Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater"

Transkript

1 Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

2 Udvalgte hovedog nøgletal Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr ,0% Diabetesbehandling Mio. kr ,9% heraf moderne insuliner Mio. kr ,9% Biopharmaceuticals Mio. kr ,0% Bruttoresultat Mio. kr ,8% Bruttomargin % af nettoomsætning 80,8 79,6 Salgs- og distributionsomkostninger % af nettoomsætning 29,9 30,2 Forsknings- og udviklingsomkostninger % af nettoomsætning 15,8 15,4 Administrationsomkostninger % af nettoomsætning 5,0 5,4 Resultat af primær drift Mio. kr ,5% Årets resultat Mio. kr ,8% Effektiv skatteprocent % 21,2 23,0 Anlægsinvesteringer (netto) Mio. kr ,7% Forrentning af egenkapitalen (ROE) % 39,6 31,3 Frie pengestrømme Mio. kr ,0% Langsigtede finansielle mål Vækst i resultat af primær drift % 26,5 20,7 Overskudsgrad (primær drift) % 31,1 29,2 Forrentning af investeret kapital (ROIC) % 63,6 47,3 Forrentning af investeret kapital (ROIC) justeret for engangseffekten af salget af ZymoGenetics, Inc. i 2010 % 62,4 47,3 Cash to earnings (treårigt gennemsnit) % 115,6 111,5 Ikke-finansielle resultater Donationer Mio. kr ,2% Mindst udviklede lande, hvor Novo Nordisk sælger insulin i overensstemmelse med den differentierede prispolitik 1 % Nye patentfamilier (første ansøgning) Antal ,7% Medarbejdere (i alt) Antal ,9% Medarbejderomsætning % 9,1 8,3 Energiforbrug GJ (0,5%) Affald i alt Tons (2,2%) Ikke-finansielle mål Engagerende kultur: Fastholde et niveau på 4,0 eller derover indtil Skala 1 5 4,3 4,3 Mangfoldighed i samtlige 28 topledelsesteam i % Vandforbrug: 11% reduktion i 2011 sammenlignet med 2007 % (37) (34) CO 2 -emissioner: 10% reduktion i 2014 sammenlignet med 2004 % (55) (31) Aktierelaterede nøgletal Udvandet resultat pr. aktie/adr Kr. 24,60 17,82 38,0% Udbytte pr. aktie (foreslået) Kr. 10,00 7,50 33,3% Ultimokurs (B-aktier) Kr ,5% Markedsværdi (B-aktier) 4 Mia. kr ,7% 1. Novo Nordisk tilbyder insulin til en pris, der ikke overstiger 20% af gennemsnitsprisen i den vestlige verden, til verdens mindst udviklede lande ifølge FN s definition. 2. Baseret på evoice, en medarbejderundersøgelse med en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. 3. Mangfoldig med hensyn til køn og nationalitet. 4. Novo Nordisk B-aktier (ekskl. egne aktier). Se flere finansielle og ikke-finansielle hoved- og nøgletal samt ikke-finansielle mål på s

3 Igennem næsten 90 år har Novo Nordisk kombineret lægemiddelforskning med teknologi for at omsætte videnskabelige landvindinger til behandling til gavn for mennesker med diabetes. Vi fremstiller desuden lægemidler til behandling af mennesker med hæmofili og væksthormonmangel samt til kvinder i overgangsalderen. Med afsæt i vores ekspertise inden for proteinmolekyler, kroniske sygdomme og doseringsteknologi udvikler vi innovative behandlingsløsninger, der kan give et kvalitetsmæssigt løft til behandlingen. Novo Nordisk beskæftiger over medarbejdere i 74 lande og sælger sine produkter i omkring 180 lande. Vores B-aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR er) under symbolet NVO. Læs mere om vores aktiviteter på novonordisk.com. Siden 2004 har vi rapporteret om vores økonomiske, sociale og miljømæssige resultater i én integreret rapport, der omfatter både det finansielle og det ikke-finansielle regnskab. Online udgaven af denne rapport indeholder yderligere information. 1 Den væsentligste og mest forretningskritiske information er indeholdt i den trykte rapport. Information af særlig interesse for specifikke interessentgrupper kan findes online på annualreport2010.novonordisk.com. Vi værdsætter feedback og modtager meget gerne spørgsmål og kommentarer til rapporten eller vores resultater på 2 Vores resultater i Brev fra bestyrelsesformanden 3 Brev fra den administrerende direktør 5 Værdien af lægemiddelinnovation 6 Resultater i Forventninger til Præstationsledelse ved hjælp af langsigtede mål 14 Hoved- og nøgletal 16 Vores forretning 17 Strategiske fokusområder 19 Realisering af vores strategi 21 Langsigtet værdiskabelse 22 Novo Nordisk Way 24 Oversigt over udviklingsprojekter 26 Novo Nordisk kort fortalt 28 Diabetesbehandling 29 De moderne insuliner 31 Victoza : innovativ tidlig behandling 31 Changing Diabetes 31 Udvidet adgang til behandling 32 Øget kendskab og handling 34 Forebyggelse og tidlig diagnose 35 Bedre diabetesbehandling 36 Biopharmaceuticals 37 Dedikeret indsats inden for hæmofili 37 Changing Possibilities in Haemophilia 38 Forbedret adgang til behandling 39 Andre terapiområder 39 Rekruttering til kliniske studier 40 God selskabs ledelse, ledelsesaflønning og ledelse 40 Ledelsesstruktur 43 Risikostyring 46 Ledelsesaflønning 50 Bestyrelsen 53 Koncerndirektionen 54 Aktier og kapitalstruktur 57 Finansielt og ikke-finansielt koncernregnskab Finansielt koncernregnskab 93 Supplerende information 93 Ikke-finansielt koncernregnskab 100 Hoved- og nøgletal i EUR 101 Kvartalstal for 2009 og Årsregnskab for moderselskabet 1. Denne rapport indeholder referencer og links til information, som er tilgængelig på Novo Nordisks hjemmeside. Denne information er ikke en del af den lovpligtige rapportering. 109 Ledelsens påtegning 110 Revisors påtegninger 112 Yderligere information 112 Indeks 113 Vores produkter Novo Nordisk Årsrapport

4 Vores resultater i 2010 Brev fra bestyrelsesformanden Sten Scheibye Bestyrelsesformand Verdensøkonomien var i bedring i En stor del af fremgangen skyldes omfattende finansielle vækstpakker, der har sat de offentlige budgetter under pres i mange lande, især i Europa og USA. På sigt kan det øge presset på sundheds sektoren, som i disse dele af verden allerede er hårdt spændt for. Verdens over gangs økonomier har fastholdt deres økonomiske vækstrater, og mange af disse lande investerer i bedre serviceydelser, også inden for sundhed. Som en del af den globale respons på finanskrisen har man taget skridt til at forbedre modellerne for god selskabsledelse og gøre virksomheder mere gennemsigtige. I Danmark blev der i begyndelsen af 2010 introduceret nye anbefalinger for god selskabsledelse. Novo Nordisks praksis er i overensstemmelse med de fleste af de nye anbefalinger, men aflønningsprincipperne er blevet revideret for at sikre, at der fortsat er overensstemmelse mellem de langsigtede incitamentsordninger for ledelsen og aktionærernes interesser. De nye principper vil blive fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen i De foreslåede aflønningsprincipper omfatter retningslinjer for incitamentsordninger og indfører såkaldte clawback-bestemmelser, der gør det muligt for Novo Nordisk at få tilbagebetalt variable lønandele, der måtte være udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres som værende fejlagtige. Bestyrelsen fører tilsyn med implementeringen af virksomhedens strategi og har i denne egenskab godkendt nye langsigtede finansielle mål. Forretningsbetingelserne og konkurrencesituationen har været ganske gunstige for Novo Nordisk i den senere tid, og det samme gælder valutakurserne, hvilket har gjort det muligt at nå tidligere fastsatte mål inden for en usædvanlig kort tidshorisont. På grundlag af Novo Nordisks stærke balance, vedvarende betydelige pengestrømme og bestyrelsens tiltro til virksomhedens strategi og langsigtede fremtidsudsigter har vi konsekvent øget udbyttebetalingen de sidste fem år. I 2010 steg udbyttebetalingen til Novo Nordisks aktionærer med 25% til 7,50 kr. pr. aktie. Det foreslåede udbytte for 2011 er 10,00 kr. pr. aktie, en stigning på 33%. Novo Nordisk har også tilbagekøbt aktier til en værdi af 9,5 mia. kr. i 2010, bl.a. for provenuet på 1,1 mia. kr. fra salget af aktier i ZymoGenetics, Inc. I forlængelse heraf har Novo Nordisk til hensigt at tilbagekøbe aktier for 10 mia. kr. i Nu, hvor Novo Nordisk markerer 10-året som fokuseret lægemiddel virksomhed, vil bestyrelsen gerne udtrykke sin anerkendelse af det lederskab, som administrerende direktør Lars Rebien Sørensen og koncerndirektionen har udvist. På vegne af bestyrelsen vil jeg ligeledes gerne takke alle Novo Nordisks medarbejdere i hele verden for deres bidrag til et fantastisk år. Sten Scheibye Bestyrelsesformand 2 Novo Nordisk Årsrapport 2010

5 Vores resultater i 2010 Brev fra den administrerende direktør Lars Rebien Sørensen Administrerende direktør Novo Nordisk levede igen i 2010 op til sin målsætning om at forbedre livskvaliteten for mennesker med diabetes og andre kroniske sygdomme, og det blev et år med særdeles positive resultater. Vi nåede de langsigtede finansielle mål, som vi opstillede i årsrapporten for 2008, og resultat af primær drift steg med 27%. Omsætningen steg med 19% i danske kroner og med 13% opgjort i lokale valutaer. Vores salg af produkter til diabetesbehandling steg med 22% i 2010, og salget af biofarmaceutiske produkter steg med 11%, begge dele opgjort i kroner. En række usikkerhedsfaktorer i begyndelsen af 2010 bl.a. omkring godkendelsen af Victoza i USA og den potentielle generiske konkurrence til vores diabeteslægemiddel i tabletform, Prandin, i USA gjorde, at vi lagde forsigtigt ud ved årets begyndelse. Victoza blev godkendt i USA i januar 2010 og er kommet rigtig godt fra start, og Prandin forblev uden konkurrenter i USA året igennem. Det har kombineret med vores stærke forretningsresultat bevirket, at vi har overgået vores forventninger til Udviklingsprojekterne i vores pipeline viste markante fremskridt i 2010 med positive resultater fra fase 3-studier med vores næste generation af insuliner insulin degludec og insulin degludec/insulin aspart. Vi nåede også nogle vigtige milepæle i forbindelse med udviklingen af innovative behandlinger inden for hæmofili, og vi fortsatte opbygningen af en robust portefølje af projekter inden for kroniske inflammationssygdomme. Som verdens førende virksomhed på diabetesområdet med en markedsandel på 51% af det samlede insulinmarked opgjort i volumen er vores kerneforretnings succes også tæt knyttet til innovation og forbedringer i den globale diabetesbehandling. Den solide salgsvækst skyldes primært salget af vores moderne insuliner, især i Nordamerika og International Operations, og af Victoza. De moderne insuliner tegnede sig for tæt ved 70% af vores samlede salg af diabetesprodukter i Disse produkter har potentiale til at give bedre blodsukkerregulering sammenlignet med humane insuliner og nedsætte risikoen for hypoglykæmi. Victoza, vores nye glukagonlignende peptid-1-analog (GLP-1), en analog af det naturligt forekommende blodsukker-regulerende hormon, har udvidet markedet for GLP-1-behandling. Victoza anvendes til behandling af type 2-diabetes, når tabletbehandling ikke længere er tilstrækkelig, og er dermed en ny behandlingsmulighed i sygdommens tidlige faser. Vi har fortsat vores indsats for at forbedre adgangen til behandling overalt i verden; vi donerede en del af vores indtjening fra insulinsalget til Verdens diabetesfonden og støttede op om at udvikle og styrke sundheds systemer med henblik på bedre diagnosticering og behandling af diabetes. Som et led i programmet Changing Diabetes in Children oprettede vi 13 nye klinikker for at forbedre diagnose og behandling af børn med type 1-diabetes i udviklingslande. Novo Nordisk Årsrapport

6 Vores resultater i 2010 I produktionen nåede vi en meget ambitiøs milepæl i 2010, idet det lykkedes at øge produktiviteten så meget, at produktionsomkostningerne i 2010 faldt til under 20% af salgsværdien. Samtidig med den stigende effektivitet i produktionen har vi også reduceret miljøbelastningen. Vi reducerede i 2010 energi- og vandforbruget i produktionen, og CO 2 -emissionen fra energiforbruget faldt med 35% i forhold til niveauet i På vej mod nye mål For 10 år siden, da jeg blev udnævnt til administrerende direktør, tog jeg på en dannelsesrejse for at undersøge, hvad vores kunder, medarbejdere og andre interessenter forventede af vores virksomhed. Det førte til etableringen af vores værdibaserede ledelsessystem, som vi kaldte Novo Nordisk Way of Management. I 2010 gentog jeg denne rejse og konstaterede med stor glæde, at selv med en tredobling i både antal af medarbejdere og salg og udviklingen af en stadig mere global virksomhed i løbet af de sidste 10 år har værdierne i Novo Nordisk Way of Management aldrig været bedre rodfæstet overalt i virksomheden. Medarbejderne siger, at vi fortsat leder virksomheden på en ansvarlig og bæredygtig måde, hvor vi ikke kun fokuserer på virksomhedens indtjening, men også på at forbedre vores sociale og miljømæssige resultater. Novo Nordisk Way of Management har dannet rammen for vores vision om at blive verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling. Det er med stolthed, at jeg kan sige, at vi har realiseret denne vision, og vores opgave er nu at opstille en række nye pejlemærker, der afspejler udfordringerne for det næste årti. Som led i opdateringen af det, vi nu kalder Novo Nordisk Way, sætter vi fremover fokus på at styrke vores førerposition inden for diabetesbehandling og skabe ændrede muligheder inden for hæmofili og andre alvorlige kroniske sygdomme, hvor vi kan gøre en forskel. Vores mål om at opnå konkurrencedygtige resultater på en ansvarlig måde står uforandret. Det nyligt opdaterede værdibaserede ledelsessystem holder alle medarbejdere ansvarlige for at arbejde i overensstemmelse med vores principper og giver korte og klare retningslinjer for, hvordan vi arbejder. Opdateringen er resultatet af en omfattende proces, der er gennemført i samråd med medarbejdere fra hele verden, patientorganisationer, behandlere og andre interessenter. Klar til fremtidig vækst I 2011 vil vi arbejde på at konsolidere vores førerposition inden for diabetesbehandling og udvide vores aktiviteter til nye markeder og terapiområder. Vores fremtidige succes afhænger af resultaterne på en række vigtige områder: Vi forventer at søge om myndighedsgodkendelse for insulin degludec og insulin degludec/insulin aspart i dette år. Vi undersøger mulighederne for at gå ind på markedet for fedmebehandling med udgangspunkt i de første kliniske fase 3-resultater for liraglutid til behandling af fedme, som har påvist vægttab hos personer med svær overvægt og følgesygdomme. Vi påbegynder fase 3-studier med en bestemt kombination af insulin degludec og Victoza, som måske kan give fordelene fra begge præparater i en færdig, brugervenlig løsning. Vi vil påbegynde de afsluttende kliniske studier med henblik på myndighedsgodkendelse af en ny rekombinant faktor VIIa-analog til behandling af mennesker med hæmofili med inhibitorer. Den nye analog giver mulighed for en stærkere og hurtigere koagulationseffekt. Vi forventer, at lanceringen af Victoza over hele verden fortsætter med succes, og at vores portefølje af moderne insuliner fortsat trænger ind på markederne. Endelig vil vi fortsætte vores arbejde med at gennemføre produktivitetsforbedringer overalt i organisationen. For at alt det skal lykkes, skal vi tiltrække, engagere og fastholde de mest talentfulde medarbejdere, som kan være med til at sikre global vækst og forbedret innovationsevne. Jeg vil gerne takke alle i Novo Nordisk for deres bidrag til virksomhedens succes. Jeg er overbevist om, at 2011 med vores dygtige medarbejderes indsats overalt i verden vil blive endnu et fremgangsrigt år for Novo Nordisk et år med betydelig vækst og fortsat innovation til gavn for alle vores interessenter. Lars Rebien Sørensen Administrerende direktør 4 Novo Nordisk Årsrapport 2010

7 Værdien af lægemiddelinnovation Interview med Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør i Novo Nordisk Hvad betyder produktinnovation inden for lægemidler? Den forskningsbaserede lægemiddelindustris konstante søgen efter nye lægemiddelkandidater er til gavn for patienter og for samfundet. På vores felt har vi set, hvordan diabetesbehandling er blevet væsentligt forbedret, siden man opdagede insulinen for næsten 90 år siden. Vi har gjort fremskridt både i form af gradvise forbedringer og banebrydende nyskabelser, som i løbet af blot en generation gør det muligt for diabetikere at leve et aktivt liv og have en normal levetid. Forbedringerne er gjort mulige, fordi produkterne er blevet prissat på en måde, der sikrer midler til investering i forskning og udvikling. Vores moderne insuliner er tilgængelige over det meste af verden, og de forbedringer, de har givet, vil have en akkumuleret effekt for behandlingen af kroniske sygdomme gennem flere årtier. Som vi ser det, gavner denne produkt innovation alle diabetikere. I vores portefølje inden for diabetesbehandling er der både humane insuliner og moderne insuliner. Det gør det muligt for Novo Nordisk at tilbyde behandling, der redder liv, til overkommelige priser og samtidig udvikle behandlinger, som tilgodeser individuelle behov. Det er vores mål at udvikle den bedste portefølje til sundhedssystemer overalt i verden. Hvilken rolle spiller prisen for Novo Nordisk i forhold til at sikre tilgængelighed? Når det handler om diabetes, udgør medicin kun en brøkdel af udgifterne til behandling. Når det er sagt, påtager vi os vores ansvar for at sikre, at der er medicin til rådighed til over kommelige priser, fordi det er en forudsætning for bedre adgang til sundhed. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ret til lægebehandling, og vi går aktivt ind i arbejdet med at nedbryde barriererne for diagnose og god behandling. I verdens fattigste lande som defineret af FN sælger vi human insulin gennem vores mangeårige differentierede prispolitik, hvor vi tilbyder produkterne til priser, der ikke overstiger 20% af prisen på insulin i den vestlige verden. I andre lande markedsfører vi Novo Nordisks portefølje af insuliner med det mål at nå ud til flertallet af diabetikere. Her tilbyder vi både humane og moderne insuliner og et udvalg af doseringssystemer til en pris, der er passende i forhold til både offentlige sundhedstilbud og private betalere og de patienter, som måske selv skal betale. Hvorfor fjerner Novo Nordisk produkter fra markedet? Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at patienterne kan få deres livsvigtige medicin. I år, da myndighederne i flere europæiske lande dikterede prisnedsættelser som følge af deres økonomiske problemer, stod vi over for dilemmaet mellem at drive en rentabel virksomhed og fortsat at levere til de mennesker, der er afhængige af vores produkter. I maj 2010 annoncerede den græske regering midlertidige prisnedsættelser på op til 27%. Derfor besluttede vi midlertidigt at trække nogle af vores produkter ud af det græske marked, men vi fortsatte med at tilbyde human insulin i hætteglas. Vores resultater i 2010 Hvad er rimelige priser for nye lægemidler? Prisen skal svare til både den kliniske virkning og samfundsværdien af behandlingen, men udviklings-omkostningerne må også indregnes. Hvis lægemiddel-virksomhederne ikke kan hente deres investeringer i forskning og udvikling hjem igen, vil innovation på lægemiddelområdet ikke være en bæredygtig forretning. Og i sidste ende vil det gå ud over patienterne. Som ansvarlig virksomhed må vi sikre rentabilitet og økonomisk bæredygtighed. For eksempel var Novo Nordisks nyeste produkt, Victoza, under udvikling i næsten 20 år. Når vi planlægger udviklingsprojekter, ved vi, at vi skal finansiere større og mere komplekse studier over længere og længere tid, før vi kan gøre os håb om at opnå produktgodkendelse. Hvordan skal innovation værdisættes? Ideelt set ville man sætte prisen på grundlag af en vurdering af produktets fordele i praksis. Det sker ikke i dag. Det er vanskeligt at få tilstrækkelig indsigt fra praksis til at vurdere de relative fordele ved et nyt lægemiddel, før det lanceres. Betingede priser ville være en mulighed for at sætte den rigtige pris baseret på klinisk virkning og patientfordele. Så ville man efterfølgende kunne regulere prisen op eller ned, afhængigt af resultaterne sammenlignet med andre behandlinger. Sådan en situation sætter os i et stort dilemma. De foreslåede prisnedsættelser på patentbeskyttede produkter ville have gjort det umuligt for os at have en rentabel forretning i Grækenland. Hvis vi ikke kan tjene penge på langt sigt, kan vi ikke blive ved med at tilbyde og forbedre behandlingen for de mennesker, der har mest brug for den. Prisspørgsmålet er stadig uafklaret i Grækenland, men vi har kunnet fortsætte med at tilbyde vores brede produktportefølje, inklusive moderne insuliner med Penfill patroner i NovoPen 4. Hvordan kan myndigheder værdisætte af behandlingen? Vi har forståelse for de offentlige budgetproblemer. Medicinudgifterne kan være et oplagt mål, når der skal træffes svære politiske valg. Der kan måske opnås besparelser her og nu, men set over en længere tidshorisont kan de samfundsmæssige omkostninger vise sig at blive større. Prisen for behandling udgør normalt kun en brøkdel af de samlede udgifter til diabetes, hvor størsteparten af udgifterne går til behandling af alvorlige kom plikationer som følge af utilstrækkelig medicinsk behandling. I USA og Europa udgør insulin f.eks. 3% af de samlede udgifter til behandling af diabetes. Novo Nordisk Årsrapport

8 Vores resultater i 2010 Resultater i var endnu et fremgangsrigt år for Novo Nordisk. Vi nåede de langsigtede finansielle mål, vi opstillede i årsrapporten for 2008, samtidig med at vi opnåede en solid salgsvækst, en løbende forbedring i bruttomarginen og markante fremskridt i den kliniske udviklingspipeline. Efter vores lancering sidste år af Victoza, den første humane GLP-1-analog til dosering én gang dagligt, er det lykkedes at udvide markedet for GLP-1- behandling. Omsætningen steg med 19% opgjort i kroner og med 13% opgjort i lokale valutaer. Væksten blev realiseret i begge segmenter, diabetesbehandling og biopharmaceuticals. Victoza og de moderne insuliner var de primære drivkræfter for væksten: De moderne insuliner steg med 24% (18% opgjort i lokale valutaer). NovoSeven og Norditropin bidrog også til den solide salgsvækst og steg med henholdsvis 14% (8% i lokale valutaer) og 9% (4% i lokale valutaer). Salgsvæksten blev realiseret i alle regioner. Salget i Nordamerika steg med 29% og i International Operations med 24% opgjort i kroner. Opgjort i lokale valutaer steg salget med henholdsvis 22% og 15%. Vi leder vores virksomhed i henhold til princippet om den tredobbelte bundlinje. Det gør det muligt at skabe værdi og vækst for både aktionærer og samfund, drevet af balanceret og langsigtet beslutningstagning. Ud over solide finansielle resultater nåede vi langsigtede mål for medarbejdernes engagement og for efterleven af vores værdier, og vi overgik langsigtede mål for reduktion af energi- og vandforbrug og CO 2 -emissioner. Finansielle resultater Diabetesbehandling Vi er fortsat globalt førende på markedet for diabetesbehandling med 51% af det samlede insulinmarked og 46% af det moderne insulinmarked, begge dele opgjort i volumen. Salget af diabetes produkter steg med 22% opgjort i kroner til mio. kr. og med 16% opgjort i lokale valutaer i forhold til Moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter Salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter steg i 2010 med 17% opgjort i kroner til mio. kr. og med 11% opgjort i lokale valutaer i forhold til 2009, og Nordamerika og International Operations havde de højeste vækstrater. Vores portefølje af moderne insuliner bidrog mest til væksten. Salget steg med 24% opgjort i kroner til mio. kr. og med 18% opgjort i lokale valutaer i forhold til 2009 som følge af en stabil, organisk salgsvækst globalt. Der blev realiseret solide vækstrater i alle regioner, og Nordamerika tegnede sig for mere end halvdelen af væksten fulgt af International Operations og Europa. Salget af moderne insuliner udgør nu tæt ved 70% af Novo Nordisks insulinsalg. Nordamerika Salget i Nordamerika steg med 26% opgjort i kroner og med 19% opgjort i lokale valutaer i Fremgangen afspejler en fortsat solid markedsudbredelse af de moderne insuliner, Levemir, NovoLog og NovoLog Mix 70/30. Novo Nordisk fastholder sin førende position på det amerikanske insulinmarked med 42% af det samlede marked og 37% af markedet for moderne insuliner. Omkring 43% af Novo Nordisks moderne insuliner målt i volumen sælges i engangspensystemet FlexPen i USA. Europa Salget i Europa steg med 4% opgjort i kroner og med 2% opgjort i lokale valutaer i 2010 som følge af fortsat fremgang for de moderne insuliner og et faldende salg af humane insuliner. Novo Nordisk tegner sig for 53% af det samlede insulinmarked og 51% af markedet for moderne insuliner, begge dele opgjort i volumen. Markedsudbredelsen af pensystemer i Europa er fortsat høj, og mere end 95% af Novo Nordisks insuliner målt i volumen bruges i pensystemer, primært NovoPen og FlexPen. International Operations Salget i International Operations steg med 26% opgjort i kroner og med 17% opgjort i lokale valutaer i Den primære bidragyder til væksten var salget af moderne insuliner, primært i Kina. Salget af humane insuliner bidrager fortsat til den samlede vækst i regionen, ligeledes drevet af Kina. Pr. 1. januar 2011 er der etableret en femte Novo Nordisk-salgsregion, Region Kina, som består af Kina, Taiwan og Hongkong; disse lande er således ikke længere en del af International Operations. I Kina har Novo Nordisk i dag 63% af det samlede insulinmarked og 70% af det moderne insulinmarked, begge dele opgjort i volumen. Salg, geografiske områder Europa Nordamerika International Operations, inkl. Kina Japan & Korea Salg, terapiområder Diabetesbehandling Blødningsbehandling (NovoSeven ) Væksthormonmangel Hormonpræparater (HRT) Øvrige produkter Salgsvækst Lokale og rapporterede beløb Rapporteret i kr. I lokale valutaer Mia. kr Mia. kr % ,8 38,7 45,6 41,8 38,7 45,6 51,1 51,1 60,8 60, Novo Nordisk Årsrapport 2010

9 Japan & Korea Salget i Japan & Korea steg med 10% opgjort i kroner og faldt med 2% opgjort i lokale valutaer i Salgsudviklingen afspejler vækst i salget af alle tre moderne insuliner, Levemir, NovoRapid og NovoRapid Mix 30, der modsvares af et fald i salget af humane insuliner. Med fortsatte konkurrence - mæssige udfordringer tegner Novo Nordisk sig nu for 63% af det samlede insulinmarked i Japan og 56% af markedet for moderne insuliner. Markedsudbredelsen af pensystemer i Japan er fortsat høj, og mere end 98% af Novo Nordisks insuliner målt i volumen bruges i pensystemer, primært NovoPen og FlexPen. Victoza (GLP-1 til behandling af type 2-diabetes) Salget af Victoza blev mio. kr. i 2010 på baggrund af en solid markedsindtrængning i såvel Europa som USA. Den globale lancering fortsatte igennem hele 2010, og produktet er senest blevet lanceret i Rusland, Argentina, Mexico og fire lande i Mellemøsten. Markedsresultaterne globalt har været lovende i 2010, idet Victoza har opnået solide markedsandele i GLP-1- segmentet samt øget GLP-1-klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling betydeligt. NovoNorm /Prandin /PrandiMet (Antidiabetika i tabletform) Salget af antidiabetika i tabletform i 2010 steg med 4% opgjort i kroner til mio. kr. og faldt med 1% opgjort i lokale valutaer i forhold til Salgsudviklingen afspejler primært vækst i salget i Kina, modvirket af et lavere salg i Europa som følge af generisk konkurrence i flere europæiske markeder, navnlig i Tyskland. Andel af insulinmarkedet (volumen) Geografiske områder Europa Nordamerika International Operations Japan & Korea Moderne insuliner Global markedsandel af segmentet (volumen) NovoRapid NovoMix Levemir Forskningsog udviklingsomkostninger Diabetesbehandling (ekskl. pulmonale diabetesprojekter) Biopharmaceuticals % 100 % Mia. kr ,3 7,9 7,5 7,2 9, Biopharmaceuticals Salget af biopharmaceuticals steg i 2010 med 11% opgjort i kroner til mio. kr. og med 5% opgjort i lokale valutaer i forhold til NovoSeven (Blødningsbehandling) Salget af NovoSeven steg med 14% opgjort i kroner til mio. kr. og med 8% opgjort i lokale valutaer i forhold til Væksten i salget af NovoSeven blev primært realiseret i Nordamerika, men også Japan & Korea og International Operations bidrog til væksten. Norditropin (Væksthormonbehandling) Salget af Norditropin steg med 9% opgjort i kroner til mio. kr. og med 4% opgjort i lokale valutaer i forhold til Novo Nordisk er den næststørste udbyder på det globale vækst hormonmarked med en markedsandel på 24% opgjort i volumen. Øvrige produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 6% opgjort i kroner til mio. kr. og faldt med 1% opgjort i lokale valutaer. Denne udvikling afspejler primært fortsat salgsfremgang for Vagifem, der modsvares af en negativ påvirkning fra generisk konkurrence til Activella i USA. Udvikling i omkostninger og resultat af primær drift I 2010 steg produktionsomkostningerne med 12% til mio. kr. svarende til en bruttomargin på 80,8%, mod 79,6% i Forbedringen afspejler primært en positiv påvirkning fra produktsammensætningen som følge af et øget salg af moderne insuliner og Victoza samt en positiv valutapåvirkning på 0,4 procentpoint. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger i 2010 steg med 18% til mio. kr. og med 14% opgjort i lokale valutaer i forhold til Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 18% til mio. kr. Denne udvikling afspejler primært omkostningerne i forbindelse med lanceringen af Victoza i Europa og USA og fortsat udvidelse af salgsstyrken i Europa, Japan, Kina og USA samt en stigning i hensættelser til retssager. Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 22% til mio. kr., primært som følge af det igangværende fase 3-program med den nye generation af insuliner, Degludec 1 (insulin degludec) og DegludecPlus 2 (insulin degludec/insulin aspart). Licensindtægter og andre driftsindtægter udgjorde 657 mio. kr. i 2010 mod 341 mio. kr. i Denne udvikling afspejler primært et vedvarende højere niveau af licensindtægter samt en indtægt af engangskarakter på ca. 100 mio. kr. i relation til et patentforlig indgået i første kvartal af Resultat af primær drift for 2010 steg med 27% til mio. kr. i forhold til Opgjort i lokale valutaer var væksten ca. 16%. 1. Intern betegnelse for insulin degludec. 2. Intern betegnelse for insulin degludec/insulin aspart. Vores resultater i 2010 Novo Nordisk Årsrapport

10 Vores resultater i 2010 Nettofinans og skat De finansielle poster udviste en nettoudgift på 605 mio. kr. i 2010 mod en nettoudgift på 945 mio. kr. i Det samlede valutar esultat for 2010 udviste en udgift på mio. kr. mod en udgift på 751 mio. kr. i Denne udvikling afspejler tab på valutaafdæk ning af navnlig amerikanske dollars på grund af styrkelsen af denne valuta over for kronen i 2010 i forhold til valutakursniveauet i I de finansielle poster indgår også resultatet fra associerede virksomheder med en indtægt på mio. kr. I 2009 udgjorde resultatet fra associerede virksomheder en udgift på 55 mio. kr. I fjerde kvartal af 2010 bogførte Novo Nordisk en indtægt af engangskarakter på ca. 1,1 mia. kr. i relation til salget af aktier i ZymoGenetics, Inc. som meddelt den 8. oktober Den effektive skattesats for 2010 var 21,2%. Den effektive skattesats for 2010 er reduceret med en engangspåvirkning på ca. 1,5 procentpoint fra salget af Novo Nordisks ejerandel i ZymoGenetics, Inc., som ifølge gældende danske skatteregler er fritaget for beskatning. Investeringer og frie pengestrømme Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver i 2010 udgjorde 3,3 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. i De væsentligste investeringsprojekter i 2010 var insulinpåfyldningsfabrikken i Tianjin i Kina og nye produktionslinjer til fremstilling af doseringssystemer i Danmark. Novo Nordisk realiserede frie pengestrømme i 2010 på 17,0 mia. kr. mod 12,3 mia. kr. i Stigningen i frie pengestrømme skyldes primært et højere resultat af primær drift og engangsindtægter fra salget af ZymoGenetics, Inc. Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af 2010, svarende til 60% af de samlede aktiver, mod 65% ved udgangen af Egne aktier og aktietilbagekøbsprogram for 2010 Novo Nordisk har i 2010 tilbagekøbt aktier til en gennemsnitlig kurs på 486 kr. pr. aktie, svarende til en kontantværdi på 9,5 mia. kr. Novo Nordisk har dermed afsluttet det tidligere annoncerede aktietilbagekøbsprogram for Medarbejderaktieprogrammer i 2010 Medarbejderne i den danske del af organisationen har deltaget i to generelle medarbejderaktieprogrammer i Ca medarbejdere har deltaget i et aktieopsparingsprogram og har købt i alt aktier til kurs 583,16. Denne ordning er omkostnings neutral for virksomheden. Herudover har ca medarbejdere købt i alt aktier til 275 kr. pr. aktie. Omkost ningerne til dette program, 192 mio. kr., er fuldt omkostningsført i Endvidere har ca internationale medarbejdere fået tildelt ca aktieoptioner i 2010, og omkostningerne hertil, 150 mio. kr., vil blive amortiseret over en treårig optjeningsperiode. Beholdning af egne aktier og nedsættelse af aktiekapitalen Pr. 1. februar 2011 ejede Novo Nordisk A/S og dets helejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 4,7% af den samlede aktiekapital. Med henblik på at opretholde fleksibiliteten i selskabets kapitalstruktur vil bestyrelsen på generalforsamlingen i 2011 fremsætte forslag om at reducere B-aktiekapitalen fra kr. til gennem annullering af stk. B-aktier a 1 kr. fra selskabets beholdning af egne B-aktier til en nominel værdi af kr., svarende til 3,3% af den samlede aktie kapital. Efter implementering af aktiekapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital beløbe sig til kr. fordelt på en A-aktiekapital på kr. og en B-aktiekapital på kr. Bruttomargin Udvikling i bruttomargin % Foreslået udbytte og aktietilbagekøbsprogram for 2011 Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 23. marts 2011 foreslå en 33% stigning i udbyttebetalingen til 10,00 kr. pr. aktie a nominelt 1 kr., svarende til en udbytteandel af nettoresultatet på 39,6% mod 40,9% for regnskabsåret Justeret for påvirkningen fra salget af ejerandelen i ZymoGenetics, Inc., hvor den øgede likviditet blev tilbagebetalt til aktionærerne via en udvidelse af aktietilbagekøbs programmet for 2010, bliver udbytteandelen 42,8%. Der udbetales ikke udbytte på selskabets beholdning af egne aktier. Amerikanske dollars og japanske yen Afdækning og kurs Afdækning USD (venstre) Afdækning JPY (venstre) Kurs USD (højre) Kurs JPY pr. 100 (højre) Måneder Kurs 25 7, , , ,50 5 5, /06 12/07 12/08 12/09 12/10 Bestyrelsen har godkendt et nyt aktietilbagekøbsprogram på i alt 10 mia. kr., som vil blive gennemført i Novo Nordisk vil iværksætte sit aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (Safe Harbour Regulation). Til det formål har Novo Nordisk udpeget J.P. Morgan Securities Ltd. som lead manager til at gennemføre en del af aktietilbagekøbs programmet uafhængigt og uden indflydelse af Novo Nordisk. Formålet med programmet er at reducere selskabets aktiekapital. I henhold til aftalen skal J.P. Morgan Securities Ltd. tilbagekøbe aktier på vegne af Novo Nordisk til et beløb af op til 2,0 mia. kr. i handelsperioden, der starter den 2. februar og slutter den 26. april Der vil på en enkelt børsdag maksimalt kunne blive tilbagekøbt aktier, 8 Novo Nordisk Årsrapport 2010

11 svarende til 20% af den gennem snitlige daglige omsætning af Novo Nordisk B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen i januar 2011, og der vil i handelsperioden maksimalt kunne blive købt aktier. Novo Nordisk vil udsende en meddelelse vedrørende transaktioner foretaget under tilbagekøbsprogrammet mindst hver syvende handelsdag. Ikke-finansielle resultater Virksomhedens langsigtede ikke-finansielle mål understøtter vores arbejde for at skabe det størst mulige positive bidrag til samfundet ved at fremme adgangen til sundhedsbehandling, tiltrække og fastholde medarbejdere og samtidig minimere miljøpåvirkningerne ved at bruge færrest mulige ressourcer. Gennem mange år har en differentieret prispolitik været et centralt element i indsatsen for at tilbyde diabetesbehandling til flest mulige. I 2010 nåede vi målet for medarbejderengagement og efterleven af vores værdibaserede ledelse, Novo Nordisk Way of Management, og gjorde fremskridt mod målet om mangfoldighed i alle øverste ledelsesteam. Vi opnåede gode resultater på miljøområdet og overgik målene for reducering af energiforbrug, vandforbrug og CO 2 -emissioner. Medarbejdere og samfund Vi arbejder aktivt med tre dimensioner af vores ansvar over for medarbejdere og samfund: at forbedre behandling for de mennesker, der er afhængige af vores produkter, at tiltrække og fastholde vores medarbejdere og sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt at yde et positivt bidrag til de samfund, hvor vi har aktiviteter. Patienter Kliniske forsøg Antallet af deltagere i Novo Nordisks kliniske forsøg steg med 74% i På grund af fase 3-forsøgene med Degludec og DegludecPlus, som omfatter mere end personer, var der i alt deltagere i Novo Nordisks kliniske forsøg i 2010 mod i Adgang til behandling I vores langsigtede indsats for at øge adgangen til behandling indgår oprettelsen af Verdensdiabetesfonden i I 2010 donerede vi 69 mio. kr. til fonden, som støtter bæredygtige initiativer til opbygning af behandlingskapacitet med det formål at forebygge og behandle diabetes i udviklingslande. Denne donation, svarende til 0,18% af årets nettosalg af insulin, lever op til de forpligtelser, som tidligere er vedtaget af aktionærerne. Kapacitetsopbygning En væsentlig forudsætning for at skabe bæredygtige forbedringer i adgangen til sundhedsbehandling er, at der skabes bedre infrastruktur omkring diagnosticering og behandling af diabetes. Gennem årene er vores investeringer i uddannelse af læger og sundhedspersonale øget betragteligt. Siden 2002 har vi uddannet eller sponsoreret undervisning af i alt 1,2 millioner behandlere over hele verden. I 2010 nåede vi også ud til næsten mennesker med diabetes med tilbud om undervisning i, hvad de selv kan gøre for at kontrollere deres diabetes. Vi udvidede programmet Changing Diabetes in Children med 800 børn, så vi nu har mere end børn med type 1-diabetes i behandling. Herudover har vi uddannet 100 læger og behandlere og oprettet 13 klinikker. Programmet sætter ind med bedre diagnose og behandling for børn i udviklingslande, først og fremmest i Afrika syd for Sahara. Medarbejdere Vores globale vækst fortsatte som forventet, med tilvækst af nye medarbejdere især i International Operations og Nordamerika. Ved udgangen af 2010 var der i alt medarbejdere, svarende til fuldtidsstillinger. Antallet af medarbejdere steg med 4%. I samme periode steg medarbejderomsætningen fra 8,3% til 9,1%. Engagement Evnen til at styre global vækst og fremme produktivitet og innovation måles via en række spørgsmål i vores årlige medarbejderundersøgelse, evoice. I 2010 var resultatet 4,3 (på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst), svarende til niveauet i De årlige målinger har været på niveau med eller over målet på 4,0 siden Mangfoldighed Vi mener, at mangfoldighed i ledelsen og en rummelig arbejdsplads med plads til mennesker med forskellige perspektiver, fremmer gode resultater og innovation. Vores ambition er, at vi i 2014 har medarbejdere af begge køn og forskellige nationaliteter i alle øverste ledelsesteam. Ved udgangen af 2010 levede 54% af de 28 øverste ledelsesteam op til vores krav om mangfoldighed mod 50% ultimo Mens vi har valgt at rapportere om vores fremskridt år for år, er en ændring i vores virksomhedskultur et langsigtet projekt, som involverer uddannelse, vejledning, talentudvikling og successionsplanlægning. Som en stor arbejdsplads i Danmark har Novo Nordisk tilsluttet sig Ligestillingsministeriets anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser og forpligtet sig til at arbejde målrettet på at udvikle og rekruttere flere kvindelige ledere. Vores resultater i 2010 Novo Nordisk yder også støtte til Novo Nordisk Haemophilia Foundation, som blev oprettet i I 2010 donerede vi 15 mio. kr. til fonden. Læs mere om fondene på s. 32 og 38. Priser Salget af insulin i verdens fattigste lande i henhold til Novo Nordisks differentierede prispolitik steg med 30% opgjort i volumen i forhold til Det er vores mål, at alle verdens fattigste lande tager imod dette tilbud. I 2010 solgte vi human insulin til priser, der ikke overstiger 20% af gennemsnitsprisen i den vestlige verden, i 67% eller 33 ud af de 49 mindst udviklede lande. Fuldtidsstillinger Geografiske områder Europa Nordamerika International Operations Japan & Korea fuldtidsstillinger ,5 29,3 27,1 26,0 23, Novo Nordisk Årsrapport

12 Vores resultater i 2010 Arbejdsmiljø Frekvensen af arbejdsulykker steg til 4,9 pr. million arbejdstimer i 2010, sammenlignet med 4,3 pr. million arbejdstimer i Interne kontroller og monitorering Kvalitet I takt med at omsætningen og produktionen er steget, har vi holdt det samme kvalitetsniveau, målt i inspektionsresultater. I 2010 blev der gennemført 105 inspektioner på Novo Nordisks produktionsanlæg uden geninspektioner eller advarselsbreve. I 2010 måtte Novo Nordisk i fire tilfælde trække et produkt tilbage fra markedet sammenlignet med 2009, hvor der var to tilbagetrækninger. Tilbagetrækningerne i 2010 gjaldt Norditropin NordiFlex 15 mg (Schweiz), Mixtard 30 InnoLet 100 IU/ml (flere lande) og to separate tilbagetrækninger af GlucaGen Hypokit til akut behandling af hypoglykæmi (Canada, New Zealand og Danmark). Vi samarbejdede med de lokale sundhedsmyndigheder for at sikre, at apoteker, praktiserende læger og patienter fik den fornødne information. Værdier I Novo Nordisk Way, vores værdibaserede tilgang til ledelse, beskrives forventningerne til medarbejdernes adfærd, og efterleven af virksomhedens værdier auditeres som et led i vores interne opfølgningsproces. Auditering af værdierne, såkaldte faciliteringer, gennemføres af vores globale facilitatorteam bestående af medarbejdere med solid ledelseserfaring og grundigt kendskab til virksomheden og forretningsmiljøet. Fra 1. oktober 2009 til 30. september 2010 blev der gennemført 58 faciliteringer i enheder med tilsammen mere end medarbejdere. Over medarbejdere blev interviewet for at undersøge, hvordan virksomhedens værdier efterleves igennem hele organisationen. De mere end 225 anbefalinger i 2010 skal sikre, at virksomheden opretholder en høj grad af efterleven af værdierne. og uddannelse til skriftlige advarsler. Ingen af disse vurderes at have nogen væsentlige konsekvenser for Novo Nordisk. Leverandørauditeringer For at sikre produktkvalitet og risikostyring i leverandørkæden gennemfører vi både kvalitets- og ansvarlighedsauditeringer af vores leverandører. I 2010 blev der gennemført i alt 192 auditeringer mod 196 i Resultatet af disse auditeringer var 539 afvigelser. Opfølgning sker i henhold til Novo Nordisks procedurer. Miljø Novo Nordisk opnåede forbedrede resultater på miljøområdet og overgik de langsigtede mål for reduktion af energi- og vandforbrug samt CO 2 -emissioner. Vand- og energiforbruget til produktion faldt i 2010 med henholdsvis 37% og 20% i forhold til referenceniveauet i Disse reduktioner overgik de langsigtede mål om en reduktion på 11% på begge områder i 2011 i forhold til Faldet skyldes især optimeringer på bulkinsulinfabrikken i Kalundborg. Vand- og energispareprojekter på mange andre anlæg har også bidraget. Den samlede affaldsmængde faldt med 2% fra tons i 2009 til tons i 2010, mens genanvendelsesprocenten holdt sig stabilt på 50%. Faldet i affaldsmængden skyldtes primært et fald på 12% i mængden af farligt affald. På trods af stigende salg og produktion reducerede vi i 2010 vores CO 2 -emissioner fra produktionen med 35% i forhold til Det skyldes den fulde overgang til energiforsyning fra vedvarende energikilder på danske anlæg, herunder den energi intensive insulinproduktion, samt energibesparelser i alle vores produktionsanlæg verden over. Forretningsetik I takt med at vi vokser og ansætter knap nye medarbejdere hvert år, er løbende uddannelse med til at sikre, at alle nye medarbejdere kender deres ansvar og virksomhedens værdibaserede ledelsessystem. Indholdet af undervisningen udvælges på basis af tendensanalyser, herunder ændrede myndighedskrav. Årlige kurser i forretningsetik er obligatorisk for alle medarbejdere i hele virksomheden. I alt gennemførte 98% af medarbejderne de obligatoriske kurser i Intern revision af forretningsetikken udføres på grundlag af risikovurderinger og finder sted i form af samtaler med medarbejdere i den enkelte enhed og gennemgang af dokumentation for at vurdere overholdelsen af Novo Nordisks forretningsetiske procedurer. I 2010 blev der gennemført 35 sådanne revisioner, og 200 punkter blev noteret og afstemt med den lokale ledelse. Medarbejderne har pligt til at indberette enhver mistanke om uregelmæssigheder. Indberetning kan ske ved henvendelse til en leder eller juridisk afdeling. Mistanke om uregelmæssigheder kan også indberettes anonymt på en compliance hjemmeside, som overvåges af revisionsudvalget. I 2010 blev der indberettet 15 sager om mistanke om uregelmæssigheder via denne hotline. Af disse blev tre underbygget gennem undersøgelser. Konsekvenserne spænder fra rådgivning Samlet vandforbrug Omsætning (venstre) Vandforbrug på samtlige produktionssteder (højre) Resultater af klimastrategi Omsætning (venstre) CO 2 -emissioner (højre) Mia. kr m ,0 60 3,5 50 3,0 40 2,5 30 2, Mia. kr tons Novo Nordisk Årsrapport 2010

13 Forventninger til 2011 Nedenstående skema opsummerer de nuværende forventninger til 2011: Forventningerne er som rapporteret, Nuværende forventninger medmindre andet fremgår 2. februar 2011 Salgsvækst i lokale valutaer 8 10% som rapporteret Omkring 1,5 procentpoint lavere Vækst i resultat af primær drift i lokale valutaer Omkring 15% som rapporteret Omkring 2,5 procentpoint lavere Nettofinans Udgift på omkring 100 mio. kr. Effektiv skattesats Omkring 23% Investeringer i faste anlægsaktiver Omkring 3,5 mia. kr. Af- og nedskrivninger Omkring 2,7 mia. kr. Frie pengestrømme Mere end 16 mia. kr. Novo Nordisk har afdækket den forventede fremtidige nettoindtjening i en række af koncernens faktureringsvalutaer, og alt andet lige vil udsving i kurserne for de vigtigste fakturerings valutaer påvirke Novo Nordisks resultat af primær drift som vist herunder: Vigtigste Et 5% udsving i kursen påvirker Afdækningsfakturerings- på årsbasis Novo Nordisks periode valutaer resultat af primær drift med (måneder) USD 620 mio. kr. 15 JPY 155 mio. kr. 13 CNY 120 mio. kr. 12* GBP 85 mio. kr. 10 * USD anvendt som afdækningsvaluta for Novo Nordisks valutarisiko i CNY. Den finansielle effekt af valutaafdækningskontrakter er indeholdt i Finansielle poster, netto. Vores resultater i 2010 Novo Nordisk forventer en salgsvækst for 2011 på 8 10% opgjort i lokale valutaer. Dette er baseret på forventninger om fortsat markedsindtrængning for Novo Nordisks nøgleprodukter samt forventninger om fortsat intens konkurrence, generisk konkurrence til antidiabetika i tabletform og en påvirkning fra implementering af sundhedsreformer, primært i USA og Europa. Givet det nuværende valutakursniveau i forhold til kronen ventes den rapporterede salgsvækst at blive omkring 1,5 procentpoint lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. Væksten i resultat af primær drift for 2011 ventes at blive omkring 15% opgjort i lokale valutaer. Givet det nuværende valutakursniveau i forhold til kronen ventes væksten i det rapporterede resultat af primær drift at blive omkring 2,5 procentpoint lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. Novo Nordisk forventer finansielle nettoudgifter for 2011 på omkring 100 mio. kr. Den nuværende forventning afspejler, at påvirkningen fra valutaafdækningskontrakter er ca. neutral. Den effektive skattesats for 2011 forventes at blive på omkring 23%. Investeringer i faste anlægsaktiver for 2011 ventes at blive på omkring 3,5 mia. kr., primært i relation til investeringer i den nye insulinformulerings- og påfyldningsfabrik i Kina og et nyt produktionsanlæg i Danmark til fremstilling af engangsdoseringssystemer. Af- og nedskrivninger ventes at blive på omkring 2,7 mia. kr., mens frie pengestrømme forventes at blive på mere end 16 mia. kr. Alle ovenstående forventninger er baseret på en forudsætning om, at den globale økonomiske situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsklimaet for Novo Nordisk i den resterende del af 2011, og at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar, forbliver på det nuværende niveau over for kronen i den resterende del af Udsagn om fremtiden Rapporter fra Novo Nordisk, der indsendes til eller stilles til rådighed for det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder denne årsrapport samt selskabets Form 20-F, der begge ventes indsendt til SEC i februar 2011, samt skriftlige eller mundtlige oplysninger, der offentliggøres af eller på vegne af Novo Nordisk i fremtiden, kan indeholde udsagn om fremtiden. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som mener, forventer, eventuelt, vil, planlægger, strategi, udsigt, forudser, skønner, fremskriver, regner med, kan, påtænker, mål og andre ord og udtryk med tilsvarende betydning i forbindelse med omtale af fremtidige driftsmæssige eller finansielle resultater. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: udsagn om planer, målsætninger eller mål for den fremtidige drift, herunder dem, der vedrører Novo Nordisks produkter, produktforskning, produktudvikling, produktlanceringer og produktgodkendelser samt samarbejder herom udsagn, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle nøgletal udsagn vedrørende fremtidige økonomiske resultater, fremtidige handlinger og udfaldet af eventualposter såsom retssager, samt udsagn om de antagelser, der ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn. I dette dokument findes eksempler på udsagn om fremtiden bl.a. under overskrifterne Resultater i 2010, Forventninger til 2011 og Præstationsledelse ved hjælp af langsigtede mål samt Strategiske fokusområder. Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige forhold, heriblandt dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter inden for forskning og/eller udvikling, ikke-planlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger, tilbagekaldelse af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af informationsteknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser, ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud, beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning, godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske markedsførings-principper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland, uventede omkostnings- og udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse af gældende love og regler. Der henvises endvidere til gennemgangen af risikofaktorer på s Medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Novo Nordisk Årsrapport

14 Vores resultater i 2010 Interview med Jesper Brandgaard, koncernøkonomidirektør i Novo Nordisk Præstationsledelse ved hjælp af langsigtede mål Hvordan bruger Novo Nordisk langsigtede finansielle mål til at styre forretningen? De langsigtede finansielle mål er fastsat ud fra de antagelser, der er grundlaget for den nuværende strategi for organisk vækst og det nuværende aktivitetsniveau. Målene hjælper ledelsen med at skabe balance mellem kortsigtet økonomisk vækst og sikring af vores evne til at investere i langsigtet vækst. Når vi i Novo Nordisk opstiller langsigtede mål, har vi en klart defineret ambition og en plan for, hvordan vi opfylder målene. Hvert år fastsættes delmål for de langsigtede mål i virksomhedens Balanced Scorecard og bliver omsat til mål for de relevante dele af forretningen. Delmålene baseres på resultaterne for det foregående år og den gældende valutaog konkurrencesituation. Det er også vigtigt, at vores aktiviteter skaber likviditet, hvoraf en del kan udloddes til aktionærerne som udbytte. Hvor længe har Novo Nordisk anvendt langsigtede finansielle mål? Langsigtede finansielle mål, herunder målet om 15% vækst i resultat af primær drift, blev indført i Vækstmålet for resultat af primær drift blev fra begyndelsen anset for at være det vigtigste finansielle mål. I 1996 var målet for frie pengestrømme kun, at de skulle være positive. Det siger noget om, hvor investerings tung forretningen var på det tidspunkt. De første langsigtede mål for Novo Nordisks nuværende form blev offentlig gjort i var et barskt år med nedjusteringer og nedlukning af et klinisk udviklingsprogram i en af de sidste faser, men alligevel lykkedes det os at opfylde målene i 2005 og opstille nye mål. Det stod på det tidspunkt klart, at vækstraten i lægemiddelindustrien generelt var for nedadgående. Vi besluttede at fastholde vækstmålet for resultat af primær drift, som med tiden er blevet anset for at være stadig mere ambitiøst. Hvad har bidraget mest til virksomhedens stærke resultater i forhold til de finansielle mål? I de sidste fem år er der to ting, der har haft væsentlig betydning for vores finansielle resultater. For det første har vores produktionsøkonomi haft en støt og positiv udvikling. Ved at producere mere på eksisterende produktionsanlæg uden at udvide kapaciteten har vi været i stand til at nedbringe omkostningerne og udskyde investeringer, hvilket også har været med til at forbedre vores pengestrømme. For det andet har Novo Nordisk i de sidste fem år haft særlig stor succes i USA. På grund af handels- og rabatbetingelser er finansieringskravene i forbindelse med udvidelse af vores forretning i USA mindre end i mange andre lande. I mange andre dele af verden kan det således tage op til tre måneder at få betalt tilgodehavender fra grossister. De lavere krav til investeret kapital i forbindelse med udvidelse af vores forretning i USA har haft en positiv effekt på virksomhedens samlede forrentning af investeret kapital. Hvordan ændrer Novo Nordisk sine langsigtede finansielle mål? Med den aktuelle situation i lægemiddelindustrien er Novo Nordisks mål om 15% vækst i resultat af primær drift blevet stadig mere ambitiøst. Vi mener, at vores ønske om fortsat at opfylde et så udfordrende mål viser, at Novo Nordisk ønsker at være blandt de bedste i branchen. Vi hæver målet for overskudsgrad af primær drift fra 30% til 35% som et udtryk for vores forventninger om fortsatte effektivitetsforbedringer på Novo Nordisks produktionsanlæg rundt omkring i verden og om højere produktivitet i den globale salgsstyrke, som i mange lande størrelsesmæssigt nærmer sig kritisk masse. I de sidste 10 år har vi også gjort gode fremskridt med at nedbringe administrations omkostningerne i forhold til salget, fra 8% i 2001 til 5% i dag. Denne forbedring vil fortsætte, om end relativt mindre. Det skal dog bemærkes, at evnen til at nå målet for overskudsgrad af primær drift kan blive påvirket af store ændringer i markedsfaktorer, f.eks. lovgivning, priser, sundhedsreformer og valutakurser. De fire mål er pejlemærker for det vækst-, lønsomheds- og afkastniveau, vi ønsker at opnå. Målet for forrentning af investeret kapital efter skat er hævet fra 50% til 70%. Det er et udtryk for, at vi forventer fortsat mindre vækst i investeret kapital i forhold til resultat af primær drift og en stabil effektiv skatteprocent. Med det nye mål har Novo Nordisk antaget, at de foreslåede regnskabsregler for operationel leasing vil blive implementeret. For nuværende forventes det, at introduktionen af denne nye regnskabs standard vil have en negativ effekt på forrentningen af investeret kapital på omkring 10 procentpoint. Målniveauet for cash to earnings hæves fra 80% til 90%, hvilket viser blivende lavere investeringer i fysiske aktiver og forbedret evne til at frigøre likviditet. Som tidligere vil opfyldelsen af dette mål blive evalueret i forhold til et treårigt gennemsnit. Hvad er tidshorisonten for opfyldelse af målene? Vores langsigtede mål har en tidshorisont på 4 5 år. Hvis forretnings betingelser og konkurrenceforhold er gunstige, kan vi måske opfylde målene hurtigere. Det har været tilfældet i den senere tid, hvor valuta- og konkurrence forholdene har været gunstigere end forudset i Men det modsatte kan også ske, og så tager det længere tid at opfylde målene. 12 Novo Nordisk Årsrapport 2010

15 Er Novo Nordisks mål ambitiøse? Målene forekom i hvert fald ambitiøse, da vi satte dem i For eksempel satte vi det langsigtede mål for forrentningen af investeret kapital ganske meget op i 2008, nemlig fra 30% til 50%. På baggrund af de seneste resultater kan det aktuelle cash to earnings-mål måske virke forsigtigt. Men historisk set havde vi i begyndelsen svært ved at opfylde dette mål, som måles som et treårigt rullende gennemsnit, på grund af de store investeringer i insulinproduktionen. Det er også et mål, som i det enkelte år kan være meget afhængigt af ydre faktorer, som Novo Nordisk ikke har indflydelse på. Resultater i forhold til langsigtede finansielle mål Vækst i resultat af primær drift Mål Realiseret Realiseret, ekskl. pulmonale diabetesprojekter % Vores resultater i 2010 Hvordan passer virksomhedens langsigtede finansielle mål sammen med Novo Nordisk Way? Vi mener, at vi kun kan drive en bæredygtig virksomhed ved at skabe stærke resultater på flere planer. Rentabel vækst og konkurrencedygtige resultater er forudsætninger for, at vi kan sikre patienter en bedre livskvalitet, give vores aktionærer et attraktivt afkast og være lydhøre over for alle interessenter. Hvilke usikkerhedsfaktorer er forbundet med opfyldelsen af de nye mål? Valutakursudviklingen er altid en ubekendt faktor for en global virksomhed. Myndighedsgodkendelse af udviklingsprojekter, herunder især Degludec og DegludecPlus, er afgørende for, at vi kan opfylde de ambitiøse mål. Prispres på grund af sundhedsreformer i mange dele af verden vil også få betydning, navnlig i Europa, på visse vækstmarkeder og i USA. Den fulde effekt af implemente ringen af sundheds reformen i USA vil først kunne ses i løbet af de næste par år. Vi forventer øget konkurrence, herunder konkurrence fra kopi produkter, og det kan også få betydning. Overskudsgrad (primær drift) Mål Realiseret Realiseret, ekskl. pulmonale diabetesprojekter Forrentning af investeret kapital (ROIC) Mål Realiseret % % Jeg vil også gerne understrege, at de langsigtede mål er fastsat ud fra det nuværende aktivitetsniveau. Hvis der opstår strategiske muligheder, som tvinger os til handling, kan dette influere på vores evne til at nå målene. De langsigtede mål skal ikke afholde Novo Nordisk fra at gå efter muligheder, der kan forbedre vores langsigtede konkurrencemæssige situation. Cash to earnings Treårigt gennemsnit 0 % Mål Realiseret Mål Nyt mål Vækst i resultat af primær drift 15% Overskudsgrad (primær drift) 35% Forrentning af investeret kapital (ROIC) 70% Cash to earnings (treårigt gennemsnit) 90% Novo Nordisk Årsrapport

16 Hoved- og nøgletal Vores resultater i 2010 Mio. kr Nettoomsætning Ændring Moderne insulin (insulinanaloger) ,9% Human insulin ,5% Victoza N/A Proteinrelaterede produkter ,0% Antidiabetika i tabletform (OAD) ,7% Diabetesbehandling i alt ,9% NovoSeven ,5% Norditropin ,1% Hormonpræparater ,5% Øvrige produkter (5,0%) Biopharmaceuticals i alt ,0% Nettoomsætning i alt på forretningssegmenter ,0% Nordamerika ,2% Europa ,4% International Operations ,8% heraf Region Kina ,5% Japan & Korea ,8% Nettoomsætning i alt på geografiske segmenter ,0% Stigning i lokal valuta 16% 13% 12% 11% 13% Valutaindvirkning (indvirkning, lokal valuta) (1%) (5%) (3%) 1% 6% Rapporteret omsætningsstigning i alt 15% 8% 9% 12% 19% Finansielle resultater Af- og nedskrivninger (3,3%) Resultat af primær drift ,5% Finansielle poster (netto) (945) (605) (36,0%) Resultat før skat ,7% Årets resultat ,8% Aktiver i alt ,2% Egenkapital ,4% Investeringer i materielle aktiver (netto) ,7% Frie pengestrømme ,0% Nøgletal I procent af omsætningen Salg uden for Danmark 99,2% 99,2% 99,2% 99,2% 99,4% Salgs- og distributionsomkostninger 30,0% 29,6% 28,2% 30,2% 29,9% Forsknings- og udviklingsomkostninger 16,3% 20,4% 17,2% 15,4% 15,8% Administrationsomkostninger 6,2% 6,0% 5,8% 5,4% 5,0% Bruttomargin 2 75,3% 76,6% 77,8% 79,6% 80,8% Overskudsgrad 2 16,7% 20,4% 21,2% 21,1% 23,7% Effektiv skatteprocent 2 29,6% 22,3% 24,0% 23,0% 21,2% Soliditetsgrad 2 67,4% 67,4% 65,2% 65,3% 60,2% Forrentning af egenkapitalen 2 22,3% 27,4% 29,6% 31,3% 39,6% Udbytteandel 2 34,4% 32,8% 37,8% 40,9% 39,6% Udbytteandel reguleret for ikke-tilbagevendende begivender 3 34,4% 34,9% 36,6% 40,9% 42,8% Langsigtede Langsigtede finansielle mål finansielle mål 4 Overskudsgrad (primær drift) 2 23,5% 21,4% 27,2% 29,2% 31,1% 35% Vækst i resultat af primær drift 12,7% (1,9%) 38,4% 20,7% 26,5% 15% Forrentning af investeret kapital (ROIC) 2 25,8% 27,2% 37,4% 47,3% 63,6% 70% Forrentning af investeret kapital (ROIC) justeret for ikke-tilbagevendende begivenheder 3 25,8% 29,9% 38,4% 47,3% 62,4% Cash to earnings 2 73,0% 105,7% 114,2% 114,5% 118,1% Cash to earnings, treårigt gennemsnit 80,2% 87,0% 97,6% 111,5% 115,6% 90% Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie/adr (kr.) 2 10,05 13,49 15,66 17,97 24,81 Udvandet resultat pr. aktie/adr (kr.) 2 10,00 13,39 15,54 17,82 24,60 Udbytte pr. aktie (kr.) 3,50 4,50 6,00 7,50 10,00 Udbytte i alt , Novo Nordisk Årsrapport 2010

17 Medarbejdere og samfund Ændring Patienter: Donationer til Verdensdiabetesfonden (mio. kr.) ,5% Donationer til Novo Nordisk Haemophilia Foundation (mio. kr.) % Behandlere uddannet i diabetes (1.000) (akkumuleret) Underviste diabetikere (1.000) ,8% Vores resultater i 2010 Nye patentfamilier (første ansøgning) ,7% Medarbejdere: Medarbejdere (i alt) ,9% Medarbejderomsætning (%) 10,0 11,6 12,1 8,3 9,1 Interne kontroller og monitorering: Medarbejdere undervist i forretningsetik (%) 98 Langsigtede Nøgletal sociale mål Mindst udviklede lande, som har købt insulin i henhold til den differentierede prispolitik (%) % Engagerende kultur (medarbejderengagement) (skala 1 5) 6 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,0 eller derover Mangfoldighed i øverste ledelsesteam (%) % Virksomhedens omdømme blandt væsentlige Forbedre eksterne interessenter (skala fra 0 100) 8 73,8 74,0 72,4 76,3 76,1 (eller fastholde) Advarselsbreve og geninspektioner Opfyldelse af handlingspunkter efter facilitatorernes gennemgang af Novo Nordisk Way of Management (%) % eller derover Miljø Ændring Input Energiforbrug (1.000 GJ) (0,5)% Vandforbrug (1.000 m 3 ) (4,7)% Output CO 2 -emissioner fra energiforbrug (1.000 tons) (34,9)% Spildevandsmængde (1.000 m 3 ) (6,2)% Affald i alt (tons) (2,2)% Langsigtede Nøgletal miljømål Energiforbrug (ændring i % sammenlignet med 2007) (9) (19) (20) 11% reduktion Vandforbrug (ændring i % sammenlignet med 2007) (17) (34) (37) 11% reduktion CO 2 -emissioner fra energiforbrug (ændring i % sammenlignet med 2004) (31) (55) 10% reduktion 1. Pr. 1. januar 2010 er Korea og Japan lagt sammen til Region Japan & Korea, mens Australien og New Zealand er blevet en del af Region International Operations. Sammenligningstallene for 2006 til 2009 er tilpasset og sammenlignelige med regionssammensætningen for For definitioner henvises til s Effekt af salg af aktier i ZymoGenetics, Inc., afvikling af inhalerbare diabetesprojekter og salg af aktier i DAKO A/S. 4. Langsigtede finansielle mål er opdateret i februar 2011, der henvises til s Mindst udviklede lande, som defineret af FN, hvor Novo Nordisk sælger insulin til priser, der ikke overstiger 20% af gennemsnitsprisen i den vestlige verden. 6. Baseret på evoice, en medarbejderundersøgelse med en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. 7. Forstået som sammensat af repræsentanter for begge køn og forskellige nationaliteter. 8. Virksomhedens omdømme måles af et eksternt konsulentfirma, som anvender en skala fra 0 100, hvor 100 det bedste. Novo Nordisk Årsrapport

18 Vores forretning Sundhed og motion hænger nøje sammen. Normalt ville jeg ikke have vidst så meget om det, hvis jeg ikke havde diabetes. Jonathan Childsworth Jonathan Childsworth fra Cape Town i Sydafrika fik konstateret type 1-diabetes som 14-årig. I dag er han 22 år, arbejder som personlig træner og hjælper andre diabetikere med at nå deres sundhedsmål. 16 Novo Nordisk Årsrapport 2010

19 Vores forretning Novo Nordisk er en fokuseret lægemiddelvirksomhed. Vi er specialiseret inden for terapeutiske proteiner og tilbyder livsvigtig behandling til mennesker med diabetes og sjældne koagulations forstyrrelser. Vi tilbyder også produkter til behandling af vækst hormonmangel samt lavdosishormonpræparater. Endelig gennemfører vi udviklingsprojekter rettet mod behandling af inflammation og fedme. Vores ambition er at tilbyde lægemidler, der opfylder reelle medicinske behov og som kan forbedre behandlingen af kroniske sygdomme. Det bestemmer også vores strategiske fokus. Vi ønsker at udnytte vores kernekompetencer inden for protein modifikation og behandling af kroniske sygdomme på områder, hvor vi ser en mulighed for at være globalt førende på markedet. Vores mål er at vokse på en måde, som er både ansvar lig og bæredygtig og i overensstemmelse med Novo Nordisk Way og princippet om den tredobbelte bundlinje. For at opnå succes på langt sigt skal vi: løbende udvikle og tilbyde innovative behandlingsmuligheder og doseringssystemer tilpasse virksomheden til samfundsændringer bevare vores førerposition og opsøge nye markeder fortsat stræbe efter øget produktionseffektivitet rekruttere, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere for at understøtte global vækst. Strategiske fokusområder Novo Nordisk adskiller sig fra andre lægemiddelvirksomheder ved primært at fokusere på proteinmodifikation, ekspression og formulering samt innovative doseringssystemer, som giver øget brugervenlighed og doseringspræcision. Novo Nordisk er da også helt i front, når det gælder innovation inden for proteinekspression i gær, som anvendes til insuliner og GLP-1, E. coli, som anvendes til væksthormon, og pattedyrsceller, som benyttes til NovoSeven. Novo Nordisk adskiller sig ved primært at fokusere på protein modifikation, -ekspression og -formulering. Diabetesbehandling: styrket førerposition Lige siden vores virksomhed behandlede de første patienter med insulin i 1920 erne, har vi arbejdet på at forbedre sikkerhed, effektivitet og brugervenlighed i diabetesbehandling. Novo Nordisk er i dag den eneste virksomhed, som tilbyder en komplet portefølje af humane og moderne insuliner, og vi er derfor særlig godt rustet til at tage hånd om diabetespandemiens kerne: insulinmangel og kompleksiteten i behandlingen. Det er vores Vores forretning Novo Nordisks koncernstrategi Terapiområde Præparater og kompetencer Strategisk fokus Diabetes Fedme Hæmofili Vækstforstyrrelser Inflammation Insulin og GLP-1 GLP-1 Koagulationsfaktorer Humant væksthormon Monoklonale antistoffer Proteinmodifikation og -formulering Dosering af proteinbaserede lægemidler Storskalaproduktion af biologiske lægemidler Global kommerciel infrastruktur Styrke førerposition Etablere tilstedeværelse Udvide porteføljen Opnå lederskab Udforske muligheder Novo Nordisk Way Novo Nordisk Årsrapport

20 Vores forretning mål at tilbyde de millioner af mennesker, der må leve med diabetes, individuelle behandlingsmuligheder, så de kan leve et så normalt liv som muligt. Der findes endnu ikke en kur mod diabetes eller en måde at vende udviklingen af diabetes på, men vi forsker i samarbejde med førende akademiske centre i at finde roden til sygdommen. Gennem to forskningsprojekter inden for stamcellebiologi og betaceller egeneration på Hagedorn Research Institute gør vi fremskridt i at forebygge og på længere sigt finde en kur mod diabetes. Hagedorn arbejder med anvendt forskning som en fuldt integreret del af Novo Nordisk og er en markedsledende rugekasse for innovation inden for diabetesbehandling. I 2010 indførte vi en ny finansieringsmodel på Hagedorn for at støtte op om arbejdet med at identificere nye biologisk baserede produkt kandidater, der kan indgå i Novo Nordisks udviklingsprojekter inden for diabetes. Vi bestræber os på at udvikle behandlings muligheder med størst mulig patient komfort og -sikkerhed, som kan dække en persons fulde levetid. Vi vil fortsat investere i at udvide vores førerposition inden for innovation på insulinområdet, og vores forskning sigter mod at skabe løbende forbedringer inden for alle insulintyper. Vores førerposition inden for diabetes styrkes af, at vi er den eneste virksomhed med to produktkandidater i en ny generation af insuliner, nemlig Degludec og DegludecPlus, som begge befinder sig i de sene faser af klinisk udvikling. Degludec og DegludecPlus, er modificeret til at være ultralangtidsvirkende. Fase 3-resultaterne kan ses på s. 30. De fleste diabetikere prioriterer brugervenlig behandling med hensyn til effektiv regulering af deres sygdom. Det er vores håb, at vi kan ændre insulinbehandlingen radikalt, så den ikke bare kan gives som injektion, men også i tabletform. Udviklingen af både insulin og GLP-1 i tabletform er stadig på et tidligt stade med mange teknologiske udfordringer foran os. Vi leder efter de egnede stoffer og den bedste metode til oral dosering, som sikrer, at de aktive stoffer ikke nedbrydes i mave-tarm-systemet, men transporteres ud i blodet, hvor de kan udøve deres effekt på blodsukkeret. Vi er også i gang med at udvikle en hurtigerevirkende bolus insulin, der skal tages i forbindelse med måltider. Denne hurtigere virkende insulin aspart påbegyndte fase 1 af det kliniske udviklingsforløb i Opbygning af en GLP-1-portefølje Efter den vellykkede lancering af Victoza (liraglutid), vores GLP-1- analog til dosering én gang dagligt, har vi et stærkt produkt til de tidlige stadier af type 2-diabetes, før der er behov for insulin. Dette udvider Novo Nordisks produktsortiment og potentielle marked inden for diabetes. Vi har igennem de sidste 25 år opbygget en portefølje af moderne insulinprodukter, som dækker hele spektret af behandlingsbehov inden for insulin. Som led i vores opbygning af en GLP-1-portefølje udvikler vi orale og GLP-1-/insulinkombinationsbehandlinger og forsker i kombinationen af GLP-1 og insulin med henblik på at tilbyde en endnu bredere vifte af behandlingsmuligheder. Vores GLP-1-pipeline omfatter oral GLP-1 og en bestemt kombination af insulin degludec og Victoza, som måske kan give fordelene fra begge produkter i en færdig, brugervenlig løsning. Fedme: etablere en tilstedeværelse Fedme er kendt som en væsentlig risikofaktor for udvikling af type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og en række andre livstruende sygdomme. Fedme menes at være årsag til 60 90% af alle nye tilfælde af type 2-diabetes. 1 Liraglutid har i kliniske studier af både diabetikere og svært overvægtige ikke-diabetikere vist, at det potentielt nedsætter appetitten og regulerer vægten. Vi har derfor valgt at undersøge dette som et potentielt nyt middel til fedmebehandling. Det er stadig en stor udfordring at opnå myndighedsgodkendelse til medicinsk fedmebehandling. Der har i den senere tid været flere eksempler på, at præparater til behandling af fedme ikke har opnået myndighedsgodkendelse, fordi deres begrænsede virkning ikke opvejede bivirkningerne. Vi mener dog på baggrund af de foreløbige resultater i randomiserede kontrollerede studier, at liraglutid kan give væsentlige fordele for mennesker med vægtproblemer. Vi mener på baggrund af de foreløbige resultater i randomiserede kontrollerede studier, at liraglutid kan give væsentlige fordele for mennesker med vægtproblemer. Hæmofili: udvide porteføljen Vi har en stærk position inden for behandling af hæmofili med inhibitorer som følge af vores succes med NovoSeven, der fortsat er den førende rekombinante aktiverede koagulationsfaktor på markedet til disse patienter. Vi arbejder desuden på klinisk udvikling af to potentielle efterfølgere til NovoSeven : et langtidsvirkende, rekombinant faktor VIIa-derivat og en hurtigtvirkende, rekombinant faktor VIIa-analog. Vores ambition er på langt sigt at udvikle mere brugervenlige og sikre præparater til behandling af alle former for sjældne koagulationsforstyrrelser. Vi udnytter derfor vores kernekompetencer inden for proteiner til at udvikle rekombinante og langtidsvirkende faktor VIII- og IX-præparater til behandling af henholdsvis hæmofili A og B. Det primære fokus inden for hæmofilibehandling er at forebygge blødninger og dernæst reducere ledskader. Strategier inden for andre biofarmaceutiske forretningsområder Som global markedsleder inden for væksthormonbehandling (opgjort i værdi) er det Novo Nordisks strategi at tilbyde innovative, enkle og brugervenlige produkter og doserings systemer samt et komplet udvalg af servicetilbud til læger og patienter på markeder, hvor det er muligt at levere service. Vi søger også godkendelse af yderligere anvendelser af Norditropin, som fortsat er det eneste flydende væksthormon produkt, der er stabilt ved stuetemperatur, og som er klar til brug i et engangsdoseringssystem. I Novo Nordisk Årsrapport 2010

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2013 2014-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 15% i 2013 12% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Victoza, NovoRapid og

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2013 Hvis man skal beskrive Novo Nordisks forretningsstrategi med ét ord, må det være fokus Reglen vi er nødt til at bryde Rule of Halves Er fedme en sygdom? det er uden tvivl en

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 31. marts 2014 2014-05-01 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 15% i første kvartal af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT share KVARTALSVIS INVESTORNYT AUGUST 15 FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT TILFREDSHED MED FØRSTE HALVÅR Vi er tilfredse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17%

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17% share KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP--TABLET. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 7% I LOKALE VALUTAER

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bagsværd, den 2. februar 2015 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har virksomhedens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2012, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2012, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2012, jf. årsregnskabslovens 107b Indhold Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse... 3 Ledelse og bestyrelsesudvalg... 3 Bestyrelse... 3 Formandskab...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE FOR 2013 2 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere