BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse"

Transkript

1 BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

2 INDHOLD Pendlingsanalyse Indhold Intro... Trafik i Danmark... Pendlingsstrømme... Kommuner og byer Landsdele i Jyllandskorridoren Fyn... Sydjylland... Østjylland... Vestjylland... Nordjylland Jyllandskorridoren Viden om pendling er afgørende for forståelsen af sammenhængen mellem byer i Jyllandskorridoren. Pendlingsanalysen tegner et billede af borgernes daglige bevægelsesmønstre og -muligheder i Vestdanmark og bidrager til at identificere nye samarbejdsbehov på tværs af kommune- og regionsgrænser. Analysen er et led i Jyllandskorridorsamarbejdet om at skabe et fælles vidensgrundlag, der kan bidrage til det strategiske udviklingsarbejde både i byregionen og i den vestdanske udviklingskorridor fra Hamborg til Sydnorge. -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

3 INTRO Pendlingsanalyse Pendling øger presset på vej og bane Afstanden mellem bopæl og arbejdsplads vokser. I dag kører stadigt flere længere til jobbet, og i nogle vestdanske kommuner pendler over hver anden beskæftiget over kommunegrænsen. Samtidig stiger antallet af biler med om året. Det skaber pres på infrastrukturen og perioder med trængsel. Trængslen medfører, at færre beskæftigede kan nå arbejdspladserne i de større byområder i Vestdanmark inden for en times kørsel. Trafikken på de danske veje stiger langt hurtigere end forventet for bare få år siden. Ind- og udpendling over kommunegrænsen er vokset i næsten alle kommuner i Vestdanmark. Det er de store bykommuner, som Aarhus, Odense og Aalborg, der tiltrækker de fleste pendlere, men kigger man på, hvor stor en andel af kommunens arbejdspladser, der varetages af arbejdstagere fra en anden kommune, er det kommuner som Billund, Ikast-Brande og Skanderborg, der ligger i top. Frem til 2014 lå den årlige nettotilvækst i antallet af biler herhjemme på ca Det er vokset til ca , og i løbet af 2017 passerer vi formentlig for første gang indregistrerede personbiler i Danmark. Samtidig er turene til og fra arbejdspladsen blevet stadigt længere i alle regioner. I dag er den gennemsnitlige pendlingsafstand i Vestdanmark vokset til næsten 22 kilometer, og knap en tredjedel af de beskæftigede krydser nu en kommunegrænse for at komme på arbejde. Udpendingen er massiv i flere af de store byers oplandskommuner. I Skanderborg, Favrskov og Rebild kommuner pendler næsten seks ud af ti beskæftigede ud af kommunen. Den voksende pendling og de flere biler medfører øget trængsel ved de store byer i Vestdanmark. Det har samtidig den betydning, at byernes oplande skrumper altså at færre beskæftigede kan nå virksomhederne i de større byområder inden for den tid, de er parate til at acceptere. Det er noget man bl.a. mærker i de tre store byer i Trekantområdet Kolding, Vejle og Fredericia. Samlet set er der færre arbejdstagere, der kan nå frem til centrum af byerne i løbet af en time i trængselsperioden omkring kl sammenlignet med kl , hvor der ikke er trængsel Vestdanmark i bevægelse // byregioner.dk --

4 TRAFIK I DANMARK Pendlingsanalyse Gennemsnitlig pendlingsafstand Km fra bopæl til arbejdsplads Stigning Hele landet 19,1 19,5 19,6 19,7 20,0 19,8 20,4 20,9 + 9,4% Kørte personkilometer samt andel af den samlede persontransport 2015 Hovedstaden 14,3 14,5 14,6 14,5 14,8 14,6 14,8 15,1 + 5,6% Sjælland 25,2 25,3 25,3 25,8 26,1 26,0 26,8 27,5 + 9,1% Syddanmark 20,4 20,8 21,0 21,1 21,6 21,5 22,2 22,9 + 12,3% Midtjylland 19,6 20,2 20,4 20,7 21,1 20,9 21,5 22,2 + 13,3% Personbil mm mio. km (78%) Nordjylland 21,8 22,2 22,2 22,0 22,4 22,2 23,1 24,1 + 10,6% 4 Figuren viser den gennemsnitlige afstand fra bopæl til arbejdsplads i perioden Så langt kørte de beskæftigede i 2015 Bus mio. km (9%) 29% 18% 19% Tog mio. km (8%) 6% 10% 6% 3% 8% Cykel/knallert mio. km (4%) Ingen Op til 5 km 5-10 km km km km km Over 50 pendling km Figuren viser fordelingen af beskæftigede i forhold til deres afstand fra bopæl til arbejdsplads. Kilde: Region Syddanmark, Vejdirektoratet og Danmarks Statistik Figuren viser antallet personkilometer for de fire mest brugte transportmidler, samt det enkelte transportmiddels andel af den samlede persontransport. (Færge og fly udgør tilsammen knap 1 pct. af den samlede persontransport.) -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

5 TRAFIK I DANMARK Pendlingsanalyse Personbiltæthed pr indb EU-28 Luxembourg Island Litauen Italien Malta Finland Cypern Østrig Tyskland Schweiz Slovenien Frankrig Polen Belgien Norge Estland Spanien Holland Storbritannien Grækenland Sverige Tjekkiet Portugal Irland Danmark Bulgarien Slovakiet Kroatien Letland Ungarn Rumænien Figuren viser hvor mange biler, der fandtes pr indbyggere i 2013 i Danmark og andre europæiske lande. Udvikling i antal personbiler i Danmark Figuren viser udviklingen i antallet af personbiler i perioden I 2017 var der personbiler i Danmark 5 Kilde: Region Syddanmark og Vejdirektoratet -- Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

6 TRAFIK I DANMARK Pendlingsanalyse Udvikling i antal kørte km på de danske motorveje Vækst i kørsel på statsvejnettet (km) Hele landet 11% Syddanmark 14% 6 Mia. km Midtjylland Hovedstaden 11% 13% 4 2 Nordjylland 7% 0 Sjælland 5% Figuren viser udviklingen i antal kørte kilometer på de danske motorveje fra Figuren viser væksten i kørslen på statsvejnettet (motorveje, motortrafikveje og øvrige veje) i perioden Kilde: Region Syddanmark og Vejdirektoratet -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

7 TRAFIK I DANMARK LANDSTAL Pendlingsanalyse Pendlingsanalyse Vestdanmark i i bevægelse // Byregioner.dk byregioner.dk --

8 PENDLINGSSTRØMME Pendlingsanalyse 8 -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

9 PENDLINGSSTRØMME Pendlingsanalyse Pendlingsstrømme i Jyllandskorridoren Kortet viser de to største pendlingsstrømme i hver kommune. De røde stregers tykkelse angiver, hvor stor en andel af de beskæftigede årige, der pendler til en anden kommune (2014). 1%-5% 6%-10% 11%-15% 16%-20% Danskerne pendler stadig mere, og vi pendler ikke bare til de store byer, men også ud af byerne. Det giver en ny dynamik og dermed nogle muligheder for vækst. 9 21%-25% 26%-30% Pendlingsretning Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og Nordregion -- Vestdanmark i bevægelse // byregioner.dk --

10 PENDLINGSSTRØMME Pendlingsanalyse Regionernes pendlere Så mange krydser en kommunegrænse for at komme på arbejde Så langt rejser pendlerne tilsammen (mio. km pr. dag) 10 57% 49% Nordjylland 5,8 Sjælland 9,5 Midtjylland Hovedstaden Syddanmark 11,6 12,3 12,6 33% 33% 27% Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland Figuren viser hvor stor en andel af de beskæftigede i hver region, der krydser en kommunegrænse for at komme på arbejde (2015). Figuren viser det totale antal km, som pendlerne tilsammen tilbagelægger hver dag. Opgjort i forhold til bopælsregion (2014). -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

11 PENDLINGSTRØMME Pendlingsanalyse Pendling på tværs af landsdele NORDJYLLAND << >> >> >> << << ØSTJYLLAND >> << >> VESTJYLLAND << >> 1.050>> << 580 << << >> << >> SYDJYLLAND >> << FYN Figuren viser hvor mange beskæftigede, der rejser til en anden landsdel for at arbejde (2015) Vestdanmark i i bevægelse // // byregioner.dk Byregioner.dk --

12 KOMMUNER OG BYER Pendlingsanalyse Arbejdspladskommuner Her er mange arbejdspladser, og en stor del af dem varetages af folk som bor i andre kommuner. Udpendling er begrænset. Kommunetyper Høj indpendling Pendlerkommuner Mange af kommunens beskæftigede arbejder i andre kommuner, og mange af kommunens arbejdspladser varetages af indpendlere. 12 Lav udpendling Thisted Sønderborg Læsø Samsø Ærø Selvforsynende kommuner Størstedelen af kommunens beskæftigede arbejder lokalt, og få pendler ud. Få arbejdspladser varetages af indpendlere. Billund Kolding Fredericia Ikast-Brande Middelfart Hedensted Vejle Vejen Brønderslev Horsens Struer Faaborg-Midtfyn Mariagerfjord Nyborg Odense Holstebro Assens Aarhus Viborg Herning Haderslev Nordfyns Odder Aabenraa Syddjurs Vesthimmerland Silkeborg Jammerbugt Aalborg Varde Randers Esbjerg Skive Ringkøbing-Skjern Svendborg Fanø Morsø Norddjurs Frederikshavn Hjørring Langeland Tønder Lemvig Lav indpendling Skanderborg Kerteminde Favrskov Rebild Høj udpendling Bosætningskommuner Her bor flere erhvervsaktive end der er arbejdspladser. Næsten alle jobs varetages af kommunens egne bogere, som også i høj grad pendler ud. Indpendlingen er lav. -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

13 KOMMUNER OG BYER Pendlingsanalyse Kommunerne i gennemsnit Andel udpendlere i pct. af beskæftigede Andel indpendlere i pct. af arbejdspladser Arbejdspladser pr. 100 indb. i den erhvervsaktive alder Andel indbyggere med videregående uddannelse Arbejdspladskommuner 28% 35% % 13 Pendlerkommuner 46% 39% 82 39% Selvforsynende kommuner 23% 21% 89 21% Bosætningskommuner 42% 28% 77 28% -- Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

14 KOMMUNER OG BYER Pendlingsanalyse Trængsel omkring byerne Antal indpendlere og udpendlere til og fra kommuner (2015) Så mange indpendlere kan nå byens arbejdspladser på én time Indpendlere Udpendlere Uden trængsel (kl ) Med trængsel (kl ) Aarhus Odense Vejle Aalborg Silkeborg Randers Så mange arbejdspladser kan byens udpendlere nå på én time Horsens Kolding Viborg Herning Esbjerg Fredericia Figuren viser antallet af arbejdspladser i kommunen, der varetages af indpendlere, samt antallet af beskæftigede, der pendler ud af kommunen. Kilde: Region Syddanmark samt CVR, OSM og Speedmap (2015) Uden trængsel (kl ) Med trængsel (kl ) -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

15 KOMMUNER OG BYER Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

16 Fyn bor og arbejder i samme kommune Det er 5% færre end i pendler til en anden kommune på Fyn Det er 5% flere end i arbejdspladser pendler ud fra Fyn Det er 13% flere end i 2010 Fyn beskæftigede pendler til Fyn udefra Det er 19% flere end i Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

17 Fyn Flere krydser kommunegrænser for at komme på arbejde Indpendling 2010 og 2015 Udpendling 2010 og % 42% 48% 49% 52% 45% 51% 47% 17 33% 36% 32% 34% 32% 31% 32% 21% 25% 25% 16% 7% Andel arbejdspladser, der varetages af indpendlere fra andre kommuner Andel beskæftigede, der udpendler til andre kommuner. -- Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

18 Fyn Pendling og uddannelsesniveau Travle pendlerstrækninger på Fyn Bor og arbejder i samme kommune Pendler til en anden kommune på Fyn Indpendler til Fyn fra en anden landsdel Udpendler fra Fyn til en anden landsdel Fra Til 7% 8% 15% 20% LVU Pendling mellem kommuner Faaborg-Midtfyn Odense 15% 4% 19% 6% 18% 13% MVU Assens Odense Nordfyns Odense Kerteminde Odense Nyborg Odense 18 7% 5% KVU Svendborg Odense Odense Faaborg-Midtfyn 35% Indpendling 38% 32% 32% Erhvervsfaglig uddannelse Fredericia Fyn Kolding Fyn Vejle Fyn København Fyn Aarhus 710 Fyn Udpendling 38% 28% 28% 29% Uden erhvervskompetencegivende uddannelse Fyn Fredericia Fyn Kolding Fyn København Fyn Vejle Fyn Aarhus Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik (2014) -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

19 Fyn Gennemsnitlig afstand fra bopæl til arbejde 24,0 15,9 Personer med bopæl i kommunen kører så langt for at komme på arbejde (km) 25,8 22,1 24,3 17,6 19,9 17,9 23,4 18,7 21,7 17,3 24,8 17, ,4 15,9 Personer med arbejdsplads i kommunen kører så langt for at komme på arbejde (km) 24,9 14,6 26,6 17,0 -- Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

20 Sydjylland bor og arbejder i samme kommune Det er et 5% færre end i pendler til en anden kommune i Sydjylland Det er 11% flere end i arbejdspladser pendler ud fra Sydjylland Det er 13% flere end i 2010 Sydjylland beskæftigede pendler til Sydjylland udefra Det er 16% flere end i Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

21 Sydjylland Flere krydser kommunegrænser for at komme på arbejde Indpendling 2010 og 2015 Udpendling 2010 og % 46% 47% 21 39% 36% 36% 38% 37% 36% 41% 39% 25% 25% 31% 27% 30% 30% 32% 26% 28% 14% 20% 18% 15% Andel arbejdspladser, der varetages af indpendlere fra andre kommuner Andel beskæftigede, der udpendler til andre kommuner. -- Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

22 Sydjylland Pendling og uddannelsesniveau Travle pendlerstrækninger i Sydjylland Bor og arbejder i samme kommune Pendler til en anden kommune i SJ Indpendler til SJ fra en anden landsdel Udpendler fra SJ til en anden landsdel Fra Til 22 5% 14% 4% 39% 8% 10% 17% 15% 7% 7% 15% 16% 3% LVU MVU KVU Pendling mellem kommuner Varde Esbjerg Vejle Kolding Vejle Billund Haderslev Kolding Esbjerg Varde Vejen Kolding Sønderborg Aabenraa Indpendling 40% 38% 36% Erhvervsfaglig uddannelse Hedensted Sydjylland Middelfart Sydjylland Odense Sydjylland Aarhus Sydjylland Horsens Sydjylland Udpendling 38% 28% 29% 31% Uden erhvervskompetencegivende uddannelse Sydjylland Aarhus Sydjylland Hedensted Sydjylland Middelfart Sydjylland Horsens Sydjylland Odense Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik (2014) -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

23 Sydjylland Gennemsnitlig afstand fra bopæl til arbejde Personer med bopæl i kommunen kører så langt for at komme på arbejde (km) 19,9 11,7 22,3 21,5 18,9 24,0 20,0 25,8 24,1 23,9 24,3 22,9 23,0 23,0 22,1 24, ,9 22,4 23,9 19,6 23,1 22,7 18,9 16,5 Personer med arbejdsplads i kommunen kører så langt for at komme på arbejde (km) -- Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

24 Østjylland bor og arbejder i samme kommune Det er 1% færre end i pendler til anden kommune i Østjylland Det er 10% flere end i arbejdspladser pendler ud fra Østjylland Det er 14% flere end i 2010 Østjylland beskæftigede...pendler til Østjylland udefra Det er 12% flere end i Byregioner.dk // Bevægelser Vestdanmark i Vestdanmark i bevægelse -- --

25 Østjylland Flere krydser kommunegrænser for at komme på arbejde Indpendling 2010 og 2015 Udpendling 2010 og % 57% 47% 48% 49% 51% 51% 40% 35% 32% 26% 28% 32% 31% 36% 33% 36% 38% 25 23% 21% 10% 13% Andel arbejdspladser, der varetages af indpendlere fra andre kommuner Andel beskæftigede, der udpendler til andre kommuner. -- Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

26 Østjylland Pendling og uddannelsesniveau Travle pendlerstrækninger i Østjylland Bor og arbejder i samme kommune Pendler til en anden kommune i ØJ Indpendler til ØJ fra en anden landsdel Udpendler fra ØJ til en anden landsdel Fra Til 11% 13% 18% 12% LVU Pendling mellem kommuner Skanderborg Aarhus 26 15% 5% 18% 7% 15% 7% 14% 7% MVU KVU Favrskov Aarhus Randers Aarhus Syddjurs Aarhus Aarhus Skanderborg Silkeborg Aarhus Hedensted Horsens 31% 35% 31% 37% Erhvervsfaglig uddannelse Indpendling Vejle Østjylland Viborg Østjylland Mariagerfjord Østjylland Ikast-Brande Østjylland Aalborg Østjylland Udpendling 39% 27% 29% 31% Uden erhvervskompetencegivende uddannelse Østjylland Vejle Østjylland Viborg Østjylland København Østjylland Ikast-Brande Østjylland Herning Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik (2014) -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

27 Østjylland Gennemsnitlig afstand fra bopæl til arbejde 22,3 21,5 Personer med bopæl i kommunen kører så langt for at komme på arbejde (km) 22,6 17,0 23,5 19,7 27,8 20,0 23,6 19, ,3 18,8 23,5 20,9 19,7 20,4 Personer med arbejdsplads i kommunen kører så langt for at komme på arbejde (km) 20,8 18,5 22,1 21,0 22,2 14,5 20,1 14,3 -- Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

28 Vestjylland bor og arbejder i samme kommune Det er 5% færre end i pendler til anden kommune i Vestjylland Det er 6% flere end i arbejdspladser pendler ud fra Vestjylland Det er 15% flere end i 2010 Vestjylland beskæftigede pendler til Vestjylland udefra Det er 13% flere end i Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

29 Vestjylland Flere krydser kommunegrænser for at komme på arbejde Indpendling 2010 og 2015 Udpendling 2010 og % 41% 45% 32% 33% 21% 24% 25% 36% 30% 30% 30% 25% 21% 27% 28% Andel arbejdspladser, der varetages af indpendlere fra andre kommuner Andel beskæftigede, der udpendler til andre kommuner. -- Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

30 Vestjylland Pendling og uddannelsesniveau Travle pendlerstrækninger i Vestjylland Bor og arbejder i samme kommune Pendler til en anden kommune i VJ Indpendler til VJ fra en anden landsdel Udpendler fra VJ til en anden landsdel Fra Til 4% 7% 7% 30 13% 4% 40% 17% 14% 7% 7% 40% 41% 15% 15% 6% 34% LVU MVU KVU Erhvervsfaglig uddannelse Pendling mellem kommuner Herning Ikast-Brande Ikast-Brande Herning Struer Holstebro Ringkøbing-Skjern Herning Herning Holstebro Herning Ringkøbing-Skjern Holstebro Herning Indpendling Silkeborg Vestjylland Aarhus Vestjylland Vejle Vestjylland Randers Vestjylland Varde Vestjylland Udpendling 38% 29% 31% 30% Uden erhvervskompetencegivende uddannelse Vestjylland Silkeborg Vestjylland Aarhus Vestjylland Vejle Vestjylland Morsø Vestjylland Randers Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik (2014) -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

31 Vestjylland Gennemsnitlig afstand fra bopæl til arbejde 21,2 21,4 Personer med bopæl i kommunen kører så langt for at komme på arbejde (km) 21,7 19,1 20,8 17,6 22,3 22, ,8 21,2 19,9 20,5 20,4 21,6 21,0 26,9 Personer med arbejdsplads i kommunen kører så langt for at komme på arbejde (km) -- Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

32 Nordjylland bor og arbejder i samme kommune Det er 4% færre end i pendler til anden kommune i Nordjylland Det er 10% flere end i arbejdspladser pendler ud fra Nordjylland Det er 10% flere end i 2010 Nordjylland pendler til Nordjylland udefra Det er 10% flere end i beskæftigede -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

33 Nordjylland Flere krydser kommunegrænser for at komme på arbejde Indpendling 2010 og 2015 Udpendling 2010 og % 50% 45% 43% 37% 22% 21% 28% 34% 24% 28% 26% 22% 26% 35% 25% 31% 20% 33 11% 16% 12% 12% Andel arbejdspladser, der varetages af indpendlere fra andre kommuner Andel beskæftigede, der udpendler til andre kommuner. -- Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

34 Nordjylland Pendling og uddannelsesniveau Travle pendlerstrækninger i Nordjylland Bor og arbejder i samme kommune Pendler til en anden kommune i NJ Indpendler til NJ fra en anden landsdel Udpendler fra NJ til en anden landsdel Fra Til 34 7% 13% 4% 39% 9% 11% 18% 12% 6% 6% 39% 39% 16% 14% 5% 34% LVU MVU KVU Erhvervsfaglig uddannelse Pendling mellem kommuner Rebild Aalborg Brønderslev Aalborg Jammerbugt Aalborg Hjørring Aalborg Aalborg Rebild Hjørring Frederikshavn Frederikshavn Aalborg Indpendling Randers Nordjylland Aarhus Nordjylland Viborg Nordjylland Skive Nordjylland København 690 Nordjylland Udpendling 37% 27% 32% 31% Uden erhervskompetencegivende uddannelse Nordjylland Aarhus Nordjylland Viborg Nordjylland Randers Nordjylland København Nordjylland Skive Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik (2014) -- Byregioner.dk // Vestdanmark i bevægelse --

35 Nordjylland Gennemsnitlig afstand fra bopæl til arbejde Personer med bopæl i kommunen kører så langt for at komme på arbejde (km) Personer med arbejdsplads i kommunen kører så langt for at komme på arbejde (km) 18,6 22,2 18,1 16,5 26,4 21,1 23,0 19,8 23,7 18,7 22,3 20,6 27,0 20,1 24,5 20,4 23,7 24,8 25,2 17,8 26,2 20, Vestdanmark i bevægelse // Byregioner.dk --

36 BYREGIONER I DANMARK Viden om pendling er afgørende for forståelsen af sammenhængen mellem byer i Jyllandskorridoren. Analysen Vestdanmark i bevægelse medvirker, sammen med Trængselsbilleder, Hverdagsmobilitet indkøb og fritid og Business Region Aarhus Pendlingsanalyse, til at tegne et billede af borgernes daglige bevægelsesmønstre og -muligheder i Vestdanmark og bidrager til at identificere nye samarbejdsbehov på tværs af kommune- og regionsgrænser. Analysen er et led i Jyllandskorridorsamarbejdet om at skabe et fælles vidensgrundlag, der kan bidrage til det strategiske udviklingsarbejde både lokalt og regionalt og i den vestdanske udviklingskorridor fra Hamborg til Sydnorge.

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Hverdagsmobilitet indkøb og fritid -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Hverdagsmobilitet indkøb og fritid -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Hverdagsmobilitet indkøb og fritid -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Business Region Aarhus Kun hver fjerde tur er til arbejde... 3 Hverdagens mobilitet...

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:3 21. april 2009 Overnatninger på campingpladser 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I året 2008 var der i alt 12,2 mio. overnatninger på campingpladser;

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:4 21. april 2009 3 pct. færre overnatninger Overnatninger på hoteller o.l. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 14,6 mio. overnatninger på hoteller

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014 Experians RKI-analyse 2014 Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Analyse Personer Vækst person Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner

Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner Kort fortalt 12-12-2017 Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvor stor en andel af det pædagogiske personale, der har en pædagoguddannelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Kort fortalt 19-12-17 Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner i de 78 kommuner, der pt. indgår

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere