BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI"

Transkript

1 BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI REVIDERET 2014/JUSTERET 2016 PSYKOTERAPIUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

2 INDLEDNING... 3 DE TRE NIVEAUER I UDDANNELSEN... 4 Grunduddannelsen i psykoterapi... 4 Målsætning for grunduddannelsen:... 4 Indhold og omfang af grunduddannelsen... 6 Uddannelsen til specialist i psykoterapi... 7 Målsætningen for specialistuddannelsen... 7 Indhold og omfang af specialistuddannelsen:... 7 Uddannelsen til supervisior i psykoterapi Indhold og omfang af supervisoruddannelsen GODKENDELSEPROCEDURER 12 Godkendelse af grunduddannelsen i psykoterapi.. 12 Godkendelse af læger som specialist og supervisor i psykoterapi.. 12 Godkendelse af specialist og supervisor uddannelser 12 Godkendelse af andre faggrupper.. 12 GENERELLE BEMÆRKNINGER Etik Forskning og kvalitetsudvikling Organisering af uddannelserne

3 INDLEDNING. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, BUP-DK reviderer hermed betænkningen om psykoterapi fra Den foreliggende udgave af betænkningen er med en mindre justering i 2016 med hensyn til rammerne omkring, hvordan gruppesupervision tæller i både grunduddannelse i psykoterapi, i specialistuddannelsen og i supervisoruddannelsen. Herudover er beskrivelsen af overgangsordningen præciseret. Der er foretaget revisioner på baggrund af uklarheder og problemstillinger psykoterapiudvalget er blevet opmærksom på i de år betænkningen har været i kraft. Flere læger har svært ved at få deres grunduddannelse godkendt, og det vil være nødvendigt i en årrække, at Videreuddannelsesudvalget i BUP-DK kan give dispensationer. Det skyldes, at yngre læger ikke kan få den præcise teoriundervisning, som betænkningen kræver, da I- og H-kurser endnu ikke har specificeret, hvor mange timer der undervises i og i hvilken teoriretning. Ligeledes har flere læger svært ved at yde terapi og modtage supervision i alle teoriretninger, da ikke alle centre råder over de relevante specialister og supervisorer. Der er også foretaget revision af kravene til specialist- og supervisoruddannelserne, således at det bliver nemmere at få godkendte lærerkræfter og supervisorer til disse uddannelser. Denne betænkning gælder for de læger der er påbegyndt deres speciallægeuddannelse i Børne- og ungdomspsykiatri år 2008 eller derefter. Som allerede planlagt sker der en gravis øgning af kravene til grunduddannelsen fra 2008 og frem mod Alle der er startet på en uddannelse i psykoterapi efter den tidligere betænknings (2008) krav kan selv vælge om de vil gennemføre psykoterapiuddannelsen efter den tidligere eller den nye betænknings krav. Det vil sige, at er man begyndt på grunduddannelsen i psykoterapi efter den tidligere betænknings (2008) krav, kan man vælge at gennemføre grunduddannelsen efter den tidligere betænknings krav. Såfremt man vil vælge at gennemføre enten uddannelse som specialist i psykoterapi eller som supervisor i psykoterapi efter den tidligere betænknings krav (2008), skal disse uddannelser være påbegyndt efter denne betænkningskrav. Så er man startet på en af disse uddannelser efter september 2013 er det den nye betænknings krav, der gælder. Hvis man vælger, at gennemføre uddannelsen efter den tidligere betænknings krav, vil det kræve dokumentation for, at uddannelsen i psykoterapi er startet før september Alle der, som beskrevet starter på en ny uddannelse i psykoterapi efter september 2013 skal således følge kravene i denne betænkning. For læger der har påbegyndt deres speciallægeuddannelse før 2008 er godkendelsen af grunduddannelsen valgfri, således at de stadig kan få deres grunduddannelse godkendt efter betænkningen af I revisionsarbejdet har deltaget: Elisabeth Zambach, Gitte Dehlholm-Lambertsen, Klaus Muller-Nielsen, Nina Tejs Jørring, Ann Sofi Enevoldsen, Lærke Hamborg og Peter Ramsing. Ved justering af betænkningen i 2016 har deltaget: 3

4 May-Britt Kalvåg, Vibeke Høg Bille, Jeppe Plesner og Peter Ramsing. Denne justering af betænkningen er godkendt af bestyrelsen i BUP-DK sommeren

5 DE TRE NIVEAUER I UDDANNELSEN Psykoterapiuddannelsen er organiseret på tre kompetence-niveauer: Grunduddannelsen, uddannelsen til specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi. Hvert niveau forudsætter, at det forudgående niveau er opnået. I det følgende gennemgås hvert niveau for sig. Grunduddannelsen i psykoterapi Grunduddannelsen er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen, og opnåelse af autorisation som speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri kræver, at grunduddannelsen i psykoterapi er gennemført og godkendt af videreuddannelsesudvalget. Det anbefales at grunduddannelsen påbegyndes under introduktionsuddannelsen, idet den må påregnes at skulle pågå under hele uddannelsesforløbet. Målsætning for grunduddannelsen: Målsætningen for grunduddannelsen i psykoterapi er at give alle speciallæger i børneog ungdomspsykiatri en viden om psykoterapeutiske teorier og metoder, kompetence til at visitere patienter til de forskellige former for psykoterapi og til at udøve psykoterapi. Psykoterapi sigter på at hjælpe en person til at ændre sit forhold til sit problem eller udvikle sin personlighed fra en mere fastlåst position til en mere fleksibel. Formålet er, at personen derved opnår større handlefrihed og større livskvalitet. Det er derfor vigtigt, at lægen formår at sætte relevante og opnåelige mål for sine terapeutiske samtaler. Samtidig er et hvert møde med patient og/eller familie potentielt terapeutisk, og lægen forventes at kunne inddrage og kombinere sin viden, således at selv små muligheder for udvikling for patient og/eller familie udnyttes. Som speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri vil der dagligt være krav om at kunne tilpasse sin kommunikation efter patientens og familiens behov. Vores patienters svære psykopatologi stiller særlig høje krav til den behandler de møder. Det er derfor vigtigt at speciallægerne opnår gode kommunikative og terapeutiske færdigheder og kan arbejde kompetent med relationsdannelse med mennesker der har psykiatriske lidelser. Psykoterapiuddannelsen skal derfor også målrettes disse opgaver. Uddannelsen skal have fokus på at den enkelte læge opnår teoretisk viden og evne til refleksion over problemformulering, mål og effektvurdering. Det er således også uddannelsens mål, at give lægen størst mulig kompetence til at handle terapeutisk i alle de relationer og kontekster man traditionelt indgår i, når man arbejder i børne- og ungdomspsykiatrien. 5

6 Uddannelsens forankring: Teoriundervisningen opnås på I- og H-kurser samt på regionale kurser for børne- og ungdomspsykiatere. Udøvelse af terapi samt supervision på denne foregår i arbejdstiden på det sted, hvor den uddannelsessøgende læge er ansat. Undervisere og supervisorer: Undervisere skal være specialister i psykoterapi godkendt af BUP-DK. Se listen over godkendte specialister på hjemmesiden ( Supervisionen indenfor de forskellige teoriretninger skal ligeledes ydes af specialister i psykoterapi godkendt af BUP-DK indenfor samme retning. Godkendelse: Dokumentation for de enkelte terapi og supervisionsforløb samt for gennemgået teoriundervisning indsendes til BUP-DK s Videreuddannelsesudvalg, som godkender grunduddannelsen. Find skema på hjemmesiden ( Indhold og omfang Timekrav øges frem til år Se skema på næste side heraf fremgår både indhold, omfang og rammer for grunduddannelsen. 6

7 Indhold og omfang af grunduddannelsen i psykoterapi Generelle krav; 1. En terapi- eller supervisionssession er minimum 45 minutter. Teoritimer er en time ved enkelt timer. Ved sammenhængende timer indlægges pauser, så teoritimen bliver kortere. F.eks. vil en normal undervisningsdag på 7 timer med frokost og øvrige pauser kunne tælle for 6 teoritimer. 2. Mindst et forløb á fem timers legeterapi med et barn, der modenhedsmæssigt er maksimalt 11 år. 3. Minimum et psykodynamisk individuelt terapiforløb á 15 sessioner (med minimum 10 supervisionssessioner se pkt. 3 ved øvrige kommentarer). 4. Familieterapi; minimum to forløb af fem timer med to forskellige familier. 5. Minimum 20 sessioner af udøvet Kognitiv Adfærds Terapi (KAT) skal være individuel. 6. Supervision; Minimum 20 timer skal modtages individuelt. Heraf skal 10 timer være indenfor psykodynamisk og 10 timer være KAT. Supervision skal følge samme retning som udøvet terapi. 7. Supervision skal udøves af specialister i psykoterapi godkendt af BUP-DK. Dog kan en person under uddannelse til specialist i psykoterapi, som er på den sidste tredjedel af sin uddannelse, supervisere på grunduddannelsen, forudsat at denne person får suoervision minimum for hver anden udøvet supervision. Personen under uddannelse til specialist i psykoterapi kan højst udøve 30 supervisioner på grunduddannelsen. Supervisionen af supervisionen skal være ved godgendt supervisor (dokumentation vedlægges). 8. Såfremt den uddannelsessøgende udøver familie- eller gruppeterapi med en co-terapeut, som ikke har godkendt kompetence til at supervisere på grunduddannelsen i psykoterapi, skal det tilrettelægges supervision med co-terapeuten. Anbefalinger; 1. Det anbefales, at man søger at opnå erfaring med både børn, unge og familier indenfor alle tre retninger. 2. Det anbefales at have mindst ti sessioner systemisk familieterapi Supervision bør omfatte visitation herunder indikation for den valgte terapiform ved den aktuelle sygdomsproblematik. Den bør omhandle behandlingskontrakten, planlægning af terapiens fokus og forløb. Øvrige kommentarer; 1. I børnepsykiatrien er det terapeutiske fokus oftest barnet eller hele familien. I ungdomspsykiatrien er fokus oftest den enkelte (individuel terapi) eller flere unge (gruppeterapi). 2. Grunduddannelsens sigte er opnåelse af tilstrækkelig viden og praktisk erfaring både hvad angår psykoterapiretning og psykoterapiobjekt. Terapiobjekter i dette regi: individet, familien og gruppen. 3. Det er antallet af supervisionssessioner i et forløb som angiver, hvor mange udførte terapisessioner der kan tælle i forløbet for individuelt superviserede forløb. Dog kan det psykodynamiske forløb på minimum 15 sessioner godkendes med minimum 10 supervisioer på dette forløb. Ved supervision i gruppe må der max være 6 deltagere i gruppen og supervisanderne skal regelmæssigt fremlægge igangværende terapier (herunder assessment) fra starten af deltagelse i supervisionsgruppen. En supervisionsgruppe på 90 minutter vil under disse forudsætninger tælle for 2 supervisionssessioner. 4. Supervision af familie- og gruppeterapi kan foregå ved, at den uddannelsessøgende læge deltager som co-terapeut i familie- eller gruppeterapi sammen med en godkendt specialist i psykoterapi. Der skal aftales for- og eftermøde ved hver session. 5. Hvor intet andet er angivet i skema og tekst er teoriretning og -objekt valgfrit. 7

8 Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætningen for specialistuddannelsen Målsætningen er at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår psykoterapeutisk ekspertise indenfor én psykoterapeutisk retning. Den specialiserede psykoterapeutuddannelse skal være præget af såvel klinisk bredde som af teoretisk og terapeutisk dybde, og der skal indgå egenterapi eventuelt suppleret med feed-back på egen stil for uddannelse til specialist i Kognitiv AdfærdsTerapi Indhold og omfang af specialistuddannelsen: Påbegyndelse af specialistuddannelsen i psykoterapi forudsætter gennemført grunduddannelse samt to års klinisk psykiatrisk erfaring. Uddannelseselementer fra grunduddannelsen kan ikke samtidig tælle med i den specialiserede psykoterapeutuddannelse eller omvendt. Specialistuddannelsen skal tage udgangspunkt i et samlet uddannelsesforløb og løbe over minimum to år. Såfremt den valgte uddannelse ikke indeholder alle elementer skal de manglende elementer indhentes af anden vej og dokumenteres særskilt. Psykoterapiudvalget kan tage individuel stilling og rådgive ansøgere ved behov. Udført terapi: Krav: 80 sessioner (individuelt, gruppe eller familie alt efter uddannelse og retning). Gennemførelse af mindst 5 assessments. Modtaget supervision: 80 sessioner á min. 45 minutter individuelt eller i gruppe, såfremt der er max 6 deltagere i supervisionsgruppen og supervisanderne fremlægger igangværende terapier (herunder assesment) regelmæssigt fra starten af deltagelse i gruppen. Supervision skal udøves af supervisorer i psykoterapi indenfor samme terapiretning og som er godkendte som sådan i BUP-DK, eller af en supervisor, der har en lignende godkendelse i internationalt regi. Lærere på uddannelsen, som kan supervisere børneog ungdomspsykiatere, skal udover at være godkendte som supervisor i psykoterapi have mindst to års erfaring med at arbejde med psykoterapi med børn og unge. Assessments: 5 assessments skal gennemgås og godkendes af supervisor. Modtaget teori: Krav: 60 timer. Teoritimer er hele timer ved enkelt timer. Ved sammenhængende timer indlægges pauser, så teoritimerne bliver kortere end en time. Således vil en normal undervisningsdag med 7 timer inklusive frokost og andre pauser kunne tælle for 6 timers undervisning. Opgave I forbindelse med uddannelsen som specialist i psykoterapi skal der skrives en kliniskteoretisk opgave på ord. Opgaven skal tage udgangspunkt i en klinisk problemstilling fra en af de terapier, som kandidaten har bragt til supervision. Opgaven skal laves som en klinisk-teoretisk redegørelse, der bearbejder et eller flere temaer. Der skal altså vælges en klinisk problemstilling, som danner grundlaget for opgaven. På baggrund af den kliniske problemstilling skal der findes ( f.eks. ved søgning i relevante databaser) og redegøres for relevant litteratur. 8

9 Det kan anbefales, at der enten tages udgangspunkt i en problemstilling som gennem uddannelsen har optaget kandidaten eller en problemstilling, som kandidaten efter en svær og udfordrende periode er kommet videre med. Opgaven kan på denne måde blive et element for uddybning af den erfaringsdannelse, som i øvrigt er opnået gennem uddannelsesforløbet. Opgaven skal bedømmes af lærere på den (godkendte) uddannese som kandidaten har fulgt. Alternativt kan opgaven bedømmes af godkendt supervisor i psykoterapi (indenfor samme retning som kandidaten har taget uddannelse i). Egenterapi: Krav: 60 sessioner individuelt eller 100 sessioner i gruppe. Gruppeterapi kan sammenlægges med individuelterapi, hvor gruppeterapi tæller med en faktor 3/5 i forhold til individuel terapi. Indenfor kognitiv adfærdsterapi kan halvdelen af terapien foregå som feedback på egen stil. Psykoterapiudvalget kan tage stilling til individuelle ansøgninger. Egenterapi kan udøves af specialister eller supervisorer godkendt enten i DPS eller i BUP-DK. Egenterapi udført af psykologer godkendt i Dansk Psykologforening som specialist eller supervisorer i psykoterapi kan godkendes såfremt dokumentation fra psykologforeningen fremsendes. Udøvet supervision af supervision : 10 sessioner á 45 minutter psykoterapisupervision. Supervision af denne supervision, skal superviseres med minimum 5 sessioner (hver anden gang) indenfor samme terapi retning. Supervisionen kan udføres af: a) en person, der er godkendt som supervisor af BUP-DK b) en specialist i psykoterapi (godkendt af BUP-DK), og som er under uddannelse til supervisor, og som modtager løbende supervision af supervisionen. Kompetence: Specialistuddannelsen i psykoterapi giver kompetence til at udføre psykoterapi på et specialiseret niveau samt undervise og supervisere indenfor den valgte retning på grunduddannelsen. I skemaet er kompetencekrav, læringsmetode og evalueringsstrategi stillet op for specialist uddannelsen 9

10 I skemaet er kompetencekrav, læringsmetode og evalueringsstrategi for uddannelsen som specialist i psykoterapi stillet op. Kompetencekrav Eksempler Læringsmetode Evalueringsstrategi 1 Redegøre for teori af den af specialisten valgte psykoterapeutiske behandlingsmetode, herunder Psykodynamisk psykoterapi Systemisk terapi Kognitiv adfærdsterapi Teoretisk undervisning i metoden 60 timer over 2 år Godkendt undervisningsforløb i godkendt uddannelse redegøre for historisk udvikling, behandlingstilrettelæggelse, effektmål Fordybelse i et specifikt emne Klinisk teoretisk skriftligt opgave Godkendt af uddannelses- Institutionen 2 Anvendelse af teori i klinisk praksis Psykodynamisk psykoterapi Systemisk terapi Kognitiv adfærdsterapi Udført terapi 80 sessioner under supervision Supervision 60 sessioner individuelt eller 100 sessioner i gruppe Godkendt supervision 3 Bevidsthed om indflydelsen af egen tænkning, følelser og adfærd i den terapeutiske relation 4 Gennemføre undersøgelse af patienten og ud fra dette vurdere anvendelse af terapeutisk metode eller behov for modifikation af metoden 5 Vurdere effekt af behandling 6 Udvise kendskab til supervisionsteorier 7 Udføre psykoterapisupervision af individuelle forløb 10 sessioner Demonstrere udforskningen og anvendelsen af denne bevidsthed i det terapeutiske arbejde Vurdering/Caseformulering under inddragelse af Udviklingspsykologi, Psykopatologi, Diagnostik, Psykologi, Sociale forhold, Evidensbaseret praksis Egenterapi: 100 sessioner i gruppe eller 60 sessioner indiv. Ved KAT kan halvdelen af egenterapien foregå som feedback på egen stil med videooptagelse Gennemførelse af undersøgelsen Mindst 5 assessments Udføres under supervision under og efter behandling Litteraturstudium og/eller teoretisk kursus Udføres under supervision af en supervisor 5 sessioner Gennemført egenterapi og evt. feedback på egen stil. Dokumenteret af godkendt terapeut/supervi -sor Audit ved supervisor Godkendt supervision Godkendt af supervisor Godkendt af supervisor 10

11 Uddannelsen til supervisor i psykoterapi Målet er, at sikre kompetencen indenfor den valgte psykoterapiretning, og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle teori og praksis til andre. Supervisoruddannelsen bør således være en yderligere specialisering og fordybelse i den valgte psykoterapeutiske retning. Som supervisor er det nødvendigt at holde sig orienteret om teoriens og metodens seneste udvikling. Formidlingstræning og -teorier må beherskes med henblik på at uddanne og supervisere specialister i psykoterapi og andre faggrupper indenfor klinisk psykiatri. Indhold og omfang af supervisoruddannelsen Påbegyndelse af supervisoruddannelsen forudsætter færdiggjort specialistuddannelse i psykoterapi indenfor den valgte retning og to års praktisk klinisk og undervisningsmæssig erfaring. Udøvet supervision: 80 sessioner. Modtaget teori: 40 timer. Minimum 30 timer indenfor den valgte retning. Artikel eller foredrag Der skal skrives en artikel eller holdes foredrag/undervisning om supervisionsteorier. Modtaget supervision: 40 sessioner á min. 45 minutter supervision af supervision individuelt eller i gruppe med max 6 deltagere af supervisor indenfor samme retning.. Kompetence: Ved supervisoruddannelsen opnås kompetence til at supervisere, yde undervisning og tilbyde egenterapi på specialistuddannelsen i psykoterapi. Desuden er det hensigten, at supervisor udnytter sine kvalifikationer i forskellige behandlingsmiljøer. I supervisionen skal indgå vurdering af effekten af supervisionen. Det anbefales at anvende ratingscales og AV-udstyr. Undervisere og supervisorer: Personer med supervisorkompetence indenfor den valgte retning godkendt i BUP-DK, DPS eller Dansk Psykologforening. Såfremt supervisor ikke er godkendt i BUP-DK, skal supervisors godkendelse dokumenteres, når der ansøges om godkendelse af uddannelsen som supervisor i psykoterapi I skemaet er kompetencekrav, læringsmetode og evalueringsstrategi for 11

12 supervisor uddannelsen stillet op. Kompetencekrav Læringsmetode Evalueringsstrategi 1 Rutine i anvendelse af den psykoterapeutiske behandling både individuelt og i gruppe Aktivt udøvende metoden Gennemførte forløb Mestre en metode af psykoterapeutisk behandling Aktivt udøvende metoden Gennemførte forløb 2 Redegøre for supervisionsteorier 3 Erhverve og anvende supervisionspædagogiske færdigheder Teoretisk undervisning 40 timer Artikel, undervisning eller foredrag om supervisionsteorier Kursus 40 timers individuel eller 50 timers gruppesupervision af udført supervision Godkendt af uddannelsesinstitutionen Godkendt supervision 4 Rutine i supervision Udøve 80 timers Godkendes af supervision uddannelsesinstitutionen 5 Vurdere effekten af supervision Dialog med supervisor Godkendt af supervisor 12

13 Godkendelsesprocedurer Godkendelse af grunduddannelsen i psykoterapi: Sker ved elektronisk fremsendelse af udfyldt ansøgningsskema (hentes på og vedlagt indscannet dokumentation for de enkelte dele i det samlede uddannelsesforløb til Videreuddannelsesudvalget i BUP-DK. Se Godkendelse af specialistuddannelse i psykoterapi: Sker ved elektronisk fremsendelse af udfyldt ansøgningsskema (hentes på og vedlagt indscannet dokumentation for de enkelte dele i det samlede uddannelsesforløb til Psykoterapiudvalget i BUP-DK. Se Godkendelse af supervisoruddannelse i psykoterapi: Sker ved elektronisk fremsendelse af udfyldt ansøgningsskema (hentes på og vedlagt indscannet dokumentation for de enkelte dele i det samlede uddannelsesforløb til Psykoterapiudvalget i BUP-DK. Se Godkendelse af specialist- og supervisoruddannelsesinstitutioner/steder: Vurdering og godkendelse af den enkelte uddannelse eller dele heraf sker ved henvendelse til Psykoterapiudvalget gennem en redegørelse for uddannelsens: 1) Adgangskriterier 2) Uddannelsens omfang og indhold 3) Evalueringsmetoder 4) Lærerkræfter, som skal være supervisorgodkendte i psykoterapi i BUP- DK. 5) Egenterapi eller Feed-back på egen stil 6) Mulighed for at udfærdige skriftlig opgave En godkendelse af psykoterapeutiske uddannelser er gældende i 5 år, hvorefter der skal ske en genansøgning. BUP-DK s bestyrelse er ankeinstans for godkendelse af uddannelsessteder. Det påhviler uddannelsesinstitutionerne at gøre udvalget opmærksom på væsentlige ændringer i uddannelsen herunder ændring i lærerkræfter. Det er sjældent at uddannelsstederne kan opfylde alle kravene til en specialistuddannelse eller supervisoruddannelse i psykoterapi. I ansøgningen må uddannelsesstederne redegøre for, hvilke krav de kan opfylde i forhold til den pågældende uddannelse. Uddannelsesreglerne gælder for børne- og ungdomspsykiatere. Der er i 2005 indgået en samarbejdsaftale med Dansk Psykologforening. Ifølge denne kan psykologer, som er specialister i psykoterapi og godkendt i Dansk Psykolog Forening efter ansøgning blive anerkendt på specialistniveau under forudsætning af to års klinisk børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring. Desuden kan psykologer, der er supervisorgodkendt i børnepsykologi i Dansk Psykologforening og som har arbejdet minimum to år i børne- og ungdomspsykiatrien, godkendes på specialistniveau i psykoterapi, forudsat at de også har en psykoterapeutuddannelse som opfylder kravene til specialist til psykoterapi gældende for børne- og ungdomspsykiatere. Det samme gør sig gældende for specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri, der har 13

14 en psykoterapeutuddannelse som nævnt. Ved ansøgning om godkendelse skal anvendes samme ansøgningskema, som lægerne bruger. Psykologer der har godkendelse som supervisor i psykoterapi i Dansk Psykologforening kan efter ansøgning umiddelbart blive anerkendt på supervisorniveau i BUP-DK. Psykologer, der kun er supervisor godkendte i Dansk Psykologforening, og som ikke har to års klinisk børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring, vil ikke kunne fungere som supervisor på grunduddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. For andre faggrupper kan godkendelse på specialist- og supervisorniveau opnås efter en individuel vurdering i henhold til ovenstående kriterier og ansøgerens erfaring indenfor klinisk børne- og ungdomspsykiatri. Ved godkendelse på specialistniveau af person fra anden faggruppe vil vedkommende have godkendelse til at supervisere yngre læger på grunduddannelsen i psykoterapi. Ved godkendelse på supervisorniveau kan vedkommende undervise og supervisere på psykoterapeutiske uddannelser, der søger godkendelse som specialist- eller supervisoruddannelse i psykoterapi ved BUP-DK. Oplysninger om godkendte specialistuddannelser, godkendte specialister i psykoterapi og godkendte supervisorer i psykoterapi kan findes på Der henvises i øvrigt til Målbeskrivelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvoraf det fremgår hvilke kompetencer i speciallæge uddannelsen, der tilegnes under grunduddannelsen i psykoterapi. GENERELLE BEMÆRKNINGER Etik Det er god klinisk praksis, at indikation for at tilbyde psykoterapeutisk behandling vurderes for alle patienter, som henvises til behandling for psykisk lidelse. Psykoterapeuten må være fortrolig med lægeforeningens etiske regler især 13 og Seksuelle relationer mellem læge og patient En læge må ikke indlede et seksuelt forhold til en patient, som aktuelt er i behandling hos lægen. 14. Arv og gaver til læger En læge, der bliver bekendt med, at en patient ønsker at begunstige lægen gennem gavemæssige eller testamentariske dispositioner, skal sikre sig, at ønsket ikke er et udslag af patientens svaghedstilstand og afhængighed af lægen. Som i andre læge/patientforhold påhviler det psykoterapeuten at søge supervision hos erfarne kolleger ved behov. Forskning og kvalitetsudvikling Psykoterapeutisk behandling bør foregå med evidensbaserede behandlingsmetoder. 14

15 Psykoterapeuten bør være i stand til at opsøge, vurdere og formidle ny viden indenfor forskning i psykoterapi. Dette bør indebære kendskab til både effekt- og procesforskning. Kvalitetsudvikling og/eller forskning bør indgå som en naturlig del af al psykoterapeutisk behandling. Organisering af uddannelserne Grunduddannelsen er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen, hvorfor ansvaret for sikring af denne påhviler det enkelte uddannelsessted. I praksis er der et samarbejde mellem afdelingerne i en region om et eller flere uddannelseselementer. Dele af den teoretiske uddannelse dækkes ved deltagelse i to specialespecifikke kurser i speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri: Introduktionskursus og H- kursus i psykoterapi. Specialistuddannelsen i psykoterapi er oftest organiseret i private institutter og i begrænset omfang i offentligt regi. Supervisoruddannelsen findes i begrænset omfang og er organiseret af private institutter. De lægger vægt på fortsat fordybelse efter endt specialistuddannelse i psykoterapi. 15

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI REVIDERET 2014 PSYKOTERAPIUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK INDLEDNING...3 DE TRE NIVEAUER I UDDANNELSEN...4 Grunduddannelsen

Læs mere

BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI PSYKIATRI SEPTEMBER 2008 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER DANSK PSYKIATRISK SELSKAB

BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI PSYKIATRI SEPTEMBER 2008 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI PSYKIATRI SEPTEMBER 2008 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER DANSK PSYKIATRISK SELSKAB 1 INDLEDNING 3 Kommissorium...3 Forslag på baggrund af situationen

Læs mere

Betænkning om uddannelse i. psykoterapi. Revideret juni 2011. Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder 1

Betænkning om uddannelse i. psykoterapi. Revideret juni 2011. Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder 1 Betænkning om uddannelse i psykoterapi Revideret juni 2011 Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder 1 Indholdsfortegnelse De tre niveauer i uddannelserne... 3 Organisering af uddannelserne...

Læs mere

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI JUNI 2008 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDLEDNING 3 Kommissorium 3

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning.

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning. Supervisoruddannelse Målsætning Målet er at sikre kompetencen indenfor den valgte metode og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle metoden til andre. Supervisoruddannelserne bør derfor både være

Læs mere

UDKAST DECEMBER 2007

UDKAST DECEMBER 2007 UDKAST DECEMBER 2007 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 FORORD 4 INDLEDNING 5 Kommissorium 5 Forslag på baggrund

Læs mere

Psykoterapibetænkningen

Psykoterapibetænkningen Psykoterapibetænkningen Dansk Psykiatrisk Selskabs (DPS) psykoterapibetænkning udstikker rammerne for danske psykiateres psykoterapeutiske uddannelse. Betænkningen udkom første gang i 1993 og er siden

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi () 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på www.e-fond/etf. Men man kan med fordel læse denne vejledning, fordi det er disse oplysninger, som skal

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

'Supervisoruddannelsen'

'Supervisoruddannelsen' Kreds Aarhus udbyder 'Supervisoruddannelsen' I foråret 2017 er det muligt at deltage i supervisoruddannelsen i Kreds Aarhus (se indhold og formelle krav nedenfor eller se mere på www.dp.dk). Det vil blive

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren Indledning Studiebeskrivelse Parterapi og sexologi er to forskellige videnskaber, som sjældent bliver forenet. I praksis er der ofte

Læs mere

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse inden for den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært til psykologer,

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Collabri fidelity skala

Collabri fidelity skala Collabri fidelity skala (2015) Evaluator: Dato: Bemærk: Evaluatorer udfylder denne skala på baggrund af de notater, han eller hun har taget i forbindelse med besøget i Collabri-organisationen samt ud fra

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

i Arbejds- og organisationspsykologisk rækker har der i mange år været en vis reservation over for at etablere en specialistuddannelse

i Arbejds- og organisationspsykologisk rækker har der i mange år været en vis reservation over for at etablere en specialistuddannelse Uddannelse Af Jógvan Petersen Ny specialistuddannelse Den 1. januar 2001 træder DP s ny specialistuddannelse for arbejds- og organisationspsykologer i kraft. Uddannelsen svarer i store træk til den ramme,

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Kontrakt mellem. Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. xxx

Kontrakt mellem. Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. xxx Kontrakt mellem Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen og xxx Aftalen vedrører: xxx udvikler kurser til Specialpsykologuddannelsen indenfor hhv. Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri, samt udvikler

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab:

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: Esbjerg den 26. oktober 2013 Til: Dansk Psykologforenings Bestyrelse Stockholmsgade 2100 København

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Blanket til dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog. 3. Adresse: adresse: Telefonnr.:...

Blanket til dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog. 3. Adresse: adresse: Telefonnr.:... Ansøgningsskema Se eksempel på udfyldelse af blanketten på Psykolognævnets hjemmeside 1. Navn:..... 2. CPR-Nr.:.. Hvis ansøger ikke har et dansk cpr.nr. oplyses i stedet fødselsdato (dd-mm-år). 3. Adresse:..............

Læs mere

DANSK PSYKOANALYTISK SELSKAB DANISH PSYCHO-ANALYTICAL SOCIETY COMPONENT SOCIETY OF THE INTERNATIONAL PSYCHO- ANALYTICAL ASSOCIATION

DANSK PSYKOANALYTISK SELSKAB DANISH PSYCHO-ANALYTICAL SOCIETY COMPONENT SOCIETY OF THE INTERNATIONAL PSYCHO- ANALYTICAL ASSOCIATION DANSK PSYKOANALYTISK SELSKAB DANISH PSYCHO-ANALYTICAL SOCIETY COMPONENT SOCIETY OF THE INTERNATIONAL PSYCHO- ANALYTICAL ASSOCIATION DEN PSYKOANALYTISKE UDDANNELSE 12. maj 2005, revideret ved generalforsamlingen

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard Specialisering i Fysioterapi Mette Weje Østergaard 2-3-2017 Baggrund * Specialistordning fra 2000 * 65 specialister i dag * Den kliniske karrierevej * Det bedste for patienten Speciale struktur Definition

Læs mere

1. Beskrivelse af supervision i specialiseringsordningen

1. Beskrivelse af supervision i specialiseringsordningen Dato: 20. marts 2017 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Til: Potentielle ansøgere til specialist (1. del) og potentielle supervisorer (2. del) 1. Beskrivelse af supervision i specialiseringsordningen Hvad er supervision

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juni 2005 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Mål 5 3 Målbeskrivelser 6 4 Overordnet tidsmæssig ramme 7 5 Individuel

Læs mere

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold 2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016 2. Hold Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne specialister i klinisk sexologi. Regi Uddannelsen udgår fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet,

Læs mere

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien Kortlægning Af A. Trillingsgaard, P.H. Cohn og J. Thybo PSYKOLOGERNE i børne- og ungdomspsykiatrien Hvem er de, hvordan ser deres kompetencer ud, er de glade for jobvilkårene, hvordan ser de på ledelse.

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi Hold

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi Hold 2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2017-2019 2. Hold Formål At bibringe deltagerne en viden både teoretisk og praktisk om sexologisk behandling, som gør deltageren i stand til at behandle

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 28 Regionshuset Viborg Psykiatri-social Skottenborg

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Oftalmologi Specialet Faglig profil

Oftalmologi Specialet Faglig profil Oftalmologi Specialet Uddannelsen til speciallæge i øjensygdomme sker på hospitalsafdelinger og i øjenlægepraksis og kombinerer medicinske og kirurgiske krav og færdigheder indenfor specialet. Dertil kommer

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

Autorisationsordning for psykologer. Retningslinier for den praktiske uddannelse

Autorisationsordning for psykologer. Retningslinier for den praktiske uddannelse Autorisationsordning for psykologer Retningslinier for den praktiske uddannelse December 2002 med ændring af maj 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Formålet med den praktiske uddannelse 3 Kapitel 2:

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

MOTIVATION. Når samarbejdet starter

MOTIVATION. Når samarbejdet starter MOTIVATION Når samarbejdet starter SAMARBEJDSAFTALE OM DIT UDDANNELSESFORLØB Samarbejdsaftalen med din kliniske vejleder og dig er en forudsætning for, at I sammen får et fælles ansvar og forståelse

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder. Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 2: Børnepsykiatriskambulatorium Blok 3: Ungdomspsykiatrisk ambulatorium Blok 4: Dag-/døgnafsnit for unge, herunder fokuseret ophold i

Læs mere