LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN DEL 2 EUD GRUNDFORLØB 2 Detailhandelsuddannelse med specialer Januar JANUAR

2 Indhold 1. Generelt for skolen Fagenes formål og profil Struktur og indhold i undervisningsforløbet Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de enkelte læringsmoduler Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Eksaminationsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Grundforløbsprøven JANUAR

3 1. Generelt for skolen Del 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og hovedforløb. Formålet er at lette arbejdet lokalt for de enkelte uddannelser, samt at sikre en fælles standard omkring centrale områder som eksamensafvikling, realkompetencevurdering, optagelse i skolepraktik m.m. Se særskilt dokument Lokale undervisningsplaner for grund- og hovedforløb på NEXT generel del 1 samme sted på hjemmesiden! For hver uddannelse skolen udbyder er der endvidere udarbejdet en del 2 for henholdsvis grundforløb 2 og hovedforløbet. 2.0 Fagenes formål og profil Detailhandelsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for: Generelle salgs- og driftsmæssige funktioner og arbejdsopgaver i detailhandelsvirksomheder. Specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift i forskellige arbejdsfunktioner og butikskategorier. Værdiskabende opgaveløsninger inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift. Uddannelsens grundforløb varer 20 uger og det uddannelsesspecifikke fag 5 uger, er fordelt på de 20 uger med en uges varighed af gangen Faget har til formål at eleven opnår de centrale kompetencer som det kræves for at indgå i arbejdet i praktikvirksomheden. De centrale kompetencer, eleven skal opnå: 1. KOMPETENCE I BUTIKSDRIFT Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne være bevidst om de daglige arbejdsopgaver i klargøringen af butikken vedrørende salg og om butikkens samlede placering og udtryk i forhold til markedet samt indretning af butikkens salgsareal. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA DETAILHANDELSFAGET VEDRØRENDE: Arbejdsopgaver i forbindelse med salgsklar butik Butikskoncepter og trends Space management Sammenhænge mellem afsætningskanaler og konkurrencesituationen Værdikæden 28. JANUAR

4 Afgrænsede dele af detailhandelslovgivningen. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: Klargøring af butikken til salg Skelnen mellem forskellige butikskoncepter og forklaring af trends påvirkning af Forklaring af principperne i space management Anvendelse af viden om afsætningskanalers påvirkning på konkurrencesituationen på et givent marked Forklaring af koblingen imellem værdikæden og butikskoncepter Analyse af udvalgte dele af detailhandelslovgivningens påvirkning på kunderne og butikken. 2. KOMPETENCE I BUTIKSØKONOMI Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, omkostninger, kalkulation og prisfastsættelse. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA DETAILHANDELSFAGET VEDRØRENDE: Begrebet forretningsforståelse i en detailvirksomhed og de elementer, der indgår heri Data til udvikling af kunderettede tilbud Digitalisering af forretningsprocesser Prisstrategier og deres påvirkning på fortjenesten Frem- og tilbagegående kalkulation af priser og omkostninger. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: Forklaring af koblingen imellem forskellige forretningskoncepter og fortjeneste og omkostninger ved koncepterne Forklaring af hvordan en detailhandel kan udvikle kunderettede tilbud med anvendelse af data Skelnen imellem forskellige forretningskoncepters anvendelse af prisstrategier Udførelse af frem- og tilbagegående kalkulationer. 3 KOMPETENCE I PERFORMANCE Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne præsentere et produkt, et koncept eller lignende over for en forsamling. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA DETAILHANDELSFAGET VEDRØRENDE: Opbygningen af en præsentation 28. JANUAR

5 Kropssprog og stemmeføring som elementer i at skabe en øget troværdighed. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: Udarbejdelse af en præsentation Gennemførelse af en forberedt præsentation Forklaring af hvordan forskellige virkemidler, kropssprog, stemmeføringer og andet påvirker tilhørernes opfattelse af ideen/produktet/konceptet Kropssprogets anvendelse til at øge tilhørernes interesse i ideen/produktet/konceptet Anvendelse af stemmeføring aktivt ved præsentation. 4 KOMPETENCE I SALG Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne Være bevidst om salgsprocessen og egen medvirken heri samt om betydningen af kundeservice som en central del af det daglige arbejde i detailhandelen. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA DETAILHANDELSFAGET VEDRØRENDE: Forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg Forskellige kundetyper Konflikters opståen og håndtering Kundeservice i detailhandelen. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: Anvendelse af de forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg Begrundelse for hvordan salgsprocessen skal tilrettelægges i forhold til forskellige kundetyper Forklaring af konflikthåndtering Forklaring af god kundeservice. 5 KOMPETENCE I VISUEL MERCHANDISING Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne Være bevidst om metoder til varepræsentation og salgslokalets indretning. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA DETAILHANDELSFAGET VEDRØRENDE: Grundprincipper for visual merchandising Principperne for indretning af et salgslokale Grundprincipperne inden for opstillingsprincipper. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: Anvendelse af grundprincipperne i visual merchandising til indretning af salgslokalet 28. JANUAR

6 Udarbejdelse af en opstilling ud fra grundprincipperne inden for opstillingsprincipper. 6 KOMPETENCE I INNOVATION/IVÆRKSÆTTERI Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne være bevidst om innovative arbejdsprocesser og de forudsætninger der kræves for udvikling og etablering af en ny idé eller virksomhed. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA DETAILHANDELSFAGET VEDRØRENDE: Indholdet og opbygningen af en innovativ arbejdsproces De forskellige arbejdsopgaver der indgår i udvikling og gennemførelse af en event/oplevelse i detailhandel Events/oplevelser indgåelse i en detailvirksomheds salg og markedsføring Opbygning af et butikskoncept, og sammenhængen imellem målgruppe og sortiment, beliggenhed, afsætningskanaler, markedsføring/hjemmeside, prispolitik samt servicekoncept Forudsætninger, der skal være til stede for at starte en ny butik. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:Gennemførelse af innovativ arbejdsproces Planlægning og udførelse af en mindre event i detailvirksomheden Forklaring af detailhandelens fokus på oplevelser/events Udarbejdelse af et butikskoncept ud fra givne produkter til givne målgrupper Forklaring af faserne i etablering af en butik. 7 KOMPETENCE I AFSÆTNING VIA ELEKTRONISKE MEDIER Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne afgøre valg af afsætningskanal ud fra givne produkter og en given målgruppe og være bevidst om sammenhængen imellem den fysiske butik og digitale svindskanaler. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA DETAILHANDELSFAGET VEDRØRENDE: Fordele og ulemper ved afsætning igennem forskellige elektroniske kanaler Multikanalmarkedsføring Forskellige e-handelsplatforme Fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige sociale medier i en afsætningssituation. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: Forklaring af hvordan afsætning igennem elektroniske kanaler kan kombineres med afsætning fra en fysisk butik Forklaring af fordele ved multikanalmarkedsføring Forklaring af den stigende anvendelse i e-handel ud fra forbrugernes købsadfærd og trends 28. JANUAR

7 Forklaring af sammenhængen imellem anvendelse af forskellige sociale medier, sortiment og målgruppe Grundforløbet generelt og grundfagene EUD elever rettet mod detail skal have gennemført nedenstående grundfag på følgende niveau med et karaktergennemsnit på 2,0 inden overgang til hovedforløbet. Der henvises til BEK nr 683 for beskrivelse af indholdet i grundfagene. 1) Dansk på D-niveau. 2) Engelsk på D-niveau. 3) Erhvervsøkonomi på C-niveau. 4) Afsætning på C-niveau. 5) Informationsteknologi på C-niveau. 2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet Overgangsmål til hovedforløbet For grundforløbet er der fastsat en række mål, der angiver hvilke fagligheder og faglige niveauer du skal opnå for at fortsætte på hovedforløbet. Struktur på grundforløbet Grundforløbet er opbygget af 4 moduler, 5 Uddannelses Specifikke Fag (USF) uger, samt et slutmodul der rummer den afsluttende prøve, grundforløbsprøven. 28. JANUAR

8 Hvert modul er opbygget som en bevægelse ind i den merkantile faglighed, hvor målet er sat i form af opgaver du skal udarbejde og undervejs lærer du gradvist, hvad der skal til af viden og færdigheder for at det lykkes. For hvert modul lærer du mere og bliver fagligt stærkere samtidig med at opgaverne rummer flere fagligheder, værktøjer og sværere metoder og teorier. Så du vil opleve at du løbende bliver udfordret. Grundfagene afsætning, IT, erhvervsøkonomi og engelsk er struktureret i 4 blokke af 3-4 ugers varighed. Blokkene samler grundfagenes og de Uddannelsesspecifikke fags mål i helhedsorienterede og tværfaglige undervisningsforløb. Det betyder at det giver eleverne tværfaglige kompetencer ved i afsætning bl.a. at redegøre for virksomheders innovative processer, idé og mål, mens de i erhvervsøkonomi opnår kompetencer i at referere til økonomiske overvejelser der er fra Ide til etablering af f.eks. en handelsvirksomhed. Samtidig arbejdes der i undervisningen med mindre tværfaglige forløb. Som afslutning på en blok arbejder eleverne i et praksisnært tværfagligt forløb, hvor de etablerer en handelsvirksomhed og opnår kompetencer i at arbejde i et branchespecifikt system (IT), anvende handelsregning, redegøre for konkurrenceforholdene på producentmarkedet (afsætning), og logistik (erhvervsøkonomi). Grafisk oversigt over de fire projekter, deres sammenhæng og udviklingen i den merkantilt tonede faglighed: 28. JANUAR

9 Grundfagene Grundfagene indgår på alsidige måder i grundforløbets første del. Fagene vil både indgå som særskilte fag og undervisning som så kobles sammen med den projektorganiserede undervisning i de fire projekter. Derudover vil grundfagene også indgå som delmål i selve den projektorganiserede undervisning i funktionelle tværfaglige forløb. Evaluering af grundfagene består af en afsluttende standpunktskarakterer efter 7-skalaen i alle 3 fag. Et af fagene udtrækkes som prøvefag, hvorved det vil være eksamenskarakteren fra prøven, der vil være gældende som afsluttende karakter i faget. Organisering af undervisningen Undervisningen er opdelt i de fire blokke, som gennemføres som klasseundervisning, kursusforløb og i projektorganiserede forløb, der inddrager elevens eventuelle erfaringer i relevante undervisnings- og arbejdssituationer. Dette for at underbygge den praksisorienterede del af undervisningen Faglige mål Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: Arbejdsopgaver i forbindelse med salgsklar butik. 28. JANUAR

10 Butikskoncepter og hvordan trends kan påvirke udvikling i koncepterne. Space management. Sammenhænge mellem afsætningskanaler og konkurrencesituationen. Værdikæden. Begrebet forretningsforståelse i en detailvirksomhed og de elementer, der indgår heri. Data til udvikling af kunderettede tilbud. Digitalisering af forretningsprocesser. Prisstrategier og deres påvirkning af fortjenesten. Frem- og tilbagegående kalkulation af priser og omkostninger. Afgrænsede dele af detailhandelslovgivningen. Opbygningen af en præsentation. Kropssprog og stemmeføring som elementer i at skabe en øget troværdighed. Forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg. Forskellige kundetyper. Konflikters opståen og håndtering. Kundeservice i detailhandelen. Grundprincipper for visual merchandising. Principperne for indretning af et salgslokale. Grundprincipperne inden for opstillingsprincipper. Indholdet og opbygningen af en innovativ arbejdsproces. De forskellige arbejdsopgaver der indgår i udvikling og gennemførelse af en event/oplevelse i detailhandel. Events og oplevelsers indgåelse i en detailvirksomheds salg og markedsføring. Opbygning af et butikskoncept og sammenhængen imellem målgruppe og sortiment, beliggenhed, afsætningskanaler, markedsføring og hjemmeside, prispolitik samt servicekoncept. Forudsætninger der skal være til stede for at starte en ny butik. Fordele og ulemper ved afsætning igennem forskellige elektroniske kanaler. Multikanalmarkedsføring. Forskellige e-handelsplatforme. Fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige sociale medier i en afsætningssituation. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Klargøring af butikken til salg. Skelnen mellem forskellige butikskoncepter og forklaring af trends påvirkning af konceptudviklingen. Forklaring af principperne i space management. Anvendelse af viden om afsætningskanalers påvirkning på konkurrencesituationen på et givent marked. Forklaring af koblingen imellem værdikæden og butikskoncepter. Analyse af udvalgte dele af detailhandelslovgivningens påvirkning af kunderne og butikken. Forklaring af koblingen imellem forskellige forretningskoncepter og fortjeneste og omkostninger ved koncepterne. 28. JANUAR

11 Forklaring af hvordan en detailhandel kan udvikle kunderettede tilbud med anvendelse af data. Begrundelse for den stigende digitalisering af detailhandelen. Skelnen imellem forskellige forretningskoncepters anvendelse af prisstrategier. Udførelse af frem- og tilbagegående kalkulationer. Udarbejdelse af en præsentation. Gennemførelse af en forberedt præsentation. Forklaring af hvordan forskellige virkemidler, kropssprog, stemmeføringer og andet påvirker tilhørernes opfattelse af idéen, produktet eller konceptet. Kropssprogets anvendelse til at øge tilhørernes interesse i ideen, produktet eller konceptet. Anvendelse af stemmeføring aktivt ved præsentation. Anvendelse af de forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg. Begrundelse for hvordan salgsprocessen skal tilrettelægges i forhold til forskellige kundetyper. Forklaring af konflikthåndtering. Forklaring af god kundeservice. Anvendelse af grundprincipperne i visual merchandising til indretning af salgslokalet. Udarbejdelse af en opstilling ud fra grundprincipperne inden for opstillingsprincipper. Gennemførelse af innovativ arbejdsproces. Planlægning og udførelse af en mindre event i detailvirksomheden. Forklaring af detailhandelens fokus på oplevelser og events. Udarbejdelse af et butikskoncept ud fra givne produkter til givne målgrupper. Forklaring af faserne i etablering af en butik. Forklaring af hvordan afsætning igennem elektroniske kanaler kan kombineres med afsætning fra en fysisk butik. Forklaring af fordele ved multikanalmarkedsføring. Forklaring af den stigende anvendelse i e-handel ud fra forbrugernes købsadfærd og trends. Forklaring af sammenhængen imellem anvendelse af forskellige sociale medier, sortiment og målgruppe. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: for så vidt angår butiksdrift demonstrere bevidsthed om de daglige arbejdsopgaver i klargøringen af butikken vedrørende salg og om butikkens samlede placering og udtryk i forhold til markedet samt indretning af butikkens salgsareal, for så vidt angår butiksøkonomi anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, omkostninger, kalkulation og prisfastsættelse, for så vidt angår performance præsentere et produkt, et koncept eller lignende over for en forsamling, for så vidt angår salg demonstrere bevidsthed om salgsprocessen og egen medvirken heri og om betydningen af kundeservice som en central del af det daglige arbejde i detailhandelen, 28. JANUAR

12 for så vidt angår visual merchandising demonstrere bevidsthed om metoder til varepræsentation og salgslokalets indretning, for så vidt angår innovation og iværksætteri demonstrere bevidsthed om innovative arbejdsprocesser og de forudsætninger, der kræves for udvikling og etablering af en ny idé eller virksomhed, og for så vidt angår afsætning via elektroniske medier afgøre valg af afsætningskanal ud fra givne produkter og en given målgruppe og demonstrere bevidsthed om sammenhængen imellem den fysiske butik og digitale afsætningskanaler. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau med et karaktergennemsnit på 2,0: Dansk på D-niveau. Engelsk på D-niveau. Erhvervsøkonomi på C-niveau. Afsætning på C-niveau. Informationsteknologi på C-niveau. 2.2 Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de enkelte læringsmoduler USF ugerne Forløbet opdeles i 4 moduler af 1 uge, samt en uge til afsluttende projekt og eksamen Der tages udgangspunkt i at eleverne, som rød tråd gennem alle uger, arbejder ud fra opbygning af en fysisk butik med fysiske produkter. Der arbejdes med udgangspunkt i en markedsføringsplan, som bruges som overordnet tema for de 4 uger. 28. JANUAR

13 Uge 1: Der arbejdes med samarbejdsøvelser og ideudvikling. Der gennemgås koncepter og kædetyper, deres styrker og svagheder. Der fokuseres på målgruppe og formulering af mål og formålet med at opstille disse, ligesom der introduceres til begrebet markedsføringsplan. Eleverne deles i grupper ud fra valg af butikskoncept og arbejder med en konkret ide for en butik. Denne ide forventes at være gennemgående for alle 4 uger. Uge 2: Der repeteres målgrupper med udgangspunkt i, at eleverne har arbejdet med målgrupper i faget afsætning. De 4 P er gennemgås og der arbejdes videre med hver af de 4 p er selvstændigt. o Under pris arbejdes primært med kalkulationer. o Under produkt arbejdes primært med service, herunder reklamationer og konflikthåndtering. 28. JANUAR

14 Uge 3: Der repeteres og arbejdes videre med de fire P er o Under place arbejdes med distribution, herunder med elektroniske afsætningskanaler samt butiksindretning, herunder opstillingsprincipper, eksponeringsformer og skilteskrivning. o Under promotion arbejdes med reklamer, herunder sociale medier og viral markedsføring. Uge 4: Der arbejdes med kalkulationer, budgetter og prisstrategier. Desuden fokuseres der på spacemanagement og nøgletal, herunder omsætningshastigheder. Tilrettelæggelse Didaktiske principper Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet. Arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. Samspil med andre fag Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Undervisningen tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling der relaterer til elevernes fremtid i detailhandlen og som understøtter, bruger og bygger videre på den viden, de færdigheder og de kompetencer eleverne har udviklet i grundfagene. Undervisning udføres delvist som gruppearbejde for at afspejle en fremtid med kolleger og et fælles ansvar. Dokumentation 28. JANUAR

15 Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt. Krav til elevens dokumentation Elevens løbende dokumentation kan antage mange former afhængig af den konkrete tilrettelæggelse af forløbet. Eksempler på dokumentation kan være præsentation, formularer, evalueringer, Mindmap, billeder, film, portfolio og rapporter. Dokumentationen fordeles jævnt over undervisningsforløbet og vil være redskaber til bedømmelse og evaluering af eleven Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer Undervisningen kræver lokaler med følgende udstyr: Adgang til internet for alle elever og lærer Whiteboard Projektor Office pakken for alle elever og lærer Adgang til Systime e-bøger for alle elever og lærer Lærerkvalifikationer: 2.3 Løbende evaluering Den løbende evaluering praktiseres i undervisningen på to måder: - dels som en lærer/elev dialog i forbindelse med vejledning i den daglige undervisning, fx ved fremlæggelse og aflevering af del-opgaver og øvelser - og dels i forbindelse med den fælles evaluering ved afslutningen af de enkelte moduler. Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 2.4 Afsluttende standpunktsbedømmelse Der gives en afsluttende standpunkt-bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål (Jf. Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen) 28. JANUAR

16 2.5 Eksaminationsgrundlag Eksaminationsgrundlaget for grundforløbsprøven udgøres af udvalgte faglige del-elementer fra grundforløbets implementering af uddannelsens overgangsmål til hovedforløb. Regler og overgangskrav for elever med grundforløb efter gammel ordning: Elever, der følger de gamle regler, og som lever op til de nye overgangskrav, kan frem til påbegyndelse af 1. hovedforløb blive overflyttet til nye regler ved anmodning til skolen. Har eleven en uddannelsesaftale, skal der også komme en anmodning fra virksomheden. I tillæg er det beslutte, at alle elever der færdiggøre et grundforløb på gl.ordning efter 1.dec vil blive overflyttet til den nye Uddannelsesordning. Alle elever der har færdiggjort deres grundforløb før den 1. december 2015 vil fortsætte på den gamle uddannelsesordning. Elever som er påbegyndt deres merkantile grundforløb under 1036 kan overføres til ny ordning med EUX. Merit sker efter ansøgning til vejleder. Der kan meriteres direkte for Erhvervsøkonomi C, informationsteknologi C, dansk C, engelsk C, samfundsfag C og efter vurdering kan salg og service C meriteres til afsætning C. Der gives ikke merit fra uddannelsesordningen 1036 til de uddannelsesspecifikke fag, som ses som unikke for den nye ordning. 2.6 Bedømmelsesgrundlag Det er elevens mundtlige præstation under selve eksaminationen der ligger til grund for bedømmelsen. Eleven vurderes ud fra sin evne til at forklare, perspektivere og reflektere over sine faglige valg og handlinger, som de kommer til udtryk i den faglige prøves besvarelser og elevens caseopgave. De udvalgte uddannelsesspecifikke kompetencer til projektet ses herunder: Kompetence nr. 1: Butiksdrift Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: for så vidt angår butiksdrift demonstrerer bevidsthed om de daglige arbejdsopgaver i klargøringen af butikken vedrørende salg og om butikkens samlede placering og udtryk i forhold til markedet samt indretning af butikkens salgsareal. Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om og færdigheder i forhold til: Butikskoncepter og hvordan trends kan påvirke udvikling i koncepterne. Space management. Sammenhænge mellem afsætningskanaler og konkurrencesituationen. 28. JANUAR

17 Forklaring af principperne i space management. Anvendelse af viden om afsætningskanalers påvirkning på konkurrencesituationen på et givent marked. Kompetence nr. 2: Butiksøkonomi Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: for så vidt angår butiksøkonomi anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, omkostninger, kalkulation og prisfastsættelse. Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om og færdigheder i forhold til: Begrebet forretningsforståelse i en detailvirksomhed og de elementer, der indgår heri. Frem- og tilbagegående kalkulation af priser og omkostninger. Forklaring af koblingen imellem forskellige forretningskoncepter og fortjeneste og omkostninger ved koncepterne. Udførelse af frem- og tilbagegående kalkulationer. Kompetence nr. 4: Salg Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: for så vidt angår salg demonstrere bevidsthed om salgsprocessen og egen medvirken heri og om betydningen af kundeservice som en central del af det daglige arbejde i detailhandelen. Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om og færdigheder i forhold til: Forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg. Forskellige kundetyper. Anvendelse af de forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg. Begrundelse for hvordan salgsprocessen skal tilrettelægges i forhold til forskellige kundetyper. Kompetence nr. 5: Visual merchandising Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: for så vidt angår visual merchandising demonstrere bevidsthed om metoder til varepræsentation og salgslokalets indretning. Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om: Grundprincipper for visual merchandising. Principperne for indretning af et salgslokale. Anvendelse af grundprincipperne i visual merchandising til indretning af salgslokalet. Kompetence nr. 6: Innovation/iværksætteri 28. JANUAR

18 Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: for så vidt angår innovation og iværksætteri demonstrere bevidsthed om innovative arbejdsprocesser og de forudsætninger, der kræves for udvikling og etablering af en ny idé eller virksomhed. Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om: De forskellige arbejdsopgaver der indgår i udvikling og gennemførelse af en event/oplevelse i detailhandel. Events/oplevelser indgåelse i en detailvirksomheds salg og markedsføring. Planlægning og udførelse af en mindre event i detailvirksomheden. Forklaring af detailhandelens fokus på oplevelser og events. Kompetence nr. 7: Afsætning via elektroniske medier Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: for så vidt angår afsætning via elektroniske medier afgøre valg af afsætningskanal ud fra givne produkter og en given målgruppe og demonstrere bevidsthed om sammenhængen imellem den fysiske butik og digitale afsætningskanaler. Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om: Fordele og ulemper ved afsætning igennem forskellige elektroniske kanaler. Multikanalmarkedsføring. Forklaring af hvordan afsætning igennem elektroniske kanaler kan kombineres med afsætning fra en fysisk butik. Forklaring af fordele ved multikanalmarkedsføring. 2.7 Bedømmelseskriterier Elevernes individuelle bedømmelse af grundforløbsafprøvningen tager udgangspunkt i de for projektet udvalgte uddannelsesspecifikke kompetencer samt viden og færdigheder ud fra de stillede opgaver som bedømmelsesgrundlag. Bedømmelseskriterierne for ovenstående bedømmelsesgrundlag i forhold til karakteren bestået er følgende: 1. Eleven skal vise overordnet brancheforståelse i forhold til opgavens helhed svarende til karakteren 02 i karakterbekendtgørelsen. 2. Eleven skal vise viden og færdigheder ud fra de specifikke opgaver svarende til karakteren 02 i karakterbekendtgørelsen. 28. JANUAR

19 Opfylder elevens individuelle præstation ovenstående kriterier afgives karakteren bestået, uagtet om eleven er en del af en gruppe eller ej. 2.8 Grundforløbsprøven Prøvens forløb og varighed: Eksamensform i det enkelte grundfag er en caseeksamen. Prøven indledes med en arbejdsdag af 8 timers varighed. Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning. Tidligst på andendagen og senest på fjerde arbejdsdag efter casedagen afsluttes med en eksamination af 30 minutters varighed inklusiv votering og karakterafgivning bestået/ikke-bestået. Af et grundforløbsprojekt vil det tydelige fremgå hvilke af de uddannelsesspecifikke mål som bedømmes hvorvidt bedømmelse af eventuelt produkt indgår i bedømmelsen eller hvorvidt kun den mundtlige del bedømmes ved grundforløbsafprøvningen. Grundforløbsafprøvningen kan være baseret på, at arbejdet foregår i en gruppe eller individuelt. Da afdelingen gennemfører uddannelsesspecifikke fag både i klasser samt som individuelle forløb kan grundforløbsafprøvning gennemføres som både gruppe eksamen og individuel eksamen. Eksaminationstiden er 30 min. pr. elev. Den mundtlige eksamination afvikles som en samtale omkring elevens faglighed. Efter den mundtlige eksamination vurderer censor/eksaminator elevens præstation som enten bestået/ikke-bestået og resultatet meddeles eleven. 28. JANUAR

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Formål: Grundforløbsprøven er en prøve i de 5 ugers undervisning, du har fået i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal danne et grundlag for,

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Detailhandelsuddannelse med specialer

Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Detailuddannelsen med speciale Butik og E-handel Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Detailhandelsuddannelsen med specialer

Detailhandelsuddannelsen med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialer Vejledende uddannelsestid 5 uger (afkortet for hhxs og eus) 1. Fagets formål og

Læs mere

Detailhandelsuddannelsen med specialer

Detailhandelsuddannelsen med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialer Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet

Læs mere

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Uddannelsens navn Butiksetablering - Detail Detailuddannelse med specialer I dette forløb skal I etablere en virksomhed i detailsektoren. I må selv vælge

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN DEL 2 EUD GRUNDFORLØB 2 Eventkoordinator Januar 2018 28. JANUAR 2018 1 Indhold 1. Generelt for skolen... 3 2.0 Fagenes formål og profil... 3 2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet...

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Fag Indhold Varighed Erhvervsfag 1 Introducerende erhvervsfag 2 uger Erhvervsfag 2

Fag Indhold Varighed Erhvervsfag 1 Introducerende erhvervsfag 2 uger Erhvervsfag 2 Udkast til indholdet af det nye merkantile grundforløb samt en eventuel EUX på detailområdet Almindelig EUD - Grundforløbets 1 del 1. del er kun for elever, der starter direkte efter afslutningen af 9.

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Kontoruddannelsen med speciale EU-Business Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale

Kontoruddannelse med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger (afkortet for HHXS og HGS) 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med speciale EUX Formålet med faget

Læs mere

Handelsuddannelse med speciale

Handelsuddannelse med speciale Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Handelsuddannelse med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer BEK nr 601 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 218 af

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelsen

Eventkoordinatoruddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelsen Vejledende uddannelsestid 5 uger (afkortet for hhxs og eus) 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelsen

Eventkoordinatoruddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelsen Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Finansuddannelse. Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: EUX. Vejledende uddannelsestid. 5 uger (afkortet for HHXS og HGS)

Finansuddannelse. Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: EUX. Vejledende uddannelsestid. 5 uger (afkortet for HHXS og HGS) Vejledende uddannelsestid 5 uger (afkortet for HHXS og HGS) 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Finansuddannelse EUX Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

IBC International Business College EUD og EUX Business. Lokal undervisningsplan IBC Grundforløb 1 og 2

IBC International Business College EUD og EUX Business. Lokal undervisningsplan IBC Grundforløb 1 og 2 IBC International Business College EUD og EUX Business Lokal undervisningsplan IBC Grundforløb 1 og 2 IBC International Business College EUD og EUX Business Indholdsfortegnelse 1. Generelt for IBCs erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Ernæringsassistent, EUX

Ernæringsassistent, EUX Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent, EUX Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for GF2 EUD Business i erhvervsuddannelserne på NEXT

Lokal undervisningsplan for GF2 EUD Business i erhvervsuddannelserne på NEXT Lokal undervisningsplan for GF2 EUD Business i erhvervsuddannelserne på NEXT 1. Generelt for skolen Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil

Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil 1 Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil 2 1. Indhold 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 3. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 4. LOVGRUNDLAG... 3 5. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion ERHVERVSFAG Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion Bilag 19 Vejledende varighed 2,0 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til de erhvervsfaglige

Læs mere

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Detailslagter Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailslagter

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014 Grundforløbsprojekt Detail Klasse xx, 2014 Grundforløbet afsluttes med et projekt. Dette projekt er grundlaget for en prøve, hvor du bedømmes på, om du har opnået de kompetencemål, som du skal opfylde

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 H A N D E L S S K O L E N S G R U N D F O R L Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 Denne folder er Aalborg Handelsskoles regler for lærere og censorer i forbindelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Lokal undervisningsplan omfattende grundforløbets 2. del. EUS uddannelsen.

Lokal undervisningsplan omfattende grundforløbets 2. del. EUS uddannelsen. Lokal undervisningsplan omfattende grundforløbets 2. del. EUS uddannelsen. EUS 5 uger (kun i uddannelsesspecifikke fag) EUS 10 uger. Lokal undervisningsplan for Rybners Handelsskole Udarbejdet af Dorte

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Salgsassistent u/profil

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Salgsassistent u/profil 1 Lokal undervisningsplan UCH Hovedforløb Salgsassistent u/profil 2 1. Indhold 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 3. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 4. LOVGRUNDLAG... 3 5. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Lokal undervisningsplan omfattende grundforløbets 2. del for EUD detail uddannelsen.

Lokal undervisningsplan omfattende grundforløbets 2. del for EUD detail uddannelsen. Lokal undervisningsplan omfattende grundforløbets 2. del for EUD detail uddannelsen. Lokal undervisningsplan for Rybners Handelsskole Udarbejdet af Dorte Lockdahl og Charlotte Bjerre Denne lokale undervisningsplan

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del VELKOMMEN Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del Program Varighed: 1 time Kl. 12:45 Kl. 13:05 Kl. 13:30 Kl. 13:45 Oplæg om helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

GRUNDFORLØB. 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

GRUNDFORLØB. 1. og 2. del. Undervisningsministeriet GRUNDFORLØB Undervisningsministeriet 11. juni 2014 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Bedømmelse og karakterer

Bedømmelse og karakterer Bedømmelse og karakterer Fagkonsulent Lena Bagge Ejendomsservicetekniker uddannelsen Side 1 Rammer og regler for prøven Svendeprøven Tilrettelæggelse og beskrivelse af prøven Information og vejledning

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

Indhold 1. Generelt for skolen... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag... 4 1.

Indhold 1. Generelt for skolen... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag... 4 1. Indhold 1. Generelt for skolen... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag... 4 1.3 Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid... 4 1.3.1 Elevtid for skriftligt

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere