Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar"

Transkript

1 Spørgeskema: Ledelsesevaluering april 2014 Afdeling: Alle Periode: N/A til N/A Jeg ønsker at blive souschefstilling, så jeg får mere ansvar generelt. nej ikke lige pt. Nej er godt tilfreds Nej Ikke på nuværende tidspunkt Oplæring af nye vikarer Ja. Dette er Lena orienteret om og vi er i gang med at udvikle det i fællesskab. nej, har rigeligt i øjeblikket. jeg trives med de opgaver jeg har og jeg bliver udfordret. På sigt vil jeg gerne have noget mere ansvar måske en mindre lederstilling, og selvfølgelig at jeg har mulighed får den nødvendige viden der til. Nej Mere kompetance dog ikke i anbringelses sager. Nej nej, har fået dem jeg har budt ind på, og fået dem Jeg er meget tilfreds med mine arbejdsopgaver pt. - jeg ønsker altid at udvikle mig, og dermed også udvikle mig til at kunne tage flere, samt andre opgaver i fremtiden, Nej Nej Nej Ikke på nuværende tidspunkt, da jeg generelt har meget om ørerne Udskrevet d :29 af lihe v /133

2 . Jeg på tager mig ansvaret for alle de arbejdsopgaver, der bliver mig tildelt. Jeg har masser at ideer til en udvidelse af vores tilbud og dermed en forøgelse af mine arbejdsopgaver...som jeg så også ville tage ansvaret for! Nej jeg er med overalt Tja, jeg er da åben for nye opgaver såfremt der skulle dukke nogle op Måske få en mere smidig kompetenceplan, hvor det er muligt nogen gange at træffe hurtige afgørelser også ude i felten. Hvis jeg havde flere timer er der et par stykker ja Flytning af Labyrint. Ledelsen af alle medarbejderne på Labyrint. visitation af unge. Nej, jeg er godt tilfreds. Nej - jeg er tilfreds med mine opgaver næh. Er sikker på at jeg får mulighed, til at tage ansvar for arbejdsgaver når det bliver aktuelt.? - Nej Nej, jeg har fået opfyldt mine ønsker. xxx - Ingen bemærkninger. Nej Nej Ja, der er flere. Noget er lagt i et andet regi, og er derfor ikke muligt. Andre opgaver er andre blevet udvalgt til. Ikke pt. Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

3 var det ikke en anonym us.? Ikke lige pt. Ikke umiddelbart. - Nej. Nej Nej kan ikke tage ansvar for opgaver uden min leders accept Nej ikke pt? Fremgår af MUS Mere tid til campusaktiviteter Måske Nej jeg mener der altid er mulighed for at ligge arbejdsområde efter ønske i samarbejde med ledelsen og med faglighed og rammer taget i betragtning? Nej Nej. Nej Nej Skema planlægning nej jeg vil hellere sætte pris på at få uddelegeret nogle af mine opgaver fremfor at få påtaget yderligere Udskrevet d :29 af lihe v /133

4 Nej De opgaver jeg løser i dag er aftalt med nærmeste leder. De har min interesse og jeg har kompetencer til at låse dem. at lave grupper med anden kollega Da vi i afdelingen arbejder meget teambaseret føler jeg mig medansvarlig også for opgaver jeg ikke er direkte tovholder på. Ja. Er fuld tilfreds med mine opgaver. indsatsleder Nej Vi har pt. ikke resurse r til yderlige opgaver Nej udvikling af kursusudbuddet ledelse - Nej... har ansvar for de områder jeg beskæftiger mig med Vi deles om at tage ansvar for opgaverne på vores område, så der er ikke nogle jeg kunne ønske frem for andre. IT-undervisning til borgerne, men det er undervejs. holde stationen pæn og ren Nej Nej - Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

5 arbejde mere intensivt med de marginaliserede, sindsyge og misbrugerne Vare bestilling... Nej nej. Nej Nej Nej en dialog med leder på pladsen. Nej Nej Nej Ikke umiddelbart mere opfølgning på borgerne Nej Alt Nej Ikke udover, at jeg altid er frisk på at prøve kræfter med nye opgaver. egentlig ikke Ja. Jeg håber vi kommer i gang med at udarbejde handleplaner/ delplaner. Nej ja Udskrevet d :29 af lihe v /133

6 ønsker selvstændigt ansvar Måske 1 - Kunne godt være en mulighed men tidsmæssigt en umulighed Nej generelt at opgaver bliver delt lidt ud, så nogle står for og handle ind, nogle for indkøb osv.? ja? Nej ingen kommentarer ledelse - faglighed - fultime ikke umiddelbart Nej nej ikke specielt Det er muligt Nej Nej ikke pt Nej færdiggøre min uddanelse så jeg må røgdykke inde Nej Nej ikke i øjeblikket Ja Kun opgaver som allerede er drøftet til MUS Udskrevet d :29 af lihe v /133

7 Nej Nej Ved ikke Nej. Nej Nej der er netop lavet ny opgavefordeling i vores faggruppe. Nej, i forvejen er jeg som medarbejder ret "selvkørende" ja Ja - Ja jeg ønsker at inddrage flere arbjedsopgaver i en og samme sagsbehandling. Ja! Nej xx Nej ja men har ikke tid Kan ikke lige finde på noget pt Nej Ikke aktuelt Ja Intet at tilføje, Ja Udskrevet d :29 af lihe v /133

8 Nej, ikke umiddelbart. Nej NEJ Nej Ikke umiddelbart, men er åben over for mulige ændringer og rokeringer, der fremmer opgaveløsningen i afdelingen. Nej JA Nej jeg er tilfreds med den arbejdsmængde jeg har Måske undervisning i dansk ikke lige p.t. Nej Nej? Ja At påvirke den pædagogiske faglighed i daginstitutionerne med større samarbejde med den overordnede ledelse for disse. Jeg har kun konfrontationstimer og ønsker at komme indenfor biblioteket eller ressourcecentret til lidt afveksling. Kun en - Nej. ja Jeg har rigeligt med arbejdsopgaver. nej, for jeg påtager mig en del ansvar. Måske, overvejer det... Udskrevet d :29 af lihe v /133

9 - Nej nej for jeg har masser Nej Nej Nej. Mere "socialpædagogisk arbejde" dvs. obs. vurderer, handleplaner mv. x Nej?? pt ikke lige nu Nej ved ikke Nej kan ikke pege på noget konkret Nej JA Jeg vil gerne have en PUF opgave på et tidspunkt ellers er jeg godt tilfreds med de opgaver jeg ellers har ansvaret for. ingen kommentarer Ja???? Ikke pt.??? Har mange og forskelligartede opgaver - alle dem man kan ønske :o) Nej det ved jeg ikke- men tror det ikke Udskrevet d :29 af lihe v /133

10 Nej Måske, men tror det kan komme på sigt. Nej Tale høre opgaver familierådgivning? Nej ' Nej. Nej har meget ansvar Jeg er godt tilfreds med de arbejdsopgaver, der ligger i mit job nu. Nej, men jeg har et ønske om at gå dybere ind i nogle af mine nuværende arbejdsopgaver Flere tværgående opgaver og ansvar Nej ja Ved ikke xx.? Ja Nej, jeg er tilfreds med mine arbejdes opgaver Ja Udskrevet d :29 af lihe v /133

11 Ja Ja, hvis muligheden byder sig Nej Jeg kunne varetage mange forskellige arbejdsopgaver. Jeg er tilfreds med dem jeg har pt Nej Nej Nej Ikke lige nu Nej Nej Ja, og det er vi allerede i dialog om. Nej Nej, det er fint, som det er. Nej Ja, tilrettelæggelsen af den administrative del af pædagogiske projekter som f.eks. PALS. Mere samarbejde omkring bygningsdrift/vedligehold mhp. bedre ekspedition omkring fakturaer, personaleforhold som nøgler og retningslinjer. Ønsker forståelse for behov for og tid til kontakt til fritidsbrugerne i huset.? Nej Det ved jeg ikke endnu Nej jeg har det fint ifht.mine arbejdsopgaver. Oplever at der tages hensyn og at jeg gradvis får mere og mere ansvar svarende til mine kompetencer. Jeg ønsker vi arbejder med bedre arbejdsdeling i forhold til personaleledelsen og de pædagogiske indsatser. Nej Det ved jeg ikke lige nu Læringscenter nej ikke aktuel da der stadig er tale om en forholdsvis ny organisationsændring. Udskrevet d :29 af lihe v /133

12 Er meget motivert for nye opgaver. Alt nyt er spændende og en udfordring.noget Orto og førstegangsbesøg,omsorgstandpleje. Nej Inklusionsarbejde via den diplom udd. Jeg lige har gennemført. Aktionlæring i praksis nej. nej egentlig ikke. Det skulle kun være bestilling af varer Nej Nej, jeg har allerede en bred vifte af spændende opgaver. Opdatering af pakker i Capa. Ja. Nej egentlig ikke. jeg ønsker at uddanne mig til tysklærer og efterfølgende påtage mig undervisning i faget. Nej nej ikke i øjeblikket ja Gerne være med i arbejde om opstart af håndværk og design.. Nej Nej Ja. Synes jeg har ansvar nok i forhold til arbejdsmængden. Hvis arbejdsmængden var mindre vil det være ønskeligt med mere og tættere samarbejde med andre aktører. Ikke lige nu Nej Nej Jeg er altid klar når der kommer nye former for arbejdes opgaver. Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

13 ja Nej Nej, men jeg ønsker at viderudvikle de specialopgaver, jeg allerede har. Nej Nej Nej men der er opgaver jeg synes kunne udføres bedre men ressourcerne er ikke til det Nej Nej Jeg har rigeligt med opgaver. Tak større involvering i nogle af opgavernes planlægning. nej ikke pt. nej. Nej Ved ikke nej,føler at jeg har medindflydelse på opgave valg i mit arbejde.. Nej Registering af afmelding af mad Kontakten med Bernsen (Uniformer) nej men ønsker at blive brugt til det jeg er god til og få den fornødne tid til dette Har mere end rigeligt. Nej- jeg synes at jeg har rigeligt med arbejds opgaver..? Udskrevet d :29 af lihe v /133

14 ? Synes lige nu jeg har nok arbejdsopgaver. Nej tak Jer er Elevvejleder og Hørreomsorg samt super bruger på Care. planlægger funktion. nn Nej Koordinerende funktion ved jeg ikke men er åben for det Jeg oplever udfordringer, som jeg er klædt på til. Arbejdsopgaverne på min arbejdsplads er alsidige og man stopper ikke,med at lære nyt. når man har med mennesker at gøre. ja Opbygge bedre gensidig tillid til "kollegaerne" på vores nærmeste samarbejdspartnere. (Visitation omsorg og jobcentret). demens/hjerneskade-tovholder. Bl.a. Kardiologi, hjertehold, xxxx ok Nej, det hele er under udvikling. Jeg har tilstrækkeligt med opgaver og ansvar? Ville ønske at mine kompetencer og viden var blevet taget med i etableringen af de sub akutte pladser... Nej har et stort ansvar. Jeg er altid klar på nye opgaver. Udskrevet d :29 af lihe v /133

15 jeg synes jeg tager del i alle 3 værdier. Nej Nej Velfærds teknologi viden og opsøgning af viden der er ikke noget jeg ikke vil lave, det er meger bredt, det vi laver nej ønskede arbejdsopgaver kommer henadvejen Synes jeg har de arbejdsopgaver jeg ønsker. Ja nej selv om jeg ikke er hoved ansvarlig for en opgave har vi et fælles ansvar i vores team og vi har alle mulighed for at komme med ideer. JA Jeg mener at vi nogen gange har for meget ansvar, hvilket tit giver et dårligt resultat. Dette bør dog blive bedre nu da der er ansat en sygeplejerske. Synes jeg har et stort ansvar med en del arbejdsopgaver i forevejen brolægning udførsel med pæljob Ja måske Nej for jeg synes vi deles om opgaverne hele døgnet på tværs af vagterne.. Nej Ja, projektudville på tværfaglig kommunalindsats til Borgere ramt af PTSD, kroniske smerte m.fl. Nej Nej Er fuldt tilfreds med nuværende niveau. xxx Intet at tilføje Jeg vil gerne være med til at synliggøre arbejdet som visitator, ude i kommunen for at skabe forståelse. Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

16 Ja noget mere i forhold til personaledelen. ikke pt. Nej Jeg kunne godt tænke mig at blive forflytningsvejlieder. Nej. jeg har i dag mange forskellige opgaver, så nej. Medvirke til at betale fakturaer rettidigt og skabe stuktur i arbejdsgange har tilpas med arbejdsopgaver Jeg er rigtig glad for de arbejdsopgaver jeg har idag. Jeg elsker mit job og jeg holder ufattelig meget af min leder som ser muligheder frem for begrænsninger. ja Ved ikke Ikke umidelbart mere udvikling.. ingen Nej-synes jeg har muligheder for variation i opgaveløsningen, som arbejdet er organiseret på nuværende tidspunkt Nej ved ikke Nej lige pt er der ikke noget jeg har tænkt på nej. Vi taler om arbejdsopgaver ved MUS samtaler. ved ikke. Er forholdsvis nyansat Nej? ville ønske at der var tid til de opgaver vi har, så vi kunne gøre det ordenligt. Udskrevet d :29 af lihe v /133

17 ? Nej vi har flere arbejdesopgaver, end vi kan nå.i forhold til de medarbejder vi er. Nej Nej ja?? det ved jeg ikke Nej Mere nærvær med beboerne Rehabilitering, aktivering ingen NEJ Nej Ledelse på arbejdspladsen Jeg glæder mig til elevarbejdet I og med at der er blevet ansat en sygeplejerske, er der flere af sygeplejeopgaverne, der er frataget SSA'erne fx sårpleje (også de ukompliceret), hvilket jeg tænker ikke bidrager til udvikling af den enkeltes faglighed og udvikling. Men jeg ved også at vores leder har fokus på dette, og vil på et tidspunkt tage fat omkring det.. Udskrevet d :29 af lihe v /133

18 Nej måske senere Der er enkelte opgaver som jeg ønsker, at tage mig mere af. Har nævnt dette for vagtansvarlige da arbejdstid/vagtskema spiller en stor rolle i hvorvidt det lader sig gøre. Nej. næ ikke pt. men vil gerne udvikle mig - udekørende i stedet for kun mentor på afdelingen Sår, Palliation nej ikke lige pt. Jeg har overvejende de opgaver, som jeg ønsker at have. Kan dog være svært at have tid nok ind imellem Nej får mulighed for udvikling Det ved jeg ikke Nej ja En mere ligelig fordeling mellem aflastningsbeboere på centrene og patienter på subacut aflastning. Jeg har en fornemmelse af at jeg i stor stil kan få del i de opgaver som jeg gerne være med til at løse. Næh, egentlig ikke som jeg kan komme på lige nu... Ikke umiddelbart Tillidsmands post Bliver delt ud til assistenterne Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

19 nej. jeg er godt tilfreds med de arbejdes opgaver jeg har nu men er også åben for nye og spændende op opgaver nej men jeg ønsker mere tid til at udføre dem ordentligt Nej Nej. ikke pt. Nej ikke på nuværende tidspunkt Nej for jeg går på efterløn lige om lidt! Ja Ikke umiddelbart Ja,det er der. Nej ikke umiddelbart, men er frisk på nye opgaver. være mere på banen, fylde op i køkken afd. i alle 3 huse. jeg er tilfreds så Nej Ved ikke. Nej Nye opgaver er altid velkommen Jeg mener selv at jeg har alt det ansvar jeg ønsker. Udskrevet d :29 af lihe v /133

20 Egentlig ikke Neurologi, evt. udvikling/projekter Nej Nej, jeg har for mange arbejdsopgaver for tiden. ikke lige på stående fod Nej nej ikke lige nu mere tværfaglig samarbejde med øvrige personalegrupper nej vi er fælles om alle opgaver Jeg ville gerne have noget hjemmeside Jeg synes ikke, der er helt sammenhæng mellem det, jeg fik sat i udsigt, og det, er er min hverdag. Men er glad for at jeg nu er begyndt at være vejleder for elever. Udvendig vedligeholdelse af bygningerne. Nej vi hjælpes ad om alle arbejdsopgaver vi har i vores lille køkken. Tager dem der kommer. mine arbejdsopgaver er aftalt med ledelsen og stemmer fint med egne forventninger. Ingen kommentarer Udskrevet d :29 af lihe v /133

21 jeg er fuldt ud tilfreds med de arbejdsopgaver jeg har,og føler jeg udfører dem til fredsstillende er okay tilfreds Nej ønsker indflydelse? NEJ Lave strukturerede samtaler med (nyindflyttede) borgere ifht. aktivitet, og derefter dokumentere dette i Care. Generelt have større fokus på dokumentation af vores arbejde. At være vejleder for pæd. stud. næ, ik rigtig. Nej økonomi nej tak ikke umiddelbart Jeg står i en situation hvor mine arbejdsopgaver er taget fra mig og skal i gang med nyt og derfor kan jeg ikke svarre korrekt på dette spørgsmål 0 Jeg har et meget stort ansvar - men ikke en indflydelse der modsvarer dette ansvar, hvilket er meget utilfredsstillende.. Nej Ja ikke pt. Vil gerne lære mere Dansk.. nej tak,.. Har ansvar for det hele Nej, mine arbejdsområder ligger hvor min største interesse er. Udskrevet d :29 af lihe v /133

22 Nej Egentlig ikke - - Nej - - Nej har i forvejen mange arbejdsopg. ikke umiddelbart ja Nej Jeg ville meget gerne være med til at udvikle og lede. Nej Bestillinger men ikke alene ja nej, men vil gerne arbejde endnu mere med elever og ADL træning Indholdet af min jobbeskrivelse Næh nej. Ja, absolut nej. x.. Udskrevet d :29 af lihe v /133

23 Ja. ja x Ikke specielt lige pt. :-) Nej x? Ikke lige pt nej, det er for øjeblikket passende med de opgaver jeg har nu Nej Ingen kommentarer blank. Nej. ja, elever mit egen område Nej Ja ved jeg ikke. Udskrevet d :29 af lihe v /133

24 Der er mange ting som foregår på en meget dårlig planlægning. Hvis du kommer med gode ideer, så manes de til jorden med det samme. Lederne er ikke lydhøre for forslag. Derfor vil jeg ikke tage ansvar for andet end det jeg bliver sat til. 0.? ja nej for synes de arb.opgaver vi har pt passer fint At assistenter får flere ass opgaver Nej Rengøringen? ikke lige nu. nej ved ikke hvad det skulle være, Ja måske. Nej Nej egentlig ikke. Tværtimod bør nogle arbejdsområder tages fra. Dog bør jeg til gengæld have større indflydelse på retningslinjer og brugeres adgang til min arbejdsplads generelt. Jeg syntes at vi tager ansvar med det vi laver. LLLigefrem ønske om at få flere ansvarsområder Nej ja på længere sigt Eks Virksomhedsplan og hvad er det vi går og laver, sætte ord på hvad det er vi vil i fremtiden. Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

25 nej tak ved ikke Jeg er tilfreds med mine arbejdsopgaver. Mere indragelse i projekter i forhold til og i samarbejde med ledelsessekretiatet Nej? a Nej hvedikke Nej nej mine opgaver er meget varierede og det passer mig godt. De sygepleje opgaver som jeg har tilegnet mig kompetencer til fra andre arbejdspladser og som jeg har erfaring i Nej ikke i øjebikket.. Vil meget gerne modtage foreslag til arbejdsopgaver, men rammerne om netop vores arbejde er meget fastlagte. Det kollegiale miljø - Nej. - Flere regnskabsopgaver Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

26 Inklusionsundervisning det er der ikke Nej Ikke for nuværende Nej Nej Nej, jeg er tilfreds med mine ansvarsopgaver, som sansepædagog og repræsentant i forældrebestyrelsen. Noget omk familieklasser eller den tætte forældrekurser og vejleder ved forældrepals. Udviet kommunikation og samarbejde med skolen Ja intet Nej Nej vandløb R VED EKKE ville gerne dygtigøre mig, så jeg kunne få større viden inden for mit fag. Udvikling af håndværk og design Nej ikke umiddelbart. Udskrevet d :29 af lihe v /133

27 Nej Ja hvis der følger tid med til det AKT. i seniorjob så jeg ved ikke hvilke opgaver jeg er kvalificeret til Nej Nej Kunne rigtig godt tænke mig noget videre uddannelse, som kan styrke mig som fagperson. ja ja Jeg får det ansvar der er passende og bliver anerkendt for mine kompetencer. Min leder ved hvad jeg kan og står for. Budgetansvat Nej Ikke pt Ja, det er der nok, men det er svært helt at gøre rede for. maskinindkøb, da jeg har de kvalifikationer der skal til, fra tidligere beskæftigelse nej jeg synes jeg har meget ansvar og min leder viser mig tillid Nej, jeg er tilfreds med de opgaver jeg har xx Nej jeg har rigeligt af ansvar. Morgen telefon, ansvar for eget gæste/legestue hus, mere samarbejde med sundhedsplejen, :o) Udskrevet d :29 af lihe v /133

28 Nej Jeg er rigtig tilfreds med at have de ansvarsområder, jeg er privilegeret at have,. Interessant også at påvirke inklusionsprocessen ved at have et ben i to lejre. evt medudvalg Nej. Ja - Nej Nej testlærer i dansk ressourcekoordinator læsevejleder Læsevejleder nej det er der ikke. Nej Nej Nej næ % Tværgående (på tværs af siloerne) opgaver der har betydning for både min institutions og andres opgaveløsning Nej? jeg synes jeg gør en masse og er opmærksom på min kompetancer, så pt. er det fint. Ved ikke Ikke specielt. Udskrevet d :29 af lihe v /133

29 Nej ja, men hvis jeg skal være realistisk, gør tiden og hænder det umuligt at påtage sig mere. nej jeg har de opgaver jeg har Ikke pt. Nej Ikke lige pt. Nej egentlig ikke, da det altid e ren mulighed at foreslå dette, og derefter at opnå det ønskede mål. Jeg er studerende og jeg synes at jeg har haft gode opgaver helt fra starten med masser af gode udfordringer. Nej jeg er godt tilfreds med de arbejdsopgaver jeg har. Mere mulig for miljøterapeutisk arbejde= Kursus Nej. Nej X Syntes de forskellige arb opgaver bliver fordelt til dem der kan og vil have nogle. Nej Nej ikke umiddelbart Nej Tværfagligt og koordinerende samarbejde på enkeltsager evt. i et projektforløb - Nej Nej. Nej s Nej Nej ikke umiddelbart. Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

30 Måske flere ledelsesmæssige opgaver. Være med til at få lagt et godt fundament, til en målrette ramme for vores storbørn gruppe hvepsereden ikke noget at tilføje. Ja, der mangler en samlet overordnet koordinering af hvad der foregår på lokationen. Ingen. Jeg har ansvar for mere end jeg kan nå ja ja bb ja Nej x Skolebibliotek xxxx Nej xx Nej ja Nej Jeg har meget ansvar for mange arbejdsopgaver og ønsker ikke at tage ansvar for mere. medvirke til at højne fagligheden som nedhjælper kan man nogen gange ønske mere dybde i opgaverne. få lov at følge et barn hele vejen, være med i samtaler og andet der vedr barnet Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

31 Nej Nej Jeg har været her lidt over et år og føler mig fint udfordret med varierende arbejdsopgaver. Mere international arbejde? ja jeg har tilpas ansvar, da jeg ofte har en del ansvarområder/arbejdsopgaver, og ofte har været ene pædagog i vuggestuen - Nej, har passende ansvarsopgaver, som er udfordrende og spændende Tværfagligt samarbejde Nej Jeg ønsker at være en større del af skolesamarbejdet. Nej Nej Min arbejdstid er booket godt op, så det vil være svært med flere arbejdsopgaver nej. er fuldt tilfreds med det jeg laver ingen kommentarer Det ved jeg ikke Ingen Nej Ja? Praktikvejleder Det stemmer PT nej, jeg er ned på alle fronter, omkring børnene. Ingen - meget tilfreds denne tager jeg selv med min leder Ledelse Udskrevet d :29 af lihe v /133

32 xxxxxxx Ikke umiddelbart. Jeg har haft og har stadig mange forskellige opgaver. Jeg oplever, at der er plads til at udvikle sig og få nye opgaver. har mange arbejdsopgave lige nu ja iii svært at besvare når der er få faste opgaver Nej. skabe en skolehave arbejdet med at lave udeskole Nej Dokomentation Nej Nej! ledelse Jeg vil være leder At blive afdelingsleder. Skabe mere ejerskab for hver medarbejder, og opnå større indsigt åbenhed og inddragelse for den enkelte medarbejder. Ingen kommentarer...jeg har rigeligt på min tallerken xxxxxxxxx Ja Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

33 Ja Ja ja Nej ønsker uddannelse så jeg kan få mere ansvar ingen pt x Nej Jeg har i øjeblikket til fulde den opgavemængde, som mine arbejdstimer tillader. Hvis vi fortsat indskrænkes,så mine nuværende opgavemængde mindskes, vil jeg gerne påtager mig andre opgaver. Er glad for de opgaver jeg har idag. Men ville måske gerne deltage i f.eks medudvalget :-) nej er yderst tilfreds med de opgaver jeg har nu, vendter spændt på de nye opgaver der kommer aug. 14 ikke umiddelbart. Har for få timer til at kunne påtage mig mere end jeg har i dag Nej. Nej Jeg vil gerne være praktikvejleder xx ja Ingen? Nej Nej Nej Nej ikke specifikt Ikke specielt Mere ansvar i sagsfremstillinger Ved ikke Nej Nej.? Udskrevet d :29 af lihe v /133

34 ved ikke Måske nogle flere større projekter nej. jeg er så nyansat at det er svært for mig at se hvilken opgaver der i fremtiden for mig at byde inde på. Her tænker jeg særligt i forhold til den skolereform der starter efter sommeren... Nej ja for det tværfaglige nye opgaver er altid spændende men det skal jo ikke tage tid fra kerneopgaven NEJ Hjemmesiden måske Ja Nej Nej Nej, ikke umiddelbart ja Det er meget svært at skrive uden at give konkrete eksempler, og hvis jeg giver konkrete eksempler er der ingen reel anonymitet, og jeg mener at anonymiteten er essentiel. Ikke nog le specifikke. Egentlig synes jeg opgavefordelingen er ret fin. Og jeg er godt tilfreds med de opgaver jeg har. ville gerne have martemeo udd., ville være en god forlængelse af mine andre kompetencer Flere tværgående projekter med helheden for øje Næ ik som det ser ud lige nu.. ja? Ja Udskrevet d :29 af lihe v /133

35 nej, synes jeg har nok opgaver. Nej Nej Bidrage til at samarbejdet mellem pædagoger og lærere bliver bedre. Ikke umiddelbart. Vil gerne tage martemeo kursus... Pædagogisk udvikling Nej Ikke lige umiddelbart. Nej Kunne godt tænke mig at være mere på værkstedet med kreative ting. Nej ikke på nuværende tidspunkt, personlige årsager. På sigt ønsker jeg Marte Meo terapeut uddannelsen. Tænker det er vigtigt med bedre tværgående arbejde, for at sikre optimal ressource udnyttelse og bedre opgaveløsning. ja og hvor jeg kan se at hele sagsgangen vil blive mer forenklet hvis jeg får hele ledelsesretten 1 - nej ikke store opgaver men syntes selv at jeg er god til at tilbyde mig når der måtte komme opgaver - Nej Nej ikke umiddelbart nejsom ret god Bør diskuteres ved en MUS samtale, ikke i et elektronisk spørgeskema Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

36 nej ikke p.t. jeg synes jeg har opgaver nok. Mere ansvar på sigt. fokus på de udsatte børn af forskellige typer - 1. deltage på kurser, som opkvalificerer min undervisning (gøre den tidssvarende mere IT) 2. give/finde emner/personer til understøttende undervisning Jeg synes, jeg får stort ansvar for mine arbejdsopgaver og vi er generelt gode til at samarbejde om arbejdsopgaverne. Jeg oplever ikke, at der er opgaver, som burde ligge hos mig i stedet for andre. Ved ikke. Mere ansvar i afdelingen på skolen i dagligdagen. ingen ønsker større samarbejde mellem lærere og pædagoger pt. Er der ikke noget. -Mere borgerbetjening -Behandling af kontanthjælpssager Generelt mere viden på kontanthjælpsområdet ikke konkret ingen Nej ja, men mangler tid til det fast deltagelse i ressourcecentermøder Jeg har mange ansvarsopgaver, og jeg trives godt med dem. Jeg har selv valgt at tage flere opgaver, fordi at jeg ikke kan lade være... ja Udskrevet d :29 af lihe v /133

37 Nej Mere tværgående projekter Nej - ikke lige nu Nej. ja Nej Nej Nej ikke umiddelbart Nej Arbejdsplanlægning Nej Jeg har mange opgaver som jeg skal sætte mig ind i på nuværende tidspunkt, men kommer der nye arbejdsopgaver, tager jeg da også ansvaret for disse. Organisationsarbejde. Opbygning af god kommunikation på arbejdspladsen. Jeg ønsker indflydelse på den økonomiske ressourcefordeling. Jeg ser gerne - og vil arbejde for - at mit eget ledelsesrum bliver tydeligere. - xxxxx Det bør i så fald diskuteres på MUS og ikke anonymt. Jeg synes, jeg har mange ansvarsområder. Være med i bestyrelsen Nej Nej, jeg har rigeligt :-) Udskrevet d :29 af lihe v /133

38 Mere administrativt ansvar i forhold til min koordinatorfunktion i Ressourcecenteret. Det er tidskrævende at mine beslutninger skal godkendes først. Nej Nej. Egentlig ikke. Er fint tifreds med mine arbejdsopgaver. Men vil ikke sige nej tak, hvis noget spændende bød sig. - Trio Nej Nej Nej ikke umiddelbart Nej ja undervise fælles med kolleger Nej Jeg tænker jeg har de opgaver, der er for at få en dagligdag til at fungere Være med til at drive ungdomsskolen videre i en positiv udvikling. Gerne med noget ledelse.... ingen Ikke umiddelbart bosætning Jeg er åben for nye opgaver Ved ikke perfekt som det er nu på nær at vores egen chef og direktør er væk øv! Nej procesoptimering og projektledelse Udskrevet d :29 af lihe v /133

39 Ja Være med til at professionalisere den pædagogiske og ledelsesmæssige indsats på 0 6 års området i faxe kommune, samlet set. PT er jeg ikke bevidst om ønsker til nye opgaver Nej Nej Ja Er utrolig glad for mine arbejdsopgaver. Tænker at arbejdsopgaver forbundet ny skolereform kommer til at fylde meget i det kommende år... intet Nej. X Inklusions-arbejde - Nej det er der ikke. Men det er kun pga. at tiden ikke er der til at påtage sig flere opgaver. kunne godt ønske mig et kursus i "de svære samtaler" Nej Fællestraditioner indenfor de kreative fag, teaterforestilling. Fællesskab og venskabsklasser Jeg kunne godt tænke mig at have lidt mere med de kreative fag at gøre. nej ikke pt. Nej, for jeg savner (med )ansvarsfølelse og ejerskab hos andre, generelt i organisationen næ nej vi deles om det på stuen og jeg står for det kreative Nej, det fint med det der er. Jeg er meget med til selv at planlægge min hverdag. Udskrevet d :29 af lihe v /133

40 fint med de opgaver jeg har og for fremtiden har forpligtiget mig til! Ja, jeg skal have talt med ITafd. om at komme på det trådløse net (på ny) med de ipads, jeg arbejder pædagogisk med sammen med børnene. Nej Nej Jeg vil gerne indgå omkring metodeudvikling Nej, det passer fint med mine kompetencer. Nej Nej ja Ja der er helt sikkert nogle opgaver i fremtiden som jeg håber at få ansvaret for i fremtiden. Nej kpjåøæu Sprog - Skolegruppe. ikke specifikt, Ikke pt. Nej har ikke tid xxx Nej Ja, men er ikke blandt "fyrtårnene" Nej. Nej Naturfagene, generelt Nej, mine nuværende arbejdsopgaver passer fint til mine kompetencer og fremtidige mål. Nej? Ikke umiddelbart Udskrevet d :29 af lihe v /133

41 Er lige kommet tilbage fra barsel. Vi sku på sidste møde drøfte hvem der fortsat skulle være sundhedsmedarbejdere, i det er på dette tidspunkt var for mange. Her fik jeg ingen mulighed for at ytre mig, men blevet frataget opgaven af Birgit. Respektløs måde at gøre det på. xx Nej - Uddannelsen til tysklærer? Kunne godt tænke mig Marte Meo terapeutuddannelsen Nej vejledning af pæd. uddannede Edb vejleder ikke i øgeblikket Ja, vil gerne have ansvar for den overordnede produktion til min enhed, hvor jeg arbejder dagligt.. Jeg synes vi bliver hørt omkring vores ønsker. Nej Nej - ikke nogen Dette spørgsmål giv da ingen mening i en anonym undersøgelse! ' Nej Det kan være med tiden. Nej. Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

42 Nej Korsang Nej Nej Nej. ikke pt Nej, ikke pt. Nej, jeg har rigeligt! Nej Nej Nej Mere opmærksomhed tværgående på grunddata og hvor de anvendes (når nogle retter nogle data et sted, hvor har det så konsekvenser) men det kommer nok naturligt.... Ingen Nej Nej større aktiv deltagelse i fagfordeling og skemaplanlægning Har rigeligt med ansvarsopgaver Nej Jeg troede dette var en ledelsesevaluering - ikke hvad jeg vil af fremtidige arbejdsopgaver. Og hvordan hjælpe det mig om hvilken opgaver jeg ønsker mig hvis I ikke ved hvem jeg er. Nej Det tror jeg ikke. Kender jo ikke alle opgaver, så det er svært at sige. Jeg vil gerne arbejde med test af elever. Udskrevet d :29 af lihe v /133

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetenceudvikling for skolesekretærer i Holstebro Kommune Opsamling November 2012.

Kompetenceudvikling for skolesekretærer i Holstebro Kommune Opsamling November 2012. Redigeret 13-02-2013 13:36:39/HLN_UCH Kompetenceudvikling for skolesekretærer i Holstebro Kommune Opsamling November 2012. Arbejdsgruppe, som har stået for indsatsen består af: Hanne B. Madsen, Nørrelandsskolen.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere