Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom"

Transkript

1 Klædt på til KAPITAL MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom

2

3 Program Velkomst og præsentation af dagens program Fra overblik til mødet med investor Introduktion til SMV finansieringskilder og risikovillig kapital Hvornår er det relevant at søge risikovillig kapital? Hvordan kommer virksomheden i kontakt med investorer? Forberedelse og investorpræsentation Case: Erfaringer fra kapitalsøgende virksomhed Midtjysk Iværksætterfond Frokost Fra mødet med investor til penge på kontoen Forhandling, finansiering og aftale Værdisætning Hvordan gør man, og hvor lang tid tager det? Hvordan kan DU hjælpe den midtjyske iværksætter bedst muligt? Afslutning og tak for i dag

4 Om Keystones Jan Rosenbom & Kenneth Larsen, Partner Konsulenthus bosiddende i forskerparken Scion-DTU, Lyngby, stiftet 2001 Vi rejser kapital til innovative danske vækstvirksomheder Stærkt netværk til investorer i DK, UK, Schweiz opbygget siden 2001 Kapitalbehov typisk 1 15 mio. DKK, pt. faciliteret 100+ M DKK 7 egne investeringer i start-ups Forberedelse af virksomheder Matchmaking Investor events

5 Hvem er hvem? Prioritér 3 udfordringer fra dagligdagen vedr. vækstvirksomheder og risikovillig kapital

6 Introduktion til SMV-finansieringskilder Proof of concept Proof of business Innovationsmiljøer Business angels Pengeinstitutter Vækstfonden Syddansk Universitet, Århus Universitet og Danmarks Jordbrugsforskning har sammen etableret et Proof of concept-projekt CONNECT Denmark skal gennemføre sparrings- og udviklingsforløb med 300 iværksættere/virksomheder. Målet er, at 2/3 af disse over de næste tre år opnår ekstern finansiering gennem Vækstfonden og andre risikovillige investorer Videnskabsministeriet har indgået aftaler med seks innovationsmiljøer (Novi, MidtVest, Østjysk, CAT, DTU, Syddansk) Velhavende personer, der tidligere selv har ejet en virksomhed og nu ønsker at udnytte deres viden og kapital for at opstarte og udvikle nye virksomheder. En Business Angel vil ofte forvente en ejerandel og/eller en plads i bestyrelsen og har normalt en investeringshorisont på 3-6 år. Pengeinstitutter finansierer mange af virksomhederne med lån og kreditter fx. lån til start af virksomhed eller til anlægsfinansiering hovedsageligt med en tidshorisont under 10 år. Ligeledes finansieres den daglige drift gennem en erhvervskredit (kassekredit). Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end danske virksomheder for et samlet tilsagn på over 7,7 milliarder kroner. Investerer direkte, gennem andre fonde og med private, business engle, pensionskasser, pengeinstitutter m.fl. og der tilbydes en vifte af finansieringsløsninger for små og mellemstore virksomheder, der rækker fra egenkapital til lån og kaution. Læs mere på:

7 Introduktion til SMV-finansieringskilder Tilskudsordninger Ventureselskaber Fonde Leasing Factoring Kapitalfonde Tilskud er økonomiske midler, der hovedsageligt kommer fra den danske stat, regionerne og/eller EU (Højteknologifonden, 7. rammeprogram m.fl.) Ventureselskaber investerer primært i danske fremstillingsvirksomheder af en vis størrelse for at udvikle virksomhederne over en årrække. Aktiekapital eller ansvarlige lån med tilknyttede rettigheder. Ventureselskaberne er tit minoritetsaktionærer, men udøver aktivt medejerskab gennem bestyrelsesmøder og løbende kontakt til ledelsen. Investerer typisk fra ca. 5 mio. kr. og gerne sammen med andre investorer. Det er de fleste ventureselskabers strategi at udvikle virksomhederne gennem en periode på i størrelsesordenen 7 år og derefter foretage "Exit", det vil sige sælge sin ejerandel og derigennem realisere fortjenesten på investeringen. Fonde er institutioner, der f.eks. yder lån, kreditter eller tilskud (Eksportkreditfonden, IØ m.fl.) Leasing er en form for leje af et aktiv fx bygninger, maskiner, biler på en fast kontrakt for en længere periode (Finansnord, Nordania m.fl.) Service- og finansieringsværktøjer, der udover debitorfinansiering omfatter debitoradministration og risikostyring (Midtfactoring, Nordisk Factoring m.fl.) Kapitalfonde/private equity selskaber investerer på vegne af sine ejere i virksomheder med potentiale, udvikler virksomhederne og sælger dem, når de er vokset og modnet til nye ejere. De virksomheder der investeres i, står typisk overfor en udvikling, der stiller store krav til ejerne med hensyn til kapital, ressourcer og kompetencer. Fx fordi virksomheden er på vej mod international ekspansion og/eller et generationsskifte. Læs mere på:

8 Introduktion til risikovillig kapital Investorer Egne penge Friends, Fools, Family Private investorer Business angels Fonde Venture capital Corporate venture

9 Introduktion til risikovillig kapital Indtjening Innovationsmiljøer Fonde Ekspansion Moden virksomhed Børsnotering Vækst 0 Start Roll out Stifter FFF Prototype Business Angel Venture Capital Corporate Investorer Banker Tid

10 Skalérbar Hvornår er det relevant at søge risikovillig kapital? Høj relevans Life style selskab Ejerleder (kan selv) Mind-set Divide and conquer

11 Hvornår er det relevant at søge risikovillig kapital? Vurdér om det er det rigtige tidspunkt at se sig om efter en investor? Mange iværksættere tror, at man skal have penge for at komme i gang Kan kunderne betale for udviklingen? Kan man bygge hurtige prototyper og dermed bevise, at man selv kan omsætte idé til virkelighed (lean startup)? For mange penge for tidligt giver pres for tidlig skalering, som er den mest almindelige grund til at start-ups leverer dårlige resultater Det er et ressourcekrævende projekt at rejse kapital, har selskabet kapacitet til processen?

12 Hvornår er det relevant at søge risikovillig kapital? Ejerne ønsker En stærkere finansiel position Stærkere kompetencer i virksomheden (bestyrelse, professionelt netværk) Adgang til yderligere finansiering..men skal overveje Reduceret ejerskab og kontrol Krav om finansiel styring afrapportering, disciplin Afgive indflydelse på ledelse og strategiske beslutninger Fokus på investors og dermed egen - exit

13 Karakteristika på udvalgte investortyper

14 Family, Friends and Fools karakteristika Er ofte den eneste mulige finansieringskilde for virksomheder i en meget tidlig fase, især gennem de sidste 3-4 år Investorerne er motiveret af: De tror på personen, han/hun skal have en chance Lottobillet De synes det er en god ide De kender ikke den reelle risiko i et opstartsprojekt (6 af 10 virksomheder ender i konkurs) Har ikke netværk til de rigtige rådgivere eller personer som kan give dem et reelt indblik i casen Skal man tage pengene som iværksætter??? Investering via pension overset mulighed

15 Hvad er en business angel?

16 Business angel - karakteristika Kompetence Stor Eksperter/ Bestyrelse Business Angel KLOGE PENGE Lille FFF Passiv Investor Lille Stor Kapital

17 Business angel karakteristika Typisk erhvervsfolk, der har bygget og exit et virksomhed(er) Lyst og evne til at investere i nye vækstvirksomheder helst lokalt Egenkapital, konvertible lån, optioner Forventning om afkast Investerer ofte inden for eget faglige domæne Aktiv rolle i virksomhed (oftest bestyrelse) og dermed både faglig og personlig mening med investeringen Investerer typisk via et holdingselskab fra mio. DKK pr. case Meget uhomogent ift. præferencer og kriterier Mange er organiseret i netværk Eksempel: Optagelseskriterie i landets største BA netværk er at man over tid kan investere min. 3 MDKK

18 Profilen på en typisk Business Angel investering Investeringen fokuseret på opstart, omlægning, ændringer, re-kapitalisering Casen indebærer typisk høj risiko og kan ikke bankfinansieres Kapitalbehov på MDKK Værdisætning typisk under MDKK (ofte omkring 3-5 MDKK) Teamet er ungt og typisk lav grad af organisering Der mangler kompetencer og netværk rundt om virksomheden Tæt på det kommercielle stadie eller i gang med salget Muligt afkast er højt f.eks. faktor 10 Enighed om at sælge selskabet på sigt

19 Venture Kapital karakteristika Finansiering for teknologi/vækstvirksomheder med højt vækstpotentiale Salg af produkter ikke salg af hoveder, service, konsulenter Attraktivt for virksomheder som f.eks. skal hurtig på markedet og skal bruge meget kapital til det Teknologien skal være der, men management er af enorm betydning Iværksætteren afgiver en stor del af ejerskabet og kontrollen Investeringen skal give højt afkast 20-50% / år 5 dør - 3 går i nul bliver en succes Det eneste mål er EXIT, indenfor 3-7 år, IPO, trade sale, M&A, etc.

20 Innovationsmiljøerne karakteristika Finansiering som tilbydes til teknologi/vækst NYE virksomheder med vækstpotentiale Investerer gerne i udviklingsfasen af nye teknologier Skalering udvikling skal føre til produkt Investerer i alt ca. 200 M DKK pr. år, og i 2010 blev det i alt til etablering af 69 nye virksomheder CAT Innovation - Roskilde DTU Symbion Innovation. - Lyngby Innovation Midtvest - Herning Novi Innovation - Aalborg Syddansk Teknologisk Innovation - Odense Østjysk Innovation - Århus Investering er typisk på ca. 2 millioner kroner, med mulighed for at få ekstra kapital indskudt senere

21 Regionale fonde 3 fonde etableret af regionerne med henblik på at finansiere vækstvirksomheder Fond fra Region Sjælland på 100 MDKK som bestyres af Innovationsmiljøet CAT i Roskilde Velfærdsteknologi-fond fra Region Syddanmark på 75 MDKK som bestyres af Accelerace/Symbion Fond fra Region Midtjylland på 100 MDKK som bestyres af Nupark & Accelerace

22 OK, jeg er klar til investorerne, hvordan ser arbejdsprocessen så ud?

23 Procestrin 1: Få styr på business casen Vision, strategi, produkt, forretningsmodel, markedspotentiale, kunder, konkurrenter, handlingsplan, organisation, budget, kapitalbehov, værdisætning Simpelt materiale Procestrin 2: Investor søgning Kapital coach/rådgiver Styr på investorkriterier Søge via netværkets netværk Deltage i business angel møder Procestrin 3: Luk aftalen Fra start til penge i banken: typisk 3-7 måneder Opbygge tillid, tale strategi, forhandling, budgetter, værdisætning Due diligence, term sheet, advokat, revisor Pengene er hurtigt væk, fokusér på investors kompetencer og god kemi!

24 1. Forberedelse få styr på business casen Executive summary Investorpræsentationen Budget, kapitalbehov Værdisætning ram rigtigt, investorpræferencer, investorkriterier Lave lønninger, høj commitment Forsøg ikke at få en del af investeringen til at dække gammel gæld Enighed i ejerkreds

25 1. Forberedelse - præsentationen Gængs struktur i BA-netværkene er 10 minutters pitch efterfulgt af 10 minutters spørgsmål og svar. Anbefalet struktur: 1. Problemet/behovet i markedet (krystalklart på 1 minut) 2. Løsning, produkt, service 3. Hvor vi står i dag og hvad er visionen, hvor vil vi hen 4. Strategi og forretningsmodel 5. Markedet 6. Konkurrenterne 7. Virksomheden: Struktur, ejerskab, nøgleord om ledelsen og baggrund 8. Økonomi: Nøgletal for f.eks på fx. omsætning, resultat før skat 9. Hvilken deal ønsker I: Kapitalbehov, investors kompetencer

26 1. Elevator pitch Selskabet skal møde mange investorer inden man finder den rigtige. Det er meget vigtigt at man til netværksmøder kan HOLDE SIG KORTFATTET OG KOMME LIGE TIL SAGEN Elevator Pitch er kunsten at fyre sin idé af mellem to etager, når man tilfældigvis er kommet til at køre i elevator med manden eller kvinden som lige præcis har magten eller pengene til at realisere dit koncept. Et godt pitch kan altså være det, der gør, at du får foden inden for døren Forberedelse er nøglen til et godt pitch. Hint: V3P: Vision, Produkt, People, platform

27 Procestrin 1: Få styr på business casen Vision, strategi, produkt, forretningsmodel, markedspotentiale, kunder, konkurrenter, handlingsplan, organisation, budget, kapitalbehov, værdisætning Simpelt materiale Procestrin 2: Investor søgning Styr på investorkriterier Søge via netværkets netværk, kapital coach/rådgiver Deltage i business angel møder Procestrin 3: Luk aftalen Fra start til penge i banken: typisk 3-7 måneder Opbygge tillid, tale strategi, forhandling, budgetter, værdisætning Due diligence, term sheet, advokat, revisor Pengene er hurtigt væk, fokusér på investors kompetencer og god kemi!

28 2. Investor profil Bestemte kompetencer f.eks. Internationalisering Er investor specialiseret i bestemte sektorer/niveauer? Investors rygte/track record snak med andre virksomheder Graden af hands-on og evnerne indenfor din branche Personlig kemi og vil investor acceptere virksomhedens kultur Investors netværk til andre investorer evne til at tilføre yderligere kapital eller anden finansiering

29 2. Iværksætter møder investor hvorfor er det svært? Realisme Personlighed Business casen

30 2. Svært kapital marked Finanskrisen har ændret muligheden for finansiering Nedgang i antal venture kapital investeringer Finansielt set-back for business angels Kassekredit er sværere at opnå i bankerne Iværksætterskatten, afskaffes nu måske og dette har medført: Lavt udbud af (intens kamp) risikovillig kapital Investorer fokuserer på eksisterende investeringer Lav værdiansættelse Nye investeringer flyttet længere ud i fødekæden

31 2. Startup Genome Report Maj 2011 Start-ups som endnu ikke har rejst kapital overestimerer deres marked med 100 gange Start-ups har behov for 3-4 gange så lang tid for at validere deres marked, end grundlæggerne forventer Hvis der kun er en grundlægger, bruges der 3,6 gange så lang tid for at nå skaleringsfasen Resultat fra 650 web start-ups i Silicon Valley

32 2. Virksomhedens realistiske værdi? eller

33 2. Hvordan beregner jeg min virksomheds værdi? Man KAN ikke beregne værdisætningen i dette segment, derfor må man undersøge markedet: USA: start-up = 1 M US dollars Hvad er der investeret + en premium Investor har magten (oftest) Spørg investorer, der ikke selv skal investere Spørg virksomheder der lige har fået en investering Spørg rådgivere, der arbejder netop i dette segment Vær forsigtig med: DCF metoden (excel beregninger) Corporate finance afdelinger hos de store Revisorer og advokater, der ikke jævnligt arbejder med denne type investeringer Investorer/netværk/venner der ikke selv investerer i dette segment

34 .. 2. Valuations, hvis man spørger virksomhederne Værdi MDKK Market Share 30 MDKK Proof-of-scale 20 MDKK 10 MDKK Proof-of-concept Proof-of-business 1 MDKK Tid

35 2. Hvordan kommer man i kontakt med investorer? Der skal bruges en god portion energi!! Egne netværk & relationer Business Angel Netværk Kapitalcoaches DVCA hjemmeside Vækstfondens årsmøde Connect Denmark Ventureselskaberne direkte kontakt

36 2. Ingen hokus pokus: Det er nemt at etablere kontakt! BA møder årligt investorer 3-4 virksomheder på hvert møde 10 minutters pitch 5 min pr. spørgsmål

37 Procestrin 1: Få styr på business casen Vision, strategi, produkt, forretningsmodel, markedspotentiale, kunder, konkurrenter, handlingsplan, organisation, budget, kapitalbehov, værdisætning Simpelt materiale Procestrin 2: Investor søgning Styr på investorkriterier Søge via netværkets netværk, kapital coach/rådgiver Deltage i business angels møder Procestrin 3: Luk aftalen Opbygge tillid, tale strategi, forhandling, budgetter, værdisætning Due diligence, term sheet, advokat, revisor Pengene er hurtigt væk, fokusér på investors kompetencer og god kemi!

38 3. Aftalen At komme fra investorinteresse til penge i banken er en rejse i sig selv typisk 2-9 måneder En lang række møder, et hav af mails, opbygge tillid Personlig kemi Forhandling værdisætning ofte den store uenighed Due diligence, term sheet, advokat, revisor Transaktionen

39 3. Væsentlige dokumenter NDA LOI Eksklusivitet TERM SHEET Investerings aftalen Direktør kontrakt Garanti aftale Ejer aftale

40 3. Centrale vilkår i en business angel aftale 1. Pre-money valuation 2. Tranchering / milepæle 3. Exit rettigheder 4. Anti dilution 5. Bestyrelsessammensætning 6. Incentive scheme 7. Drag & tag along 8. Konkurrenceklausul 9. Key man clauses 10. Generalforsamlingsbeslutninger

41 3. Hvad gør dem, der får kapitalen hurtigt? Investerer tid i at forberede sig, i at mødes med mange investorer og er god til at følge op Fornærmer ikke investorerne i de ofte svære forhandlinger Værdisætter rigtigt spørg forskellige kilder Reducér kapitalbehov så meget som muligt Fokusér på kompetencer kapitalen er hurtigt væk Giv et godt tilbud for at få den rette investor ombord hurtigt, i stedet for at bruge 6 måneder på forhandling

42 Det lykkes på trods af krisen, pengene er i markedet! Case eksempler Kapital mio. DKK Biotek 10 Online entertainment 8 Mobil telefon software 90 Security software 5 Robot teknologi 2,8 Open source software 0,5 Semiconductor 12 Online software 0,5 Velfærdsteknologi 2,0 Globalt niche mobil app 1,0 Consumer web koncept 2,5

43 Case Tænk over en virksomhed, som du arbejder med/har arbejdet med, hvor det var vanskeligt at pege virksomheden i den rigtige kapitalretning. Introducér virksomheden for panelet: Hvilken branche er det? Hvad kan produktet/servicen? Hvem står bag? Hvad er status ift. salg og kunder? Hvordan ser kapitaludfordringen ud?

44 Hvordan kan DU hjælpe den midtjyske iværksætter bedst muligt?

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport 19. januar 2015 Rapport Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter Forord De fem regioner har bedt

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

MURERIET- forretningsplanen

MURERIET- forretningsplanen MURERIET- forretningsplanen www.ffe-ye.dk MURERIET - FORRETNINGSPLANEN - er et materiale, der er udviklet til undervisning i iværksætteri inden for byggeri og anlæg på erhvervsuddannelserne. Det er lavet

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

LENDINO Forretningsplan 2013

LENDINO Forretningsplan 2013 LENDINO Forretningsplan 2013 Lendino Aps Toldbodgade 51-1253 Kbh K Indholdsfortegnelse: 1. Produkt og service... 4 2. Marked og kunder... 7 3. Industri og konkurrence... 10 4. Team og organisation... 10

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Fremtidens Industri i Region Midtjylland

Fremtidens Industri i Region Midtjylland Konceptkatalog Fremtidens Industri i Region Midtjylland Industriinkubatorer 541-606 Svanemærket tryksag Som et led i Region Midtjyllands satsning inden for fremtidens industri har Hedensted Kommune, DAMRC

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration

Læs mere