Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund"

Transkript

1 Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T F

2 02

3 Indhold Indledning 5 Hvad er et seksuelt overgreb 7 Hvordan arbejder vi med børns/unges seksuelle adfærd 9 Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge 11 Hvad gør du, hvis mistanken opstår 13 Hvor kan du hente yderligere information/bistand 19 Adresser, telefonnumre og åbningstider 20 03

4 04

5 Indledning Enhver sag, der involverer mistanke eller viden om seksuelle overgreb mod et barn eller en ung under 18 år, kræver handling. Mange parter involveres, og loven udstikker rammerne for handling. Der er meget at huske på, mange detaljer og mange tråde at holde sammen på. Denne pjece er tænkt som en beredskabsplan, der kan bruges som hjælp til at sikre, at du har husket det, du skal huske og som hjælp til at angive de mulige veje, forpligtelser og den støtte, du har til rådighed i håndtering af mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb. Beredskabsplanen skal ses i sammenhæng med den blå handleguide Tværfagligt samarbejde din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov, som bl.a. belyser underretningspligten og skitserer forløbet ved mistanke om, at et barn udsættes for strafbare forhold. Hvem henvender pjecen sig til Pjecen henvender sig først og fremmest til Børne- og Ungeforvaltningens medarbejdere og ledere i såvel skoler, daginstitutioner som i forvaltningen. Pjecen henvender sig i øvrigt til alle, der i deres daglige arbejde kommer i kontakt med børn og unge. Hvad indeholder pjecen Pjecen beskriver: Hvordan arbejder vi med børns seksuelle adfærd Hvordan forebygges seksuelle overgreb Hvad er seksuelle krænkelser Hvilke tegn og reaktioner kan man se hos børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb Hvordan handler man, hvis man har mistanke om, at et barn har været eller bliver udsat for seksuelle overgreb Hvor kan man søge yderligere information. Pjecen tager udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner, i SISO 1 s inspirationskatalog til et skriftligt kommunalt beredskab og publikationen Den professionelle tvivl: Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. Du kan også læse mere om, hvordan du forholder dig, hvis du får mistanke om seksuelle overgreb begået af forældre eller andre i barnets/den unges nære miljø (underretning til Familieafsnittet) i den blå handleguide Tværfaglige 1 SISO Videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle overgreb mod børn, Socialstyrelsen 05

6 samarbejde din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. 06

7 Hvad er et seksuelt overgreb Børns seksualitet Som udgangspunkt kan seksuelle overgreb ske mellem børn og voksne men også børn imellem. Børn har et naturligt behov for at udforske sin krop og seksualitet på egen hånd og nogle gange sammen med andre. Børns naturlige seksualitet bør understøttes, da den er et vigtigt fundament for et menneskes psykiske sundhed. Seksuelle krænkelser Et seksuelt overgreb kan have karakter af: voldtægt (samleje tiltvunget med vold eller trussel om vold), samleje og anden kønslig omgang end samleje, hvor handlingen har karakter af samleje dvs. oralt, analt samleje eller ved brug af genstande. Der er tale om et seksuelt overgreb, når et barn inddrages/har indvilliget i aktiviteter, det ikke kan overskue eller som overskrider samfundets etiske og strafferetslige normer. Selv om et barn/en ung ikke er blevet udsat for et seksuelt overgreb i retslig forstand, kan det godt opleve sig selv som seksuelt krænket. Det vil altid være barnets/den unges egen oplevelse af at få overskredet personlige og seksuelle grænser, som er afgørende for, om barnet/den unge føler sig krænket. Blufærdighedskrænkelse i strafferetslig forstand hører ind under seksuelle overgreb i de situationer, hvor der sker beføling inden for eller uden på tøjet, afklædning, kys, beluring, verbal uterlighed, forevisning af pornografiske billeder/film og grooming 2. 2 Begrebet grooming omfatter tilfælde, hvor en voksen opbygger et tillidsforhold til et barn, typisk via internet-chat eller mobiltelefoni, med henblik på senere at begå overgreb mod barnet. 07

8 08

9 Hvordan forebygges seksuelle overgreb Som skrevet ovenover bør børns naturlige seksuelle adfærd understøttes, da den er et vigtigt fundament for et menneskes psykiske sundhed. Samtidig skal man også være opmærksom på, at det ene barns seksualitet ikke må virke krænkende i forhold til det andet barn eller på anden måde overskride det andet barns grænser. Der kan opstå situationer, hvor det kan være svært at skelne imellem hvad der er uskyldig seksuel udforskning, og hvad der er grænseoverskridende adfærd. Del din tvivl Det er vigtigt, at du deler din tvivl med dine kollegaer. Selv om den faglige vurdering af en given situation også er forbundet med personlige normer og grænser, er det vigtigt, at din tvivl ikke forbliver privat. Din tvivl er en vigtig drivkraft i arbejdet med mistanker om seksuelle overgreb, og den kan være både konstruktiv og professionel. En åben kultur er med til at forebygge seksuelle overgreb Kulturen i daginstitution/skole spiller derfor en betydning i forhold til at bruge medarbejderes drøftelser af og refleksioner over seksuel adfærd som løftestang for, hvordan den enkelte institution/skole vil se på seksuel adfærd. En åben kultur og dialog om emnet i det almene pædagogiske arbejde er med til at styrke arbejdet med børns seksuelle adfærd. Er det fx i orden, at børn leger doktorlege? Hvordan sikrer vi, at børnene både får mulighed for at eksperimentere og udforske deres kroppe uden at overskride den enkeltes grænser? Det spiller naturligvis en særdeles stor rolle, hvordan fagpersoner opfanger signaler og reagerer, når de møder en bekymrende adfærd. I SISO s materiale er der med afsæt i konkrete cases - inspiration til, hvordan medarbejdere kan arbejde med de problemstillinger. 09

10 10

11 Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge Tegn og signaler på mistrivsel Der findes ikke entydige signaler på, at et barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb. Børn er forskellige og reagerer og rammes i forskellig grad, når de udsættes for seksuelle overgreb. Det vil ofte være diffuse tegn, som ikke specifikt skyldes eller entydigt kan henføres til et seksuelt overgreb. Barnet viser med sin adfærd tegn på mistrivsel, og det er derfor et vigtigt element i afdækningen af seksuelle overgreb mod børn, at fagfolk er i stand til at se, tolke og handle på de tegn og signaler på mistrivsel, som børnene sender. Dette gøres ud fra et helhedssyn på barnet. Hvornår skal du handle Generelt gælder det, at hvis et barns adfærd afviger fra, hvad du normalt kan forvente af et barn i den pågældende alder, så er der grund til at skærpe opmærksomheden på barnet (se afsnittet om Børn med særlige behov hvem er de i den blå handleguide Tværfagligt samarbejde din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov ). Hvis du har en fornemmelse af, at der er en forandring i barnets adfærd, men uden at du har en konkret viden, skal din bekymring føre til en observation af barnet over en periode. Skriv dine observationer ned og drøft sagen med din nærmeste leder og evt. forældrene. Tegn på, at et barn har været udsat for seksuelle overgreb Nogle tegn på at et barn har været udsat for seksuelle overgreb kan være: Ændring af adfærd Påfaldende aktiv seksuel adfærd Påfaldende påklædning og kropsattitude Modvilje mod at være sammen med en bestemt person Umotiveret gråd angstreaktioner utryghed Træthed mareridt Ufrivillig vandladning/afføring Psykosomatiske symptomer Apati opgivenhed meningsløshed depression Aggressivitet destruktivitet hyperaktivitet Manglende koncentration Selvdestruktiv adfærd Regredierende 3 adfærd 3 Barnet udviser en adfærd, det ellers var vokset fra. F.eks. kan barnet begynde at tisse i bukserne/i sengen osv. 11

12 Manglende selvværdsfølelse hjælpeløshed passivitet Spiseforstyrrelser Vedholdende tavshed. For en mere detaljeret beskrivelse af tegn og signaler på, at et barn/en ung har været udsat for seksuelle overgreb, se SISO s publikation Den professionelle tvivl: Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. 12

13 Hvad gør du, hvis mistanken opstår Husk, at du har underretningspligt. Husk din tavshedspligt og informer kun relevante i din mistanke. Hvis mistanken opstår, er det vigtigste, at du gør noget. Nedenfor kan du se en checkliste over, hvad du skal huske, alt afhængig af hvilken faggruppe du er en del af, og om du er ansat som medarbejder eller leder. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at checklisten varierer alt afhængigt af, om din viden/mistanke retter sig mod forældre til barnet, mod en ansat i en af kommunens institutioner, eller om det er en mere perifer voksen, der er på tale. A. Dagtilbud eller skole Hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre Hvad gør du som medarbejder i dagtilbud/skole? 1. Tal ikke med forældre, stedforældre eller andre, som er i kontakt med barnet om mistanken, såfremt mistanken retter sig mod dem! 2. Gå til den nærmeste leder og orienter om mistanken 3. Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for mistanken. Du skal ikke tolke på beskrivelserne 4. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke og undlad også her at tolke på disse oplysninger 5. Du skal ikke begynde at udspørge barnet/den unge 6. Vis omsorg for barnet/den unge, som normalt ikke må modtage behandling, før politiet har talt med barnet. Fasthold en normal hverdag for barnet. Tryghed og forudsigelighed er vigtig i en utryg og kaotisk situation Hvad gør du som leder i dagtilbud/skole? 1. Tal ikke med forældre, stedforældre eller andre, som er i kontakt med barnet om mistanken, såfremt mistanken retter sig mod dem! 2. Som leder har du ansvaret for håndtering af sagen, herunder ansvaret for at sende en underretning til Familieafsnittet 3. Vurder tyngden af den viden, du har fået 4. Foretag samtidig en vurdering af, om barnet kan være i nærliggende risiko for yderligere overgreb. I så fald kan en akut underretning til Familieafsnittet være påkrævet. Hvis det er uden for 13

14 Familieafsnittets åbningstid, kontaktes Københavns Vestegns Politi, hvor vagten om fornødent visiterer sagen videre til Familieafsnittet 5. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Familieafsnittet og bede om hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne. Du kan også drøfte din bekymring i dit tværfaglige råd eller hente sparring hos SISO 6. Alle henvendelser fra pressen håndteres af fagcheferne i forvaltningen efter samråd med kommunens kommunikationskonsulent og politiet 7. Familieafsnittet vil tage sig af de videre skridt, herunder eventuel politianmeldelse. Hvis mistanken retter sig mod en medarbejder h. Hvordan skal henvendelser fra pressen håndteres 2. Som leder har du ansvaret for håndtering af sagen, herunder ansvaret for at sende en underretning til Familieafsnittet. Hvis mistanken retter sig mod en leder Hvad gør du som medarbejder i dagtilbud/skole? 1. Kontakt din fagchef i Børne- og Ungeforvaltningen. 2. Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for mistanken. Du skal ikke tolke på beskrivelserne 3. Du skal ikke begynde at udspørge barnet/den unge. Hvad gør du som leder i dagtilbud/skole? 1. Kontakt din fagchef i Børne- og Ungeforvaltningen. Under inddragelse af Center for Ledelse og Personale skal I overveje/afklare følgende: a. Skal der ske anmeldelse til politiet b. Hvornår og hvordan skal den mistænkte orienteres c. Skal den mistænkte have tjenestefri fra sit arbejde, mens politiet undersøger sagen d. Hvornår og hvordan skal forældrene orienteres e. Hvornår og hvordan skal det øvrige personale orienteres f. Skal der iværksættes akut krisehjælp til de berørte børn og forældre g. Skal der rekvireres krisehjælp fra Falck Healthcare til personalet 14

15 Hvis mistanken retter sig mod en anden person end ansat eller forælder Hvad gør du som medarbejder i dagtilbud/skole? 1. Gå til den nærmeste leder og orienter om mistanken 2. Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for mistanken. Du skal ikke tolke på beskrivelserne 3. Du skal ikke begynde at udspørge barnet/den unge 4. Vis omsorg for barnet/den unge, som normalt ikke må modtage behandling, før politiet har talt med barnet. Fasthold en normal hverdag for barnet. Tryghed og forudsigelighed er vigtig i en utryg og kaotisk situation. Hvad gør du som leder i dagtilbud/skole? 1. Hvis forældrenes relation til personen, som har begået overgrebet, er så nær, at denne viden kan skade barnet eller påvirke efterforskningen, skal lederen kontakte Familieafsnittet for at afklare, hvornår, hvordan og af hvem forældrene skal orienteres 2. Orienter forældrene/ forældremyndighedsindehaver, såfremt de ikke har begået overgrebet 3. Som leder har du ansvaret for håndtering af sagen, herunder ansvaret for at sende en underretning til Familieafsnittet 4. Foretag samtidig en vurdering af, om barnet kan være i nærliggende risiko for yderligere overgreb. I så fald kan en akut underretning til Familieafsnittet være påkrævet. Hvis det er uden for Familieafsnittets åbningstid, kontaktes Københavns Vestegns Politi, hvor vagten om fornødent visiterer sagen videre til Familieafsnittet 5. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Familieafsnittet og bede om hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne. Du kan også drøfte din bekymring i dit tværfaglige råd eller hente sparring hos SISO 6. Alle henvendelser fra pressen håndteres af fagcheferne i forvaltningen efter samråd med kommunens kommunikationskonsulent og politiet 7. Familieafsnittet vil tage sig af de videre skridt, herunder eventuel politianmeldelse. Hvis mistanken retter sig mod et andet barn Hvad gør du som medarbejder i dagtilbud/skole? 1. Gå til den nærmeste leder og orienter om mistanken 2. Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser der ligger til grund for din viden eller mistanke. Du skal ikke tolke på beskrivelserne. Hvad gør du som leder i dagtilbud/skole? 1. Vurder oplysningerne fra medarbejderen 2. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en eksperimenterende leg mere end en overgrebssituation, kan du kontakte Familieafsnittet få hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne, herunder hvornår og hvordan forældrene orienteres og inddrages 3. Send en underretning til Familieafsnittet på hvert af børnene, så de kan få den relevante hjælp og støtte 15

16 4. Du kan søge rådgivning omkring den fremtidige pædagogiske indsats i forhold til børnene i dit tværfaglige råd både i forhold til den krænkede og den krænkende part. 16

17 B. Familieafsnittet 1. Familieafsnittet sender kvittering til den, der har foretaget underretningen, inden for 6 dage 2. Familieafsnittet vurderer samtidig, om barnet kan være i nærliggende risiko for yderligere overgreb. Beslutning om anmeldelse til Københavns Vestegns Politi ligger hos lederen af Familieafsnittet, som også underskriver anmeldelsen 3. I de sager, hvor der sker anmeldelse koordinerer Familieafsnittet med politiet, før forældrene informeres. Hvis forældrene er mistænkt for overgreb, må de ikke orienteres om mistanken, før det er besluttet, om der skal ske en anmeldelse til politiet, og før politiet har besluttet, hvad der skal ske 4. I de tilfælde, hvor der ikke sker anmeldelse skal Familieafsnittet hurtigst muligt kontakte forældrene og informere dem om, at Familieafsnittet har modtaget en underretning 5. Familieafsnittet kan anmode Københavns Vestegns Politi om hjælp til at afdække sagens omfang 6. Alle henvendelser fra pressen håndteres af fagcheferne i forvaltningen efter samråd med kommunens kommunikationskonsulent og politiet 7. Uanset om der foretages politianmeldelse, er det fortsat Familieafsnittets ansvar at tage stilling til barnets/familiens behov for særlig støtte 8. Hvis det vurderes, at barnet har behov for særlig støtte, iværksætter Familieafsnittet en børnefaglig undersøgelse. 9. Familieafsnittet kan i samarbejde med Familiehuset og PPR yde akut krisehjælp til såvel barn, den unge, familien, skole eller institution. 17

18 C. Andre faggrupper i kommunen Under denne kategori hører: sundhedsplejersker, PPRmedarbejdere, kommunal læge, tandlæger og tandplejere. Det er vigtigt at huske, at 1. Hvis underretningen drejer sig om mistanke om et overgreb begået af forældre, stedforældre eller andre, som er i kontakt med barnet, må du ikke orientere forældrene om mistanken 2. Du har mulighed for at drøfte bekymringssager i det tværfaglige råd 3. Du skal ikke begynde og udspørge barnet/den unge 4. Alle henvendelser fra pressen håndteres af fagcheferne i forvaltningen efter samråd med kommunens kommunikationskonsulent politiet. og E. Tryghed for medarbejderne Medarbejdere, der er involveret i sager om overgreb mod børn, kan have brug for krisehjælp. Albertslund Kommune har indgået en aftale med Falck Healthcare om krisehjælp. Der kan rekvireres krisehjælp til både enkeltmedarbejdere samt medarbejdergrupper hos Falck Healthcare. D. Politiet Hvis mistanke eller viden om et overgreb er af en karakter, så politiet inddrages, er deres rolle at: Vurdere, om der er sket et strafbart forhold Vurdere, om der skal foretages en retsmedicinsk undersøgelse mhp. mulig sporsikring til brug for en evt. retssag Afhøre den forurettede. Er barnet til og med 12 år, sker det som en videoafhøring, hvor en specialuddannet medarbejder foretager afhøringen. Er barnet over 12 år, afhøres det på normal vis. 18

19 Hvor kan du hente yderligere information/bistand Du kan få yderligere information om emnet enten i form af konkret rådgivning eller ved at læse mere. Nedenfor følger kontaktinformationer og nyttige links. Du kan søge rådgivning Rigshospitalets center for seksuelle overgreb, tlf.: Videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO) Tlf JanusCentret, tlf.: , og unge, SISO, (Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn), kan hentes på er/den_professionelle_tvivl.pdf Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse af et skriftligt kommunalt beredskab, SISO (Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn), kan hentes på er/inspirationskatalog.pdf Nyttige links Tværfagligt samarbejde din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov, Børneog Ungeforvaltningen, 2011, kan hentes på rnogunge/boernogsaerligesto ette/tvaerfagligtsamarbejde.as px Den professionelle tvivl: Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn 19

20 Adresser, telefonnumre og åbningstider Familieafsnittet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf Åbningstider: mandag onsdag kl , torsdag kl , fredag kl Købehavns Vestegns Politi Birkelundsvej Albertslund Tlf / 114 Åbningstider: døgnåbent Falck Healthcare Tlf Åbningstider: der kan ringes til vagtcentralen hele døgnet alle ugens dage Børne- og Ungeforvaltningen, juni

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning Marts Kort udgave

Beredskabsplan og handlevejledning Marts Kort udgave Beredskabsplan og handlevejledning Til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge Marts 2019 - Kort udgave Kolding Kommune Dette er

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge HANDLEVEJLEDNING FOR MEDARBEJDERE I BALLERUP KOMMUNE Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb og

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Opd. d. 08.05.2017 Beredskabsplan for mistanke eller viden om vold og/eller seksuelle overgreb

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning Vold og overgreb

Beredskab og Handlevejledning Vold og overgreb Beredskab og Handlevejledning Vold og overgreb Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Pixi-udgave Forord 2 Formålet med beredskabet

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke eller konkret viden.. s. 3 Baggrundsteamet... s. 4 Handleguide... s. 5 bekymring mistanke - viden Pjecen er udgivet af Skive Kommune Torvegade

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om seksuelt overgreb 2 Udveksling af oplysninger 3 Hvem er parter

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Sagsnummer 15/25331 11111111111515 Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 1 Center for Børn og Voksne 2018 Indholdsfortegnelse: Vigtige oplysninger og kontakter..............3 Indledning.............................3

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn Viden eller mistanke om overgreb mod et barn Beredskab og handlevejledning til ansatte i Viborg Kommune, der er i direkte kontakt med børn under 18 år Børn & Unge 2018 Indhold Sådan underretter du.........................................................4

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

BEREDSKABSPLAN TIL OPSPORING, FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SAGER MED VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE I VORDINGBORG KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN TIL OPSPORING, FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SAGER MED VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE I VORDINGBORG KOMMUNE BEREDSKABSPLAN TIL OPSPORING, FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SAGER MED VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE I VORDINGBORG KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE 2019 vordingborg.dk FORORD Børn og unge skal

Læs mere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere 1 2 Tekstombrydning/layout Anne-Marie Andersen Det Administrative

Læs mere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune. - En handleguide til medarbejdere og ledere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune. - En handleguide til medarbejdere og ledere Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune - En handleguide til medarbejdere og ledere April 2019 Tekstombrydning/layout Anne-Marie Andersen Det Administrative

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere April 2019 1 2 Tekstombrydning/layout Anne-Marie Andersen Det

Læs mere

Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb

Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Indhold...2

Læs mere

Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb

Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb 1 Indhold Formål Beredskabsplanen skal sikre forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Horsens Kommunes beredskab ved seksuelle overgreb mod borgere med funktionsnedsættelse

Horsens Kommunes beredskab ved seksuelle overgreb mod borgere med funktionsnedsættelse Horsens Kommunes beredskab ved seksuelle overgreb mod borgere med funktionsnedsættelse Borgere med funktionsnedsættelse dækker mennesker, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse også mennesker,

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Herlev Kommunes beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år

Herlev Kommunes beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år Herlev Kommunes beredskabsplan 2019 2023 ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år April 2019 Indhold Om beredskabsplanen...3 Lovgrundlag...3 Om børnesamtaler...3

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Børne- og Ungeforvaltningen. Køge Rådhus Torvet Køge

Børne- og Ungeforvaltningen. Køge Rådhus Torvet Køge Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for overgreb eller af andre grunde har behov for særlig støtte Oktober 2013 1 Børne-

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger

Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger Revideret november 2018 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE...

Læs mere

Beredskab og retningslinier. ved mistanke om vold og seksuelle overgrebmod børn og unge under18 år

Beredskab og retningslinier. ved mistanke om vold og seksuelle overgrebmod børn og unge under18 år Beredskab og retningslinier ved mistanke om vold og seksuelle overgrebmod børn og unge under18 år INDHOLD Forord Hvad er et overgreb Tegn og signaler Bekymring, mistanke, viden Hvis mistanken retter sig

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Beredskab. til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab. til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1 INDLEDNING 4 DEFINITIONER PÅ SEKSUELLE OVERGREB, FYSISK OG PSYKISK VOLD 5 DEFINITION AF VOLD 5 FOREBYGELSE 6 SUNDHEDSPLEJEN 6 UNGDOMSKONSULENTER

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Junglen. Nørregade 23.A.

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Junglen. Nørregade 23.A. Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Junglen Nørregade 23.A Greve Kommune September 2015 1 Indhold 1. Før Beskrivelser af det forebyggende

Læs mere

10/29/2018. NÅR VI BLIVER BEKYMREDE FOR ET BARN redskaber til at handle på bekymringer INDHOLD. Lina Sjögren Kuno Sørensen Heidi Ritto

10/29/2018. NÅR VI BLIVER BEKYMREDE FOR ET BARN redskaber til at handle på bekymringer INDHOLD. Lina Sjögren Kuno Sørensen Heidi Ritto NÅR VI BLIVER BEKYMREDE FOR ET BARN redskaber til at handle på bekymringer Lina Sjögren Kuno Sørensen Heidi Ritto INDHOLD Fysisk og psykisk vold Seksuelle overgreb mod børn Underretninger tavshedspligt

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Indhold Formål og anvendelse... 1 Definitioner... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?...

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Beredskab og retningslinier. ved mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under18 år

Beredskab og retningslinier. ved mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under18 år Beredskab og retningslinier ved mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under18 år INDHOLD Forord Hvad er et overgreb Tegn og signaler Bekymring, mistanke, viden Hvordan kan du tale med

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne Underretningsguide For fagpersoner Center for Børn og Voksne November 2018 1 Denne underretningsguide henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i Hørsholm Kommune. I Underretningsguiden kan

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn i Dagtilbud.

Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn i Dagtilbud. Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn i Dagtilbud. I Dagtilbud, Esbjerg Kommune har vi en klar holdning til medarbejderes samvær med børn, ligesom vi har forholdsregler og procedurer ved bekymring,

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn.

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Den Integrerede Idrætsinstitutionen Lundebo Lundegårdshegnet 7 4030 Tune Greve Kommune September

Læs mere

Beredskab & handlevejledning. - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskab & handlevejledning. - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskab & handlevejledning - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 1 INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Forebyggelse 5 Bekymring Mistanke Konkret viden 6 Hvad er et overgreb 7 Tegn & Signaler

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB

Forebyggelse og tidlig opsporing af VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB Forebyggelse og tidlig opsporing af VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE HJERM LANDSBYORDNING LOKALPOLITIK TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR BYENS BØRN OG UNGE HAR RET TIL ET GODT LIV! De har

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Beredskab mod seksuelle overgreb

Beredskab mod seksuelle overgreb W eb ud ga ve Beredskab mod seksuelle overgreb Familie og Forebyggelse Indhold Forord4 Begreber6 Tegn og signaler9 Tavshedspligt12 Forebyggelse13 Eksisterende tiltag16 Relevante links til yderligere oplysninger18

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere