S u n d h e d p å m e n u e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S u n d h e d p å m e n u e n"

Transkript

1 S u n d h e d p å m e n u e n Erfaringer med sunhedstjek i Hotel- og Restaurationsbranchen

2 Forord Med denne folder ønsker Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og branchens parter RBF og HORESTA at give arbejdspladserne inspiration og nye idéer til indsatsen for sunde arbejdspladser. Folderen beskriver National Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsens (NCSA) erfaringer fra Projekt Sundhed stjek i hotel- og restaurationsbranchen, som 29 arbejdspladser fra hele landet har deltaget i. Projektet har bestået af sundhedssamtaler med den enkelte medarbejder, møde på arbejdspladsen, skriftlig opsamling til arbejdspladsen samt telefoninterviews med alle arbejdspladserne. Tak til alle arbejdspladserne, som har deltaget i projektet. Denne folder tilstræber at videregive deres erfaringer og gode idéer. 1

3 Top 10 De ansatte vil gerne have, at arbejdspladsen gør noget for deres sundhed, både i forhold til arbejdsmiljø og livsstil, som ryge-, motions- og kostvaner. Hvad viste Sundhedssamtalerne 370 ansatte deltog i sundhedssamtalerne, både medarbejdere og ledere. I alt 29 arbejdspladser med mellem ca. 6 og 80 ansatte deltog. Mange typer af virksomheder indenfor branchen og hele landet er repræsenteret, og alle faggrupper deltog. 10 måder at gøre arbejdspladsen sundere på: Tag udgangspunkt i de forslag og ønsker, der kommer fra både ledelse og medarbejdere Start med nogle hurtige og nemme succeser. Det behøver ikke koste mange penge at gøre arbejdspladsen sundere Dan eventuelt en lokal netværksgruppe med andre af branchens arbejdspladser Hold jævnlige personalemøder og inddrag medarbejderne i at lave dagsorden og referat Arbejd med at gøre personalemaden sundere og motionsmulighederne bedre. Det er et stort ønske hos mange ansatte 6. Lav rygepolitik og røgfri områder Undersøg om der er behov for bedre udsugning og hæve-sænkeborde til køkkenet. Det er et stort ønske blandt køkkenpersonalet mange steder Ledelsen skal informere, være synlig og give ros og anerkendelse. Medarbejderne ønsker information om planer, status, mål og visioner Lav en klar ansvars- og opgavefordeling, skriv den ned, gør den synlig og kendt Dette er nogle af konklusionerne af Sundhedstjek i hotelog restaurationsbranchen. 29 hoteller, restauranter og kursuscentre fra hele landet, både små og store virksomheder, deltog i projektet. Alle fik i foråret 2004 besøg af en sundhedskonsulent fra NCSA. De ansatte fik tilbud om ca. en halv times sundhedssamtale om både arbejdsmiljø og livsstil, og arbejdspladsen fik en mundtlig og skriftlig opsamling. NCSA er et videnscenter, hvis formål er at sprede viden og erfaringer om sundhedsfremme på arbejdspladsen til amter, kommuner, arbejdsmiljøkonsulenter og andre, der arbejder med sundhedsfremme på arbejdspladsen. NCSA kan kontaktes på tlf.: Mange ansatte er glade for deres arbejdsplads og for at være i branchen. Typiske ting, der fremhæves som positive, er, at det er en branche med gang i, gode kolleger, kundekontakten, at ens arbejde kan mærkes, og at man har indflydelse på eget arbejde. Typiske problemer på arbejdspladsen, som de ansatte nævner, er: Køkkenerne. På næsten alle arbejdspladserne har de ansatte stillet forslag til forbedringer i køkkenerne. De fleste forslag drejer sig om at få bedre udsugning og mindre varme i køkkenerne. Der er også mange forslag om bedre arbejdshøjder og at få hævesænkeborde. Tunge løft. En del ønsker, at der gøres noget ved de tunge løft. Det er især tunge konferenceborde, der er problemet, men også tunge terrassemøbler, tungt service og tunge rullevogne nævnes. Mange steder ønsker medarbejderne også at få undervisning/ træning i, hvordan kroppen bruges mest hensigtsmæssigt. Receptionen. Forslagene fra receptionerne drejer sig om hævesænkeborde, bedre stole og bedre lys. 10. Forsøg at modvirke for skarpe skel mellem faggrupperne medarbejderne vil gerne have fleksibilitet i forhold til, hvilke opgaver man har og bedre samarbejde mellem faggrupperne. 2 3

4 Ledelse. De ansatte ønsker især at få en mere synlig ledelse, få mere ris og især ros, få en mere klar opgave- og ansvarsfordeling samt at få gennemført årlige medarbejderudviklingssamtaler. Kommunikation. Mange af arbejdspladserne har peget på behovet for en bedre kommunikation. F.eks. mere information om, hvordan det går på stedet i forhold til resten af branchen, gæsternes tilfredshed, fremtidsplaner og ledelsens idéer, mål og visioner. Der ønskes en åben og klar dialog. Nogle foreslår kursus i kommunikation for alle ansatte, og enkelte peger på, at der er behov for en bedre omgangstone. Personalemøder. Der udtrykkes et stort behov for faste og jævnlige personalemøder. De ansatte ser flere fordele ved personalemøder. De kan være med til at forbedre informationsniveauet, forbedre kendskabet til hinanden og dermed respekten for hinanden og samarbejdet. Et par steder nævnes det også, at personalemøder kan bruges til at dele viden, f.eks. hvis nogen har været på kursus. Pauser. Forslagene om pauser viser flere forskellige behov. Der er dels behov og ønske om en ordentlig pause til at spise frokost/ aftensmad i, og så er der ønsket om indimellem at kunne tage sig en pause efter behov og mulighed. Derudover nævner de ansatte fra flere steder problematikken om, at man næsten er nødt til at være ryger for at få en pause. Ressourcer. Der fremsættes også ønske om flere ressourcer af forskellig karakter, muligheden for at få afløsere, der er kvalificerede, når der er spidsbelastning eller som opnormering. Faggrupperne indbyrdes. Medarbejderne foreslår, at der skal være mindre skarpe skel mellem faggrupperne for at få mere fleksibilitet i forhold til, hvilke opgaver man har, og et bedre samarbejde mellem faggrupperne. Arbejdstiderne. Mange er faktisk godt tilfredse med arbejdstiderne og nævner som fordele, at man har fri, når andre er på arbejde, variationen og flere sammenhængende fridage. Andre har resigneret og siger blandt andet, det vidste jeg jo, da jeg søgte ind i branchen eller det kan jo ikke være anderledes. Men nogle, især dem med børn, synes, at det er svært at få arbejde, familie og fritid til at hænge sammen. Forslag til forbedringer er en fast ugentlig fridag, som ikke må gå udover weekendfri samt flere sammenhængende fridage. Maden. Rigtig mange af de ansatte vil gerne spise sundere og har mange forslag til, hvordan arbejdspladsen kan støtte de ansatte i at spise sundere. Det forslag, der går igen næsten alle steder, er ønsket om at få en sund personalemad. Ønskerne går på, at maden skal være mere grøn, mere varieret og mager. Derudover ønsker en del gratis eller billig frugt og grønt f.eks gulerodsstave i løbet af dagen. Enkelte foreslår, at en tab i vægt gruppe eventuelt, når der er tid, kan hjælpe kokkene med at lave personalemad. Motion. De ansatte vil gerne have mere motion og ønsker, at arbejdspladsen gør noget, så det bliver nemmere for de ansatte at motionere. Forslagene er især, at arbejdspladsen skal give et tilskud til motionscenter, få nævner også svømmehal som ønske, og endelig nævner nogle, især de større steder, ønsket om, at arbejdspladsen får sit eget motionslokale. Rygning. Det er tydeligt at høre på de ansatte, at der er fokus på rygning for tiden, og der tales mere om rygning og rygepolitik i forhold til bare for få år siden. Flere steder har indført rygeregler eller rygepolitikker både i forhold til personale og gæster. På mange af arbejdspladserne ønsker medarbejderne henholdsvis regler, politikker eller opstramning af eksisterende regler. Mange nævner områder, som de gerne vil have bliver røgfri, f.eks. spiserum, tjenergang, køkken, firmabil, personaleelevator, omklæd-ningsrum, opvasken og dele af restauranten. De ansatte vil også gerne selv stoppe med at ryge. Nogle nævner, at arbejdspladsen kan støtte den enkelte i rygestop ved at have en stram rygepolitik samt ved at afholde rygestopkurser på arbejdspladsen. Alkohol. Enkelte arbejdspladser foreslår en alko holpolitik. Fælles arrangementer. Mange ansatte ønsker, at arbejdspladsen afholder forskellige sociale arrangementer. Fordelene, der er nævnt, er, at man lærer hinanden og hinandens arbejdsområder bedre at kende. Det er med til at skabe bedre samarbejde og fællesfølelse. Efter- og videreuddannelse. Flere ønsker bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder, både fagligt og personligt udviklende. De muligheder, der er, skal være synlige for alle. Det nævnes også, at elevforløb nogle steder trænger til forbedring og bedre planlægning. 4 5

5 Arbejdspladserne og medarbejderne blev sundere 2-4 måneder efter sundhedssamtalerne blev arbejdspladserne ringet op og spurgt om, hvordan de havde fulgt op på samtalerne. Følgende viser, hvad arbejdspladserne svarede. Den skriftlige opsamling På de fleste arbejdspladser havde alle medarbejdere set opsamlingen, nogle steder havde kun ledergruppen og/eller dele af medarbejdergruppen set den. Flere havde gennemgået og diskuteret opsamlingen på et personalemøde, og flere havde planer om at tage den Arbejdstilsynet har været på besøg og har set den. Det gav gode point. Opsamlingen er hængt op, så alle kan se den. op efter sommerferien. Kun nogle få havde ingen planer om at mangfoldiggøre opsamlingen. Nogle havde gode erfaringer med at vise opsamlingen til Arbejdstilsynet, når de kom på virksomhedsbesøg. Eksempler på udtalelser: Den er delt ud og har været oppe på et møde, hvor medarbejderne er bedt om at komme med yderligere forslag. Hvad arbejdspladsen har fulgt op med af sundhedsfremme De fleste steder er startet med de små og nemme ting, f.eks. at anskaffe headset til receptionen, give frugt til personalet, udskifte en sæbe, reducere støjen fra emhætte, lave aftale med motionscenter og arrangere boldspil efter fyraften. Flere steder har sat gang i sociale arrangementer, f.eks nedsat en personaleforening til at arrangere forskellige ansat mere personale både i køkken, reception og housekeeping ændret på vagtplaner, så de ansatte får flere friweekender eller en fast ugentlig fridag et nyt hotel har valgt en sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder og har kontaktet Horesta for at få hjælp til at starte en sikkerhedsgruppe indført rygepolitik og røgfri områder, f.eks. tjenergang, firmabil, spisestue og omklædningsrum arrangeret fælles motion mandag formiddag for det faste personale aktiviteter på tværs af faggrupper med tilskud fra arbejdspladsen, fælles motionstur og sommerfest. Mange af arbejdspladserne har allerede gjort mange ting på kort tid og har planer om at følge op på resten af punkterne fra opsamlingen. Der er også taget hul på de større områder, som kræver mere planlægning og/eller økonomi f.eks.: indført fysioterapiordning, hvor arbejdspladsen betaler halvdelen ændret og klarlagt ansvarsfordeling ved bl.a. at skrive de forskelliges ansvarsområder ned og hænge det op på opslagstavlen højnet stuepigernes status ved at tale om det samt fx give dem mobiltelefon, så de via en kode klarmelder til bookingsystemet, når et værelse er klart. Det har betydet, at de ikke oplever at blive jaget med træning af receptionspersonale i at tackle problemer med gæster begyndt at holde faste personalemøder. 6 7

6 Eksempler på udtalelser: Eksempler på udtalelser: De sproglige barrierer er søgt afhjulpet ved, at oldfruen kommer ned i receptionen nogle flere gange pr. dag, så hun er kommunikationsleddet med housekeeping. De fra køkkenet, der ønsker en fast ugentlig fridag, kan få det. Det er køkkenchefen, der står for det. Maden er blevet sundere, og der gives mindre portioner. Vi har talt om ergonomiske problemer og sat BST på opgaven, og der er planlagt et kursus til september. Rygepolitikken er drøftet, men bibeholdt. Nu overholdes den blot. På nogle områder, som mange af arbejdspladserne har nævnt som problem, har arbejdspladserne valgt forskellige løsninger. Det er f.eks. områderne personale, rygning og personalemøder. I det følgende citeres tre steder for deres løsninger: Svostrup Kro, restaurationschef Eva Gylling: Vi er begyndt at have personalemøder jævnligt og ledermøde en gang om ugen. Hele personalet mødes hver 3. uge i 2 timer. Her sættes afløser på, så det sikres, at vi ikke forstyrres. Det er pengene værd. Man har tid til at holde møde uden at måtte starte forfra hele tiden, når en medarbejder må ud og tage en telefon eller andet. Både personale og ledere kommer med punkter til personalemødet. Vi hænger en seddel op, som punkter og forslag kan skrives op på, hvis nogen ønsker at være anonym. I starten var der ikke mange, der anvendte sedlen, men nu tør alle efterhånden at komme med tingene. Det betyder, at alle fremstår mere levende med meninger, forslag og ønsker. Efter hvert personalemøde skriver en medarbejder et referat med det, der er hørt og set. Det er sjovt at læse om mødet set med en andens øjne. Rygepolitik har lige været oppe på et personalemøde. Der blev snakket om, hvorvidt der fortsat skulle kunne ryges eller ej. Jeg forslog, at vi stemte om det. Flertallet ønskede en røgfri arbejdsplads. Ved at stemme om det kommer medarbejderne til at bestemme selv. Alle er glade for rygepolitikken. Når der er én, der går ud og ryger, dækker de andre medarbejdere vedkommende ind. Det er blevet så godt. 8 9

7 Hotel Regina, direktør Connie Astor: Afledt af sundhedstjek har vi indført en ny ryge politik. Hele stedet er røgfrit på nær aftenrestauranten, og der må personalet kun ryge, hvis der ikke er gæster. Ellers foregår det udenfor. Både rygere og ikke-rygere er meget tilfredse med det. Der er ingen problemer med, at rygerne får flere pauser end ikke-rygerne. Ikke-rygerne er glade for at være fri for røgen. Der er fokus på sundere personalemad med mere grønt. Vi har aftalt og booket 3 faste personalemøder pr. år. KolleKolle Hotel, Kursus- og Konferencecenter, direktør Lis Søndergaard: Der laves en stor lækker skål salat hver dag, og derudover kan personalet vælge mad fra menukortet. Vi har indført rygeforbud overalt på KolleKolle for personalet. Det eneste sted, der må ryges, er i spisestuen bortset fra i spisepauserne mellem og 17-18, hvor der ikke må ryges. Sundhedssamtalerne har gjort en forskel Kun to arbejdspladser svarer, at det ingen betydning har haft. Resten svarer, at det har haft betydning, og en del svarer, at det har haft stor betydning. Flere fremhæver fordelen ved, at sundhedssamtalerne har sat fokus på ting, som ikke kommer frem i en arbejdspladsvurdering (APV). Det har været med til at sætte gang i ting, der ellers ville have hobet sig op. Mange har gjort noget ved personalemaden og kommunikationen. Der er sket noget på initiativ fra både medarbejderne og ledelsen. F.eks. har medarbejderne ændret mad- og motionsvaner og er blevet bedre til at blande sig og tage ansvar. Ledelsen har startet aktiviteter og forbedringer, som gør arbejdspladsen bedre og sundere både i forhold til arbejdsmiljøet, livsstilen og det sociale område. Det understreges i citater fra tre forskellige arbejdspladser: Ribe Byferie, direktør Britt Nielsen: Bedre kommunikation er kodeordet, og det kan vi drage fordel af, uanset hvilke problemer, vi skulle støde på. Nu er det legalt, at medarbejderne giver mig et spark, hvis tingene ikke sker hurtigt nok, og de tager i større grad ansvar for at sætte noget i gang. Og jeg har fået fif til at spørge på en måde, så medarbejderne oprigtigt fortæller, hvad de har på hjerte. Clarion Hotel, receptionschef Martin Wedersøe: Nogle ting kom lidt bag på mig. Kommunikationen og de fysiske problemer på arbejdspladsen. Jeg vidste ikke, at problemet var så bredt og stort, som det var. Sundhedstjek gav et samlet billede, der var ærligt, fordi alle kunne være anonyme. Det var godt, det kom frem, for så kan vi gøre noget ved det. Jeg har selvfølgelig hørt enkelte sige noget hist og her, men jeg vidste ikke, at der var mange, der mente det samme. Det har givet et godt indblik i arbejdspladsen. Medarbejdernes reaktion Nogle af stederne var man usikre på, om medarbejderne selv havde fulgt op på samtalerne. Nogle havde især mærket ændringer lige efter samtalerne, men mange havde en klar fornemmelse af, at medarbejderne havde fulgt op og kunne give mange konkrete eksempler f.eks.: Nu minder vi hinanden om at drikke vand for at blive klare i hovederne, folk vælger nu det grønne og ryger udenfor. En hel afdeling har sat sig som mål at tabe et antal kilo. Tjenere er begyndt at træne i hotellets fitnesscenter, og kokkene laver på eget initiativ sundere mad. Især stuepigerne har været aktive omkring at gøre noget ved det efter samtalerne. De har fået mod på at komme med deres idéer. Dansk Folkeferie Middelfart, Winnie Nielsen: Vi har som medarbejdere spurgt om en masse ting, der kunne købes ind, som kan forbedre vores arbejdsvilkår og gøre hverdagen nemmere, og som vi har fået. Før led vi i stilhed, nu spørger vi, hvis der er noget, vi gerne vil have. En chef kan jo ikke vide, hvad der kan gøre din arbejdsdag lettere, derfor er man nødt til at fortælle det

8 til kopiering Baggrund for projektet Top 10 Generelt er hotel- og restaurationsbranchen karak - teriseret ved mange arbejdsmiljøbelastninger og af, at personalet har dårligere helbred og dør tidligere end befolkningen som helhed. Typiske arbejdsmiljøbelastninger er hud- og luftvejs- belastninger, dårligt indeklima, uhensigtsmæssige løft og dårlige arbejdsstillinger samt stress, spidsbelastninger og skæve arbejdstider. Branchens helbredsproblemer drejer sig statistisk set om øget kræftsygelighed, overhyppighed af hospitalsindlæggelser i forhold til en lang række sygdomme og mange arbejdsulykker. Beskæftigede i branchen kan forvente en levetid, der er 4,5 år kortere end gennemsnittet af den danske befolkning. En stor kræftundersøgelse fra 2003 viste, at ansatte i hotel- og restaurationsbranchen har højere risiko for at få kræft, blandt andet i lever, lunger, nyre, spiserør, strube og svælg. Kvindelig ansatte har desuden øget risiko for at få kræft i bryst og livmoderhals. En række af disse sygdomme kan have sammenhæng med arbejdsmiljø og livsstil, især rygning og alkohol. Derfor ønskede branchens parter med projekt Sundhedstjek at sætte fokus på den enkelte og arbejdspladsen samt på både arbejdsmiljø og livsstil. Hvis du vil vide mere APV i Hotel og restaurationserhvervet Postkort Overdrivelse fremmer forståelsen Ventilation i restaurationskøkkener Se desuden I forbindelse med sundhedssamtalerne blev alle ansatte, der deltog, tilbudt en pjece udarbejdet af NCSA om kræftrisikoen i branchen. I pjecen er risikofaktorer i branchen kort gennemgået med fakta om kræftrisiko, hvad arbejdspladsen kan gøre for at mindske risikoen, og hvad den enkelte kan gøre. Pjecen kan hentes på NCSA s hjemmeside 10 måder at gøre arbejdspladsen sundere på: 1. Tag udgangspunkt i de forslag og ønsker, der kommer fra både ledelse og medarbejdere 2. Start med nogle hurtige og nemme succeser. Det behøver ikke koste mange penge at gøre arbejdspladsen sundere 3. Dan eventuelt en lokal netværksgruppe med andre af branchens arbejdspladser 4. Hold jævnlige personalemøder og inddrag medarbejderne i at lave dagsorden og referat 5. Arbejd med at gøre personalemaden sundere og motionsmulighederne bedre. Det er et stort ønske hos mange ansatte 6. Lav rygepolitik og røgfri områder 7. Undersøg om der er behov for bedre udsugning og hæve-sænkeborde til køkkenet. Det er et stort ønske blandt køkkenpersonalet mange steder 8. Ledelsen skal informere, være synlig og give ros og anerkendelse. Medarbejderne ønsker information om planer, status, mål og visioner 9. Lav en klar ansvars- og opgavefordeling, skriv den ned, gør den synlig og kendt 10. Forsøg at modvirke for skarpe skel mellem faggrupperne medarbejderne vil gerne have fleksibilitet i forhold til, hvilke opgaver man har og bedre samarbejde mellem faggrupperne. Materialerne kan findes på vores hjemmeside eller købes i Arbejdsmiljørådet Service Center, tlf.: ,

9 A d r e s s e r Fællessekretariatet Børsen, 1217 København K Kontoradresse: Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Børsen, 1217 København K Kontoradresse: Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Arbejdstagersekretariatet H.C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax Mail: Andre adresser Arbejdstilsynet, tlf.: , National Center for Sundhedsfremme på arbejdspladsen tlf.: , Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. Udgave, 1. oplag 2004 ISBN nr Vare nr

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet.

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet. Forslag til rygepolitik Indhold: Situationen Krav til rygepolitikken Hvordan aftales rygepolitikken? Forskellige forslag til rygepolitik for: 1. Små værtshuse og udskænkningssteder (under 40m 2 ) 2. Serveringssteder

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

%-vis fordeling. Funktionærer 20 61% Elever 3 9% Timelønnede 10 30% Total 33 100%

%-vis fordeling. Funktionærer 20 61% Elever 3 9% Timelønnede 10 30% Total 33 100% 1 2 3 Medarbejdere %-vis fordeling Funktionærer 20 61% Elever 3 9% Timelønnede 10 30% Total 33 100% Funktionær Elever Timelønnede Deltidsansatte 3 9% Fuldtidsansatte 22 67% Ledere - mænd 3 9% Ledere kvinder

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK

BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK Du skal give dig tid til at motionere, ellers skal du give dig tid til sygdom på et senere tidspunkt Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Sunde kontorer. arbejdsmiljø og livsstil. Arbejdstilsynet

Sunde kontorer. arbejdsmiljø og livsstil. Arbejdstilsynet Sunde kontorer arbejdsmiljø og livsstil Arbejdstilsynet Sunde kontorer arbejdsmiljø og livsstil Vores sundhed afhænger af mange ting arbejdsmiljø, livsstil og levevilkår i det hele taget. Arbejdspladsen

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Dagsorden. Hvad er arbejsglæde for os? Hvordan får vi arbejdsglæden i top? Hvem gør hvad?

Dagsorden. Hvad er arbejsglæde for os? Hvordan får vi arbejdsglæden i top? Hvem gør hvad? Dagsorden 1 Hvad er arbejsglæde for os? 2 Hvordan får vi arbejdsglæden i top? 3 Hvem gør hvad? Arbejdsglæde bingo Glæder du dig til det bliver mandag? Siger du hej til dine kolleger om morgenen? Husker

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE. og hvad man kan gøre for at undgå belastninger

EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE. og hvad man kan gøre for at undgå belastninger EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE og hvad man kan gøre for at undgå belastninger Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker

Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker Seniorforsker Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Temadebat Røgfrihed på arbejdspladsen Århus 28.04.2005 Risikovurdering Udsættelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen

Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen Tema Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen Psykisk arbejdsmiljø: Overordnet Krav Indflydelse Mening Forudsigelighed Social støtte Udvikling Personaleledelse Man kan svare på skalaen:

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

Mørke sider ved skiftetjeneste

Mørke sider ved skiftetjeneste Mørke sider ved skiftetjeneste H e l d i g v i s k a n b å d e d u o g d i n a r b e j d s p l a d s g ø r e s k i f t e t j e n e s t e n m i n d r e s u n d h e d s s k a d e l i g 1 Om projekt Skiftehold

Læs mere

DEN RØDE TRÅD I SUNDHED. Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen

DEN RØDE TRÅD I SUNDHED. Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen DEN RØDE TRÅD I SUNDHED Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen 02 Forord Med Den røde tråd i sundhed ønsker Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

APV 2015. Sammenlignet med APV 2012

APV 2015. Sammenlignet med APV 2012 APV 2015 Sammenlignet med APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø Hvordan er du alt i alt tilfreds med det fysiske arbejdsmiljø? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2015

Læs mere

Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision A/S 2. udgave, 2. oplag 2003 ISBN nr. 87-90879-13-9

Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision A/S 2. udgave, 2. oplag 2003 ISBN nr. 87-90879-13-9 Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision A/S 2. udgave, 2. oplag 2003 ISBN nr. 87-90879-13-9 Varenummer 162001 Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Servicecenter HANDLINGS- PLANER

Læs mere

DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem

DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem Kontaktperson og stempel Her følger de 11 områder, vi skal have talt om og aftalt, inden vi går i gang med arbejdet i dit hjem. DIT HJEM -

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri Glem alt om skyld og tilfældighed Når der sker en arbejdsulykke, bør I på jeres arbejdsplads finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den måde

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Håndtering af rygning på væresteder

Håndtering af rygning på væresteder Håndtering af rygning på væresteder Haderslev Kommune Haderslev Kommune har ønsket at være en foregangskommune Tobaksforebyggelse kom på den politiske dagsorden i Sundhedsudvalget samtidig med kommunalreformen

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere