Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet"

Transkript

1 Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning præget af kredsløbssvigt, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), frisk frosset plasma (FFP) og trombocytkoncentrat (TK) ske fra den tidligste fase. Ved kontrollabel blødning anbefales behandling med FFP og TK vejledt af thrombelastografi (TEG) analyse. Ved anæmi og mangeltilstande er der sjældent indikation for behandling med FFP og TK. I disse tilfælde anbefales det at lade sig vejlede af TEG samt at følge rekommandationer fra de respektive videnskabelige selskaber. Behandling med SAGM er indikeret ved: Livstruende blødning (præget af kredsløbssvigt) - uanset Hb niveau. Hb < 6.0 mmol/l og samtidig: 1. Svær hjertesygdom. 2. Septisk shock (i den initiale fase, < 6 timer). Til øvrige patienter overvejes behandling med SAGM ved: Hb < 4.5 mmol/l. Før transfusion med SAGM bør der foreligge en hæmoglobinmåling, der er < 6 timer gammel. Ved livstruende blødning: tlf (hele døgnet) Ved ønske om rådgivning af blødningsvagten tlf (hele døgnet)

2 Behandling ved kontrollabel blødning Behandling med FFP og TK ved kontrollabel blødning anbefales vejledt af TEG analyse TEG er en fuldblodsanalyse, som identificerer kliniske blødningstilstande mere korrekt end almindelige koagulationsundersøgelser. TEG måler koagulationsfaktorernes, fibrinogens samt trombocytternes funktionsevne ved koageldannelse samt koagelnedbrydning (fibrinolyse). Resultatet vises både grafisk og numerisk (Fig 1/Tabel 1). TEGFF TEG Funktionel fibrinogen analysen (TEGFF) måler bidraget af fibrinogen til koagelstyrken (MA FF ), og anvendes til at skelne mellem fibrinogen og trombocytmangel/dysfunktion hos patienter med lav TEG MA. TEGFF bør overvejes som supplement til TEG ved nedsat MA f.eks post partum blødning og traume m.v. Abnorm TEG og blødning Ved primær hyperfibrinolyse (Ly30>8%) skal denne behandles med TXA (Tranexamsyre), før korrektion af de øvrige variable. Såfremt både R og MA indikerer koagulopati skal R korrigeres først, dvs. FFP skal altid gives før TK. TEG gentages og revurderes såfremt hæmostase ikke opnås. Normal TEG og blødning Ved normal TEG og fortsat blødning bør kirurgisk årsag til blødning overvejes, men: - Udeluk Hypotermi (temperatur < 35 grader C); Anæmi (Hb. < 5,0 mmol/l) og hypocalcæmi (Ca++ < 0,7 mmol/l). - Udeluk brug af trombocythæmmende lægemidler eller mistænkt trombocytdefekt, eller lav en Multiplate analyse. Figur 1

3 Behandlingsforslag ved blødning Tabel 1 TEG parameter Koagulopati Behandling R min Koagulationsfaktorer FFP ml/kg R > 14 min Koagulationsfaktorer FFP 30 ml/kg Angle < 52 Fibrinogen FFP ml/kg MA FF < 14 mm Fibrinogen FFP ml/kg eller cryopræcipitatpool eller fibrinogen koncentrat MA mm Trombocytter 1 TK eller TK 5 ml/kg MA < 45 mm Trombocytter 2 TK eller TK 10 ml/kg Ly30 > 8% Ly30 > 8% og angle og/ell. MA TEG R og hep-teg R diff. > 3 min Primær hyperfibrinolyse Reaktiv hyperfibrinolyse Heparinisering TEG : R, reaktionstid; α, angle; MA, maksimum amplitude. TXA (Tranexamsyre) 1-2 g (børn mg/kg) TXA kontraindiceret Protamin sulfat mg ell. FFP ml/kg Det anbefales, at TEG udføres løbende: På patienter med blodtab >30% af blodvolumen (ca. 1,5 liter ved 70 kg). Hvis administration af FFP og/eller TK overvejes. Ved sive-blødning. Postoperativt hos patienter med fortsat transfusionsbehov. Komplekse blødningstilstande (DIC, sepsis, ECMO mm). Dosering med FFP og TK er angivet i tabel 1. Målet med FFP og TK behandlingen er at opretholde en normal hæmostaseevne evalueret ved TEG, indtil blødningen er ophørt. Når blødningen ophører stoppes transfusioner og den kliniske tilstand revurderes. Blodprøve til TEG tages i citratglas (blå prop), alle typer er godkendt. Analysen udføres døgnet rundt i Blodbanken. Kontakt evt. blødningsvagten via lokal blodbank for råd og vejledning.

4 Behandling ved livstruende blødning LIVSTRUENDE blødning kendetegnet ved hæmodynamisk instabilitet Voksne: AKUT TRANSFUSIONSPAKKE (5 SAGM, 5 FFP/1 kryopræcipitatpool, 2 TK). * Ved indgift af 1 kryopræcipitatpool kan suppleres med volumen (op til 1-2 L krystalloid) i ventetiden på FFP. På hospitaler uden lager af akutpakker, startes behandlingen med indgift af 0 RhD neg SAGM fra lokalhospitalets blodudlevering. Bestil straks akut transfusionspakke fra lokal blodbank. Børn < 15 år: SAGM 20 ml/kg, FFP 20 ml/kg (evt. kryopræcipitatpool 5 ml/ kg), TK 10 ml/kg. Ved indgift af kryopræcipitatpool 5 ml/kg kan suppleres med volumen (op til ml/kg krystalloid) i ventetiden på FFP. * Indgift af de 3 blodkomponenter skal foregå PARALLELT og med højere hastighed end blødningsraten. Indgift under TRYK, også på TK, kan være nødvendigt. Løbende monitorering hver ½ time med TEG, trombocyttal og hæmatokrit. Ved FORTSAT LIVSTRUENDE blødning på trods af maksimal kirurgisk og endovaskulær behandling, samt transfusionsbehandling. truet hæmodynamik, defineret som vigende blodtryk. SKAL administration af NovoSeven overvejes - Kontakt blødningsvagten via lokal blodbank. Ved livstruende blødning: tlf (hele døgnet) Ved ønske om rådgivning af blødningsvagten tlf (hele døgnet)

5 Blod i beredskab - Blod klar ved patientankomst eller overflytning Ved ankomst eller overflytning af patient med blødning eller mistanke herom: Bestilles SAGM-pakke (5 SAGM), Ved LIVSTRUENDE blødning (systolisk BT < 90 mm Hg): Bestilles AKUT TRANSFUSIONSPAKKE. Multiplate (trombocytfunktionsanalyse) Multiplate er en trombocytfunktionsanalyse der måler trombocytaggregation i fuldblod og kan derved identificere øget blødningsrisiko bl.a. hos patienter i trombocythæmmende behandling. Multiplate analyse anbefales til blødende patienter/patienter der skal gennemgå invasive procedurer/kirurgi ved: Kendt/mistænkt trombocythæmmende behandling. Mistænkt trombocytdefekt/von Willebrand-faktor mangel Multiplate analyseprincip Multiplate måler trombocytaggregation efter stimulation med forskellige aktivatorer (agonister) og kan hermed vurdere graden af trombocythæmning sekundært til behandling med acetylsalicylsyre (ASA), NSAID, ADP- og GPIIb/IIIa receptor hæmmere. Se tabel 2. MULTIPLATE: Ved trombocyttal << 100 mia/l kan der ikke skelnes mellem nedsat respons pga. lavt trombocyttal eller behandling med trombocythæmmere, kontakt Blødningsvagten via lokal Blodbank.

6 Multiplate tests Der kan bestilles følgende tests: Navn Aktivator (agonist) Effekt TRAPtest ADPtest ASPItest COLtest RISTOtest Trombinreceptor aktiverende peptid (TRAP) ADP Arachidonsyre Kollagen RISTOcetin Maksimal trombocytaggregation ADP induceret trombocytaggregation Tabel 2 Thromboxan induceret trombocytaggregation Kollagen induceret trombocytaggregation Ristocetin og vwf induceret trombocytaggregation Praktisk information Blodprøven tages i et heparin glas (grøn prop), alle typer er godkendt. Analysen udføres døgnet rundt i Blodbanken. Multiplate bestilles i Labka II (søg i det fulde analyseregister, skriv multi i kodefelt) Vælg: TRCS(B)-Multiplate standard 1 hvis TRAPtest, ADPtest og ASPItest ønskes. TRCS(B)-Multiplate standard 2 hvis TRAPtest, ADPtest, ASPItest, COLtest og RISTOtest ønskes. Resultat af Multiplate analysen kan ses i OPUS eller Blodinfo

7 Multiplate normalværdier hos raske Test Normalværdier raske (CI 5-95%) Betydelig øget blødningsrisiko Påvirkes af TRAPtest U < 45 U GPIIb/IIIa hæmmere (ReoPro, Integrillin) ADP rec. hæmmere (Plavix, ADPtest U < 25 U Prasugrel, Ticagrelor) eller GPIIb/IIIa hæmmere ASA, NSAID (f.eks. Ipren) ASPItest U < 40 U vwd, von Willebrand Disease (mangel på/dysfungerende eller von GPIIb/IIIa Willebrand hæmmere Factor) ASA, NSAID, vwd eller COLtest U < 30 U GPIIb/IIIa hæmmere Multiplate og behandling med trombocythæmmere RISTOtest Low: U < 10 U vwd, Bernard-Soulier High: U < 30 U ASA, NSAID Der SKAL suppleres med TEG ved vurdering af blødningsrisiko da Multiplate kun afspejler trombocytaggregation og ikke den samlede koageldannelse. Patienter med Multiplate resultat indenfor normalområdet for de forskellige tests har IKKE øget blødningsrisiko ved invasive indgreb og kirurgi såfremt TEG også er normal. I de tilfælde er FFP-/TK eller prohæmostatisk lægemiddel intervention sjældent indiceret. Patienter med Multiplate resultat <50% af den nedre normalgrænse for de forskellige tests, se tabel 3, har BETYDELIGT øget blødningsrisiko ved invasive procedurer og kirurgi, især hvis den samtidige TEG også er hypokoagulabel (R>10 min, Angle<52º eller MA<49 mm). Generelle behandlingsanbefalinger ved blødning: ASPItest < 40 U: giv tranexamsyre (TXA) 1-2 g IV, evt. TK ved fortsat blødning ADPtest < 25 U: giv TXA 1-2 g IV og TK 5 ml/kg Kontakt Blødningsvagten via lokal Blodbank ved behov for vejledning. Tabel 3

8 Antitrombotisk medicin, TEG og Multiplate Påvirkning af TEG og Multiplate hos patienter i antitrombotisk behandling. Medicin TEG Multiplate Trombocythæmmere GPIIb/IIIa hæmmer (ReoPro, Integrilin, Aggrastat ) ADP receptor hæmmer (Plavix, Efient, Brilique ) ASA, NSAID (Hjertemagnyl, Kodimagnyl ) Dipyridamol (Persantin ) Epoprostenol/Iloprost (Flolan, Ilomedin ) Koagulationshæmmere Vit. K antagonister (Marevan, Marcoumar ) Heparin (UFH), LMWH (Fragmin, Innohep, Klexane ) Indirekte FXa hæmmer (Arixtra ) (Pentasacharid) Direkte FXa hæmmer (Xarelto, Eliquis ) Direkte thrombin hæmmer (Angiox, Pradaxa, Novastan ) Antitrombin (Antitrombin III, Atenativ ) Fibrinolysemidler Actilyse, Metalyse Rapilysin, Streptase Kun ReoPro MA R, α, MA 1 R, α, MA 1,2 R, α, MA R, α, MA R, α, MA 1 R, α, MA 1 Ly30 TRAPtest, ADPtest ASPItest ADPtest ASPItest TRAPtest TRAPtest Tabel 4 TEG : R, reaktionstid; α, angle; MA, maksimum amplitude. 1) Ved stigende grad af koagulationshæmning vil TEG ændres progressivt: Først R, herefter α og endelig MA påvirkes da den nedsatte trombin generering påvirker både klot opbygnings hastighed (α) samt styrke (MA). 2) Neutraliseres i HeparinaseTEG. Vejledning i transfusionsmedicinsk behandling findes som regionale vejledninger på hospitalernes lokale intranet. Version 1, Sep

Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion

Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), plasma og trombocytkoncentrat (TK)

Læs mere

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 17. juni 2013 1 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Spinalstenose operation i lænderyggen

Spinalstenose operation i lænderyggen Spinalstenose operation i lænderyggen Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit Indholdsfortegnelse Spinalstenose i lænderyggen... 3 Før indlæggelsen...

Læs mere

NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN

NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN Nogle rekommendationer for intensiv behandling af børn i Danmark Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT. Godkendt af DASAIM/DSIT på Intensiv

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Komplet træningsmanual Revideret: oktober 2010 Dette er en træningsmanual for læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der ønsker at bruge

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Endokrinologisk Selskab Diabetes og Hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr. 2 Diabetes og hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr.2 Udgivet august 2008 af :

Læs mere

INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN

INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN November 2014 Information om antikoagulansbehandling ved atrieflimren Udgivet af: Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Lia E. Bang (formand), Niels Eske Bruun, Kent Lodberg Christensen, Hans Ibsen, Tage Lysbo Svendsen Dansk Hypertensionsselskab 2009 Indledning I 1999 udgav

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Psykiatrisk Selskab Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS vejledning 2011. Nr. 1 Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Hoved søgeord: Hud og slimhinder Andre

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitregulering Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitreguleringen, det vil sige, hvor meget man spiser, hvornår man holder op med at spise, og hvornår man begynder at spise igen, er styret

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere