575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?"

Transkript

1 NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen boliger uden bad og toilet En fiks regnefejl på boliger 575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

2 LEDER ////// AF KLAUS HANSEN, FORMAND FOR LEJERNES LO KR. OM MÅNEDEN TIL RÅDIGHED En undersøgelse fra SFI (Social Forsknings Instituttet) har afdækket en stigning af antallet af udsættelser af lejere fra deres lejligheder. Lejerne har ikke haft råd til at betale husleje. Velfærdsminister Karen Jespersen (V), kalder det et fuldstændigt horribelt problem, som vi ikke skal acceptere. Undersøgelsen viste også, at jo værre økonomisk stillet man er, des større er risikoen for at blive sat ud. Således dokumenterede SFI undersøgelsen, at mens lejerne generet har haft indtægtsstigning i den undersøgte periode, har de lejere, der blevet sat ud, haft indtægtsnedgang. Værst står det til for de kontanthjælpsmodtagere, som sættes på gaden. Og allerværst er det for lejere, der kommer fra et tredje-verdensland. En kontanthjælpsmodtager, der er lejer, havde i 2005 en gennemsnitlig disponibel indkomst på kr. om måneden. Den disponible indkomst er indkomsten efter skat. En kontanthjælpsmodtager, der blev sat ud, havde en gennemsnitlig disponibel indkomst på kr. om måneden. En forskel på 1611 kr. pr. måned er mange penge, især når man ikke har nogen. Samtidig viser LLO s beregninger, at kontanthjælpen slet ikke er fulgt med huslejeudviklingen. En pointe, som forskerne ikke har med i deres rapport. BOLIGSPEKULATION ////// AF KJELD HAMMER Stråmænd og chikane på ministerens bord LEJERNES LO I HOVEDSTADEN og Københavns overborgmester, Ritt Bjerregaard, er gået sammen i fælles henvendelse til den ansvarlige minister for boligområdet, Karen Jespersen. De beder hende tage fat på tre tunge problemer på det private udlejningsområde, som i særlig grad belaster København. Problemerne handler om den såkaldte stråmandsudlejning, også kaldet hoteludlejning. Derudover om lejligheder, der forbedres med spekulation for øje, men hvor forbedringen og den efterfølgende lejestigning ikke modsvarer en større nytteværdi for lejeren. Som det tredje punkt i brevet, peger Helene Toxværd og Ritt Bjerregaard på en række grove chikane-sager, som har til formål at få smidt lejere ud og genudleje til en langt højere husleje. Det sidste problem kan bl.a. løses ved at gøre det lettere at frakende udlejere retten til at administrere udlejningsejendomme, hvis de misbruger denne ret til chikane. Når det drejer sig om de to første problemer, peger brevskriverne på en ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. BLANDEDE BYKVARTERER MED BOLIGER TIL ALLE Alle tre problemer medfører, at der bliver færre lejeboliger, der er til at betale for almindelige lønmodtagere. I brevet siger Toxværd og Bjerregaard, at der de sidste 10 år er forsvundet udlejningsboliger fra det private udlejningsmarked i Hovedstaden. Resultatet er, at sammenhængskraften er truet. Det ved vi ligger dig på sinde, skriver lejerformanden og overborgmesteren til velfærdsministeren. De tilføjer, at det er helt afgørende, at vi Denne ejendom i Willemoesgade i København er ejet af City Apartment. Lejerne har haft talrige problemer med udlejeren og taler om både overgreb, krænkelser og hærværk. arbejder for blandede bykvarterer med boliger til alle. Brevet er dateret den 7/3-08 og gengives her på siden. LOVFORSLAG FRA S OG SF Samtidig med den fælles henvendelse har Socialdemokraterne og SF fremsat et lovforslag, der skal stoppe stråmandsudlejning. Det skete i slutningen af april. Formanden for Folketingets boligudvalg, Nanna Westerby (SF), er stærkt utilfreds med, at Karen Jespersen har sagt, at hun vil afvente en kommende dom om stråmandsleje, før hun vil tage stilling til, om boligreguleringsloven evt. skal ændres. Velfærdsministeren behøver slet ikke vente, siger Nanna Westerby. Det viser sig nemlig, at der allerede i 1994 har været rejst en sag mod en udlejer. Frederiksberg Kommune forsøgte dengang at få udlejeren dømt efter boligreguleringslovens paragraf 50. Men udlejeren blev frikendt af Frederiksberg Ret og det viser, at loven ikke er tilstrækkelig, mener hun. BENHÅRDE FORRETNINGSMETODER City Apartment er en af de virksomheder, der bruger metoden med stråmænd. Firmaet opkøber lejeboliger og anklages for at chikanere lejerne til at flytte. Derefter bliver de billige lejeboliger istandsat og de samme boliger lejet ud via stråmænd til høje huslejer som hotellejligheder. Sekretariatschef i Lejernes Lo i Hovedstaden, Claus Højte, kalder forretningsmetoden benhård og forvaltningen af loven for svineri. 2 V I LEJERE

3 Konsekvenserne ved at en familie sættes ud er voldsomme, især for lejerne. I Lejernes LO har vore afdelinger mødt problemerne, men vi kan desværre ikke hjælpe, når hovedproblemet er, at der ikke er penge nok til betaling af husleje. Kære velfærdsminister Karen Jespersen (V)! Der kræves handling. Lejelovgivningens alt for korte ophævelsesfrister skal forlænges og den individuelle boligstøtte og kontanthjælpen skal rettes op. Lejernes LO s afdelinger modtager stadig henvendelser fra lejere, der har skimmelsvamp. For over et år siden holdt Folketingets boligudvalg en konference om emnet skimmelsvamp. Kommunerne skulle have et spark, så de blev bragt til handling som myndighed. Det er et politisk ansvar. Der er intet sket fra velfærdsminister Karen Jespersen (V). Men sundhedsproblemerne er klarlagt! Folk bliver syge af at bo i en bolig med skimmelsvamp i værelserne. Det er glædeligt, at den almene sektors udlejningsorganisation BL har sendt en anbefaling ud til boligorganisationerne med handlingsanvisning. Det er bare ikke nok. Hvor bliver den vejledning til kommunerne af, som tidligere socialminister Eva Kjer Hansen lovede og som skulle følges op af en forbedret lovgivning. Velfærdsminister Karen Jespersen (V)! Ord gør det ikke! Der skal handling til og det haster! Kære Karen Jespersen Vi ved, at det ligger dig på sinde, at vi værner om sammenhængskraften i byerne. Sådan ser vi også på det, og her er det helt afgørende, at vi arbejder for blandede bykvarterer med boliger til alle. Der er de seneste 10 år sket et stort fald i private udlejningsboliger i København. Der er forsvundet ca udlejningsboliger fra det private udlejningsmarked. En stor del af disse boliger er konverteret til andelsboliger, hvor vi jo ved, at der de seneste år er sket en nærmest eksplosiv udvikling i priserne. Der er således stort behov for at værne om de udlejningsboliger, der er, og som er til at betale for almindelige mennesker. Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på en række problemstillinger på det private udlejningsmarked, som især belaster København. Som du ved, har der på det seneste været debat i medierne om stråmandsudlejning eller hoteludlejning, hvor der indsættes et mellemled (en virksomhed) i lejeforholdet, således at udlejer kan omgå reglerne i boligreguleringsloven og hæve lejen. Dette betyder, at lejlighederne bliver utilgængelige for familier med almindelige indkomster. LLO Hovedstaden vurderer, at der i dag er ca boliger, som lejes ud på denne måde, og der bliver fl ere og fl ere. Et konkret eksempel blev beskrevet i DR s Kontant den 19. februar d.å., hvor det fremgik, hvordan en familie med børn blev smidt på gaden på grund af for sen betaling af husleje en enkelt gang på 9 år, og hvor det også fremgik, at udlejers hensigt var at kunne leje lejemålet ud som hotellejlighed. Lovændring tak! Vi har læst dit indlæg i Jyllandsposten den 26. februar, hvor du skriver, at Københavns Kommune kan forhindre hoteludlejning via bestemmelserne i Boligreguleringslovens kap. 7. Vi har hidtil opfattet disse bestemmelser som beregnet på at forhindre, at helårsboliger bruges som fritidsboliger. Da Velfærdsministeriet nu vurderer, at bestemmelserne kan anvendes til at forhindre stråmandsudlejning/hotellejligheder, vil vi nu målrettet med udgangspunkt i Boligreguleringslovens kap. 7 gå efter virksomheder, som i spekulativt øjemed konverterer almindelige lejeboliger til stråmandsudlejning/hotellejligheder. Vi vil på denne måde gøre vores til at begrænse denne type udlejning, så der ikke forsvinder boliger, der er til at betale for familier med almindelige indkomster. Vi forventer, at du på den baggrund tager initiativ til at få ændret de bestemmelser i lejeloven, der i den konkrete sag gjorde det muligt, at en familie blev sat på gaden, fordi de en enkelt gang på 9 år kom for sent med betalingen. Vi har bemærket, at du til Kontant har udtalt, at det aldrig har været meningen, at reglerne skulle bruges til at sætte lejere, der normalt betaler deres husleje, ud af deres bolig, og at du derfor gerne vil se lidt nærmere på disse regler og vurdere, om tiden er moden til at løse op for de umiddelbart meget stramme regler. spekulativt øjemed. Dette betyder, at huslejen for boligerne kan fastsættes efter det lejedes værdi i stedet for omkostningsbestemt leje. En leje fastsat efter det lejedes værdi er sædvanligvis betydeligt højere end den omkostningsbestemte leje. Visse af disse gennemgribende forbedringer sker i lejemål, som hverken er utidssvarende eller umoderne med den følge, at den gennemgribende forbedring ikke modsvarer nytteværdien for lejeren, men alene udføres i spekulativt øjemed for at lejen kan fastsættes efter det lejedes værdi. Også denne problemstilling medfører, at der forsvinder lejeboliger, som almindelige mennesker har råd til at betale, fra det private udlejningsmarked. LLO Hovedstaden vurderer, at ca. 80 % af alle ledige lejemål i København gennemgår gennemgribende forbedringer i henhold til Boligreguleringsloven 5, stk. 2. Vi opfordrer derfor til, at du vurderer, hvordan der i lovgivningen kan sættes effektivt ind over for disse spekulative forbedringer, således der alene sker forbedringer, som er hensigtsmæssige og brugbare for lejerne. Systematisk chikane af lejere Den sidste problemstilling, vi vil gøre opmærksom på, er udlejere, som angiveligt mere eller mindre systematisk chikanerer lejerne. Både LLO Hovedstaden og jeg har modtaget henvendelser om disse chikanerier, som også fremgår af et indslag i DR TV s Task Force den 11. januar 2007 og senest af en artikel i Østerbro Avis den 16. januar Formålet er typisk at få lejemålene frigjort, så udlejerne kan gennemføre gennemgribende forbedringer og dermed genudleje lejemålene til en langt højere leje f.eks. via stråmandsudlejning. Lejere har uden held forsøgt at inddrage politiet, og der er således eksempler på gentagne grove tilsidesættelser af lejeloven, uden at dette nødvendigvis er omfattet af straffeloven. Der er tale om chikanerier, der er stærkt belastende for lejerne, og der er derfor behov for, at der kan skrides hurtigt ind over for udlejere med disse fremgangsmåder. Vi foreslår derfor yderligere stramninger af mulighederne for at frakende en udlejer retten til at administrere udlejningsejendomme, hvis han/hun misbruger denne ret f.eks. ved at chikanere lejerne. Dette kunne f.eks. ske ved, at udlejeren tidligere end de nuværende regler giver mulighed for kan frakendes retten til at administrere udlejningsejendomme, hvis der er tale om en grov tilsidesættelse af hans/hendes forpligtelser. Vi håber, at du vil være med til at sikre lejernes rettigheder og boliger til rimelige priser på det private udlejningsmarked og deltager gerne i et møde, hvis der er behov for en uddybning af vores brev. Spekulation i forbedringer En anden problemstilling på det private lejeboligmarked er, at nogle udlejere, når boligerne står tomme, udfører gennemgribende forbedringer af boligen alene i Med venlig hilsen Ritt Bjerregaard Overborgmester, København Helene Toxværd Formand, LLO Hovedstaden VI LEJERE 3

4 LANDET RUNDT ////// En bolig efter denne er vigtig for at undgå tilbagefald til kriminalitet. HELE LANDET: AALBORG: Flere medlemmer Lejernes LO i Aalborg mobiliserer både indadtil og udadtil. Men der er en del, der skal nås endnu. Først og fremmest skal medlemstallet gerne øges. Det og meget mere kan lejerne give deres besyv med om, når generalforsamlingen afvikles i juni. Datoen er onsdag den 11. juni og mødet holdes i Kayerødsgade 37 i den ny kantine på 3. sal. Generalforsamlingen begynder kl. 19. Afdelingen er åben for at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra fem til syv for at give plads til nye aktive, der har lyst at tage en tørn. På generalforsamlingen stiller formanden, Kurt Freiheit, op til genvalg og der skal vælges delegerede til regionsgeneralforsamlingen. I mødet deltager også Jørgen D. Jensen. Han vil redegøre for afdelingens samarbejde med region Midt, for udviklingsarbejdet og for medlemsservice i almindelighed. KjH Løsladte bør få en bolig Alle indsatte bør efter endt afsoning have tilbud om en bolig, mener Kriminalforsorgsforeningen. I Norge er et lovforslag på vej. Man ved fra forskningen, at mangel på en bolig er en af de faktorer, som øger sandsynligheden for et tilbagefald til kriminalitet, ligesom f.eks. stofmisbrug er det, siger John Hatting, der er formand for Kriminalforsorgsforeningen. Han siger, at en del af de svageste indsatte bliver prøveløsladt til proforma-adresser, hvor de reelt ikke bor. Mange gør det på den måde, for ellers kan de ikke blive prøveløsladt. Og hvis man ikke har nogen adresse, man kan blive løsladt til, så ser vi, at folk sidder tiden ud og så alligevel bare bliver løsladt til gaden, siger John Hatting. HELE LANDET: Barske realiteter for udsatte Hver fjerde af de danskere, der hvert år med fogedens hjælp smides ud af deres lejlighed, er hjemløse året efter. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale forskningscenter for Velfærd (SFI). Siden 2002 er antallet af sager, hvor folk sættes ud af deres lejlighed, steget jævnt. Fra 1499 tilfælde i 2002 til 2589 i Det svarer til en stigning på 73 pct. på fire år. Undersøgelsen fra SFI baserer sig på en rundspørge blandt lejere, der er sat på gaden. Den afdækker en række andre hårde sociale kendsgerninger i dagens Danmark under den borgerlige regering. Af de lejere, der bliver sat ud af deres lejlighed, er de 40 procent lønmodtagere, mens 30 procent er kontanthjælpsmodtagere. Fælles for dem er, at de fleste har stor gæld, og at tre ud af fire ikke selv mener, at de kan administrere deres økonomi. Desuden er 38 procent af de udsmidte blevet fyret fra deres job umiddelbart før. Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Preben Brandt, kalder stigningen dybt forkastelig. Man kunne godt have grebet ind med indsatser meget tidligere uden nogen stor undersøgelse fra SFI. 4 V I LEJERE

5 Farvel og på gensyn Lissa Den tidligere formand for Folketingets boligudvalg og medlem af Folketinget siden 1973, Lissa Mathiassen, blev fejret på behørig vis, da Socialdemokraterne i Kolding-kredsen sagde farvel til deres politiker på tinge ved en afskeds-reception. Det skete den 16. januar og Lejernes LO var repræsenteret ved såvel landsformand Klaus Hansen som næstformand Jørgen D. Jensen. Endvidere af hovedkasserer James Arbøl, der også er formand for Horsens afdeling. James Arbøl (billedet) forærede Lissa Mathiassen en bog om Horsens. Han sagde ikke farvel, men tak og på gensyn. Lissa Mathiassen er den kvindelige politiker, der har siddet længst i Folketinget siden kvinderne fik valgret i KjH SØNDERBORG: Der er blæst om lejernes rettigheder på Vestkysten. (Arkivfoto) ESBJERG: Tilbage i LLO med kampgejst Der var ingen slinger i valsen, da Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn besluttede på sin generalforsamling i februar vedtog at vende tilbage til Lejernes LO. Samtidig trak formanden, Arne Rehné, sig fra formandshvervet og bestyrelsesarbejdet efter syv år som formand. Han kalder beslutningen om at genindtræde i LLO for en vigtig beslutning for medlemmer og lejerne i hele det vestjyske område. Der er virkelig brug for at samle kræfterne for her er både noget at kæmpe mod og kæmpe for, siger han. Arne Rehné nævner kampen mod Esbjerg Kommunes frasalg af lejeboliger for at kunne finansiere kulturpaladser og sportsarenaer, kampen mod matadorer, der opkøber Esbjerg Kommunes ejendomme og derefter udplyndrer deres lejere, kampen mod skimmelsvamp og den håbløse forklaring: Det er fordi, du ikke lufter ud!. Men også kampen for lejernes rettigheder i almindelighed, både i forhold til udlejerne og i forhold til nævn og boligret. Endelig nævner han kampen for retfærdige flytteopgørelser også i den almene sektor. Ved fælles hjælp skal det nok lykkes!, slutter Arne Rehné. 1. juni flytter lejerforeningen iøvrigt til nye lokaler i Havnegade 25 A. KjH 108 sager på få måneder Lejernes LO i Sønderborg har fået ny bestyrelse, der på få måneder havde taget ikke færre end 108 sager under behandling. Det var inden årsskiftet. En stor del af sagerne er afgjort til medlemmernes fordel med en tilbagebetaling, selvom der også har været undtagelser. Nu håber afdelingen på ny tilgang af medlemmer og af aktivister med lyst til at gøre en forskel. Den ny formand, Holger Soltau, efterlyser på baggrund af en alvorlig og meget omtalt - sag om skimmelsvamp et kommunalt udrykningshold. Det skal kunne rykke ud i akutte tilfælde og hjælpe folk med at fraflytte omgående uden at skulle overholde fraflytningsreglerne i lejeloven. I dag kan skimmelsvampsager trække ud i månedsvis, mens beboerne bliver mere og mere syge, siger han. KjH VI LEJERE 5

6 BOLIGPOLITIK ////// AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO En fi ks lille regnefejl på boliger Med afsæt i to SBI- forskeres forkerte tal fortæller Ejendomsforeningen Danmark nu politikerne, at vi lige så godt kan afskaffe reglerne om omkostningsbestemt leje, der holder huslejen nede. Den private lejelov, eller Lejeloven, samt de fleste steder også lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Boligreguleringsloven), dækker leje af hus og husrum beliggende i fast ejendom. Hvis en lejer eller andelshaver fremlejer sin bolig, gælder den private lejelov, og den gælder fx også, hvis man lejer et værelse. Hvis man lejer en bolig, der er ejet af det offentlige (kommunen, staten) eller af en pensionskasse eller stiftelse gælder lejeloven også. Dog kan enkelte bestemmelser, fx om opsigelse, være sat ud af kraft af særlige årsager. 46 PCT. BOR TIL LEJE Lejelovene bestemmer bovilkårerne for mange lejere i Danmark. Dog ikke dem, der bor til leje i en lejlighed ejet af en almen boligorganisation. Her gælder en særlig lejelov, nemlig lov om leje af almene boliger, kaldet almenlejeloven. Pr. 1. januar 2007 var der ifølge Danmarks Statistik (DS) i Danmark boliger i alt.. Heraf var beboede boliger. Heraf igen var boliger eller 46 % beboet af en lejer, så var der med uoplyst ejerforhold og resten blev beboet af en ejer. Den 1. jan var der boliger ejet af almene boligselskaber. En mindre del af disse boliger er fremlejet til en lejer, formentlig omkring 5 procent, eller ca lejemål. Så var der andelsboliger. LLO skønner her, at omkring 8 procent eller ca boliger var fremlejet af andelshaveren til en lejer. For fremlejerne gælder derfor den private lejelov. 42 PCT. UNDERLAGT DEN PRIVATE LEJELOV Så nu kan vi opgøre antal udlejede boliger, der er underlagt den private lejelov. Antal udlejede boliger i alt Antal almene boliger, der ikke er fremlejet Antal andelsboliger, der ikke er fremlejet Tilbage udlejede boliger, hvor lejen mv. reguleres af den private lejelovgivning: Det betyder at 42 % af lejerne er afhængige af reglerne i den private lejelovgivning. Og det er endda lidt flere, fordi Danmarks Statistik ikke registrerer alle de udlejede boliger, for eksempel ikke dem, der er ejet af en andelsboligforening. EN GRUELIG FORSKERFEJL Fornylig har to forskere fra SBI (omtalt i artiklen på side 8) undersøgt, hvor mange boliger, der udlejes privat og hvor mange, der er afhængige af en huslejekontrol efter reglerne om omkostningsbestemt leje. I nedenstående tabel ses, at SBI i deres nye rapport om den private udlejningssektor opgør antallet til boliger Tabel 1 Beregnet antal private udlejningsboliger ud fra BBR registeret fordelt pa ejendomstyper Antal boliger Procent Ikke-selvstændig bolig Udlejet ejerbolig/sommerhus Enkeltbolig i ejendom Tofamiliehus Ejendom m. 3-5 boliger boliger boliger > 20 boliger Ikke placeret i boligtype ,3 Total Som det ses, er tallet ca boliger under ovennævnte. Det skyldes, at tallet er fra 2004 og at SBI- forskerne ikke her fremlægger antallet af privatudlejede boliger, der er afhængige af den private lejelov, men antallet, der er ejet af en privat udlejer. Det må vi så håbe bliver husket, når man i Folketinget skal vedtage en ny lejelov for privat udlejning. I Danmark har vi huslejeregulering. Mest betydningsfuldt for lejerne er, at der er omkostningsbestemt husleje. Det er det regelsæt, der ifølge lejelovskommissionens beregninger holder lejen 40 % under markedslejen. De to forskere når frem til, at kun knap boliger er omfattet af lejereguleringen med omkostningsbestemt leje. De skriver: Lidt under halvdelen af de private udlejningsboliger er omfattet af reglerne i boligreguleringsloven, som siger, at huslejen skal afspejle de omkostninger, udlejeren har på ejendommen. Det skyldes, at forskerne mener, at boliger i udlejede småhuse, dvs. udlejede enfamiliehuse/ejerlejligheder og udlejede boliger i 6 V I LEJERE

7 Lejerne af udlejede boliger er stadig afhængige af huslejeregulering efter omkostningerne. Det er mere, end SBI når frem til. ejendomme med 2 6 lejemål og klubværelser, ikke er omfattet af omkostningsbestemt leje. Det er en gruelig fejl. EN FORSKEL PÅ BOLIGER Boligreguleringsloven 29c siger klart, at lejen i småhuse skal fastsættes efter lejen i storhuse, der er reguleret efter omkostningerne, og hvis det ikke er muligt, kan man beregne den omkostningsbestemte leje. Altså en slags indirekte omkostningsbestemt leje i småhusene. Og den omkostningsbestemte leje gælder også for klubværelser. Langt de fleste lejere er heldigvis stadig beskyttet af en lejefastsættelse, som er knyttet til principper om omkostningsbestemt leje. Vi ved godt, der er huller, og hullerne bliver større. Lejernes LO har beregnet antallet af udlejede boliger i regulerede kommuner uden omkostningsregulering til ca og hertil er det oplyst, at der er private udlejningsboliger i de kommuner, hvor boligreguleringsloven ikke gælder, i alt boliger. Det betyder, at lejerne af udlejede boliger stadig er afhængige af huslejeregulering efter omkostningerne. Det er mere end hvad SBI når frem til. Og dertil overses det, at alle lejere i de almene boliger får deres leje reguleret efter omkostningerne. KUN FÅ Alt dette talgymnastik kunne jo være ligegyldigt, hvis ikke de private udlejeres organisation Ejendomsforeningen Danmark straks har brugt forskernes undersøgelse til at fortælle politikerne, at kun få lejere er afhængige af regler om omkostningsbestemt leje, og at vi derfor med et snuptag lige så godt kan afskaffe dem. VI LEJERE 7

8 BOLIGPOLITIK ////// KOMMENTAR AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO SBI-forskere spørger kun udlejerne I MARTS 2008 offentliggjorde Center for Bolig og Velfærd, der er et privat analyseinstitut, finansieret af en af de største danske private milliardfonde, nemlig Realdania, to rapporter om det privatejede udlejningsmarked, nemlig Privat boligudlejning motiver, strategier og økonomi samt Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. Lejerne var man ikke interesseret i at spørge (Arkivfoto) KØBTE TO FORSKERE Baggrunden var formentlig en SBI-forskningsplan (tidl. By og Byg), nærmere en By og Byg- undersøgelse (Boligpolitiske problemer og udfordringer, interview med nøglepersoner), som konkluderede, at det var væsentligt at få undersøgt emnet: Dårligt fungerende udlejningsmarked og udnyttelsen af boligmassen. Lejernes LO blev ikke inddraget i denne interviewundersøgelse med nøglepersoner, og Lejernes LO er heller ikke efterfølgende blevet spurgt, om der var forhold, vi gerne ville have undersøgt videnskabeligt. Centeret for Bolig og Velfærd købte de to forskere Hans Skifter Andersen, Statens Byggeforsknings Institut og Morten Skak, Syddansk Universitetscenter, til at udarbejde rapporterne om den private udlejningssektor. Da rapporten var færdig, udsendte SBI følgende pressemeddelelse: SBI taget pulsen på den private udlejningssektor for at se hvilken rolle den spiller i det store boligspil, og hvor den er på vej hen. Så nu var det blevet en SBI-undersøgelse. Det vil sige en undersøgelse af en uafhængig, offentlig forskningsinstitution. Data til en del af den første analyse, dvs. analysen af motiver, strategi og økonomi, blev gennemført som en internet-undersøgelse, hvor det blev besluttet alene at spørge de private udlejere. Lejerne, endsige de valgte beboerrepræsentanterne, var man ikke interesseret i at spørge. Et udsnit af de private udlejere blev bedt om at svare Danmarks Statistik (som var hyret til den praktiske udsendelse) på en række spørgsmål om deres ejendom, udlejningsmetode, lejeindtægt, den forventede frimarkedsleje, hvis markedet blev givet frit, vedligeholdelsesaktivitet, forbedringsbehov, investeringsmotiver, moderniseringsaktivitet, ønske om at købe flere ejendomme etc. FÅ SVAR OG 315 UBRUGELIGE Der blev udsendt omkring 2500 spørgeskemaer, men ikke mange svarede. Det endte med, at forskerne sad med 315 brugelige besvarelser. Ikke overraskende viser spørgeskemaundersøgelsen, at udlejerne mener, huslejen kun vil stige 10 % i gennemsnit, hvis huslejereguleringen fjernes. En stor del af udlejerne mener, at der ikke er et særligt behov for forbedringer af bygningerne som helhed. Derimod er udlejerne meget glade for at kunne modernisere lejlighederne ved genudlejning. Med andre ord, udlejerne vil gerne koncentrere investeringerne i ejendommene i modernisering ved genudlejning, og det overrasker heller ikke Lejernes LO. Det er her, de største gevinster ligger, fordi der efterfølgende kan lejes ud til noget nær frimarkedsleje, og det er også her, man finder forklaringen på de store værdistigninger på private udlejningsejendomme, som er omtalt nedenfor. Forskerne har også lavet nogle beregninger over afkastet. Selvom overskuddet på private udlejningsejendomme ifølge forskerne kun var på 2 pct. af ejendomsværdien i 2005, har investeringer i private udlejningsejendomme ifølge undersøgelsen alligevel været en god forretning i de sidste fem år. Værdien af ejendommene er nemlig i gennemsnit steget med 14 pct. om året. MELLEMSTATION Den overordnede konklusion på undersøgelsen er, at den private boligudlejning 8 V I LEJERE

9 LEJERBO ////// AF KJELD HAMMER har en væsentlig betydning for mobiliteten på boligmarkedet og for husstande med et akut boligbehov. Undersøgelsen viser desuden, at mange af boligerne har fået højere husleje i de senere år, fordi huslejereguleringen er ophævet i forbindelse med forbedringer. Der er et stort gennemtræk i de private udlejningsboliger, der ofte fungerer som en mellemstation på vej til en mere permanent bolig. Boligerne bruges f.eks. af børn, der flytter hjemmefra, samt unge og par, der flytter sammen eller bliver skilt. Beboerne er overvejende singler, og en del af dem er uden for arbejdsmarkedet eller har lave indkomster. Men den private udlejningssektor er ikke i samme grad som det almene byggeri befolket af socialt svage personer. Til forskel fra ejerboliger, andelsboliger og almene boliger modtager den private udlejning ikke offentlig støtte, og den er hårdere beskattet. Det er ifølge forskerne en væsentlig årsag til, at der ikke findes så mange nybyggede lejeboliger. EN BROGET SKARE Private udlejere er en broget skare, kun ca. halvdelen af dem har det som erhverv, mens andre blot har investeret i en enkelt ejendom eller to, eller købt én for selv at bruge den. Undersøgelsen viser, at ejerne ikke er tilbøjelige til at sælge, og de gør det som regel kun, hvis der viser sig væsentlig større afkast på andre investeringsmuligheder. Det sker dog, at ejerne også ser en fordel i at sælge til beboerne som andelsboliger. ENSIDIG FORSKNING Alt i alt kommer de to forskere vidt omkring i den private udlejningssektor. Desværre bliver det hele noget ensidigt, når man vælger kun at spørge udlejerne. På de punkter, hvor forskerne selv har foretaget registeranalyser og lavet beregninger, kunne man godt ønske sig, at forskerne havde ladet en bredt sammensat følgegruppe eller lignede kommentere metode og afgrænsninger. Så var en række fejl formentlig undgået. Palle fra Lejerbo Direktøren for Lejerbo stiler mod at blive formand for Boligselskabernes Landsforening. LEJERBO S 46-ÅRIGE direktør, Palle Adamsen, er måske på vej til at blive ny formand for Boligselskabernes Landsforening. BL skal på sit repræsentantskabsmøde den 10. juni i Odense vælge en afløser for Henning Kirk Christensen og foreløbig har to kandidater meldt sig. Deriblandt altså Palle Adamsen fra Lejerbo. Jeg anerkender, at lejerne har behov for en selvstændig organisation og LLO en rolle at spille, siger Palle Adamsen. (Foto: Jakob Levesen) EN HALV MILLION BOLIGER Bliver det ham, går han fra et job med at administrere boliger rundt om i landet i små og store boligorganisationer med vidt forskellige problemer til en mastodont, der repræsenterer 700 boligorganisationer med tilsammen mere end en halv million boliger, fordelt på afdelinger. Så Palle bliver langt fra alene i verden, uanset hvordan valget går. Men hans udgangspunkt i valget er godt. Han fik nemlig bred opbakning i bestyrelsen, da han præsenterede sig som kandidat. Den anden kandidat er Poul Erik Skov- Hansen, der er 58 år og forretningsfører i Boligorganisationen Møllevænger og Storgaarden i Randers. Han sidder ikke i den nuværende bestyrelse. Flere kandidater kan melde sig i sidste øjeblik. NYE ARBEJDSOMRÅDER Palle Adamsen giver en interessant udmelding i BLs blad, Boligen om udfordringerne for BL de kommende år. Vi kan ikke forvente, at vi har faste alliancepartnere på den politiske scene, siger han. Derfor skal BL selvstændigt kunne sætte temaerne og dagsordenen. Indadtil skal kommunikationen til medlemmerne udvikles og der skal ske en tilpasning til det, der efterspørges ude hos kunderne. Palle Adamsen er meget opmærksom på den udvikling, der lige nu sker ude hos kommunerne med nye opgaver. De tager f.eks. hele sundhedsområdet ind, og mange af dem i den tunge ende, de bor hos os. Her skal vi være opmærksomme på mulighederne for at skabe nogle nye samarbejder med kommunerne. Sociale forhold og sundhedsforhold vil være temaer, som BL-huset skal forholde sig til. Du siger, at BL på det organisatoriske plan har påtaget sig arbejdsgiverrollen. Hvordan skal det forstås? I BL har vi hele tiden haft overenskomstforhandlingerne med Funktionærforbundet for vore ejendomsfunktionærer. Den forholdsvis nye er, at vi også har taget arbejdsgiver-rollen på os for de HK-ansatte i hele landet. Tidligere fulgte vi blot overenskomsten mellem KL og HK. Hvad mener du om, at lejerne organiserer sig i Lejernes LO? Jeg opfatter ikke Boligselskabernes Landsforening og LLO som modparter. Det skel, der måske har været, rent historisk, er nok udvisket en smule, fordi BL også varetager lejer- interesser i kraft af de rettigheder og pligter, der er i den almene sektor. Men det er klart, at BL også har arbejdsgiverinteresser og pligter. Så jeg anerkender, at lejerne har behov for en selvstændig organisation og LLO en rolle at spille. Jeg siger blot, at i langt de fleste sager kører vi med det samme tog. Så du har ikke noget imod, at lejerne organiserer sig? Nej, bestemt ikke. Jeg kommer jo selv fra et boligselskab, der er stiftet af Lejernes LO. KAN ALLE ACCENTERNE Palle Adamsen har været ansat i Lejerbo i chefjobs siden Forinden var han fuldmægtig i Boligministeriet og kontorchef i DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab). Som sin modkandidat til formandsposten er Palle Adamsen jyde. Helt præcist fra en landsby i Himmerland. Det sidste betragter han som en fordel i det job, der måske venter. Jeg er vant til at arbejde sammen med folk fra hele landet. Jeg kan alle accenterne, siger han til BLs blad Boligen. Palle Adamsen bor privat i en almen bolig i Københavns sydvest-kvarter. VI LEJERE 9

10 POLITIK ////// AF KJELD HAMMER kr. Fjernvarmekunderne i Århus skal have 575 mio. kr. retur i for meget opkrævet varme. Lejernes LO frygter, at mange lejere aldrig ser deres penge. Derfor støtter man i stedet fire års nedsat varmetakst. Men borgerlige politikere i byrådet vil her og nu betale pengene tilbage til udlejerne! 575 MIO. KR. SKAL tilbage til fjernvarmekunderne i Århus. Det står fast. De mange penge er simpelthen blevet krævet for meget op gennem fire år ved en fejl. Ja, du læste rigtigt kr. tilbage til lejere, husejere og udlejere. Men selvom mindst 60 pct. af fjernvarmebrugerne i Århus er lejere, så risikerer mange af dem, at de ikke får en krone. I hvert fald hvis tilbagebetalingen skal foregå på den måde, talsmænd for Venstre og konservatives medlemmer af byrådet forestiller sig. De vil nemlig sende pengene tilbage til udlejerne på en check. Derefter bliver det udlejernes opgave at afgøre mellemværendet med deres lejere og at opspore de fraflyttede. Mange er flyttet og bor i dag i helt andre dele af landet. LEJERNES LO PÅ BANEN Det sidste har for længst fået Lejernes LO og mange andre gode kræfter op af stolen. Lejernes LO frygter simpelthen, at lejerne aldrig får deres penge, fordi de mange gode kroner bliver i udlejernes lommer. Som det tegner sig, mener byrådsflertallet slet ikke, at man kan forsvare at bruge millioner på at udregne tilbagebetalingen og opererer nu med en løsning, der går ud på at sænke varmetaksterne markant over en periode på fire år. Men intet er afgjort endnu, og i byrådssalen har der tidligere været flertal for en check-løsning. De næste ugers diskussioner bliver afgørende for, om det ender med en takstnedsættelse eller en varme-check. I mellemtiden har private enkeltpersoner sat sig i spidsen for underskriftsindsamlinger for henholdsvis det ene og det andet standpunkt. Temperamenterne raser. Det gør ideologierne og den politiske kamp også. For naturligvis er der både penge og politik i sagen. Hertil en god portion modstridende lovgivning, jura og så en masse sund fornuft, retfærdighed og saglighed. I spørgsmålet om det sidste har Energistyrelsen været spurgt varmeregnskaber skal genåbnes Sagen, der for længst er døbt varmefarcen og er helt uden fortilfælde, har delt vandene i landets næststørste by. Men den store tilbage-betalingssag har nu også fået gamle modparter til at gøre fælles sag. For helt usædvanligt har lejere, ejere, almennyttige selskaber og grundejere nemlig fundet sammen. De advarer i enighed mod en checkløsning. Den vil simpelthen medføre, at tusindvis af lejere aldrig får en krone. Inden sommerferien ventes byrådet at beslutte, hvilken løsning, sagen skal have. Embedsmændene i kommunens teknik-og miljøforvaltning har regnet ud, at det vil koste ikke mindre end 205 mio. kr. i administration at udregne og afregne med hver enkelt varmekundes tilgodehavende gennem fire år. Penge, som altså risikerer at ende i den blå luft. Sagen er, at hele varmeregnskaber skal genåbnes for at sikre den rigtige tilbagebetaling til forbrugerne. Det er på baggrund af bl.a. disse fakta, at byrådet skal træffe en endelig afgørelse. PARCELHUSEJERNE: SÆNK VARMEPRISEN De mange millioner kr. i papirpenge har fået Parcelhusejernes Landsorganisation til at ændre mening. Organisationen har hidtil ment, at pengene skulle tilbagebetales på en check. Nu siger formanden, Allan Malmskær: Det kan ikke betale sig. Så foretrækker vi en sænkning af varmeprisen i stedet. Han mener dog ikke, at pengene til administration burde tages fra fjernvarmeformuen, som der er lagt op til, men fra kommunens egen kasse. Det er kommunen, som har lavet fejlen i første omgang, og så kan det ikke passe, at forbrugerne skal betale for det, siger han. Millioner af kr. ender i ingenmands-land, hvis der ikke skabes vished for, at pengene når frem til dem, der oprindeligt betalte regningen, siger Lejernes LO. 10 V I LEJERE

11 tilbage Århus Lejerforening får mange henvendelser fra bekymrede lejere fra hele Århus. Inden længe skal politikerne på rådhuset beslutte sig. Jørgen D. Jensen fra Lejernes LO har aldrig tvivlet på, at en sænkning af taksterne var den eneste rigtige løsning. Det er det eneste, som er politisk og økonomisk ansvarligt, siger han. MEN VARMECHECK EN LEVER I februar tog han og Århus Lejerforening initiativ til et stormøde for beboerrepræsentanter i Århus. Det blev et tilløbsstykke, hvor frygten for, om lejerne nogensinde så deres penge, hvis det endte med en check-løsning, kom tydeligt frem. Men varmecheckens forkæmpere i byrådssalen, Ejgil Rahbek fra Venstre og Niels Brøchner fra de konservative, holder fast. De mener, at det er byens lejere, der gør regnestykket med tilbagebetaling dyrt og at lejernes tilgodehavender slet ikke er kommunens problem, men en sag mellem lejerne og deres udlejere. Altså at de 200 mio. kr. i papirpenge hverken skal tages ud af varmeregnskabet eller af kommunens kasse. Checken skal bare sendes til udlejerne, der så selv må sørge for at afregne med deres nuværende og fraflyttede lejere. Loven siger, at vi ikke har nogen myndighed over for udlejerne, så vi har heller ikke nogen forpligtelse til at påtage os administrationsudgiften for dem. Vi må bare appellere til deres retfærdighedssans, så de sender pengene videre til deres lejere, siger Ejgil Rahbek. LEJERNES LO ADVARER Lejernes LO svarer, at det jo vil betyde, at lejerne så får en beskåret check i forhold til parcelhusejerne, fordi der modregnes for papirarbejdet. Alene de almene boligselskaber regner med, at det vil koste dem et millionbeløb at udarbejde nye regnskaber med tilbagevirkende kraft. Jørgen D. Jensen fra Lejernes LO advarer: En hurtig beslutning om en hurtig check uden afklaring af lejernes situation, er det samme som at kaste millioner ud i et ingenmandsland, hvor der ikke er skabt vished for, at pengene når frem til dem, der oprindeligt betalte regningen. Det vil i sandhed gøre farcen total. LLOs næstformand tilføjer: Det er rendyrket populisme, hvis man forleder lejere til at tro, at en hurtig politisk beslutning også betyder hurtige penge til lejerne. Vreden vil efterfølgende let kunne ramme de politikere, der nu søger at skabe indtryk af, at det blot handler om at udfylde et checkhæfte. Det er simpelthen skingrende galskab. POSITIVE SIDER Hele forløbet har efter LLOs mening til gengæld også haft positivt sider. Det har f.eks. været en fordel, at byrådet i den allerførste fase kun opererede med en check-løsning. Det var naivt, men det bragte alle problemerne frem, siger Jørgen D. Jensen. Nu er alle klar over, at det er fint nok at diskutere forbrugerrettigheder, energi-og miljøspørgsmål i forbindelse med varmesagen. Men de er også blevet klar over, at der er noget der hedder lejernes penge og lejernes rettigheder. 3 VI LEJERE 11

12 POLITIK ////// AF KJELD HAMMER Århus Lejerforening bestormes ÅRHUS LEJERFORENING i Århus midtby området, bl.a. fordi to lovgivningsområder er får henvendelser fra mange bekymrede lejere involveret og ikke tager højde for en situation med spørgsmål om varmepengene. Lejerne er som den i Århus. Der findes heller intet tydeligt forargede over udsigten til, at penge, retsgrundlag, fordi sagen er enestående. Det de har indbetalt i varmebidrag, nu risikerer er anderledes let, når det drejer sig om ejerboliger. at ende hos udlejere, der ikke sender dem videre. Men skulle byrådet alligevel beslutte sig for Lejerne ved, at det for udlejerne er meget en varme-check, så vil Århus Lejerforening let at læne sig tilbage og se tiden an og vente og Lejernes LO sikre lejerne den assistance på, om lejerne nu også forlanger pengene. og information, der er nødvendig. Også hvis En strategi der næsten med garanti vil give lejerne ikke får nogen afregning eller hvis der kasse, da der vil være mange, der ikke får er fejl i tilbagebetalingen. rejst kravene, siger LLOs næstformand, Men Jørgen D. Jensen tilføjer med adresse Jørgen D. Jensen. til en af de konservative medlemmer af byrådet, som har rejst tvivl om den høje pris Han slår fast, at en tilbagebetaling vil være umådelig vanskelig at håndtere på lejebolig- på at udregne tilbagebetalingen: Det vil da Jørgen D. Jensen, Lejernes LO: Det er simpelthen skingrende galskab, hvis man forestiller sig, at en check-løsning betyder, at lejerne får deres penge. glæde mig, hvis nogle af de borgerlige kender ejendomsadministratorer, der kan gøre det billigere. Her er nemlig virkelig brug for konkurrence. Lejere og udlejere i fælles front SAGEN OM DEN HALVE milliard kr. i for meget opkrævet varmebidrag har haft en bemærkelsesværdig sideeffekt. Gamle skel mellem parcelhusejere og udlejere på den ene side og lejere og almene boligselskaber på den anden er pist borte. I hvert fald for en stund. De står nu som en samlet front på samme side som de byrådspolitikere, der vil tilbagebetale gennem fire års takstnedsættelse og imod Venstres og Konservatives grupper på rådhuset. De borgerlige ønsker her-og-nu-tilbagebetaling på check. Med andre ord: varmesagen er også blevet til en indbyrdes krig mellem borgerlige politikere og deres bagland NEDSÆT TAKSTERNE! I en usædvanlig fællesudtalelse fra Ejendomsforeningen Danmark, Århus Grundejerforening, de almene boligselskaber i Århus, Århus Lejerforening og Lejernes LO siges det rent ud, at det vil være urealistisk at forvente, at enhver slutbruger vil opleve at modtage en korrekt udbetaling. Den enkelte grundejer skal tage initiativ til at løse opgaven, siger de fire parter i deres fælles høringssvar til kommunen og fortsætter: Flere års varmeregnskaber skal genåbnes og genberegnes i de fleste tilfælde ved at købe data fra aflæsningsselskaberne, lejere og særligt fraflyttede skal identificeres og tilsendes deres tilgodehavende efter at det er kontrolleret, om der ikke er modkrav og udlæg i beløbene. AffaldVarme hedder forsyningsselskabet i Århus, der skal gøre skaden god igen efter at have opkrævet en halv milliard kroner for meget. Underskriverne støtter i stedet den én gang trufne afgørelse om at nedsætte varmetaksterne i en fire-årig periode og tilføjer, at de anser den for den eneste praktisk realistiske og mest økonomisk ansvarlige løsning. der (er) ingen sikkerhed er for, hvem der faktisk modtager refusionsbeløbet berettiget eller uberettiget Med mange tusinde ejendomme i forsyningsområdet vil det praktisk være urealistisk at lægge til grund, at alle relevante, historiske varmeregnskaber findes. Der vil undertiden være mindre kyndige aktører, der vil være bortkomne papirer osv. osv. Endvidere vil det ofte fremtræde formålsløst og uforholdsmæssigt bekosteligt og langvarigt, at private parter skal føre retssager om disse spørgsmål. (Advokat Carsten Munk-Hansen i responsum til Århus Kommune) Omvendt: skulle byrådet beslutte sig for en tilbagebetaling på check, så vil de fire parter naturligvis medvirke til en praktisk gennemførelse. 12 V I LEJERE

13 LEJERNES LO ////// Birkerød LLO og Lejernes LO i Hovedstaden På generalforsamlingen den 27/ i Birkerød LLO blev det besluttet, at Birkerød LLO indgår et samarbejde med Lejernes LO i Hovedstaden (LLOH) om kontingentopkrævning og økonomisk administration. Platugler i boligjunglen HVIS MAN GOOGLER bolig til leje, får man ikke mindre end sider på dansk. Det betyder, at mange akutte boligsøgende er villige til at betale lidt ekstra for at få hjælp. Derfor er det private marked for boligudlejning via Internettet blevet en jungle, hvor de boligsøgende nemt risikerer at blive snydt. Formanden for Lejernes landsorganisation i Hovedstaden, Helene Toxværd, siger, at alt for mange kommer i klemme og betaler for noget, der ikke er noget værd. Vi kan ikke lide, at der er nogen, der slår plat på, at folk står i en akut bolignød, siger hun. Helene Toxværd forestiller sig en løsning, hvor de store udlejer- og lejerorganisationer opretter seriøse boligportaler i fællesskab, hvor de boligsøgende ikke bliver udnyttet af platugler. I Horsens går LLO-formand, James Arbøl, endnu videre og foreslår, at den kommunale borgerservice skal stå for formidlingen. Det vil være en stor fordel for lejerne, mener han. Socialdemokraterne er på vej med et lovforslag med en autorisationsordning, så man kan se, om en internetside er seriøs eller ej. Imens leder politiet efter en 27-årig kvinde, der mistænkes for 45 tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri. Kvinden hedder Jenny Marianne Sikora, men optræder ofte under andre navne. Hun udlejer lejligheder til flere personer ad gangen og forsvinder derefter med det indbetalte depositum. Plat-udlejningerne er foregået i Herlev og Hundige samt på Amager og Østerbro i København. Lyngby-Søllerød fortsat i LLO På den ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2008 i Lyngby-Søllerød afdeling af Lejernes LO afholdtes - i overensstemmelse med LLO s love - en afstemning om, hvorvidt lejerforeningen fortsat skulle være medlem af Lejernes Landsorganisation. Forsamlingen forkastede bestyrelsens forslag om udmeldelse, og herefter valgte bestyrelsen og sagsbehandlerne i afdelingen at nedlægge deres tillidsposter. Lejernes LO i Hovedstaden bistår midlertidigt med at videreføre sagsbehandlingen og optagelse af nye medlemmer og sager. Medlemmer bedes kontakte Lejernes LO i Hovedstaden på tlf for nærmere orientering. KjH FORMANDEN EKSKLUDERET Den hidtidige formand for Birkerød LLO, Torben Elm Olsen, gik i februar af som formand, fordi han ved en hovedbestyrelsesbeslutning blev ekskluderet af LLO. Torben Elm Olsen som også er formand for LLO Lyngby-Søllerød - ønskede på denne baggrund, at Birkerød LLO skulle udmelde sig af LLO. Det ønskede den øvrige bestyrelse ikke, hvorfor Torben Elm Olsen gik af. Herefter stod bestyrelsen for Birkerød LLO uden en aktiv formand og uden nogen som kunne styre medlemskartoteker og økonomi, hvorfor man valgte at indgå en aftale med LLOH. Aftalen omfatter også, at Birkerøds medarbejdere kan søge faglig opbakning hos LLOH. FORTSAT BIRKERØD LLO For medlemmerne i Birkerød bør denne aftale ikke betyde større ændringer. Det er fortsat Birkerød LLO, som tager sig af al kontakt med sine egne medlemmer. LLOH sørger blot for en række administrative opgaver. I forbindelse med overtagelsen af administrationen vil der selvfølgelig komme visse tekniske problemer men dem må vi løse hen ad vejen, siger sekretariatschef Claus Højte i LLOH. John Hestehave, medlem af bestyrelsen i Birkerød LLO siger til Vi Lejere: Det er en stor lettelse for os i Birkerød, at vi nu får styr på vores medlemskartoteker og at vi får lagt alt vores bureaukrati i faste og ordnede rammer. Vi håber også, at ordningen vil give vores medarbejdere mulighed for at lave deres arbejde endnu bedre nemlig via det faglige fællesskab med medarbejderne i LLOH FAKTA Er du medlem af Birkerød LLO skal du fortsat henvende dig her både om rådgivning og om medlemskab og kontingent. Kontoret har åbent. VI LEJERE 13

14 DEBAT ////// AF METTE REISSMANN, FT-KANDIDAT (S) KØBENHAVN Er du røget i gælds-fælden? Ja, det ser fristende ud, men pas på med at låne til ferien, til festkjolen, til børnenes julegaver og andet forbrug. Det er tabuiseret at tale offentligt om sin dårlige økonomi. Man taler hellere om sin overvægt eller sit manglende sex-liv. Det opfattes som flovt ikke at have styr på økonomien. Der findes flere mennesker, end du tror, der ikke kan overskue deres økonomi, og derfor er det nødvendigt at sætte fokus på dette område. EN RISIKABEL JUNGLE Det er en jungle for mange mennesker at finde rundt i låne- og kreditjunglen, når der skal træffes store og små økonomiske beslutninger. Overvejer du om det kan betale sig at optage lettilgængelige forbrugslån, eller om du skal gå i banken og få hævet kassekreditten? Føler du dig tit fristet af tanken om at låne til ferien, til festkjolen eller børnenes julegaver? Risikoen ved stiftelse af mere gæld er etablering af en livsstil, hvor du lever over evne. Sagt meget kort: Det er ikke det værd! Gældssætning kan have store sociale konsekvenser for dig og din familie, hvis ikke du er i stand til betale lånet tilbage i overensstemmelse med aftalen. Det nedsætter livskvaliteten hos alle parter, og du får ondt i maven, når postbudet kommer med flere rudekuverter, end du kan betale. RUDEKUVERTERNE En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet fra 2006 viser, at 44 % af de svageste kontanthjælpsmodtagere er forgældede med gæld til både det offentlige og til private. Andre socialt udsatte borgere er også i risiko for at blive marginaliseret på grund af alt for dårlig økonomi og for meget gæld. De bruger mange kræfter på at få deres dagligdag til at hænge sammen. Stærkt forgældede danskere kan få gældssanering, men der er også brug for gældsrådgivning for dem, der er røget i gælds-fælden og ikke længere kan overskue deres økonomi. Ofte har privatforbruget fået et hak op af uden at de har bemærket det. Måske er det gået godt i et stykke tid, men så begynder rykkerne at strømme ind, fordi de ikke betaler deres regninger til tiden. Rykkere koster 100 kr. pr stk. Til sidst kan de ikke længere overskue deres økonomi og ved ikke, hvorhen pengene forsvinder. De trøster måske sig selv med lidt ekstra shopping. De ignorerer rudekuverterne, og en dag er de registreret som dårlige betalere. Kan du genkende situationen? BRUG FOR GRATIS GÆLDSRÅDGIVNING Der findes ikke i dag en offentlig betalt gældsrådgivning. Folk er henvist til at gå til private rådgivningsfirmaer, der også koster penge. De socialt svage kan ikke gå i banken og få gode råd om låneomlægning eller sanering af deres bundløse gæld. Der er heller ikke muligt mere at få gode råd om økonomi hos forbrugerorganisationerne, da de har prioriteret området væk på grund af besparelser. Derfor mener jeg, at der skal etableres en gældsrådgivning, hvor man kan henvende sig, før det ender med gælds- fængsel og tab af livskvalitet. Rådgivningen skal skabe et overblik for den enkelte over gældens størrelse og den økonomiske situation generelt. Der skal gives bistand til at få lagt et budget, der holder, og simple redskaber til at forstå og håndtere sin økonomi. Det skal øge motivationen til at komme på ret køl igen, så de ramte kan undgå at ryge helt ud over kanten og ned i den økonomiske afgrund. 14 V I LEJERE

15 X-ORD ////// VIND TRE FLASKER VIN Vinder af X-ordet i nr 1/ 2008 blev: Vivi Kaagaard, Tagensvej 105 C, 2. tv København N SUDOKU Navn: Adresse: Postnr. By: Indsend krydsen senest den 18. juli 2008 til: Vi lejere Lejernes LO Reventlowsgade sal 1651 København V Mærk kuverten Kryds og tværs. Løsningen kan også indscannes og sendes på mail til VI LEJERE 15

16 KURSER/KONFERENCER/MEDDELELSER ////// NYT FRA LEJERNES LO I HOVEDSTADEN ////// Kurser og konferencer 2008 Lejeretskursus, lejefastsættelsen, Odense Lørdag den 30. august 2008 Beboerrepræsentationskursus, København Lørdag den 4. oktober 2008 Kursus i fraflytning og vedligeholdelse, almene sektor, Odense Lørdag den 25. oktober 2008 Lejeretskonference (HKJ), nye domme, Odense Lørdag den 1. november 2008 For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt. Sommerferie i sekretariatet 2008 Sekretariatet holder sommerferielukket fra mandag den 14. juli 2008 til fredag den 25. juli 2008, begge dage inkl. Ekstraordinær generalforsamling På den ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2008 i Lyngby-Søllerød afd. valgte bestyrelsen og sagsbehandlerne i afdelingen at nedlægge deres tillidsposter. Der indkaldes derfor til en ny ekstraordinær generalforsamling den 22. maj 2006 kl. 19 i Bibliotekssalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 222 Lyngby. Dagsorden: 1. Orientering 2. Valg af bestyrelse og formand 3. Eventuelt Med venlig hilsen Klaus Hansen, Landsformand, Kurt Andersen og Helene Toxværd, midlertidigt fungerende regionsformænd. LLO Aalborg afdeling Ordinær generalforsamling onsdag den 11. juni 2008, kl Kayerødsgade sal (ny kantine), Aalborg Dagsorden iflg. vedtægterne. Hjælp os! medlemsnummer eller journalnummer Lejernes LO i Hovedstadens telefoniske medlemsrådgivning er åben mandag-torsdag kl på , og det er der heldigvis rigtig mange der benytter sig af faktisk besvarer vi mere end opkald om året. Derfor er det også en meget stor hjælp for os, at man er klar med sit medlemsnummer eller journalnummeret på den sag, man gerne vil høre til, når man ringer op. Til gengæld kan den medlemsrådgiver, der besvarer opkaldet, hurtigt få adgang til de oplysninger, der efterspørges, og det betyder, at vi kan give en meget hurtigere og bedre medlemsrådgivning. Medlemsrådgivningen er ikke en omstilling, men er betjent af kompetente medarbejdere, der i de fleste tilfælde kan afslutte rådgivningen i løbet af telefonsamtalen eller beslutte, om der er grundlag for at åbne en sag. HUSK også altid at angive medlemsnummer og/eller journalnummer, når du skriver eller mailer til os det letter os meget i det daglige arbejde. Indbetaling af kontingent til Lejernes LO i Hovedstaden Vi modtager desværre fra tid til anden, henvendelser fra medlemmer, som har fået rykkerbreve til trods for at de har indbetalt kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis beklage. Det skyldes ikke rod i regnskaberne, men at posthusene taster forkert i kodelinien. Når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre beløbet på en fejlliste. Vi skal derfor bede jer om hvis I modtager et rykkerbrev, og har indbetalt kontingent at sende en kopi af kvitteringen ind til os, og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi anbefale, at man tilmelder sig BetalingsService, så er man helt sikker på at undgå denne fejl. Sommerferie Lejernes LO i Hovedstaden holder ferielukket fra mandag den 21. juli til og med fredag den 8. august. Kontoret åbner igen mandag den 11. august Vi ønsker alle en god sommer. Når du fl ytter. husk også at melde fl ytning til os! Alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder, at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende endnu en gang med ekstra portoudgifter til følge. Det er ærgerlige penge, som vi gerne vil spare. Så husk venligst at give os besked når du skifter adresse gerne via med angivelse af medlemsnummer, gammel og ny adresse. Billigere strøm gennem LLO LLO har indledt forhandlinger for at få et supertilbud på køb af strøm fra udbydere af elektricitet. Ved at udnytte mængden af lejere kan der fås rabatter, som vil interessere de fleste. LLO regner med en årlig besparelse på kr. for en almindelig husholdning. Der arbejdes hen imod en administrativ enkel løsning, således at der ikke vil blive megen administration, når der skal skiftes el-leverandør. Planen er at starte med Københavns-området, men ideen er at udvide til hele landet. HUSSTANDSFORSIKRING LLO i Hovedstaden har ligeledes fået et super-tilbud på den almindelige husstandsforsikring. Nærmere om begge disse spændende tiltag vil følge i løbet af de næste måneder. S.L.J. 16 V I LEJERE

17 Er du nervøs for en stor flytteregning nu - eller når du flytter ud igen? - Så få hjælp fra LLO I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejligheden skal afleveres. Ofte er der også sket det, at man ved overtagelsen ikke fik gjort udlejeren opmærksom på, hvad der var galt i lejligheden og det kan bliver dyrt, når man flytter ud. Er du medlem af Lejernes LO i Hovedstaden, kan du altid gratis - få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men nu kan du også mod betaling - få en konsulent ud, som grundigt gennemgår din lejlighed. Du kan også få en konsulent ud, den dag du og din udlejer besigtiger lejligheden og du kan få en konsulent ud, når du har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du har overtaget. Husk at bestille vores hjælp i god tid! - Her kan du se, hvad vores tilbud omfatter og hvad de koster: Vejledende flyttesyn Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation ved en eventuel nævnssag Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand set i forhold til din lejekontrakt. Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, hvis du selv vil sætte i stand Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal til for at undgå en stor flytteregning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM Det vejledende flyttesyn koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr. hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Indflytningssyn (skal ske højst en uge efter, at du har overtaget lejligheden) Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation til den dag, du flytter ud igen Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand, og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM, som du kan gemme til den dag flytter igen Indflytningssynet koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Flyttesyn med udlejer Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil også være i stand til at forhandle med udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger efterfølgende for at alle aftaler foreligger på skrift. Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. Får du udført både et vejledende flyttesyn og et flyttesyn med udlejer er den samlede pris kr., hvis du er medlem og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Alle priser gælder i Lejernes LO i Hovedstadens område, som er Københavns, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommuner. Uden for dette område beregnes der også kørselstid. Andre behov Du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. Timeprisen er 950 kr. inkl. moms for medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. Der betales også for kørselstid, uanset hvor du bor. Du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores konsulenter eller sende os en mail, før du beslutter dig. Ring på eller mail på VI LEJERE 17

18 LEJERSKOLEN ////// Fugt- og svampeskader HVORDAN OPSTÅR SKADERNE? Skaderne opstår pga. vand og nedkølede flader. Der kan være mange årsager til, det sker, men de vigtigste er: Bygningsmaterialer Bygningskonstruktionen Ødelagte rør Anvendelsen af boligen f.eks. manglende udluftning. Mangler ved byggematerialer og bygningskonstruktioner. Hvis svampeskaderne skyldes materialer eller konstruktionen, kan og skal de udbedres hurtigt. Tilstoppede nedløbsrør kan renses, utæt tag repareres og manglende fuger laves, Ved sådanne problemer bør man henvende sig til ejendomsfunktionæren, beboerrepræsentanten eller udlejer. Hvis ikke de gør noget ved problemet, kan du skrive til huslejenævnet eller embedslægen. GENHUSNING. Skaderne kan være så store, at det er nødvendigt at flytte ud af lejligheden, mens skaderne bliver repareret. I sådan en situation har du måske krav på genhusning i en tilsvarende bolig, mens reparationerne står på. FUGT OG SVAMPESKADER PGA. BRUG AF BOLIGEN. Hvis problemerne skyldes brugen af boligen, er der her nogle tip til, hvad du selv kan gøre for at forhindre, at skaderne opstår. Luft ud 2-3 gange dagligt i 10 min. af gangen, lad være med at slukke radiatorerne imens. Hold luft og spalteventiler i vinduer og ydervægge åbne. Tør evt. kondensvand af vinduer, særligt i kolde perioder. Lad være med at stille for mange møbler op af ydervægge. Brug emhætten, når du laver mad og brug så vidt muligt låg til gryderne. Husk at holde filteret til emhætten rent. Hold døren lukket til badeværelset, når du er i bad, tør vandet op bagefter og luft godt ud. Sørg for at fuger ved badekar, bruseniche og gulvafløb er tætte. Hold udsugningsarmaturer i køkken og bad åbne og rene. Undgå at tørre tøj i boligen. Hold boligen ren. Hold en mindste temperatur på 18 grader men gerne Husk at lufte ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter. Vær opmærksom på, at jo flere personer, der bor i boligen, jo mere skal der luftes ud. HVORDAN OPDAGER DU SVAMPESKADER OG HVAD GØR DU VED DEM? Skjolder på vægge, lofter og gulve kan være tegn på fugt og evt. svampeskader. Skjolderne kan være sorte, grå, gule eller hvide. Kontakt ejendomsfunktionæren og/eller beboerrepræsentanten, hvis du tror, der kan være tale om fugt eller svamp. Har du fået skader, kan du bruge rodalon eller klorin til at fjerne det med. Det skal sidde i 20 min. Husk at klorin afbleger. Skimmelsvamp-sager kan trække ud i månedsvis Foto: James Arbøl Synes du der lugter muggent i boligen, så undersøg skabe, bag møbler, ved rør osv. Buler tapetet, så mærk om der er fugtigt. Har du tørretumbler i din bolig er det vigtigt, den har sin egen udsugningskanal. Du kan også købe en kondenstørretumbler, der ikke kræver udsugning. Tjek køkken- og badeafløb for utætheder. Finder du nogen, så kontakt ejendomsfunktionæren. Undersøg om den mekaniske udsugning kan holde et stykke papir oppe og tjek om emhætten fjerner al dampen, når du f.eks. koger pasta. Det er vigtigt at udsugningsventiler og emhættens filter holdes helt rent. GÅ TIL LÆGEN. Hvis du har fundet skimmelsvamp i boligen og der er nogen i din husstand, der lider af uforklarlig træthed, åndedrætsproblemer og/eller allergilignende symptomer såsom kløende øjne eller snue, så bør I gå til lægen. Husk at sig til lægen, at symptomerne kan skyldes skimmelsvamp. 18 V I LEJERE

19 SKIMMELSVAMP ////// AF KJELD HAMMER Lovændring og vejledning på vej Velfærdsminister Karen Jespersen fremsatte den 12. marts et forslag til en ændring af loven om byfornyelse, der skal udstyre kommunerne med flere påbudsbestemmelser ved skimmelsvamp i private ejendomme. Lovforslaget giver kommunerne adgang til at foretage påbud overfor udlejere om såkaldt destruktive indgreb som f.eks. at brække et gulv op. Ligeledes påbud om at eliminere en risiko for brandfare og i bestemte tilfælde kondemnering, altså nedrivning. Lejernes LO har haft forslaget i høring. LLO kritiserer bl.a., at regeringen vil tage pengene til genhusning af skimmel-truede familiers ophold på hotel fra byfornyelsesmidlerne, der i forvejen er kraftigt beskåret. Pengene burde naturligvis være nye, mener LLO. Regeringens forslag blev førstebehandlet i Folketinget den 1. april, hvilket lige præcis er tidligt nok til at det kan vedtages ved 3. behandling inden sommerferien om tre uger. Dermed være ikke sagt, at det sker. Men når det sker, vil ministeriet sende en vejledning ud til kommunerne om håndtering af skimmelsvampe-sager. Denne vejledning skal være i overensstemmelse med de foretagne lovændringer. KjH Hver en krone tilbage efter skimmelsvamp Vigtig dom i Odense: Man skal ikke tolerere fugt og svamp. Sagen går nu til Landsretten og 10 andre sager venter. HELE HUSLEJEN TILBAGE plus erstatning for indbo. Så klar var dommen ved Retten i Odense, da Amalie og Brians sag om deres fugt- og skimmelplagede lejebolig blev afgjort. I alt skal de have kr. tilbage. Dommen er historisk, fordi det er første gang i Danmark, at en lejer får 100 pct. lejenedslag på grund af skimmelsvamp. Normalt har kompensationen været pct. eller lejen for et enkelt værelse, siger advokat Erik Larsson, der førte sagen for parret. I de er både medregnet hver en krone i betalt husleje for boligen i Seden og halvdelen af huslejen for den bolig, familien måtte flytte til. Endvidere ødelagt bohave og sagens omkostninger. Erik Larsson konkluderer, at man ikke skal finde sig i fugt og svamp og at dommen signalerer til bygherrerne, at de må tage sig sammen. FOR LANDSRETTEN Men sagen om de svampe-befængte boliger i Odense-forstaden Seden fortsætter. Udlejeren, Unsbjerg Ejendomme A/S har nemlig anket dommen. Det betyder, at den skal hele turen igennem ved Landsretten. Hvornår det vil ske, er endnu ikke afgjort. Imens ligger mindst 10 andre sager fra samme boligkvarter ved Odense i baghjulet af denne sag og venter på at blive afgjort. Udlejeren, Usbjerg Ejendomme A/S, mener stadig, at erstatningen er for høj. Firmaet har i øvrigt efter egne oplysninger brugt et tocifret millionbeløb på at renovere de 69 fugtskadede boliger i Seden. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I Landsretten vil Amalie Nielsen og Brian Osbahrs erstatning for personskaderne, de selv og familien har pådraget sig, mens de boede i ejendommen, formentlig komme i fokus. Det drejer sig bl.a. om børnenes astma. Dommen fastslår, at der er personskade og at der er fugt. Sammenhængen er ikke bevist. Det gør vi så i Landsretten, siger Erik Larsson til Vi Lejere. han henviser bl.a. til den nyfødte baby, der blev alvorligt påvirket af fugten og skimmelsvampene. Amalie Nielsen siger til Vi Lejere, at det ikke kommer bag på familien, at udlejeren vil gå hele vejen til Landsretten. Omvendt var dommen jo klokkeklar. Men efter nærmere at have tænkt over tingene mener vi, det er helt fint, at de anker den. Hun havde før dommen forberedt sig på det værste. Så er det jo en kæmpelettelse, at vi fik ret i det, vi hele tiden har troet på. Jeg blev helt mundlam, sagde hun til DRFyn. ET GENNEMBRUD Om dommens betydning siger advokat Erik Larsson, der har ført en lang række sager for Lejernes LO: Dommen må antages at være et gennembrud for forståelsen af, at lejligheder skal være sunde og fri for skimmel. Han tror på, at dommen kan danne præcedens. Den er i hvert fald en meget løftet pegefinger til de bygherrer, der sjusker med byggeriet, så der kan opstå svamp. Han mener også, at andre lejere, der har oplevet tilsvarende problemer, vil kunne bruge dommen som et grundlag for at gå til udlejeren og sige, at de sundhedsskadelige svampe skal væk. Dommen er et klart signal til bygherrer om at tage sig sammen. Alt for meget byggeri er sjusk og lavet for hurtigt, hvor man blandt andet sparer penge til ordentlig tørring af lokalerne for at forkorte byggeprocessen, siger Erik Larsson. VED AT DRUKNE I SAGER Formanden for Lejernes LO i Horsens, James Arbøl, har støttet familien fra første færd. Han er glad for dommen, men tilføjer, at mange andre lejere slet ikke magter at gå denne vej. Vi er ved at drukne i skimmelsvamp-sager. Jeg får sager fra hele Jylland og Fyn. Folk er helbredsmæssigt og psykisk nedbrudte. Jeg har lejere, der græder i telefonen og én sagde: Jamen så er der jo kun én udvej for mig og min datter. Det er at springe ud fra broen. Folk indrømmer, at LLO gør det godt, men systemet svigter. Kommunerne ved ikke, hvordan de skal forholde sig. Der er ingen steder at gå hen, siger Arbøl. Han har senest fået på skrift, at embedslægerne i kommunerne ikke har tid til at gå ud på kontrolbesøg. Derfor har han kun det råd til helbredstruede lejere, at de skal flytte! VI LEJERE 19

20 BOLIGPOLITIK ////// AF KJELD HAMMER Maskinel Magasinpost ID-nr Afsender: Franzen portoservice ApS Postboks Pandrup Uden bad og toilet BOLIGER I KØBENHAVN og på Frederiksberg mangler bad og toilet. På landsplan er det over Det betyder, at endnu flere enkeltpersoner må klare sig på anden vis og det er simpelthen for dårligt, mener Lejernes LO i Hovedstaden, der kræver handling. Sekretariatschef Claus Højte peger på to løsningsmuligheder. Enten en lovgivning for Københavns Kommune, som giver mere støtte til byfornyelse her, så alle lejligheder får påbudt bad og toilet. Eller direkte offentlig støtte. Han er stærkt utilfreds med situationen, men får ikke megen sympati for sit forslag hos regeringspartiet Venstres boligpolitiske ordfører, Louise Schack Elholm. Hun vil hellere sende pengene til provinsen, hvor hun mener, at problemet og behovet er større. Direktør Lars Axelsen i Grundejernes Investeringsfond, der har beregnet tallene, mener, at det typisk er unge og ældre, der i dag bor uden bad og toilet, bl.a. fordi de også gerne vil slippe billigere i husleje. De må så affinde sig med bad og toilet på gangen eller i kælderen. VI LEJERE Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) Deadline for næste nummer: Fredag den 18.juli 2008 Udkommer fire gange årligt: februar, maj, august, november Oplag: Tryk: Color Print Layout: xtern design

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

Markedet for lejeboliger i 2015

Markedet for lejeboliger i 2015 Ejendomsforeningen Danmark Markedet for lejeboliger i 2015 Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Agenda Den private boligudlejning opfylder boligbehov på

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 59 Offentligt Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Depositum - Undgå at spilde dine penge

Depositum - Undgå at spilde dine penge Depositum - Undgå at spilde dine penge Mange lejere må vinke farvel til titusindvis af kroner, når udlejeren i forbindelse med udflytning render med hele depositumbeløbet. Berlingske hjælper dig med at

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Hele Harboøreland skal i ét samlet digelag, men inden da har Harboøre Nordre Digelag lavet fem-årige aftaler, og det falder en sommerhusejer for brystet,

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over Boligudvalget 2009-10 L 200 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning over

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat.

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat. Generalforsamlingen marts 2013 Indkaldelse. Side 2 Bestyrelsens beretning. Side 3-4 Indkommende forslag. Side 5-14 Referat. Side 14-16 A/B Strandparken 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Onsdag

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

2008/1 BTL 92 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. marts 2009. Betænkning. over

2008/1 BTL 92 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. marts 2009. Betænkning. over 2008/1 BTL 92 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes Udlændinge-, inte7rations- og boligminister Inger Støjberg Erhvervs- og vaekstminister Troels Lund Poulsen Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg 19. maj 2016 Ref: ToC Administrerende direktør

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN

FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN brigadegarden@hotmail.com BEBOERREPRÆSENTATIONEN INDKALDER HERMED TIL DET ÅRLIGE BEBOERMØDE NR.: 85/15 Beboermødet afholdes mandag den 23/3 2015 kl. 19.00 På Amager Fælled skole,

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning By- og Boligudvalget 2012-13 L 99 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. februar 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

Delegeretmøde 2015 Ejerlejlighedernes Landsforening

Delegeretmøde 2015 Ejerlejlighedernes Landsforening Ejerlejlighedernes Landsforening 30. april 2015 Program 16.30 Registrering og velkomst 16.45 Aktuelle emner og retspraksis v/ sekretariatet. 17.45 Pause 18.00 Fast dagsorden i henhold til vedtægternes

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Første udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om den nye lejelov... 1 Lone får 10.000 kr. retur for trappevask... 2 Ny pjece om den nye lejelov... 5 Kursus om den nye lejelov Beboerrepræsentanter

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere