Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl I Idrættens Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus"

Transkript

1 Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl I Idrættens Hus

2 Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for året Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for Behandling af indkommende forslag:... 9 Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt... 9 Forslag 2: Navne ændring af Breddeudvalget! Forslag 3: Ny turneringsstruktur Valg af medlemmer til bestyrelsen Udviklingsudvalget (Breddeudvalget) Eliteudvalget Turneringsudvalget Amatør- og Ordensudvalget Revisorer Eventuelt Årets udviklingsportal uddeles Årets Dame spiller Årets Herre spiller Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 20. marts Dommerklubbens beretning for året Udviklingsudvalgets beretning for året Eliteudvalgets beretning for året U-21-landsholdet Herrer A-landshold Damer og Herrer Frederik Mason mindeord Landstrænere og holdledere Årets spillere Årets topscorer indendørs Årets topscorer udendørs Amatør- og Ordensudvalgets beretning for året Klubbernes medlemstal Landsholdsaktiviteter og diverse turneringsresultater resume af Landshold Klubbernes internationale aktiviteter

3 Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. 4. Indkomne forslag. a. Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt b. Forslag 2: Navneændring af Breddeudvalget c. Forslag 3: Ny turneringsstruktur 5. Valg til bestyrelse På valg er: formand Hans Peter Hansen; kasserer Henrik Nielsen og sekretær Peter Nordam. Alle tre har erklæret at de er villige til genvalg. 6. Valg til Udviklingsudvalget På valg: udviklingsformand Faisal Amin. 7. Valg til Eliteudvalget Ingen på valg. 8. Valg til Turneringsudvalget Ingen på valg. 9. Valg til Amatør- og Ordensudvalget Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Henrik Hansen og udvalgsmedlem Johnny Pedersen. Begge poster skal besættes. Udenfor tur skal vælges et medlem til posten for et år. 10. Valg af to revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den ene revisor. Endvidere skal vælges en revisor. 11. Eventuelt 3

4 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Søren Gøtzsche fra DIF. 4

5 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2011 Det forgangne år har været velfungerende for DHU bestyrelse. Alle i bestyrelsen har taget sig af de uddelegerede opgaver, og derfor mener jeg, at bestyrelsesarbejdet er gået forholdsvist gnidningsløst. Det betyder dog ikke, at mange ting ikke kunne gøres bedre. Det er selvfølgelig med stor glæde, at det store problem vi havde med kassererposten i 2010 nu er helt på plads. Unionen fik primo 2011 en aftale i stand med unionens tidligere kasserer om tilbagebetaling at de tab, der blev konstateret i Denne aftale et til dato overholdt til punkt og prikke. Dansk Hockey Union har gennem hele forløbet været godt hjulpet af DIF s økonomiske og juridiske afdeling. Henrik Nielsen fra Slagelse kom ind som midlertidig kasserer i slutningen af 2010, og blev valgt som medlem af bestyrelsen ved Repræsentantskabsmødet i marts 2011 Som nævnt ved sidste Repræsentantskabsmødet i 2011, har vi arbejdet på at etablere et fællessekretariat med 5 andre forbund (Softball, Fægtning, Vandski, Curling og Taekwondo). Dette er nu på plads, og forbundenes flytter i løbet af marts måned 2011 sammen i nye lokaler. Der er ansat en sekretariatsleder på halv tid. Stillingen kan med tiden udvikle sig til en fuldtidsstilling, afhængig af hvilke opgaver der lægges i stillingen, og hvorvidt andre forbund vil koble sig på ordningen. Selve aftalen, som vi kalder den minimalistiske ordning, dækker de krav DIF har stillet for, at vi kunne beholde vores udviklingskonsulent. Ovennævnte ændringer har ligeledes betydet, at vores udviklingskonsulentstilling, nu er blevet godkendt af DIF som en fuldtidsstilling. Konsulentjobbet er stadig det, som tager de fleste kræfter i vores forbund, og der bliver satset en del penge på denne opgave, som gerne skulle udmunde i flere medlemmer - og helst aktive medlemmer. Jeg kan stadig ikke takke Annemarie nok for den enorme og utrættelige indsats for, ikke alene at prøve på at udbrede vores sport, men også holde fast på hvad vi har og i gennem sit arbejde prøve på, at holde klubber til ilden til vores alles bedste. Vi har fået 1 ny klub i 2011 og denne skal så formelt optages ved på Repræsentantskabsmødet i marts. Det er meget vigtigt, at vi forsætter denne udvikling, med flere klubber så vi kan nå de ønskede 1000 medlemmer, og dermed opnå det fulde grundtilskud fra DIF. 5

6 Det er rigtig fint, at vi får nye klubber og gennem disse bliver flere medlemmer, men det er endnu vigtigere, at vi bevarer og udbygger dem som vi har! Hos de bestående og gamle klubber skulle gerne være et godt fundament for videreudvikling og base for a gro. Annemarie er her for at hjælpe os alle, ikke kun bredde men som den nye stillingsbetegnelse er - udviklingskonsulent Udfordringen på dommersiden som vi har haft i mange år, så en overgang ud til at være fortid! En ny bestyrelse kom til, og der var pludselig meget stor interesse for at dømme kampe. Desværre ser det ud til, at mange var faldet fra igen! Jeg kan kun håbe på, at dette problem vil løses i fremtiden! Hvad der skal til og hvor løsningen skal komme fra er ikke enkel, men det er vigtigt at alle står sammen om at løse problemet særligt i klubberne hvor dommerne nødvendigvis på rekrutteres fra. Med det nye fællessekretariat har Annemarie fået kolleger, og med støtte og inspiration herfra kan det det jo være, at nogle andre af hendes kollegaer har nogle gode idéer som vi kan afprøve i Hockey forbundet. Annemarie vil blive ved med at komme rundt til klubberne så meget som muligt. Både for at følge op på tidligere besøg, men også for at få nye gode idéer fra jer om, hvad I godt kunne tænke jer at der bliver gjort i fremtiden husk det er for jer, hun er ansat så hjælp hende, jer selv og i sidste ende Hockeyen i Danmark. Desværre har vi et lille problem med vores hjemmeside, men det skulle snart blive afklaret. Det system vi har været under tidligere med turneringer og resultatformidling (INFORSPORT) har DIF nedlagt som følge af repræsentantskabets beslutning. Faisal Amin arbejder på sagen om etablering af en ny side. Turneringerne har været i de bedste hænder under ledelse af Emil. Det blev besluttet ved sidste repræsentantskabsmøde, at der skulle nedsættes et nyt turneringsudvalg, og at det var turneringslederen, der skulle stå for at få samlet en gruppe til at se på hvordan de nuværende turneringer afvikles og om dette kunne revideres til alles bedste. Der arbejdes med dette i skrivende stund. Udviklingsudvalget er i de bedste hænder hos Faisal Amin. Sammen med Annemaries nye stilling burde der komme noget endnu bedre ud af dette samarbejde. Faisal har stadig mange gode idéer som kan føres ud i livet hos klubberne. 6

7 Casper har styret ramme om landsholdsaktivisterne. Beretningen for året 2011 kan læses senere i denne rapport. Der har i 2010 været afholdt7 bestyrelsesmøder. Ydermere har der været en hel del arbejde i diverse underudvalg, blandt andet sidder Dansk Hockey Union med i styregruppen omkring fællessekretariatet. Det skal endnu her nævnes, at der forventes ret meget arbejde fra den frivillige arbejdskraft, og det bliver desværre ikke mindre som tiden går. Dog er der mange mindre forbund, der møder de samme problemer, som vi har i Hockey.. Med hensyn til DHU s økonomi henvises til kassernes redegørelse! Vi har fået afklaret de forhold som var udestående, og jeg vil gerne nævne, at vi kommer ud med et overskud på ca kr. Dette er bedre en forventet, og det er den bedste kassebeholdning, vi har haft i rigtig mange år. Jeg ser dog gerne, at vi bruger vores penge til at hjælpe klubberne i gang med projekter, end de gemmes i vores kasse. Jeg vil herved endnu engang takke bestyrelsen, udvalgene, klubberne og alle de frivillige, som i årets løb har gjort en indsats til gavn for udbredelsen og vedligeholdelsen af hockey i Danmark. Et arbejde som der desværre ikke altid kan sættes pris nok på, men uden den frivillige indsats vil dansk sport stille og roligt afgå ved døden. Hvor lang tid kan man få folk til at gøre den store indsats der kræves gratis - for at holde liv i dansk idræt, er nok det store spørgsmål Jeg håber vi i Dansk Hockey fortsat alle vil gøre en indsats for vores sport. Hans Peter Hansen Formand Dansk Hockey Union 7

8 3. Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for 2011 Kasserer Henrik Nielsen tilføjer mundtlige kommentarer til det udsendte bilag på mødet. 8

9 4. Behandling af indkommende forslag: Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt PAN Idræt har ansøgt om optagelse hos Dansk Hockey Union. Bestyrelsen stiller forslag om at PAN Idræt optages som fuldgyldig klub. 9

10 Forslag 2: Navne ændring af Breddeudvalget! Bestyrelsen stiller forslag om at Breddeudvalget fremover betegnes som Udviklingsudvalget. Forslaget motiveres af at DIF har ændre Deres udviklingsstrategi samt at DHU har få tildelt en fuldtids Udviklingskonsulent af DIF. Bestyrelsen anmoder repræsentantskabet om bemyndigelse til at foretage navneændringen i Love & Regler og eventuelt i andre officielle dokumenter såfremt Repræsentantskabet vedtager navneændringen. 10

11 Forslag 3: Ny turneringsstruktur Bestyrelsen stiller på vegne af arbejdsgruppen der har haft det kommissorium at afdække mulighederne for at etablere en ny turneringsstruktur. Arbejdsgruppen er nedsat af Turneringsudvalget. Formålet Turneringsudvalget i Dansk Hockey Union har nedsat en arbejdsgruppe med det formål af komme med forslag til hvorledes turneringsformen i Dansk Hockey kan ændres så vi fremadrettet sikre en mere spændende og konsistent afvikling både for seniorer og for ungdom. Arbejdsgruppen består af: Emil Kousgaard (TU), Mikkel Christensen (SHK), Rasmus Lund (Sørbymagle), Martin Rasmussen (Gentofte) og Louise Hansen (SHK). Hvis et eller flere af disse forslag vedtages på repræsentantskabsmødet 2012, vil det træde i kraft fra indendørssæsonen 2012/2013. Gruppens tanker Gruppen har haft et ønske om at finde løsninger som kunne understøtte både bredde og elite aktiviteter samtidig med at de skulle kunne implementeres for både seniorer og ungdom. Arbejdet i gruppen har taget udgangspunkt i en overordnet tanke om skabe en turnering hvor der er flere afgørende kampe. Gruppen har vurderet at modellen for de udendørs turneringer ikke skal ændres, og derfor er de følgende forslag kun rettet mod indendørs hockey. Gruppen stiller følgende forslag til repræsentantskabet: 1. Ændring af turneringsformen for seniorer 2. Ændring af liga struktur (primært for herre) 3. Ændring af turneringsform for ungdom Disse forslag kan implementeres enkeltvis eller som samlet pakke. Ændring af turneringsformen for seniorer Gruppens overvejelser Som ligaerne er i dag med kun fire hold, så gøres alle kampe før slutspillet overflødige da alt afgøres på den sidste dag. Samtidig giver det nuværende dobbeltrundesystem kun ganske få kampe i løbet af en forholdsvis lang periode. Det gør at hverken klubber eller landshold kan udnytte at spille kampe kontinuerligt. Gruppen vil gerne bibeholde konceptet med en finale da det er en oplagt mulighed for at promovere vores sport. Gruppens forslag Gruppen foreslår en ny turneringsform som er baseret på et grundspil hvor man spiller alle mod alle, minimum en gang mod hvert hold - afhængig af antal hold i rækken. Der spilles om placeringer i finale runden som afgøres i en A-Finalerunde (placering 1-3) og en B-Finalerunde (placering 4-6). Den samlede vinder af A-Finale runden er Dansk Mester. Grundspil I grundspillet spilles der som udgangspunkt alle mod alle. En række kan maksimalt bestå af 9 hold. 11

12 Antallet af hold i rækken afgør hvor mange gange man møder de andre i turneringen. Rækkerne afvikles efter følgende nøgle, hvor hvert hold spiller 2 kampe per kampdag: Antal Kamp Gange man møder Total kampe Kampe per hold hold e hinanden Så vidt muligt så afvikles turneringen således at alle hold opnår hjemmebane mindst en gang. Men hvis muligt samles kampe omkring 4-5 runder som afvikles i perioden fra slut november til starten af februar, med en jævn fordeling over sæsonen, med hensynstagen til landsholdsaktivitet og europacup. I grundspillet spilles der om placering og der gives point efter de gældende regler. Dog foreslås det at ved lighed på point så afgøres det efter indbyrdes kampe og derefter målforskel. Placeringen efter grundspillet afgøre hvilken finale man placeres i til finale runden efter følgende nøgle: Nr. 1 3: A-Finale (vinderen her er Dansk mester) Nr. 4 6: B-Finale, kampe om placering som nr. 4-6 (nr. 4 belønnes med B-finale trofæ) Nr. 7 9: Intet finale spil, men hvis vinder fra ligaen under ønsker oprykning er det automatisk det sidste hold som rykkes ned. Hvis en række består af færre end 6 hold afholdes der kun A-Finale Finale runde Finale runden afgøres over en dag. Første lørdag i marts for seniorer og anden lørdag i marts for ungdom. Det danske mesterskab afgøres blandt nr. 1-3 fra grundspillet i A-finalen, placering fra nr. 4-6 afgøres i B-finalen. Gældende for begge finaler er at der spilles alle mod alle efter gældende point system, det giver 2 finale kampe per hold. Efter grundspillet nulstilles point og målscore og man overfører kun point efter ens placering ud fra denne nøgle: A-finale: Nr. 1 i grundspil = 3 point Nr. 2 i grundspil = 2 point Nr. 3 i grundspil = 1 point B-finale: Nr. 4 i grundspil = 3 point Nr. 5 i grundspil = 2 point Nr. 6 i grundspil = 1 point På denne måde er det muligt for i hvilket som helst finale hold at vinde samlet. Vinderen er så det hold som samlet har flest point efter finale runden. Konklusion Gruppen mener at denne ændring vil med føre flere spændende kampe i løbet af sæsonen da de indledende kampe for betydning for finale runden. Samtidig bibeholder vi slutspillet blot i en anden form, og ved at overføre point efter placering er det muligt for alle tre hold at blive dansk mester. Samtidig er dette en model som kan indføres i alle rækker både herre, damer og ungdom. Ændring af liga struktur for seniorer Gruppens overvejelser 12

13 Gruppen har et ønske om at skabe flere vigtige kampe og derfor vurderes det at det vil være optimalt hvis der var flere hold i ligaen. Problemet er især tydeligt i herre rækkerne. Gruppens forslag Herre rækker For at skabe mere attraktiv og spændende herre turnering foreslås det at splitte de nuværende tre divisioner op i to nye ligaer: Mesterskabsligaen: bestående af holdene fra nuværende Liga samt hold fra 1. division (ud fra 2011 tilmeldinger vil det give en liga bestående af 9 hold, fordelt på 7 klubber) Udviklingsligaen: bestående af holdene fra den nuværende 2. division (ud fra 2011 tilmeldinger vil det give en liga bestående af 6 hold) Gruppen ser en god mulighed for at styrke de danske herre hold ved at skabe flere afgørende kampe, top hold fra den nuværende 1. division vil blive mere udfordret af kampe mod hold fra den gamle liga og det vil være en mulighed for at skærpe konkurrencen blandt holdene fra den nuværende liga, hvis dette kombineres med den nye turneringsform hvor der kun spilles om tre finale pladser. Dame række Nuværende struktur med 4 hold i ligaen bibeholdes. Udvalget ser det som en god mulighed for at skærpe konkurrencen mellem de 4 dame hold, især hvis den foreslåede turneringsform implementeres, det vil give flere kampe i grundspillet og kun finale blandt top tre hold. Ændring af ungdoms turnering Gruppens overvejelser I forhold til ungdomsturneringerne er gruppen enig om at hovedformålet her er at finde en model hvorledes at vi sikre så få aflysninger af kampe som muligt. Gruppens forslag De nuværende ungdoms turneringer stoppes, for i stedet at afvikle turneringerne som stævnedage hvor samlede point tages med til finale runde, finale runden afvikles som foreslået for senior rækker (A-finale evt. en B-finale). Dette vil betyde at klubber har mulighed for at deltage i enkelte stævner. Hold tilmeldes før sæsonen og den arrangerende klub står for koordinering af stævnedag. Point optjent i forbindelse med stævner vil afgøre den endelige placering. Finale runde afvikles ligesom foreslået for seniorer blandt top 3. Der kunne gives point efter antal af tilmeldte hold i en række, f.eks. hvis der er 4 tilmeldte U10 hold vil vinderen af dagen få 4 point, nr. 2 tre point osv. Efter sæsonens sidste stævnedag fordeles placeringen til finale stævnet, så hvis der f.eks. over en sæson har deltaget 6 hold i U10 afvikles der en A-finale og en B-finale ud fra de optjent point. Gruppen syntes at modellen med stævnedage vil give de klubber som ikke kan stille hold over en hel sæson muligheden for stadigvæk at deltage og give de klubber som har et fast hold mulighed for at spille om point til en finale runde. 13

14 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur formand Hans Peter Hansen; kasserer Henrik Nielsen og sekretær Peter Nordam. Alle tre har erklæret at de er villige til genvalg. 6. Udviklingsudvalget (Breddeudvalget). På valg: udviklingsformand Faisal Amin. Ved udarbejdelsen af nærværende årsrapport forlyder intet om at Faisal genopstiller. Bestyrelsen modtager gerne tilsagn fra kandidater der opstiller til posten. 7. Eliteudvalget. Inden poster på valg. 8. Turneringsudvalget. Ingen poster på valg. 9. Amatør- og Ordensudvalget. Efter tur afgår udvalgsmedlem Henrik Hansen og udvalgsmedlem Johnny Pedersen. Begge poster skal besættes. Ved deadline havde hverken Henrik Hansen eller Johnny Pedersen givet udtryk for deres personlige præference med hensyn til et eventuelt genvalg. Kandidater der vælges til disse to poster vælges for to år. Udenfor tur skal vælges en kandidat der kan træde ind for udvalgsmedlem Jesper Guldbrandsen. Denne kandidat vælges for et år. Bestyrelsen anmoder klubberne om at finde kandidater der kan opstilles til disse poster. 14

15 Følgende udvalgsmedlemmer blev valgt i 20. marts 2011: Torkild Lund og Jesper Guldbrandsen. 10. Revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). Sammensætningen af revisorer blev ændret efter repræsentantskabsmødet afholdt i marts Repræsentantskabet bedes notere, at alle revisorer vælges til at besidde erhvervet for en periode på et år. 11. Eventuelt Årets udviklingsportal uddeles. Faisal Amin uddeler pokalen Årets Dame spiller. Casper Guldbrandsen bekendtgør kåringen Årets Herre spiller. Casper Guldbrandsen bekendtgør kåringen. 15

16 Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 20. marts 2011 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen, konsulent i DIF. Repræsentantskabet valgte Willy uden modkandidat. Bestyrelsesmedlem Peter Nordam foretog navneopråb. Der var 32 stemmeberettigede (heraf 6 fra bestyrelsen). Deltagere ved repræsentantskabsmødet Bestyrelsen Formand Hans Peter Hansen Næstformand Faisal Ramzan Kasserer Henrik Nielsen Eliteudvalgsformand Casper Guldbrandsen Udviklingsudvalgsformand Faisal Amin Sekretær Peter Nordam Albertslund Afbud på dagen Gentofte Hockey Klub Martin Vig Rasmussen Marianne Billekop Morten Vedel Charlotte Vig Ishøj Adnan Siab Khan 16

17 Faisal Mohammad Amin (også for bestyrelsen) Kalundborg Bettina Eriksen Lonni Jensen Martin Pedersen Anders Pedersen Københavns HK Flemming Lauritsen Marselisborg HK David Rodrigues Odin Michael Birkholm Dorte Schaumann Orient Jesper Moe Slagelse Hockey Klub Jens Hald Trine Christensen Mikkel Christensen Stephan Hald Trzepacz Louise Hansen Jonas Bryde ( uden stemmeret ) Lasse Christensen ( uden stemmeret ) Sørbymagle Hockey Klub Niels Pedersen Tåstrup Afbud på dagen Andre Udviklingskonsulent Annemarie H. Kristensen DIF konsulent Willy Rasmussen Johnny Pedersen (har intet tilholdssted) Morten Prasse 17

18 Leif Hansen Bestyrelsen aflægger beretning for året 2010 Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet blev suppleret med et kort indlæg fra formanden. Formand Hans Peter Hansens (HP) supplerende bemærkninger: Sagen vedr. den tidligere kasserer er lukket og der er indgået en aftale mellem DHU og den tidligere kasserer. Økonomisk er DHU s fundament ganske udmærket og der er derfor sikring for et stabilt aktivitetsniveau. Damelandsholdet fik en flot 5 plads ved indendørs EM i B-divisionen Herrelandsholdet missede oprykning men kan nu se frem til EM indendørs i Italien i Klubbernes internationale aktiviteter støtter vi alle op om. Det er positivt at mange af Vores klubber er ude og spille internationalt. Medlemsregistrering. Husk der er et nyt indberetningsprincip implementeret af DIF i Muligheder og krav skal klubberne være opmærksomme på. Målet er selvfølgeligt stadig medlemmer. To nye klubber kom til i Det er en dejlig udvikling. Stormøde i Slagelse blev afholdt i efteråret Emner til debat var dommere, turneringsstrukturen mv. DIF udviklingskonsulentordning har været under megen debat i Der er nye forudsætninger og krav for at vi specialforbund kan opretholde brugen af udviklingskonsulentordningen. Første del af disse formelle krav er nu på plads så vi skal ikke umiddelbart være bange for at miste Vores udviklingskonsulent. I praksis er der ansat en Administrativ leder der så skal arbejde med 6 specialforbunds udviklingskonsulenter. Vi vil nu arbejde på at få Vores udviklingskonsulent ansat med flere timer til brug til udviklingsopgaver. De helt umiddelbare mål: dommerudfordringen løses, bedre deltagelse på kurser, medlemmer mv. Dirigenten åbner for kommentarer og spørgsmål fra repræsentantskabet til bestyrelsens beretning: Flemming Lauritsen (KH) ønsker at tale om slutspillet afholdt i februar Dirigenten udsætter dette til eventuelt da det ikke direkte vedrører året Niels Pedersen (Sørby) ønsker at høre lidt om dommerklubben. Niels har indtryk af at dommerklubben har nedlagt sig selv. Niels forespørger til den nuværende status på dette rygte. Faisal Ramzan (bestyrelsen) besvarer på bestyrelsens vegne. Dommerklubben kan ganske korrekt ikke nedlægges, da det evt. vil kræve en vedtægtsændring vedtaget af repræsentantskabet. Medlemmerne kan dog godt trække deres kandidatur. Dirigenten lukker dermed emnet om bestyrelses beretning. 18

19 Kassereren aflægger revideret regnskab Der henvises til det udsendte bilag. Kasser Henrik Nielsen kommenterer det udsendte bilag. Spørgsmål og kommentarer til kassererens præsentation. Niels Pedersen (Sørby) stiller spørgsmål til andre indtægter på kr Han ønsker forklaring på, hvad disse dækker over. HP (bestyrelsen) forklarer, at dette er tilskud til udviklingskonsulenten. Det er forklaringen, da denne er bogført under DIF tilskud i stedet. Repræsentantskabet godkender enstemmigt regnskabet. Indkommende forslag Forslag 1: Bestyrelsens stiller forslag vedr. en ændring i Love & Regler omkring indgivelse af appelsager til DIF. Forslaget til vedtægtsændring lyder som følger: Ændring af 23, stk. 2: Nuværende bestemmelser angiver ankefristen til 3 uger. Samtidig kræver bestemmelsen, at anke foretages via unionens bestyrelse. Med disse regler lever vi desværre ikke op til DIF minimumsregler. Derfor forslås denne paragraf ændret så vi lever op til minimumskravene fra DIF, hvilket er 4 uger og direkte anke til DIF s appeludvalg. Ændringsforslag: En af medlemsorganisationens ordensudvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget ordensudvalgets afgørelse. Kort motivering af forslaget. Forslaget vedtages enstemmigt. 19

20 Forslag 2: Bestyrelsens stiller forslag til vedtægtsændring omkring håndtering af klub konkurser Vedr. hvad sker der i tilfælde af en klub går konkurs Der skal indføjes regler for hvad der sker, hvis en klub af forskellige årsager går konkurs i DHU s Love og Regler. Da vi er gjort opmærksom på dette forhold for ikke så længe siden, er der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et decideret forslag (det er ikke helt lige til). Men DHU s bestyrelse vil forsøge at udarbejde et forslag som kan præsenteres til repræsentantskabet. Bestyrelsen søger dermed, at Repræsentantskabet giver bestyrelsen fuldmagt til at implementere denne vedtægtsændring i DHU s Love & Regler. Bestyrelsen trækker forslaget, da det efterfølgende er præciseret fra DIF, at dette endnu ikke er et krav til specialforbundene. Derfor mener bestyrelsen, at DHU skal afvente, til DIF evt. stiller krav, der berører alle specialforbund. Forslag 3: Orient stiller forslag til generel vedtægtsændring omkring ungdomsspilleres dommeruddannelse. Orient stiller forslag om følgende: Forslag går ud på at der skal gives mandat til at bestyrelsen skal lave en regel der siger at alle der fylder 16 det pågældende år skal have en basis dommer uddannelse. Hvis dette bliver gennemført vil det være en mulighed, at det skal være den arrangerende klub der skal stille dommere til ungdomskampe. På denne måde får de også brugt deres teori i praksis. Forslaget er indstillet af ungdomstræner Daniel Denta på vegne af Orient Hockey Klub. 20

21 Casper Guldbrandsen (Orient) mener ikke vi kan få forslaget sat til afstemning da det ikke er klart hvor det som sådan skal indskrives. Casper støtter dog at der nu er lagt op en den debat som ungdomsdommere. Casper Guldbrandsen (Orient) trækker derfor det formelle forslag. Forslag 4: Bestyrelsens stiller forslag til ændring i Turneringsreglementet for fieldhockey Forslag til ændringer for Turneringsreglement for fieldhockey Forslag Spillere - karantæne (nuværende) Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen, ungdom forårs- og efterårsturnering) har fået én endelig udvisning i en turneringsrække, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i mindst én kamp. Turneringsudvalget fastsætter antallet af kampes karantæne på baggrund af dommerens indberetning. foreslås ændret til: 9.1 Spillere - karantæne Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen, ungdom forårs- og efterårsturnering) har fået én endelig udvisning i en turneringsrække, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i minimum 2 kampe. I særlige tilfælde kan karantænen skærpes yderligere, men det kræver en skriftlig redegørelse fra dommerne i den pågældende kamp. I sådanne tilfælde fastsætter Turneringsudvalget antallet af karantænens længde på baggrund af dommerens indberetning. Motivation: Med den nuværende paragraf skal der komme en skønsmæssig vurdering fra Turneringsudvalget hver gang, der bliver uddelt et rødt kort. Det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis udgangspunktet altid er 2 kampe (det giver også mening at straffen er hårdere for direkte rødt kort end ved to gule kort givet uafhængigt af hinanden) og det kun i ekstreme tilfælde kræver Turneringsudvalgets vurdering. Kommentarer til forslaget. Niels Pedersen (Sørby) ønsker at få det præciseret hvad der menes med en endelig udvisning. 21

22 Casper Guldbrandsen (Bestyrelsen) fremhæver det er ved et direkte rødt kort. Niels Pedersen (Sørby) mener allerede at der er krav til klubberne selv at de skal tildele en spiller der har fået tildelt et direkte rødt kort en spilledags karantæne. Dette skal ske uden turneringsudvalgets indblanding. Casper Guldbrandsen (bestyrelsen) støtter kommentaren af Niels. Casper mener dog at det er nødvendigt at få reglerne præciseret så der ikke er risiko for fejlfortolkning. Bestyrelsen vil derfor hvis repræsentantskabet vedtager forslaget arbejde på at få reglerne præciseret. Flemming Lauritsen (KH) støtter op om at reglerne bliver præciseret. Forslaget vedtages enstemmigt med ønsket om at præcisere reglerne. Forslag 5: Bestyrelsen indstiller forslag omkring valg af udvalgsmedlemmer til Turneringsudvalget. Bestyrelsen søger mandat til at den kommende Turneringsudvalgsformand selv formulerer retningslinjerne for valg af udvalgsmedlemmer til Turneringsudvalget. Bestyrelsen vil selvfølgelig bistå dette arbejde. Bestemmelsen vil blive indskrevet i Love & Regler i forlængelse af afsnitter om selve Turneringsudvalget. Peter Nordam (bestyrelsen) belyser hvorfor der er behov for disse udspecificeringer. Forslaget vedtages enstemmigt. 22

23 Valg af medlemmer til bestyrelsen Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. Faisal Ramzan genopstiller og vælges enstemmigt til posten som næstformand. Valg til udviklingsudvalget Ingen poster skal besættes ved valg. Valg til eliteudvalget Efter tur afgår udvalgsformand Casper Guldbrandsen. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. Casper Guldbrandsen genopstiller og vælges enstemmigt til posten som eliteudvalgsformand. Valg til turneringsudvalget Efter tur afgår udvalgsformand Emil Kousgaard. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. Dirigenten efterlyser kandidater til posten. På repræsentantskabsmødet er ingen kandidater. Emil Kousgaard indvilliger til at påtage sig endnu en runde som Turneringsudvalgsformand. Bestyrelsen mener, at det forhold at der ikke er nogen kandidater opstillet af klubberne eller af repræsentantskabet, er et klart indicium på, at klubberne er meget tilfredse med Emil s gerning som turneringsudvalgsformand den seneste periode. Emil Kousgaard vælges enstemmigt til posten som turneringsudvalgsformand. Valg til Amatør- og Ordensudvalget Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Jesper Guldbrandsen. Torkild Lund og Jesper Guldbrandesen genopstiller og vælges enstemmigt. 23

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00 I Idrættens Hus Hockey Danmark ønskes tillykke med 100 års jubilæet i 2008 1 Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken.

Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken. Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken. Inden generalforsamling var der et 45 min oplæg Vejen til guldet af Kristina Søs Henriksen.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 2014

VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 2014 Lyngby, den 30.03.2014 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 2014 Jeg vil foreslå nedenstående 7 vedtægtsændringer for GEK, især fordi jeg anser certificering af klubben i de 2 grundcertificeringer, sikkerhed og organisation,

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere