Jørgen Knudsen. Nekrolog 6. marts oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jørgen Knudsen. Nekrolog 6. marts 1918-7. oktober 2009"

Transkript

1 Nekrolog 6. marts oktober 2009 Jørgen Knudsen Af Kathe R. Jensen Statens Naturhistoriske Museum. Med Dr. phil., lektor emeritus Jørgen Knudsens død i oktober 2009 har Zoologisk Museum (nu Statens Naturhistoriske Museum) mistet en af sine mest trofaste medarbejdere. Fra han fik sin første ansættelse som studentermedhjælper i 1941, til han pga. svigtende helbred i 2005 måtte opgive at køre med offentlige transportmidler, har Jørgen Knudsen haft sin daglige gang på Zoologisk Museum. Frem til sommeren 2007 forsøgte Jørgen stadig at komme på museet i hvert fald én gang om ugen for at varetage sit æreshverv som ældste deltager i den ugentlige afdelingsfrokost: At sige Skål og tak for en dejlig formiddag. Han nåede også at sortere de fleste af sine bøger, tidsskrifter og særtryk, så det bortset fra pladsproblemer i afdelingsbiblioteket var rimeligt let at rydde hans arbejdsplads, så en ny gæsteforsker kunne overtage den. I det hele taget har Jørgen, som ægte museumsmenneske, altid haft beundringsværdig orden i de sager, som vedrørte samlingerne. Så selv om hans skrivebord for det meste lignede alle andre forskeres, kunne han altid finde korrespondance vedrørende mollusksamlingerne. Det var dog også kendt blandt kollegerne, at han sjældent skrev lånesedler, når han lånte bøger eller artikler i afdelingsbiblioteket: Jeg troede da ikke, der var andre, der var interesserede i det her var hans standardsvar, 114 når man kom for at spørge, om den ene eller den anden bog måske stod hos ham. Heldigvis fejlede hukommelsen ikke noget, så det var let at finde bogen på hans reol. Det er også en væsentlig del af den institutionelle hukommelse, der er gået tabt med Jørgen Knudsens bortgang. Jørgen var sammen med museets fiskespecialist, Jørgen Nielsen, hovedansvarlig, da samlingerne fra det gamle museum i Krystalgade i 1963 skulle pakkes ned og transporteres til den nuværende bygning i Universitetsparken. Det tog flere måneder, og det var ikke altid lige let at få de øvrige kolleger til at følge køreplanen. På det tidspunkt havde bløddyrene sin egen afdeling med 3 fastansatte lektorer, som Jørgen var afdelingsleder for fra 1974 til De sidste år, hvor synet blev stadig svagere, arbejdede Jørgen med en større artikel om Malakologiens historie i Danmark, dvs. en række små biografier over de personer, der i tidens løb har beskæftiget sig med studiet af snegle, muslinger og blæksprutter, og om de historiske konkyliesamlinger, som findes på Zoologisk Museum. Desværre nåede han ikke at færdiggøre dette arbejde, og der står nu et par papkasser med notater, fotokopier, eksempler på personernes håndskrift og lignende, som venter på en interesseret og kompetent arvtager. Jørgen Knudsen blev født den 3. marts 1918 som ældste søn af Ludvig og Gerda Knudsen (født Thulin Sørensen). De første år tilbragte Jørgen på den Kellerske Anstalt i Bregninge ved Vejle Fjord, en institution for psykisk udviklingshæmmede, hvor hans far var ung reservelæge. Senere flyttede familien til den nærliggende landsby Børkop, hvor Jørgens far havde købt praksis. Jørgen og hans yngre bror Palle var et par foretagsomme knægte. Når deres mor, der var uddannet sygeplejerske, hjalp til i konsultationen, var det ikke altid hushjælpen havde styr på dem, og en gang havde de hamret en masse meget store søm ned i gulvbrædderne i stuen. Det var ikke ret populært hos de voksne. I skolen sad Jørgen ofte og drømte, at han var på ekspedition med

2 Roald Amundsen, så lærerne havde ikke indtryk af, at han var egnet til det boglige. Jørgens interesse for naturen startede meget tidligt, og den blev understøttet af såvel faderen, der var ivrig jæger, som af en dygtig skolelærer, som Jørgen holdt forbindelse med i mange år. Jørgen kom på gymnasiet i Fredericia, hvor han gik på den sproglige linie, og her var det pigerne, der trak opmærksomheden væk fra lektierne, så en af lærerne mente, at han skulle se at blive soldat i stedet for at studere på universitetet. Men Jørgen kom på universitetet, og var en aktiv deltager i biologistudiets felt-ekskursioner og sommerkurser ude i naturen, og han blev også vejleder på ruskurserne for de næste årgange af biologistuderende. Det var under et sommerkursus, Jørgen kom i kontakt med dr. phil. Anton Bruun, som var leder af Zoologisk Museums invertebrat-afdeling, og som havde været på verdensomsejling med Dana-ekspeditionen ( ). Han tilbød Jørgen et studenter-job med at sortere og bestemme bløddyr, som dr. Th. Mortensen, den berømte søpindsvine-ekspert, havde samlet på sine mange rejser til Jordens mest eksotiske steder lige noget, der tiltalte Jørgen. Under dette arbejde faldt Jørgen over det, der tilskyndet af Bruun skulle blive emnet for hans første videnskabelige artikel, beskrivelsen af en ny og ukendt art af muslinger (Knudsen 1944). Fra dette øjeblik var Jørgen sporet ind på bløddyrene (molluskerne), som skulle blive hans store lidenskab de følgende 65 år. Professor Spärck sørgede for, at Jørgens speciale kom til at dreje sig om forgællesnegle, der føder levende unger. Jørgen blev kandidat (cand. mag.) i naturhistorie og geografi i januar Dengang som nu var det svært for en nybagt biolog at få et job; men Jørgen fik tilbudt en stilling som undervisningsassistent for landbrugsstuderende på den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu KU Life). Her kunne han bruge en af sine ekstra-curriculære kompetencer: Han talte og forstod jysk, hvilket var modersmål for en stor del af de studerende. Jørgens jyske baggrund kom også til nytte, da han senere underviste på de havbiologiske sommerkurser i Frederikshavn. Dels fik han de kurser, hvor studerende fra Aarhus Universitet deltog, dels kunne han dysse de lokale gemytter ned, når de truede "Køwenhawnerne" med tæsk. Også i den periode, hvor han bijobbede for det naturvidenskabelige udvalg i Danmarks Naturfredningsforening ( ), blev han ofte sendt til Jylland, når der skulle forhandles naturfredning med de lokale. Efter befrielsen var der en enorm udlængsel blandt danskerne, og både Jørgen Knudsen og Torben Wolff, der stadig var specialestuderende, sprang straks til, da de ved Anton Bruuns mellemkomst fik chancen for at komme på ekspedition langs Vestafrikas kyster med billedhugger Viggo Jarls store sejlskib, Atlantide. Ekspeditionen varede fra oktober 1945 til juni 1946 og denne sørejse under barske forhold blev et vendepunkt i begge de unge mænds liv, ligesom de blev nære venner for resten af livet. Det siger nok noget om deres forskellige temperament, at mens Torben Wolff skrev artikler om ekspeditionen til Berlingske Tidende og forskellige tidsskrifter, skrev Jørgen til Land og Folk ikke fordi han var kommunist, men fordi han mente, at kommunister 115 Jørgen Knudsen 4 år (1922) med kurven fuld af indsamlet tang også har krav på saglig oplysning om ny viden. Kort tid før afrejsen med Atlantide havde Jørgen giftet sig med sin skoleveninde, Johanne (Hanne) Lomholdt, som havde uddannet sig til fysioterapeut. De havde fået tilbudt en lejlighed, og skulle være lovformeligt gift for at kunne flytte ind. Efter Atlantides hjemkomst måtte Jørgen tilbage til undervisningen af landbrugsstuderende; men i fritiden sad han på Zoologisk Museum og bearbejdede det materiale, han havde samlet på Atlantide-ekspeditionen. I de følgende 10 år måtte forskningen i mollusker dog forblive en fritidsbeskæftigelse. I 1947 fik Jørgen ansættelse på det, der dengang hed Biologisk Station, og fra juni 1954 til maj 1957, hvor Biologisk Station var blevet en del af Danmarks Fiske-

3 ri- og Havundersøgelser (nu DTU Aqua), var han konstitueret afdelingsleder. Fra denne periode stammer artikler om torsk og hvilling samt populære artikler i sportsfisker-magasiner. Men samtidig tilbragte han det meste af sin fritid på Zoologisk Museum, hvor han i disse år beskrev skallus, søtænder og sækdyr fra Island og fortsatte bearbejdelsen af snegle fra Atlantide-ekspeditionen samt andre havsnegle fra Vestafrika. Han var endvidere medredaktør af Atlantide Reports, hvoraf der i perioden udkom 14 bind. Han fik også tid til, som den første, at beskrive spermatophorer hos en kæmpeblæksprutte, som Zoologisk Museum havde fået fra Skagerrak. Somrene tilbragte han på togt med fiskeribiologerne. Måske er der nu nogen, der undrer sig over, at Galathea-ekspeditionen ( ) ikke er blevet nævnt. Det er der en meget god grund til: Jørgen kom nemlig aldrig med på ekspeditionen, selv om det havde været meningen, at han og børsteormespecialisten Jørgen Kirkegaard, der ligesom Jørgen Knudsen var ansat på Biologisk Station, skulle deles om en plads på ekspeditionen. Jørgen Kirkegaard kom af sted det første år; men da Jørgen skulle søge om orlov, skete det uheldige, at direktøren for Biologisk Station, dr. Harald Blegvad, faldt om og døde, bogstaveligt talt dagen før Jørgen skulle aflevere sin ansøgning. Og afløseren, dr. Åge Vedel Tåning, var ikke ligefrem begejstret for Galathea-ekspeditionen, så rygtet gik, at det nok var en meget dårlig ide at søge om orlov til dette formål. Og derfor har Jørgen Knudsen ikke deltaget i Galathea-ekspeditionen. Det var måske den største skuffelse i Jørgens liv og grunden til, at han brugte mere energi 116 på fritidsforskningen på Zoologisk Museum end på at forske i fisk og fiskeri. Da professor Gunnar Thorson, som var Zoologisk Museums snegleekspert, i 1957 havde skaffet økonomiske midler til at oprette et Marinbiologisk Laboratorium i Helsingør, blev der endelig mulighed for en stilling til Jørgen på Zoologisk Museum. Det må have været en stor lettelse for Jørgen at kunne meddele dr. Vedel Tåning, at han sagde sin stilling op, og det forlyder da også, at han ved samme lejlighed fik udtrykt sin uforbeholdne mening om dennes faglige kvalifikationer. De, der ellers altid har kendt Jørgen som "Dr. venligst", vil vide, at dette var en højst usædvanlig opførsel. Men der har nok hobet sig en del frustrationer op gennem årene. Fra 1957 og næsten 30 år frem i tiden følte Jørgen sig som Jordens heldigste mand i verdens bedste stilling. Men han voksede sandelig ikke fast til kontorstolen. Allerede i august 1959 kom Jørgen på langfart, idet han blev ansat af UNE- SCO til at undervise på et kursus i marinbiologi i Nha Trang i det daværende Sydvietnam. Turen til Vietnam havde mange mellemlandinger og var forbundet med et vist bureaukrati ikke en af Jørgens yndlingsbeskæftigelser; men det lykkedes ham alligevel altid at få både pengesager og papirarbejde ordnet på tilfredsstillende manér. Den politiske situation i Vietnam var på det tidspunkt noget ustabil, og der var forskellige hændelser, som let kunne have endt galt; men det var som regel de amerikanske kolleger, der måtte gøre Jørgen opmærksom på faren. Efter kurset tog Jørgen til Bangkok, og her deltog han i stedet for Bruun, der var blevet syg, på et togt i Siambugten med NAGAekspeditionen på det amerikanske forskningsskib Stranger fra Scripps Institution. Da Jørgen i februar 1960 vendte hjem til Danmark, måtte han som noget af det første følge sin datter Lisbet (født 1953) i skole. De andre børn troede nemlig ikke, hun havde en far, da han var rejst, lige inden Lisbet var startet i 1. klasse. Jørgen var på sin rejse blevet meget glad for at undervise de asiatiske studerende, og i de følgende år ( ) var han sekretær for og underviste på UNESCO kurser i "marine science" for asiatiske og afrikanske studerende i Danmark. Jørgen underviste også danske studerende på de havbiologiske sommerkurser i Frederikshavn fra 1961 til 1977 og igen fra 1982 til 1984, og selv herefter var han en hyppig gæst, når jeg eller andre lærere fra Zoologisk Museum underviste deroppe. Sidste gang Jørgen var med på Hirsholmen var i august 2004, da han var 86 år gammel. Efter undervisningen plejede vi at køre rundt i Nordjylland og se efter amerikanske knivmuslinger og andre introducerede arter, et emne der også optog Jørgen. I den forbindelse blev han i 1989 inviteret til at holde foredrag ved en kongres i Israel. Han fik penge til rejse og ophold gennem en fond, som daværende chefredaktør på Politiken, Herbert Pundik, bestyrede. I 2000 blev han inviteret til "kick-off" møde i Naturrådet, der ville skrive en rapport om invasive arter i Danmark; Jørgen bidrog med de marine arter. Jørgen var gennem årene en aktiv deltager i internationale mollusk-kongresser, og han var kasserer, da UNITAS Malacologica holdt deres kongres i København i Her lykkedes det at få et par russiske deltagere med til kon-

4 gressen; men da de var inviteret til middag sammen med andre internationale kongresdeltagere hos familien Knudsen, fik de ikke lov til at deltage. Den ene af dem, Dr. Filatova, arbejdede på museet et par dage efter kongressen, og her kunne hun godt få lov til at spise middag hos Jørgen; men han måtte køre hende til kontrol på den sovjetiske ambassade både før og efter middagen. I 1968 blev UNITAS Malacologica kongressen holdt i Wien, og Jørgen og hans kone var en tur i Tjekkoslovakiet inden kongressen. Det var kun nogle få dage før den Røde Hær rykkede ind i landet; men det vidste de jo heldigvis ikke før bagefter. Da UNITAS Malacologica i slutningen af 1980erne havde økonomiske problemer, var Jørgen med til at stifte en trust-fund, som stadig uddeler legater til studerende inden for malakologi. Selv om Jørgen altså ikke kom med på Galathea-ekspeditionen, bearbejdede han det kæmpestore materiale af muslinger, der var samlet på de største dybder i verdenshavene, og i 1970 blev det til en imponerende stor disputats, som fik rosende omtale i pressen og stadig indgyder stor respekt hos dybhavsforskere såvel som muslingespecialister i ind- og udland. I alt har Jørgen beskrevet 124 nye arter, 2 slægter og en enkelt familie, de fleste af dem dybhavsmuslinger. Desuden har andre forskere opkaldt 21 arter og en slægt efter ham. Jørgen har deltaget i adskillige togter med udenlandske forskningsskibe. I 1975 var han med det amerikanske skib Bartlett i havet omkring Azorerne, i 1979 med britiske Discovery til Porcupine Sea Bight og i 1981 med britiske Challenger i samme område. I 1976 var Jørgen med som lærer på en studietur for Zoologisk Museums specialestuderende i marinbiologi til den caribiske ø Barbados. Jørgen Knudsen har aldrig været den, der søgte om store bevillinger til prestigefyldte forskningsprojekter; men i årenes løb har han modtaget en del legater og bevillinger til forskningsprojekter, fx den tjekliste over danske marine mollusker, som vi sammen publicerede i Han modtog Molktes legat på 400 kr. kort tid efter sin kandidat eksamen i 1945, og han har modtaget rejselegater og bevillinger til udgivelse af bøger o.lign. fra forskningsråd og fonde, især Carlsbergfondet. Han har besøgt en række udenlandske museer og samarbejdet med kolleger fra mange lande. Jørgen var let at samarbejde med. Han tog kollegernes særheder og temperamenter som noget naturligt, og der blev ikke gjort forskel på laboranter og professorer, og hvad enten man var student fra et ukendt universitet i Asien eller professor på Harvard, blev man mødt med samme interesse. Jørgen kunne svare på spørgsmål fra gamle damer, der ville vide, om de kunne tage deres vinbjergsnegl med på ferie, og fra kemikere, der ville studere krystalstrukturer i skaller fra dybhavsmuslinger. Udtrykket Dr. venligst startede som en vits, da Jørgen modtog et brev, vistnok fra en japansk student, som var stilet til Dr. venligst. Men udtrykket har hængt ved, da alle syntes, det var meget passende. I 1983 havde Jørgen et glimrende samarbejde med museumsinspektør Vibeke Woldbye fra Kunstindustrimuseet om gamle og nye konkyliesamlinger fra nær og fjern, og udstillingen om Konkylien og Mennesket blev en enorm publikumssucces, ofte med lan- 117 Jørgen Knudsen i 1970 da han forsvarede sin doktorafhandling. ge køer ved indgangen. Der blev også udarbejdet et rigt illustreret katalog, hvor Jørgen havde bidraget med en artikel om zoologiske aspekter samt oversat et forord skrevet af en engelsk kollega. Udstillingen flyttede i 1984 til Lund, hvor den også tiltrak et stort publikum. I fritiden var Jørgen en passioneret havedyrker, og han havde som regel frø af eksotiske planter med hjem fra sine rejser, ligesom han besøgte de botaniske haver, når han var i udlandet. Han interesserede sig også for kunst og deltog ivrigt i Museumsmandsforeningens

5 arrangementer. Jørgen var også en ivrig lystfisker, og var tit ude på Øresund med fiskestangen, ofte sammen med museets fiskespecialist, dr. Jørgen Nielsen. Jørgen havde meldt sig ind i Naturhistorisk Forening allerede, da han startede på biologistudiet, og i 1955 blev han valgt ind i bestyrelsen, hvor han fra 1969 til 1973 var formand. Desuden var han redaktør af Videnskabelige Meddelelser og Danmarks Fauna Jørgen var også med på en del af de rejser, der blev arrangeret af Naturhistorisk Forening, bl.a. til Afrika. Jørgen var endvidere medlem af bestyrelsen for Johannes Schmidts legat fra 1964 til legatets sammenlægning med Bøje Benzons Støttefond i I 1985 var Jørgen medredaktør ved udgivelsen af et udvalg af Henning Lemches akvareller af nordatlantiske nøgensnegle (Nudibranchia) med tekster af Hanne Just og dr. Malcolm Edmunds; værket udkom som et supplementsbind til tidsskriftet Ophelia. I 1986 havde Jørgen sin anden store skuffelse. Universitetet skulle spare, og alle medarbejdere over 60 år på det naturvidenskabelige fakultet modtog et brev fra dekanen, der bad dem overveje tidlig pensionering, så man kunne undgå ufrivillige afskedigelser af yngre forskere. Jørgen skrev til dekanen og Jørgens kone skrev til undervisningsminister Bertel Haarder; men lige lidt hjalp det. Jørgen følte sig presset til at gå af 2 år før tid, og selv om han fik et eksternt lektorat af fakultetet og et rødvinslegat, 2 flasker pr. måned til han fyldte 70, af kollegerne på museet, syntes han alligevel det var en uretfærdig måde at klare besparelserne på. Han var oprigtigt ked 118 af det og bekymret på mollusksamlingernes vegne, og det gav han udtryk for i et interview i Universitetsavisen. Det har altid været traditionen på Zoologisk Museum, at pensionerede lektorer fortsætter deres forskning som emeriti, og det gjaldt også for Jørgen. En ting havde Jørgen ønsket i mange år et kursus for videregående studerende i malakologi. Det blev realiseret i årene 1990 til 1993 i samarbejde med undertegnede og med deltagelse af dr. Thomas Kristensen, som havde været Jørgens ph.d.-stipendiat nogle år tidligere og derefter var blevet ansat på Dansk Bilharziose Laboratorium (nu DBL Centre for Health Research and Development, KU Life) i Charlottenlund. Desuden fortsatte han med at deltage i Zoologisk Museums publikumsarrangementer som Mosedag, Åbent Hus osv., hvor han var en ivrig fortæller om museets store, videnskabelige samlinger. Jørgen var også altid imødekommende og hjalp med artsbestemmelser, når arkæologer eller kvartærzoologer havde fundet skaller i deres udgravninger. Jørgen begyndte også at deltage i de internationale marinbiologiske workshops, som i 1980erne og 1990erne blev arrangeret i Vestaustralien og i Hong Kong, og fra 1988 til 1998 deltog Jørgen i 4 workshops i Australien, 4 i Hong Kong og 1 på Azorerne. Her genoptog Jørgen sin tidlige interesse for snegles ægkapsler, og det kom der en række publikationer ud af, med illustrationer udført af konservator A. Vedelsby. Da invertebrat-afdelingen, ligeledes i 1980erne og 1990erne, blev involveret i to nordiske projekter, BIOFAR og BIOICE om den marine fauna fra henholdsvis Færøerne og Island, var Jørgen også med, både som vejleder for specialestuderende og som deltager i workshops og kongresser. I de sidste år før Berlinmurens fald bidrog Jørgen med en række artikler til et tysk leksikon om mollusker redigeret af molluskkuratoren ved Museum für Naturkunde i Berlin, dr. R. Kilias. Det var noget problematisk med udbetalingen af honoraret, da dette jo var i DDR Mark, som man dels ikke måtte udføre fra Østtyskland, dels ikke kunne veksle i Danmark. Leksikonets udgivelse blev også forsinket, så det først udkom i Fra 1996 til 2000 deltog Jørgen sammen med undertegnede i et Danida støttet projekt ledet af dr. Jørgen Hylleberg, Tropical Marine Mollusc Programme (TMMP) med kongresser og workshops forskellige steder i Asien. På en af disse rejser fik Jørgen mulighed for at gense laboratoriet i Nha Trang i Vietnam, og han mødte også den eneste kvindelige student, der havde deltaget i hans kursus i I forbindelse med TMMP fik Jørgen atter brug for sine sprogkundskaber. Sammen med Jørgen Hylleberg og andre oversatte han en række artikler af L. Spengler fra dansk til engelsk. Disse artikler, der i nogle tilfælde var trykt med gotiske bogstaver, indeholdt originalbeskrivelser af mange arter og var derfor vigtige for moderne malakologer, hvoraf meget få kan læse dansk. I 1962 havde han sammen med en engelsk blækspruttespecialist, dr. W. Rees og fru A. Volsøe oversat Japetus Steenstrups artikler om blæksprutter, og senere (1980) sammen med dr. M. Roeleveld fra Sydafrika endnu en af Steenstrups artikler. Jørgen har desuden oversat populærvidenskabelige bøger fra engelsk og tysk til dansk, og i 1997 udkom Jørgen, vistnok som den første

6 på Zoologisk Museum, på CD-ROM med en oversættelse af det storslåede og yderst sjældne konkylieværk med håndkolorerede tavler udarbejdet af F.M. Regenfuss ( ). Originalteksten var skrevet af L. Spengler ( ) og var på både tysk og fransk; Jørgen oversatte den franske tekst til engelsk (se support/files/mac/regenfuss.pdf). Med alle disse aktiviteter efter den officielle og uønskede pensionering er det ikke overraskende, at mere end halvdelen af Jørgens videnskabelige publikationer stammer fra tiden efter Det var en stor skuffelse for Jørgen, da han af helbredsmæssige grunde måtte afstå fra at deltage i de internationale mollusk-kongresser. Så da hans 90 års fødselsdag i 2008 nærmede sig, besluttede en gruppe af hans internationale kolleger og venner, at vi ville organisere et to dages symposium i København. Et par gange under forberedelserne var vi ved at tro, at symposiet måtte afholdes uden æresgæstens tilstedeværelse. Men Jørgen deltog med stor entusiasme og overværede samtlige foredrag med undtagelse af et enkelt; efter den første dags begivenheder havde han sovet over sig, så han kom for sent næste morgen. Der blev også udgivet et hæfte af Zoologisk Museums tidsskrift Steenstrupia dedikeret til Jørgen Knudsen. Han nåede at se det trykte resultat i juni 2009, og selv om hans syn var dårligt, var han meget beæret over dette værk, hvor han optræder som medforfatter på to artikler (Sneli, Knudsen & Vedelsby, 2009; Thomsen, Knudsen & Koskeridou, 2009). Med disse to artikler kommer Jørgens samlede produktion op på 124 titler. En publikationsliste, opdateret efter Jørgens egne opgivelser, blev trykt i Steenstrupia 30(2); men desværre manglede der her nogle populærvidenskabelige artikler skrevet på dansk. Disse vises herunder. Dr. phil. Torben Wolff, dr. phil. Jørgen G. Nielsen, Lisbet Lomholdt Knudsen og dr. Jackie van Goethem takkes for bidrag til denne nekrolog. Publikationer, der ikke var medtaget i Steenstrupia 30(2): (2009): Knudsen, J Lidt om Biologen s arbejde i Limfjorden. Ferlen. Skoleblad for Struer Borger- og Realskole 1(5): 1. Knudsen, J Forplantningsbiologien hos nogle vestafrikanske Forgællesnegle. (Referat af foredrag holdt i Dansk Naturhistorisk Forening 18. April 1947). Naturhistorisk Tidende 12(4): Knudsen, J Dyrelivet i fladsøområdet ud for tropisk Vest-Afrika. Salmonsens Leksikon-Tidsskrift, 8. årgang, Hæfte 3: (spaltenumre!). Knudsen, J Makrellen dens vandringer og levevis. Sportsfiskeren Nr. 6, 1952: Knudsen, J Torsken hvor den findes hvornår og hvorfor. Sportsfiskeren Nr. 9, 1952: Knudsen, J Laks og laksefiskeri i Østersøen. Sportsfiskeren Nr. 12, 1952: Knudsen, J Lidt om fiskestimer. Sportsfiskeren Nr. 6, 1953: Knudsen, J Lidt om fiskenes lugtesans og hvad den anvendes til. Sportsfiskeren Nr. 8, 1953: Knudsen, J Lidt om tunfisken og dens levevis. Sportsfiskeren Nr. 11, 1953: Knudsen, J Om mærkning af tunfisk. Sportsfiskeren Nr. 2, 1954: Knudsen, J Sildehaj og marsvin som sports fisk. Sportsfiskeren Nr. 7, 1954: Knudsen, J Laksens skæbne i Østersøen. Jæger & Fisker, juni 1954: Knudsen, J Lidt om mulighederne for sportsfiskeri efter laks i Østersøen. Sportsfiskeren Nr. 8, 1956: Knudsen, J Marsvinet som skadedyr for laks og ørred. Sportsfiskeren Nr. 9, 1956: Knudsen, J Torsken og torskefiskeriet i de danske farvande. Sportsfiskeren Nr. 4, 1957: Knudsen, J Torsken og torskefiskeriet i de danske farvande (2). Sportsfiskeren Nr. 6, 1957: Knudsen, J Torsken og torskefiskeriet i de danske farvande (3). Sportsfiskeren Nr. 9, 1957: Knudsen, J Malakologi som hobby. Lidt om at samle på bløddyrs skaller. Vor Viden 240: Knudsen, J Snekker. Garderhusaren, 48. årgang, nr. 12: 1p. Knudsen, J Snekker. Teknisk Kontakt, Hærens Materielkommando, Nr. 1, 1969: 3-4. Knudsen, J "Tamme Naturfredere". Debatindlæg i Natur og Miljø, 1. årgang, nr. 2: 27. Knudsen, J I anledning af Dr. phil. Henning Lemche s afgang. ZOOM Nr. 25: 3-4. Knudsen, J Med Jørgen Knudsen på de vilde vover. ZOOM Nr. 27: (ingen sidenumre), 2pp. Knudsen, J Nekrolog, Henning Lemche. ZOOM Nr. 32: 3. Knudsen, J Konkylier zoologisk set. Pp i Konkylien og Mennesket (katalog udgivet i forbindelse med udstilling i Kunstindustrimuseet i København, redigeret af V. Woldbye og B. von Meyenburg), 159pp. Knudsen, J Om konkylier. Naturens Verden 1984: Knudsen, J Konkylier i museets samlinger. Dyr i natur og museum, 1985, nr. 2: 2-9. Knudsen, J Om albueskæl og remmetang ved den jyske vestkyst. Dyr i natur og museum 10(2):

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen 1 Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen Bekendte fra Landbohøjskolen Omtrent samtidig med at vi flyttede til Brokøb, flyttede Lotte og Palle Friis til Mogenstrup ved Søndersted, en 10-12 km fra Brokøb.

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

JP Århus 20.10.2007 JP Århus Side 14 1717 ord artikel-id: e0bb2cee

JP Århus 20.10.2007 JP Århus Side 14 1717 ord artikel-id: e0bb2cee JP Århus 20.10.2007 JP Århus Side 14 1717 ord artikel-id: e0bb2cee Hang til herregårde Interview: Carsten Porskrog Rasmussen Lektor i historie, Carsten Porskrog Rasmussen har som underviser, forfatter

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Havets planter. redaktion: peter Bondo Christensen. peter Bondo Christensen signe Høgslund. signe Høgslund

Havets planter. redaktion: peter Bondo Christensen. peter Bondo Christensen signe Høgslund. signe Høgslund Havets planter på oplevelse på oplevelse i i en ukendt i ukendt verden verden redaktion: redaktion: peter Bondo Christensen peter Bondo Christensen signe Høgslund signe Høgslund DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Æstetik og Kultur. Navn på universitet i udlandet: University of Iceland.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Æstetik og Kultur. Navn på universitet i udlandet: University of Iceland. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Æstetik og Kultur Navn på universitet i udlandet: University of Iceland Land: Island Periode: Fra:august 2013 December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

NaturMedicinsk Museum. Årsberetning 2010

NaturMedicinsk Museum. Årsberetning 2010 NaturMedicinsk Museum Årsberetning 2010 Besøgende I sit første år har NaturMedicinsk Museum haft åbent torsdag eftermiddag med offentlig adgang. Derudover har museet været åbent inden FARMA festen, hvor

Læs mere

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes Charlotte Muncks instrukser En gengivelse af et kladdehæfte med indklæbede instrukser fra Bispebjerg Hospital ca. 1913 1915 Kladdehæftet tilhører Dansk Sygeplejehistorisk Museum Billeder af Charlotte Munck:

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN Dedikation: Denne bog er dedikeret til alle de mødre, der ikke fik opdraget deres sønner, fordi de havde for travlt med at forgude dem! Hej sode - IDA HOLST EN SMS-ROMAN Baseret

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01.02.2012 Til:07.07.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Utrech University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Utrech University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Utrech University Land: Holland Periode: Fra:1. februar 2013 Til: 30. juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tæpper: en videnskab og en lidenskab En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tekst & foto: JAN ANDERSEN Det er en videnskab og en lidenskab. Så kort kan kærligheden til

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til England: Navn: Pernille Paulsen Evt. rejsekammerat: - Hjem-institution: VIAUC Thisted Holdnummer: STS2010 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: Southampton University

Læs mere

Vaniljegud af Nikolaj Højberg

Vaniljegud af Nikolaj Højberg Vaniljegud af Nikolaj Højberg Morten fik sin diagnose på en mandag. Ikke, at der var noget i vejen med det, det var faktisk mere end rart, for sammen med diagnosen fulgte et arsenal piller, som fik stemmerne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28 januar 2013 Til:7 juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere