Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelsuperstier - Plan og Koncept"

Transkript

1 Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund Kommune Karsten Sune Haslund, Frederikssund Kommune Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune Lene Wagner Hartmann, Furesø Kommune Trine Baarstrøm, Ballerup Kommune Nils Ekner, Helsingør Kommune Leif Kronblad, Ishøj Kommune Dorrit Gundstrup, Rudersdal Kommune Brian Hansen, Københavns Kommune Tine Brand-Nielsen, Projektsekretariatet Peter Jantzen, Projektsekretariatet Kristine Liljenberg, Projektsekretariatet Kathrine Toft, Projektsekretariatet (referent) Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kathrine Toft-Petersen Dagsorden 1. Velkommen v. Brian Hansen 2. Nyt om puljen med 189 mio. kr. til Cykelsuperstier (til orientering og drøftelse af næste skridt) 3. Trængselskommissionen (til orientering) 4. Evalueringsrapport, Plan & Koncept (til drøftelse) 5. Interesse fra Region Sjælland (til beslutning) 6. Pressearbejdet (til orientering) 7. Eventuelt Sekretariatet for Cykelsuperstier Islands Brygge 37 Postboks København S Telefon

2 Ad 1: Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ad. 2: Nyt om puljen med 189 mio. kr. til Cykelsuperstier Status med udmøntningen af de 198 mio. kr. er, at Vejdirektoratet har lavet et udkast til Transportministeriets departement og forliskredsen for trafikaftalen af 12. juni Håber på at det bliver afklaret i år. Ivan Christensen fra Gladsaxe kommune er medlem i SAMKOM styregruppe. Han vil rejse problemstillingen omkring Vejdirektoratets tilslutning til realisering af cykelsuperstier på strækninger, hvor Vejdirektoratet selv er vejbestyrelse set i forhold til regeringens intentioner om at udbrede cykelsuperstikonceptet. Kort resume fra kommunerne - budget 2013 København Kommune; har fået 14 mio. kr. til Cykelsuperstier. Gladsaxe Kommune: 5,8 mio. kr og i 2014 Ring 4 (forudsætter 40 pct. tilskud fra staten). Helsingør Kommune: Cykelsti penge taget ud. Har kun penge på de projekter, som er betalt af puljepengene (løber ud i 2013). Frederikssund Kommune: har fået penge til deres Cykelsuperstier. Planlægger dobbelt til Kulhuse forsøger at for støtte-penge. Rådgiver udbud i gang. Region H: har afsat 12 mio. kr. til cykelfremkommenlighed. I aftale teksten står der, at projekter, som allerede har fået støtte fra staten, kan få midler fra puljen. Albertslund Kommune; bruger ikke penge på CSS. Kun det sydlige punkt ved ring 4. Den videre proces - konkluderende opsummering Projektsekretariatet bad styregruppen drøfte, hvad de næste skridt skal være ifht puljen på 189 mio. kr. 1: Ruter Holde fast rutebegrebet, nemt at kommunikere, til at forstå både fagligt/teknisk, måske vi skal overveje nogle etape delinger, fx lange ruter som Frederikssundruten, der også er Ballerupruten. Det er Cykelsuperstier vi vil, men det er de enkelte ruter vi griber fast i. 2: Prioriteringen af ruterne. Vi fortsætter den prioritering, hvor vi lavede afvejningerne mellem det faglig/tekniske og det politiske. Kortet der er lavet, som ligger i brevet til transportministeren. Det er valgt ud fra, at vi ikke skal have en masse ruter der løber parallelt, men skal have ruter der hvor det største potentiale er, og så kan det politiske komme ind. Vi skal have et rutenet, som dækker nogenlunde det hele. Vi vil ikke have nogen kommuner, som er en del af fællesskabet, der ikke har nogen rute. Hvad er overhovedet realistisk hvilke ruter kan laves med politisk opbakning? Side 2 af 5

3 3: Potentialerne. Sekretariatet skal forsøge at gøre mere ud af potentialerne og præsentere de ting vi allerede har regnet på. 4: Initiere grupper Birkerød og Ring-4. Super vigtig at vi får lavet ansøgningerne, så de kan blive sendt af sted lige så snart det er muligt - og holde momentum og få skabet noget. Så kan det være, at der er nogle ruter, hvor vi bliver nødt til at tænke lidt mere over og blive klogere, hvad der skal der stå. Så venter den/de til næste ansøgningsrunde. Styregruppen bad sekretariatet at udarbejde et illustrativt kort med potentialer. Ad 3: Trængselskommissionen Trængselskommissionens 28 medlemmer skal til januar aflevere en opgørelse med fordele og ulemper ved forskellige former for trængselsbekæmpelse, og til august næste år skal de endelige anbefalinger være klar. Brian Hansen sidder på Københavns Kommunes vegne med i en af arbejdsgrupperne og vil fortælle kort om status og arbejdsform. Tidsplan: Jul/januar: Brutto katalog med hvilke virkemidler der kan komme i spil. Forår: skal bruges til at detaljere, analysere, finde konsekvenser osv. Sommer: Anbefalinger. 7 arbejdsgrupper i Trængselskommissionen. Trængselskommissionen har lavet til dogme/skema, som skal beskrive de enkelte løsningsforslag mht: Hhvad går det ud på, hvilke effekter har det, hvad koster det. Skemaet er udfyldt for CSS. Brian bruger hans Københavns Kommune hat til at sparke CSS ind, så meget som muligt. Det er en rigtig god sag, da det er meget konkret, hvor meget af det andet som snakkes om er i øst og vest og bliver ved med at være noget floffy. Lene fra Furesø Kommune tilbød at skrive om cykelteknologi/hurtige cykler, hvis der er interesse for det. Det vil kræve, at Lene kan få et kopi af de skemaer, der anvendes. Ad 4: Evalueringsrapport, Plan og Koncept I løbet af vinteren 2011/12 har COWI gennemført en evaluering af "Plan og Koncept"-delen af projektet, dvs. en evaluering af projektforløbet, samarbejdsrelationer mv. Evalueringsrapporten var vedhæftet mailen med dagsordenen. Rapportens hovedkonklusioner blev fremlagt, hvorefter styregruppen drøftede forbedringspunkterne. Side 3 af 5

4 Forslag fra styregruppen: Forslag i forhold til at øge den lokale interesse (politikere) Kampagner der er rettet mod cyklisterne. For at gøre CSS mere synlig. Billigt materiale med fokus på konceptet som kan lægges ud til kommuner. Materiale som også kan være på fx S- tog stationer. Give politikere mulighed for at profilere sig gennem CSS. Lave mindre markedsføringsprojekter, hvor politikere/borgmestre kan se hvad CSS er og noget konkret, fx lane lights. Det er prøvet i Furesø Kommune med positivt resultat. Materiale målrettet mod politikkere og borgmestre. Som de har mulighed for at profilere sig på. Behøver ikke være noget konkret i deres kommune, men kan sige at det er noget som de er en del af. Løfter i flok det er helheden, som er væsentlig. Sekretariatet har brug for nogle borgmestre, som gerne vil være talsmand for CSS (se ad 6). Husk at takke de andre samarbejdende kommuner måske sæt det i talepindene til politikerne. Etablere miniprojektgruppe, som skal arbejde med politisk formidling/forankring. Sekretariatet indkalder interesserede i kommunerne. Ad 5: Interesse fra Region Sjælland Syv kommuner i Region Sjælland er interesserede i at etablere Cykelsuperstier. Projektsekretariatet har holdt møde med Region Sjælland og kommunerne herom og vil fremlægge planer for det videre forløb med nye kommuner. Projektsekretariatet havde indstillet, at styregruppen godkendte en eventuel udvidelse af gruppen bag Cykelsuperstier med nye kommuner. Styregruppen gav et nik til en strategi om at invitere Region Sjælland og kommunerne med i CSS-samarbejdet med den forudsætning, at både Regionen og kommunerne finansierer egne rutebeskrivelser og net samt bidrage med penge til sekretariatet. Ad 6: Presseorientering Projektsekretariatet orienterede om sommerens internationale pressebevågenhed, hvor sekretariatet har benyttet Brian Hansen, Lars Gaardhøj fra Region Hovedstaden og borgmester Ayfer Baykal (Kbh.) som talspersoner. Dette gav anledning til at afklare, hvilke borgmestre der kunne være interesseret i at være talspersoner for Cykelsuperstierne. Jens tænker, at borgmesteren i Albertslund er interesseret. Ballerups borgmester vil rigtig gerne. Side 4 af 5

5 Ivan har brug for noget mere specifikt at fremlægger for borgmesteren før han kan sige, om borgmesteren er interesseret. Furesø Kommunes borgmester vil også gerne. Der kom forslag om, at sekretariatet overvejer, hvordan sol og vind deles ligeligt mellem kommunerne. Fx systematisk planlægning, en strategi. For at undgå, at én kommune alene får den internationale bevågenhed, fx blev Gladsaxe ikke nævnt i New York Times. Ad 7 Eventuelt Næste politikermøde tilrettelægges ifht de 189 mio. kr. Og planlægges på forudgående styregruppemøde. Mødes relativt hurtigt, hvis der kommer en udmelding omkring de 189 mio. kr. Ellers så umiddelbart før eller efter jul. Styregruppen holder fast i at der er 3-4 møder om året. Og derudover et politikermøde. Side 5 af 5

02-02-2015. Styregruppemøde

02-02-2015. Styregruppemøde 02-02-2015 Styregruppemøde Dato 26. januar 2015 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Andreas Røhl, København Anker Riis, Frederikssund Helen Lundgaard,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011 Mødetid og sted: Kl. 10.00 Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud:

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag?

1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag? 30.11.2010 1 Efter indledning og spisning bød Kirsten Pilegaard velkommen på arbejdsgruppens vegne og Pia Bille introducerede til aftenens program. Herefter gik vi gang med 1. punkt på programmet: Hvad

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som forening

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Referat for repræsentantskabsmødet

Referat for repræsentantskabsmødet Referat for repræsentantskabsmødet Onsdag d. 4. marts 2015 kl. 19 Glostrup Præstegård (Hovedvejen 134, 2600 Glostrup) Sekretariat v/ Næstformand Gillesager 240, 1. tv 2605 Brøndby Tlf.: 30 60 83 13 Mail:

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere