KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag Sid 5 Ophævls af rgulring af rgulringspristallt Dt konstruktiv altrnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samarbjd mllm uafhængig statsautorisrd rvisionsvirksomhdr. Vi kombinrr dn mindr rvisionsvirksomhds fordl md dn stors rssourcr. Sid 6 Dækningsafgift husk dt indn nytår! Sid 7 Husk rstskattn for 2010 Sid 7 Ny fakturringsrglr Sid 8 Vi notrr at... Mmbr of Krston Intrnational A global association of indpndnt accountants

2 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Af Jspr Klysnr, Skattrådgivr Md virkning fra 1. januar 2010 r rglrn for arbjdsgivrs indbrtning af prsonalgodr blvt strammt op. Frmovr r arbjdsgivr forpligtigt til, at indbrtt all skattpligtig prsonalgodr ydt til mdarbjdr. Hvis ikk arbjdsgivr opfyldr sin indbrtningsforpligtiglsr ftr skattkontrollovn, kan han idømms n bød, hvis forsømmlsn r forsætlig llr grov uagtsomhd. Bskatningn Udvidlsn af indbrtningspligtn ændrr ikk på bskatningsrglrn. Diss r uændrd. Dt r aln omfangt af d godr, som arbjdsgivr nu har n forpligtigls til at indbrtt til SKAT, dr r ændrt vd bkndtgørls nr af 9. dcmbr 2009 til Skattkontrollovn. Mdarbjdr har altid vært skattpligtig af d 3 flaskr vin i sommrgav fra arbjdsgivr, og n rjs md t ikk uvæsntligt turistmæssigt islæt. Arbjdsgivrs indbrtningspligt Nu skal arbjdsgivr indbrtt all skattpligtig prsonalgodr, dr ikk r omfattt af bagatlgrænsn, jf. ndnfor. Prsonalgodr dr ikk r omfattt af bagatlgrænsn r ntn A-indkomst llr B-indkomst, s ndnstånd skma. Forsklln på diss r, at prsonalgodr dr bskatts som A-indkomst r indbrtnings- og indholdlsspligtig. Dvs. at arbjdsgivr skal indhold AM-bidrag og A-skat løbnd. Er dr drimod tal om prsonalgodr, dr anss for B-indkomst, r dr aln indbrtningspligt for diss. Drfor bør mdarbjdrn informrs løbnd om, hvilk godr dr blivr indbrttt til SKAT som B-indkomst, så mdarbjdrn har mulighd for, at tilrtt forskudsrgistrringn og drmd imødgå n rstskat. All øvrig godr, dr yds af dn pågældnd arbjdsgivr omfattr bl.a.: Madordningr, hvor arbjdstagr ikk btalr. Sundhdsordningr, dr ikk r skattfri Fri motorcykl Jagt og jagtbytt Prsonallån og prsonalrabattr, hvor dr opnås n fordl. Md flr Bagatlgræns godr Dr var i d først udmldingr omkring dn udvidd indbrtningspligt for arbjdsgivr lagt op til, at dt liglds var arbjdsgivr, dr skull hold styr på indbrtning af prsonalgodr omfattt af bagatlgræns, jf. ndnfor. Mdarbjdrn skal drfor fortsat slv styr hvornår grænsn på kr (2010-nivau) bryds og all godrn omfattt af bagatlgrænsn drmd blivr skattpligtig. Godr omfattt af bagatlgrænsn r godr, dr r stillt til rådighd i ovrvjnd grad af hnsyn til udførls af arbjdt. S skma. Skattfri godr Dr finds dog også godr, dr r skattfri. S skma. Hvad blivr ramt? Som allrd oplyst, så r dr ikk ændrt på hjmln til bskatning, mn aln arbjdsgivrs indbrtningspligt. Ændring af indbrtningspligtn kommr særligt til at ramm godr i form af aktivittr udnfor virksomhdn. Dvs. billttr til sport og kulturll arrangmntr, prsonalforningsaktivittr udnfor arbjdspladsn samt kunstforningr hvor dr skr udlodning af kunstværkr til mdarbjdrn. Hvis arbjdsgivr llr n prsonalforning, dr modtagr tilskud, afholdr arrangmntr udnfor virksomhdn llr givr sports-/ kulturbillttr til mdarbjdrn, skal dr sk indbrtning til SKAT af diss godr. Dtt gældr dog ikk, hvis dr r tal om julfrokost llr ksmplvis sommrfst. Tilskud til n kunstforning mdførr ikk bskatning af mdarbjdrn, hvis dn aln r på arbjdspladsn. Hvis mdarbjdrn drimod kan vind kunstværkr vd ksmplvis lodtrækning til privat j, blivr kunstn omfattt af indbrtningspligtn. D løsningr dr oft ovrvjs på ovnstånd udfordringr r, at man tablrr n prsonalforning, dr aln r mdarbjdrfinansirt (kontingnt og dltagrbtaling). Dnn prsonalforning afholdr all arrangmntr udnfor virksomhdn (skatt- og indbrtningsfri). Aktivittr dr forgår i virksomhdn (hrundr julfrokost og sommrfst udnfor virksomhdn) afholds af arbjdsgivr (skatt- og indbrtningsfri). Drmd skull man hav imødgåt udfordringn omkring bskatning og drmd liglds indbrtningspligtn. Afslutning Udvidls af indbrtningspligtn for arbjdsgivr vil hlt sikkrt mdfør t størr administrativt arbjd for arbjdsgivr. Samtidig bør virksomhdrn fortag n vurdring af all prsonalgodr i virksomhdn og vurdr om arbjdsgivr har indbrtningspligt, llr dt r mdarbjdrn dr slv har slvangivlsspligtn. Som n god information til mdarbjdrn bør virksomhdn liglds løbnd informr mdarbjdrn om hvilk prsonalgodr dr vil bliv indbrttt som B-indkomst, sålds at mdarbjdrn har mulighd for at tilrtt forskudsrgistrringn.

3 Endligt kan dt komm på tal, at dr skal sk opdling/oprttls af ny prsonal- og kunstforningr. S i øvrigt på D anført rubrik nr., r d nr. dr anvnds vd indbrtning til E-indkomst jf. blankt på 3 A-indkomst B-indkomst Bagatlgrænsn Skattfri Tilskud/gavkort og rfusion af privat udgiftr rubrik 13 Fri hlårsbolig rubrik 50 Tidsskriftr, avisr og blad Sundhdsordningr omfattnd all mdarbjdr Fri bil rubrik 19 Fri sommrbolig rubrik 51 Arbjdstøj md logo- llr firmanavn Uniform Multimdibskatning rubrik 20 Fri båd rubrik 52 Mad og drikk vd ovrarbjd Parkringsplads vd arbjdspladsn Fri kost og logi rubrik 21 Fri TV- og radiolicns rubrik 53 Vaccination af mdarbjdr Ljlighdsgavr til jul og nytår på indtil kr. 700 Øvrig godr rubrik 55 Frir i forlængls af forrtningsrjsr Uddannls Firmafstr og andr firmaarrangmntr Kaff-, th-, frugtordningr m.v. på arbjdspladsn ÅRETS JULEGAVE TIL MEDARBEJDERNE Af Dort Borup Madsn, Cand.jur. Rvitax Hvad skal årts julgav vær til mdarbjdrn? Julgavn skal vl hlst vær skattfri. Gavr fra arbjdsgivr til mdarbjdr r normalt skattpligtig og bskatts på samm måd som løn. Eftr praksis gældr dt dog ikk naturaligavr i anldning af jul llr nytår, hvis gavns værdi ikk ovrstigr 700 kr. Vælgr arbjdsgivrn, at årts julgav skal bstå af 3 flaskr vin og n æsk chokolad, givr dnn gav til mdarbjdrn og ønskr glædlig jul, r gavn skattfri for mdarbjdrn, hvis prisn maksimalt r 700 kr. Er dt ovrhovdt ikk muligt at giv mdarbjdrn n skattfri julgav ftr gt valg? Bstår julgavn af t gavkort, r mdarbjdrn som udgangspunkt skattpligtig af gavkortts værdi, også slv om værdin maksimalt udgør 700 kr. Vælgr arbjdsgivrn at indkøb Byns gavkort, hvor kortt kan brugs i mang af byns butikkr, r praksis klar mdarbjdrn r altid skattpligtig af gavkortts pålydnd. Fra praksis kan også nævns t svar fra Skattrådt. Dr var tal om n julgav til mdarbjdrn i form af t lktronisk btalingskort. Arbjdsgivrn ønskd at udstd t lktronisk btalingskort på 500 kr. til samtlig mdarbjdr. Btalingskortt kunn udlukknd anvnds i arbjdsgivrns gn butikkr og rstaurantr. Dt vill ikk vær muligt at få btalingskortt konvrtrt til kontantr. Skattrådt svard, at slv om dt lktronisk btalingskort kun gav mulighd for køb hos arbjdsgivrn, havd kortt n så brd anvndlssmulighd, at dtt mått sidstills md t almindligt gavkort. Årts julgav vill drmd vær skattpligtig for mdarbjdrn. Har gavkortt drimod t bgrænst anvndlssområd, r mdarbjdrn skattfri, når værdin r maksimalt 700 kr. Fra praksis kan nævns to afgørlsr. I dn n afgørls var dr tal om t koncpt, hvor arbjdsgivrn udvalgt 25 forskllig gavr og btalt gavrn på forhånd. Dn nklt mdarbjdr kunn hrftr via intrnttt vælg, hvilkn gav dr skull vær årts julgav. Gavn kunn ikk ombytts til kontantr. Årts gav var skattfri, da koncptt mått sidstills md n naturaligav, og værdin maksimalt udgjord 700 kr. I dn andn afgørls påtænkt arbjdsgivrn, at årts julgav til mdarbjdrn skull vær t gavkort til n bstmt rstaurant, og værdin af gavkortt vill maksimalt vær 700 kr. Gavkortt gav rt til at vælg mllm 3 forskllig mnur (sammnsat af arbjdsgivrn på forhånd) på rstaurantn. Gavkortt skull udstds til dn nklt mdarbjdr, og kunn ikk ombytts til kontantr. Skattrådts svar var, at dr var skattfrihd for årts julgav. I bgg d nævnt afgørlsr, hvor skattfrihd for t gavkort blv accptrt, kunn mdarbjdrn vælg mllm gavr, som på forhånd var udpgt af arbjdsgivrn, og gavn kunn ikk ombytts til kontantr. Er julgavn ikk skattfri for mdarbjdrn, skal arbjdsgivrn fortag indbrtning til SKAT. Gavr i form af kontantr bskatts altid uanst bløbts størrls, og arbjdsgivrn skal indhold AM-bidrag og A-skat.

4 4 pnsion: Hold øj md KroNrSgræNSN! Af lars llhav-andrsn, Koncrndirktør, pfa pnsion 2010 nærmr sig sin afslutning, mn indn julhyggn læggr sig ovr landt som n dyn af nyfaldn sn, så r dt rlvant at kast t blik på pnsionsopsparingn. Båd for at s om du stødr på dt ny kronrsloft, mn i lig så høj grad for at s, om dr skal indbtals kstra ind på pnsionsopsparingn i år. På dn måd kan du i god tid optimr fordlingn mllm lønudbtalingrn og pnsionsindbtalingr rstn af årt, så du udnyttr dit skattfradrag optimalt r år ét ftr skattrformn trådt i kraft, og drfor r dr ny rglr for dig, dr indbtalr mr nd kr. ind til ratpnsion llr ophørnd livrnt llr r slvstændig. Dr tals hr om dt såkaldt indbtalingsloft. Cirka danskr vurdrs at ramm dtt loft i En tommlfingrrgl r, at dt r særligt danskr md n indtægt på ovr kr., som skal vær opmærksomm på loftt, fordi mang som udgangspunkt indbtalr 15 % af lønnn til pnsion. Flr opsparingr krævr kstra opmærksomhd Indbtalr du til n llr flr ratpnsionr llr ophørnd livrntr, skal du vær opmærksom på, at dr r tal om n global græns. Dvs. du samlt st må indbtal kr., uanst hvor mang ratpnsionr/ophørnd livrntr du har i forskllig pnsionsslskabr og bankr. D nklt pnsionsslskabr vd ikk, hvad du som pnsionskund indbtalr i andr slskabr llr bankr, mdmindr du har gjort opmærksom på dt, hvilkt kun d færrst gør. Dt r altså oftst dit gt ansvar at hold styr på, om du holdr dig undr kronrsgrænsn, hvis du indbtalr til ratpnsionr/ophørnd livrntr i flr slskabr llr bankr. Vær særlig opmærksom hvis du skiftr job og fortsættr indbtalingrn til ratpnsion i t andt pnsionsslskab. Hr r dt vigtigt, at dt ny slskab kndr bløbt for, hvad du i samm skattår har indbtalt til ratpnsion. Som vd kapitalpnsion har indbtalingr til arbjdsgivrordningr fortrinsrt frm for privat indbtalingr. Dvs. at ovrskrids kronrsloftt, så gældr skattfradragt først vd indbtalingr til arbjdsgivrordningr. Hvis du har indskudt t størr bløb på n privat ratpnsion indnfor d sidst 10 år og har fradrag til god, indgår dtt bløb i kronrsgrænsn. Flr mulighdr hvis du indbtalr ovr kr. Ovrskrids kronrsloftt har du følgnd mulighdr: 1. Ovrfør til n livsvarig livrnt Indbtalingr til pnsionr md løbnd udbtalingr r ikk omfattt af kronrsgrænsn, hvilkt ksmplvis gældr n livsvarig livrnt. Vær hr opmærksom på, at bankrn ikk kan tilbyd dnn løsning, da d ikk må udbyd livsvarig livrntr. Mang pnsionskundr har valgt, at indbtalingr automatisk knækkr ovr i n livsvarig livrnt, når loftt nås, så dr fortsat r fuld fradrag i topskattn. Samtidigt r dn livsvarig livrnt n god opsparing at hav, da dn sikrr pnsionsudbtalingr gnnm hl pnsionstilværlsn. 2. Fortsætt på n kapitalpnsion, hvor man kan indbtal op til kr. Dog udn skattmæssig fradrag i topskattn. 3. Tilbagbtaling udn særlig bskatning. Dvs. hvis man har indbtalt ksmplvis kr. i 2010 på ratpnsionn, så givr SKAT mulighd for at tilbagfør kr., som så vil bliv opgivt som kstra indtægt i 2010, hvilkt vil indgå i dn alm. prsonbskatning i Hvis indbtalingn r skt gnnm n arbjdsgivr, vil tilbagbtalingn også sk via dnn. 4. Forbliv på policn som skattfri udbtaling. Dvs. man ikk får fradrag for indbtalingr ovr kr. mn til gngæld kommr bløbt skattfrit ud vd pnsionringn (dnn mulighd tilbyds ikk i all pnsionsslskabr) Særlig rglr for slvstændig For slvstændigt rhvrvsdrivnd gældr loftt først fra og md Dvs. at slvstændigt rhvrvsdrivnd frm til og md 2014 md fradragsrt kan indskyd t bløb svarnd til op til 30 % af ovrskuddt fra slvstændig virksomhd før rntr, også på n ratpnsion llr n ophørnd livrnt, slvom bløbt ovrstigr kr. Liglds oprtholds d gunstig rglr om ophørspnsion, hvilkt givr slvstændigt rhvrvsdrivnd vd ophør af virksomhd mulighd for md fuld fradragsrt i indbtalingsårt at anbring op til kr. på n pnsionsordning, uanst om dnn omfattr livsvarig livrnt, ophørnd livrnt llr ratpnsion. Hvis dr indbtals til ratpnsion, kan dnn dog først komm til udbtaling fm år ftr indbtalingn.

5 fældn 5 i gavafgift og bundfradrag Af Stn mørup, Sniorskattkonsulnt Ægtfællr kan ikk udnytt hinandns bundfradrag, når d givr gavr til børnn. Når forældr givr gavr til drs børn og/ llr drs svigrbørn, skal dr som udgangspunkt btals gavafgift md 15 % af gavns værdi. Dr finds dog n afgiftsfri bundgræns. Dn r i 2010 på kr. vd gavr til børn og på kr. vd gavr til svigrbørn. Først når gavn kommr ovr diss grænsbløb, skal dr btals gavafgift. Forældr har hvrt sit bundfradrag. Et forældrpar kan drfor i 2010 samlt giv gavr til drs dattr og svigrsøn hnholdsvis søn og svigrdattr på kr., udn at dr skal btals afgift. Ægtfællr anss i dnn forbindls for at vær to slvstændig gavgivr, og rglrn givr ikk mulighd for, at d kan udnytt hinandns bundfradrag. Hvis dr r tal om pnggavr, skal forældrn drfor for at kunn udnytt d to bundfradrag husk at hæv pngn fra hvr drs konto llr fra n fællskonto. Pngn må ikk kun hævs på dn n ægtfælls konto, da dt så anss for kun at vær n gav fra dn n forældr og drmd givs dr kun ét bundfradrag. I nogl tilfæld yds gavn i forbindls md ovrdragls af for ksmpl n jndom llr n post aktir. I sådann tilfæld kan man også kun udnytt bgg bundfradrag, hvis bgg forældr har vært jr af dt aktiv, som ovrdrags. Er dt ikk tilfældt, r dt optimalt at lad dn n ægtfæll start md at giv barnt n kontant pnggav, mn sålds at barnt anvndr pngn som dlvis btaling af købsummn for hust llr aktirn. Tilsvarnd gældr, hvis barnt har lånt png af kun dn n af forældrn, og gældn ønsks ftrgivt som n gav. Dtt kan som udgangspunkt kun sk indn for rammrn af dn n forældrs bundfradrag, mn også hr kan problmt løss vd at lad dn andn ægtfæll giv barnt n pnggav, som ftrfølgnd anvnds til afdrag på gældn. ophævls Af rgulring Af rgulringspristallt Af mikal risagr, Skattkonsulnt/tax partnr Prsonskattlovns 20 har sidn 1987 sikrt at n rækk satsr og bløbsgrænsr i skattlovgivningn fulgt md dn almindlig prisudvikling. Dnn rgl sikrd, at dr ikk skt n udhuling af skattværdirn. Rgulringn blv fastsat ud fra dn af finansministrn bkndtgjort tilpasningsprocnt. I 2009 udgjord prisindkst 182,7 dvs. n samlt stigning fra 1987 på 82,7 %. Som ld i dn samld finansiring af skattndsættlsrn (mllmskat og bundskat) i sidst års "Forårspakk 2.0" blv prsonskattlovns bstmmls om rgulring af satsr og bundgrænsr sat ud af kraft i først omgang for Rgulringn af pristallt har btydning for n lang rækk satsr og bundgrænsr i n lang rækk skatt- og afgiftsrglr. Bl.a. så forskllig forhold som bløbsgrænsn for fradrag for småaktivr, dn afgiftsfri bløbsgræns for gavr, d skattfri satsr for rjs- og logigodtgørlsr samt indkstallt for rgulring af anskafflsssummr for land- og skovbrugsjndomm. Samtidigt md at rgulringn ophævs for 2010 nulstills prisindkst. År 2009 blivr frmovr dt ny basisindks, dvs. indks 100. At rgulringn r sat ud af kraft mdførr, at også i 2010 r indkst 100. Nulstillingn af indkst givr særlig udfordringr i d tilfæld, hvor brgning af n skattmæssig ffkt r afhængig af båd gamml og ny pristalsrgulring. Eksmplvis indksring af anskafflsssum ftr jndomsavancbskatningslovns rglr. Dtt skal man så vær opmærksom på. Udvidt ophævls af rgulring af rgulringspristallt Dt r nu som ld i gnoprtningspakkn (rgringns pakk til gnoprtning af økonomin i Danmark) fra juni 2010 bsluttt at udvid priodn md ophævls af rgulring af pristallt til også at gæld Dr vil sålds ikk i hl priodn sk nogn rgulring. Først fra 2014 vil dr bliv fortagt n rgulring af pristallt ign. Indkst vil drfor vær 100 i priodn Provnut fra ophævlsn af rgulringn af pristallt udgør iht. gnoprtningspakkn 2,1 mia kr. i 2011, 4,2 mia kr. i 2012 og 6,6 mia. kr. i Ophævlsn har sålds n btydlig skattmæssig ffkt, dr ikk lig r til at ovrs. Afsluttnd bmærkningr Ophævlsn af rgulring af pristallt har dn fordl, at d mang publikationr dr indholdr satsr og bløbsgrænsr nu ikk bhøvr at bliv opdatrt før 2014 ign!

6 6 dækningsafgift HuSK dt indn Nytår! Af lars Aamann, advokat, ll.m., cand.mrc.aud., Aamann lawfirm Blandt mang skattr og afgiftr r dn blandt rhvrvslivt nok mst forhadt dækningsafgiftn. Dækningsafgift r n kommunal afgift på viss typr af forrtningsjndomm og r ikk omfattt af skattstoppt. Eftr lovn r satsn op til 10 promill af n jndoms forsklsværdi (jndomsværdi minus grundværdi). Dt r rlvant for båd ljr og jr af jndomm at sætt sig ind i rglrn for dækningsafgift. Dt r almindligvis ljrn, dr ovr husljn afholdr skattr og afgiftr i normal rhvrvsljforhold. I sådann tilfæld r ljr brttigt til n vntul tilbagbtaling af for mgt btalt dækningsafgift. Som udgangspunkt r d flst rhvrvsjndomm omfattt jf. d af lovn omfattd anvndlsr: "kontor, forrtning, hotl, fabrik, værkstd og lignnd øjmd". Især sidstnævnt lignnd øjmd har i praksis givt anldning til stor fortolkningstvivl. Lovbstmmlsn, dr i al væsntlighd står uændrt sidn indførlsn i 1961, åbnr dog op for n fortolkning af, hvilk typr af jndomm, dr r fritagt afgiftspligt. Ikk all typr af jndomm kan sålds putts ind undr d 5 først oprgnd katgorir. Da dt r kommunrn, dr r opkrævningsmyndighd, kan dr vær stor forskl på, hvilk kommunr, dr opkrævr dækningsafgift, md hvilkn sats d opkrævr dn og oft også, hvilkn administrativ praksis dr følgs. Gnrlt må man sig, at viss kommunr md tidn har udviklt n praksis, dr nok pålæggr flr jndomm dækningsafgift, nd hvad dr r rt til ifølg lovn. Dtt bhøvr dog hllr ikk altid at skylds ond vilj fra myndighdrns sid, da afgiftspligt og -fritagls primært afhængr af dn konkrt anvndls af jndommn. Dtt kan man ikk læs ud af BBR-rgistrt llr andr offntlig rgistrringr. Eksmpl 1: Et hotl drivr i forbindls md hotldriftn tillig kursus- og konfrncvirksomhd, hvilkt forgår i fysisk, faktisk adskilt lokalr. Diss lokalr anvnds udlukknd til kursus- og konfrncformål og altså ikk for ksmplvis 50/50 til sølvbrylluppr og lignnd. I dtt tilfæld vil dr vær tal om dlvis dækningsafgiftspligt. Eksmpl 2: En grossistvirksomhd udljr hvrt vintrhalvår to stor hallr til n tnnisklub til indndørs træning. Hallrn har hidtil ståt tomm og afgiftspligtig, mn vd indrttls af hallrn til tnnisklub (opsætning af nt, markring af banr tc.) ændrs lagrhallrns status fra afgiftspligtig til afgiftsfri. D særgn undtaglsr gør sig gældnd vd for ksmpl coaching-virksomhd, idrætsfacilittr i brd forstand, hrundr gokartbanr, bowlinghallr, ridklubbr, skakklubbr m.fl. Dr finds i dt stor hl t hav af særlig undtaglsr, som dt krævr spcialvidn at indkrds. Og man kan ikk altid vd brug af logik udrgn, hvad dr mått vær llr ikk vær afgiftspligtigt. At konstatr, at man har t fritagt aral llr bygning r j hllr tilstrækkligt. Dr skal hrtil fortags vægtning af aralrn ftr n af SKAT fastsat praksis (og hr kan man ikk anvnd rglrn om ljværdi), og dr skal lavs juridisk vurdring af d nklt aralr (afgiftspligtig/ikk-afgiftspligtig). Mn oft kan dr vær tal om ndog rt stor bløb, dr kan krævs tilbagbtalt, så dt r som rgl umagn værd at undrsøg forholdn nærmr. Dt r særligt væsntligt at vær opmærksom på, at forældlsslovn r blvt ændrt. Dtt har dn konskvns, at man ftr d nugældnd rglr kan søg tilbagbtaling af urtmæssigt opkrævt dækningsafgift 5 år tilbag. Mn ftr 1. januar 2011 kan man kun gå 3 år tilbag. Ethvrt brttigt tilbagsøgningskrav kan tillæggs rnt md 1% pr. påbgyndt månd. Dt kan sålds hav stor økonomisk btydning, at man får afklart sin vntull mulighd for hl llr dlvis fritagls, samt opgjort og anlagt/anmldt n administrativ klagsag hrom indn udløbt af 2010.

7 7 HuSK rstskattn for 2010 Af torbn madsn, Statsautorisrt rvisor Forårt 2010 var først gang md d ny rglr om indbtaling af rstskat. Md vdtaglsn af Forårspakk 2.0 blv dr sålds indført ny rglr for indbtaling af rstskat og ny rglr for brgning af rntn. D hidtidig rglr md indbtaling snst 31. dcmbr, 15. marts og 1. juli r rstattt af d ny rglr for indbtaling samt brgning af rntr og procnttillæg for rstskat. Rglrn som gældr for rstskat fra og md indkomstårt 2009 r følgnd: Hvis rstskattn for 2010 btals indn årsskiftt 2010/2011, skal dr ikk btals rntr llr procnttillæg. Hvis rstskattn btals i priodn 1. januar til 1. juli 2011, skal dr btals n dag-tildag rnt. Hvis rstskattn først blivr btalt ftr dn 1. juli 2011, skal dr btals t procnttillæg. Btals rstskattn indn årsskiftt 2010/2011 skal dr sålds hvrkn btals rnt (dag-tildag rnt) llr procnttillæg. Btals rstskattn drimod i priodn fra 1. januar til 1. juli 2011 skal dr btals n dag-til-dag rnt. Dr kan sålds frit indbtals i priodn 1. januar til 30. juni, mn jo længr man vntr, dsto højr vil rntn bliv. Dag-til-dag rntn r n markdsrnt tillagt 2 %-point. For 2009 blv dag-til-dag rntn fastsat til 4,6 %. For 2010 fastsætts dag-til-dag rntn først ndligt i dcmbr Dag-til-dag rntn kan ikk fratrækks skattmæssigt. Såfrmt rstskattn for 2010 ikk r indbtalt indn 1. juli 2011 skal dr ikk btals n dag-dag-rnt, mn drimod t procnttillæg. Procnttillæggt udgør føromtalt markdsrnt tillagt 4 %-point. Procnttillæggt r hllr ikk skattmæssigt fradragsbrttigt. Rstskat på kr (2009-sats) indrgns i forskudsskattn for 2012 (tillagt procnttillæg), mns t vntult ovrskydnd bløb opkrævs i 3 ratr til btaling i sptmbr, oktobr og novmbr. AM-bidragt indgår ikk i brgningn af rstskattn for indkomstårt I dt omfang man r slvstændig rhvrvsdrivnd og samtidig anvndr virksomhdsordningn, kan dt vær n fordl at vnt md btaling af rstskattn indtil 2011 (for ksmpl primo januar), da man på dnn måd undgår at skattbtalingn indgår som n hævning i virksomhdsskattordningn i Dt anbfals at dr søgs individul rådgivning og brgningr for konskvnsrn vd virksomhdsordningn Ny fakturringsrglr Af torbn madsn, Statsautorisrt rvisor I juni månd 2010 vdtog Folktingt ændringr til markdsføringslovn. Ændringrn mdførr n gnrl pligt for rhvrvsdrivnd til at udstd n faktura til forbrugr for tjnstydlsr udført ftr rgning. Rglrn trådt i kraft fra 1. juli Md d ny rglr r n rækk fakturringsbkndtgørlsr samtidig ophævt. For at lv op til lovn, skal fakturan indhold oplysningr om timpris, tim for brug og matrialforbrug. Rglrn gældr aln vd salg til forbrugr. D ny rglr i markdsføringslovn gældr sålds ikk vd salg til rhvrvsdrivnd. D ny rglr r rlvant for mang virksomhdr, ikk mindst håndværkr mv. Som nævnt gældr d ny rglr for tjnstydlsr til forbrugr ftr rgning. Tilbudsarbjd r sålds ikk omfattt af d ny fakturringsrglr, og forbrugr har ikk krav på at få nkltprisr i t tilbud at vid. D ny rglr mdførr også, at forbrug- rn i særlig tilfæld i op til 30 dag ftr købt kan kræv flr oplysningr, som sættr forbrugrn i stand til at kontrollr prisn. Særlig tilfæld forliggr for ksmpl hvis forbrugrn syns rgningn r højr, nd man md rimlighd kan forvnt. Forbrugrn kan i diss særlig tilfæld kræv oplysningr om for ksmpl dato for arbjdts udførls, kørsl, kstrnt arbjd, kstra btaling for arbjd og/llr kørsl udn for normal arbjdstid mv.

8 8 Vi Notrr At... Af rik Høgh, tax partnr Konskvnsr vd bortfald af mindstrntn Folktingt har dn 27. januar 2010 vdtagt t forslag om, at prsonrs gvinstr på dansk obligationr undrgivs fuld bskatning. Prsonr var ftr d tidligr rglr ikk skattpligtig af gvinstr på fordringr i dansk kr. (obligationr m.m.), hvis fordringns pålydnd rnt var lig md llr ovrstg mindstrntn (blåstmpld fordringr). På dn andn sid havd prsonr ftr d tidligr rglr hllr ikk fradragsrt for tab på diss fordringr. Dr indførs nu skattpligt på diss fordringr, sådan at prsonr blivr gnrlt skattpligtig af gvinst og tab på obligationr. Dt gældr for obligationr, dr rhvrvs 27. januar 2010 llr snr. Dn gældnd bagatlgræns for bskatning af udnlandsk obligationr udvids til også at omfatt fordringr i dansk kr. og forhøjs til 2000 kr. årligt. Dn skattpligtig indkomst opgørs ftr ralisationsprincippt og FIFO princippt. Dsudn skal gnnmsnitsmtodn anvnds vd opgørls af anskafflsssummn på ns fordringr, ksmplvis obligationr md samm fondskod, som r anskafft i flr omgang. Fradragsrttn for tab r btingt af, at SKAT har modtagt oplysningr om rhvrvlsn. Dtt vil normalt sk som følg af d oplysningsforpligtlsr, dr r pålagt pnginstituttr og værdipapircntraln. Bskatningn af prsonrs gvinst og tab på gæld brørs ikk af d ny bstmmlsr. Da mindstrntn ophævs skal lånforhold, hvor rntn rgulrs i forhold til mindstrntn dog tags op til ændring, sålds at dr fastsætts n altrnativ rnt. Kapitalafkastsatsn Kapitalafkastsatsn for indkomstårt 2010 r fastsat til 4 % Mindstrntn Mindstrntn r ophævt grundt d ny rglr for bskatning af obligationr m.m. Gnoprtningspakkn Folktingt har vdtagt dn såkaldt gnoprtningspakk for dansk økonomi. Pakkn indbærr følgnd på skattområdt: dn automatisk rgulring af bløbsgrænsr for skattr m.m. suspndrs i Dt omfattr blandt andt prsonfradragt og indkomstgrænsn for topskat samt n rækk andr grænsr m.v. i skattsystmt. dn aftalt forhøjls af topskattgrundlagt i 2011 udskyds i tr år til dr indførs loft for fradrag for faglig kontingntr på 3000 kr. årligt. Kontingntr til A-kass r fortsat fuldt fradragsbrttigt. Bskatning af fri avis Hvis arbjdsgivrn btalr for lønmodtagrns avisabonnmnt, r dr som udgangspunkt tal om t skattpligtigt prsonalgod. Bskatningn skr som B-indkomst, og arbjdsgivrn har indbrtningspligt. Lvrs avisn på arbjdspladsn og til anvndls på arbjdspladsn, r avisn skattfri for mdarbjdrn. Avisr lvrt i hjmmt, dr i ovrvjnd grad yds af hnsyn til arbjdt, kan mdrgns vd opgørlsn af værdi af prsonalgodr omfattt af bagatlgrænsn (2010 kr ). Dtt vil normalt vær tilfældt, hvis mdarbjdrn af gn lomm også afholdr udgiftn til n andn avis. Mindstrntn 1/1 30/ ,00 % Ndsættls af kapitalindkomst For at kompnsr d prsonr, dr i dag btalr topskat af drs kapitalindkomst, for dn ydrligr bskatning af kursgvinstr dr nu indførs, ndsætts maksimumsatsn på kapitalindkomst til 42 % ovr 5 år. Satsn for indkomstårt 2010 vil hrftr udgør 49,5 %. Dato Diskonton Nationalbankns udlånsrnt Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. sptmbr ,00 % 1,25 % Fra 8. januar ,00 % 1,15 % Fra 15. januar ,75 % 1,05 % Ansvarshavnd rdaktør: Statsautorisrt rvisor Nils Lyng Pdrsn Rdaktion: Statsautorisrt rvisor Finn Stn Christnsn Statsautorisrt rvisor Finn Elkjær Statsautorisrt rvisor Torbn Madsn Statsautorisrt rvisor Svnd Thrchilsn Rdaktørr, Thomson Rutrs Profssional A/S Majbritt Cordt og Birgitt Strang Dsign/Sats: Thomson Rutrs Profssional A/S Tryk: Silkborg Bogtryk ISSN nr.: Rdaktion afsluttt d. 25. oktobr 2010

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere