Invasiv cervikal rodresorption et overset klinisk problem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invasiv cervikal rodresorption et overset klinisk problem?"

Transkript

1 Invasiv cervikal rodresorption et overset klinisk problem? menina zubcevic og bente nyvad Mange tandlæger har de seneste år bemærket en tilsyneladende øget forekomst af cervikale rodresorptioner. Mange resorptioner observeres ved regelmæssige bitewing-undersøgelser på cariesinaktive patienter. Patienterne henvender sig således ikke pga. symptomer fra tænderne. Derfor kommer diagnosen som oftest som en ubehagelig overraskelse for både patient og tandlæge. Da behandlingen af cervikale rodresorptioner er kompliceret og har dårlig prognose, er der grund til at ajourføre vores viden inden for dette emne. Formålet med denne oversigt er at belyse tilstanden invasiv cervikal rodresorption med henblik på klassifikation, klinik og diagnostik, forekomst, ætiologi og patogenese, prædisponerende faktorer samt behandling. Klassifikation Resorption er en tilstand associeret med enten en fysiologisk eller en patologisk proces resulterende i tab af dentin, cement eller knogle (1). Eksterne resorptioner har i litteraturen været inddelt på flere måder. I den oprindelige klassifikation af Andreasen & Hjørting-Hansen (2) inddeles resorptioner på baggrund af lokalisation i tandsættet og ætiologi. Eksterne resorptioner kan være enten cervikale eller apikale. Endvidere kan de inddeles i følgende fire kategorier: Odontologi 2007 Munksgaard Danmark, København

2 Figur 1. Mindre overfladeresorption i rodcement. Resorptionen kom til syne, efter at parodontalligamentet på den ekstraherede tand var fjernet med NaOCl. Figur 2. Overfladeresorption, der er delvist repareret med osteodentin. Bemærk lagdelingen af det aflejrede hårdtvæv. 1. Invasiv cervikal resorption (i det følgende refereret til som ICR). ICR er en specifik patologi, der er karakteriseret ved en invasiv, progressiv natur, og som forekommer på alle permanente tænder. Udviklingshastigheden kan variere meget, og læsionerne opdages undertiden først efter adskillige år, fx som forsinket reaktion på akut mekanisk traume. Behandlingen af ICR fordrer altid radikal intervention (se nedenfor). 2. Inflammatoriske rodresorptioner, hvor bakteriel infektion i parodontiet eller pulpa kombineret med skade på rodcementen stimulerer osteoklastaktivitet på rodoverfladen. Inflammatoriske resorptioner kan standses ved at fjerne det infektiøse fokus, fx ved hjælp af endodontisk terapi (2). 3. Overfladeresorption (fysiologisk). Denne resorptionstype er selvbegrænsende og forekommer på tænder, der har været udsat for kroniske traumer, fx ortodontisk behandling. Når den udløsende faktor fjernes, standser resorptionsprocessen typisk efter 2-3 uger, hvorefter der kan ses hårdtvævsudfyldning af defekten (Fig. 1 og 2). 128

3 Klasse Class 1 Klasse Class 22 Klasse Class 33 Klasse Class 4 Figur 3. Klinisk klassifikation af invasiv cervikal rodresorption (ICR) i henhold til Heithersay (3). Se tekst for forklaring. 4. Erstatningsresorptioner ankylose. Ved ankylose sker der en kontinuerlig erstatning af tandvæv med knoglevæv. Progression af ankylose kan ultimativt føre til tandtab. Der er desuden lavet en klassifikation af ICR på baggrund af klinisk alvor (3) (Fig. 3), som kan være til støtte for klinikeren i forbindelse med valg af behandling. Klasse 1: Lille invasiv resorption i det cervikale område under epitelfæstet Klasse 2: Veldefineret invasiv resorption, der strækker sig mod den koronale pulpa, men som ikke udbreder sig nævneværdigt i den radikulære dentin. Klasse 3: Dybere penetration, der strækker sig mere apikalt, dog højst omfattende den koronale tredjedel af roden. Klasse 4: Stor resorptionsproces, der strækker sig mere end en tredjedel ned i roden. Klinisk og radiologisk billede Det kliniske billede af ICR afhænger som beskrevet af udviklingsgraden, og en tidlig diagnose er ofte vanskelig. De fleste tilfælde 129

4 af ICR bliver opdaget under rutinemæssige kliniske eller røntgenologiske undersøgelser og er som oftest langt fremskredne på diagnosetidspunktet. Invasiv cervikal rodresorption er typisk en asymptomatisk tilstand, medmindre der opstår pulpal eller parodontal infektion. I disse tilfælde kan der forekomme pulpitis-lignende symptomer eller infektion i parodontiet, som kan give smerter, blødning og hævelse. Somme tider kan der være smertereaktion efter termiske stimuli pga. pulpas nærhed. Smerte ved palpation af det marginale parodontium og perkussion forekommer sjældent. Andre kliniske tegn kan være forøget tandmobilitet, der optræder ved omfattende resorption (1, 4, 5). Resorptionen starter i støttevævet cervikalt på rodoverfladen lige under den epiteliale tilhæftning. Udvikling af resorptionen er pulpalt og lateralt, men rodkanalen efterlades som regel intakt (Fig. 3). Det er karakteristisk, at resorptionen standser ved prædentinen (6) og fortsætter med at brede sig koronalt og apikalt. Hvis resorptionen lades ubehandlet, kan den ende med at penetrere rodkanalen (1, 5-7). Efterhånden som processen fortsætter koronalt og cervikalt, kan kronen blive undermineret, hvorefter garnulationsvæv vokser ind i defekten. Det kan give en lyserød misfarvning af kronen, en såkaldt pink tooth, hvilket kan resultere i fejldiagnosen intern rodresorption. Hvis resorptionsdefekten er tilgængelig for sondering, kan der forekomme profus blødning fra granulationsvævet (Fig. 4a). Ikke sjældent forekommer flere resorptioner på samme tand, ligesom flere tænder kan være afficerede hos samme individ (Fig. 5). Sidstnævnte er set familiært optrædende (8) eller i forbindelse med systemiske sygdomme som fx Pagets sygdom. Når årsagen til resorptionerne er ukendt, anvendes betegnelsen multipel idiopatisk rodresorption (9). Differentialdiagnostisk er det afgørende, at invasive cervikale rodresorptioner til forskel fra dentincaries er hårde ved sondering og har uregelmæssige skarpe ydre kanter (Fig. 4a). Endvidere er det karakteristisk, at tilstanden er asymptomatisk. Som kon- 130

5 a b Figur 4a-b. Klinisk billede af invasiv cervikal rodresorption, der blev opdaget 30 år efter traume (trafikuheld). Granulationsvævet i læsionen blødte kraftigt ved sondering. Røntgenbillede af samme læsion viser omfattende resorptionsdefekt (Klasse 3) med lille åbning mod parodontalspalten. Tanden var umulig at behandle og måtte ekstraheres. sekvens af den vanskelige diagnostik er en del invasive cervikale rodresorptioner sandsynligvis blevet fejldiagnosticeret som rodcaries (10). Selv om nogle forskere hævder, at rodcaries kan forekomme subgingivalt (11), er de biologiske forudsætninger for caries næppe til stede i denne økoniche dels pga. bakteriefloraens begrænsede adgang til let forgærbare kulhydrater, dels pga. pocheekssudatets alkaliske ph-værdi (12). Derfor bør ICR altid indgå som en mulig differentialdiagnose i forbindelse med rodoverfladedefekt subgingivalt. Korrekt diagnose er af betydning for behandlingen, idet tænder med ICR ofte har en dårlig prognose (se nedenfor). Det radiologiske udseende af ICR varierer og kan nemt forveksles med en intern rodresorption eller caries (Fig. 6). Udseendet veksler fra velafgrænset til irregulær/diffus radiolucens afhængigt af røntgenstrålens projektion. Resorptioner, der ligger bukkalt/oralt, viser ofte en ujævn, diffus afgrænsning på røntgenbilledet (1, 4, 5, 13). Derimod er mesiale/distale resorptioner typisk skarpt afgrænsede mod intakt pulpanær dentin (Fig. 5). Dette differentialdiagnostiske tegn adskiller eksterne fra interne resorptioner. I sjældne tilfælde kan man, når resorptionen ligger 131

6 Figur 5. Multiple invasive cervikale rodresorptioner hos caries-inaktiv 60-årig mand. Resorptionerne blev opdaget ved rutinemæssig røntgenundersøgelse. Resorptionernes ætiologi kunne ikke klarlægges ved grundig anamnese (idiopatiske resorptioner). Figur 6. Røntgenbillede af invasiv cervikal rodresorption på første molar hos 40-årig mand, der blev fejldiagnosticeret som cariesrecidiv. Resorptionen udgik fra parodontalspalten oralt på tanden. Bemærk det diffuse radiopake område i den subpulpale dentin, der er tydeligt afgrænset fra bunden af pulpa cavum. Patienten havde smerter fra tanden. Resorptionen kunne ikke behandles. mesialt/distalt på rodoverfladen, se en radiolucent åbning til parodontalspalten (Fig. 4b). Forekomst Eksterne resorptioner af den fysiologiske type er almindeligt forekommende hos alle patienter på én eller flere tænder. I en systematisk radiografisk screening af tænder har man således fundet mikroskopiske tegn på rodresorption hos alle patienter (9). Seksogfirs procent af de undersøgte tænder havde ekstern rodresorption, i gennemsnit 16 afficerede tænder per patient. De fleste resorptioner i denne undersøgelse var imidlertid små. Kun 10% af patienterne viste høj forekomst af eksterne rodresorptioner. 132

7 I modsætning til den fysiologiske type skønnes ICR at være en forholdsvis sjældent forekommende patologisk proces (3, 4). I en opfølgende undersøgelse af ortodontiske patienter blev der diagnosticeret ICR på én insiciv for hver 87 patienter (1-2%) (6). En systematisk undersøgelse over forekomst, alders- og kønsfordeling af ICR i befolkningen eksisterer imidlertid ikke, ligesom aldersfordelingen og fordelingen i tandsættet er dårligt beskrevet. Dog synes overkæbetænder at være mere afficererede end underkæbetænder. Firs procent af de afficerede tænder i overkæben var for- eller hjørnetænder, mens fortænder i underkæben udgjorde 42% (3). Den empiriske observation, at mange tilfælde af ICR forekommer hos caries-inaktive patienter, kunne tyde på, at en del cervikale rodresorptioner tidligere har været fejldiagnosticeret som caries. En høj cariesforekomst kan således sløre terapeutens bevågenhed over for alternative diagnoser. Ætiologi og patogenese Ætiologi og patogenese for ICR er endnu ikke fuldt klarlagt. Der er opstillet forskellige hypoteser, der kunne forklare sammenhængen mellem formodede prædisponerende faktorer og udvikling og progressionen af ICR. Der er enighed om, at beskadiget cementoverflade er en forudsætning for, at der kan opstå resorption (14). Sådanne defekter tillader direkte kontakt mellem rodcement/dentin og celler i parodontalligamentet. Endvidere er der bred enighed om, at det er osteoklastlignende celler, som er ansvarlige for resorptionsprocessen. Der er imidlertid uenighed om, hvilke omstændigheder der aktiverer processen. Det har tidligere været antaget, at inflammation induceret af bakterier i vævet er en forudsætning for progressionen af ICR. Inflammation specielt kronisk inflammation i parodontiet er leverandør af mange monocytter og osteoklastforløberceller, der kan differentiere til aktive odontoklaster. Odontoklasterne initierer og vedligeholder resorptionsprocessen, hvorved dentin erstattes med 133

8 granulomatøst væv. Nyere hypoteser omkring osteoklastdifferentiering har imidlertid peget på, at resorption af tandsubstans stimuleres af signalmolekyler (RANK-RANKL) i de parodontale væv, mens tilstedeværelse af særligt beskyttende faktorer, osteoprotegerin (OPG), inhiberer klastogenesen (15, 16). Det er balancen mellem disse fremmende og hæmmende faktorer, der bestemmer udfaldet af resorptionsprocessen. Denne teori betoner derfor, at ICR er en type benign fibrovaskulær proliferation eller fibro-ossøs lidelse, i hvilken bakterier ikke spiller en patogen rolle. Nogle forskere har fremhævet, at den individuelle modtagelighed over for resorption varierer, og at nogle patienter er mere disponerede for udvikling af ICR (3, 9). Det kan være af betydning i forbindelse med ortodontisk behandling. Når røntgenundersøgelse viser tegn på resorption, bør man derfor være særligt opmærksom på forøget risiko. Prædisponerende faktorer Viden om potentielt prædisponerende faktorer er vigtig med henblik på identifikation af risikopatienter. Som nævnt menes defekter i cementen at prædisponere for udvikling af ICR. Defekten kan være en strukturel variation i anatomien, hvor der ses manglende kontakt imellem cement og emalje, hvilket eksponerer dentinen (17). Defekter i cementen og irritation i parodontiet kan også opstå som følge af fysiske eller kemiske skader på cementoblaster og rodcement. Fysiske skader kan omfatte alle former for tandtraumer, herunder akutte mekaniske traumer, kraftige mekaniske kræfter (fx ortodonti), parodontalbehandling (fx depuration og parodontalkirurgi (18)), fyldnings/kronebehandling (3), kæbekirurgiske indgreb, hvor rodcementen beskadiges, replantation af tænder samt tryk fra impakterede tænder og tumorer. I en stor undersøgelse af 257 tænder hos 222 patienter med va- 134

9 rierende forekomst og grader af ICR blev de potentielt prædisponerende faktorer vurderet ud fra anamnese og intraoral undersøgelse, herunder traumer, intern blegning, kirurgi, ortodonti, rodplanering, bruksisme, forsinket eruption, udviklingsdefekter og restaureringer (3). Af de nævnte prædisponerede faktorer fandt man, at ortodonti alene var den hyppigste prædisponerende faktor. Fireogtyve procent af resorptionerne var relateret til ortodontisk behandling. Traume alene var den næsthyppigste faktor og bidrog med 15%. Interessant nok var en hyppig årsag til ICR relateret til cervikale tandrestaureringer. Det kunne tyde på, at en del af de protetiske og endodontiske behandlinger, vi udfører, forårsager permanent skade på rodcementen under epitelfæstet, fx præparation, pochepakning og kofferdamanlæg. Blegning blev associeret med ICR på 4-5% af tænderne. Parodontalbehandling, bruksisme og udviklingsdefekter viste en forholdsvis lav frekvens af ICR. Kun hos 15% af patienterne kunne man ikke identificere den/de prædisponerende faktorer. Kemisk inducerede resorptioner kan forekomme som følge af brug af kemiske midler i tandbehandlingen, fx blegemidler i rodkanalsystemet (19, 20). Når toksiske midler, fx hydrogenperoxid, bliver brugt til intern blegning, påvirkes de parodontale væv ved at hydrogenperoxid diffunderer ud igennem dentintubuli. Det kan udløse et ikke-bakterielt inflammatorisk respons i vævet og stimulere udviklingen af resorption (se oversigt i (21)). Høj koncentration af H2O2 menes at fremme risikoen for resorptive processer (21). Undersøgelser har vist, at risikoen for udvikling af ICR i forbindelse med intrakoronal blegning er mindst ved brug af natriumperborattetrahydrat blandet med vand (19). Endvidere bør man forud for blegningen forsegle rodfyldningen med en dækfyldning for at forhindre blegestoffets diffusion ud i parodontalligamentet (20). Anvendelse af termokatalytisk teknik (varme) bør undgås, da det øger risikoen for ICR (20). Flere studier har observeret en positiv sammenhæng mellem intern blegning og ICR, men validiteten af studierne er tvivlsom, 135

10 da de som regel er dårligt kontrollerede. For eksempel kan det nævnes, at de undersøgte tænder ofte har været udsat for traumer, der i sig selv er en dokumenteret prædisponerende faktor (3). Selv om en del studier gennem årene har foreslået, at ICR kunne være associeret med intern blegning, er der hidtil ikke vist en sikker årsagssammenhæng mellem intern blegning og forekomsten af ICR i videnskabelige undersøgelser (5). Behandling Behandlingen af ICR er næsten altid vanskelig og afhænger af alvoren og lokalisationen af defekten (Fig. 3) (3, 5, 7). Behandlingen består i curettage af det bløde væv i defekten efterfulgt af restaurering. Som udgangspunkt kan behandlingen være kirurgisk eller non-kirurgisk afhængigt af progressionsstadiet (Fig. 3). Den non-kirurgiske behandling er mulig, hvor tilgangen til defekten tillader, at alt blødt væv kan fjernes uproblematisk og erstattes med en restaurering (klasse 1 defekter). I tilfælde, hvor defekten er stor (Klasse 2 og 3 defekter), er det nødvendigt med kirurgisk opklapning for at skaffe oversigt og for at muliggøre knoglekonturering med henblik på at opnå en hensigtsmæssig knoglearkitektur (3, 7). Til restaurering af defekten kan benyttes glasionomermaterialer eller lyspolymeriserende resinkompositmaterialer. Det er vigtigt at understrege, at pulpavævet i tænder med invasiv cervikal rodresorption bevarer vitaliteten, og at der derfor i de fleste tilfælde ikke kræves endodontisk behandling (5, 10). I de tilfælde, hvor behandlingen ikke kan gennemføres uden perforation til pulpa, anbefales det, at endodontisk terapi foretages forud for restaurering af resorptionsdefekten. Klasse 1 og 2 defekter har den bedste prognose, hvorfor en tidlig diagnose er afgørende for et positivt behandlingsresultat (3, 7). Ekstraktion er ofte den eneste behandlingsmulighed for Klasse 4 resorptioner. Heithersay (22) har foreslået, at man i forbindelse med rens- 136

11 ning af resorptionsdefekten anvender 90% vandig opløsning af trikloreddikesyre på vatpellet, der appliceres med et let tryk på læsionen i nogle minutter. Målet hermed er dels at opnå koagulationsnekrose af det resorberende væv, dels at fremme hæmostase, inden kaviteten rengøres med bor eller håndekskavator. Anvendelse af trikloreddikesyre skulle ifølge Heithersay (22) ikke beskadige nabovævet, forudsat at gingiva beskyttes med glycerol, og der anvendes lyshærdende flydende kofferdam. Der foreligger imidlertid ikke kontrollerede studier af, om trikloreddikesyrebehandling af resorptionsdefekter medfører et bedre klinisk resultat end behandling uden dette tiltag. Alle tænder med ICR bør følges regelmæssigt klinisk og røntgenologisk, da der er stor recidivtendens (6, 7). Andre postoperative komplikationer er parodontale problemer, cervikale rodfrakturer og ankylose (1). Sammenfatning Invasiv cervikal rodresorption er en patologisk proces, der forekommer på både vitale og avitale tænder. Det er en relativt sjælden form for ekstern rodresorption, men hidtil eksisterer der ikke systematiske opgørelser over forekomst og fordeling i befolkningen, hverken i Skandinavien eller i andre dele af verden. Ætiologien af ICR er ikke fuldt klarlagt, men formodes at være multifaktoriel med minimum to nødvendige faktorer: ubeskyttet rodoverflade og osteoklastaktivitet. Ubeskyttet rodoverflade, dvs. defekt i cementen, kan skyldes fysiske eller kemiske traumer eller anatomisk variation af cement-emaljegrænsen. Forskellige former for traumer af rodoverfladen prædisponerer for ICR, og flere forskellige faktorer forøger risikoen for udvikling af ICR, der på mange måder er en klinisk vanskelig tilstand. Den er svær at forudse, diagnosticere og behandle. ICR kan i nogle tilfælde fejldiagnosticeres som caries eller intern rodresorption. Differentialdiagnostisk adskiller den klini- 137

12 ske manifestation af ICR sig fra dentincarieslæsioner med kavitetsdannelse ved at være hård ved sondering og have skarpt afgrænsede ydre kanter. Tidlig diagnose af ICR er ofte vanskelig pga. manglende symptomer, og når læsionen opdages, er den undertiden så omfattende, at eneste behandlingsmulighed er ekstraktion. Derfor kan det være indiceret, at patienter med prædisponerende faktorer, fx traumehistorie eller ortodontisk behandling, følges hele livet, eftersom ICR forekommer som en forsinket reaktion på traumer. Hvis defekten opdages tidligt, består behandlingen i fjernelse af granulationsvæv og restaurering af defekten. Ved tidlige stadier af ICR er pulpavævet vitalt, hvorfor endodontisk terapi er kontraindiceret. Kun i tilfælde, hvor resorptionslakuner er i tæt relation til rodkanalen eller involverer den, vil endodontisk behandling være påkrævet. Prognosen efter behandling af ICR er generelt dårlig pga. recidivtendens. Øget viden om resorptioners patogenese vil muligvis kunne forbedre behandlingsmulighederne i fremtiden. Indtil da er den bedste forholdsregel mod invasive cervikale rodsorptioner at forebygge deres opståen, fx ved skånsom depurations- og præparationsteknik samt ved anvendelse af lempelige ortodontiske kræfter. litteratur 1 Ne RF, Winterspoon DE, Gutmann Jl. Tooth resorption. Quintessence Int 1999, 30: Andreasen JO, Hjørting-Hansen E. Replantation of teeth. II. Histological study of 22 replanted anterior teeth in humans. Acta Odont Scand 1966; 24: Heithersay GS. Invasive cervical resorption: An analysis of potential predisposing factors. Quintessence Int 1999; 30: Heithersay GS. Clinical, radiologic, and histopathologic features of invasive cervical resorption. Quintessence Int 1999; 30: Bergmans L, van Cleyenbreugel J, Verbeken E, Wevers M, van Meerbeck B, Lambrechts P. Cervical external root resorption in vital 138

13 teeth. X-ray microfocus-tomographical and histopathological case study. J Clin Periodontol 2002; 29: Tronstad L. Root resorption etiology, terminology and clinical manifestations. Endod Dent Traumatol 1988; 4: Heithhersay GS. Invasive cervical resorption; Endod Topics 2004; 7: Wenzel A, Hørsted P. Familiært optrædende generelle idiopatiske rodresorptioner. Tandlægebladet 1984; 88: Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouqout JE. Oral & maxillofacial pathology. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2003: Gold SI, Hasselgren G. Peripheral inflammatory root resorption. A review of the literature with case reports. J Clin Periodontol 1992; 19: Katz RV. The clinical diagnosis of root caries: Issues for the clinician and the researcher. Am J Dent 1995; 8: Bickel M, Cimasoni G. The ph of human crevicular fluid measured by a new microanalytical technique. J Periodontol Res 1985; 20: Trope M: Cervical root resorption. Jam Dent Assoc 1997: 128: 56S- 9S. 14 Hammarström L, Lindskog S. Factors regulating and modifying dental root resorption. Proc Finn Dent Soc 1992; 88 (suppl. 1): Rani CSS, MacDougall M. Dental cells express factors that regulate bone resorption. Mol Cell Biol Res Commun 2000; 3: Ogasawara T, Yoshimine Y, Kiyoshima T, Kobayashi I, Matsuo K, Akamine A, Sakai H. In situ expression of RANKL, RANK, osteoprotegerin and cytokines in osteoclasts of rat periodontal tissue. J Periodont Res 2004; 39; Neuvald L, Consolaro A, Cementoenamel Junction. Microscopic analysis and external cervical resorption. J Endodontics 2000; 26: Blomlof L, Lindskog S. Cervical root resorption associated with guided tissue regeneration. Periodontol 1998; 69:

14 19 Weiger R, Kuhn A, Löst C. Radicular penetration of hydrogen peroxide during intra-coronal bleaching with various forms of sodium perborate. Int Endod J 1994; 27: MacIsaac AM, Hoen MM. Intracoronal bleaching: Concerns and considerations. J Canad Dent Assoc 1994; 60: Dahl JE, Pallesen U. Tooth bleaching a critical review of the biological aspects. Crit Rev Oral Biol Med 2003; 14: Heithersay GS. Treatment of invasive cervical resorption: An analysis of results using topical application of trichoracetic acid, curettage and restoration. Quintessence Int 1999; 30:

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Ekstern og intern blegning

Ekstern og intern blegning Dias 1 Ekstern og intern blegning A I II III IV V VI VII VIII Ekstern blegning Misfarvninger Blegningsprocessens kemi Biologiske konsekvenser Terapialternativer Lovgivning Forskellige blegningsteknikker

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Jan Tagesen Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole Health Århus Universitet 1 Introduktion

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23 Tandudvikling Mælketandsæt med nye tænder på vej Db-42/9-21-22-23 TANDORGANET TANDEN krone rod OMGIVENDE VÆV TANDORGANET KRONE emalje dentin tandben pulpa pulpa dentis pulpakammer nerven tandmarven TANDORGANET

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

Ekstern og intern blegning

Ekstern og intern blegning Dias 1 23/11/12 Ekstern og intern blegning Jette Nedergaard Sebastian Schlafer Ekstern og intern blegning A I II III IV V VI VII VIII Ekstern blegning Misfarvninger Blegningsprocessens kemi Biologiske

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Cervikale eksterne rodresorptioner

Cervikale eksterne rodresorptioner Cervikale eksterne rodresorptioner En oversigt Ib Sewerin Resorption af tænder kan finde sted i såvel fysiologisk som i patologisk sammenhæng. De patologiske resorptioner kan udgå eksternt eller internt

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK PARODONTOLOGI VEJLEDNING A8 Q:\PARO\Vejledninger\2010 GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK Gingivitis og parodontitis er betegnelser på tilstande, der afficerer tændernes støttevæv: gingiva, rodhinde,

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel

Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel Summary This article has attempted to reveal the presence of tooth resorptions in cats by comparing 7 published studies. The differences in population,

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling Berit Schiøttz-Christensen Spondylartritis Spondyloarthropathy or Spondyloarthritis Rygsmerter hvor mange?

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start FN2012s svarprocent 92 1. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 6? 2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start 3. Redegøre for ætiologi

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling af ekstraktionsalveolen Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Komplikationer Definition Komplikationer

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2 PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børn og unges reaktioner og kooperation ved tandbehandling, medicinering og vågen sedering i tandklinikken Fredag d. 5. september 2014 kl. 8.30 14.15 i Aud. 2 8.30-9.15

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 3 ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER NØDBEHANDLINGER Ved endodontisk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af dekanen 28. juni 2011 med ændringer godkendt d. 27. marts 2012 Kapitel

Læs mere

Aggressiv parodontitis hvad er det og hvorfor?

Aggressiv parodontitis hvad er det og hvorfor? Aggressiv parodontitis hvad er det og hvorfor? ANNE HAVEMOSE-POULSEN For klinikeren er klassifikationen af parodontale sygdomme et nødvendigt redskab i planlægningen af sygdommenes forebyggelse, behandling

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

4. Danske ITI Kongres

4. Danske ITI Kongres 4. Danske ITI Kongres Den 19. april 2013 blev den 4. Danske ITI Kongres afholdt i Nyborg med stor succes. Hovedemnet var Implantat behandling på parodontalt svækkede patienter: Parodontale, protetiske

Læs mere

Konference 2015 for klinikassistenter

Konference 2015 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2015 for klinikassistenter Den akutte patient 13. november 2015 Aalborg ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE VELKOMMEN til Tandlægeforeningens KONFERENCE 2015 for klinikassistenter

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI Fredag d. 7. september 2012 kl. 8.30 12.30 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.00 Børns reaktion på tandbehandlinger 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-11.45

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Erosioner Tæt på Grænsen

Erosioner Tæt på Grænsen Erosioner Tæt på Grænsen Forekomst og behandling i Tønder Kommune Tandlæge Mette Lyngs Tønder kommunale tandpleje 2013 Vejleder Lene Esmark Overtandlæge Emeritus 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere