575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?"

Transkript

1 NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen boliger uden bad og toilet En fiks regnefejl på boliger 575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

2 LEDER ////// AF KLAUS HANSEN, FORMAND FOR LEJERNES LO KR. OM MÅNEDEN TIL RÅDIGHED En undersøgelse fra SFI (Social Forsknings Instituttet) har afdækket en stigning af antallet af udsættelser af lejere fra deres lejligheder. Lejerne har ikke haft råd til at betale husleje. Velfærdsminister Karen Jespersen (V), kalder det et fuldstændigt horribelt problem, som vi ikke skal acceptere. Undersøgelsen viste også, at jo værre økonomisk stillet man er, des større er risikoen for at blive sat ud. Således dokumenterede SFI undersøgelsen, at mens lejerne generet har haft indtægtsstigning i den undersøgte periode, har de lejere, der blevet sat ud, haft indtægtsnedgang. Værst står det til for de kontanthjælpsmodtagere, som sættes på gaden. Og allerværst er det for lejere, der kommer fra et tredje-verdensland. En kontanthjælpsmodtager, der er lejer, havde i 2005 en gennemsnitlig disponibel indkomst på kr. om måneden. Den disponible indkomst er indkomsten efter skat. En kontanthjælpsmodtager, der blev sat ud, havde en gennemsnitlig disponibel indkomst på kr. om måneden. En forskel på 1611 kr. pr. måned er mange penge, især når man ikke har nogen. Samtidig viser LLO s beregninger, at kontanthjælpen slet ikke er fulgt med huslejeudviklingen. En pointe, som forskerne ikke har med i deres rapport. BOLIGSPEKULATION ////// AF KJELD HAMMER Stråmænd og chikane på ministerens bord LEJERNES LO I HOVEDSTADEN og Københavns overborgmester, Ritt Bjerregaard, er gået sammen i fælles henvendelse til den ansvarlige minister for boligområdet, Karen Jespersen. De beder hende tage fat på tre tunge problemer på det private udlejningsområde, som i særlig grad belaster København. Problemerne handler om den såkaldte stråmandsudlejning, også kaldet hoteludlejning. Derudover om lejligheder, der forbedres med spekulation for øje, men hvor forbedringen og den efterfølgende lejestigning ikke modsvarer en større nytteværdi for lejeren. Som det tredje punkt i brevet, peger Helene Toxværd og Ritt Bjerregaard på en række grove chikane-sager, som har til formål at få smidt lejere ud og genudleje til en langt højere husleje. Det sidste problem kan bl.a. løses ved at gøre det lettere at frakende udlejere retten til at administrere udlejningsejendomme, hvis de misbruger denne ret til chikane. Når det drejer sig om de to første problemer, peger brevskriverne på en ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. BLANDEDE BYKVARTERER MED BOLIGER TIL ALLE Alle tre problemer medfører, at der bliver færre lejeboliger, der er til at betale for almindelige lønmodtagere. I brevet siger Toxværd og Bjerregaard, at der de sidste 10 år er forsvundet udlejningsboliger fra det private udlejningsmarked i Hovedstaden. Resultatet er, at sammenhængskraften er truet. Det ved vi ligger dig på sinde, skriver lejerformanden og overborgmesteren til velfærdsministeren. De tilføjer, at det er helt afgørende, at vi Denne ejendom i Willemoesgade i København er ejet af City Apartment. Lejerne har haft talrige problemer med udlejeren og taler om både overgreb, krænkelser og hærværk. arbejder for blandede bykvarterer med boliger til alle. Brevet er dateret den 7/3-08 og gengives her på siden. LOVFORSLAG FRA S OG SF Samtidig med den fælles henvendelse har Socialdemokraterne og SF fremsat et lovforslag, der skal stoppe stråmandsudlejning. Det skete i slutningen af april. Formanden for Folketingets boligudvalg, Nanna Westerby (SF), er stærkt utilfreds med, at Karen Jespersen har sagt, at hun vil afvente en kommende dom om stråmandsleje, før hun vil tage stilling til, om boligreguleringsloven evt. skal ændres. Velfærdsministeren behøver slet ikke vente, siger Nanna Westerby. Det viser sig nemlig, at der allerede i 1994 har været rejst en sag mod en udlejer. Frederiksberg Kommune forsøgte dengang at få udlejeren dømt efter boligreguleringslovens paragraf 50. Men udlejeren blev frikendt af Frederiksberg Ret og det viser, at loven ikke er tilstrækkelig, mener hun. BENHÅRDE FORRETNINGSMETODER City Apartment er en af de virksomheder, der bruger metoden med stråmænd. Firmaet opkøber lejeboliger og anklages for at chikanere lejerne til at flytte. Derefter bliver de billige lejeboliger istandsat og de samme boliger lejet ud via stråmænd til høje huslejer som hotellejligheder. Sekretariatschef i Lejernes Lo i Hovedstaden, Claus Højte, kalder forretningsmetoden benhård og forvaltningen af loven for svineri. 2 V I LEJERE

3 Konsekvenserne ved at en familie sættes ud er voldsomme, især for lejerne. I Lejernes LO har vore afdelinger mødt problemerne, men vi kan desværre ikke hjælpe, når hovedproblemet er, at der ikke er penge nok til betaling af husleje. Kære velfærdsminister Karen Jespersen (V)! Der kræves handling. Lejelovgivningens alt for korte ophævelsesfrister skal forlænges og den individuelle boligstøtte og kontanthjælpen skal rettes op. Lejernes LO s afdelinger modtager stadig henvendelser fra lejere, der har skimmelsvamp. For over et år siden holdt Folketingets boligudvalg en konference om emnet skimmelsvamp. Kommunerne skulle have et spark, så de blev bragt til handling som myndighed. Det er et politisk ansvar. Der er intet sket fra velfærdsminister Karen Jespersen (V). Men sundhedsproblemerne er klarlagt! Folk bliver syge af at bo i en bolig med skimmelsvamp i værelserne. Det er glædeligt, at den almene sektors udlejningsorganisation BL har sendt en anbefaling ud til boligorganisationerne med handlingsanvisning. Det er bare ikke nok. Hvor bliver den vejledning til kommunerne af, som tidligere socialminister Eva Kjer Hansen lovede og som skulle følges op af en forbedret lovgivning. Velfærdsminister Karen Jespersen (V)! Ord gør det ikke! Der skal handling til og det haster! Kære Karen Jespersen Vi ved, at det ligger dig på sinde, at vi værner om sammenhængskraften i byerne. Sådan ser vi også på det, og her er det helt afgørende, at vi arbejder for blandede bykvarterer med boliger til alle. Der er de seneste 10 år sket et stort fald i private udlejningsboliger i København. Der er forsvundet ca udlejningsboliger fra det private udlejningsmarked. En stor del af disse boliger er konverteret til andelsboliger, hvor vi jo ved, at der de seneste år er sket en nærmest eksplosiv udvikling i priserne. Der er således stort behov for at værne om de udlejningsboliger, der er, og som er til at betale for almindelige mennesker. Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på en række problemstillinger på det private udlejningsmarked, som især belaster København. Som du ved, har der på det seneste været debat i medierne om stråmandsudlejning eller hoteludlejning, hvor der indsættes et mellemled (en virksomhed) i lejeforholdet, således at udlejer kan omgå reglerne i boligreguleringsloven og hæve lejen. Dette betyder, at lejlighederne bliver utilgængelige for familier med almindelige indkomster. LLO Hovedstaden vurderer, at der i dag er ca boliger, som lejes ud på denne måde, og der bliver fl ere og fl ere. Et konkret eksempel blev beskrevet i DR s Kontant den 19. februar d.å., hvor det fremgik, hvordan en familie med børn blev smidt på gaden på grund af for sen betaling af husleje en enkelt gang på 9 år, og hvor det også fremgik, at udlejers hensigt var at kunne leje lejemålet ud som hotellejlighed. Lovændring tak! Vi har læst dit indlæg i Jyllandsposten den 26. februar, hvor du skriver, at Københavns Kommune kan forhindre hoteludlejning via bestemmelserne i Boligreguleringslovens kap. 7. Vi har hidtil opfattet disse bestemmelser som beregnet på at forhindre, at helårsboliger bruges som fritidsboliger. Da Velfærdsministeriet nu vurderer, at bestemmelserne kan anvendes til at forhindre stråmandsudlejning/hotellejligheder, vil vi nu målrettet med udgangspunkt i Boligreguleringslovens kap. 7 gå efter virksomheder, som i spekulativt øjemed konverterer almindelige lejeboliger til stråmandsudlejning/hotellejligheder. Vi vil på denne måde gøre vores til at begrænse denne type udlejning, så der ikke forsvinder boliger, der er til at betale for familier med almindelige indkomster. Vi forventer, at du på den baggrund tager initiativ til at få ændret de bestemmelser i lejeloven, der i den konkrete sag gjorde det muligt, at en familie blev sat på gaden, fordi de en enkelt gang på 9 år kom for sent med betalingen. Vi har bemærket, at du til Kontant har udtalt, at det aldrig har været meningen, at reglerne skulle bruges til at sætte lejere, der normalt betaler deres husleje, ud af deres bolig, og at du derfor gerne vil se lidt nærmere på disse regler og vurdere, om tiden er moden til at løse op for de umiddelbart meget stramme regler. spekulativt øjemed. Dette betyder, at huslejen for boligerne kan fastsættes efter det lejedes værdi i stedet for omkostningsbestemt leje. En leje fastsat efter det lejedes værdi er sædvanligvis betydeligt højere end den omkostningsbestemte leje. Visse af disse gennemgribende forbedringer sker i lejemål, som hverken er utidssvarende eller umoderne med den følge, at den gennemgribende forbedring ikke modsvarer nytteværdien for lejeren, men alene udføres i spekulativt øjemed for at lejen kan fastsættes efter det lejedes værdi. Også denne problemstilling medfører, at der forsvinder lejeboliger, som almindelige mennesker har råd til at betale, fra det private udlejningsmarked. LLO Hovedstaden vurderer, at ca. 80 % af alle ledige lejemål i København gennemgår gennemgribende forbedringer i henhold til Boligreguleringsloven 5, stk. 2. Vi opfordrer derfor til, at du vurderer, hvordan der i lovgivningen kan sættes effektivt ind over for disse spekulative forbedringer, således der alene sker forbedringer, som er hensigtsmæssige og brugbare for lejerne. Systematisk chikane af lejere Den sidste problemstilling, vi vil gøre opmærksom på, er udlejere, som angiveligt mere eller mindre systematisk chikanerer lejerne. Både LLO Hovedstaden og jeg har modtaget henvendelser om disse chikanerier, som også fremgår af et indslag i DR TV s Task Force den 11. januar 2007 og senest af en artikel i Østerbro Avis den 16. januar Formålet er typisk at få lejemålene frigjort, så udlejerne kan gennemføre gennemgribende forbedringer og dermed genudleje lejemålene til en langt højere leje f.eks. via stråmandsudlejning. Lejere har uden held forsøgt at inddrage politiet, og der er således eksempler på gentagne grove tilsidesættelser af lejeloven, uden at dette nødvendigvis er omfattet af straffeloven. Der er tale om chikanerier, der er stærkt belastende for lejerne, og der er derfor behov for, at der kan skrides hurtigt ind over for udlejere med disse fremgangsmåder. Vi foreslår derfor yderligere stramninger af mulighederne for at frakende en udlejer retten til at administrere udlejningsejendomme, hvis han/hun misbruger denne ret f.eks. ved at chikanere lejerne. Dette kunne f.eks. ske ved, at udlejeren tidligere end de nuværende regler giver mulighed for kan frakendes retten til at administrere udlejningsejendomme, hvis der er tale om en grov tilsidesættelse af hans/hendes forpligtelser. Vi håber, at du vil være med til at sikre lejernes rettigheder og boliger til rimelige priser på det private udlejningsmarked og deltager gerne i et møde, hvis der er behov for en uddybning af vores brev. Spekulation i forbedringer En anden problemstilling på det private lejeboligmarked er, at nogle udlejere, når boligerne står tomme, udfører gennemgribende forbedringer af boligen alene i Med venlig hilsen Ritt Bjerregaard Overborgmester, København Helene Toxværd Formand, LLO Hovedstaden VI LEJERE 3

4 LANDET RUNDT ////// En bolig efter denne er vigtig for at undgå tilbagefald til kriminalitet. HELE LANDET: AALBORG: Flere medlemmer Lejernes LO i Aalborg mobiliserer både indadtil og udadtil. Men der er en del, der skal nås endnu. Først og fremmest skal medlemstallet gerne øges. Det og meget mere kan lejerne give deres besyv med om, når generalforsamlingen afvikles i juni. Datoen er onsdag den 11. juni og mødet holdes i Kayerødsgade 37 i den ny kantine på 3. sal. Generalforsamlingen begynder kl. 19. Afdelingen er åben for at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra fem til syv for at give plads til nye aktive, der har lyst at tage en tørn. På generalforsamlingen stiller formanden, Kurt Freiheit, op til genvalg og der skal vælges delegerede til regionsgeneralforsamlingen. I mødet deltager også Jørgen D. Jensen. Han vil redegøre for afdelingens samarbejde med region Midt, for udviklingsarbejdet og for medlemsservice i almindelighed. KjH Løsladte bør få en bolig Alle indsatte bør efter endt afsoning have tilbud om en bolig, mener Kriminalforsorgsforeningen. I Norge er et lovforslag på vej. Man ved fra forskningen, at mangel på en bolig er en af de faktorer, som øger sandsynligheden for et tilbagefald til kriminalitet, ligesom f.eks. stofmisbrug er det, siger John Hatting, der er formand for Kriminalforsorgsforeningen. Han siger, at en del af de svageste indsatte bliver prøveløsladt til proforma-adresser, hvor de reelt ikke bor. Mange gør det på den måde, for ellers kan de ikke blive prøveløsladt. Og hvis man ikke har nogen adresse, man kan blive løsladt til, så ser vi, at folk sidder tiden ud og så alligevel bare bliver løsladt til gaden, siger John Hatting. HELE LANDET: Barske realiteter for udsatte Hver fjerde af de danskere, der hvert år med fogedens hjælp smides ud af deres lejlighed, er hjemløse året efter. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale forskningscenter for Velfærd (SFI). Siden 2002 er antallet af sager, hvor folk sættes ud af deres lejlighed, steget jævnt. Fra 1499 tilfælde i 2002 til 2589 i Det svarer til en stigning på 73 pct. på fire år. Undersøgelsen fra SFI baserer sig på en rundspørge blandt lejere, der er sat på gaden. Den afdækker en række andre hårde sociale kendsgerninger i dagens Danmark under den borgerlige regering. Af de lejere, der bliver sat ud af deres lejlighed, er de 40 procent lønmodtagere, mens 30 procent er kontanthjælpsmodtagere. Fælles for dem er, at de fleste har stor gæld, og at tre ud af fire ikke selv mener, at de kan administrere deres økonomi. Desuden er 38 procent af de udsmidte blevet fyret fra deres job umiddelbart før. Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Preben Brandt, kalder stigningen dybt forkastelig. Man kunne godt have grebet ind med indsatser meget tidligere uden nogen stor undersøgelse fra SFI. 4 V I LEJERE

5 Farvel og på gensyn Lissa Den tidligere formand for Folketingets boligudvalg og medlem af Folketinget siden 1973, Lissa Mathiassen, blev fejret på behørig vis, da Socialdemokraterne i Kolding-kredsen sagde farvel til deres politiker på tinge ved en afskeds-reception. Det skete den 16. januar og Lejernes LO var repræsenteret ved såvel landsformand Klaus Hansen som næstformand Jørgen D. Jensen. Endvidere af hovedkasserer James Arbøl, der også er formand for Horsens afdeling. James Arbøl (billedet) forærede Lissa Mathiassen en bog om Horsens. Han sagde ikke farvel, men tak og på gensyn. Lissa Mathiassen er den kvindelige politiker, der har siddet længst i Folketinget siden kvinderne fik valgret i KjH SØNDERBORG: Der er blæst om lejernes rettigheder på Vestkysten. (Arkivfoto) ESBJERG: Tilbage i LLO med kampgejst Der var ingen slinger i valsen, da Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn besluttede på sin generalforsamling i februar vedtog at vende tilbage til Lejernes LO. Samtidig trak formanden, Arne Rehné, sig fra formandshvervet og bestyrelsesarbejdet efter syv år som formand. Han kalder beslutningen om at genindtræde i LLO for en vigtig beslutning for medlemmer og lejerne i hele det vestjyske område. Der er virkelig brug for at samle kræfterne for her er både noget at kæmpe mod og kæmpe for, siger han. Arne Rehné nævner kampen mod Esbjerg Kommunes frasalg af lejeboliger for at kunne finansiere kulturpaladser og sportsarenaer, kampen mod matadorer, der opkøber Esbjerg Kommunes ejendomme og derefter udplyndrer deres lejere, kampen mod skimmelsvamp og den håbløse forklaring: Det er fordi, du ikke lufter ud!. Men også kampen for lejernes rettigheder i almindelighed, både i forhold til udlejerne og i forhold til nævn og boligret. Endelig nævner han kampen for retfærdige flytteopgørelser også i den almene sektor. Ved fælles hjælp skal det nok lykkes!, slutter Arne Rehné. 1. juni flytter lejerforeningen iøvrigt til nye lokaler i Havnegade 25 A. KjH 108 sager på få måneder Lejernes LO i Sønderborg har fået ny bestyrelse, der på få måneder havde taget ikke færre end 108 sager under behandling. Det var inden årsskiftet. En stor del af sagerne er afgjort til medlemmernes fordel med en tilbagebetaling, selvom der også har været undtagelser. Nu håber afdelingen på ny tilgang af medlemmer og af aktivister med lyst til at gøre en forskel. Den ny formand, Holger Soltau, efterlyser på baggrund af en alvorlig og meget omtalt - sag om skimmelsvamp et kommunalt udrykningshold. Det skal kunne rykke ud i akutte tilfælde og hjælpe folk med at fraflytte omgående uden at skulle overholde fraflytningsreglerne i lejeloven. I dag kan skimmelsvampsager trække ud i månedsvis, mens beboerne bliver mere og mere syge, siger han. KjH VI LEJERE 5

6 BOLIGPOLITIK ////// AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO En fi ks lille regnefejl på boliger Med afsæt i to SBI- forskeres forkerte tal fortæller Ejendomsforeningen Danmark nu politikerne, at vi lige så godt kan afskaffe reglerne om omkostningsbestemt leje, der holder huslejen nede. Den private lejelov, eller Lejeloven, samt de fleste steder også lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Boligreguleringsloven), dækker leje af hus og husrum beliggende i fast ejendom. Hvis en lejer eller andelshaver fremlejer sin bolig, gælder den private lejelov, og den gælder fx også, hvis man lejer et værelse. Hvis man lejer en bolig, der er ejet af det offentlige (kommunen, staten) eller af en pensionskasse eller stiftelse gælder lejeloven også. Dog kan enkelte bestemmelser, fx om opsigelse, være sat ud af kraft af særlige årsager. 46 PCT. BOR TIL LEJE Lejelovene bestemmer bovilkårerne for mange lejere i Danmark. Dog ikke dem, der bor til leje i en lejlighed ejet af en almen boligorganisation. Her gælder en særlig lejelov, nemlig lov om leje af almene boliger, kaldet almenlejeloven. Pr. 1. januar 2007 var der ifølge Danmarks Statistik (DS) i Danmark boliger i alt.. Heraf var beboede boliger. Heraf igen var boliger eller 46 % beboet af en lejer, så var der med uoplyst ejerforhold og resten blev beboet af en ejer. Den 1. jan var der boliger ejet af almene boligselskaber. En mindre del af disse boliger er fremlejet til en lejer, formentlig omkring 5 procent, eller ca lejemål. Så var der andelsboliger. LLO skønner her, at omkring 8 procent eller ca boliger var fremlejet af andelshaveren til en lejer. For fremlejerne gælder derfor den private lejelov. 42 PCT. UNDERLAGT DEN PRIVATE LEJELOV Så nu kan vi opgøre antal udlejede boliger, der er underlagt den private lejelov. Antal udlejede boliger i alt Antal almene boliger, der ikke er fremlejet Antal andelsboliger, der ikke er fremlejet Tilbage udlejede boliger, hvor lejen mv. reguleres af den private lejelovgivning: Det betyder at 42 % af lejerne er afhængige af reglerne i den private lejelovgivning. Og det er endda lidt flere, fordi Danmarks Statistik ikke registrerer alle de udlejede boliger, for eksempel ikke dem, der er ejet af en andelsboligforening. EN GRUELIG FORSKERFEJL Fornylig har to forskere fra SBI (omtalt i artiklen på side 8) undersøgt, hvor mange boliger, der udlejes privat og hvor mange, der er afhængige af en huslejekontrol efter reglerne om omkostningsbestemt leje. I nedenstående tabel ses, at SBI i deres nye rapport om den private udlejningssektor opgør antallet til boliger Tabel 1 Beregnet antal private udlejningsboliger ud fra BBR registeret fordelt pa ejendomstyper Antal boliger Procent Ikke-selvstændig bolig Udlejet ejerbolig/sommerhus Enkeltbolig i ejendom Tofamiliehus Ejendom m. 3-5 boliger boliger boliger > 20 boliger Ikke placeret i boligtype ,3 Total Som det ses, er tallet ca boliger under ovennævnte. Det skyldes, at tallet er fra 2004 og at SBI- forskerne ikke her fremlægger antallet af privatudlejede boliger, der er afhængige af den private lejelov, men antallet, der er ejet af en privat udlejer. Det må vi så håbe bliver husket, når man i Folketinget skal vedtage en ny lejelov for privat udlejning. I Danmark har vi huslejeregulering. Mest betydningsfuldt for lejerne er, at der er omkostningsbestemt husleje. Det er det regelsæt, der ifølge lejelovskommissionens beregninger holder lejen 40 % under markedslejen. De to forskere når frem til, at kun knap boliger er omfattet af lejereguleringen med omkostningsbestemt leje. De skriver: Lidt under halvdelen af de private udlejningsboliger er omfattet af reglerne i boligreguleringsloven, som siger, at huslejen skal afspejle de omkostninger, udlejeren har på ejendommen. Det skyldes, at forskerne mener, at boliger i udlejede småhuse, dvs. udlejede enfamiliehuse/ejerlejligheder og udlejede boliger i 6 V I LEJERE

7 Lejerne af udlejede boliger er stadig afhængige af huslejeregulering efter omkostningerne. Det er mere, end SBI når frem til. ejendomme med 2 6 lejemål og klubværelser, ikke er omfattet af omkostningsbestemt leje. Det er en gruelig fejl. EN FORSKEL PÅ BOLIGER Boligreguleringsloven 29c siger klart, at lejen i småhuse skal fastsættes efter lejen i storhuse, der er reguleret efter omkostningerne, og hvis det ikke er muligt, kan man beregne den omkostningsbestemte leje. Altså en slags indirekte omkostningsbestemt leje i småhusene. Og den omkostningsbestemte leje gælder også for klubværelser. Langt de fleste lejere er heldigvis stadig beskyttet af en lejefastsættelse, som er knyttet til principper om omkostningsbestemt leje. Vi ved godt, der er huller, og hullerne bliver større. Lejernes LO har beregnet antallet af udlejede boliger i regulerede kommuner uden omkostningsregulering til ca og hertil er det oplyst, at der er private udlejningsboliger i de kommuner, hvor boligreguleringsloven ikke gælder, i alt boliger. Det betyder, at lejerne af udlejede boliger stadig er afhængige af huslejeregulering efter omkostningerne. Det er mere end hvad SBI når frem til. Og dertil overses det, at alle lejere i de almene boliger får deres leje reguleret efter omkostningerne. KUN FÅ Alt dette talgymnastik kunne jo være ligegyldigt, hvis ikke de private udlejeres organisation Ejendomsforeningen Danmark straks har brugt forskernes undersøgelse til at fortælle politikerne, at kun få lejere er afhængige af regler om omkostningsbestemt leje, og at vi derfor med et snuptag lige så godt kan afskaffe dem. VI LEJERE 7

8 BOLIGPOLITIK ////// KOMMENTAR AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO SBI-forskere spørger kun udlejerne I MARTS 2008 offentliggjorde Center for Bolig og Velfærd, der er et privat analyseinstitut, finansieret af en af de største danske private milliardfonde, nemlig Realdania, to rapporter om det privatejede udlejningsmarked, nemlig Privat boligudlejning motiver, strategier og økonomi samt Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. Lejerne var man ikke interesseret i at spørge (Arkivfoto) KØBTE TO FORSKERE Baggrunden var formentlig en SBI-forskningsplan (tidl. By og Byg), nærmere en By og Byg- undersøgelse (Boligpolitiske problemer og udfordringer, interview med nøglepersoner), som konkluderede, at det var væsentligt at få undersøgt emnet: Dårligt fungerende udlejningsmarked og udnyttelsen af boligmassen. Lejernes LO blev ikke inddraget i denne interviewundersøgelse med nøglepersoner, og Lejernes LO er heller ikke efterfølgende blevet spurgt, om der var forhold, vi gerne ville have undersøgt videnskabeligt. Centeret for Bolig og Velfærd købte de to forskere Hans Skifter Andersen, Statens Byggeforsknings Institut og Morten Skak, Syddansk Universitetscenter, til at udarbejde rapporterne om den private udlejningssektor. Da rapporten var færdig, udsendte SBI følgende pressemeddelelse: SBI taget pulsen på den private udlejningssektor for at se hvilken rolle den spiller i det store boligspil, og hvor den er på vej hen. Så nu var det blevet en SBI-undersøgelse. Det vil sige en undersøgelse af en uafhængig, offentlig forskningsinstitution. Data til en del af den første analyse, dvs. analysen af motiver, strategi og økonomi, blev gennemført som en internet-undersøgelse, hvor det blev besluttet alene at spørge de private udlejere. Lejerne, endsige de valgte beboerrepræsentanterne, var man ikke interesseret i at spørge. Et udsnit af de private udlejere blev bedt om at svare Danmarks Statistik (som var hyret til den praktiske udsendelse) på en række spørgsmål om deres ejendom, udlejningsmetode, lejeindtægt, den forventede frimarkedsleje, hvis markedet blev givet frit, vedligeholdelsesaktivitet, forbedringsbehov, investeringsmotiver, moderniseringsaktivitet, ønske om at købe flere ejendomme etc. FÅ SVAR OG 315 UBRUGELIGE Der blev udsendt omkring 2500 spørgeskemaer, men ikke mange svarede. Det endte med, at forskerne sad med 315 brugelige besvarelser. Ikke overraskende viser spørgeskemaundersøgelsen, at udlejerne mener, huslejen kun vil stige 10 % i gennemsnit, hvis huslejereguleringen fjernes. En stor del af udlejerne mener, at der ikke er et særligt behov for forbedringer af bygningerne som helhed. Derimod er udlejerne meget glade for at kunne modernisere lejlighederne ved genudlejning. Med andre ord, udlejerne vil gerne koncentrere investeringerne i ejendommene i modernisering ved genudlejning, og det overrasker heller ikke Lejernes LO. Det er her, de største gevinster ligger, fordi der efterfølgende kan lejes ud til noget nær frimarkedsleje, og det er også her, man finder forklaringen på de store værdistigninger på private udlejningsejendomme, som er omtalt nedenfor. Forskerne har også lavet nogle beregninger over afkastet. Selvom overskuddet på private udlejningsejendomme ifølge forskerne kun var på 2 pct. af ejendomsværdien i 2005, har investeringer i private udlejningsejendomme ifølge undersøgelsen alligevel været en god forretning i de sidste fem år. Værdien af ejendommene er nemlig i gennemsnit steget med 14 pct. om året. MELLEMSTATION Den overordnede konklusion på undersøgelsen er, at den private boligudlejning 8 V I LEJERE

9 LEJERBO ////// AF KJELD HAMMER har en væsentlig betydning for mobiliteten på boligmarkedet og for husstande med et akut boligbehov. Undersøgelsen viser desuden, at mange af boligerne har fået højere husleje i de senere år, fordi huslejereguleringen er ophævet i forbindelse med forbedringer. Der er et stort gennemtræk i de private udlejningsboliger, der ofte fungerer som en mellemstation på vej til en mere permanent bolig. Boligerne bruges f.eks. af børn, der flytter hjemmefra, samt unge og par, der flytter sammen eller bliver skilt. Beboerne er overvejende singler, og en del af dem er uden for arbejdsmarkedet eller har lave indkomster. Men den private udlejningssektor er ikke i samme grad som det almene byggeri befolket af socialt svage personer. Til forskel fra ejerboliger, andelsboliger og almene boliger modtager den private udlejning ikke offentlig støtte, og den er hårdere beskattet. Det er ifølge forskerne en væsentlig årsag til, at der ikke findes så mange nybyggede lejeboliger. EN BROGET SKARE Private udlejere er en broget skare, kun ca. halvdelen af dem har det som erhverv, mens andre blot har investeret i en enkelt ejendom eller to, eller købt én for selv at bruge den. Undersøgelsen viser, at ejerne ikke er tilbøjelige til at sælge, og de gør det som regel kun, hvis der viser sig væsentlig større afkast på andre investeringsmuligheder. Det sker dog, at ejerne også ser en fordel i at sælge til beboerne som andelsboliger. ENSIDIG FORSKNING Alt i alt kommer de to forskere vidt omkring i den private udlejningssektor. Desværre bliver det hele noget ensidigt, når man vælger kun at spørge udlejerne. På de punkter, hvor forskerne selv har foretaget registeranalyser og lavet beregninger, kunne man godt ønske sig, at forskerne havde ladet en bredt sammensat følgegruppe eller lignede kommentere metode og afgrænsninger. Så var en række fejl formentlig undgået. Palle fra Lejerbo Direktøren for Lejerbo stiler mod at blive formand for Boligselskabernes Landsforening. LEJERBO S 46-ÅRIGE direktør, Palle Adamsen, er måske på vej til at blive ny formand for Boligselskabernes Landsforening. BL skal på sit repræsentantskabsmøde den 10. juni i Odense vælge en afløser for Henning Kirk Christensen og foreløbig har to kandidater meldt sig. Deriblandt altså Palle Adamsen fra Lejerbo. Jeg anerkender, at lejerne har behov for en selvstændig organisation og LLO en rolle at spille, siger Palle Adamsen. (Foto: Jakob Levesen) EN HALV MILLION BOLIGER Bliver det ham, går han fra et job med at administrere boliger rundt om i landet i små og store boligorganisationer med vidt forskellige problemer til en mastodont, der repræsenterer 700 boligorganisationer med tilsammen mere end en halv million boliger, fordelt på afdelinger. Så Palle bliver langt fra alene i verden, uanset hvordan valget går. Men hans udgangspunkt i valget er godt. Han fik nemlig bred opbakning i bestyrelsen, da han præsenterede sig som kandidat. Den anden kandidat er Poul Erik Skov- Hansen, der er 58 år og forretningsfører i Boligorganisationen Møllevænger og Storgaarden i Randers. Han sidder ikke i den nuværende bestyrelse. Flere kandidater kan melde sig i sidste øjeblik. NYE ARBEJDSOMRÅDER Palle Adamsen giver en interessant udmelding i BLs blad, Boligen om udfordringerne for BL de kommende år. Vi kan ikke forvente, at vi har faste alliancepartnere på den politiske scene, siger han. Derfor skal BL selvstændigt kunne sætte temaerne og dagsordenen. Indadtil skal kommunikationen til medlemmerne udvikles og der skal ske en tilpasning til det, der efterspørges ude hos kunderne. Palle Adamsen er meget opmærksom på den udvikling, der lige nu sker ude hos kommunerne med nye opgaver. De tager f.eks. hele sundhedsområdet ind, og mange af dem i den tunge ende, de bor hos os. Her skal vi være opmærksomme på mulighederne for at skabe nogle nye samarbejder med kommunerne. Sociale forhold og sundhedsforhold vil være temaer, som BL-huset skal forholde sig til. Du siger, at BL på det organisatoriske plan har påtaget sig arbejdsgiverrollen. Hvordan skal det forstås? I BL har vi hele tiden haft overenskomstforhandlingerne med Funktionærforbundet for vore ejendomsfunktionærer. Den forholdsvis nye er, at vi også har taget arbejdsgiver-rollen på os for de HK-ansatte i hele landet. Tidligere fulgte vi blot overenskomsten mellem KL og HK. Hvad mener du om, at lejerne organiserer sig i Lejernes LO? Jeg opfatter ikke Boligselskabernes Landsforening og LLO som modparter. Det skel, der måske har været, rent historisk, er nok udvisket en smule, fordi BL også varetager lejer- interesser i kraft af de rettigheder og pligter, der er i den almene sektor. Men det er klart, at BL også har arbejdsgiverinteresser og pligter. Så jeg anerkender, at lejerne har behov for en selvstændig organisation og LLO en rolle at spille. Jeg siger blot, at i langt de fleste sager kører vi med det samme tog. Så du har ikke noget imod, at lejerne organiserer sig? Nej, bestemt ikke. Jeg kommer jo selv fra et boligselskab, der er stiftet af Lejernes LO. KAN ALLE ACCENTERNE Palle Adamsen har været ansat i Lejerbo i chefjobs siden Forinden var han fuldmægtig i Boligministeriet og kontorchef i DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab). Som sin modkandidat til formandsposten er Palle Adamsen jyde. Helt præcist fra en landsby i Himmerland. Det sidste betragter han som en fordel i det job, der måske venter. Jeg er vant til at arbejde sammen med folk fra hele landet. Jeg kan alle accenterne, siger han til BLs blad Boligen. Palle Adamsen bor privat i en almen bolig i Københavns sydvest-kvarter. VI LEJERE 9

10 POLITIK ////// AF KJELD HAMMER kr. Fjernvarmekunderne i Århus skal have 575 mio. kr. retur i for meget opkrævet varme. Lejernes LO frygter, at mange lejere aldrig ser deres penge. Derfor støtter man i stedet fire års nedsat varmetakst. Men borgerlige politikere i byrådet vil her og nu betale pengene tilbage til udlejerne! 575 MIO. KR. SKAL tilbage til fjernvarmekunderne i Århus. Det står fast. De mange penge er simpelthen blevet krævet for meget op gennem fire år ved en fejl. Ja, du læste rigtigt kr. tilbage til lejere, husejere og udlejere. Men selvom mindst 60 pct. af fjernvarmebrugerne i Århus er lejere, så risikerer mange af dem, at de ikke får en krone. I hvert fald hvis tilbagebetalingen skal foregå på den måde, talsmænd for Venstre og konservatives medlemmer af byrådet forestiller sig. De vil nemlig sende pengene tilbage til udlejerne på en check. Derefter bliver det udlejernes opgave at afgøre mellemværendet med deres lejere og at opspore de fraflyttede. Mange er flyttet og bor i dag i helt andre dele af landet. LEJERNES LO PÅ BANEN Det sidste har for længst fået Lejernes LO og mange andre gode kræfter op af stolen. Lejernes LO frygter simpelthen, at lejerne aldrig får deres penge, fordi de mange gode kroner bliver i udlejernes lommer. Som det tegner sig, mener byrådsflertallet slet ikke, at man kan forsvare at bruge millioner på at udregne tilbagebetalingen og opererer nu med en løsning, der går ud på at sænke varmetaksterne markant over en periode på fire år. Men intet er afgjort endnu, og i byrådssalen har der tidligere været flertal for en check-løsning. De næste ugers diskussioner bliver afgørende for, om det ender med en takstnedsættelse eller en varme-check. I mellemtiden har private enkeltpersoner sat sig i spidsen for underskriftsindsamlinger for henholdsvis det ene og det andet standpunkt. Temperamenterne raser. Det gør ideologierne og den politiske kamp også. For naturligvis er der både penge og politik i sagen. Hertil en god portion modstridende lovgivning, jura og så en masse sund fornuft, retfærdighed og saglighed. I spørgsmålet om det sidste har Energistyrelsen været spurgt varmeregnskaber skal genåbnes Sagen, der for længst er døbt varmefarcen og er helt uden fortilfælde, har delt vandene i landets næststørste by. Men den store tilbage-betalingssag har nu også fået gamle modparter til at gøre fælles sag. For helt usædvanligt har lejere, ejere, almennyttige selskaber og grundejere nemlig fundet sammen. De advarer i enighed mod en checkløsning. Den vil simpelthen medføre, at tusindvis af lejere aldrig får en krone. Inden sommerferien ventes byrådet at beslutte, hvilken løsning, sagen skal have. Embedsmændene i kommunens teknik-og miljøforvaltning har regnet ud, at det vil koste ikke mindre end 205 mio. kr. i administration at udregne og afregne med hver enkelt varmekundes tilgodehavende gennem fire år. Penge, som altså risikerer at ende i den blå luft. Sagen er, at hele varmeregnskaber skal genåbnes for at sikre den rigtige tilbagebetaling til forbrugerne. Det er på baggrund af bl.a. disse fakta, at byrådet skal træffe en endelig afgørelse. PARCELHUSEJERNE: SÆNK VARMEPRISEN De mange millioner kr. i papirpenge har fået Parcelhusejernes Landsorganisation til at ændre mening. Organisationen har hidtil ment, at pengene skulle tilbagebetales på en check. Nu siger formanden, Allan Malmskær: Det kan ikke betale sig. Så foretrækker vi en sænkning af varmeprisen i stedet. Han mener dog ikke, at pengene til administration burde tages fra fjernvarmeformuen, som der er lagt op til, men fra kommunens egen kasse. Det er kommunen, som har lavet fejlen i første omgang, og så kan det ikke passe, at forbrugerne skal betale for det, siger han. Millioner af kr. ender i ingenmands-land, hvis der ikke skabes vished for, at pengene når frem til dem, der oprindeligt betalte regningen, siger Lejernes LO. 10 V I LEJERE

11 tilbage Århus Lejerforening får mange henvendelser fra bekymrede lejere fra hele Århus. Inden længe skal politikerne på rådhuset beslutte sig. Jørgen D. Jensen fra Lejernes LO har aldrig tvivlet på, at en sænkning af taksterne var den eneste rigtige løsning. Det er det eneste, som er politisk og økonomisk ansvarligt, siger han. MEN VARMECHECK EN LEVER I februar tog han og Århus Lejerforening initiativ til et stormøde for beboerrepræsentanter i Århus. Det blev et tilløbsstykke, hvor frygten for, om lejerne nogensinde så deres penge, hvis det endte med en check-løsning, kom tydeligt frem. Men varmecheckens forkæmpere i byrådssalen, Ejgil Rahbek fra Venstre og Niels Brøchner fra de konservative, holder fast. De mener, at det er byens lejere, der gør regnestykket med tilbagebetaling dyrt og at lejernes tilgodehavender slet ikke er kommunens problem, men en sag mellem lejerne og deres udlejere. Altså at de 200 mio. kr. i papirpenge hverken skal tages ud af varmeregnskabet eller af kommunens kasse. Checken skal bare sendes til udlejerne, der så selv må sørge for at afregne med deres nuværende og fraflyttede lejere. Loven siger, at vi ikke har nogen myndighed over for udlejerne, så vi har heller ikke nogen forpligtelse til at påtage os administrationsudgiften for dem. Vi må bare appellere til deres retfærdighedssans, så de sender pengene videre til deres lejere, siger Ejgil Rahbek. LEJERNES LO ADVARER Lejernes LO svarer, at det jo vil betyde, at lejerne så får en beskåret check i forhold til parcelhusejerne, fordi der modregnes for papirarbejdet. Alene de almene boligselskaber regner med, at det vil koste dem et millionbeløb at udarbejde nye regnskaber med tilbagevirkende kraft. Jørgen D. Jensen fra Lejernes LO advarer: En hurtig beslutning om en hurtig check uden afklaring af lejernes situation, er det samme som at kaste millioner ud i et ingenmandsland, hvor der ikke er skabt vished for, at pengene når frem til dem, der oprindeligt betalte regningen. Det vil i sandhed gøre farcen total. LLOs næstformand tilføjer: Det er rendyrket populisme, hvis man forleder lejere til at tro, at en hurtig politisk beslutning også betyder hurtige penge til lejerne. Vreden vil efterfølgende let kunne ramme de politikere, der nu søger at skabe indtryk af, at det blot handler om at udfylde et checkhæfte. Det er simpelthen skingrende galskab. POSITIVE SIDER Hele forløbet har efter LLOs mening til gengæld også haft positivt sider. Det har f.eks. været en fordel, at byrådet i den allerførste fase kun opererede med en check-løsning. Det var naivt, men det bragte alle problemerne frem, siger Jørgen D. Jensen. Nu er alle klar over, at det er fint nok at diskutere forbrugerrettigheder, energi-og miljøspørgsmål i forbindelse med varmesagen. Men de er også blevet klar over, at der er noget der hedder lejernes penge og lejernes rettigheder. 3 VI LEJERE 11

12 POLITIK ////// AF KJELD HAMMER Århus Lejerforening bestormes ÅRHUS LEJERFORENING i Århus midtby området, bl.a. fordi to lovgivningsområder er får henvendelser fra mange bekymrede lejere involveret og ikke tager højde for en situation med spørgsmål om varmepengene. Lejerne er som den i Århus. Der findes heller intet tydeligt forargede over udsigten til, at penge, retsgrundlag, fordi sagen er enestående. Det de har indbetalt i varmebidrag, nu risikerer er anderledes let, når det drejer sig om ejerboliger. at ende hos udlejere, der ikke sender dem videre. Men skulle byrådet alligevel beslutte sig for Lejerne ved, at det for udlejerne er meget en varme-check, så vil Århus Lejerforening let at læne sig tilbage og se tiden an og vente og Lejernes LO sikre lejerne den assistance på, om lejerne nu også forlanger pengene. og information, der er nødvendig. Også hvis En strategi der næsten med garanti vil give lejerne ikke får nogen afregning eller hvis der kasse, da der vil være mange, der ikke får er fejl i tilbagebetalingen. rejst kravene, siger LLOs næstformand, Men Jørgen D. Jensen tilføjer med adresse Jørgen D. Jensen. til en af de konservative medlemmer af byrådet, som har rejst tvivl om den høje pris Han slår fast, at en tilbagebetaling vil være umådelig vanskelig at håndtere på lejebolig- på at udregne tilbagebetalingen: Det vil da Jørgen D. Jensen, Lejernes LO: Det er simpelthen skingrende galskab, hvis man forestiller sig, at en check-løsning betyder, at lejerne får deres penge. glæde mig, hvis nogle af de borgerlige kender ejendomsadministratorer, der kan gøre det billigere. Her er nemlig virkelig brug for konkurrence. Lejere og udlejere i fælles front SAGEN OM DEN HALVE milliard kr. i for meget opkrævet varmebidrag har haft en bemærkelsesværdig sideeffekt. Gamle skel mellem parcelhusejere og udlejere på den ene side og lejere og almene boligselskaber på den anden er pist borte. I hvert fald for en stund. De står nu som en samlet front på samme side som de byrådspolitikere, der vil tilbagebetale gennem fire års takstnedsættelse og imod Venstres og Konservatives grupper på rådhuset. De borgerlige ønsker her-og-nu-tilbagebetaling på check. Med andre ord: varmesagen er også blevet til en indbyrdes krig mellem borgerlige politikere og deres bagland NEDSÆT TAKSTERNE! I en usædvanlig fællesudtalelse fra Ejendomsforeningen Danmark, Århus Grundejerforening, de almene boligselskaber i Århus, Århus Lejerforening og Lejernes LO siges det rent ud, at det vil være urealistisk at forvente, at enhver slutbruger vil opleve at modtage en korrekt udbetaling. Den enkelte grundejer skal tage initiativ til at løse opgaven, siger de fire parter i deres fælles høringssvar til kommunen og fortsætter: Flere års varmeregnskaber skal genåbnes og genberegnes i de fleste tilfælde ved at købe data fra aflæsningsselskaberne, lejere og særligt fraflyttede skal identificeres og tilsendes deres tilgodehavende efter at det er kontrolleret, om der ikke er modkrav og udlæg i beløbene. AffaldVarme hedder forsyningsselskabet i Århus, der skal gøre skaden god igen efter at have opkrævet en halv milliard kroner for meget. Underskriverne støtter i stedet den én gang trufne afgørelse om at nedsætte varmetaksterne i en fire-årig periode og tilføjer, at de anser den for den eneste praktisk realistiske og mest økonomisk ansvarlige løsning. der (er) ingen sikkerhed er for, hvem der faktisk modtager refusionsbeløbet berettiget eller uberettiget Med mange tusinde ejendomme i forsyningsområdet vil det praktisk være urealistisk at lægge til grund, at alle relevante, historiske varmeregnskaber findes. Der vil undertiden være mindre kyndige aktører, der vil være bortkomne papirer osv. osv. Endvidere vil det ofte fremtræde formålsløst og uforholdsmæssigt bekosteligt og langvarigt, at private parter skal føre retssager om disse spørgsmål. (Advokat Carsten Munk-Hansen i responsum til Århus Kommune) Omvendt: skulle byrådet beslutte sig for en tilbagebetaling på check, så vil de fire parter naturligvis medvirke til en praktisk gennemførelse. 12 V I LEJERE

13 LEJERNES LO ////// Birkerød LLO og Lejernes LO i Hovedstaden På generalforsamlingen den 27/ i Birkerød LLO blev det besluttet, at Birkerød LLO indgår et samarbejde med Lejernes LO i Hovedstaden (LLOH) om kontingentopkrævning og økonomisk administration. Platugler i boligjunglen HVIS MAN GOOGLER bolig til leje, får man ikke mindre end sider på dansk. Det betyder, at mange akutte boligsøgende er villige til at betale lidt ekstra for at få hjælp. Derfor er det private marked for boligudlejning via Internettet blevet en jungle, hvor de boligsøgende nemt risikerer at blive snydt. Formanden for Lejernes landsorganisation i Hovedstaden, Helene Toxværd, siger, at alt for mange kommer i klemme og betaler for noget, der ikke er noget værd. Vi kan ikke lide, at der er nogen, der slår plat på, at folk står i en akut bolignød, siger hun. Helene Toxværd forestiller sig en løsning, hvor de store udlejer- og lejerorganisationer opretter seriøse boligportaler i fællesskab, hvor de boligsøgende ikke bliver udnyttet af platugler. I Horsens går LLO-formand, James Arbøl, endnu videre og foreslår, at den kommunale borgerservice skal stå for formidlingen. Det vil være en stor fordel for lejerne, mener han. Socialdemokraterne er på vej med et lovforslag med en autorisationsordning, så man kan se, om en internetside er seriøs eller ej. Imens leder politiet efter en 27-årig kvinde, der mistænkes for 45 tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri. Kvinden hedder Jenny Marianne Sikora, men optræder ofte under andre navne. Hun udlejer lejligheder til flere personer ad gangen og forsvinder derefter med det indbetalte depositum. Plat-udlejningerne er foregået i Herlev og Hundige samt på Amager og Østerbro i København. Lyngby-Søllerød fortsat i LLO På den ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2008 i Lyngby-Søllerød afdeling af Lejernes LO afholdtes - i overensstemmelse med LLO s love - en afstemning om, hvorvidt lejerforeningen fortsat skulle være medlem af Lejernes Landsorganisation. Forsamlingen forkastede bestyrelsens forslag om udmeldelse, og herefter valgte bestyrelsen og sagsbehandlerne i afdelingen at nedlægge deres tillidsposter. Lejernes LO i Hovedstaden bistår midlertidigt med at videreføre sagsbehandlingen og optagelse af nye medlemmer og sager. Medlemmer bedes kontakte Lejernes LO i Hovedstaden på tlf for nærmere orientering. KjH FORMANDEN EKSKLUDERET Den hidtidige formand for Birkerød LLO, Torben Elm Olsen, gik i februar af som formand, fordi han ved en hovedbestyrelsesbeslutning blev ekskluderet af LLO. Torben Elm Olsen som også er formand for LLO Lyngby-Søllerød - ønskede på denne baggrund, at Birkerød LLO skulle udmelde sig af LLO. Det ønskede den øvrige bestyrelse ikke, hvorfor Torben Elm Olsen gik af. Herefter stod bestyrelsen for Birkerød LLO uden en aktiv formand og uden nogen som kunne styre medlemskartoteker og økonomi, hvorfor man valgte at indgå en aftale med LLOH. Aftalen omfatter også, at Birkerøds medarbejdere kan søge faglig opbakning hos LLOH. FORTSAT BIRKERØD LLO For medlemmerne i Birkerød bør denne aftale ikke betyde større ændringer. Det er fortsat Birkerød LLO, som tager sig af al kontakt med sine egne medlemmer. LLOH sørger blot for en række administrative opgaver. I forbindelse med overtagelsen af administrationen vil der selvfølgelig komme visse tekniske problemer men dem må vi løse hen ad vejen, siger sekretariatschef Claus Højte i LLOH. John Hestehave, medlem af bestyrelsen i Birkerød LLO siger til Vi Lejere: Det er en stor lettelse for os i Birkerød, at vi nu får styr på vores medlemskartoteker og at vi får lagt alt vores bureaukrati i faste og ordnede rammer. Vi håber også, at ordningen vil give vores medarbejdere mulighed for at lave deres arbejde endnu bedre nemlig via det faglige fællesskab med medarbejderne i LLOH FAKTA Er du medlem af Birkerød LLO skal du fortsat henvende dig her både om rådgivning og om medlemskab og kontingent. Kontoret har åbent. VI LEJERE 13

14 DEBAT ////// AF METTE REISSMANN, FT-KANDIDAT (S) KØBENHAVN Er du røget i gælds-fælden? Ja, det ser fristende ud, men pas på med at låne til ferien, til festkjolen, til børnenes julegaver og andet forbrug. Det er tabuiseret at tale offentligt om sin dårlige økonomi. Man taler hellere om sin overvægt eller sit manglende sex-liv. Det opfattes som flovt ikke at have styr på økonomien. Der findes flere mennesker, end du tror, der ikke kan overskue deres økonomi, og derfor er det nødvendigt at sætte fokus på dette område. EN RISIKABEL JUNGLE Det er en jungle for mange mennesker at finde rundt i låne- og kreditjunglen, når der skal træffes store og små økonomiske beslutninger. Overvejer du om det kan betale sig at optage lettilgængelige forbrugslån, eller om du skal gå i banken og få hævet kassekreditten? Føler du dig tit fristet af tanken om at låne til ferien, til festkjolen eller børnenes julegaver? Risikoen ved stiftelse af mere gæld er etablering af en livsstil, hvor du lever over evne. Sagt meget kort: Det er ikke det værd! Gældssætning kan have store sociale konsekvenser for dig og din familie, hvis ikke du er i stand til betale lånet tilbage i overensstemmelse med aftalen. Det nedsætter livskvaliteten hos alle parter, og du får ondt i maven, når postbudet kommer med flere rudekuverter, end du kan betale. RUDEKUVERTERNE En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet fra 2006 viser, at 44 % af de svageste kontanthjælpsmodtagere er forgældede med gæld til både det offentlige og til private. Andre socialt udsatte borgere er også i risiko for at blive marginaliseret på grund af alt for dårlig økonomi og for meget gæld. De bruger mange kræfter på at få deres dagligdag til at hænge sammen. Stærkt forgældede danskere kan få gældssanering, men der er også brug for gældsrådgivning for dem, der er røget i gælds-fælden og ikke længere kan overskue deres økonomi. Ofte har privatforbruget fået et hak op af uden at de har bemærket det. Måske er det gået godt i et stykke tid, men så begynder rykkerne at strømme ind, fordi de ikke betaler deres regninger til tiden. Rykkere koster 100 kr. pr stk. Til sidst kan de ikke længere overskue deres økonomi og ved ikke, hvorhen pengene forsvinder. De trøster måske sig selv med lidt ekstra shopping. De ignorerer rudekuverterne, og en dag er de registreret som dårlige betalere. Kan du genkende situationen? BRUG FOR GRATIS GÆLDSRÅDGIVNING Der findes ikke i dag en offentlig betalt gældsrådgivning. Folk er henvist til at gå til private rådgivningsfirmaer, der også koster penge. De socialt svage kan ikke gå i banken og få gode råd om låneomlægning eller sanering af deres bundløse gæld. Der er heller ikke muligt mere at få gode råd om økonomi hos forbrugerorganisationerne, da de har prioriteret området væk på grund af besparelser. Derfor mener jeg, at der skal etableres en gældsrådgivning, hvor man kan henvende sig, før det ender med gælds- fængsel og tab af livskvalitet. Rådgivningen skal skabe et overblik for den enkelte over gældens størrelse og den økonomiske situation generelt. Der skal gives bistand til at få lagt et budget, der holder, og simple redskaber til at forstå og håndtere sin økonomi. Det skal øge motivationen til at komme på ret køl igen, så de ramte kan undgå at ryge helt ud over kanten og ned i den økonomiske afgrund. 14 V I LEJERE

15 X-ORD ////// VIND TRE FLASKER VIN Vinder af X-ordet i nr 1/ 2008 blev: Vivi Kaagaard, Tagensvej 105 C, 2. tv København N SUDOKU Navn: Adresse: Postnr. By: Indsend krydsen senest den 18. juli 2008 til: Vi lejere Lejernes LO Reventlowsgade sal 1651 København V Mærk kuverten Kryds og tværs. Løsningen kan også indscannes og sendes på mail til VI LEJERE 15

16 KURSER/KONFERENCER/MEDDELELSER ////// NYT FRA LEJERNES LO I HOVEDSTADEN ////// Kurser og konferencer 2008 Lejeretskursus, lejefastsættelsen, Odense Lørdag den 30. august 2008 Beboerrepræsentationskursus, København Lørdag den 4. oktober 2008 Kursus i fraflytning og vedligeholdelse, almene sektor, Odense Lørdag den 25. oktober 2008 Lejeretskonference (HKJ), nye domme, Odense Lørdag den 1. november 2008 For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt. Sommerferie i sekretariatet 2008 Sekretariatet holder sommerferielukket fra mandag den 14. juli 2008 til fredag den 25. juli 2008, begge dage inkl. Ekstraordinær generalforsamling På den ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2008 i Lyngby-Søllerød afd. valgte bestyrelsen og sagsbehandlerne i afdelingen at nedlægge deres tillidsposter. Der indkaldes derfor til en ny ekstraordinær generalforsamling den 22. maj 2006 kl. 19 i Bibliotekssalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 222 Lyngby. Dagsorden: 1. Orientering 2. Valg af bestyrelse og formand 3. Eventuelt Med venlig hilsen Klaus Hansen, Landsformand, Kurt Andersen og Helene Toxværd, midlertidigt fungerende regionsformænd. LLO Aalborg afdeling Ordinær generalforsamling onsdag den 11. juni 2008, kl Kayerødsgade sal (ny kantine), Aalborg Dagsorden iflg. vedtægterne. Hjælp os! medlemsnummer eller journalnummer Lejernes LO i Hovedstadens telefoniske medlemsrådgivning er åben mandag-torsdag kl på , og det er der heldigvis rigtig mange der benytter sig af faktisk besvarer vi mere end opkald om året. Derfor er det også en meget stor hjælp for os, at man er klar med sit medlemsnummer eller journalnummeret på den sag, man gerne vil høre til, når man ringer op. Til gengæld kan den medlemsrådgiver, der besvarer opkaldet, hurtigt få adgang til de oplysninger, der efterspørges, og det betyder, at vi kan give en meget hurtigere og bedre medlemsrådgivning. Medlemsrådgivningen er ikke en omstilling, men er betjent af kompetente medarbejdere, der i de fleste tilfælde kan afslutte rådgivningen i løbet af telefonsamtalen eller beslutte, om der er grundlag for at åbne en sag. HUSK også altid at angive medlemsnummer og/eller journalnummer, når du skriver eller mailer til os det letter os meget i det daglige arbejde. Indbetaling af kontingent til Lejernes LO i Hovedstaden Vi modtager desværre fra tid til anden, henvendelser fra medlemmer, som har fået rykkerbreve til trods for at de har indbetalt kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis beklage. Det skyldes ikke rod i regnskaberne, men at posthusene taster forkert i kodelinien. Når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre beløbet på en fejlliste. Vi skal derfor bede jer om hvis I modtager et rykkerbrev, og har indbetalt kontingent at sende en kopi af kvitteringen ind til os, og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi anbefale, at man tilmelder sig BetalingsService, så er man helt sikker på at undgå denne fejl. Sommerferie Lejernes LO i Hovedstaden holder ferielukket fra mandag den 21. juli til og med fredag den 8. august. Kontoret åbner igen mandag den 11. august Vi ønsker alle en god sommer. Når du fl ytter. husk også at melde fl ytning til os! Alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder, at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende endnu en gang med ekstra portoudgifter til følge. Det er ærgerlige penge, som vi gerne vil spare. Så husk venligst at give os besked når du skifter adresse gerne via med angivelse af medlemsnummer, gammel og ny adresse. Billigere strøm gennem LLO LLO har indledt forhandlinger for at få et supertilbud på køb af strøm fra udbydere af elektricitet. Ved at udnytte mængden af lejere kan der fås rabatter, som vil interessere de fleste. LLO regner med en årlig besparelse på kr. for en almindelig husholdning. Der arbejdes hen imod en administrativ enkel løsning, således at der ikke vil blive megen administration, når der skal skiftes el-leverandør. Planen er at starte med Københavns-området, men ideen er at udvide til hele landet. HUSSTANDSFORSIKRING LLO i Hovedstaden har ligeledes fået et super-tilbud på den almindelige husstandsforsikring. Nærmere om begge disse spændende tiltag vil følge i løbet af de næste måneder. S.L.J. 16 V I LEJERE

17 Er du nervøs for en stor flytteregning nu - eller når du flytter ud igen? - Så få hjælp fra LLO I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejligheden skal afleveres. Ofte er der også sket det, at man ved overtagelsen ikke fik gjort udlejeren opmærksom på, hvad der var galt i lejligheden og det kan bliver dyrt, når man flytter ud. Er du medlem af Lejernes LO i Hovedstaden, kan du altid gratis - få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men nu kan du også mod betaling - få en konsulent ud, som grundigt gennemgår din lejlighed. Du kan også få en konsulent ud, den dag du og din udlejer besigtiger lejligheden og du kan få en konsulent ud, når du har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du har overtaget. Husk at bestille vores hjælp i god tid! - Her kan du se, hvad vores tilbud omfatter og hvad de koster: Vejledende flyttesyn Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation ved en eventuel nævnssag Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand set i forhold til din lejekontrakt. Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, hvis du selv vil sætte i stand Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal til for at undgå en stor flytteregning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM Det vejledende flyttesyn koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr. hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Indflytningssyn (skal ske højst en uge efter, at du har overtaget lejligheden) Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation til den dag, du flytter ud igen Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand, og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM, som du kan gemme til den dag flytter igen Indflytningssynet koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Flyttesyn med udlejer Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil også være i stand til at forhandle med udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger efterfølgende for at alle aftaler foreligger på skrift. Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. Får du udført både et vejledende flyttesyn og et flyttesyn med udlejer er den samlede pris kr., hvis du er medlem og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Alle priser gælder i Lejernes LO i Hovedstadens område, som er Københavns, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommuner. Uden for dette område beregnes der også kørselstid. Andre behov Du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. Timeprisen er 950 kr. inkl. moms for medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. Der betales også for kørselstid, uanset hvor du bor. Du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores konsulenter eller sende os en mail, før du beslutter dig. Ring på eller mail på VI LEJERE 17

18 LEJERSKOLEN ////// Fugt- og svampeskader HVORDAN OPSTÅR SKADERNE? Skaderne opstår pga. vand og nedkølede flader. Der kan være mange årsager til, det sker, men de vigtigste er: Bygningsmaterialer Bygningskonstruktionen Ødelagte rør Anvendelsen af boligen f.eks. manglende udluftning. Mangler ved byggematerialer og bygningskonstruktioner. Hvis svampeskaderne skyldes materialer eller konstruktionen, kan og skal de udbedres hurtigt. Tilstoppede nedløbsrør kan renses, utæt tag repareres og manglende fuger laves, Ved sådanne problemer bør man henvende sig til ejendomsfunktionæren, beboerrepræsentanten eller udlejer. Hvis ikke de gør noget ved problemet, kan du skrive til huslejenævnet eller embedslægen. GENHUSNING. Skaderne kan være så store, at det er nødvendigt at flytte ud af lejligheden, mens skaderne bliver repareret. I sådan en situation har du måske krav på genhusning i en tilsvarende bolig, mens reparationerne står på. FUGT OG SVAMPESKADER PGA. BRUG AF BOLIGEN. Hvis problemerne skyldes brugen af boligen, er der her nogle tip til, hvad du selv kan gøre for at forhindre, at skaderne opstår. Luft ud 2-3 gange dagligt i 10 min. af gangen, lad være med at slukke radiatorerne imens. Hold luft og spalteventiler i vinduer og ydervægge åbne. Tør evt. kondensvand af vinduer, særligt i kolde perioder. Lad være med at stille for mange møbler op af ydervægge. Brug emhætten, når du laver mad og brug så vidt muligt låg til gryderne. Husk at holde filteret til emhætten rent. Hold døren lukket til badeværelset, når du er i bad, tør vandet op bagefter og luft godt ud. Sørg for at fuger ved badekar, bruseniche og gulvafløb er tætte. Hold udsugningsarmaturer i køkken og bad åbne og rene. Undgå at tørre tøj i boligen. Hold boligen ren. Hold en mindste temperatur på 18 grader men gerne Husk at lufte ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter. Vær opmærksom på, at jo flere personer, der bor i boligen, jo mere skal der luftes ud. HVORDAN OPDAGER DU SVAMPESKADER OG HVAD GØR DU VED DEM? Skjolder på vægge, lofter og gulve kan være tegn på fugt og evt. svampeskader. Skjolderne kan være sorte, grå, gule eller hvide. Kontakt ejendomsfunktionæren og/eller beboerrepræsentanten, hvis du tror, der kan være tale om fugt eller svamp. Har du fået skader, kan du bruge rodalon eller klorin til at fjerne det med. Det skal sidde i 20 min. Husk at klorin afbleger. Skimmelsvamp-sager kan trække ud i månedsvis Foto: James Arbøl Synes du der lugter muggent i boligen, så undersøg skabe, bag møbler, ved rør osv. Buler tapetet, så mærk om der er fugtigt. Har du tørretumbler i din bolig er det vigtigt, den har sin egen udsugningskanal. Du kan også købe en kondenstørretumbler, der ikke kræver udsugning. Tjek køkken- og badeafløb for utætheder. Finder du nogen, så kontakt ejendomsfunktionæren. Undersøg om den mekaniske udsugning kan holde et stykke papir oppe og tjek om emhætten fjerner al dampen, når du f.eks. koger pasta. Det er vigtigt at udsugningsventiler og emhættens filter holdes helt rent. GÅ TIL LÆGEN. Hvis du har fundet skimmelsvamp i boligen og der er nogen i din husstand, der lider af uforklarlig træthed, åndedrætsproblemer og/eller allergilignende symptomer såsom kløende øjne eller snue, så bør I gå til lægen. Husk at sig til lægen, at symptomerne kan skyldes skimmelsvamp. 18 V I LEJERE

19 SKIMMELSVAMP ////// AF KJELD HAMMER Lovændring og vejledning på vej Velfærdsminister Karen Jespersen fremsatte den 12. marts et forslag til en ændring af loven om byfornyelse, der skal udstyre kommunerne med flere påbudsbestemmelser ved skimmelsvamp i private ejendomme. Lovforslaget giver kommunerne adgang til at foretage påbud overfor udlejere om såkaldt destruktive indgreb som f.eks. at brække et gulv op. Ligeledes påbud om at eliminere en risiko for brandfare og i bestemte tilfælde kondemnering, altså nedrivning. Lejernes LO har haft forslaget i høring. LLO kritiserer bl.a., at regeringen vil tage pengene til genhusning af skimmel-truede familiers ophold på hotel fra byfornyelsesmidlerne, der i forvejen er kraftigt beskåret. Pengene burde naturligvis være nye, mener LLO. Regeringens forslag blev førstebehandlet i Folketinget den 1. april, hvilket lige præcis er tidligt nok til at det kan vedtages ved 3. behandling inden sommerferien om tre uger. Dermed være ikke sagt, at det sker. Men når det sker, vil ministeriet sende en vejledning ud til kommunerne om håndtering af skimmelsvampe-sager. Denne vejledning skal være i overensstemmelse med de foretagne lovændringer. KjH Hver en krone tilbage efter skimmelsvamp Vigtig dom i Odense: Man skal ikke tolerere fugt og svamp. Sagen går nu til Landsretten og 10 andre sager venter. HELE HUSLEJEN TILBAGE plus erstatning for indbo. Så klar var dommen ved Retten i Odense, da Amalie og Brians sag om deres fugt- og skimmelplagede lejebolig blev afgjort. I alt skal de have kr. tilbage. Dommen er historisk, fordi det er første gang i Danmark, at en lejer får 100 pct. lejenedslag på grund af skimmelsvamp. Normalt har kompensationen været pct. eller lejen for et enkelt værelse, siger advokat Erik Larsson, der førte sagen for parret. I de er både medregnet hver en krone i betalt husleje for boligen i Seden og halvdelen af huslejen for den bolig, familien måtte flytte til. Endvidere ødelagt bohave og sagens omkostninger. Erik Larsson konkluderer, at man ikke skal finde sig i fugt og svamp og at dommen signalerer til bygherrerne, at de må tage sig sammen. FOR LANDSRETTEN Men sagen om de svampe-befængte boliger i Odense-forstaden Seden fortsætter. Udlejeren, Unsbjerg Ejendomme A/S har nemlig anket dommen. Det betyder, at den skal hele turen igennem ved Landsretten. Hvornår det vil ske, er endnu ikke afgjort. Imens ligger mindst 10 andre sager fra samme boligkvarter ved Odense i baghjulet af denne sag og venter på at blive afgjort. Udlejeren, Usbjerg Ejendomme A/S, mener stadig, at erstatningen er for høj. Firmaet har i øvrigt efter egne oplysninger brugt et tocifret millionbeløb på at renovere de 69 fugtskadede boliger i Seden. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I Landsretten vil Amalie Nielsen og Brian Osbahrs erstatning for personskaderne, de selv og familien har pådraget sig, mens de boede i ejendommen, formentlig komme i fokus. Det drejer sig bl.a. om børnenes astma. Dommen fastslår, at der er personskade og at der er fugt. Sammenhængen er ikke bevist. Det gør vi så i Landsretten, siger Erik Larsson til Vi Lejere. han henviser bl.a. til den nyfødte baby, der blev alvorligt påvirket af fugten og skimmelsvampene. Amalie Nielsen siger til Vi Lejere, at det ikke kommer bag på familien, at udlejeren vil gå hele vejen til Landsretten. Omvendt var dommen jo klokkeklar. Men efter nærmere at have tænkt over tingene mener vi, det er helt fint, at de anker den. Hun havde før dommen forberedt sig på det værste. Så er det jo en kæmpelettelse, at vi fik ret i det, vi hele tiden har troet på. Jeg blev helt mundlam, sagde hun til DRFyn. ET GENNEMBRUD Om dommens betydning siger advokat Erik Larsson, der har ført en lang række sager for Lejernes LO: Dommen må antages at være et gennembrud for forståelsen af, at lejligheder skal være sunde og fri for skimmel. Han tror på, at dommen kan danne præcedens. Den er i hvert fald en meget løftet pegefinger til de bygherrer, der sjusker med byggeriet, så der kan opstå svamp. Han mener også, at andre lejere, der har oplevet tilsvarende problemer, vil kunne bruge dommen som et grundlag for at gå til udlejeren og sige, at de sundhedsskadelige svampe skal væk. Dommen er et klart signal til bygherrer om at tage sig sammen. Alt for meget byggeri er sjusk og lavet for hurtigt, hvor man blandt andet sparer penge til ordentlig tørring af lokalerne for at forkorte byggeprocessen, siger Erik Larsson. VED AT DRUKNE I SAGER Formanden for Lejernes LO i Horsens, James Arbøl, har støttet familien fra første færd. Han er glad for dommen, men tilføjer, at mange andre lejere slet ikke magter at gå denne vej. Vi er ved at drukne i skimmelsvamp-sager. Jeg får sager fra hele Jylland og Fyn. Folk er helbredsmæssigt og psykisk nedbrudte. Jeg har lejere, der græder i telefonen og én sagde: Jamen så er der jo kun én udvej for mig og min datter. Det er at springe ud fra broen. Folk indrømmer, at LLO gør det godt, men systemet svigter. Kommunerne ved ikke, hvordan de skal forholde sig. Der er ingen steder at gå hen, siger Arbøl. Han har senest fået på skrift, at embedslægerne i kommunerne ikke har tid til at gå ud på kontrolbesøg. Derfor har han kun det råd til helbredstruede lejere, at de skal flytte! VI LEJERE 19

20 BOLIGPOLITIK ////// AF KJELD HAMMER Maskinel Magasinpost ID-nr Afsender: Franzen portoservice ApS Postboks Pandrup Uden bad og toilet BOLIGER I KØBENHAVN og på Frederiksberg mangler bad og toilet. På landsplan er det over Det betyder, at endnu flere enkeltpersoner må klare sig på anden vis og det er simpelthen for dårligt, mener Lejernes LO i Hovedstaden, der kræver handling. Sekretariatschef Claus Højte peger på to løsningsmuligheder. Enten en lovgivning for Københavns Kommune, som giver mere støtte til byfornyelse her, så alle lejligheder får påbudt bad og toilet. Eller direkte offentlig støtte. Han er stærkt utilfreds med situationen, men får ikke megen sympati for sit forslag hos regeringspartiet Venstres boligpolitiske ordfører, Louise Schack Elholm. Hun vil hellere sende pengene til provinsen, hvor hun mener, at problemet og behovet er større. Direktør Lars Axelsen i Grundejernes Investeringsfond, der har beregnet tallene, mener, at det typisk er unge og ældre, der i dag bor uden bad og toilet, bl.a. fordi de også gerne vil slippe billigere i husleje. De må så affinde sig med bad og toilet på gangen eller i kælderen. VI LEJERE Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) Deadline for næste nummer: Fredag den 18.juli 2008 Udkommer fire gange årligt: februar, maj, august, november Oplag: Tryk: Color Print Layout: xtern design

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven Politisk analyse Kommunerne og boligreguleringsloven Indhold 1. FORSLAG OM AFSKAFFELSEN AF BOLIGREGULERINGEN I RANDERS... 2 2. VEDRØRENDE DE BERØRTE EJENDOMME OG LEJEMÅL... 2 3. VEDRØRENDE BELASTNINGEN

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bi.dk, email bl@bl.dk 14. januar 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Høring ændrede regler om ajourføringsgebyrer

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere