Miniprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miniprojekter 2013-2014"

Transkript

1 Miniprojekter

2 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side 6 Burkina Faso ABPAM side 7 Burkina Faso AMPO side 8 10 Burkina Faso AMPO, Tondtenga Landbrugsskole side 11 Burkina Faso Børnehjemmet AZN side 12 Burkina Faso Balla Sukaabe side 13 Burkina Faso Tanghin Heksecenter side 14 Burkina Faso Børnehospitalet Yalgado side 15 Etiopien Døveskolen i Addis Ababa side 16 Equador Kvindegruppen Kuri Nua side 17 Haiti La Grande Anse side 18 Indien CASP. Senior Citizen side 19 Indien CASP Giv os et Sundt Syn side 20 Indien Manish School Fundraising Goa side 21 Liberia Abbas Heaven Monrovia side 22 Nepal Landsbyen Keureni side 23 Panama Leoncitas Projekt løvepiger side 24 Rusland Skolehjem i Podborki side 25 Sierra Leone Masanga Hospitalet side 26 Sri Lanka Løveunger side 27 Tanzania Genisis Orphanage Kisongo side 28 Lions Clubs Micro Loan Foundation side 29 Oktober

3 Til klubbernes IR udvalg. Oktober 2013 Det er med stor glæde, at vi igen kan præsentere Lions Miniprojektkataloget. Dette års katalog har en række af vore gode og velkendte projekter, men indeholder også nogle nye områder. Vi håber således, at der er noget for enhver smag. Katalog er også i år elektronisk, d.v.s. at klubberne/private skal ind på og her downloade miniprojektkataloget for om ønsket at printe det ud. Man kan naturligvis også gennemse kataloget på siden og så ud fra dette vælge hvad man vil købe. En række projekter bliver hurtigt udsolgt, så derfor skal vi selvfølgelig opfordre til at man snarest muligt træffer sin beslutning. Projekterne sælges efter først til mølle princippet, så jo før I træffer en beslutning, jo større chance er der for, at I kan få det primære ønske opfyldt. Ved sidste års katalog blev omsætningen i butikken kr ,, heraf kr fra julekalenderen. Penge er blevet kanaliseret ud til de mangeartede men alle gode projekter. Derved var de mange bække små med til at gøre en afgørende forskel for en række af vore medborgere ude i verdenen. Projekterne koordineres af Lions klubber herhjemme med kolleger ude i verden eller gennem samarbejdspartnere, som kan sikre at hjælpen når frem. AC Børnehjælp i Århus er en af vore trofaste partnere i dette arbejde, og vi siger dem herigennem tak for samarbejdet. Vi håber at I i jeres klub kan finde et projekt som kan nyde jeres støtte. Tøv ikke med at kontakte jeres IRC, hvis I har spørgsmål til køb i kataloget.. Vi glæder os til at høre fra jer. Med venlig hilsen IR Gruppen MD 106, IRC 106 A IRC 106 B IRC 106 C IRC 106 D Per Johansen Ole Engedal Knud Dyrmose Løkkegaard Erling Ingvordsen Øksebjergvej 18 Kærvej 9 Ørskovvej 2 Hasselvænget Ringsted 7850 Stoholm 7182 Bredsten 4550 Asnæs Tel Tel Tel Tel IRD MD 106 Bent Jespersen Sponnecksvej 13 B 2820 Gentofte Tel Oktober

4 Bolivia Fundación San Gabriel Projektansvarlig: LC Hinnerup Stiftelsen Fundació San Gabriel er et hospital, der arbejder for at forbedre sundheden for kvinder og børn i hovedstaden i Bolivia, La Paz. Hospitalet ligger i et af de fattigste distrikter i byen i ca meters højde. Af byens ca. 1,7 million indbyggere lever ca. 80 % under et eksistensminimum. Hospitalet, der udelukkende eksisterer på grundlag af donationer især fra Europa har ca. 80 sengepladser samt en ambulant afdeling, der omfatter operationsstuer, medicinsk afdeling, børneafdeling og gynækologi. Operationer og behandlinger af fattige patienter på hospitalet i La Paz. Projekt: Ansøgt beløb: 20 x kr På det seneste er der oprettet en kræftafdeling ved hospitalet og de bedste læger i La Paz arbejder stort set gratis på hospitalet. Hospitalet mangler penge til operationer af fattige børn og unge mødre, der ikke kan skaffe det fulde beløb, som behandlingen koster. Vor hjælp til San Gabriel er specifikt beregnet til operationer og behandlinger af fattige patienter. Hvert år bliver vi orienteret om, hvilke operationer og behandlinger, der er udført. Vi får navnene på patienterne, beskrivelse af deres situation, oplysninger om behandlingens pris og patienternes egenbetaling en særdele grundig orientering om, hvordan vore midler er brugt. Denne skriftlige årlige redegørelse, og den personlige kontakt, LC Hinnerup har til hospitalet er af stor betydning og en sikkerhed for projektets udbytte. Liselotte Barragan, der er klubbens tovholder, besøger hospitalet i La Paz og har under hvert besøg kontakt med hospitalets leder. LC Hinnerup videresender de indbetalte donationer fra klubberne, suppleret med klubbens eget bidrag til en konto, som hospitalet bruger af til operationer og behandlinger. Oktober

5 Bolivia Manos Solidarios Cochabamba (solidariske hænder) Projektansvarlig: LC Hinnerup Fattigdommen i Bolivia er utrolig stor, og selvom skolegangen er gratis, skal der midler til for at få et barn i skole. De fattigste familier har næsten altid brug for børnenes arbejdskraft. Hvis børnene kommer i skole, er der ikke plads eller tid til lektielæsning. I hjemmet hvor familien bor, mangler de ofte et bord at sidde ved. LC Hinnerups forbindelse går direkte gennem tovholderen, som i forbindelse med et Danida projekt ofte er i Cochabamba og har kontakt til en lokal gruppe, som støtter med det praktiske arbejde og formidler pengene uden omkostninger. Udgifter til sundhed for 1 skolebarn er kr 500 pr år Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr. 500 Udgifter til et dagligt skolemåltid for 1 barn er kr pr. år Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr Ligeledes giver jævnlige besøg mulighed for at se hvorledes midlerne anvendes. I år sørger 2 unge universitetsstuderende fra støttegruppen for, at 10 børn kommer i skole, får lektiehjælp og støtte. Med donation Lions Danmark kan disse børn få et dagligt måltid mad i et år, få et sundhedstjek samt en tandbehandling. Uden disse penge fra lionsklubberne i Danmark til mad og det årlige sundhedstjek ville disse børn ikke kunne gå i skole, og uden uddannelse ville de senere ikke kunne få et arbejde. Børnene og deres forældrene forpligtiger sig til at gennemføre skolegangen med en afslutning, der svarer til 9. klasse. Oktober

6 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca (Sucre området). Projektansvarlig: LC Hellerup Bevægelser på kontoen vil til enhver tid være tilgængelige for Lions. Dokumentationen for hver udbetaling består af en kvittering fra modtageren eller dennes værge og et foto, ligesom en kort beskrivelse på maksimum 1/2 side af formålet deles med donor. Lions Club Hellerup har kontakten til Prodeco. Prodeco er en boliviansk NGO, der gennem mange år har arbejdet sammen med den danske NGO Diálogos indenfor sundhed, organisation og lederskab i landbrugsprojekter med henblik på at mindske de høje indikatorer for fejlernæring i provinsen Chuqiuisaca (Sucre området). Arbejdet i begge organisationer er ledet af læger. Projekterne er finansieret af Danida og såvel Prodeco som Dioálogos nyder stor respekt. Prodeco har en usædvanlig kontrakt om at arbejde med traditionelle helbredere på landet, fordi mange af dem er anerkendte af organisationen, der betjener de fattigste på landet, hvor offentlige sundhedstjenester sjældent når hen. Fejlernæring og andre alvorlige sundhedsproblemer er almindelige i denne gruppe mennesker. Prodeco har i en årrække arbejdet med at løse sundhedsproblemer, fejlernæring og andet, fordi de berørte mennesker og deres børn som følge af fattigdom ikke har muligheder for at kontakte samfundets basale sundhedstjenester eller få hjælp til særlige problemer. Derfor arbejder organisationen med uddannelse af de lokale ressourcer, så de kan producere strategiske varer med høj ernæringsværdi quinoa, amarant, forskellige grøntsager, de sidste i skolehaver eller familiers haver. Mange savner dog midler til at indkøbe frø til at så. Unge / sundhed / uddannelse De indsamlede Lions midler bruges til hjælp for trængende børn eller unge, som står overfor særlige vanskeligheder. Udbetalingerne kan ske i beløb op til $200. Projekt: Ansøgt beløb: 20 x kr.500 Havebrug / mikrolandbrug Midlerne kan anvendes til udvikling af havebrug eller mikrolandbrug i form af indkøb, blandt andet såsæd og frø. Formålet er at producere strategiske produkter af høj ernæringsværdi, i skole eller familiehaver på landet. Målgruppen er de mest trængende. Midlerne kan uddeles i beløb op til $120 pr. modtager. Projekt: Ansøgt beløb: 20 x kr. 500 Denne undervisning og vejledning tjener til at højne den ernæringsmæssige tilstand og/eller blive brugt i plantemedicin, fordi medikamenter fra apoteket er for dyre. SAMARBEJDET mellem Prodeco (Sucre) og Lions Club Hellerup betyder at indsamlede midler til Prodeco fremsendes via Lions og bliver distribueret til de mest trængende bolivianere. Midlerne administreres og distribueres af Prodeco fra en særlig LIons Danmark konto, der ikke er blandet sammen med NGO'ens øvrige regnskaber. Prodeco garanterer, at midlerne administreres af betroede medarbejdere. Oktober

7 Burkina Faso ABPAM Projektansvarlig: AC, Århus ABPAM i Burkina Faso er burkinsk blindesamfund, der blev etableret i 1979 af både blinde, svagtseende og almindeligt seende engagerede mennesker. Organisationen blev etableret med støtte fra lokale LIONS klubber og Socialministeriet. Det overordnede formål for ABPAM er at sikre bedre vilkår for blinde og svagtseende i Burkina Faso via uddannelse og styrkelse af den enkeltes mulighed for at deltage i det sociale liv på lige fod med seende via projekter. ABPAM ønsker at nå ud og skabe bedre vilkår for mere end burkinere med synshandicaps via kulturelle, sportslige og artistiske aktiviteter. De danske LIONS klubber har samarbejdet med ABPAM siden det første Operation Gensyn projekt startede i Nu har samarbejdet udviklet sig yderligere. ABPAM konfronteres samtidigt med mange dagligdags problemer, hvortil organisationen anmoder om yderligere støtte fra de danske Lionsorganisationer: 4 uddannelsescentre for blinde/svage har behov for at kunne tilbyde professionel træning, som gør eleverne i stand til at kunne skabe/producere varer, så de kan tjene lidt penge, når deres skoleophold er afsluttet. Geder, svin og får Opdræt af geder, svin og får er en god aktivitet for unge blinde, der bor i landområdet, og som ikke har arbejde. De får derigennem mulighed for at være aktive og bliver ligeledes integreret i det sociale liv. Projektet starter med et hun får og en vædder. Når hun fåret bliver gravid, fedes vædderen op og sælges. En del af salget bruges til at købe en ny vædder. En anden del bruges til at købe mad og medicin til dyrene og den sidste del er reserveret til den unge blinde, for at dække hans/hendes egne behov. Denne cyklus fortsætter. På samme måde foregår opdrættet af svin. 20 unge søger om tilskud til et købe et hunfår og/eller en ged eller en vædder. Projekt: Ansøgt beløb: 12 x kr Om morgenen lærer børnene at læse og skrive. Om aftenen skal de uddannes på flere områder, for at kunne klare sig og blive integreret i deres familier, når skoleopholdet er afsluttet. 2 piger har allerede afsluttet deres skolegang og har nu startet deres egen lille forretning, hvor de fremstiller feltsenge. Der er tale om i alt 24 elever, der har brug for materiale til at kunne fremstille stole og feltsenge. Derudover skal der ansættes en lærer til at undervise i at fremstille disse produkter. Oktober

8 Burkina Faso AMPO Projektansvarlig: AC, Århus I 1995 var det oprindeligt Katrin Rohdes tanke at etablere et lille børnehjem for ca. 20 gadedrenge. Siden har planerne dog ændret sig væsentligt. Da børnehjemmet var etableret, blev Katrin til stadighed mødt af flere andre grupper bl.a. handicappede, der bad om hendes hjælp. Alle grupperne stod alene med deres problemer og kunne ikke få hjælp andre steder fra. Katrin så, at hun kunne hjælpe disse grupper samtidig med, at deres selvværd skulle styrkes. Dette betyder, at AMPO i dag danner rammen om et par hundrede børn, der er optaget i følgende projekter, opdelt i arbejdsprogrammer, uddannelsesprogrammer samt rådgivning og vejledningsprogrammer: *Et børnehjem for drenge, der får tilbudt skolegang, uddannelse på snedkerværksted eller systue. De kan lave marionetteater eller arbejde på et handicapværksted. *Et børnehjem for piger, der får tilbudt skolegang og ekstra undervisning i madlavning, syning, vævning eller fremstilling af sæbe. *Et gadedrengeprojekt, der danner rammen om en selvstændig transportvirksomhed med æselkærrer. Derudover har de et svejseværksted og et snedkerværksted, hvor de kan få deres uddannelse. *Et handicapprojekt, hvor et rullestoleværksted er oprettet som et "hjælp til selvhjælp" projekt. Her kan de handicappede selv reparere deres rullestole for et minimalt beløb. Det kræves dog, at de handicappede har et ID kort, hvilket AMPO hjælper dem med at erhverve sig. En general opfattelse i Burkina Faso er, at handicappede ikke har de samme rettigheder som andre. Derfor er det vigtigt, at de får et ID kort. Derudover er der et snitteværksted for unge mænd, der laver legetøj, et væveri og et projekt, hvor unge handicappede piger fremstiller sæbe. En sundhedsklinik og en gynækologisk klinik for fattige kvinder og børn. Et rådgivningscenter for kvinder, hvor både piger og unge kvinder får oplysning og rådgivning vedr. familiemæssige problemer og AIDS problemer. En landbrugsskole "Tondtenga", hvor unge mænd fra landet skal sikres en fremtid, for at undgå et fremtidigt liv på gaden i storbyen. (bliver præsenteret som et særskilt projekt se herom senere ). Filosofien bag alle projekterne er, at Katrin Rohde ønsker at fastholde den afrikanske mentalitet og kultur i alle de børn og unge, der har tilknytning til AMPO. Derfor er én af grundtankerne, at alle afdelinger skal have en afrikansk leder og derudover skal den pågældende leder have et særligt kendskab til den afdeling, som han/hun leder. Værkstederne for gadedrengene ledes f.eks. af en ung mand, der tidligere var gadebarn og sammenlagt har levet flere år i fængsel. Han kender børnenes vilkår bedre end nogen anden og forstår deres jargon. Derfor respekterer gadebørnene ham fuldt ud og ser ham som deres forbillede. På samme måde er handicapværkstedet ledet af en handicappet leder. Samtidig er det vigtigt for Katrin Rohde, at alle AMPObørn har kontakt eller delvis kontakt til deres familie, storfamilie eller oprindelige landsby. Ifølge afrikansk kultur er det yderst vigtigt for at have en identitet nemlig det at "høre til". Da AMPO børnene alle er forladte, delvist forladte eller forældreløse børn er det vigtigt at give dem muligheden for at genopbygge et forhold til storfamilien i det omfang, det er muligt. Derfor bliver alle drengene sendt hjem til deres storfamilie i høstperioden dog altid 2 og 2 sammen for at de ikke skal være alene og risikere at blive udstødt igen. I høstperioden er børnene velkomne, da der mangler hænder. Der vil også være mad nok til alle i høstperioden. Pigerne bliver dog ikke sendt hjem på samme måde, da deres situation er for sårbar. De risikerer at blive misbrugt. Når børnene fylder 18 år, skal de udsluses af AMPO. Derfor er vigtigt, at levevilkårene under opvæksten på AMPO ligner de forhold, som de skal leve under resten af livet. Derfor får børnene ikke senge. De sover på måtter. Der er heller ingen brusere. De skal derimod selv hente vandet i brønden. Udover omsorg, skolegang og andre uddannelsestilbud skal livet på AMPO ligne den virkelighed, der venter dem som voksne. Maison Mia og Maison Alma er Centre for gravide unge piger og AIDS ramte piger. Behovet for at yde særlig støtte for unge gravide piger og aids ramte piger er det seneste skud på AMPO stammen. Der er plads til 15 piger i hvert hjem. Piger under 25, der uønsket er blevet gravide, eller HIV positive piger, kan optages på hjemmet. Udover at hjælpe pigerne ud af en meget vanskelig situation, ønsker AMPO også at gøre samfundet opmærksomt på, at Hiv smittede og ikke Hiv smittede fint kan leve side om side. Oktober

9 : AMPOs børnehjem for drenge 60 drenge i alderen 7 19 år bor på AMPO børnehjemmet. Alle drenge går i enten i skole eller er under uddannelse som skræddere, mekanikere eller tømrere. Drengene går meget op i hygiejne, hvorfor alle gerne vil forlade huset i ordentlig stand hver morgen. AMPO børnehjemmet har akut behov for at renovere toiletter og bad. I hovedstaden Ouagadougou er der endnu ikke noget spildevandssystem, hvorfor drengene selv må tømme toiletterne hver måned. Desværre er både bad og toiletter ved at bryde sammen, hvilket er kritisk når 60 drenge bruger dem hver dag. AMPOs børnehjem for piger 60 piger bor i øjeblikket på børnehjemmet. Desværre har de ikke længere nogen form for beskyttelse mod myg, når de sover. Myggene kommer ind i sovesalene om natten, hvilket gør pigerne yderst udsatte overfor malaria. Malaria er den hyppigste dødsårsag i troperne. AMPO børnehjemmet har derfor behov for at beskytte deres døre og vinduer med nye jernrammer, idet myggene bliver mere og mere resistente overfor myggespray. Projekt: Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Ansøgt beløb: kr AMPOs rullende biograf bruchurer Teenagemødrehjemmene Alma og Mia rummer 50 unge Den rullende biograf tager ud til de ydre regioner i landet mødre, der hver især bor tre år på for at oplysninge befolkningen omkring emner så som teenagemødrehjemmet, hvor de enten går i skole eller HIV/AIDS, hygiejne, familieplanlægning mv. Årligt uddannes til skræddere. AMPO kører to projekter for besøger den rullende biograf over mennesker i unge piger, der befinder sig i værst tænkelige situationer, landsbyerne. Hver by besøges tre gange af en af de fire hvor de eksempelvis er blevet gravide, udstødt af biografer for at sikre sig, at befolkningen tager ved lære. familien, eller lever alene på gaden. Projektet forsøger at Der er typisk lange diskussioner omkring prævention og få pigerne reintegreret i deres familier, men dette er ikke tvangsægteskaber efter besøget. altid muligt. Derfor hjælpes de unge mødre ofte på vej i livet, ved at blive anbragt i nogle grupper, som de kan bo sammen med efter de tre år på mødrehjemmet. AMPOs rullende biograf har behov for brochurer, der bl.a. kan give oplysning omkring, hvordan vand filtreres gennem sand, familieplanlægning mm. Ansøgt beløb: 6 x kr AMPOs generationsprojekt, Emma Yiri I dette pilotprojekt bor 20 unge piger fra desperate situationer sammen med 10 ældre kvinder uden familie, hvor de sammen passer en køkkenhave og et keramikværksted. De unge piger lærer at få respekt for de ældre kvinder og samtidig lærer de ældre at have respekt for den yngre generations mange ideer. Der er behov for to nye specialsymaskiner, som kan bruges til brodering. Projekt: Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Administration og opfølgning Administrationen af AMPOs 11 projekter styres af to regnskabsfolk. Disse er konstant i kontakt med de europæiske samarbejdspartnere. Hver uge bliver regnskabsfolkene kontrolleret af en ekstern revisor, og en gang årligt kommer en revisor fra Tyskland og går alt i gennem. Emma Yiri projektet ligger uden for byen, hvor der ikke er noget elektricitet. Til gengæld har de et lille solcellesystem, som de gerne vil have forbedret, så de unge kan få lys til at læse lektier om aftenen, når de kommer hjem fra skole. Regnskabsafdelingens to computere er meget gamle og brugte og trænger derfor til at blive udskiftet. Dette er en nødvendighed, idet al administration af løn, afgifter, sociale afgifter, budgetter samt administrationen af de mange donationer, der i alt løber op i mere end 1 million Euro, foregår på disse computere. Ansøgt beløb: kr Projekt: Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Oktober

10 AMPOs sundhedsklinik Klinikken behandler årligt patienter. Det er den fattigste del af befolkningen i Hovedstaden Ouagadougou, der kommer til klinikken, fordi medikamenterne er gratis, og der betales kun et lille symbolsk beløb for behandlingen. Også vaccinationer mod eksempelvis meningitis, gul feber og tetanus er gratis for patienterne. Der er i øjeblikket behov for støtte til vaccinationer til minimum tre måneder. Projekt: Ansøgt beløb: kr Oktober

11 Burkina Faso : AMPO Tondtenga Landbrugsskole Projektansvarlig: AC, Århus Landbrugsskolen Tondtenga kunne i juni måned 2005 takket være bl.a. mange danske Lions klubber tage imod de første 90 unge mennesker, der skulle tilbydes en 2 årig landbrugsuddannelse. Disse unge er alle i alderen 14 til 22 år. Tondtenga er en form for kostskole, hvor de unge udover almindelig skolegang og praktisk landbrugsuddannelse også får tilbudt lægebehandling og medicin efter behov. Der foretages en omhyggelig udvælgelse af de unge mennesker, der får denne enestående mulighed for en uddannelse, da formålet med uddannelsen er at lade disse unge blive foregangsmænd i deres lokale landsbyer for økologisk landbrug. Flere af de udvalgte unge er forældreløse eller delvist forældreløse unge. Uden muligheden for en uddannelse ville deres fremtid let være blevet et liv på gaden i Ouagadougou i et forgæves forsøg på at skabe sig en tilværelse i storbyen. Efter 2 års uddannelse vil disse unge mænd derimod få et fair chance for at etablere sig ved landbrug i deres landsbyer og dermed undgå, at de bliver udstødte i deres eget miljø, samtidig med at udbyttet af landbruget i landsbyerne med tiden vil blive bedre. For at sikre sig, at hele landsbyen står bag valget af disse unge mænd, er det vigtigt, at udvælgelsen foregår med indflydelse fra landsbyens høvding, evt. pårørende til den pågældende unge fra landsbyen eller ældrerådet i landsbyen samt Tondtengas direktør. Erfaringen viser, at hvis høvdingen og ældrerådet går ind for valget af den unge, så er hele landsbyen klar over, at det er en rigtig og god beslutning. Renovering af stalde 90 drenge i alderen år bor sammen på gården, hvor de alle går i skole og uddannes til økologiske landmænd. Tondtenga er den eneste skole i Burkina Faso, der underviser elever i miljøbevidsthed. Landbrugsskolen har akut behov for en renovering af staldene til deres grise. Samlet har Tongtenga 50 grise, og sidst da den stærke ørkenvind kom, faldt staldenes tag næsten sammen. Desuden er der behov for støtte til et mere robust gulv i staldene, så grisene ikke kan grave huller. Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Træer til Tondtenga Landbrugsskolen ejer i alt 7 hektar land, og der er behov for en frugtplantage, hvor der kan dyrkes diverse frugttræer, så som citroner, appelsiner og ikke mindst papaya. Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Når de unge kommer hjem og deler ud af deres nye viden bliver den nye dyrkningsmetoder straks anerkendt i landsbyen. Tanken om økologisk landbrug er spændende og nytænkning i dette vestafrikanske land. Oktober

12 Burkina Faso : Børnehjemmet AZN LIONS LUMIERE Projektansvarlig: AC, Århus LIONS Lumières i Burkina Faso beder om støtte fra de danske LIONS klubber på baggrund af en anmodning fra et børnehjem, der ligger ca. 60 km uden for hovedstaden Ouagadougou i et landområde, der hedder Guié. Børnehjemmet ANZ ligger i en region, der hedder Plateau Central, hvor et særligt kulturelt fænomen stadig hersker: Børn i området fødselsregistreres som værende incest børn. Det betyder i praksis, at børnene er udstødte af deres landsby, og deres mødre er oftest unge piger, der er analfabeter eller kun har en meget minimal skolegang bag sig. Disse unge piger er ofre for voldtægter i landsbyen (storfamilien) og bliver efter børnenes fødsler udstødt af landsbyen sammen med deres nyfødte babyer. Medicin, mælkepulver, tøj, etc. Støtte til børn på børnehjem i Burkina Faso Projekt: Ansøgt beløb: 48 x kr. 250 Derudover kommer også andre unge fattige pigemødre til børnehjemmet for at bede om støtte. De har hverken penge, familie, og flere af dem er også selv forældreløse. Denne befolkningsgruppe kommer til AZN, for at bede om beskyttelse og støtte. LIONS Lumières er også tidligere blevet bedt om støtte til medicin, tøj og mælkepulver til børnene på hjemmet. Med denne anmodning beder børnehjemmet om støtte til børn i alderen 0 7 år, som er på børnehjemmet, hvoraf de fleste børn er udsatte børn til medicin, mælkepulver og tøj. Oktober

13 Burkina Faso Balla Sukaabe Projektansvarlig: AC Århus Oudalan provinsen med Gorom Gorom som hovedby kan man kalde et udkantsområde uden at fornærme nogen. Den ligger i Burkina Fasos nordøstligste hjørne nær Sahara, grænsende op til Niger og Mali. I de seneste år har klimaforandringerne gjort en fejlslagen høst til noget nær normalen. I sådanne områder er de mest udsatte børn særligt de forældreløse som regel henvist til et liv på gaden og de heldigste af dem måske til et børnehjem. Men i Gorom Gorom har 81 kvinder skabt foreningen M Balla Sukaabe, og i deres familier bor 164 børn, som uden denne forening ville stå sidst i køen med hensyn til skolegang m.m. Disse børn og unge vokser op i en familie i deres egen kultur, og også de forældreløse betragter nogen som forældre og søskende. I M Balla Sukaabe får de alle tilbudt skolegang og uddannelse efter deres evner og vilje samt daglige fornødenheder så som moskitonet, sovemåtte osv. Vi har for nylig talt med kvinderne om, hvordan det er gået de unge, der i de seneste syv år har forladt programmet, og resultatet var særdeles opløftende. I et område der er kendt for, at færre børn og unge får skolegang og uddannelse end i andre provinser og for sin næsten totale mangel på arbejdspladser, har 23 af 71 unge fået en faglig uddannelse, langt de fleste med iværksætterstøtte syerskerne har f.eks. fået en symaskine og et beløb til udstyr, mekanikerne værktøj. To har fået en universitetsuddannelse, en arbejder som gymnasielærer og to som lærere. Fire har taget et job i en moderne guldmine, og andre har mange forskellige typer beskæftigelse som ansatte eller selvstændige. Næsten alle er i gang. I en årrække har bevillingerne fra Lions minikataloger bidraget til dette arbejde. Da M Balla Sukaabes sekretær og kasserer i april i år var i Danmark, lagde de ikke skjul på, at Lions klubbernes trofasthed gennem årene har haft en særlig betydning for dem. Den har helt konkret gjort store dele af indsatsen mulig og mentalt gjort bekymringen for fremtiden mindre. Skolegang for 25 børn, 4 projektdele à kr Projekt: Ansøgt beløb: 4 x kr Medicin Projekt: Ansøgt beløb: 3 x kr Fødevarehjælp til familierne Projekt: Ansøgt beløb: 6 x kr Skoleudstyr og uniformer for 25 børn Projekt: Ansøgt beløb: 5 x kr Tøj, tæpper, sovemåtter, moskitonet Projekt: Ansøgt beløb: 3 x kr Lektiehjælp til grundskoleelever samt realskoleafgangsklasse Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Iværksætterydelse til fagligt uddannede Projekt: Ansøgt beløb: 1 x kr Erhvervsvejledning til unge Projekt: Ansøgt beløb: kr I disse uger arbejder kvinderne i M Balla Sukaabe for at forberede næste skoleår med uddeling af skolemateriel og andre fornødenheder, betaling af skolepenge, bestilling af årets skoleuniformer (naturligvis hos syersker, der selv har været M Balla Sukaabe børn), beregne skolepenge osv. Meget af dette er muligt i kraft af støtte fra seneste minikatalog, og skolestarten præger også denne nye ansøgning til minikataloget. Oktober

14 Burkina Faso Tanghin Heksecenter Projektansvarlig: AC, Århus I 1966 stiftede en nonneorden et krisecenter for anklagede hekse i Burkina Faso. Ifølge burkinsk tradition anklages kvinder selv i vor tid for hekseri, hvis de ligger storfamilien til byrde. Det drejer sig ofte om ældre kvinder, der anklages for at forårsage uforklarlige dødsfald i familien eller landsbyen. Der kan være tale om spædbørn, der dør eller mødre, der dør i barselssengen. De kvinder, der bliver anklaget for hekseri er ofte kvinder uden voksne børn til at forsvare sig. Ind imellem tvinges også unge kvinder væk fra landsbyen på livstid, hvis de er for handlekraftige eller har stærke meninger. I det officielle Burkina Faso prøver man at bekæmpe denne tradition, men det er en proces, der tager lang tid at ændre på grund af den indgroede gamle tradition. De udstødte kvinder ankommer udmattede af sult, tørst og angst til krisecentret. En del kvinder kommer gående op til 100 km, for at modtage beskyttelse på centret. Desværre er der ikke plads til alle, men centret gør, hvad der er muligt, for at hjælpe så mange som muligt. Nonnerne på centeret hjælper kvinderne med at skabe en ny tilværelse som udstødte i samfundet. De vil aldrig kunne vende tilbage til deres familier. På centret får de mad en gang om dagen. Ønsker de mad om aftenen, må de selv prøve at tjene til det ved at spinde bomuld eller sælge afgrøder fra de omkringliggende marker, som de har fået retten til at dyrke. Igennem de sidste 10 år har danske Lions klubber givet årlige bidrag til medicin, mad (mest ris og hirse), træ til madlavning, bomuld til spinding, og generel støtte. Behovene på centeret er desværre ikke blevet mindre. I dag bor der således i alt 400 kvinder på heksecentret. Pladsen er trang, men kvinderne ved hver især hvor vigtigt det er at komme ind på centret, når du er udstødt. Derfor finder kvinderne ud af at bo sammen på den yderst sparsomme plads. Korn, ris, majs, bønner, olie og lignende fødevarer 5 projektdele à kr , Projekt: Ansøgt beløb: 5 x kr Planter, frø og planteredskaber til grøntsagsdyrkning 4 projektdele á 750, Projekt: Ansøgt beløb: 4 x kr. 750 Oktober

15 Burkina Faso : Børnehospitalet Yalgado OUEDRAOGO i Ouagadougo Lions Lumieres Projektansvarlig: AC, Århus I Burkina Faso konstateres der stadig flere tilfælde af hjerte/karsygdomme og kræft, hvilket også rammer børn. Almindeligvis er kræft hos børn et ukendt fænomen i Vestafrika, også blandt lægelige fagfolk. Prognosen for kræft hos børn er dog fatal, om end flere kræftformer reagerer på kemo og kan helbredes, hvis den rette behandling tilbydes. Børnehospitalet Yalgado i Ouagadougou har indledt et samarbejde med en fransk onkologisk pædiatrisk organisation, GFAOP, der har til formål at skabe en børnekræftafdeling med plads til 20 børn. Siden begyndelsen af dette samarbejde har GFAOP blandt andet tildelt kræftmedicin til børnehospitalet. Desværre er denne støtte dalet betydeligt siden den globale økonomiske krise. Af denne årsag har børnehospitalet store vanskeligheder med at kunne give børnene den nødvendige behandling. Indkøb af kræftmedicin Projektnr Ansøgt beløb: 20 x kr Støtte til kirugiske behandlinger Projektnr Ansøgt beløb: 10 x kr Støtte til rekreative aktiviteter Projektnr Ansøgt beløb: 10 x kr De største udfordringer er for sen henvendelse eller manglende viden hos sundhedspersonalet omkring symptomer på kræft hos børn, samt manglende viden hos de fattige forældre, hvilket betyder at 2/3 dele af patienterne først kommer, når sygdommen har udviklet sig betydeligt. Desuden er der mangel på hygiejne og sterile lokaler, samt mangel på faciliteter, der gør at patienterne må dele lokaler med patienter med andre diagnoser, hvilket alt sammen øger risikoen for infektioner og andre komplikationer. Desuden er der forsinkelser på diagnoser og behandling på grund af udgiften til undersøgelserne. Børnehospitalet og GFAOP håber derfor på støtte til bl.a. indkøb af medicin, kirurgiske behandlinger af tumorer samt støtte til hospitalsindlæggelse af kræftramte børn, hvor den nøjagtige diagnose er ukendt samt i tilfælde, hvor barnet bor langt væk fra hospitalet. Oktober

16 Etiopien Markanissa School for Deaf Addis Ababa Projektansvarlig: LC Holstebro og Lions Club Holstebro Karoline Batterier Indkøb af batterier til høreapparater. Projekt: Ansøgt beløb: 5 x kr CCM/Education for the Deaf Markanissa School består af flere døveskoler og børnehaver rundt om I landet. Det er primært døve og hørehæmmede børn fra fattige familier, der besøger institutionerne. Årligt når skolerne ud til ca døve og hørehæmmede børn og unge. Hovedkontoret ligger i Addis Abeba sammen med en af døveskolerne, som hedder Markanissa School for Deaf Lions har tidligere støttet både børnehaverne og skolerne og givet dem mulighed for at etablere værksteder, biblioteker, sundhedsfremmende foranstaltninger og meget mere. Markanissa School for Deaf er et bevis på, at hjælpen nytter var vi på besøg og underviste i ørets anatomi, tilpasning og programmering af høreapparater. Siden 1995 har vi sendt over 4000 brugte høreapparater til skolen. Disse apparater har vi siden forsynet med batterier og sørger for at de er funktionsdygtige. Uden hjælp fra Lions, går projektet i stå, da de ikke selv har råd til at vedligeholde høreapparaterne. Derfor fortsætter vi støtten. Skoleuniformer Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Skolebøger Projektnr Ansøgt beløb: 2 x kr Rengøringsmidler til apparaterne Projektnr Ansøgt beløb: kr Renovering af lege og sportsplads Projektnr Ansøgt beløb: 1 x kr Oktober

17 Equador Kvindegruppen Kuri Nua i Amazonas området Projektansvarlig: LC Frederikshavn Kuri Nua er en indiansk kvindegruppe, der arbejder med at forbedre levevilkårene og bevare kulturen og regnskoven hos Shuar kvinderne i den ecuadorianske amazonregnskov. Navnet Kuri Nua betyder de gyldne kvinder på Shuarindianernes sprog. Gruppen blev dannet i 2002 med en mindre donation på 400 dollars, som et mikrolånsprojekt for gruppens medlemmer og for at styrke kvindernes rettigheder blandt Shuarindianerne. Projektet har vist sig at være en succes, og Kuri Nua består i dag af 25 kvinder fra 18 til 60 år fra 5 landsbyer i Pastazaprovinsen med hovedsæde i landsbyen Arútam (se også De seneste år er Kuri Nua s donation vokset til 8000 dollars via låneaktiviteterne. Det betyder, at kvinderne kan yde bedre lån og lånebetingelser til medlemmerne til større projekter og længere låneperioder. Kvinderne har ikke mulighed for at oprette lån i almindelige banker, da de ikke har skøde på deres jord og bor så isoleret, at de ikke har en postadresse. Den nærmeste by ligger 50 km væk. Gruppen består udelukkende af Shuar kvinder, og det er gruppen, der i samråd beslutter, hvilke lån der kan bevilges ud fra kvindernes behov. Kvinderne vægter uddannelse af deres børn og medlemmer højt 25 elever (skolebøger, uniform, transport m.m.) Projekt: Ansøgt beløb: 25 x kr 750 Lånekapital til gruppen Projektnr Ansøgt beløb: 25 x kr. 550 Shuarindianernes kultur og regnskoven er under pres. Behovet for økonomiske ressourcer til uddannelse, medicin og tøj gør, at mange indianske folk bliver nødsaget til at sælge tømmer eller forlade landsbyerne for at finde arbejde. Det er skidt nyt for både regnskoven og kulturen. Kvindegruppen Kuri Nua søger i stedet at skabe bæredygtig udvikling i landsbyerne, som forener kultur og natur med uddannelse af de kommende generationer som en af hjørnestenene. Shuarindianernes kulturer er traditionelt en meget mandsdomineret kultur, hvor kvinderne ikke har megen indflydelse. Kvinderne er ofte den daglige rygrad i de indianske familier og står for hovedparten af fødevareproduktionen. Samtidigt er det kvinderne der betaler de fleste udgifter til børnenes uddannelse i form af skolebøger, transport og mad. Kvinderne investerer mere socialt med hensyntagen i familiens sundhed og uddannelse end mændene. Udover låneaktiviteterne, arbejder kvinderne også med turisme og kulturel udveksling, producerer kunsthåndværk til turister og de lokale markeder, samt arrangerer kurser og uddannelse for medlemmerne indenfor økonomi, bogholderi, kvinderettigheder, sykurser, organisation og landbrugsudvikling m.m. Oktober

18 Haiti La Grande Anse Projektansvarlig: LC Skjern Tarm Igennem de sidste 5 år har LC Skjern/Tarm stået for indsamlingen af midler i 106C til støtte for forskellige projekter i La Grande Anse provinsen i det syd/vestligste af Haïti, hvor ekstrem fattigdom og mangel på de mest basale livsfornødenheder er allestedsnærværende Den canadisk gifte haitianske kvinde Michaele de Verteuil har på egen jord og for egne midler bygget en lille skole, Paradis de Indiens, hvor børn fra lokalområdet kan få undervisning og et måltid mad hver dag. I dag er hjælpearbejdet udvidet til mange andre områder, der er oprettet et atelier for unge kvinder med undervisning i syning, madlavning o.l., et snedkerværksted for mænd, et plejehjem for ældre og et forædlingsprogram af mangotræer. Arbejdet støttes bl.a. også af organisationen Foundation Haiti Partage i Canada og af den Canadiske ambassade i Haïti. Vi har et tæt samarbejde med Foundation Haiti Partage, som et par gange om året sender en frivillig til området for at hjælpe, vejlede og kontrollere. Stof, nål og tråd som startpakke for en syerske Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr. 250 Løn til en lære på hovedskolen Paradies de Indiens En månedsløn til en lære på hovedskolen Projekt: Ansøgt beløb: 11 x kr. 500 Løn til en lærer på en af bjergskolerne En månedsløn til en lære på en af bjergskolerne Projekt: Ansøgt beløb: 20 x kr. 350 Køb af hurtigtvoksene frugttræer til uddeling blandt landmænd Hermed kan vi medvirke til, at sprede typerne af afgrøder, som landmændene dyrker og dermed gøre dem mere uafhængige at eventuelle ændringer i priserne/udbytter fra de enkelte produkter. Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr. 500 Værktøj til skolehave Disse indrettes som urtehaver, hvor eleverne undervises teoretisk og praktisk i dyrkningsteknik, plantningsmetoder samt formering af nyttige træsorter. Samtidig indgår havens afgrøde som en sikker fødeleverance til skolens elever, der er garanteret et måltid varm mad pr. dag. (ofte det eneste måltid eleven får pr. dag) Man har jorden, men mangler værktøj til dyrkninge Projekt: Ansøgt beløb: 6 x kr Oktober

19 Indien CASP Senior Citizen Projektansvarlig: AC, Århus Ca. 40 ældre fattige borgere fra ét af Mumbais fattige kvarterer kommer hver dag fra kl til centret, for at få socialt samvær med andre ældre samtidig med, at de får tilbudt aktiviteter, så de bedre kan holde sig i form både fysisk og psykisk. Derudover får de dagligt kosttilskud og en kop thé, før de skal hjem igen. For mange af de ældre er det dagens eneste kost. Samværet med andre ligestillede er også utrolig vigtigt for de ældre. Det er muligt at støtte disse ældre mennesker til et værdigt liv via CASP s hjælpeprojekt, som har et budget på samlet ca US pr. år. Støtte til CASP Senior Citizen ship projektet 4 projektdele à kr Projekt: Ansøgt beløb: 4 X kr Tidligere var bedsteforældre både respekterede og ærede i deres familier og fik al den støtte og omsorg, de havde brug for fra den yngre generation. I dag oplever mange ældre en total isolation p.g.a. urbanisation og dermed brudte traditionelle familiemønstre. Det betyder, at mange ældre i storbyerne enten bor alene eller sammen med deres ligeså fattige børn og børnebørn. Derfor er der hverken social eller økonomisk støtte at hente i familien. Flere og flere ældre lever under kummerlige forhold, da ældre bliver ældre i dag, og antallet af dem stiger mere end den generelle befolkning. Netop derfor er der så stort og akut et behov for CASP Senior Citizen Centret. Her er der nogen, der tager sig af de ældres personlige trivsel og adgang til offentlige serviceydelser. De 35 ældre mærker glæden ved livet i de par timer, hvor de mødes hver eneste dag.her kan de ældre bruge støtte og hjælpe hinanden på alle mulige måder samtidig med, at de bliver holdt i gang og finder livslysten igen. Derudover tilbyder CASP personalet på centret de ældre lægetilsyn og adgang til øvrige offentlige ydelser, som de ikke er bekendt med eksisterer eller ej heller ved, hvordan de har adgang til dem. I det daglige tilbyder centret undervisning i mediation, yoga, højtlæsning fra dagens vigtigste nyheder i avisen, så disse ældre også bliver opmærksomme på, hvad der sker uden for deres eget fattige kvarter. Der arrangeres aktivitetsspil og huskespil, for at aktivere hjernen. Ja, kort sagt: De ældre tilbydes mange aktiviteter, der hjælper dem til at føle sig som hele mennesker i blot et par timer dagligt på trods af de barske vilkår, de lever under. Oktober

20 Indien CASP Giv os et Sundt Syn Projektansvarlig: AC i Århus CASP (Community Aid & Sponsorship Programme) ønsker med støtte fra danske LIONS klubber fortsat at kunne tilbyde øjenundersøgelser og opfølgende synsprøver for både mødre og børn i de fattige kvarterer i Pune. I dagligdagen skal de fattige børn og mødre kæmpe for at få dækket de mest basale behov og har hverken tid eller viden om, hvad de kan gøre, når helbredet svigter. Inden for sundhedsområdet har øjenproblemer den laveste prioritet, da øjensygdomme sjældent viser symptomer tidligt i forløbet og derfor ikke bliver behandlet i tide. Formålet med projektet er at sikre børnene bedre udbytte af deres skolegang. Derudover er det vigtigt at sikre bedre muligheder for, at børnenes mødre kan finde arbejde, hvilket i sagens natur ligeledes kræver et godt syn, for at de kan tilbyde en reel arbejdsindsats. Træning og behandling CASP arbejder med 800 børn på 15 skoler i området. Det viser sig, at et dårligt syn påvirker mange børns skolegang. Især i landområderne opdages det sjældent, hvis et barn ser dårligt, fordi man ikke er opmærksomme på det. I skolen giver det børnene mange problemer. Det viser sig, at hvis lærerne i skolernes første klasser undervises i, hvad de skal være opmærksomme på, vil de hurtigt vide, hvilke elever, der bør få synet undersøgt og dermed kan problemet løses, inden det skaber indlæringsmæssige vanskeligheder. Undersøgelse af 450 børn og mødre efterfølgende behandling af ca. 150 børn anskudt omkostning Rupees plus træning af 40 lærere anskudt omkostning ca Rupees = I alt ca Rupees svarende til Projektnr Ansøgt beløb: 3 X kr En øjenlæge undersøger børn og mødre meget lidt syn, vand i øjnene p.g.a. underernæring, vitaminmangel eller genetiske øjenproblemer. Der bliver givet briller til dem, der vil have gavn af det. Andre vil få henvisninger til hospitalerne afhængigt af deres behov. Børn, der er kommet bagud i skolen p.g.a. dårligt syn, vil udover behandlingen får støtte til at komme op på niveau igen. Mødre med potentiale vil efterfølgende kunne tage jobs som medhjælpere i et køkken, eller de vil kunne få sy arbejde eller lignende. For kun kr. 16. kan et af disse børn/mødre bedre levevilkår. For at få bedst udnytte af øjenlægens kapacitet er projektet baseret på 450 mest trængende børn og mødre, der skal tilbydes øjenundersøgelse, nødvendig medicin, briller og opfølgningscheck efter 3 måneder. Oktober

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder

Læs mere

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R VietNam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Nr 1 1 kvt 2004 29. årgang 30 kr Au-pair i Ho Chi Minh - mere end bare sjov og ballade Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

Himalayan Project Nr.28. - 14. årgang - Himalayan Project - September 2012

Himalayan Project Nr.28. - 14. årgang - Himalayan Project - September 2012 Himalayan Project Nr.28. - 14. årgang - Himalayan Project - September 2012 www.nepalhelp.dk Bestyrelsen Himalayan Project formand: Thorbjørn Ydegaard, Fjordvej 4, 6200 Aabenraa Tlf. 29 82 28 54 - tyde@ucsyd.dk

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

VERDEN RUNDT. IBIS Fokus. uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS TEMA: #139. IBIS samarbejde med lokale partnere.

VERDEN RUNDT. IBIS Fokus. uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS TEMA: #139. IBIS samarbejde med lokale partnere. VERDEN RUNDT IBIS Fokus uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS #139 Marts 2014 TEMA: IBIS samarbejde med lokale partnere LEDER Respekt Respekt har igennem de sidste 10-20 år været et ord, som

Læs mere

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark Årsberetning 2013 IGF-Danmark IGF Danmark Indhold Til Medlemmerne 3 Status af vores indsats 3 Aktiviteter i Indien 4 Aktiviteter for egne midler 6 Projekter i samarbejde med andre NGO er 7 Uddannelsesprojekt

Læs mere

Himalayan Project. Himalayan Project Bank-konto: Sparbank, Skive: 8500-2651842339

Himalayan Project. Himalayan Project Bank-konto: Sparbank, Skive: 8500-2651842339 Bestyrelsen: formand: Himalayan Project Nr.18. - 9. årgang - Himalayan Project - September 2007 Himalayan Project Bank-konto: Sparbank, Skive: 8500-2651842339 Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem!

brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem! Børnecancerfonden har brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem! Bliv personlig donor, det koster 200 kr. årligt. Bliv virksomhedsdonor, det koster 5.000 kr. årligt.

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere