KRIGENS AFTRYK J.F.WILLUMSEN & JAN GRARUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIGENS AFTRYK J.F.WILLUMSEN & JAN GRARUP"

Transkript

1 KRIGENS AFTRYK J.F.WILLUMSEN & JAN GRARUP

2 KRIGENS AFTRYK J.F.WILLUMSEN & JAN GRARUP

3 Forord beskriver Willumsens oplevelser og tilblivel- Vi bombarderes dagligt med flygtige billeder fra verdens krige og konflikter gennem tv og digitale medier. Med udstillingen Krigens Aftryk forsøger vi at skabe en ramme for fordybelse og refleksion omkring krigens billeder indenfor kunst og fotografi. Danmark har i mere end 10 år været en krigsførende nation, og selv om krigshandlingerne har fundet sted uden for vores synsfelt, fjernt fra Danmarks grænser, frikender det os ikke for at reflektere over vores rolle og ansvar. brændpunkter af den prisbelønnede, danske pressefotograf Jan Grarup. På trods af forskellene i uddannelse, medie og tid fornemmer man et fælles sprog. Begge formidler krigens brutalitet og lidelser i et æstetisk udtryk, der bringer os tættere på de menneskelige omkostninger, og fælles for dem er et humanistisk udgangspunkt, der er båret af engagement og indignation. Udstillingen undersøger også, hvordan krigens billeder skaber betydning, og om der er en særlig lidelsens ikonografi, som går på tværs af tid og medier. Udvalgte sen af hans krigsgrafik under første verdenskrig. Interviewet med Jan Grarup er inddelt i fem spor og har fokus på henholdsvis arbejdsproces, inspiration, æstetiserede og sorthvide krigsfotografier og valg af motiv. J.F. Willumsens Museum vil gerne rette en varm tak til de personer, der har været med til at realisere udstillingen og nærværende katalog. Det gælder først og fremmest Jan Grarup, der uden forbehold har stillet sine fotografier til rådighed og fra første færd har For J.F. Willumsen var det forfærdelsen over første verdenskrigs brutalitet, der fik ham til at reagere. I årene fremstillede han en række grafiske værker, der adskiller sig markant fra hans øvrige, kunstneriske produk tion. Willumsens store lærreder er her skiftet ud med mindre formater, hvor han i et eks pressivt, sort-hvidt billedsprog skildrer krigens væsen. Selv om de grafiske værker er produceret for næsten 100 år siden, synes de stadigvæk foruroligende aktuelle. raderinger fra serien Krigens rædsler af den spanske billedkunstner Francisco de Goya, ud - lånt af Statens Museum for Kunst, og værker fra Willumsens private kunstsamling med krigsmotiver, dommedagsscener og henrettelser af kristne martyrer indgår ligeledes i udstillingen. Kataloget indeholder to artikler samt et interview med Jan Grarup. Fotohistoriker Birna Marianne Kleivan fortæller om sammenstillingen mellem Willumsens og Grarups værker, involveret sig nysgerrigt og med stor entusiasme i projektet. En stor tak også til Statens Museum for Kunst for udlån af otte raderinger af Francisco de Goya, samt en varm tak til designer Sigrun Gudbrandsdottir for hendes engagement og arbejde med udformningen af kataloget. Endelig skal fotohistoriker Birna Marianne Kleivan takkes for sit bidrag til kataloget. For en helt uundværlig økonomisk støtte til udstillingen og kataloget rettes en hjertelig tak til Augustinus Fonden og Knud Højgaards Fond. Endelig vil vi gerne takke Annette Johansen Museumsdirektør På udstillingen vises Willumsens krigsgrafik i mens museumsdirektør Annette Johansen J.F. Willumsens Museums medarbejdere og Lisbeth Lund dialog med sort-hvide fotografier fra verdens 4 5 bestyrelse. Museumsinspektør

4 Jan Grarup: Folkedrabet i Rawanda / april 1994 En lille pige behandles for et dybt sår fra en machete mens kampene i hovedstaden raser. Tutsi-oprørere opretter felthospitaler i alle de områder, som de kontrollerer og tilbyder primitiv førstehjælp til de mange sårede, der har overlevet folkedrabet. kontekst end det oprindelig var tiltænkt. Med Rekviem Om Jan Grarups fotografier på J.F. Willumsens Museum Af Birna Marianne Kleivan Hun står helt stille, mens pincet og gaze udgangspunkt i Willumsens stærke grafiske ar bejder i sårene. En lille pige med dybe skildringer af 1. verdenskrigs ragnarok machetehug i hovedbunden. Det er et voldsomt og følelsesappellerende billede, fuld af større retrospektivt udvalg af Jan Grarups præsenterer udstillingen Krigens Aftryk et nærvær og brutal realisme, og samtidig for- fotografiske værker, ligesom en serie raderinger fra Francisco de Goyas dystre Los uroligende smukt i al sin fortættede enkelthed. Og ligesom så mange andre af Jan Desastres de la Guerra (Krigens rædsler) Grarups optagelser fra alverdens krigs- og med motiver fra Den Spanske Uafhængighedskrig indgår i visningen. I dialogen mellem katastrofeområder, stiller fotografiet flere spørgsmål end det giver svar. grafik og fotografi belyser Krigens Aftryk de sort-hvide krigsbilleder i krydsfeltet mellem Billedet er fra 1994, hvor Grarup som en af de kunst, nyheder og forståelse. få vestlige fotografer dækkede folkemordet i Rwanda, der endte med at koste næsten en Et gennemgående tema er lidelsen og krigens million mennesker livet. Den femårige pige er omkostninger også for civilbefolkningen, et af de overlevende ofre fra tutsistammen, herunder børnene som Jan Grarup i høj grad hvor mere end halvdelen af befolkningen blev har valgt at fokusere på gennem sit snart myrdet, da ekstremistiske hutuer ansporede 30-årige virke. Samtidig tydeliggør samspillet til en af historiens værste og mest bestialske mellem raderinger og fotografier ikke blot et massakrer, mens FN og det øvrige internationale samfund forholdt sig passive. båret af stillingtagen og indignation, men udtalt humanistisk samfundsengagement, også de beslægtede til tider fælles æstetiske På J.F. Willumsens Museum kan den prisbelønnede krigsfotografs barske og dybt og sidstnævntes store inspirations kilde Goya greb og virkemidler som Grarup, Willumsen bevægende pressefoto nu opleves i en anden benytter sig af i bestræbelserne på at engagere og berøre betragteren. 6 7

5 Francisco de Goya: Sørgmodig forudanelse om hvad fremtiden vil bringe Stregætsning, gravstik, koldnål, polering. Statens Museum for Kunst, København SMK Foto Jan Grarup: Krisen i Den Centralafrikanske Republik / 2014 Anti-balaka krigere viser til kameraet, hvordan de vil skære halsen over på alle muslimer, som de kan finde i Den Centralafrikanske Republik. For mig handler billeder om at fortælle et så klart og betydningsfuldt budskab som muligt, har Jan Grarup sagt i. gennembrud i slutningen af 1990 erne, hvor flere yngre reportagefotografer valgte at rejse ud ikke sjældent med livet som indsats til det eksotiske og fremmedartede, til større æstetiseringen var der delte meninger om. Også blandt fotograferne selv. Reportagefotografiets ypperste funktion er altid været det vigtigste, samtidig med at han udviser stor formbevidsthed i sit billedsprog, i erkendelsen af at en fortælling ikke lader sig formidle uden form. Siden karrierestarten i 1987 som 19-årig har han på insisterende og utrættelig vis dokumenteret krige, naturkatastrofer og voldsomme ødelæggelser i verdens mange brændpunkter; Sierra Leone, Tjetjenien, Rwanda, Kosovo, Afghanistan, Nordirland, Gaza, Irak, Iran, Darfur og Haiti for blot at nævne nogle. kontraster og et andet lys. En prioritering og satsning, der udover opsigtsvækkende report ager og bogudgivelser, som Grarups egen Shadowland med forord af Dalai Lama, også resulterede i talrige internationale priser. Sikker formbeherskelse, stærkt engagement og en personlig til tider kompleks fortællestil jo at informere og anspore til forandring og det har man måske nogle gange en tendens til at glemme, lød det f.eks. i 2003 fra Grarup ii. Med henvisning til at de stringent komponerede og ofte meget smukke billeder iblandt havde en tendens til at lede opmærksomheden bort fra det i reglen alvorlige emne og over på mediet selv, hvorved fotografiets Når gruen og det humanistiske budskab står så stærkt i Krigens Aftryk, skyldes det bl.a. elementerne af genkendelighed og billedernes klare men ofte begrænsede detaljer samt - nok så væsentlig - det faktum, at samtlige af udstillingens værker er i sort-hvid. Farver støjer, mens sort-hvid forenkler ifølge Grarup, Selv tilhører Jan Grarup generationen, der kendetegnede deres kontrastrige og ofte status som vidnesbyrd og dokumentation som finder det sort-hvide udtryk særdeles gav dansk fotojournalistik et internationalt dramatiske sort-hvide fotografier. Og netop svækkedes. For Jan Grarup har historien befordrende, netop fordi det giver færre 8 9

6 J.F. Willumsen: Miss Edith Cavell s martyrium Radering og Grænser og Vidnerne Historien Dansk 10 Pressefotografi i 100 år. 11 virkelighedsnært udtryk. Fotografi er dokumentation, hvorfor fotografen også må visuelle indtryk, og man dermed bedre kan forholde sig til begivenhederne mens de sker, styre og målrette sin kommunikation. Præcis her og nu. Ofte kan det være nødvendigt at som Goya og Willumsen gør det i deres kraftfulde raderinger, hvis direkte tale umiddel- og fortætte fortællingen, mens billed kunst- gå tæt på for at udelukke forstyrrende detal jer bart appellerer til os uagtet tidsspandet. nerne kan komponere og komprimere frit i tid og rum. Alle søger de det visuelt slående, typisk ved hjælp af stramme kompositioner, hvor alt Som krigs- og reportagefotograf skal Jan overflødigt er udeladt, og kun de detaljer, Grarup overholde journalistikkens basale der underbygger budskabet og det fortalte, etiske regler, herunder kravet om tilstræbt indgår i fremstillingen. Det kropslige udtryk objektivitet samt ikke mindst ærlighed betones på realistisk vis, og da det som oftest og nøjagtighed i forhold til emnet, der rapporteres om. Troværdighed er altafgørende. er ofrene der fokuseres på, deres ansigter vi ser, tjener billederne som nøgne empatiske Man må f.eks. ikke iscenesætte sine motiver, udsagn om menneskelig lidelse. og skulle personerne foran kameraet føle sig kaldet til at agere på dramatisk vis til ære Men hermed hører lighederne også op. For for fotografen, som det f.eks. sker i Grarups mens Goya og Willumsens grafiske arbejder billede gør han da også opmærksom på det kan have et løst og skitseagtigt præg, som i billedteksten. tydeliggør at der er tale om kunstneriske fortolkninger af krig og lemlæstelser, har Kendetegnende for Krigens Aftryk er at den Grarup en journalistisk tilgang, og hans historie, værkerne fortæller, rækker ud over skarptegnede fotografier et mere konkret og den konkrete begivenhed og bliver en eviggyldig historie om menneskelig grusomhed og lidelse. i Politiken 2. november 2002 i artiklen Fra registrering til fortælling af Lars Dahlager ii Jens Møller Nielsen: Pludselig i verdensklasse - om dansk fotojournalistik, forlaget Ajour, 2000, s. 106 Om forfatteren: Birna Marianne Kleivan er fotohistoriker, mag.art. i film- og medievidenskab. Hun har bl.a. bidraget til værkerne Den Store Danske Encyklopædi, Dansk Fotografihistorie, Pas Identitet, Kultur

7 Interview med Jan Grarup af Lisbeth Lund Lydfiler. Klik på overskrifterne. Om motivet Om det sort/hvide Om inspiration Om arbejdsprocessen 12 Om det æstetiske 13

8 TO DØDE SOLDATER 14 15

9 J.F. Willumsen: To døde soldater 1917 Radering, koldnål og stregætsning, akvatinte 16 17

10 Jan Grarup: Folkedrabet i Rawanda / april 1994 Ligene af små børn, som blev dræbt i et checkpoint i udkanten af Kigali

11 Jan Grarup: Folkedrabet i Rawanda / april 1994 Hovedvejen fra Kigali til den tanzanianske grænse

12 Jan Grarup: Folkedrabet i Rawanda / april 1994 Gisenyi på grænsen mellem Rwanda og Zaire. Efter Tutsiernes modangreb flygtede tusinder af hutuer til Goma i Zaire, inklusiv mange milits medlemmer, der har stået bag massakre på Tutsier. Deres våben blev efterladt i Rwanda

13 EDITH CAVELL S MARTYRIUM 24 25

14 J.F. Willumsen: Miss Edith Cavell s martyrium 1916 Radering, stregætsning og kludetone 26 27

15 Jan Grarup: Kosovo / 1999 Kasem Muhamedi var imam i sin hjemby i Kosovo men blev tvunget til at flygte, da serbiske styrker bortviste alle albanere fra byen. Han er nu tilbage i Kosovo som en bevæbnet UCK partisan

16 Jan Grarup: Gaza / Operation Cast Lead. Israelsk militæroffensiv i Gaza

17 Jan Grarup: Konflikten i Den Centralafrikanske Republik / 2014 Familiemedlemmer til en unge mand, der blev skudt og dræbt da tchadianske MISCA styrker gik på jagt efter anti-balaka krigere

18 Jan Grarup: Kabul, Afghanistan / 2012 Drenge, der leger med en legetøjspistol, som de har fundet på en losseplads i udkanten af Kabul

19 DEN BELGISKE FANGE 36 37

20 J.F. Willumsen: Den belgiske fange 1918 Radering, koldnål, stregætsning og akvatinte 38 39

21 Jan Grarup: Bangkok / I de tidlige morgentimer rykker det thailandske regimes soldater ind i det besatte Red Shirt område. Under voldsomme ildkampe bliver flere soldater og demonstranter dræbt

22 Jan Grarup: Bangkok / I de tidlige morgentimer rykker det thailandske regimes soldater ind i det besatte Red Shirt område. Under voldsomme ildkampe bliver flere soldater og demonstranter dræbt

23 Jan Grarup: Al Maaqal fængslet, Basra Irak / juni 2003 Fangerne er fængslet på ubestemt tid. Den eneste kontakt de har med deres koner og børn er gennem fængslets tremmer. Jan Grarup: Hebron / 2002 Soldater holder vagt mens bosætters børn deltager i Purim-paraden gennem et ødelagt palæstinensisk hjem i den jødisk kontrollerede del af Hebron

24 INVASIONEN 46 47

25 J.F. Willumsen: Invasionen 1917 Radering, koldnål, stregætsning og akvatinte 48 49

26 Jan Grarup: Helmand, Afghanistan / 2013 Danske soldater på patrulje i Helmand-provinsen i Afghanistan

27 Jan Grarup: Konflikten i Darfur /

28 Jan Grarup: Det østlige Tchad / marts 2007 Tchadianske soldater patruljerer på vejen mellem Goz Beida og Kou Kou i det østlige Tchad. Jan Grarup: Drengene fra Ramallah / sep.-nov Unge Fatah medlemmer til en martyrs begravelse. Børnene præsenteres for de voksnes politiske synspunkter i en tidlig alder

29 Ofre for det nationale spøgelse 56 57

30 J.F. Willumsen: Ofre for det nationale spøgelse (Det nationale spøgelse med hilsende officer) 1915 Litografi J.F. Willumsen: Ofre for det nationale spøgelse (Det nationale spøgelse med vogn) 1915 Litografi 58 59

31 Jan Grarup: Folkedrabet i Rawanda / april 1994 Tutsier dræbt under flugten fra Kigali. Hovedvejen mellem Kigali og den Tansanianske grænse

32 Jan Grarup: Galkayo, Puntland det centrale Somalia / Nødhjælpslejr i det centrale Somalia mennesker på flugt fra krig og sult har skabt en masse små flygtnigelejre. Både somaliske og etiopiske flygtninge bor i lejrene. Området har ikke fået regn i mere end fire år. Mange af flygtningene er på vej til Bosasso ved den Adenske bugt i et forsøg på at komme ind i Yemen. Jan Grarup: Konflikten i Den Centralafrikanske Republik / 2014 Familiemedlemmer til den unge mand der blev skudt og dræbt da chadianske MISCA styrker gik på jagt efter anti-balaka krigere 62 63

33 Jan Grarup: Gaza / Operation Cast Lead. Israelsk militæroffensiv i Gaza

34 Jan Grarup: Mogadishu, Somalia / 2012 Et nedstyrtet russisk Ilyshin IL76 fly tæt på Mogadishus lufthavn. På den anden side af vejen er en mindre skole ved at blive genopbygget. Flyet havarerede, da det blev ramt af Al-Shabaab anti-luft skyts

35 Oplevelser, indtryk og aftryk J.F. Willumsen og første verdenskrig af Annette Johansen næste er fri. Med baretten hvilende på banda- I årene op til første verdenskrigs udbrud havde J.F. Willumsen intensiveret sine rejseaktiviteter i jagten på værker til sin private kunstsamling og i bestræbelserne på at følge i sin kunstneriske ledestjerne, den græsk-spanske maler El Grecos, fodspor. Rejserne bragte ham rundt i Syd- og Mellemeuropa og til Nordafrika. Krigsudbruddet i sommeren 1914 fik ikke Willumsen til at indstille sine rejseaktiviteter, men det begrænsede og vanskeliggjorde dem. Ind trykkene fra krigen manifesterede sig allerede i hans kunst i 1915, da han hjemme i Danmark tog fat på arbejdet med litografiet Ofre for det nationale Spøgelse (fig. 1). I billedets forgrund ses nogle lemlæstede soldater, som passerer forbi hinanden: Den forreste, hvis fødder og underben er erstattet af primitive proteser, bevæger sig usikkert frem mod beskueren vha. et par krykker. Han støttes af en ledsagende soldaterkollega, som bagfra hanker op i hans jakkeærme med den ene gerne gør han honnør i retning mod de to soldater, som netop har passeret forbi ham. Hele optrinnet er på én gang både skræmmende og sørgeligt. Længere inde i billedrummet, langs et højt stakit, spadserer fire kvinder forbi iklædt lange, sorte gevandter og sørgeslør. I baggrunden ovenover stakittet ses yderligere et par krigsinvalider siddende på hhv. en bænk og i en form for primitiv kørestol. Uniformerne tilkendegiver, at der er tale om franske soldater, men det påvirker ikke billedets overordnede budskab. For de afbildede i Willumsens litografi har krigen allerede haft uoverskuelige konsekvenser, og deres tilværelse er forandret for altid. Krigen har ingen vindere, kun tabere. Iscenesættelsen af motivet, særligt disponeringen af billedrummet, har ligheder med en af kunsthistoriens mest bemærkelsesværdige krigsskildringer, den spanske billedkunstner Francisco de Goyas Henrettelserne 3. maj 1808 fra 1814 (fig. 2), som Willumsen ved flere lejligheder havde studeret på Pradomuseet i Madrid. Han kendte sandsynligvis også den franske billedkunstner Édouard Manets Kejser Maximilians henrettelse fra hånd. Denne soldats anden hånd og underarm er fæstnet til en skinne og bundet op med en slynge omkring hans hals. Skråt bag disse to soldater passerer to andre soldater forbi i modsat retning. Den nærmeste af dem er delvis rygvendt, hans højre ben er bøjet, og foden er pakket ind i en stor bandage. Også han stavrer af sted på krykker, mens han drejer hovedet for at iagttage sin lidelsesfælle. Af den bageste soldat ses kun en del af overkroppen og hans hoved, der er helt viklet ind i bandager, så kun lige øjne og Fig. 1 J.F. Willumsen: Ofre for det nationale spøgelse. Fig. 2 Francisco Goya: Henrettelserne 3. Maj Fig. 3 Edouard Manet: Kejser Maximilians henrettelse (Det nationale spøgelse med hilsende officer) Litografi Olie på lærred. Museo Nacional del Prado, Madrid Olie på lærred. Ny Carlsberg Glyptotek 69

36 med at priserne steg. Priser og betingelser i arbejde undervejs. Ved årsskiftet fortsatte de (fig. 3), i hvert tilfælde må han have set olieskitsen til dette billede, idet den blev erhvervet af Statens Museum for Kunst i 1914 i forbindelse med en udstilling af fransk kunst på museet. Manet skabte sit billede i dialog med Goyas, og begge skildrede centrale begivenheder, som er historisk beslægtede gennem Napoleon Is og Napoleon IIIs ekspansive krigsstrategier. I alle de tre værker udspiller handlingen sig helt fremme i forgrunden, der er smal som en teaterscene og afgrænses i dybden af en stejl skråning og en bakke hos Goya og af hhv. en mur og et stakit hos Manet og Willumsen. Derved bringes de centrale figurer helt tæt på og i øjenhøjde med beskueren. Willumsen fokuserede imidlertid ikke på de dramatiske øjeblikke under krigshandlingerne, men på deres konsekvenser for de menige soldater og civilbefolkningen, og hans litografi er da heller ikke et historiemaleri i kategori med Goyas og Manets. Derfor skal inspirationen til hans motiv også snarere findes i de to kunstneres grafiske arbejder, og måske særligt i Goyas. Rejsen til Spanien og Sydfrankrig Bekymret over udsigten til at skulle tilbringe en hel vinter i Danmark pga. krigen overtalte Willumsen sin hustru, Edith, til at udleje deres villa i Hellerup, så de sammen med deres to døtre kunne sætte kursen sydover, indtil krigen var slut. Som de fleste andre var de af den overbevisning, at krigen ville blive forholdsvis kortvarig, men de strandede i Sydfrankrig, og der kom til at gå tre et halvt år, førend de i foråret 1919 kunne vende hjem igen til Danmark. Gennem Ediths erindringer og Willumsens brevkorrespondance med veninden Alice Bloch er det muligt at få et indtryk af deres tilværelse og oplevelser i Sydfrankrig under krigen. Alice Bloch, der havde kendt Willumsen i mange år, tilbød at varetage hans interesser som formidler og forhandler af hans kunst, mens han befandt sig i Sydfrankrig. Hun efterkom samvittig hedsfuldt hans ønsker og promoverede hans værker overfor pengestærke samlere og museer i Norden. Under krigen blev der tjent hurtige penge, og det påvirkede handlen med kunst, som voksede, samtidig forbindelse med salg af de værker, som Willumsen havde efterladt i sit atelier i Hellerup, blev aftalt gennem brevvekslingen, og i de tilfælde, hvor krigen forhindrede brevene i at nå frem, handlede Alice Bloch på egen hånd, men med afsæt i, hvad hun fore stillede sig at Willumsen ville bifalde. Hendes frivillige og uselviske arbejde var i høj grad medvirkende til at øge interessen for Willumsens kunst og gøre ham økonomisk uafhængig, hvilket han gentagne gange udtrykte sin store taknemlighed over. I oktober 1915 forlod Willumsen sammen med sin familie Danmark og rejste for nedrullede gardiner og overvåget af soldater med skarpladte geværer med tog ned gennem Tyskland og videre gennem Schweiz og Frankrig, hvor togene var overfyldte, og der lå sårede soldater på gangene. i Målet for rejsen var i første omgang Spanien, hvor familien gjorde ophold i Madrid, Toledo og Cordoba. De indlogerede sig på billige hoteller, og indrettede sig ellers efter forholdene, således at Willumsen fik mulighed for at rejsen til den franske riviera, hvor de lejede en gammel, forsømt herskabsvilla, Villa Biancheri, på en bjergskråning ved Villefranche-sur-Mer med udsigt over Middelhavet. Villaen blev deres base frem til udgangen af marts 1917, hvor de flyttede pga. uoverensstemmelser med den italienske gartnerfamilie, der havde lejet en stor del af grunden omkring huset. I februar 1916 forsøgte Willumsen at rejse alene hjem til Danmark med et udvalg af sine malerier fra Spanien. Han tog over Paris men kunne ikke få tilladelse til at rejse videre med tog gennem Tyskland og måtte derfor fortsætte til Dieppe, hvorfra han sejlede over kanalen til England. Sejladsen var imidlertid ikke ufarlig, for tyskerne havde mineret farvandet og sænkede talrige skibe fra deres ubåde. Omstændighederne tvang Willumsen til at opgive rejsen over Nordsøen til Danmark, og han måtte sende sine billeder hjem uledsaget. Efter nogle dages ophold i London returnerede han til Sydfrankrig. Rejsen var dog ikke helt uden udbytte, da han i London erhvervede en større samling af bl.a. italienske renæssancetegninger og et litografi af 70 71

37 Fig. 4 J.F. Willumsen: Miss Edith Cavell s martyrium Radering Teknik og med et ret omstændigt Apparat. som ledede en sygeplejeskole og drev en uniform. Med ryggen mod beskueren, skråt til Goya. Litografiet er et sent værk fra 1825 af den mindre kendte serie Los Toros de Bordeos (Tyrene fra Bordeaux), forestillende en tyrefægterscene ikke i egenskab af blodigt drama, men som folkelig adspredelse. Willumsen fremhævede købet af Goya-litografiet i sin notesbog og berettede om det i et brevkort til Alice Bloch. ii Betingelserne for hans indkøb af kunst i London var begunstiget af krigen, idet tegninger og grafik lå usorterede i nogle store kasser hos de handlende, og han selv havde fået lov til at udvælge de værker, han ville købe. Desuden købte han dem til spotpris, fordi de handlende ikke havde spor forstand på kunst. iii Jeg troede at jeg kunde faa Prøvetryk tagne heri Nice hos en eller anden Trykker, men det viste sig umuligt og jeg har maattet forskrive en Presse fra Paris, som selvfølgelig ikke var billig og som jeg venter at skulde ankomme i nær Fremtid. Jeg har henad en halv Snes Plader liggende som jeg glæder mig til at trykke og experimentere med under Pressen. Med fuld kontrol over hele processen kunne Willumsen uhindret arbejde med virkninger og udtryk i sine raderinger, han kunne justere og ændre i motiverne, så han fik fuldt udbytte af sin altid meget grundige arbejdsmetode. Erhvervelsen af trykpressen betød desuden, klinik i Bruxelles. Efter den tyske besættelse af Belgien i 1914 medvirkede hun til at skjule sårede engelske og franske soldater samt lokale civile, der ikke ønskede at tjene besættelsestropperne. Hun skaffede dem i kontakt med medsammensvorne, der sørgede for at de blev udstyret med falske papirer og penge og blev hjulpet ind over grænsen til det neutrale Holland. Edith Cavell blev angivet af en fransk stikker og arresteret af tysk politi 3. august Efterfølgende blev hun stillet for en krigsret, hvor hun tilstod alle anklager og blev dømt til døden for forræderi. Hun blev henrettet ved skydning 12. oktober I månederne efter hendes død blev der udgivet talrige avisartikler, pamfletter, billedreportager venstre foran hende, står en tysk soldat iført pikkelhue. Han har en pistol i hånden, og med strakt arm sigter han mod hendes hoved, klar til at skyde. Til venstre for ham ses en gruppe tyske officerer, der har indtaget en observerende position, mens et par bevæbnede, tyske soldater står vagt i billedets højre side. I forgrunden, med ansigtet mod beskueren og med ryggen til sceneriet, knæler en præst iført kjole og pibekrave. Hans udstrakte arme, åbne mund og himmelvendte øjne indikerer, at han i afmægtighed højlydt bønfalder sin gud om at standse vanviddet og skåne den besvimede sygeplejerske. Det er en meget dramatisk og følelsesfuld fortolkning af historien om Edith Cavell, som understøttes Dramaet om Edith Cavell Tilbage i Villefranche genoptog Willumsen sit arbejde med grafikken, og de følgende år udførte han et stort antal raderinger. I et brev til Alice Bloch forklarede han: at alle Willumsens raderinger fra 1916 og de efterfølgende år blev trykt og godkendt af ham selv personligt. Under opholdet i Sydfrankrig hjalp Edith ham med trykningen, og hun tørrede de friske trykark på gelænderet omkring altanen.v Blandt de raderinger, som og postkort om og med hende. Hendes køn og profession og hendes store mod gjorde hende til et uhyre populært forbillede, og hendes henrettelse blev betragtet som et udtryk for tysk barbari og moralsk fordærv. Willumsens motivvalg var derfor særdeles af Willumsens udnyttelse af skrave- ringsteknikkens kontrastfulde og stoflige karakter. Fremstillingen af motivet viser, at Willumsen var inspireret af en af de fiktive beretninger, som florerede i pressen umiddelbart efter Edith Cavells død. Her hed det bl.a., I Vinter har jeg travlt med igjen, efter 20 Aars Standsning, at lave Ætsninger (Gravures á l eau- forte). Det er en meget vanskelig Willumsen arbejdede med i efteråret 1916, var Miss Edith Cavell s Martyrium (fig. 4). Edith Cavell var en engelsk sygeplejerske, aktuelt. I hans fremstilling er Edith Cavell besvimet, og hun halvt ligger, halvt sidder, op af en væg i baggrunden iført sin sygepleje- at hun besvimede og sank om, fordi hun nægtede at bære øjenbind foran henrettelsespelotonen. Angiveligt skulle den øverstbefalende, tyske officer derefter selv have skudt 72 73

38 Fig. 5 J.F. Willumsen: Den gamle gadesangerske Radering Fig. 6 J.F. Willumsen: De uartige piger og tiggeren ved døren Radering Fig. 7 Francisco Goya: Nadie se conoce Radering t es som udtryk for, hvad Willumsen fik lejlig- hende, mens hun var bevidstløs. Fantasifulde beretninger som denne var der flere af, og de tjente til at udbrede den anti-tyske stemning. I denne sammenhæng må Willumsens radering og mangfoldiggørelsen af den betragt es som et bidrag til de allieredes propaganda. eksistenser havde hans bevågenhed, som det ses i f.eks. Den gamle gadesangerske, 1917 (fig. 5), og De uartige Piger og Tigger en ved Døren 1918 (fig. 6). Motivernes karakter og grafiske udtryk er tydeligt inspireret af Goyas raderinger, og særligt af hans serie Los Caprichos (oversættes bedst som Lunefulde Indfald ) fra Her gjorde Goya sin titlen Nadie se conoce (Ingen kender sig selv) (fig. 7) og en gruppe kutteklædte munke fra Inkvisitionen, der påtvinger deres offer en stor sprøjte med titlen Trágala, perro (Slug det, hund). Den tredje og sidste radering af Goya i Willumsens kunstsamling er knyttet til serien Los Proverbios (Ord sprog), fra , og har titlen Disparates conocido hed til at købe snarere end resultatet af en omhyggelig udvælgelse. Ikke kun gennem Willumsens raderinger, men også af Ediths erindringer får man et livagtigt indtryk af stemningen i det syd franske: Byerne langs Rivieraen er udelukkende Indtryk fra hverdagslivet Hovedparten af Willumsens raderinger fra krigsårene skildrer det brogede, franske folkeliv, som foregik udendørs på gader og tids samfundsnormer, moral og sociale adfærd til genstand for iagttagelse og satire. Blandt værkerne i Willumsens kunstsamling findes to raderinger fra denne serie, nr. 6 og (Velkendt dumhed). Her forskrækkes en gruppe mennesker af et fugleskræmsel. Det er uklart, hvornår Willumsen erhvervede raderingerne af Goya, og de skal nok betragbaseret paa de Fremmedes Besøg. Man ser en utrolig Mængde gamle udasede Levemænd og Kvinder, de sidste med hørgult Haar og rosenrøde Kinder og højrøde Læber torve. Særligt de mere eksotiske og skæve nr. 58, forestillende hhv. et maskebal med og klædt i yderst moderne Dragter. Bunker 74 75

39 Fig. 8 Edith, Anse og Gersemi i haven til Villa Madeleine. Udsigt over Cap Ferrah Foto: J.F. Willumsen Fig. 9 J.F. Willumsen: To døde soldater Radering, koldnål, stregætsning og akvatinte Fig. 10 J.F. Willumsen: Invasionen Radering, koldnål, stregætsning og akvatinte af Kokotter gennemstrejfer Byen fra Morgen til Aften. En Mængde tvivlsomme Eksistenser og utvivlsomme Banditter og Mestertyve søger til dernede i Sæsonen for at plyndre de rige Be søgende. Tyvene staar som Regel i For bindelse med Tjenestefolkene og Hotelpersonal et, som vel faar visse Procenter af Rovet for at hjælpe til. vi allierede maatte derfor ad alle Veje sende Skyts og Tropper til deres Hjælp [...] ad Landevejen, der gik neden for Bjerget som Klostret laa op ad rullede der Dag og Nat tunge Vogne med Krigsmateriel og Soldater, saa tungt og vedholdende ensformigt, at Klippen og Huset blev sat i en vibrerende Bevægelse. De kunde fra Terrassen i Haven se ned over Vognene med de graa støvede og afgået ved døden for nyligt. De er placeret i et sælsomt ingenmandsland uden angivelse af rum eller retning. Den nyligt afdøde soldats underarme er stivnet i lodret stilling, og dødsstivheden fremgår også af hans hænders og fingres krogede, unaturlige position. Blodet løber ud af hans mund og har dannet en mindre pøl længst fremme i billedplanet. Mens der for Miss Edith Cavell s Martyrium krigens væsen. Invasionen blev til over et længere forløb med talrige prøvetryk og i alt ni tilstande. For hver tilstand noterede Willumsen de tekniske detaljer med blyant på bladet, således at han senere kunne justere sine virkemidler efter hensigten. Han notede bl.a. hvilke arbejdsredskaber han havde anvendt, de forskellige typer af overfladebehandlinger han havde givet trykkepladen, og Urolige og angstfyldte tider I sensommeren 1916 rejste Willumsen en tur til Italien for at fortsætte sine studier af El Greco, og mens han var bortrejst havde familien indbrud i køkkenet. Edith følte sig utryg og var overbevist om, at den skyldige var et medlem af den italienske gartnerfamilie, og derfor blev lejemålet af Villa Biancheri opsagt. I april 1917 flyttede familien ind i Villa Madeleine, der var et gammelt kloster, ligeledes beliggende ved Villefranche-sur-Mer (fig. 8). Med tyskernes offensiv i det nordøstlige Italien i oktober 1917 rykkede krigen meget tæt på. Edith beskrev situa tionen: Soldater, der vendte de trætte Ansigter op mod dem og smilede, naar Børnene kastede Blomster ned over dem. Nede langs Havet gik Togene ustandseligt med alle mulige Krigsmaskiner mod Italien, og man vidste, at oppe paa Bjærgets Landeveje, dem, som Napoleon havde anlagt, gik Færdslen ogsaa ustandselig mod Italien. I Villefranches store Havn kom og forsvandt Krigsskibe under franske og engelske Flag. Det var urolige og angstfyldte Tider... vii Samme efterår påbegyndte Willumsen arbejdet med raderingen To døde soldater (fig. 9). Soldaternes ben er viklede ind i findes flere, mindre versioner af Ediths hoved og af præstens figur, så findes der seks tilstande af To døde soldater, hvor Willumsen over tid bearbejdede motivet, tog prøvetryk, og gradvist tilførte nye detaljer og virkemidler. Resultatet er et isnende vidnes byrd om den nådesløse udslettelse af krigens ofre. Nye udtryk og nye omgivelser De to sidste raderinger med krigsscener, Invasionen (fig. 10) og Den belgiske Fange (fig. 11) udførte Willumsen hhv. i månederne op mod jul 1917 og i september Begge har samme form for symbolske indhold og afviger dermed fra en nøgtern de forskellige syrebades styrke og varighed. Både Invasionen og Den belgiske Fange er særdeles sofistikerede i deres grafiske udtryk. Med overblik og teknisk beherskelse anvendte Willumsen stregætsning med koldnål i kombination med akvatinteteknikken, som skaber de nuancerede, stoflige mellemtoner i gråt. Invasionen viser grupper af ridende soldater, som med forskellige typer af uniformer, hovedbeklædninger og våben stormer frem i fuld galop over markerne. På jorden i forgrunden ligger to livløse kroppe af en bondemand og en bondekone, som hensynsløst er blevet trampet ihjel. Blandt flokkene af heste og ryttere har flere undergået Italienerne selv var for svage til at modstaa hinanden, men den ene er allerede forvandlet virkelighedsskildring. I stedet fremstår de en skræmmende metamorfose og fremstår deres [tyskernes] voldsomme Angreb. De til et skelet, mens den anden er fuldt påklædt som nærmest mareridtsagtige sindbilleder på som aggressive, dyriske monstre. Mellem 76 77

KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP. Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser.

KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP. Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser. KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser. -2- Krigens Aftryk Krigen sætter aftryk. Om man er fjende, allieret eller blot

Læs mere

KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP. Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser.

KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP. Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser. KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser. -2- Krigens Aftryk Krigen sætter aftryk. Om man er fjende, allieret eller blot

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

UDSKOLINGEN / SCENEN ER SAT

UDSKOLINGEN / SCENEN ER SAT EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / SCENEN ER SAT Lærervejledning Scenen er sat. Indhold og formål: Tematikken behandler fotografiets genrer fra det iscenesatte

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere