonomiske og juridiske afdeling. Henrik Nielsen fra Slagelse kom ind som midlertidig kasserer i slutningen af 2010, og blev valgt som medlem af bestyrelsen ved Repræsentantskabsmødet i marts 2011 Som nævnt ved sidste Repræsentantskabsmødet i 2011, har vi arbejdet på at etablere et fællessekretariat med 5 andre forbund (Softball, Fægtning, Vandski, Curling og Taekwondo). Dette er nu på plads, og forbundenes flytter i løbet af marts måned 2011 sammen i nye lokaler. Der er ansat en sekretariatsleder på halv tid. Stillingen kan med tiden udvikle sig til en fuldtidsstilling, afhængig af hvilke opgaver der lægges i stillingen, og hvorvidt andre forbund vil koble sig på ordningen. Selve aftalen, som vi kalder den minimalistiske ordning, dækker de krav DIF har stillet for, at vi kunne beholde vores udviklingskonsulent. Ovennævnte ændringer har ligeledes betydet, at vores udviklingskonsulentstilling, nu er blevet godkendt af DIF som en fuldtidsstilling. Konsulentjobbet er stadig det, som tager de fleste kræfter i vores forbund, og der bliver satset en del penge på denne opgave, som gerne skulle udmunde i flere medlemmer - og helst aktive medlemmer. Jeg kan stadig ikke takke Annemarie nok for den enorme og utrættelige indsats for, ikke alene at prøve på at udbrede vores sport, men også holde fast på hvad vi har og i gennem sit arbejde prøve på, at holde klubber til ilden til vores alles bedste. Vi har fået 1 ny klub i 2011 og denne skal så formelt optages ved på Repræsentantskabsmødet i marts. Det er meget vigtigt, at vi forsætter denne udvikling, med flere klubber så vi kan nå de ønskede 1000 medlemmer, og dermed opnå det fulde grundtilskud fra DIF. 5

6 Det er rigtig fint, at vi får nye klubber og gennem disse bliver flere medlemmer, men det er endnu vigtigere, at vi bevarer og udbygger dem som vi har! Hos de bestående og gamle klubber skulle gerne være et godt fundament for videreudvikling og base for a gro. Annemarie er her for at hjælpe os alle, ikke kun bredde men som den nye stillingsbetegnelse er - udviklingskonsulent Udfordringen på dommersiden som vi har haft i mange år, så en overgang ud til at være fortid! En ny bestyrelse kom til, og der var pludselig meget stor interesse for at dømme kampe. Desværre ser det ud til, at mange var faldet fra igen! Jeg kan kun håbe på, at dette problem vil løses i fremtiden! Hvad der skal til og hvor løsningen skal komme fra er ikke enkel, men det er vigtigt at alle står sammen om at løse problemet særligt i klubberne hvor dommerne nødvendigvis på rekrutteres fra. Med det nye fællessekretariat har Annemarie fået kolleger, og med støtte og inspiration herfra kan det det jo være, at nogle andre af hendes kollegaer har nogle gode idéer som vi kan afprøve i Hockey forbundet. Annemarie vil blive ved med at komme rundt til klubberne så meget som muligt. Både for at følge op på tidligere besøg, men også for at få nye gode idéer fra jer om, hvad I godt kunne tænke jer at der bliver gjort i fremtiden husk det er for jer, hun er ansat så hjælp hende, jer selv og i sidste ende Hockeyen i Danmark. Desværre har vi et lille problem med vores hjemmeside, men det skulle snart blive afklaret. Det system vi har været under tidligere med turneringer og resultatformidling (INFORSPORT) har DIF nedlagt som følge af repræsentantskabets beslutning. Faisal Amin arbejder på sagen om etablering af en ny side. Turneringerne har været i de bedste hænder under ledelse af Emil. Det blev besluttet ved sidste repræsentantskabsmøde, at der skulle nedsættes et nyt turneringsudvalg, og at det var turneringslederen, der skulle stå for at få samlet en gruppe til at se på hvordan de nuværende turneringer afvikles og om dette kunne revideres til alles bedste. Der arbejdes med dette i skrivende stund. Udviklingsudvalget er i de bedste hænder hos Faisal Amin. Sammen med Annemaries nye stilling burde der komme noget endnu bedre ud af dette samarbejde. Faisal har stadig mange gode idéer som kan føres ud i livet hos klubberne. 6

7 Casper har styret ramme om landsholdsaktivisterne. Beretningen for året 2011 kan læses senere i denne rapport. Der har i 2010 været afholdt7 bestyrelsesmøder. Ydermere har der været en hel del arbejde i diverse underudvalg, blandt andet sidder Dansk Hockey Union med i styregruppen omkring fællessekretariatet. Det skal endnu her nævnes, at der forventes ret meget arbejde fra den frivillige arbejdskraft, og det bliver desværre ikke mindre som tiden går. Dog er der mange mindre forbund, der møder de samme problemer, som vi har i Hockey.. Med hensyn til DHU s økonomi henvises til kassernes redegørelse! Vi har fået afklaret de forhold som var udestående, og jeg vil gerne nævne, at vi kommer ud med et overskud på ca kr. Dette er bedre en forventet, og det er den bedste kassebeholdning, vi har haft i rigtig mange år. Jeg ser dog gerne, at vi bruger vores penge til at hjælpe klubberne i gang med projekter, end de gemmes i vores kasse. Jeg vil herved endnu engang takke bestyrelsen, udvalgene, klubberne og alle de frivillige, som i årets løb har gjort en indsats til gavn for udbredelsen og vedligeholdelsen af hockey i Danmark. Et arbejde som der desværre ikke altid kan sættes pris nok på, men uden den frivillige indsats vil dansk sport stille og roligt afgå ved døden. Hvor lang tid kan man få folk til at gøre den store indsats der kræves gratis - for at holde liv i dansk idræt, er nok det store spørgsmål Jeg håber vi i Dansk Hockey fortsat alle vil gøre en indsats for vores sport. Hans Peter Hansen Formand Dansk Hockey Union 7

8 3. Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for 2011 Kasserer Henrik Nielsen tilføjer mundtlige kommentarer til det udsendte bilag på mødet. 8

9 4. Behandling af indkommende forslag: Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt PAN Idræt har ansøgt om optagelse hos Dansk Hockey Union. Bestyrelsen stiller forslag om at PAN Idræt optages som fuldgyldig klub. 9

10 Forslag 2: Navne ændring af Breddeudvalget! Bestyrelsen stiller forslag om at Breddeudvalget fremover betegnes som Udviklingsudvalget. Forslaget motiveres af at DIF har ændre Deres udviklingsstrategi samt at DHU har få tildelt en fuldtids Udviklingskonsulent af DIF. Bestyrelsen anmoder repræsentantskabet om bemyndigelse til at foretage navneændringen i Love & Regler og eventuelt i andre officielle dokumenter såfremt Repræsentantskabet vedtager navneændringen. 10

11 Forslag 3: Ny turneringsstruktur Bestyrelsen stiller på vegne af arbejdsgruppen der har haft det kommissorium at afdække mulighederne for at etablere en ny turneringsstruktur. Arbejdsgruppen er nedsat af Turneringsudvalget. Formålet Turneringsudvalget i Dansk Hockey Union har nedsat en arbejdsgruppe med det formål af komme med forslag til hvorledes turneringsformen i Dansk Hockey kan ændres så vi fremadrettet sikre en mere spændende og konsistent afvikling både for seniorer og for ungdom. Arbejdsgruppen består af: Emil Kousgaard (TU), Mikkel Christensen (SHK), Rasmus Lund (Sørbymagle), Martin Rasmussen (Gentofte) og Louise Hansen (SHK). Hvis et eller flere af disse forslag vedtages på repræsentantskabsmødet 2012, vil det træde i kraft fra indendørssæsonen 2012/2013. Gruppens tanker Gruppen har haft et ønske om at finde løsninger som kunne understøtte både bredde og elite aktiviteter samtidig med at de skulle kunne implementeres for både seniorer og ungdom. Arbejdet i gruppen har taget udgangspunkt i en overordnet tanke om skabe en turnering hvor der er flere afgørende kampe. Gruppen har vurderet at modellen for de udendørs turneringer ikke skal ændres, og derfor er de følgende forslag kun rettet mod indendørs hockey. Gruppen stiller følgende forslag til repræsentantskabet: 1. Ændring af turneringsformen for seniorer 2. Ændring af liga struktur (primært for herre) 3. Ændring af turneringsform for ungdom Disse forslag kan implementeres enkeltvis eller som samlet pakke. Ændring af turneringsformen for seniorer Gruppens overvejelser Som ligaerne er i dag med kun fire hold, så gøres alle kampe før slutspillet overflødige da alt afgøres på den sidste dag. Samtidig giver det nuværende dobbeltrundesystem kun ganske få kampe i løbet af en forholdsvis lang periode. Det gør at hverken klubber eller landshold kan udnytte at spille kampe kontinuerligt. Gruppen vil gerne bibeholde konceptet med en finale da det er en oplagt mulighed for at promovere vores sport. Gruppens forslag Gruppen foreslår en ny turneringsform som er baseret på et grundspil hvor man spiller alle mod alle, minimum en gang mod hvert hold - afhængig af antal hold i rækken. Der spilles om placeringer i finale runden som afgøres i en A-Finalerunde (placering 1-3) og en B-Finalerunde (placering 4-6). Den samlede vinder af A-Finale runden er Dansk Mester. Grundspil I grundspillet spilles der som udgangspunkt alle mod alle. En række kan maksimalt bestå af 9 hold. 11

12 Antallet af hold i rækken afgør hvor mange gange man møder de andre i turneringen. Rækkerne afvikles efter følgende nøgle, hvor hvert hold spiller 2 kampe per kampdag: Antal Kamp Gange man møder Total kampe Kampe per hold hold e hinanden Så vidt muligt så afvikles turneringen således at alle hold opnår hjemmebane mindst en gang. Men hvis muligt samles kampe omkring 4-5 runder som afvikles i perioden fra slut november til starten af februar, med en jævn fordeling over sæsonen, med hensynstagen til landsholdsaktivitet og europacup. I grundspillet spilles der om placering og der gives point efter de gældende regler. Dog foreslås det at ved lighed på point så afgøres det efter indbyrdes kampe og derefter målforskel. Placeringen efter grundspillet afgøre hvilken finale man placeres i til finale runden efter følgende nøgle: Nr. 1 3: A-Finale (vinderen her er Dansk mester) Nr. 4 6: B-Finale, kampe om placering som nr. 4-6 (nr. 4 belønnes med B-finale trofæ) Nr. 7 9: Intet finale spil, men hvis vinder fra ligaen under ønsker oprykning er det automatisk det sidste hold som rykkes ned. Hvis en række består af færre end 6 hold afholdes der kun A-Finale Finale runde Finale runden afgøres over en dag. Første lørdag i marts for seniorer og anden lørdag i marts for ungdom. Det danske mesterskab afgøres blandt nr. 1-3 fra grundspillet i A-finalen, placering fra nr. 4-6 afgøres i B-finalen. Gældende for begge finaler er at der spilles alle mod alle efter gældende point system, det giver 2 finale kampe per hold. Efter grundspillet nulstilles point og målscore og man overfører kun point efter ens placering ud fra denne nøgle: A-finale: Nr. 1 i grundspil = 3 point Nr. 2 i grundspil = 2 point Nr. 3 i grundspil = 1 point B-finale: Nr. 4 i grundspil = 3 point Nr. 5 i grundspil = 2 point Nr. 6 i grundspil = 1 point På denne måde er det muligt for i hvilket som helst finale hold at vinde samlet. Vinderen er så det hold som samlet har flest point efter finale runden. Konklusion Gruppen mener at denne ændring vil med føre flere spændende kampe i løbet af sæsonen da de indledende kampe for betydning for finale runden. Samtidig bibeholder vi slutspillet blot i en anden form, og ved at overføre point efter placering er det muligt for alle tre hold at blive dansk mester. Samtidig er dette en model som kan indføres i alle rækker både herre, damer og ungdom. Ændring af liga struktur for seniorer Gruppens overvejelser 12

13 Gruppen har et ønske om at skabe flere vigtige kampe og derfor vurderes det at det vil være optimalt hvis der var flere hold i ligaen. Problemet er især tydeligt i herre rækkerne. Gruppens forslag Herre rækker For at skabe mere attraktiv og spændende herre turnering foreslås det at splitte de nuværende tre divisioner op i to nye ligaer: Mesterskabsligaen: bestående af holdene fra nuværende Liga samt hold fra 1. division (ud fra 2011 tilmeldinger vil det give en liga bestående af 9 hold, fordelt på 7 klubber) Udviklingsligaen: bestående af holdene fra den nuværende 2. division (ud fra 2011 tilmeldinger vil det give en liga bestående af 6 hold) Gruppen ser en god mulighed for at styrke de danske herre hold ved at skabe flere afgørende kampe, top hold fra den nuværende 1. division vil blive mere udfordret af kampe mod hold fra den gamle liga og det vil være en mulighed for at skærpe konkurrencen blandt holdene fra den nuværende liga, hvis dette kombineres med den nye turneringsform hvor der kun spilles om tre finale pladser. Dame række Nuværende struktur med 4 hold i ligaen bibeholdes. Udvalget ser det som en god mulighed for at skærpe konkurrencen mellem de 4 dame hold, især hvis den foreslåede turneringsform implementeres, det vil give flere kampe i grundspillet og kun finale blandt top tre hold. Ændring af ungdoms turnering Gruppens overvejelser I forhold til ungdomsturneringerne er gruppen enig om at hovedformålet her er at finde en model hvorledes at vi sikre så få aflysninger af kampe som muligt. Gruppens forslag De nuværende ungdoms turneringer stoppes, for i stedet at afvikle turneringerne som stævnedage hvor samlede point tages med til finale runde, finale runden afvikles som foreslået for senior rækker (A-finale evt. en B-finale). Dette vil betyde at klubber har mulighed for at deltage i enkelte stævner. Hold tilmeldes før sæsonen og den arrangerende klub står for koordinering af stævnedag. Point optjent i forbindelse med stævner vil afgøre den endelige placering. Finale runde afvikles ligesom foreslået for seniorer blandt top 3. Der kunne gives point efter antal af tilmeldte hold i en række, f.eks. hvis der er 4 tilmeldte U10 hold vil vinderen af dagen få 4 point, nr. 2 tre point osv. Efter sæsonens sidste stævnedag fordeles placeringen til finale stævnet, så hvis der f.eks. over en sæson har deltaget 6 hold i U10 afvikles der en A-finale og en B-finale ud fra de optjent point. Gruppen syntes at modellen med stævnedage vil give de klubber som ikke kan stille hold over en hel sæson muligheden for stadigvæk at deltage og give de klubber som har et fast hold mulighed for at spille om point til en finale runde. 13

14 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur formand Hans Peter Hansen; kasserer Henrik Nielsen og sekretær Peter Nordam. Alle tre har erklæret at de er villige til genvalg. 6. Udviklingsudvalget (Breddeudvalget). På valg: udviklingsformand Faisal Amin. Ved udarbejdelsen af nærværende årsrapport forlyder intet om at Faisal genopstiller. Bestyrelsen modtager gerne tilsagn fra kandidater der opstiller til posten. 7. Eliteudvalget. Inden poster på valg. 8. Turneringsudvalget. Ingen poster på valg. 9. Amatør- og Ordensudvalget. Efter tur afgår udvalgsmedlem Henrik Hansen og udvalgsmedlem Johnny Pedersen. Begge poster skal besættes. Ved deadline havde hverken Henrik Hansen eller Johnny Pedersen givet udtryk for deres personlige præference med hensyn til et eventuelt genvalg. Kandidater der vælges til disse to poster vælges for to år. Udenfor tur skal vælges en kandidat der kan træde ind for udvalgsmedlem Jesper Guldbrandsen. Denne kandidat vælges for et år. Bestyrelsen anmoder klubberne om at finde kandidater der kan opstilles til disse poster. 14

15 Følgende udvalgsmedlemmer blev valgt i 20. marts 2011: Torkild Lund og Jesper Guldbrandsen. 10. Revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). Sammensætningen af revisorer blev ændret efter repræsentantskabsmødet afholdt i marts Repræsentantskabet bedes notere, at alle revisorer vælges til at besidde erhvervet for en periode på et år. 11. Eventuelt Årets udviklingsportal uddeles. Faisal Amin uddeler pokalen Årets Dame spiller. Casper Guldbrandsen bekendtgør kåringen Årets Herre spiller. Casper Guldbrandsen bekendtgør kåringen. 15

16 Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 20. marts 2011 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen, konsulent i DIF. Repræsentantskabet valgte Willy uden modkandidat. Bestyrelsesmedlem Peter Nordam foretog navneopråb. Der var 32 stemmeberettigede (heraf 6 fra bestyrelsen). Deltagere ved repræsentantskabsmødet Bestyrelsen Formand Hans Peter Hansen Næstformand Faisal Ramzan Kasserer Henrik Nielsen Eliteudvalgsformand Casper Guldbrandsen Udviklingsudvalgsformand Faisal Amin Sekretær Peter Nordam Albertslund Afbud på dagen Gentofte Hockey Klub Martin Vig Rasmussen Marianne Billekop Morten Vedel Charlotte Vig Ishøj Adnan Siab Khan 16

17 Faisal Mohammad Amin (også for bestyrelsen) Kalundborg Bettina Eriksen Lonni Jensen Martin Pedersen Anders Pedersen Københavns HK Flemming Lauritsen Marselisborg HK David Rodrigues Odin Michael Birkholm Dorte Schaumann Orient Jesper Moe Slagelse Hockey Klub Jens Hald Trine Christensen Mikkel Christensen Stephan Hald Trzepacz Louise Hansen Jonas Bryde ( uden stemmeret ) Lasse Christensen ( uden stemmeret ) Sørbymagle Hockey Klub Niels Pedersen Tåstrup Afbud på dagen Andre Udviklingskonsulent Annemarie H. Kristensen DIF konsulent Willy Rasmussen Johnny Pedersen (har intet tilholdssted) Morten Prasse 17

18 Leif Hansen Bestyrelsen aflægger beretning for året 2010 Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet blev suppleret med et kort indlæg fra formanden. Formand Hans Peter Hansens (HP) supplerende bemærkninger: Sagen vedr. den tidligere kasserer er lukket og der er indgået en aftale mellem DHU og den tidligere kasserer. Økonomisk er DHU s fundament ganske udmærket og der er derfor sikring for et stabilt aktivitetsniveau. Damelandsholdet fik en flot 5 plads ved indendørs EM i B-divisionen Herrelandsholdet missede oprykning men kan nu se frem til EM indendørs i Italien i Klubbernes internationale aktiviteter støtter vi alle op om. Det er positivt at mange af Vores klubber er ude og spille internationalt. Medlemsregistrering. Husk der er et nyt indberetningsprincip implementeret af DIF i Muligheder og krav skal klubberne være opmærksomme på. Målet er selvfølgeligt stadig medlemmer. To nye klubber kom til i Det er en dejlig udvikling. Stormøde i Slagelse blev afholdt i efteråret Emner til debat var dommere, turneringsstrukturen mv. DIF udviklingskonsulentordning har været under megen debat i Der er nye forudsætninger og krav for at vi specialforbund kan opretholde brugen af udviklingskonsulentordningen. Første del af disse formelle krav er nu på plads så vi skal ikke umiddelbart være bange for at miste Vores udviklingskonsulent. I praksis er der ansat en Administrativ leder der så skal arbejde med 6 specialforbunds udviklingskonsulenter. Vi vil nu arbejde på at få Vores udviklingskonsulent ansat med flere timer til brug til udviklingsopgaver. De helt umiddelbare mål: dommerudfordringen løses, bedre deltagelse på kurser, medlemmer mv. Dirigenten åbner for kommentarer og spørgsmål fra repræsentantskabet til bestyrelsens beretning: Flemming Lauritsen (KH) ønsker at tale om slutspillet afholdt i februar Dirigenten udsætter dette til eventuelt da det ikke direkte vedrører året Niels Pedersen (Sørby) ønsker at høre lidt om dommerklubben. Niels har indtryk af at dommerklubben har nedlagt sig selv. Niels forespørger til den nuværende status på dette rygte. Faisal Ramzan (bestyrelsen) besvarer på bestyrelsens vegne. Dommerklubben kan ganske korrekt ikke nedlægges, da det evt. vil kræve en vedtægtsændring vedtaget af repræsentantskabet. Medlemmerne kan dog godt trække deres kandidatur. Dirigenten lukker dermed emnet om bestyrelses beretning. 18

19 Kassereren aflægger revideret regnskab Der henvises til det udsendte bilag. Kasser Henrik Nielsen kommenterer det udsendte bilag. Spørgsmål og kommentarer til kassererens præsentation. Niels Pedersen (Sørby) stiller spørgsmål til andre indtægter på kr Han ønsker forklaring på, hvad disse dækker over. HP (bestyrelsen) forklarer, at dette er tilskud til udviklingskonsulenten. Det er forklaringen, da denne er bogført under DIF tilskud i stedet. Repræsentantskabet godkender enstemmigt regnskabet. Indkommende forslag Forslag 1: Bestyrelsens stiller forslag vedr. en ændring i Love & Regler omkring indgivelse af appelsager til DIF. Forslaget til vedtægtsændring lyder som følger: Ændring af 23, stk. 2: Nuværende bestemmelser angiver ankefristen til 3 uger. Samtidig kræver bestemmelsen, at anke foretages via unionens bestyrelse. Med disse regler lever vi desværre ikke op til DIF minimumsregler. Derfor forslås denne paragraf ændret så vi lever op til minimumskravene fra DIF, hvilket er 4 uger og direkte anke til DIF s appeludvalg. Ændringsforslag: En af medlemsorganisationens ordensudvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget ordensudvalgets afgørelse. Kort motivering af forslaget. Forslaget vedtages enstemmigt. 19

20 Forslag 2: Bestyrelsens stiller forslag til vedtægtsændring omkring håndtering af klub konkurser Vedr. hvad sker der i tilfælde af en klub går konkurs Der skal indføjes regler for hvad der sker, hvis en klub af forskellige årsager går konkurs i DHU s Love og Regler. Da vi er gjort opmærksom på dette forhold for ikke så længe siden, er der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et decideret forslag (det er ikke helt lige til). Men DHU s bestyrelse vil forsøge at udarbejde et forslag som kan præsenteres til repræsentantskabet. Bestyrelsen søger dermed, at Repræsentantskabet giver bestyrelsen fuldmagt til at implementere denne vedtægtsændring i DHU s Love & Regler. Bestyrelsen trækker forslaget, da det efterfølgende er præciseret fra DIF, at dette endnu ikke er et krav til specialforbundene. Derfor mener bestyrelsen, at DHU skal afvente, til DIF evt. stiller krav, der berører alle specialforbund. Forslag 3: Orient stiller forslag til generel vedtægtsændring omkring ungdomsspilleres dommeruddannelse. Orient stiller forslag om følgende: Forslag går ud på at der skal gives mandat til at bestyrelsen skal lave en regel der siger at alle der fylder 16 det pågældende år skal have en basis dommer uddannelse. Hvis dette bliver gennemført vil det være en mulighed, at det skal være den arrangerende klub der skal stille dommere til ungdomskampe. På denne måde får de også brugt deres teori i praksis. Forslaget er indstillet af ungdomstræner Daniel Denta på vegne af Orient Hockey Klub. 20

21 Casper Guldbrandsen (Orient) mener ikke vi kan få forslaget sat til afstemning da det ikke er klart hvor det som sådan skal indskrives. Casper støtter dog at der nu er lagt op en den debat som ungdomsdommere. Casper Guldbrandsen (Orient) trækker derfor det formelle forslag. Forslag 4: Bestyrelsens stiller forslag til ændring i Turneringsreglementet for fieldhockey Forslag til ændringer for Turneringsreglement for fieldhockey Forslag Spillere - karantæne (nuværende) Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen, ungdom forårs- og efterårsturnering) har fået én endelig udvisning i en turneringsrække, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i mindst én kamp. Turneringsudvalget fastsætter antallet af kampes karantæne på baggrund af dommerens indberetning. foreslås ændret til: 9.1 Spillere - karantæne Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen, ungdom forårs- og efterårsturnering) har fået én endelig udvisning i en turneringsrække, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i minimum 2 kampe. I særlige tilfælde kan karantænen skærpes yderligere, men det kræver en skriftlig redegørelse fra dommerne i den pågældende kamp. I sådanne tilfælde fastsætter Turneringsudvalget antallet af karantænens længde på baggrund af dommerens indberetning. Motivation: Med den nuværende paragraf skal der komme en skønsmæssig vurdering fra Turneringsudvalget hver gang, der bliver uddelt et rødt kort. Det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis udgangspunktet altid er 2 kampe (det giver også mening at straffen er hårdere for direkte rødt kort end ved to gule kort givet uafhængigt af hinanden) og det kun i ekstreme tilfælde kræver Turneringsudvalgets vurdering. Kommentarer til forslaget. Niels Pedersen (Sørby) ønsker at få det præciseret hvad der menes med en endelig udvisning. 21

22 Casper Guldbrandsen (Bestyrelsen) fremhæver det er ved et direkte rødt kort. Niels Pedersen (Sørby) mener allerede at der er krav til klubberne selv at de skal tildele en spiller der har fået tildelt et direkte rødt kort en spilledags karantæne. Dette skal ske uden turneringsudvalgets indblanding. Casper Guldbrandsen (bestyrelsen) støtter kommentaren af Niels. Casper mener dog at det er nødvendigt at få reglerne præciseret så der ikke er risiko for fejlfortolkning. Bestyrelsen vil derfor hvis repræsentantskabet vedtager forslaget arbejde på at få reglerne præciseret. Flemming Lauritsen (KH) støtter op om at reglerne bliver præciseret. Forslaget vedtages enstemmigt med ønsket om at præcisere reglerne. Forslag 5: Bestyrelsen indstiller forslag omkring valg af udvalgsmedlemmer til Turneringsudvalget. Bestyrelsen søger mandat til at den kommende Turneringsudvalgsformand selv formulerer retningslinjerne for valg af udvalgsmedlemmer til Turneringsudvalget. Bestyrelsen vil selvfølgelig bistå dette arbejde. Bestemmelsen vil blive indskrevet i Love & Regler i forlængelse af afsnitter om selve Turneringsudvalget. Peter Nordam (bestyrelsen) belyser hvorfor der er behov for disse udspecificeringer. Forslaget vedtages enstemmigt. 22

23 Valg af medlemmer til bestyrelsen Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. Faisal Ramzan genopstiller og vælges enstemmigt til posten som næstformand. Valg til udviklingsudvalget Ingen poster skal besættes ved valg. Valg til eliteudvalget Efter tur afgår udvalgsformand Casper Guldbrandsen. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. Casper Guldbrandsen genopstiller og vælges enstemmigt til posten som eliteudvalgsformand. Valg til turneringsudvalget Efter tur afgår udvalgsformand Emil Kousgaard. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. Dirigenten efterlyser kandidater til posten. På repræsentantskabsmødet er ingen kandidater. Emil Kousgaard indvilliger til at påtage sig endnu en runde som Turneringsudvalgsformand. Bestyrelsen mener, at det forhold at der ikke er nogen kandidater opstillet af klubberne eller af repræsentantskabet, er et klart indicium på, at klubberne er meget tilfredse med Emil s gerning som turneringsudvalgsformand den seneste periode. Emil Kousgaard vælges enstemmigt til posten som turneringsudvalgsformand. Valg til Amatør- og Ordensudvalget Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Jesper Guldbrandsen. Torkild Lund og Jesper Guldbrandesen genopstiller og vælges enstemmigt. 23

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 18. marts 2007 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 18. marts 2007 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 18. marts 2007 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af dirigent....4 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2006....4

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 19. marts 2006 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 19. marts 2006 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 19. marts 2006 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af dirigent....4 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2005....4

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Turneringsreglement for fieldhockey

Turneringsreglement for fieldhockey Turneringsreglement for fieldhockey Vedtaget af repræsentantskabet for Dansk Hockey Union den 15. august 2007. Opdateret august 2009, opdateret marts 2011, opdateret marts, 2013, opdateret 2/april 2014,

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

FS Seminar Ryes Kasserne 13. oktober 2012

FS Seminar Ryes Kasserne 13. oktober 2012 FS Seminar Ryes Kasserne 13. oktober 2012 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Det forgangne år 2012 v. Martin Halfer, formand for FSU 3. Info fra DFUs bestyrelse v. Alex Kristensen, næstformand

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00 I Idrættens Hus Hockey Danmark ønskes tillykke med 100 års jubilæet i 2008 1 Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

VANDPOLOSEKTIONEN. 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6

VANDPOLOSEKTIONEN. 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 4. Orientering om sektionens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 22. marts 2009 kl I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 22. marts 2009 kl I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 22. marts 2009 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af dirigent....5 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2008...5

Læs mere

UV-rugby årsmøde Søndag den 6 Juni 2004 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Rødovre Sportsdykkerklubs lokaler (På adressen Islevbrovej 39, 2610 Rødovre)

UV-rugby årsmøde Søndag den 6 Juni 2004 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Rødovre Sportsdykkerklubs lokaler (På adressen Islevbrovej 39, 2610 Rødovre) UV-rugby årsmøde Søndag den 6 Juni 2004 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Rødovre Sportsdykkerklubs lokaler (På adressen Islevbrovej 39, 2610 Rødovre) Dagsorden: Valg af dirigent Henrik B. Nielsen Formandens

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer.

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011 Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Dagsorden: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle.

Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle. Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle. 1: valg af dirigent. (IU foreslår Carsten Mortensen). Carsten blev valgt. 2: valg af referent. (IU foreslår Michael Hansen). Michael valgt.

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014-2015 i Ribe Håndboldklub ved generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014-2015 i Ribe Håndboldklub ved generalforsamlingen. Udskrift af forhandlingsprotokollen i Ribe Håndboldklub Den 5. oktober 2015 kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter afholdtes den årlige generalforsamling i Ribe Håndboldklub. 1. Som dirigent blev valgt Jørgen

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere