Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 2"

Transkript

1 Martin Ankjer Pauner Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut November 22

2 FORORD Nærværende rapport omhandler fase 2 af projektet Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test. Rapporten er en sammenfatning af undersøgelserne foretaget i denne del af projektet. af projektet er udført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i perioden 1. januar til 1. oktober 22, og er finansieret af Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering (Energistyrelsens journal nr.: 75664/-2).

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund side 4-5 Formål side 5 Prøvningsprogram side 5-8 Prøvningsresultater side 8-24 EN side 8-19 EN ISO side Klassifikation side 24 Konklusion side Appendiks 1 Oversigt over klassifikationskrav i EN Bilag 1 Emner i stålkasser Bilag 2 Emner fastholdt til spånplader med,9 mm tråd Bilag 3 Emner fastholdt til spånplader med skruer og skiver samt,9 mm tråd Bilag 4-7 Brand- og røgkurver for produkt 3 Bilag 8-11 Brand- og røgkurver for produkt 1 Bilag Brand- og røgkurver for produkt 11 Bilag Brand- og røgkurver for produkt 12 Bilag 2-23 Brand- og røgkurver for produkt 14 Bilag Brand- og røgkurver for produkt 15 Bilag Brand- og røgkurver for produkt 19 Bilag Brand- og røgkurver for produkt 2 Bilag Brand- og røgkurver for produkt 21 Bilag 4-43 Brand- og røgkurver for produkt 21d og 21e Bilag Brand- og røgkurver for produkt 22 Bilag 48 Fotoplan af produkt 3 Bilag 49 Fotoplan af produkt 1 Bilag 5 Fotoplan af produkt 11 Bilag 51 Fotoplan af produkt 12 Bilag 52 Fotoplan af produkt 14 Bilag 53 Fotoplan af produkt 15 Bilag 54 Fotoplan af produkt 19 Bilag 55 Fotoplan af produkt 2 Bilag 56 Fotoplan af produkt 21 Bilag 57 Fotoplan af produkt 21d og 21e Bilag 58 Fotoplan af produkt 22

4 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 4 af 26 BAGGRUND Ifølge den ny europæiske klassifikationsstandard EN Fire classification of construction products and building elements Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests inddeles brændbare materialer (dvs. materialer i primærklasserne B, C, D og E samt F) med hensyn til deres reaktion på brand egenskaber ud fra resultater opnået ved prøvning efter: EN (SBI testen) Reaction to fire tests for building products Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item EN ISO (Small Flame testen) Reaction to fire tests Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame Part 2: Single-flame source test Nedenstående to figurer viser princippet ved prøvning i SBI testen og i Small Flame testen. Gasanalysis Gas analysis (O (O 2,, CO, CO CO, 2 ) CO 2) Smoke measurement Exhaust gases Flow measurement Prøveemne Ignition source Kantflamme eksponering Figur 1 SBI testen, princip Figur 2 Small Flame testen, princip

5 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 5 af 26 SBI testen giver information om tid for antændelse, varmeafgivelseshastighed, flammespredning, den totale afgivne varmemængde, produktion af røg og brændende dråber/partikler. Small Flame testen giver information om flammespredning og brændende dråber/partikler. En oversigt over de i EN angivne klassifikationskrav fremgår af appendiks 1. I fase 1 af projektet Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test var resultatet, at fastholdelse med tynd tråd, bundet horisontalt pr. 2 mm, giver tilstrækkelig fastholdelse af løsuld og af uld i pladeform uden at påvirke, på misvisende måde, produktets reaktion på brand. FORMÅL Formålet med denne fase af projektet Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test er at bestemme klassifikationsparametrene iht. EN for nogle alternative isoleringsprodukter ud fra prøvningsstandarderne EN og EN ISO Der blev til prøvningerne anvendt 1 forskellige alternative isoleringsprodukter, der var umiddelbart tilgængelige på det tidspunkt, hvor produkterne blev hjemtaget. PRØVNINGSPROGRAM EN Projektets 1 produkter kan deles op i to produktgrupperinger når det gælder monteringsform i SBI: Isoleringsmaterialer i løsform (i dette tilfælde kun løsuld af papir) og isoleringsmaterialer i pladeform (papiruld, høruld og polystyrencelleplast). Disse to produktgrupperinger er behandlet på to forskellige måder. Isoleringsprodukter i løsform (papiruldsprodukter) blev indblæst i stålkasser som vist i bilag 1 og fastholdt horisontalt med,9 mm ståltråd pr. 2 mm og med 4 mm ventileret hulrum til backingboards af ubrændbare calciumsilikat plader. Ovennævnte monteringsform er ingen reel end use situation som EN foreskriver, men i mangel af bedre er det valgt som den bedste måde at prøve løsuld. Fase 1 viste, at montering af papiruldsplader i stålkasser var uhensigtsmæssig. Nogle papiruldspladers indhold af bindere bidrager væsentligt til varmeudviklingen, og dette resulterer i, at stålkassen deformeres og ikke kan anvendes igen. Bl.a. på baggrund heraf er isoleringsprodukter i pladeform monteret på en anden måde. Det er valgt at prøve dem i en end use situation med en given substrate. Som substrate er valgt 12 mm træspånplader, der opfylder EN om substrates. Det antages, at spånpladen er klassificeret i euroklasse D. Spånpladen er nem at montere på, og den er vurderet at være relevant som substrate

6 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 6 af 26 for disse produkter, som formodes bl.a. at skulle anvendes i bygningsdele med træbaserede beklædninger. Isoleringsprodukterne i pladeform blev i første omgang fastgjort iht. fastholdelsesmetoden fundet i fase 1 til spånpladerne med kroge og,9 mm ståltråd pr. 2 mm som vist i bilag 2. For at undgå kollaps, hvis fastgørelsen af kroge til spånpladen svigter ved gennembrænding, er alle horisontale fag af ståltråd i den lange og den korte vinge koblet til hinanden med ståltråd i hjørnet. Derudover er det øverste fag sikret med ståltråd, som er fastgjort på bagsiden af spånpladen. Dette princip udskød kollapsen, men forhindrede ikke at plademateriale kunne synke sammen og skyde sig ud af fastholdelsen indenfor prøvningstiden. Produkt 22 er som det eneste produkt prøvet med denne metode. Dette har dog ikke har nogen betydning for klassifikationen af produktet. Konceptet og princippet med fastgørelse af pladematerialer er revideret. Der er suppleret med yderligere fastgørelse med 1-4 skruer og skiver pr. pladeelement samt stabilisering af træspånpladerne med et Z-profil påskruet bagsiden (bilag 3), førstnævnte for at fiksere pladerne til spånpladen og sidstnævnte for at undgå, at selve spånpladen svigter og falder ud. Alle SBI prøvninger er udført med backingboards af 12 mm calciumsilikatplader som vist i bilag 1-3. Det er undersøgt, hvorvidt de forskellige monteringsmetoder er sammenlignelige derved, at der er udført 2 ekstra prøvninger i stålkasser på produkt 21, test 21d og 21e. For hvert produkt blev der tildannet 3 SBI prøveemner, hvor ét SBI prøveemne består af 2 mindre emner: Et stort emne 15 * (1 + t) * t [mm] og et lille emne 15 * 5 * t [mm], hvor t er tykkelsen som varierer fra produkt til produkt. Generelt er kapitel 8.5 i EN fulgt for så vidt angår kriteriet for tidlig afbrydelse af SBIprøvning, dvs. hvis prøveemnet kollaberer og dækker gasbrænderen eller hvis temperaturen i røgkanalen har været for stor og derved kan skade prøvningsudstyret. Der er så vidt muligt forsøgt at undgå for tidlig afbrydelse inden de første 1 minutter, da det er disse data, som klassifikationsværdierne bliver udregnet af. Når dette ikke har været forsvarligt eller muligt er prøvningen kørt så langt, at de største FIGRA og SMOGRA værdier forventes at forekomme indenfor prøvningstiden. EN ISO prøveemner blev tildannet i målene 25 * 9 * t [mm]. 6 prøveemner er skåret i tværgående retning og de andre 6 i langsgående. Produkter med tykkelser (t) over 6 mm blev skåret ned til 6 mm. 6 er prøvet med kantflamme og 6 er prøvet med overfladeflamme. Det bemærkes i denne sammenhæng, at det af kommende produktstandarder skal fremgå, om produkterne skal prøves både med overfladeflamme og med kantflamme (jf. EN ISO , pkt ). Afhængig af om det enkelte produkt smeltede ved flammepåvirkning blev der iht. EN ISO Annex A tildannet 6 prøveemner i målene 25 *18 * t [mm], med maksimal tykkelse (t) på 6 mm, som er prøvet kun med kantflamme. Eksponeringstiden er fastsat efter hvad SBI prøvningen resulterede i:

7 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 7 af 26 Euroklasse E produkter er prøvet med en 15 sekunders flammeeksponering og med total prøvningstid på 2 sekunder efter EN ISO , Euroklasse D produkter er prøvet med en 3 sekunders flammeeksponering og med total prøvningstid på 6 sekunder efter EN ISO , For at fastholde papirulden anvendtes en net med 12 mm maskevidde foldet til en kasse med målene 25 mm * 9 mm * 6 mm og med den eksponerede side og kant frilagt. Det er efter bedste evne forsøgt at opnå samme densitet som for SBI prøveemnerne. Tabel 1 viser produktbeskrivelse, nummerering af produkterne og deres monteringsmetode. Produkt Produktbeskrivelse Tykkelse [mm] 3 Ekspanderet polystyrencelleplast i pladeform. Pladedimension 1*6 mm. Farve = hvid 1 Papiruld med 9 % aluminiumsalte og 6 % borsalte. Farveløs 11 Papiruld med 25 % borsalte. Tilsat rødt farvestof Målt densitet [kg/m 3 ] Monteringsmetode i SBI 1 17 se bilag se bilag se bilag 1 12 Papiruld med 18 % borsalte. Farveløs 1 62 se bilag 1 14 Papiruld med 5 % borsalte. Tilsat gult farvestof 15 Høruld i pladeform med 8 % ammoniumsalte. Ruller af 3*6 mm 19 Ekspanderet polystyrencelleplast i pladeform. Bromeret. Pladedimension 1*6 mm. Farve = hvid 2 Ekstruderet polystyrencelleplast i pladeform med fals. Bromeret. Pladedimension 1*6 mm. Farve = gul 21 Papiruld i pladeform med 9 % aluminiumsalte og 6 % borsalte samt PVAC. Pladedimension ca. 88*58 mm. Farveløs 22 Papiruld i pladeform med 18 % borsalte og bindefibre. Pladedimension ca. 58*48 mm. Farveløs Tabel se bilag se bilag se bilag se bilag se bilag 1 og bilag 3 ca se bilag 2

8 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 8 af 26 SBI prøveemner for hvert produkt er benævnt produkt nummer efterfulgt af et a, b eller c; eksempelvis hedder prøveemnerne for produkt 11: 11a,11b og 11c. Nummereringen er valgt således at produkter og nummerering stemmer overens i denne rapport og i DBI s projektrapport Alternative Isoleringsmaterialer Sammenligning af isoleringsmaterialers brandtekniske egenskaber fra PRØVNINGSRESULTATER EN LFS= Lateral Flame Spread FDP= Flaming Droplets/Particles OBSERVATIONER: Test 3a Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 112 Pa, Relativ fugtighed: 38 %, Omgivelses temperatur: 22, C Prøvningsforløb i minutter :1 LFS = 6 mm :2 Meget røg ud af SBI huset :3 FDP >1 s 1: LFS > 1 mm 1:2 CO 2 analysator på maksimum 1,5 % 1:42 Gasbrænder afbrydes 3:31 Dataopsamling stoppes Test 3b Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 116 Pa, Relativ fugtighed: 34 %, Omgivelses temperatur: 22, C Prøvningsforløb i minutter :1 FDP >1 s :2 Meget røg ud af SBI huset :3 Flammer ud af SBI huset 1: LFS > 1 mm 1:1 CO 2 analysator på maksimum 1,5 % 2:29 Gasbrænder afbrydes 18:25 Dataopsamling stoppes

9 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 9 af 26 Test 3c Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 117 Pa, Relativ fugtighed: 33 %, Omgivelses temperatur: 2,5 C Prøvningsforløb i minutter :15 FDP >1 s :2 Meget røg ud af SBI huset :3 Større flammer ud af SBI huset :5 LFS > 1 mm 1:1 CO 2 analysator på maksimum 1,5 % 1:3 Store røgmængder ud af SBI huset 3: 2 meter røglag under loft i hal 5:58 Gasbrænder afbrydes 2:3 Dataopsamling stoppes Test 1a Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 12 Pa, Relativ fugtighed: 45,5 %, Omgivelses temperatur: 21, C Prøvningsforløb i minutter 4:3 LFS = 3 mm 2: Gasbrænder afbrydes 3:5 Dataopsamling stoppes Test 1b Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 999 Pa, Relativ fugtighed: 48 %, Omgivelses temperatur: 2, C Prøvningsforløb i minutter 5:3 LFS = 4 mm 21: Gasbrænder afbrydes 23:1 Dataopsamling stoppes Test 1c Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 9985 Pa, Relativ fugtighed: 46 %, Omgivelses temperatur: 18,5 C Prøvningsforløb i minutter 5: LFS = 4 mm 21: Gasbrænder afbrydes 23:26 Dataopsamling stoppes

10 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 1 af 26 Test 11a Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 114 Pa, Relativ fugtighed: 52 %, Omgivelses temperatur: 23, C Prøvningsforløb i minutter :2 Overflade flammer op på begge vinger ud til ca. 2 mm fra hjørnet 3: En del røgudvikling fra produkt 1: LFS = 5 mm 21: Gasbrænder afbrydes 26:14 Dataopsamling stoppes Test 11b Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 114 Pa, Relativ fugtighed: 5 %, Omgivelses temperatur: 23, C Prøvningsforløb i minutter :2 Overflade flammer op på begge vinger ud til ca. 3 mm fra hjørnet 4: En del røgudvikling fra produkt 1:3 LFS = 9 mm 13: LFS > 1 mm 21: Gasbrænder afbrydes 26:34 Dataopsamling stoppes Test 11c Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 112 Pa, Relativ fugtighed: 52 %, Omgivelses temperatur: 23, C Prøvningsforløb i minutter :1 Overflade flammer op på begge vinger ud til ca. 3 mm fra hjørnet 6: LFS = 7 mm 13: Svag udbulning af papirulden på lang vinge ca. 4 mm fra bund 21: Gasbrænder afbrydes 27:57 Dataopsamling stoppes Test 12a Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 113 Pa, Relativ fugtighed: 46 %, Omgivelses temperatur: 23, C Prøvningsforløb i minutter 5: Svag udbulning af papirulden på lang vinge ca. 4 mm fra bund 6: LFS = 5 mm 21: Gasbrænder afbrydes 26:3 Dataopsamling stoppes

11 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 11 af 26 Test 12b Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 113 Pa, Relativ fugtighed: 42 %, Omgivelses temperatur: 24, C Prøvningsforløb i minutter 5: LFS = 5 mm 21: Gasbrænder afbrydes 26:59 Dataopsamling stoppes Test 12c Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 113 Pa, Relativ fugtighed: 44 %, Omgivelses temperatur: 24, C Prøvningsforløb i minutter 9: LFS = 4 mm 21: Gasbrænder afbrydes 26:5 Dataopsamling stoppes Test 14a Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 113 Pa, Relativ fugtighed: 4 %, Omgivelses temperatur: 24, C Prøvningsforløb i minutter :1 Overflade flammer op på begge vinger fra hjørnet og ca. 3 mm ud 3: LFS = 8 mm 3:45 LFS >1 mm 21: Gasbrænder afbrydes 27:17 Dataopsamling stoppes Test 14b Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 113 Pa, Relativ fugtighed: 42 %, Omgivelses temperatur: 24,5 C Prøvningsforløb i minutter :1 Overflade flammer op på begge vinger fra hjørnet og ca. 3 mm ud :45 LFS = 5 mm 1:3 LFS = 7 mm 2: LFS >1 mm 21: Gasbrænder afbrydes 26:29 Dataopsamling stoppes

12 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 12 af 26 Test 14c Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 113 Pa, Relativ fugtighed: 41 %, Omgivelses temperatur: 24,5 C Prøvningsforløb i minutter :1 FDP = 2 s :1 Overflade flammer op på begge vinger fra hjørnet og ca. 3 mm ud :2 FDP > 1 s 2: LFS = 6 mm 2:3 LFS = 8 mm 3:15 LFS >1 mm 21: Gasbrænder afbrydes 26:22 Dataopsamling stoppes Test 15a Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 117 Pa, Relativ fugtighed: 45 %, Omgivelses temperatur: 24, C Prøvningsforløb i minutter :2 Overflade flammer op på begge vinger fra hjørnet og ca. 3 mm ud 5: Spånplade i brand 7: Kraftig brand i spånplade ved hjørnet og ca. 3 ud på begge vinger 8: Dobbeltsidig brand af spånplade ved hjørnet 9: Pladeelementer synker ned og hænger i trådfastgørelsen 11: Nedstyrtning af materiale, gasbrænder delvist dækket 11:1 Gasbrænder afbrydes 22:1 Dataopsamling stoppes Test 15b Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 117 Pa, Relativ fugtighed: 38 %, Omgivelses temperatur: 26, C Prøvningsforløb i minutter :2 Overflade flammer op på begge vinger fra hjørnet og ca. 3 mm ud 5: Spånplade i brand 9: Dobbeltsidig brand i spånplade ved hjørnet 12: Kraftig brand omkring den vertikale samling (2 mm fra hjørnet) 18: Udbøjning af spånplade i lille vinge 18:1 Nedstyrtning af materiale, gasbrænder delvist dækket 18:13 Gasbrænder afbrydes 25:55 Dataopsamling stoppes Test 15c Prøvningsdato:

13 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 13 af 26 Barometrisk tryk: 13 Pa, Relativ fugtighed: 4 %, Omgivelses temperatur: 25, C Prøvningsforløb i minutter :2 Overflade flammer op på begge vinger fra hjørnet og ca. 3 mm ud 4:3 Spånplade i brand 5: Lidt røg ud af SBI huset 8: Dobbeltsidig brand i spånplade ved hjørnet 21: Gasbrænder afbrydes 26:28 Dataopsamling stoppes Test 15d Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 117 Pa, Relativ fugtighed: 4 %, Omgivelses temperatur: 18, C Prøvningsforløb i minutter :2 Overflade flammer op på begge vinger fra hjørnet og ca. 3 mm ud 4: Spånplade i brand 7: Dobbeltsidig brand i spånplade ved hjørnet 9: LFS = 6 mm 14: Lidt røg ud af SBI huset 19:3 Dele af spånplademateriale styrter ned i gasbrænderen 19:45 Gasbrænder afbrydes 26:43 Dataopsamling stoppes Test 19a Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 116 Pa, Relativ fugtighed: 4 %, Omgivelses temperatur: 22, C Prøvningsforløb i minutter :45 Materiale smeltet væk på lille vinge, spånplade frilagt 1: Materiale smeltet væk på store vinge, spånplade frilagt 2: Spånplader antændes 3: Meget røg ud af SBI huset 6:16 Gasbrænder afbrydes 26:43 Dataopsamling stoppes Test 19b Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 11 Pa, Relativ fugtighed: 31 %, Omgivelses temperatur: 23,5 C Prøvningsforløb i minutter :5 Materiale smeltet væk på lille vinge, spånplade frilagt 1:1 Materiale smeltet væk på store vinge, spånplade frilagt

14 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 14 af 26 2: Spånplader antændes 3: Kraftig røg ud af SBI huset 9: FDP > 1 s 1:52 Gasbrænder afbrydes 16:33 Dataopsamling stoppes Test 19c Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 111 Pa, Relativ fugtighed: 35 %, Omgivelses temperatur: 23, C Prøvningsforløb i minutter :45 Materiale smeltet væk på lille vinge, spånplade frilagt :55 Materiale smeltet væk på store vinge, spånplade frilagt 1:45 Spånplade i lille vinge antændes 2: Spånplade i stor vinge antændes 3: Kraftig røg ud af SBI huset 1: CO 2 analysator på maksimum 1,5 % 1:2 FDP > 1 s 13:2 Nedfald dækker gasbrænder 13:39 Gasbrænder afbrydes 27:2 Dataopsamling stoppes Test 2a Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 113 Pa, Relativ fugtighed: 45 %, Omgivelses temperatur: 21, C Prøvningsforløb i minutter 2: Materiale smeltet væk ind til spånplader 2:45 Spånplader antænder 3: Kraftig røg ud af SBI huset 3:1 Smeltet materiale flyder ned til gastilførslen 3:4 Smeltet materiale på/ved gastilførslen antændes 3:46 Gasbrænder afbrydes 1:53 Dataopsamling stoppes Test 2b Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 115 Pa, Relativ fugtighed: 44 %, Omgivelses temperatur: 19,5 C Prøvningsforløb i minutter 1:3 Materiale smeltet væk ind til spånplader 2:45 Spånplader antænder 3: Kraftig røg ud af SBI huset 3:3 Ild ud af SBI huset

15 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 15 af 26 4: Meget kraftig røg ud af SBI huset 1: CO 2 analysator på maksimum 1,5 % 12:37 Gasbrænder afbrydes 2:6 Dataopsamling stoppes Test 2c Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 112 Pa, Relativ fugtighed: 32 %, Omgivelses temperatur: 22, C Prøvningsforløb i minutter 1:3 Materiale smeltet væk ind til spånplader 2:3 Spånplade i lille vinge antænder 3:15 Spånplade i stor vinge antænder 3:3 Røg ud af SBI huset 4: Smeltet materiale flyder ned til gastilførslen 1:3 FDP > 1 s 11: CO 2 analysator på maksimum 1,5 % 14:1 Gasbrænder afbrydes 2:5 Dataopsamling stoppes Test 21a Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 12 Pa, Relativ fugtighed: 53 %, Omgivelses temperatur: 24,5 C Prøvningsforløb i minutter 9: Dobbeltsidig brand i spånplader ved hjørnet 11: Lidt røg af SBI huset 14: LFS = 4 mm 21: Gasbrænder afbrydes 23:24 Dataopsamling stoppes Test 21b Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 12 Pa, Relativ fugtighed: 46 %, Omgivelses temperatur: 25,5 C Prøvningsforløb i minutter 1: Dobbeltsidig brand i spånplader ved hjørnet 16: LFS = 3 mm 21: Gasbrænder afbrydes 25:41 Dataopsamling stoppes Test 21c Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 129 Pa, Relativ fugtighed: 38 %, Omgivelses temperatur: 25, C

16 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 16 af 26 Prøvningsforløb i minutter 1: Dobbeltsidig brand i spånplader ved hjørnet 12:3 LFS = 8 mm 21: Gasbrænder afbrydes 26:14 Dataopsamling stoppes Test 21d Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 131 Pa, Relativ fugtighed: 34 %, Omgivelses temperatur: 24,5 C Prøvningsforløb i minutter 12:3 LFS = 4 mm 21: Gasbrænder afbrydes 25:5 Dataopsamling stoppes Test 21e Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 131 Pa, Relativ fugtighed: 34 %, Omgivelses temperatur: 25, C Prøvningsforløb i minutter 9:3 LFS = 5 mm 21: Gasbrænder afbrydes 24:18 Dataopsamling stoppes Test 22a Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 11 Pa, Relativ fugtighed: 58 %, Omgivelses temperatur: 23,5 C Prøvningsforløb i minutter :1 Overflade flammer op på begge vinger fra hjørnet og ca. 3 mm ud 2: Røg ud af SBI huset 6: LFS = 9 mm 14:3 LFS >1 mm 2:48 Gasbrænder afbrydes 21:49 Dataopsamling stoppes Test 22b Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 122 Pa, Relativ fugtighed: 57 %, Omgivelses temperatur: 23,5 C Prøvningsforløb i minutter

17 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 17 af 26 :15 Overflade flammer op på begge vinger fra hjørnet og ca. 3 mm ud 11:3 Et 1 * 1 cm stykke materiale falder ned på gasbrænderen 15: LFS >1 mm 17: Plader skubbes ned og 2 plader bøjes ud af planen hængende i trådfastgørelsen 19: Gasbrænder næsten overdækket 2:48 Gasbrænder afbrydes 21:49 Dataopsamling stoppes Test 22c Prøvningsdato: Barometrisk tryk: 118 Pa, Relativ fugtighed: 48 %, Omgivelses temperatur: 24, C Prøvningsforløb i minutter :15 Overflade flammer op på begge vinger fra hjørnet og ca. 3 mm ud 2:3 LFS =7 mm 7: LFS >1 mm 16: FDP > 1 s 17:3 Totalt nedfald, gasbrænder overdækket 17:52 Gasbrænder afbrydes 24:44 Dataopsamling stoppes MÅLTE KLASSIFIKATIONSPARAMETRE: Klassikationsparametre Test FIGRA,2 [W/s] FIGRA,4 [W/s] THR 6s [MJ] SMOGR A [m 2 /s 2 ] TSP 6 s [m 2 ] FDP f>1s [ja/nej] LFS > 1 mm 3a (>43,7) 627 (>349) Ja (-) 3b (>85,7) 74 (>626) Ja (-) 3c (>281) 769 (>181) Ja Ja 1a ,3 27,2 Nej Nej 1b ,8 16,8 Nej Nej 1c ,6 1,3 39,2 Nej Nej 11a ,2 8,2 17 Nej Nej 11b ,7 12,9 176 Nej Ja 11c , 14, 166 Nej Nej 12a ,1 13,1 182 Nej Nej 12b ,7 15,6 165 Nej Nej 12c ,5 16,4 188 Nej Nej

18 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 18 af 26 14a ,2 16,3 99,8 Nej Ja 14b ,2 13,1 112 Nej Ja 14c ,5 6,5 67,9 Ja Ja 15a (31,1) 26,7 (17) Nej (-) 15b ,9 43,8 184 Nej (-) 15c ,5 17,9 199 Nej Nej 15d ,9 21,4 14 Nej (-) 19a (>5) 149 (>45) (-) (-) 19b Ja (-) 19c Nej Ja 2a (>19,5) 139 (>282) (-) (-) 2b Nej (-) 2c Nej (-) 21a ,79 6,4 97,6 Nej Nej 21b ,51 1,38 2,5 Nej Nej 21c ,28 1,59 29,6 Nej Nej 21d ,93 11,6 72,9 Nej Nej 21e ,13 12,1 7,3 Nej Nej 22a ,4 16,2 172 Nej Ja 22b ,9 17,6 193 Nej Ja 22c ,3 26,7 26 Nej Ja Tabel 2 Klassifikationsparametre for enkeltprøvninger. (-) = ingen observation pga. for tidlig afbrydelse af prøvning Tal i parentes er usikre værdier pga. for tidlig afbrydelse af prøvning

19 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 19 af 26 Klassikationsparametre Produkt FIGRA,2 [W/s] FIGRA,4 [W/s] THR 6s [MJ] SMOGRA [m 2 /s 2 ] TSP 6 s [m 2 ] ((>3)) 7 ((>2)) ,9,4 27, ,6 11, ,4 15, , 12, 93, ,1 27, (131) 169 (67) (115) 184 (773) ,53 3, 49,2 21d og 21e (74) (388) (5,53) (11,9) (71,6) ,9 2,2 28 Tabel 3 Klassifikationsparametre. Gennemsnit af 3 tests. Tal i parentes er gennemsnit af 2 tests Tal i dobbeltparentes er antagelser 1 Klassifikationsværdier for produkt 15 er gennemsnit af testene 15b,15c og 15d EN ISO Produkt 3 Kantflamme eksponering iht. afsnit 7.4.1, 15 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L ja ja 8 ja 2L ja ja 1 ja 3L ja ja 9 ja 1T ja ja 1 ja 2T ja ja 7 ja 3T ja ja 9 ja Overfladeflamme eksponering iht. afsnit 7.4.1, 15 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L ja ja 7 ja 2L ja ja 8 ja 3L ja ja 8 ja 1T ja ja 1 ja 2T ja ja 6 ja 3T ja ja 9 ja

20 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 2 af 26 Produkt 1 Kantflamme eksponering iht. afsnit 7.4.2, 3 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Nej Nej - Nej 2L Ja Ja 38 Nej 3L Nej Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Nej Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej 4L* Nej Nej - Nej 5L* Nej Nej - Nej * Ekstra prøvninger iht. afsnit 7.4 i EN Overfladeflamme eksponering iht. afsnit 7.4.2, 3 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Nej Nej - Nej 2L Nej Nej - Nej 3L Nej Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Nej Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej Produkt 11 Kantflamme eksponering iht. afsnit 7.4.1, 15 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Nej Nej - Nej 2L Nej Nej - Nej 3L Nej Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Nej Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej

21 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 21 af 26 Overfladeflamme eksponering iht. afsnit 7.4.1, 15 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Nej Nej - Nej 2L Nej Nej - Nej 3L Nej Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Ja Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej Produkt 12 Kantflamme eksponering iht. afsnit 7.4.2, 3 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Nej Nej - Nej 2L Nej Nej - Nej 3L Nej Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Nej Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej Overfladeflamme eksponering iht. afsnit 7.4.2, 3 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Nej Nej - Nej 2L Nej Nej - Nej 3L Nej Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Nej Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej Produkt 14 Kantflamme eksponering iht. afsnit 7.4.1, 15 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Ja Nej - Nej 2L Ja Nej - Nej 3L Ja Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Ja Nej - Nej 3T Ja Nej - Nej

22 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 22 af 26 Overfladeflamme eksponering iht. afsnit 7.4.1, 15 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Ja Nej - Nej 2L Ja Nej - Nej 3L Ja Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Nej Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej Produkt 15 Kantflamme eksponering iht. afsnit 7.4.1, 15 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L ja Nej - Nej 2L ja Nej - Nej 3L ja Nej - Nej 1T ja Nej - Nej 2T ja Nej - Nej 3T ja Nej - Nej Overfladeflamme eksponering iht. afsnit 7.4.1, 15 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Nej Nej - Nej 2L Ja Ja 12 Nej 3L Nej Nej - Nej 1T Ja Ja 7 Nej 2T Nej Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej Produkt 19 Kantflamme eksponering iht. annex A Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Ja Nej - Nej 2L Nej Nej - Nej 3L Ja Nej - Nej 1T ja Nej - Ja 2T ja Nej - Ja 3T nej Nej - Nej

23 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 23 af 26 Produkt 2 Kantflamme eksponering iht. annex A Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Nej Nej - Nej 2L Nej Nej - Nej 3L Nej Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Nej Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej* * Observeret 3 stk. brændende dråber. Produkt 21 Kantflamme eksponering iht. afsnit 7.4.2, 3 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Nej Nej - Nej 2L Nej Nej - Nej 3L Nej Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Nej Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej Overfladeflamme eksponering iht. afsnit 7.4.2, 3 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Nej Nej - Nej 2L Nej Nej - Nej 3L Nej Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Nej Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej

24 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 24 af 26 Produkt 22 Kantflamme eksponering iht. afsnit 7.4.1, 15 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Nej Nej - Nej 2L Nej Nej - Nej 3L Nej Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Nej Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej Overfladeflamme eksponering iht. afsnit 7.4.1, 15 sekunders flammeeksponering Prøveemne Antændelse af emne [ja/nej] F s > 15 mm [ja/nej] Tid når 15 mm mærket nås [s] Antændelse af filter papir [ja/nej] 1L Nej Nej - Nej 2L Nej Nej - Nej 3L Nej Nej - Nej 1T Nej Nej - Nej 2T Nej Nej - Nej 3T Nej Nej - Nej Begrebet antændelse i ovenstående skemaer er i Small Flame defineret som flammer der har en varighed på mere end 3 sekunder. L og T står for, at prøveemnet er skåret hhv. på langs og på tværs. KLASSIFIKATION Iht. til klassifikationsstandarden EN giver ovennævnte SBI og Small Flame prøvningsresul-tater følgende klasser og subklasser for de testede produkter. Produkt Klasse subklasser 3 F D s1 d 11 E D s2 d 14 E F E - d2 2 E D s1 d 22 E - - Det bemærkes i denne sammenhæng, at DBI har fulgt de i EN angivne procedurer for klassifikation (bl.a. jf. EN , afsnit 7) også selv om nogle af prøvningsresultaterne udviser en relativt stor spredning.

25 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 25 af 26 KONKLUSION Resultaterne for papiruldsprodukter i stålkasser, produkterne 1,11,12 og 14, viste nogle overraskende resultater. Produkt 11 med 25 % borsalte burde på papiret være det bedste, men viser sig kun at være et E produkt. Fra samme producent klarer produkt 12 med 18 % borsalte og uden farvestof sig meget bedre end produkt 11 med halvt så lave FIGRA-værdier og ligger i klasse D, dog kun lige under kriteriet 75 W/s for FIGRA,4. Noget kunne tyde på, enten at det tilsatte farvestof, som er tilsat for at undgå forveksling mellem produkter, har en ugunstig virkning på produktets reaktion på brand, eller at der ikke er det på papiret rigtige indhold af borsalte. Endvidere overskrides parameteren LFS i test 11b, som også peger på, at produktet ikke er hvad det giver sig ud for. Produkt 14 med kun 5% borsalte og tilsat farvestof har ikke overraskende endnu større FIGRAværdier end produkt 11 og 12. Derudover viser produktet, som det ses af fotoplanen i bilag 52, at overfladen let brænder ud til LFS >1 mm. Produkt 1 ligger meget sikkert i klasse D og er det bedste af de 4 papiruldsprodukter mht. både røgog varmeudvikling. SBI prøvningerne indikerer, at aluminiumsalte, eller måske kombinationen af bor- og aluminiumsalte, er en bedre brandhæmmer end ren borsalt. Det udvikler tilsyneladende mindre røg og giver produktet en længere antændelsestid, dermed lavere FIGRA. Af pladeprodukterne 15, 21 og 22 kan det ses, at træspånpladen ikke har nogen reel betydning for klassifikationen af materialet. Eneste vigtige parameter på klasserne D og E er FIGRA,4 kriteriet på 75 W/s, og som det kan ses af bilag 26, 38 og 46 vil de største FIGRA-værdier forekomme indenfor det første minut efter antændelse. Spånpladen får først indflydelse efter 3-4 minutter for produkterne 15 og 22 og efter minutter for produkt 21. Test 21d og 21e, der skulle vise eventuelle forskelle ved de anvendte monteringsformer, viser ingen mærkbar forskel i FIGRA-værdier, faktisk virker monteringen i stålkasser ugunstig mht. SMOGRA som det ses på bilag 43. Grunden til det er formodentlig at stålkassens lukkede konstruktion resulterer i en ufuldstændig forbrænding. Emnerne på spånplade får mere ilt ved den åbne konstruktion, resulterende i mindre røgdannelse. Røgudvikling for disse emner er størst ved ca minutter, hvor spånpladen er lige ved at antænde (bilag 42). De tre ovennævnte pladeprodukter viser store forskelle i reaktion på brand. Produkt 21, der som produkt 1 har samme indhold af bor- og aluminiumsalte, er klart det bedste med meget lave FIGRAværdier. Produktet vil ligge i klasse D - s1, d. Produkt 15 er testet én ekstra gang, idet prøveemne 15a ikke var monteret korrekt og derved kollaberede allerede kort tid efter de 1 minutter. Test 15a er derfor vurderet ugyldig i klassifikationssammenhæng. Produkt 15 falder i klasse F pga. Small Flame testen som følge af produktets overflade af tynde fine høruldstråde er meget letantændelig. Produkt 22 ligger i E selv om produktet klarer sig dårligere mht. FIGRA-værdier end produkt 15 i SBI en. Produkterne 3, 19 og 2, polystyrenerne, giver store problemer mht. til, hvordan SBI en kan rengøres. Alle tre produkter smelter ved varmepåvirkning. Smelten lægger sig efter afkøling som en størknet masse i SBI en. Dette skal fjernes hver gang før end næste prøvning, men er yderst vanskeligt at fjerne uden at ødelægge de calciumsilikatplader, som SBI en er opbygget af. Derudover er der risiko for, som det er observeret, at smelte drypper ned under SBI-huset via det hul, hvor gastilførslen

26 Sag nr. DZ6685 November 22 Side 26 af 26 kommer op, og antænder gasslangen. Endvidere er røgkanalen ikke dimensioneret til den kraftige varme- og røgudvikling, som de 3 produkter viste sig at give. Dette resulterer i store røgmængder, og flammer forsvinder udenom røgkanalen og ud i det omgivende lokale. Ved nogle af prøvningerne, dem som er kørt i længere tid, er CO 2 målingerne nået op over de 1,5 %, som DBI s CO 2 -analysator kan klare, dvs. at varmeafgivelsesberegningerne ikke er korrekte i de intervaller. SBI en er ikke designet til at kunne tage produkter som produkt 3, heller ikke produkterne 19 og 2 monteret på spånplade kan gå an. Produkt 3 er meget brændbart og når en effekt på 7-8 kw indenfor 2 minutter efter start af prøvning. Produktet er et F produkt. Som bilag 5 og 6 viser så er der to maksima på FIGRAkurverne, den første forekommer efter 3-4 sekunder, hvor LFS er nået ud til ca. 7-8 mm. Det næste maksimum, som er 5-1 % større, forekommer efter 8-9 sekunder, når spånpladen antændes. Produkterne 19 og 2, som er bromerede polystyrener, opfører sig væsensforskelligt fra produkt 3, idet produkterne det første minut smelter ind til spånpladen er frilagt uden at fremvise høje FIGRAværdier. Når spånpladen antændes efter endnu 1 minut giver kombinationen af smeltet polystyren og spånplade pludselig meget stor varme- og røgudvikling, som topper ved ca. 3-4 minutter. Dette kan ses i bilag For produkterne 19 og 2 er valg af substrate af stor betydning for klassifikationen. Produkterne 19 og 2 ender, med den valgte spånplade, i hhv. klasse E-d2 og E. Small Flame tests efter Annex A i EN ISO gav meget forskellige resultater, sandsynligvis pga. inhomogen fordeling af brandhæmmer.

27 Sag nr. DZ6685 November 22 Appendiks 1

28 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 1 af 58

29 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 2 af 58

30 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 3 af 58

31 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 4 af 58 PRODUKT 3 9 Average Heat Release Rate HRRav(t) 8 Average Heat Release Rate [kw] a 3b 3c Total Heat Release THR(t) 25 Total Heat Release [MJ] a 3b 3c

32 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 5 af 58 PRODUKT 3 Average Heat Release Rate pr. unit time [W/s] Average Heat Release Rate pr. unit time [(1*HRRav(t)/(t-3) 3a 3b 3c FIGRA2-values Average Heat Release rate pr. unit time [W/s] FIGRA2 3a FIGRA2 3b FIGRA2 3c

33 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 6 af 58 PRODUKT 3 FIGRA4-values Average Heat Release Rate pr. unit time FIGRA4 3a FIGRA4 3b FIGRA4 3c Smoke Production Rate [m 2 /s] Smoke Production Rate SPRav(t) 3a 3b 3c

34 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 7 af 58 PRODUKT 3 2 Total Smoke Production TSP(t) Total Smoke Production [m 2 ] a 3b 3c Smoke Production Rate pr. unit time [m 2 /s 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [1*SPRav(t)/(t-3) 3a 3b 3c

35 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 8 af 58 PRODUKT 1 18 Average Heat Release Rate HRRav(t) 16 Average Heat Release Rate [kw] a 2 1b 1c Total Heat Release THR(t) Total Heat Release [MJ] 1 5 1a 1b 1c

36 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 9 af 58 PRODUKT 1 Average Heat Release Rate pr. unit time [W/s] Average Heat Release Rate pr. unit time [(1*HRRav(t)/(t-3) 1a 1b 1c Average Heat Release rate pr. unit time [W/s] FIGRA2-values FIGRA2 1a FIGRA2 1b FIGRA2 1c

37 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 1 af 58 PRODUKT 1 FIGRA4-values Average Heat Release Rate pr. unit time FIGRA4 1a FIGRA4 1b FIGRA4 1c Smoke Production Rate SPRav(t).1 Smoke Production Rate [m 2 /s] a 1b 1c

38 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 11 af 58 PRODUKT 1 1 Total Smoke Production TSP(t) 9 8 Total Smoke Production [m 2 ] a 1 1b 1c Smoke Production Rate pr. unit time [m 2 /s 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [1*SPRav(t)/(t-3) 1a 1b 1c

39 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 12 af 58 PRODUKT Average Heat Release Rate HRRav(t) 11a 11b 11c Average Heat Release Rate [kw] Total Heat Release THR(t) Total Heat Release [MJ] a 2 11b 11c

40 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 13 af 58 PRODUKT 11 Average Heat Release Rate pr. unit time [W/s] Average Heat Release Rate pr. unit time [(1*HRRav(t)/(t-3) 11a 11b 11c FIGRA2-values Average Heat Release rate pr. unit time [W/s] FIGRA2 11a FIGRA2 11b FIGRA2 11c

41 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 14 af 58 PRODUKT 11 FIGRA4-values Average Heat Release Rate pr. unit time FIGRA4 11a FIGRA4 11b FIGRA4 11c Smoke Production Rate SPRav(t).2 Smoke Production Rate [m 2 /s] a 11b 11c

42 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 15 af 58 PRODUKT 11 2 Total Smoke Production TSP(t) Total Smoke Production [m 2 ] a 2 11b 11c Smoke Production Rate pr. unit time [m 2 /s 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [1*SPRav(t)/(t-3) 11a 11b 11c

43 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 16 af 58 PRODUKT 12 Average Heat Release Rate [kw] Average Heat Release Rate HRRav(t) 12a 12b 12c Total Heat Release THR(t) Total Heat Release [MJ] a 12b 12c

44 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 17 af 58 PRODUKT 12 Average Heat Release Rate pr. unit time [W/s] Average Heat Release Rate pr. unit time [(1*HRRav(t)/(t-3) 12a 12b 12c FIGRA2-values Average Heat Release rate pr. unit time [W/s] FIGRA2 12a FIGRA2 12b FIGRA2 12c

45 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 18 af 58 PRODUKT 12 FIGRA4-values Average Heat Release Rate pr. unit time FIGRA4 12a FIGRA4 12b FIGRA4 12c Smoke Production Rate SPRav(t).14 Smoke Production Rate [m 2 /s] a 12b 12c

46 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 19 af 58 PRODUKT Total Smoke Production TSP(t) 14 Total Smoke Production [m 2 ] a 12b 12c Smoke Production Rate pr. unit time [m 2 /s 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [1*SPRav(t)/(t-3) 12a 12b 12c

47 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 2 af 58 PRODUKT 14 Average Heat Release Rate [kw] Average Heat Release Rate HRRav(t) 14a 14b 14c Total Heat Release THR(t) 2 Total Heat Release [MJ] a 14b 14c

48 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 21 af 58 PRODUKT 14 Average Heat Release Rate pr. unit time [W/s] Average Heat Release Rate pr. unit time [(1*HRRav(t)/(t-3) 14a 14b 14c FIGRA2-values Average Heat Release rate pr. unit time [W/s] FIGRA2 14a FIGRA2 14b FIGRA2 14c

49 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 22 af 58 PRODUKT 14 Average Heat Release Rate pr. unit time FIGRA4-values FIGRA4 14a FIGRA4 14b FIGRA4 14c Smoke Production Rate SPRav(t).3 Smoke Production Rate [m 2 /s] a 14b 14c

50 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 23 af 58 PRODUKT 14 3 Total Smoke Production TSP(t) 25 Total Smoke Production [m 2 ] a 14b 14c Smoke Production Rate pr. unit time [m 2 /s 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [1*SPRav(t)/(t-3) 14a 14b 14c

51 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 24 af 58 PRODUKT b 15c 15d 15a Average Heat Release Rate HRRav(t) Average Heat Release Rate [kw] Total Heat Release THR(t) Total Heat Release [MJ] b 15c 2 15d 15a

52 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 25 af 58 PRODUKT 15 Average Heat Release Rate pr. unit time [W/s] Average Heat Release Rate pr. unit time [(1*HRRav(t)/(t-3) 15b 15c 15d 15a FIGRA2-values Average Heat Release rate pr. unit time [W/s] FIGRA2 15b FIGRA2 15c FIGRA2 15d FIGRA2 15a

53 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 26 af 58 PRODUKT 15 Average Heat Release Rate pr. unit time FIGRA4-values FIGRA4 15b FIGRA4 15c FIGRA4 15d FIGRA4 15a Smoke Production Rate [m 2 /s] b 15c 15d 15a Smoke Production Rate SPRav(t)

54 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 27 af 58 PRODUKT 15 4 Total Smoke Production TSP(t) 35 Total Smoke Production [m 2 ] b 5 15c 15d 15a Smoke Production Rate pr. unit time [m 2 /s 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [1*SPRav(t)/(t-3) 15b 15c 15d 15a

55 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 28 af 58 PRODUKT Average Heat Release Rate HRRav(t) 19a 19b 19c Average Heat Release Rate [kw] Total Heat Release THR(t) 2 Total Heat Release [MJ] a 19b 19c

56 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 29 af 58 PRODUKT 19 Average Heat Release Rate pr. unit time [W/s] Average Heat Release Rate pr. unit time [(1*HRRav(t)/(t-3) 19a 19b 19c Average Heat Release rate pr. unit time [W/s] FIGRA2-values FIGRA2 19a FIGRA2 19b FIGRA2 19c

57 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 3 af 58 PRODUKT 19 Average Heat Release Rate pr. unit time FIGRA4-values FIGRA4 19a FIGRA4 19b FIGRA4 19c Smoke Production Rate SPRav(t) 19a 19b 19c Smoke Production Rate [m 2 /s]

58 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 31 af 58 PRODUKT 19 1 Total Smoke Production TSP(t) 9 8 Total Smoke Production [m 2 ] a 19b 19c Smoke Production Rate pr. unit time [m 2 /s 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [1*SPRav(t)/(t-3) 19a 19b 19c

59 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 32 af 58 PRODUKT a 2b 2c Average Heat Release Rate HRRav(t) Average Heat Release Rate [kw] Total Heat Release THR(t) 2 Total Heat Release [MJ] a 2b 2c

60 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 33 af 58 PRODUKT 2 Average Heat Release Rate pr. unit time [W/s] Average Heat Release Rate pr. unit time [(1*HRRav(t)/(t-3) 2a 2b 2c FIGRA2-values Average Heat Release rate pr. unit time [W/s] FIGRA2 2a FIGRA2 2b FIGRA2 2c

61 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 34 af 58 PRODUKT 2 FIGRA4-values Average Heat Release Rate pr. unit time FIGRA4 2a FIGRA4 2b FIGRA4 2c Smoke Production Rate SPRav(t) 2a 2b 2c Smoke Production Rate [m 2 /s]

62 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 35 af 58 PRODUKT 2 12 Total Smoke Production TSP(t) 1 Total Smoke Production [m 2 ] a 2b 2c Smoke Production Rate pr. unit time [m 2 /s 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [1*SPRav(t)/(t-3) 2a 2b 2c

63 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 36 af 58 PRODUKT 21 Average Heat Release Rate [kw] a 21b 21c Average Heat Release Rate HRRav(t) Total Heat Release THR(t) 6 Total Heat Release [MJ] a 21b 21c

64 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 37 af 58 PRODUKT 21 Average Heat Release Rate pr. unit time [W/s] Average Heat Release Rate pr. unit time [(1*HRRav(t)/(t-3) 21a 21b 21c FIGRA2-values Average Heat Release rate pr. unit time [W/s] FIGRA2 21a FIGRA2 21b FIGRA2 21c

65 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 38 af 58 PRODUKT 21 Average Heat Release Rate pr. unit time FIGRA4-values FIGRA4 21a FIGRA4 21b FIGRA4 21c Smoke Production Rate [m 2 /s] Smoke Production Rate SPRav(t) 21a 21b 21c

66 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 39 af 58 PRODUKT a 21b 21c Total Smoke Production TSP(t) Total Smoke Production [m 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [m 2 /s 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [1*SPRav(t)/(t-3) 21a 21b 21c

67 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 4 af 58 PRODUKT 21 SAMT TEST 21d og 21e 12 1 middel(21a,21b,21c) 21d 21e Average Heat Release Rate HRRav(t) Average Heat Release Rate [kw] middel(21a,21b,21c) 21d 21e Total Heat Release THR(t) 35 Total Heat Release [MJ]

68 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 41 af 58 PRODUKT 21 SAMT TEST 21d og 21e Average Heat Release Rate pr. unit time [W/s] Average Heat Release Rate pr. unit time [(1*HRRav(t)/(t-3) middel(21a,21b,21c) 21d 21e Average Heat Release rate pr. unit time [W/s] FIGRA2-values FIGRA2 middel(21a,21b,21c) FIGRA2 21d FIGRA2 21e

69 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 42 af 58 PRODUKT 21 SAMT TEST 21d og 21e FIGRA4-values Average Heat Release Rate pr. unit time FIGRA4 middel(21a,21b,21c) FIGRA4 21d FIGRA4 21e Smoke Production Rate SPRav(t) middel(21a,21b,21c) 21d 21e Smoke Production Rate [m 2 /s]

70 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 43 af 58 PRODUKT 21 SAMT TEST 21d og 21e 25 2 middel(21a,21b,21c) 21d 21e Total Smoke Production TSP(t) Total Smoke Production [m 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [m 2 /s 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [1*SPRav(t)/(t-3) middel(21a,21b,21c) 21d 21e

71 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 44 af 58 PRODUKT a 22b 22c Average Heat Release Rate HRRav(t) Average Heat Release Rate [kw] Total Heat Release THR(t) 9 8 Total Heat Release [MJ] a 1 22b 22c

72 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 45 af 58 PRODUKT 22 Average Heat Release Rate pr. unit time [W/s] Average Heat Release Rate pr. unit time [(1*HRRav(t)/(t-3) 22a 22b 22c FIGRA2-values Average Heat Release rate pr. unit time [W/s] FIGRA2 22a FIGRA2 22b FIGRA2 22c

73 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 46 af 58 PRODUKT 22 FIGRA4-values Average Heat Release Rate pr. unit time FIGRA4 22a FIGRA4 22b FIGRA4 22c Smoke Production Rate SPRav(t) 2 Smoke Production Rate [m 2 /s] a 22b 22c

74 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 47 af 58 PRODUKT Total Smoke Production TSP(t) 12 Total Smoke Production [m 2 ] a 22b 22c Smoke Production Rate pr. unit time [m 2 /s 2 ] Smoke Production Rate pr. unit time [1*SPRav(t)/(t-3) 22a 22b 22c

75 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 48 af 58 PRODUKT 3

76 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 49 af 58 PRODUKT 1 Billede af 1b efter prøvning mangler.

77 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 5 af 58 PRODUKT 11

78 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 51 af 58 PRODUKT 12

79 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 52 af 58 PRODUKT 14

80 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 53 af 58 PRODUKT 15

81 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 54 af 58 PRODUKT 19

82 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 55 af 58 PRODUKT 2

83 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 56 af 58 PRODUKT 21

84 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 57 af 58 TEST 21d og 21e

85 Sag nr. DZ6685 November 22 Bilag 58 af 58 PRODUKT 22

Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 3

Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 3 Martin Ankjer Pauner Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut December 22 Sag. nr. DZ6685 December 22 Side 2 af 9 FORORD

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser December 2003 ED De nye europæiske brandklasser 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser De nye europæiske brandklasser Januar 2008 ED/af 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Brandklasser. Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer

Brandklasser. Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer Klasser: Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer Både klasse 1- og klasse 2 skal i et vist tidsrum, fastsat til 10 minutter, kunne beskytte brændbart materiale bag

Læs mere

C300 sandwichsystem Indhold

C300 sandwichsystem Indhold C300 sandwichsystem Indhold Med denne informationsfolder håber vi, at De har fået appetit på at vide mere om det unikke C300 byggesystem. Vi vil meget gerne komme yderligere oplysninger eller give tilbud.

Læs mere

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges?

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 I Danmark anvendes flere og flere typer af isolering. Nogle isoleringstyper kan brande, andre kan ikke brande. Nogle kan bidrage til bygningsdeles

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER

NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER HIKAJ 5G2,5 mm 300/500 V T500 CPR : Eca Eca I HENHOLD TIL CPR DIREKTIVET FOR BRANDHÆMMENDE KABLER TIL FAST INSTALLATION MINIMUMS KLASSIFIKATION GÆLDENDE FOR BRANDHÆMMEDE

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

Klassifikation med henblik på reaktion ved brand i overensstemmelse med EN 13501-1

Klassifikation med henblik på reaktion ved brand i overensstemmelse med EN 13501-1 Klassifikation med henblik på reaktion ved brand i overensstemmelse med EN 15011 Klassifikationsrapportnr.: Rekvirent: Klassificeringens genstand: K80/717/11MPA BS Remmers Baustofftechnik GmbH BernhardRemmersStraße

Læs mere

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Passiv Brandsikring Brandbeskyttende glas i døre Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Ved Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen DBI håndbog BTV37:2009 Glas og

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Træfib. helt naturlig isolering

Træfib. helt naturlig isolering Træfib helt naturlig isolering Det isolerer bedre, det giver et sundere indeklima, det lydisolerer, og det virker brandhæmmende. Kan man ønske sig mere af et isoleringsmateriale? Vi tegner et portræt af

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 Forsøgsrapport Sag nr: PE10002 Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K Resultaterne gælder kun de beskrevne forsøg. Forsøgsrapporten må kun gengives

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer Resultater fra facadebrandprøvninger

Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer Resultater fra facadebrandprøvninger InnoBYG spireprojekt: Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer Resultater fra facadebrandprøvninger Dato : Januar 2017 Forfatter : Anders Dragsted, DBI Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Standardiseringsarbejde mv.

Standardiseringsarbejde mv. Standardiseringsarbejde mv. Et projekt udført med tilskud fra Energistyrelsens Program for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. Rapporten er udarbejdet for, Landsforeningen Økologisk Byggeri faggruppen

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2012 3 26 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2013 1 28 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

Facadeløsning med polystyren og puds

Facadeløsning med polystyren og puds APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning

Læs mere

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvad sker der når træ brænder? Hvordan virker

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber

Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber Reflecting everyday life Funktion og egenskaber Bag alle Gyptoneprodukter ligger en lang række indbyggede egenskaber. Kombinationen af stærke egenskaber og de

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 INDHOLD Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat EI 30 AluCoat, 60 mm. Cirkulære og ovale kanaler... 4 PAROC

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Temperatur og hærdning

Temperatur og hærdning Vedr.: Til: Vinterstøbning og styrkeudvikling i terrændæk EXPAN Betons styrkeudvikling ved lave temperaturer I vintermånederne med lave temperaturer udvikles betonens styrke meget langsommere end resten

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April 2012. Erstatter: Blad 890, August 2006 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side

Læs mere

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri ~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 HVORFOR ISOLERE STÅL 4 STÅLETS

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER Den brandfaste gipsplade 2 PRÉGYFEU-A1 PRÉGYFEU-A1: BRANDFAST GIPSPLADE BEKLÆDNING Prégyfeu-A1-pladen er en fuldstændig brandfast gipsplade i brandklasse

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer 7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer Til besvarelse af nedenstående opgaver anvendes siderne 36-43 og 78-81 i klimatologikompendiet. Opgave 7.1. På en ø opvarmes luften

Læs mere

Ordre nr. 0301/ Side 1 af 3 Bilag 3 Initialer. Prøveemnet blev tildannet af laboratoriet.

Ordre nr. 0301/ Side 1 af 3 Bilag 3 Initialer. Prøveemnet blev tildannet af laboratoriet. Outercore IVS Elmevej 8, Glyngøre 7870 Roslev Ordre nr. Side 1 af 3 Bilag 3 Initialer MOJ/MJLD Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Prøvningsrapport

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge

Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge Lavere efterklangstid, mindre flütter-ekko og forbedret taletydelighed Akustisk regulering af eksisterende rum. Gyptone akustisk panel-løsninger er designet til akustisk

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Nordic Construction Solutions ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Att.: Brian Bjørnskov Ordre nr. Side 1 af 4 Bilag 1 Initialer AREH/HLH Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt.

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt. PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING Detaljetegninger Lineær fuge i etagedæk... side 2 Lineær fuge i væg... side 2 Kabler i etagedæk... sides 2-3 i etagedæk... sides 3-4 i etagedæk... sides 5-6 i etagedæk...

Læs mere

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ERNST JAN DE PLACE HANSEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Udgivet 2003 af Statens

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Monteringsvejledning til JSL Solid-State-Relay (kontaktrelæ)

Monteringsvejledning til JSL Solid-State-Relay (kontaktrelæ) Monteringsvejledning til JSL Solid-State-Relay (kontaktrelæ) Vejledningen er opstillet punktvis og er ret grundig. Hvert punkt er så vidt muligt efterfulgt af et illustrerende billede. I dette monteringseksempel

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling, har du en afgørende

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Prøveemnet blev fremsendt af rekvirenten og modtaget på Teknologisk Institut, Aarhus den Emnet blev mærket H af laboratoriet.

Prøveemnet blev fremsendt af rekvirenten og modtaget på Teknologisk Institut, Aarhus den Emnet blev mærket H af laboratoriet. TEST Reg.nr. 2 Schüco International KG Selauer Straβe 155 D-06667 Weiβenfels GERMANY Ordre nr. Side 1 af 2 Bilag 2 Initialer MOJ/LTN Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Sandwich paneler i plast

Sandwich paneler i plast Sandwich paneler i plast Sandwich panel Forskellige fremstillings teknikker anvendes til produktion af plast sandwichpaneler, b.la. højtryks sprøjtestøbning (1600, 1850, 3000 og 4000 tons lukketryk ),

Læs mere

Ansøgningsskema for klassifikation af dampspærresystemer DUKO Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning

Ansøgningsskema for klassifikation af dampspærresystemer DUKO Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning Ansøgningsskema for klassifikation af dampspærresystemer DUKO Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning Dette ansøgningsskema skal udfyldes af producenter eller leverandører, som ønsker et dampspærresystem

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Centre for Fire Research Van Mourik Broekmanweg 6 TNO Rapport P.O. Box 49 2600 AA Delft 2005-CVB-R0416(DK)

Centre for Fire Research Van Mourik Broekmanweg 6 TNO Rapport P.O. Box 49 2600 AA Delft 2005-CVB-R0416(DK) TNO Built Environment and Geosciences Centre for Fire Research Van Mourik Broekmanweg 6 TNO Rapport P.O. Box 49 2600 AA Delft 2005-CVB-R0416(DK) Brandmodstandsdygtighed efter NEN-EN 1634-1: 2001 i overensstemmelse

Læs mere

Produktdatablad ROCKPANEL Ply

Produktdatablad ROCKPANEL Ply Produktdatablad ROCKPANEL Ply 1 Produktbeskrivelse ROCKPANEL Ply plader med primer finish er præfabrikerede komprimerede mineraluldplader, med termohærdende syntetiske bindemidler. Den øverste (farve)

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 2007-12-04. Jour.: D63317100-239. Init.: Lars Vædeled Roed

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 2007-12-04. Jour.: D63317100-239. Init.: Lars Vædeled Roed Miljø- og Planlægningsudvalget 010-11 (Omtrk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 007-1-04 Jour.: D63317100-39 Sag: RE07344-3 Init.: Lars Vædeled Roed E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 0 1 89 01 Oplag

Læs mere

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Producenter af Komprimerede Gasser Alle tekniske publikationer fra PCG eller under PCG s navn, inklusive kutymeregler, sikkerhedsprocedurer

Læs mere

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 varenr. 19-7930 A Ver. 1 varenr. 19-7931 A Ver. 2 varenr. 19-7932 A Ver. 1 (fugtbeskyttet) varenr. 19-7933 A Ver. 2 (fugtbeskyttet) Monteringsvejledning

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2011 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen & Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål Byder velkommen Hvad er Cellulose Baseret Isolering Dagens aviser.. Morgendagens isolering Aviser Sortering Hammermølle

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk ISOVER ULTIMATE Fireboard - Brandbeskyttelse Le lo Med 20 mm ISOVER ULTIMATE Fireboard fås: R 120 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 120] Baggrund Erhvervs- og byggestyrelsens eksempelsamling Tabel 3.1 angiver,

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Gyproc XRoc Monteringsanvisning

Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Røntgenstrålebeskyttelses-system Gyproc XRoc er et system til opbygning af lette røntgenstrålebeskyttende indervægge. Systemet er opbygget af 600 mm brede strålebeskyttelsesplader

Læs mere