SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent"

Transkript

1 SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING Hjælp til brug ved ansøgning om patent

2 Indhold Sådan skrives en patentansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til patentansøgning... 3 Disposition og kladde... 5 Gode råd: Ansøgningsblanketten Beskrivelsen Patentkrav Sammendraget Tegninger eller fotos Betaling Eks. 1: Ansøgningsblanket Eks. 2: Ansøgningsblanket Eks. 3: DK Enakslet trækvogn Eks. 4: DK Optøningsvintermåtte Eks. 5: DK Baby-alarm Eks. 6: DK Let adskillelig reol Eks. 7: DK Træbeskyttelsesmiddel Checkliste... 57

3 ANSØGNING OM PATENT Dette lille hæfte er udarbejdet af Patent- og Varemærkestyrelsen. Det har til formål at give en detaljeret anvisning på, hvordan man udfylder ansøgningsblanketten og laver de tilhørende bilag (beskrivelsen med patentkrav mm.) til en patentansøgning. Hæftet er især tænkt som en hjælp til vore kunder, der selv ønsker at udføre arbejdet uden professionel assistance. PROFESSIONEL HJÆLP ELLER GØR DET SELV? Når De skal lave en ansøgning om patent, kan De henvende Dem til et patentbureau eller andre sagkyndige og få professionel assistance. Patentbureauernes medarbejdere er fagfolk og De får en god sikkerhed for, at ansøgningen bliver kvalificeret udført, både med hensyn til det formelle og til den beskyttelse De har ønsket. De kan få en liste over patentbureauer ved henvendelse til Patent- og Varemærkestyrelsen. De kan imidlertid også vælge at gøre arbejdet selv eller at lade en medarbejder i Deres firma gøre det. Den foreliggende vejledning vil være en hjælp til at udføre dette arbejde som førstegangsansøger og uden forkundskab. Følger De vejledningen trin for trin, er der en god chance for et godt resultat og for, at De undgår de faldgruber, der kan være i forbindelse med sådanne ansøgninger. Inden De går i gang, bør De læse vores hæfte: VEJLEDNING TIL BRUG VED ANSØGNING OM PATENT HVAD SKAL DER LAVES? Når De søger om patent, skal De til Patent- og Varemærkestyrelsen indsende: en ansøgningsblanket, en beskrivelse, ét eller flere patentkrav, eventuelle tegninger, et sammendrag, og ansøgningsgebyret. Bag i hæftet har vi gengivet to ansøgningsdokumenter, hvor den fortrykte blanket, der fås i Patent- og Varemærkestyrelsen, er brugt. Endvidere finder De fem patentskrifter som eksempler på, hvordan man kan udføre beskrivelser, patentkrav, tegninger og sammendrag. 1

4 DEN NEMME MÅDE På de næste sider finder De: en fortrykt ansøgningsblanket, og nogle ark, med dispositioner til en beskrivelse, patentkrav og sammendrag samt plads til notater eller fx en kladdetekst, Begge dele er hjælpemidler, der vil gøre det så nemt som muligt at lave en brugbar ansøgning. De kan bruges i de allerfleste tilfælde, nemlig hvis: De ikke har nogen fuldmægtig, men selv laver ansøgningen, ansøgningen ikke er baseret på en tidligere ansøgning, (prioritet, deling eller udskillelse), ansøgningen ikke angår mikroorganismer. I den vedhæftede ansøgningsblanket har vi for tydelighedens skyld tonet de felter, De ikke skal bruge. Det De skal gøre nu: 1) Tag ansøgningsblanketten ud af heftet og udfyld de ikke-tonede felter i ansøgningsblanketten, 2) Lav en beskrivelse. Benyt dispositionen, på det vedhæftede ark. Brug eventuelt arket som kladde eller stikordsgrundlag. Brug gerne flere ark. 3) Skriv et patentkrav. Brug arket som grundlag. Skriv derefter eventuelle yderligere patentkrav efter samme mønster. 4) Skriv sammendraget 5) Skriv det hele rent på maskine eller tekstbehandling, (dog ikke ansøgningsdokumentet, der bruges som det er.) Teksten skal være sort maskinskrift, linieafstand 1½ på hvidt, ulinieret papir i A4-format. Der skal være en margin på mindst 20 mm hele vejen rundt. Hver 5. linie i beskrivelse og krav skal forsynes med linienummer, ligesom hver side skal nummereres. 6) Lav i givet fald tegninger eller fotos. 7) Tag kopier af beskrivelse, patentkrav, sammendrag og tegninger eller fotos. Læg et eksemplar i en kuvert sammen med ansøgningsblanketten og en check på 3000 kr. Send det til Det er det hele! PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Helgeshøj alle Taastrup De følgende sider behøver De kun læse, hvis De synes, De har brug for gode råd eller inspiration angående de nævnte trin. De er også velkommen til at ringe til Patent- og Varemærkestyrelsen, på tlf , hvis der er noget, De er i tvivl om. 2

5 Patentansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 2. Ansøgers fuldmægtigs referencenr.: 3. International Indleveringsdag: Kapitel I Internationalt ansøgningsnr.: Kapitel II Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 4. Ansøger (fulde navn og adresse): Flere ansøgere på bagsiden CVR-nr.: P-nr.: Telefon: Telefax: 4a. Jeg/vi erklærer hermed, at jeg/vi har ret til opfindelsen, og at jeg/vi har informeret opfinder(ne) om at der indgives patentansøgning og at opfinder(ne) er indforstået med dette. 1. Gebyrer: Ansøgningsgebyr Kravgebyr ITS-nyhedsundersøgelsesgebyr 5. Fuldmægtig (navn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Telefax: 6. Opfinder (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Flere opfindere på bagsiden 7. Opfindelsens benævnelse: 8. Prioritetspåstand(e): Flere prioritetspåstande på bagsiden Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. 12. Bilagsfortegnelse: fremmedsproget beskrivelse dansk beskrivelse i 1 ekspl. sammendrag i 1 ekspl. tegninger i 1 ekspl. prioritetsdokument fuldmagt overdragelsesdokument 9. Ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, som angivet i patentlovens 8a, stk Ansøgningen omfatter en sekvensliste. Fig nr. ønskes publiceret sammen med sammendraget. 11. Ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse. Stamansøgningens nr.: Ansøgt løbedag: 13. Ansøgningen er tidligere 14. Dato og underskrift: indleveret pr. telefax den: 1.1-jun03/ls 15. Behandling af fremmedsproget ansøgning m.m. ønskes norsk svensk engelsk

6 DISPOSITION OG KLADDE Dato: Ansøger: Benævnelse: KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 5

7 DISPOSITION OG KLADDE BESKRIVELSE Benævnelse Opfindelsens anvendelsesområde Teknikkens standpunkt Det særlige man opnår med opfindelsen KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 6

8 DISPOSITION OG KLADDE De nye tekniske midler Den tekniske virkning Figurfortegnelse Udførelseseksempler KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 7

9 DISPOSITION OG KLADDE PATENTKRAV 1. k e n d e t e g n e t v e d KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 8

10 DISPOSITION OG KLADDE SAMMENDRAG KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 9

11 GODE RÅD 1. ANSØGNINGS- BLANKETTEN Den fortrykte blanket er opdelt i felter, der hver har et nummer. Blanketten er indrettet sådan, at den kan bruges til alle former for patentansøgninger. Derfor vil der altid være nogle overflødige felter, der ikke skal bruges. Det gælder også i Deres tilfælde: De skal kun bruge felterne nr. 4, 6, 7 og 14. Hvis De ønsker det, kan De også udfylde felt nr. 2 med Deres eget referencenr. Felterne 1 og 12 bruger vi som checklister efter modtagelsen. De må gerne selv udfylde disse felter, men det er ikke strengt nødvendigt. Hvis De er flere om opfindelsen eller er flere ansøgere, skriv da navnene på blankettens bagside, hvis der ikke er plads på forsiden. Vær opmærksom på, at felterne 4 og 6, (ansøger og opfinder) begge skal udfyldes, også hvis der er tale om samme person, fx Dem selv. Ansøgeren og opfinderen kan også være forskellige, fx Deres firma og Dem selv. Vær også opmærksom på, at det er ansøgeren, der skal skrive under i felt nr. 14. Hvis Deres firma er ansøgeren, skal De angive firmanavnet i forbindelse med underskriften, se eksemplet side 12. Der er kun ét felt, der erfaringsmæssigt kan volde besvær, nemlig opfindelsens benævnelse, (felt nr. 7). Her må De være opmærksom på følgende: En benævnelse skal angive arten af opfindelsen, altså fx hvilket produkt, der er tale om. Den skal være kort og saglig, så den kan forstås af en fagmand. EKSEMPLER Trækvogn, Pitabrød med fyld, Overdækning til åbne tanke, Næsesalve, Postkasse. Man må ikke bruge fantasibetegnelser eller logoer, ( Trækvognen TRÆKLET, Stabilo-reol eller lignende), fordi de ikke forstås af andre end opfinderen selv. De skal heller ikke angive det nye eller den virkning, der opnås i benævnelsen: Trækvogn hvor man ikke behøver donkraft eller Byggereol der er mere stabil end de kendte Det understregede hører ikke hjemme i benævnelsen. 10

12 GODE RÅD Benævnelsen på ansøgningsdokumentet er den samme som bruges først i beskrivelsen, se nedenfor. 2. BESKRIVELSEN Bagest i hæftet findes fem udstedte patenter, som kan bruges som forbilleder eller eksempler. Find det eksempel, der ligner Deres opfindelse mest, og brug det som model for Deres beskrivelse. Følg dispositionen på kladdepapiret, hvis det er muligt. Så er De sikker på at få det hele med. I det følgende forklarer vi nærmere, hvad de enkelte afsnit skal indeholde. Vi har brugt det første af patenterne bagved, (trækvognen), som baggrund for de forklarende bemærkninger. Bemærk nu, at beskrivelsen starter med et ark, der er blankt, bortset fra en dato, ansøgerens navn og adresse og opfindelsens benævnelse. Denne benævnelse skal være den samme som De lige har lavet på ansøgningsskemaet. På den næste side begynder den egentlige beskrivelse. Her begynder også sidenummereringen. Opfindelsens anvendelsesområde Det første afsnint handler om opfindelsens anvendelsesområde. Her skal der stå, hvilken art produkt (fx) der er tale om, og hvad produktet bruges til. OPFINDELSENS ANVENDELSESOMRÅDE Opfindelsen angår en énakslet trækvogn med en koblingsindretning, som via en trækstang er forbundet med trækvognenes chassis og med en støttehjulsmekanisme af konventionel art, der ved hjælp af en til trækstangen fastgjort holder er aftageligt monterbar på stangen. Teknikkens standpunkt Her forklares, hvordan kendte produkter af samme art er udført. Det forklares også, hvad der er baggrunden for det tekniske problem, der løses med opfindelsen, eller hvordan man tidligere har søgt at håndtere dette problem. TEKNIKKENS STANDPUNKT De fleste trækvogne og husvogne af den ovennævnte art er efterhånden udstyret med en sådan støttehjulsmekanisme----i en trækvogns udstyr indgår sædvanligvis ikke nogen donkraft eller andet hjælpemiddel, ved hjælp af hvilket et punkteret hjul kan aflastets----- Det særlige der opnås med opfindelsen i forhold til teknikkens standpunkt Her skal der stå, hvilke tekniske fordele man opnår med opfindelsen, eller hvilket teknisk problem, opfindelsen løser, (hvis der er noget problem). I eksemplet har ansøgeren gjort det ganske kort: 11

13 GODE RÅD DET SÆRLIGE. DER OPNÅS MED OPFINDELSEN Formålet med den forliggende opfindelse er at tilvejebringe en mere formålstjenlig løsning af ovennævnte problem---, De nye teknikske midler Her oplyses, hvad der er det nye ved opfindelsen. Det, der angives her, skal svare til indholdet af det første patentkrav, (se senere). Bemærk, at det er de nye tekniske foranstaltninger, (de nye træk ved konstruktionen eller elementet, den nye sammensætning af midlet, de nye trin i fremgangsmåden), der skal angives. Det er ikke nok, at angive virkningen. Se i øvrigt nærmere i det følgende under afsnittet om patentkravene. DE NYE TEKNISKE MIDLER --at indretningen indbefatter to på hver sin side af vognen ved dennes hjul placerede holdere af samme slags som den til trækstangen fastgjorte, i hvilken støttehjulsmekanismen er alternativt monterbar. Den tekniske virkning Her forklares det, at de nye midler virkelig løser det tekniske problem. Det skal ikke være nogen videnskabelig redegørelse men blot en forklaring af, at det netop er de nye tekniske foranstaltninger, der bevirker, at problemet løses. DEN TEKNISKE VIRKNING Ved montering af støttehjulsmekanismen i den ene eller den anden af de på vognens sider anbragte holdere, kan man løfte det ene eller det andet af vognens hjul, fx i forbindelse med demontering af dette, uden at støttehjulsmekanismen først skal ændres. Flere patentkrav Hvis der er flere patentkrav, (se senere), forklares deres indhold på samme måde, (se eksempel 1 bagest i heftet). Figurfortegnelse Hvis der er tegninger eller fotos med, bør der her være en samlet angivelse af, hvad de enkelte figurer forestiller. I vores eksempel er der kun én figur. I andre af eksemplerne bagest kan man se hvordan: FIGURFORTEGNELSE fig. 1 viser en byggereol, ifølge opfindelsen, set i perspektiv, fig. 2 en del af en gavl, set i tværsnit, fig. 3A til 3E forskellige måder-----osv. Udførelseseksempler I dette afsnit gennemgås et eller flere af de konkrete eksempler på produktet (fx), der er vist på tegningen og med direkte henvisning til positionsnumre på tegningen. 12

14 GODE RÅD Man kan bruge overskrifter til de enkelte afsnit som vist, men det kræves ikke. FÅ DET HELE MED!!! Man kan ikke tilføje noget nyt til ansøgningens bilag efter indleveringen, så det er vigtigt at det hele kommer med fra begyndelsen. Beskriv opfindelsens teknik generelt og giv derefter udførelseeksempler. Pas på at De ikke i den generelle beskrivelse begrænser Dem med fx eksakte dimensioner eller bestemte materialevalg. Dem kan man angive, når man senere beskriver den konkrete udførelsesform. EKSEMPEL Opfindelsen angår en trækvogn med to 13 tommers hjul, en kuglekobling, der via en rund 50 mm tyk trækstang er forbundet med et af 40 mm firkantstål udført chasis, og et 3 tommers støttehjul. Denne beskrivelse er ikke god, heller ikke selv om det er den måde, opfinderen faktisk laver sin vogn på. Hvis han senere kommer i tanker om, at den fx lige så godt kunne have andre hjulstørrelser eller andre dimensioner i stang og chasis, kan han ikke tilføje disse træk til beskrivelsen. EKSEMPEL Opfindelsen angår en énakslet trækvogn med en koblingsindretning, som via en trækstang er forbundet med trækvognenes chassis, og med en støttehjulsmekanisme af konventionel art--- Her er der ingen snævre begrænsninger i form af materialevalg og dimensioner. 3. PATENTKRAV Et patentkrav er en præcis definition af det, patentet beskytter. Formuleringen er vigtig, fordi det er patentkravene, der fastlægger beskyttelsesomfanget, dvs hvor meget ny teknik, der er beskyttet af patentet. Et patentkrav skal angive de midler, der er nødvendige for at den tekniske virkning opnås. EKSEMPEL: (Fra eksempel nr. 1 i samlingen bagest) PATENTKRAV 1. Enakset trækvogn med en koblingsindretning (1), som via en trækstang (2) er forbundet med vognenens chassis (3), og med en støttehjulsmekanisme (4) af konventionel art, der ved hjælp af en til trækstangen fastgjort holder (5) en aftageligt monterbar på trækstangen (2). og som har et manuelt påvirkelig håndsving (6), ved hjælp af hvilket afstanden mellem støttehjulet og mekanismens fastgørelse til trækstangen (2) kan varieres, k e n d e - t e g n e t v e d to på hver sin side af vognen, ved dennes hjul placerede og 13

15 GODE RÅD med chassiet (3) forbundne holdere (5) af samme slags som den til trækstangen fastgjorte, i hvilken støttehjulsmekanismen er alternativt monterbar. Kravet er delt i to afsnit: Ét, der angiver det kendte grundlag (trækvognen med kobling og støttehjul), og ét, der angiver det nye. De to afsnit er adskilt ved ordene kendetegnet ved. Et patentkrav, som det nævnte eksempel, kan forekomme sprogligt indviklet og svært at læse. Andre enklere formuleringer kan være lige så gode, fx: PATENTKRAV 1. Tohjulet trækvogn med en kobling til anhængertræk og med et støttehjul (4), der er anbragt aftageligt i en holder i nærheden af koblingen, og som kan hæves og sænkes ved hjælp af et håndsving (6), k e n d e t e g n e t v e d at der på vognens chassis er anbragt endnu to holdere for støttehjulet, nemlig én i nærheden af hvert af de to hjul. Det væsentlige er, at de midler, der er nødvendige for virkningen, angives. Ved trækvognen er disse nødvendige midler, at der ved hvert hjul findes ekstra holder til støttehjulet, (således at man kan bruge støttehjulet som donkraft). Hvad man skal passe på 1) Lad være med kun at angive virkningen i stedet for midlerne. Det er en fælde, mange falder i: PATENTKRAV 1. Tohjulet trækvogn med en kobling til anhængertræk og et støttehjul i nærheden af koblingen, k e n d e t e g n e t v e d at man ikke behøver donkraft for at skifte hjul på trækvognen. Dette patentkrav duer ikke, fordi det ikke siger noget om den nye teknik men kun om den virkning, den medfører. 2) Pas på ikke at begrænse patentkravets omfang ved at angive detaljer, der ikke er nødvendige for virkningen: PATENTKRAV 1. Tohjulet trækvogn med 14-tommer-hjul med en kobling til anhængertræk og et støttehjul i nærheden af koblingen, k e n d e t e g e t v e d at der på vognens chassis er anbragt endnu to holdere 10 cm bag hvert hjuls skærmkasse. Umiddelbart ville de fleste synes, at dette er en korrekt og klar definition af opfindelsens genstand, nemlig den trækvogn med støttehjul, firmaet laver. Men som en angivelse af beskyttelsesomfanget duer det ikke. Nu er det jo kun denne bestemte konstruktion, der er omfattet af beskyttelsen, og ikke alle andre, der kan være lige så gode, og som falder inden for opfindelsens idé. 14

16 GODE RÅD En trækvogn, hvor fx de ekstra holdere findes foran hjulkasserne, eller som har 12-tommer-hjul, falder uden for den beskyttelse, der er defineret ved patentkravet. Det betyder, at andre, i hvert fald i princippet, kan lave en sådan vogn uden tilladelse fra patentets indehaver. De nævnte detaljer kan angives i efterfølgende patentkrav, der er knyttet til det første med indledningen: Trækvogn ifølge krav Se hvordan i eksemplerne bagest. 3) Pas på ubestemte angivelser PATENTKRAV 1. Tohjulet trækvogn, k e n d e t e g n e t v e d holderne til støttehjulet. Patentkravet duer ikke, fordi det ikke angiver de nye midler. Hvad er det, der er det særlige ved disse holdere? Jamen det kan man da læse i beskrivelsen kunne man sige, men det er ikke nok. Patentkravet skal kunne læses alene, fordi det udgør en definition af patentets beskyttelsesomfang. Må man henvise til tegningen? Ja meget gerne. For at lette forståelsen bør man bruge henvisninger til tegningens positionsnumre i parentes, se også eksemplerne oven for. Disse henvisninger er ikke begrænsende for kravets omfang, idet de kun er til orientering. Flere patentkrav Som vi har nævnt tidligere, kan De opstille flere patentkrav, der er knyttet til det første. De kan være rettet på forskellige udførelsesformer, detaljer, materialer mm. Se hvordan i eksemplerne bagest. Bemærk! Kun én opfindelse. Man må ikke i samme ansøgning opstille patentkrav på flere uafhængige opfindelser. I eksemplet der handler om trækvognen, kan man således opstille patentkrav på udførelser, der angår de ekstra holdere som er logisk knyttet dertil. Man kan derimod ikke opstille krav, der fx angår trækkuglen eller vognenes affjedring, idet de ville repræsentere en helt anden og uafhængig teknisk problemstilling, også selv om de også angår trækvognen. 15

17 GODE RÅD 4 SAMMEN- DRAGET Sammendraget er et kort resumé af den beskrevne opfindelse. Det må ikke fylde mere end 150 ord. Brug gerne -i afkortet form- samme formuleringer som i beskrivelsen. Lav det på et ark papir for sig. Prøv så vidt muligt at forfatte sammendraget sådan, at man både kan se, hvad der det nye og hvilken teknisk virkning, der opnås. Skal man så skrive den samme tekst tre gange? (beskrivelse, patentkrav og sammendrag) Ja, det ser man i mange tilfælde. Det skyldes, at beskrivelsen, patentkravene og sammendraget skal kunne læses hver for sig og uafhængigt af hinanden. 5. TEGNINGER ELLER FOTOS Tegninger skal laves med sorte streger på hvidt papir, idet de skal reproduceres. Brug gerne computertegninger, (fx CAD), hvis De har en god printer. Lav tegningerne så enkle som muligt. De skal kun vise det væsentlige. Brug kun positionsnumre, hvis det er nødvendigt og letter forståelsen af beskrivelsen. Undgå egentlige arbejdstegninger, der som regel er for uoverskuelige. Vi stiller ingen krav til tegningers kvalitet, når blot de er tydelige og kan reproduceres. Ofte er en god håndtegnet skitse tilstrækkelig. De kan bruge alle former for papirfotos, også farvebilleder, der dog bliver reproduceret i sort-hvid i skriftet. Tegningens enkelte figurer skal nummereres, sådan at De i beskrivelsen kan henvise til disse figurnumre, se også eksemplerne bagest. 6. BETALING Det er nemmest at lægge en check i kuverten samen med det øvrige. Men De er naturligvis velkommen til at bruge andre betalingsmåder, (girering eller betaling ved kassen i Patent- og Varemærkestyrelsen). 16

18 EKSEMPEL 1 Patentansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 2. Ansøgers fuldmægtigs referencenr.: 3. International Indleveringsdag: Kapitel I Internationalt ansøgningsnr.: Kapitel II Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax CVR-nr dk www dkpto dk ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 4. Ansøger (fulde navn og adresse): Flere ansøgere på bagsiden CVR-nr.: P-nr.: Telefon: Telefax: 4a. Jeg/vi erklærer hermed, at jeg/vi har ret til opfindelsen, og at jeg/vi har informeret opfinder(ne) om at der indgives patentansøgning og at opfinder(ne) er indforstået med dette. 1. Gebyrer: Ansøgningsgebyr Kravgebyr ITS-nyhedsundersøgelsesgebyr 5. Fuldmægtig (navn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Telefax: 6. Opfinder (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Flere opfindere på bagsiden 7. Opfindelsens benævnelse: 8. Prioritetspåstand(e): Flere prioritetspåstande på bagsiden Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. 12. Bilagsfortegnelse: fremmedsproget beskrivelse dansk beskrivelse i 1 ekspl. sammendrag i 1 ekspl. tegninger i 1 ekspl. prioritetsdokument fuldmagt overdragelsesdokument 9. Ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, som angivet i patentlovens 8a, stk Ansøgningen omfatter en sekvensliste. Fig nr. ønskes publiceret sammen med sammendraget. 11. Ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse. Stamansøgningens nr.: Ansøgt løbedag: 13. Ansøgningen er tidligere 14. Dato og underskrift: indleveret pr. telefax den: 1.1-jun03/ls 15. Behandling af fremmedsproget ansøgning m.m. ønskes norsk svensk engelsk 17

19 EKSEMPEL 2 Patentansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 2. Ansøgers fuldmægtigs referencenr.: 3. International Indleveringsdag: Kapitel I Internationalt ansøgningsnr.: Kapitel II Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax CVR-nr dk www dkpto dk ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 4. Ansøger (fulde navn og adresse): Flere ansøgere på bagsiden A/S Maskinfabrikken P H Metalvej Østerby CVR-nr.: Telefon: P-nr.: xxx xxx Telefax: 4a. Jeg/vi erklærer hermed, at jeg/vi har ret til opfindelsen, og at jeg/vi har informeret opfinder(ne) om at der indgives patentansøgning og at opfinder(ne) er indforstået med dette. 1. Gebyrer: Ansøgningsgebyr Kravgebyr ITS-nyhedsundersøgelsesgebyr 5. Fuldmægtig (navn, adresse og evt. CVR-nr.): Peter Hansen Industrivej Østerby Telefon: Telefax: 6. Opfinder (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Flere opfindere på bagsiden 7. Opfindelsens benævnelse: Énakset trækvogn 8. Prioritetspåstand(e): Flere prioritetspåstande på bagsiden Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. 12. Bilagsfortegnelse: fremmedsproget beskrivelse dansk beskrivelse i 1 ekspl. sammendrag i 1 ekspl. tegninger i 1 ekspl. prioritetsdokument fuldmagt overdragelsesdokument 9. Ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, som angivet i patentlovens 8a, stk Ansøgningen omfatter en sekvensliste. Fig nr. ønskes publiceret sammen med sammendraget Ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse. Stamansøgningens nr.: Ansøgt løbedag: 13. Ansøgningen er tidligere 14. Dato og underskrift: indleveret pr. telefax den: 1.1-jun03/ls A/S Maskinfabrikken P H 15. Behandling af fremmedsproget ansøgning m.m. ønskes norsk svensk engelsk

20 EKSEMPEL 3 19

21 EKSEMPEL

22 EKSEMPEL

23 EKSEMPEL

24 EKSEMPEL

25 EKSEMPEL 4 24

26 EKSEMPEL 4 DK B 25

27 EKSEMPEL 4 DK B 26

28 EKSEMPEL 4 DK B 27

29 EKSEMPEL 4 DK B 28

30 EKSEMPEL 4 DK B 29

31 EKSEMPEL 4 DK B 30

32 EKSEMPEL 5 31

33 EKSEMPEL 5 DK B 32

34 EKSEMPEL 5 DK B 33

35 EKSEMPEL 5 DK B 34

36 EKSEMPEL 5 DK B 35

37 EKSEMPEL 5 DK B 36

38 EKSEMPEL 5 DK B 37

39 EKSEMPEL 5 DK B 38

40 EKSEMPEL 5 DK B 39

41 EKSEMPEL 5 DK B 40

42 EKSEMPEL 6 41

43 EKSEMPEL 6 DK B 42

44 EKSEMPEL 6 DK B 43

45 EKSEMPEL 6 DK B 44

46 EKSEMPEL 6 DK B 45

47 EKSEMPEL 6 DK B 46

48 EKSEMPEL 6 DK B 47

49 EKSEMPEL 7 48

50 EKSEMPEL 7 DK B 49

51 EKSEMPEL 7 DK B 50

52 EKSEMPEL 7 DK B 51

53 EKSEMPEL 7 DK B 52

54 EKSEMPEL 7 DK B 53

55 EKSEMPEL 7 DK B 54

56 EKSEMPEL 7 DK B 55

57 Checkliste Huskede jeg Ansøgningsdokumentet: mit/mit firmas fulde navn/firmanavn som ansøger? telefon/-faxnummer? at angive firmanavnet i underskriftfeltet, (hvis firmaet er ansøger)? Beskrivelsen: alle dispositionens punkter? At få det hele med? at nummerere hver 5. linie? at lave en forside med benævnelsen og ansøgerens navn og adresse? Patentmodelkrav: Patentkrav: kun én opfindelse i kravene? at angive midlerne og ikke virkningen? at angive de midler, der er nødvendige for virkningen? og ikke andet, der virker begrænsende på omfanget? at angive midlerne klart og bestemt? at skelne mellem fremgangsmåder og fx genstande? at nummerere hver 5. linie? Sammendraget: at lave det kort, (max 150 ord)? Tegninger eller fotos: at nummerere figurerne? Generelt: at skrive det hele rent på hvidt papir? (undtagen ansøgningsdokumentet). De vedhæftede ark kan kun bruges til stikord og kladde. at betale (fx vedlagt check)? Husk, De kan altid spørge om hjælp på telefon

58 Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax E-post Patent- og Varemærkestyrelsens læsesal er åben: Mandag - onsdag + fredag kl Torsdag kl Layout Lis Skou/PR-maj02

SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING

SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING Partner SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING HJÆLP TIL BRUG VED ANSØGNING OM REGISTRERING AF BRUGSMODEL Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf : 43 50 80 00 Fax : 43 50

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8 a, 8 b, stk. 2, 9, 11, 22, stk. 7, 22, stk. 8, 28, stk. 2, 31, 34, 38, stk. 2, 45, stk.

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail:

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail: Designansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Patent- og Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax : 43 50 80 01 E-mail : pvs@dkpto.dk Web : www.dkpto.dk CVR-nr. : 17

Læs mere

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci. : B 62 J 3100 (2006.01) B 62 H 5/20 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00122 (22) lndleveringsdato: 2012-02-15 (24)

Læs mere

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning Patenthåndbog Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen Vejledning August 2007 Forord Patenthåndbogen beskriver Patent- og Varemærkestyrelsens praksis ved behandling

Læs mere

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe Vor ref.: DK1173 Ansøger: Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 90 Sæby Indbygningslampe 1 Indbygningslampe. Frembringelsen angår en indbygningslampe til montering i bygningselementer såsom lofter, hvor

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

dt> DK 2012 00161 U3 BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) Registreret brugsmodel uden prøvning Patent- og Varemærkestyrelsen

dt> DK 2012 00161 U3 BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) Registreret brugsmodel uden prøvning Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK dt> ' Patent- og Varemærkestyrelsen (12) (51) lnt.ci. 8 : A 47 F 8/00 (2006.01) {21) Ansøgningsnr.: BA 2012 00161 (22) lndleveringsdag: 2012-10-26 (24) Løbedag: 2011-03-16 ( 41) Alm. tilgængelig:

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 23. 20. årgang. 2011-12-09 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 23. 20. årgang. 2011-12-09 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 23. 20. årgang. 2011-12-09 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009 NIR waterhole: Brugsmodeller Peter Indahl Oslo 8. september 2009 Lande med brugsmodeller Årligt antal brugsmodeller Brugsmodelansøgninger Patentansøgninger 2006 2007 2008 2007 2008 Kina 159.997 179.999

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009 Byggeskadeforsikring Udfordringer ved ikke at have en erklæring Detektivarbejde Kan forsikringsfirma løbe fra forsikring i processen fra tilbud til færdiggørelse

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

1. Introduktion til patentsystemet

1. Introduktion til patentsystemet TEKNOLOGISK INSTITUT 1. Introduktion til patentsystemet Eneretten stammer historisk tilbage fra 1500 tallet, til bogtrykkerne i Venedig. Herfra spredte fænomenet sig til Danmark. Frederik II den 24. november

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Stanley Rosenberg Institut ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Internetportal, domæner, varemærke samt logo)

Stanley Rosenberg Institut ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Internetportal, domæner, varemærke samt logo) 10. juli 2015 Stanley Rosenberg Institut ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Internetportal, domæner, varemærke samt logo) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 31. juli 2015 kl. 14.00 Se mere

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Aabenraa Kommune. Som aftalt fremsendes vedlagt ansøgning om at forblive på adressen Askelund 10 med vort arrangement.

Aabenraa Kommune. Som aftalt fremsendes vedlagt ansøgning om at forblive på adressen Askelund 10 med vort arrangement. INDGÅET 1 3 MAJ 2013 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Att. Christian Knudsen Skælbækvej 2 6200 Aabenraa Meldgaard Holding A/S Askelund 10 Postboks 1027 DK- 6200 Aabenraa TIf. +45 74 33

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528)

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Tirsdag den 20 Januar 2009, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 22. 09. årgang. 2000-11-24 Dansk Brugsmodel Tidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV Denne vejledning henvender sig til foreninger, organisationer, institutioner og komitéer, der ønsker at afholde lotterier til fordel for velgørenhed eller

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER

JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER Spar mange penge på firma Julegaverne Nye gevinst systemer Introduktion Bogtrykkergården er specialist i fremstilling og produktion af julekalendere, med indbyggede

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016 6 Tilbudsliste (TBL) A - Primærruter: B - Sekundæreruter: D - Plov distrikter: Læssevagt: TA01 - TA07 + TRS TA11P - TA17P TB20 - TB29 TD01 - TD13 Sølsted depot UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere