Kirkebladet. Bering Valgmenighed Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed. Maj - juni - juli - august - september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Bering Valgmenighed 2-2015. Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed. Maj - juni - juli - august - september"

Transkript

1 Bering Valgmenighed Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed Bering Kirkes lysekrone. Foto: Carsten Bach-Nielsen Kirkebladet Maj - juni - juli - august - september

2 Året 2014 har på ingen måde afstedkommet voldsomme ændringer for Bering Valgmenighed. Og sådan vil vi vel egentlig også helst have det. Men det betyder altså ikke, at her ikke er sket noget. Allerede i årets start blev vi enige om at fremtidssikre vore lån, således at de nu består af to komponenter: et 30 års tilpasningslån på kroner, rentesats 2,33 % med årlige afdrag på kr ,- og et 30 årigt F1 lån, stort kr , rentesats 1,93 %, afdragsfrit i 10 år. Bestyrelsen mener hermed, at vore lån svarer bedst muligt til Valgmenighedens behov. Vi har samtidig lagt alle lån i præstegården, således, at funktionærboligen er gældfri, hvad jo repræsenterer en væsentlig økonomisk buffer, skulle tidernes ugunst nødvendiggøre realisering. Samtidig har bestyrelsen fortsat arbejdet med at udnytte vor arv efter søstrene Anna og Martha: Vi har lagt nye hynder på kirkebænkene, hvad - efter vor mening - har oplivet indtrykket, når man træder ind i kirken, Vi har måttet udskifte opvaskemaskinen og køleskabet i køkkenet. Vi har sat ny hoveddør i forsamlingshuset, der er købt nyt brandskab til præstekontoret. Der er sat nyt, elektronisk orgel op i kirken, hvilket har givet Filt mere arbejdsglæde og os andre mere vellyd, 2 Formandsberetning for 2014 der er købt ny plæneklipper, og der er indkøbt ni nye borde til erstatning af de gamle træborde i Forsamlingshuset. Her ud over er indkøbt 30 nye stole til forsamlingshuset. Så nu kan vi klare op til 90 gæster. Vi har også brugt penge på at få fældet nogle af vore træer. Det var med blødende hjerte, jeg så de smukke træer segne, men, som jeg har gjort rede for i Bladets januar nummer: Det var nødvendigt! Derimod har vi udskudt udskiftningen af vort varmesystem. En sådan udskiftning vil nu være et led i en større renovering af kirken. For at få en sådan financieret, vil vi søge midler i diverse fonde, og vi har indset, at den slags kræver en mere professionel behandling, end vi selv kan klare. Derfor er det med stor taknemmelighed, vi har taget i mod Carsten Bach Nielsens tilbud om at hjælpe os. Carsten har stor erfaring netop i fundraising, og har vist os, hvordan et arkitektfirma kan lave prospekter, der vækker interesse hos bevilligende myndigheder. Vi har følgelig kontaktet Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen med hvem vi har et fortrinligt samarbejde. Omlægningen af kirkegården blev afsluttet den 1. maj, på dagen for Susannes 10-års jubilæum, der blev markeret ved en lille komsammen på kirkegården. Senere på året havde også Marianne 10 års jubilæum, som vært i Forsamlingshuset. Desværre måtte vi også i 2014 døje med en langtidssygemelding, denne gang fra Su-

3 sanne, der pr 1. oktober måtte kapitulere overfor svage led. Trods diverse behandlinger var Susanne fortsat sygemeldt ved årets udgang. Vi organiserede et arbejdshold, der vedligeholdt kirkegården, indtil vi, ved hjælp fra Ole Sørensen, Skanderborg, fik grandækket gravene. Vi er såvel arbejdsholdet - som Ole -stor tak skyldig. Men det er givet, at vi ikke på længere sigt kan klare os uden graver. Her bryder jeg lige ud af årsberetningen, for at a jourføre beretningen om kirkegårdens vedligeholdelse, for siden beretningen blev skrevet er der sket store ting: I slutningen af februar kontaktede Susanne mig med den triste besked, at det ikke var realistisk, at hun nogensinde ville blive i stand til at genoptage pasningen af kirkegården. Hendes led var simpelthen for svage. Vi enedes så om, at vi skulle sige Susanne op med tre måneders varsel til den 31. maj, hvad er sket. Men inden vi nåede at få et problem blev vi opmærksomme på, at Ole muligvis ville være interesseret i at overtage jobbet og da jeg kontaktede Ole viste det sig, at der var hold i rygtet! Så pr. 16. marts 2015 altså i mandags er Ole ansat som kirkegårdsgraver og med opgaver vedrørende kirkens klargøring til højtideligheder. Vi er Ole stor tak skyldig og håber og tror, vores samarbejde her vil blive lige så godt og tillidsfuldt, som det vi har haft med Susanne. I 2013 gæstede stormen "Bodil" os som bekendt og som andre steder var hun os et dyrt bekendtskab. Vores roset på kirketårnet hang efter besøget i en underlig vinkel, og en tilkaldt blikkenslager kunne hurtigt konstatere, at rosetten skulle ned aldeles omgående. Efter konsultation med fagfolk enedes bestyrelsen om at erstatte rosetten med et spir tårnets konstruktion kunne ganske enkelt ikke modstå vindtrykket på andre toppe. I øvrigt er spir også den oprindelige udsmykning. Heldigvis kunne reparationen klares via stormskadeforsikringen. Men trods tilsagn om erstatning, er sagen endnu ikke afsluttet. Vi regner dog ikke med, vi skal betale andet end selvrisikoen. Og så gav stilladset os mulighed for at komme op i højden og fotografere den nyomlagte kirkegård, hvad I alle har haft mulighed for at nyde via forsiden på medlemsbladet. Mange vil nok have bemærket, at vores hjemmeside er blevet ændret. For at aflaste Henning har vi valgt at samarbejde med en af mine tidligere kolleger fra Møllevangskirken, der har et mindre hjemmeside-firma. Vi håber, I vil tage vel i mod den nye opsætning og så bruge hjemmesiden. Det er bestyrelsens hensigt at alle arrangementer 3

4 og ændringer vil kunne findes på hjemmesiden, så snart vi kender dem. Økonomien vil Else Marie gøre rede for. Her skal det blot noteres, at var det ikke for Søstrenes arv, ville vi have været økonomisk hårdt trængt. Det er ikke tilfredsstillende, at medlemstallet balancerer omkring 200 medlemmer. Vi skulle meget gerne have det tal øget. I september havde vi derfor indkaldt til medlemsmøde, hvor forskellige ideer til nye initiativer blev fremført. Vi takker for en positiv debat og har fået et katalog af muligheder, som vi trækker på, ligesom bestyrelsen også har haft et møde, udelukkende med fremtiden som emne. Jeg synes da også, vi har haft held til at lokke fremmede mennesker ind til vore arrangementer, vi mangler bare at få underskrevne medlemsblanketter. I den sammenhæng er vi meget glade for et tæt samarbejdet med Gymnastikforeningen. Vi har to årlige fællesmøder, hvor vi koordinerer vores kalendere og udveksler ideer. Vi har i begge bestyrelser erkendt, at vi er to forbundne kar, der er stærkt afhængige af hinanden. Som mange vil have bemærket, er salmebøgerne blevet flyttet ind i kirken. Dels skulle det forlænge levetiden, da klimaet inde i kirken er bedre end ude i våbenhuset, dels giver det bedre plads ved ind- og udgang fra kirken Men lykkeligvis er menighedens liv ikke kun praktisk arbejde. 4 Basis for vort daglige liv er gudstjenesterne og her er vi begunstiget af Margrethes aldrig svigtende omhu med at give gudstjenesterne mening. I en tid, hvor det jo ingenlunde er nogen selvfølge, at præster i Folkekirken ved, hvad de egentlig tror på, og hvor biskopper vrider og vender ord for at legitimere besynderlige udlægninger, har vi den lykke, at vores præst i hvert fald ikke problematiserer unødigt, så vort fundament ikke vakler, men vi som oftest har noget tankegods at bearbejde efter gudstjenesterne. Tak for det, Margrethe. Som traditionen byder, indledte vi året med nytårskur i præstegården en god måde, menigheden kan udveksle nytårsønsker på. Den 6. februar var der Syng sammen, hvor Marianne og Filt som vanligt tryllede med tangenter og ventiler. Man bliver altså så glad efter en sådan aften. Den 13. marts havde vi inviteret Nils Malmros, der gav os en god aften og et fint indblik i hans film og deres tilblivelse. Og vi havde den glæde, vi måtte dække flere borde, en planlagt. Påskens række af gudstjenester havde et fint, harmonisk forløb, fællesmåltidet gav god mening blot kunne vi have ønsket os lidt større fremmøde. Den 4. maj havde vi fint fremmøde ved besøget af Skanderborg Kammerkor blandt andet med Kaj Munk-sange, som det gav en ekstra mening at synge netop den aften. I april/maj afviklede vi i samarbejde med gymnastikforeningen de årlige traveture i vort Østjyske søhøjland. I år var samtlige aftener begunstigede af fantastisk vejr og fremmødet var flot i gennemsnit 45 men-

5 nesker. Så ingen tvivl om, at de ture fortsætter. Kristi Himmelfarts dag afviklede vi årets menighedstur i år I Brorsons fodspor. Vejret var helt fantastisk, og vi havde genoplivet traditionen med at alle deltagere var i samme bus, hvilket gav en meget fin stemning. Og somme snakker stadig om den afsluttende brø`tort! Med skam at melde deltog ingen i Valgmenighedernes årsmøde i Svendborg. Forskellige omstændigheder gjorde, at ingen i bestyrelsen kunne tage af sted. Til gengæld var årets Sankt Hans arrangement meget vellykket. Forsamlingshuset var for lille til alle de, der ønskede at overvære Oliver Twist årets båltaler var Margrethe og vejret helt, som det altid var i gamle dage! Hvad lokkede mange med over til bålet. Den 11. september afviklede vi det før omtalte møde om Valgmenigheden på kort og langt sigt. En fin aften med mange gode indlæg alt er skrevet ned og vil blive overvejet/brugt. Ja noget er allerede afprøvet, idet vi den 21. okt, i forbindelse med børnegymnastikken serverede boller i karry for forældre plus børn medens Sanne lavede mad og andre dækkede bord sad Margrethe i lille sal og læste historier for de mindste. Et fint arrangement, vi har høstet megen ros for. Den 25. september efterårets version af Syng sammen, der denne gang indledtes i kirken med indlæg af cand teol Uffe Holmsgaard om Byzantinsk salmesang hvorefter vi samledes i forsamlingshuset for igen at få sunget igennem. Den 9. oktober afholdt vi, - for at vise, at intet menneskeligt er os fremmed, et ølsmagningskursus. Fint fremmøde og mange herlige øl på bordene. Skade, at vi skulle køre hjem! Men rotterne blev lykkelige, da vi hældte til overs blevet øl i vasken. 1. november mødte 18 mennesker fra Bering frem til Kirkehøjskolen, i år i Balle. Vi fik en meget indholdsrig og vellykket dag med fremragende foredrag om hhv. 1814, 1864 og Og så en guddommelig fragilite-lagkage. Mennesket lever ikke af ånd alene! Den 13. november var Arne Ryge foredragsholder. Et spændende foredrag om hans far og det at være dansk lærer i Sydslesvig lige efter 2. verdenskrig. Beringkoret medvirkede ved gudstjenesterne 1. søndag i advent og ved de 9 læsninger 2. søndag i advent. 5

6 Og vi må nok se i øjnene, at hvis ikke interessen bliver større, er koret i fare for at blive nedlagt. En deltagelse på cirka 10 i gennemsnit pr prøveaften retfærdiggør ikke, at Filt udfører så stort et arbejde for så få. Som det forhåbentlig fremgår, har 2014 været et travlt og spændende år for bestyrelsen og forhåbentlig jer. Men ikke kun bestyrelsen har været i gang. Vi bliver mere og mere afhængige af hjælp i de praktiske gøremål: Kirkerengøring, pudsning af kirke sølv, forsamlingshusrengøring, vedligeholdelse, kirkegårdsomlægning, kaffelavning, borddækning osv osv. Til alt held går vi sjældent forgæves, når vi beder om hjælp. Men nogle fortjener mere tak end andre: Vore ansatte øver fortsat væsentligt mere, end de bliver betalt for interessen og ildhuen nyder vi godt af. Susanne har gennem året med iver holdt kirkegården i forbilledlig stand og evner samtidig at tale med besøgende. Vi ønsker Susanne alt muligt held med en tilværelse uden Bering Kirkegård. Marianne har driften af forsamlingshuset helt under kontrol vi er helt trygge ved at have Marianne ved roret. Filt giver, ud over at passe orglet, masser af musikalsk overskud, og hvad vi ikke får der, medbringer Marianne, når vi kalder. Vi er godt hjulpne med sådanne musikalske mennesker. Henning har fuldt styr på redaktionen af bladet - til trods for, at vi i bestyrelsen ikke er så gode til at overholde dead-lines. 6 Men mon ikke vi bliver bedre det er jo menigheden, det går ud over, hvis arbejdsvilkårene bliver umulige. Og vi går aldrig forgæves, hvis vi lige skal have trykt en flyer mere! Kirkegårdsholdet har formået på rekordtid at omlægge kirkegården efter Hans Jørgens tegninger og resultatet kan enhver jo se jeg kan kun takke for arbejdsiveren. Pudsedamerne skal da også nævnes med tak, lige som Åse og Holger de to er her jo bare, og klarer i det stille alle praktiske opgaver, Åses sikre sans for farvesammensætninger nyder vi alle godt af og Holgers falkeblik overvåger kirken til alles gavn. Tak! Og tak til Poul for at møde frem, når vi kalder - senest ved flytningen af salmebøgerne. Og så er der jo holdet bag gudstjenesterne kirkesangerne og kirketjenerne. Ikke engang Margrethe vil kunne fejre gudstjeneste uden backinggruppen. Margrethe har jeg nævnt, men også Carsten fortjener stor tak dels for omhyggelig bagning af oblater, dels for aldrig svigtende hjælp, når vi beder om det. Og endelig: Tak til bestyrelsen. Med fare for at gentage mig selv: Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Altid konstruktive, altid tjenstvillige, men desværre ikke altid enige med mig! Og så er det utroligt, så bredt vi spænder. Vi kan næsten klare alt selv og skulle der dukke noget op, vi ikke selv kan klare, kender en garanteret en, der kan hjælpe. Og til alle: Tak for 2014!

7 Sankt Hans i Bering 2015 Årets fejring af Sankt Hans (den 23. juni) vil indeholde følgende: stedmoder og datter. Et hold på 20 livlige børn, øver, danser og synger sig klar til Sankt Hans aften, hvor traditionen tro stykket opføres. Kl : Bering Amatørernes Ungdoms afdeling opfører Snehvide i Forsamlingshuset Kl : Sognepræst Jakob Køhn, Hør ning holder båltalen Kl : Sing it (rytmisk kor) vil underholde. Som det er skik og brug Sankt Hans aften vil der være mulighed for at købe pølser og brød, kaffe, øl og sodavand på bålpladsen, ligesom vi naturligvis vil synge en sommersang fra Højskolesangbogen samt Midsommervisen. Vi forventer at det, som de seneste år, vil være aldeles fremragende sommervejr! Bering Børneteater præsenterer i år et ægte eventyr, med talende dyr, magisk spejl, en ond dronning en prins der redder det hele. I år bydes der på fortællingen om Snehvide og mon ikke også de syv små dværge dukker op. Eventyret handler om jalousi og rivaliseren mellem Sing it er et rytmisk a cappella-kor fra Aarhus bestående af 25 dygtige og erfarne sangere, der har sunget sammen siden februar Siden da har de oparbejdet et repertoire af danske og udenlandske pop-numre (bl.a. Tina Dickow, Adele, Julie Maria, Sia), som vi synger i a cappella-versioner arrangeret for 6-7 stemmer og beatbox. Sangerne i Sing it! er overvejende mellem 20 og 30 år, med bred kor- og sangerfaring. Mange er studerende, heraf ca. halvdelen på musikvidenskab eller konservatoriet. Koret ledes af Christian Ronsfeld, der er kandidatstuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium, og som også arrangerer flere af sangene på vores repertoire. 7

8 Det sker i Bering Valgmenighed Maj Søndag 3. kl Gudstjeneste MB 4. s. e. Påske Lørdag 9. kl Loppemarkedet åbner. Se omtale side 10 Søndag 10. kl Loppemarkedet åbner. Se omtale side 10 Lørdag16. kl Gudstjeneste MB - Konfirmation Søndag 24. kl Pinsegudstjeneste MB Pinsedag Juni Søndag 7. Fri og valgmenighedernes årsmøde i Rød - 1. s. e. Trinitatis ding. Se omtale side Søndag 14. kl Gudstjeneste MB 2. s. e. Trinitatis Tirsdag 23. kl Sankt Hans. Se omtale side 5 Søndag 28. kl Gudstjeneste MB 4. s. e. Trinitatis 8

9 Det sker i Bering Valgmenighed Juli Søndag 5. kl s. e. Trinitatis Gudstjeneste MB Søndag 26. kl Gudstjeneste KDO 8. s. e. Trinitatis August Søndag 9. kl s. e. Trinitatis Gudstjeneste MB Søndag 23. kl Gudstjeneste MB 12. s. e. Trinitatis September Søndag 6. kl Menighedsudflugt til Mors. Se omtale side 12 Søndag 13. kl Høstgudstjeneste MB 15. s. e. Trinitatis Torsdag 24 kl Ølsmagningskursus v/ Michael Kjær Olesen Søndag 27. kl Gudstjeneste MB 17. s. e. Trinitatis 9

10 Loppemarked i Bering Valgmenighed lørdag den 9. maj kl søndag den 10. maj kl Kom og oplev Bering Forsamlingshus, Torshøjvænget 174, 8361 Hasselager, omdannet til et kæmpe loppemarked. I huset finder du køkkenting, nips, juleting, el-redskaber, elektronik, tøj, og andre spændende effekter. Café med kaffe og kage. Markedets gæster trakteres med festlig spillemandsmusik. Overskuddet går til renovering af varmeanlægget i Bering forsamlingshus. 10 I et telt udenfor er der masser af legetøj. Et andet telt rummer udeting, som værktøj, camping, cykler og haveting og i den gamle rejsestald er der bøger, billeder, lamper, elektronik og meget, meget mere.

11 Vil du være hjælper til loppemarkedet? Tingene er sorteret i kasser og stablet i bunker. Og der kommer sikkert mere i løbet af den sidste tid. Alle disse lopper skal i ugen op til loppemarkedet stilles op på salgsborde i forsamlingshuset og i et par store telte og i den gamle stald. Vi har brug for flere hjælpere til at stille op, til at sælge og til at rydde op dagen derpå. Som hjælper kan man få lov til at købe lopper før alle de andre. Opstillingen foregår fra tirsdag den 5. maj til fredag den 8. maj. Loppemarkedet afholdes til fordel for renovering af varmeanlæg i Bering Forsamlingshus. Siden december sidste år har vi fyldt den gamle kampestensstald over for forsamlingshuset med de mest fantastiske lopper. Selve loppemarkedet er den 9. og 10. maj Oprydning mandag den 11. maj. Lørdag den 9. maj er den dag, hvor vi har brug for flest hjælpere, men selv et par timer én af de andre dage vil være en stor hjælp. Hvis du vil give en hånd med, så ring eller skriv til: Arne Ryge Petersen

12 Menighedsudflugt til Mors søndag, den 6. september I år går turen til Limfjordsøen Mors. Vi skal deltage i Øster Jølby frimenigheds gudstjeneste kl Derefter vil frimenighedspræst Ole Kobbelgård vise og fortælle os om kirken, kirkegården og hvad, der ellers hører til i Øster Jølby frimenighed. Ole Kobbelgaard vil også vise / fortælle os om frimenighedens Ottekantede Forsamlingshus 12 Efter vi har spist vores medbragte frokost, vil vejret være nok så afgørende for, hvad vi yderligere skal se på Mors. Under alle omstændigheder vil det blive en smuk tur til den helt specielle natur, vi møder p Limfjordsøen. Vi forventer, at bussen kører fra Bering Forsamlingshus kl og at vi vender tilbage senest kl Et mere udførligt program vil kunne findes i næste nummer af kirkebladet. Men det er en god idé at reservere datoen allerede nu. MB.

13 Ny kirkegårdsgartner Afsked med Susanne Desværre lykkedes det ikke Susanne at komme over sine ledproblemer, hvilke har plaget hende gennem det sidste halve år. I god forståelse med Susanne er hun derfor fratrådt stillingen som kirkegårdsgraver. Men for de gamle, der faldt, er der ny overalt. Ole Ravnholt Sørensen, der hjalp os med grandækningen før jul, er med kort varsel indtrådt i Susannes stilling. Vi er sikre på, at Ole lige er manden, og vi ønsker ham hjerteligt velkommen. Efter gudstjenesten, søndag, den 14. juni, vil der være lejlighed til at sige farvel og tak for de 10 dejlige år, hvor Susanne har passet kirkegården til perfektion. Susannes arme kunne desværre ikke længere stå model til de fysiske udfordringer, arbejdet som kirkegårdsgraver kræver. Derfor har hun, meget mod sit eget ønske, været nødsaget til at give slip på det arbejde, som hun har holdt så meget af, og hvor vi tilsvarende i rigt mål har påskønnet og værdsat hende og hendes indsats. Alle er velkomne. Nyt Kirkeblad Vi er i fuld gang med at gøre kirkebladet bedre, men ting tager tid. I sidste nummer fik vi lavet nyt layout, og vi får nu trykt hos Discountprint. Vi har designet på plads og prøver på, at få bladet gjort endnu bedre. Hvis du har lyst til at få noget i næste kirkeblad så skriv til redaktionen gerne på mail: Redaktionen 13

14 Årsmøde 2015 Tid, sted og forandring søndag, den 7. juni i Rødding Frimenighed Rødding Frimenighed glæder sig til at være vært for årsmødet 2015 i Foreningen af Grundtvigske Valg- og frimenigheder. Efter gudstjenesten byder formanden for Rødding Frimenighed, Birgitte Pallesen, velkommen. Kl Frokost på Rødding Højskole Årsmødet bliver efterfulgt af muligheden for deltagelse i et klassisk højskolekursus på Rødding Højskole om den grundtvigske inspiration nu og i fremtiden. Fra kl.9.30 Drop-in kirkekaffe å Kirkebakken 2 udlevering af navneskilte og program. Kl Gudstjeneste i Frimenighedskirken ved præst for Rødding Frimenighed Mette Geil og orga nist Hans Esbjerg samt medvirken af menighedens konfirmander. 14 Kl Generalforsamling i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Samtidig med generalforsamlingen er der kreativt værksted for børn. Kl Kaffe med Sønderjysk kaffebord. Kl Eftermiddagens aktiviteter Vælg mellem: Kirkegårdens sten og kirkens levende sten ved biskop over Ribe Stift Elof Westergaard.

15 Vi arbejder med genbrugsmaterialer i højskolens værkstedsfløj ved industriel designer & kunsthåndværker Laila Hygebjerg, Rødding Højskole. Vi arbejder med tekstiler i Solgården på højskolen ved tekstildesigner Inger Storm, Rødding Højskole Vi sammensætter et spændende børneprogram, som er tilpasset alder og antal af børn, der ønsker at være med. Kl Festmiddag på Rødding Højskole med sang og musik. Priser: Børn 0-5 år gratis Børn 6 år til konfirmandalderen kr. 200,- Voksne kr. 400,- For deltagere i højskolekurset Tid, sted og forandring er tilmelding via højskolens hjemmeside Kl Ramt af ingenting, koncertaften med sang og oplæsning i Frimenighedskirken med forfatter Ida Jessen og organist Hans Esbjerg. Vi siger tak for i dag. Kl Mulighed for socialt samvær i højskolens værkstedsfløj. Overnatning: Der tilbydes overnatning fra lørdag aften på Skibelund Gymnastik- og efterskole fra kl Overnatning er på elevværelser. Overnatning inkl. aftenhygge/- forfriskning samt morgenmad kr. 200,- pr seng (medbring eget sengetøj og - linned). Børn overnatter gratis. Der tilbydes også privat indkvartering fra lørdag aften. Rødding Frimenighed formidler kontakten. Af praktiske grunde (transport) beder vi jer, senest den 7. maj tilmelde jer til Margrethe Barfoed, tlf.: Bestyrelsen 15

16 Formand: Lars Christensen Grøfthøjparken 157 G 3.sal Viby Telefon: Næstformand: Svend Jørgensen Ormslevvej Viby Telefon: Kasserer: Else Marie Pedersen Ustrupvej Skanderborg Telefon: Sekretær: Jørn Borch Hasseltoften Hasselager Telefon: Medlemmer: Dorthe Madsen Pilegårdsvej Hasselager Telefon: Øvrig bestyrelse: Se hjemmeside: beringvalgmenighed.dk Præst: Margrethe Barfoed Torshøjvænget Hasselager Telefon: Graver: Ole Ravnholt Sørensen Almuevej 46, 8660 Skanderborg Telefon: Organist: Niels Jakob Filt Forsamlingshuset: Torshøjvænget Hasselager Telefon: Forpagter: Marianne Ankersen Torshøjvænget Hasselager Kirkebladet: Ansvarshavende redaktør: Margrethe Barfoed Øvrige i redaktionen: Ellen Matthiesen, Henning Madsen. Kirkebladet udgives af Bering Valgmenighed, og udkommer tre gange om året. Vil du være med til at gøre bladet spændende, så modtager redaktionen gerne bidrag til bladet; gerne med billeder. Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionen mail Næste nummer udkommer aug Deadline for indlæg Ved adresseændring: Da Post Danmark ikke længere meddeler adresseændring, bedes du venligst give os besked ved adresseændring enten på telefon eller mail: Vi vil jo gerne, at alle får vores kirkeblad. Bladet bliver trykt hos Discountprint

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

FORMANDENS BERETNING

FORMANDENS BERETNING FORMANDENS BERETNING Så er der atter gået et år, og det er blevet tid at berette om årets gang i Mellerup Valgmenighed 2014. I min beretning vil jeg først fortælle om de aktiviteter, der har været i menigheds-

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq.

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. AQISSEQ - Nyheder Peqatigiiffimmit nutaarsiassat nr. 3 juni 2007 ukiut 12. årg Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. Kingumut aasartorsuanngormat tamatta

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere