Kreativt program. - kæledæggen eller møgungen? TEMA: kreative bevægelsesformer. om undervisning på tilvalg i eksamens-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreativt program. - kæledæggen eller møgungen? TEMA: kreative bevægelsesformer. om undervisning på tilvalg i eksamens-"

Transkript

1 37 Krevt prram TEMA: kreve bevægelsesm kæledægg ell møgung? Af Ulla Ws, Freksbg HFkursus At navge kaos? ovvejels Erfarng om unvsnng tlvalg eksams dræt krevt prramdscpln slag tl elem Nle kvaltet t gør arbejde dels adsklle mulgt prram fra dscpln krevt musk & bevægelse, dels opstlle nle tl bedømmelseskrt eksam. Når bevægelse dræt unvse tlvalgsnveau krev tl eksam hblk krevt elevne prram gå, kke meget rt bekdtgørelsesmæssgt, I vejlednng støtte tl sg eksamsbekdtgørels tl. blot følgde : fra 1995 står være kreve udmet prram, eksamnanne / / ges selv synopss.prrammet evses grupp,ledsa bygge de ell et handlngsløb tl vse musk eksamnannes /ell lydledsagelse evne tl udtrykke sg kropp /ell nng) anvde musk/lyd. (Mne udhæv Ikke uskkhed så sært nd hsk områ, n ge mest lyst tl undsge barnet. Udgangspunktet vl være synd mn smde artkel barnet ud g hvad badevan,da står gymnasevejlednng jeg tl udvkle : Idrætsfaget elevnes krevtet. velegnet D kvaltet eft arbejde mn mng krevt ge netop d type elev v vekslng fra de me nu, reproducde/mtde nktrænngsøvels jo ells tek udgør nng. stor del drætsunvs dan følgde jeg synes mt bud udfolde trods alt står lednng, konkret unvsnng vejm. Egtlg gøre evaluérbart synes jeg kke tl eksa hele behøv opleves så kaotsk. Krevt D ballast prram jeg selv : hybrd. mn unvsnng, jeg mg lavet gymnastk danset nd

2 38 TEMA: kreve bevægelsesm ge hele mt skellge lv,m kke gr desto gnem synes jeg vgtgt holde mndre vejlednng udfærdgels et krevt prram fast grænseområde befn v os et nastk/dans mellem gymgrund. kke bør kræve dansebag børngsfla drama, dvs. tl begge s,m tl H arbej m krevt jeg nspron vægtnng allgevel hvk/ell, kke udelukkde /bør prram ne mellem børngsfla dansevd,da dels htes udelukk g.blot kke angvet vejlednn selvfølgelg klart es kropslge,ekspressve ge elev fra pottal, udfolde let. kropp kropslgt ekspressvt udtryksmd arbejde dagsord ng krevt dels prram gør svært fra dscpln skelne tvvl om om! M ng krav musk Som & aktvtet bevægelse. (danseagtg), skulle taktfast bruge musk måde beskrevet Bemærk udfør nemlg bestemte musk trn. sttes ledsagelse ( v kaldes jeg tlbage lyd tl). Kropslg kræv ndlevelse kommunkon tmng Hvs de evse gve mng kreve arbejgram grupp, må eft pro mng unvsnng sættes mn fokus re ved kunne/turde holde sg kommunke hnand. D særlge kropslgt uddrng tl lgg b så teknkk arbejde kontakt egska mprovson, ndlevelse tmng, opmærkhedlydhørhedov vl ve sge :konctron, hnand. c) Dsse kvaltet arbejde ( kompetlge kropsøvels skel hte nspron de ge skellge hol bevægelsesvd sg tæt opmærkt drama, tl gymnastk, hnand, f.eks. dans, nd sport (f.eks.capoa) skellge kampakdance m m.m. stagefght,stunt,bresesmønstre fra andre M så skoledrætsdscpln bevægel hnand danne hol sæt sg kreve tl Hvor bevægelsesmønstre. hæng hovedvægt delvs lærs blv ud lagt,

3 39 sætnng,m ne selv så bagag.mange hvad elev tve vores evn elev jo udfoldes æstetskkrea de ramm v stkk.krevt nd prram farng nd dscpln mone elev kropskultur hele streetkultur) bevægelse god mulghed (f.eks. nd drætsfagets realse es ramm kunn bør vel være lge så legtmt fra have d me krops tradtonelle teknkfarng vd... dræts Ramm kropsarbejde kreve Helt gørde så bdragyne hvt fald te numm tkk ramm peg arbej lær hun uds småopgav.( me ell mndre selvfølgelg bundne dødssejl sge : Bare gør dn krop gv føl!) ramm tryghed ret arbejde nøje defnede, nd jo altd h brugbar, Labans bevægelseslære ges tl defne hvlke d skellge bru dynamkk, plan, hvlke hvlk skellge rummet osv. elevne brug udvkle bevægels. trænng mdl Og dne bevdsthed konkrete TEMA: kreve bevægelsesm danseprram gram? et krevt pro tage Mt bud dne skeln eslås søst prrammet vejlednng bygge de/et handlngsløb. Altså: et bagvedlggde koncept, dé redegøre ( des/udtrykkes synops), udfol m kropslgt. Yme bestræbe jeg sg psonlgt de faktsk hstore. udfoldes et løb,altså m løb/d Opbygnng gode ne gode hstore ( elevnng) f.eks.k fra danskunvs problem/konflkt, elemtne anslag, nng,klmaks konflktoptrap dynamk udtonng skr fle d komm rundt regstet. dele følelses stemnngs om sesvd vrkemdl nd esstel bevægel Lydledsagelse selv lave et krevt, når Et gram an særtræk ved krevt pro kropslgt vs kvaltet. ekspressvt prram s nævnt lydledsagel musk kke behøv være decet dans ( ved jeg godt mone Idé Hvs Labans løb : hell kke altd ).M altså pædagsk bevægelseslære ddaktsk must et fast mt stadge søg holde prram skeln mellem krevt nd oprethol dansevd, v så skell dan jeg me musk & bevægelse tllade sg vl et arbejde lss et meget krevt krevt prram lydku

4 40 TEMA: kreve bevægelsesm gøre vel. mærke kvaltet hjørne grundde Når elevne tl hstore/et ell løb, and de være god met starte, først kom hjælpe flg.mn dem farng sætte god ord de udtryk, godt gang de kropslge udske tør efthånd så hvlke d hstore følels/stemnng udtrykkes/ s udtrykke andre følel kropslggøres. İ længelse kropsarbej ge Helt elev konkret arbej jeg rgtg oplevet godt tryk så spørge :hvlke lydud stærke kunne v estlle os kunne stemnng, kropslggøre bl.a. d aggressve g? dsse følels stemnn arbejde meget håndfast teknkk musk, være bestemt type helt and m m så lydkulsse være fght m.m. fra f.eks. I te kampsport, følelsesmæssge stage (f.eks. bllyde,fuglelyde bul brag, osv.osv.mulghe gfoldge, masknlyde, muskbblotekne mulge lydspor fnde klppes alle samm. Hvs selvproducet, elevne få sammklppet ell and lydkulsse skellge sc tl mche de opfør/udtrykk, de særlg så kvaltet synes jeg krevt h prram. lgg Hvorvdt relon de mellem mestr lydkulsse tmng kropsudtryk lem, eft mn samt mng aktørne udtryk mel et stykke arbejde evalues/bedømmes bestemte trnkombnon lgesåvel musk & bevægelse. Forslag bedømmelseskrt tl : I vejels længelse vl jeg ovståde me ovgde bedømmelseskrt føl evalung krevt prram, opstlles: g Idéoplægget (jf.elevnes løbsopbygnn Kropsarbej (kropsudtryk, synops) skellge bevægelseskvaltet, ekspressvtet, tet) særlge teknske kval plan, Udnyttelse hnand rummet,skellge lydledsagels,evt.rekvstt muskk / Tmng ovgange

5 41 Intkollegal åbhed respekt Udgangspunktet må mdltd først evalung være: lydhørhed respekt fremmest lær valgt arbejde samm sagt kræv elevne.m så så når lær gået nd arbej te område, sor hvad kommunkes lagt vægt, tl c hvad bedømmelseskrtne Så:tydelghed rmelghed åbhed være. hol mellem lær elev, dels dels csor hol nødvdgt mellem lær fjne uskkhed te unvsnngråde børngsangst tage uldne bedømmelsesstuon yde elevne væk udsætnng far behandlng. Sg Ide/hstore, ja! ledsagelse hør kropsarbejde altså eft mn lyd mng tvt prram.m helt tæt samm et starte krea et hvlket helst hjørne alt eft tempamt veje før tl Rom, særlge vej evn.alle k ntessant d kreve ad hvl proces elevnes synops. må så kort beskrves Som gv Dr. de Break tl mul ntvewet : Man skellge må lære bevægelsesvd tage nd fra de nde hv. sær bruge stå Mn skred farng process sk vgtgste vne sg ja tl gå ele leg både kropslgt ntellektuelt. begyn Når de først de assoconne sagt ja, meget rulle, fne kropslge result præston. ofte så vlle ske mn et nemmelse voldt skred hvs nle gå nd fle process. drætslære sagde ja tl behandle D krev hvk bevægelse grund tl krevt dægge prram ell møgunge. specel Lad kæle behandle barnet professonelt, os sobt andre dscpln søst v lnje unvs de De jo hell kke alle vores yndlngsbørn.. os Mn få nle udgangsbøn fle kursustlbud : Lad tlby konkrete øvelsesslag grundelemt fra skellge bevægelsesvd eft kombne d kelte skellge må udarbejdels ge de kreve prramm. V ses kursus! TEMA: kreve bevægelsesm

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Pigers og drenges brug af udstillingsrum

Pigers og drenges brug af udstillingsrum Af Charite Bertelsen Pigers og drenges brug af udstillingsrum Pigers og drenges forestilling om forskelle på køn er større end realiteten: I dag er der ingen forskelsbehandling på drenge og piger Det er

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Det var godt, I kom!

Det var godt, I kom! Det var godt, I kom! om barrierer i forældrenetværk Af Jesper Schwartz & Mette Svejgaard, forebyggelseskonsulenter Vi ved, at forældrenetværk skaber trivsel blandt børnene i en klasse eller gruppe. Det

Læs mere