Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet"

Transkript

1 Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet

2 Falck Healthcare - fra hjælp til selvhjælp - til også at hjælpe andre Psykologisk krisehjælp til kunder Samarbejde med fagbevægelsen og pensionskasser fælles indsats ift. sygefravær Guide til sundhedsvæsenet, hurtig diagnose og individuel rehabilitering til redderne og efterfølgende til andre faggrupper Tilpassede sundhedsløsninger på arbejdspladsen Psykologisk krisehjælp til redderne Tværfaglig behandling til redderne Falck Healthcare divisionen etableres 2008 Offentligt private partnerskaber Første OPP aftale indgås

3 De offentlige udgifter er under pres Udsigt til flere ældre Flere skal forsørge færre Kilde: Danmarks Statistik Kilde: Danmarks Statistik

4 Synergier mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Sundhed og beskæftigelse går hånd i hånd Beskæftigelse og sundhedstilstand i kommunerne målt ved restlevetid Jobcenteret er den fremtidige sundhedsarena Andel af borgere, som modtager en sundhedsindsats og er i kontakt med beskæftigelsessystemet Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Kilde: KL s notat De kommunale indsatser Jo sundere befolkningen generelt er, jo flere er i job. Der er en bedre chance for at opretholde sin beskæftigelsesevne og arbejde, hvis man kommer sig hurtigt efter sygdom. Omvendt er muligheden for at komme sig oven på sygdom bedre, hvis man fortsat er i arbejde. Andelen af fællesborgere, som både modtager sundheds- og beskæftigelsesindsats er høj. Sundhedsproblemer løses ikke alene på hospitalet og hos lægen. Jobcenteret er en god platform til at forbedre sundheden for nogle af de borgere, der har den ringeste sundhedstilstand.

5 Baggrund for NCNP-aftalerne Anden aktør-markedet En slidt samarbejdskonstruktion præget af: Brodne kar Dårlig kvalitet Dobbelt aflønning både fast dækning og resultataflønning Private aktører, der tjente mange penge i markedet Spildte kræfter brugt på at finde fejl hos hinanden Kommuner, der brugte mange penge på andre aktører uden at opnå en besparelse OPP-samarbejde Ny samarbejdsform med gevinster for alle parter: No Cure No Pay -dvs. der er ingen betaling, hvis det offentlige ikke er bedre stillet i form af bedre service, bedre resultater og færre totaludgifter Mere indsats for de sygemeldte Fælles mål hvor der før intet mål var Integrerer det bedste fra to verdener det private og det offentlige og skaber grundlag for innovation

6 Partnerskabsmodel på sygedagpengeområdet Borger Højere livskvalitet Hurtigere udredning gør rask Fastholdelse på arbejdsmarkedet Borger Virksomhed Reduceret sygefravær Fastholdelse af kompetencer Sygedagpenge Virksomhed Kommune Kommune Reducerede udgifter Flere skattebetalende borgere Flere penge til Mere velfærd Flytte fokus i sygedagpengesystemet fra sygdom til aktivering Procesoptimering Hurtig og tidlig udredning Forøget indsats Individuelt tilpasset sagsbehandling 14

7 Falcks koncept Nødvendige kompetencer Tillidsbaseret ledelse Forståelse af arbejdsmarkedet fra både den private og offentlige vinkel Evidensbaseret tilgang Netværk og nem adgang til sundhedsfaglige kompetencer Ledelse Indsatser Kompetenceudvikling Fremrykket indsats Koordineret tværfaglighed Minimering af ventetider Processer Produktion Fuld kapacitet og målstyring Styring og ledelse Gennemsigtighed Styring af sagsflow Strategiske Evaluering og tilpasning af tilbudsvifte Faglige Ensartet service Kvalitet via standarder og milepæle Uddannelse Aftaler Investering i indsats Fuld resultataflønning 3 +1 års samarbejde Holbæk Herning Horsens Tårnby/Dragør Vordingborg Assens Kolding Hjørring

8 Konkrete initiativer i samarbejderne Overordnede spor i samarbejdet Produktionssporet har særligt haft fokus på at sikre fuld bemanding, et lavt sagsantal pr. medarbejder samt faste milepæle i alle sager. Styring og ledelse Det styrings- og ledelsesmæssige spor har medført udvikling af lederne, indførelse af gennemsigtighed i sager, opfølgning på hvert enkelt skrivebord, samt sikringen af en positiv opfølgningskultur Strategisk Det strategiske spor har særligt handlet om tilpasning til rammer og lovgivning, indførelse af effektmålinger på alle tilbud, tilpasning af tilbudsvifte mv. Faglige Det faglige spor har særligt vedrørt kompetenceudvikling af medarbejderne, indførelse af faglige koordinatorer Udvalgte projekter: Virksomhedsvendt afprøvning og kontakt Kompetenceudvikling medarbejdere Kompetenceudvikling lederne Organisatorisk platform Tidlig indsats optimering af indsats Opbygning af aktivt tilbud i den tidlige indsats. Aktive tilbud i øvrigt Specielle indsatser i forhold til de lange sager. Sammenhængende og kvalificeret sundhedsfaglig tilgang.- tværfaglighed i sagsbehandlingen Udvikling af modeller for forlængelsespraksis Sammenhængende socialfaglig indsats med anvendelse af milepæle i sagsbehandlingen Udvikling af kvalitetssikringsmodeller Anvendelse af andre fagligheder som led i sagsbehandlingen Datagrundlag, kvalitet og kpi ere Styring af flowet ved skrivebordene Produktionsplaner til planlægning og styring Snitflader til relevante samarbejdspartnere i samarbejdskommunen Samarbejde med de faglige organisationer og A-kasserne Samarbejde med lægerne

9 Åbenhed/implementeringsgrad Sammenhæng mellem indsats og resultater Stor åbenhed i forhold til dialog og ændringer af arbejdsgange mv. Bred opbakning ledelsesmæssigt og politisk til fælles mål Samdrift af tilbudsvifte Assens Gns. varighed reduceret med 2,4 uger Hjørring Gns. varighed reduceret med 3,9 uger Vordingborg Gns. varighed reduceret med 5 uger Horsens Gns. varighed reduceret med 7,4 uger Tårnby Gns. varighed reduceret med 9,9 uger Dragør Gns. varighed reduceret med 14,9 uger Kolding Mindre åbenhed i forhold til dialog og ændringer af arbejdsgange mv. Mindre ledelsesmæssig opbakning til fælles mål og politisk støj Uændret/lille tilpasning af tilbudsvifte Gns. varighed øget med 1,1 uger Herning Gns. varighed øget med 0,3 uger Ingen Holbæk Gns. varighed reduceret med 2,2 uger Store Efficiensgevinster i samarbejdsperioden

10 Udviklingen i antallet sager med mere end 52 ugers varighed, jan til dec.2014, Horsens Kilde: Jobindsats.dk

11 Resultater med OPP Effekter af Falck Jobservices partnerskabsmodel Partnerskaberne har medført, at antallet af borgere, som er langtidssygemeldte, og som er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, er reduceret med 25,9 pct. samlet set i de 9 samarbejdskommuner. I alt er der opnået en besparelse på over ½ mia. kr. på forsørgelseskontoen. For de seks kommuner, hvor samarbejdsaftalerne er afsluttede, er den gennemsnitlige varighed samlet set reduceret med 1,6 procent i forhold til sammenlignelige kommuner, som ikke har haft et offentligt-privat samarbejde på området. Det viser en rapport fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Assens Herning Hjørring Holbæk Horsens Kolding Vordingborg Tårnby Dragør Samlet Reduktion af udgifter til forsørgelse, mio. kr. 50,8-10,6 91,9 21,0 91,0 72,9 91,6 91,2 15,9 515,6 Ændring i pct. -8,8 2,4-15,9-3,7-14,9-1,9-17,9-23,9-26,6-10,1 Ændring i pct. for sager under 52 uger -6,1-2,5-7,3 0,3-5,6-0,8-8,5-16,1-15,4-5,4 Ændring i pct. for sager over 52 uger -21,0 25,0-37,9-20,7-38,8-5,7-42,0-52,9-66,8-25,8 Udvikling i gns. varighed af sager, uger -2,4 0,3-3,9-2,2-7,4 1,1-5,0-9,9-14,1 Statistisk signifikant effekt på varighed, SFI +(12,6) -(4,0) 0,0 +(4,4) +(7,1) 0,0 Ikke evalueret af SFI +(1,6) Omgørelsesprocent ift. regionen Uændret Faldet Faldet Faldet Steget Faldet Steget Faldet Faldet Indsatsernes virkning, SFI Ikke evalueret af SFI Flere ressourcer Styring af sagsflow Milepæle og kvalitetsstandarder Samdrift af tilbud + 0,0 + 0,0 + 0, Sundhedsfaglig indsats + (+) + (+) + (+) + Kompetencer hos medarbejderne + (+) + (+) Medarbejdernes vurdering af kvalitet Samlet projektvurdering/implementeringsgrad 7/7 5/7 7/7 5/7 7/7 5,5/7 7/7 6/7 6/7 Kilde: Udtræk fra kommunernes økonomisystemer, SFI, Ankestyrelsen, Fælles evalueringer af Kommunerne og Falck, Jobindsats.dk Note: Tårnby/Dragør er kun 2 år henne i samarbejdsperioden, for Vordingborg er besparelsen det 4. år beregnet ud fra de første 6 måneder af året. De samlede besparelser beregnes ved at sammenholde de årlige udgifter med udgiftsniveauet et år før samarbejdet 11

12 Resultater af aktive tilbud Quick Care Quick Care arbejder tæt sammen med jobcentre om at optimere processerne omkring afklaring af borgere til arbejdsmarkedet. Indsatserne har til formål at bringe borgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse gennem afklaring, opkvalificering eller genoptræning. Andel forløb, hvor ydelsen er afsluttet 13 uger efter opstart Hurtigere afklaring giver betydelige offentlige besparelser på forsørgelseskontoen Siden 2007 har de 52 kommuner, der har samarbejdet med Quick Care i gennemsnit afkortet sygedagpengeforløbene med 16,3 uger. Det svarer til en besparelse for det offentlige på knap 1 mia. kr. på forsørgelseskontoen. Kommunernes andel heraf svarer til knap 500 mio. kr. På tværs af alle kommuner, hvor Quick Care har været samarbejdspart, ligger effekterne 24 pct. bedre end ellers: 53,9 pct. af forløbene i Quick Care er inden den 13. uge afsluttet med en raskmelding 43,5 pct. af forløbene på landsplan afsluttes med en raskmelding inden for 13 uger Kilde: Egne registreringer og Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM Dvs. en forskel på 10,4 pct.point som svarer til 24 pct. 12

13 Sygefravær Førtidspensionsrisiko Signifikante og dokumenterede positive effekter ved en sundhedsordning Sundhedsordning indføres Andel af fortsat syge Førtidspensionsrisiko Hurtig indsats kort sygefravær Før Effekter af sundhedsordning 1 Ressourceforløb langt sygefravær 2 Større fastholdelse på arbejdsmarkedet 3 Efter Før Efter uger uger Effekter Signifikant fald i fravær for borgere på sygedagpenge Samlede Øvrige resultater resultater Mindre kort sygefravær Mindre langtidssygefravær Færre møder syg på arbejde Mindre sygefravær Mindre personaleomsætning Øget produktivitet Mindre langvarigt sygefravær Mindre nedslidning Mindsket sandsynlighed for førtidspension Blikkenslagere 4-7% Elektrikere 6-10% Mejeriarbejdere 15% Blikkenslagere - Elektrikere 19% Mejeriarbejdere 20% % reduktion af sygefravær Arbejdspladser med > 30 ansatte har større effekter (2x så store) Stor medarbejderomsætning blandt de dækkede mindsker effekten Implementeringsproces og kendskab har positiv effekt Baseret på PhD-projekt fra Syddansk Universitet: Can health promotion in the workplace save public money? Evidence from a quasiexperiment in Denmark skrevet af Morten Saaby Pedersen og Jacob Nielsen Arendt. Publiceret i Journal of Health Economics: Bargaining for health: A case study of a collective agreement - based health program for manual workers, (37), 2014.

14 Online sundhedsprofil Falck Healthcares mål med sundhedsordningen er at skabe større synergi mellem de forskellige indsatser for medarbejderne i Lejre Kommune, således der ses et faldende sygefravær, stigende trivsel og ikke mindst forebyggelse af arbejdsrelaterede lidelser. Et centralt element i denne forebyggende indsats er Falck Healthcares Sundhedsprocent 14

15 Sundhedstjek 1. Online sundhedsprofil/ sundhedsportal 1. Sundhedsprocenten: Online sundhedsprofil Sundhedsprocenten er baseret på KRAMS-faktorerne Kost Rygning Alkohol Motion Stress Resultat: Sundhedsprocenten giver medarbejdere en indikation af deres generelle sundhedstilstand, og hvilke områder, der med fordel kan styrke Yderligere vurderes motivationen for livsstilsændringer 2. Sygeplejerske/ Fysioterapeut Visitering til øvrige sundhedstilbud i Lejre Kommune 2. Sundhedsundersøgelse ved sygeplejerske og fysioterapeut Book en tid i et klinikken og få målt bl.a Blodtryk Fedtprocent Taljemål BMI Blodets iltmætning Konditest 3. Visitering til de øvrige sundhedsydelser Bl.a Tværfaglig behandling Arbejdsplads revision Lejres egen sundhedstilbud Psykologisk rådgivning 15

16 Sundhed På Spil Sundhed på Spil kan bruges på mange måder : Opmærksomhed på sundhed og livstilsændring I forbindelse med afdækning af sundhedsstrategi Som initiativ mellem sundhedsprofiler Til at fremme fælleskabet Som kickstarter til fokus på coping strategier i forbindelse med stress 16

17 Vi klæder lederen på 17

18 Fremtiden tilhører partnerskaberne 18

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet.

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område. Nyhedsbrevet rummer en

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere