g pô kniver) Fsrst var de ærkefjender) nu er de gâet sammen mod en fælles trussel. Landsbyerne Laguiole og Thiers, Frankrigs hojborg for knivkunsten,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g pô kniver) Fsrst var de ærkefjender) nu er de gâet sammen mod en fælles trussel. Landsbyerne Laguiole og Thiers, Frankrigs hojborg for knivkunsten,"

Transkript

1 Klokkeslageren i Thiers er selvfolgelig en smed, der kommer frem hver time og slàr pà sin ambolt. Hjulvingerne symboliserer byens monge moller, der blev drevet af Durolle-flodens vand og gav energi til en lang række industrier fra slibe- til papirmoller. Kr g pô kniver) Fsrst var de ærkefjender) nu er de gâet sammen mod en fælles trussel. Landsbyerne Laguiole og Thiers, Frankrigs hojborg for knivkunsten, forsvarer indædt deres àrhundredegamle snilde mod billige kopiknive. TEKST: Madeleine Blixen, journalist FOTO: comm.- Ville de Thiers lu idt blandt fontsrrede kser og nuttede I V lgeder pâ forârets store landbrugsudstilling i Paris udspillede der sig et dramatisk knivdrama. Ikke at en forsmâet landmænd gik i flæsket pà en rival, der havde snuppet en medalje for næsen af ham - men der stod sâdan set lige sà meget pà spil. Blandt de besogende var nemlig knivbossen Thierry Moysset, storfabrikant af Laguiole-knive i landsbyen af samme navn. Og hvad faldt hans ojne pà? En stand I de franske farver med de karakteristiske kult-knive blot med den forskel, at de var fremstillet i Pakistan og derfor til salg lor en latterlig billig pris. "Man taler meget om Made in Frence, men hvad gor man? Intet. Der findes in gen lov, der beskytter terroir-produkterne, det er bedrsveligtl" fnyste Moysset. Historien er ekstra speget al den stund, at en smart forretningsmand ganske lov ligt i 1993 tog patent pà landsbr ens navn, sâ man nu kan kobe briller. r iç\e:trkker, grill-sæt og alt muligt andet Laguiolegrej til indbyggernes store raseri. Hele misèren kommer af. at nar r.t r drig har været beskyttet. Stcedige potrioter Hvad de færreste re,l.1. :.. : t-.-:l i(t ud af lrcfransknrnrlr"e*- - -:rnirê laves smâ 200 kn i. :.. : -.:s. der siden middelalcl:::-'. - '-.iliet og ekspofteret krl" - t = = =t er Frankrigs,,:r - - ' :: -::iredskaber i a1le uclgar it - -t,: :: - : :^alpellertilsoli,i= i :::: -. :-,.rlaguiole fra Thiers :I -:..: -: -: :, :. -: som en Laguiole -:-,,';- - :=:l og stadig 42 a FRANCE 3,22012

2 âr3ë êê -.=' # t-

3 Thiers er stolt af sin status som knivenes hovedstad og gor meget for at byens born skal lære deres "patrimoine industrielle", industriarv, at kende. Det er et hit blandt skolebarnene at fremstille deres egen kniv. Md.ske pigen en dag bliver blandt de 1000 thiernois, der arbejder i knivindustrien. De 75 knivfabrikanter beskæt'tiger i gennemsnit 12 ansatte, sà der er tale om mindre virksomheder. Bàde Laguiole i Aveyron (biltedet) og Thiers i Haute-Loire tigger i smukke landlige omgivelser. Turistmæssigt set er landsbyen LaguioLe (1250 inclbyggere) dog konnere end industribyen Thters (j3.350 indbyggere). Den elegante foldekniv fik navn efter landsbyen i Aubrac, fordi byens knivmagere begyndte at sætte deres præg pâ regionens traditionelle og rustikke kniv le Capuchadou. Den blev gjort bojelig, fik en udfoldellg syl, sâ bonderne kunne prikke hui pâ deres koer, hvis de fik trommesyge (udvikling af gas i maven), derefter kom proptrækkeren til og til sidst bien. Kniven blev vældig populær. Sâ popu lær, at fabrikanterne i Thiers hurtigt sâ en god forretning og begyndte at fremstille modellen i stor stil. Hvor Thiers blev ved med at modernisere, dode knivkunsten helt ud i Laguiole. At der i dag laves knive iren skyldes en stædig gruppe lokale r'.,litikere og patrioter. -3videt sortiment. - t- fik de stablet Forge de Laguiole. r.nene, en moderne knivfabrik, der ::.,iùr de gamle hândværksmetoder :...: qar kompromis med kvaiiteten. ::-.nèrên Philippe Starck tegnede ikke. FMNCE blot bygningerne men ogsâ en ny strom- linet kniv, som blev en kæmpesucces. I landsbyen âbnede den ene li1le knivsmedje efter den anden, og a1le butiksvin duer blev fyldt med knive. "Man kan ikke engang kobe et par bukser mere her," beklagede en beboer sig. Det blev begyndelsen pà kapitel to I knivkrigen mellem Laguiole og Thiers. Knivenes hovedstad skruede endnu engang 0p tbr produktionen af den populære kniv, og sortimentet blev hurtigt udvidet med bordbestik. Enkelte fabrikanter lod sig dog friste af hurtige penge ved at importere dele fra forst Spanien og siden det endnu billigere Asien. Knivsmedene i Laguiole var forargede, seiv om det nu i landsbyens butikker langt fra var alle knive, der var lavet pâ konkurrence. Begge steder var reaktionen den samme: Vi skal vinde pâ kvaliteten. Beskyttelse pô vej Med lidt held vil de franske knivproducenter snart kunne se frem til en beskytte1se. Den utrættelige knivboss Thierry Moysset ser frem til, at den lov, han har kæmpet sâ længe for, vil blive vedtaget. "Den strandede pâ grund afvalgene, Det tog ikke lang tid, fsr smarte forretningsfolk fik det hele fremstiliet i Asien, 0g sâ var Laguiole og Thiers pludseiig men snart fàr vi en ny nationalforsamling, og sà gâr behandlingen i gang igen. Inden for et àr vil jeg tro, at alle knive skal pàstemples, hvor de er lavet - om det sâ er Pakistan, Kina eller Laguiole." "Ieg vil ikke kalde det protektionisme, men snarere forbrugeroplysning. Det lyder enkelt, men det er svært, for vi har skullet lose konflikterne omkring produkter, hvis navn er synonymt med hvor de er lavet. Men det skal nok lykkes! Sâ længe viljen er der, sâ folger resultaterne," fast slàr Thierry Moysset, der brænder for sine i samme bâd overfor den udenlandske Laguioleknive. stedet. *,t

4 9' ])NVUJ P ZIOZ/1, -rtoads suarlrurej 444 çd u0.{0c sruoc ro{iær} 'lçls 114]snJ 'xou? I epua{{nlapn a^iui roc p[ ôo uorsrcæro 'paqrpqpl0q {sr}seluej uo ro^i3 la{ll^q 't laperus re lopelq^ru)i ruos [-e]s a11,,{1s 1ap pd al4arrp assrp sarolu0ur'aujallap0ul-a1ornee1 'sio'j 'roljæ{s pou a^ru{ JOc 'Jap0}ou -s8ur11rlsruarj ai)irun 0l Ja aua^ru{ -neazeq3-uo.{og 3uq uapeq8rlauruag 'o^ru{ olspoq s8rr4uerg 3e a13ou uurtr ra^el 8ep 1 'u,teu 1a 31s 1qe4s {lj ap JoJ 'rp red 1a 1ap 301 ra1;e;ap 3o 'roqeluo{ ;ed 1e 1eçg 8op epleq aq 'ljo]u n ur uo,,(og sruaq rollæuoj,,'ue8r uefq epep -uærltuol a>1sue8 çs8o ep uol r^ 3o '1æ[s ua opuo{ }e uapn stm4t ptqg la uostdtr[ assarurau8rsap ojols uap 1q do Sorp 3ai 3o auo4 urru 'uap poru Jp^ lap 3o 'uroq r aljæis potu ^ru{ }opouspupr{ ua e131n3 ratja rç red 1g '1ç1s ]rrjlsnr I ltarl ^rul a1orn3e1 ua8a urru 3af epa,tei Z66I L, 'ruau BJJ 13ue1 re,t ueslepu,{3aq uau '1ep 3u aurr8 op UEI 8ep 1 'e.rru4 eu8e sarep o.\ei II] loiiiuiol uapll Je'\ nu 1e 'euo>1 sueq 3o ueq apê1tnlsoq 'topuelpn II] uouorl)inp -ord epall.ig tplt roua tptl rapun{ supq Bp ua11 'JpJalspoq urs 3o reg urs uosa8tl Jopu pjr \rjjdpu n IJJJJUr I r? t4 {oq 1-1 palu apu (3aq re ln Je^ uoto3 srue\-l lapaupw al1!-at1 p8at wos np qb '31ptæ! ra lapow fu ua p1 rcolun! suottr t tplsdo n8a4s aluot ap ot1 'ua?np wo aaru4 002 'nc LalplswaLt allosud suntl 3o uolog stuag 'p[p ua 8ryo1s n patlstpowlpl 3o 'awwos pp La ap[aqtn saurapuær! uaw '4su14a1a ap sailrp 8op 7 uallowpunt.lo ptatp uaut4sdwaels ta1c1 a?np arun8 I Jopo+orr olllllrl porr +rjoonpojd 'JaBDwAru4 suotlojaua? a {pall' aa1t11 pa A lalu o l\l-al aljauuory Dl 1 ndazdqs uo,{ot ladwr{ ra plu\a4dol pd nldwas4a alspaq ap ld l1

5 ;; Befolkningen i Thi var i gamle dage ncesten alle involvt ret i produktionen '=:,î '.::ial: knive. "Les emouleurs" là dagen lar pà maven og sleb r 1+i. sleb, mens deres tr faste hunde sorgea for lidt varme ved t ligge pà deres herr ben. En anden stor del af arbejdet var montzgen af knive hvor kvinderne oft' var ferme til det mr minutisse arbejde. faire - knctwhow - idet faderens speciale var at montere og svejse knive. "l stedet for at laye en kniv med blad og skæfte ud i et (monobloc), sà bruger vi monocoque-metoden, hvor skæftet bestâr af to monterede skaller, hvorpâ bladet svejses. Skæftet er altsà hult men stadig tykt og solidt, og det giver kniven en perfekt balance 0g gor den nem at hândtere. Vi er de eneste tilbage, der bruger denne Læsertilbud metode. som kræ\er megen præcision 0g La France Shop har fâet to bestiksæt hjem fra den unikke producent Goyon- dermed er mere omkostningskrævende, men fra min fars tid havde vi udstyret og Ie savoir-faire," forklarer Denis Goyon. Chazeau. Hvert sæt bestâr af 6 knive cg 6 gafler i flotte gaveæsker, som vi >ælger sætvis til favorabel pris med Aqot rahat - :- g ^ aj o taual. F\at çilç uçt ^^^ ômi çt or uto hlà outyt. anrrrl ùæt :-: DKK (normalpris DKK 6.900). l.: andet sæt er mork horn, pris DKK : --- normalpris DKK ). Ring og ='-e'e ivores netbutik. I er ogsâ :.,--s til at kigge ind hos os, blot aftal :':-.:jen. Ilf ,,,. :':ance-qhop.dk FRANCE -? /2012 Plods Iil de gode produkter Hans virksomhed tæller syv mand, heraf fem knivmagere? og selv 0m nogle af processerne udfores med hjælp af maskiner, sâ anser Denis Goyon sig som 100 pct. artisan, hàndværker, og hans knive bærer betegnelsen /o it maln, hàndlavede. 0g hvordan ser Denis Goyon sâ fremtiden for kvalitet? 'Altsà, hvis du sporger mig om der stadig kan sælges Ferrarier, sâ';'a," siger han med et grin. "Men knive? Ieg ved det ikke. Ieg hâber, at der stadig er plads til gode kni Made in France. Vores problem er, at del er færre og færre distributsrer med det fornsdne kendskab til at forklare kunderne hemmelighederne bag gode knivr Knive som vores, der kan gâ i arv fra generation til generation, fortjener en forklaring bâde pâ kvaliteten og prisen.' I familien Goyon stâr fjerde generatir af familien klar til at Isfte arven i form datteren Magali Soucille. "I disse krisetider gor det mig lidt bange," indrommer Denis Goyon, "men r hun har lysten og viljen, og hun skal nol klare det. Hun har allerede masser af gode ideer og overraskelser pâ vej." æ

6 LY ])NVUJ? ZIOZ/T sdv NSuIUnw 19 xvl l 6^^ ^Ft^^'F ÉPrÉLlrE-D/\/\. aptaqlel3. dprdllrejéjupf uo9'acuejl!pue5s'rnmm r.iloc acu erlrpu e3s d asuerlrpu Pcs :zl reur-f r.!o3'lr eu bd uararnur6oxeu lrae :Elreur-f :uaslarl pa5 9E OO 99 tb V+/9L ïtbtzt I EZgb+:ta] EE+ I>K=!. aptaqrealurl) 6o -êsrll. dprdllrtrrérr!r\l Eu r rlprrurolsru opua[f EuuapJn^sLu opuafj :sarolpn aplaqre llauolssalord'16!ll!g :lteluo) 6utu^tEpçU " l1'elron1o Eluaq :ilreuj-f :tal f >Kl ffi!! ffi!;xrxhjc! :uasuap luag asljda;tualbl0i 'êr0)sl0^ru) êlle roj lsnlu 10 rê uac uaproa 0l0q erl êr0llrlspn p0lu sr0rql I etllalnoc 'laupdo&au4 Lot ossêu.l^ru) êjols uêp soploqle feur I r? lja^h p SLoq{ot1 JDt! ijils 'uotla,ry t Jasualqa]saLl paw apalwtjt pp 'n1tad -s1anu4 arpud rap^nll 311apu7 ZSUDU pd anlf 'allcnow nt 1p1n4,tap 'atru4ap1ot alwo8 ap a44nt p n! asolpn alq4s udw wos 'a44,[1s1n1aw lpunr ralla lalud4arl a1p1 p 'ua88,{tttu4 pd uatapa[lspar1ta4rys p pd pn LpB uauoalanlj 'allap wo npp4 a?nllu4s Lap sapu{ spalslalu uaw 'slospur Srpow Lot 4ry wos uaqpttrq satap pd ry ua allæs ld aprn?a'1 t aulassltlput lpdlryl aldll a11n4s uoalodon 'Dswarqalsaq IBDIS ua (1sÂ1 3o 1sleB (1suer1) L1 ausr,noi-srarlp'mmm raburus{1do orabrlrop^ 'urêp 'uon1 ua Je 1a es 31ænpn La11a 'rc1 ua nlplsatot 14asut apa8utt pp aryl ua 'ud33[r nuy 3o uenueu I srèrlêlv 31æ,r 'srarql rl gd )ll) - -r êurs!nof-sr+f f r MM ueprser-ur,uefq ern lêp rê sr0rqi l'n6ç ù, 99ç e Ê00 u0l0lê] 'arrepaq8rl rlr Lr-,o ]êroluo)]sunt resâ1do alorr^3e1 I uneu leranerbpur pau rrrul ua8e êarsnl)ur orna 0t qz ralso) 3o ralrrl red 1a ra.re^ aulasrn) '^ru) uasa urs a^el 1e anord,^^^.^ ^aq^uelu ue) r0pols addèb èlpuê) uêp ^ru) J^er lsel req rep'e1orn3e1 uaâqspuel trr r2cl pp wo patlstuan 8tpt4s n n ng u8alapua4 suavuy-apm8d'l r a^^^^.^ uosoôrl,,^^^4,, - Luo,.,^ uopn èlluro) le ôos0q l0 lrl o))lr uop re 'ra1slanru1 uê r0j uan pruoj ollorrlsnpur urs 1e 3æLd losolu roj uêp,rræq lrlrap'tauber-ulsun] 13e1do ue e>11r sr0rqi r0 0ura).rêplel0pprur )nlr-rs uê sporl, ' auolstqtrlsnput sua,{q to{ p 3o lsun4 altrapow Jlt la laasnw p1 lauudpwo ra ol tqrolq 'n44tlqot alwo8 ap ; " 1... ',r,,.q'; ptot Lr23 uarnj 'rapalsyræa alpdljot â?udw ap rylot uapop[ailorn1 s8ur4 USarpuDA 4nas ua raroj slanly sap a?ilda o1 1 'p11lot suafq ld pn rauot]4d.tlldlsunl au{ aqo4s 1D lapwrol rdq srau.lj,[ej]snpu alwd? ua1 ='ffi11*&* -

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Det enkle liv. "Børnene er vores katalysator" JA TAK

Det enkle liv. Børnene er vores katalysator JA TAK Det enkle liv JA TAK "Børnene er vores katalysator" Anna og Carsten flyttede fra byen til Bornholm og blev selvstændige. Det gav dem det familieliv, de altid burde have haft, fortæller de. AF HEIDI VESTERBERG.

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

7. klasse - Læseprøve 3

7. klasse - Læseprøve 3 Tekst 1 I opskriften Fiskelagkage skal du så hurtigt som muligt finde svar på nogle spørgsmål. Du skal altså kun læse, hvad der er nødvendigt for at svare på disse spørgsmål. Markér de rigtige svar. Sæt

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere