Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar"

Transkript

1 Spørgeskema: Ledelsesevaluering april 2014 Afdeling: Alle Periode: N/A til N/A Jeg ønsker at blive souschefstilling, så jeg får mere ansvar generelt. nej ikke lige pt. Nej er godt tilfreds Nej Ikke på nuværende tidspunkt Oplæring af nye vikarer Ja. Dette er Lena orienteret om og vi er i gang med at udvikle det i fællesskab. nej, har rigeligt i øjeblikket. jeg trives med de opgaver jeg har og jeg bliver udfordret. På sigt vil jeg gerne have noget mere ansvar måske en mindre lederstilling, og selvfølgelig at jeg har mulighed får den nødvendige viden der til. Nej Mere kompetance dog ikke i anbringelses sager. Nej nej, har fået dem jeg har budt ind på, og fået dem Jeg er meget tilfreds med mine arbejdsopgaver pt. - jeg ønsker altid at udvikle mig, og dermed også udvikle mig til at kunne tage flere, samt andre opgaver i fremtiden, Nej Nej Nej Ikke på nuværende tidspunkt, da jeg generelt har meget om ørerne Udskrevet d :29 af lihe v /133

2 . Jeg på tager mig ansvaret for alle de arbejdsopgaver, der bliver mig tildelt. Jeg har masser at ideer til en udvidelse af vores tilbud og dermed en forøgelse af mine arbejdsopgaver...som jeg så også ville tage ansvaret for! Nej jeg er med overalt Tja, jeg er da åben for nye opgaver såfremt der skulle dukke nogle op Måske få en mere smidig kompetenceplan, hvor det er muligt nogen gange at træffe hurtige afgørelser også ude i felten. Hvis jeg havde flere timer er der et par stykker ja Flytning af Labyrint. Ledelsen af alle medarbejderne på Labyrint. visitation af unge. Nej, jeg er godt tilfreds. Nej - jeg er tilfreds med mine opgaver næh. Er sikker på at jeg får mulighed, til at tage ansvar for arbejdsgaver når det bliver aktuelt.? - Nej Nej, jeg har fået opfyldt mine ønsker. xxx - Ingen bemærkninger. Nej Nej Ja, der er flere. Noget er lagt i et andet regi, og er derfor ikke muligt. Andre opgaver er andre blevet udvalgt til. Ikke pt. Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

3 var det ikke en anonym us.? Ikke lige pt. Ikke umiddelbart. - Nej. Nej Nej kan ikke tage ansvar for opgaver uden min leders accept Nej ikke pt? Fremgår af MUS Mere tid til campusaktiviteter Måske Nej jeg mener der altid er mulighed for at ligge arbejdsområde efter ønske i samarbejde med ledelsen og med faglighed og rammer taget i betragtning? Nej Nej. Nej Nej Skema planlægning nej jeg vil hellere sætte pris på at få uddelegeret nogle af mine opgaver fremfor at få påtaget yderligere Udskrevet d :29 af lihe v /133

4 Nej De opgaver jeg løser i dag er aftalt med nærmeste leder. De har min interesse og jeg har kompetencer til at låse dem. at lave grupper med anden kollega Da vi i afdelingen arbejder meget teambaseret føler jeg mig medansvarlig også for opgaver jeg ikke er direkte tovholder på. Ja. Er fuld tilfreds med mine opgaver. indsatsleder Nej Vi har pt. ikke resurse r til yderlige opgaver Nej udvikling af kursusudbuddet ledelse - Nej... har ansvar for de områder jeg beskæftiger mig med Vi deles om at tage ansvar for opgaverne på vores område, så der er ikke nogle jeg kunne ønske frem for andre. IT-undervisning til borgerne, men det er undervejs. holde stationen pæn og ren Nej Nej - Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

5 arbejde mere intensivt med de marginaliserede, sindsyge og misbrugerne Vare bestilling... Nej nej. Nej Nej Nej en dialog med leder på pladsen. Nej Nej Nej Ikke umiddelbart mere opfølgning på borgerne Nej Alt Nej Ikke udover, at jeg altid er frisk på at prøve kræfter med nye opgaver. egentlig ikke Ja. Jeg håber vi kommer i gang med at udarbejde handleplaner/ delplaner. Nej ja Udskrevet d :29 af lihe v /133

6 ønsker selvstændigt ansvar Måske 1 - Kunne godt være en mulighed men tidsmæssigt en umulighed Nej generelt at opgaver bliver delt lidt ud, så nogle står for og handle ind, nogle for indkøb osv.? ja? Nej ingen kommentarer ledelse - faglighed - fultime ikke umiddelbart Nej nej ikke specielt Det er muligt Nej Nej ikke pt Nej færdiggøre min uddanelse så jeg må røgdykke inde Nej Nej ikke i øjeblikket Ja Kun opgaver som allerede er drøftet til MUS Udskrevet d :29 af lihe v /133

7 Nej Nej Ved ikke Nej. Nej Nej der er netop lavet ny opgavefordeling i vores faggruppe. Nej, i forvejen er jeg som medarbejder ret "selvkørende" ja Ja - Ja jeg ønsker at inddrage flere arbjedsopgaver i en og samme sagsbehandling. Ja! Nej xx Nej ja men har ikke tid Kan ikke lige finde på noget pt Nej Ikke aktuelt Ja Intet at tilføje, Ja Udskrevet d :29 af lihe v /133

8 Nej, ikke umiddelbart. Nej NEJ Nej Ikke umiddelbart, men er åben over for mulige ændringer og rokeringer, der fremmer opgaveløsningen i afdelingen. Nej JA Nej jeg er tilfreds med den arbejdsmængde jeg har Måske undervisning i dansk ikke lige p.t. Nej Nej? Ja At påvirke den pædagogiske faglighed i daginstitutionerne med større samarbejde med den overordnede ledelse for disse. Jeg har kun konfrontationstimer og ønsker at komme indenfor biblioteket eller ressourcecentret til lidt afveksling. Kun en - Nej. ja Jeg har rigeligt med arbejdsopgaver. nej, for jeg påtager mig en del ansvar. Måske, overvejer det... Udskrevet d :29 af lihe v /133

9 - Nej nej for jeg har masser Nej Nej Nej. Mere "socialpædagogisk arbejde" dvs. obs. vurderer, handleplaner mv. x Nej?? pt ikke lige nu Nej ved ikke Nej kan ikke pege på noget konkret Nej JA Jeg vil gerne have en PUF opgave på et tidspunkt ellers er jeg godt tilfreds med de opgaver jeg ellers har ansvaret for. ingen kommentarer Ja???? Ikke pt.??? Har mange og forskelligartede opgaver - alle dem man kan ønske :o) Nej det ved jeg ikke- men tror det ikke Udskrevet d :29 af lihe v /133

10 Nej Måske, men tror det kan komme på sigt. Nej Tale høre opgaver familierådgivning? Nej ' Nej. Nej har meget ansvar Jeg er godt tilfreds med de arbejdsopgaver, der ligger i mit job nu. Nej, men jeg har et ønske om at gå dybere ind i nogle af mine nuværende arbejdsopgaver Flere tværgående opgaver og ansvar Nej ja Ved ikke xx.? Ja Nej, jeg er tilfreds med mine arbejdes opgaver Ja Udskrevet d :29 af lihe v /133

11 Ja Ja, hvis muligheden byder sig Nej Jeg kunne varetage mange forskellige arbejdsopgaver. Jeg er tilfreds med dem jeg har pt Nej Nej Nej Ikke lige nu Nej Nej Ja, og det er vi allerede i dialog om. Nej Nej, det er fint, som det er. Nej Ja, tilrettelæggelsen af den administrative del af pædagogiske projekter som f.eks. PALS. Mere samarbejde omkring bygningsdrift/vedligehold mhp. bedre ekspedition omkring fakturaer, personaleforhold som nøgler og retningslinjer. Ønsker forståelse for behov for og tid til kontakt til fritidsbrugerne i huset.? Nej Det ved jeg ikke endnu Nej jeg har det fint ifht.mine arbejdsopgaver. Oplever at der tages hensyn og at jeg gradvis får mere og mere ansvar svarende til mine kompetencer. Jeg ønsker vi arbejder med bedre arbejdsdeling i forhold til personaleledelsen og de pædagogiske indsatser. Nej Det ved jeg ikke lige nu Læringscenter nej ikke aktuel da der stadig er tale om en forholdsvis ny organisationsændring. Udskrevet d :29 af lihe v /133

12 Er meget motivert for nye opgaver. Alt nyt er spændende og en udfordring.noget Orto og førstegangsbesøg,omsorgstandpleje. Nej Inklusionsarbejde via den diplom udd. Jeg lige har gennemført. Aktionlæring i praksis nej. nej egentlig ikke. Det skulle kun være bestilling af varer Nej Nej, jeg har allerede en bred vifte af spændende opgaver. Opdatering af pakker i Capa. Ja. Nej egentlig ikke. jeg ønsker at uddanne mig til tysklærer og efterfølgende påtage mig undervisning i faget. Nej nej ikke i øjeblikket ja Gerne være med i arbejde om opstart af håndværk og design.. Nej Nej Ja. Synes jeg har ansvar nok i forhold til arbejdsmængden. Hvis arbejdsmængden var mindre vil det være ønskeligt med mere og tættere samarbejde med andre aktører. Ikke lige nu Nej Nej Jeg er altid klar når der kommer nye former for arbejdes opgaver. Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

13 ja Nej Nej, men jeg ønsker at viderudvikle de specialopgaver, jeg allerede har. Nej Nej Nej men der er opgaver jeg synes kunne udføres bedre men ressourcerne er ikke til det Nej Nej Jeg har rigeligt med opgaver. Tak større involvering i nogle af opgavernes planlægning. nej ikke pt. nej. Nej Ved ikke nej,føler at jeg har medindflydelse på opgave valg i mit arbejde.. Nej Registering af afmelding af mad Kontakten med Bernsen (Uniformer) nej men ønsker at blive brugt til det jeg er god til og få den fornødne tid til dette Har mere end rigeligt. Nej- jeg synes at jeg har rigeligt med arbejds opgaver..? Udskrevet d :29 af lihe v /133

14 ? Synes lige nu jeg har nok arbejdsopgaver. Nej tak Jer er Elevvejleder og Hørreomsorg samt super bruger på Care. planlægger funktion. nn Nej Koordinerende funktion ved jeg ikke men er åben for det Jeg oplever udfordringer, som jeg er klædt på til. Arbejdsopgaverne på min arbejdsplads er alsidige og man stopper ikke,med at lære nyt. når man har med mennesker at gøre. ja Opbygge bedre gensidig tillid til "kollegaerne" på vores nærmeste samarbejdspartnere. (Visitation omsorg og jobcentret). demens/hjerneskade-tovholder. Bl.a. Kardiologi, hjertehold, xxxx ok Nej, det hele er under udvikling. Jeg har tilstrækkeligt med opgaver og ansvar? Ville ønske at mine kompetencer og viden var blevet taget med i etableringen af de sub akutte pladser... Nej har et stort ansvar. Jeg er altid klar på nye opgaver. Udskrevet d :29 af lihe v /133

15 jeg synes jeg tager del i alle 3 værdier. Nej Nej Velfærds teknologi viden og opsøgning af viden der er ikke noget jeg ikke vil lave, det er meger bredt, det vi laver nej ønskede arbejdsopgaver kommer henadvejen Synes jeg har de arbejdsopgaver jeg ønsker. Ja nej selv om jeg ikke er hoved ansvarlig for en opgave har vi et fælles ansvar i vores team og vi har alle mulighed for at komme med ideer. JA Jeg mener at vi nogen gange har for meget ansvar, hvilket tit giver et dårligt resultat. Dette bør dog blive bedre nu da der er ansat en sygeplejerske. Synes jeg har et stort ansvar med en del arbejdsopgaver i forevejen brolægning udførsel med pæljob Ja måske Nej for jeg synes vi deles om opgaverne hele døgnet på tværs af vagterne.. Nej Ja, projektudville på tværfaglig kommunalindsats til Borgere ramt af PTSD, kroniske smerte m.fl. Nej Nej Er fuldt tilfreds med nuværende niveau. xxx Intet at tilføje Jeg vil gerne være med til at synliggøre arbejdet som visitator, ude i kommunen for at skabe forståelse. Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

16 Ja noget mere i forhold til personaledelen. ikke pt. Nej Jeg kunne godt tænke mig at blive forflytningsvejlieder. Nej. jeg har i dag mange forskellige opgaver, så nej. Medvirke til at betale fakturaer rettidigt og skabe stuktur i arbejdsgange har tilpas med arbejdsopgaver Jeg er rigtig glad for de arbejdsopgaver jeg har idag. Jeg elsker mit job og jeg holder ufattelig meget af min leder som ser muligheder frem for begrænsninger. ja Ved ikke Ikke umidelbart mere udvikling.. ingen Nej-synes jeg har muligheder for variation i opgaveløsningen, som arbejdet er organiseret på nuværende tidspunkt Nej ved ikke Nej lige pt er der ikke noget jeg har tænkt på nej. Vi taler om arbejdsopgaver ved MUS samtaler. ved ikke. Er forholdsvis nyansat Nej? ville ønske at der var tid til de opgaver vi har, så vi kunne gøre det ordenligt. Udskrevet d :29 af lihe v /133

17 ? Nej vi har flere arbejdesopgaver, end vi kan nå.i forhold til de medarbejder vi er. Nej Nej ja?? det ved jeg ikke Nej Mere nærvær med beboerne Rehabilitering, aktivering ingen NEJ Nej Ledelse på arbejdspladsen Jeg glæder mig til elevarbejdet I og med at der er blevet ansat en sygeplejerske, er der flere af sygeplejeopgaverne, der er frataget SSA'erne fx sårpleje (også de ukompliceret), hvilket jeg tænker ikke bidrager til udvikling af den enkeltes faglighed og udvikling. Men jeg ved også at vores leder har fokus på dette, og vil på et tidspunkt tage fat omkring det.. Udskrevet d :29 af lihe v /133

18 Nej måske senere Der er enkelte opgaver som jeg ønsker, at tage mig mere af. Har nævnt dette for vagtansvarlige da arbejdstid/vagtskema spiller en stor rolle i hvorvidt det lader sig gøre. Nej. næ ikke pt. men vil gerne udvikle mig - udekørende i stedet for kun mentor på afdelingen Sår, Palliation nej ikke lige pt. Jeg har overvejende de opgaver, som jeg ønsker at have. Kan dog være svært at have tid nok ind imellem Nej får mulighed for udvikling Det ved jeg ikke Nej ja En mere ligelig fordeling mellem aflastningsbeboere på centrene og patienter på subacut aflastning. Jeg har en fornemmelse af at jeg i stor stil kan få del i de opgaver som jeg gerne være med til at løse. Næh, egentlig ikke som jeg kan komme på lige nu... Ikke umiddelbart Tillidsmands post Bliver delt ud til assistenterne Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

19 nej. jeg er godt tilfreds med de arbejdes opgaver jeg har nu men er også åben for nye og spændende op opgaver nej men jeg ønsker mere tid til at udføre dem ordentligt Nej Nej. ikke pt. Nej ikke på nuværende tidspunkt Nej for jeg går på efterløn lige om lidt! Ja Ikke umiddelbart Ja,det er der. Nej ikke umiddelbart, men er frisk på nye opgaver. være mere på banen, fylde op i køkken afd. i alle 3 huse. jeg er tilfreds så Nej Ved ikke. Nej Nye opgaver er altid velkommen Jeg mener selv at jeg har alt det ansvar jeg ønsker. Udskrevet d :29 af lihe v /133

20 Egentlig ikke Neurologi, evt. udvikling/projekter Nej Nej, jeg har for mange arbejdsopgaver for tiden. ikke lige på stående fod Nej nej ikke lige nu mere tværfaglig samarbejde med øvrige personalegrupper nej vi er fælles om alle opgaver Jeg ville gerne have noget hjemmeside Jeg synes ikke, der er helt sammenhæng mellem det, jeg fik sat i udsigt, og det, er er min hverdag. Men er glad for at jeg nu er begyndt at være vejleder for elever. Udvendig vedligeholdelse af bygningerne. Nej vi hjælpes ad om alle arbejdsopgaver vi har i vores lille køkken. Tager dem der kommer. mine arbejdsopgaver er aftalt med ledelsen og stemmer fint med egne forventninger. Ingen kommentarer Udskrevet d :29 af lihe v /133

21 jeg er fuldt ud tilfreds med de arbejdsopgaver jeg har,og føler jeg udfører dem til fredsstillende er okay tilfreds Nej ønsker indflydelse? NEJ Lave strukturerede samtaler med (nyindflyttede) borgere ifht. aktivitet, og derefter dokumentere dette i Care. Generelt have større fokus på dokumentation af vores arbejde. At være vejleder for pæd. stud. næ, ik rigtig. Nej økonomi nej tak ikke umiddelbart Jeg står i en situation hvor mine arbejdsopgaver er taget fra mig og skal i gang med nyt og derfor kan jeg ikke svarre korrekt på dette spørgsmål 0 Jeg har et meget stort ansvar - men ikke en indflydelse der modsvarer dette ansvar, hvilket er meget utilfredsstillende.. Nej Ja ikke pt. Vil gerne lære mere Dansk.. nej tak,.. Har ansvar for det hele Nej, mine arbejdsområder ligger hvor min største interesse er. Udskrevet d :29 af lihe v /133

22 Nej Egentlig ikke - - Nej - - Nej har i forvejen mange arbejdsopg. ikke umiddelbart ja Nej Jeg ville meget gerne være med til at udvikle og lede. Nej Bestillinger men ikke alene ja nej, men vil gerne arbejde endnu mere med elever og ADL træning Indholdet af min jobbeskrivelse Næh nej. Ja, absolut nej. x.. Udskrevet d :29 af lihe v /133

23 Ja. ja x Ikke specielt lige pt. :-) Nej x? Ikke lige pt nej, det er for øjeblikket passende med de opgaver jeg har nu Nej Ingen kommentarer blank. Nej. ja, elever mit egen område Nej Ja ved jeg ikke. Udskrevet d :29 af lihe v /133

24 Der er mange ting som foregår på en meget dårlig planlægning. Hvis du kommer med gode ideer, så manes de til jorden med det samme. Lederne er ikke lydhøre for forslag. Derfor vil jeg ikke tage ansvar for andet end det jeg bliver sat til. 0.? ja nej for synes de arb.opgaver vi har pt passer fint At assistenter får flere ass opgaver Nej Rengøringen? ikke lige nu. nej ved ikke hvad det skulle være, Ja måske. Nej Nej egentlig ikke. Tværtimod bør nogle arbejdsområder tages fra. Dog bør jeg til gengæld have større indflydelse på retningslinjer og brugeres adgang til min arbejdsplads generelt. Jeg syntes at vi tager ansvar med det vi laver. LLLigefrem ønske om at få flere ansvarsområder Nej ja på længere sigt Eks Virksomhedsplan og hvad er det vi går og laver, sætte ord på hvad det er vi vil i fremtiden. Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

25 nej tak ved ikke Jeg er tilfreds med mine arbejdsopgaver. Mere indragelse i projekter i forhold til og i samarbejde med ledelsessekretiatet Nej? a Nej hvedikke Nej nej mine opgaver er meget varierede og det passer mig godt. De sygepleje opgaver som jeg har tilegnet mig kompetencer til fra andre arbejdspladser og som jeg har erfaring i Nej ikke i øjebikket.. Vil meget gerne modtage foreslag til arbejdsopgaver, men rammerne om netop vores arbejde er meget fastlagte. Det kollegiale miljø - Nej. - Flere regnskabsopgaver Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

26 Inklusionsundervisning det er der ikke Nej Ikke for nuværende Nej Nej Nej, jeg er tilfreds med mine ansvarsopgaver, som sansepædagog og repræsentant i forældrebestyrelsen. Noget omk familieklasser eller den tætte forældrekurser og vejleder ved forældrepals. Udviet kommunikation og samarbejde med skolen Ja intet Nej Nej vandløb R VED EKKE ville gerne dygtigøre mig, så jeg kunne få større viden inden for mit fag. Udvikling af håndværk og design Nej ikke umiddelbart. Udskrevet d :29 af lihe v /133

27 Nej Ja hvis der følger tid med til det AKT. i seniorjob så jeg ved ikke hvilke opgaver jeg er kvalificeret til Nej Nej Kunne rigtig godt tænke mig noget videre uddannelse, som kan styrke mig som fagperson. ja ja Jeg får det ansvar der er passende og bliver anerkendt for mine kompetencer. Min leder ved hvad jeg kan og står for. Budgetansvat Nej Ikke pt Ja, det er der nok, men det er svært helt at gøre rede for. maskinindkøb, da jeg har de kvalifikationer der skal til, fra tidligere beskæftigelse nej jeg synes jeg har meget ansvar og min leder viser mig tillid Nej, jeg er tilfreds med de opgaver jeg har xx Nej jeg har rigeligt af ansvar. Morgen telefon, ansvar for eget gæste/legestue hus, mere samarbejde med sundhedsplejen, :o) Udskrevet d :29 af lihe v /133

28 Nej Jeg er rigtig tilfreds med at have de ansvarsområder, jeg er privilegeret at have,. Interessant også at påvirke inklusionsprocessen ved at have et ben i to lejre. evt medudvalg Nej. Ja - Nej Nej testlærer i dansk ressourcekoordinator læsevejleder Læsevejleder nej det er der ikke. Nej Nej Nej næ % Tværgående (på tværs af siloerne) opgaver der har betydning for både min institutions og andres opgaveløsning Nej? jeg synes jeg gør en masse og er opmærksom på min kompetancer, så pt. er det fint. Ved ikke Ikke specielt. Udskrevet d :29 af lihe v /133

29 Nej ja, men hvis jeg skal være realistisk, gør tiden og hænder det umuligt at påtage sig mere. nej jeg har de opgaver jeg har Ikke pt. Nej Ikke lige pt. Nej egentlig ikke, da det altid e ren mulighed at foreslå dette, og derefter at opnå det ønskede mål. Jeg er studerende og jeg synes at jeg har haft gode opgaver helt fra starten med masser af gode udfordringer. Nej jeg er godt tilfreds med de arbejdsopgaver jeg har. Mere mulig for miljøterapeutisk arbejde= Kursus Nej. Nej X Syntes de forskellige arb opgaver bliver fordelt til dem der kan og vil have nogle. Nej Nej ikke umiddelbart Nej Tværfagligt og koordinerende samarbejde på enkeltsager evt. i et projektforløb - Nej Nej. Nej s Nej Nej ikke umiddelbart. Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

30 Måske flere ledelsesmæssige opgaver. Være med til at få lagt et godt fundament, til en målrette ramme for vores storbørn gruppe hvepsereden ikke noget at tilføje. Ja, der mangler en samlet overordnet koordinering af hvad der foregår på lokationen. Ingen. Jeg har ansvar for mere end jeg kan nå ja ja bb ja Nej x Skolebibliotek xxxx Nej xx Nej ja Nej Jeg har meget ansvar for mange arbejdsopgaver og ønsker ikke at tage ansvar for mere. medvirke til at højne fagligheden som nedhjælper kan man nogen gange ønske mere dybde i opgaverne. få lov at følge et barn hele vejen, være med i samtaler og andet der vedr barnet Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

31 Nej Nej Jeg har været her lidt over et år og føler mig fint udfordret med varierende arbejdsopgaver. Mere international arbejde? ja jeg har tilpas ansvar, da jeg ofte har en del ansvarområder/arbejdsopgaver, og ofte har været ene pædagog i vuggestuen - Nej, har passende ansvarsopgaver, som er udfordrende og spændende Tværfagligt samarbejde Nej Jeg ønsker at være en større del af skolesamarbejdet. Nej Nej Min arbejdstid er booket godt op, så det vil være svært med flere arbejdsopgaver nej. er fuldt tilfreds med det jeg laver ingen kommentarer Det ved jeg ikke Ingen Nej Ja? Praktikvejleder Det stemmer PT nej, jeg er ned på alle fronter, omkring børnene. Ingen - meget tilfreds denne tager jeg selv med min leder Ledelse Udskrevet d :29 af lihe v /133

32 xxxxxxx Ikke umiddelbart. Jeg har haft og har stadig mange forskellige opgaver. Jeg oplever, at der er plads til at udvikle sig og få nye opgaver. har mange arbejdsopgave lige nu ja iii svært at besvare når der er få faste opgaver Nej. skabe en skolehave arbejdet med at lave udeskole Nej Dokomentation Nej Nej! ledelse Jeg vil være leder At blive afdelingsleder. Skabe mere ejerskab for hver medarbejder, og opnå større indsigt åbenhed og inddragelse for den enkelte medarbejder. Ingen kommentarer...jeg har rigeligt på min tallerken xxxxxxxxx Ja Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

33 Ja Ja ja Nej ønsker uddannelse så jeg kan få mere ansvar ingen pt x Nej Jeg har i øjeblikket til fulde den opgavemængde, som mine arbejdstimer tillader. Hvis vi fortsat indskrænkes,så mine nuværende opgavemængde mindskes, vil jeg gerne påtager mig andre opgaver. Er glad for de opgaver jeg har idag. Men ville måske gerne deltage i f.eks medudvalget :-) nej er yderst tilfreds med de opgaver jeg har nu, vendter spændt på de nye opgaver der kommer aug. 14 ikke umiddelbart. Har for få timer til at kunne påtage mig mere end jeg har i dag Nej. Nej Jeg vil gerne være praktikvejleder xx ja Ingen? Nej Nej Nej Nej ikke specifikt Ikke specielt Mere ansvar i sagsfremstillinger Ved ikke Nej Nej.? Udskrevet d :29 af lihe v /133

34 ved ikke Måske nogle flere større projekter nej. jeg er så nyansat at det er svært for mig at se hvilken opgaver der i fremtiden for mig at byde inde på. Her tænker jeg særligt i forhold til den skolereform der starter efter sommeren... Nej ja for det tværfaglige nye opgaver er altid spændende men det skal jo ikke tage tid fra kerneopgaven NEJ Hjemmesiden måske Ja Nej Nej Nej, ikke umiddelbart ja Det er meget svært at skrive uden at give konkrete eksempler, og hvis jeg giver konkrete eksempler er der ingen reel anonymitet, og jeg mener at anonymiteten er essentiel. Ikke nog le specifikke. Egentlig synes jeg opgavefordelingen er ret fin. Og jeg er godt tilfreds med de opgaver jeg har. ville gerne have martemeo udd., ville være en god forlængelse af mine andre kompetencer Flere tværgående projekter med helheden for øje Næ ik som det ser ud lige nu.. ja? Ja Udskrevet d :29 af lihe v /133

35 nej, synes jeg har nok opgaver. Nej Nej Bidrage til at samarbejdet mellem pædagoger og lærere bliver bedre. Ikke umiddelbart. Vil gerne tage martemeo kursus... Pædagogisk udvikling Nej Ikke lige umiddelbart. Nej Kunne godt tænke mig at være mere på værkstedet med kreative ting. Nej ikke på nuværende tidspunkt, personlige årsager. På sigt ønsker jeg Marte Meo terapeut uddannelsen. Tænker det er vigtigt med bedre tværgående arbejde, for at sikre optimal ressource udnyttelse og bedre opgaveløsning. ja og hvor jeg kan se at hele sagsgangen vil blive mer forenklet hvis jeg får hele ledelsesretten 1 - nej ikke store opgaver men syntes selv at jeg er god til at tilbyde mig når der måtte komme opgaver - Nej Nej ikke umiddelbart nejsom ret god Bør diskuteres ved en MUS samtale, ikke i et elektronisk spørgeskema Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

36 nej ikke p.t. jeg synes jeg har opgaver nok. Mere ansvar på sigt. fokus på de udsatte børn af forskellige typer - 1. deltage på kurser, som opkvalificerer min undervisning (gøre den tidssvarende mere IT) 2. give/finde emner/personer til understøttende undervisning Jeg synes, jeg får stort ansvar for mine arbejdsopgaver og vi er generelt gode til at samarbejde om arbejdsopgaverne. Jeg oplever ikke, at der er opgaver, som burde ligge hos mig i stedet for andre. Ved ikke. Mere ansvar i afdelingen på skolen i dagligdagen. ingen ønsker større samarbejde mellem lærere og pædagoger pt. Er der ikke noget. -Mere borgerbetjening -Behandling af kontanthjælpssager Generelt mere viden på kontanthjælpsområdet ikke konkret ingen Nej ja, men mangler tid til det fast deltagelse i ressourcecentermøder Jeg har mange ansvarsopgaver, og jeg trives godt med dem. Jeg har selv valgt at tage flere opgaver, fordi at jeg ikke kan lade være... ja Udskrevet d :29 af lihe v /133

37 Nej Mere tværgående projekter Nej - ikke lige nu Nej. ja Nej Nej Nej ikke umiddelbart Nej Arbejdsplanlægning Nej Jeg har mange opgaver som jeg skal sætte mig ind i på nuværende tidspunkt, men kommer der nye arbejdsopgaver, tager jeg da også ansvaret for disse. Organisationsarbejde. Opbygning af god kommunikation på arbejdspladsen. Jeg ønsker indflydelse på den økonomiske ressourcefordeling. Jeg ser gerne - og vil arbejde for - at mit eget ledelsesrum bliver tydeligere. - xxxxx Det bør i så fald diskuteres på MUS og ikke anonymt. Jeg synes, jeg har mange ansvarsområder. Være med i bestyrelsen Nej Nej, jeg har rigeligt :-) Udskrevet d :29 af lihe v /133

38 Mere administrativt ansvar i forhold til min koordinatorfunktion i Ressourcecenteret. Det er tidskrævende at mine beslutninger skal godkendes først. Nej Nej. Egentlig ikke. Er fint tifreds med mine arbejdsopgaver. Men vil ikke sige nej tak, hvis noget spændende bød sig. - Trio Nej Nej Nej ikke umiddelbart Nej ja undervise fælles med kolleger Nej Jeg tænker jeg har de opgaver, der er for at få en dagligdag til at fungere Være med til at drive ungdomsskolen videre i en positiv udvikling. Gerne med noget ledelse.... ingen Ikke umiddelbart bosætning Jeg er åben for nye opgaver Ved ikke perfekt som det er nu på nær at vores egen chef og direktør er væk øv! Nej procesoptimering og projektledelse Udskrevet d :29 af lihe v /133

39 Ja Være med til at professionalisere den pædagogiske og ledelsesmæssige indsats på 0 6 års området i faxe kommune, samlet set. PT er jeg ikke bevidst om ønsker til nye opgaver Nej Nej Ja Er utrolig glad for mine arbejdsopgaver. Tænker at arbejdsopgaver forbundet ny skolereform kommer til at fylde meget i det kommende år... intet Nej. X Inklusions-arbejde - Nej det er der ikke. Men det er kun pga. at tiden ikke er der til at påtage sig flere opgaver. kunne godt ønske mig et kursus i "de svære samtaler" Nej Fællestraditioner indenfor de kreative fag, teaterforestilling. Fællesskab og venskabsklasser Jeg kunne godt tænke mig at have lidt mere med de kreative fag at gøre. nej ikke pt. Nej, for jeg savner (med )ansvarsfølelse og ejerskab hos andre, generelt i organisationen næ nej vi deles om det på stuen og jeg står for det kreative Nej, det fint med det der er. Jeg er meget med til selv at planlægge min hverdag. Udskrevet d :29 af lihe v /133

40 fint med de opgaver jeg har og for fremtiden har forpligtiget mig til! Ja, jeg skal have talt med ITafd. om at komme på det trådløse net (på ny) med de ipads, jeg arbejder pædagogisk med sammen med børnene. Nej Nej Jeg vil gerne indgå omkring metodeudvikling Nej, det passer fint med mine kompetencer. Nej Nej ja Ja der er helt sikkert nogle opgaver i fremtiden som jeg håber at få ansvaret for i fremtiden. Nej kpjåøæu Sprog - Skolegruppe. ikke specifikt, Ikke pt. Nej har ikke tid xxx Nej Ja, men er ikke blandt "fyrtårnene" Nej. Nej Naturfagene, generelt Nej, mine nuværende arbejdsopgaver passer fint til mine kompetencer og fremtidige mål. Nej? Ikke umiddelbart Udskrevet d :29 af lihe v /133

41 Er lige kommet tilbage fra barsel. Vi sku på sidste møde drøfte hvem der fortsat skulle være sundhedsmedarbejdere, i det er på dette tidspunkt var for mange. Her fik jeg ingen mulighed for at ytre mig, men blevet frataget opgaven af Birgit. Respektløs måde at gøre det på. xx Nej - Uddannelsen til tysklærer? Kunne godt tænke mig Marte Meo terapeutuddannelsen Nej vejledning af pæd. uddannede Edb vejleder ikke i øgeblikket Ja, vil gerne have ansvar for den overordnede produktion til min enhed, hvor jeg arbejder dagligt.. Jeg synes vi bliver hørt omkring vores ønsker. Nej Nej - ikke nogen Dette spørgsmål giv da ingen mening i en anonym undersøgelse! ' Nej Det kan være med tiden. Nej. Nej Udskrevet d :29 af lihe v /133

42 Nej Korsang Nej Nej Nej. ikke pt Nej, ikke pt. Nej, jeg har rigeligt! Nej Nej Nej Mere opmærksomhed tværgående på grunddata og hvor de anvendes (når nogle retter nogle data et sted, hvor har det så konsekvenser) men det kommer nok naturligt.... Ingen Nej Nej større aktiv deltagelse i fagfordeling og skemaplanlægning Har rigeligt med ansvarsopgaver Nej Jeg troede dette var en ledelsesevaluering - ikke hvad jeg vil af fremtidige arbejdsopgaver. Og hvordan hjælpe det mig om hvilken opgaver jeg ønsker mig hvis I ikke ved hvem jeg er. Nej Det tror jeg ikke. Kender jo ikke alle opgaver, så det er svært at sige. Jeg vil gerne arbejde med test af elever. Udskrevet d :29 af lihe v /133

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen...

Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen... Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen... Længst muligt i eget hjem, længst muligt i eget liv. Det kan vi hjælpe dig med i Pleje Plus, som er et hjemmeplejefirma under fritvalgsordningen, -

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Dialogisk ledelse og styring i Aarhus Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Indhold Dialogisk ledelse og styring i Aarhus kommune via visionen og Kærlig kommune

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere