Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet"

Transkript

1 Undgå KIDNAPNING Vejledning for danskere i udlandet 1

2 ! Virksomheder og privatpersoner kan finde råd og vejledning om sikkerhedsmæssige forhold under rejser og ophold i udlandet i Udenrigsministeriets rejsevejledninger på Landespecifik information om den politiske situation kan også findes på under landefakta. 2

3 Danske virksomheder er de sidste 10 år blevet mere internationale. Stadig flere engagerer sig på nye markeder, og der møder de nye risici blandt andet risikoen for kidnapninger baseret på økonomiske eller ideologiske motiver. Det gælder også en række danske myndigheder og organisationer, der er til stede i højrisikolande. Den virkelighed giver nye udfordringer. Især i de lande, hvor de lokale myndigheder måske ikke i tilstrækkelig grad formår at opretholde lov og orden. Trussel mod danskere Genoptrykningen af karikatur-tegningerne og til dels Danmarks militære engagement i Afghanistan har ført til, at terrorgrupper i stigende grad har rettet søgelyset mod Danmark samt mod danskere og danske interesser i udlandet. Det gælder især i områder, hvor al-qaida-relaterede grupper er aktive, herunder særligt i lande i Nordog Østafrika, Mellemøsten samt i Pakistan og Afghanistan. Pengeafpresning Men truslen om kidnapninger er ikke kun ideologisk motiveret. I andre højrisikolande, som f.eks. Mexico eller Colombia, er kidnapninger også en nem og hurtig vej til store pengebeløb. Der er også dukket nye typer kidnapninger op, f.eks kontant-automatkidnapninger (Express eller ATM-kidnapninger), hvor man tvinges til at udlevere kreditkort og PIN-kode eller køres fra automat til automat, indtil der ikke kan hæves flere kontanter på ens konto. Kidnapninger rammer bredt Virksomheders udsendte medarbejdere eller deres lokalt ansatte personale journalister eller turister kan være udsatte mål for kidnappere. Terrortruslen har også fået Udenrigsministeriet til at øge sikkerhedsforanstaltningerne på en række danske ambassader. 3

4 Sikker udstationering Som udsendt medarbejder er man ofte forberedt på sprogbarrierer, en anden kulturs skikke eller andre måder at drive forretning på under fremmede himmelstrøg. Men man er ikke altid forberedt på at håndtere egen sikkerhed. Hverken virksomheder, organisationer eller myndigheder har mulighed for at forudsige konsekvenserne af politiske omvæltninger og uroligheder i det land, hvor de udsendte eller lokalt ansatte opholder sig. Derfor er solide retningslinjer og et beredskab for rejsesikkerhed inklusiv risikoen for kidnapninger tilrådeligt for alle danske virksomheder eller organisationer, der arbejder i risiko- og konfliktprægede lande. Rejs sikkert Et beredskab for rejsesikkerhed er en systematisering af de praktiske forberedelser, enhver virksomhed eller organisation gør sig. Alle typer virksomheder bør gennemtænke deres procedurer sammen med de udsendte eller lokalt ansatte medarbejdere. Med et beredskab for rejsesikkerhed kan virksomheder og organisationer sikre, at krisesituationer forebygges og håndteres på den mest kompetente og effektive måde, så man undgår panik og forsinket reaktionstid. Det styrker både den kidnappedes og virksomhedens position. > > Et beredskab for rejsesikkerhed bør indeholde procedurer for, hvordan man undgår risici, når man rejser, hvad medarbejderen og virksomheden gør, hvis man bliver udsat for en sikkerhedsmæssig trussel, samt hvordan man håndterer situationen efterfølgende. > > Overvej at begrænse brugen af danske symboler, herunder Dannebrog, ved arrangementer i risiko-områder og under anspændte politiske situationer. 4

5 ! Har I overvejet ikke at bruge firmalogo, personeller firmanavn ved afhentning af en person i lufthavnen i risikolande? Som et alternativ kan man aftale et neutralt kendetegn, som ikke afslører nationalitet eller identitet. 5

6 ! Hvordan ser situationen ud? Hvor er jeres medarbejdere? Hvornår skal de være fremme næste sted? Hvordan og hvornår ved I, at noget er gået galt? 6

7 God forberedelse = ansvarlig ledelse Det kræver en god og ansvarsbevidst forberedelse at mindske risikoen for kidnapninger eller at begrænse konsekvenserne af dem. Det forudsætter blandt andet, at ledelsen investerer både tid og penge i at forberede virksomheden, organisationen eller myndigheden. Den investering kommer igen i form af mere trygge og sikkerhedsbevidste medarbejdere. Det er samtidig ansvarlig ledelse at være godt forberedt, da kidnapninger kan have store menneskelige omkostninger. Endelig er det en god investering at undgå drifttab, tab af know how og ekstern anseelse. > > Den gode forberedelse starter med at skaffe viden om det land og den kultur, hvor virksomheden opererer. > > Virksomheden kan eventuelt vælge at inddrage sikkerhedsrådgivningsfirmaer med aktuel erfaring fra det pågældende land eller område. Ud fra denne viden udformes en risiko- og sårbarhedsanalyse. > > Til risikoanalysen og planlægningen af virksomhedens beredskab er der god hjælp at hente på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: Helhedsorienteret beredskab Den gode forberedelse handler også om en mere helhedsorienteret sikkerhedsmæssig tænkning, som tager højde for alle typer af sikkerhedsmæssige risici. Uforudsete situationer såsom bagage, der bliver stjålet, falske checkpoints, brand, røveri og lignende kan være et led i en kidnapning eller gøre den udsendte mere sårbar over for kidnapning. Man kan forberede medarbejderen på, hvordan han eller hun skal reagere, og have fastlagt procedurer for hvem, der skal håndtere situationen, hvem der skal informeres, og hvordan der skal kommunikeres. 7

8 Hvis uheldet er ude Kidnappes en medarbejder i udlandet, er det principielt de lokale retshåndhævende myndigheder i det pågældende land, der skal træde hjælpende til. Derfor må virksomheder og ansatte være bevidste om, i hvilken udstrækning man kan forvente en effektiv, lokal retshåndhævelse. Er der tvivl om dette, må virksomheden ruste sig til at stå på egne ben, hvis uheldet er ude. Hvis en dansker kidnappes i et fremmed land, kan danske myndigheder ikke udøve myndighed i det pågældende land. Assistance fra Danmark varetages i et samarbejde mellem politiet og Udenrigsministeriet, herunder de danske ambassader i udlandet, der kan bistå virksomheden og de pårørende med rådgivning og formidling af kontakt til de lokale myndigheder m.fl. > > Hvis en dansker kidnappes kan man rette henvendelse til Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København K. Telefonisk døgnvagt: Det kan imidlertid være af stor betydning, at dansk politi orienteres hurtigt, fordi politiet efter omstændighederne kan bistå Udenrigsministeriet i forhold til myndighederne i det land, hvor kidnapningen har fundet sted, f.eks. gennem kontakter til de lokale retshåndhævende myndigheder. > > Henvendelse til politiet om en kidnapning i udlandet kan ske til Rigspolitichefens kommunikationscenter. Telefonisk døgnvagt:

9 ! Under udsendelsen er almen fornuft og agtpågivenhed det bedste råd mod ubehageligheder. 9

10 Forebyg bortførelser En forebyggende og sikker håndtering af trusler i områder med høj risiko hænger nøje sammen med viden og adfærd. Virksomheder, organisationer og myndigheder kan ruste sig bedre mod risikoen for kidnapning ved at følge nedenstående råd: FØR UDSTATIONERING > > Udpeg en ansvarlig person for sikkerhed ved udstationering - hvis virksomheden, myndigheden eller organisationen endnu ikke har en sikkerhedschef. > > Udform en politik for, hvordan man rejser, og hvilke krav man stiller til sikkerheden i området. Det kan være krav om en neutralt udseende bagage, registrering hos den lokale danske repræsentation under opholdet, information til familie og arbejdsplads, hvis der sker ændringer i rejseplanen, procedurer ved bestilling af hotel/fly, krav om sikker afhentning samt regler vedrørende rejsetider, så man ikke ankommer sent om aftenen. > > Udform en vejledning for udsendte med gode råd om adfærd og kulturelle normer på destinationen. Det kan også handle om at træne udsendte i at tænke i sikker adfærd i forbindelse med påklædning, brug af visse symboler, hævning/veksling af penge, transport mellem hjem og arbejde mv. > > Tjek op på, at relevante forsikringer er i orden. Forsikringen bør dække udgifter til assistance fra sikkerhedsvirksomheder med ekspertise i håndtering af kidnapninger. > > Etabler en stab, der til hver en tid kan stå for en krisehåndtering. Staben skal bl.a. have mandat til hurtigt at træffe væsentlige og måske omkostningstunge beslutninger. > > Udfærdig en kriseberedskabsplan og træn de ansatte, så de er klar over hvem, der gør hvad, hvornår, hvordan og hvorfor i en aktuel krisesituation. > > Skaf information om forholdene i det land, hvor de udsendte medarbejdere befinder sig, f.eks. ved at søge information hos andre som kort forinden har opholdt sig på destinationen, via lokale partnere og på Udenrigsministeriets hjemmeside. 10

11 > > Gennemfør en risiko- og sårbarhedsanalyse (se Beredskabsstyrelsens hjemmeside) og beslut derefter, hvad der skal til for at gøre udsendelsen så sikker som mulig. Det kan handle om, hvilken form for transport, der anvendes lokalt, hvor de udsendte skal bo, tilknytning af vagter og faste tidspunkter for tilbagemelding til virksomheden. > > Udvælg robuste og sikkerhedsbevidste medarbejdere. UNDER UDSTATIONERING > > Under udsendelsen er almen fornuft og agtpågivenhed det bedste råd mod ubehageligheder. > > Medbring relevante kommunikationsmidler samt telefonbog med numre på relevante lokale myndigheder, vagter og virksomhedens sikkerhedschef, så medarbejderen hurtigt kan få assistance, hvis der er behov for det. > > Samarbejd tæt med lokale partnere også om sikkerhed. Ofte fås de bedste råd af folk med et godt lokalt kendskab. Og så skal man huske at lytte til advarsler. > > Juster planer og vejledninger ved ændringer i sikkerheden, hvis der på destinationen er geografiske områder, man som udstationeret skal undgå. > > Bed udsendte medarbejdere efterlade en forseglet proof of life kuvert inden afrejse, med spørgsmål/svar, kun den udsendte kender. Under en kidnapning kan den bruges til at verificere, at medarbejderen er i live og i kidnappernes varetægt. Danske virksomheder, myndigheder og organisationer skal fortsat kunne være til stede på markeder og i de lande, hvor der er risiko for kidnapninger. Derfor er det vigtigt, at både medarbejdere og arbejdsgivere er ordentligt rustet til mødet med forskellige risici, herunder kidnapninger. Ved at tænke helhedsorienteret når det gælder sikkerhed, og ved at følge de nævnte anbefalinger, kan virksomheder, myndigheder og organisationer sikre, at krisesituationer forebygges og håndteres på den mest kompetente og effektive måde. 11

12 Hvis du vil vide mere: DI Fra risiko til mulighed. Håndtering af politiske og samfundsmæssige risici på vækstmarkederne Sikkerhed i en usikker verden. Virksomheder og terrorisme Bøgerne kan bestilles på di.dk/butik Politiets Efterretningstjeneste På PET s hjemmeside findes: Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) under Center for Terroranalyse (CTA). Kontakt også gerne PET s afdeling for Forebyggende sikkerhed. Udenrigsministeriet På Udenrigsministeriets hjemmeside findes: Borgerservice Før din rejse (rejsevejledninger, terrorrisiko m.v.) og Udenrigspolitik Landefakta. Beredskabsstyrelsen Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Kan downloades på DI 1787 København V Tlf di.dk Politiets Efterretningstjeneste Klausdalsbrovej Søborg Tlf pet.dk ISBN Tryk: Kailow Graphic

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie Temamagasin juni 2008 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie 2 Indhold Voldspolitik før video.............................. 5 Vænnet til teknologi.............................. 9 Etik når der handles

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere