SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent"

Transkript

1 SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING Hjælp til brug ved ansøgning om patent

2 Indhold Sådan skrives en patentansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til patentansøgning... 3 Disposition og kladde... 5 Gode råd: Ansøgningsblanketten Beskrivelsen Patentkrav Sammendraget Tegninger eller fotos Betaling Eks. 1: Ansøgningsblanket Eks. 2: Ansøgningsblanket Eks. 3: DK Enakslet trækvogn Eks. 4: DK Optøningsvintermåtte Eks. 5: DK Baby-alarm Eks. 6: DK Let adskillelig reol Eks. 7: DK Træbeskyttelsesmiddel Checkliste... 57

3 ANSØGNING OM PATENT Dette lille hæfte er udarbejdet af Patent- og Varemærkestyrelsen. Det har til formål at give en detaljeret anvisning på, hvordan man udfylder ansøgningsblanketten og laver de tilhørende bilag (beskrivelsen med patentkrav mm.) til en patentansøgning. Hæftet er især tænkt som en hjælp til vore kunder, der selv ønsker at udføre arbejdet uden professionel assistance. PROFESSIONEL HJÆLP ELLER GØR DET SELV? Når De skal lave en ansøgning om patent, kan De henvende Dem til et patentbureau eller andre sagkyndige og få professionel assistance. Patentbureauernes medarbejdere er fagfolk og De får en god sikkerhed for, at ansøgningen bliver kvalificeret udført, både med hensyn til det formelle og til den beskyttelse De har ønsket. De kan få en liste over patentbureauer ved henvendelse til Patent- og Varemærkestyrelsen. De kan imidlertid også vælge at gøre arbejdet selv eller at lade en medarbejder i Deres firma gøre det. Den foreliggende vejledning vil være en hjælp til at udføre dette arbejde som førstegangsansøger og uden forkundskab. Følger De vejledningen trin for trin, er der en god chance for et godt resultat og for, at De undgår de faldgruber, der kan være i forbindelse med sådanne ansøgninger. Inden De går i gang, bør De læse vores hæfte: VEJLEDNING TIL BRUG VED ANSØGNING OM PATENT HVAD SKAL DER LAVES? Når De søger om patent, skal De til Patent- og Varemærkestyrelsen indsende: en ansøgningsblanket, en beskrivelse, ét eller flere patentkrav, eventuelle tegninger, et sammendrag, og ansøgningsgebyret. Bag i hæftet har vi gengivet to ansøgningsdokumenter, hvor den fortrykte blanket, der fås i Patent- og Varemærkestyrelsen, er brugt. Endvidere finder De fem patentskrifter som eksempler på, hvordan man kan udføre beskrivelser, patentkrav, tegninger og sammendrag. 1

4 DEN NEMME MÅDE På de næste sider finder De: en fortrykt ansøgningsblanket, og nogle ark, med dispositioner til en beskrivelse, patentkrav og sammendrag samt plads til notater eller fx en kladdetekst, Begge dele er hjælpemidler, der vil gøre det så nemt som muligt at lave en brugbar ansøgning. De kan bruges i de allerfleste tilfælde, nemlig hvis: De ikke har nogen fuldmægtig, men selv laver ansøgningen, ansøgningen ikke er baseret på en tidligere ansøgning, (prioritet, deling eller udskillelse), ansøgningen ikke angår mikroorganismer. I den vedhæftede ansøgningsblanket har vi for tydelighedens skyld tonet de felter, De ikke skal bruge. Det De skal gøre nu: 1) Tag ansøgningsblanketten ud af heftet og udfyld de ikke-tonede felter i ansøgningsblanketten, 2) Lav en beskrivelse. Benyt dispositionen, på det vedhæftede ark. Brug eventuelt arket som kladde eller stikordsgrundlag. Brug gerne flere ark. 3) Skriv et patentkrav. Brug arket som grundlag. Skriv derefter eventuelle yderligere patentkrav efter samme mønster. 4) Skriv sammendraget 5) Skriv det hele rent på maskine eller tekstbehandling, (dog ikke ansøgningsdokumentet, der bruges som det er.) Teksten skal være sort maskinskrift, linieafstand 1½ på hvidt, ulinieret papir i A4-format. Der skal være en margin på mindst 20 mm hele vejen rundt. Hver 5. linie i beskrivelse og krav skal forsynes med linienummer, ligesom hver side skal nummereres. 6) Lav i givet fald tegninger eller fotos. 7) Tag kopier af beskrivelse, patentkrav, sammendrag og tegninger eller fotos. Læg et eksemplar i en kuvert sammen med ansøgningsblanketten og en check på 3000 kr. Send det til Det er det hele! PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Helgeshøj alle Taastrup De følgende sider behøver De kun læse, hvis De synes, De har brug for gode råd eller inspiration angående de nævnte trin. De er også velkommen til at ringe til Patent- og Varemærkestyrelsen, på tlf , hvis der er noget, De er i tvivl om. 2

5 Patentansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 2. Ansøgers fuldmægtigs referencenr.: 3. International Indleveringsdag: Kapitel I Internationalt ansøgningsnr.: Kapitel II Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 4. Ansøger (fulde navn og adresse): Flere ansøgere på bagsiden CVR-nr.: P-nr.: Telefon: Telefax: 4a. Jeg/vi erklærer hermed, at jeg/vi har ret til opfindelsen, og at jeg/vi har informeret opfinder(ne) om at der indgives patentansøgning og at opfinder(ne) er indforstået med dette. 1. Gebyrer: Ansøgningsgebyr Kravgebyr ITS-nyhedsundersøgelsesgebyr 5. Fuldmægtig (navn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Telefax: 6. Opfinder (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Flere opfindere på bagsiden 7. Opfindelsens benævnelse: 8. Prioritetspåstand(e): Flere prioritetspåstande på bagsiden Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. 12. Bilagsfortegnelse: fremmedsproget beskrivelse dansk beskrivelse i 1 ekspl. sammendrag i 1 ekspl. tegninger i 1 ekspl. prioritetsdokument fuldmagt overdragelsesdokument 9. Ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, som angivet i patentlovens 8a, stk Ansøgningen omfatter en sekvensliste. Fig nr. ønskes publiceret sammen med sammendraget. 11. Ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse. Stamansøgningens nr.: Ansøgt løbedag: 13. Ansøgningen er tidligere 14. Dato og underskrift: indleveret pr. telefax den: 1.1-jun03/ls 15. Behandling af fremmedsproget ansøgning m.m. ønskes norsk svensk engelsk

6 DISPOSITION OG KLADDE Dato: Ansøger: Benævnelse: KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 5

7 DISPOSITION OG KLADDE BESKRIVELSE Benævnelse Opfindelsens anvendelsesområde Teknikkens standpunkt Det særlige man opnår med opfindelsen KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 6

8 DISPOSITION OG KLADDE De nye tekniske midler Den tekniske virkning Figurfortegnelse Udførelseseksempler KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 7

9 DISPOSITION OG KLADDE PATENTKRAV 1. k e n d e t e g n e t v e d KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 8

10 DISPOSITION OG KLADDE SAMMENDRAG KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 9

11 GODE RÅD 1. ANSØGNINGS- BLANKETTEN Den fortrykte blanket er opdelt i felter, der hver har et nummer. Blanketten er indrettet sådan, at den kan bruges til alle former for patentansøgninger. Derfor vil der altid være nogle overflødige felter, der ikke skal bruges. Det gælder også i Deres tilfælde: De skal kun bruge felterne nr. 4, 6, 7 og 14. Hvis De ønsker det, kan De også udfylde felt nr. 2 med Deres eget referencenr. Felterne 1 og 12 bruger vi som checklister efter modtagelsen. De må gerne selv udfylde disse felter, men det er ikke strengt nødvendigt. Hvis De er flere om opfindelsen eller er flere ansøgere, skriv da navnene på blankettens bagside, hvis der ikke er plads på forsiden. Vær opmærksom på, at felterne 4 og 6, (ansøger og opfinder) begge skal udfyldes, også hvis der er tale om samme person, fx Dem selv. Ansøgeren og opfinderen kan også være forskellige, fx Deres firma og Dem selv. Vær også opmærksom på, at det er ansøgeren, der skal skrive under i felt nr. 14. Hvis Deres firma er ansøgeren, skal De angive firmanavnet i forbindelse med underskriften, se eksemplet side 12. Der er kun ét felt, der erfaringsmæssigt kan volde besvær, nemlig opfindelsens benævnelse, (felt nr. 7). Her må De være opmærksom på følgende: En benævnelse skal angive arten af opfindelsen, altså fx hvilket produkt, der er tale om. Den skal være kort og saglig, så den kan forstås af en fagmand. EKSEMPLER Trækvogn, Pitabrød med fyld, Overdækning til åbne tanke, Næsesalve, Postkasse. Man må ikke bruge fantasibetegnelser eller logoer, ( Trækvognen TRÆKLET, Stabilo-reol eller lignende), fordi de ikke forstås af andre end opfinderen selv. De skal heller ikke angive det nye eller den virkning, der opnås i benævnelsen: Trækvogn hvor man ikke behøver donkraft eller Byggereol der er mere stabil end de kendte Det understregede hører ikke hjemme i benævnelsen. 10

12 GODE RÅD Benævnelsen på ansøgningsdokumentet er den samme som bruges først i beskrivelsen, se nedenfor. 2. BESKRIVELSEN Bagest i hæftet findes fem udstedte patenter, som kan bruges som forbilleder eller eksempler. Find det eksempel, der ligner Deres opfindelse mest, og brug det som model for Deres beskrivelse. Følg dispositionen på kladdepapiret, hvis det er muligt. Så er De sikker på at få det hele med. I det følgende forklarer vi nærmere, hvad de enkelte afsnit skal indeholde. Vi har brugt det første af patenterne bagved, (trækvognen), som baggrund for de forklarende bemærkninger. Bemærk nu, at beskrivelsen starter med et ark, der er blankt, bortset fra en dato, ansøgerens navn og adresse og opfindelsens benævnelse. Denne benævnelse skal være den samme som De lige har lavet på ansøgningsskemaet. På den næste side begynder den egentlige beskrivelse. Her begynder også sidenummereringen. Opfindelsens anvendelsesområde Det første afsnint handler om opfindelsens anvendelsesområde. Her skal der stå, hvilken art produkt (fx) der er tale om, og hvad produktet bruges til. OPFINDELSENS ANVENDELSESOMRÅDE Opfindelsen angår en énakslet trækvogn med en koblingsindretning, som via en trækstang er forbundet med trækvognenes chassis og med en støttehjulsmekanisme af konventionel art, der ved hjælp af en til trækstangen fastgjort holder er aftageligt monterbar på stangen. Teknikkens standpunkt Her forklares, hvordan kendte produkter af samme art er udført. Det forklares også, hvad der er baggrunden for det tekniske problem, der løses med opfindelsen, eller hvordan man tidligere har søgt at håndtere dette problem. TEKNIKKENS STANDPUNKT De fleste trækvogne og husvogne af den ovennævnte art er efterhånden udstyret med en sådan støttehjulsmekanisme----i en trækvogns udstyr indgår sædvanligvis ikke nogen donkraft eller andet hjælpemiddel, ved hjælp af hvilket et punkteret hjul kan aflastets----- Det særlige der opnås med opfindelsen i forhold til teknikkens standpunkt Her skal der stå, hvilke tekniske fordele man opnår med opfindelsen, eller hvilket teknisk problem, opfindelsen løser, (hvis der er noget problem). I eksemplet har ansøgeren gjort det ganske kort: 11

13 GODE RÅD DET SÆRLIGE. DER OPNÅS MED OPFINDELSEN Formålet med den forliggende opfindelse er at tilvejebringe en mere formålstjenlig løsning af ovennævnte problem---, De nye teknikske midler Her oplyses, hvad der er det nye ved opfindelsen. Det, der angives her, skal svare til indholdet af det første patentkrav, (se senere). Bemærk, at det er de nye tekniske foranstaltninger, (de nye træk ved konstruktionen eller elementet, den nye sammensætning af midlet, de nye trin i fremgangsmåden), der skal angives. Det er ikke nok, at angive virkningen. Se i øvrigt nærmere i det følgende under afsnittet om patentkravene. DE NYE TEKNISKE MIDLER --at indretningen indbefatter to på hver sin side af vognen ved dennes hjul placerede holdere af samme slags som den til trækstangen fastgjorte, i hvilken støttehjulsmekanismen er alternativt monterbar. Den tekniske virkning Her forklares det, at de nye midler virkelig løser det tekniske problem. Det skal ikke være nogen videnskabelig redegørelse men blot en forklaring af, at det netop er de nye tekniske foranstaltninger, der bevirker, at problemet løses. DEN TEKNISKE VIRKNING Ved montering af støttehjulsmekanismen i den ene eller den anden af de på vognens sider anbragte holdere, kan man løfte det ene eller det andet af vognens hjul, fx i forbindelse med demontering af dette, uden at støttehjulsmekanismen først skal ændres. Flere patentkrav Hvis der er flere patentkrav, (se senere), forklares deres indhold på samme måde, (se eksempel 1 bagest i heftet). Figurfortegnelse Hvis der er tegninger eller fotos med, bør der her være en samlet angivelse af, hvad de enkelte figurer forestiller. I vores eksempel er der kun én figur. I andre af eksemplerne bagest kan man se hvordan: FIGURFORTEGNELSE fig. 1 viser en byggereol, ifølge opfindelsen, set i perspektiv, fig. 2 en del af en gavl, set i tværsnit, fig. 3A til 3E forskellige måder-----osv. Udførelseseksempler I dette afsnit gennemgås et eller flere af de konkrete eksempler på produktet (fx), der er vist på tegningen og med direkte henvisning til positionsnumre på tegningen. 12

14 GODE RÅD Man kan bruge overskrifter til de enkelte afsnit som vist, men det kræves ikke. FÅ DET HELE MED!!! Man kan ikke tilføje noget nyt til ansøgningens bilag efter indleveringen, så det er vigtigt at det hele kommer med fra begyndelsen. Beskriv opfindelsens teknik generelt og giv derefter udførelseeksempler. Pas på at De ikke i den generelle beskrivelse begrænser Dem med fx eksakte dimensioner eller bestemte materialevalg. Dem kan man angive, når man senere beskriver den konkrete udførelsesform. EKSEMPEL Opfindelsen angår en trækvogn med to 13 tommers hjul, en kuglekobling, der via en rund 50 mm tyk trækstang er forbundet med et af 40 mm firkantstål udført chasis, og et 3 tommers støttehjul. Denne beskrivelse er ikke god, heller ikke selv om det er den måde, opfinderen faktisk laver sin vogn på. Hvis han senere kommer i tanker om, at den fx lige så godt kunne have andre hjulstørrelser eller andre dimensioner i stang og chasis, kan han ikke tilføje disse træk til beskrivelsen. EKSEMPEL Opfindelsen angår en énakslet trækvogn med en koblingsindretning, som via en trækstang er forbundet med trækvognenes chassis, og med en støttehjulsmekanisme af konventionel art--- Her er der ingen snævre begrænsninger i form af materialevalg og dimensioner. 3. PATENTKRAV Et patentkrav er en præcis definition af det, patentet beskytter. Formuleringen er vigtig, fordi det er patentkravene, der fastlægger beskyttelsesomfanget, dvs hvor meget ny teknik, der er beskyttet af patentet. Et patentkrav skal angive de midler, der er nødvendige for at den tekniske virkning opnås. EKSEMPEL: (Fra eksempel nr. 1 i samlingen bagest) PATENTKRAV 1. Enakset trækvogn med en koblingsindretning (1), som via en trækstang (2) er forbundet med vognenens chassis (3), og med en støttehjulsmekanisme (4) af konventionel art, der ved hjælp af en til trækstangen fastgjort holder (5) en aftageligt monterbar på trækstangen (2). og som har et manuelt påvirkelig håndsving (6), ved hjælp af hvilket afstanden mellem støttehjulet og mekanismens fastgørelse til trækstangen (2) kan varieres, k e n d e - t e g n e t v e d to på hver sin side af vognen, ved dennes hjul placerede og 13

15 GODE RÅD med chassiet (3) forbundne holdere (5) af samme slags som den til trækstangen fastgjorte, i hvilken støttehjulsmekanismen er alternativt monterbar. Kravet er delt i to afsnit: Ét, der angiver det kendte grundlag (trækvognen med kobling og støttehjul), og ét, der angiver det nye. De to afsnit er adskilt ved ordene kendetegnet ved. Et patentkrav, som det nævnte eksempel, kan forekomme sprogligt indviklet og svært at læse. Andre enklere formuleringer kan være lige så gode, fx: PATENTKRAV 1. Tohjulet trækvogn med en kobling til anhængertræk og med et støttehjul (4), der er anbragt aftageligt i en holder i nærheden af koblingen, og som kan hæves og sænkes ved hjælp af et håndsving (6), k e n d e t e g n e t v e d at der på vognens chassis er anbragt endnu to holdere for støttehjulet, nemlig én i nærheden af hvert af de to hjul. Det væsentlige er, at de midler, der er nødvendige for virkningen, angives. Ved trækvognen er disse nødvendige midler, at der ved hvert hjul findes ekstra holder til støttehjulet, (således at man kan bruge støttehjulet som donkraft). Hvad man skal passe på 1) Lad være med kun at angive virkningen i stedet for midlerne. Det er en fælde, mange falder i: PATENTKRAV 1. Tohjulet trækvogn med en kobling til anhængertræk og et støttehjul i nærheden af koblingen, k e n d e t e g n e t v e d at man ikke behøver donkraft for at skifte hjul på trækvognen. Dette patentkrav duer ikke, fordi det ikke siger noget om den nye teknik men kun om den virkning, den medfører. 2) Pas på ikke at begrænse patentkravets omfang ved at angive detaljer, der ikke er nødvendige for virkningen: PATENTKRAV 1. Tohjulet trækvogn med 14-tommer-hjul med en kobling til anhængertræk og et støttehjul i nærheden af koblingen, k e n d e t e g e t v e d at der på vognens chassis er anbragt endnu to holdere 10 cm bag hvert hjuls skærmkasse. Umiddelbart ville de fleste synes, at dette er en korrekt og klar definition af opfindelsens genstand, nemlig den trækvogn med støttehjul, firmaet laver. Men som en angivelse af beskyttelsesomfanget duer det ikke. Nu er det jo kun denne bestemte konstruktion, der er omfattet af beskyttelsen, og ikke alle andre, der kan være lige så gode, og som falder inden for opfindelsens idé. 14

16 GODE RÅD En trækvogn, hvor fx de ekstra holdere findes foran hjulkasserne, eller som har 12-tommer-hjul, falder uden for den beskyttelse, der er defineret ved patentkravet. Det betyder, at andre, i hvert fald i princippet, kan lave en sådan vogn uden tilladelse fra patentets indehaver. De nævnte detaljer kan angives i efterfølgende patentkrav, der er knyttet til det første med indledningen: Trækvogn ifølge krav Se hvordan i eksemplerne bagest. 3) Pas på ubestemte angivelser PATENTKRAV 1. Tohjulet trækvogn, k e n d e t e g n e t v e d holderne til støttehjulet. Patentkravet duer ikke, fordi det ikke angiver de nye midler. Hvad er det, der er det særlige ved disse holdere? Jamen det kan man da læse i beskrivelsen kunne man sige, men det er ikke nok. Patentkravet skal kunne læses alene, fordi det udgør en definition af patentets beskyttelsesomfang. Må man henvise til tegningen? Ja meget gerne. For at lette forståelsen bør man bruge henvisninger til tegningens positionsnumre i parentes, se også eksemplerne oven for. Disse henvisninger er ikke begrænsende for kravets omfang, idet de kun er til orientering. Flere patentkrav Som vi har nævnt tidligere, kan De opstille flere patentkrav, der er knyttet til det første. De kan være rettet på forskellige udførelsesformer, detaljer, materialer mm. Se hvordan i eksemplerne bagest. Bemærk! Kun én opfindelse. Man må ikke i samme ansøgning opstille patentkrav på flere uafhængige opfindelser. I eksemplet der handler om trækvognen, kan man således opstille patentkrav på udførelser, der angår de ekstra holdere som er logisk knyttet dertil. Man kan derimod ikke opstille krav, der fx angår trækkuglen eller vognenes affjedring, idet de ville repræsentere en helt anden og uafhængig teknisk problemstilling, også selv om de også angår trækvognen. 15

17 GODE RÅD 4 SAMMEN- DRAGET Sammendraget er et kort resumé af den beskrevne opfindelse. Det må ikke fylde mere end 150 ord. Brug gerne -i afkortet form- samme formuleringer som i beskrivelsen. Lav det på et ark papir for sig. Prøv så vidt muligt at forfatte sammendraget sådan, at man både kan se, hvad der det nye og hvilken teknisk virkning, der opnås. Skal man så skrive den samme tekst tre gange? (beskrivelse, patentkrav og sammendrag) Ja, det ser man i mange tilfælde. Det skyldes, at beskrivelsen, patentkravene og sammendraget skal kunne læses hver for sig og uafhængigt af hinanden. 5. TEGNINGER ELLER FOTOS Tegninger skal laves med sorte streger på hvidt papir, idet de skal reproduceres. Brug gerne computertegninger, (fx CAD), hvis De har en god printer. Lav tegningerne så enkle som muligt. De skal kun vise det væsentlige. Brug kun positionsnumre, hvis det er nødvendigt og letter forståelsen af beskrivelsen. Undgå egentlige arbejdstegninger, der som regel er for uoverskuelige. Vi stiller ingen krav til tegningers kvalitet, når blot de er tydelige og kan reproduceres. Ofte er en god håndtegnet skitse tilstrækkelig. De kan bruge alle former for papirfotos, også farvebilleder, der dog bliver reproduceret i sort-hvid i skriftet. Tegningens enkelte figurer skal nummereres, sådan at De i beskrivelsen kan henvise til disse figurnumre, se også eksemplerne bagest. 6. BETALING Det er nemmest at lægge en check i kuverten samen med det øvrige. Men De er naturligvis velkommen til at bruge andre betalingsmåder, (girering eller betaling ved kassen i Patent- og Varemærkestyrelsen). 16

18 EKSEMPEL 1 Patentansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 2. Ansøgers fuldmægtigs referencenr.: 3. International Indleveringsdag: Kapitel I Internationalt ansøgningsnr.: Kapitel II Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax CVR-nr dk www dkpto dk ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 4. Ansøger (fulde navn og adresse): Flere ansøgere på bagsiden CVR-nr.: P-nr.: Telefon: Telefax: 4a. Jeg/vi erklærer hermed, at jeg/vi har ret til opfindelsen, og at jeg/vi har informeret opfinder(ne) om at der indgives patentansøgning og at opfinder(ne) er indforstået med dette. 1. Gebyrer: Ansøgningsgebyr Kravgebyr ITS-nyhedsundersøgelsesgebyr 5. Fuldmægtig (navn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Telefax: 6. Opfinder (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Flere opfindere på bagsiden 7. Opfindelsens benævnelse: 8. Prioritetspåstand(e): Flere prioritetspåstande på bagsiden Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. 12. Bilagsfortegnelse: fremmedsproget beskrivelse dansk beskrivelse i 1 ekspl. sammendrag i 1 ekspl. tegninger i 1 ekspl. prioritetsdokument fuldmagt overdragelsesdokument 9. Ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, som angivet i patentlovens 8a, stk Ansøgningen omfatter en sekvensliste. Fig nr. ønskes publiceret sammen med sammendraget. 11. Ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse. Stamansøgningens nr.: Ansøgt løbedag: 13. Ansøgningen er tidligere 14. Dato og underskrift: indleveret pr. telefax den: 1.1-jun03/ls 15. Behandling af fremmedsproget ansøgning m.m. ønskes norsk svensk engelsk 17

19 EKSEMPEL 2 Patentansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 2. Ansøgers fuldmægtigs referencenr.: 3. International Indleveringsdag: Kapitel I Internationalt ansøgningsnr.: Kapitel II Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax CVR-nr dk www dkpto dk ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 4. Ansøger (fulde navn og adresse): Flere ansøgere på bagsiden A/S Maskinfabrikken P H Metalvej Østerby CVR-nr.: Telefon: P-nr.: xxx xxx Telefax: 4a. Jeg/vi erklærer hermed, at jeg/vi har ret til opfindelsen, og at jeg/vi har informeret opfinder(ne) om at der indgives patentansøgning og at opfinder(ne) er indforstået med dette. 1. Gebyrer: Ansøgningsgebyr Kravgebyr ITS-nyhedsundersøgelsesgebyr 5. Fuldmægtig (navn, adresse og evt. CVR-nr.): Peter Hansen Industrivej Østerby Telefon: Telefax: 6. Opfinder (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Flere opfindere på bagsiden 7. Opfindelsens benævnelse: Énakset trækvogn 8. Prioritetspåstand(e): Flere prioritetspåstande på bagsiden Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. 12. Bilagsfortegnelse: fremmedsproget beskrivelse dansk beskrivelse i 1 ekspl. sammendrag i 1 ekspl. tegninger i 1 ekspl. prioritetsdokument fuldmagt overdragelsesdokument 9. Ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, som angivet i patentlovens 8a, stk Ansøgningen omfatter en sekvensliste. Fig nr. ønskes publiceret sammen med sammendraget Ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse. Stamansøgningens nr.: Ansøgt løbedag: 13. Ansøgningen er tidligere 14. Dato og underskrift: indleveret pr. telefax den: 1.1-jun03/ls A/S Maskinfabrikken P H 15. Behandling af fremmedsproget ansøgning m.m. ønskes norsk svensk engelsk

20 EKSEMPEL 3 19

21 EKSEMPEL

22 EKSEMPEL

23 EKSEMPEL

24 EKSEMPEL

25 EKSEMPEL 4 24

26 EKSEMPEL 4 DK B 25

27 EKSEMPEL 4 DK B 26

28 EKSEMPEL 4 DK B 27

29 EKSEMPEL 4 DK B 28

30 EKSEMPEL 4 DK B 29

31 EKSEMPEL 4 DK B 30

32 EKSEMPEL 5 31

33 EKSEMPEL 5 DK B 32

34 EKSEMPEL 5 DK B 33

35 EKSEMPEL 5 DK B 34

36 EKSEMPEL 5 DK B 35

37 EKSEMPEL 5 DK B 36

38 EKSEMPEL 5 DK B 37

39 EKSEMPEL 5 DK B 38

40 EKSEMPEL 5 DK B 39

41 EKSEMPEL 5 DK B 40

42 EKSEMPEL 6 41

43 EKSEMPEL 6 DK B 42

44 EKSEMPEL 6 DK B 43

45 EKSEMPEL 6 DK B 44

46 EKSEMPEL 6 DK B 45

47 EKSEMPEL 6 DK B 46

48 EKSEMPEL 6 DK B 47

49 EKSEMPEL 7 48

50 EKSEMPEL 7 DK B 49

51 EKSEMPEL 7 DK B 50

52 EKSEMPEL 7 DK B 51

53 EKSEMPEL 7 DK B 52

54 EKSEMPEL 7 DK B 53

55 EKSEMPEL 7 DK B 54

56 EKSEMPEL 7 DK B 55

57 Checkliste Huskede jeg Ansøgningsdokumentet: mit/mit firmas fulde navn/firmanavn som ansøger? telefon/-faxnummer? at angive firmanavnet i underskriftfeltet, (hvis firmaet er ansøger)? Beskrivelsen: alle dispositionens punkter? At få det hele med? at nummerere hver 5. linie? at lave en forside med benævnelsen og ansøgerens navn og adresse? Patentmodelkrav: Patentkrav: kun én opfindelse i kravene? at angive midlerne og ikke virkningen? at angive de midler, der er nødvendige for virkningen? og ikke andet, der virker begrænsende på omfanget? at angive midlerne klart og bestemt? at skelne mellem fremgangsmåder og fx genstande? at nummerere hver 5. linie? Sammendraget: at lave det kort, (max 150 ord)? Tegninger eller fotos: at nummerere figurerne? Generelt: at skrive det hele rent på hvidt papir? (undtagen ansøgningsdokumentet). De vedhæftede ark kan kun bruges til stikord og kladde. at betale (fx vedlagt check)? Husk, De kan altid spørge om hjælp på telefon

58 Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax E-post Patent- og Varemærkestyrelsens læsesal er åben: Mandag - onsdag + fredag kl Torsdag kl Layout Lis Skou/PR-maj02

SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING

SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING Partner SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING HJÆLP TIL BRUG VED ANSØGNING OM REGISTRERING AF BRUGSMODEL Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf : 43 50 80 00 Fax : 43 50

Læs mere

Vejledning til ansøgning om patent

Vejledning til ansøgning om patent Vejledning til ansøgning om patent Hvad kan patenteres hvornår og hvordan? Har du gjort en opfindelse eller eventuelt fået overdraget rettighederne til en opfindelse, har du ret til at søge om at få patent

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 of 18 01.04.2010 14:02 BEK nr 93 af 29/01/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Ansøgningens

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8 a, 8 b, stk. 2, 9, 11, 22, stk. 7, 22, stk. 8, 28, stk. 2, 31, 34, 38, stk. 2, 45, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Patentansøgningen Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Ansøgningens indhold og indlevering Kapitel 3 Ansøgningens sprog og udformning Kapitel 4 Prioritet Kapitel

Læs mere

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart?

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart? Administrativ omprøvning Er patentet holdbart? 1 Siden 1993 har det i Danmark været muligt at få omprøvet et patent administrativt. Dvs. få Patent- og Varemærkestyrelsen til at undersøge, om patentet er

Læs mere

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast

Læs mere

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail:

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail: Designansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Patent- og Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax : 43 50 80 01 E-mail : pvs@dkpto.dk Web : www.dkpto.dk CVR-nr. : 17

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning Patenthåndbog Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen Vejledning August 2007 Forord Patenthåndbogen beskriver Patent- og Varemærkestyrelsens praksis ved behandling

Læs mere

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci. : B 62 J 3100 (2006.01) B 62 H 5/20 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00122 (22) lndleveringsdato: 2012-02-15 (24)

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Design. Ansøgning om registrering. Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax CVR-nr

Design. Ansøgning om registrering. Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax CVR-nr Ansøgning om registrering Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup Tlf 43 50 80 00 Fax 43 50 80 01 CVR-nr 17 03 94 15 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

DK 177720 B1 PATENTSKRIFT (19) (10) (12) (51) Int.Cl.: E 05 C 19/00 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00594. (22) Indleveringsdato: 2012-10-02

DK 177720 B1 PATENTSKRIFT (19) (10) (12) (51) Int.Cl.: E 05 C 19/00 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00594. (22) Indleveringsdato: 2012-10-02 (19) () (12) PATENTSKRIFT (1) Int.Cl.: E 0 C 19/00 (200.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 0094 (22) Indleveringsdato: 2012--02 (24) Løbedag: 2012--02 (41) Alm. tilgængelig: 2014-04-03 (4) Patentets meddelelse

Læs mere

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe Vor ref.: DK1173 Ansøger: Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 90 Sæby Indbygningslampe 1 Indbygningslampe. Frembringelsen angår en indbygningslampe til montering i bygningselementer såsom lofter, hvor

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) DK201200141 U3. Patent- og Varemærkestyrelsen. Registreret brugsmodel uden prøvning

BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) DK201200141 U3. Patent- og Varemærkestyrelsen. Registreret brugsmodel uden prøvning (19) DANMARK ~ ' Patent- og Varemærkestyrelsen (12) BRUGSMODELSKRIFT Registreret brugsmodel uden prøvning (1 O) DK201200141 U3 (51) lnt.ci. 8 : A47F 8/00(2006.01) (21) Ansøgningsnr.: BA 2012 00141 (22)

Læs mere

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland PPH din genvej til patent Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland Patent Prosecution Highway (PPH)- aftaler sikrer en mere effektiv behandling

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

PATENTSKRIFT A 47 G 7100 ( ) (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT A 47 G 7100 ( ) (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK d.t> V Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci. : B 65 D 85150 (2006.01) A 47 G 7100 (2006.01) (21 ) Ansøgningsnummer: PA 2014 00700 (22) Indleveringsdato: 2014-12-02

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

dt> DK 2012 00161 U3 BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) Registreret brugsmodel uden prøvning Patent- og Varemærkestyrelsen

dt> DK 2012 00161 U3 BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) Registreret brugsmodel uden prøvning Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK dt> ' Patent- og Varemærkestyrelsen (12) (51) lnt.ci. 8 : A 47 F 8/00 (2006.01) {21) Ansøgningsnr.: BA 2012 00161 (22) lndleveringsdag: 2012-10-26 (24) Løbedag: 2011-03-16 ( 41) Alm. tilgængelig:

Læs mere

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Den Europæiske Union EF Sortskontor ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Via nationalt organ: Sag nr: Forbeholdt det nationale organ Udfyldes af Sortsmyndigheden Ansøgningsdato: Prioritetsdato:

Læs mere

Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej.

Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Vi har nu fået kommunens godkendelse af standardprojekt vedrørende om- og tilbygninger af carport/udhus, gældende

Læs mere

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning Patenthåndbog Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen Vejledning August 2007 Del D PATENTHÅNDBOG - DEL D 4 KAPITEL I - INDSIGELSER MOD MEDDELTE PATENTER 4

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK " Patent-og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci.: F 16 H 41104 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2013 00499 (22) Indleveringsdato: 2013-09-04 (24) Løbedag: 2013-09-04 (41)

Læs mere

BRUGSMODELSKRIFT. Registreret brugsmodel uden prøvning B 65 D ( )

BRUGSMODELSKRIFT. Registreret brugsmodel uden prøvning B 65 D ( ) 19) DAMARK 10) m Patent-og Varemærkestyrelsen 12) BRUGSMODELSKRIFT Registreret brugsmodel uden prøvning 51) lnt.ci. : B 65 D 51124 2006.01) B 65 D 39100 2006.01) 21) Ansøgningsnummer: BA 2016 00010 22)

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.)

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) Lovtidende A 2013 Udgivet den 25. januar 2013 18. januar 2013. Nr. 48. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og Varemærkestyrelsens

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

PATENTSKRIFT. (73) Patenthaver: Førstehjælp.com v/berthel Funch, Annexgårdsparken 11, Kr Værløse, 3500 Værløse, Danmark

PATENTSKRIFT. (73) Patenthaver: Førstehjælp.com v/berthel Funch, Annexgårdsparken 11, Kr Værløse, 3500 Værløse, Danmark (19) DANMARK m Patent-og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci. : A 61 N 1139 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2015 00436 (22) Indleveringsdato: 2015-07-31 (24) Løbedag: 2015-07-31 (41)

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Hvornår er patenter en god ide?

Hvornår er patenter en god ide? Hvornår er patenter en god ide? Opfinderforeningen mandag den 31. maj 2010 ved Per Höhle Hjulskov Zacco Denmark A/S www.zacco.com Beskyttelse af ideer 1 Hemmeligholdelse Beskyttelsesmuligheder ved registrering

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 23. 20. årgang. 2011-12-09 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 23. 20. årgang. 2011-12-09 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 23. 20. årgang. 2011-12-09 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Vores reference: VA /V1/-- Dato: 12. maj 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS

Vores reference: VA /V1/-- Dato: 12. maj 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vores reference: VA 2011 01401/V1/-- Dato: 12. maj 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Vi har modtaget din

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 19. 10. årgang. 2001-10-12 Dansk Brugsmodel Tidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelige patentansøgninger 22 stk. 2... 766 Ansøgningsregister... 767 Navneregister...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 22. 13. årgang. 2004-11-26 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 22. 13. årgang. 2004-11-26 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 22. 13. årgang. 2004-11-26 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 10, stk. 2 i lov nr.

Læs mere

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s...

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s... Side 1 af 5 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM - Trin 1, deltagelse i udbuddet Indsendt: 10-02-2017 10:36:35 Indsendt af: Referencenummer: 840503 NemID

Læs mere

DSB Basis Rejsetidsgaranti

DSB Basis Rejsetidsgaranti DSB Basis Rejsetidsgaranti Gyldig fra 1. september 2017 DSB Basis Rejsetidsgaranti Rejser du med billet, klippekort, årskort eller rejsekort og bliver forsinket 30 minutter eller mere på din rejse med

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 02. 09. årgang. 2000-01-28 Dansk Brugsmodeltidende Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009 NIR waterhole: Brugsmodeller Peter Indahl Oslo 8. september 2009 Lande med brugsmodeller Årligt antal brugsmodeller Brugsmodelansøgninger Patentansøgninger 2006 2007 2008 2007 2008 Kina 159.997 179.999

Læs mere

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1 (19) DANMARK (11) DK 175318 B1 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 39/17 C 12 N 7/00 (21) Patentansøgning nr: PA 1989 03471 (22) Indleveringsdag: 1989-07-13 (24) Løbedag:

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 19. 13. årgang. 2004-10-08 Dansk Brugsmodel Tidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 19. 13. årgang. 2004-10-08 Dansk Brugsmodel Tidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 19. 13. årgang. 2004-10-08 Dansk Brugsmodel Tidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Folketinget Socialudvalget Christiansborg, den 29. januar 2007

Folketinget Socialudvalget Christiansborg, den 29. januar 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 183 Offentligt Folketinget Socialudvalget Christiansborg, den 29. januar 2007 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Praktisk information om studierejsen til USA

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr årgang Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr årgang Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 06. 19. årgang. 2010-03-26 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/197 Senere ændringer

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA (Alle spørgsmål skal besvares. Hvor det er relevant, anføres "nej". Der må ikke forekomme tomme felter eller tankestreger. Udfyldes enten på skrivemaskine eller

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 10. 10. årgang. 2001-05-25 Dansk Brugsmodel Tidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

Brevlinie Brevpapir Officielt brevpapir

Brevlinie Brevpapir Officielt brevpapir Brevpapir Officielt brevpapir Kommunens brevpapir er et fortrykt A4 ark udeb data. Alt tekst + kommunens data printes på fra egen PC (Se opsætning af brevpapir). Brevpapiret vises her i formindsket udgave.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 7 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2011 Forslag til Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2014 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 05. maj 2014 til onsdag den 14. maj 2014 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00 KUNST og LYD Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

K-opgave i faget multimedietekologi, foråret 2004 Fremstilling af multimediebaseret præsentation

K-opgave i faget multimedietekologi, foråret 2004 Fremstilling af multimediebaseret præsentation K-opgave i faget multimedietekologi, foråret 2004 Fremstilling af multimediebaseret præsentation 1. Tidsfrister og generelle krav Dette er den karaktergivende eksamensopgave (K-opgave) på kurset multimedieteknologi,

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

Word-skabelonen Der er udarbejdet skabeloner i Word til brev, notat, referat, rapport og fax.

Word-skabelonen Der er udarbejdet skabeloner i Word til brev, notat, referat, rapport og fax. Brevlinie Brevpapirets opbygning Brevpapiret består af et grundark, som er ens for hele Banedanmark. På brevpapiret er Banedanmarks logo trykt i den grå/blå logofarve. Alle afsenderoplysninger om afdeling/division,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Elevopgaver. Nogle opgaver er tværgående, andre knytter sig direkte til læsebogens sider og kan løses med hjælp derfra.

Elevopgaver. Nogle opgaver er tværgående, andre knytter sig direkte til læsebogens sider og kan løses med hjælp derfra. Der er sket en ulykke - Elevopgaver s. 1. www.faerdselssikkerhed.dk Klik videre på: børn og unge - skole - til lærere - materiale - gratis materiale Elevopgaver Sideløbende med at I læser i bogen, kan

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 23. 17. årgang. 2008-12-12 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 23. 17. årgang. 2008-12-12 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 23. 17. årgang. 2008-12-12 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 03. 21. årgang. 2012-02-10 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 03. 21. årgang. 2012-02-10 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 03. 21. årgang. 2012-02-10 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere