Referat fra Kliniker- og udviklingsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Kliniker- og udviklingsmøde"

Transkript

1 Referat fra Kliniker- og udviklingsmøde Dato: Vor ref.: SBA Dato: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Deltagere: Signatur Hotel Storebælt, Nyborg Isabella Glarborg, Hillerød Kommune Jytte Meldgaard Kjeldsen, Jammerbugt Kommune Bente Marie Møller, Sygehus Thy-Mors Jan Sørensen, Nordsjællands Hospital Hillerød Karsten Fogh, Aarhus Universitetshospital Else Vestergaard, Regionshospitalet Viborg, Skive Margaret Hunt, Sorø Kommune Eskild W. Henneberg, Regionshospitalet Viborg Lise Hammershøj Jensen, Aalborg Kommune Margot Andersen, Slagelse Kommune Helle Lauritsen, Regionshospitalet Silkeborg Jane Hampton, Århus Kommune Anders Christian Laursen, Bispebjerg Hospital Knud Yderstræde, Odense Universitetshospital Hanne Schreiner-Østerbye, Odense Kommune Britt Sundekilde Møller, Vanløse Sygeplejeklinik Jeanett Brændstrup, Århus Universitetshospital Lisbeth Jørgensen, Odense Universitetshospital Dunja Vergmann, Odense Kommune Nikolaj Humle, Dansk Telemedicin Jonas Bruzelius, Dansk Telemedicin Dorthe Skou Lassen, MedCom Merete Hartun Jensen, MedCom Stephanie Bernth Ahrenkiel, MedCom Fraværende: Anna Jakobsen, Kolding Sygehus Henriette Brogaard, Roskilde Sygehus Poul Jakobsen, Aalborg Universitetshospital Rolf Jelnes, Sygehus Sønderjylland Birgit Møller, Aabenraa Kommune Dorte Frimer Munk, Frederikshavn Kommune Gregor Jemec, Roskilde Sygehus Kristoffer Karlsen, Dansk Telemedicin

2 Referat: Velkomst, kort status v/ Dorthe Skou Lassen Under en kort præsentationsrunde præsentere Mette Bøg og Mette Birk, som er ansat hos CIMT, der varetager evalueringen, at de muligvis efter mødet vil tage kontakt til nogle af medlemmerne af klinikergruppen som en del af evalueringen af projektet. De forskellige typer statistikker der udarbejdes i projektet kan findes på MedCom s hjemmeside og på På MedCom s hjemmeside findes bl.a. månedlige monitoreringsark, der viser kommuner og regioners fremgang i inklusion af sår. Den nye baseline afsluttes den 1. april og skal blandt andet bruges til at genforhandle hele businesscasen til økonomiforhandlingerne. Orientering om forhandlingerne sendes ud op mod sommerferien. Endvidere er der, i samarbejde med projektledergruppen og styregruppen mange overvejelser omkring projektets overgang til drift. Kliniker- og udviklingsgruppen har været en enorm central gruppe i dette projekt. Anbefalingerne fra kliniker- og udviklingsgruppen har haft stor betydning i projektet. Anbefalingerne betragtes som meget centrale dokumenter, blandt andet anbefalingerne omkring henvisnings flow og uddannelses praksis. Aktuelt gøres et forsøg på om det er muligt at udarbejde et fælles dokument med anbefalinger til dokumentationspraksis. Dette kliniker- og udviklingsgruppemøde er muligvis det sidste i projekt perioden. I november 2015 vil der blive afholdt en afsluttende konference for alle de projekter, der har været en del af den nationale handlingsplan. Orientering om den tekniske løsning CPR-opslaget er på plads og processen med en knapløsning er i gang. Det er ikke muligt i projektperioden, at få Pleje.net integreret i lokale EPJ og EOJ systemer. Der arbejdes på en løsning hvor lokale brugeroplysninger genbruges en fødereret løsning. Det er ikke muligt, at få løsningen helt på plads inden projektets afslutning, men Pleje.net forventes gjort klar til den færdige løsning. Herefter er det regioner og kommuners eget ansvar at pleje.net bliver koblet op på EPJ/EOJ. Så man via en knapfunktion i EPJ/EOJ kan få adgang til den patient som man har i kontekst. Aktuelt er der skrevet kontrakt med Lakeside, som skal medvirke til denne løsning. Monitorering: I 2015 forventes det at hver enkelt kommune og region har inkluderet 68% af det forventede antal årlige nyopståede sår. For at få en mere realistisk monitorering af status i kommuner og regioner, bliver der foretaget en monitorering på månedsbasis. Praktiserende læger: I de regioner og kommuner der henviser patienter til sygehuset gennem den praktiserende læge er der et ønske om at få de praktiserende læger med i pleje.net. Oplæg af Knud Yderstræde Knud præsenterer de foreløbige resultater fra forskningsprojektet, hvor patienter med diabetiske fodsår tilbydes telemedicinsk konsultation. Slides fra oplæg vedhæftes referat. 2

3 Alle kan blive enige om at konkludere at: Der er respekt for resultaterne i forskningsprojektet Man tager anbefalingerne om forsigtighed med sig lokalt Det er vigtigt med et fagligt skøn når der inkluderes patienter med diabetiske fodsår Følge anbefalingerne om skærpet opmærksomhed på inklusion Fokusere på dokumentationspraksis, således at nødvendige data er veldokumenteret Telemedicinsk sårvurdering er en supplerende dokumentation til vanligt tværsektoriel dokumentation Telemedicinsk sårvurdering kan anvendes Effekten af implementering af de kliniske nationale retningslinjer giver et kvalitetsløft i behandlingen af patienter med diabetiske fodsår På baggrund af Knud oplæg og efterfølgende drøftelser blev der spurgt ind til om man i evalueringen kan kigge på patienter med epidemiologisk vinkel, her har KORA dog ikke været på CPR-niveau. Bjarne Kohl baseline Bjarne præsenterer kort at målet med dagens oplæg er at validere enkelte parametre i businesscasen. Tidligere har det været til god gavn at trykprøve hypoteser i udviklings- og klinikergruppen. Dagens oplæg er baseret på det træk, der er trukket fra Pleje.net og indeholder sår på kommune/sygehusniveau hvor diagnosekoderne har været anvendt. Materialet fra KvaliCare venter Bjarne at modtage d. 8. marts. Materialet som Bjarne har lavet indtil nu er lavet meget hurtigt og er endnu ikke færdigt. Baseliningen skal være færdig til 10. april hvor der er styregruppemøde. Businesscasen er bygget på data fra Pleje.net og KvaliCare. Afsluttede sår, igangværende sår og alle sår Der arbejdes med forskellige definitioner på et tværsektorielt sår i baseline og projekt. I businesscasen er definitionen at hvis først et sår er tværsektorielt, er det tværsektorielt hele dets levetid. I selve telesårprojektet er definitionen på et tværsektorielt sår, at er der aktivitet fra både sygehus g kommune indenfor 2 måneder, så er et sår tværsektorielt. Ved hjælp af afsluttede sår i pleje.net skal det forsøges at estimere varigheden af et sårforløb. Disse tal kan så sammenlignes med de sår, der er med i KvaliCare s data, da disse hovedsageligt er sår der ikke er i telemedicinsk behandling. Afsluttede sår For at forstå afslutningsmder i Pleje.net spørger Bjarne ind til hvordan et sårforløb afsluttes. Hvis et sår er markeret afsluttet med død/heling/amputation i Pleje.net bliver afslutningsmåden registreret. Dog kan afslutningsdato godt være en anden end den registrerede, da 100 % helingsdato ikke altid kendes. Andre outcomes, betragtes som ufuldstændige outcomes. Den 28. februar var der 815 sår i Pleje.net. Der er mange af disse sår, der ikke har en start dato, dette skyldes bl.a. at denne oplysning først er føjet til pleje.net senere i projektet. Derfor er startdatoen valgt til at være den dato der første gang er registreret på såret i Pleje.net. Ved amputation skal Bjarne være opmærksom på at der kan være fulgt videre på samme sår. Derudover er det vigtigt at pointere at afslutningsdatoen ikke er en dato for helingsdatoen, men en dato for hvornår sygehuset har afsluttet sin behandling. 3

4 Det er vigtigt for businesscasen at få et så klart et billede som muligt fra første gang, der er registreret på et sår til såret bliver afsluttet. Varigheden af et sår er præget af nogle datafejl, i det der må antages at være nogle outliers når et sårs varighed kan vare op til 20 år. Dog er data mere struktureret efter projektstart i 2010, hvorfor det anbefales at se på data senere end Alle sår der er dokumenteret i Pleje.net er nu fordelt over år og på diagnose. Det er uklart om der bag nogle af diagnoserne skjuler sig diabetiske eller venøse sår. Bjarne ønsker deltagernes hjælp til, ud fra sår med diagnoser som er anvendt mindst ti gange i datamaterialet, at angive om der kan være tale om henholdsvis diabetiske eller venøse bensår. Måske diabetiske fodsår Definitionen på et diabetisk fodsår er en huddefekt på en diabetisk fod. Diagnoser der skønnes ikke at høre til i kategorien diabetiske fodsår: Abscessus cutis uden specifikation Decubitus gr. II ved neurologisk udfald Decubitus grad II Decubitus grad III Decubitus grad IV Unguis Incarnatus Vulnus pedis uden specifikation Diagnoser der skønnes at høre til i kategorien diabetiske fodsår: Angiopathia diabetica extremitatum ved NIDDM Diabetisk bulla Sukkersyge, ikke insulinkrævende med kompl i perifere kar Sukkersyge, ikke insulinkrævende med neurologiske kompl Sukkersyge, insulinkrævende med kompl i perifere karsystem Sukkersyge, insulinkrævende med neurologiske kompl Måske venøse bensår Diagnoser der skønnes ikke at høre til i kategorien venøse bensår: Læsion på underben uden specifikation Oedema uden specifikation Sår på ben ikke klassificeret andetsteds Ulcus chronicum cutis ikke klassificeret andetsteds Åbent sår på underben Åbent sår på underben uden specifikation Diagnoser der kan tages med: Posttrobotisk sår Posttrombotisk sår Måske diabetisk fodsår eller venøst bensår Her er der ingen der kan fordeles da diagnoserne kan indeholde mange forskellige typer af sår. Det kunne være interessant at se hvordan alle sårene fordeler sig geografisk og pr. år. De sår der ikke har tilknytning til et sygehus tages ud af data i samarbejde med Dansk Telemedicin. Afslutning i pleje.net 4

5 I pleje.net er 4498 sår afsluttet. Årsagerne til at mange sår ikke er afsluttet i pleje.net skyldes primært manglende registrering i pleje.net. En anden grund til at afslutningsdatoen kan være upålidelig er at en patient kan være i behandling hos en fodterapeut, f.eks indtil varig skoforsyning er på plads. Dansk Telemedicin anbefaler at anvende data fra 2010, da der skete en opdatering f pleje.net i 2009 der har påvirket registreringerne. Det blev gjort klart at afslutningsfanen i pleje.net er styrende for statistikken. Det blev forslået, at alle sår der ikke er afsluttet, kan holdes op mod dem der er registreret døde og dermed flytte dem over i gruppen der hedder patienten er død. Længden på sårforløb Der er sår med ekstremt korte forløb, dette kan skyldes at de oprettes på et afsnit, hvorefter det viser sig, at det er et andet afsnit, der skal behandle, som ikke har adgang til pleje.net og derfor lukkes patienterne ned med det samme. En overvejelse er at fjerne data fra år 2007, da dette er et prøveår. En anden forklaring er, at der er patienter, der dør hurtigt efter at deres sår er blevet tværsektorielt, her kan man eventuelt se på kommunikationer mellem sygehus og kommune. Et forslag er at overveje, at sætte en nedre grænse på varigheden af et forløb på cirka en uge til 14 dage. I den anden ende af skalaener der også sår der varer op mellem 10 og 25 år. Dog kan nogle af disse sår måske betegnes som værende kroniske. Kroniske sår defineres som et sår der varer mere end et år. Endvidere kan det være en mulighed at kigge på den tværsektorielle aktivitet gennem alle årene, da der kan være tale om sår som blot ikke er blevet registreret afsluttet. Datoen for hvornår et sår er opstået er ofte baseret på et subjektivt skøn. Når behandlingen af såret starter, registreres en dato automatisk af pleje.net. Det kan give problemer at tage udgangspunkt i denne dato, da det er forskelligt hvem der opretter såret og hvor lang tid, der kan gå før såret bliver tværsektorielt. Der kan også være problemer med selve slutdatoen, da såret kan være helet før eller efter den angivne slutdato i pleje.net. Det giver derfor en stor usikkerhed at ruge data på denne måde. I forhold til opgørelsen af sårforløbets varighed kan man ikke rigtig bruge målingen fra start af et sår til første registrering til noget. Hvis udviklingen i længden af perioden for den første registrering til den angivne slutdato er negativ kan det være et udtryk for at sygeplejerskerne i kommunerne er blevet bedre til at behandle sårene og derfor kan et tværsektorielt sår afsluttes hurtigere i pleje.net. Det kan også have en positiv effekt at patienterne deltager mere aktivt i deres egen sårbehandling. Der skal pilles mere ved modellen for businesscasen, men man kan have med i en bemærkning at arbejdsopgaverne rykker ud til klinikker og/eller praktiserende læger. Der er lavet en fordeling over igangværende og afsluttede diabetiske og venøse sår, der ikke helt svarer til den mavefornemmelse klinikerne har. Det er svært at sige hvilken fordeling, der er mellem diabetiske og venøse sår, da diabetiske sår altid er tværsektorielle, hvorimod venøse bensår ikke altid er tværsektorielle. I forhold til de venøse bensår ses der en udvikling i de kommunale sårsygeplejerskers kompetencer, da det kun er de mest komplicerede venøse bensår der kommer i klinikken. Det er dog vigtigt at kigge på disse tal både hvor de er fordelt over tid, de sidste to år og hvor de er fordelt geografisk. Kompressionsomlægninger og sårbehandlinger 5

6 For at få et overblik over ændringerne i antallet af sårbehandlinger er det vigtigt at antallet af sårbehandlinger fordeles på tid. Det bemærkes at der er tale om sårbehandlinger og ikke sårskift. En kompressionsbehandling kan foretages uden at der foretages en sårbehandling. Hvorimod hvis der er tale om en sårbehandling og er der også er krydset af at der anvendes kompression, så vil der altid være tale om at der både foretages en sårbehandling og en kompressionsomlægning i samme behandling. Dvs at hvis det foretages fire kompressionsomlægninger og to sårbehandlinger per uge svare det til fire besøg hos patienten. Der er bedst at spørge KvaliCare om hvilke forbindsstoffer der bliver brugt, hvor meget der bliver brugt og prisen på disse. Priser på bandager er dog afhængig af regionale og kommunale udbud. Der er lavet grafer der viser hvor kommunerne ligger i forhold til indeks 100 som er måltallet på 68% Det er ikke umiddelbart muligt at komme med en forklaring på hvorfor nogle kommuner ligger meget højere end måltallet. Der er også nogle kommuner der oplever et fald efter peak, det kan være et udtryk for at der er flere opgaver der overføres til kommunerne, altså at de kommunale sårsygeplejersker er blevet dygtigere. Forandringer i Pleje.net Gennem det sidste år er der gennemført forandringer i pleje.net ud fra de forslag som udviklingsgruppen kom med i februar Enkelte af de forslåede forandringer er endnu ikke gennemført men på tegnebrættet. Diagnoser Det har vist sig, at de diagnoser som vises i skemaet i pleje.net trænger til en opdatering, samt at sksteksten skal fremgå af visningen. Eskild har inden mødet udarbejdet et forslag på en revideret diagnoseliste, som debatteredes ved mødet. Gruppen er enige om, at man forsat ved oprettelse skal kunne sætte en overordnet uspecificeret diagnose, samt at det påhviler sygehuslæger/specialister, at sætte korrekt kode på. Endvidere er der enighed om, at vi forsat skal begrænse antallet af diagnoser i skemaet, så meget som muligt. Et af de forslag som blev nævnt ved mødet var at C44.9 kan erstattes af C44.5. Vi talte endvidere om diabetes diagnoserne, kan revideres til et færre antal end i forslaget. R69.9 skraldespanden blev vendt. Carsten forslår at L98.4 kronisk sår i huden, kan være bedre dækkende og en rigtig diagnose. L97.9 vil også være en mulighed. Det blev besluttet at L98.4 erstatter R69.9. Konklusionen på diagnoser i Pleje.net blev, at Eskild tilretter det udkast som han allerede har udarbejdet, ud fra de aftaler og forslag som kom frem ved mødet. Den reviderede liste sendes efterfølgende via Merete til alle overlægerne i Kliniker og Udviklingsgruppen til kommentering. Herefter kan det nye forslag sendes til Dansk Telemedicin med henblik på implementering. Når de nye diagnoser er klar til drift sendes info til projektleder-, kliniker- og udviklingsgrupperne. SKS tekster Der er bred enighed om, at SKS tekster skal være de originale fra SKS-browseren. Da det er et læge/specialist ansvar at sætte korrekt kode på i pleje.net, vil det ikke volde problemer. Forandringen vil ske samtidig med at de nye diagnoser bliver synlige. Såranamnese 6

7 Forslaget til såranamnese for diabetiske fodsår, har nu ligget på testbrugeren gennem noget tid der er følgende kommentarer: Da ikke alle klinikere anvender vurderingsfanen, mangler der oplysninger om fodtøjsstatus i anamnesen. Felterne vedr. fodtøj fra vurderingsfanen kan anvendes på sårvurderingsfanen for diabetiske fodsår. Det vil være optimalt hvis de undersøgelser som anføres på såranamnesen, automatisk overføres til undersøgelsesfanen. Da risikoen for at glemme at indtaste alle de rigtige steder, stiger jo flere databaser der skal indtastes i. Endvidere blev nævnt, at når diagnosen ændres, så skal man starte forfra med udfyldelsen af en ny såranamnese. Det optimale vil være at de felter som kan genbruges fastholder de oplysninger som allerede er indtastet. Der hersker tvivl om hvilken dato der efterspørges i feltet for hvornår behandlingen blev påbegyndt. Vi blev enige om, at det er den dato hvor behandlingen er startet i det regi, hvor den der opretter patienten i pleje.net er ansat. Der vil blive indsat en hjælpe tekst i pleje.net. Tryksårsanamnesen giver mening. Det kommenteres at Wagner klassifikationen skal pilles ud af den generelle såranamnese, da denne kun er relevant for diabetiske fodsår. Dette er der enighed om. Opgavefanen: Forslaget om at kunne tilknytte brugergrupper, viser sig ikke at være relevant, da opgaver er synlige for alle der kan se patienten. Et ønske er, at kunne se hvem der har oprettet en opgave og kunne følge hvis dato eller indhold ændres og af hvem. Statistik: Hvis en borger skifter sygehus eller kommune i løbet af forløbet, så er statistik og data ikke længere synlige for det tidligere sygehus eller kommune. Det giver en misvisende aktivitets statistik for både det sygehus/kommune som ikke længere har adgang og for det modtagende sygehus/kommune. Dansk Telemedicin har løst dette så patientens sårforløb nu knytter sig til brugergruppen. Helingstid for sår kan nu søges frem på statistik fanen ophelingstid, man kan sætte sin søgning ud fra diagnosefordeling, årsag til afslutning, region samt for definerede perioder. Det er aftalt at denne søgning også skal kunne fortages i egen statistik for egen brugergruppe. Klinisk søgning: Dansk telemedicin arbejder på at udarbejde en fane i pleje.net hvor man kan søge statistik på kliniske parametre. En demo vises af status. Der er flere positive tilbagemeldinger på udkastet, som Dansk Telemedicin vil arbejde videre med. En ide der efterspørges er mulighed for at kunne søge efter fritekst, da ikke alle anvender vurderingsskemaet konsekvent. Søgningen bliver synlig før sommerferien, og det vil være muligt at ændre på søgemulighederne senere. Læst/behandlet DTM har arbejdet på en løsning af om et notat er læst / behandlet. På klinikerudviklingsgruppemødet blev vist en demo. De kommunale repræsentanter kender denne måde at kvittere på i egne systemer. Britt vil udarbejde et forslag som Dansk Telemedicin efterfølgende vil gøre synlig på MAX. 7

8 Ipad udfordring med skabelon og opmåling af sår, det er et stor ønske at denne udfordring løses, så det bliver muligt at anvende både skabelon og måle sårareal på en Ipad. Dansk telemedicin arbejder på at finde en løsning. Læseadgang Link er læseadgang, på baggrund af anbefalinger fra klinikergruppen, således at det kun er brugere som minimum har gennemgået lokale sårkurser i telekurser der har skriveadgang. Når en bruger tager adgang til patient data. DTM har udarbejdet en meddelelse som bliver synlig når en bruger tager adgang eller giver hele brugergruppen adgang til en patient som allerede er oprettet i systemet. Man skal krydse af hvorfor man tager adgang. Der vurderes ikke at være behov for at skulle krydse af at der er indhentet samtykke. Logning Det er nu muligt for administratorer at logge div ønskede oplysninger, der resterer at der med hensyn til overgang til drift findes en beskrivelse af hvordan dette fremadrettet skal foregå i hver region. E-læring Der er nedsat en arbejdsgruppe nationalt, der er af projektlederne udpeget 1-2 medlemmer fra hver region. Der er afholdt et møde. Planen er at e-læring skal understøtte den lokale undervisning i brugen af pleje.net. Opdatering af blanketter, hjælpesider og guides. Dette står på Dansk telemedicins to do liste. Der arbejdes på sagen. Genvejstaster Dette er også et område der arbejdes på, men der er udfordringer da mange genveje allerede er i brug. Aktuelt fører Ctrl + Q til patient oversigten. Automatisk afslutning af døde patienter I dag skal brugerne selv afslutte sårforløb på patienter som er døde. I andre systemer afsluttes patienter automatisk når de er døde. Enkelte brugere er bekymrede over hvis dette også bliver praksis i pleje.net da de så ikke når at færdigregistrere sårforløb. Dette bringes til projektlederne mhp. Om fælles praksis kan opnås. Forandringer i pleje.net fremadrettet efter overgang til drift Der er i gruppen enighed om at anbefale, at sårjournalen fremadrettet forsat har samme indhold i alle kommuner og regioner. Således at når der foretages forandringer/udvikling af telesårjournalen fremadrettet er det på baggrund af nationale kliniske ønsker. Der er håb at der efter overgang til drift forsat kan findes mulighed for at mødes i en national kliniker/udviklingsgruppe således at den fremtidige sårjournal kan følge med den kliniske udvikling og praksis. Der er generelt enighed om, at arbejdet i kliniker- og udviklingsgruppen har medvirket til, at vi nationalt har fået en større viden om hinanden, og med denne viden har opnået en større fælles forståelse af hinandens arbejde. Dokumentationspraksis i Pleje.net MedCom har udsendt spørgeskema og bedt klinikere / projektledere om svar på dokumentationspraksis. Der er kommet svar fra alle 5 regioner og fra flere klinikere. 8

9 Besvarelserne indeholder mange detaljer og viser at dokumentationspraksis ikke kun er hvad der dokumenteres og hvor det dokumenteres. Dog har det været muligt at samle 5 overordnede senarier indenfor dokumentationspraksis. De 5 overordnede senarier er: Henvisningspraksis, Oprettelse i pleje.net, Løbende dokumentation, Afslutning af patient og Dokumentation mellem systemer. De fem senarier blev gennemgået sammen med deltagerne ved kliniker- udviklingsmødet, hvilket medførte få rettelser. Slides over dokumentationspraksis vedhæftes referatet. Afslutning på dagen Dorthe runder denne lange og gode dag af. Takker alle for deres store arbejde gennem hele projektet. Vil bringe ønsker om forsat national enighed om klinisk udvikling i pleje.net videre til projektleder og styregruppe. Følgende er aftalt ved mødet: Eskild udarbejder en revideret liste over de meste benyttede diagnoser som skal være tilgængelig i Pleje.net og sender den til Merete i MedCom som formidler den videre til overlægerne i kliniker/udviklingsgruppen. Britt udarbejder udkast på læst/behandlet notat, sender det til Merete i MedCom som formidler det videre til Dansk Telemedicin. Dansk telemedicin arbejder videre på div aftalte udviklingsopgaver. 9

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk Dato: 08.10.13 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning...

Læs mere

Referat fra 7. telesårklinikergruppemøde

Referat fra 7. telesårklinikergruppemøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk Dato: Mandag d. 26-05-14 Referat fra 7. telesårklinikergruppemøde www.medcom.dk Dato 29-05-14 Vor ref. MBK Sted: Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Referat fra Projektledermøde

Referat fra Projektledermøde Dato: 25.03.15 Vor ref.: SBA, MHJ Referat fra Projektledermøde Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom, Konferencen Annette Lyneborg Nielsen, Region Hovedstaden Dorte Medum, Horsens Kommune

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Indledning I forbindelse med det nationale telemedicinske sårvurderings udbredelses projektet, har det vist sig, at der er behov

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede sår i Pleje.net... 3 Antal nyoprettede

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK UDVIKLINGEN SIDEN 2005 STATUS PR. 1. MAJ 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede

Læs mere

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS TVÆRSEKTORIEL DOKUMENTATIONSPRAKSIS HENVISNING TIL TeleMedicinskSårvurdering (TMS)/OPRETTELSE AF NYE SÅR Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS Henvisning - hvem

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION NORDJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Baggrund På landsplan er det forventede antal tværsektorielle venøse bensår per år 4.497 (Epikon 2013). Dette antal sår forventes gradvist oprettet i pleje.net

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen.

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Pkt. 7 Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 19. juni 2015 mhj/dsl Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Det nationale udbredelses projekt af telemedicinsk

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Referat fra udvidet klinikergruppemøde vedr. telemedicinsk sårvurdering

Referat fra udvidet klinikergruppemøde vedr. telemedicinsk sårvurdering Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 24.07.13 Vor ref. MBK Referat fra udvidet klinikergruppemøde vedr. telemedicinsk sårvurdering Tidspunkt: Sted: Deltagere:

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

Referat fra 1. møde i telesårklinikergruppen

Referat fra 1. møde i telesårklinikergruppen Referat fra 1. møde i telesårklinikergruppen Dato: 15.02.13 Vor ref.: Dato: Fredag den 8. februar 2013 Sted: Deltagere: Café Cuckoo s Nest, Odense Poul Erik Jakobsen, Endokrinologisk Afdeling, Aalborg

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, 31. marts 2016 Disposition

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 25.02.13 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 3. styregruppemøde

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK - TVÆRSEKTORIEL HELE LANDET APRIL 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere...

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

Referat fra 7. telesårprojektledermøde

Referat fra 7. telesårprojektledermøde Referat fra 7. telesårprojektledermøde Dato: 02.09.14 Vor ref.: DSL Dato: Mandag den 25. august 2014 Sted: Deltagere: MedCom Karen von Påhlman, Region Nordjylland Grethe Lomholt Nielsen, Frederikshavn

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R Generelt Der er afholdt tre møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel på, hvor

Læs mere

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: 29.06.15 Vor ref.: SBA Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: Mandag den 29. juni 2015 fra kl. 10.00 13.00 Sted: Deltagere: Sundheds- og ældreministeriet

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Diagnosekoder til Pleje.net

Diagnosekoder til Pleje.net Diagnosekoder til Pleje.net Møde i den nationale kliniker gruppe MedCom Odense 10.09.2013 Eskild W. Henneberg Sårcentret Regionshospitalet Viborg 1 Krav til diagnosekoder: Logiske afspejle aktiviteten

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 24.09.13 Vor ref. DSL Der indkaldes til 4. styregruppemøde

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

SIKU

SIKU SIKU http://www.skandinaviskdyrepark.dk/index.dsp?area=400 Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. MedCom del 1: rammerne for projektet 3. Indlæg fra hver enkel region i samarbejde med

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R 1.1 Generelt Der er nu afholdt 4 møder i klinikergruppen. Der afholdes i juni det femte og sidste møde i gruppen, hvor praktiserende læge/praksiskoordinatorer inviteres

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 22.06.15 Vor ref. DSL 10. styregruppemøde for national implementering

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Godkendt af Sundhedsstyregruppen den 4. november 2015 med ikrafttræden 1. december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dokumentation i sårbehandlingen. Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd

Dokumentation i sårbehandlingen. Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd Dokumentation i sårbehandlingen Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd Hvad gjorde vi? Spørgeskemaundersøgelse til praktiserende læger Audit på amputationer over en 2 års periode (2002-2004) Spørgeskema

Læs mere

Program. 10.00-12.00 1. del: 12.00-12.45 Frokost 12.45-15.00 2. del: Dokumentation og deling af data

Program. 10.00-12.00 1. del: 12.00-12.45 Frokost 12.45-15.00 2. del: Dokumentation og deling af data Program 10.00-12.00 1. del: Velkomst og præsentation Baggrund for arbejdet i gruppen Statistik og projektmonitorering Diagnoseregistrering CPR-opslag Teknikarbejdet 12.00-12.45 Frokost 12.45-15.00 2. del:

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på September 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk vurdering 16. marts 2015 dsl Monitorering år 2015: Der foretages monitorering på, hvor mange som anvender telemedicinsk vurdering til henholdsvis patienter med diabetiske

Læs mere

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen af telemedicinske tværsektorielle sår. Det betyder,

Læs mere

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 8. februar 2013 Udarbejdet af: Inger Stenstrøm Rasmussen, Lotte Bang, Lisbeth Jørgensen, Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Telemedicin. - Behandling over afstand.

Telemedicin. - Behandling over afstand. Telemedicin - Behandling over afstand www.regionmidtjylland.dk Hvad er telemedicin? Grundlæggende handler telemedicin om to ting: at sundhedsydelser ved hjælp af teknologi kan overføres over afstande.

Læs mere

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 Formål: 1. At behandle sår bedre Telemedicin Oplæring af (sår)sygeplejersker i telemedicinsk samarbejde MedCom Dansk Telemedicin KvaliCare 2. At

Læs mere

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling mellem Sårcentret, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Den klassiske business case udvikler sig men er det nok? I de senere år har vi set en udvikling i retning af, at der beregnes

Læs mere

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 Den gode telesår konsultation Telemedicinsk kommunikation i sårbehandling Sundhedsfaglige anbefalinger Marts,

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet Spørgsmål dsl@medcom.dk Kilde: Politikken Udbredelses mål Forventet antal tværsektorielle sår Forventet antal kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering

Læs mere

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 06.11.13 Vor ref. MBK Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Fredag den 25. oktober

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK HELE LANDET MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere... 4 KOMMUNESTATISTIK:

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 05.10.14 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E 8. styregruppemøde for national implementering

Læs mere

Referat fra 5. telesårprojektledermøde

Referat fra 5. telesårprojektledermøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Dato: Mandag d. 12-06-14 Referat fra 5. telesårprojektledermøde Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 12-06-14 Vor ref. MBK Sted: Deltagere: Fraværende: MedCom,

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Agenda Del 1: Baggrund Introduktion Formål Forventede gevinster Del 2: Implementerings proces

Læs mere

Henvisningsforløb & henvisninger

Henvisningsforløb & henvisninger 5. Møde i Klinikergruppen vedr. National implementering af telemedicinsk Sårvurdering 18.06.2013 Henvisningsforløb & henvisninger Eskild W. Henneberg 1 Organisationen: Det telemedicinske netværk skal ikke

Læs mere

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Kommune-Sygehus Leverandørmøde MedCom 17.04. 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Dagsorden Ændringer til dagsorden + oplæg fra NSI om telesår og integration, Ivan Lund Petersen Punkt 3 Versionsopdatering

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 06.11.13 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 06.11.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Britta

Læs mere

Landkort over psykiatri- og socialområdet

Landkort over psykiatri- og socialområdet Landkort over psykiatri- og socialområdet Kortlægningsgruppemøde Onsdag d. 19. april 2017 Lone Høiberg, lho@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Dagsorden 1. Velkomst og præsentation 2. Orientering

Læs mere

Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset.

Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset. 27. 06.13/kku Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset. Deltagere: Henriette Jakobsen, Odense Kommune Anne Vejtorp, Stevns Kommune Birgit Bækmann, Århus Kommune Merete Halkjær,

Læs mere

Referat fra kommunemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra kommunemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 14.01.14 Vor ref. MBK Referat fra kommunemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Onsdag den 15. januar 2014

Læs mere

Kompetenceudvikling understøttet af e-læring

Kompetenceudvikling understøttet af e-læring Kompetenceudvikling understøttet af e-læring Præsentation KvaliCare i drift i 11 kommuner E læring om: Sår forebyggelse og bh behandling SPL SSA Sår forebyggelse SSH Medicinhåndtering SPL SSA Medicinadministration

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Tid: Mandag d. 17. november 2014 kl. 14.30 17.00 Sted: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg, mødelokalet hos Sundhed og Sammenhæng 1. etage. Deltagere

Læs mere

Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje

Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje Konference om telemedicinsk sårvurdering 30. oktober 2015 Center for Telemedicin, Region Midtjylland Temaer Hvad mener vi med hoved, hjerte

Læs mere

MTV om diabetiske fodsår set med kommunale briller

MTV om diabetiske fodsår set med kommunale briller MTV om diabetiske fodsår set med kommunale briller Præsentation på SST-seminar 10. marts 2011 på Panum i København Chefkonsulent Lars Engberg Sundhedsstaben www.kk.dk Side 2 / Overordnet om kommunernes

Læs mere

Referat Tværfaglig dokumentationsrådsmøde 3. april 2014. 13.00 15.00 Udvalgsværelse 1, Herning.

Referat Tværfaglig dokumentationsrådsmøde 3. april 2014. 13.00 15.00 Udvalgsværelse 1, Herning. Tværfaglig srådsmøde 3. april 2014. 13.00 15.00 Udvalgsværelse 1, Herning. Til stede: Anne-Grethe Skov Iversen, Randi Bligaard, Bente Hjørnholm Jensen, Lis jensen, Karin Dahl Lassesen, Anne Birgitte Langsted

Læs mere

Arbejdsgangene og ansvar er markeret med farver for de forskellige parter: Generelt Region/sårambulatorium/sygehus afd. Kommune OUH (MTV afdeling)

Arbejdsgangene og ansvar er markeret med farver for de forskellige parter: Generelt Region/sårambulatorium/sygehus afd. Kommune OUH (MTV afdeling) Vejledning for dataindsamlingsprocedurer på ikke-klinisk områder i forbindelse med evalueringen af projekt Regional implementering af telemedicinsk sårbehandling af diabetiske fodsårspatienter Evalueringen

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen E-mail jap@medcom.dk, krc@medcom.dk Dato 29.10.2014 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 20.03.2014 Vor ref.: KRC Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 20.03.2014 Sted: Deltagere: Videomøde Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (formand) Britta

Læs mere

Annoncering. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Annoncering. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Annoncering vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1 Indledning... 3 1.2 Konsulentopgaven... 4 2 Annonceringen... 4 2.1 Ordregivende

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 1. Indledning En audit af sårbehandling i Område Halse-Åbyhøj i juni 2012 viste at 23 % af ATA (ansigt til ansigt)

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit

Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit Titel: Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

TELEMEDICINSK SÅRVURDERING

TELEMEDICINSK SÅRVURDERING TELEMEDICINSK SÅRVURDERING / MEDCOM TELEMEDICINSK SÅRVURDERING RESULTATER, GEVINSTER OG ANBEFALINGER Bemærk - foreløbig version INDHOLD INDLEDNING... 3 SAMME BEHANDLING PÅ NYE MÅDER... 4 BEGREBER, BEHANDLERROLLER

Læs mere