Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%"

Transkript

1 Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema Arbejdsopgaver Arbejdsindhold Min udvikling Forventninger Tema 5-8 Tema 9-12 Jobsikkerhed Samarbejde med nærmeste kolleger 8 Organisationens opgaveløsning Støtte og anerkendelse Arbejde efter fælles mål og værdier 9 Demokratisk og dialogbaseret Attraktive og udviklende arbejdspladser Konflikthåndtering Tema Mobning Tema Seksuel chikane Tema Trusler Tema Vold Tema Anden form for krænkende adfærd Tabeller 20 Om Enalyzer 23

3 INFO OM UNDERSØGELSEN Forord Du får hermed resultaterne af klimamålingen. Gennemførelsen af denne undersøgelse på samtlige kommunens arbejdspladser er besluttet i kommunens øverste samarbejdsudvalg Hoved-MED. Det er meget vigtigt, at du læser og tolker klimamålingens resultater, så de bruges til læring og udvikling. Rapporten skal bruges som afsæt for en dialog mellem leder og medarbejdere. Dialogen skal føre til at I fastlægger en handlingsplan for arbejdspladsens videre udvikling. Desuden indgår rapportens resultater i en samtale mellem arbejdspladsens leder og dennes nærmeste leder, for at udarbejde en udviklingsplan for lederen. Som hjælp til arbejdet med klimamålingen kan du læse vejledning til ledere og MED-udvalg, som du finder på KLIK under Personale og Ledelse Klimamåling. God fornøjelse med udviklingsarbejdet. Hoved-MED i Aalborg Kommune Sådan læser du rapporten Først præsenteres et samlet overblik over resultaterne. Det er en grafisk fremstilling af hvordan det står til med social kapital, ledelseskvaliteten, loyaliteten og tilfredsheden. Derefter følger en temaoversigt samt en top 5 og en bund 5, som illustrerer svar med højeste og laveste gennemsnit, samt styrker og udviklingsområder. På de følgende sider følger en række grafer, der viser gennemsnittet af svarene på spørgsmålene. Hver graf er knyttet til et tema fra spørgeskemaet. Afslutningsvis er der en tabel, der viser scoren og svarfordelingen på alle spørgsmål i undersøgelsen. Metode Hele vejen igennem rapporten anvendes farvekoder til at identificere hvilke enheder, tallene repræsenterer. En forklaring af farvekoderne findes nederst på hver side i rapporten. Samtlige spørgsmål i undersøgelsen var stillet som udsagn, hvor man skulle svare på en enighedsskala fra Helt enig til "Helt uenig". Skalaen er som følger: 1. Helt uenig 2. Overvejende uenig 3. Delvis uenig 4. Hverken eller 5. Delvis enig 6. Overvejende enig 7. Helt enig I opgørelsen af social kapital indgår følgende spørgsmål: Tillid (T): 6.1, 7.3, 7.5, 11.1., 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1, 13.1, 14.1, 15.5 Retfærdighed (R): 3.4, 5.1, 7.7, 10.1, 10.3, 12.2, 12.4, 12.7, 15.6 Samarbejdsevne (S): 5.5, 6.2, 7.1, 7.10, 12.8, 13.2, 14.2, 15.2, 15.4 Klimamåling Resultater for: Side 3

4 OVERBLIK Samarbejdsevne (S) Gennemsnitlig score på spørgsmålene om samarbejdsevne Tillid (T) Gennemsnitlig score på spørgsmålene om tillid Helt uenig Helt enig Helt uenig Helt enig () () Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Retfærdighed (R), primært som processuel retfærdighed kaldet Fair Proces Gennemsnitlig score på spørgsmålene om retfærdighed Ledelse Gennemsnitlig score på spørgsmålene om ledelse Helt uenig Helt enig Helt uenig Helt enig () () Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Klimamåling Resultater for: Side 4

5 OVERBLIK Tilfredshed Gennemsnitlig score på spørgsmålene om tilfredshed Loyalitet Gennemsnitlig score på spørgsmålene om loyalitet Helt uenig Helt enig Helt uenig Helt enig (5,9) () Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Tilfredshed 5,9 Loyalitet 1.1. Jeg er tilfreds med at arbejde på min arbejdsplads Jeg har lyst til at være ansat på min arbejdsplads om 2 år 1.2. Jeg er tilfreds med de ting, der bliver gjort, for at sikre trivsel på min arbejdsplads 5, Jeg oplever Aalborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads 6, Der er en god stemning på min arbejdsplads 5, Jeg vil anbefale andre at arbejde i Aalborg Kommune 6,0 Klimamåling Resultater for: Side 5

6 5,6 5,7 5,7 5,9 6,0 OVERBLIK Top 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de højeste gennemsnit Bund 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de laveste gennemsnit 7.9. Vi tager ansvar for vores arbejdsopgaver 6, Mit arbejde er jævnt fordelt over tid, så det ikke hober sig op 5, Jeg oplever, at mit arbejde er meningsfuldt 6, Jeg har passende tid til at nå mine arbejdsopgaver 5, Omgangstonen mellem mig og mine nærmeste kolleger er behagelig og respektfuld (T) 6, Jeg har gode muligheder for faglig kompetenceudvikling 5, Jeg oplever, at min nærmeste leder har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde (T) 6, Resultatet af min udviklingssamtale bliver omsat til konkret handling 5, Jeg oplever, at min nærmeste leder er loyal over for fastsatte mål og beslutninger (T) 6, Jeg har gode muligheder for personlig kompetenceudvikling 5,6 Temaoversigt Tallene viser de gennemsnitlige scorer for hvert tema Tilfredshed Loyalitet Arbejdsopgaver Arbejdsindhold Min udvikling Forventninger Job- Samarbejde sikkerhed med nærmeste kolleger Organisationens opgaveløsning Støtte og anerkendelse Arbejde efter fælles mål og værdier Demokratisk og dialogbaseret Attraktive og udviklende arbejdspladser Konflikthåndtering Klimamåling Resultater for: Side 6

7 Arbejdsopgaver 5,6 Arbejdsindhold 2.1. Jeg har passende tid til at nå mine arbejdsopgaver 5, Jeg har den viden og færdigheder, som er nødvendig for, at jeg kan udføre mit daglige arbejde 3.3. Jeg oplever, at mit arbejde er meningsfuldt 6, Mit arbejde er jævnt fordelt over tid, så det ikke hober sig op 5, Jeg har tilstrækkelig indflydelse på beslutninger om eget arbejde (R) 5, Arbejdsindholdet stemmer overens med de forventninger jeg har til jobbet 2.3. Jeg har tilstrækkelig med afveksling i arbejdet 3.6. Der er gode muligheder for fleksibel arbejdstilrettelæggelse 5,9 Min udvikling 5,7 Forventninger 4.1. Jeg har gode muligheder for faglig kompetenceudvikling 5, Målene for mine arbejdsopgaver er klare (R) 4.2. Jeg har gode muligheder for personlig kompetenceudvikling 5, De krav, der stilles til mig i mit arbejde passer med mine faglige kvalifikationer 4.4. Jeg deltager årligt i udviklingssamtale i form af MUS-, GRUS- eller LUS-samtale 6, De krav, der stilles til mig i mit arbejde, passer med mine personlige kvalifikationer 5.4. Jeg oplever der er balance mellem arbejdsliv og privatliv 6, I udviklingssamtalen drøftes og aftales min kompetenceudvikling 6, Jeg oplever, at vi på min arbejdsplads er enige om, hvad der er de vigtigste arbejdsopgaver (S) 5, Resultatet af min udviklingssamtale bliver omsat til konkret handling 5, Jeg oplever, at der er gensidig respekt mellem min arbejdsplads og vores nærmeste samarbejdspartnere Klimamåling Resultater for: Side 7

8 Jobsikkerhed 5,7 Samarbejde med nærmeste kolleger 7.1. Jeg får den hjælp og støtte fra mine kolleger, som jeg har behov for (S) 6.1. Jeg føler mig tryg i min ansættelse (T) 5, Omgangstonen mellem mig og mine nærmeste kolleger er behagelig og respektfuld (T) 6, Vi har et godt sammenhold på min arbejdsplads (T) 7.7. Jeg har tilstrækkeligt kendskab til arbejdsopgaverne på min arbejdsplads (R) 6, Jeg får tilfredsstillende information om ændringer på min arbejdsplads (S) 5, Vi tager ansvar for vores arbejdsopgaver 6, Vi er gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at klare arbejdsopgaverne (S) Organisationens opgaveløsning Støtte og anerkendelse Jeg oplever, at min nærmeste leder uddelegerer arbejdsopgaver på en retfærdig måde (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder giver konstruktiv tilbagemelding på min indsats (T) 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder holder fokus på kerneopgaven Jeg oplever, at min nærmeste leder giver mig den hjælp og støtte, som jeg har behov for (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder skaber klarhed over kvalitetskrav (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder anerkender mit arbejde (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på opgaver og beslutninger 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde (T) 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder er velorienteret om den politiske dagsorden indenfor mit arbejdsområde 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder er forudsigelig i sin adfærd og måde at reagere på (T) 6,0 Klimamåling Resultater for: Side 8

9 Arbejde efter fælles mål og værdier Demokratisk og dialogbaseret Jeg oplever, at min nærmeste leder er loyal over for fastsatte mål og beslutninger (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder er god til at skabe klarhed om arbejdspladsens mål (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder omsætter beslutninger til praksis 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder lytter til mig og mine synspunkter (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder opfordrer mig til at komme med mine synspunkter (S) 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder udtrykker klart sine forventninger til mig som medarbejder (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder søger synspunkter fra andre Jeg oplever, at min nærmeste leder går i spidsen og formulerer visioner og mål for fremtiden Jeg oplever, at min nærmeste leder træffer beslutninger om vanskelige problemstillinger Jeg oplever, at min nærmeste leder begrunder og forklarer beslutninger (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder videreformidler arbejdspladsens behov til den overordnede Jeg oplever, at min nærmeste leder inddrager brugernes / borgernes behov i beslutninger Jeg oplever, at min nærmeste leder inddrager andres kompetencer Jeg oplever, at min nærmeste leder gerne prøver nye arbejdsmetoder af Attraktive og udviklende arbejdspladser Konflikthåndtering 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder bringer mine kompetencer i anvendelse (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder er god til at håndtere problemerne i opløbet Jeg oplever, at min nærmeste leder diskuterer udfordringer uden, at det bliver personligt (S) 5, Jeg oplever, at min nærmeste leder inddrager medarbejderne i at udvikle nye ideer til løsning af opgaverne (S) Jeg oplever, at min nærmeste leder taler åbent om det, der er problemfyldt Jeg oplever, at min nærmeste leder tager åbent og konstruktivt imod tilbagemeldinger (S) 5,9 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder bidrager til at vi har en attraktiv arbejdsplads Jeg oplever, at min nærmeste leder er troværdig (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder bidrager til at konflikter løses på en retfærdig måde (R) Klimamåling Resultater for: Side 9

10 Mobning 8.0. Jeg har inden for de sidste 12 mdr. været udsat for mobning Mobning Hvis, ja - Fra hvem % % % 6% 17% 3% % Ja Nej Mobning 8.0. Jeg har indenfor de sidste 12 mdr. været udsat for mobning Mobning Hvis, Ja - Fra hvem Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Ja 66 2% En leder 9 14% Nej % En kollega 40 61% Total En intern samarbejdspartner 4 6% En borger (bruger, klient. Beboer, elev, pårørende) 11 17% Andre 2 3% Total Klimamåling Resultater for: Side 10

11 Mobning Hvor ofte har mobningen fundet sted? Mobning Jeg oplever, at situationen vedr. mobning er håndteret tilfredsstillende Jeg oplever, at situationen vedr. mobning er håndteret tilfredsstillende 4, % 29% 29% 1 6% Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Mobning Hvor ofte har mobningen fundet sted? Mobning Jeg oplever, at situationen vedr. mobning er håndteret tilfredsstillende Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Dagligt 4 6% 7. Helt enig 8 12% Ugentligt 24 36% 6. Overvejende enig 7 11% Månedligt 19 29% 5. Delvis enig 8 12% Sjældnere 19 29% 4. Hverken eller 10 15% Total Delvis uenig 9 14% 2. Overvejende uenig 7 11% 1. Helt uenig 5 8% Er ikke håndteret 12 18% Total Klimamåling Resultater for: Side 11

12 Seksuel chikane 8.0. Jeg har inden for de sidste 12 mdr. været udsat for seksuel chikane Seksuel chikane Hvis, ja - Fra hvem % % Ja Nej Seksuel chikane 8.0. Jeg har indenfor de sidste 12 mdr. været udsat for seksuel chikane Seksuel chikane Hvis, Ja - Fra hvem Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Ja 8 En leder 1 13% Nej En kollega 3 38% Total En intern samarbejdspartner 0 En borger (bruger, klient. Beboer, elev, pårørende) 4 5 Andre 0 Total 8 10 Klimamåling Resultater for: Side 12

13 Seksuel chikane Hvor ofte har den seksuelle chikane fundet sted? Seksuel chikane Jeg oplever at situationen vedr. seksuel chikane er håndteret tilfredsstillende Jeg oplever at situationen vedr. seksuel chikane er håndteret tilfredsstillende Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Seksuel chikane Hvor ofte har den seksuelle chikane fundet sted? Seksuel chikane Jeg oplever at situationen vedr. seksuel chikane er håndteret tilfredsstillende Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Dagligt 0 7. Helt enig 2 25% Ugentligt 0 6. Overvejende enig 3 38% Månedligt Delvis enig 1 13% Sjældnere Hverken eller 0 Total Delvis uenig 0 2. Overvejende uenig 0 1. Helt uenig 0 Er ikke håndteret 2 25% Total 8 10 Klimamåling Resultater for: Side 13

14 Trusler 8.0. Jeg har inden for de sidste 12 mdr. været udsat for trusler Trusler Hvis, ja - Fra hvem % % % 2% % Ja Nej Trusler 8.0. Jeg har indenfor de sidste 12 mdr. været udsat for trusler Trusler Hvis, Ja - Fra hvem Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Ja 334 8% En leder 15 4% Nej % En kollega 8 2% Total En intern samarbejdspartner 0 En borger (bruger, klient. Beboer, elev, pårørende) % Andre 1 Total Klimamåling Resultater for: Side 14

15 Trusler Hvor ofte har der været rettet trusler imod dig? Trusler Jeg oplever at situationen vedr. trusler er håndteret tilfredsstillende % Jeg oplever at situationen vedr. trusler er håndteret tilfredsstillende 5, % 21% 1% Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Trusler Hvor ofte har der været rettet trusler imod dig? Trusler Jeg oplever at situationen vedr. trusler er håndteret tilfredsstillende Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Dagligt 4 1% 7. Helt enig % Ugentligt 52 16% 6. Overvejende enig 99 3 Månedligt 71 21% 5. Delvis enig 37 11% Sjældnere % 4. Hverken eller 20 6% Total Delvis uenig 12 4% 2. Overvejende uenig 8 2% 1. Helt uenig 11 3% Er ikke håndteret 5 1% Total Klimamåling Resultater for: Side 15

16 Vold 8.0. Jeg har inden for de sidste 12 mdr. været udsat for vold Vold Hvis, ja - Fra hvem % % % 3% % Ja Nej Vold 8.0. Jeg har indenfor de sidste 12 mdr. været udsat for vold Vold Hvis, Ja - Fra hvem Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Ja 124 3% En leder 0 Nej % En kollega 1 1% Total En intern samarbejdspartner 0 En borger (bruger, klient. Beboer, elev, pårørende) % Andre 4 3% Total Klimamåling Resultater for: Side 16

17 Vold Hvor ofte har der været udøvet vold imod dig? Vold Jeg oplever at situationen vedr. vold er håndteret tilfredsstillende % Jeg oplever at situationen vedr. vold er håndteret tilfredsstillende 5, % 1 3% 1 Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Vold Hvor ofte har der været udøvet vold imod dig? Vold Jeg oplever at situationen vedr. vold er håndteret tilfredsstillende Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Dagligt 4 3% 7. Helt enig 54 44% Ugentligt Overvejende enig 35 28% Månedligt 30 24% 5. Delvis enig 18 15% Sjældnere 78 63% 4. Hverken eller 4 3% Total Delvis uenig 7 6% 2. Overvejende uenig 2 2% 1. Helt uenig 2 2% Er ikke håndteret 2 2% Total Klimamåling Resultater for: Side 17

18 Krænkende adfærd 8.0. Jeg har inden for de sidste 12 mdr. været udsat for anden form for krænkende adfærd Krænkende adfærd Hvis, ja - Fra hvem % % % 17% 1% 6% % Ja Nej Krænkende adfærd 8.0. Jeg har inden for de sidste 12 mdr. været udsat for anden form for krænkende adfærd Krænkende adfærd Hvis, Ja - Fra hvem Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Ja 314 8% En leder 45 14% Nej % En kollega 52 17% Total En intern samarbejdspartner 2 1% En borger (bruger, klient. Beboer, elev, pårørende) % Andre 18 6% Total Klimamåling Resultater for: Side 18

19 Krænkende adfærd Hvor ofte har du været udsat for anden form for krænkende adfærd? Krænkende adfærd Jeg oplever at situationen vedr. anden form for krænkende adfærd er håndteret tilfredsstillende % Jeg oplever at situationen vedr. anden form for krænkende adfærd er håndteret tilfredsstillende 5, % 21% 4% Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Krænkende adfærd Hvor ofte har du været udsat for anden form for krænkende adfærd? Krænkende adfærd Jeg oplever at situationen vedr. anden form for krænkende adfærd er håndteret tilfredsstillende Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Dagligt 13 4% 7. Helt enig 87 28% Ugentligt 59 19% 6. Overvejende enig 79 25% Månedligt 65 21% 5. Delvis enig 42 13% Sjældnere % 4. Hverken eller 31 1 Total Delvis uenig 19 6% 2. Overvejende uenig 13 4% 1. Helt uenig 17 5% Er ikke håndteret 26 8% Total Klimamåling Resultater for: Side 19

20 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Tilfredshed 1.1. Jeg er tilfreds med at arbejde på min arbejdsplads 1.2. Jeg er tilfreds med de ting, der bliver gjort, for at sikre trivsel på min arbejdsplads 1.4. Der er en god stemning på min arbejdsplads Tilfredshed total Loyalitet Jeg har lyst til at være ansat på min arbejdsplads om 2 år Jeg oplever Aalborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads Jeg vil anbefale andre at arbejde i Aalborg Kommune Loyalitet total Arbejdsopgaver 2.1. Jeg har passende tid til at nå mine arbejdsopgaver 2.2. Mit arbejde er jævnt fordelt over tid, så det ikke hober sig op 2.3. Jeg har tilstrækkelig med afveksling i arbejdet Arbejdsopgaver total Arbejdsindhold 3.2. Jeg har den viden og færdigheder, som er nødvendig for, at jeg kan udføre mit daglige arbejde 3.3. Jeg oplever, at mit arbejde er meningsfuldt 3.4. Jeg har tilstrækkelig indflydelse på beslutninger om eget arbejde (R) 3.5. Arbejdsindholdet stemmer overens med de forventninger jeg har til jobbet 3.6. Der er gode muligheder for fleksibel arbejdstilrettelæggelse Arbejdsindhold total Min udvikling 4.1. Jeg har gode muligheder for faglig kompetenceudvikling 4.2. Jeg har gode muligheder for personlig kompetenceudvikling 4.4. Jeg deltager årligt i udviklingssamtale i form af MUS-, GRUS- eller LUS-samtale 4.5. I udviklingssamtalen drøftes og aftales min kompetenceudvikling 4.6. Resultatet af min udviklingssamtale bliver omsat til konkret handling Min udvikling total Gennemsnit? , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 TABELLER Klimamåling Resultater for: Side 20

21 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Forventninger 5.1. Målene for mine arbejdsopgaver er klare (R) 5.2. De krav, der stilles til mig i mit arbejde passer med mine faglige kvalifikationer 5.3. De krav, der stilles til mig i mit arbejde, passer med mine personlige kvalifikationer 5.4. Jeg oplever der er balance mellem arbejdsliv og privatliv 5.5. Jeg oplever, at vi på min arbejdsplads er enige om, hvad der er de vigtigste arbejdsopgaver (S) 5.6. Jeg oplever, at der er gensidig respekt mellem min arbejdsplads og vores nærmeste samarbejdspartnere Forventninger total Jobsikkerhed 6.1. Jeg føler mig tryg i min ansættelse (T) 6.2. Jeg får tilfredsstillende information om ændringer på min arbejdsplads (S) Jobsikkerhed total Samarbejde med nærmeste kolleger 7.1. Jeg får den hjælp og støtte fra mine kolleger, som jeg har behov for (S) 7.3. Omgangstonen mellem mig og mine nærmeste kolleger er behagelig og respektfuld (T) 7.5. Vi har et godt sammenhold på min arbejdsplads (T) 7.7. Jeg har tilstrækkeligt kendskab til arbejdsopgaverne på min arbejdsplads (R) 7.9. Vi tager ansvar for vores arbejdsopgaver Vi er gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at klare arbejdsopgaverne (S) Samarbejde med nærmeste kolleger total Organisationens opgaveløsning Jeg oplever, at min nærmeste leder uddelegerer arbejdsopgaver på en retfærdig måde (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder holder fokus på kerneopgaven Jeg oplever, at min nærmeste leder skaber klarhed over kvalitetskrav (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på opgaver og beslutninger Jeg oplever, at min nærmeste leder er velorienteret om den politiske dagsorden indenfor mit arbejdsområde Organisationens opgaveløsning total Støtte og anerkendelse Jeg oplever, at min nærmeste leder giver konstruktiv tilbagemelding på min indsats (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder giver mig den hjælp og støtte, som jeg har behov for (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder anerkender mit arbejde (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder er forudsigelig i sin adfærd og måde at reagere på (T) Støtte og anerkendelse total Gennemsnit? , , , , , , , , ### , , , , , TABELLER Klimamåling Resultater for: Side 21

22 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Arbejde efter fælles mål og værdier Jeg oplever, at min nærmeste leder er loyal over for fastsatte mål og beslutninger (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder er god til at skabe klarhed om arbejdspladsens mål (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder omsætter beslutninger til praksis Jeg oplever, at min nærmeste leder udtrykker klart sine forventninger til mig som medarbejder (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder går i spidsen og formulerer visioner og mål for fremtiden Jeg oplever, at min nærmeste leder træffer beslutninger om vanskelige problemstillinger Jeg oplever, at min nærmeste leder begrunder og forklarer beslutninger (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder videreformidler arbejdspladsens behov til den overordnede ledelse (S) Arbejde efter fælles mål og værdier total Demokratisk og dialogbaseret Jeg oplever, at min nærmeste leder lytter til mig og mine synspunkter (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder opfordrer mig til at komme med mine synspunkter (S) Jeg oplever, at min nærmeste leder søger synspunkter fra andre Jeg oplever, at min nærmeste leder inddrager brugernes / borgernes behov i beslutninger Jeg oplever, at min nærmeste leder inddrager andres kompetencer Jeg oplever, at min nærmeste leder gerne prøver nye arbejdsmetoder af Demokratisk og dialogbaseret total Attraktive og udviklende arbejdspladser Jeg oplever, at min nærmeste leder bringer mine kompetencer i anvendelse (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder inddrager medarbejderne i at udvikle nye ideer til løsning af opgaverne (S) Jeg oplever, at min nærmeste leder bidrager til at vi har en attraktiv arbejdsplads Attraktive og udviklende arbejdspladser total Konflikthåndtering Jeg oplever, at min nærmeste leder er god til at håndtere problemerne i opløbet Jeg oplever, at min nærmeste leder diskuterer udfordringer uden, at det bliver personligt (S) Jeg oplever, at min nærmeste leder taler åbent om det, der er problemfyldt Jeg oplever, at min nærmeste leder tager åbent og konstruktivt imod tilbagemeldinger (S) Jeg oplever, at min nærmeste leder er troværdig (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder bidrager til at konflikter løses på en retfærdig måde (R) Konflikthåndtering total Gennemsnit? , ### , ### , , , ,0 TABELLER Klimamåling Resultater for: Side 22

23 OM ENALYZER Enalyzer bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at fastholde og udbygge deres relationer. Værdifuld information om eksempelvis medarbejdernes trivsel, kundernes loyalitet og borgernes tilfredshed indsamles med relationsmålinger via netbaserede spørgeskemaer. Enalyzer er pioner og markedsleder. Vores målingskoncepter er forankrede i skræddersyede softwareløsninger og kompetent rådgivning, som skaber værdi. Vi kalder det RelationsIntelligence, fordi virksomheden får konkret viden om den aktuelle situation såvel som et solidt beslutningsgrundlag for fremtiden. ENALYZER A/S REFSHALEVEJ KØBENHAVN K T: F: E:

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Compass Group. Gæstetilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer. Kantinen på Blangstedgårdsvej Gennemførte 153

Compass Group. Gæstetilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer. Kantinen på Blangstedgårdsvej Gennemførte 153 Compass Group Gæstetilfredshedsundersøgelse 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 153 Introduktion Sådan læser du rapporten Skala I spørgeskemaet skal hovedparten af spørgsmålene besvares på en tilfredshedsskala

Læs mere

Rebild Kommune. Lederevaluering 2013. Rapportspecifikationer. Susanne Damgaard - Ekstra rapport 2 Gennemførte 73 Inviterede 107 Svarprocent 68%

Rebild Kommune. Lederevaluering 2013. Rapportspecifikationer. Susanne Damgaard - Ekstra rapport 2 Gennemførte 73 Inviterede 107 Svarprocent 68% Rebild Kommune Lederevaluering 2013 Rapportspecifikationer Susanne Damgaard - Ekstra rapport 2 Gennemførte 73 Inviterede 107 Svarprocent 68% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

REGION SYDDANMARK MTU 2016

REGION SYDDANMARK MTU 2016 KONCERNSPØRGERAMME 206 REGION SYDDANMARK MTU 206 Vejledning til besvarelse af spørgeskemaet Når du vurderer spørgsmålene i spørgeskemaet, ønsker vi din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2016

Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2016 Trivselsmåling og Ledelsesevaluering Politiet og anklagemyndigheden (Koncernen) Antal inviterede:.8 Antal besvarelser:. Svarprocent: 8, % Mig og mit arbejde Nedenfor vises den samlede gennemsnitlige score

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere