S u n d h e d p å m e n u e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S u n d h e d p å m e n u e n"

Transkript

1 S u n d h e d p å m e n u e n Erfaringer med sunhedstjek i Hotel- og Restaurationsbranchen

2 Forord Med denne folder ønsker Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og branchens parter RBF og HORESTA at give arbejdspladserne inspiration og nye idéer til indsatsen for sunde arbejdspladser. Folderen beskriver National Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsens (NCSA) erfaringer fra Projekt Sundhed stjek i hotel- og restaurationsbranchen, som 29 arbejdspladser fra hele landet har deltaget i. Projektet har bestået af sundhedssamtaler med den enkelte medarbejder, møde på arbejdspladsen, skriftlig opsamling til arbejdspladsen samt telefoninterviews med alle arbejdspladserne. Tak til alle arbejdspladserne, som har deltaget i projektet. Denne folder tilstræber at videregive deres erfaringer og gode idéer. 1

3 Top 10 De ansatte vil gerne have, at arbejdspladsen gør noget for deres sundhed, både i forhold til arbejdsmiljø og livsstil, som ryge-, motions- og kostvaner. Hvad viste Sundhedssamtalerne 370 ansatte deltog i sundhedssamtalerne, både medarbejdere og ledere. I alt 29 arbejdspladser med mellem ca. 6 og 80 ansatte deltog. Mange typer af virksomheder indenfor branchen og hele landet er repræsenteret, og alle faggrupper deltog. 10 måder at gøre arbejdspladsen sundere på: Tag udgangspunkt i de forslag og ønsker, der kommer fra både ledelse og medarbejdere Start med nogle hurtige og nemme succeser. Det behøver ikke koste mange penge at gøre arbejdspladsen sundere Dan eventuelt en lokal netværksgruppe med andre af branchens arbejdspladser Hold jævnlige personalemøder og inddrag medarbejderne i at lave dagsorden og referat Arbejd med at gøre personalemaden sundere og motionsmulighederne bedre. Det er et stort ønske hos mange ansatte 6. Lav rygepolitik og røgfri områder Undersøg om der er behov for bedre udsugning og hæve-sænkeborde til køkkenet. Det er et stort ønske blandt køkkenpersonalet mange steder Ledelsen skal informere, være synlig og give ros og anerkendelse. Medarbejderne ønsker information om planer, status, mål og visioner Lav en klar ansvars- og opgavefordeling, skriv den ned, gør den synlig og kendt Dette er nogle af konklusionerne af Sundhedstjek i hotelog restaurationsbranchen. 29 hoteller, restauranter og kursuscentre fra hele landet, både små og store virksomheder, deltog i projektet. Alle fik i foråret 2004 besøg af en sundhedskonsulent fra NCSA. De ansatte fik tilbud om ca. en halv times sundhedssamtale om både arbejdsmiljø og livsstil, og arbejdspladsen fik en mundtlig og skriftlig opsamling. NCSA er et videnscenter, hvis formål er at sprede viden og erfaringer om sundhedsfremme på arbejdspladsen til amter, kommuner, arbejdsmiljøkonsulenter og andre, der arbejder med sundhedsfremme på arbejdspladsen. NCSA kan kontaktes på tlf.: Mange ansatte er glade for deres arbejdsplads og for at være i branchen. Typiske ting, der fremhæves som positive, er, at det er en branche med gang i, gode kolleger, kundekontakten, at ens arbejde kan mærkes, og at man har indflydelse på eget arbejde. Typiske problemer på arbejdspladsen, som de ansatte nævner, er: Køkkenerne. På næsten alle arbejdspladserne har de ansatte stillet forslag til forbedringer i køkkenerne. De fleste forslag drejer sig om at få bedre udsugning og mindre varme i køkkenerne. Der er også mange forslag om bedre arbejdshøjder og at få hævesænkeborde. Tunge løft. En del ønsker, at der gøres noget ved de tunge løft. Det er især tunge konferenceborde, der er problemet, men også tunge terrassemøbler, tungt service og tunge rullevogne nævnes. Mange steder ønsker medarbejderne også at få undervisning/ træning i, hvordan kroppen bruges mest hensigtsmæssigt. Receptionen. Forslagene fra receptionerne drejer sig om hævesænkeborde, bedre stole og bedre lys. 10. Forsøg at modvirke for skarpe skel mellem faggrupperne medarbejderne vil gerne have fleksibilitet i forhold til, hvilke opgaver man har og bedre samarbejde mellem faggrupperne. 2 3

4 Ledelse. De ansatte ønsker især at få en mere synlig ledelse, få mere ris og især ros, få en mere klar opgave- og ansvarsfordeling samt at få gennemført årlige medarbejderudviklingssamtaler. Kommunikation. Mange af arbejdspladserne har peget på behovet for en bedre kommunikation. F.eks. mere information om, hvordan det går på stedet i forhold til resten af branchen, gæsternes tilfredshed, fremtidsplaner og ledelsens idéer, mål og visioner. Der ønskes en åben og klar dialog. Nogle foreslår kursus i kommunikation for alle ansatte, og enkelte peger på, at der er behov for en bedre omgangstone. Personalemøder. Der udtrykkes et stort behov for faste og jævnlige personalemøder. De ansatte ser flere fordele ved personalemøder. De kan være med til at forbedre informationsniveauet, forbedre kendskabet til hinanden og dermed respekten for hinanden og samarbejdet. Et par steder nævnes det også, at personalemøder kan bruges til at dele viden, f.eks. hvis nogen har været på kursus. Pauser. Forslagene om pauser viser flere forskellige behov. Der er dels behov og ønske om en ordentlig pause til at spise frokost/ aftensmad i, og så er der ønsket om indimellem at kunne tage sig en pause efter behov og mulighed. Derudover nævner de ansatte fra flere steder problematikken om, at man næsten er nødt til at være ryger for at få en pause. Ressourcer. Der fremsættes også ønske om flere ressourcer af forskellig karakter, muligheden for at få afløsere, der er kvalificerede, når der er spidsbelastning eller som opnormering. Faggrupperne indbyrdes. Medarbejderne foreslår, at der skal være mindre skarpe skel mellem faggrupperne for at få mere fleksibilitet i forhold til, hvilke opgaver man har, og et bedre samarbejde mellem faggrupperne. Arbejdstiderne. Mange er faktisk godt tilfredse med arbejdstiderne og nævner som fordele, at man har fri, når andre er på arbejde, variationen og flere sammenhængende fridage. Andre har resigneret og siger blandt andet, det vidste jeg jo, da jeg søgte ind i branchen eller det kan jo ikke være anderledes. Men nogle, især dem med børn, synes, at det er svært at få arbejde, familie og fritid til at hænge sammen. Forslag til forbedringer er en fast ugentlig fridag, som ikke må gå udover weekendfri samt flere sammenhængende fridage. Maden. Rigtig mange af de ansatte vil gerne spise sundere og har mange forslag til, hvordan arbejdspladsen kan støtte de ansatte i at spise sundere. Det forslag, der går igen næsten alle steder, er ønsket om at få en sund personalemad. Ønskerne går på, at maden skal være mere grøn, mere varieret og mager. Derudover ønsker en del gratis eller billig frugt og grønt f.eks gulerodsstave i løbet af dagen. Enkelte foreslår, at en tab i vægt gruppe eventuelt, når der er tid, kan hjælpe kokkene med at lave personalemad. Motion. De ansatte vil gerne have mere motion og ønsker, at arbejdspladsen gør noget, så det bliver nemmere for de ansatte at motionere. Forslagene er især, at arbejdspladsen skal give et tilskud til motionscenter, få nævner også svømmehal som ønske, og endelig nævner nogle, især de større steder, ønsket om, at arbejdspladsen får sit eget motionslokale. Rygning. Det er tydeligt at høre på de ansatte, at der er fokus på rygning for tiden, og der tales mere om rygning og rygepolitik i forhold til bare for få år siden. Flere steder har indført rygeregler eller rygepolitikker både i forhold til personale og gæster. På mange af arbejdspladserne ønsker medarbejderne henholdsvis regler, politikker eller opstramning af eksisterende regler. Mange nævner områder, som de gerne vil have bliver røgfri, f.eks. spiserum, tjenergang, køkken, firmabil, personaleelevator, omklæd-ningsrum, opvasken og dele af restauranten. De ansatte vil også gerne selv stoppe med at ryge. Nogle nævner, at arbejdspladsen kan støtte den enkelte i rygestop ved at have en stram rygepolitik samt ved at afholde rygestopkurser på arbejdspladsen. Alkohol. Enkelte arbejdspladser foreslår en alko holpolitik. Fælles arrangementer. Mange ansatte ønsker, at arbejdspladsen afholder forskellige sociale arrangementer. Fordelene, der er nævnt, er, at man lærer hinanden og hinandens arbejdsområder bedre at kende. Det er med til at skabe bedre samarbejde og fællesfølelse. Efter- og videreuddannelse. Flere ønsker bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder, både fagligt og personligt udviklende. De muligheder, der er, skal være synlige for alle. Det nævnes også, at elevforløb nogle steder trænger til forbedring og bedre planlægning. 4 5

5 Arbejdspladserne og medarbejderne blev sundere 2-4 måneder efter sundhedssamtalerne blev arbejdspladserne ringet op og spurgt om, hvordan de havde fulgt op på samtalerne. Følgende viser, hvad arbejdspladserne svarede. Den skriftlige opsamling På de fleste arbejdspladser havde alle medarbejdere set opsamlingen, nogle steder havde kun ledergruppen og/eller dele af medarbejdergruppen set den. Flere havde gennemgået og diskuteret opsamlingen på et personalemøde, og flere havde planer om at tage den Arbejdstilsynet har været på besøg og har set den. Det gav gode point. Opsamlingen er hængt op, så alle kan se den. op efter sommerferien. Kun nogle få havde ingen planer om at mangfoldiggøre opsamlingen. Nogle havde gode erfaringer med at vise opsamlingen til Arbejdstilsynet, når de kom på virksomhedsbesøg. Eksempler på udtalelser: Den er delt ud og har været oppe på et møde, hvor medarbejderne er bedt om at komme med yderligere forslag. Hvad arbejdspladsen har fulgt op med af sundhedsfremme De fleste steder er startet med de små og nemme ting, f.eks. at anskaffe headset til receptionen, give frugt til personalet, udskifte en sæbe, reducere støjen fra emhætte, lave aftale med motionscenter og arrangere boldspil efter fyraften. Flere steder har sat gang i sociale arrangementer, f.eks nedsat en personaleforening til at arrangere forskellige ansat mere personale både i køkken, reception og housekeeping ændret på vagtplaner, så de ansatte får flere friweekender eller en fast ugentlig fridag et nyt hotel har valgt en sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder og har kontaktet Horesta for at få hjælp til at starte en sikkerhedsgruppe indført rygepolitik og røgfri områder, f.eks. tjenergang, firmabil, spisestue og omklædningsrum arrangeret fælles motion mandag formiddag for det faste personale aktiviteter på tværs af faggrupper med tilskud fra arbejdspladsen, fælles motionstur og sommerfest. Mange af arbejdspladserne har allerede gjort mange ting på kort tid og har planer om at følge op på resten af punkterne fra opsamlingen. Der er også taget hul på de større områder, som kræver mere planlægning og/eller økonomi f.eks.: indført fysioterapiordning, hvor arbejdspladsen betaler halvdelen ændret og klarlagt ansvarsfordeling ved bl.a. at skrive de forskelliges ansvarsområder ned og hænge det op på opslagstavlen højnet stuepigernes status ved at tale om det samt fx give dem mobiltelefon, så de via en kode klarmelder til bookingsystemet, når et værelse er klart. Det har betydet, at de ikke oplever at blive jaget med træning af receptionspersonale i at tackle problemer med gæster begyndt at holde faste personalemøder. 6 7

6 Eksempler på udtalelser: Eksempler på udtalelser: De sproglige barrierer er søgt afhjulpet ved, at oldfruen kommer ned i receptionen nogle flere gange pr. dag, så hun er kommunikationsleddet med housekeeping. De fra køkkenet, der ønsker en fast ugentlig fridag, kan få det. Det er køkkenchefen, der står for det. Maden er blevet sundere, og der gives mindre portioner. Vi har talt om ergonomiske problemer og sat BST på opgaven, og der er planlagt et kursus til september. Rygepolitikken er drøftet, men bibeholdt. Nu overholdes den blot. På nogle områder, som mange af arbejdspladserne har nævnt som problem, har arbejdspladserne valgt forskellige løsninger. Det er f.eks. områderne personale, rygning og personalemøder. I det følgende citeres tre steder for deres løsninger: Svostrup Kro, restaurationschef Eva Gylling: Vi er begyndt at have personalemøder jævnligt og ledermøde en gang om ugen. Hele personalet mødes hver 3. uge i 2 timer. Her sættes afløser på, så det sikres, at vi ikke forstyrres. Det er pengene værd. Man har tid til at holde møde uden at måtte starte forfra hele tiden, når en medarbejder må ud og tage en telefon eller andet. Både personale og ledere kommer med punkter til personalemødet. Vi hænger en seddel op, som punkter og forslag kan skrives op på, hvis nogen ønsker at være anonym. I starten var der ikke mange, der anvendte sedlen, men nu tør alle efterhånden at komme med tingene. Det betyder, at alle fremstår mere levende med meninger, forslag og ønsker. Efter hvert personalemøde skriver en medarbejder et referat med det, der er hørt og set. Det er sjovt at læse om mødet set med en andens øjne. Rygepolitik har lige været oppe på et personalemøde. Der blev snakket om, hvorvidt der fortsat skulle kunne ryges eller ej. Jeg forslog, at vi stemte om det. Flertallet ønskede en røgfri arbejdsplads. Ved at stemme om det kommer medarbejderne til at bestemme selv. Alle er glade for rygepolitikken. Når der er én, der går ud og ryger, dækker de andre medarbejdere vedkommende ind. Det er blevet så godt. 8 9

7 Hotel Regina, direktør Connie Astor: Afledt af sundhedstjek har vi indført en ny ryge politik. Hele stedet er røgfrit på nær aftenrestauranten, og der må personalet kun ryge, hvis der ikke er gæster. Ellers foregår det udenfor. Både rygere og ikke-rygere er meget tilfredse med det. Der er ingen problemer med, at rygerne får flere pauser end ikke-rygerne. Ikke-rygerne er glade for at være fri for røgen. Der er fokus på sundere personalemad med mere grønt. Vi har aftalt og booket 3 faste personalemøder pr. år. KolleKolle Hotel, Kursus- og Konferencecenter, direktør Lis Søndergaard: Der laves en stor lækker skål salat hver dag, og derudover kan personalet vælge mad fra menukortet. Vi har indført rygeforbud overalt på KolleKolle for personalet. Det eneste sted, der må ryges, er i spisestuen bortset fra i spisepauserne mellem og 17-18, hvor der ikke må ryges. Sundhedssamtalerne har gjort en forskel Kun to arbejdspladser svarer, at det ingen betydning har haft. Resten svarer, at det har haft betydning, og en del svarer, at det har haft stor betydning. Flere fremhæver fordelen ved, at sundhedssamtalerne har sat fokus på ting, som ikke kommer frem i en arbejdspladsvurdering (APV). Det har været med til at sætte gang i ting, der ellers ville have hobet sig op. Mange har gjort noget ved personalemaden og kommunikationen. Der er sket noget på initiativ fra både medarbejderne og ledelsen. F.eks. har medarbejderne ændret mad- og motionsvaner og er blevet bedre til at blande sig og tage ansvar. Ledelsen har startet aktiviteter og forbedringer, som gør arbejdspladsen bedre og sundere både i forhold til arbejdsmiljøet, livsstilen og det sociale område. Det understreges i citater fra tre forskellige arbejdspladser: Ribe Byferie, direktør Britt Nielsen: Bedre kommunikation er kodeordet, og det kan vi drage fordel af, uanset hvilke problemer, vi skulle støde på. Nu er det legalt, at medarbejderne giver mig et spark, hvis tingene ikke sker hurtigt nok, og de tager i større grad ansvar for at sætte noget i gang. Og jeg har fået fif til at spørge på en måde, så medarbejderne oprigtigt fortæller, hvad de har på hjerte. Clarion Hotel, receptionschef Martin Wedersøe: Nogle ting kom lidt bag på mig. Kommunikationen og de fysiske problemer på arbejdspladsen. Jeg vidste ikke, at problemet var så bredt og stort, som det var. Sundhedstjek gav et samlet billede, der var ærligt, fordi alle kunne være anonyme. Det var godt, det kom frem, for så kan vi gøre noget ved det. Jeg har selvfølgelig hørt enkelte sige noget hist og her, men jeg vidste ikke, at der var mange, der mente det samme. Det har givet et godt indblik i arbejdspladsen. Medarbejdernes reaktion Nogle af stederne var man usikre på, om medarbejderne selv havde fulgt op på samtalerne. Nogle havde især mærket ændringer lige efter samtalerne, men mange havde en klar fornemmelse af, at medarbejderne havde fulgt op og kunne give mange konkrete eksempler f.eks.: Nu minder vi hinanden om at drikke vand for at blive klare i hovederne, folk vælger nu det grønne og ryger udenfor. En hel afdeling har sat sig som mål at tabe et antal kilo. Tjenere er begyndt at træne i hotellets fitnesscenter, og kokkene laver på eget initiativ sundere mad. Især stuepigerne har været aktive omkring at gøre noget ved det efter samtalerne. De har fået mod på at komme med deres idéer. Dansk Folkeferie Middelfart, Winnie Nielsen: Vi har som medarbejdere spurgt om en masse ting, der kunne købes ind, som kan forbedre vores arbejdsvilkår og gøre hverdagen nemmere, og som vi har fået. Før led vi i stilhed, nu spørger vi, hvis der er noget, vi gerne vil have. En chef kan jo ikke vide, hvad der kan gøre din arbejdsdag lettere, derfor er man nødt til at fortælle det

8 til kopiering Baggrund for projektet Top 10 Generelt er hotel- og restaurationsbranchen karak - teriseret ved mange arbejdsmiljøbelastninger og af, at personalet har dårligere helbred og dør tidligere end befolkningen som helhed. Typiske arbejdsmiljøbelastninger er hud- og luftvejs- belastninger, dårligt indeklima, uhensigtsmæssige løft og dårlige arbejdsstillinger samt stress, spidsbelastninger og skæve arbejdstider. Branchens helbredsproblemer drejer sig statistisk set om øget kræftsygelighed, overhyppighed af hospitalsindlæggelser i forhold til en lang række sygdomme og mange arbejdsulykker. Beskæftigede i branchen kan forvente en levetid, der er 4,5 år kortere end gennemsnittet af den danske befolkning. En stor kræftundersøgelse fra 2003 viste, at ansatte i hotel- og restaurationsbranchen har højere risiko for at få kræft, blandt andet i lever, lunger, nyre, spiserør, strube og svælg. Kvindelig ansatte har desuden øget risiko for at få kræft i bryst og livmoderhals. En række af disse sygdomme kan have sammenhæng med arbejdsmiljø og livsstil, især rygning og alkohol. Derfor ønskede branchens parter med projekt Sundhedstjek at sætte fokus på den enkelte og arbejdspladsen samt på både arbejdsmiljø og livsstil. Hvis du vil vide mere APV i Hotel og restaurationserhvervet Postkort Overdrivelse fremmer forståelsen Ventilation i restaurationskøkkener Se desuden I forbindelse med sundhedssamtalerne blev alle ansatte, der deltog, tilbudt en pjece udarbejdet af NCSA om kræftrisikoen i branchen. I pjecen er risikofaktorer i branchen kort gennemgået med fakta om kræftrisiko, hvad arbejdspladsen kan gøre for at mindske risikoen, og hvad den enkelte kan gøre. Pjecen kan hentes på NCSA s hjemmeside 10 måder at gøre arbejdspladsen sundere på: 1. Tag udgangspunkt i de forslag og ønsker, der kommer fra både ledelse og medarbejdere 2. Start med nogle hurtige og nemme succeser. Det behøver ikke koste mange penge at gøre arbejdspladsen sundere 3. Dan eventuelt en lokal netværksgruppe med andre af branchens arbejdspladser 4. Hold jævnlige personalemøder og inddrag medarbejderne i at lave dagsorden og referat 5. Arbejd med at gøre personalemaden sundere og motionsmulighederne bedre. Det er et stort ønske hos mange ansatte 6. Lav rygepolitik og røgfri områder 7. Undersøg om der er behov for bedre udsugning og hæve-sænkeborde til køkkenet. Det er et stort ønske blandt køkkenpersonalet mange steder 8. Ledelsen skal informere, være synlig og give ros og anerkendelse. Medarbejderne ønsker information om planer, status, mål og visioner 9. Lav en klar ansvars- og opgavefordeling, skriv den ned, gør den synlig og kendt 10. Forsøg at modvirke for skarpe skel mellem faggrupperne medarbejderne vil gerne have fleksibilitet i forhold til, hvilke opgaver man har og bedre samarbejde mellem faggrupperne. Materialerne kan findes på vores hjemmeside eller købes i Arbejdsmiljørådet Service Center, tlf.: ,

9 A d r e s s e r Fællessekretariatet Børsen, 1217 København K Kontoradresse: Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Børsen, 1217 København K Kontoradresse: Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Arbejdstagersekretariatet H.C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax Mail: Andre adresser Arbejdstilsynet, tlf.: , National Center for Sundhedsfremme på arbejdspladsen tlf.: , Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. Udgave, 1. oplag 2004 ISBN nr Vare nr

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Mørke sider ved skiftetjeneste

Mørke sider ved skiftetjeneste Mørke sider ved skiftetjeneste H e l d i g v i s k a n b å d e d u o g d i n a r b e j d s p l a d s g ø r e s k i f t e t j e n e s t e n m i n d r e s u n d h e d s s k a d e l i g 1 Om projekt Skiftehold

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

DEN RØDE TRÅD I SUNDHED. Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen

DEN RØDE TRÅD I SUNDHED. Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen DEN RØDE TRÅD I SUNDHED Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen 02 Forord Med Den røde tråd i sundhed ønsker Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 BILAG TIL RAPPORT Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Bilagsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Gi dine kolleger et KRAM

Gi dine kolleger et KRAM Gi dine kolleger et KRAM 1. Indledning Sundhed er en tilstand af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og gener. Verdens Sundhedsorganisation: WHO Dette hæfte er

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Sundhedsfremme på arbejdspladsen Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Side 17 i Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen - strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats. Hvenegaard mf. CASA. 2002 Konsekvenser

Læs mere

Sundhedsfremme. Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser

Sundhedsfremme. Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser Sundhedsfremme Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser 17 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

2. udgave Mørke sider ved skiftetjeneste

2. udgave Mørke sider ved skiftetjeneste 2. udgave Mørke sider ved skiftetjeneste H e l d i g v i s k a n b å d e d u o g din arbejdsplads gøre skiftetjenesten mindre sundhedsskadelig 1 Om projekt Skiftehold Projekt Skiftehold har fra 2003 til

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL

LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 K A R E N A L B E R T S E N H E R M A N N B U R R O K T O B E R 2 0 0 1 ARBEJDSMILJØ I TAL LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 INDHOLD: Karen Albertsen, Hermann Burr

Læs mere

Elevtrivsel. Vejledning om god oplæring i gastronom- og tjenerfaget

Elevtrivsel. Vejledning om god oplæring i gastronom- og tjenerfaget trivsel Vejledning om god oplæring i gastronom- og tjenerfaget En god dag er at komme på arbejde og jeg og de andre er glade når det svinger i køkkenet og i restauranten. Arbejdsmiljøet skal være i top!

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet Foto: Iris Guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Styrk dit liv med Chris MacDonald Sådan sund holder du på jobbet Sådan holder du d PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere