BEDRE BOLIGER. Aftalt grøn byfornyelse. Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 3 / 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE BOLIGER. Aftalt grøn byfornyelse. Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 3 / 2014"

Transkript

1 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 3 / 2014 Aftalt grøn byfornyelse Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme

2 Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen, Aftalt Grøn Byfornyelse En aftale giver sikkerhed og tryghed hos udlejer og lejer og baner dermed vejen for flere energirenoveringer. Tilskud fra energiselskab, forhåndsgodkendelse fra huslejenævn, energibesparelser, kommunal støtte og gratis rådgivning fra GI er nogle af ingredienserne i den nye ordning. En energirenovering giver komfort for beboeren, øger bygningens værdi og bidrager til reduktion af CO 2 til atmosfæren. Win, win, win. Det er tanken bag det politiske forlig, som ligger bag den nye ordning: Aftalt grøn byfornyelse. Med de eksisterende tilskudsordninger kan det endda blive muligt uden de store ændringer i lejerens økonomi. Flere trin Men aftalen kommer ikke med et knips med fingrene. Der er mange led i processen, mange hensyn og ting at huske på. For at komme i gang kan initiativtageren ejer eller lejer ringe til Grøn Byfornyelseslinje eller læse på hjemmesiden Inddrag beboerrepræsentanter tidligt, og få evt. en bygningssagkyndig til at vurdere mulighederne for energiforbedringer, og så skal du få et certificeret energimærkningsfirma til at afgive erklæring om arbejdernes energimæssige konsekvenser. Udlejer lægger budget Få tilbud fra håndværkere, så du kan lægge budget. Søg støtte inden for kommunens byfornyelsesramme, måske er der penge at hente, og undersøg også tilskudsmuligheder fra energiselskaberne. Indgå aftale om tilskud, før du iværksætter arbejdet. Få nu huslejenævnet til at forhåndsgodkende lejeforhøjelsen, med mindre alle lejere har tilsluttet sig aftalen. Aftaleblanket Når alt dette er gjort, kan aftalen indgås på en autoriseret aftaleblanket fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Husk også varsling af lejerne om eventuel lejeforhøjelse. Arbejdet kan nu gennemføres, og du kan herefter få udbetalt støtten 2 BEDRE BOLIGER nr

3 Varmeveksler Eksempler på energirenovering der er omfattet af ordningen Solvarme vandbeholder Udvendig isolering Kort fortalt Aftalt grøn byfornyelse er en aftale- og tilskudsmodel for energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri i byfornyelsesloven. Aftalt grøn byfornyelse trådte i kraft den 1. juli Hensigten med ordningen er bl.a. at øge incitamentet for udlejere og lejere i private lejeboliger til at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Aftalt grøn byfornyelse baseres på allerede eksisterende tilskuds muligheder på energiområdet og i byfornyelsesloven. Solpaneler fra kommune og energiselskabet. Resultatet skulle nu gerne blive bedre komfort for lejerne og energibesparelser. Omfattede arbejder Aftalen kan indgås for alle former for energibesparende arbejder som fx omfatter forbedring af varmeanlæg, el, vandinstallationer, klimaskærm og etablering af vedvarende energiformer. Det kunne konkret være fx efterisolering af tag, vægge, gulv, varmeførende rør, udskiftning af vinduer, montering af forsatsruder og energiglas, udskiftning af tekniske installationer som fyr, installation af varmepumpe, etablering af solfanger og jordvarme. Disse arbejder hører i øvrigt ind under kriterierne for GI s långivning. Så du har mulighed for at optage GI-lån til aftalt grøn byfornyelse. Hvem kan være med Udlejere og lejere af boliglejemål i private udlejningsejendomme kan gøre brug af ordningen. Det gælder også andelsboliger, ejerlejligheder mv. Penge fra energiselskaberne Energiselskaberne er forpligtet til at realisere en vis mængde energibesparelser hvert år. Selskaberne yder tilskud til gennemførelse af investeringer i energibesparende foranstaltninger. Energiselskaberne yder også generel og konkret rådgivning om energibesparende renoveringer. Oplysninger om energiselskaber, der yder tilskud til energibesparende foranstaltninger i private udlejningsejendomme findes på Publikationer Den hurtige og den detaljerede GI har udsendt en let tilgængelig folder, som ved hjælp af korte tekster og illustrationer indfører læseren i alle væsentlige forhold omkring den nye ordning. Bestil folderen gratis på Den omfattende og grundige vejledning Vejledningen fra ministeriet kommer rundt om alle detaljer på alle områder med henvisninger til lovparagrafferne. Tøv ikke med at læse den, hvis du har behov for at vide alt om ordningen. Find begge publikationer på BEDRE BOLIGER nr

4 Eksempler på energirenoveringer Klik ind på grønbyfornyelse.dk Sådan kan det foregå Vejen til en aftale Udlejer og lejere går i dialog Bygningen er dyr at opvarme, og komforten kunne være bedre På Grøn Byfornyelseslinje kan du få telefonisk vejledning om reglerne og den praktiske proces Varsling af lejeforhøjelse Ansøgning om evt. boligstøtte Støtte fra kommunen Tilskud fra energiselskabet Det er en god idé at få en bygningssagkyndig til at gennemgå ejendommen og pege på mulighederne for energiforbedringer Arbejdet gennemføres Et certificeret energimærkningsfirma skal afgive erklæring om arbejdernes energimæssige konsekvenser Søg indfasningsstøtte, byfornyelsesstøtte og eventuelt genhusning fra kommunen Aftalen mellem ejer og lejerne indgås på den autoriserede aftaleblanket fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tilbud fra håndværkere Tjek kommunens byfornyelsesramme. Måske er der penge at hente Huslejenævnet skal forhåndsgodkende lejeforhøjelsen, medmindre alle lejere tilslutter sig aftalen Undersøg mulighederne for at få tilskud fra energiselskaberne Indgå aftale med et energiselskab, før arbejdet iværksættes 4 BEDRE BOLIGER nr

5 Eksempel 1 Eksempel 2 Ejendom bygget 1941, København 4 etager, 70 lejligheder. Fjernvarmeforbrug på 565,58 MWh kr ENERGIRENOVERING Fladt tag, isolering øget fra 100 mm til 350 mm. Årlig besparelse 32 MWh kr Arbejdets pris kr Gårdfacaden isoleret udvendigt med 100 mm plus armeret facadepuds. Årlig besparelse 21 MWh, = kr Arbejdets pris kr uisoleret gulv mod kælder efterisoleret med 100 mm. Årlig varmebesparelse er 49 MWh, svarende til kr Overslagspris for arbejdet er kr er-vinduer mod baggård udskiftet til nye lavenergi-vinduer med 3 lag glas, varm kant og gasfyldning. Døre mod baggård udskiftet. Årlig besparelse 31 MWh = kr Arbejdets pris kr Alle vinduer, døre og ruder mod gaden udskiftet til nye energiruder med varm kant. Beregnet årlig besparelse er 54 MWh, svarende til kr Overslagspris for arbejdet er kr Brystningspartier under vinduer mod gade isoleret indvendigt med 100 mm. Årlig besparelse 24MWh = kr Arbejdets pris kr Brugsvandsrør og varmeveksler isoleret. Årlig besparelse 28 MWh = kr Overslagspris for arbejdet er kr Solvarmeanlæg til varmt brugsvand. Årlig besparelse 107 MWh = kr Arbejdets pris kr Samlet årlig besparelse på 346 MWh = kr Ejendommens CO 2 - udledning reduceret med 47,04 ton. Ejendom bygget 1890, København 6 etager, 18 lejligheder. Varmeforbrug på 299,3 MWh kr ENERGIRENOVERING Termoruder fra 70 erne erstattet med nye energiruder med varm kant. Gadedøre skiftet til nye isolerede. Årlig besparelse 41 MWh = kr Arbejdets pris er kr Etageadskillelse over port isoleret fra 100 mm til 300 mm. Årlig besparelse 0,4 MWh = kr Arbejdets pris er kr Installation af mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding i alle lejligheder. Årlig besparelse Eksempel 3 Ejendom bygget 1904, Frederiksberg 5 etager, 10 lejligheder. Fjernvarmeforbrug 155,6 MWh kr ENERGIRENOVERING 70 er vinduer udskiftet til lavenergi-vinduer med 3 lag glas, varm kant og gasfyldning. Hoveddør udskiftet. Årlig besparelse 23,4 MWh = kr Arbejdets pris kr Baggårdsfacade isoleret udvendigt med 150 mm armeret facadepuds. Årlig besparelse 18,5 MWh, = kr Arbejdets pris kr Brystningspartier under vinduer mod gaden isoleret indvendigt med 100 mm isolering. Årlig besparelse 4,5 MWh = kr Arbejdets pris kr Etageadskillelse isoleret. Årlig besparelse 23,9 MWh = kr ,1 MWh = kr Arbejdets pris kr Solcelleanlæg på taget. Årlig besparelse 6,6 MWh = kr Arbejdets pris kr Cirkulationspumpe til brugsvand udskiftet til A-mærket pumpe. Årlig besparelse 0,8 MWh = kr Arbejdets pris kr Samlet årlig besparelse 72,9 MWh = kr Ejendommens CO 2 - udledning reduceret med 13,2 ton. Arbejdets pris kr radiatorer udskiftet, varmefordelingsrør isoleret og cirkulationspumpe udskiftet. Årlig besparelse 3,8 MWh = kr Arbejdets pris kr Brugsvandsrør isoleret og cirkulationspumpen udskiftet. Årlig besparelse er 10,5 MWh = kr Arbejdets pris kr udsugningsanlæg udskiftet med mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Årlig besparelse 12,5 MWh = kr Arbejdets pris kr Samlet årlig besparelse 97,1 MWh = kr Ejendommens CO 2 - udledning reduceret med 13,6 ton. BEDRE BOLIGER nr

6 Noter Tidligere andelsboligforenings ejendom bliver bindingspligtig Gratis kurser København - den 8. oktober 2014 Odense - den 22. oktober 2014 Århus - den 6. oktober 2014 Hvis du ikke ved ret meget om bindingskontoen efter 18 b, men har brug for det i din hverdag, eller bare af og til, så er dette kurset for dig. København november 2014 Middelfart november 2014 Dette er kurset for dig, som har en særlig interesse i at vide, hvilke udgifter der kan medtages over vedligeholdelseskontoen, også kaldet 18 og 18 b kontoen. Vi går i dybden med alle typer af udgifter på en ejendom og gennemgår, hvor de efter retspraksis skal dækkes/ konteres med henblik på at finde ud af, hvilke udgifter der er vedligeholdelse. En ejendom ejet af en andelsboligforening, som udlejede færre end 7 lejligheder, kan ikke længere betragtes som et småhus, når ejendommen sælges og bliver privat udlejningsejendom. Det fastslår en ny højesteretsdom. Ejendommen bliver dermed også bindingspligtig. Det er værd at vide, hvis man fx beskæftiger sig med køb og salg af ejendomme. Se mere på gi.dk/ejendom skifter ejer. Brandsikring af din ejendom På en ny hjemmeside kan du få læring om, hvordan du brandsikrer din ejendom. Det sker med udgangspunkt i 5 forskellige tagkonstruktioner, der samlet repræsenterer dansk bygningstradition inden for etageboligbyggeriet. Udover tekster får du 3D-tegninger, film og en stor vejledning, som kan downloades gratis. Arbejdsmiljøhotline Bygherreansvaret i forbindelse med renovering er mere omfattende end mange bygningsejere er klar over. En ny gratis hotline giver mulighed for hurtige svar på spørgsmål om arbejdsmiljø, ansvar, regler etc. Den ny hotline står Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg bag. Vil du ringe, så er nummeret BEDRE BOLIGER nr

7 Billigere GI-lån Det koster nu blot 2.5 % i rente, at låne hos GI til forbedrings- eller vedligeholdelsesprojekter. Desuden kan man som noget nyt nu også låne til arbejder, der indgår i den nye ordning; aftalt grøn byfornyelse. Du kan fortsat få gratis teknikerservice, der er ingen gebyrer, kurstab og administrationsbidrag, og du kan få afdragsfrihed i de første 5 år. Nye film på byggefilm.dk Endnu fem film bringer porteføljen af film om gamle håndværksmetoder på byggefilm.dk op på 34 stk. De nye film omhandler vinduesudskiftning, udskiftning af kobber- og zinktage, ådring, udskiftning af blyindfatninger i rudepartier og farveundersøgelser (konservatormetoder). Filmene, som er optagelser fra aktive byggepladser, er instruktive og velegnede til undervisningsbrug. Byggefilm.dk har to gange vundet en pris på den internationale world media festival. Vedvarende energi til din bygning Ny rapport gennemgår blandt andet forskellige former for vedvarende energiformer. Solvarme, solceller, varmepumper, fjernvarme og biomasse. Rapporten kommer også omkring bygningstyper og regelsæt på området vedvarende energiløsninger. Det danske energiforbrug i bygninger skal være CO 2 - neutralt i 2035, så derfor må man forudse en masse fremtidig aktivitet på området. Rapporten skal give et bedre overblik og beslutningsgrundlag for bygningsejere, der ønsker at investere i vedvarende energiløsninger på matrikulært niveau. Den kan bestilles gratis på gi.dk eller downloades som pdf-fil.. Udgiver: Grundejernes Investeringsfond Ny Kongensgade København K Telefon: gi.dk Ansvarshavende redaktør: Lars Axelsen Redaktion: Bo Bjerre Hansen, Design og produktion: Datagraf Communications Oplag: I Grundejernes Investeringsfond arbejder vi for at skabe bedre og sundere boliger. Vi administrerer penge til vedligeholdelse af private udlejningsejendomme, vi yder fordelagtige lån, og vi støtter projekter, der bidrager til bedre renovering af boliger i fremtiden. Alt sammen fordi vi tror på, at bedre boliger giver bedre liv. BEDRE BOLIGER nr

8 Bedre renovering med god kommunikation Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Kommunikation med de involverede i en renoveringsproces er arbejdskrævende. Men nu får du gratis værktøjer som hjælp, og din kommunikation kommer til at se professionel ud. De nye værktøjer kan hjælpe til at fremme en god renoveringsproces. Opslag som du kan udfylde og printe samt guides og film. Helt gratis. Det hele er udarbejdet af Teknologisk Institut. Værktøj Sæt dit logo og egne oplysninger ind i designede standarddokumenter og print resultatet. Så har du opslag og breve til fx beboerne i en renoveringssag. Alle, der er involveret i et renoveringsprojekt, ønsker et succesfuldt resultat. Ejeren, som gerne vil vedligeholde og sætte sin ejendom i stand, så den bevarer og måske forøger sin værdi, lejeren, som gerne vil have et funktionelt og pænt hjem, og håndværksfirmaet som gerne vil udføre sit arbejde ordenligt på en måde, som både bygherre og lejer sætter pris på. Værktøjerne kan hjælpe det hele på vej. God kommunikation forebygger forsinkelser og uønskede udgifter. Sæt dine egne oplysninger og måske logo ind i indkaldelser, dagsordener, referater etc. Med lille indsats har du designede dokumenter, som du kan printe og anvende. Ejendomsviden.dk digitale redskaber et godt renoveringsprojekt Guides I tre guides og tre mere dybdegående håndbøger får du indsigt i processerne bag en renovering. Brug dem, hvis du trænger til en brush-up på renoveringsprocessen, eller hvis du er ny på området. Du kan se dem i pdf-format eller bestille dem i trykt udgave gratis på Film Få en hurtig introduktion til emnet ved at se filmen God renovering på youtube-kanalen Ejendomsviden. Eller brug filmen, hvis du vil have dine kolleger eller andre til at anvende de gratis værktøjer. Du kan downloade guides og håndbøger på ejendomsviden.dk og bestille en trykt udgave af en eller flere guides. ejendomsviden. Søg på God renovering 8 BEDRE BOLIGER nr

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BEDRE BOLIGER. Lift fungerer som elevator. Koster fart men sparer penge NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 2 / 2014

BEDRE BOLIGER. Lift fungerer som elevator. Koster fart men sparer penge NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 2 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 2 / 2014 Lift fungerer som elevator Koster fart men sparer penge AF KOMMUNIKATIONSKONSULENT BO BJERRE HANSEN Elevator eller lift Skal du investere i elevator, er der

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2013. Alt om altanen. tips og inspiration

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2013. Alt om altanen. tips og inspiration NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2013 Alt om altanen tips og inspiration Investering i fremtiden Altaner giver nye muligheder for beboeren og gør lejemålene mere attraktive Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2012 Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt Ny viden om ventilation af skunkrum Koks gav vigtig viden Sent i forløbet gik det op for folkene bag

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Parkvej 26 4990 Sakskøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. marts 2013 Til den 26. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gyldenrisvej 7 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. juli 2015 Til den 10. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis!

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis! NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt Gratis! Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Foto: Peter Jakobsen, GI Få pejling på dit problem Teknikerservice

Læs mere