Kirkebladet. Bering Valgmenighed Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed. Maj - juni - juli - august - september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Bering Valgmenighed 2-2015. Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed. Maj - juni - juli - august - september"

Transkript

1 Bering Valgmenighed Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed Bering Kirkes lysekrone. Foto: Carsten Bach-Nielsen Kirkebladet Maj - juni - juli - august - september

2 Året 2014 har på ingen måde afstedkommet voldsomme ændringer for Bering Valgmenighed. Og sådan vil vi vel egentlig også helst have det. Men det betyder altså ikke, at her ikke er sket noget. Allerede i årets start blev vi enige om at fremtidssikre vore lån, således at de nu består af to komponenter: et 30 års tilpasningslån på kroner, rentesats 2,33 % med årlige afdrag på kr ,- og et 30 årigt F1 lån, stort kr , rentesats 1,93 %, afdragsfrit i 10 år. Bestyrelsen mener hermed, at vore lån svarer bedst muligt til Valgmenighedens behov. Vi har samtidig lagt alle lån i præstegården, således, at funktionærboligen er gældfri, hvad jo repræsenterer en væsentlig økonomisk buffer, skulle tidernes ugunst nødvendiggøre realisering. Samtidig har bestyrelsen fortsat arbejdet med at udnytte vor arv efter søstrene Anna og Martha: Vi har lagt nye hynder på kirkebænkene, hvad - efter vor mening - har oplivet indtrykket, når man træder ind i kirken, Vi har måttet udskifte opvaskemaskinen og køleskabet i køkkenet. Vi har sat ny hoveddør i forsamlingshuset, der er købt nyt brandskab til præstekontoret. Der er sat nyt, elektronisk orgel op i kirken, hvilket har givet Filt mere arbejdsglæde og os andre mere vellyd, 2 Formandsberetning for 2014 der er købt ny plæneklipper, og der er indkøbt ni nye borde til erstatning af de gamle træborde i Forsamlingshuset. Her ud over er indkøbt 30 nye stole til forsamlingshuset. Så nu kan vi klare op til 90 gæster. Vi har også brugt penge på at få fældet nogle af vore træer. Det var med blødende hjerte, jeg så de smukke træer segne, men, som jeg har gjort rede for i Bladets januar nummer: Det var nødvendigt! Derimod har vi udskudt udskiftningen af vort varmesystem. En sådan udskiftning vil nu være et led i en større renovering af kirken. For at få en sådan financieret, vil vi søge midler i diverse fonde, og vi har indset, at den slags kræver en mere professionel behandling, end vi selv kan klare. Derfor er det med stor taknemmelighed, vi har taget i mod Carsten Bach Nielsens tilbud om at hjælpe os. Carsten har stor erfaring netop i fundraising, og har vist os, hvordan et arkitektfirma kan lave prospekter, der vækker interesse hos bevilligende myndigheder. Vi har følgelig kontaktet Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen med hvem vi har et fortrinligt samarbejde. Omlægningen af kirkegården blev afsluttet den 1. maj, på dagen for Susannes 10-års jubilæum, der blev markeret ved en lille komsammen på kirkegården. Senere på året havde også Marianne 10 års jubilæum, som vært i Forsamlingshuset. Desværre måtte vi også i 2014 døje med en langtidssygemelding, denne gang fra Su-

3 sanne, der pr 1. oktober måtte kapitulere overfor svage led. Trods diverse behandlinger var Susanne fortsat sygemeldt ved årets udgang. Vi organiserede et arbejdshold, der vedligeholdt kirkegården, indtil vi, ved hjælp fra Ole Sørensen, Skanderborg, fik grandækket gravene. Vi er såvel arbejdsholdet - som Ole -stor tak skyldig. Men det er givet, at vi ikke på længere sigt kan klare os uden graver. Her bryder jeg lige ud af årsberetningen, for at a jourføre beretningen om kirkegårdens vedligeholdelse, for siden beretningen blev skrevet er der sket store ting: I slutningen af februar kontaktede Susanne mig med den triste besked, at det ikke var realistisk, at hun nogensinde ville blive i stand til at genoptage pasningen af kirkegården. Hendes led var simpelthen for svage. Vi enedes så om, at vi skulle sige Susanne op med tre måneders varsel til den 31. maj, hvad er sket. Men inden vi nåede at få et problem blev vi opmærksomme på, at Ole muligvis ville være interesseret i at overtage jobbet og da jeg kontaktede Ole viste det sig, at der var hold i rygtet! Så pr. 16. marts 2015 altså i mandags er Ole ansat som kirkegårdsgraver og med opgaver vedrørende kirkens klargøring til højtideligheder. Vi er Ole stor tak skyldig og håber og tror, vores samarbejde her vil blive lige så godt og tillidsfuldt, som det vi har haft med Susanne. I 2013 gæstede stormen "Bodil" os som bekendt og som andre steder var hun os et dyrt bekendtskab. Vores roset på kirketårnet hang efter besøget i en underlig vinkel, og en tilkaldt blikkenslager kunne hurtigt konstatere, at rosetten skulle ned aldeles omgående. Efter konsultation med fagfolk enedes bestyrelsen om at erstatte rosetten med et spir tårnets konstruktion kunne ganske enkelt ikke modstå vindtrykket på andre toppe. I øvrigt er spir også den oprindelige udsmykning. Heldigvis kunne reparationen klares via stormskadeforsikringen. Men trods tilsagn om erstatning, er sagen endnu ikke afsluttet. Vi regner dog ikke med, vi skal betale andet end selvrisikoen. Og så gav stilladset os mulighed for at komme op i højden og fotografere den nyomlagte kirkegård, hvad I alle har haft mulighed for at nyde via forsiden på medlemsbladet. Mange vil nok have bemærket, at vores hjemmeside er blevet ændret. For at aflaste Henning har vi valgt at samarbejde med en af mine tidligere kolleger fra Møllevangskirken, der har et mindre hjemmeside-firma. Vi håber, I vil tage vel i mod den nye opsætning og så bruge hjemmesiden. Det er bestyrelsens hensigt at alle arrangementer 3

4 og ændringer vil kunne findes på hjemmesiden, så snart vi kender dem. Økonomien vil Else Marie gøre rede for. Her skal det blot noteres, at var det ikke for Søstrenes arv, ville vi have været økonomisk hårdt trængt. Det er ikke tilfredsstillende, at medlemstallet balancerer omkring 200 medlemmer. Vi skulle meget gerne have det tal øget. I september havde vi derfor indkaldt til medlemsmøde, hvor forskellige ideer til nye initiativer blev fremført. Vi takker for en positiv debat og har fået et katalog af muligheder, som vi trækker på, ligesom bestyrelsen også har haft et møde, udelukkende med fremtiden som emne. Jeg synes da også, vi har haft held til at lokke fremmede mennesker ind til vore arrangementer, vi mangler bare at få underskrevne medlemsblanketter. I den sammenhæng er vi meget glade for et tæt samarbejdet med Gymnastikforeningen. Vi har to årlige fællesmøder, hvor vi koordinerer vores kalendere og udveksler ideer. Vi har i begge bestyrelser erkendt, at vi er to forbundne kar, der er stærkt afhængige af hinanden. Som mange vil have bemærket, er salmebøgerne blevet flyttet ind i kirken. Dels skulle det forlænge levetiden, da klimaet inde i kirken er bedre end ude i våbenhuset, dels giver det bedre plads ved ind- og udgang fra kirken Men lykkeligvis er menighedens liv ikke kun praktisk arbejde. 4 Basis for vort daglige liv er gudstjenesterne og her er vi begunstiget af Margrethes aldrig svigtende omhu med at give gudstjenesterne mening. I en tid, hvor det jo ingenlunde er nogen selvfølge, at præster i Folkekirken ved, hvad de egentlig tror på, og hvor biskopper vrider og vender ord for at legitimere besynderlige udlægninger, har vi den lykke, at vores præst i hvert fald ikke problematiserer unødigt, så vort fundament ikke vakler, men vi som oftest har noget tankegods at bearbejde efter gudstjenesterne. Tak for det, Margrethe. Som traditionen byder, indledte vi året med nytårskur i præstegården en god måde, menigheden kan udveksle nytårsønsker på. Den 6. februar var der Syng sammen, hvor Marianne og Filt som vanligt tryllede med tangenter og ventiler. Man bliver altså så glad efter en sådan aften. Den 13. marts havde vi inviteret Nils Malmros, der gav os en god aften og et fint indblik i hans film og deres tilblivelse. Og vi havde den glæde, vi måtte dække flere borde, en planlagt. Påskens række af gudstjenester havde et fint, harmonisk forløb, fællesmåltidet gav god mening blot kunne vi have ønsket os lidt større fremmøde. Den 4. maj havde vi fint fremmøde ved besøget af Skanderborg Kammerkor blandt andet med Kaj Munk-sange, som det gav en ekstra mening at synge netop den aften. I april/maj afviklede vi i samarbejde med gymnastikforeningen de årlige traveture i vort Østjyske søhøjland. I år var samtlige aftener begunstigede af fantastisk vejr og fremmødet var flot i gennemsnit 45 men-

5 nesker. Så ingen tvivl om, at de ture fortsætter. Kristi Himmelfarts dag afviklede vi årets menighedstur i år I Brorsons fodspor. Vejret var helt fantastisk, og vi havde genoplivet traditionen med at alle deltagere var i samme bus, hvilket gav en meget fin stemning. Og somme snakker stadig om den afsluttende brø`tort! Med skam at melde deltog ingen i Valgmenighedernes årsmøde i Svendborg. Forskellige omstændigheder gjorde, at ingen i bestyrelsen kunne tage af sted. Til gengæld var årets Sankt Hans arrangement meget vellykket. Forsamlingshuset var for lille til alle de, der ønskede at overvære Oliver Twist årets båltaler var Margrethe og vejret helt, som det altid var i gamle dage! Hvad lokkede mange med over til bålet. Den 11. september afviklede vi det før omtalte møde om Valgmenigheden på kort og langt sigt. En fin aften med mange gode indlæg alt er skrevet ned og vil blive overvejet/brugt. Ja noget er allerede afprøvet, idet vi den 21. okt, i forbindelse med børnegymnastikken serverede boller i karry for forældre plus børn medens Sanne lavede mad og andre dækkede bord sad Margrethe i lille sal og læste historier for de mindste. Et fint arrangement, vi har høstet megen ros for. Den 25. september efterårets version af Syng sammen, der denne gang indledtes i kirken med indlæg af cand teol Uffe Holmsgaard om Byzantinsk salmesang hvorefter vi samledes i forsamlingshuset for igen at få sunget igennem. Den 9. oktober afholdt vi, - for at vise, at intet menneskeligt er os fremmed, et ølsmagningskursus. Fint fremmøde og mange herlige øl på bordene. Skade, at vi skulle køre hjem! Men rotterne blev lykkelige, da vi hældte til overs blevet øl i vasken. 1. november mødte 18 mennesker fra Bering frem til Kirkehøjskolen, i år i Balle. Vi fik en meget indholdsrig og vellykket dag med fremragende foredrag om hhv. 1814, 1864 og Og så en guddommelig fragilite-lagkage. Mennesket lever ikke af ånd alene! Den 13. november var Arne Ryge foredragsholder. Et spændende foredrag om hans far og det at være dansk lærer i Sydslesvig lige efter 2. verdenskrig. Beringkoret medvirkede ved gudstjenesterne 1. søndag i advent og ved de 9 læsninger 2. søndag i advent. 5

6 Og vi må nok se i øjnene, at hvis ikke interessen bliver større, er koret i fare for at blive nedlagt. En deltagelse på cirka 10 i gennemsnit pr prøveaften retfærdiggør ikke, at Filt udfører så stort et arbejde for så få. Som det forhåbentlig fremgår, har 2014 været et travlt og spændende år for bestyrelsen og forhåbentlig jer. Men ikke kun bestyrelsen har været i gang. Vi bliver mere og mere afhængige af hjælp i de praktiske gøremål: Kirkerengøring, pudsning af kirke sølv, forsamlingshusrengøring, vedligeholdelse, kirkegårdsomlægning, kaffelavning, borddækning osv osv. Til alt held går vi sjældent forgæves, når vi beder om hjælp. Men nogle fortjener mere tak end andre: Vore ansatte øver fortsat væsentligt mere, end de bliver betalt for interessen og ildhuen nyder vi godt af. Susanne har gennem året med iver holdt kirkegården i forbilledlig stand og evner samtidig at tale med besøgende. Vi ønsker Susanne alt muligt held med en tilværelse uden Bering Kirkegård. Marianne har driften af forsamlingshuset helt under kontrol vi er helt trygge ved at have Marianne ved roret. Filt giver, ud over at passe orglet, masser af musikalsk overskud, og hvad vi ikke får der, medbringer Marianne, når vi kalder. Vi er godt hjulpne med sådanne musikalske mennesker. Henning har fuldt styr på redaktionen af bladet - til trods for, at vi i bestyrelsen ikke er så gode til at overholde dead-lines. 6 Men mon ikke vi bliver bedre det er jo menigheden, det går ud over, hvis arbejdsvilkårene bliver umulige. Og vi går aldrig forgæves, hvis vi lige skal have trykt en flyer mere! Kirkegårdsholdet har formået på rekordtid at omlægge kirkegården efter Hans Jørgens tegninger og resultatet kan enhver jo se jeg kan kun takke for arbejdsiveren. Pudsedamerne skal da også nævnes med tak, lige som Åse og Holger de to er her jo bare, og klarer i det stille alle praktiske opgaver, Åses sikre sans for farvesammensætninger nyder vi alle godt af og Holgers falkeblik overvåger kirken til alles gavn. Tak! Og tak til Poul for at møde frem, når vi kalder - senest ved flytningen af salmebøgerne. Og så er der jo holdet bag gudstjenesterne kirkesangerne og kirketjenerne. Ikke engang Margrethe vil kunne fejre gudstjeneste uden backinggruppen. Margrethe har jeg nævnt, men også Carsten fortjener stor tak dels for omhyggelig bagning af oblater, dels for aldrig svigtende hjælp, når vi beder om det. Og endelig: Tak til bestyrelsen. Med fare for at gentage mig selv: Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Altid konstruktive, altid tjenstvillige, men desværre ikke altid enige med mig! Og så er det utroligt, så bredt vi spænder. Vi kan næsten klare alt selv og skulle der dukke noget op, vi ikke selv kan klare, kender en garanteret en, der kan hjælpe. Og til alle: Tak for 2014!

7 Sankt Hans i Bering 2015 Årets fejring af Sankt Hans (den 23. juni) vil indeholde følgende: stedmoder og datter. Et hold på 20 livlige børn, øver, danser og synger sig klar til Sankt Hans aften, hvor traditionen tro stykket opføres. Kl : Bering Amatørernes Ungdoms afdeling opfører Snehvide i Forsamlingshuset Kl : Sognepræst Jakob Køhn, Hør ning holder båltalen Kl : Sing it (rytmisk kor) vil underholde. Som det er skik og brug Sankt Hans aften vil der være mulighed for at købe pølser og brød, kaffe, øl og sodavand på bålpladsen, ligesom vi naturligvis vil synge en sommersang fra Højskolesangbogen samt Midsommervisen. Vi forventer at det, som de seneste år, vil være aldeles fremragende sommervejr! Bering Børneteater præsenterer i år et ægte eventyr, med talende dyr, magisk spejl, en ond dronning en prins der redder det hele. I år bydes der på fortællingen om Snehvide og mon ikke også de syv små dværge dukker op. Eventyret handler om jalousi og rivaliseren mellem Sing it er et rytmisk a cappella-kor fra Aarhus bestående af 25 dygtige og erfarne sangere, der har sunget sammen siden februar Siden da har de oparbejdet et repertoire af danske og udenlandske pop-numre (bl.a. Tina Dickow, Adele, Julie Maria, Sia), som vi synger i a cappella-versioner arrangeret for 6-7 stemmer og beatbox. Sangerne i Sing it! er overvejende mellem 20 og 30 år, med bred kor- og sangerfaring. Mange er studerende, heraf ca. halvdelen på musikvidenskab eller konservatoriet. Koret ledes af Christian Ronsfeld, der er kandidatstuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium, og som også arrangerer flere af sangene på vores repertoire. 7

8 Det sker i Bering Valgmenighed Maj Søndag 3. kl Gudstjeneste MB 4. s. e. Påske Lørdag 9. kl Loppemarkedet åbner. Se omtale side 10 Søndag 10. kl Loppemarkedet åbner. Se omtale side 10 Lørdag16. kl Gudstjeneste MB - Konfirmation Søndag 24. kl Pinsegudstjeneste MB Pinsedag Juni Søndag 7. Fri og valgmenighedernes årsmøde i Rød - 1. s. e. Trinitatis ding. Se omtale side Søndag 14. kl Gudstjeneste MB 2. s. e. Trinitatis Tirsdag 23. kl Sankt Hans. Se omtale side 5 Søndag 28. kl Gudstjeneste MB 4. s. e. Trinitatis 8

9 Det sker i Bering Valgmenighed Juli Søndag 5. kl s. e. Trinitatis Gudstjeneste MB Søndag 26. kl Gudstjeneste KDO 8. s. e. Trinitatis August Søndag 9. kl s. e. Trinitatis Gudstjeneste MB Søndag 23. kl Gudstjeneste MB 12. s. e. Trinitatis September Søndag 6. kl Menighedsudflugt til Mors. Se omtale side 12 Søndag 13. kl Høstgudstjeneste MB 15. s. e. Trinitatis Torsdag 24 kl Ølsmagningskursus v/ Michael Kjær Olesen Søndag 27. kl Gudstjeneste MB 17. s. e. Trinitatis 9

10 Loppemarked i Bering Valgmenighed lørdag den 9. maj kl søndag den 10. maj kl Kom og oplev Bering Forsamlingshus, Torshøjvænget 174, 8361 Hasselager, omdannet til et kæmpe loppemarked. I huset finder du køkkenting, nips, juleting, el-redskaber, elektronik, tøj, og andre spændende effekter. Café med kaffe og kage. Markedets gæster trakteres med festlig spillemandsmusik. Overskuddet går til renovering af varmeanlægget i Bering forsamlingshus. 10 I et telt udenfor er der masser af legetøj. Et andet telt rummer udeting, som værktøj, camping, cykler og haveting og i den gamle rejsestald er der bøger, billeder, lamper, elektronik og meget, meget mere.

11 Vil du være hjælper til loppemarkedet? Tingene er sorteret i kasser og stablet i bunker. Og der kommer sikkert mere i løbet af den sidste tid. Alle disse lopper skal i ugen op til loppemarkedet stilles op på salgsborde i forsamlingshuset og i et par store telte og i den gamle stald. Vi har brug for flere hjælpere til at stille op, til at sælge og til at rydde op dagen derpå. Som hjælper kan man få lov til at købe lopper før alle de andre. Opstillingen foregår fra tirsdag den 5. maj til fredag den 8. maj. Loppemarkedet afholdes til fordel for renovering af varmeanlæg i Bering Forsamlingshus. Siden december sidste år har vi fyldt den gamle kampestensstald over for forsamlingshuset med de mest fantastiske lopper. Selve loppemarkedet er den 9. og 10. maj Oprydning mandag den 11. maj. Lørdag den 9. maj er den dag, hvor vi har brug for flest hjælpere, men selv et par timer én af de andre dage vil være en stor hjælp. Hvis du vil give en hånd med, så ring eller skriv til: Arne Ryge Petersen

12 Menighedsudflugt til Mors søndag, den 6. september I år går turen til Limfjordsøen Mors. Vi skal deltage i Øster Jølby frimenigheds gudstjeneste kl Derefter vil frimenighedspræst Ole Kobbelgård vise og fortælle os om kirken, kirkegården og hvad, der ellers hører til i Øster Jølby frimenighed. Ole Kobbelgaard vil også vise / fortælle os om frimenighedens Ottekantede Forsamlingshus 12 Efter vi har spist vores medbragte frokost, vil vejret være nok så afgørende for, hvad vi yderligere skal se på Mors. Under alle omstændigheder vil det blive en smuk tur til den helt specielle natur, vi møder p Limfjordsøen. Vi forventer, at bussen kører fra Bering Forsamlingshus kl og at vi vender tilbage senest kl Et mere udførligt program vil kunne findes i næste nummer af kirkebladet. Men det er en god idé at reservere datoen allerede nu. MB.

13 Ny kirkegårdsgartner Afsked med Susanne Desværre lykkedes det ikke Susanne at komme over sine ledproblemer, hvilke har plaget hende gennem det sidste halve år. I god forståelse med Susanne er hun derfor fratrådt stillingen som kirkegårdsgraver. Men for de gamle, der faldt, er der ny overalt. Ole Ravnholt Sørensen, der hjalp os med grandækningen før jul, er med kort varsel indtrådt i Susannes stilling. Vi er sikre på, at Ole lige er manden, og vi ønsker ham hjerteligt velkommen. Efter gudstjenesten, søndag, den 14. juni, vil der være lejlighed til at sige farvel og tak for de 10 dejlige år, hvor Susanne har passet kirkegården til perfektion. Susannes arme kunne desværre ikke længere stå model til de fysiske udfordringer, arbejdet som kirkegårdsgraver kræver. Derfor har hun, meget mod sit eget ønske, været nødsaget til at give slip på det arbejde, som hun har holdt så meget af, og hvor vi tilsvarende i rigt mål har påskønnet og værdsat hende og hendes indsats. Alle er velkomne. Nyt Kirkeblad Vi er i fuld gang med at gøre kirkebladet bedre, men ting tager tid. I sidste nummer fik vi lavet nyt layout, og vi får nu trykt hos Discountprint. Vi har designet på plads og prøver på, at få bladet gjort endnu bedre. Hvis du har lyst til at få noget i næste kirkeblad så skriv til redaktionen gerne på mail: Redaktionen 13

14 Årsmøde 2015 Tid, sted og forandring søndag, den 7. juni i Rødding Frimenighed Rødding Frimenighed glæder sig til at være vært for årsmødet 2015 i Foreningen af Grundtvigske Valg- og frimenigheder. Efter gudstjenesten byder formanden for Rødding Frimenighed, Birgitte Pallesen, velkommen. Kl Frokost på Rødding Højskole Årsmødet bliver efterfulgt af muligheden for deltagelse i et klassisk højskolekursus på Rødding Højskole om den grundtvigske inspiration nu og i fremtiden. Fra kl.9.30 Drop-in kirkekaffe å Kirkebakken 2 udlevering af navneskilte og program. Kl Gudstjeneste i Frimenighedskirken ved præst for Rødding Frimenighed Mette Geil og orga nist Hans Esbjerg samt medvirken af menighedens konfirmander. 14 Kl Generalforsamling i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Samtidig med generalforsamlingen er der kreativt værksted for børn. Kl Kaffe med Sønderjysk kaffebord. Kl Eftermiddagens aktiviteter Vælg mellem: Kirkegårdens sten og kirkens levende sten ved biskop over Ribe Stift Elof Westergaard.

15 Vi arbejder med genbrugsmaterialer i højskolens værkstedsfløj ved industriel designer & kunsthåndværker Laila Hygebjerg, Rødding Højskole. Vi arbejder med tekstiler i Solgården på højskolen ved tekstildesigner Inger Storm, Rødding Højskole Vi sammensætter et spændende børneprogram, som er tilpasset alder og antal af børn, der ønsker at være med. Kl Festmiddag på Rødding Højskole med sang og musik. Priser: Børn 0-5 år gratis Børn 6 år til konfirmandalderen kr. 200,- Voksne kr. 400,- For deltagere i højskolekurset Tid, sted og forandring er tilmelding via højskolens hjemmeside Kl Ramt af ingenting, koncertaften med sang og oplæsning i Frimenighedskirken med forfatter Ida Jessen og organist Hans Esbjerg. Vi siger tak for i dag. Kl Mulighed for socialt samvær i højskolens værkstedsfløj. Overnatning: Der tilbydes overnatning fra lørdag aften på Skibelund Gymnastik- og efterskole fra kl Overnatning er på elevværelser. Overnatning inkl. aftenhygge/- forfriskning samt morgenmad kr. 200,- pr seng (medbring eget sengetøj og - linned). Børn overnatter gratis. Der tilbydes også privat indkvartering fra lørdag aften. Rødding Frimenighed formidler kontakten. Af praktiske grunde (transport) beder vi jer, senest den 7. maj tilmelde jer til Margrethe Barfoed, tlf.: Bestyrelsen 15

16 Formand: Lars Christensen Grøfthøjparken 157 G 3.sal Viby Telefon: Næstformand: Svend Jørgensen Ormslevvej Viby Telefon: Kasserer: Else Marie Pedersen Ustrupvej Skanderborg Telefon: Sekretær: Jørn Borch Hasseltoften Hasselager Telefon: Medlemmer: Dorthe Madsen Pilegårdsvej Hasselager Telefon: Øvrig bestyrelse: Se hjemmeside: beringvalgmenighed.dk Præst: Margrethe Barfoed Torshøjvænget Hasselager Telefon: Graver: Ole Ravnholt Sørensen Almuevej 46, 8660 Skanderborg Telefon: Organist: Niels Jakob Filt Forsamlingshuset: Torshøjvænget Hasselager Telefon: Forpagter: Marianne Ankersen Torshøjvænget Hasselager Kirkebladet: Ansvarshavende redaktør: Margrethe Barfoed Øvrige i redaktionen: Ellen Matthiesen, Henning Madsen. Kirkebladet udgives af Bering Valgmenighed, og udkommer tre gange om året. Vil du være med til at gøre bladet spændende, så modtager redaktionen gerne bidrag til bladet; gerne med billeder. Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionen mail Næste nummer udkommer aug Deadline for indlæg Ved adresseændring: Da Post Danmark ikke længere meddeler adresseændring, bedes du venligst give os besked ved adresseændring enten på telefon eller mail: Vi vil jo gerne, at alle får vores kirkeblad. Bladet bliver trykt hos Discountprint

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 Årsberetning 2014 Generalforsamling 15 marts 2015 Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE I GØTEBORG

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

www.klimvalgmenighed.dk Å rets præstebørn: Lisbeth Danielsen og Frivillige søges Det særlige ved Klim Valgmenighed er opbakningen fra menighedens mange medlemmer. I menighedens lange historie som først

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Bering Valgmenighed. Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed. Kirkebladet. Berings altertavle 3-2015. September - oktober - november - december

Bering Valgmenighed. Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed. Kirkebladet. Berings altertavle 3-2015. September - oktober - november - december Bering Valgmenighed Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed Berings altertavle Kirkebladet 3-2015 September - oktober - november - december Beringkoret Som traditionen byder, indbyder Valgmenigheden alle

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Aktiviteter April 2016

Aktiviteter April 2016 Aktiviteter April 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed. Onsdag den 16. marts 2016

Generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed. Onsdag den 16. marts 2016 Generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed a. Formandens beretning: Onsdag den 16. marts 2016 Formanden meddelte, at året 2015 havde været et meget travlt år med mange forskellige opgaver for bestyrelsen.

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Til stede: Punkt Beslutning Aktion Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Medlemmer: Gjødesen, Birgit Jensen,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Så nærmer efterårsferien sig, skønt der med rusk og regn føles, som om vi har haft efterår meget længe, samtidig kan det godt føles, som om vi lige er startet efter sommerferien.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Nyhedsbrev Nov

Nyhedsbrev Nov Resultater Lokalkonkurrence Nyhedsbrev Nov. 2016. Agility lille 1.plads Mette Johannesen Bravo 2.plads Uffe Frederiksen Timmo Agility Mellem 1.plads Jan Hansen Luva Agility Stor 1.plads Dennis Diva Agility

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den SFO NYT Maj 2011 Påsken i SFO De børn der var tilmeldt SFO en dagene før påske, var med til at gøre det til nogle skønne dage. Det er altid dejligt, når vi er en lille gruppe og har rigtig god tid. Det

Læs mere

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m.

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m. Særslev den 18. december 2012 Kære forældre Så har juleugen her på Nordfyns Efterskole taget sin begyndelse. I går var vi på julehandel i Odense. Byen er rigtig julepyntet og på pladsen foran rådhuset

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere