Fiskefartøjet som virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskefartøjet som virksomhed"

Transkript

1 Kapitel 2 side 20 Fiskefartøjet som virksomhed Hvis du gerne vil have dit eget fiskerfartøj og være leder af din egen virksomhed skal du vide lidt om økonomi. I dette kapitel kan du læse det mest almindelige om økonomi, bogføring og om at udarbejde et regnskab og om kalkulation og budgettering. Salg af den fangede fisk 2.1 Fiskere deler fangsten på stranden i 1881 Dette billede fra 1881 viser et fiskelaug, der har fordelt den fangede fisk i forskellige bunker. Skipperen peger på en af bunkerne, og fiskeren, der står med ryggen til, siger, hvem der skal have de udpegede fisk. Kilde: Skagen Museum. Moderne salg af fisk I dag sælges de landede fisk på en fiskeauktion. Auktionssystemet sørger for, at fiskene bliver præsenteret for flest mulige købere, og solgt til den højst mulige pris. Det er udbud, sæson, efterspørgsel og kvalitet, der er med til at bestemme prisen på fisken. Den måde, man holder auktion på, er forskellig fra havn til havn og fra land til land. Den almindeligste måde at holde auktion I Danmark foregår auktionen som regel ved, at auktionsmesteren står foran fiskeopkøberne. Han nævner arten, mængden og en startpris pr. kg. på den fisk, der er under hammeren. Han nævner også fiskeskibets navn. Så ved opkøberne, hvem der har fanget fisken. De opkøbere, der vil købe fisken, byder ved at lave tegn og fagter. Den, der ender med at give det højeste bud, har købt fisken.

2 Kapitel 2 side 21 Auktion på internettet Der findes andre måder at holde auktion på. En af dem er via internettet. Det foregår ved, at der er et elektronisk ur på en skærm. Uret er koblet til internettet. Det betyder, at man kan sidde hjemme i stuen, eller hvor man ellers har adgang til internettet, og købe fisk. Startprisen bliver kodet ind og vises på uret, der kører baglæns. De opkøbere, der er tilstede, enten i auktionshallen eller på internettet, trykker sig ind, når uret rammer den pris, de vil give for fisken. Den opkøber, der først trykker sig ind, giver den højeste pris og køber fisken, eller en del deraf. Købspris + afgift Den pris, man byder, er ikke den endelige pris. Der bliver også lagt auktionsafgifter oveni. Det skal man selvfølgelig huske, når man byder på fisken. kunne anbefales af den lokale fiskeriforening. I dag kan næsten alle, der gerne vil drive offentlig fiskerauktion, få en bevilling. Der stilles næsten ingen krav mere, og man skal ikke spørge den lokale fiskeriforening. Men det er et krav, at auktionsmesteren: er statsborger i et EU-land har bopæl i et EU-land er myndig, og ikke har sit bo under konkurs. Auktionsmesteren er selvskyldner. Det betyder, at han hæfter for den afregning, fiskeren skal have for fisken. Auktionsmesteren har altså et stort ansvar for økonomi både for den der sælger og den der køber fisken. Derfor stilles der høje krav til auktionsmesterens moral. Auktionsmester Det er ikke mange år siden, at en auktionsmester blev udnævnt af ministeren. Auktionsmesteren blev udnævnt, hvis han 2.2 Auktion på internettet Kutter L529 Christina har udbudt et parti 5ère torsk til salg. De er fanget i den centrale del af Nordsøen. Den røde markør viser, at de 11 kg. blev solgt for 19,52 kr. Køberen hedder»s«. Man kan se, at de næste fisk, der skal sælges er 4ère torsk, 3ère torsk og så videre. Kilde: Den elektroniske auktion i Thyborøn.

3 Kapitel 2 side 22 Regnskab og budget Når du er selvstændig, er det vigtigt at holde øje med, hvad du tjener og hvor meget, der skal betales til moms og skat. For at have et nøjagtigt overblik, er der lavet nogle love, der skal overholdes. Hvis ikke lovene overholdes, gives der bøder eller andre former for straf. De vigtigste love om regnskab, som gælder for selvstændige erhvervsfiskere er: Bogføringsloven (daglig opgørelse og afstemning til regnskaber m.m.) Momsloven (opgørelse og betaling af moms m.m.) Skatteloven (selvangivelse og betaling af A-skat m.m.) Saltvandsfiskeriloven (opretholdelse af licenser og status som erhvervsfisker. Regnskab Alle virksomheder skal lave et regnskab. Regnskabet er en opgørelse over, hvor meget der er solgt og hvor meget, der er købt i firmaet. Og om firmaet giver underskud eller overskud. Regnskabet viser også, hvor meget der står i banken, og hvor meget man skylder væk. Det er også det, der kaldes aktiver og passiver. Aktiver er de værdier der er i virksomheden, og kan bestå af: Anlægsaktiver (varebil, redskabshus m.m.) Omsætningsaktiver (bankindestående, kassebeholdning m.m.) Det man har tilgode. Passiver er det virksomheden skylder væk, og kan bestå af: Langfristet gæld (bankgæld, gæld til Fiskeribanken m.m.) Kortfristet gæld (leverandørgæld, moms m.m.) Egenkapital Hvert år skal man aflevere regnskabet til skattevæsenet. De kontrollerer tallene og beregner, om der er betalt for lidt eller for meget i skat og moms. Man kan faktisk sige, at et regnskab ser tilbage på, hvad der er sket med økonomien i det år, der er gået. Regnskabet kaldes også en balance og består af to dele: Driftsregnskabet, som også kaldes resultatopgørelsen. Det viser den daglige drift med indtægter og udgifter. Statusregnskabet, som også kaldes balance. Det viser dine aktiver og passiver. Resultatopgørelse og balance På de næste sider er resultatopgørelsen og balancen. Det er de skemaer, der giver dig overblik over din forretning og din økonomi.

4 Kapitel 2 side Resultatopgørelse Resultatopgørelse Året xxx1 Året xxx0 statistiske oplysninger: X X Antal havdage i året X X Antal rejser i året Fangstmængde i kg Dieselolieforbrug i kroner Dieselolieforbrug i liter Kroner % kr./kg Kroner % kr./kg 1 Bruttofiskeri X X 2 Forlodsomkostninger X X 3 Nettofiskeri (1-2) X X 4 Lønomkostninger X X Skipper/ejer Mandskab 5 Skibets part (3-4) X X 6 Produktionsomkostninger X X Forsikringer Brændstof (hvis ej forlods) Vedligeholdelse Fangstredskaber Andre 7 Administrationsomkost. X X Autodrift X Kontingenter Kontor/regnskab Repræsentation Andre X 8 Resultat før afskrivning og rente (5-6-7) X X 9 Afskrivning 10 Resultat før renter (8-9) X X 11 Renter Renteindtægter Renteudgifter 12 RESULTAT FØR SKAT (10-11) X X Resultatet overføres til egenkapital.

5 Kapitel 2 side Balance (status) AKTIVER Ved udgangen Ved udgangen af året xxx1 af året xxx0 Anlægsaktiver: Værdi af kutter ved periodens begyndelse X X Afgang X X Tilgang X X Afskrivning primo X X Årets afskrivning X X 13 Værdi af kutter ved periodens slutning X X 14 Automobil X X 14 Redskabshuse X X 14 Andre driftsmidler X X 14 Indskud i Indkøbsforening X X 14 Andele X X 14 Værdipapirer X X 15 Anlægsaktiver i alt X X Omsætningsaktiver: 16 Bankindestående X X 16 Kassebeholdning X X 17 Mellemregning med besætning X X 17 Mellemregning is/kasser/fabrik X X 17 Andre tilgodehavende beløb X X 18 Omsætningsaktiver i alt X X 19 AKTIVER I ALT (15+18) X X PASSIVER Ved udgangen Ved udgangen af året xxx1 af året xxx0 Egenkapital: 20 Egenkapital ved periodens begyndelse X X 21 Periodens resultat X X 23 Private indskud/hævninger X X 23 Skatter X X 24 Egenkapital i alt X X Langfristet gæld: 25 Bankgæld X X 26 Fiskeribank X X 27 Anden langfristet gæld X X 28 Langfristet gæld i ALT X X Kortfristet gæld: 29 Leverandørgæld X X 30 Skyldige omkostninger X X 31 Merværdiafgift (moms) X X 32 Kassekredit X X 33 Kortfristet gæld i alt X X 34 Gæld i alt (28+33) X X 35 PASSIVER I ALT (24+34) X X Forsikringssum for kutter andrager Oplysning om eventuelle kautionsforpligtelser Oplysning om verserende retssager Oplysning om leasingforpligtelser

6 Kapitel 2 side 25 Budget Man kan sige, at regnskabet ser tilbage på det år, der er gået. Et budget er en opgørelse over det år, der kommer. For at lave et budget, skal man overveje nogle forskellige situationer for det kommende år: Hvor meget vil jeg komme til at fange næste år? Hvad er der af omkostninger? Skal der ansættes flere folk, som skal have løn? Skal der laves reparationer? Skal der købes udstyr? osv... Det er vigtigt at tænke på, hvad der er realistisk. Måske er der steder, hvor man kan spare i budgettet. Det kan også være, man kan vente med en investering. Med andre ord, skal man være kritisk og tænke sig godt om, når man laver sit budget. Man får let mange gode idéer, men der skal også være råd til dem. Når man har tænkt det kommende år igennem og fået skrevet tallene ned, laver man sit budget. Det består af en kolonne med indtægter og en kolonne med udgifter. Tallene i hver række lægges sammen hver for sig. Så trækker man de to tal fra hinanden. Indtægterne skal helst være større end udgifterne, så er der overskud. Hvis der derimod er underskud, fordi der måske skal investeres, skal man finde en måde at finansiere underskuddet. Så er det en god idé at få et møde med sin bankrådgiver. Bankrådgiveren vil sikkert se budgettet for det næste år. På den måde, kan han eller hun bedre bestemme, om banken vil udlåne pengene eller ej. Derfor er det godt at have et budget. Man kan selv få et overblik over sin økonomi, og banken kan se, at man har tænkt over situationen. Man kan få bankrådgiveren eller revisoren til at hjælpe med at lave budgettet. Hvis man skal ud og købe nyt fiskefartøj, er det en stor investering, som skal betales tilbage over mange år. Og man kan næsten altid være sikker på at dem, der skal låne penge ud, vil se både budget og regnskab. Det er det overblik, der gør, at man har nogenlunde sikkerhed for, at økonomien hænger sammen.

7 Kapitel 2 side 26 Statistisk regnskab Udover det regnskab, som viser overskud eller underskud i kroner og øre, er det vigtigt, at man laver et statistisk regnskab, som viser følgende: Fangsten i kilo, opdelt i arter (af hensyn til kvoter, priser og måske efterbetaling til besætningen) Forbruget af dieselolie i liter (af hensyn til priser, sæson m.m.) Forbruget af havdage (af hensyn til licens og skattefradrag) Fagudtryk om økonomi og drift Der findes mange udtryk inden for regnskab og økonomi. I det følgende vil vi se på de mest anvendte udtryk for den daglige drift af et fiskefartøj. Indtægt En indtægt er salg af fangst. Indtægt kan også være renter eller tilskud o.s.v. Det er ikke sikkert, at man får pengene fra indtægten med det samme, men de skal alligevel bogføres. Selv om det f.eks. er penge, man»kun«har til gode, er det et aktiv og skal med i regnskabet. Indbetaling Når man får de penge, man har til gode, kaldes det en indbetaling. Alle penge, der går ind på din bankkonto eller pengekasse, er indbetalinger. Udgift En udgift er et køb f.eks. af materialer eller udstyr. Det kan også være lønudgifter eller renteudgifter. Selv om man får en regning, som ikke skal betales med det samme, skal den alligevel bogføres med det samme, som en udgift. I regnskabet bliver det et beløb, man skylder væk altså et passiv. Udbetaling Når man betaler regningen fra tidligere eller udbetaler løn, er det en udbetaling. Alle penge, der går ud fra din bankkonto eller pengekasse, er udbetalinger. Bilag Når man sælger eller køber, skal man altid have en bon eller faktura på det, man har købt eller solgt. Det er de papirer, der kaldes bilag. Bogføringsloven kræver, at man gemmer sine bilag i fem år. Kassekladde Man bruger en kassekladde til at registrere sine bilag. Det er et hæfte, hvor man skriver sine udgifter og indtægter ind i kolonner. Kassekladden skal lægges sammen og stemmes af. Som regel sender man den til sin revisor hvert kvartal, så han eller hun kan beregne, hvor meget der skal betales i moms og skat. En kassekladde kaldes også en kasserapport. Der er mange fiskere, som ikke laver en kassekladde, og lader ind- og udbetalingerne gå ind over banken. Så kan man lave sin bogføring ud fra bankens kontoudskrift, eller få sin revisor til det. Revisoren har et computerprogram, der kan behandle dine indtægter og udgifter - og lave det endelige regnskab. Bogføringen På grundlag af de ovennævnte bevægelser på fartøjets bankkonto, foretages en egentlig registrering af indtægter og udgifter i et bogholderi. Det foregår på en systematisk måde hver postering henføres til en konto i bogholderiet. Kontoplan For at få alle sine bilag ført rigtigt ind i kassekladden, bruger man et system, som viser alle indtægter og udgifter, så det er nemt at få lavet regnskabet. Det system består af en række konti, hvor man skriver sin tal ind. Først alle indtægterne, så lønningerne og de faste omkostninger og til sidste aktiverne og passiverne. Sådan et system kalder man en kontoplan. Kontoplanen er en oversigt over fartøjets økonomi, og den vil blive forklaret på de følgende sider. På næste side kan du se hvordan en kontoplan kan se ud.

8 Kapitel 2 side Kontoplan RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER OG UDGIFTER Bruttoindtjening Fangstafregning Forlodsudgifter Hyreafregning Lønberegning Produktionsudgifter Administrationsudgifter Afskrivning Renter SKEMATISK KONTOPLAN Resultatopgørelse 1. Bruttofiskeri 2. Forlodsudgifter 3. Nettofiskeri 4. Lønudgifter 5. Skibets part 6. Produktionsudgifter 7. Administrationsudgifter 8. Resultat før afskrivning og rente 9. Afskrivning 10. Resultat før rente 11. Renter 12. RESULTAT FØR SKAT Balance 13. Fartøjet 14. Andre anlægsaktiviteter 15. ANLÆGSAKTIVITETER 16. Bankindeståender 17. Tilgodehavender 18. OMSÆTNINGSAKTIVER 19. AKTIVER I ALT 20. Egenkapital ved årets begyndelse 21. Årets resultat før skat 22. Hævninger/indskud 23. Skatter 24. EGENKAPITAL 25. Banklån 26. Fiskeribank 27. Andre langfristede lån 28. LANGFRISTET GÆLD 29. Leverandørgæld 30. Skyldige beløb 31. Merværdiafgift 32. Kassekredit 33. KORTFRISTET GÆLD 34. GÆLD I ALT 35. PASSIVER I ALT BALANCE (STATUS) AKTIVER OG PASSIVER Fartøjet Andre faste værdier Omsætningsaktiver Egenkapital Hævninger/indskud Skatter Finansiering Fiskeribank Leverandører

9 Kapitel 2 side 28 Kontoplanen kan altid laves om, så den passer til det enkelte firma eller fartøj. Den viste kontoplan viser kun hovedgrupper af konti. Her er en kort forklaring på de enkelte punkter i kontoplanen. Vi starter med resultatopgørelsen. 1. Bruttofiskeri: Her registreres de bilag, som har med fangsten at gøre. Det er afregninger, der kommer fra fabrikker for industrifisk og fra auktioner. 2. Forlodsudgifter Som ordet»forlods«antyder, er det udgifter som forlods trækkes fra salgsværdien af fisken, før pengene bliver fordelt mellem besætning og skib. Det kan f.eks. være udgifter til brændstof, is, havne- og bropenge, smøreolie, fragt og afgifter m.m. 3. Nettofiskeri»Bruttofiskeri«fratrukket de samlede forlodsudgifter. 4. Lønudgifter Alle lønninger og andre udgifter - f.eks. øl, vand, kaffe og gaver som har med besætningen at gøre. Du kan se et eksempel på en lønseddel i skema Skibets part»nettofiskeri«fratrukket de samlede lønudgifter. Skibets part er det samme som en»hyreafregning«. Du kan se et eksempel i skema Produktionsudgifter Det er de omkostninger, som har med selve fartøjet at gøre. Det kan være forsikring, vedligeholdelse, brændstof m.m. Det er omkostninger, der både er variable og faste. Der er nogle omkostninger, som både kan være faste og variable. Det er bl.a. udgiften til løn, hvis man kun har ansat hjælp i de perioder, hvor der er travlt. Variable omkostninger De variable omkostninger er forskellige fra måned til måned. De kan f.eks. være mindre, hvis man ikke har været på søen så mange gange - og derfor har brugt mindre brændstof. Variable omkostninger kan være: Brændstof Elektricitet Arbejdstøj Osv. Faste omkostninger De faste omkostninger er som regel de samme hver måned. Faste omkostninger kan være: Skibsforsikring Falckabonnement Radiotelefon og licens Fangstredskaber Osv. 7. Administrationsudgifter Administrationsudgifter er typisk faste omkostninger, som man har løbende. De kan deles op i grupper, som hører sammen. Administrationsudgifter kan være: Varebil (benzin, afgifter m.m.) Kontor og regnskab (løn til regnskabshjælper, revisor, kontorartikler, porto og telefon) Repræsentation (gaver, restaurantbesøg, øl og vand m.m.) Andre omkostninger (annoncer, reklamer m.m.) 8. Resultat før afskrivning og renter»skibets part«fratrukket de samlede produktionsudgifter og de samlede administrationsudgifter. 9. Afskrivning Ting bliver mindre værd, jo ældre de bliver. Derfor»afskriver«man på den værdi, som tingene havde fra starten. En afskrivning er en»udgift«, men det er ikke noget, der skal beta-

10 Kapitel 2 side 29 les. Det er en post i regnskabet, der påvirker den skat, man skal betale, fordi man kan trække værdiforringelse fra i skat. Man afskriver på sit fartøj, biler, redskabshuse m.m., som ejes af firmaet. Når man afskriver, fordeler man fradraget i skatten over flere år. Mens årene går, vil fartøjet blive mindre og mindre værd i regnskabet set fra skattevæsenets side. Selvom det kan være svært at beregne, hvor lang levetid et fartøj har, skal afskrivningen helst være ret præcis. Den dag fartøjet sælges, skal det have den samme værdi i regnskabet, som det sælges for. Hvis værdien i regnskabet er højere end den pris, man får, har man et tab. Og hvis der er afskrevet for meget, vil den pris, man får ved salget være større end den værdi, fartøjet står til i regnskabet. Og så skal man betale skat af forskellen. Der er flere måder, som revisoren kan beregne afskrivningerne på. Et fartøj opdeles i tre dele, når man skal beregne afskrivning. Fordi man går ud fra, at de forskellige dele har forskellig levetid. Skroget har en forventet levetid på ca. 20 år. Maskinen har en forventet levetid på ca. 10 år. Det tekniske udstyr har en forventet levetid på ca. 5 år. Det er svært at bedømme, hvor lang tid fartøjet vil holde. For det betyder selvfølgelig også meget, hvordan man har vedligeholdt det. Nogle fartøjer kan holde i 30 år derfor vil værdien være større end den, der står i regnskabet. 10. Resultat før rente»resultat før afskrivning og renter«fratrukket samlede afskrivninger. 11. Rente Her bogføres renterne. Det kan være renteudgifter til et lån i banken. Eller det kan være renter i forbindelse med lån i fartøjet. Renteindtægter skal også stå under dette punkt. Husk, at det kun er renterne, der skal stå her. Når man betaler af på et kreditforeningslån eller lignende, betaler man også afdrag. Men de skal ikke skrives ind under dette punkt, for det er en afbetaling på en gæld, man har. 12. Resultat før skat»resultat før renter«fratrukket de samlede renteindtægter og renteudgifter. Forudsat at ejeren har fået løn. Det resultat kaldes også»bundlinien«. Det viser det overskud eller underskud, som fartøjet har haft gennem en periode. Nu har vi gennemgået resultatopgørelsen som er den øverste halvdel af kontoplanen. Nu kommer vi til balancen som er den nederste del af kontoplanen. Balancen er opdelt i tre dele 1. Aktiver (de investeringer man har gjort i fartøjet de ting man har købt til det og det, man har til gode hos kunderne eller andre). 2. Passiver er gæld, som man skylder væk. Det kan være til banker eller Skat osv. 3. Egenkapital er forskellen mellem aktiver og passiver. Det er beløbet, som man har skudt ind i fartøjet samt det, der er tjent siden. Aktiver Aktiverne er opdelt i anlægsaktiver og omsætningsaktiver. 13. Fartøjet Fartøjet er et aktiv. Det beløb, der står på denne konto viser værdien, som fartøjet har på det tidspunkt, balancen gøres op. Husk, at værdien kun er en beregnet værdi. 14. Andre anlægsaktiver Det kan være varebiler, redskabshus, værdipapirer eller indskud i indkøbsforeninger og lignende. 15. Anlægsaktiver Det er summen af alle anlægsaktiverne (pkt pkt. 14)

11 Kapitel 2 side Bankindestående Det er konti, som viser, hvad der står på bankkontoen eller hvad der er i pengekassen. 17. Tilgodehavender Tilgodehavender er penge eller afregninger, som man endnu ikke har fået. Det kan være beløb, som endnu ikke er afregnet fra fiskeriauktionen. Det kan også være tilskud, som man skal have, men ikke har modtaget endnu. Når de penge man har til gode, bliver sat i banken, bliver tilgodehavendet mindre. 18. Omsætningsaktiver Det er summen af alle omsætningsaktiverne (pkt pkt. 17) 19. Aktiver i alt Det er summen af anlægsaktiver og omsætningsaktiver (pkt pkt. 18) Det er summen af alt det, du ejer og har til gode. Passiver Passiver (gæld) er opdelt i kortfristet og langfristet gæld. 25. Banklån Hvis man har et banklån i forbindelse med sit erhverv, er det ofte et større lån, som skal betales tilbage over en længere periode. De afdrag man betaler, går fra beløbet på denne konto. Man betaler også renter, som bogføres i driftsregnskabet. Renten indgår i beregning af skatten ved regnskabets afslutning. 26. Fiskeribank Det er ofte de samme regler, der gælder for lån i Fiskeribanken og banklån. I Fiskeribanken betaler man også afdrag og renter. 27. Andre langfristede lån Her står, hvis der er andre langfristede lån i regnskabet. F.eks. i kreditforeninger og lignende. Egenkapital 20. Egenkapital ved årets begyndelse Det er beløbet, som sidste periodes regnskab viste som egenkapital i alt ved årets slutning. 21. Årets resultat før skat Det er driftsresultatet fra pkt. 12 i resultatopgørelsen. 22. Hævninger / Indskud Her står det beløb, der er hævet til privat forbrug i løbet af året. Hvis man har indskudt nogle penge i fartøjet, vil beløbet også stå her. 23. Skatter Her står det beløb, der er hævet til skat i løbet af året. 24. Egenkapital Dette beløb er summen af alle punkterne i afsnittet egenkapital. Altså den samlede egenkapital.

12 Kapitel 2 side Langfristet gæld Det er summen af din gæld, som skal betales tilbage over en længere periode. (pkt pkt pkt. 27) 29. Leverandørgæld Her står det beløb, man skylder sine leverandører. Når man modtager de varer, man har købt, får man også en regning, hvor der er lagt 25% moms til beløbet. Regningen bogføres på leverandørens konto. Derefter bliver momsen registreret på kontoen for indgående moms. Det beløb, får man tilbage ved den næste afregning med Skat. 30. Skyldige beløb Når man udbetaler løn, skal man holde penge tilbage til A-skat, AM-bidrag, ATP og pension m.m. Selv om det er penge, der bliver stående på kontoen i et stykke tid, er det penge man skylder Skat. Derfor er det gæld. 31. Merværdiafgift Merværdi kaldes også moms. Det er den afgift på 25%, der beregnes af de fleste varer og tjenesteydelser, der købes og sælges i Danmark. De fleste virksomheder i Danmark er momsregistrerede og afregner moms med Skat. Der er to slags afgifter: Udgående moms, som beregnes af den vare, man sælger. Det kaldes også salgsmoms. Momsen lægges oven i nettoprisen. Det mest normale er, at momsen afregnes hvert kvartal. Indgående moms, som beregnes af den vare, man køber. Det kaldes også købsmoms. Hvert kvartal trækker man købsmomsen fra salgsmomsen, og betaler det beløb, der kommer frem til Skat. Det er altså forskellen på salgsog købsmoms, man betaler til Skat. Hvis købsmomsen er større end salgsmomsen, får man pengene tilbage fra Skat. 32. Kassekredit Hvis man har brug for at trække over på sin bankkonto i perioder, kan man få en ordning, hvor man må trække op til et aftalt beløb. Det kaldes en kassekredit. Det beløb du skylder på kontoen, kan du se under dette punkt - som gæld. 33. Kortfristet gæld Det er summen er den gæld, der skal betales tilbage i løbet af en kortere periode (pkt pkt pkt pkt. 32).

13 Kapitel 2 side Gæld i alt Det er summen af hele din gæld, både den langfristede og den kortfristede. (pkt pkt. 33) Faste omkostninger Kortfristet gæld: Gæld, der skal betales tilbage over en kortere periode. Det kan f.eks. være gæld på kassekreditten eller moms. Langfristet gæld: Gæld, der skal betales tilbage i afdrag over en længere periode, typisk år. Det kan f.eks. være lån i kreditforeninger eller Fiskeribanken. 35. Passiver i alt Til sidst kommer summen af hele firmaets gæld og egenkapital herunder. Aktiver og passiver skal altid vise det samme beløb i begge kolonner, for at balancen passer. Fiskeren som arbejdsgiver Det kan være, du selv skal i hyre som fisker, eller måske skal du have din egen besætning. Under alle omstændigheder er der regler for, hvordan man indgår aftaler om arbejdsforhold. Her ser vi på det mest overordnede, man skal huske, når man indgår en hyrekontrakt og på hvordan økonomien bliver gjort op, og hvordan lønnen bliver afregnet. Lidt om hyrekontrakten Når en partsfisker og en reder indgår en aftale om ansættelse, skal det være en skriftlig aftale. Der skal mindst være oplysninger om følgende i kontrakten: Rederens og fiskerens identitet. (Navn, cpr. nr. osv.) Skibets navn. Den stilling, fiskeren er hyret til. Hvornår fiskeren skal begynde. Hyrens størrelse. Der bør også stå hvilke omkostninger, der indgår i forlodsomkostninger. Aftale om fratrædelsessted og opsigelsesvarsel. Oplysninger om rettigheder med hensyn til ferie, feriegodtgørelse eller løn under ferie. Oplysning om forventet arbejdstid. Angivelse af hvilken overenskomst eller aftale, man arbejder under. Når ansættelsesforholdet ophører, skal opsigelsesdato og fratrædelsesdato samt årsag til ansættelsens ophør gives skriftligt.

14 Kapitel 2 side Hyreafregning Indtægtssiden Forlodsudgifter AFREGNING FOR HVER TUR Afregning fra fabrik Afregning fra fabrik X Brændstof Afregning fra auktion X Afregning fra krøjhandler Dobbelt slæb X Afregning fra auktion Bonus og efterbetaling Is Bruttofiskeri X Forlodsudgifter Afregning fra krøjhandler Brændstof Havne & bropenge Is Havne & bropenge Kasser Dobbelt slæb Smøreolie Kasser Lastoptagning Afgifter Skibet Fragtudgifter Andre (proviant) Skibets part = 55% Forlodsudgifter i alt X Smøreolie Nettofiskeri Mandskabets part = 45% Lønudgifter % Lastoptagning Skipper/ejer 15 Fisker 1 10 Lønberegning Fisker 2 10 Fisker 3 10 Skattekort Afgifter Lønudgifter i alt Skibets part Beregning og saldi Lønsedler til skipper og mandskab Grundlag for bogføring af regnskab for skibet Fragtudgifter Indberetning Indberetning til det Offentlige Momsregnskab Andre (proviant) Lønregnskab HTS (pension)

15 Kapitel 2 side 34 Lønseddel - lønudgift og lønberegning Her ser du hvordan lønnen regnes ud. Og hvordan nogle af de økonomiske begreber, vi har set på, hænger sammen. 2.7 Lønberegning Hyreafregning Bruttoløn Proviantandel ATP Pensionsordning HTS AM- bidrag A-skat Se skattekort Fradrag Trækprocent Havdage/ havtimer Privat regning og udførsel Skatterestance Beløbet fremkommer som den enkeltes procenter af Nettofiskeri i henhold til Hyreafregning. Den enkeltes andel i regning fra»købmand«. Andel afhængig af antal dage. 1/3 betales af medarbejder 2/3 betales af skibet. Pensionsordningen er frivillig for den enkelte HTS er en overenskomstmæssig pension. 8% af bruttoløn efter fradrag af ATP & HTS. A-skat beregnes, på grundlag af bruttoindtægt med fradrag af ATP, AMbidrag. SP-bidrag & dagsfradrag. Antal dage fra afsejling til hjemkomst og losning / timer. Efter regning fra»købmand«. Efter oplysning fra Skattevæsenet. Eksempel: Lønspecifikation Hyre 7,75% af kr , ,82 Proviant 16,66% af kr , ,20 ATP 68,00 Bruttoløn , ,02 Kapitalpension , ,30 HTS Pension -559,13-559,13 Beregningsgrundlag ,59 AM-bidrag, 8% , ,00 Skattepligt ,59 -fradrag 49 dage ,00 Trækgrundlag ,00 A-skat 45% 4.527,00 Proviant ,20 Privat regning fra købmand -252,20 Privat regning fra indkøbsforening -486,25 Mobiltelefon -77,25 Udførsel -483,75 Nettobeløb kr ,94 Beløbet udbetales til den pågældende Udover afregning til den enkelte medarbejder skal der efterfølgende ske betaling af: For lønmodtager: A-skat AM-bidrag ATP HTS Skatterestance Pensionsordning For skibet:»købmanden«proviant Is Indkøbsforening Olie Kutterservice AER + ATP + HTS Til det offentlige skal indberettes Årlige opsummeringer for den enkelte og for hele skibet.

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen:

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06. 69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014 Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato=

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato= Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.01.07-31.12.07 Konto: 1000-9990 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomibogen. Forfattere

Økonomibogen. Forfattere Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen: Preben Mandrup, København Jørn Moesgaard, Aarhus Forfattere Bankprokurist Gurli Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013 Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ Budgetopfølgning for perioden 01/01-30/06 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 108-750/MLS

Læs mere

Forplejning: Kaffe/the, frugt, sandwich, vand

Forplejning: Kaffe/the, frugt, sandwich, vand 1 Kassererkursus 26. april 2016 Velkommen Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så! Ak, kære maj, hvor

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Forbrug kbm-afgift -67.683,85-364.197,60-44.822,96-476.704-568.800,00 Faste afgifter -73.608,93-305.159,61-73.427,23-452.196-371.280,00 Tab på tilgodehavende 0 Forventet tab

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy Guide til årsafslutning Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning billy Forord Hej virksomhedsejer Årsafslutning og årsregnskabet venter lige om hjørnet. Derfor har vi skrevet denne guide, som hjælper

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til salg af kvote/rettigheder

Ansøgning om tilladelse til salg af kvote/rettigheder Udbetaling Danmark Tilskud, lån og garantier Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Send blanketten via Digital Post til Lån, tilskud og garantier. Digital Post på borger.dk Digital Post på virk.dk Vær opmærksom

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2014 samt Balance pr. 31/12 2014 24. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2014 samt Balance pr. 31/12 2014 24. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2014 samt Balance pr. 31/12 2014 24. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2015 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

& ' ( ) * & ) +( ' + ( * ! -*$%$ -* - -*" *- $ * % "! $*$% $*" $* $*- *-. ' % %% " *. $$.

& ' ( ) * & ) +( ' + ( * ! -*$%$ -* - -* *- $ * % ! $*$% $* $* $*- *-. ' % %%  *. $$. ! " # $% Side 1 & ' ( ) & ) +( ' + (,! -$%$ - - -" - $ % "! $$% $" $ $- -. --$ " $% $%$ #$ "% $% $%-" $% $ %& $.$ $.- ' % %% ". $$.!&' ( %%/ $%$%%% $$%%%%0+ (($$$%%%' ( ( 1 & ( ( 2"%%%' +$$"%%%! 0(.%%%'+)

Læs mere

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg Årsrapport 01.01.2010-31.12.2010 CVR-nr. 20 65 09 31 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. - 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning... 3 Erklæring folkevalgt revisor...

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/ samt Balance pr. 31/ Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/ samt Balance pr. 31/ Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2016 samt Balance pr. 31/12 2016 26. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 15. februar 2017 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Når man skal kalkulere et stykke kød, kan det gøres på et skema. Som eksempel har vi valgt en forfjerding, se side 169.

Når man skal kalkulere et stykke kød, kan det gøres på et skema. Som eksempel har vi valgt en forfjerding, se side 169. Kalkulation Hvad skal et stykke kød egentlig koste? Skal det være billigere end konkurrentens, eller skal der være en anstændig fortjeneste på det? Det kan man ikke finde ud af ved at lave en kalkulation,

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 CVR. nr. 40 55 82 68 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsespåtegning Revisorpåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Årsregnskab 2013/2014 (2.12.2014) Resultatopgørelse for perioden 01.10.13-30.09.14 Balance pr. 30.09.14 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Resultatopgørelse for

Læs mere

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse 204953 - Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden 01.01.14-31.12.14 Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse Lejeindtægter 10010 Lejeindtægt Brovst Skole -53.921,00-53.921,00

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri

Læs mere

Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5

Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Årsregnskab 2013. HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP 2.013 2012 Difference

Årsregnskab 2013. HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP 2.013 2012 Difference HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP 2.013 2012 Difference Årsregnskab 2013 Beregnet antal gæster à 35,00 3.300 3734 DRIFTEN: Resultat 2012 Resultat 2011minus = mindre Kr. pr. beregnet gæst Indtægter: kr. Kr. Kr.

Læs mere

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger Appendix B Niveau C Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage Dekorter Kontantsalg Faktura til kunder:

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Regnskab 2011 og budget for Farum Tennisklub

Regnskab 2011 og budget for Farum Tennisklub Regnskab 2011 og budget 2012 for Farum Tennisklub Regnskab Budget Regnskab Budget 2010 2011 2011 2012 1. Indtægter Note Kontingenter 1 2.293.956 2.496.000 2.295.760 2.546.000 Kommunale tilskud 2 1.268.856

Læs mere

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 6 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 ÅRSREGNSKAB 2013 Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 BERETNING: I 2013 har Taulov Vandværk haft et ikke tilfredsstillende resultat på den primære drift med et underskud på knap 100.000 kroner før renter.

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER I A P P E N D I X 1100 Varesalg notaer til kunder: Kontantsalg Returvarer og returemballage Faktura til kunder: Varesalg på kredit (salg) Vareforbrug

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Feldballe Vandværk I/S

Feldballe Vandværk I/S Feldballe Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Feldballe Vandværk I/S Bestyrelse Peter Friis Rasmussen, formand Michael Frederiksen, næstformand René Lundø Jakobsen, kasserer Arne

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

December måned 2015 har budt på en lille julekalender med hints om ting der skal være med i årsafslutningen.

December måned 2015 har budt på en lille julekalender med hints om ting der skal være med i årsafslutningen. Julekalender vedr. årsregnskab December måned 2015 har budt på en lille julekalender med hints om ting der skal være med i årsafslutningen. Den er her i en PDF udgave så du kan skrive den ud og bruge lidt

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Jebjerg Vandværk A.M.B.A.

Jebjerg Vandværk A.M.B.A. Jebjerg Vandværk A.M.B.A. BERETNING OG ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/1-31/12 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Jebjerg Vandværk A.M.B.A. s ordinære generalforsamling Jebjerg, den / 2017 --------------------------

Læs mere

OPGAVE På adr. finder du

OPGAVE På adr.  finder du CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: C DATO: 13. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 1. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2010 Balance pr. 31. december 2010 Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSREGNSKAB Aarhus Studenternes Volleyballforening. 01. januar 2008 30. juni 2008

HALVÅRSREGNSKAB Aarhus Studenternes Volleyballforening. 01. januar 2008 30. juni 2008 HALVÅRSREGNSKAB Aarhus Studenternes Volleyballforening 01. januar 2008 30. juni 2008 Side 1 Salg Klubaktiviteter Støtte og tilskud Indtægter i alt -210.363-450.117 DÆKNINGSBIDRAG I -201.678-423.441 DÆKNINGSBIDRAG

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015 Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Kruså Vandværk. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget 2012 2013 2013 2014 Note t. euro Euro t. euro t. euro

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk Årsregnskab for Hove Vandværk IS ifølge foreningens vedtægter 1. januar - 31. december 2012 CVR: 15407751 www.hovevand.dk Virksomhedsoplysninger: Hove Vandværk blev stiftet i 1911 og er hjemhørende i Egedal

Læs mere