NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar Dansk Folkeparti i Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby"

Transkript

1 NYHEDSBREV Februar nyt fra formanden Så blev det igen tid til Nyhedsbrev 2014 blev på alle måder et rigtigt godt år for DF i Brøndby og hele DF i særdeleshed. Vi har i Brøndby oplevet en stor medlemsfremgang, ligesom DF på landsplan også har haft stor fremgang. I Brøndby er vi i 2014 gået fra præcis 100 medlemmer til præcis 130 medlemmer ved udgangen af december...vi gør det åbenbart i runde tal. Vi lægger stor vægt på at møde borgerne i kommunen og afholder derfor en del gadekampagner, hvor vi bliver vel modtaget og får en god politisk snak. Desuden kan vi se en direkte afsmitning i medlemstallet, når vi har været på gaden i en af vores 3 bydele. I november og januar/februar har vi husstandsomdelt foldere for at hverve nye medlemmer, hvilket vi bestemt synes har været en succes. Ved EU-valget blev Dansk Folkeparti for første gang landets største parti, hvilket vi også blev her i Brøndby. - Brøndby er Danmarks 4.-bedste DF-by udregnet i procent af de afgivne stemmer. - Vi fik stemmer, svarende til 36,3 % af stemmerne. Herved slog vi i Brøndby Socialdemokraterne, der "kun" fik stemmer, svarende til 23,5 %. I sidste halvår af 2014 afholdt vi 2 succesrige medlemsarrangementer. Den 6. november havde vi DF's integrationsordfører Martin Henriksen ude og tale om integration, flygtninge, asylansøgere og den lokale Brøndby Strand- Fodboldklub BSI, som er blevet overtaget af medemmer af Hitz ut- Tahrir. Der var stor spørgelyst og mødet var sent færdigt. Vi følger nøje med, i hvad der sker i BSI og vil konstant kigge dem over skulderen. Vores årlige julearrangement i begyndelsen af december blev igen en succes. Vi havde - nu næsten pr. tradition - inviteret Pia Kjærsgaard og hendes mand Henrik Thorup, ligesom vores EU-kandidat, Danni Olsen, og vores folketingskandidat, Aia Fog, deltog. Det var en dejlig aften, hvor alle hyggede sig er kommet godt i gang. Vi har fået et nyt foreningslokale på Langbjerg på godt 80 kvadratmeter. Det har vi brugt noget tid på at få gjort i stand, og vores kommende generalforsamling skal da også afholdes her. Den egentlige indvielser vil blive afholdt senere...nok i løbet af april måned. Det nye lokale giver muligheder for at afholde uformelle medlemsaftener, hvor vi lige kan stikke hovederne sammen og få en hyggesnak. Vi har i januar afholdt gadekampagne i Brøndbyøster, og der vil lørdag den 21. februar bliver afholdt en i Brøndbyvester og lørdagen efter - den 28. februar - vil vi være i Brøndby Strand Centret. Vi håber, at mange af vores medlemmer vil kigge forbi og få en snak. Den årlige generalforsamling bliver afholdt den 5. marts og indkaldelsen er, til dem der ikke har e- mail, vedlagt dette nyhedsbrev. De, der har e- mail, vil som sædvanligt modtage Nyhedsbrevet som mail og indkaldelsen til generalforsamlingen som brev. Side 1 af 14

2 Kristian Thulesen Dahls ugebrev - mandag den 16. februar 2015 Tankerne er hos de dræbtes familier I dag vajer Dannebrog på halvt landet over. Flere steder vil der blive afholdt mindehøjtideligheder for de to, som blev brutalt dræbt under weekendens modbydelige terrorhandlinger i København. Sorg og vrede blander sig, når man tænker på Finn Nørgaard og Dan Uzan, som faldt for terroristens kugler. De havde familie, de var elskede, og det er dybt tragisk og uretfærdigt, at de nu er væk. Mine tanker, kondolencer og allerdybeste sympati går til de efterladte. Sympati og respekt skal også gives til de politifolk, som blev såret af terroristen. Må de hele hurtigt på både krop og sjæl. Ligeledes vil jeg også rette en stor tak til politiet, som gjorde en stor og flot indsats for at passe på os alle og for at få fat i og stoppet terroristen og dermed terroren. Tak! Mennesker blev dræbt og såret, ytringsfriheden og det jødiske samfund blev angrebet, og København blev holdt i et jerngreb af frygt. Det er i dén grad urovækkende at opleve i Danmark. Det er indlysende rigtigt, at vi nu skal stå sammen og stå fast for at bevare vores frie samfund baseret på vores værdier som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed osv. Vi må ikke vakle eller tøve, når islamistiske galninge fra eksempelvis Hizb-ut-Tahrir bedyrer, at de vestlige værdier er blandt årsagerne til problemet og i øvrigt taler om Vestens falske værdier og umenneskelige politik. Ansvaret for weekendens terror påhviler terroristen alene og så dem, der har hjulpet ham eller påvirket ham til at begå sin blodige og modbydelige terror. At tro, at vi ved at ændre os selv en smule, kan indgå et kompromis med sådanne personer, er naivt. Som jeg skrev i et ugebrev den 12. januar efter den tragiske terror i Frankrig: Når det handler om disse islamister, må og skal vi vise styrke og hårdhed. Vi må og skal stå fast. For de hader vores demokrati, vores ligeværd, vores levevis og alt det, som vi står for. De er bedøvende ligeglade med en eventuel tone i debatten og andre finere nuancer. Det er slet ikke det, det handler om for dem. I de kommende dage skal der skabes ro og overblik. Politiet skal til bunds i sagen, og vi skal have alle detaljer frem. Det skal vi blandt andet, fordi det vil give os viden om, hvordan vi bedre kan forhindre den slags terrorangreb fremover. For vi må og skal tage ved lære. Var terroristen en såkaldt ensom ulv, eller var han i ledtog med andre? Det er ét af de spørgsmål, mange stiller sig selv. Uanset svaret er det at forhindre terror noget af det sværeste. Men det er netop, når noget er svært, at man skal gøre sit yderste! Det er en udfordring og en kompliceret og stor opgave, det medgiver jeg, men vi må tage den på os. Og når den politiske hverdag vender tilbage, må regeringen også komme med den tidligere lovede opdatering for eventuelle mangler hos politi og efterretningstjenester. Mange danskere stiller sig naturligt uforstående overfor forlydender om, at betjente måtte gå ud med skudsikre veste i forkerte størrelser, fordi der er mangel på sikkerhedsudstyr hos Københavns Politi. Formanden for Københavns Politiforening melder også, at man mangler tunge våben og træning i at bruge disse. Det skal der selvfølgelig ses på! Det duer ikke, at politiet i en krisesituation skal mangle udstyr eller træning. Terrorister skal jo kun lykkes én gang så er tragedien dér. Politi og efterretningstjenester skal være på pletten hver gang for at sikre danskernes tryghed. Derfor skal der ikke være tvivl om, at vi vil sikre dem de tilstrækkelige redskaber for at gøre netop det. Politisk er der nok at diskutere. Hvorfor har vi ikke fast grænsekontrol? Hvorfor gøres der ikke mere for at undgå parallelsamfund, hvorfra ekstremismen kan vokse? Hvorfor sikres det ikke, at indvandringen kun har et omfang, som gør det muligt at integrere dem, der kommer? Hvorfor slås der ikke håndfast og konsekvent ned på de, der indefra bekæmper de værdier, det danske samfund er baseret på måske efter at have været draget i såkaldt hellig krig? Der er rigtig mange spørgsmål at stille. Dem skal vi nok stille de kommende uger og måneder. Det glemmer vi ikke. Men vi stiller dem ikke i dag! I dag bruger vi tiden til at reflektere og mindes. Der er to familier, som i dag mangler en af deres kære. To der blev dræbt i weekenden. Finn Nørgaard, der deltog ved debatarrangementet om ytringsfrihed i Krudttønden. Dan Uzan der igen igen havde påtaget sig rollen som dørmand for at andre kunne holde en festlig sammenkomst i menighedshuset ved synagogen. Tragisk! Og politifolk der blev ramt af kugler gudskelov ikke dræbende men som understreger alvoren i politiets arbejde. Og en situation der giver anledning til, at vi alle husker at værdsætte de mennesker, der vil trække i uniformen for at forsvare det samfund og de værdier, vi står for. Dét bruger vi dagen i dag på! Side 2 af 14

3 Af Tom Bech Fredriksen, Kommunalbestyrelsesmedlem Dansk Folkeparti i Brøndby er så heldig at være repræsenteret med et medlem i KL s repræsentantskab. KL's repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. Repræsentantskabet består af borgmestrene for KL's medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. På mødet blev nedenstående emner drøftet. Kombit. Hvad er kombit? Et selskab som blev dannet efter salget at KMD. Da man ikke ønskede at sælge de ejendomme som KMD ejede valgte man at lægge disse ind i Kombit. Det er nu tid til at sælge ejendommene og provenuet bliver på 1,2 milliarder kroner. Dette provenu skal deles mellem de 97 kommuner, som var ejer af KMD - tidligere Kommunedata. Som den eneste kommune får Københavns Kommune ikke del i disse penge, da de ikke var medejer af KMD. Pengene vil blive delt efter samme nøgle som kommunerne var ejere af KMD. Pengene vil ikke blive udbetalt kontant, men vil blive frigivet ved fremtidige kommunale projekter. Det skal sikres at pengene også kan bruges til uddannelse af personale. Der skal tages stilling til om KL og Danske regioners organisation skal fusionere. KL, med Anders Dam i spidsen og Danske regioner med Bent Hansen i spidsen vil have undersøgt muligheden for at fusionere de to organisationer sammen til en organisation under KL. Hvorfor overhoved diskutere denne problematik? Da de to organisationer er meget lig hinanden, kan der rent organisatorisk spares mange penge ved at sammenlægning dem. Hvis de to organisationer lægges sammen er det første skridt taget i retning af at nedlægge regionerne, mener Dansk Folkeparti. Da vi mener at vores sygehusvæsen bedre kan varetages hvis funktionen ligger hos staten, går vi ind for at nedlægge regionerne. Dansk Folkeparti gik derfor ind for, at der arbejdes videre med sammenlægningstankerne. Af Ole Valsgaard Hansen Kommunalbestyrelsesmedlem Dansk Folkeparti i Brøndby arbejder i Teknik- og Miljøudvalget for, at vi kan få mindsket - og helst helt fjernet - højresvingsulykker. Vi har især fokus på vejkryds, hvor der er lysregulering og mange højre sving af især tung trafik. Vi arbejder desuden for at få et område nær Brøndbyskoven i et indhegnet område hvor hunde kan løbe løse. Vi arbejder også for hobbyfolk med høns, fugle, duer med mere. Side 3 af 14

4 Af Allan Runager politisk ordfører Kommunalbestyrelsesmedlem Hermed fremsendes vores indlæg til sag 418 på KB dagsorden i Brøndby den 11/ Reaktionen fra flere partier på mødet, herunder SF og Socialdemokraterne var hurtigt at forsikre alle i salen om at sagen intet har med etnicitet at gøre. Hertil skal Dansk Folkeparti anføre, at det i allerhøjeste grad har noget med etnicitet at gøre. I Dansk Folkeparti deler vi ikke den berøringsangst som den såkaldte politiske korrekthed foreskriver, det mener vi ikke, at nogen kan være tjent med. Alle beboerne i Brøndby, såvel danske som etniske havde været skånet for mange problemer, herunder Hizb ut-tahrir og balladen i BSI, såfremt beboersammensætningen havde været mere balanceret. Den socialdemokratiske politik under tidligere borgmester Kjeld Rasmussen, var at der max. skulle være en etnisk familie pr. opgang, for at familien kunne absorberes i lokalsamfundet, dette skulle sikres igennem en udvidet kommunal boliganvisning, som altså nu et flertal i kommunalbestyrelsen erklærer ulovligt og derfor vil nedlægge. Sag: 418 på KB dagsorden i Brøndby den 11. februar 2015 Status for aftaler med boligorganisationerne om udlejning af almene boliger. Dansk Folkeparti, har tidligere og senest på økonomiudvalgsmødet den 4.februar 2015 udtalt sin bekymring over at lade den udvidede almennyttige boliganvisning gå fra kommunens boliganvisning og tilbage til boligselskaberne. Dansk Folkeparti, er især bekymret over den fremtidige beboersammensætning, som hidtil i stor grad har været kommunens ansvar, et ansvar for at der igennem en kommunal sortering af boligsøgende forebygges en opbygning af parallelsamfund og ghettodannelse. Den af Brøndby Kommunes udvidede anvisningsret blev af samme årsag aftalt mellem de almennyttige boligselskaber og den tidligere borgmester Kjeld Rasmussen, med henblik på at undgå boligsociale skævheder. Og hvordan er det så gået med kommunens udvidede anvisningsret, det kommer nok an på det opstillede succeskriterie og hvilke øjne man ser med, for selv om den kommunale boliganvisning langtfra har fungeret fejlfrit, og i høj grad bærer ansvaret for integration, eller mangel på samme i den nuværende beboersammensætning i Brøndby, herunder også i Brøndby Strand, hvor halvdelen af beboerne i dag har anden etnisk baggrund end dansk, mener vi fortsat ikke, at anvisningsretten af den grund skal overdrages til de enkelte boligselskaber. Vi skal blot have den kommunale boliganvisning til at fungere bedre. Dansk Folkeparti mener ikke, at de almennyttige boligselskaber i samme grad som kommunen har interesse i integration og beboersammensætning, men nok mere i det økonomiske perspektiv, om huslejen bliver betalt eller ej. I den sammenhæng er boligselskaberne nok ligeglade om huslejen kommer fra lejeren eller fra kommunen. Integration i boligområder handler i høj grad om den rette balance imellem tilflyttere og nuværende lejere, herunder også det at om nødvendigt at lade boliger stå tomme i en periode, for at afvente den rette balance i beboersammensætningen. En sådan boligpolitik koster kommunen penge på kort sigt, men i Dansk Folkeparti er vi overbevist om at kommunen sparer penge på den lange bane. Side 4 af 14

5 Beretning om livet i kommunalbestyrelsen Af Tom Bech Fredriksen, Kommunalbestyrelsesmedlem I oktober 2014 vedtog vi budgettet for 2015 og frem til Hvad der sker i 2018 kan vi ikke spå om, men vi kan komme med nogle hensigtserklæringer. Nu er arbejdet kommet i gang, og det er nu, vi skal se, om vi har budgetteret rigtigt. Der er mange ting, som i løbet af et år bliver pålagt kommunerne at skaffe penge til. Et godt eksempel er inklusion i skolerne, til denne øvelse er der stort set ikke kommet flere penge, det er så kommunernes opgave at tænke anderledes og få fremskaffet pengene. Når jeg skriver at fremskaffe pengene, mener jeg besparelser på andre områder. Da de områder hvor der bruges flest penge er Social & sundhed samt Børn, er det som regel de områder, som der bliver sparet på. Dansk Folkeparti vil ikke være med til at spare på de ældre. Men hvis der kan findes en anden løsning, som giver den samme kvalitet for borgerne, er vi med. Budget nøgletal Antal indbygger ca personer. Det kan variere over året, der flytter nogle til og fra. Antal ansatte 2952 årsværk Løn i kr Kr Indtægter (kr ) Udgifter: Byudvikling, miljø og transport Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter til administration Renter I alt udgifter Resultat overskud Dette overskud skal dække kommunens investeringer. Samlede investeringsbudget: Byudvikling, miljø og transport Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration Overskud i Da vi gennem de sidste mange år ikke har brugt flere penge, end vi har fået i kassen, er kommunens likvide beholdning meget stor. Pr den var den på i (kr.1000) Det kan altid diskuteres om størrelsen er for stor, og om vi skal bruge nogle flere penge. Dansk Folkeparti synes, at beholdningen er for stor og vil gerne være med til at bruge nogle af pengene til renovering af vores skoler. Udlicitering Hvis vi som udgangspunkt altid går ud fra, at kommunen, med kommunalbestyrelsen i spidsen, driver kommune billigst muligt, er der ikke nogle besparelser at hente på at områder bliver udliciteret. Hvis kommunen og kommunalbestyrelsen ikke sørger for, at kommunen bliver drevet rationelt nok, er der mange penge at hente. Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at alle områder kan drives lige så rationelt af kommunens som af en privat. Det er et spørgsmål om ledelse og ansvarlige politikere. Det er meget mere bekvemt for politikerne at udlicitere, så undgår de det beskidte arbejde. Ny beskæftigelses reform Hvad betyder det for kommunens arbejdsløse borger? Vi er i disse dage ved at få et overblik over, hvad det kommer til at betyde for dig som borger i Brøndby Kommune. Skal der ansættes nogle flere sagsbehandlere, efter at der skal holdes 3 parts møder med a- kassen og job-centeret. A-kassen og jobcentrene skal finde ud af, hvad disser møder skal indeholde. Hvordan bliver det for dem, som det drejer sig om, nemlig dagpengemodtageren. Dette tiltag skaffer ikke flere arbejdspladser. Der skal være meget mere fokus på at skaffe flere danske arbejdspladser. De som kommer udefra, skal ikke tage vores arbejdspladser, jeg troede at vores regering var på arbejdernes side, men de forærer vores arbejdspladser væk til folk udefra. Folk udefra er måske de fremtidlige socialdemokratiske vælgere. Misbrug For at vores misbrugere kan få et bedre tilbud til færre penge har kommunen bygget om på Roland, i Brøndbyøster, og indrettede et misbrugscenter. Det er dagpatienter. Side 5 af 14

6 Aktiviteter siden sidste Nyhedsbrev: 4. november 2014 Gadekampagne i Brøndbyvester Kampagneholdet står klar til at modtage borgerne i Brøndbyvester. - Vores kampagner for at hverve nye medlemmer er en stor succes. 13. november 2014 Gadekampagne i Brøndbyøster Desværre ingen billeder 22. november 2014 Gadekampagne i Brøndby Strand Allan Runager i en god politisk snak med en borger. Det blev en dejlig og positiv dag, hvor vi havde besøg af Jens Vornøe, der er folketingskandidat i Utterslev-kredsen i København. 6. november 2014 Medlemsmøde med Martin Henriksen Martin Henriksen var på besøg i Brøndby, hvor han fik fortalt lidt om, hvad der sker på Christiansborg, og hvilke politiske udfordringer der er, specielt på udlændinge og asyl området. Der blev også lejlighed for at snakke om Hizb ut-tahrir og deres overtagelse af fodboldklubben BSI, og deres forsøg på at overtage magten i en boligforening. - Mødet havde stor medlemsfremmøde. Januar/februar 2015 Husstandsomdeling af folder i forskellige område i Brøndby - Folderen til hvervning af medlemmer vil ligge fremme på vores generalforsamling den 5. marts, men kan også rekvireres hos formand Poul Gaardbo på mail: eller på telefon Du kan også se folderen på vores hjemmeside: content/uploads/2014/11/hvervningsbrochure- Hjemmeside.pdf Side 6 af 14

7 Pia Kjærsgaard fik kort før vores julearrangement overrakt Kommandørkorset af Dannebrogordenen af Dronning Margrethe og kunne stolt fremvise ordenen for vores medlemmer. Der blev læst op af bogen "Jul på Borgen", som er skrevet af forskellige politikere, der sidder i Folketinget. Først sku' bordet vises, siden sku' det spises... Pia Kjærsgaard og Henrik Thorup besigtiger den lækre hjemmelavede mad. Stemningsbilleder fra bordene: Pia Kjærsgaard blev budt velkommen med en yndig hvid buket blomster, der er hende yndlingsfarve. Vores EU-kandidat EU-kandidat Danni Olsen med sin kone og datter. Statsrevisor og medlem af Regionsrådet Henrik Thorup kom i godt selskab. Side 7 af 14

8 30. januar 2015 Gadekampagne i Brøndbyøster Igen en god snak med borgerne i Brøndbyøster. Vi havde denne gang besøg af folketingskandidat Kristian Tørning, der er valgt i Gladsaxe-kredsen og derfor på stemmesedlen i Brøndby når valget udskrives. 4. februar 2015 Debatmøde med Thulesen Dahl Debatmøde på Damhuskroen var en kæmpe succes. Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er i gang med at afholde debatmøder rundt i Danmark. Onsdag var turen kommet til Vestegnen, hvor mødet blev afholdt på Damhuskroen i Rødovre. Thulesen Dahl orienterede om den øjeblikkelige politiske situation, og kom også ind på, hvordan det kan blive efter et valg, hvor der måske kommer et nyt regeringsflertal. Kristian Tørning omgivet af 2 medlemmer af bestyrelsen: Ole Valsgaard Hansen og Lotte Marnow. Brøndbys bestyrelse måtte tage til takke med ståpladser, da der var mødt flere om, end der var siddepladser til. På billedet ses bestyrelsen stående fra og med nr. 3 fra venstre: Poul Gaardbo, 2. viceborgmester Tom Bech Fredriksen, Allan Runager, Ole Valsgaard Hansen og Henrik Rademacher. 21. februar - kl Gadekampagne i Brøndbyvester ved SuperBrugsen, Park Alle 235 Der var stor spørgelysten i det tæt pakkede lokale. 28. februar - kl Gadekampagne i Brøndby Strand Centret 5. marts - kl Lokalet på Langbjerg - Generalforsamling Side 8 af 14

9 Folketingsvalg men hvornår? Af Poul Gaardbo, formand At 2015 er et valgår, er uomtvisteligt, men ingen - ud over statsministeren - ved hvornår valget udskrives! Der kan gættes på mange måder...og det bliver der også. Som de politiske målinger ser ud p.t., så er det klart for de fleste, at Helle Thorning-Schmidt ikke bliver genvalgt som statsminister. Nogle mener dog at Thorning-Schmidt gerne vil fejre sit 10-års jubilæum som Socialdemokratiets først kvindelige formand, et jubilæum hun kan fejre den 12. april i år. Andre mener, at Thorning-Schmidt, som Danmarks første kvindelige statsminister, gerne vil være statsminister, når der den 5. juni - på grundlovsdag i år - kan fejres 100-året for kvinders valgret i Danmark. Hvis disse "profetier" skal gå i opfyldelse, så bliver der svært med et folketingsvalg inden sommerferien, så jeg tror mest på at valget kommer tirsdag den 25. august....men da vi ikke kan spå, og blot ved at valget skal afholdes inden 15. september, så har vi valgt at være i god tid og på den sikre side. Vi præsenterer derfor allerede nu de kandidater, der vil være at finde på stemmesedlen i Brøndby-kredsen, når valget kommer. Alle 8 kandidater i Københavns Omegns Storkreds fik tilbuddet om at præsentere sig selv i dette Nyhedsbrev, og 7 svarede tilbage. Her kan du læse de enkelte kandidaters præsentationer af sig selv: Jeg vil have trygheden tilbage i danske hjem. Udenlandske kriminelle skal afsone i deres hjemlande, vi skal ikke samle på dem i Danmark! Vi skal have mere politi, og der skal indføres en effektiv grænsekontrol. Pia Kjærsgaard Jeg stiftede Dansk Folkeparti i 1995 sammen med bl.a. Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup. Vi ville noget, og vi gør noget. Vi er ikke som de andre, og vi lader os ikke kue. Jeg er Dansk Folkepartis værdiordfører. Jeg vil kæmpe hver dag for at passe på vores dejlige Danmark. Det gør vi bl.a. med en stram udlændingepolitik, vi skal stoppe den nuværende regerings lempelser. Vi skal have mere Danmark og mindre EU! Folketinget skal bestemme, ikke EU- Parlamentet, Kommissionen eller EUdomstolen. Vi har ytringsfrihed og har ret til at tænke, tale og tegne. Ingen uanset religiøse, politiske, økonomiske eller andre motiver - skal true danskerne til tavshed! Her må vi stå sammen. Omsorgen for vore ældre medborgere er nedprioriteret. Vi skal tilføre ældreområdet de penge, der skal til, så ældre både hjemme og på plejehjem hjælpes bedre. Jeg er dyreven. Vi skal behandle dyrene ordentligt. Og så skal vi have et dyrepoliti Side 9 af 14

10 Kristian Tørning Jeg er 41 år gift og har to børn. Jeg arbejder som Lektor, ph.d., på Danmarks Medie og Journalisthøjskole og har erhvervserfaring fra blandt andre: Dan marks Radio, Microsoft og Danfoss. Besøg: tørning.dk/politik og læs om, hvordan vi kan sikre Danmark. Besøg: facebook.dk/kristiantorning og læs om de konkrete sager, der optager mig og deltag selv i debatten En lysere fremtid Verdens lykkeligste folk? Danmark er et af verdens mest udviklede lande, og danskerne er blandt verdens lykkeligste folk, så hvorfor lave om på noget? Det skal vi, fordi globaliseringen, EU og folkevandringerne er ved at gøre Danmark til verdens socialkontor. Det kræver nye løsninger, ellers daler vores levestandard og vores glæde. Hvilket Danmark overtager vores børn? Vi kan stadig ændre kurs og undgå at blive den første generation, der giver vores børn et fattigere land, end det vi selv modtog fra vores forældre. Vi kan stadig undgå at blive den første generation, der går senere på pension end vores forældre gjorde. Men ikke hvis vi skal være socialkontor for hele verden. Stem personligt på Kristian Tørning Hvis du stemmer på mig, så lover jeg at gøre alt, der står i min magt for at sikre en lysere fremtid. Vi kan skifte kurs. Vi kan stadig sikre, at næste generation får overdraget et rigere Danmark. Vi kan sikre en høj levestandard og glæde - også for kommende generationer. Mikkel Dencker Folketingsmedlem, opstillet i Hvidovrekredsen Jeg har siddet i Folketinget siden 2001 og har i den tid haft flere forskellige ordførerskaber. I den seneste valgperiode har jeg fungeret som Dansk Folkepartis energi- og klimaordfører og ordfører for nordisk samarbejde og som medlem af Nordisk Råd. I den kommende valgperiode vil jeg især arbejde for at vi får genindført en effektiv grænsekontrol og at politiet får langt flere ressourcer, end det er tilfældet i dag. Både for at vi i Danmark bliver endnu bedre til at forebygge terrorangreb, men også for at politiet har bedre muligheder for at forhindre og opklare de mere almindelige forbrydelser. Vi skal nemlig have trygheden tilbage i Danmark! I mit arbejde i Folketinget lægger jeg også vægt på at være en god repræsentant for det lokalområde, der har valgt mig. Derfor tager jeg også gerne sager op i Folketinget af helt lokal karakter. Lidt om mig: 39 år og bor i Hvidovre sammen med min hustru Mette og vores tre børn Student fra Rødovre Gymnasium og har læst økonomi ved Københavns Universitet Medlem af Folketinget siden 2001 Viceborgmester i Hvidovre Kommune. Byrådsmedlem i Hvidovre siden 1998 Side 10 af 14

11 Mit navn er Kenneth Kristensen Berth. Jeg er 38 år gammel, gift og far til to dejlige piger og bor i Vallensbæk. Jeg sidder i Vallensbæk Kommunalbestyrelse og er også medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden. Ved det seneste folketingsvalg blev jeg første stedfortræder til Folketinget. Til daglig arbejder jeg som specialkonsulent. Fra var jeg landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, ligesom jeg var medlem af partiets hovedbestyrelse fra Jeg har boet på Vestegnen i mere end ti år. Jeg kender og elsker Vestegnen, men jeg er heller ikke bleg for at sige, at vi har mange udfordringer en stor del af dem affødt af den forfejlede udlændingepolitik, som blev ført fra 1983 til 2002 og som desværre er blevet genoptaget af S-R-regeringen. Vestegnen er det område i landet, der lider mest under den store tilstrømning af asylsøgere, fordi erfaringen desværre viser, at flygtningene slår sig ned, hvor der er i forvejen er mange indvandrere, når de 3 år, de er forpligtet til at bo i den kommune, hvor de bliver boligplaceret, er overstået. Derfor skal tilstrømningen reduceres, flygtninge skal ydes beskyttelse i deres nærområder, og de få, der ikke kan det, skal placeres i kommuner med få indvandrere og skal først kunne flytte, når de har skaffet sig et job. Det er også vigtigt med en kontant retspolitik. Straffene for voldskriminalitet er generelt for lave, og det nytter ikke noget, at man kan møde sin overfaldsmand på gaden dagen efter overfaldet. Endelig er det afgørende at stoppe nedskæringerne på ældreområdet. Vi kan ikke være bekendt at tilbyde vacuumpakket mad og lagenskifte hver fjerde uge til de mennesker, der har været med til at bygge Danmark op. Andre politiske områder som har min interesse er f.eks. sundhedsområdet, trafikpolitik og dyrevelfærd. Du kan læse mere om mig på på facebook eller på Jeg håber på dit kryds til folketingsvalget, så lover jeg dig at være en stærke stemme for hele Vestegnen! Mit navn er Anna Hede Christensen, jeg bor på Vesterbro i København og til dagligt studerer jeg jura. Jeg har været medlem af Dansk Folkeparti i 5 år, hvoraf jeg de seneste 3 år har siddet som formand for Dansk Folkepartis Ungdoms lokalafdeling i København. Derudover blev jeg ved sidste kommunalvalg valgt som 1. Suppleant til Borgerrepræsentationen i København. 3 mærkesager: Strammere udlændingepolitik: Indvandrere skal bidrage til velfærdssamfundet gennem uddannelse og deltagelse i arbejdsmarkedet. Kravene til asyl og familiesammenføring skal strammes, og asylansøgere skal som udgangspunkt hjælpes i nærområderne. Der skal indføres nultolerance overfor kriminelle udlændinge, som selvfølgelig skal afsone i deres hjemland. Velfærdsdanmark: Vi skal bevare og udbygge velfærdsstaten, så vi kan tage os godt af vores ældre, svage og handicappede medborgere det er trods alt det, vi har bygget den op til. Sundhedspolitikken skal tilbage på den politiske dagsorden. Som et af de vigtigste områder i vores velfærdssamfund, skal det ikke håndteres som noget sekundært. Mere Danmark Mindre EU: EU har fået alt for meget magt over medlemslandene, og skal hverken bestemme hvem vi giver børnecheck og SU til. Danmark skal selvfølgelig være herre i eget hus, og det er derfor altafgørende, at vi ikke afgiver mere suverænitet til EU. Retsforbeholdene skal bestå og jeg ser meget gerne flere komme til. Side 11 af 14

12 Side 12 af 14

13 Helge Larsen Folketingskandidat for Dansk Folkeparti Herlev/Rødovre kredsen Medlem af kommunalbestyrelsen i Herlev og formand for arbejdsmarkedsudvalget Jeg håber på din stemme og din støtte til mit politiske projekt, så jeg kan blive valgt til folketinget og blive en del af folkestyrets vigtigste forsamling. FOLKETINGET Folkestyret bør ledes af erfarne mænd og kvinder, som har sans for, hvad der er godt for land og folk. Alt for mange vælges til folketinget uden nogensinde at have ernæret hverken sig selv eller sin familie gennem et almindeligt borgerligt arbejde. Jeg kan tilføre folketinget både en politisk erfaring og en erhvervserfaring. Med 16 år i kommunalpolitik og en uafbrudt tilknytning til det private arbejdsmarked siden svendebrev som 18 årig smed har jeg lært, hvor vigtigt det er at tage ansvar for sit eget liv. Jeg har været privilegeret arbejdsmæssigt ved at kunne yde frem for at nyde og derved bidraget til et værdibaseret fællesskab. Enhver borger i dette land bør tage ansvar for sit eget liv og fællesskabet. Jeg vil bruge min livserfaring i mit politiske arbejde i folketinget, og tage aktiv del i de politiske processor for at sikre dansk kultur og velfærd. Valgtemaer: 1 Midlertidig ophold til flygtninge Flygtninge fra ikke-vestlige lande skal kun have midlertidig opholdstilladelse, så de hurtigt kan sendes tilbage, når der igen er sikkert i deres hjemland. Permanent opholdstilladelse til flygtninge fra ikke-vestlige lande giver ingen mening, når deres kulturelle baggrund blokerer for en vellykket integration i det danske samfund 2 Flygtninge og indvandrere skal bidrage Når flygtninge og indvandrere får opholdstilladelse, skal de bidrage til samfundet uanset hvad. Der er ingen religiøse eller kulturelle undskyldninger for ikke at arbejde. Nægter de at arbejde, skal de ikke have kontanthjælp. Når flygtninge og indvandrere ikke bidrager til samfundet i lige så høj grad som danskere, går statskassen glip af et tocifret milliardbeløb. 3 Stop østeuropæisk arbejdskraft Der skal sættes en stopper for den massive indvandring af billig østeuropæisk arbejdskraft, for den ødelægger det danske arbejdsmarked og undergraver velfærdssystemet. Vi skal i stedet for skabe plads på arbejdsmarkedet til de danskere, som er på kontanthjælp eller dagpenge. 4 Luk grænsebommen og stop flygtningeturismen I dag kan illegale flygtninge nemt blive smuglet over den danske grænse, fordi vi ikke har nogen grænsekontrol. De kommer kun til landet for at udnytte vores velfærdssystem og vil ikke bidrage til vores samfund. Vi skal have en stærk grænsekontrol, så vi kan beskytte Danmark mod flygtningeturismen. 5 Flere ressourcer til politiet og udvisning af kriminelle udlændinge. Det skal være trygt at færdes i gaderne og i vores hjem, men i dag er der frit spil for kriminelle. De forulempede borgere betaler regningen, da politiet i dag ikke har ressourcerne til sikre vores tryghed 6 Retfærdig ejendomsbeskatning Ejendomsbeskatning og grundskyld er blevet det rene ta' selv bord for boligspekulanter og kommuner. Boligspekulanterne drive priserne op for at tjene hurtige penge og det hæver ejendomsbeskatningen og kommunerne hæver grundskylden for at redde deres skrantende økonomi. Det er ikke rimeligt, at boligejerne drives fra hus og hjem, fordi de udsættes for spekulation eller kommunernes dårlige økonomi. Side 13 af 14

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Dansk F lkeblad Søndag den 11. september 2011 www.danskfolkeparti.dk 3337 5199 df@ft.dk

Dansk F lkeblad Søndag den 11. september 2011 www.danskfolkeparti.dk 3337 5199 df@ft.dk Dansk F lkeblad 3337 5199 df@ft.dk Velfærd: Vi må takke de ældre ved at give dem en tryg alderdom. Side 2 Valgkamp 2011: det er dit land - det er dit valg Slaget om Danmark Torsdag den 15. september er

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

Skjulte misbrug i lederjob

Skjulte misbrug i lederjob h u sfo r bi nr. 1 Januar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Skjulte misbrug i lederjob Socialpolitikken, der forsvandt Planer om at bygge billige boliger

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige aburetten NR. 6. DECEMBER 2001 Regeringen: Anders Fogh Rasmussen I 3 Europaminister Bertel Haarder skriver om visionerne for EU s nye grundlov Ny partisekretær: Jens Skipper Rasmussen 4-5 Folketingsvalget

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

BILAG 1 - DOKUMENTSTUDIER

BILAG 1 - DOKUMENTSTUDIER BILAG 1 - DOKUMENTSTUDIER Oversigt over de dokumenter som er anvendt i specialets empiriske del Dokumentstudier. Dokumenterne findes også i litteraturlisten. Monumenter: Frederiksen, Mette og Bjarne Corydon

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT PH POLITISK HORISONT NR. 02 MAJ 2014 FOKUS STEM KONSERVATIVT - vejen til indflydelse i EU BENDT BENDTSEN Danmarks mand i EU VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD - tag godt imod dem Leder

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere