Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater"

Transkript

1 Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

2 Udvalgte hovedog nøgletal Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr ,0% Diabetesbehandling Mio. kr ,9% heraf moderne insuliner Mio. kr ,9% Biopharmaceuticals Mio. kr ,0% Bruttoresultat Mio. kr ,8% Bruttomargin % af nettoomsætning 80,8 79,6 Salgs- og distributionsomkostninger % af nettoomsætning 29,9 30,2 Forsknings- og udviklingsomkostninger % af nettoomsætning 15,8 15,4 Administrationsomkostninger % af nettoomsætning 5,0 5,4 Resultat af primær drift Mio. kr ,5% Årets resultat Mio. kr ,8% Effektiv skatteprocent % 21,2 23,0 Anlægsinvesteringer (netto) Mio. kr ,7% Forrentning af egenkapitalen (ROE) % 39,6 31,3 Frie pengestrømme Mio. kr ,0% Langsigtede finansielle mål Vækst i resultat af primær drift % 26,5 20,7 Overskudsgrad (primær drift) % 31,1 29,2 Forrentning af investeret kapital (ROIC) % 63,6 47,3 Forrentning af investeret kapital (ROIC) justeret for engangseffekten af salget af ZymoGenetics, Inc. i 2010 % 62,4 47,3 Cash to earnings (treårigt gennemsnit) % 115,6 111,5 Ikke-finansielle resultater Donationer Mio. kr ,2% Mindst udviklede lande, hvor Novo Nordisk sælger insulin i overensstemmelse med den differentierede prispolitik 1 % Nye patentfamilier (første ansøgning) Antal ,7% Medarbejdere (i alt) Antal ,9% Medarbejderomsætning % 9,1 8,3 Energiforbrug GJ (0,5%) Affald i alt Tons (2,2%) Ikke-finansielle mål Engagerende kultur: Fastholde et niveau på 4,0 eller derover indtil Skala 1 5 4,3 4,3 Mangfoldighed i samtlige 28 topledelsesteam i % Vandforbrug: 11% reduktion i 2011 sammenlignet med 2007 % (37) (34) CO 2 -emissioner: 10% reduktion i 2014 sammenlignet med 2004 % (55) (31) Aktierelaterede nøgletal Udvandet resultat pr. aktie/adr Kr. 24,60 17,82 38,0% Udbytte pr. aktie (foreslået) Kr. 10,00 7,50 33,3% Ultimokurs (B-aktier) Kr ,5% Markedsværdi (B-aktier) 4 Mia. kr ,7% 1. Novo Nordisk tilbyder insulin til en pris, der ikke overstiger 20% af gennemsnitsprisen i den vestlige verden, til verdens mindst udviklede lande ifølge FN s definition. 2. Baseret på evoice, en medarbejderundersøgelse med en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. 3. Mangfoldig med hensyn til køn og nationalitet. 4. Novo Nordisk B-aktier (ekskl. egne aktier). Se flere finansielle og ikke-finansielle hoved- og nøgletal samt ikke-finansielle mål på s

3 Igennem næsten 90 år har Novo Nordisk kombineret lægemiddelforskning med teknologi for at omsætte videnskabelige landvindinger til behandling til gavn for mennesker med diabetes. Vi fremstiller desuden lægemidler til behandling af mennesker med hæmofili og væksthormonmangel samt til kvinder i overgangsalderen. Med afsæt i vores ekspertise inden for proteinmolekyler, kroniske sygdomme og doseringsteknologi udvikler vi innovative behandlingsløsninger, der kan give et kvalitetsmæssigt løft til behandlingen. Novo Nordisk beskæftiger over medarbejdere i 74 lande og sælger sine produkter i omkring 180 lande. Vores B-aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR er) under symbolet NVO. Læs mere om vores aktiviteter på novonordisk.com. Siden 2004 har vi rapporteret om vores økonomiske, sociale og miljømæssige resultater i én integreret rapport, der omfatter både det finansielle og det ikke-finansielle regnskab. Online udgaven af denne rapport indeholder yderligere information. 1 Den væsentligste og mest forretningskritiske information er indeholdt i den trykte rapport. Information af særlig interesse for specifikke interessentgrupper kan findes online på annualreport2010.novonordisk.com. Vi værdsætter feedback og modtager meget gerne spørgsmål og kommentarer til rapporten eller vores resultater på 2 Vores resultater i Brev fra bestyrelsesformanden 3 Brev fra den administrerende direktør 5 Værdien af lægemiddelinnovation 6 Resultater i Forventninger til Præstationsledelse ved hjælp af langsigtede mål 14 Hoved- og nøgletal 16 Vores forretning 17 Strategiske fokusområder 19 Realisering af vores strategi 21 Langsigtet værdiskabelse 22 Novo Nordisk Way 24 Oversigt over udviklingsprojekter 26 Novo Nordisk kort fortalt 28 Diabetesbehandling 29 De moderne insuliner 31 Victoza : innovativ tidlig behandling 31 Changing Diabetes 31 Udvidet adgang til behandling 32 Øget kendskab og handling 34 Forebyggelse og tidlig diagnose 35 Bedre diabetesbehandling 36 Biopharmaceuticals 37 Dedikeret indsats inden for hæmofili 37 Changing Possibilities in Haemophilia 38 Forbedret adgang til behandling 39 Andre terapiområder 39 Rekruttering til kliniske studier 40 God selskabs ledelse, ledelsesaflønning og ledelse 40 Ledelsesstruktur 43 Risikostyring 46 Ledelsesaflønning 50 Bestyrelsen 53 Koncerndirektionen 54 Aktier og kapitalstruktur 57 Finansielt og ikke-finansielt koncernregnskab Finansielt koncernregnskab 93 Supplerende information 93 Ikke-finansielt koncernregnskab 100 Hoved- og nøgletal i EUR 101 Kvartalstal for 2009 og Årsregnskab for moderselskabet 1. Denne rapport indeholder referencer og links til information, som er tilgængelig på Novo Nordisks hjemmeside. Denne information er ikke en del af den lovpligtige rapportering. 109 Ledelsens påtegning 110 Revisors påtegninger 112 Yderligere information 112 Indeks 113 Vores produkter Novo Nordisk Årsrapport

4 Vores resultater i 2010 Brev fra bestyrelsesformanden Sten Scheibye Bestyrelsesformand Verdensøkonomien var i bedring i En stor del af fremgangen skyldes omfattende finansielle vækstpakker, der har sat de offentlige budgetter under pres i mange lande, især i Europa og USA. På sigt kan det øge presset på sundheds sektoren, som i disse dele af verden allerede er hårdt spændt for. Verdens over gangs økonomier har fastholdt deres økonomiske vækstrater, og mange af disse lande investerer i bedre serviceydelser, også inden for sundhed. Som en del af den globale respons på finanskrisen har man taget skridt til at forbedre modellerne for god selskabsledelse og gøre virksomheder mere gennemsigtige. I Danmark blev der i begyndelsen af 2010 introduceret nye anbefalinger for god selskabsledelse. Novo Nordisks praksis er i overensstemmelse med de fleste af de nye anbefalinger, men aflønningsprincipperne er blevet revideret for at sikre, at der fortsat er overensstemmelse mellem de langsigtede incitamentsordninger for ledelsen og aktionærernes interesser. De nye principper vil blive fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen i De foreslåede aflønningsprincipper omfatter retningslinjer for incitamentsordninger og indfører såkaldte clawback-bestemmelser, der gør det muligt for Novo Nordisk at få tilbagebetalt variable lønandele, der måtte være udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres som værende fejlagtige. Bestyrelsen fører tilsyn med implementeringen af virksomhedens strategi og har i denne egenskab godkendt nye langsigtede finansielle mål. Forretningsbetingelserne og konkurrencesituationen har været ganske gunstige for Novo Nordisk i den senere tid, og det samme gælder valutakurserne, hvilket har gjort det muligt at nå tidligere fastsatte mål inden for en usædvanlig kort tidshorisont. På grundlag af Novo Nordisks stærke balance, vedvarende betydelige pengestrømme og bestyrelsens tiltro til virksomhedens strategi og langsigtede fremtidsudsigter har vi konsekvent øget udbyttebetalingen de sidste fem år. I 2010 steg udbyttebetalingen til Novo Nordisks aktionærer med 25% til 7,50 kr. pr. aktie. Det foreslåede udbytte for 2011 er 10,00 kr. pr. aktie, en stigning på 33%. Novo Nordisk har også tilbagekøbt aktier til en værdi af 9,5 mia. kr. i 2010, bl.a. for provenuet på 1,1 mia. kr. fra salget af aktier i ZymoGenetics, Inc. I forlængelse heraf har Novo Nordisk til hensigt at tilbagekøbe aktier for 10 mia. kr. i Nu, hvor Novo Nordisk markerer 10-året som fokuseret lægemiddel virksomhed, vil bestyrelsen gerne udtrykke sin anerkendelse af det lederskab, som administrerende direktør Lars Rebien Sørensen og koncerndirektionen har udvist. På vegne af bestyrelsen vil jeg ligeledes gerne takke alle Novo Nordisks medarbejdere i hele verden for deres bidrag til et fantastisk år. Sten Scheibye Bestyrelsesformand 2 Novo Nordisk Årsrapport 2010

5 Vores resultater i 2010 Brev fra den administrerende direktør Lars Rebien Sørensen Administrerende direktør Novo Nordisk levede igen i 2010 op til sin målsætning om at forbedre livskvaliteten for mennesker med diabetes og andre kroniske sygdomme, og det blev et år med særdeles positive resultater. Vi nåede de langsigtede finansielle mål, som vi opstillede i årsrapporten for 2008, og resultat af primær drift steg med 27%. Omsætningen steg med 19% i danske kroner og med 13% opgjort i lokale valutaer. Vores salg af produkter til diabetesbehandling steg med 22% i 2010, og salget af biofarmaceutiske produkter steg med 11%, begge dele opgjort i kroner. En række usikkerhedsfaktorer i begyndelsen af 2010 bl.a. omkring godkendelsen af Victoza i USA og den potentielle generiske konkurrence til vores diabeteslægemiddel i tabletform, Prandin, i USA gjorde, at vi lagde forsigtigt ud ved årets begyndelse. Victoza blev godkendt i USA i januar 2010 og er kommet rigtig godt fra start, og Prandin forblev uden konkurrenter i USA året igennem. Det har kombineret med vores stærke forretningsresultat bevirket, at vi har overgået vores forventninger til Udviklingsprojekterne i vores pipeline viste markante fremskridt i 2010 med positive resultater fra fase 3-studier med vores næste generation af insuliner insulin degludec og insulin degludec/insulin aspart. Vi nåede også nogle vigtige milepæle i forbindelse med udviklingen af innovative behandlinger inden for hæmofili, og vi fortsatte opbygningen af en robust portefølje af projekter inden for kroniske inflammationssygdomme. Som verdens førende virksomhed på diabetesområdet med en markedsandel på 51% af det samlede insulinmarked opgjort i volumen er vores kerneforretnings succes også tæt knyttet til innovation og forbedringer i den globale diabetesbehandling. Den solide salgsvækst skyldes primært salget af vores moderne insuliner, især i Nordamerika og International Operations, og af Victoza. De moderne insuliner tegnede sig for tæt ved 70% af vores samlede salg af diabetesprodukter i Disse produkter har potentiale til at give bedre blodsukkerregulering sammenlignet med humane insuliner og nedsætte risikoen for hypoglykæmi. Victoza, vores nye glukagonlignende peptid-1-analog (GLP-1), en analog af det naturligt forekommende blodsukker-regulerende hormon, har udvidet markedet for GLP-1-behandling. Victoza anvendes til behandling af type 2-diabetes, når tabletbehandling ikke længere er tilstrækkelig, og er dermed en ny behandlingsmulighed i sygdommens tidlige faser. Vi har fortsat vores indsats for at forbedre adgangen til behandling overalt i verden; vi donerede en del af vores indtjening fra insulinsalget til Verdens diabetesfonden og støttede op om at udvikle og styrke sundheds systemer med henblik på bedre diagnosticering og behandling af diabetes. Som et led i programmet Changing Diabetes in Children oprettede vi 13 nye klinikker for at forbedre diagnose og behandling af børn med type 1-diabetes i udviklingslande. Novo Nordisk Årsrapport

6 Vores resultater i 2010 I produktionen nåede vi en meget ambitiøs milepæl i 2010, idet det lykkedes at øge produktiviteten så meget, at produktionsomkostningerne i 2010 faldt til under 20% af salgsværdien. Samtidig med den stigende effektivitet i produktionen har vi også reduceret miljøbelastningen. Vi reducerede i 2010 energi- og vandforbruget i produktionen, og CO 2 -emissionen fra energiforbruget faldt med 35% i forhold til niveauet i På vej mod nye mål For 10 år siden, da jeg blev udnævnt til administrerende direktør, tog jeg på en dannelsesrejse for at undersøge, hvad vores kunder, medarbejdere og andre interessenter forventede af vores virksomhed. Det førte til etableringen af vores værdibaserede ledelsessystem, som vi kaldte Novo Nordisk Way of Management. I 2010 gentog jeg denne rejse og konstaterede med stor glæde, at selv med en tredobling i både antal af medarbejdere og salg og udviklingen af en stadig mere global virksomhed i løbet af de sidste 10 år har værdierne i Novo Nordisk Way of Management aldrig været bedre rodfæstet overalt i virksomheden. Medarbejderne siger, at vi fortsat leder virksomheden på en ansvarlig og bæredygtig måde, hvor vi ikke kun fokuserer på virksomhedens indtjening, men også på at forbedre vores sociale og miljømæssige resultater. Novo Nordisk Way of Management har dannet rammen for vores vision om at blive verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling. Det er med stolthed, at jeg kan sige, at vi har realiseret denne vision, og vores opgave er nu at opstille en række nye pejlemærker, der afspejler udfordringerne for det næste årti. Som led i opdateringen af det, vi nu kalder Novo Nordisk Way, sætter vi fremover fokus på at styrke vores førerposition inden for diabetesbehandling og skabe ændrede muligheder inden for hæmofili og andre alvorlige kroniske sygdomme, hvor vi kan gøre en forskel. Vores mål om at opnå konkurrencedygtige resultater på en ansvarlig måde står uforandret. Det nyligt opdaterede værdibaserede ledelsessystem holder alle medarbejdere ansvarlige for at arbejde i overensstemmelse med vores principper og giver korte og klare retningslinjer for, hvordan vi arbejder. Opdateringen er resultatet af en omfattende proces, der er gennemført i samråd med medarbejdere fra hele verden, patientorganisationer, behandlere og andre interessenter. Klar til fremtidig vækst I 2011 vil vi arbejde på at konsolidere vores førerposition inden for diabetesbehandling og udvide vores aktiviteter til nye markeder og terapiområder. Vores fremtidige succes afhænger af resultaterne på en række vigtige områder: Vi forventer at søge om myndighedsgodkendelse for insulin degludec og insulin degludec/insulin aspart i dette år. Vi undersøger mulighederne for at gå ind på markedet for fedmebehandling med udgangspunkt i de første kliniske fase 3-resultater for liraglutid til behandling af fedme, som har påvist vægttab hos personer med svær overvægt og følgesygdomme. Vi påbegynder fase 3-studier med en bestemt kombination af insulin degludec og Victoza, som måske kan give fordelene fra begge præparater i en færdig, brugervenlig løsning. Vi vil påbegynde de afsluttende kliniske studier med henblik på myndighedsgodkendelse af en ny rekombinant faktor VIIa-analog til behandling af mennesker med hæmofili med inhibitorer. Den nye analog giver mulighed for en stærkere og hurtigere koagulationseffekt. Vi forventer, at lanceringen af Victoza over hele verden fortsætter med succes, og at vores portefølje af moderne insuliner fortsat trænger ind på markederne. Endelig vil vi fortsætte vores arbejde med at gennemføre produktivitetsforbedringer overalt i organisationen. For at alt det skal lykkes, skal vi tiltrække, engagere og fastholde de mest talentfulde medarbejdere, som kan være med til at sikre global vækst og forbedret innovationsevne. Jeg vil gerne takke alle i Novo Nordisk for deres bidrag til virksomhedens succes. Jeg er overbevist om, at 2011 med vores dygtige medarbejderes indsats overalt i verden vil blive endnu et fremgangsrigt år for Novo Nordisk et år med betydelig vækst og fortsat innovation til gavn for alle vores interessenter. Lars Rebien Sørensen Administrerende direktør 4 Novo Nordisk Årsrapport 2010

7 Værdien af lægemiddelinnovation Interview med Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør i Novo Nordisk Hvad betyder produktinnovation inden for lægemidler? Den forskningsbaserede lægemiddelindustris konstante søgen efter nye lægemiddelkandidater er til gavn for patienter og for samfundet. På vores felt har vi set, hvordan diabetesbehandling er blevet væsentligt forbedret, siden man opdagede insulinen for næsten 90 år siden. Vi har gjort fremskridt både i form af gradvise forbedringer og banebrydende nyskabelser, som i løbet af blot en generation gør det muligt for diabetikere at leve et aktivt liv og have en normal levetid. Forbedringerne er gjort mulige, fordi produkterne er blevet prissat på en måde, der sikrer midler til investering i forskning og udvikling. Vores moderne insuliner er tilgængelige over det meste af verden, og de forbedringer, de har givet, vil have en akkumuleret effekt for behandlingen af kroniske sygdomme gennem flere årtier. Som vi ser det, gavner denne produkt innovation alle diabetikere. I vores portefølje inden for diabetesbehandling er der både humane insuliner og moderne insuliner. Det gør det muligt for Novo Nordisk at tilbyde behandling, der redder liv, til overkommelige priser og samtidig udvikle behandlinger, som tilgodeser individuelle behov. Det er vores mål at udvikle den bedste portefølje til sundhedssystemer overalt i verden. Hvilken rolle spiller prisen for Novo Nordisk i forhold til at sikre tilgængelighed? Når det handler om diabetes, udgør medicin kun en brøkdel af udgifterne til behandling. Når det er sagt, påtager vi os vores ansvar for at sikre, at der er medicin til rådighed til over kommelige priser, fordi det er en forudsætning for bedre adgang til sundhed. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ret til lægebehandling, og vi går aktivt ind i arbejdet med at nedbryde barriererne for diagnose og god behandling. I verdens fattigste lande som defineret af FN sælger vi human insulin gennem vores mangeårige differentierede prispolitik, hvor vi tilbyder produkterne til priser, der ikke overstiger 20% af prisen på insulin i den vestlige verden. I andre lande markedsfører vi Novo Nordisks portefølje af insuliner med det mål at nå ud til flertallet af diabetikere. Her tilbyder vi både humane og moderne insuliner og et udvalg af doseringssystemer til en pris, der er passende i forhold til både offentlige sundhedstilbud og private betalere og de patienter, som måske selv skal betale. Hvorfor fjerner Novo Nordisk produkter fra markedet? Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at patienterne kan få deres livsvigtige medicin. I år, da myndighederne i flere europæiske lande dikterede prisnedsættelser som følge af deres økonomiske problemer, stod vi over for dilemmaet mellem at drive en rentabel virksomhed og fortsat at levere til de mennesker, der er afhængige af vores produkter. I maj 2010 annoncerede den græske regering midlertidige prisnedsættelser på op til 27%. Derfor besluttede vi midlertidigt at trække nogle af vores produkter ud af det græske marked, men vi fortsatte med at tilbyde human insulin i hætteglas. Vores resultater i 2010 Hvad er rimelige priser for nye lægemidler? Prisen skal svare til både den kliniske virkning og samfundsværdien af behandlingen, men udviklings-omkostningerne må også indregnes. Hvis lægemiddel-virksomhederne ikke kan hente deres investeringer i forskning og udvikling hjem igen, vil innovation på lægemiddelområdet ikke være en bæredygtig forretning. Og i sidste ende vil det gå ud over patienterne. Som ansvarlig virksomhed må vi sikre rentabilitet og økonomisk bæredygtighed. For eksempel var Novo Nordisks nyeste produkt, Victoza, under udvikling i næsten 20 år. Når vi planlægger udviklingsprojekter, ved vi, at vi skal finansiere større og mere komplekse studier over længere og længere tid, før vi kan gøre os håb om at opnå produktgodkendelse. Hvordan skal innovation værdisættes? Ideelt set ville man sætte prisen på grundlag af en vurdering af produktets fordele i praksis. Det sker ikke i dag. Det er vanskeligt at få tilstrækkelig indsigt fra praksis til at vurdere de relative fordele ved et nyt lægemiddel, før det lanceres. Betingede priser ville være en mulighed for at sætte den rigtige pris baseret på klinisk virkning og patientfordele. Så ville man efterfølgende kunne regulere prisen op eller ned, afhængigt af resultaterne sammenlignet med andre behandlinger. Sådan en situation sætter os i et stort dilemma. De foreslåede prisnedsættelser på patentbeskyttede produkter ville have gjort det umuligt for os at have en rentabel forretning i Grækenland. Hvis vi ikke kan tjene penge på langt sigt, kan vi ikke blive ved med at tilbyde og forbedre behandlingen for de mennesker, der har mest brug for den. Prisspørgsmålet er stadig uafklaret i Grækenland, men vi har kunnet fortsætte med at tilbyde vores brede produktportefølje, inklusive moderne insuliner med Penfill patroner i NovoPen 4. Hvordan kan myndigheder værdisætte af behandlingen? Vi har forståelse for de offentlige budgetproblemer. Medicinudgifterne kan være et oplagt mål, når der skal træffes svære politiske valg. Der kan måske opnås besparelser her og nu, men set over en længere tidshorisont kan de samfundsmæssige omkostninger vise sig at blive større. Prisen for behandling udgør normalt kun en brøkdel af de samlede udgifter til diabetes, hvor størsteparten af udgifterne går til behandling af alvorlige kom plikationer som følge af utilstrækkelig medicinsk behandling. I USA og Europa udgør insulin f.eks. 3% af de samlede udgifter til behandling af diabetes. Novo Nordisk Årsrapport

8 Vores resultater i 2010 Resultater i var endnu et fremgangsrigt år for Novo Nordisk. Vi nåede de langsigtede finansielle mål, vi opstillede i årsrapporten for 2008, samtidig med at vi opnåede en solid salgsvækst, en løbende forbedring i bruttomarginen og markante fremskridt i den kliniske udviklingspipeline. Efter vores lancering sidste år af Victoza, den første humane GLP-1-analog til dosering én gang dagligt, er det lykkedes at udvide markedet for GLP-1- behandling. Omsætningen steg med 19% opgjort i kroner og med 13% opgjort i lokale valutaer. Væksten blev realiseret i begge segmenter, diabetesbehandling og biopharmaceuticals. Victoza og de moderne insuliner var de primære drivkræfter for væksten: De moderne insuliner steg med 24% (18% opgjort i lokale valutaer). NovoSeven og Norditropin bidrog også til den solide salgsvækst og steg med henholdsvis 14% (8% i lokale valutaer) og 9% (4% i lokale valutaer). Salgsvæksten blev realiseret i alle regioner. Salget i Nordamerika steg med 29% og i International Operations med 24% opgjort i kroner. Opgjort i lokale valutaer steg salget med henholdsvis 22% og 15%. Vi leder vores virksomhed i henhold til princippet om den tredobbelte bundlinje. Det gør det muligt at skabe værdi og vækst for både aktionærer og samfund, drevet af balanceret og langsigtet beslutningstagning. Ud over solide finansielle resultater nåede vi langsigtede mål for medarbejdernes engagement og for efterleven af vores værdier, og vi overgik langsigtede mål for reduktion af energi- og vandforbrug og CO 2 -emissioner. Finansielle resultater Diabetesbehandling Vi er fortsat globalt førende på markedet for diabetesbehandling med 51% af det samlede insulinmarked og 46% af det moderne insulinmarked, begge dele opgjort i volumen. Salget af diabetes produkter steg med 22% opgjort i kroner til mio. kr. og med 16% opgjort i lokale valutaer i forhold til Moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter Salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter steg i 2010 med 17% opgjort i kroner til mio. kr. og med 11% opgjort i lokale valutaer i forhold til 2009, og Nordamerika og International Operations havde de højeste vækstrater. Vores portefølje af moderne insuliner bidrog mest til væksten. Salget steg med 24% opgjort i kroner til mio. kr. og med 18% opgjort i lokale valutaer i forhold til 2009 som følge af en stabil, organisk salgsvækst globalt. Der blev realiseret solide vækstrater i alle regioner, og Nordamerika tegnede sig for mere end halvdelen af væksten fulgt af International Operations og Europa. Salget af moderne insuliner udgør nu tæt ved 70% af Novo Nordisks insulinsalg. Nordamerika Salget i Nordamerika steg med 26% opgjort i kroner og med 19% opgjort i lokale valutaer i Fremgangen afspejler en fortsat solid markedsudbredelse af de moderne insuliner, Levemir, NovoLog og NovoLog Mix 70/30. Novo Nordisk fastholder sin førende position på det amerikanske insulinmarked med 42% af det samlede marked og 37% af markedet for moderne insuliner. Omkring 43% af Novo Nordisks moderne insuliner målt i volumen sælges i engangspensystemet FlexPen i USA. Europa Salget i Europa steg med 4% opgjort i kroner og med 2% opgjort i lokale valutaer i 2010 som følge af fortsat fremgang for de moderne insuliner og et faldende salg af humane insuliner. Novo Nordisk tegner sig for 53% af det samlede insulinmarked og 51% af markedet for moderne insuliner, begge dele opgjort i volumen. Markedsudbredelsen af pensystemer i Europa er fortsat høj, og mere end 95% af Novo Nordisks insuliner målt i volumen bruges i pensystemer, primært NovoPen og FlexPen. International Operations Salget i International Operations steg med 26% opgjort i kroner og med 17% opgjort i lokale valutaer i Den primære bidragyder til væksten var salget af moderne insuliner, primært i Kina. Salget af humane insuliner bidrager fortsat til den samlede vækst i regionen, ligeledes drevet af Kina. Pr. 1. januar 2011 er der etableret en femte Novo Nordisk-salgsregion, Region Kina, som består af Kina, Taiwan og Hongkong; disse lande er således ikke længere en del af International Operations. I Kina har Novo Nordisk i dag 63% af det samlede insulinmarked og 70% af det moderne insulinmarked, begge dele opgjort i volumen. Salg, geografiske områder Europa Nordamerika International Operations, inkl. Kina Japan & Korea Salg, terapiområder Diabetesbehandling Blødningsbehandling (NovoSeven ) Væksthormonmangel Hormonpræparater (HRT) Øvrige produkter Salgsvækst Lokale og rapporterede beløb Rapporteret i kr. I lokale valutaer Mia. kr Mia. kr % ,8 38,7 45,6 41,8 38,7 45,6 51,1 51,1 60,8 60, Novo Nordisk Årsrapport 2010

9 Japan & Korea Salget i Japan & Korea steg med 10% opgjort i kroner og faldt med 2% opgjort i lokale valutaer i Salgsudviklingen afspejler vækst i salget af alle tre moderne insuliner, Levemir, NovoRapid og NovoRapid Mix 30, der modsvares af et fald i salget af humane insuliner. Med fortsatte konkurrence - mæssige udfordringer tegner Novo Nordisk sig nu for 63% af det samlede insulinmarked i Japan og 56% af markedet for moderne insuliner. Markedsudbredelsen af pensystemer i Japan er fortsat høj, og mere end 98% af Novo Nordisks insuliner målt i volumen bruges i pensystemer, primært NovoPen og FlexPen. Victoza (GLP-1 til behandling af type 2-diabetes) Salget af Victoza blev mio. kr. i 2010 på baggrund af en solid markedsindtrængning i såvel Europa som USA. Den globale lancering fortsatte igennem hele 2010, og produktet er senest blevet lanceret i Rusland, Argentina, Mexico og fire lande i Mellemøsten. Markedsresultaterne globalt har været lovende i 2010, idet Victoza har opnået solide markedsandele i GLP-1- segmentet samt øget GLP-1-klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling betydeligt. NovoNorm /Prandin /PrandiMet (Antidiabetika i tabletform) Salget af antidiabetika i tabletform i 2010 steg med 4% opgjort i kroner til mio. kr. og faldt med 1% opgjort i lokale valutaer i forhold til Salgsudviklingen afspejler primært vækst i salget i Kina, modvirket af et lavere salg i Europa som følge af generisk konkurrence i flere europæiske markeder, navnlig i Tyskland. Andel af insulinmarkedet (volumen) Geografiske områder Europa Nordamerika International Operations Japan & Korea Moderne insuliner Global markedsandel af segmentet (volumen) NovoRapid NovoMix Levemir Forskningsog udviklingsomkostninger Diabetesbehandling (ekskl. pulmonale diabetesprojekter) Biopharmaceuticals % 100 % Mia. kr ,3 7,9 7,5 7,2 9, Biopharmaceuticals Salget af biopharmaceuticals steg i 2010 med 11% opgjort i kroner til mio. kr. og med 5% opgjort i lokale valutaer i forhold til NovoSeven (Blødningsbehandling) Salget af NovoSeven steg med 14% opgjort i kroner til mio. kr. og med 8% opgjort i lokale valutaer i forhold til Væksten i salget af NovoSeven blev primært realiseret i Nordamerika, men også Japan & Korea og International Operations bidrog til væksten. Norditropin (Væksthormonbehandling) Salget af Norditropin steg med 9% opgjort i kroner til mio. kr. og med 4% opgjort i lokale valutaer i forhold til Novo Nordisk er den næststørste udbyder på det globale vækst hormonmarked med en markedsandel på 24% opgjort i volumen. Øvrige produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 6% opgjort i kroner til mio. kr. og faldt med 1% opgjort i lokale valutaer. Denne udvikling afspejler primært fortsat salgsfremgang for Vagifem, der modsvares af en negativ påvirkning fra generisk konkurrence til Activella i USA. Udvikling i omkostninger og resultat af primær drift I 2010 steg produktionsomkostningerne med 12% til mio. kr. svarende til en bruttomargin på 80,8%, mod 79,6% i Forbedringen afspejler primært en positiv påvirkning fra produktsammensætningen som følge af et øget salg af moderne insuliner og Victoza samt en positiv valutapåvirkning på 0,4 procentpoint. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger i 2010 steg med 18% til mio. kr. og med 14% opgjort i lokale valutaer i forhold til Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 18% til mio. kr. Denne udvikling afspejler primært omkostningerne i forbindelse med lanceringen af Victoza i Europa og USA og fortsat udvidelse af salgsstyrken i Europa, Japan, Kina og USA samt en stigning i hensættelser til retssager. Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 22% til mio. kr., primært som følge af det igangværende fase 3-program med den nye generation af insuliner, Degludec 1 (insulin degludec) og DegludecPlus 2 (insulin degludec/insulin aspart). Licensindtægter og andre driftsindtægter udgjorde 657 mio. kr. i 2010 mod 341 mio. kr. i Denne udvikling afspejler primært et vedvarende højere niveau af licensindtægter samt en indtægt af engangskarakter på ca. 100 mio. kr. i relation til et patentforlig indgået i første kvartal af Resultat af primær drift for 2010 steg med 27% til mio. kr. i forhold til Opgjort i lokale valutaer var væksten ca. 16%. 1. Intern betegnelse for insulin degludec. 2. Intern betegnelse for insulin degludec/insulin aspart. Vores resultater i 2010 Novo Nordisk Årsrapport

10 Vores resultater i 2010 Nettofinans og skat De finansielle poster udviste en nettoudgift på 605 mio. kr. i 2010 mod en nettoudgift på 945 mio. kr. i Det samlede valutar esultat for 2010 udviste en udgift på mio. kr. mod en udgift på 751 mio. kr. i Denne udvikling afspejler tab på valutaafdæk ning af navnlig amerikanske dollars på grund af styrkelsen af denne valuta over for kronen i 2010 i forhold til valutakursniveauet i I de finansielle poster indgår også resultatet fra associerede virksomheder med en indtægt på mio. kr. I 2009 udgjorde resultatet fra associerede virksomheder en udgift på 55 mio. kr. I fjerde kvartal af 2010 bogførte Novo Nordisk en indtægt af engangskarakter på ca. 1,1 mia. kr. i relation til salget af aktier i ZymoGenetics, Inc. som meddelt den 8. oktober Den effektive skattesats for 2010 var 21,2%. Den effektive skattesats for 2010 er reduceret med en engangspåvirkning på ca. 1,5 procentpoint fra salget af Novo Nordisks ejerandel i ZymoGenetics, Inc., som ifølge gældende danske skatteregler er fritaget for beskatning. Investeringer og frie pengestrømme Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver i 2010 udgjorde 3,3 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. i De væsentligste investeringsprojekter i 2010 var insulinpåfyldningsfabrikken i Tianjin i Kina og nye produktionslinjer til fremstilling af doseringssystemer i Danmark. Novo Nordisk realiserede frie pengestrømme i 2010 på 17,0 mia. kr. mod 12,3 mia. kr. i Stigningen i frie pengestrømme skyldes primært et højere resultat af primær drift og engangsindtægter fra salget af ZymoGenetics, Inc. Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af 2010, svarende til 60% af de samlede aktiver, mod 65% ved udgangen af Egne aktier og aktietilbagekøbsprogram for 2010 Novo Nordisk har i 2010 tilbagekøbt aktier til en gennemsnitlig kurs på 486 kr. pr. aktie, svarende til en kontantværdi på 9,5 mia. kr. Novo Nordisk har dermed afsluttet det tidligere annoncerede aktietilbagekøbsprogram for Medarbejderaktieprogrammer i 2010 Medarbejderne i den danske del af organisationen har deltaget i to generelle medarbejderaktieprogrammer i Ca medarbejdere har deltaget i et aktieopsparingsprogram og har købt i alt aktier til kurs 583,16. Denne ordning er omkostnings neutral for virksomheden. Herudover har ca medarbejdere købt i alt aktier til 275 kr. pr. aktie. Omkost ningerne til dette program, 192 mio. kr., er fuldt omkostningsført i Endvidere har ca internationale medarbejdere fået tildelt ca aktieoptioner i 2010, og omkostningerne hertil, 150 mio. kr., vil blive amortiseret over en treårig optjeningsperiode. Beholdning af egne aktier og nedsættelse af aktiekapitalen Pr. 1. februar 2011 ejede Novo Nordisk A/S og dets helejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 4,7% af den samlede aktiekapital. Med henblik på at opretholde fleksibiliteten i selskabets kapitalstruktur vil bestyrelsen på generalforsamlingen i 2011 fremsætte forslag om at reducere B-aktiekapitalen fra kr. til gennem annullering af stk. B-aktier a 1 kr. fra selskabets beholdning af egne B-aktier til en nominel værdi af kr., svarende til 3,3% af den samlede aktie kapital. Efter implementering af aktiekapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital beløbe sig til kr. fordelt på en A-aktiekapital på kr. og en B-aktiekapital på kr. Bruttomargin Udvikling i bruttomargin % Foreslået udbytte og aktietilbagekøbsprogram for 2011 Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 23. marts 2011 foreslå en 33% stigning i udbyttebetalingen til 10,00 kr. pr. aktie a nominelt 1 kr., svarende til en udbytteandel af nettoresultatet på 39,6% mod 40,9% for regnskabsåret Justeret for påvirkningen fra salget af ejerandelen i ZymoGenetics, Inc., hvor den øgede likviditet blev tilbagebetalt til aktionærerne via en udvidelse af aktietilbagekøbs programmet for 2010, bliver udbytteandelen 42,8%. Der udbetales ikke udbytte på selskabets beholdning af egne aktier. Amerikanske dollars og japanske yen Afdækning og kurs Afdækning USD (venstre) Afdækning JPY (venstre) Kurs USD (højre) Kurs JPY pr. 100 (højre) Måneder Kurs 25 7, , , ,50 5 5, /06 12/07 12/08 12/09 12/10 Bestyrelsen har godkendt et nyt aktietilbagekøbsprogram på i alt 10 mia. kr., som vil blive gennemført i Novo Nordisk vil iværksætte sit aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (Safe Harbour Regulation). Til det formål har Novo Nordisk udpeget J.P. Morgan Securities Ltd. som lead manager til at gennemføre en del af aktietilbagekøbs programmet uafhængigt og uden indflydelse af Novo Nordisk. Formålet med programmet er at reducere selskabets aktiekapital. I henhold til aftalen skal J.P. Morgan Securities Ltd. tilbagekøbe aktier på vegne af Novo Nordisk til et beløb af op til 2,0 mia. kr. i handelsperioden, der starter den 2. februar og slutter den 26. april Der vil på en enkelt børsdag maksimalt kunne blive tilbagekøbt aktier, 8 Novo Nordisk Årsrapport 2010

11 svarende til 20% af den gennem snitlige daglige omsætning af Novo Nordisk B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen i januar 2011, og der vil i handelsperioden maksimalt kunne blive købt aktier. Novo Nordisk vil udsende en meddelelse vedrørende transaktioner foretaget under tilbagekøbsprogrammet mindst hver syvende handelsdag. Ikke-finansielle resultater Virksomhedens langsigtede ikke-finansielle mål understøtter vores arbejde for at skabe det størst mulige positive bidrag til samfundet ved at fremme adgangen til sundhedsbehandling, tiltrække og fastholde medarbejdere og samtidig minimere miljøpåvirkningerne ved at bruge færrest mulige ressourcer. Gennem mange år har en differentieret prispolitik været et centralt element i indsatsen for at tilbyde diabetesbehandling til flest mulige. I 2010 nåede vi målet for medarbejderengagement og efterleven af vores værdibaserede ledelse, Novo Nordisk Way of Management, og gjorde fremskridt mod målet om mangfoldighed i alle øverste ledelsesteam. Vi opnåede gode resultater på miljøområdet og overgik målene for reducering af energiforbrug, vandforbrug og CO 2 -emissioner. Medarbejdere og samfund Vi arbejder aktivt med tre dimensioner af vores ansvar over for medarbejdere og samfund: at forbedre behandling for de mennesker, der er afhængige af vores produkter, at tiltrække og fastholde vores medarbejdere og sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt at yde et positivt bidrag til de samfund, hvor vi har aktiviteter. Patienter Kliniske forsøg Antallet af deltagere i Novo Nordisks kliniske forsøg steg med 74% i På grund af fase 3-forsøgene med Degludec og DegludecPlus, som omfatter mere end personer, var der i alt deltagere i Novo Nordisks kliniske forsøg i 2010 mod i Adgang til behandling I vores langsigtede indsats for at øge adgangen til behandling indgår oprettelsen af Verdensdiabetesfonden i I 2010 donerede vi 69 mio. kr. til fonden, som støtter bæredygtige initiativer til opbygning af behandlingskapacitet med det formål at forebygge og behandle diabetes i udviklingslande. Denne donation, svarende til 0,18% af årets nettosalg af insulin, lever op til de forpligtelser, som tidligere er vedtaget af aktionærerne. Kapacitetsopbygning En væsentlig forudsætning for at skabe bæredygtige forbedringer i adgangen til sundhedsbehandling er, at der skabes bedre infrastruktur omkring diagnosticering og behandling af diabetes. Gennem årene er vores investeringer i uddannelse af læger og sundhedspersonale øget betragteligt. Siden 2002 har vi uddannet eller sponsoreret undervisning af i alt 1,2 millioner behandlere over hele verden. I 2010 nåede vi også ud til næsten mennesker med diabetes med tilbud om undervisning i, hvad de selv kan gøre for at kontrollere deres diabetes. Vi udvidede programmet Changing Diabetes in Children med 800 børn, så vi nu har mere end børn med type 1-diabetes i behandling. Herudover har vi uddannet 100 læger og behandlere og oprettet 13 klinikker. Programmet sætter ind med bedre diagnose og behandling for børn i udviklingslande, først og fremmest i Afrika syd for Sahara. Medarbejdere Vores globale vækst fortsatte som forventet, med tilvækst af nye medarbejdere især i International Operations og Nordamerika. Ved udgangen af 2010 var der i alt medarbejdere, svarende til fuldtidsstillinger. Antallet af medarbejdere steg med 4%. I samme periode steg medarbejderomsætningen fra 8,3% til 9,1%. Engagement Evnen til at styre global vækst og fremme produktivitet og innovation måles via en række spørgsmål i vores årlige medarbejderundersøgelse, evoice. I 2010 var resultatet 4,3 (på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst), svarende til niveauet i De årlige målinger har været på niveau med eller over målet på 4,0 siden Mangfoldighed Vi mener, at mangfoldighed i ledelsen og en rummelig arbejdsplads med plads til mennesker med forskellige perspektiver, fremmer gode resultater og innovation. Vores ambition er, at vi i 2014 har medarbejdere af begge køn og forskellige nationaliteter i alle øverste ledelsesteam. Ved udgangen af 2010 levede 54% af de 28 øverste ledelsesteam op til vores krav om mangfoldighed mod 50% ultimo Mens vi har valgt at rapportere om vores fremskridt år for år, er en ændring i vores virksomhedskultur et langsigtet projekt, som involverer uddannelse, vejledning, talentudvikling og successionsplanlægning. Som en stor arbejdsplads i Danmark har Novo Nordisk tilsluttet sig Ligestillingsministeriets anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser og forpligtet sig til at arbejde målrettet på at udvikle og rekruttere flere kvindelige ledere. Vores resultater i 2010 Novo Nordisk yder også støtte til Novo Nordisk Haemophilia Foundation, som blev oprettet i I 2010 donerede vi 15 mio. kr. til fonden. Læs mere om fondene på s. 32 og 38. Priser Salget af insulin i verdens fattigste lande i henhold til Novo Nordisks differentierede prispolitik steg med 30% opgjort i volumen i forhold til Det er vores mål, at alle verdens fattigste lande tager imod dette tilbud. I 2010 solgte vi human insulin til priser, der ikke overstiger 20% af gennemsnitsprisen i den vestlige verden, i 67% eller 33 ud af de 49 mindst udviklede lande. Fuldtidsstillinger Geografiske områder Europa Nordamerika International Operations Japan & Korea fuldtidsstillinger ,5 29,3 27,1 26,0 23, Novo Nordisk Årsrapport

12 Vores resultater i 2010 Arbejdsmiljø Frekvensen af arbejdsulykker steg til 4,9 pr. million arbejdstimer i 2010, sammenlignet med 4,3 pr. million arbejdstimer i Interne kontroller og monitorering Kvalitet I takt med at omsætningen og produktionen er steget, har vi holdt det samme kvalitetsniveau, målt i inspektionsresultater. I 2010 blev der gennemført 105 inspektioner på Novo Nordisks produktionsanlæg uden geninspektioner eller advarselsbreve. I 2010 måtte Novo Nordisk i fire tilfælde trække et produkt tilbage fra markedet sammenlignet med 2009, hvor der var to tilbagetrækninger. Tilbagetrækningerne i 2010 gjaldt Norditropin NordiFlex 15 mg (Schweiz), Mixtard 30 InnoLet 100 IU/ml (flere lande) og to separate tilbagetrækninger af GlucaGen Hypokit til akut behandling af hypoglykæmi (Canada, New Zealand og Danmark). Vi samarbejdede med de lokale sundhedsmyndigheder for at sikre, at apoteker, praktiserende læger og patienter fik den fornødne information. Værdier I Novo Nordisk Way, vores værdibaserede tilgang til ledelse, beskrives forventningerne til medarbejdernes adfærd, og efterleven af virksomhedens værdier auditeres som et led i vores interne opfølgningsproces. Auditering af værdierne, såkaldte faciliteringer, gennemføres af vores globale facilitatorteam bestående af medarbejdere med solid ledelseserfaring og grundigt kendskab til virksomheden og forretningsmiljøet. Fra 1. oktober 2009 til 30. september 2010 blev der gennemført 58 faciliteringer i enheder med tilsammen mere end medarbejdere. Over medarbejdere blev interviewet for at undersøge, hvordan virksomhedens værdier efterleves igennem hele organisationen. De mere end 225 anbefalinger i 2010 skal sikre, at virksomheden opretholder en høj grad af efterleven af værdierne. og uddannelse til skriftlige advarsler. Ingen af disse vurderes at have nogen væsentlige konsekvenser for Novo Nordisk. Leverandørauditeringer For at sikre produktkvalitet og risikostyring i leverandørkæden gennemfører vi både kvalitets- og ansvarlighedsauditeringer af vores leverandører. I 2010 blev der gennemført i alt 192 auditeringer mod 196 i Resultatet af disse auditeringer var 539 afvigelser. Opfølgning sker i henhold til Novo Nordisks procedurer. Miljø Novo Nordisk opnåede forbedrede resultater på miljøområdet og overgik de langsigtede mål for reduktion af energi- og vandforbrug samt CO 2 -emissioner. Vand- og energiforbruget til produktion faldt i 2010 med henholdsvis 37% og 20% i forhold til referenceniveauet i Disse reduktioner overgik de langsigtede mål om en reduktion på 11% på begge områder i 2011 i forhold til Faldet skyldes især optimeringer på bulkinsulinfabrikken i Kalundborg. Vand- og energispareprojekter på mange andre anlæg har også bidraget. Den samlede affaldsmængde faldt med 2% fra tons i 2009 til tons i 2010, mens genanvendelsesprocenten holdt sig stabilt på 50%. Faldet i affaldsmængden skyldtes primært et fald på 12% i mængden af farligt affald. På trods af stigende salg og produktion reducerede vi i 2010 vores CO 2 -emissioner fra produktionen med 35% i forhold til Det skyldes den fulde overgang til energiforsyning fra vedvarende energikilder på danske anlæg, herunder den energi intensive insulinproduktion, samt energibesparelser i alle vores produktionsanlæg verden over. Forretningsetik I takt med at vi vokser og ansætter knap nye medarbejdere hvert år, er løbende uddannelse med til at sikre, at alle nye medarbejdere kender deres ansvar og virksomhedens værdibaserede ledelsessystem. Indholdet af undervisningen udvælges på basis af tendensanalyser, herunder ændrede myndighedskrav. Årlige kurser i forretningsetik er obligatorisk for alle medarbejdere i hele virksomheden. I alt gennemførte 98% af medarbejderne de obligatoriske kurser i Intern revision af forretningsetikken udføres på grundlag af risikovurderinger og finder sted i form af samtaler med medarbejdere i den enkelte enhed og gennemgang af dokumentation for at vurdere overholdelsen af Novo Nordisks forretningsetiske procedurer. I 2010 blev der gennemført 35 sådanne revisioner, og 200 punkter blev noteret og afstemt med den lokale ledelse. Medarbejderne har pligt til at indberette enhver mistanke om uregelmæssigheder. Indberetning kan ske ved henvendelse til en leder eller juridisk afdeling. Mistanke om uregelmæssigheder kan også indberettes anonymt på en compliance hjemmeside, som overvåges af revisionsudvalget. I 2010 blev der indberettet 15 sager om mistanke om uregelmæssigheder via denne hotline. Af disse blev tre underbygget gennem undersøgelser. Konsekvenserne spænder fra rådgivning Samlet vandforbrug Omsætning (venstre) Vandforbrug på samtlige produktionssteder (højre) Resultater af klimastrategi Omsætning (venstre) CO 2 -emissioner (højre) Mia. kr m ,0 60 3,5 50 3,0 40 2,5 30 2, Mia. kr tons Novo Nordisk Årsrapport 2010

13 Forventninger til 2011 Nedenstående skema opsummerer de nuværende forventninger til 2011: Forventningerne er som rapporteret, Nuværende forventninger medmindre andet fremgår 2. februar 2011 Salgsvækst i lokale valutaer 8 10% som rapporteret Omkring 1,5 procentpoint lavere Vækst i resultat af primær drift i lokale valutaer Omkring 15% som rapporteret Omkring 2,5 procentpoint lavere Nettofinans Udgift på omkring 100 mio. kr. Effektiv skattesats Omkring 23% Investeringer i faste anlægsaktiver Omkring 3,5 mia. kr. Af- og nedskrivninger Omkring 2,7 mia. kr. Frie pengestrømme Mere end 16 mia. kr. Novo Nordisk har afdækket den forventede fremtidige nettoindtjening i en række af koncernens faktureringsvalutaer, og alt andet lige vil udsving i kurserne for de vigtigste fakturerings valutaer påvirke Novo Nordisks resultat af primær drift som vist herunder: Vigtigste Et 5% udsving i kursen påvirker Afdækningsfakturerings- på årsbasis Novo Nordisks periode valutaer resultat af primær drift med (måneder) USD 620 mio. kr. 15 JPY 155 mio. kr. 13 CNY 120 mio. kr. 12* GBP 85 mio. kr. 10 * USD anvendt som afdækningsvaluta for Novo Nordisks valutarisiko i CNY. Den finansielle effekt af valutaafdækningskontrakter er indeholdt i Finansielle poster, netto. Vores resultater i 2010 Novo Nordisk forventer en salgsvækst for 2011 på 8 10% opgjort i lokale valutaer. Dette er baseret på forventninger om fortsat markedsindtrængning for Novo Nordisks nøgleprodukter samt forventninger om fortsat intens konkurrence, generisk konkurrence til antidiabetika i tabletform og en påvirkning fra implementering af sundhedsreformer, primært i USA og Europa. Givet det nuværende valutakursniveau i forhold til kronen ventes den rapporterede salgsvækst at blive omkring 1,5 procentpoint lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. Væksten i resultat af primær drift for 2011 ventes at blive omkring 15% opgjort i lokale valutaer. Givet det nuværende valutakursniveau i forhold til kronen ventes væksten i det rapporterede resultat af primær drift at blive omkring 2,5 procentpoint lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. Novo Nordisk forventer finansielle nettoudgifter for 2011 på omkring 100 mio. kr. Den nuværende forventning afspejler, at påvirkningen fra valutaafdækningskontrakter er ca. neutral. Den effektive skattesats for 2011 forventes at blive på omkring 23%. Investeringer i faste anlægsaktiver for 2011 ventes at blive på omkring 3,5 mia. kr., primært i relation til investeringer i den nye insulinformulerings- og påfyldningsfabrik i Kina og et nyt produktionsanlæg i Danmark til fremstilling af engangsdoseringssystemer. Af- og nedskrivninger ventes at blive på omkring 2,7 mia. kr., mens frie pengestrømme forventes at blive på mere end 16 mia. kr. Alle ovenstående forventninger er baseret på en forudsætning om, at den globale økonomiske situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsklimaet for Novo Nordisk i den resterende del af 2011, og at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar, forbliver på det nuværende niveau over for kronen i den resterende del af Udsagn om fremtiden Rapporter fra Novo Nordisk, der indsendes til eller stilles til rådighed for det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder denne årsrapport samt selskabets Form 20-F, der begge ventes indsendt til SEC i februar 2011, samt skriftlige eller mundtlige oplysninger, der offentliggøres af eller på vegne af Novo Nordisk i fremtiden, kan indeholde udsagn om fremtiden. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som mener, forventer, eventuelt, vil, planlægger, strategi, udsigt, forudser, skønner, fremskriver, regner med, kan, påtænker, mål og andre ord og udtryk med tilsvarende betydning i forbindelse med omtale af fremtidige driftsmæssige eller finansielle resultater. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: udsagn om planer, målsætninger eller mål for den fremtidige drift, herunder dem, der vedrører Novo Nordisks produkter, produktforskning, produktudvikling, produktlanceringer og produktgodkendelser samt samarbejder herom udsagn, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle nøgletal udsagn vedrørende fremtidige økonomiske resultater, fremtidige handlinger og udfaldet af eventualposter såsom retssager, samt udsagn om de antagelser, der ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn. I dette dokument findes eksempler på udsagn om fremtiden bl.a. under overskrifterne Resultater i 2010, Forventninger til 2011 og Præstationsledelse ved hjælp af langsigtede mål samt Strategiske fokusområder. Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige forhold, heriblandt dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter inden for forskning og/eller udvikling, ikke-planlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger, tilbagekaldelse af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af informationsteknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser, ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud, beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning, godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske markedsførings-principper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland, uventede omkostnings- og udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse af gældende love og regler. Der henvises endvidere til gennemgangen af risikofaktorer på s Medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Novo Nordisk Årsrapport

14 Vores resultater i 2010 Interview med Jesper Brandgaard, koncernøkonomidirektør i Novo Nordisk Præstationsledelse ved hjælp af langsigtede mål Hvordan bruger Novo Nordisk langsigtede finansielle mål til at styre forretningen? De langsigtede finansielle mål er fastsat ud fra de antagelser, der er grundlaget for den nuværende strategi for organisk vækst og det nuværende aktivitetsniveau. Målene hjælper ledelsen med at skabe balance mellem kortsigtet økonomisk vækst og sikring af vores evne til at investere i langsigtet vækst. Når vi i Novo Nordisk opstiller langsigtede mål, har vi en klart defineret ambition og en plan for, hvordan vi opfylder målene. Hvert år fastsættes delmål for de langsigtede mål i virksomhedens Balanced Scorecard og bliver omsat til mål for de relevante dele af forretningen. Delmålene baseres på resultaterne for det foregående år og den gældende valutaog konkurrencesituation. Det er også vigtigt, at vores aktiviteter skaber likviditet, hvoraf en del kan udloddes til aktionærerne som udbytte. Hvor længe har Novo Nordisk anvendt langsigtede finansielle mål? Langsigtede finansielle mål, herunder målet om 15% vækst i resultat af primær drift, blev indført i Vækstmålet for resultat af primær drift blev fra begyndelsen anset for at være det vigtigste finansielle mål. I 1996 var målet for frie pengestrømme kun, at de skulle være positive. Det siger noget om, hvor investerings tung forretningen var på det tidspunkt. De første langsigtede mål for Novo Nordisks nuværende form blev offentlig gjort i var et barskt år med nedjusteringer og nedlukning af et klinisk udviklingsprogram i en af de sidste faser, men alligevel lykkedes det os at opfylde målene i 2005 og opstille nye mål. Det stod på det tidspunkt klart, at vækstraten i lægemiddelindustrien generelt var for nedadgående. Vi besluttede at fastholde vækstmålet for resultat af primær drift, som med tiden er blevet anset for at være stadig mere ambitiøst. Hvad har bidraget mest til virksomhedens stærke resultater i forhold til de finansielle mål? I de sidste fem år er der to ting, der har haft væsentlig betydning for vores finansielle resultater. For det første har vores produktionsøkonomi haft en støt og positiv udvikling. Ved at producere mere på eksisterende produktionsanlæg uden at udvide kapaciteten har vi været i stand til at nedbringe omkostningerne og udskyde investeringer, hvilket også har været med til at forbedre vores pengestrømme. For det andet har Novo Nordisk i de sidste fem år haft særlig stor succes i USA. På grund af handels- og rabatbetingelser er finansieringskravene i forbindelse med udvidelse af vores forretning i USA mindre end i mange andre lande. I mange andre dele af verden kan det således tage op til tre måneder at få betalt tilgodehavender fra grossister. De lavere krav til investeret kapital i forbindelse med udvidelse af vores forretning i USA har haft en positiv effekt på virksomhedens samlede forrentning af investeret kapital. Hvordan ændrer Novo Nordisk sine langsigtede finansielle mål? Med den aktuelle situation i lægemiddelindustrien er Novo Nordisks mål om 15% vækst i resultat af primær drift blevet stadig mere ambitiøst. Vi mener, at vores ønske om fortsat at opfylde et så udfordrende mål viser, at Novo Nordisk ønsker at være blandt de bedste i branchen. Vi hæver målet for overskudsgrad af primær drift fra 30% til 35% som et udtryk for vores forventninger om fortsatte effektivitetsforbedringer på Novo Nordisks produktionsanlæg rundt omkring i verden og om højere produktivitet i den globale salgsstyrke, som i mange lande størrelsesmæssigt nærmer sig kritisk masse. I de sidste 10 år har vi også gjort gode fremskridt med at nedbringe administrations omkostningerne i forhold til salget, fra 8% i 2001 til 5% i dag. Denne forbedring vil fortsætte, om end relativt mindre. Det skal dog bemærkes, at evnen til at nå målet for overskudsgrad af primær drift kan blive påvirket af store ændringer i markedsfaktorer, f.eks. lovgivning, priser, sundhedsreformer og valutakurser. De fire mål er pejlemærker for det vækst-, lønsomheds- og afkastniveau, vi ønsker at opnå. Målet for forrentning af investeret kapital efter skat er hævet fra 50% til 70%. Det er et udtryk for, at vi forventer fortsat mindre vækst i investeret kapital i forhold til resultat af primær drift og en stabil effektiv skatteprocent. Med det nye mål har Novo Nordisk antaget, at de foreslåede regnskabsregler for operationel leasing vil blive implementeret. For nuværende forventes det, at introduktionen af denne nye regnskabs standard vil have en negativ effekt på forrentningen af investeret kapital på omkring 10 procentpoint. Målniveauet for cash to earnings hæves fra 80% til 90%, hvilket viser blivende lavere investeringer i fysiske aktiver og forbedret evne til at frigøre likviditet. Som tidligere vil opfyldelsen af dette mål blive evalueret i forhold til et treårigt gennemsnit. Hvad er tidshorisonten for opfyldelse af målene? Vores langsigtede mål har en tidshorisont på 4 5 år. Hvis forretnings betingelser og konkurrenceforhold er gunstige, kan vi måske opfylde målene hurtigere. Det har været tilfældet i den senere tid, hvor valuta- og konkurrence forholdene har været gunstigere end forudset i Men det modsatte kan også ske, og så tager det længere tid at opfylde målene. 12 Novo Nordisk Årsrapport 2010

15 Er Novo Nordisks mål ambitiøse? Målene forekom i hvert fald ambitiøse, da vi satte dem i For eksempel satte vi det langsigtede mål for forrentningen af investeret kapital ganske meget op i 2008, nemlig fra 30% til 50%. På baggrund af de seneste resultater kan det aktuelle cash to earnings-mål måske virke forsigtigt. Men historisk set havde vi i begyndelsen svært ved at opfylde dette mål, som måles som et treårigt rullende gennemsnit, på grund af de store investeringer i insulinproduktionen. Det er også et mål, som i det enkelte år kan være meget afhængigt af ydre faktorer, som Novo Nordisk ikke har indflydelse på. Resultater i forhold til langsigtede finansielle mål Vækst i resultat af primær drift Mål Realiseret Realiseret, ekskl. pulmonale diabetesprojekter % Vores resultater i 2010 Hvordan passer virksomhedens langsigtede finansielle mål sammen med Novo Nordisk Way? Vi mener, at vi kun kan drive en bæredygtig virksomhed ved at skabe stærke resultater på flere planer. Rentabel vækst og konkurrencedygtige resultater er forudsætninger for, at vi kan sikre patienter en bedre livskvalitet, give vores aktionærer et attraktivt afkast og være lydhøre over for alle interessenter. Hvilke usikkerhedsfaktorer er forbundet med opfyldelsen af de nye mål? Valutakursudviklingen er altid en ubekendt faktor for en global virksomhed. Myndighedsgodkendelse af udviklingsprojekter, herunder især Degludec og DegludecPlus, er afgørende for, at vi kan opfylde de ambitiøse mål. Prispres på grund af sundhedsreformer i mange dele af verden vil også få betydning, navnlig i Europa, på visse vækstmarkeder og i USA. Den fulde effekt af implemente ringen af sundheds reformen i USA vil først kunne ses i løbet af de næste par år. Vi forventer øget konkurrence, herunder konkurrence fra kopi produkter, og det kan også få betydning. Overskudsgrad (primær drift) Mål Realiseret Realiseret, ekskl. pulmonale diabetesprojekter Forrentning af investeret kapital (ROIC) Mål Realiseret % % Jeg vil også gerne understrege, at de langsigtede mål er fastsat ud fra det nuværende aktivitetsniveau. Hvis der opstår strategiske muligheder, som tvinger os til handling, kan dette influere på vores evne til at nå målene. De langsigtede mål skal ikke afholde Novo Nordisk fra at gå efter muligheder, der kan forbedre vores langsigtede konkurrencemæssige situation. Cash to earnings Treårigt gennemsnit 0 % Mål Realiseret Mål Nyt mål Vækst i resultat af primær drift 15% Overskudsgrad (primær drift) 35% Forrentning af investeret kapital (ROIC) 70% Cash to earnings (treårigt gennemsnit) 90% Novo Nordisk Årsrapport

16 Hoved- og nøgletal Vores resultater i 2010 Mio. kr Nettoomsætning Ændring Moderne insulin (insulinanaloger) ,9% Human insulin ,5% Victoza N/A Proteinrelaterede produkter ,0% Antidiabetika i tabletform (OAD) ,7% Diabetesbehandling i alt ,9% NovoSeven ,5% Norditropin ,1% Hormonpræparater ,5% Øvrige produkter (5,0%) Biopharmaceuticals i alt ,0% Nettoomsætning i alt på forretningssegmenter ,0% Nordamerika ,2% Europa ,4% International Operations ,8% heraf Region Kina ,5% Japan & Korea ,8% Nettoomsætning i alt på geografiske segmenter ,0% Stigning i lokal valuta 16% 13% 12% 11% 13% Valutaindvirkning (indvirkning, lokal valuta) (1%) (5%) (3%) 1% 6% Rapporteret omsætningsstigning i alt 15% 8% 9% 12% 19% Finansielle resultater Af- og nedskrivninger (3,3%) Resultat af primær drift ,5% Finansielle poster (netto) (945) (605) (36,0%) Resultat før skat ,7% Årets resultat ,8% Aktiver i alt ,2% Egenkapital ,4% Investeringer i materielle aktiver (netto) ,7% Frie pengestrømme ,0% Nøgletal I procent af omsætningen Salg uden for Danmark 99,2% 99,2% 99,2% 99,2% 99,4% Salgs- og distributionsomkostninger 30,0% 29,6% 28,2% 30,2% 29,9% Forsknings- og udviklingsomkostninger 16,3% 20,4% 17,2% 15,4% 15,8% Administrationsomkostninger 6,2% 6,0% 5,8% 5,4% 5,0% Bruttomargin 2 75,3% 76,6% 77,8% 79,6% 80,8% Overskudsgrad 2 16,7% 20,4% 21,2% 21,1% 23,7% Effektiv skatteprocent 2 29,6% 22,3% 24,0% 23,0% 21,2% Soliditetsgrad 2 67,4% 67,4% 65,2% 65,3% 60,2% Forrentning af egenkapitalen 2 22,3% 27,4% 29,6% 31,3% 39,6% Udbytteandel 2 34,4% 32,8% 37,8% 40,9% 39,6% Udbytteandel reguleret for ikke-tilbagevendende begivender 3 34,4% 34,9% 36,6% 40,9% 42,8% Langsigtede Langsigtede finansielle mål finansielle mål 4 Overskudsgrad (primær drift) 2 23,5% 21,4% 27,2% 29,2% 31,1% 35% Vækst i resultat af primær drift 12,7% (1,9%) 38,4% 20,7% 26,5% 15% Forrentning af investeret kapital (ROIC) 2 25,8% 27,2% 37,4% 47,3% 63,6% 70% Forrentning af investeret kapital (ROIC) justeret for ikke-tilbagevendende begivenheder 3 25,8% 29,9% 38,4% 47,3% 62,4% Cash to earnings 2 73,0% 105,7% 114,2% 114,5% 118,1% Cash to earnings, treårigt gennemsnit 80,2% 87,0% 97,6% 111,5% 115,6% 90% Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie/adr (kr.) 2 10,05 13,49 15,66 17,97 24,81 Udvandet resultat pr. aktie/adr (kr.) 2 10,00 13,39 15,54 17,82 24,60 Udbytte pr. aktie (kr.) 3,50 4,50 6,00 7,50 10,00 Udbytte i alt , Novo Nordisk Årsrapport 2010

17 Medarbejdere og samfund Ændring Patienter: Donationer til Verdensdiabetesfonden (mio. kr.) ,5% Donationer til Novo Nordisk Haemophilia Foundation (mio. kr.) % Behandlere uddannet i diabetes (1.000) (akkumuleret) Underviste diabetikere (1.000) ,8% Vores resultater i 2010 Nye patentfamilier (første ansøgning) ,7% Medarbejdere: Medarbejdere (i alt) ,9% Medarbejderomsætning (%) 10,0 11,6 12,1 8,3 9,1 Interne kontroller og monitorering: Medarbejdere undervist i forretningsetik (%) 98 Langsigtede Nøgletal sociale mål Mindst udviklede lande, som har købt insulin i henhold til den differentierede prispolitik (%) % Engagerende kultur (medarbejderengagement) (skala 1 5) 6 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,0 eller derover Mangfoldighed i øverste ledelsesteam (%) % Virksomhedens omdømme blandt væsentlige Forbedre eksterne interessenter (skala fra 0 100) 8 73,8 74,0 72,4 76,3 76,1 (eller fastholde) Advarselsbreve og geninspektioner Opfyldelse af handlingspunkter efter facilitatorernes gennemgang af Novo Nordisk Way of Management (%) % eller derover Miljø Ændring Input Energiforbrug (1.000 GJ) (0,5)% Vandforbrug (1.000 m 3 ) (4,7)% Output CO 2 -emissioner fra energiforbrug (1.000 tons) (34,9)% Spildevandsmængde (1.000 m 3 ) (6,2)% Affald i alt (tons) (2,2)% Langsigtede Nøgletal miljømål Energiforbrug (ændring i % sammenlignet med 2007) (9) (19) (20) 11% reduktion Vandforbrug (ændring i % sammenlignet med 2007) (17) (34) (37) 11% reduktion CO 2 -emissioner fra energiforbrug (ændring i % sammenlignet med 2004) (31) (55) 10% reduktion 1. Pr. 1. januar 2010 er Korea og Japan lagt sammen til Region Japan & Korea, mens Australien og New Zealand er blevet en del af Region International Operations. Sammenligningstallene for 2006 til 2009 er tilpasset og sammenlignelige med regionssammensætningen for For definitioner henvises til s Effekt af salg af aktier i ZymoGenetics, Inc., afvikling af inhalerbare diabetesprojekter og salg af aktier i DAKO A/S. 4. Langsigtede finansielle mål er opdateret i februar 2011, der henvises til s Mindst udviklede lande, som defineret af FN, hvor Novo Nordisk sælger insulin til priser, der ikke overstiger 20% af gennemsnitsprisen i den vestlige verden. 6. Baseret på evoice, en medarbejderundersøgelse med en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. 7. Forstået som sammensat af repræsentanter for begge køn og forskellige nationaliteter. 8. Virksomhedens omdømme måles af et eksternt konsulentfirma, som anvender en skala fra 0 100, hvor 100 det bedste. Novo Nordisk Årsrapport

18 Vores forretning Sundhed og motion hænger nøje sammen. Normalt ville jeg ikke have vidst så meget om det, hvis jeg ikke havde diabetes. Jonathan Childsworth Jonathan Childsworth fra Cape Town i Sydafrika fik konstateret type 1-diabetes som 14-årig. I dag er han 22 år, arbejder som personlig træner og hjælper andre diabetikere med at nå deres sundhedsmål. 16 Novo Nordisk Årsrapport 2010

19 Vores forretning Novo Nordisk er en fokuseret lægemiddelvirksomhed. Vi er specialiseret inden for terapeutiske proteiner og tilbyder livsvigtig behandling til mennesker med diabetes og sjældne koagulations forstyrrelser. Vi tilbyder også produkter til behandling af vækst hormonmangel samt lavdosishormonpræparater. Endelig gennemfører vi udviklingsprojekter rettet mod behandling af inflammation og fedme. Vores ambition er at tilbyde lægemidler, der opfylder reelle medicinske behov og som kan forbedre behandlingen af kroniske sygdomme. Det bestemmer også vores strategiske fokus. Vi ønsker at udnytte vores kernekompetencer inden for protein modifikation og behandling af kroniske sygdomme på områder, hvor vi ser en mulighed for at være globalt førende på markedet. Vores mål er at vokse på en måde, som er både ansvar lig og bæredygtig og i overensstemmelse med Novo Nordisk Way og princippet om den tredobbelte bundlinje. For at opnå succes på langt sigt skal vi: løbende udvikle og tilbyde innovative behandlingsmuligheder og doseringssystemer tilpasse virksomheden til samfundsændringer bevare vores førerposition og opsøge nye markeder fortsat stræbe efter øget produktionseffektivitet rekruttere, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere for at understøtte global vækst. Strategiske fokusområder Novo Nordisk adskiller sig fra andre lægemiddelvirksomheder ved primært at fokusere på proteinmodifikation, ekspression og formulering samt innovative doseringssystemer, som giver øget brugervenlighed og doseringspræcision. Novo Nordisk er da også helt i front, når det gælder innovation inden for proteinekspression i gær, som anvendes til insuliner og GLP-1, E. coli, som anvendes til væksthormon, og pattedyrsceller, som benyttes til NovoSeven. Novo Nordisk adskiller sig ved primært at fokusere på protein modifikation, -ekspression og -formulering. Diabetesbehandling: styrket førerposition Lige siden vores virksomhed behandlede de første patienter med insulin i 1920 erne, har vi arbejdet på at forbedre sikkerhed, effektivitet og brugervenlighed i diabetesbehandling. Novo Nordisk er i dag den eneste virksomhed, som tilbyder en komplet portefølje af humane og moderne insuliner, og vi er derfor særlig godt rustet til at tage hånd om diabetespandemiens kerne: insulinmangel og kompleksiteten i behandlingen. Det er vores Vores forretning Novo Nordisks koncernstrategi Terapiområde Præparater og kompetencer Strategisk fokus Diabetes Fedme Hæmofili Vækstforstyrrelser Inflammation Insulin og GLP-1 GLP-1 Koagulationsfaktorer Humant væksthormon Monoklonale antistoffer Proteinmodifikation og -formulering Dosering af proteinbaserede lægemidler Storskalaproduktion af biologiske lægemidler Global kommerciel infrastruktur Styrke førerposition Etablere tilstedeværelse Udvide porteføljen Opnå lederskab Udforske muligheder Novo Nordisk Way Novo Nordisk Årsrapport

20 Vores forretning mål at tilbyde de millioner af mennesker, der må leve med diabetes, individuelle behandlingsmuligheder, så de kan leve et så normalt liv som muligt. Der findes endnu ikke en kur mod diabetes eller en måde at vende udviklingen af diabetes på, men vi forsker i samarbejde med førende akademiske centre i at finde roden til sygdommen. Gennem to forskningsprojekter inden for stamcellebiologi og betaceller egeneration på Hagedorn Research Institute gør vi fremskridt i at forebygge og på længere sigt finde en kur mod diabetes. Hagedorn arbejder med anvendt forskning som en fuldt integreret del af Novo Nordisk og er en markedsledende rugekasse for innovation inden for diabetesbehandling. I 2010 indførte vi en ny finansieringsmodel på Hagedorn for at støtte op om arbejdet med at identificere nye biologisk baserede produkt kandidater, der kan indgå i Novo Nordisks udviklingsprojekter inden for diabetes. Vi bestræber os på at udvikle behandlings muligheder med størst mulig patient komfort og -sikkerhed, som kan dække en persons fulde levetid. Vi vil fortsat investere i at udvide vores førerposition inden for innovation på insulinområdet, og vores forskning sigter mod at skabe løbende forbedringer inden for alle insulintyper. Vores førerposition inden for diabetes styrkes af, at vi er den eneste virksomhed med to produktkandidater i en ny generation af insuliner, nemlig Degludec og DegludecPlus, som begge befinder sig i de sene faser af klinisk udvikling. Degludec og DegludecPlus, er modificeret til at være ultralangtidsvirkende. Fase 3-resultaterne kan ses på s. 30. De fleste diabetikere prioriterer brugervenlig behandling med hensyn til effektiv regulering af deres sygdom. Det er vores håb, at vi kan ændre insulinbehandlingen radikalt, så den ikke bare kan gives som injektion, men også i tabletform. Udviklingen af både insulin og GLP-1 i tabletform er stadig på et tidligt stade med mange teknologiske udfordringer foran os. Vi leder efter de egnede stoffer og den bedste metode til oral dosering, som sikrer, at de aktive stoffer ikke nedbrydes i mave-tarm-systemet, men transporteres ud i blodet, hvor de kan udøve deres effekt på blodsukkeret. Vi er også i gang med at udvikle en hurtigerevirkende bolus insulin, der skal tages i forbindelse med måltider. Denne hurtigere virkende insulin aspart påbegyndte fase 1 af det kliniske udviklingsforløb i Opbygning af en GLP-1-portefølje Efter den vellykkede lancering af Victoza (liraglutid), vores GLP-1- analog til dosering én gang dagligt, har vi et stærkt produkt til de tidlige stadier af type 2-diabetes, før der er behov for insulin. Dette udvider Novo Nordisks produktsortiment og potentielle marked inden for diabetes. Vi har igennem de sidste 25 år opbygget en portefølje af moderne insulinprodukter, som dækker hele spektret af behandlingsbehov inden for insulin. Som led i vores opbygning af en GLP-1-portefølje udvikler vi orale og GLP-1-/insulinkombinationsbehandlinger og forsker i kombinationen af GLP-1 og insulin med henblik på at tilbyde en endnu bredere vifte af behandlingsmuligheder. Vores GLP-1-pipeline omfatter oral GLP-1 og en bestemt kombination af insulin degludec og Victoza, som måske kan give fordelene fra begge produkter i en færdig, brugervenlig løsning. Fedme: etablere en tilstedeværelse Fedme er kendt som en væsentlig risikofaktor for udvikling af type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og en række andre livstruende sygdomme. Fedme menes at være årsag til 60 90% af alle nye tilfælde af type 2-diabetes. 1 Liraglutid har i kliniske studier af både diabetikere og svært overvægtige ikke-diabetikere vist, at det potentielt nedsætter appetitten og regulerer vægten. Vi har derfor valgt at undersøge dette som et potentielt nyt middel til fedmebehandling. Det er stadig en stor udfordring at opnå myndighedsgodkendelse til medicinsk fedmebehandling. Der har i den senere tid været flere eksempler på, at præparater til behandling af fedme ikke har opnået myndighedsgodkendelse, fordi deres begrænsede virkning ikke opvejede bivirkningerne. Vi mener dog på baggrund af de foreløbige resultater i randomiserede kontrollerede studier, at liraglutid kan give væsentlige fordele for mennesker med vægtproblemer. Vi mener på baggrund af de foreløbige resultater i randomiserede kontrollerede studier, at liraglutid kan give væsentlige fordele for mennesker med vægtproblemer. Hæmofili: udvide porteføljen Vi har en stærk position inden for behandling af hæmofili med inhibitorer som følge af vores succes med NovoSeven, der fortsat er den førende rekombinante aktiverede koagulationsfaktor på markedet til disse patienter. Vi arbejder desuden på klinisk udvikling af to potentielle efterfølgere til NovoSeven : et langtidsvirkende, rekombinant faktor VIIa-derivat og en hurtigtvirkende, rekombinant faktor VIIa-analog. Vores ambition er på langt sigt at udvikle mere brugervenlige og sikre præparater til behandling af alle former for sjældne koagulationsforstyrrelser. Vi udnytter derfor vores kernekompetencer inden for proteiner til at udvikle rekombinante og langtidsvirkende faktor VIII- og IX-præparater til behandling af henholdsvis hæmofili A og B. Det primære fokus inden for hæmofilibehandling er at forebygge blødninger og dernæst reducere ledskader. Strategier inden for andre biofarmaceutiske forretningsområder Som global markedsleder inden for væksthormonbehandling (opgjort i værdi) er det Novo Nordisks strategi at tilbyde innovative, enkle og brugervenlige produkter og doserings systemer samt et komplet udvalg af servicetilbud til læger og patienter på markeder, hvor det er muligt at levere service. Vi søger også godkendelse af yderligere anvendelser af Norditropin, som fortsat er det eneste flydende væksthormon produkt, der er stabilt ved stuetemperatur, og som er klar til brug i et engangsdoseringssystem. I Novo Nordisk Årsrapport 2010

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2011 2011 2010 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 66.346 60.776 9,2% Diabetesbehandling Mio. kr. 50.425 45.710

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Værdiskabelse gennem innovation Hoved- og nøgletal 2009 2009 2008 Ændring Finansielle resultater Omsætning i alt Mio. kr. 51.078 45.553 12,1% Diabetesbehandling

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 9%

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2012 Diabetes en krise i slowmotion Strategi er et spørgsmål om valg Vigtige beslutninger truffet i de seneste år ligger til grund for Novo Nordisks resultater i 2012 men det er

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2013 2014-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 15% i 2013 12% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Victoza, NovoRapid og

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2013 Hvis man skal beskrive Novo Nordisks forretningsstrategi med ét ord, må det være fokus Reglen vi er nødt til at bryde Rule of Halves Er fedme en sygdom? det er uden tvivl en

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 34,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 34,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2014 2015-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 13% i 2014 8% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Levemir og Victoza Salget

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 2015-10-29 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 51% i de første ni måneder af 2015 til 38,3 mia. kr. Resultat af primær drift

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til 16,8 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til 16,8 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 2014-08-07 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 12% i første halvår af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale valutaer

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 43% i 2015 til 49,4 mia. kr. Resultat af primær drift steg med 14% i lokale valutaer justeret for salg af NNIT

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 2013-01-05 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Fondsbørsmeddelelse 2003-04-30 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010 Selskabsmeddelelse 2011-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010 Organisk salgsvækst på 19% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 19% opgjort i kroner og med 13%

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 2009-04-30 Novo Nordisks salg steg med 18% i første kvartal af 2009 Resultat af primær drift steg med 35% understøttet af

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli.

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli. Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015 2015-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i kroner steg med 57% i første halvår af 2015 til 26,3 mia. kr. Resultat af primær

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Selskabsmeddelelse 2011-10-27 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg

Læs mere

Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr.

Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 2016-04-29 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 10% i lokale valutaer i det første kvartal af 2016 Salget steg med 9%

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 31. marts 2014 2014-05-01 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 15% i første kvartal af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 2006-08-02 Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

HVORFOR FÅR SÅ MANGE MENNESKER I BYER DIABETES? ÅRSSKRIFT 2015

HVORFOR FÅR SÅ MANGE MENNESKER I BYER DIABETES? ÅRSSKRIFT 2015 FEDME Hvordan markedsfører man en behandling for en sygdom, som mange læger ikke anerkender? GLP-1 Lille protein, stort potentiale GLOBAL EFTERSPØRGSEL udløser store produktionsinvesteringer ÅRSSKRIFT

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 2006-10-27 Novo Nordisks salg steg med 16% og resultat af primær drift med 14% i årets første ni måneder Det rapporterede

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM share KVARTALSVIS INVESTORNYT NOVEMBER 2 FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 7/ GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM TILFREDSHED MED DE FØRSTE

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 10% i de første ni måneder af 2013 Salgsvækst på 8% drevet af Victoza, Levemir og NovoRapid

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 10% i de første ni måneder af 2013 Salgsvækst på 8% drevet af Victoza, Levemir og NovoRapid Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 2013-10-31 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 10% i de første ni måneder af 2013 Salgsvækst på 8% drevet af Victoza, Levemir

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%. Selskabsmeddelelse 2011-04-28 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 24% i første kvartal af 2011 Organisk salgsvækst på 15% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 15% opgjort

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 2003-02-06 Novo Nordisk venter, at nettoresultatet for 2003 vil vokse op mod 10% Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 2005-08-11 Novo Nordisks salg steg med 14% i første halvår af 2005 Forventning til resultat af primær drift er nu øget til

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere