E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N"

Transkript

1 E N E RG ITJENESTEN

2 Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den lokale energitjeneste uvildig og skræddersyet hjælp til dig vil gøre det let for den enkelte at spare på energien og selv bidrage til anvendelsen af vedvarende energi. s styrke er den uvildige og skræddersyede rådgivning, som gives direkte til borgeren, foreningen, butikken eller institutionen. Herved gøres de mange informationer, fra andre aktører, personlige og vedkommende det handler om dig! Vi udfordrer dig altid s medarbejdere tager udgangspunkt i samtalen. Vi har en holdning til, hvad der er en god helhedsorienteret løsning og går derfor i dialog med spørgeren for at finde ud af, hvad der passer bedst i den konkrete situation. Altid samarbejde Mange opgaver løses bedst, når flere parter inddrages. Derfor er altid åben for samarbejde. Det kan være på det helt lokale plan med grundejerforeninger og naboer, på det kommunale plan eller når landsdækkende aktiviteter henviser til s telefonrådgivning. Landsdækkende og lokale er en landsdækkende organisation. Men vi har altid det lokale udgangspunkt. Derfor har vi 6 centre med 10 lokale Energitjenester et center for hver region samt et ø-center. Vi målretter indsatsen For at sikre den rigtige indgang for alle er indsatsen delt op på 4 søjler : 1. Spørg om energi en gratis energirådgivningsservice for borgere 2. Skolernes EnergiForum en service for lærere og elever 3. Håndværkernes EnergiForum en service for håndværksvirksomheder i byggeriet 4. Grønt Diplom en certificeringsordning for mindre virksomheder Herved sikres den helt rigtige tilgang til hver målgruppe. Alle regionale centre kan tilbyde hjælp inden for alle søjlerne. og vi bliver brugt Rigtig mange danskere ønsker information om energibesparelser og vedvarende energi. s rådgivningsservice er blevet en rigtig stor succes. Derfor skal der i årene frem over findes flere midler, så den store efterspørgsel kan efterkommes. På de efterfølgende sider kan du læse mere om de enkelte tilbud. Både de gratis og dem, hvor vi kommer ud af kontoret, og derfor må tage betaling for aktiviteten. God læselyst. Udgiver s Sekretariat Redaktionsadresse: Dannebrogsgade 8a 8000 Århus C Tlf.: Redaktion Claus Christensen, Margit Beuschau Lindstrøm, Ejvin Beuse Redaktionen afsluttet 14. april 2009 arbejder for en ressource- og miljøbevidst energiforsyning via energibesparelser og anvendelse af vedvarende energikilder. Foto: Jonna Fuglsang Keldsen, med undtagelse af siderne 5, 6, 10, 11, 14, 15, og 21 Layout: Søren Kirkemann Tryk: Chronografisk Oplag: 1000 eksemplarer Gengivelse af artikler m.v. ses gerne - men med kildeangivelse

3 4 VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN 5 en succeshistorie Spørg om energi Da startede, var målet dobbelt. Der skulle både være mangeartede lokale energispareaktiviteter og en samlet enhed, som kunne håndtere store nationale indsatser. Disse to sider skulle fungere sammen. På dette tidspunkt stod det dårligt til med begge dele, men havde muligheden for at få en nøgleposition. Baggrund Før startede i 2005, havde energibesparelser og vedvarende energi været stærkt politisk nedprioriteret. Det politiske signal havde været, at det var markedet, der skulle drive energiindsatsen. Det betød, at bevillingerne til de lokale Energi- og Miljøkontorer var blevet stoppet. Energioplysningen var blevet lukket. Den Grønne Fond og Den Grønne Jobpulje var blevet afviklet, og miljøbistanden til udviklingslande lagt ind under den almindelige fattigdomsbekæmpelsesindsats. Da et politisk bredt energiaftale i 2004 banede vej for Energisparepuljen, gik Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) sammen med energi- og miljøforeningerne repræsenteret ved Samvirkende Energiog Miljøforeninger (SEK) for at beskrive, hvordan energibevægelsen kunne bringes videre. Der skulle gå nogle år, før emnet sammen med klimadebatten for alvor kom på alles læber og fik regeringens opmærksomhed. Men OVE og SEK viste karakterstyrke ved at benytte lejligheden til at rejse energibevægelsen. Projektet kom til at hedde Energispareindsats Lokal information og iværksættelse og blev det største projekt under navnet. Hovedmålet var som nævnt at skabe en stærk national aktør samtidigt med, at der var velfungerende enheder med aktiviteter rundt i landet, der kunne engagere samarbejdspartnere og borgere lokalt. Løbende udvikling har løbende udviklet sig. Vi er blevet evalueret både i forbindelse med en samlet evaluering af Energisparepuljen og som en del af evalueringen af den samlede nationale energispareindsats. I evalueringen af den samlede energispareindsats fra 2008, skriver Catinet Research bl.a.: er egnet til at indgå som vedvarende element i formidlingen af puljens resultater som følge af deres målgruppe, de lokale kontorer og det ensartede tilbud. Central aktør Et eksempel på s evne til at samarbejde med andre aktører har været samarbejdet omkring SparEnergi.dk og SparEnergi- Prisen, hvor det er lykkedes at samle en række centrale energispareaktører omkring en fælles indsats. Det er dejligt at se, at i dag har fået den centrale rolle i den danske energispareindsats. Det er vigtigt, at det ikke kun er kommercielle selskaber, der med forskellige dagsordner styrer udviklingen. er et fremragende eksempel på, hvordan det danske foreningsarbejde positivt kan bruges til at sikre fundering, engagement, udbredelse, forståelse, gennemslagskraft, samarbejde mv. omkring et emne som energibesparelser, der på samme tid er meget enkelt at forstå, men i mange sammenhænge meget kompliceret at gennemføre. Kåre Albrechtsen Leder af fra Unikke webbesøg pr. dag En del af s arbejde er at svare på spørgsmål om energi. Hver dag kontakter almindelige borgere vores medarbejdere med spørgsmål om alt fra glødepærer til større energirenoveringer af boligen. Vi har fagligt kompetente medarbejdere, som besvarer spørgsmål både pr. telefon og via den internetbaserede spørgefunktion Spørg om Energi. Alle henvendelser dirigeres automatisk hen til den lokale Energitjeneste. To tredjedele af henvendelserne drejer sig om energibesparende tiltag, for tiden især omkring varmepumper, vinduer og isolering. En tredjedel af henvendelserne går på vedvarende energi, især solenergi og biomasse. Formålet med Spørg om energi er at give befolkningen gode råd til at gennemføre energibesparende foranstaltninger og i højere grad anvende vedvarende energi. Juni 05 Juni 06 Juni 07 Juni 08

4 6 VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN 7 Spørg om energi når gode råd er gratis Kender du? Kan solceller bruges til opvarmning?. Der er ingen afbryder på min stikkontakt hvad skal jeg gøre?. Kan det betale sig at udskifte min hulmursisolering?. Hvordan er økonomien i et jordvarmeanlæg?. Skal jeg montere forsatsvinduer eller nye energiruder?. Spørgsmålene udgør blot et lille udpluk af henvendelser, som hver dag giver fagligt kvalificerede svar på. Gode råd om energibesparelser er ikke nødvendigvis dyre, for som almindelig borger kan man kontakte sin lokale Energitjeneste, enten pr. telefon eller mail, for at få gode råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af boligen. Henvendelserne handler både om energibesparelser og mulighederne for at anvende vedvarende energi. I hver af de 10 lokale Energitjenester sidder der kompetente medarbejdere, der beredvilligt hjælper danske borgere med at få foretaget de mest fornuftige energiløsninger. Medarbejderne hos giver ikke bare de svar, der ligger umiddelbart lige for. I stedet gør medarbejderne en dyd ud af at spørge ind til den konkrete sag, så vejledningen kan gives på et så forsvarligt grundlag som muligt. Samtidig kan danskerne være sikre på, at svarene også er konkrete, for vil gerne hjælpe folk videre fra tanke til handling.? Hvilken opvarmningsform er bedst i mit tilfælde? Hej. Hvad skal jeg gå efter? Jordvarme, solvarme, naturgas, pillefyr, oliefyr? Jeg kunne godt tænke mig gulvvarme i kælderen og så radiatorer på første salen. Hvad giver den laveste udgift set over mange år i forhold til investering og løbende udgifter? (spørgsmålet forkortet af red.)! Svar: Jeg gætter på, at der er naturgas, der hvor du bor, så det er en løsning, der ligger lige for. Den store udgift er nok etablering af et vandbåret fordelingssystem i form af radiatorer og gulvvarme, som du jo mangler, hvis du har el-varme. På vores hjemmeside findes der et tema, der handler om netop de overvejelser, du er i gang med. Prøv at kikke der i første omgang. Skal du have gulvvarme i kælderen, vil det sikkert være nødvendigt at grave ud, så du kan etablere en isolering, der er op to date, og det kan fylde cm ekstra, hvis det skal være godt. Netop ved gulvvarme er det vigtigt at begrænse varmetabet nedad, ellers bliver det rigtigt dyrt at anvende det. Læg i øvrigt mærke til, hvad det energimærke, du sikkert har modtaget siger. Her er en liste over rentable besparelser, der bør indarbejdes i dine forbedringsplaner. står efterhånden stærkt i danskernes bevidsthed. I en undersøgelse foretaget af Capacent Epinion i august 2008 stillede man danskerne spørgsmålet: Hvor vil du henvende dig for rådgivning om at spare på energi?. Undersøgelsen viste, at kommer ind på en tredje plads, kun overgået af Elsparefonden og Elselskaberne. Man finder på talrige boligmesser landet rundt. I 2008 besøgte tusinder af danskere Gør din bolig bedre i Århus, Frederikshavn, Viborg, Haderslev, Svendborg og oplevede her, de lokale Energitjenester demonstrere forskellige energibesparende tiltag i boligen. Desuden optrådte både på Byg og bolig i Bella i København og Boligdrømme for alle i Messecenter Herning. har selvfølgelig et ønske om, at så mange danskere som muligt får kendskab til organisationen. Når det gælder om at øge kendskabet, er trykte og elektroniske medier gode platforme. Artikelsamarbejder med blandt andre Jyllands Posten, Den Blå Avis og Land & Liv samt aftaler med en række lokale aviser udbreder hele tiden kendskabet til. Statistik fra Infomedia viser, at i 2008 var nævnt ikke færre end 1310 gange i trykte medier. Hver uge kan læsere få gode råd og vejledning om emner som solvarmeanlæg, energimærkning, isolering, jordvarme, belysning og andre emner, der har med energibesparelser og vedvarende energi at gøre. optræder også i de elektroniske medier. I 2008 lavede en reklamekampagne, der kørte på samtlige TV-2-stationer. Under mottoet Kender du ham fra din lokale Energitjeneste?, fik den danske befolkning præsenteret det unikke tilbud om gratis og uvildige råd om energibesparelser og vedvarende energi. Energivejlederne hos optræder også jævnligt på landets store tv-stationer. I sommeren 2008 kunne danskerne, i programmet Go morgen Danmark på TV-2, Biografisk stof Dagblade Danske medier med webkilder høre om mulighederne for at installere solvarme i boligen, mens man lidt tidligere på året, også på TV-2, i programmet Basta, kunne opleve en af s eksperter deltage i en debat om kvaliteten af dansk producerede vinduer. De Københavnske seere fik på TV2 Lorry oven i købet en fin indføring i blandt andet solceller til opladning af f.eks. mobiltelefoner naturligvis med en medarbejder fra som faglig ekspert. Danske medier uden webkilder Erhvervsstof Sportsstof Webkilder

5 8 VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN 9 Fremtiden Skolernes EnergiForum arbejder hele tiden på at forbedre servicefunktionen Spørg om energi. En måde at forbedre funktionen på, er at spørge vores brugere til råds, som vi gør det med en brugerundersøgelse, som sættes i værk i Derudover sørger vi løbende for, at vores hjemmeside bliver opdateret med de vigtigste informationer om energibesparelser og vedvarende energi. Det er ambitionen, at hjemmesiden skal gøres endnu mere brugervenlig, så man hurtigt kan finde frem til den information, man søger. Vi bruger mange kræfter på, at så mange borgere som muligt får kendskab til. Derfor indleder vi gerne samarbejde med forskellige medier, der skriver om energibesparelser og vedvarende energi i danske boliger. For tiden oplever vi, at rigtig mange journalister kontakter os i deres research efter nyheder og information om energi. Det betyder, at meget ofte er nævnt i mediernes nyhedshistorier. Vi vil intensivere vores medieindsats endnu mere i fremtiden. Blandt andet er vi ved at lave s eget indstik, der vil blive bragt i en af de store landsdækkende aviser til efteråret. Skolernes EnergiForum, SEF, arbejder for at gøre det nemt og oplagt at undervise i energi. Det gør vi ved at tilbyde online undervisningsmateriale, hands-on kit, spil, undervisningsforløb og kurser for lærere, der gerne vil inddrage emnet i deres undervisning. Skolernes EnergiForum har i 2008 tilknyttet over 1600 skoler med mere end 1900 lærere i energilærernetværkets liste og driver blandt andet en online undervisningsservice med bl.a. undervisningsmidler og hands-on udstyr til rådighed for undervisere. Den direkte tilknytning til lærerne betyder, at tilbud havner hos den rigtige modtager, og SEF kan på den måde indgå i strategiske samarbejder med stor effektivitet. SEF har i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings skoletjeneste og Friluftsrådets Grønt flag grøn skole formået at skabe Klimakaravanen, som tilbyder en lang række aktiviteter omkring klima og energi. Gennem dette samarbejde har vi kontakter til navngivne lærere på stort set alle skoler i hele landet. SEF er kendt for høj kvalitet og troværdighed med en klar holdning til energispørgsmålet. SEF gennemfører årligt mere end 140 skolebesøg, deltager i naturvidenskabsfestival, miljøfestival og andre offentlige arrangementer.

6 10 VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN 11 Klimakaravanen besøger 148 skoler Skolernes EnergiForum lærerens bedste ven i energiundervisningen Det er en stor udfordring for den Ikke færre end 148 af landets skoler vil inden FN s klimatopmøde i København 2009 få besøg af Klimakaravanens bus. Klimakaravanen er et undervisningstilbud, som henvender sig til klasses elever og deres lærere i hele landet. Bussen, som i øvrigt kun er en del af Klimakaravanens mange tilbud, er spækket med udstyr, oplevelser og undervisningsaktiviteter, der sætter klimaforandringer og energibesparelser til debat. Klimakaravanen i Sønderborg I Sønderborg fik eleverne en stor oplevelse, da Project Zero og Danfoss Universe bidrog til at gøre Klimakaravanens besøg til et fornemt arrangement. Der blev lejet et cirkustelt, og dagen fik på en både underholdende og seriøs måde sat klima og miljø på dagordenen. Børn og unge er både storforbrugere af energi og samtidig voldsomt bekymrede for den globale opvarmning. Faktisk bruger danske teenagere 20% mere energi end andre voksne i en husstand, så derfor er der god grund til at fokusere på de unges energiforbrug. De unges bekymring for udviklingen på klimaområdet skal der tages hånd om i form af oplysning og debat, og det er netop hvad Klimakaravanen gør, når klassen spiller Kontrakten energien på spil. I spillet er eleverne 4 konkurrerende firmaer, som skal anvise de mest effektive forandringer, til at nedbringe energiforbruget og sikre komforten bedst muligt i deres skolebygning. Men Klimakaravanen er ikke kun ord og holdninger. Klimabussen medbringer også såkaldte hands-on aktiviteter. I løbet af dagen har eleverne travlt med at lave forsøg med solceller, solfangere, brintbiler, kondicykler, vindmøller og meget andet. Vi har 16 forskellige aktiviteter. De er delt op i temaer. Et tema handler om transport. Eleverne presser rapsolie, som biler kan køre på, og så er der også modelbiler, der kan køre på brint, fortæller Charlotte Hansen. Hun er en af tre Fantastisk gejst i Klimakaravanen Her til aften var jeg ordstyrer på et debatarrangement i forbindelse med Klimakaravanens besøg i Sønderborg. Et panel af unge lavede oplæg til paneldeltagerne med forslag, der efterfølgende blev debatteret. Det var utroligt at opleve den gejst de 20 unge kløede på med. En stor tak til jer alle for jeres indsats og til Eckersberg Friskole for et fremragende arrangement. Benny Engelbrecht, medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. (Citat fra Engelbrechts blog) medarbejdere fra, der rejser rundt med Klimabussen. Eleverne kan også få en konkret fornemmelse af, hvad energi er. De kan for eksempel med en kondicykel opleve på egen krop, hvad en kwh er, forklarer Charlotte Hansen, som tilføjer: En af ideerne med Klimakaravanen er også, at vi kan præsentere noget udstyr, som skolerne ikke normalt har råd til. Klimakaravanen giver også de unge mennesker nogle gode råd til selv at spare på energien. For eksempel opfordres eleverne til at gå eller tage cyklen i skole frem for at blive kørt derhen i bil. Hvis bilen droppes, og der er 2½ km til skolen, vil eleven udlede 150 kg CO2 mindre pr. år, og forældrene kan spare kr. om året på benzinforbruget. Og så er det både sundt og sjovt at cykle. almindelige lærer at følge med i den rivende udvikling samfundet gennemgår. Det gør det ofte vanskeligt at omsætte den nye viden til spændende undervisning. Lærerne er således meget afhængige af, at interessenter tilbyder support, undervisningsmaterialer og hjælper med spørgsmål som stilles pr. e- mail. Men det er netop, hvad Skolernes EnergiForum tilbyder. I 2008 modtog og besvarede SEF i øvrigt mere end 600 henvendelser om undervisning. Solceller i undervisningen Skolernes EnergiForum har flere steder i landet afviklet en kursusrække, der kaldes Lav selv solceller på centre for undervisningsmidler. I efteråret 2009 tilbydes gratis regionale kurser til medlemmer af energilærernetværket. Eleverne laver selv solceller og oplever helt konkret, hvilke begrænsninger og potentialer, der er for drift af forskellige mindre batteridrevne apparater, såsom små byg-selv biler, mp3-afspillere, mobiltelefonopladere, både, radioer, ghettoblaster, Original Message From: Lisbeth Christiansen To: Janus Hendrichsen Sent: Friday, November 07, :18 PM Subject: Re: Præsentation fra Hoptrup Hej Janus Jeg har allerede afprøvet solcellerne med to 7. klasser. Oplægget var en anden strømforsyning og forskellen i serie og parallelforbindelse. Jeg viste dem hvordan solcellen skulle laves. Vi talte om serie og parallelforbindelse (vi er lige færdige med deres første strømemne). De skulle nu selv finde ud af resten, hvilken motor de ville bruge, hvordan bilen skulle se ud osv. Dette brugte vi en dag på = 5 lektioner. Stor succes de fik repeteret nogle ting fra den alm. fysik undervisning og arbejdede derefter meget naturfagligt. Dvs lave hypoteser og afprøve og derefter forbedre. De vidste bare ikke at det var det de gjorde. Alle havde en rigtig sjov dag, som vi selvfølgelig også sluttede med et kapløb. Venlig hilsen Lisbeth Christiansen motorer, ventilatorer, osv. Idéen er, at man erstatter eller supplerer batterier til de givne apparater med solceller. Det er meningen, at solceller i undervisningen også skal fungere som afsæt for miljø- og energidiskussioner i klassen. For eksempel kan CO2 -udledning fra fossile brændsler sættes over for de konkrete muligheder, der er for at inddrage vedvarende energi i den eksisterende energiforsyning. Medarbejderne bag Skolernes Energiforum oplever, at eleverne er meget interesserede i den slags diskussioner, som både kan føres på et mere generelt niveau, men også kan gøres helt konkret ved at relatere til de unges eget energiforbrug. Tovholder for Skolernes Energi- Forum, Janus Hendrichsen, får mange positive tilbagemeldinger fra lærere, der har haft succes med at inddrage solceller i fysikeller natur/teknik -undervisningen.

7 12 VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN 13 Fremtiden Håndværkernes EnergiForum I forbindelse med Klimakaravanen har SEF fået både stor bevågenhed og mange nye kontaktlærere. I de kommende år vil vi fokusere på at udvikle nye elementer, der kan bruges til at køre en mere permanent skolebesøgstjeneste med en vifte af tilbud fra hands-on baseret undervisning til oplæg. Til dette formål vil vi udstyre en trailer med undervisningsmaterialer, som vil være tilgængelig i perioder for skoler i hele landet. Vi vil fokusere på at indgå nye partnerskaber og har allerede skrevet os ind i en ansøgning om bæredygtigt byggeri, hvor der vil blive udviklet en række hands-on aktiviteter, som kan bruges til en kursusdag med elever. I 2009 udvikler vi i samarbejde med Grønne Diplomer et koncept for institutionsbesøg i børnehaver, hvor vi kombinerer energigennemgang, certificering og aktiviteter for at motivere personalet til at ændre energivanerne på institutionerne. Ligeledes vil vi udvikle forskellige mindre tiltag for at udvide brugergrundlaget og indgå nye partnerskaber. Det skal sikre, at indsatsen bliver suppleret op med midler udefra, sådan at vi fortsat vil opleve vækst i antallet af udbudte services. Håndværkerne har en helt central rolle, når det drejer sig om at få installeret energibesparende løsninger i f.eks. boliger. Derfor har med Håndværkernes EnergiForum etableret et samarbejde med små og mellemstore håndværksvirksomheder om rådgivning og vejledning i energirigtige løsninger. Det er et samarbejde som sikrer, at flere borgere får mulighed for at modtage gratis og uvildig vejledning, til hvilke energispareaktiviteter, der er mest formålstjenlige at gennemføre både økonomisk, miljømæssigt og håndværksmæssigt. Håndværkernes EnergiForums opgave er at holde sig orienteret om nye bekendtgørelser, tiltag og udvikling inden for de teknologier, der kan anvendes til energieffektivisering. Den viden videreformidles til små og mellemstore håndværksvirksomheder, som dermed er klædt på til at foretage energibesparelser og gennemføre energieffektiviseringer hos forbrugere. Formidlingen af viden sker på forskellige måder: Kursustilbud både med og uden samarbejde med andre aktører Let adgang til information vedr. relevante temaer / artikler, faktaark, foldere m.v. (Eksempelvis: Hvilke besparelser og andre fordele kan der opnås ved efterisolering, efter tætning, omlægning til nyt varmesystem, etablering af ventilation med varmegenvinding, energieffektivisering af varmeanlæg osv.) Håndværkerkontakten (liste over håndværkere der vil arbejde seriøst med energibesparelser) Let adgang til lovmateriale Let adgang til deltagelse i netværk, der modtager landsdækkende og lokale nyhedsbreve, invitationer til lokale arrangementer m.v. Mulighed for deltagelse i erfa-møder (fyraftensmøder) Samarbejde med lokal fagperson til messer, udstillinger, byfester m.v. I Håndværkernes EnergiForum afholdes kurser og formidles/ distribueres infomateriale til håndværkere k Håndværkere opdateres indenfor de nyeste energispare-tiltag x Målgruppen får bedste service og rådgivning på miljørigtige energi-sparetiltag i deres boliger

8 14 VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN 15 Kursusaktiviteter Når man deltager i et kursus om Energiregler og Energiberegninger En vigtig aktivitet i Håndværkernes Energiforum har været efteruddannelse af håndværkere indenfor forskellige områder, som eksempelvis energirigtig projektering eller nye energieffektive byggeteknologier Efteruddannelses aktiviteter består oftest af kurser, der enten fungerer som en dags kurser eller strækker sig over 2-3 fyraftensarrangementer. Formålet er at opdatere håndværkerne og øvrige aktører inden for byggebranchen med den seneste information og viden inden for energibesparende tiltag og vedvarende energi. Kursusaktiviteten har udviklet sig fra at være enkelte oplæg, til at Håndværkernes Energiforum har hele kataloger med forskellige kursustilbud. Alle kurser kan findes på Håndværkernes EnergiForums hjemmeside. Kurser og fyraftensmøder bliver i stor udstrækning tilrettelagt sammen med de lokale brancheorganisationers repræsentanter, og der er rig mulighed for erfaringsudveksling mellem håndværksvirksomheder, projekterende virksomheder og andre specialister. Vi samarbejder også gerne med andre instanser om at sammensætte relevante kurser, f.eks.: SBi Grundfos, Rockwool Servodan, Tæthus ApS, Arkitema, Logstor Rør, Thyholm huse, PP rådgivning, Danfoss, Teknologisk Institut. Der afholdes eksempelvis kurser indenfor følgende emner: Energiregler og energiberegninger U-værdi- og varmetabsberegninger Kursusrække om lavenergibyggeri Tæthed i bygninger Energi, planlægning og byggeri set i et kommunalt perspektiv Kursusrække for varmemestre, ejendomsfunktionærer mv. Varmeteknik Karen Margrethe Høj er Energivejleder ved Midt og Østjylland. Hun har en faglig baggrund som Civilingeniør i arkitektur og er tidligere byggesagsbehandler. - Jeg holder en del kurser og foredrag om f.eks. energiberegninger og de nye energikrav i bygningsreglementerne. Derudover udfører jeg energiberegninger og besvarer henvendelser fra borgere, virksomheder mv. om energibesparelser og vedvarende energi. Et kursus om Energiregler og energiberegninger varer typisk 6 timer og starter altid med en introduktion. Deltagerne præsentere sig og fortæller lidt om, med hvilket behov og forventninger de kommer på kurset, og hvad deres baggrund er. Målgruppen til dette kursus er hovedsagelig arkitekter, konstruktører og andre, der ikke vil overlade alt om energi til ingeniørerne. Derefter præsenterer jeg de nyeste regler ved ombygning, nybyggeri eller tilbygning og lidt om sommerhuse. Vi bruger oftest en times tid på at gennemgå reglerne og deres konsekvenser på de forskellige bygningstiltag - både rent praktisk, men også juridisk - hvad gør jeg, hvis der eksempelvis opdages procedurefejl i en byggesag. Derefter laver vi energiberegninger. Vi gennemgår en del værdier for isolering, vinduer, varmeforbrug m.m., der kan give nogle tommelfinger regler for, hvor meget der skal til for at få et hus med en god energitæthed. Den sidste del af kurset bruger vi på at gennemgå et energiberegningsprogram. Alle deltagere medbringer deres egen computer, hvorpå vi installerer en prøveversion af SBI beregningsprogrammet Be06. Programmet gennemgås og vi laver en del beregninger. Kurset er hele vejen igennem bygget op, som aktivt deltagende udveksling mellem undervisere og deltagere derfor er der sat en begrænsning på max. 15 deltagere, så alle er med, og der er nok tid til den enkelte. Kurserne kan også skræddersyes til en virksomhed, så vi kan tage højde for problemstillinger, der er specifikke for netop deres arbejdsområde. Der er bl.a. holdt skræddersyede kurser for: Teknisk Landsforbund COK (den kommunale højskole) Silkeborg Kommune Århus Kommune Ringkøbing Kommune Herning Kommune Byggeteknisk forening i Århus Amt AART Herning Tekniske Skole Holstebro Byggetekniske Skole Kobra arkitekter (nu Årstiderne Arkitekter) Jeg var på et kursus om energiberegning hos. Kurset var veltilrettelagt og fyldestgørende. Der var plads til spørgsmål og faglig snak under hele forløbet. Karina Smith Lauritzen Jeg har været på kursus i energiregler og energiberegninger hos. Da dagen var gået var vi blevet grundigt indført i både regler og beregningsprogram. Jeg kan kun varmt anbefale kurset, som et meget givende opstartskursus. Steen B. Nielsen, Bakkes Tegnestue Jeg har fået meget ud af at være på energikursus ved Midt/Vest. Et kursus med er grundigt og professionelt udført efter min mening. Ulrik Møller, Arkitektfirmaet Bay Jørgensen Co.

9 16 VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN 17 Fremtiden Grønne Diplomer Indsatsen udvides. Da Håndværkernes Energiforum har haft en rigtig god udvikling og succes, udvides konceptet så det tillige rummer andre aktører end håndværkere - eksempelvis arkitekter, entreprenører, rådgivende ingeniører, byggesagsbehandlere i kommunen. Den udvidede målgruppe formaliseres ved at ændre navn til Byggeriets Energiforum. Det betyder ikke, at håndværkerne bliver ladt i stikken. Tværtimod vil et udvidet perspektiv, der spænder over alle byggeriets aktører betyde, at håndværkerne får en langt bedre opbakning i det daglige arbejde - fra alle sider. Byggeriets EnergiForums opgave er fortsat: At sikre i samarbejde med alle byggeriets parter - at håndværkerne og øvrige aktører inden for byggeri i Danmark har let og umiddelbar adgang til information om og indsigt i energibesparelser og vedvarende energi-teknologier. Dermed sikres en langt mere optimal forudsætning for at kunne vejlede om - og gennemføre - de mest energibesparende løsninger ude hos borgerne. Antallet af kurser har nået et niveau, hvor det passer til de ressourcer, der er til rådighed i. Der er et stort vidensbehov i og et stort behov for faglig udveksling og videndeling. Derfor videreudvikler i 2009 kursustilbud og seminarer / temadage med fagligt indhold, hvor aktuelle emner belyses fra flere vinkler, så vi stadig kan imødegå efterspørgslen. Tal og statistikker Kurser? Fyraftensmøder? 9 7 Seminarer? 2 6 Nyhedsmail Håndværkerkontakten Grønne Diplomer er simpel miljø- og energiledelse hos små og mellemstore virksomheder og institutioner, der konkretiseres ved et grønt diplom. Det Grønne Diplom uddeles kun ved at gennemgå en miljøcertificering. Miljøcertificeringen består af et enkelt miljøledelsesværktøj, som skal gøre energibesparelser til en integreret del af bevidstheden hos virksomhederne. Grønne Diplomer styrker arbejdet med CO2 besparelser, forebyggelse af miljøproblemer og fremmer sundhed og arbejdsmiljø. I øjeblikket består Grønne Diplomer af 4 ordninger: Grøn Bolig, Grøn Butik, Grøn Salon og Grøn Institution. Hver ordning har sine krav og metoder, der er afstemt efter forholdene. F.eks. skal Grøn Salon leve op til strenge krav om kemi i produkter. Og mens butikkerne får et konsulentbesøg, skal Boligafdelinger selv indsende et grønt regnskab. For at blive certificeret skal virksomheden eller institutionen have foretaget en energi- og miljøkortlægning og en vurdering af hvilke forbedringer, der vil være vigtige og givtige for virksomheden at få foretaget. Forbedringerne foretages på følgende miljøemner: j Udnævnelse med Grøn Diplom b 1. El 2. Varme 3. Vand 4. Affald 5. Grønne indkøb og kemi 6. Varesortiment 7. Andre miljømæssige tiltag/transport 8. Vedligeholdelse af miljøtiltagene 9. Miljøkommunikation/pædagogik Der skal hvert år vælges mindst to forskellige miljøemner, hvor man vil udføre forbedringer. De miljøemner, 1. år: Kortlægning af energi og miljøforhold 2. år: Miljørevision Udarbejde og vedtage miljøhandlingsplan l Overblik over mulige miljøemner c hvor der er valgt at udføre forbedringer, fremgår af diplomet, som også skal fornyes hvert år. Når alle væsentlige energi og miljøforbedringer på listen er udført, udpeges virksomheden som elitevirksomhed. Opgaven fremefter er at være aktiv på miljøkommunikation og selvfølgelig løbende at fastholde og forbedre allerede udførte miljøforbedringer. Eliten af Grønne Diplomer bliver godkendt årligt via telefonen. Små og mellemstore virksomheder defineres som: Butikker, dagligvarebutikker, kontorer, værksteder, frisører etc. Miljøkommunikation Udover arbejdet med indsatsområderne gennemføres en årlig kampagne, som synliggør arbejdet i forhold til kunder og beboere. Der er gennemført 2 landsdækkende kampagner med stor succes i alle grønne butikker. Kampagnen 1 ton mindre handlede om mindre CO2 og kampagnen Igen Igen fokuserede på genbrug. Kampagnerne danner grobund for nye netværk mellem aktører, der ikke har tradition for at samarbejde.

10 18 VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN 19 Den grønnere butik Grønnere hår Lone Jespersen, der er inde- Også hos frisørerne vinder kernen i hendes salon, men allige- gang af belysning og apparater for haver af butikken Rasmine i miljøcertificeringen frem. vel betyder diplomet noget for at se på el- og varmeforbrug,«for- Hadsund, blev glædelig over- Senest hos Frisør Haarfein hende: tæller energivejlederen. rasket, da hun modtog sin årsopgørelse på el. Ved at I Århus, hvor Frisør Bonnie Sørensen har fået grønt»for mig betyder diplomet et signal om kvalitet til kunderne. Man Grøn Salon ændre på sin butiksbelysning diplom. kan godt kalde sig økologisk frisør Seks krav stiller, før er forbruget faldet med Århus Stiftstidende var og alligevel have kemikalier på hyl- en frisørsalon kan få lov at kalde sig kwh på trods af, at ændringerne var foretaget inde i afregningsåret, og at der er blevet installeret butikskøling. på pletten og journalist Birgitte Krøyer beskrev forløbet hos Frisør Haarfein. Alt - lige fra kaffen på kanden, derne, for det er ikke noget, der ellers er kontrol med,«siger Bonnie Sørensen. Diplomet er bevis på, at Salon Haarfein opfylder de seks krav om- Grøn Salon. Kravene er: Indehaveren har viden om kemi og sundhed ved produkter. Ingen produkter i salonen indeholder kemiske stoffer, som er Af Peter Larsen, Nordjylland For et år siden fik alle butikker i rengøringsmidlerne i køkkenet, cykelparkeringen i baggården og ikke mindst til de farvestrålende hårprodukter på hylderne er enten kring kemi i salonen, som stiller for, at salonen kan godkendes. Næsten en hel dag brugte energivejleder Carsten Vej- opstillet på negativlisten. Salonen er særligt opmærksom på allergi og overfølsomhed. Afblegning af hår må kun foreta- Hadsund tilbudt at deltage i projek- økologiske eller så miljørigtige som borg, på at gen- ges i striber, eller så det ikke tet Grøn butik Hadsund. 14 butik- med et pænt udvalg af klassisk tøj, Forretningens elforbrug ligger på muligt. nemgå salonen. kommer i kontakt med hoved- ker sagde ja, og alle har i dag diplom på, at de tager hensyn til der er krydret med moderne tøj fra solide kvalitetsleverandører, målret- årligt kwh og har været stigende de sidste 3 år, før butikken I fire år har frisør Haarfein ligget i Jægergårdsgade, og i fire år har in-»først og fremmest tjekker vi alle deklarationer og kikker på ren- bunden. Der gøres rent med miljømær- energi og miljø i forbindelse med driften. De allerede opnåede resul- tet til den modne kvinde i alderen 35 og opefter. Hun har foreløbig inve- blev Grøn Butik. Belysningen i butikken bestod af mere end 100 spot- dehaver Bonnie Sørensen sørget for, at kunderne kunne få klippet og far- gøringsmidler. Hvad der serveres i salonen er også en del af koncep- kede rengøringsmidler. Hvis der sker servering i salonen, tater har betydet, at 7 nye butikker steret kr. i energibesparelser. lamper med 75 W halogenpærer, vet håret så økologisk og miljøhen- tet, og jeg har lavet en gennem- skal varerne være økologiske. har tilmeldt sig projektet i år. Som formand for Hadsund Handels- som ikke er specielt energieffektive. sigtsmæssigt som muligt. Torsdag Rasmine ligger på torvet i Had- standsforening er Lone Jespersen Vinduesbelysningen bestod af 6 stk. morgen fik hun papir på, at hun har sunds Bymidte. Rasmine er en butik godt tilfreds med initiativets forløb. 200 W halogenspot. Belysningen en ægte Grøn Salon i form af et di- udviklede meget varme, som virke- plom overrakt af repræsentant for de belastende for personalet en, Carsten Vejborg. Årlig beregnet besparelse hos Rasmine Nye lysstofarmaturer som grundbelysning, samt opsættelse af 18 metalhalogenspot som effektbelysning i stedet for 50 mindre effektive halogen spot kwh Ny vinduesbelysning, hvor 12 af de gamle halogenspot på 75 W erstatter 6 stk. halogenspot på 200W kwh stor del af året. Derfor er der også blevet installeret et klimaanlæg til at fjerne en del af varmen fra belysningen. Ved 1 års opfølgningen valgte Lone Jespersen at holde et år fri for energiinvesteringer, før hun går i Styr på kemien Grøn Salon-konceptet er så detaljeret, at der også ses på forholdene omkring cykelparkering for de ansatte.»og den er fin,«siger Bonnie Udskiftning af 6 glødepære i facadelamper til energisparepærer. 466 kwh gang med at skifte de sidste halogenspot ud. Derfor valgte hun i år Sørensen, slår døren op til baggården og afslører en fin overdæk- Afgangsluft fra 2 klimaanlæg opvarmede hinanden, er blevet koblet sammen så der kun er en kondensator (ude del). 500 kwh at arbejde med energistyring, affald og miljøvenlige rengøringsmidler. ket cykelparkering.»men produkterne er vigtige for Sparet køling på grund af mindre belastning fra lys på 2,3 kw. Årlig besparelse. 742 kwh kwh Grøn Butik er et samarbejde mellem Hadsund Handelsstandsforening, ELRO Erhverv i Randers og at blive Grøn Salon, kemi er noget, der kan være et problem for en frisør, men det er der virkelig styr på Årlig besparelse på driften ved 0,80 kr. pr. kwh kr. Nordjylland. Der kan læses mere om grøn butik på hjem- her,«siger Carsten Vejborg. For Bonnie Sørensen har økolo- mesiden gien hele tiden været en livsstil og Dette hår er også miljøcertificeret.

11 20 VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN 21 Fremtiden Hvor kommer pengene fra Efterspørgslen på diplomordninger Kirke på Hadsund-, Svendborg- og Ringe Danmark har en afgift på forbrug af er stigende. Der er interesse for at Autobranchens Auto og Miljø Handelsstandsforening, Kolding el, som samles i en energispare- spare CO2 og på at få styr på drif- har i mange år arbejdet med mil- Cityforening og Kolding Center- pulje. Som navnet antyder, skal de ten rundt omkring i landet. I løbet af 2009 og 2010 vil der blive etab- jødiplom til branchen. For at kvalitetssikre ordningen yderligere, og få forening) Lokal Agenda 21 (Det Grønne penge netop medvirke til at finansiere tiltag, der har energibesparende leret miljøcertificering på områ- en uvildig samarbejdspartner, indgår Hus, Agenda Center Albertslund, effekt. Som udgangspunkt er det derne: Grøn Kirke, Grønt Kontor, Grøn Auto og Grønt Center. Grønt Kontor udvikles i samar- i et samarbejde med Auto og Miljø om Grøn Auto. vil arbejde for en Grøn Valby) Renovation (Renosyd) Andre (Energiservice Fyn/for- Dansk Elforsyning og Elsparefonden, der er ansvarlige for de fleste af de tiltag, der støttes. Men med bejde med Albertslund Kommune. fremtidssikret organisation og en handler, Bornholms Erhvervscen- regeringens beslutning af den 29. Interessen for diplomordning og bæredygtig økonomi for Grønne Di- ter, Skanderborg Fjernvarme) marts 2004, blev det vedtaget, at energivejledning er stor i virksom- plomer. Derfor etableres et sekretariat Energiforsyningsselskaberne skulle hederne, som både ønsker at spare for alle diplomordninger og et gebyr, finansiere yderligere energibespa- på elforbruget og få en grønnere profil. En ny hjemmeside til Grønt Kontor er også under opbygning. der dækker administration og drift. Samarbejdspartnere: Status på Grønne Diplomer: rende tiltag. Dette dannede grundlag for en medfinansiering af siden Ydermere Her vil kontorvirksomheder kunne finde et idekatalog til energibesparelser og miljøtiltag på kontoret, inden de tilmelder sig den nye ordning. Præster og menighedsråd i Danmark har fået fokus på deres ansvar i forhold til klimaforandringerne. Danske Kirkers Råds klimagruppe og skal i 2009 udvikle en Grøn Kirke Diplomordning. Man kan allerede finde gode råd til Grøn På det strategiske niveau samarbejdes der med: Boligorganisationernes Landsorganisation om Grøn Bolig. Københavns Miljønetværk, Albertslund Kommune, Kolding Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i et Landsdækkende Netværk for Grøn Butik. Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund og Frisør Mesterforeningen om Grøn Frisør. Lokalt samarbejdes der med følgende interessenter: Energiselskaber (SEAS-NVE, TRE- FOR, Sydenergi, Frederikshavn Forsyning, ELRO Erhverv, Sydfyns Elforsyning, Østkraft/forhandler) Kommuner (Albertslund, Bornholm, Køge, Kbh., Kolding, Odense, Frederikshavn, Skanderborg, Svendborg, Ringsted, Ærø, Grøn Butik i 13 byer/områder: 1. Albertslund 2. Bornholm 3. Frederikshavn 4. Kolding 5. Christiansfeld 6. København 7. Køge 8. Ringsted 9. Ry 10. Svendborg 11. Vamdrup 12. Ålborg 13. Esbjerg (på vej) I alt er der 349 Grønne Butikker fordelt over hele Danmark. 16 Grønne Saloner Der er afholdt et tre-dages Grøn Salon-kursus for Saloner. Der afholdes et tre-dages kursus igen i maj modtager midler til gennemførelse af eksterne projekter. Vi har i 2008 modtaget eksterne midler til gennemførelsen af eksempelvis SparEnergiPrisen og en informationskampagne om skrotning af brændekedler for Miljøstyrelsen. Spar Energiprisen Med SparEnergiPrisen fik Danmark sin første energisparepris for privathjem. stod for projektstyringen. Målet med SparEnergiPrisen var lige så enkelt, som det er vigtigt: At hjælpe med til at endnu flere danskere får gjort noget konkret ved at nedsætte energiforbruget i hjemmet. Alle danskere kunne deltage med både små og store energisparetips, og flere hundrede indkomne forslag viste, at danskerne både er opfindsomme og aktive, når det handler neren Peter Mygind velvilligt stillet sig til rådighed. Opbakning fra klima- og energiministeren fik Spar- EnergiPrisen også. Jeg er meget spændt på denne konkurrence. Det er så vigtigt med konkret inspiration til, hvordan vi kan handle mere klima- og energirigtigt i hverdagen uden at sætte økonomi, komfort osv. over styr. Det er jo de små valg, der kan være med til at gøre en forskel, sagde Connie Hedegaard. Bag konkurrencen stod syv af de centrale, nationale spillere på energi- og klimaområdet: Energistyrelsen og 1 ton mindre-kampagnen, Elsparefonden, Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Energi- og Olieforum samt. Skrotningsordning fik i 2008 ligeledes en opgave fra Miljøstyrelsen. Rege- føre en informationskampagne, som kunne ramme den specifikke målgruppe, der ejer en gammel brændekedel. Kampagnen forløb over forskellige tiltag med alt fra artikler til lokale aviser, Den blå Avis samt Land&Liv over messedeltagelse og en informationsfolder, der blev distribueret ud til landets skorstensfejere samt via brancheorganisatio- Både skorstensfejere og VVS forhandlere har været utrolig glade for folderen om skrotningsordningen. Den har været nem at dele ud til kunderne og indeholder alt den nødvendige information. Ålborg) Handelsstandsforeninger (Albertslund Centerforening, Køge Han- 7 Grønne Institutioner om at spare på energien. Hovedpræmien var på kr. og gik til Rikke Hansen fra Veksø på Sjælland, ringen bevilligede den 1. juli millioner kroner i en støtteordning til skrotning af brændekedler. nernes hjemmeside. Kampagnen forventes afsluttet maj 2009 og har delsstandsforening, Frederik i Frederikshavn, Galten-, Hørning- 5 Grønne Boliger der renoverede sin bolig, så energiudgifterne faldt til det halve. Ordningen indebærer, at man kan få op til kroner, hvis man skrot- i skrivende stund været en stor succes - der er skrottet over 3000 og Skanderborg Cityforeninger, Ry markedsføringsforening, 5 Grønne Kontorer (på vej) Som ambassadør for konkurrencen havde skuespilleren og entertai- ter sin gamle brændekedel. fik til opgave at gennem- brændekedler af de 5000, der var afsat støtte til.

12 rem har siden 2005 med 22 VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN Velkommen til i fremtiden sine filialer rundt i hele Danmark leveret uvildig vejledning om energibesparelser til befolkningen; det gælder familier, håndværkere, butikker, myndigheder og skoler. Med et bredt netværk af fagfolk med lokalkendskab har sikret, at løsninger ikke blot introduceres, men også at brugerne hjælpes hele vejen fra dialog, valg af løsning, installation og til korrekt anvendelse. Hvor andre gode initiativer går ind med kampagner på specifikke områder og produkter, er det en vigtig sag for at nå ind til den enkeltes behov. Desuden er det vigtigt for os, at energibesparelser ikke opleves som en forringelse af vores komfort og hverdag, men netop at komforten skal gå hånd i hånd med målsætningerne for klimaet. er et hold af dedikerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel uafhængig af producenter og produkter. Dette påvirker i høj grad tilgangen til arbejdet. Vi tror på, at hvis vi anvender energien effektivt og satser på vedvarende energikilder, kan Danmark blive selvforsynende med vedvarende energi og vi oplever, at det giver mening at medvirke til denne udvikling. Vi vil også i fremtiden yde en indsats for at hjælpe borgene med at spare på energien. Første skridt kunne være at gøre noget ved sit standby-forbrug og skifte til sparepærer men der skal selvfølgelig også mere til. Vi kan f.eks. undersøge, om varmeanlægget kan blive mere effektivt eller køre på vedvarende energi. Og så skal vi også sikre os, at huset er isoleret ordentligt, og vinduerne er tætte og det er med til at bevidstgøre borgeren om. Ikke blot via medie-kampagner, men gennem personlig vejledning gennem hele processen. Jakob Jespersen Leder af Den lokale energitjeneste Nordjylland Gugvej 146B, Aalborg SØ Vestjylland Bredgade Skjern Midt- og Østjylland Bautavej 1A 8210 Århus V VI HAR ENERGIEN ENERGITJENESTEN 23 Samsø Strandengen Samsø København Blegdamsvej 4 B 2200 København N Bornholm Gudhjem Mølle Møllebakken 4 C 3760 Gudhjem Syd Bredgade Kolding Sjælland Vestergade 3 C 4600 Køge Fyn Vestergade 24, Svendborg Ærø Vestergade Ærøskøbing Sjælland Slagelsevej Sorø Tlf

13 E N E RG ITJENESTEN

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Have a cigar. gratis. år 2020? MAGASIN. magasin til sydfyn PROFIL. Kultur- og byliv Erhverv Profil Tema APRIL 2012

Have a cigar. gratis. år 2020? MAGASIN. magasin til sydfyn PROFIL. Kultur- og byliv Erhverv Profil Tema APRIL 2012 PROFIL MAGASIN Kultur- og byliv Erhverv Profil Tema APRIL 2012 Have a cigar år 2020? Jack Nicholson gør det. Ligesom Bill Clinton og Peter Aalbæk Granville Jensen Island gør i det. Canada er med sin rå

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere