SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent"

Transkript

1 SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING Hjælp til brug ved ansøgning om patent

2 Indhold Sådan skrives en patentansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til patentansøgning... 3 Disposition og kladde... 5 Gode råd: Ansøgningsblanketten Beskrivelsen Patentkrav Sammendraget Tegninger eller fotos Betaling Eks. 1: Ansøgningsblanket Eks. 2: Ansøgningsblanket Eks. 3: DK Enakslet trækvogn Eks. 4: DK Optøningsvintermåtte Eks. 5: DK Baby-alarm Eks. 6: DK Let adskillelig reol Eks. 7: DK Træbeskyttelsesmiddel Checkliste... 57

3 ANSØGNING OM PATENT Dette lille hæfte er udarbejdet af Patent- og Varemærkestyrelsen. Det har til formål at give en detaljeret anvisning på, hvordan man udfylder ansøgningsblanketten og laver de tilhørende bilag (beskrivelsen med patentkrav mm.) til en patentansøgning. Hæftet er især tænkt som en hjælp til vore kunder, der selv ønsker at udføre arbejdet uden professionel assistance. PROFESSIONEL HJÆLP ELLER GØR DET SELV? Når De skal lave en ansøgning om patent, kan De henvende Dem til et patentbureau eller andre sagkyndige og få professionel assistance. Patentbureauernes medarbejdere er fagfolk og De får en god sikkerhed for, at ansøgningen bliver kvalificeret udført, både med hensyn til det formelle og til den beskyttelse De har ønsket. De kan få en liste over patentbureauer ved henvendelse til Patent- og Varemærkestyrelsen. De kan imidlertid også vælge at gøre arbejdet selv eller at lade en medarbejder i Deres firma gøre det. Den foreliggende vejledning vil være en hjælp til at udføre dette arbejde som førstegangsansøger og uden forkundskab. Følger De vejledningen trin for trin, er der en god chance for et godt resultat og for, at De undgår de faldgruber, der kan være i forbindelse med sådanne ansøgninger. Inden De går i gang, bør De læse vores hæfte: VEJLEDNING TIL BRUG VED ANSØGNING OM PATENT HVAD SKAL DER LAVES? Når De søger om patent, skal De til Patent- og Varemærkestyrelsen indsende: en ansøgningsblanket, en beskrivelse, ét eller flere patentkrav, eventuelle tegninger, et sammendrag, og ansøgningsgebyret. Bag i hæftet har vi gengivet to ansøgningsdokumenter, hvor den fortrykte blanket, der fås i Patent- og Varemærkestyrelsen, er brugt. Endvidere finder De fem patentskrifter som eksempler på, hvordan man kan udføre beskrivelser, patentkrav, tegninger og sammendrag. 1

4 DEN NEMME MÅDE På de næste sider finder De: en fortrykt ansøgningsblanket, og nogle ark, med dispositioner til en beskrivelse, patentkrav og sammendrag samt plads til notater eller fx en kladdetekst, Begge dele er hjælpemidler, der vil gøre det så nemt som muligt at lave en brugbar ansøgning. De kan bruges i de allerfleste tilfælde, nemlig hvis: De ikke har nogen fuldmægtig, men selv laver ansøgningen, ansøgningen ikke er baseret på en tidligere ansøgning, (prioritet, deling eller udskillelse), ansøgningen ikke angår mikroorganismer. I den vedhæftede ansøgningsblanket har vi for tydelighedens skyld tonet de felter, De ikke skal bruge. Det De skal gøre nu: 1) Tag ansøgningsblanketten ud af heftet og udfyld de ikke-tonede felter i ansøgningsblanketten, 2) Lav en beskrivelse. Benyt dispositionen, på det vedhæftede ark. Brug eventuelt arket som kladde eller stikordsgrundlag. Brug gerne flere ark. 3) Skriv et patentkrav. Brug arket som grundlag. Skriv derefter eventuelle yderligere patentkrav efter samme mønster. 4) Skriv sammendraget 5) Skriv det hele rent på maskine eller tekstbehandling, (dog ikke ansøgningsdokumentet, der bruges som det er.) Teksten skal være sort maskinskrift, linieafstand 1½ på hvidt, ulinieret papir i A4-format. Der skal være en margin på mindst 20 mm hele vejen rundt. Hver 5. linie i beskrivelse og krav skal forsynes med linienummer, ligesom hver side skal nummereres. 6) Lav i givet fald tegninger eller fotos. 7) Tag kopier af beskrivelse, patentkrav, sammendrag og tegninger eller fotos. Læg et eksemplar i en kuvert sammen med ansøgningsblanketten og en check på 3000 kr. Send det til Det er det hele! PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Helgeshøj alle Taastrup De følgende sider behøver De kun læse, hvis De synes, De har brug for gode råd eller inspiration angående de nævnte trin. De er også velkommen til at ringe til Patent- og Varemærkestyrelsen, på tlf , hvis der er noget, De er i tvivl om. 2

5 Patentansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 2. Ansøgers fuldmægtigs referencenr.: 3. International Indleveringsdag: Kapitel I Internationalt ansøgningsnr.: Kapitel II Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 4. Ansøger (fulde navn og adresse): Flere ansøgere på bagsiden CVR-nr.: P-nr.: Telefon: Telefax: 4a. Jeg/vi erklærer hermed, at jeg/vi har ret til opfindelsen, og at jeg/vi har informeret opfinder(ne) om at der indgives patentansøgning og at opfinder(ne) er indforstået med dette. 1. Gebyrer: Ansøgningsgebyr Kravgebyr ITS-nyhedsundersøgelsesgebyr 5. Fuldmægtig (navn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Telefax: 6. Opfinder (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Flere opfindere på bagsiden 7. Opfindelsens benævnelse: 8. Prioritetspåstand(e): Flere prioritetspåstande på bagsiden Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. 12. Bilagsfortegnelse: fremmedsproget beskrivelse dansk beskrivelse i 1 ekspl. sammendrag i 1 ekspl. tegninger i 1 ekspl. prioritetsdokument fuldmagt overdragelsesdokument 9. Ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, som angivet i patentlovens 8a, stk Ansøgningen omfatter en sekvensliste. Fig nr. ønskes publiceret sammen med sammendraget. 11. Ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse. Stamansøgningens nr.: Ansøgt løbedag: 13. Ansøgningen er tidligere 14. Dato og underskrift: indleveret pr. telefax den: 1.1-jun03/ls 15. Behandling af fremmedsproget ansøgning m.m. ønskes norsk svensk engelsk

6 DISPOSITION OG KLADDE Dato: Ansøger: Benævnelse: KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 5

7 DISPOSITION OG KLADDE BESKRIVELSE Benævnelse Opfindelsens anvendelsesområde Teknikkens standpunkt Det særlige man opnår med opfindelsen KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 6

8 DISPOSITION OG KLADDE De nye tekniske midler Den tekniske virkning Figurfortegnelse Udførelseseksempler KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 7

9 DISPOSITION OG KLADDE PATENTKRAV 1. k e n d e t e g n e t v e d KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 8

10 DISPOSITION OG KLADDE SAMMENDRAG KLADDE NB: Kun til kladde eller notater 9

11 GODE RÅD 1. ANSØGNINGS- BLANKETTEN Den fortrykte blanket er opdelt i felter, der hver har et nummer. Blanketten er indrettet sådan, at den kan bruges til alle former for patentansøgninger. Derfor vil der altid være nogle overflødige felter, der ikke skal bruges. Det gælder også i Deres tilfælde: De skal kun bruge felterne nr. 4, 6, 7 og 14. Hvis De ønsker det, kan De også udfylde felt nr. 2 med Deres eget referencenr. Felterne 1 og 12 bruger vi som checklister efter modtagelsen. De må gerne selv udfylde disse felter, men det er ikke strengt nødvendigt. Hvis De er flere om opfindelsen eller er flere ansøgere, skriv da navnene på blankettens bagside, hvis der ikke er plads på forsiden. Vær opmærksom på, at felterne 4 og 6, (ansøger og opfinder) begge skal udfyldes, også hvis der er tale om samme person, fx Dem selv. Ansøgeren og opfinderen kan også være forskellige, fx Deres firma og Dem selv. Vær også opmærksom på, at det er ansøgeren, der skal skrive under i felt nr. 14. Hvis Deres firma er ansøgeren, skal De angive firmanavnet i forbindelse med underskriften, se eksemplet side 12. Der er kun ét felt, der erfaringsmæssigt kan volde besvær, nemlig opfindelsens benævnelse, (felt nr. 7). Her må De være opmærksom på følgende: En benævnelse skal angive arten af opfindelsen, altså fx hvilket produkt, der er tale om. Den skal være kort og saglig, så den kan forstås af en fagmand. EKSEMPLER Trækvogn, Pitabrød med fyld, Overdækning til åbne tanke, Næsesalve, Postkasse. Man må ikke bruge fantasibetegnelser eller logoer, ( Trækvognen TRÆKLET, Stabilo-reol eller lignende), fordi de ikke forstås af andre end opfinderen selv. De skal heller ikke angive det nye eller den virkning, der opnås i benævnelsen: Trækvogn hvor man ikke behøver donkraft eller Byggereol der er mere stabil end de kendte Det understregede hører ikke hjemme i benævnelsen. 10

12 GODE RÅD Benævnelsen på ansøgningsdokumentet er den samme som bruges først i beskrivelsen, se nedenfor. 2. BESKRIVELSEN Bagest i hæftet findes fem udstedte patenter, som kan bruges som forbilleder eller eksempler. Find det eksempel, der ligner Deres opfindelse mest, og brug det som model for Deres beskrivelse. Følg dispositionen på kladdepapiret, hvis det er muligt. Så er De sikker på at få det hele med. I det følgende forklarer vi nærmere, hvad de enkelte afsnit skal indeholde. Vi har brugt det første af patenterne bagved, (trækvognen), som baggrund for de forklarende bemærkninger. Bemærk nu, at beskrivelsen starter med et ark, der er blankt, bortset fra en dato, ansøgerens navn og adresse og opfindelsens benævnelse. Denne benævnelse skal være den samme som De lige har lavet på ansøgningsskemaet. På den næste side begynder den egentlige beskrivelse. Her begynder også sidenummereringen. Opfindelsens anvendelsesområde Det første afsnint handler om opfindelsens anvendelsesområde. Her skal der stå, hvilken art produkt (fx) der er tale om, og hvad produktet bruges til. OPFINDELSENS ANVENDELSESOMRÅDE Opfindelsen angår en énakslet trækvogn med en koblingsindretning, som via en trækstang er forbundet med trækvognenes chassis og med en støttehjulsmekanisme af konventionel art, der ved hjælp af en til trækstangen fastgjort holder er aftageligt monterbar på stangen. Teknikkens standpunkt Her forklares, hvordan kendte produkter af samme art er udført. Det forklares også, hvad der er baggrunden for det tekniske problem, der løses med opfindelsen, eller hvordan man tidligere har søgt at håndtere dette problem. TEKNIKKENS STANDPUNKT De fleste trækvogne og husvogne af den ovennævnte art er efterhånden udstyret med en sådan støttehjulsmekanisme----i en trækvogns udstyr indgår sædvanligvis ikke nogen donkraft eller andet hjælpemiddel, ved hjælp af hvilket et punkteret hjul kan aflastets----- Det særlige der opnås med opfindelsen i forhold til teknikkens standpunkt Her skal der stå, hvilke tekniske fordele man opnår med opfindelsen, eller hvilket teknisk problem, opfindelsen løser, (hvis der er noget problem). I eksemplet har ansøgeren gjort det ganske kort: 11

13 GODE RÅD DET SÆRLIGE. DER OPNÅS MED OPFINDELSEN Formålet med den forliggende opfindelse er at tilvejebringe en mere formålstjenlig løsning af ovennævnte problem---, De nye teknikske midler Her oplyses, hvad der er det nye ved opfindelsen. Det, der angives her, skal svare til indholdet af det første patentkrav, (se senere). Bemærk, at det er de nye tekniske foranstaltninger, (de nye træk ved konstruktionen eller elementet, den nye sammensætning af midlet, de nye trin i fremgangsmåden), der skal angives. Det er ikke nok, at angive virkningen. Se i øvrigt nærmere i det følgende under afsnittet om patentkravene. DE NYE TEKNISKE MIDLER --at indretningen indbefatter to på hver sin side af vognen ved dennes hjul placerede holdere af samme slags som den til trækstangen fastgjorte, i hvilken støttehjulsmekanismen er alternativt monterbar. Den tekniske virkning Her forklares det, at de nye midler virkelig løser det tekniske problem. Det skal ikke være nogen videnskabelig redegørelse men blot en forklaring af, at det netop er de nye tekniske foranstaltninger, der bevirker, at problemet løses. DEN TEKNISKE VIRKNING Ved montering af støttehjulsmekanismen i den ene eller den anden af de på vognens sider anbragte holdere, kan man løfte det ene eller det andet af vognens hjul, fx i forbindelse med demontering af dette, uden at støttehjulsmekanismen først skal ændres. Flere patentkrav Hvis der er flere patentkrav, (se senere), forklares deres indhold på samme måde, (se eksempel 1 bagest i heftet). Figurfortegnelse Hvis der er tegninger eller fotos med, bør der her være en samlet angivelse af, hvad de enkelte figurer forestiller. I vores eksempel er der kun én figur. I andre af eksemplerne bagest kan man se hvordan: FIGURFORTEGNELSE fig. 1 viser en byggereol, ifølge opfindelsen, set i perspektiv, fig. 2 en del af en gavl, set i tværsnit, fig. 3A til 3E forskellige måder-----osv. Udførelseseksempler I dette afsnit gennemgås et eller flere af de konkrete eksempler på produktet (fx), der er vist på tegningen og med direkte henvisning til positionsnumre på tegningen. 12

14 GODE RÅD Man kan bruge overskrifter til de enkelte afsnit som vist, men det kræves ikke. FÅ DET HELE MED!!! Man kan ikke tilføje noget nyt til ansøgningens bilag efter indleveringen, så det er vigtigt at det hele kommer med fra begyndelsen. Beskriv opfindelsens teknik generelt og giv derefter udførelseeksempler. Pas på at De ikke i den generelle beskrivelse begrænser Dem med fx eksakte dimensioner eller bestemte materialevalg. Dem kan man angive, når man senere beskriver den konkrete udførelsesform. EKSEMPEL Opfindelsen angår en trækvogn med to 13 tommers hjul, en kuglekobling, der via en rund 50 mm tyk trækstang er forbundet med et af 40 mm firkantstål udført chasis, og et 3 tommers støttehjul. Denne beskrivelse er ikke god, heller ikke selv om det er den måde, opfinderen faktisk laver sin vogn på. Hvis han senere kommer i tanker om, at den fx lige så godt kunne have andre hjulstørrelser eller andre dimensioner i stang og chasis, kan han ikke tilføje disse træk til beskrivelsen. EKSEMPEL Opfindelsen angår en énakslet trækvogn med en koblingsindretning, som via en trækstang er forbundet med trækvognenes chassis, og med en støttehjulsmekanisme af konventionel art--- Her er der ingen snævre begrænsninger i form af materialevalg og dimensioner. 3. PATENTKRAV Et patentkrav er en præcis definition af det, patentet beskytter. Formuleringen er vigtig, fordi det er patentkravene, der fastlægger beskyttelsesomfanget, dvs hvor meget ny teknik, der er beskyttet af patentet. Et patentkrav skal angive de midler, der er nødvendige for at den tekniske virkning opnås. EKSEMPEL: (Fra eksempel nr. 1 i samlingen bagest) PATENTKRAV 1. Enakset trækvogn med en koblingsindretning (1), som via en trækstang (2) er forbundet med vognenens chassis (3), og med en støttehjulsmekanisme (4) af konventionel art, der ved hjælp af en til trækstangen fastgjort holder (5) en aftageligt monterbar på trækstangen (2). og som har et manuelt påvirkelig håndsving (6), ved hjælp af hvilket afstanden mellem støttehjulet og mekanismens fastgørelse til trækstangen (2) kan varieres, k e n d e - t e g n e t v e d to på hver sin side af vognen, ved dennes hjul placerede og 13

15 GODE RÅD med chassiet (3) forbundne holdere (5) af samme slags som den til trækstangen fastgjorte, i hvilken støttehjulsmekanismen er alternativt monterbar. Kravet er delt i to afsnit: Ét, der angiver det kendte grundlag (trækvognen med kobling og støttehjul), og ét, der angiver det nye. De to afsnit er adskilt ved ordene kendetegnet ved. Et patentkrav, som det nævnte eksempel, kan forekomme sprogligt indviklet og svært at læse. Andre enklere formuleringer kan være lige så gode, fx: PATENTKRAV 1. Tohjulet trækvogn med en kobling til anhængertræk og med et støttehjul (4), der er anbragt aftageligt i en holder i nærheden af koblingen, og som kan hæves og sænkes ved hjælp af et håndsving (6), k e n d e t e g n e t v e d at der på vognens chassis er anbragt endnu to holdere for støttehjulet, nemlig én i nærheden af hvert af de to hjul. Det væsentlige er, at de midler, der er nødvendige for virkningen, angives. Ved trækvognen er disse nødvendige midler, at der ved hvert hjul findes ekstra holder til støttehjulet, (således at man kan bruge støttehjulet som donkraft). Hvad man skal passe på 1) Lad være med kun at angive virkningen i stedet for midlerne. Det er en fælde, mange falder i: PATENTKRAV 1. Tohjulet trækvogn med en kobling til anhængertræk og et støttehjul i nærheden af koblingen, k e n d e t e g n e t v e d at man ikke behøver donkraft for at skifte hjul på trækvognen. Dette patentkrav duer ikke, fordi det ikke siger noget om den nye teknik men kun om den virkning, den medfører. 2) Pas på ikke at begrænse patentkravets omfang ved at angive detaljer, der ikke er nødvendige for virkningen: PATENTKRAV 1. Tohjulet trækvogn med 14-tommer-hjul med en kobling til anhængertræk og et støttehjul i nærheden af koblingen, k e n d e t e g e t v e d at der på vognens chassis er anbragt endnu to holdere 10 cm bag hvert hjuls skærmkasse. Umiddelbart ville de fleste synes, at dette er en korrekt og klar definition af opfindelsens genstand, nemlig den trækvogn med støttehjul, firmaet laver. Men som en angivelse af beskyttelsesomfanget duer det ikke. Nu er det jo kun denne bestemte konstruktion, der er omfattet af beskyttelsen, og ikke alle andre, der kan være lige så gode, og som falder inden for opfindelsens idé. 14

16 GODE RÅD En trækvogn, hvor fx de ekstra holdere findes foran hjulkasserne, eller som har 12-tommer-hjul, falder uden for den beskyttelse, der er defineret ved patentkravet. Det betyder, at andre, i hvert fald i princippet, kan lave en sådan vogn uden tilladelse fra patentets indehaver. De nævnte detaljer kan angives i efterfølgende patentkrav, der er knyttet til det første med indledningen: Trækvogn ifølge krav Se hvordan i eksemplerne bagest. 3) Pas på ubestemte angivelser PATENTKRAV 1. Tohjulet trækvogn, k e n d e t e g n e t v e d holderne til støttehjulet. Patentkravet duer ikke, fordi det ikke angiver de nye midler. Hvad er det, der er det særlige ved disse holdere? Jamen det kan man da læse i beskrivelsen kunne man sige, men det er ikke nok. Patentkravet skal kunne læses alene, fordi det udgør en definition af patentets beskyttelsesomfang. Må man henvise til tegningen? Ja meget gerne. For at lette forståelsen bør man bruge henvisninger til tegningens positionsnumre i parentes, se også eksemplerne oven for. Disse henvisninger er ikke begrænsende for kravets omfang, idet de kun er til orientering. Flere patentkrav Som vi har nævnt tidligere, kan De opstille flere patentkrav, der er knyttet til det første. De kan være rettet på forskellige udførelsesformer, detaljer, materialer mm. Se hvordan i eksemplerne bagest. Bemærk! Kun én opfindelse. Man må ikke i samme ansøgning opstille patentkrav på flere uafhængige opfindelser. I eksemplet der handler om trækvognen, kan man således opstille patentkrav på udførelser, der angår de ekstra holdere som er logisk knyttet dertil. Man kan derimod ikke opstille krav, der fx angår trækkuglen eller vognenes affjedring, idet de ville repræsentere en helt anden og uafhængig teknisk problemstilling, også selv om de også angår trækvognen. 15

17 GODE RÅD 4 SAMMEN- DRAGET Sammendraget er et kort resumé af den beskrevne opfindelse. Det må ikke fylde mere end 150 ord. Brug gerne -i afkortet form- samme formuleringer som i beskrivelsen. Lav det på et ark papir for sig. Prøv så vidt muligt at forfatte sammendraget sådan, at man både kan se, hvad der det nye og hvilken teknisk virkning, der opnås. Skal man så skrive den samme tekst tre gange? (beskrivelse, patentkrav og sammendrag) Ja, det ser man i mange tilfælde. Det skyldes, at beskrivelsen, patentkravene og sammendraget skal kunne læses hver for sig og uafhængigt af hinanden. 5. TEGNINGER ELLER FOTOS Tegninger skal laves med sorte streger på hvidt papir, idet de skal reproduceres. Brug gerne computertegninger, (fx CAD), hvis De har en god printer. Lav tegningerne så enkle som muligt. De skal kun vise det væsentlige. Brug kun positionsnumre, hvis det er nødvendigt og letter forståelsen af beskrivelsen. Undgå egentlige arbejdstegninger, der som regel er for uoverskuelige. Vi stiller ingen krav til tegningers kvalitet, når blot de er tydelige og kan reproduceres. Ofte er en god håndtegnet skitse tilstrækkelig. De kan bruge alle former for papirfotos, også farvebilleder, der dog bliver reproduceret i sort-hvid i skriftet. Tegningens enkelte figurer skal nummereres, sådan at De i beskrivelsen kan henvise til disse figurnumre, se også eksemplerne bagest. 6. BETALING Det er nemmest at lægge en check i kuverten samen med det øvrige. Men De er naturligvis velkommen til at bruge andre betalingsmåder, (girering eller betaling ved kassen i Patent- og Varemærkestyrelsen). 16

18 EKSEMPEL 1 Patentansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 2. Ansøgers fuldmægtigs referencenr.: 3. International Indleveringsdag: Kapitel I Internationalt ansøgningsnr.: Kapitel II Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax CVR-nr dk www dkpto dk ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 4. Ansøger (fulde navn og adresse): Flere ansøgere på bagsiden CVR-nr.: P-nr.: Telefon: Telefax: 4a. Jeg/vi erklærer hermed, at jeg/vi har ret til opfindelsen, og at jeg/vi har informeret opfinder(ne) om at der indgives patentansøgning og at opfinder(ne) er indforstået med dette. 1. Gebyrer: Ansøgningsgebyr Kravgebyr ITS-nyhedsundersøgelsesgebyr 5. Fuldmægtig (navn, adresse og evt. CVR-nr.): Telefon: Telefax: 6. Opfinder (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Flere opfindere på bagsiden 7. Opfindelsens benævnelse: 8. Prioritetspåstand(e): Flere prioritetspåstande på bagsiden Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. 12. Bilagsfortegnelse: fremmedsproget beskrivelse dansk beskrivelse i 1 ekspl. sammendrag i 1 ekspl. tegninger i 1 ekspl. prioritetsdokument fuldmagt overdragelsesdokument 9. Ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, som angivet i patentlovens 8a, stk Ansøgningen omfatter en sekvensliste. Fig nr. ønskes publiceret sammen med sammendraget. 11. Ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse. Stamansøgningens nr.: Ansøgt løbedag: 13. Ansøgningen er tidligere 14. Dato og underskrift: indleveret pr. telefax den: 1.1-jun03/ls 15. Behandling af fremmedsproget ansøgning m.m. ønskes norsk svensk engelsk 17

19 EKSEMPEL 2 Patentansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 2. Ansøgers fuldmægtigs referencenr.: 3. International Indleveringsdag: Kapitel I Internationalt ansøgningsnr.: Kapitel II Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax CVR-nr dk www dkpto dk ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 4. Ansøger (fulde navn og adresse): Flere ansøgere på bagsiden A/S Maskinfabrikken P H Metalvej Østerby CVR-nr.: Telefon: P-nr.: xxx xxx Telefax: 4a. Jeg/vi erklærer hermed, at jeg/vi har ret til opfindelsen, og at jeg/vi har informeret opfinder(ne) om at der indgives patentansøgning og at opfinder(ne) er indforstået med dette. 1. Gebyrer: Ansøgningsgebyr Kravgebyr ITS-nyhedsundersøgelsesgebyr 5. Fuldmægtig (navn, adresse og evt. CVR-nr.): Peter Hansen Industrivej Østerby Telefon: Telefax: 6. Opfinder (fornavn, efternavn, adresse og evt. CVR-nr.): Flere opfindere på bagsiden 7. Opfindelsens benævnelse: Énakset trækvogn 8. Prioritetspåstand(e): Flere prioritetspåstande på bagsiden Dato Land Nr. Dato Land Nr. Dato Land Nr. 12. Bilagsfortegnelse: fremmedsproget beskrivelse dansk beskrivelse i 1 ekspl. sammendrag i 1 ekspl. tegninger i 1 ekspl. prioritetsdokument fuldmagt overdragelsesdokument 9. Ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, som angivet i patentlovens 8a, stk Ansøgningen omfatter en sekvensliste. Fig nr. ønskes publiceret sammen med sammendraget Ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse. Stamansøgningens nr.: Ansøgt løbedag: 13. Ansøgningen er tidligere 14. Dato og underskrift: indleveret pr. telefax den: 1.1-jun03/ls A/S Maskinfabrikken P H 15. Behandling af fremmedsproget ansøgning m.m. ønskes norsk svensk engelsk

20 EKSEMPEL 3 19

21 EKSEMPEL

22 EKSEMPEL

23 EKSEMPEL

24 EKSEMPEL

25 EKSEMPEL 4 24

26 EKSEMPEL 4 DK B 25

27 EKSEMPEL 4 DK B 26

28 EKSEMPEL 4 DK B 27

29 EKSEMPEL 4 DK B 28

30 EKSEMPEL 4 DK B 29

31 EKSEMPEL 4 DK B 30

32 EKSEMPEL 5 31

33 EKSEMPEL 5 DK B 32

34 EKSEMPEL 5 DK B 33

35 EKSEMPEL 5 DK B 34

36 EKSEMPEL 5 DK B 35

37 EKSEMPEL 5 DK B 36

38 EKSEMPEL 5 DK B 37

39 EKSEMPEL 5 DK B 38

40 EKSEMPEL 5 DK B 39

41 EKSEMPEL 5 DK B 40

42 EKSEMPEL 6 41

43 EKSEMPEL 6 DK B 42

44 EKSEMPEL 6 DK B 43

45 EKSEMPEL 6 DK B 44

46 EKSEMPEL 6 DK B 45

47 EKSEMPEL 6 DK B 46

48 EKSEMPEL 6 DK B 47

49 EKSEMPEL 7 48

50 EKSEMPEL 7 DK B 49

51 EKSEMPEL 7 DK B 50

52 EKSEMPEL 7 DK B 51

53 EKSEMPEL 7 DK B 52

54 EKSEMPEL 7 DK B 53

55 EKSEMPEL 7 DK B 54

56 EKSEMPEL 7 DK B 55

57 Checkliste Huskede jeg Ansøgningsdokumentet: mit/mit firmas fulde navn/firmanavn som ansøger? telefon/-faxnummer? at angive firmanavnet i underskriftfeltet, (hvis firmaet er ansøger)? Beskrivelsen: alle dispositionens punkter? At få det hele med? at nummerere hver 5. linie? at lave en forside med benævnelsen og ansøgerens navn og adresse? Patentmodelkrav: Patentkrav: kun én opfindelse i kravene? at angive midlerne og ikke virkningen? at angive de midler, der er nødvendige for virkningen? og ikke andet, der virker begrænsende på omfanget? at angive midlerne klart og bestemt? at skelne mellem fremgangsmåder og fx genstande? at nummerere hver 5. linie? Sammendraget: at lave det kort, (max 150 ord)? Tegninger eller fotos: at nummerere figurerne? Generelt: at skrive det hele rent på hvidt papir? (undtagen ansøgningsdokumentet). De vedhæftede ark kan kun bruges til stikord og kladde. at betale (fx vedlagt check)? Husk, De kan altid spørge om hjælp på telefon

58 Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax E-post Patent- og Varemærkestyrelsens læsesal er åben: Mandag - onsdag + fredag kl Torsdag kl Layout Lis Skou/PR-maj02

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

patentområdet for opfindere og iværksættere

patentområdet for opfindere og iværksættere Kort om Chas. Hude Ebbe Johansen er uddannet civilingeniør (K) i 1965 ved Danmarks Tekniske Universitet. I sin karriere har han blandt andet beskæftiget sig med udvikling og innovation hos Radiometer A/S,

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere