Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler."

Transkript

1 De kvindelige fynbomalere JOHANNES LARSEN MUSEET Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. Til Læreren: Kan bruges både før og efter besøg på museet. Oplæggene kan bruges samlet eller blot koncentreret om en af kunstnerne, pluk de opgaver ud, der passer lige til dig, dine faglige mål og dine elever. INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Alhed Larsen Christine Swane Anna Syberg Litteraturliste Emnet "TRE KVINDELIGE KUNSTNERE med tilknytning til Johannes Larsen Museet, DERES KUNST, VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDFOLDELSE I DET TYVENDE ÅRHUNDREDE": Oplæggene omhandler følgende tre kunstnere, som var nære veninder, og som alle tre havde tilknytning til Møllebakken og Fynbomalerne:

2 Alhed Larsen Alhed i lys rød kjole, malet af Johannes Larsen 1910

3 Christine (Larsen) Swane

4 Anna Syberg Anna, malet af Fritz Syberg, 1896 INTRODUKTION: Tiden , vi her beskæftiger os med, er en tid med voldsomme forandringer i det danske samfund. Danmark går fra at være et landbrugsland til et højteknologisk industrisamfund. To verdenskrige og depressionen i trediverne gennemleves, levevilkårene for menneskene udvikles på godt og ondt, velstanden øges og på kvindesiden bliver der ikke mindst kæmpet for valgret, ligestilling, uddannelse og arbejde. At være udøvende kvindelig kunstner i den tid har ikke været ligetil, men har kostet. I begyndelsen af perioden gjaldt det for døtrene i det højere borgerskab om at tage sig ud, at kunne konversere, musicere, synge og male blomsterbilleder, og i de lavere lag at kunne føre en husholdning - alt med henblik på at blive gift og føde børn og blive en god hustru og husmoder. En profession for en kvinde var kun nødvendig, hvis hun skulle forblive ugift eller på anden måde blive alene. At bryde med dette mønster krævede mod, selvstændighed, stædighed og en vis accept fra omgivelserne. De tre kunstnere, vi her skal beskæftige os med, kom alle fra hjem med gode trygge kår. Der var udøvende kunstnere blandt de mandlige familiemedlemmer, i hjemmene var man rimeligt fritænkende, og de unge døtre greb tidsånden og gik f.eks. i byen uden handsker på og cyklede! Men derfra og til anerkendelse som udøvende,

5 udstillende kunstnere samtidig med ægte- og moderskab skulle blive en livslang proces og kamp, hvilket disse undervisningsoplæg gerne skulle pege på. Før 1875 var uddannelsesmulighederne for kvindelige kunstnere begrænset til privatundervisning hos enkelte kunstnere eller på private maleskoler for kvinder. En af de mest anerkendte indenfor dette felt var Wilhelm Kyhns tegneskole, hvor bl.a. Anna Ancher (Skagensmaler) modtog undervisning i årene I 1876 åbnede arkitekten Vilhelm Klein og hans kone Charlotte Klein en tegneskole for kvinder, som fik stor søgning. Der var ikke mulighed for, at kvinder kunne få adgang til Kunstakademiet før 1888, hvor de blev undervist adskilt fra de mandlige kunstnere indtil På De frie Kunstskoler, som fra 1885 blev ledet af Kristian Zahrtmann, og hvor bl.a. de tre Fynbomalere Johannes Larsen (Christines bror og Alheds senere mand), Fritz Syberg (Annas senere mand) og Peter Hansen (Annas bror) modtog undervisning, ville ikke modtage kvindelige elever. Zahrtmann havde ikke den store tiltro til kvindelige kunstneres evner. Han mente bl.a., at når kvinder deltog i selskabslivet, blev samtaleniveauet forringet! De tre kvindelige malere og veninder fra Fyn, Alhed, Christine og Anna var på sin vis privilegerede, da det som nævnt i deres opvækst og miljø var naturligt at beskæftige sig med kunst, idet de både var i familie med kunstnere eller havde kunstnere som venner, og pigerne måtte gerne uddanne sig. Trods disse forhold var deres kunstneriske veje og temperamenter dog forskellige, ikke uden besværligheder og begrænsninger, men også med gennembrud, anerkendelse og tilfredsstillelse, hvilket kan læses i nedenstående små biografier. OPGAVE 1: Skriv om kvindeliv erne. Søg selv oplysninger på bibliotek, Internet, i lokalarkiver, i film, litteratur (se bl.a. litteraturlisten bagerst i dette materiale), m.m.. Emner kunne være: Pigeopdragelse. Uddannelse. Moderskab. Kvinde under krigene. Herskab og tjenestefolk. Kvinders stemmeret. Kampen for ligestilling. Kvinder på arbejdsmarkedet. Kvinder i den teknologiske udvikling. Ægteskabslovens modernisering i 1920érne. Her følger en lille biografi og opgaver omkring hver enkelt kunstner:

6 ALHED LARSEN (født Warberg) Alhed i vinterhaven ca Alhed blev født i 1872 som nummer to i en søskendeflok på i alt otte. De boede i Heden sogn på Sydfyn i en godsforvalterbolig med tjenestefolk, med nogen disciplin og streng struktur, men også med hyggestunder som oplæsning om aftenen og et vis mål frisind. Warberg-pigerne, der var 7!!, betegnes som glade og frimodige og det fortælles, at de forargede borgerskabet ved at køre på cykel og gå uden handsker i Fåborgs gader. Allerede som 13-årig blev Alhed præsenteret for den senere Fynbomaler Fritz Syberg, som skulle undervise pigerne i brugen af pensler, farver og lærreder, og Alheds kunstneriske færdigheder blev vakt. Gennem Fritz Syberg kom hun i berøring med Johannes Larsen og Peter Hansen samt deres søstre, og livslange venskaber opstod. Alhed tog i 1890 som 18-årig til København, hvor hun fik tegneundervisning af sin onkel, kunstneren Ludvig Brandstrup. Hun fik arbejde på Den Kgl. Porcelænsfabrik, hvor også Anna Hansen (senere Syberg) arbejdede. Efter tre år der, tog Alhed med sin onkel og tante til Italien, hvor hun blev yderligere bekræftet i at blive maler. På forårsudstillingen på Charlottenborg i København i 1889 udspiller sig en lille sød historie: Idet Johannes Larsen betragter en buste af Alhed lavet af Ludvig

7 Brandstrup, går hun netop forbi, og Johannes Larsen får her virkelig øjnene op for hende og forelsker sig. (Busten findes i stuen i villaen på Johannes Larsen Museet og på Larsen-familiens gravsted på Kerteminde kirkegaard). Efter et 6-7 års bekendtskab munder forholdet ud i forlovelse, og i 1898 bliver de gift. Alhed Warberg, bronze, af Ludvig Brandstrup, 1888 På bryllupsrejsen, der går til Italien, viser Alhed Johannes nogle af de steder, hun tidlligere har besøgt. Alhed beslutter sig for ikke kun at være malerkone for Johannes Larsen. Hun arbejder alvorligt på maleriet her efter giftermålet, hvor de dog bor hver for sig - Johannes må tjene penge i København, og Alhed bor hos forældrene. Alhed føder her parrets ældste søn (Jeppe Andreas kaldet Puf ) den 12.maj 1899, og to måneder efter er hun igen i gang med maleriet, et floksblomstermotiv, som hun ikke bliver færdig med, da den lille kræver hende - selvfølgelig.

8 En kunstnerfamilie 1899 af Fritz Syberg Trods kneben tid griber Alhed dog altid penslen og fanger et motiv, støttet af Johannes, hvilket en pennetegning af Fritz Syberg fra en sensommertur til Sverige med vennerne vidner om. Johannes får solgt fugleakvareller fra udstillingen på Den Frie i København, og de flytter alle tre i en lille lejlighed i Kerteminde i maj I oktober året efter får den lille familie mulighed for at flytte ind i Lille Kærbyhus, der ligger ved Svanemøllen på Møllebakken i udkanten af Kerteminde. Dengang var det i Johannes fars eje. Alhed med barnevogn, Johannes Larsen, februar 1901 føder Alhed parrets anden søn (kaldet Lysse ), og Johannes markerer fødslen ved samme dag at gå over og tage det første spadestik til parrets

9 drømmehjem, hvortil der allerede forelå tegninger, på Møllebakken i Kerteminde. Huset blev bygget, og stedet udviklede sig til foruden at være arbejdssted for to kunstnere også et gæstfrit samlingssted, hvor nogle af tidens kulturpersonligheder, kunstnere, arkitekter og forfattere ofte var gæster. Alheds liv var fyldt op med styring af husholdningen, hendes to drenge og deres undervisning, pasning af have og dyrehold og af at være Johannes kunstneriske assistent. Hun hjalp ham med trykning af de mange grafiske arbejder fra hans hånd og med at få dem solgt. Hun bryggede øl og vaskede tøj og var tillige en varm og livfuld værtinde. En datter af hendes søster Ellen, Grete Jungsted, fortæller: Alhed var som et bankende hjerte i husets store krop. Det var bare festligt at hjælpe hende med rengøring og andet arbejde. Så kunne hun pludselig blive distræt ved synet af blomsterne i vinterhaven, så vidste jeg, at hun om lidt ville gå i gang med at male et billede. Blomster i vase, Alhed Larsen Trods den knebne tid var hun fortløbende i gang med maleriet; den ovenstående pastel er en hastig skitse uden detaljer, på brunt indpakningspapir. Det kunne tyde på at trangen til at forevige de smukke blomster og gøre brug af det gode papir var så stor, at hun tillod sig at tage tiden til det.

10 Senere i 1917 byggedes Johannes store værksted og i forbindelse hermed stue/atelier og drivhus til Alhed. Det blev hendes helt egen celle til privatliv, musicerende på klaver, dyrkelse af de skønneste blomster og selvfølgelig til en helt anden og bedre prioritering af maleriet. Udstillingsmæssigt var det som nævnt meget svært for kvinderne at blive repræsenteret. I perioden udstillede Alhed fem gange på Charlottenborgs Forårsudstilling. Da Fåborg museum åbnede i 1910 følte de kvindelige fynske kunstnere sig stødte og forbigåede. De blev dog, mest på foranledning af Johannes Larsen, repræsenteret i udstillingen ved åbningen om end yderst sparsomt Alhed med et billede. To af mændene i bestyrelsen fik ført til protokols, at de direkte stemte imod antagelsen af de tre kvindelige kunstneres værker - de fandt dem malplacerede. I 1912 og 1922 udstiller Alhed Larsen på Den Frie Udstilling i København sammen med andre kvindelige kunstnere. I 1922 arrangerer hun sin første separatudstilling i Fyns forsamlingshus i Odense. Alhed har problemer med hjertet og op til sin død allerede i august 1927, kun 55 år gammel, tilbringer hun megen tid i Sverige på Båxhult, Larsen-familiens skovgård. Hun fornemmer at skovklimaet har en gunstig indflydelse på helbredet og hun er fyldt med inspiration og maleglæde når hun er der. Efter Alheds død medtager Johannes Larsen sin hustrus værker på en række af sine større udstillinger. På Johannes Larsens retrospektive udstilling på Charlottenborg i februar 1929 medtager han således syv af Alheds malerier fra Båxhult i Småland april/maj Da det nystiftede Kerteminde Museum åbner i 1937, forærer han en række af hendes billeder - de første seks numre i museets kunstprotokol er af hende! Han repræsenterer også sin afdøde elskede på Den Frie Udstilling i I dag kan Alhed Larsens billeder ses på Johannes Larsen Museet i Kerteminde og på Fåborg Museum.

11 Erikshåb, Alhed Larsen, Johannes Larsen museet Levkøjer, Alhed Larsen, 1903, Johannes Larsen Museet

12 Blomster i et vindue, Alhed Larsen, 1914 Faaborg Museum Levkøjer i et zwiebelglas, Alhed Larsen, Johannes Larsen Museet

13 Cineraria i et vindue, Alhed Larsen, malet i Båxhult, 1927 Johannes Larsen Museet Bøgeløv i et vindue, Alhed Larsen, malet i Båxhult, 1927 Johannes Larsen Museet

14 OPGAVE 1 om Alhed Larsen: - Betragt billederne, der er opsat kronologisk og vælg ét du vil analysere. (evt. skriftligt). En analyse kan indeholde: a) En billedbeskrivelse - hvad ser du? b) Billedets form. Beskriv: Komposition: opbygning, perspektiv, for mellem - og baggrund. Linier - er de stramme/løse? Farver - er de realistiske, er der fin / bred penselføring? Hvordan er lys/skyggeforhold? Hvordan falder lyset? c)tolkning. Hvad kan du udlede af billedets motiv, form og indhold? Hvad siger billedet om kunstneren? Hvilken stil er billedet malet i? Er billedet et led i kunstnerens udvikling - hvilken og hvorhen sammenholdt med stil? Beskriv den tid og de kunstneriske strømninger, der er på maleriets tilblivelsestidspunkt. OPGAVE 2 om Alhed Larsen: Sammenlign de her viste billeder, og giv en analytisk beskrivelse af Alheds kunstneriske udvikling. På hvilke tidspunkter rammer hun en ny stil, og hvordan er den i overensstemmelse med de kunstneriske strømninger i starten af 1900-tallet? (Undersøg selv hvilke tendenser, der var i kunsten dengang). OPGAVE 3 om Alhed Larsen: Lav i pastelkridt en hurtig skitse på minutter af en blomsterbuket på et stort 60x50cm ark papir - gerne brunt indpakningspapir eller lign. (Jævnfør Blomster i vase.)

15 CHRISTINE SWANE (født Larsen) Portræt af Christine Larsen,1900 Fritz Syberg Christine bliver født 29. maj i 1876 som nummer fem af købmandsparret Larsens børn i Kerteminde. Den ældste fra 1867 er Johannes Larsen. Hun vokser op i en stor familie i et trygt, velhavende, dynamisk og foretagsomt hjem. Der holdes Politiken i Langegade, og forældrene er aktive ved dannelsen af valgmenigheden i Kerteminde. Hun inspireres tidligt af storebror Johannes og hans venner. Hun ser Alhed og Anna som forbilleder og begynder sin uddannelse i Svanninge hos Fritz Syberg. Siden kommer hun på Kunstakademiet (Kunstskolen for Kvinder) i København og får sidst undervisning hos J.F. Willumsen i årene

16 Begonie i potte fra 1896, Johannes Larsen Museet I årene bor hun hos familien, arbejder med maleriet og tager vare på sit helbred, der ikke altid er i top. I 1907 debuterer hun på Charlottenborgs Forårsudstilling og i 1908 på Kunstnernes Efterårsudstilling.

17 Voksende levkøjer og gyldenlak, fra 1906, Johannes Larsen Museet Ved Fåborg Museums indvielse i juni 1910 møder Christine maleren Sigurd Swane, og i november bliver de gift. Hun er 34 år, han 31. Samme år i henholdsvis maj og september dør hendes forældre. Portræt af kunstnerens far og mor fra 1907 Kunstnerparret flytter til København, tager på rejser, maler og udstiller. Sønnen Lars fødes i I 1914 separeres parret imidlertid, og Christine og Lars tager til Kerteminde. Efter en mislykket forsoningsperiode træder skilsmissen i kraft i Birgit Bjerre skriver i sin bog Christine Swane. Kvindelig maler i mændenes verden s. 41: Det var ikke overraskende at ægteskabet måtte forlise: En forskellig opfattelse af hvilken frihed man kunne have i et ægteskab og frustrationerne over husarbejdets og børnepasningens krav i forhold til mulighederne for at male.. og s. 45: De havde begge lidt under det anspændte forhold og Christine reagerede

18 med sygelighed. To stærke, selvstændige, temperaments- og talentfulde mennesker levede herefter hver for sig, men fortsatte dog med at udstille sammen. Ægteskabet havde givet Christine foruden en søn tilknytning til København, hvor hun blev, og en udvikling som kunstner i moderne retning samtidig med en udvikling som menneske. Opstilling med tulipaner og blå flaske fra 1919, Brundlund Slot Nu står Christine Swane som 44-årig i 1920 som alenemor og malende dame. Årene frem til 1927 er præget af sygdom med indlæggelse, tovtrækkeri med Sigurd Swane omkring sønnen Lars opdragelse og skolegang, men også præget af udstillinger og opnåelse af forskellige legater. I 1923 modtager hun undervisning på Giersings Malerskole. Trods en vanskelig økonomisk og psykisk situation klarer Christine sig igennem, hun har lejere, lidt børnepenge og salg af malerier. Lange sommerferier holder hun og sønnen i Kerteminde hos brorens familie på Møllebakken. Maleriet i disse år var sparsomt. I 1926 og 1927 sker afgørende ændringer i Christines liv. Hun begynder sin keramiske produktion, og hendes søster Marie Larsen flytter ind hos hende som husbestyrerinde. Christine kan nu hellige sig kunsten. Økonomien er stadig anstrengt i årene frem, de klarer sig ved brødrenes hjælp, af lejeindtægter, salg af skåle, fade, krukker og hele kakkelborde, og Marie tjener lidt ved at forhandle te. Ved at bo i et sommerhus bygget af bl.a. sønnen Lars og leje lejligheden på Falkoner Alle ud somrene over, holdes skindet på næsen.

19 Skål med hjortemotiv Sådan går årene op til midten af 1930 erne, hvor Christines intense arbejde med at udvikle sin stil som maler og keramiker bærer frugt. Hun udstiller og sælger noget, bl.a. for første gang til "Ny Carlsbergfonden". I 1935 er der overskud til, at hun lader bygge et hus i ren funkisstil i Birkerød. Det er æblegrønt og med drivhus, og dette blå/grønne univers må have inspireret til disse års farve og motivvalg. Opstilling med planter fra 1938 side 86 i Birgit Bjerre Hun er nu anerkendt, og i 1936 som 60-årig bliver hun første kvindelige medlem af

20 kunstnersammenslutningen Grønningen. I 1938 får hun det store "Tagea Brandts Rejselegat", som hun bruger sammen med sønnen Lars til en rejse til kerneområderne for den europæiske kunst. Fiskerihavn med både ved ebbe, Bretagne fra 1938 Hun ophører med keramikken i midten af 1940érne, men maleriet udvikler sig og afklares. Hun kommer på finansloven og får af "Ny Carlsbergfonden" opgaven at udføre en vægmosaik til Damsøbadet (en svømmehal), som hun færdiggør i Marie dør i 1954, og Christine flytter til sin søn og svigerdatter i Farum. Her bor hun til sin død som 83-årig, 16. august 1960, dagen efter sit eneste barnebarns fødsel. Birgit Bjerre skriver (s.124): "Et liv var til ende. Et liv som kvinde og som maler. De to sider af Christine Swanes liv spandt sig ind i hinanden og definerede hendes skæbne. Hun var dybt forbunden med sin familie...tilsammen dannede de et netværk, der gjorde hendes liv som maler muligt, men som også gjorde, at hun ikke fik udviklet evnen til at stå alene. "Ene men stærk" kunne ikke komme på tale." Christine Swanes arbejder kan ses på Statens Museum for Kunst og på kunstmuseer i hele landet, primært på Johannes Larsen Museet og på Faaborg Museum.

21 Udsigt udover Kattegat, Vendsyssel fra 1959 OPGAVE 1 om Christine Swane: - Betragt billederne i teksten og giv en analytisk beskrivelse af Christine Swanes kunstneriske udvikling og stile gennem hendes liv. OPGAVE 2 om Christine Swane: - Find viden om kubisme, beskriv denne kunstretning og argumenter for Christine Swanes placering i den. Sammenlign evt. med en anden kendt kvindelig kunstner fra den tid; Franciska Clausen. OPGAVE 3: - Forsk i Marie Larsens liv i Birgits Bjerres bog om Christine Swane og Erland Porsmoses bog om Johannes Larsen. (Se litteraturlisten). Skriv en lille biografi om hende og gør dig nogle overvejelser over ugifte kvinders liv og lod i starten af 1900-tallet.

22 ANNA SYBERG (født Hansen) Anna, portræt udført af Fritz Syberg, 1896 Anna Syberg blev født den 7. januar 1870 i Faaborg som datter af malermester Syrak Hansen, en af byens store håndværkere og kulturpersonligheder. Hendes bror, Peter Hansen var en af Fynbomalerne. I hjemmet dyrkedes foruden billedkunsten også musik og sang, som tiden foreskrev for unge pigers dannelse. Anna havde en smuk sangstemme og var en habil klaverspiller. Udover det modtog hun undervisning i maleri af sin far. I hjemmet var det sådan, at også pigerne skulle have en uddannelse, og Anna var på Teknisk skole i Faaborg Derefter tog hun sammen med Alhed Warberg til København for at få undervisning hos maleren Karl Jensen og hos billedhuggeren Ludvig Brandstrup. Efter et års tid tog hun hjem til Faaborg igen og blev Sct. Hans aften 1890 forlovet med Fritz Syberg. Han blev uddannet som malersvend hos Syrak Hansen og var elev på Zartmanns Skole sammen med Annas bror Peter.

23 Roser og nelliker fra 1888, Faaborg museum Annas mor dør i slutningen af 1890 og Anna føler sig ansvarlig for husholdningen i farens hus. Hun forsøger på at komme til at arbejde på de store porcelænsfabrikker i København, men bliver hjemme et stykke tid endnu. Det lykkes at komme ind på Den Kongelige Porcelænsfabrik i foråret 1892, så hun forlader "Mesterhuset og tager til København, i øvrigt igen sammen med Alhed. Den Kongelige ser hurtigt hendes talent for blomsterdekorering, så hun bliver brugt til dekorering af viol- og krysantemumstellet. Hun må faktisk nedtone sin dygtighed for at de andre malere kan følge med! Hun lever sit "hovedstadsliv" med at være optaget af sit arbejde på Porcelainsfabrikken, med samvær med venner, med sin musik og sang og ikke mindst en følgen med i udstillingslivet. I denne tid er der livlig brevkontakt med Fritz Syberg, hendes forlovede, og Anna længes efter at blive gift. Da Fritz får solgt billedet Foråret beslutter de, at deres bryllup skal stå den 24. april Anna er lykkelig og detailplanlægger. Hun er en viljestærk, optimistisk, velbegavet ung kvinde trods en lurende mavesygdom. Hun laver sit første forsøg i akvarel i dette år. Hyacinter 1894, Faaborg Museum

24 De bosætter sig efter brylluppet i Svanninge og tager samme sommer til Berlin for at tjene hurtige penge (Fritz var jo malersvend). Det var vanskeligere end forventet at få arbejde, så de vender hjem uden økonomisk overskud, men med det første barn i vente. Et stille, økonomisk fattigt liv på landet begynder og går sin gang. Det må have været en stor omvæltning for Anna efter de livlige år med vennerne i København. Hun fik løbende børn - i alt syv. Fritz Syberg skriver til en god ven efter hendes død og husker tilbage til den tid: Jeg følte en Art Samvittighedsnag over at se hende leve sit Liv i lutter Smaapylren om Ungerne. Kunne også mærke at vor Ensomhed trykkede hende. Vor Fattigdom var den samme og jeg havde ingen anden udvej af Miseren end prøve igen at faa hendes Interesse for Kunstvirksomhed vakt. Jeg brugte akkurat samme middel som før, stillede hende op foran en stor smuk Chrysanthemum, der stod foran vort Vindue. Hun gik til den med megen Angst men Miraklet skete denne gang, hun følte sig frigjort i Arbejdet, følte hun kom i Kontakt med vi andre... Interiør med kunstnerens hustru ved tegnebrættet, 1904 Fritz Syberg. Interiør med chrysantemum, 1905 Anna Syberg

25 Trods sin usikkerhed fortsætter hun sit dejlige blomstermaleri enten på grund af Fritz opfordring eller fordi hun ikke kan lade være, samtidig med husholdning, børnefødsler og modelsidning for sin mand- det siges, at hun er model på over 200 af hans billeder. Historien om en Moder, tuschtegning af Fritz Syberg, I 1898 udstiller Anna Syberg for første gang på Charlottenborgs Forårsudstilling og sælger to akvareller til Grosserer Hirschsprung. Derefter udstiller hun her hvert år til 1910 og i På Kunstnernes Efterårsudstilling er hun repræsenteret i 1909 og i 1913, ligesom hun er med blandt deltagerne på 6 kvindelige Kunstnere på Den frie Udstilling" i Fritz og Anna fordeler børnepasning og husholdning i Svanninge og udstillingsarbejdet i København mellem sig, eller de er sammen om udstillingsarbejdet og overlader børnene til hushjælpen. Flittig brevskrivning mellem ægtefællerne orienterer om, hvad der sker hjemme og ude. Anna får lejlighed til og bliver optaget af i København at tegne og male eksotiske vækster i storbyens væksthuse som Botanisk Have og Rosenborg Have.

26 Kaktus fra Botanisk Haves Drivhus fra 1908, Faaborg Museum I 1902 har Syberg solgt så godt, at de er i stand til at erhverve sig en gammel gård Pilegården med en vidunderlig bondehave i Kærby ved Kerteminde. Han har opdaget stedet på en af sine traveture med Johannes Larsen i Kertemindeegnen. Så samme år som Johannes og Alhed flytter ind på Møllebakken bosætter Sybergfamilien sig knap ½ km derfra. Sommermånederne tilbringes i nogle sommerhytter på Fyns Hoved, faktisk bare nogle store kasser med køjer i. Akvarel Sommerhytterne Korshavn Fritz Syberg

27 Johannes V. Jensen, der kom både på Møllebakken og på Pilegården beskrev det således: Sybergs boede oppe ved Fyens Hoved på selve Stranden som en stenalderfamilie, i to transportable kasser, ikke større end Badehuse, de og en Rudel hvidhovede Børn, kom op af Vandet til Maaltiderne og forsvandt i den sommerlige Fjord igen bliver et godt år økonomisk set for Syberg-familien. Konservesfabrikanten Mads Rasmussen fra Fåborg ønsker at etablere et museum for den fynske malerkunst og her spiller "Fynbomalerne", Fritz Syberg, Peter Hansen og Johannes Larsen en stor rolle. De er med i forberedelserne til museet og ikke mindst i antagelse af malerier. Her var mulighed for at skabe en fin afrundet udstilling fra starten. Det viser sig at komiteen til anskaffelser ikke agter at repræsentere de fynske kvindelige malere jævnfør følgende uddrag af protokol: "...Ved forhandlingerne ønskede Peter Hansen og Birkholm ført til protokols, at de stemte imod Antagelsen af fru A. Larsen og Frk. Christine Larsens Arbejder. Peter Hansen desuden imod Fru Syberg..." Helt åbent giver Peter Hansen senere sin mening tilkende om, at han mener, at de kvindelige kunstnere ingen mening har for dansk kunst, og Anna Syberg farer i blækhuset: (8. maj 1910)"...Tak fordi du har sørget for mine billeder til Faaborg museet. Du er meget samvittighedsfuld overfor os stakkels fruentimmer..." At Annas billeder senere kommer til at fylde et helt rum i museet har vel hverken hun eller han drømt om! Salget til museet giver Syberg-familien kr., hvilket svarer til ti gange årslønnen for en håndværker, og det betyder at de kan realisere en drøm om at tilbringe en tid i Italien. Det bliver for Annas vedkommende til tre år i varmen, hvor hun stortrives. Sydens sol, de klare farver og maleriske motiver inspirerer hende i nærmest impressionistisk grad, og hun er vældig produktiv - selvfølgelig ved siden af husholdningen - der er seks børn med! Kurv med løg og granatæbler på et tæppe Faaborg museum

28 I maj 1913 vender familien hjem til Pilegården igen. De to ældste børn, på 16 og 18 år, får lov at cykle hjem gennem Europa - vel et udtryk for Fritz og Annas frisind og tillid til deres børn, og usædvanligt for tiden. Indkøbskomiteen fra Faaborg Museum køber for kr. af Fritz fra Pisa-tiden, men intet af Anna. Vel hjemme føder Anna sit sidste barn, maler og sidder model for Fritz. Efterårsudstillingen 1913 bliver den sidste udstilling, Anna deltager i i live. Hun har galdesten og må opereres i København. I et brev fra sygesengen skriver hun 27.juni 1913 til Fritz: "...Hils alle de søde unger, Gud ved om jeg ser dem mere Kys Din Anna." Noget slår fejl ved operationen og hun dør uventet den 4. juli Anna Syberg bliver først rigtig anerkendt efter sin død. I 1915 holder Kunstforeningen en retrospektiv udstilling med 64 af hendes arbejder, hvoraf Faaborg Museum køber 16. I 1920 vises hendes billeder i "Den frie Udstillingsbygning" i forbindelse med en retrospektiv udstilling af kvindelige kunstneres arbejder afholdt af Kvindelige Kunstneres Samfund. Forståelsen for hendes fine kunst er siden vokset med to særudstillinger i 1984 og i 1994 på Faaborg Museum. Desuden har hun fået en fremtrædende plads på selve museet. Johannes V. Jensen skrev efter hendes død: "...Anna Syberg var et af de hårdeste og følsomste mennesker jeg har kendt, en kriger og en veninde, moder, kunstner og vild kvinde...". Druer i et drivhus 1903, akvarel. Faaborg Museum OPGAVE 1 om Anna Syberg: Betragt billeder af Anna Syberg og redegør for hendes brug af akvarelfarverne og

29 hendes teknik. Ekstra vinkel: sammenlign hendes blomsterbilleder med Alheds og Christines. OPGAVE 2 om Anna Syberg: Find i litteraturen (se listen bagerst) forklaringer på, hvorfor Annas bror Peter Hansen har malet hendes stol tom på det store maleri af indvielsen af Faaborg Museum. OPGAVE 3 om Anna Syberg: På Johannes Larsen Museet findes en akvarel i rum 17 af Anna. Beskriv det og sammenlign det med andre af hendes billeder. Hvorfor er det atypisk? OPGAVE 4 om Anna Syberg: Find ud af hvad der videre skete med Anna og Fritz Sybergs børn lige efter hendes død og senere. SAMLET OPGAVE OM DE KVINDELIGE KUNSTNERE: Skriv en opgave efter projektmetoden om emnet med historisk og kvindepolitisk perspektiv, evt. med titlen: " HVILKE VANSKELIGHEDER VAR DER FORBUNDET MED KVINDELIGE KUNSTNERES UDFOLDELSE I DET TYVENDE ÅRHUNDREDE. EN DISKUSSION AF HVILKE VILKÅR OG BETINGELSER DE LEVEDE UNDER OG HVAD DER SKULLE TIL FOR AT DE KUNNE OPNÅ ANERKENDELSE." Kirsten Valeur LITTERATURLISTE - Erland Porsmose: "Johannes Larsen. Menneske, kunstner og naturoplever", Gyldendal, Et besøg på Møllebakken. Vejledning til Johannes Larsen Museet. Johannes Larsen Museet, 2002 "Tre Swaner. Christine, Sigurd og Lars på Møllebakken", Johannes Larsen Museet, Birgit Bjerre: "Christine Swane. Kvindelig maler i mændenes verden", Johannes Larsen Museet, Lise Funder: "Anna Syberg", Faaborg museum, 1994.

30 - Faaborg Museum: "Faaborg Museum ". "Blomster", Jane Schul og Susanne Thestrup Truelsen Kirsten Work Rasmussen: "Alhed Larsen", Johannes Larsen Museet, Ane Talbot: "Johannes Larsens hjem", Gyldendal, Eske K. Matiesen: "De Kvindelige Fynbomalere", 1980, Tranegården, Hellerup - Karin Meisl: "Bondemaler og baron. Fritz Sybergs liv og billedverden", Karin Meisl, Johannes Larsen Museet, Ole Villadsen: "Fynboerne. de fynske kunstnere og de andre", Gyldendal, 1996 Forslag til aktivitet i forbindelse med et besøg til Johannes Larsen Museet for at se udstillingen DU DANSKE SOMMER, 25 maj 28 sept Venner for 100 år siden! at male ord og skrive billeder Johannes og Alhed Larsen havde mange gode venner, der besøgte dem på Møllebakken hver sommer. Nogle af deres venner var gode til at male og tegne og andre skrev digte og spændende historier. For 100 år siden blev malerne Peter Hansen, Fritz Syberg og Johannes Larsen og digterne Johannes V. Jensen, Jeppe Åkjær og Thøger Larsen venner for livet de forsvarede hinanden mod dem, der var imod dem og de fik ideer til at skrive og male fra hinandens billeder og bøger. Fx skrev Johannes V. Jensen digtet Ved Frokosten i 1906, efter han havde set Fritz Sybergs billede, der også hedder Ved Frokosten. Blev han sulten af at se de gode æggemadder? Eller blev han også mindet om den bedste sommer(ferie) han havde haft? Når I besøger Johannes Larsen Museet, skal I samarbejde, som vennerne på Møllebakken gjorde for 100 år siden. I skal tage de gamle digteres ord (digte) og gøre dem til jeres egne malerier.

31 Ved Frokosten Fritz Syberg Nu har jeg det godt. Der staar fire blomstrende Stykker Smørrebrød for mig. Først spiser jeg et med Æg og Sild / O Anelsen om Svovlbrinte og om Jodlugt fra Havets Tangskove! Derpaa sætter jeg Tand i et ungt og skært Stykke med Steg, og her fordyber det Smagen, at jeg tier. Johannes V. Jensen, 1906 Før museumsbesøget ville det være oplagt at lade eleverne skrive et digt til deres madpakke, med fin illustration til! (Det må selvfølgelig være et ønskemadpakke eller noget over i det groteske ) Et andet forslag går ud på, at eleverne kunne illustrere de nedenstående vers, som er meget billeddannende. De er fyldt med aktive ord og stemninger. Billederne kunne være figurative eller nærmest abstrakte, stemningsbilleder. Hvordan tegner man en eng, der ånder? Med krøllede streger over nogle blandede farver, der kunne måske ligne en tåget eng. Et prustende trold til gengæld kunne man godt vise i al sin pragt Udpluk fra Rugens Sange af Jeppe Åkjær Nu er Blæsten så skrigende, skjærende kold, og den hviner som Sav, og den pruster som Trold, og den hvister med Sandet og slænger med Grus og holder det argeste hus. (Vinterrugen, vers 2, fra Rugens sange ). Der går Strimer af hvidt over Himlen mod Nord, Engene aander, og Duggbadet frisker; Vindene gaar tyssende hen over Jord,

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Hugvísindasvið HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Ritgerð til B.A.prófs - maí 2010 Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir

Læs mere

Kunsten er at gribe livet

Kunsten er at gribe livet Kunsten er at gribe livet Værestedskunst Landsforeningen af VæreSteder Kunsten er at gribe livet kunsten er at gribe livet. værestedskunst Landsforeningen af VæreSteder Redaktør, interview med professionelle

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

En kvinde, tre mænd. Pouline Middleton. Foråret 2010

En kvinde, tre mænd. Pouline Middleton. Foråret 2010 En kvinde, tre mænd Pouline Middleton. Foråret 2010 10. april 2010 udveksle historier om dengang, de var opvarmningsband for The Clash for 27 år siden! Kære Dagbog Jeg har været en pæn velopdragen pige

Læs mere

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN?

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere