Betingelser for handel med værdipapirer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for handel med værdipapirer"

Transkript

1 Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder i kategorier Vi skal inddele vores kunder i tre kategorier, som er nærmere beskrevet i Finanstilsynets bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. De tre kategorier er: godkendte modparter (andre pengeinstitutter, pensionsselskaber, forsikringsselskaber m.m.) professionelle investeringskunder (typisk meget store erhvervskunder) detailkunder (alle øvrige kunder) Inddelingen i tre kategorier sker ud fra objektive kriterier og har betydning for graden af den beskyttelse, du er berettiget til som investor det vil sige, hvilke informationer og hvilken rådgivning du har krav på at få fra BankNordik. Detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau. Professionelle kunder og godkendte modparter har en mindre beskyttelse. Det er i et vist omfang muligt at ændre den fastsatte kategori. Hvis du ønsker at ændre kategori, skal du kontakte din rådgiver Legal Entity Identifier (LEI)og National Identifier Alle virksomheder og foreninger m.v., der ønsker at handle med aktier, obligationer eller andre finansielle instrumenter, skal have en LEI-kode. LEI er en international standard for identifikation af juridiske personer (selskaber mv.) En LEI-kode er en standardiseret kode bestående af både tal og bogstaver. Koden indeholder nøgleoplysninger, der gør det muligt klart og entydigt at identificere virksomheder globalt. Alle privatpersoner, der ønsker at handle med aktier, obligationer eller andre finansielle instrumenter, skal have en såkaldt National Identifier - en unik personangivelse, der gør det muligt klart og entydigt at identificere privatpersoner. National Identifier genereres af BankNordik på baggrund af oplysninger om dit statsborgerskab. Formålet med LEI-koder og National Identifier er at sikre en effektiv markedsmisbrugsovervågning, hvor kundeidentifikationen er ensartet, entydig og pålidelig i hele EU. BankNordik Telefon Telefax

2 Uden en LEI-kode eller National Identifier er det ikke muligt for dig at gennemføre værdipapirhandler gennem BankNordik Markedsmisbrug (intern viden og markedsmanipulation) Vi skal gøre opmærksom på, at du ikke må købe, sælge eller opfordre andre til at købe eller sælge værdipapirer, hvis du har intern viden, der kan have betydning for handelen. Det er også forbudt at deltage eller forsøge at deltage i markedsmanipulation. Det kan eksempelvis være at handle på en måde, der giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på et værdipapir, eller som søger at sikre kursen på et værdipapir på et unormalt eller kunstigt niveau. Overtrædelse af forbuddene mod misbrug af intern viden og markedsmanipulation straffes med bøde eller fængsel Short selling Når vi indberetter kunders salg af aktier og statsobligationer, skal vi oplyse, om det er såkaldt short selling. Det er short selling, hvis en kunde helt eller delvist ikke ejer de solgte værdipapirer på salgstidspunktet. Du skal oplyse det til os, hvis du udfører short selling. Hvis du ikke oplyser noget i forbindelse med handlen, lægger vi til grund, at der ikke er tale om short selling Risikomærkning Investeringsprodukter er risikomærkede efter gældende regler. Risikomærkningen placerer de forskellige produkter i typerne grøn, gul eller rød. Du vil, når det er relevant, modtage oplysning omkring et givent investeringsprodukt Central Investorinformation (CI) I forbindelse med salg af investeringsforeningsbeviser (UCITS) og sammensatte investeringsprodukter (PRIIPS) kan du få udleveret et dokument, der indeholder oplysninger om bl.a. indhold, risiko og omkostninger ved produktet. BankNordik stiller dokumentet til rådighed gratis for detailkunder i forbindelse med de produkter, vi anbefaler. Du har ret til at modtage det relevante CI-dokument, før du afgiver ordre om køb. 2. Investeringsrådgivning Hvis du som kunde modtager investeringsrådgivning af BankNordik, vil rådgivningen være personlig, dvs. tage udgangspunkt i dit formål med investeringen, dit ønske om risiko og med udgangspunkt i din evne til at bære tab. Investeringsrådgivning dækker over følgende anbefalinger: Købe, sælge, tegne, udveksle, indløse, beholde eller garantere et bestemt finansielt instrument Udøve eller undlade at udøve en rettighed, der skyldes et bestemt finansielt instrument, til at købe, sælge, tegne, udveksle eller indløse et finansielt instrument Du vil ikke modtage en periodisk vurdering af, om egnetheden af de finansielle instrumenter du har er hensigtsmæssige for dig, med mindre der er lavet aftale med BankNordik om dette. BankNordik udøver ikke-uafhængig investeringsrådgivning. Dette skyldes, at rådgivningen direkte eller indirekte kan påvirke bankens indtjening, ligesom rådgivningen udelukkende omfatter de produkter, banken udbyder. 2

3 Når du som detailkunde modtager investeringsrådgivning, vil BankNordik indhente de nødvendige oplysninger om: 1. Dit kendskab til og erfaring med investering i de typer finansielle instrumenter der er relevante 2. Din finansielle situation så du ikke har risiko for at tabe midler, der er essentielle for din daglige økonomi 3. Investeringens formål og hvilken risiko du er villig til løbe De anbefalinger, du vil modtage af BankNordik, vil således basere sig på konklusionerne bag disse spørgsmål. Derfor er det et krav, at alle detailkunder udfylder en komplet investeringsprofil 1 gang årligt for at kunne modtage rådgivning 1. Da rådgivningen sker på baggrund af de oplysninger, du giver, er det et krav, at du giver korrekte, opdaterede og fuldstændige oplysninger. Hvis dette ikke er tilfældet, kan BankNordik ikke yde dig investeringsrådgivning Egnethedsrapport I forbindelse med enhver investeringsrådgivning vil du som detailkunde modtage en egnethedsrapport, der kort beskriver, hvorfor den anbefalede investering er egnet til dig. Når du kontakter banken ved hjælp af fjernkommunikation med henblik på at handle finansielle instrumenter, og i denne forbindelse modtager investeringsrådgivning, har du mulighed for at udskyde transaktionen for at modtage erklæringen om egnethed på forhånd. Alternativt accepterer du at modtage erklæringen om egnethed uden unødig forsinkelse efter transaktionens gennemførelse, og senest samtidig med din handelsnota Handel uden rådgivning BankNordik vurderer udelukkende, om et værdipapir er egnet for dig, hvis du modtager investerings-rådgivning. Hvis du ønsker at få gennemført en ordre uden rådgivning i et værdipapir, der ikke betragtes som simpelt, kan dette kun ske, efter at BankNordik har spurgt til og registreret dit kendskab til og din erfaring med den pågældende type af værdipapir. Du kan vælge ikke at svare på spørgsmålene og gennemføre handlen alligevel. Der vil da på handelsnotaen være angivet, at BankNordik ikke har tilstrækkelig information til at vurdere, om værdipapiret er hensigtsmæssigt for dig. Du kan handle uden rådgivning i simple værdipapirer som aktier, obligationer og investeringsforeninger, uden at BankNordik vil indhente information, om det pågældende værdipapir er egnet til eller hensigtsmæssigt for dig. Det betyder samtidig, at du ikke modtager den rådgivningsmæssige investorbeskyttelse i forbindelse med investeringen Modtagelse af mindre naturalieydelser Med henblik på at øge kvaliteten af den tjenesteydelse, der leveres til kunden, og forudsat at disse ikke kan forhindre banken i at handle i overensstemmelse med kundens bedste interesse, kan BankNordik modtage naturalieydelser af mindre værdi. 3. Når du handler Hvis du gerne vil have personlig betjening af os, kan du kontakte os telefonisk eller rette personlig henvendelse til en af bankens afdelinger. Ønsker du ikke personlig betjening, anbefaler vi, at du bruger bankens digitale løsninger, som sikrer en hurtig identifikation af dig og en korrekt ekspedition af din ordre. 1 For kunder under fuldmagt skal investeringsprofilen ajourføres hvert 3. år. 3

4 Vi skal dog gøre opmærksom på, at ikke alle værdipapirer, som vi tilbyder handel i, kan handles via de digitale løsninger. Hvis du afgiver ordre pr. brev, eller fax, skal du regne med en længere ekspeditionstid, blandt andet fordi vi skal kontrollere ordregrundlaget manuelt. Hvis du vil sikre en hurtigere ekspedition, skal du samtidig kontakte banken pr. telefon. Vi er forpligtede til at optage telefonsamtaler og at opbevare elektroniske meddelelser om værdipapir-handler. Optagelserne m.v. kan tjene som bevis for, hvad der er aftalt. Optagelserne m.v. vil blive opbevaret i mindst fem år og kan blive udleveret til relevante myndigheder. Du kan som kunde også anmode om at få adgang til optagelserne m.v. På grund af kravet om optagelse af telefonsamtaler, kan vi ikke tage imod handelsordrer på mobiltelefon. I det omfang du måtte ringe til en mobiltelefon i banken, vil vi ikke kunne tage imod din handelsanmodning. Når banken modtager din ordre, er den bindende, og du kan derfor ikke ændre, slette eller tilbagekalde ordren, medmindre den endnu ikke er ekspederet. Anmoder du om at ændre eller slette orden via en af bankens digitale løsninger, skal du derfor være opmærksom på, at banken kan have ekspederet din ordre, inden din anmodning bliver behandlet. Er din ordre allerede blevet ekspederet, kan din anmodning ikke imødekommes. Vi gennemfører din ordre i henhold til de vilkår, der er beskrevet for de forskellige ordretyper og i overensstemmelse med bankens Ordreudførelsespolitik, der er tilgængelig på bankens hjemmeside Politikken gælder for detailkunder og professioneller kunder. Ordrer kan kun ekspederes i stk., dvs. med et bestemt antal værdipapirer. For nogle værdipapirer tilbyder vi dog, at du kan lægge ordrer ind for et beløb. I denne situation omregner vi til stk., før ordren ekspederes. Hvis du ikke har sat limit på kursen (se nedenfor), vil kursændringer mellem ordreafgivelse og ekspedition indebære, at du kan ende med at sælge/købe for et andet beløb, end det du lagde ordren ind til Ordretyper BankNordik tilbyder følgende ordretyper: Markedsordre med limit (limitordre) Markedsordre uden limit (markedsordre) Strakshandel 3.2. Markedsordre med og uden limit Vi vælger det handelssted og den måde, ordren skal søges gennemført på, i overensstemmelse med bankens ordreudførelsespolitik. Når vi gennemfører din ordre på et handelssted eller via en anden værdipapirhandler, indgås eller aftales handlerne i bankens navn, men for din regning. Der handles derfor i kommission. Limit Du kan vælge at afgive din ordre som en markedsordre med limit eller som en markedsordre uden limit. Hvis du vælger en markedsordre med limit, betyder det, at du skal fastsætte en limitkurs. Det skal du gøre, hvis du ønsker at købe eller sælge til en bestemt kurs eller bedre, samt i et specifikt antal eller for et specifikt beløb. Der kan være fastsat 4

5 begrænsninger på de enkelte værdipapirer for, hvor meget limit må afvige fra den gældende markedskurs. Vi eller den af os valgte værdipapirhandler søger at udføre ordren, når kursen svarer til den, du har fastsat. Hvis ordren ikke kan udføres inden for fem børsdage pga. markedsforhold, udløber den limiterede ordre automatisk, med mindre andet er aftalt. Hvis du vælger en markedsordre uden limit, vil vi ud fra de gældende markedsvilkår fastsætte, hvilken limitkurs vi skal forsøge at gennemføre din ordre til. Vælger vi, at ordren skal søges gennemført hos via en anden værdipapirhandler, kan limitering ske hos den valgte værdipapirhandler. Hvis du ikke limiterer din ordre, er der risiko for, at du kommer til at købe eller sælge til en kurs, der er forskellig fra det, du måske forventede. Nogle værdipapirer har større kursudsving end andre, og jo lavere kursen er, jo større er det procentvise udsving, hvis kursen falder eller stiger med eksempelvis 1 kurspoint. Markedsforhold gør også, at en kurs på et værdipapir, der hidtil har ligget stabilt, pludselig kan falde eller stige forholdsvis kraftigt. Afgives en ordre uden for bankens og det pågældende markeds åbningstid, er der større risiko for, at kursen har ændret sig, siden du tog en beslutning om at handle. 4. Handelssteder BankNordik udvælger forskellige handelssteder, som vi efter vores vurdering er i stand til at give den bedst mulige udførelse af ordrer. BankNordik vurderer regelmæssigt, om handelsstederne giver det bedst mulige resultat for kunderne. En liste over de vigtigste handelssteder benyttet af BankNordik kan ses på vores hjemmeside BankNordik vil desuden opdatere listen med de fem mest benyttede handelssteder én gang om året. Første gang vil være efter årsafslutning Endvidere kan BankNordik vælge at handle på andre organiserede markeder, multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og organiserede handelsfaciliteter (OHF). Vi kan være modpart (køber/sælger) i en handel, vi gennemfører på en handelsplads (selvindtræde). Dette kan også ske ved, at handelen indgås direkte med os, men i henhold til reglerne på det pågældende marked. Oplysninger herom vil fremgå af fondsnotaen. Desuden kan vi udføre din ordre uden for en markedsplads. Dette kaldes ofte OTC (Over The Counter). Her er det en handel direkte med os eller med en anden værdipapirhandler, som vi har valgt, som modpart. På fondsnotaen vil stå, at der er handlet OTC. Såfremt vi indgår handelen med en anden værdipapirhandler kan værdipapirhandleren udover at gennemføre handlen direkte med sig selv vælge at gennemføre handlen på eller via et marked eller handelsfacilitet. 5. Hvornår udføres ordren Din markedsordre vil blive forsøgt udført så hurtigt som muligt. Hvis en ordre afgives uden for det tidsrum, hvor vi udfører ordrer i det pågældende værdipapir, vil ordren først blive forsøgt udført, når vi åbner for handel igen på det relevante marked. 6. Ordreudførelse Når banken eller en valgt værdipapirhandler udfører en markedsordre, gælder det pågældende markeds eller den pågældende værdipapirhandlers regler for handel. 5

6 De enkelte markeder eller værdipapirhandlere har forskellige muligheder for at handle markedsordrer. Banken eller den valgte værdipapirhandler beslutter på dine vegne, hvordan disse muligheder skal bruges. Når vi søger en ordre om handel udført, kan det ske, at ordren kun handles i det omfang, den kan sammenføres helt eller delvist med bud og udbud ordren kan deles eller samles og handles til forskellige priser hen over handelsdagen Der kan være forskellige årsager til, at en ordre ikke bliver helt eller delvist gennemført. Typisk vil det skyldes, at kursudviklingen ikke giver mulighed for at handle til den fastsatte limitkurs, eller at der er manglende likviditet i det pågældende værdipapir. Hvis din ordre er afgivet sidst på handelsdagen, er der kun kort tid at handle i. Det kan derfor ske, at selv normalt likvide værdipapirer ikke har den fornødne likviditet. BankNordik forbeholder sig, under særlige omstændigheder, ret til ikke at effektuere en ordre. Det kan f.eks. være, hvor kursforskel mellem bud og udbud er uhensigtsmæssig stor, hvor der ingen kurs er, eller hvor der ikke løbende er handel i det pågældende værdipapir. BankNordik kan vælge at udsætte eller annullere en sådan ordre Strakshandler BankNordik tilbyder strakshandel i et udvalg af værdipapirer. Banken fastsætter løbende hvilke værdipapirer og op til hvilke beløb, vi tilbyder strakshandel. Den ekspederende filial vil kunne oplyse dig om kurserne på de papirer, banken har valgt at stille priser i. Der vil være mulighed for at handle inden for de beløbsgrænser, der er gældende på det valgte papir. De mængder af værdipapirer, som er til rådighed i strakshandel, fastsættes af BankNordik og bankens samarbejdspartnere. Hvilke papirer, til hvilke kurser, samt i hvilke mængder fremgår i din netbank og mobilbank. Ved en strakshandel handler du med banken, som køber eller sælger (modpart) til en kurs, som vi fastsætter, og som du derfor kender, før du handler. Hvis du accepterer kursen, er handelen indgået. BankNordik kan efterfølgende vælge at gennemføre handlen i henhold til reglerne på en handelsplads, men det påvirker ikke den kurs, som du har accepteret. BankNordik forbeholder sig ret til at begrænse gennemførelsen af ordrer ved strakshandler, hvis vi på samme tidspunkt modtager store eller mange ordrer i det samme værdipapir fra én eller flere kunder. Du skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at påvirke strakshandelskursen ved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor du ønsker at købe eller sælge værdipapirer. En sådan adfærd udgør markedsmanipulation Fastsættelse af strakshandelskurser Ved fastsættelse af strakshandelskurser anvendes som udgangspunkt bud- og udbudskurser fra NASDAQ OMX Nordic s handelssystem. Kurserne fastsættes løbende, således at kursen til enhver tid ligger bedre end eller på det bedst stillede bud og udbud for mindst én handelspost. Såfremt der på handelstidspunktet ikke er bud og/eller udbud for mindst én handelspost på NASDAQ OMX Nordic handelssystem, kan BankNordik vælge at fastsætte en strakshandelskurs på baggrund af en vurdering af den bedste opnåelige kurs ud fra værdipapirets omsættelighed og det aktuelle kursniveau i markedet generelt set. 6

7 Der stilles strakshandelskurser i udvalgte værdipapirer fra kl. 09:00 til kl. 22:00 (dansk tid) på dage, hvor NASDAQ OMX Nordic har åben. BankNordik opdaterer løbende bankens købs- og salgskurser for de værdipapirer, vi tilbyder strakshandel i. Under usædvanlige markedsforhold kan vi trække bankens købs og salgskurser tilbage. 7. Udløb af ordrer Du kan vælge, hvor længe din ordre skal gælde. Det gør du ved at vælge en udløbsdato. Har du ikke valgt en udløbsdato, udløber en ordre automatisk, såfremt den ikke kan gennemføres på den dag, ordren er afgivet, eller den første handelsdag herefter, hvis ordren er afgivet på et tidspunkt, hvor vi ikke tilbyder handel i det pågældende værdipapir. 8. Observationsliste og suspension af handel Hvis et værdipapir overføres til observationslisten eller suspenderes fra handel på det relevante regulerede marked, annullerer vi alle ordrer i dette værdipapir, hvor der endnu ikke er indgået handel. 9. Annullering af indgåede handler Hvis en handel er genereret ved en fejl eller et uheld, kan handlen blive annulleret ifølge markedets regler eller anden regulering. Et eksempel på en sådan annullering er, at en handel er sket til en meget afgivende kurs set i forhold til den reelle markedspris. Dette gælder, uanset om der er handlet i markedet eller uden for. 10. Valuta og veksling I forbindelse med indgåelse af handel med værdipapirer, der handles i fremmed valuta, veksler vi det nødvendige beløb, medmindre andet er aftalt. Som udgangspunkt sker denne veksling umiddelbart i forlængelse af handlen til bankens valutaspotkurs (kurs, der ændres løbende over dagen) plus et tillæg ved køb af fremmed valuta og minus et fradrag ved salg af valuta. 11. Afregningsnota BankNordik sender en nota med oplysning om afregningskurs, handelssted, ordretype m.v. efter hver handel. Vi sender notaen senest den første hverdag, efter at handlen er indgået. 12. Levering og betaling (afvikling) Ved afvikling forstås levering og betaling i forbindelse med en værdipapirhandel. Der sker afvikling efter de regler, der gælder for det enkelte værdipapir. For mange værdipapirer er afviklingsdagen 2. bank-/handelsdag efter den dag, handlen er indgået. Vi kan først sælge udenlandske værdipapirer, når de er kontrolleret og registreret af bankens udenlandske forretningsforbindelse. BankNordik har ejendomsretten til de værdipapirer, du har købt, indtil de er betalt, og banken kan benytte værdipapirer under afvikling som sikkerhedsstillelse efter lovgivningens regler herom. Når du køber, får du kun ubetinget ejendomsret til de købte værdipapirer, hvis vi modtager endelig betaling på afviklingsdagen. 7

8 Når du sælger, er bankens udbetaling af afregningsbeløbet betinget af, at vi får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Hvis vi har handlet med en modpart for at gennemføre din ordre, og denne modpart ikke kan levere til tiden, vil vi forsøge at sikre, at handlen hurtigst muligt bliver gennemført. Kan dette ikke lade sig gøre, er vi ikke forpligtet til selvstændigt at opfylde handlen, da vi ikke bærer ansvaret for modpartens manglende opfyldelse. 13. Handelsomkostninger BankNordik beregner kurtage for handler med værdipapirer. Der er generelt lavere kurtageomkostninger ved at handle gennem bankens digitale løsninger end gennem bankens afdelinger. Priserne fremgår at bankens prisbog, der er tilgængelig på bankens hjemmeside Banken kan ændre kurtagesatser i overensstemmelse med bankens Almindelige forretningsbetingelser. Bankens strakshandelskurs på obligationer optaget til handel på NASDAQ København kan afgive med et tillæg/fradrag fra kursen sidst handlet på børsen. Det skyldes, at vi fastsætter en strakshandelskurs, som afspejler markedet for den konkrete obligation på handelstidspunktet i forhold til ordrens størrelse og omsætningen i markedet. Handelsomkostninger i form af kurtagetillæg/fradrag beregnes ikke ved strakshandel med aktier. 14. Generelt BankNordik kan til enhver tid ændre disse betingelser med virkning for fremtidige handler. De opdaterede betingelser kan du finde på BankNordiks hjemmeside samt i Netbanken, ligesom bankens afdelinger udleverer dem. Medmindre du aftaler andet med banken, gælder disse betingelser sammen med bankens almindelige forretningsbetingelser. 15. Ikrafttrædelse Disse Betingelser for handel med værdipapirer er gældende fra 1. januar

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder for handel med værdipapirer.

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende betingelser gælder, når du handler værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter gennem Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sparekassens regler for handel med værdipapirer

Sparekassens regler for handel med værdipapirer Sparekassens regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Skjern Banks regler for handel med værdipapirer

Skjern Banks regler for handel med værdipapirer Skjern Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer

Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse Sydbanks politik for ordreudførelse 1. Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan Sydbank håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig det efter omstændighederne bedst mulige resultat

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2015-02-27-16.58.12.624590 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Møns Bank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Grindsted. betalingskonto.

Grindsted. betalingskonto. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) I medfør af 43, stk. 2, 43, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, 103, stk.

Læs mere

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel,

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel, Gældende pr. 12. december 2017 Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel R8819 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Nykredit Bank har dags

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle

Læs mere