Børne- og Velfærdsforvaltningen BilagBUV_140904_pkt.19.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01"

Transkript

1 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 BilagBUV_140904_pkt.19.01

2 Indledning I Hvidovre Kommune ønsker vi at hjælpe børn og unge til at få et sundt forhold til alkohol og rusmidler. En konkret handleplan på området er derfor central for at sikre en målrettet og koordineret indsats. Formålet med rusmiddelhandleplanen er således at beskrive den indsats, som tilbydes børn og unge i Hvidovre Kommune for at forebygge misbrug blandt børn og unge. Den overordnede målsætning for rusmiddelhandleplanens indsatser er at påvirke børn og unge til at træffe de rigtige valg i forhold til, at: udsætte debutalderen for alkohol påvirke de unges holdning og adfærd i forhold til alkohol forebygge misbrug blandt børn og unge Rusmiddelhandleplanen har endvidere til formål at finde de særligt udsatte børn og unge, således at der på et tidligt tidspunkt kan iværksættes en individuel indsats for dem. Rusmiddelhandleplanen indeholder beskrivelser af, hvordan den generelle forebyggende indsats tænkes implementeret i Hvidovre Kommune og beskriver samtidig de specifikke aktiviteter, som kan tilbydes overfor børn og unge, der vækker bekymring i forhold til misbrug af rusmidler. Handleplanen er en opdatering af den eksisterende handleplan fra 2009 og indeholder nogle justeringer, som er foretaget på baggrund af erfaring og de resultater, som har vist sig. Til forskel fra tidligere rusmiddelhandleplaner indeholder handleplanen nu indsatser, som retter sig mod unge, som går i 10. klasse, på ungdomsuddannelser, produktionsskole, gymnasium mm. Med denne udvidelse omhandler rusmiddelhandleplanen således børn fra 5. klasse og til unge på ungdomsuddannelserne. Handleplanen retter sig endvidere til forældrene, idet de betragtes som vigtige medspillere i at give børnene og de unge fornuftige holdninger i forhold til alkohol og stoffer. 2

3 Den generelle og den specifikke indsats Rusmiddelhandleplanen er opdelt i to dele, henholdsvis den generelle forebyggende indsats, som henvender sig til alle børn og unge i folkeskolen, og den specifikke indsats, som vedrører unge ud over folkeskolen samt til konkrete grupper af børn og unge, som har et bekymrende forhold til alkohol og stoffer. De følgende afsnit indeholder således beskrivelser af de enkelte indsatser, som tilbydes på det generelle område: 5. klasse - Social pejling 6. klasse - Snak om tobak 7. klasse - Debat om ungdomsfester og Tackling del 1 8. klasse - Sundhedseksperimentariet og Tackling del 2 9. klasse - FrysPunkt og Tackling del klasse - Dialog med de unge om rusmidler og dialogaften for forældre og på det specifikke område: Faglig sparring til personalet på skoler, klubber og ungdomsuddannelserne i forhold til konkrete problemstillinger Særlige tilrettelagte indsatser målrettet grupper af unge, som har en risikoadfærd i forhold til rusmidler. Den samlede forebyggelsesindsats udføres af det kriminalpræventive team i samarbejde med skoler, klubber, Hvidovre Ungdomsskole, misbrugsteamet Pulsen, Sundhedsplejen samt politiet. Det metodiske grundlag Social pejling Den generelle forebyggende indsats i folkeskolerne tager udgangspunkt i metoden, social pejling. Metoden er en anerkendt og velbenyttet metode i det sundhedsfremmende arbejde blandt børn og unge, idet metoden har en veldokumenteret effekt på de unges adfærd i forhold til rygning, rusmidler samt kriminalitet. Metoden tager udgangspunkt i, at menneskers risikoadfærd ikke bare skyldes manglende viden, sociale problemer, dårlig opdragelse, aggressiv personlighed eller andre individuelle problemer. Risikoadfærd er i høj grad et socialt fænomen: Mennesker er tilbøjelige til at glemme viden, værdier og holdninger, for ikke at afvige for meget fra andre. Den enkelte søger at leve op til andres forventninger for på den måde at opnå anerkendelse, respekt, kærlighed og tryghed. Dette er en helt naturlig menneskelig reaktion. Centralt er dog, at mange unge (og voksne) har overdrevne forestillinger om, hvor meget andre eksempelvis ryger og drikker. Mange unge tror, at langt de fleste andre unge lever et vildere og mere eksperimenterende liv, end dem selv, og de føler sig anderledes og kedelige, hvis de siger nej. Blandt forældre har samme tendens vist sig, og mange forældre har således fejlagtige forestillinger omkring de unges adfærd. Den forebyggende indsats har derfor fokus på at tydeliggøre forskellen mellem, hvad de unge tror og forestiller sig, at andre gør, og hvordan de faktiske forhold er. De fejlagtige forestillinger om hinanden kan derfor medføre en øget risikovil- 3

4 lighed for den enkelte unge alene af frygt for udelukkelse af gruppen. Forestillinger om hvad andre jævnaldrende mener og gør, kan øge risikoen for, at de unge tilsidesætter egne grænser og værdier, hvilket kan gøre, at de træffer forkerte valg. Den generelle forebyggende indsats Nedenfor følger en skitse over den generelle forebyggelsesindsats på skolerne: (Obl. = Obligatorisk) Klassetrin Indsats overfor elever Indsats overfor forældre Ansvarlig for indsatsen 5. klasse Social pejling (obl.) Debataften: Ungeundersøgelsen (obl.) Elever: Ungdomsskolen Debataften: SSP konsulenterne 6. klasse Snak om tobak (obl.) Ungdomsskolen 7. klasse Tackling del 1 (obl.) Debataften: Ungdomsfester (obl.) 8. klasse Tackling del 2 (obl.) Sundhedseksperimentariet (obl.) 9. klasse Tackling del 3 FrysPunkt Debataften: Ungdomsfester (obl.) Tackling: Skolen Debataften: SSP konsulenterne Tackling: Skolen Pulsen deltager i Sundhedseksperimentariet i Sundhedscentret Tackling: skolen FrysPunkt: Ungdomsskolen 10. klasse Dialog om rusmidler Dialogaften for forældre om rusmidler Pulsen 4

5 5. klassetrin Undervisning: Social pejling Ansvarlig: Ungdomsskolen (elevdelen), SSP konsulenterne(forældredelen) Baggrund: Politiets indsats: Sejt at sige nej, som tidligere har været tilbudt i 5. klasserne, eksisterer ikke længere. SSP-samarbejdet på den københavnske vestegn har dog ønsket, at der blev etableret et lignende tilbud, hvorfor man i et samarbejde med politiet er gået i gang med at udvikle et fælles projekt med udgangspunkt i metoden, social pejling. De 11 kommuner, som indgår i SSP samarbejdet på Vestegnen har givet tilsagn om at implementere projektet. Projektet er fortsat under udarbejdelse og indsatsen tænkes implementeret i Hvidovre Kommunes 5. klasser i foråret Ved undervisningen præsenteres Ungeundersøgelsen fra 2012, som er en spørgeskemaundersøgelsen, hvor unge fra Vestegnen deltog i, og som bl.a. fokuserede på de unges forhold til rygning, alkohol og stoffer. Undersøgelsen viste, at de unge på vestegnen ikke skilte sig ud fra andre unge i landet, og at de havde et lidt mindre forbrug af alkohol og hash end andre unge. Målgruppe: Samtlige Hvidovre Kommunes elever i 5. klasse og deres forældre. Mål: At eleverne: - Introduceres til social pejling - Får et godt og trygt ungdomsliv - Igennem en konstruktiv og målrettet undervisning får indsigt og kompetence til at træffe de rigtige valg At forældrene: - Introduceres til social pejling - Introduceres til Ungeundersøgelsen på Vestegnen og deres børns svar - Kan støtte deres barn i et ungdomsliv uden for mange sociale overdrivelser Indhold i indsatsen: Indsatsen består af både en elevdel og en forældredel. Elever: Undervisningen foregår i klasserne, og der vil blive lagt vægt på, at børnene får arbejdet med forskellen mellem, hvad man tror, at andre tænker og gør, og hvad andre rent faktisk tænker og gør. Undervisningen varetages af en underviser, som har kendskab til social pejling. Det kunne være en klubmedarbejder eller en lokalbetjent, som bliver uddannet til at gennemføre forløbet. 5

6 Forældre: Der afholdes dialogaften med forældrene, hvor resultatet af Ungeundersøgelsen bliver præsenteret. Med udgangspunkt i Ungeundersøgelsen samt elevernes svar fra klasseundervisningen bliver forældrene introduceret til social pejling gennem flertalsmisforståelser, hvor forældrene bliver udfordret på deres forestillinger om de unge. Begge indsatser på 5. klassetrin (elev-/og forældredelen) afvikles ved hjælp af de såkaldte klikkere. En klikker er en elektronisk fjernbetjening, hvorved de unge/forældre anonymt kan svare på konkrete spørgsmål omkring deres forestillinger om eks. andre unges forbrug af hash. Svarerne bliver fremvist med det samme. SSP medbringer klikkersystemet. Tidsforbrug: Undervisning: 3,5 timer. Undervisningen kan med fordel implementeres i den understøttende undervisning. Dialogmøde: 2 timer Indsatsen på 5. klassetrin er obligatorisk. 6

7 6. klassetrin Undervisning: Snak om tobak Ansvarlig: Ungdomsskolen Formålet med indsatsen: 1. At de unge bliver bevidste om fordele ved at forblive røgfri via fakta, materiale og dialog. 2. At støtte de unge, der ønsker at ophøre med rygning via oplevelser af social opbakning/accept af rygestop. Social pejling: At begynde en dialog med og blandt eleverne om deres viden om, erfaringer med og forhold til rygning. At formidle fakta og viden om rygning, afhængighed og påvirkning af helbredet. Få eleverne til at tænke over deres holdning til at ryge. Indhold i indsatsen: En instruktør fra Ungdomskolen står for undervisningen. Klassen præsenteres for faktamateriale omkring rygning, og der lægges op til en dialog med udgangspunkt i spørgsmål som: Hvorfor begynder vi at ryge? Hvad sker der i kroppen når man ryger? Er det sejt at ryge? Hvem bestemmer om jeg skal ryge? Hvem er mine rollemodeller? Er det svært at sige nej til at ryge? Hvad er der i tobakken og hvorfor er vandpiberygning ikke sundere? Er der så langt fra den første smøg til den første pilsner, til at prøve hash osv.? Undervisningen foregår uden klasselæreren, da det kan være lettere for eleverne at tale om rygning uden lærerens tilstedeværelse. Efterfølgende vil klasselæreren få en status på klassens holdninger til rygning og rygevaner. Indsatsen hænger godt sammen med indsatsen på 5. klassetrin og elementerne fra det sociale pejling føres videre på denne årgang. Tilbuddet kan modtages af andre end 6. klasser, hvis behovet for en indsats om tobak opstår på andre årgange, klubber, idrætsforeninger eller på ungdomsuddannelser mm. Tidsforbrug: 2 lektioner. Indsatsen kan implementeres i den understøttende undervisning. Indsatsen er obligatorisk. 7

8 7. klassetrin Debataften: Ungdomsfester Ansvarlig: SSP konsulenterne Baggrund: På baggrund af tidligere års erfaring samt Ungeundersøgelsen ønsker vi at fastholde denne dialogaften, som der er rigtig gode erfaringer med. 7. klassetrin er et væsentligt indsatsområde i forhold til at påvirke den alkohol- og drukkultur, der kan opstå blandt unge. Det er samtidig væsentligt at inddrage forældrene i en dialog om alkohol og fester på dette tidspunkt, således at forældrene har redskaber til at gå i dialog med deres børn og kan håndtere, at alkohol og fester fylder i de unges liv. Denne dialogaften omhandler derfor ungdomsfester, hvor holdninger om eksempelvis alkohol og sluttidspunkter debatteres både blandt de unge og deres forældre. Indsatsen er med til at synliggøre vigtigheden af at tage stilling til spørgsmålet omkring alkohol og fester, samt skabe bred forståelse i forældregruppen for behovet for klare holdninger til disse spørgsmål. Målgruppe: Elever i 7. klasse og deres forældre. Mål: - At skabe dialog mellem unge og forældre - At give forældre til elever i 7. klasser enkle redskaber til at håndtere deres børns alkohol- og festkultur - At lave retningslinjer for fester og alkohol samt give klassen mulighed for at formulere en fest- og alkoholpolitik - At få deltagerne til at tage stilling og have holdninger til alkohol og fester Indholdet i indsatsen: Den forebyggende indsats i 7. klasse er rettet mod både elever og forældre, og indsatsen tager udgangspunkt i en række spørgsmål rettet mod henholdsvis de unge og deres forældre. Formålet hermed er at få dem til at tage stilling til forskellige problemstillinger og dele deres holdninger. Aftenen er delt op i tre dele: Introdel Gruppedel Klassedel Introdel: Elever og forældre fra alle skolens 7. klasser deltager i introdelen. Introdelen består af en kort introduktion af SSP og øvrige deltagende dialogstyrere. De informeres om baggrunden for invitationen til en temaaften om alkohol og fester, samt formålet og målet med temaaftenen. 8

9 Gruppedel: Den enkelte klasse går til sit klasselokale. Her opdeles klassens elever og forældre i to grupper de unge i én gruppe og forældrene i én gruppe. Hver gruppe bliver præsenteret for en række spørgsmål, som skal diskuteres og besvares. SSP konsulenterne og dialogstyrerne går med forældrene og fungerer som dialogstyrer for forældrenes diskussioner. En lærer/bestyrelsesmedlem eller lign. går med eleverne og fungerer som dialogstyrer for elevernes diskussioner. De unge præsenteres for en række spørgsmål vedr. fester, som diskuteres. Forældrene præsenteres for de samme spørgsmål og skal udover deres egne holdninger forsøge at gætte på, hvad klassens holdninger til spørgsmålene vil være. Klassedel: Unge og forældrene mødes i plenum i egen klasse og diskuterer svarene på spørgsmålene. Ansvarlige: SSP-konsulenterne er ansvarlige for temaaftenen, men har ved hvert arrangement brug for to dialogstyrere pr. 7. klasse - en dialogstyrer til de unge og en dialogstyrer til forældrene. I de senere år har klubpersonalet fra de omkringliggende klubber været dialogstyrere, hvilket har fungeret rigtig godt. En tværfaglig deltagelse i denne forebyggende indsats i 7. klasse giver mulighed for at opnå et fælles erfaringsgrundlag og oparbejde en fælles viden om de unges forhold til alkohol og fester på tværs af faggrupper. Tidsforbrug: 2 timer Indsatsen er obligatorisk. 9

10 8. klassetrin Undervisning: Sundhedseksperimentariet i Sundhedscentret Ansvarlig: Pulsen Baggrund Sundhedseksperimentariet er et tilbud, som Sundhedsplejen tilbyder til alle 8. klasser i kommunen. Formålet med sundhedseksperimentariet er at give de unge oplevelser af hvordan kroppen påvirkes af eksempelvis sukker, røg, alkohol, motion osv. I forbindelse med Sundhedseksperimentariet er der ofte spørgsmål fra de unge omkring hash. For at imødekomme dette og for at kommunens nyetablerede misbrugstilbud Pulsen kan møde de unge og deres lærere, deltager Pulsen i Sundhedseksperimentariet i tæt samarbejde med Sundhedsplejen. Her kan de bidrage med viden omkring hash, samtidig med at unge, som har konkrete spørgsmål og som har et problematisk forbrug af hash, kan få kontakt med Pulsen. Målgruppen: Elever i 8. klasse Mål: At formidle konkret og faktuel viden om risici ved brug af hash. At opfodre til at tage stilling til brug af hash og andre rusmidler At skabe forståelse for forskelle mellem forestillinger og fakta i forhold til andre unges forbrug af hash. Indhold i indsatsen Personalet fra Pulsen deltager på Sundhedseksperimentariet med en stand om hash. Her vil eleverne blive mødt med fakta omkring hash samt kunne få svar på relevante spørgsmål af eksperter indenfor området. Konkrete spørgsmål om emnet vil være at finde i elevernes opgavehæfte, som de i workshoppen skal søge svar på. Derved indgår emnet som en del af den samlede indsats på eksperimentariet. Tidsforbrug: 4 timer Indsatsen er obligatorisk. 10

11 9. klassetrin Undervisning: FrysPunkt Ansvarlig: Ungdomsskolen Baggrund: På 9. klassetrin er fokus rettet mod eleverne og deres indbyrdes netværk og relationer, idet eleverne inviteres til en snak om, hvordan alkohol påvirker fester og kammeratskaber. Målgruppe: Elever i 9. klasse. Mål: At øge bevidstheden hos de unge om resultaterne af deres valg i forbindelse med alkohol. Indhold i indsatsen: Dialogstyreren etablerer en dialog mellem de unge om deres brug af alkohol til fester, på ferie og i andre ungdomssammenhænge. Dialogen i klassen foregår uden klasselærerens tilstedeværelse. De unge bliver via dialogen bevidstgjort om alkoholens virkning for derved at blive bedre til at tage stilling til alkohol i de konkrete situationer. Interventionen er bygget op under scenariet fest. Der stilles spørgsmål, som de unge skal diskutere, og de skal finde forslag til, hvordan de ønsker at forberede sig og forholde sig til dilemmaer i praksis, f.eks. at lære de unge at identificere festens højdepunkt, når det sker og ikke først dagen efter. Klassen får nogle fotos, der knytter sig til et givent tema. Disse fotos skal der tages stilling til og arbejdes ud fra. Herefter laves en opsamling af elevernes erfaringer og det debatteres, hvilke valg den enkelte har truffet hidtil, og hvilke valg de gerne vil blive i stand til at træffe. Generelt drejer spørgsmålene i FrysPunkt sig om den unges indre styring og kontrol over eget liv. De bygger på den antagelse, at de unges tanker og følelser i forhold til alkohol er præget af ambivalens. Undervejs bliver der talt om gruppepres, gensidige forventninger, forældre o.m.a. Dialogstyrere: Hvidovre Ungdomsskole har uddannet dialogstyrere fra klubberne til at stå for denne indsats. Tidsforbrug: 2 lektioner, som med fordel kan implementeres i den understøttende undervisning. Indsatsen er et tilbud. 11

12 10. klassetrin Ansvarlig: Pulsen Baggrund: Der har ikke tidligere været beskrevet en generel indsats for elever, som går i 10. klasse eller som er gået ud af folkeskolen. Der har dog løbende været efterspørgsel på en indsats for denne gruppe af unge med særligt fokus på hash. På denne baggrund er der nu, som noget nyt, beskrevet en indsats som tilbydes til 10. klasserne, samt til elever på Sporet, Ungdomsskolen og Produktionsskolen. Målgruppe: Elever og forældre i 10. klasse. Mål: At formidle konkret og faktuel viden omkring risici forbundet med brug af rusmidler, særligt hash At skabe grobund for drøftelser blandt unge og forældre om forbrug af rusmidler At gøre opmærksom på muligheden for at få hjælp til et eventuelt misbrug af rusmidler. Indholdet i indsatsen: 1. Dialog med de unge omkring rusmidler 2. Dialog med forældre til unge i 10. klasse 1. Dialog med de unge omkring rusmidler En del unge i slutningen af teenageårene sidestiller hash med alkohol og ser ikke længere stoffet i samme kategori som andre ulovlige rusmidler. Netop derfor vil der være behov for fokus på forebyggelse blandt målgruppen. Pulsen vil tilbyde en forebyggende indsats, hvor der i samarbejde med lærerne vil være mulighed for dialog med de unge med fokus på oplysning og viden omkring rusmidler. Indsatsens konkrete indhold vil blive aftalt og planlagt i samarbejde med klassens lærerteam. 2. Dialog med forældre Da forældre helst skulle fortsætte med at være en vigtig brik i den enkelte unges liv, er indsatsen om fortsat dialog med forældre vigtig. I takt med at de unge bliver ældre, kan deres holdninger og syn på rusmidler forandres for nogle. Det er derfor vigtigt, at forældrene er særligt klædt på til at opfange forandrede eller bekymrende signaler hos den unge, samt at forældrene er vidende om, hvor de kan modtage hjælp eller vejledning. Som led i denne indsats vil Pulsen tilbyde Engstrandskolens 10. klasses forældre en dialogaften med fokus på oplysning og viden om rusmidler, dialog om samtale med deres barn, samt rum for dialog mellem forældrene mm. Tidsforbrug: Elevdelen - 2 timer. Dialogaften med forældre 2 timer Indsatsen er et tilbud 12

13 Undervisningsmaterialet Tackling Undervisningsmateriale på 7., 8. og 9. klassetrin. Tackling 1 er udviklet til undervisning i 7. klasse. Tackling 2 er udviklet til undervisning i 8. klasse. Tackling 3 er udviklet til undervisning i 9. klasse frivilligt. Formål: Formålet med at gennemføre undervisningen omkring Tackling er, at undervisningsforløbet sætter fokus på vigtige sundhedsemner, som er relevante for teenagere og som kan være medvirkende til at ændre de unges adfærd i forhold til rusmidler og sundhed generelt. I Sundhedsstyrelsens evaluering af Tackling blev der påvist en positiv effekt på de unges forbrug af tobak, alkohol og hash, hvorfor Tackling er et hyppigt anvendt undervisningsforløb i folkeskolen. Elever: Der arbejdes med programmet Tackling 1 på 7. årgang og Tackling 2 på 8. årgang. Der findes også Tackling 3 på 9. årgang, men vi foreslår, at Tackling på denne årgang er frivilligt for skolerne at undervise i. Undersøgelser viser, at Tackling bør anvendes på minimum 7. og 8. årgang, da elevernes engagement er størst de første år. Programmet på 9. klassetrin er primært en "booster" med 10 lektioner. Evalueringerne har vist, at eleverne på 9. klassetrin kan finde materialet ensformigt, hvorfor det er frivilligt at anvende materialet i 9. klasse. Tackling 1-3 kombinerer undervisning om tobak, alkohol og stoffer med emner, der er helt basale for den personlige og sociale udvikling. Det er emner, der interesserer de unge - og det er samtidigt emner, der bekymrer de voksne, når børnene bliver unge. Materialet lægger op til en hverdags- og handlingsorienteret undervisning, der involverer eleverne. Gennem opgaver, fælles diskussioner, rollespil og undersøgelser går de unge bag om de forskellige misbrugsproblematikker og lærer selv at tage stilling - og ikke mindst at stå ved deres egen beslutning. Det handler i høj grad om udviklingen af elevernes selvværd. Den pædagogiske tilrettelæggelse er konkret og grundigt beskrevet i lærervejledningen, som giver masser af anvisninger og baggrundsstof til brug i undervisningen. Desuden indeholder vejledningen en cd med øvelser. Det er hensigten af undervisningen i Tackling skal fordeles ud på skoleåret, således at lektionerne tilpasses ind i klassens øvrige aktiviteter. De 3 dele er udviklet til at blive anvendt efter hinanden, således at man begynder med Tackling 1, og fortsætter med Tackling 2 osv. Undervisningen: Ressourcer: 22 lektioner i 7. klasse 20 lektioner i 8. klasse 13

14 (10 lektioner i 9. klasse) Underviseren: For at opnå den ønskede effekt er det vigtigt, at materialet følges kronologisk, hvorfor man ikke bare kan vælge til og fra i opgavehæftet efter forgodtbefindende. Nogle undervisere finder materialet godt og omfattende, mens andre finder det for styrende. Flere steder har man derfor valgt at uddanne såkaldte specialister til at varetage denne undervisning. Vi foreslår, at der på hver skole uddannes enkelte "specialister", som kan varetage skolens undervisning i Tackling - og at undervisningen evt. placeres i den understøttende undervisningstid på skolerne. (Klubberne kunne tænkes ind til at varetage denne undervisning). Der foreslås, at indsatsen på 7. og 8. årgang bliver obligatorisk, samt at indsatsen i 9. klasse er frivillig. 14

15 Den specifikke forebyggelsesindsats Ansvarlig: Pulsen Baggrund: Den specifikke indsats har ikke tidligere været beskrevet. SSP er dog indimellem blevet kontaktet af personalet fra skoler, ungdomsuddannelser mv., som efterspørger en specifik indsats overfor en mindre gruppe af unge eller overfor en gruppe forældre. Der har samtidig løbende været henvendelser fra gymnasiet, ungdomsuddannelser og lign., som ønsker en indsats i forhold til hash. På denne baggrund er der beskrevet en specifik indsats, som kan tilbydes til mindre grupper af unge, som har en bekymrende adfærd i forhold til rusmidler eller til unge, som er gået ud af folkeskolen og er tilknyttet en ungdomsuddannelse. Endvidere beskrives en indsats, som er målrettet de professionelle omkring de unge. Målgruppe: - klasser i folkeskolernes udskoling med særlig behov for en specifik indsats - klubber - Ungdomsskolen - Sporet - Produktionsskolen - gymnasiet - div. ungdomsuddannelser - forældre - fagpersonale Mål: Indsatserne henvender sig til både unge, forældre og fagpersonale med det formål at yde en specifik forebyggende indsats. Målene for indsatsen er: at sikre muligheden for at unge kan modtage hjælp og vejledning, såfremt der er behov herfor. at støtte og inddrage forældre samt give forældre viden omkring, hvor de kan søge råd og vejledning. at klæde personalet på til at spotte og håndtere unge med en bekymrende adfærd i forhold til rusmidler. at udbrede forebyggelsesindsatsen på uddannelsesstederne så denne automatisk bliver en integreret del af kulturen. Indhold i indsatsen: 1. Indsats overfor de unge og forældre 2. Kvalificering og sparring med personalet 1. Indsatsen over for de unge og evt. forældre vil blive tilrettelagt i et samarbejde med lærerne og vil tage udgangspunkt i den bekymring, som giver anledning til behovet for en specifik indsats. Indsatsen vil typisk indeholde en dialog med de unge og evt. deres forældre omkring deres forbrug af hash, herunder hvilke risici, som er forbundet hermed. 15

16 2. For at sikre en tidlig forebyggende indsats overfor de unge, som eksperimenterer/har forbrug af rusmidler, vil Pulsen endvidere tilbyde kvalificering og sparring med personalet, som arbejder med de unge. Da lærerne og pædagoger på skolerne og ungdomsuddannelserne har daglig kontakt med de unge, vil det ofte være dem, der vil opfange det første bekymrende signal fra elever med et bekymrende forhold til rusmidler. Det er derfor vigtigt, at lærerne er fagligt klædt på til at opfange/spotte disse signaler fra eleverne, samt har viden og indblik i de handlemuligheder, der eksisterer for professionelle, den unge og netværket. Plan for indsatsen overfor ungdomsuddannelserne: Pulsen vil årligt kontakte nedenstående institutioner og tilbyde at komme ud og holde et oplæg/dialog for de professionelle: I september kontaktes: Sporet, Ungdomsskolen, Køgevejens Ungdomshus, Hvidovre Gymnasium, VUC, TEK på Avedøre holme, Produktionsskolen. I januar kontaktes: UU-vejledningen, klubberne: Danalund, FC Enghøj, Femagervejen, Bredalsparkens ungdomsklub, og Ungeindsatsen. 16

17 Økonomi Det er politisk vedtaget at bevillige kr. til den samlede kriminalpræventive indsats. Midlerne er disponeret således, at den enkelte skole har fået tildelt midler svarende til 100 lærertimer pr. skole, samt 30 timer pr. klub. Skolerne afholder således udgifterne forbundet med de lærer/pædagogtimer, som rusmiddelhandleplanen kræver. Børne- og Familieafdelingen afholder udgifterne til konsulenttimer, som SSP og Pulsen anvender på skolerne i forbindelse med Rusmiddelhandleplanens aktiviteter. Udgifterne til undervisningsmateriale afholdes af skolen. 17

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD - TIL SKOLER OG KLUBBER Sparring 20 16/17 Undervisning Events Oplæg ! KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi kan her præsentere SSP Frederiksberg og Forebyggelsesteamets fælles tilbudspjece

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

SMG Samtale Mellem Generationer

SMG Samtale Mellem Generationer FORÆLDREFOLDER hvad er? er et trivselsfremmende tiltag, som sætter fokus på at skabe en udviklende og konstruktiv dialog mellem forældre og børn. Målgruppen er forældre, elever og lærere på skolernes 7.,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

Årsrapport 2007 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2007 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2007 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2007 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen April 2008 Navn: Mad der vil noget!! Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser?

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser? VIL DU VIDE MERE OM UNG DIALOG? Spørg kontaktpersonen på dit gymnasium Klik ind på vores hjemmeside på www.ung-dialog.dk Send en mail til ung@sundkom.dk eller ring på tlf. 21 75 01 10 og snak med vores

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Jeg er sej når jeg siger nej!

Jeg er sej når jeg siger nej! 1 Jeg er sej når jeg siger nej! En metode til forebyggelse af risikoadfærd SSP-samarbejdet i Guldborgsund 2011 2 Baggrund for projekt Jeg er sej...når jeg siger nej! Projektet er en videreudvikling af

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 1 UNDERVISNING OG INFORMATION Dette forebyggelseshæfte er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler 5. 8. kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.30 15.15-Oplæg ved Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag

Læs mere

Alle de andre gør det

Alle de andre gør det SSP-kontaktlærer Thomas Aistrup Social pejling En videnbaseret indsats - Ringstedforsøget, Århus eksperimentet, m.m. Metatænkning - børn og unge overfører fra et emne til et andet Fokus på metoden ikke

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror..

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror.. SSP I MIDDELFART KOMMUNE Sms, chat, Arto Alkohol og fester Vold Venner Konflikter Din holdning er vigtigere end du tror.. Et godt liv ORIENTERING TIL FORÆLDRE SSP: Hvad er det? SSP er et tværfagligt samarbejde

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Program. Hvad gør det? Hvordan arbejder vi med det? Aftenens indhold og forløb. Trivsel og forebyggelsesindsatser. Social pejling Hvad er det?

Program. Hvad gør det? Hvordan arbejder vi med det? Aftenens indhold og forløb. Trivsel og forebyggelsesindsatser. Social pejling Hvad er det? KENDER DU DE ANDRE? Aftenens indhold og forløb Program Trivsel og forebyggelsesindsatser Social pejling Hvad er det? Aftenens udfordring hvad tror I? Hvordan kan I støtte op om børnenes beslutninger fra

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail:

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail: SSP læseplan Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: 21 46 92 42 Mail: runsch@gladsaxe.dk 1 Baggrund for revideringen Den eksisterende læseplan har eksisteret siden 2007 uden at være blevet

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Mød os lokalt! - og på Facebook Mike Bell tlf. 51 27 48 84 mike.bell@kalundborg.dk Brian Larsen tlf. 20 31 06 31 brian.larsen@kalundborg.dk Lotte Houlind tlf.

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst.

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance.

Læs mere

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter 1 Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2008 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Juni 2009 Navn: Mad er hot. Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København I bedes rådføre jer med en jurist i jeres kommune omkring håndtering af data, da det bl.a. afhænger af organiseringen i

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Unge og alkohol En dialog i øjenhøjde - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Baggrund for projektet Ung til Yngre Omkring hver femte voksne

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forældremøder generelt: 4 Tryghed og trivsel

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015 16:59 Lydløs de næste 2 timer Mod til at vælge Forebyggelsesindsats i forhold til risikoadfærd og sociale overdrivelser

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere