Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater fra BRUS 2017 Dette notat præsenterer centrale resultater fra forvaltningens brugerundersøgelser i Der er gennemført undersøgelser på følgende otte områder: 1. Hjemmepleje 2. Plejecentre 3. Pårørende til beboere på plejecentre 4. Aktivitetstilbud 5. Center for Kræft og Sundhed 6. Almene Rehabiliteringscentre og Akutplejeenhed 7. Forebyggelsesforløb i Sundhedshuse 8. Genoptræningsforløb i Sundhedshuse og træningscentre. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Claus Bo Hansen Indledningsvist præsenteres resultatet af den samlede tilfredshed for alle undersøgelserne. Figuren nedenfor viser, at resultaterne stort set er stabile fra år til år. Samlet tilfredshed Score (1-5, hvor 5 er højest) Hjemmepleje 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 Plejecentre 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 Pårørende på plejecentre ,9 4,0 Aktivitetstilbud 4,6 4,6 4,6 4,6 Center for Kræft og Sundhed - 4,5-4,7 4,7 Rehabiliteringscentre og APE ,0 3,9 Forebyggelsesforløb i Sundhedshuse ,5 Genoptræningsforløb i Sundhedshuse og træningscentre ,1 Resultater vises som gennemsnit på en skala fra 1-5, hvor 5 er det mest positive resultat, der kan opnås. * Undersøgelserne om forebyggelsesforløb og genoptræningsforløb har begge gennemgået større indholdsmæssige ændringer i forbindelse med en organisatorisk omlægning af indsatserne. Undersøgelsen fra 2017 kan derfor ikke sammenlignes med resultaterne fra tidligere års undersøgelser. Sundheds- og Omsorgsudvalget har i 2012 vedtaget et politisk mål om, at den samlede tilfredshed skal ligge på mindst 4,2 på en skala fra 1-5. Afdeling for Data og Analyse Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal 2200 København N EAN nummer

2 Tallene viser, at målet i 2017 er nået på følgende områder; plejecentre (beboere), aktivitetstilbud, Center for Kræft og Sundhed samt forebyggelsesforløb. Tilfredsheden med hjemmepleje ligger fortsat lidt under målet. Det samme gælder for undersøgelsen af genoptræningsforløb, undersøgelsen af rehabiliteringscentre og Akutplejeenheden og undersøgelsen blandt pårørende til beboere i plejebolig. I det følgende opsummeres resultater fra de otte brugerundersøgelser. 1. Hjemmepleje Brugerundersøgelsen for hjemmepleje er gennemført blandt Københavns Kommunes hjemmeplejemodtagere i alderen fra og med 65 år. Der er interviewet i alt borgere. Tallene her under viser udviklingen på udvalgte nøglespørgsmål for hjemme- og sygeplejen i perioden Som det ses har udviklingen været stabil på alle områderne. Der sammenlignes desuden med resultatet for den private leverandør i Røde og grønne pile ( ) markerer om ændringen er statistisk signifikant sammenlignet med det foregående år. Udvalgte nøglespørgsmål om tilfredshed Score (1-5) Privat lev. Samlet tilfredshed 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 Sygepleje 4,4 4,4 4,4 4,4 - Praktisk hjælp 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 Personlig pleje 4,3 4,3 4,3 4,2 4,4 Hjælperne alt i alt 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 Madordning 4,0 3,9 3,9 3,9 - Indkøbsordning 3,9 4,4 4,2 4,3 - Resultaterne vises som gennemsnit på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det mest positive resultat. Tabellen nedenfor viser et udvalg af centrale spørgsmål fra hjemmeplejeundersøgelsen: Spørgsmål om hjælpen og hjælperne Andel der svarer ja Privat lev. Får du den hjemmepleje, som du har brug for, så du kan klare hverdagen? 75% 75% 73% 69% Tager hjælperne hensyn til dine vaner og ønsker, når de hjælper dig? 70% 69% 69% 71% Løser hjælperne generelt de opgaver hos dig, som DU ønsker at få hjælp til? 70% 67% 67% 68% Er hjælperne venlige overfor dig? 95% 94% 95% 96% Når du får besøg i dit hjem af forskellige medarbejdere, fx visitator, sygeplejerske, hjemmehjælperne eller terapeuter, ved du så 81% 78% 79% 80% Side 2 af 11

3 Spørgsmål om hjælpen og hjælperne Andel der svarer ja Privat lev. oftest, hvorfor de kommer? Bliver du informeret, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag? 57% 54% 53% 55%(+) Bliver du informeret, hvis der kommer en anden hjælper, end dine faste hjælpere? - 21% 19% 31%(+) (andel, svarer ja ofte). Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? 34% 38% 40% 53%(+) Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? 43% 42% 42% 40% Ved medarbejderne, hvad de skal gøre, når de kommer hos dig, uanset hvem der kommer? - 66% 68% 65% Der sammenlignes igen med tallene for den private leverandør, Hjemmehjælpen A/S. Det fremgår, at borgere, der har privat leverandør, er mere tilbøjelige til at svare, at det oftest er de samme hjælpere, der kommer hos dem. Ligeledes oplever borgere med privat leverandør, at de oftere bliver informeret, hvis der sker ændringer i forbindelse med deres hjælp. Den stigning i andelen (til 40 %), der har afgivet dette svar, er primært drevet af de borgere, der har privat leverandør. Der ses dog også en positiv tendens hos gruppen af borgere med kommunal leverandør, hvor andelen, der svarer bekræftende på spørgsmålet er steget fra 33 % i 2016 til at udgøre 36 % i Positiv udvikling i vurderingen af den rehabiliterende hjælp De spørgsmål, der afdækker graden og effekten af den rehabiliterende hjælp viser signifikante forbedringer. Dette område var genstand for opmærksomhed ved resultaterne for 2016, fordi borgernes vurdering havde bevæget sig i en negativ retning på flere af de spørgsmål, der handler om, hvorvidt hjemmeplejens hjælp bidrager til at gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed få mulighed for at opleve en større grad af frihed. Borgeroplevet frihed i hjemmeplejen blev derfor politisk vedtaget som strategisk fokusområde i marts Resultaterne for spørgsmål, der omhandler vurderingen af den rehabiliterende hjælp ses af tabellen nedenfor. Spørgsmål om rehabiliterende hjælp Andel der svarer ja Privat lev. Støtter hjælperne dig i at kunne klare flest mulige dagligdags ting selv? 45% 44% 60% 57% Bliver du bedre til at klare flere dagligdags ting selv af at blive støttet af hjælperne? 47% 40% 55% 40% Side 3 af 11

4 Spørgsmål om rehabiliterende hjælp Andel der svarer ja Privat lev. Støtter hjælperne dig i at kunne klare mest muligt af din personlige pleje selv? 52% 42% 53% 49% Bliver du bedre til at klare mest mulig af din personlige pleje selv af at blive støttet af 60% 51% 63% 31% hjælperne? Støtter hjælperne dig i at kunne klare mest muligt af rengøringen selv? 25% 23% 71% 37% Bliver du bedre til at klare mest mulig af rengøringen selv af at blive støttet af 18% 15% 28% 27% hjælperne? Betyder den hjælp du får, at du bedre kan gøre de ting i din hverdag, som er vigtige for dig? 70% 58% 64% 61% Forskelle på tværs af lokalområder og hjemmeplejegrupper Brugerundersøgelsen viser enkelte forskelle i de samlede resultater på tværs af de fem lokalområder, dog uden markante tendenser. Der ses igen i 2017 relativt store forskelle på tværs af de enkelte hjemmeplejegrupper. Spredningen er fordelt over bydelene, således at der både er hjemmeplejegrupper, der trækker gennemsnittet op og ned indenfor de enkelte lokalområder. 2. Plejecentre Brugerundersøgelsen for plejebolig er baseret på interview med beboere på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejecentre. Tallene her under viser udviklingen på udvalgte nøglespørgsmål for perioden På de overordnede temaer har udviklingen primært været stabil, med undtagelse af tilfredsheden med maden, der har svinget lidt. Udvalgte nøglespørgsmål Score (1-5) Samlet tilfredshed 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 Personalet 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Praktisk hjælp og personlig pleje 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 Maden 3,8 3,6 3,9 3,9 3,9 Her under ses resultater på en række udvalgte spørgsmål. Som det fremgår, er besvarelsesandelene uændret i 2017 på alle områderne. Andel der svarer ja Får du den hjælp, du har brug for her på plejehjemmet, så du kan klare hverdagen? 90% 90% 88% Får du støtte her på plejehjemmet, så du kan gøre de 79% 82% 83% Side 4 af 11

5 Andel der svarer ja ting i din hverdag, som er vigtige for dig? Tager personalet hensyn til dine vaner og ønsker, når de hjælper dig? 85% 87% Kommer personalet, når du kalder på hjælp? 80% 74% 71% Er personalet/medarbejderne venlige overfor dig? 93% 97% 96% Føler du sig tryg ved personalet/medarbejderne? 92% 94% 94% Synes du, at det generelt er rart at være sammen med de andre beboere? 57% 63% 66% Er der nogen, som du er særlig fortrolig med, og som du kan tale med, hvis du har problemer eller er trist? 41% 61% 63% Går din dag almindeligvis med noget, du synes er rart? 76% 81% 80% Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du egentlig har mest lyst til at være sammen med andre? ( ja, ofte ) 5% 4% 3% Forskelle på tværs af lokalområder og plejecentre På mange spørgsmål er resultaterne på niveau på tværs af de fem lokalområder. Med hensyn til de enkelte plejecentre så er det igen i 2017 sådan, at den stabilitet, der ses på samlede resultater, ikke går igen på enhedsniveau. Der ses desuden en tendens til, at de plejecentre, der scorer højt på den samlede tilfredshed, ligeledes får en positiv vurdering fra borgerne på andre nøglespørgsmål som den praktiske hjælp og personlige pleje, hjælperne, maden og borgernes generelle livskvalitet. Desuden ses der igen i 2017 en vis tendens til, at plejecentre, hvor beboerne har en relativt højt samlet tilfredshed, ligeledes vurderes positivt af de pårørende. Figuren nedenfor illustrerer fordelingen af de 38 plejecentre målt på den samlede tilfredshed. Fordelingen sammenlignes med 2015 og Politisk mål: 4,2 Antal plejecentre Figur 1 Fordeling af plejecentre målt på samlet tilfredshed ,4-3,5 3,6-3,7 3,8-3,9 4,0-4,1 4,2-4,3 4,4-4,5 4,6-4,7 4,8-4,9 Score Side 5 af 11

6 Figuren viser, at i 2017 opfylder lidt flere plejecentre det politiske mål om en samles tilfredshed på mindst 4,2 sammenlignet med de foregående år. Fem plejecentre ligger under 4,2, mens det samme gjaldt for 10 plejecentre i 2016 og 11 i Desuden var der ét plejecenter, som scorede meget lavt i 2016, hvilket ikke er tilfældet i Pårørende til beboere på plejecentre Der er for anden gang gennemført en undersøgelse blandt pårørende til beboere på kommunens plejecentre. I alt er der interviewet pårørende. De pårørende er tilfældigt udvalgt blandt beboernes primære pårørende, dvs. dem som plejecentrene i første omgang skal kontakte, hvis der er spørgsmål eller beskeder omkring beboerne. Størstedelen af de pårørende, der har deltaget i undersøgelsen, er voksne børn af beboerne, dvs. døtre (41 %) og sønner (24 %). I undersøgelsen er der fokuseret på, hvordan de pårørende oplever dét at være i rollen som pårørende og komme som pårørende på plejecentrene. Tabellen viser et udpluk af spørgsmål i undersøgelsen. Nøglespørgsmål Score Hvor tilfreds er du alt i alt med de rammer og muligheder, som plejecentret giver dig som pårørende? 3,9 4,0 Tabellen viser, at de pårørendes tilfredshed er øget på en række områder i perioden Andel, der svarer ja Føler du dig velkommen, når du kommer som pårørende på plejecentret? 84% 89% Er du tilfreds med samarbejdet med medarbejderne på plejecentret? 60% 67% Er du tryg ved, at plejecentret giver den hjælp og omsorg, som din nærtstående har brug for? 60% 66% Giver plejecentret mulighed for, at din nærtstående kan have den dagligdag, som han eller hun ønsker? 62% 66% Er du tilfreds med indflytningsforløbet for din nærtstående på plejecentret? - 74% Er der på plejecentret mulighed for at lave de ting, som du gerne vil, sammen med din nærtstående? 68% 67% Deltager du i de fælles arrangementer, der er på plejecentret? 36% 39% Er du tilfreds med de fælles arrangementer, der er på plejecentret? 78% 85% Ved du hvem, du skal kontakte, hvis du har nogle spørgsmål, eller noget du har brug for at fortælle? 81% 88% Har du et klart billede af, hvad plejecentret forventer af dig som pårørende? 34% 43% Vil du gerne bidrage med mere, end du gør i dag? 19% 19% Side 6 af 11

7 4. Aktivitetscentre I 2017 er der gennemført en brugerundersøgelse blandt 401 borgere, som er medlem af kommunens aktivitetscentre. Tallene her under viser tilfredshedsscoren på fire nøglespørgsmål. Resultaterne er uændret fra Udvalgte nøglespørgsmål Score (1-5) Samlet tilfredshed 4,6 4,6 4,6 4,6 Aktiviteterne på aktivitetscentret 4,6 4,6 4,6 4,4 Medarbejderne på aktivitetscentret 4,7 4,7 4,8 4,6 Socialt samvær med andre medlemmer i aktivitetscentret 4,6 4,5 4,6 4,5 Tabellen nedenfor viser et udvalg af andre centrale spørgsmål fra undersøgelsen. Andel der svarer ja Har medarbejderne tid til at tale med dig, når du har brug for det? 89% 83% Hjælper og støtter medarbejderne dig i det omfang, du har brug for det? 91% 86% Giver Aktivitetscenteret dig mulighed for at lave de aktiviteter, du har lyst til? - 81% Oplever du, at du har indflydelse på, hvilke aktiviteter, der foregår i Aktivitetscenteret? - 52% Er aktivitetscenteret indrettet, så du kan have den form for socialt samvær med de andre medlemmer, som du har lyst til? 93% 87% Har du kontakt med andre medlemmer udenfor centret? 31% 29% Oplever du, at du bliver bedre til at klare de ting, du sætter dig for ved at komme i Aktivitetscenteret? - 58% Føler du, at det giver dig et bedre helbred, at du kommer i aktivitetscentret? 55% 64% 5. Center for Kræft og Sundhed Igen i 2017 er der gennemført en brugerundersøgelse blandt borgere, som har benyttet sig af et tilbud på Center for Kræft og Sundhed (CKSK). Brugerundersøgelsen for 2017 er baseret på interview med 301 borgere. Ligesom i de tidligere undersøgelser viser resultatet i 2017, at der generelt er en meget høj tilfredshed blandt centrets brugere. Udviklingen i brugernes tilfredshed fremgår af tabellen: Side 7 af 11

8 Overordnet tilfredshed Score (1-5) Tilfredshed alt i alt med forløbet 4,5 4,7 4,7 Information om tilbud og aktiviteter i CKSK - 4,3 4,4 Selvom undersøgelsen er gennemført i både 2012, 2014 og 2016 er det kun muligt at sammenligne resultatet med Dette skyldes, at stort set hele spørgeskemaet, efter ønske fra Center for Kræft og Sundhed København, blev revideret forud for undersøgelsen i Tabellen herunder viser resultaterne af centrale spørgsmål i Som det fremgår af tabellen, er der fra 2016 til 2017 en signifikant positiv ændring på ét enkelt spørgsmål. Andel der svarer ja Har din kontaktperson hjulpet dig med det, du har haft brug for? 92% 91% Har medarbejderne i Center for Kræft og Sundhed været gode at tale med? 91% 89% Oplevede du, at medarbejderne målrettede deres vejledning i forhold til dine behov og ønsker? 81% 87% Var længden af dit forløb i Center for Kræft og Sundhed passende i forhold til at lære at leve med din kræftsygdom? 61% 64% Har Center for Kræft og Sundhed åbent på de tidspunkter, hvor du har brug for at komme der? 88% 88% Deltog dine pårørende i den første samtale på Center for Kræft og Sundhed? 34% 37% Jeg havde mulighed for at tale med personalet i Center for Kræft og Sundhed om de spørgsmål eller bekymringer, jeg har haft? 83% 87% Jeg oplever, at mit forløb i Center for Kræft og Sundhed blev tilpasset mine ønsker og behov? 75% 80% Mit forløb i Center for Kræft og Sundhed har givet mig nye idéer til min hverdag fremover. 45% 41% Jeg har været godt tilfreds med mit udbytte af forløbet i Center for Kræft og Sundhed? 89% 89% Har dit forløb i Center for Kræft og Sundhed - trods kræftsygdom og behandling - medvirket til at bevare eller forbedre din livskvalitet? 66% 64% 6. Almene Rehabiliteringscentre og Akutplejeenhed Det er anden gang, der gennemføres en brugerunderøgelse blandt borgere, som har opholdt sig på et af kommunens midlertidige døgnpladser. Første undersøgelse blev gennemført i Begge undersøgelser er gennemført blandt borgere, som har gennemført og afsluttet et forløb på forvaltningens seks almene rehabiliteringscentre eller Akutplejeenheden. Undersøgelsens målgruppe er samtlige borgere, som er udskrevet til eget hjem efter endt Side 8 af 11

9 rehabiliteringsophold. Resultaterne af brugerundersøgelsen for 2017 er baseret på interview med i alt 269 borgere. Borgerne er kontaktet telefonisk senest fem uger efter hjemkomst og undersøgelsen omhandler dels borgernes oplevelse af selve forløbet og dels overgangen fra rehabiliteringscenter til eget hjem. Tabellerne nedenfor viser først resultatet på spørgsmålet om samlet tilfredshed og derefter en række andre centrale spørgsmål. Som det fremgår ligger den samlede tilfredshed lidt under det politiske mål om en samlet tilfredshed på 4,2. Samlet tilfredshed Score * 2017 Hvor tilfreds er du samlet set med dit rehabiliteringsophold? 4 3,9 Tabellen nedenfor viser, at der ingen signifikante ændringer er i resultatet fra 2016 til (Andel ja ) 2016* 2017 Har det - alt i alt gjort en positiv forskel for dig at være på det midlertidige ophold/rehabiliteringsopholdet? 62% 69% Er du klar over, hvorfor du blev henvist til det midlertidige ophold/rehabiliteringsopholdet? - 90% Nåede du de mål, som du sammen med medarbejderne havde planlagt at nå, mens du var på det midlertidige ophold/rehabiliteringsopholdet? 46% 41% Var du tryg ved tanken om at skulle hjem? 75% 76% Får du den hjælp og støtte du har behov for nu her efter, at du er kommet hjem igen? 69% 68% Er det lettere for dig at klare dine dagligdags gøremål nu, end det var inden dit ophold? 32% 30% Har opholdet bidraget til at forbedre din livskvalitet? 36% 34% * I denne tabel varierer tallene fra 2016 lidt fra de tal, der blev afrapporteret primo Dette skyldes, at svarkategorien Ved ikke ikke blev medregnet i de endelige svarandele i 2016, men de indgår i beregningen bag de tal, der ses i denne oversigt. Undersøgelsen blev foretaget af en anden leverandør end Epinion i 2016, hvilket er årsagen til variationen i metode. Der forekommer en del forskelle i, hvordan borgerne svarer de enkelte spørgsmål, på tværs af de enkelte rehabiliteringscentre. Generelt er der en variation i hvilke enheder, der ligger henholdsvis højt eller lavt. 7. Forebyggelsesforløb i Sundhedshuse Der er i 2017 gennemført en brugerundersøgelse blandt 203 borgere, som har deltaget i et KOL eller Hjerteforløb i et af kommunens sundhedshuse. På grund af omorganisering af sundhedshusenes opgaver blev der ikke gennemført en undersøgelse i Der blev gennemført en brugerundersøgelse af den patient- og borgerrettede Side 9 af 11

10 forebyggelse i forebyggelsescentrene tilbage i Da målgruppe og spørgeskemaet på daværende tidspunkt var væsentligt anderledes, er det ikke muligt at sammenligne resultatet med de tidligere målinger. Herunder vises svarandele på et udpluk af spørgsmål fra undersøgelsen i Det første spørgsmål viser, at borgernes samlede vurdering ligger på 4,5 og dermed over den politiske målsætning om et mindste niveau på 4,2. Tilfredshed alt i alt med forløbet Score (1-5) 2017 Samlet tilfredshed 4,5 Andel der svarer ja 2017 Var du alt i alt tilfreds med den indledende samtale? 95% Var du alt i alt tilfreds med din forløbssamtale? 98% Var du alt i alt tilfreds med dit udbytte af den fysiske træning? 88% Er du alt i alt tilfreds med dit udbytte af motivationsvejledningen? 82% Er du alt i alt tilfreds med dit udbytte af kostvejledningen? 86% Kan du i din hverdag bruge den viden, du fik om madlavning? 74% Er du alt i alt tilfreds med dit udbytte af undervisningen i praktisk madlavning? 82% Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af undervisningen i at leve med min sygdom? 92% Havde du mulighed for at tage emner op i rygestopvejledningen, som havde betydning for dig? 66% Er du alt i alt tilfreds med dit udbytte af rygestopvejledningen? 76% Er du alt i alt tilfreds med dit udbytte af samtalerne om alkohol? 82% Har du nået de overordnende mål i forløbet, som du satte sammen med personalet? 64% Har du opnået det, som du selv gerne ville opnå med dit træningsforløb? 61% Er du blevet bedre til at håndtere din sygdom som følge af dit forløb i sundhedshuset? 55% Er du blevet bedre til at håndtere din sundhed som følge af dit forløb i sundhedshuset? 52% Har du fået sundere kostvaner som følge af dit forløb i sundhedshuset? 34% Er du blevet mere fysisk aktiv i hverdagen som følge af dit forløb i sundhedshuset? 45% 8. Genoptræningsforløb i Sundhedshuse og træningscentre Der er i 2017 gennemført en brugerundersøgelse blandt borgere, som har deltaget i et genoptræningsforløb i et af kommunens sundhedshuse eller træningscentre. På grund af omorganisering blev der ikke gennemført en brugerundersøgelse på genoptræningsområdet i Der blev gennemført en lignende undersøgelse tilbage i Da målgruppe og spørgeskemaet på daværende tidspunkt var væsentligt anderledes, er det kun muligt at sammenligne resultatet for den samlede tilfredshed med de tidligere målinger. Side 10 af 11

11 Herunder vises svarandele på et udpluk af spørgsmål fra undersøgelsen i Det første spørgsmål viser, at borgernes samlede vurdering ligger på 4,1 og dermed under den politiske målsætning om et mindste niveau på 4,2. Tabellerne nedenfor viser resultatet på nøglespørgsmålet og andre centrale spørgsmål. Nøglespørgsmål Score Hvor tilfreds er du alt i alt med dit genoptræningsforløb? 4,4 4,4 4,1 (Andel ja ) 2017 Var du tilfreds med den første samtale og undersøgelse? 90% Var du tilfreds med den information, du fik tilsendt om dit genoptræningsforløb, forud for forløbet? 65% Kan du, i din hverdag, bruge den viden, du fik om fysisk træning? 73% Er du alt i alt tilfreds med holdtræningen? 83% Er du alt i alt tilfreds med den individuelle træning? 72% Er du alt i alt tilfreds med dit udbytte af rygestopvejledningen? 63% Er du alt i alt tilfreds med dit udbytte af samtalerne om alkohol? 64% Kan du i din hverdag bruge den viden, som du fik om alkoholvaner? 45% Er du alt i alt tilfreds med dit udbytte af kostvejledningen 71% Er du alt i alt tilfreds med dit udbytte af undervisningen i praktisk madlavning? 82% Kan du bruge den viden, du fik om madlavning, i din hverdag? 73% Har du opnået det, som du selv gerne ville opnå med dit træningsforløb? 45% Har dit genoptræningsforløb medvirket til at forbedre din livskvalitet? 45% Side 11 af 11

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2014 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Brugerundersøgelser 2012: Resultater og forslag til fokusområder

Brugerundersøgelser 2012: Resultater og forslag til fokusområder KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Brugerundersøgelser 2012: Resultater og forslag til fokusområder I 2012 blev der for tredje år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Antal interview i 2014

Antal interview i 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 1: Notat om nyt koncept for BRUS 2015 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse BRUGERUNDERSØGELSE FOREBYGGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Forebyggelse 1 Brugerundersøgelse Patientrettet Forebyggelse Brugerundersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre 2016 Rapport for Rosenborgcentret TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE TILFRESHED HOS DE PÅRØRENDE Hvor tilfreds er du alt i alt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 0 Brugerundersøgelse 2015 Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Borgerrettet forebyggelse: Dækningsgrader og social profil Dette

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Med bidrag af DANIÆ DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 8 1.1 Sådan læses

Læs mere

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser:

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og HR NOTAT BILAG 1 Notat med supplerende analyser til evalueringen af stressklinikker 2017 I dette notat præsenteres analyseresultater,

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

OVERBLIK... 4 INDLEDNING... 5 METODE OG AFGRÆNSNING... 6 RESUMÈ... 7 KAPITEL 1: MERE FRIHED : HVERDAGSREHABILITERING...10

OVERBLIK... 4 INDLEDNING... 5 METODE OG AFGRÆNSNING... 6 RESUMÈ... 7 KAPITEL 1: MERE FRIHED : HVERDAGSREHABILITERING...10 Kvartalsrapport for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 3. kvartal 2014 1 INDHOLD OVERBLIK... 4 INDLEDNING... 5 METODE OG AFGRÆNSNING... 6 RESUMÈ... 7 KAPITEL 1: MERE FRIHED... 10 1.1: HVERDAGSREHABILITERING...10

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg Til Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende og ældremad Medlem af Borgerrepræsentationen Pia Allerslev

Læs mere

10-09-2015. Sagsnr. 2015-0201510. Dokumentnr. 2015-021510-3

10-09-2015. Sagsnr. 2015-0201510. Dokumentnr. 2015-021510-3 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 10-09-2015 Status og kort beskrivelse af de enkelte teknologier Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen godkendte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

1. Hvad er den gennemsnitlige ventetid på hjemtagning af færdigmeldte borgere fra hospitalerne?

1. Hvad er den gennemsnitlige ventetid på hjemtagning af færdigmeldte borgere fra hospitalerne? KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren 22-08-2014 Sagsnr. 2014-0029087 Kære Jakob Næsager Dokumentnr. 2014-0029087-6 Medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (C) har i e-mail

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter:

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng Bilag 1 Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Kvalitetsstrategi for plejecentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF)

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 06-03-2014 Status og kort beskrivelse af de enkelte teknologier Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmødet den 27. februar

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

NOTAT: Evaluering af indsatsen Hjælp til Selvhjælp på ældreområdet i Roskilde Kommune i perioden maj 2012 til og med maj 2013

NOTAT: Evaluering af indsatsen Hjælp til Selvhjælp på ældreområdet i Roskilde Kommune i perioden maj 2012 til og med maj 2013 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 132716 Brevid. 1692446 NOTAT: Evaluering af indsatsen Hjælp til Selvhjælp på ældreområdet i Roskilde Kommune i perioden maj 2012 til og med maj 2013 14. august 2013 Baggrund

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Bilag 1. Overblik over bevillinger der udløber i budget 2016

Bilag 1. Overblik over bevillinger der udløber i budget 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Overblik over bevillinger der udløber i budget 2016 Budget 2016 - Bevillingsophør 1.000 kr. 2016 p/l Endeligt Ophør

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept: Aarhus Universitetshospital Til Kvalitetsrådet Kvalitet Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2014 ambulante og indlagte patienter AUH har nu modtaget

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Rammer for kvalitet. - SUFs nye kvalitetsorganisation

Rammer for kvalitet. - SUFs nye kvalitetsorganisation KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 1: SUF s kvalitetsarbejde Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nuværende

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere