Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler."

Transkript

1 De kvindelige fynbomalere JOHANNES LARSEN MUSEET Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. Til Læreren: Kan bruges både før og efter besøg på museet. Oplæggene kan bruges samlet eller blot koncentreret om en af kunstnerne, pluk de opgaver ud, der passer lige til dig, dine faglige mål og dine elever. INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Alhed Larsen Christine Swane Anna Syberg Litteraturliste Emnet "TRE KVINDELIGE KUNSTNERE med tilknytning til Johannes Larsen Museet, DERES KUNST, VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDFOLDELSE I DET TYVENDE ÅRHUNDREDE": Oplæggene omhandler følgende tre kunstnere, som var nære veninder, og som alle tre havde tilknytning til Møllebakken og Fynbomalerne:

2 Alhed Larsen Alhed i lys rød kjole, malet af Johannes Larsen 1910

3 Christine (Larsen) Swane

4 Anna Syberg Anna, malet af Fritz Syberg, 1896 INTRODUKTION: Tiden , vi her beskæftiger os med, er en tid med voldsomme forandringer i det danske samfund. Danmark går fra at være et landbrugsland til et højteknologisk industrisamfund. To verdenskrige og depressionen i trediverne gennemleves, levevilkårene for menneskene udvikles på godt og ondt, velstanden øges og på kvindesiden bliver der ikke mindst kæmpet for valgret, ligestilling, uddannelse og arbejde. At være udøvende kvindelig kunstner i den tid har ikke været ligetil, men har kostet. I begyndelsen af perioden gjaldt det for døtrene i det højere borgerskab om at tage sig ud, at kunne konversere, musicere, synge og male blomsterbilleder, og i de lavere lag at kunne føre en husholdning - alt med henblik på at blive gift og føde børn og blive en god hustru og husmoder. En profession for en kvinde var kun nødvendig, hvis hun skulle forblive ugift eller på anden måde blive alene. At bryde med dette mønster krævede mod, selvstændighed, stædighed og en vis accept fra omgivelserne. De tre kunstnere, vi her skal beskæftige os med, kom alle fra hjem med gode trygge kår. Der var udøvende kunstnere blandt de mandlige familiemedlemmer, i hjemmene var man rimeligt fritænkende, og de unge døtre greb tidsånden og gik f.eks. i byen uden handsker på og cyklede! Men derfra og til anerkendelse som udøvende,

5 udstillende kunstnere samtidig med ægte- og moderskab skulle blive en livslang proces og kamp, hvilket disse undervisningsoplæg gerne skulle pege på. Før 1875 var uddannelsesmulighederne for kvindelige kunstnere begrænset til privatundervisning hos enkelte kunstnere eller på private maleskoler for kvinder. En af de mest anerkendte indenfor dette felt var Wilhelm Kyhns tegneskole, hvor bl.a. Anna Ancher (Skagensmaler) modtog undervisning i årene I 1876 åbnede arkitekten Vilhelm Klein og hans kone Charlotte Klein en tegneskole for kvinder, som fik stor søgning. Der var ikke mulighed for, at kvinder kunne få adgang til Kunstakademiet før 1888, hvor de blev undervist adskilt fra de mandlige kunstnere indtil På De frie Kunstskoler, som fra 1885 blev ledet af Kristian Zahrtmann, og hvor bl.a. de tre Fynbomalere Johannes Larsen (Christines bror og Alheds senere mand), Fritz Syberg (Annas senere mand) og Peter Hansen (Annas bror) modtog undervisning, ville ikke modtage kvindelige elever. Zahrtmann havde ikke den store tiltro til kvindelige kunstneres evner. Han mente bl.a., at når kvinder deltog i selskabslivet, blev samtaleniveauet forringet! De tre kvindelige malere og veninder fra Fyn, Alhed, Christine og Anna var på sin vis privilegerede, da det som nævnt i deres opvækst og miljø var naturligt at beskæftige sig med kunst, idet de både var i familie med kunstnere eller havde kunstnere som venner, og pigerne måtte gerne uddanne sig. Trods disse forhold var deres kunstneriske veje og temperamenter dog forskellige, ikke uden besværligheder og begrænsninger, men også med gennembrud, anerkendelse og tilfredsstillelse, hvilket kan læses i nedenstående små biografier. OPGAVE 1: Skriv om kvindeliv erne. Søg selv oplysninger på bibliotek, Internet, i lokalarkiver, i film, litteratur (se bl.a. litteraturlisten bagerst i dette materiale), m.m.. Emner kunne være: Pigeopdragelse. Uddannelse. Moderskab. Kvinde under krigene. Herskab og tjenestefolk. Kvinders stemmeret. Kampen for ligestilling. Kvinder på arbejdsmarkedet. Kvinder i den teknologiske udvikling. Ægteskabslovens modernisering i 1920érne. Her følger en lille biografi og opgaver omkring hver enkelt kunstner:

6 ALHED LARSEN (født Warberg) Alhed i vinterhaven ca Alhed blev født i 1872 som nummer to i en søskendeflok på i alt otte. De boede i Heden sogn på Sydfyn i en godsforvalterbolig med tjenestefolk, med nogen disciplin og streng struktur, men også med hyggestunder som oplæsning om aftenen og et vis mål frisind. Warberg-pigerne, der var 7!!, betegnes som glade og frimodige og det fortælles, at de forargede borgerskabet ved at køre på cykel og gå uden handsker i Fåborgs gader. Allerede som 13-årig blev Alhed præsenteret for den senere Fynbomaler Fritz Syberg, som skulle undervise pigerne i brugen af pensler, farver og lærreder, og Alheds kunstneriske færdigheder blev vakt. Gennem Fritz Syberg kom hun i berøring med Johannes Larsen og Peter Hansen samt deres søstre, og livslange venskaber opstod. Alhed tog i 1890 som 18-årig til København, hvor hun fik tegneundervisning af sin onkel, kunstneren Ludvig Brandstrup. Hun fik arbejde på Den Kgl. Porcelænsfabrik, hvor også Anna Hansen (senere Syberg) arbejdede. Efter tre år der, tog Alhed med sin onkel og tante til Italien, hvor hun blev yderligere bekræftet i at blive maler. På forårsudstillingen på Charlottenborg i København i 1889 udspiller sig en lille sød historie: Idet Johannes Larsen betragter en buste af Alhed lavet af Ludvig

7 Brandstrup, går hun netop forbi, og Johannes Larsen får her virkelig øjnene op for hende og forelsker sig. (Busten findes i stuen i villaen på Johannes Larsen Museet og på Larsen-familiens gravsted på Kerteminde kirkegaard). Efter et 6-7 års bekendtskab munder forholdet ud i forlovelse, og i 1898 bliver de gift. Alhed Warberg, bronze, af Ludvig Brandstrup, 1888 På bryllupsrejsen, der går til Italien, viser Alhed Johannes nogle af de steder, hun tidlligere har besøgt. Alhed beslutter sig for ikke kun at være malerkone for Johannes Larsen. Hun arbejder alvorligt på maleriet her efter giftermålet, hvor de dog bor hver for sig - Johannes må tjene penge i København, og Alhed bor hos forældrene. Alhed føder her parrets ældste søn (Jeppe Andreas kaldet Puf ) den 12.maj 1899, og to måneder efter er hun igen i gang med maleriet, et floksblomstermotiv, som hun ikke bliver færdig med, da den lille kræver hende - selvfølgelig.

8 En kunstnerfamilie 1899 af Fritz Syberg Trods kneben tid griber Alhed dog altid penslen og fanger et motiv, støttet af Johannes, hvilket en pennetegning af Fritz Syberg fra en sensommertur til Sverige med vennerne vidner om. Johannes får solgt fugleakvareller fra udstillingen på Den Frie i København, og de flytter alle tre i en lille lejlighed i Kerteminde i maj I oktober året efter får den lille familie mulighed for at flytte ind i Lille Kærbyhus, der ligger ved Svanemøllen på Møllebakken i udkanten af Kerteminde. Dengang var det i Johannes fars eje. Alhed med barnevogn, Johannes Larsen, februar 1901 føder Alhed parrets anden søn (kaldet Lysse ), og Johannes markerer fødslen ved samme dag at gå over og tage det første spadestik til parrets

9 drømmehjem, hvortil der allerede forelå tegninger, på Møllebakken i Kerteminde. Huset blev bygget, og stedet udviklede sig til foruden at være arbejdssted for to kunstnere også et gæstfrit samlingssted, hvor nogle af tidens kulturpersonligheder, kunstnere, arkitekter og forfattere ofte var gæster. Alheds liv var fyldt op med styring af husholdningen, hendes to drenge og deres undervisning, pasning af have og dyrehold og af at være Johannes kunstneriske assistent. Hun hjalp ham med trykning af de mange grafiske arbejder fra hans hånd og med at få dem solgt. Hun bryggede øl og vaskede tøj og var tillige en varm og livfuld værtinde. En datter af hendes søster Ellen, Grete Jungsted, fortæller: Alhed var som et bankende hjerte i husets store krop. Det var bare festligt at hjælpe hende med rengøring og andet arbejde. Så kunne hun pludselig blive distræt ved synet af blomsterne i vinterhaven, så vidste jeg, at hun om lidt ville gå i gang med at male et billede. Blomster i vase, Alhed Larsen Trods den knebne tid var hun fortløbende i gang med maleriet; den ovenstående pastel er en hastig skitse uden detaljer, på brunt indpakningspapir. Det kunne tyde på at trangen til at forevige de smukke blomster og gøre brug af det gode papir var så stor, at hun tillod sig at tage tiden til det.

10 Senere i 1917 byggedes Johannes store værksted og i forbindelse hermed stue/atelier og drivhus til Alhed. Det blev hendes helt egen celle til privatliv, musicerende på klaver, dyrkelse af de skønneste blomster og selvfølgelig til en helt anden og bedre prioritering af maleriet. Udstillingsmæssigt var det som nævnt meget svært for kvinderne at blive repræsenteret. I perioden udstillede Alhed fem gange på Charlottenborgs Forårsudstilling. Da Fåborg museum åbnede i 1910 følte de kvindelige fynske kunstnere sig stødte og forbigåede. De blev dog, mest på foranledning af Johannes Larsen, repræsenteret i udstillingen ved åbningen om end yderst sparsomt Alhed med et billede. To af mændene i bestyrelsen fik ført til protokols, at de direkte stemte imod antagelsen af de tre kvindelige kunstneres værker - de fandt dem malplacerede. I 1912 og 1922 udstiller Alhed Larsen på Den Frie Udstilling i København sammen med andre kvindelige kunstnere. I 1922 arrangerer hun sin første separatudstilling i Fyns forsamlingshus i Odense. Alhed har problemer med hjertet og op til sin død allerede i august 1927, kun 55 år gammel, tilbringer hun megen tid i Sverige på Båxhult, Larsen-familiens skovgård. Hun fornemmer at skovklimaet har en gunstig indflydelse på helbredet og hun er fyldt med inspiration og maleglæde når hun er der. Efter Alheds død medtager Johannes Larsen sin hustrus værker på en række af sine større udstillinger. På Johannes Larsens retrospektive udstilling på Charlottenborg i februar 1929 medtager han således syv af Alheds malerier fra Båxhult i Småland april/maj Da det nystiftede Kerteminde Museum åbner i 1937, forærer han en række af hendes billeder - de første seks numre i museets kunstprotokol er af hende! Han repræsenterer også sin afdøde elskede på Den Frie Udstilling i I dag kan Alhed Larsens billeder ses på Johannes Larsen Museet i Kerteminde og på Fåborg Museum.

11 Erikshåb, Alhed Larsen, Johannes Larsen museet Levkøjer, Alhed Larsen, 1903, Johannes Larsen Museet

12 Blomster i et vindue, Alhed Larsen, 1914 Faaborg Museum Levkøjer i et zwiebelglas, Alhed Larsen, Johannes Larsen Museet

13 Cineraria i et vindue, Alhed Larsen, malet i Båxhult, 1927 Johannes Larsen Museet Bøgeløv i et vindue, Alhed Larsen, malet i Båxhult, 1927 Johannes Larsen Museet

14 OPGAVE 1 om Alhed Larsen: - Betragt billederne, der er opsat kronologisk og vælg ét du vil analysere. (evt. skriftligt). En analyse kan indeholde: a) En billedbeskrivelse - hvad ser du? b) Billedets form. Beskriv: Komposition: opbygning, perspektiv, for mellem - og baggrund. Linier - er de stramme/løse? Farver - er de realistiske, er der fin / bred penselføring? Hvordan er lys/skyggeforhold? Hvordan falder lyset? c)tolkning. Hvad kan du udlede af billedets motiv, form og indhold? Hvad siger billedet om kunstneren? Hvilken stil er billedet malet i? Er billedet et led i kunstnerens udvikling - hvilken og hvorhen sammenholdt med stil? Beskriv den tid og de kunstneriske strømninger, der er på maleriets tilblivelsestidspunkt. OPGAVE 2 om Alhed Larsen: Sammenlign de her viste billeder, og giv en analytisk beskrivelse af Alheds kunstneriske udvikling. På hvilke tidspunkter rammer hun en ny stil, og hvordan er den i overensstemmelse med de kunstneriske strømninger i starten af 1900-tallet? (Undersøg selv hvilke tendenser, der var i kunsten dengang). OPGAVE 3 om Alhed Larsen: Lav i pastelkridt en hurtig skitse på minutter af en blomsterbuket på et stort 60x50cm ark papir - gerne brunt indpakningspapir eller lign. (Jævnfør Blomster i vase.)

15 CHRISTINE SWANE (født Larsen) Portræt af Christine Larsen,1900 Fritz Syberg Christine bliver født 29. maj i 1876 som nummer fem af købmandsparret Larsens børn i Kerteminde. Den ældste fra 1867 er Johannes Larsen. Hun vokser op i en stor familie i et trygt, velhavende, dynamisk og foretagsomt hjem. Der holdes Politiken i Langegade, og forældrene er aktive ved dannelsen af valgmenigheden i Kerteminde. Hun inspireres tidligt af storebror Johannes og hans venner. Hun ser Alhed og Anna som forbilleder og begynder sin uddannelse i Svanninge hos Fritz Syberg. Siden kommer hun på Kunstakademiet (Kunstskolen for Kvinder) i København og får sidst undervisning hos J.F. Willumsen i årene

16 Begonie i potte fra 1896, Johannes Larsen Museet I årene bor hun hos familien, arbejder med maleriet og tager vare på sit helbred, der ikke altid er i top. I 1907 debuterer hun på Charlottenborgs Forårsudstilling og i 1908 på Kunstnernes Efterårsudstilling.

17 Voksende levkøjer og gyldenlak, fra 1906, Johannes Larsen Museet Ved Fåborg Museums indvielse i juni 1910 møder Christine maleren Sigurd Swane, og i november bliver de gift. Hun er 34 år, han 31. Samme år i henholdsvis maj og september dør hendes forældre. Portræt af kunstnerens far og mor fra 1907 Kunstnerparret flytter til København, tager på rejser, maler og udstiller. Sønnen Lars fødes i I 1914 separeres parret imidlertid, og Christine og Lars tager til Kerteminde. Efter en mislykket forsoningsperiode træder skilsmissen i kraft i Birgit Bjerre skriver i sin bog Christine Swane. Kvindelig maler i mændenes verden s. 41: Det var ikke overraskende at ægteskabet måtte forlise: En forskellig opfattelse af hvilken frihed man kunne have i et ægteskab og frustrationerne over husarbejdets og børnepasningens krav i forhold til mulighederne for at male.. og s. 45: De havde begge lidt under det anspændte forhold og Christine reagerede

18 med sygelighed. To stærke, selvstændige, temperaments- og talentfulde mennesker levede herefter hver for sig, men fortsatte dog med at udstille sammen. Ægteskabet havde givet Christine foruden en søn tilknytning til København, hvor hun blev, og en udvikling som kunstner i moderne retning samtidig med en udvikling som menneske. Opstilling med tulipaner og blå flaske fra 1919, Brundlund Slot Nu står Christine Swane som 44-årig i 1920 som alenemor og malende dame. Årene frem til 1927 er præget af sygdom med indlæggelse, tovtrækkeri med Sigurd Swane omkring sønnen Lars opdragelse og skolegang, men også præget af udstillinger og opnåelse af forskellige legater. I 1923 modtager hun undervisning på Giersings Malerskole. Trods en vanskelig økonomisk og psykisk situation klarer Christine sig igennem, hun har lejere, lidt børnepenge og salg af malerier. Lange sommerferier holder hun og sønnen i Kerteminde hos brorens familie på Møllebakken. Maleriet i disse år var sparsomt. I 1926 og 1927 sker afgørende ændringer i Christines liv. Hun begynder sin keramiske produktion, og hendes søster Marie Larsen flytter ind hos hende som husbestyrerinde. Christine kan nu hellige sig kunsten. Økonomien er stadig anstrengt i årene frem, de klarer sig ved brødrenes hjælp, af lejeindtægter, salg af skåle, fade, krukker og hele kakkelborde, og Marie tjener lidt ved at forhandle te. Ved at bo i et sommerhus bygget af bl.a. sønnen Lars og leje lejligheden på Falkoner Alle ud somrene over, holdes skindet på næsen.

19 Skål med hjortemotiv Sådan går årene op til midten af 1930 erne, hvor Christines intense arbejde med at udvikle sin stil som maler og keramiker bærer frugt. Hun udstiller og sælger noget, bl.a. for første gang til "Ny Carlsbergfonden". I 1935 er der overskud til, at hun lader bygge et hus i ren funkisstil i Birkerød. Det er æblegrønt og med drivhus, og dette blå/grønne univers må have inspireret til disse års farve og motivvalg. Opstilling med planter fra 1938 side 86 i Birgit Bjerre Hun er nu anerkendt, og i 1936 som 60-årig bliver hun første kvindelige medlem af

20 kunstnersammenslutningen Grønningen. I 1938 får hun det store "Tagea Brandts Rejselegat", som hun bruger sammen med sønnen Lars til en rejse til kerneområderne for den europæiske kunst. Fiskerihavn med både ved ebbe, Bretagne fra 1938 Hun ophører med keramikken i midten af 1940érne, men maleriet udvikler sig og afklares. Hun kommer på finansloven og får af "Ny Carlsbergfonden" opgaven at udføre en vægmosaik til Damsøbadet (en svømmehal), som hun færdiggør i Marie dør i 1954, og Christine flytter til sin søn og svigerdatter i Farum. Her bor hun til sin død som 83-årig, 16. august 1960, dagen efter sit eneste barnebarns fødsel. Birgit Bjerre skriver (s.124): "Et liv var til ende. Et liv som kvinde og som maler. De to sider af Christine Swanes liv spandt sig ind i hinanden og definerede hendes skæbne. Hun var dybt forbunden med sin familie...tilsammen dannede de et netværk, der gjorde hendes liv som maler muligt, men som også gjorde, at hun ikke fik udviklet evnen til at stå alene. "Ene men stærk" kunne ikke komme på tale." Christine Swanes arbejder kan ses på Statens Museum for Kunst og på kunstmuseer i hele landet, primært på Johannes Larsen Museet og på Faaborg Museum.

21 Udsigt udover Kattegat, Vendsyssel fra 1959 OPGAVE 1 om Christine Swane: - Betragt billederne i teksten og giv en analytisk beskrivelse af Christine Swanes kunstneriske udvikling og stile gennem hendes liv. OPGAVE 2 om Christine Swane: - Find viden om kubisme, beskriv denne kunstretning og argumenter for Christine Swanes placering i den. Sammenlign evt. med en anden kendt kvindelig kunstner fra den tid; Franciska Clausen. OPGAVE 3: - Forsk i Marie Larsens liv i Birgits Bjerres bog om Christine Swane og Erland Porsmoses bog om Johannes Larsen. (Se litteraturlisten). Skriv en lille biografi om hende og gør dig nogle overvejelser over ugifte kvinders liv og lod i starten af 1900-tallet.

22 ANNA SYBERG (født Hansen) Anna, portræt udført af Fritz Syberg, 1896 Anna Syberg blev født den 7. januar 1870 i Faaborg som datter af malermester Syrak Hansen, en af byens store håndværkere og kulturpersonligheder. Hendes bror, Peter Hansen var en af Fynbomalerne. I hjemmet dyrkedes foruden billedkunsten også musik og sang, som tiden foreskrev for unge pigers dannelse. Anna havde en smuk sangstemme og var en habil klaverspiller. Udover det modtog hun undervisning i maleri af sin far. I hjemmet var det sådan, at også pigerne skulle have en uddannelse, og Anna var på Teknisk skole i Faaborg Derefter tog hun sammen med Alhed Warberg til København for at få undervisning hos maleren Karl Jensen og hos billedhuggeren Ludvig Brandstrup. Efter et års tid tog hun hjem til Faaborg igen og blev Sct. Hans aften 1890 forlovet med Fritz Syberg. Han blev uddannet som malersvend hos Syrak Hansen og var elev på Zartmanns Skole sammen med Annas bror Peter.

23 Roser og nelliker fra 1888, Faaborg museum Annas mor dør i slutningen af 1890 og Anna føler sig ansvarlig for husholdningen i farens hus. Hun forsøger på at komme til at arbejde på de store porcelænsfabrikker i København, men bliver hjemme et stykke tid endnu. Det lykkes at komme ind på Den Kongelige Porcelænsfabrik i foråret 1892, så hun forlader "Mesterhuset og tager til København, i øvrigt igen sammen med Alhed. Den Kongelige ser hurtigt hendes talent for blomsterdekorering, så hun bliver brugt til dekorering af viol- og krysantemumstellet. Hun må faktisk nedtone sin dygtighed for at de andre malere kan følge med! Hun lever sit "hovedstadsliv" med at være optaget af sit arbejde på Porcelainsfabrikken, med samvær med venner, med sin musik og sang og ikke mindst en følgen med i udstillingslivet. I denne tid er der livlig brevkontakt med Fritz Syberg, hendes forlovede, og Anna længes efter at blive gift. Da Fritz får solgt billedet Foråret beslutter de, at deres bryllup skal stå den 24. april Anna er lykkelig og detailplanlægger. Hun er en viljestærk, optimistisk, velbegavet ung kvinde trods en lurende mavesygdom. Hun laver sit første forsøg i akvarel i dette år. Hyacinter 1894, Faaborg Museum

24 De bosætter sig efter brylluppet i Svanninge og tager samme sommer til Berlin for at tjene hurtige penge (Fritz var jo malersvend). Det var vanskeligere end forventet at få arbejde, så de vender hjem uden økonomisk overskud, men med det første barn i vente. Et stille, økonomisk fattigt liv på landet begynder og går sin gang. Det må have været en stor omvæltning for Anna efter de livlige år med vennerne i København. Hun fik løbende børn - i alt syv. Fritz Syberg skriver til en god ven efter hendes død og husker tilbage til den tid: Jeg følte en Art Samvittighedsnag over at se hende leve sit Liv i lutter Smaapylren om Ungerne. Kunne også mærke at vor Ensomhed trykkede hende. Vor Fattigdom var den samme og jeg havde ingen anden udvej af Miseren end prøve igen at faa hendes Interesse for Kunstvirksomhed vakt. Jeg brugte akkurat samme middel som før, stillede hende op foran en stor smuk Chrysanthemum, der stod foran vort Vindue. Hun gik til den med megen Angst men Miraklet skete denne gang, hun følte sig frigjort i Arbejdet, følte hun kom i Kontakt med vi andre... Interiør med kunstnerens hustru ved tegnebrættet, 1904 Fritz Syberg. Interiør med chrysantemum, 1905 Anna Syberg

25 Trods sin usikkerhed fortsætter hun sit dejlige blomstermaleri enten på grund af Fritz opfordring eller fordi hun ikke kan lade være, samtidig med husholdning, børnefødsler og modelsidning for sin mand- det siges, at hun er model på over 200 af hans billeder. Historien om en Moder, tuschtegning af Fritz Syberg, I 1898 udstiller Anna Syberg for første gang på Charlottenborgs Forårsudstilling og sælger to akvareller til Grosserer Hirschsprung. Derefter udstiller hun her hvert år til 1910 og i På Kunstnernes Efterårsudstilling er hun repræsenteret i 1909 og i 1913, ligesom hun er med blandt deltagerne på 6 kvindelige Kunstnere på Den frie Udstilling" i Fritz og Anna fordeler børnepasning og husholdning i Svanninge og udstillingsarbejdet i København mellem sig, eller de er sammen om udstillingsarbejdet og overlader børnene til hushjælpen. Flittig brevskrivning mellem ægtefællerne orienterer om, hvad der sker hjemme og ude. Anna får lejlighed til og bliver optaget af i København at tegne og male eksotiske vækster i storbyens væksthuse som Botanisk Have og Rosenborg Have.

26 Kaktus fra Botanisk Haves Drivhus fra 1908, Faaborg Museum I 1902 har Syberg solgt så godt, at de er i stand til at erhverve sig en gammel gård Pilegården med en vidunderlig bondehave i Kærby ved Kerteminde. Han har opdaget stedet på en af sine traveture med Johannes Larsen i Kertemindeegnen. Så samme år som Johannes og Alhed flytter ind på Møllebakken bosætter Sybergfamilien sig knap ½ km derfra. Sommermånederne tilbringes i nogle sommerhytter på Fyns Hoved, faktisk bare nogle store kasser med køjer i. Akvarel Sommerhytterne Korshavn Fritz Syberg

27 Johannes V. Jensen, der kom både på Møllebakken og på Pilegården beskrev det således: Sybergs boede oppe ved Fyens Hoved på selve Stranden som en stenalderfamilie, i to transportable kasser, ikke større end Badehuse, de og en Rudel hvidhovede Børn, kom op af Vandet til Maaltiderne og forsvandt i den sommerlige Fjord igen bliver et godt år økonomisk set for Syberg-familien. Konservesfabrikanten Mads Rasmussen fra Fåborg ønsker at etablere et museum for den fynske malerkunst og her spiller "Fynbomalerne", Fritz Syberg, Peter Hansen og Johannes Larsen en stor rolle. De er med i forberedelserne til museet og ikke mindst i antagelse af malerier. Her var mulighed for at skabe en fin afrundet udstilling fra starten. Det viser sig at komiteen til anskaffelser ikke agter at repræsentere de fynske kvindelige malere jævnfør følgende uddrag af protokol: "...Ved forhandlingerne ønskede Peter Hansen og Birkholm ført til protokols, at de stemte imod Antagelsen af fru A. Larsen og Frk. Christine Larsens Arbejder. Peter Hansen desuden imod Fru Syberg..." Helt åbent giver Peter Hansen senere sin mening tilkende om, at han mener, at de kvindelige kunstnere ingen mening har for dansk kunst, og Anna Syberg farer i blækhuset: (8. maj 1910)"...Tak fordi du har sørget for mine billeder til Faaborg museet. Du er meget samvittighedsfuld overfor os stakkels fruentimmer..." At Annas billeder senere kommer til at fylde et helt rum i museet har vel hverken hun eller han drømt om! Salget til museet giver Syberg-familien kr., hvilket svarer til ti gange årslønnen for en håndværker, og det betyder at de kan realisere en drøm om at tilbringe en tid i Italien. Det bliver for Annas vedkommende til tre år i varmen, hvor hun stortrives. Sydens sol, de klare farver og maleriske motiver inspirerer hende i nærmest impressionistisk grad, og hun er vældig produktiv - selvfølgelig ved siden af husholdningen - der er seks børn med! Kurv med løg og granatæbler på et tæppe Faaborg museum

28 I maj 1913 vender familien hjem til Pilegården igen. De to ældste børn, på 16 og 18 år, får lov at cykle hjem gennem Europa - vel et udtryk for Fritz og Annas frisind og tillid til deres børn, og usædvanligt for tiden. Indkøbskomiteen fra Faaborg Museum køber for kr. af Fritz fra Pisa-tiden, men intet af Anna. Vel hjemme føder Anna sit sidste barn, maler og sidder model for Fritz. Efterårsudstillingen 1913 bliver den sidste udstilling, Anna deltager i i live. Hun har galdesten og må opereres i København. I et brev fra sygesengen skriver hun 27.juni 1913 til Fritz: "...Hils alle de søde unger, Gud ved om jeg ser dem mere Kys Din Anna." Noget slår fejl ved operationen og hun dør uventet den 4. juli Anna Syberg bliver først rigtig anerkendt efter sin død. I 1915 holder Kunstforeningen en retrospektiv udstilling med 64 af hendes arbejder, hvoraf Faaborg Museum køber 16. I 1920 vises hendes billeder i "Den frie Udstillingsbygning" i forbindelse med en retrospektiv udstilling af kvindelige kunstneres arbejder afholdt af Kvindelige Kunstneres Samfund. Forståelsen for hendes fine kunst er siden vokset med to særudstillinger i 1984 og i 1994 på Faaborg Museum. Desuden har hun fået en fremtrædende plads på selve museet. Johannes V. Jensen skrev efter hendes død: "...Anna Syberg var et af de hårdeste og følsomste mennesker jeg har kendt, en kriger og en veninde, moder, kunstner og vild kvinde...". Druer i et drivhus 1903, akvarel. Faaborg Museum OPGAVE 1 om Anna Syberg: Betragt billeder af Anna Syberg og redegør for hendes brug af akvarelfarverne og

29 hendes teknik. Ekstra vinkel: sammenlign hendes blomsterbilleder med Alheds og Christines. OPGAVE 2 om Anna Syberg: Find i litteraturen (se listen bagerst) forklaringer på, hvorfor Annas bror Peter Hansen har malet hendes stol tom på det store maleri af indvielsen af Faaborg Museum. OPGAVE 3 om Anna Syberg: På Johannes Larsen Museet findes en akvarel i rum 17 af Anna. Beskriv det og sammenlign det med andre af hendes billeder. Hvorfor er det atypisk? OPGAVE 4 om Anna Syberg: Find ud af hvad der videre skete med Anna og Fritz Sybergs børn lige efter hendes død og senere. SAMLET OPGAVE OM DE KVINDELIGE KUNSTNERE: Skriv en opgave efter projektmetoden om emnet med historisk og kvindepolitisk perspektiv, evt. med titlen: " HVILKE VANSKELIGHEDER VAR DER FORBUNDET MED KVINDELIGE KUNSTNERES UDFOLDELSE I DET TYVENDE ÅRHUNDREDE. EN DISKUSSION AF HVILKE VILKÅR OG BETINGELSER DE LEVEDE UNDER OG HVAD DER SKULLE TIL FOR AT DE KUNNE OPNÅ ANERKENDELSE." Kirsten Valeur LITTERATURLISTE - Erland Porsmose: "Johannes Larsen. Menneske, kunstner og naturoplever", Gyldendal, Et besøg på Møllebakken. Vejledning til Johannes Larsen Museet. Johannes Larsen Museet, 2002 "Tre Swaner. Christine, Sigurd og Lars på Møllebakken", Johannes Larsen Museet, Birgit Bjerre: "Christine Swane. Kvindelig maler i mændenes verden", Johannes Larsen Museet, Lise Funder: "Anna Syberg", Faaborg museum, 1994.

30 - Faaborg Museum: "Faaborg Museum ". "Blomster", Jane Schul og Susanne Thestrup Truelsen Kirsten Work Rasmussen: "Alhed Larsen", Johannes Larsen Museet, Ane Talbot: "Johannes Larsens hjem", Gyldendal, Eske K. Matiesen: "De Kvindelige Fynbomalere", 1980, Tranegården, Hellerup - Karin Meisl: "Bondemaler og baron. Fritz Sybergs liv og billedverden", Karin Meisl, Johannes Larsen Museet, Ole Villadsen: "Fynboerne. de fynske kunstnere og de andre", Gyldendal, 1996 Forslag til aktivitet i forbindelse med et besøg til Johannes Larsen Museet for at se udstillingen DU DANSKE SOMMER, 25 maj 28 sept Venner for 100 år siden! at male ord og skrive billeder Johannes og Alhed Larsen havde mange gode venner, der besøgte dem på Møllebakken hver sommer. Nogle af deres venner var gode til at male og tegne og andre skrev digte og spændende historier. For 100 år siden blev malerne Peter Hansen, Fritz Syberg og Johannes Larsen og digterne Johannes V. Jensen, Jeppe Åkjær og Thøger Larsen venner for livet de forsvarede hinanden mod dem, der var imod dem og de fik ideer til at skrive og male fra hinandens billeder og bøger. Fx skrev Johannes V. Jensen digtet Ved Frokosten i 1906, efter han havde set Fritz Sybergs billede, der også hedder Ved Frokosten. Blev han sulten af at se de gode æggemadder? Eller blev han også mindet om den bedste sommer(ferie) han havde haft? Når I besøger Johannes Larsen Museet, skal I samarbejde, som vennerne på Møllebakken gjorde for 100 år siden. I skal tage de gamle digteres ord (digte) og gøre dem til jeres egne malerier.

31 Ved Frokosten Fritz Syberg Nu har jeg det godt. Der staar fire blomstrende Stykker Smørrebrød for mig. Først spiser jeg et med Æg og Sild / O Anelsen om Svovlbrinte og om Jodlugt fra Havets Tangskove! Derpaa sætter jeg Tand i et ungt og skært Stykke med Steg, og her fordyber det Smagen, at jeg tier. Johannes V. Jensen, 1906 Før museumsbesøget ville det være oplagt at lade eleverne skrive et digt til deres madpakke, med fin illustration til! (Det må selvfølgelig være et ønskemadpakke eller noget over i det groteske ) Et andet forslag går ud på, at eleverne kunne illustrere de nedenstående vers, som er meget billeddannende. De er fyldt med aktive ord og stemninger. Billederne kunne være figurative eller nærmest abstrakte, stemningsbilleder. Hvordan tegner man en eng, der ånder? Med krøllede streger over nogle blandede farver, der kunne måske ligne en tåget eng. Et prustende trold til gengæld kunne man godt vise i al sin pragt Udpluk fra Rugens Sange af Jeppe Åkjær Nu er Blæsten så skrigende, skjærende kold, og den hviner som Sav, og den pruster som Trold, og den hvister med Sandet og slænger med Grus og holder det argeste hus. (Vinterrugen, vers 2, fra Rugens sange ). Der går Strimer af hvidt over Himlen mod Nord, Engene aander, og Duggbadet frisker; Vindene gaar tyssende hen over Jord,

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning?

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? 1 Indhold Hvor dygtig skal eleven være for at kunne læse og forstå en længere tekst? Hvordan sikrer vi, at eleven forstår

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø. Omslag og design: LS2

LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø. Omslag og design: LS2 LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø Omslag og design: LS2 Smertefri /LS Når solen varmer, så man bliver helt afslappet Når man dufter blomsterne i haven Og smager det nyplukkede frugt Imens fuglene

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land Maleren Jørgen Hinke Gennem by over land BEGYNDELSEN... 4 MALERLIVET Bakken... Inspiration... Min bedste handel... 2.sortering... Landskabet... Pastelkridtet... Vilhelmsgave... Rejserne... Ægypten... Pastel

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 Randi Kajberg Jeanne Anthonisen Jette Mørup 1 0. januar - 8. februar 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 03. maj 2012. Uge 19, torsdag 10. maj 2012 10/05/2012 14:35. 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 03. maj 2012. Uge 19, torsdag 10. maj 2012 10/05/2012 14:35. 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode Side 1 Uge 19, torsdag 10. maj 2012 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode Mange drømmer om deres eget drivhus, hvor de kan trodse det kølige danske klima og pusle med planter eller nyde en kop kaffe - fra

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere