NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar Dansk Folkeparti i Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby"

Transkript

1 NYHEDSBREV Februar nyt fra formanden Så blev det igen tid til Nyhedsbrev 2014 blev på alle måder et rigtigt godt år for DF i Brøndby og hele DF i særdeleshed. Vi har i Brøndby oplevet en stor medlemsfremgang, ligesom DF på landsplan også har haft stor fremgang. I Brøndby er vi i 2014 gået fra præcis 100 medlemmer til præcis 130 medlemmer ved udgangen af december...vi gør det åbenbart i runde tal. Vi lægger stor vægt på at møde borgerne i kommunen og afholder derfor en del gadekampagner, hvor vi bliver vel modtaget og får en god politisk snak. Desuden kan vi se en direkte afsmitning i medlemstallet, når vi har været på gaden i en af vores 3 bydele. I november og januar/februar har vi husstandsomdelt foldere for at hverve nye medlemmer, hvilket vi bestemt synes har været en succes. Ved EU-valget blev Dansk Folkeparti for første gang landets største parti, hvilket vi også blev her i Brøndby. - Brøndby er Danmarks 4.-bedste DF-by udregnet i procent af de afgivne stemmer. - Vi fik stemmer, svarende til 36,3 % af stemmerne. Herved slog vi i Brøndby Socialdemokraterne, der "kun" fik stemmer, svarende til 23,5 %. I sidste halvår af 2014 afholdt vi 2 succesrige medlemsarrangementer. Den 6. november havde vi DF's integrationsordfører Martin Henriksen ude og tale om integration, flygtninge, asylansøgere og den lokale Brøndby Strand- Fodboldklub BSI, som er blevet overtaget af medemmer af Hitz ut- Tahrir. Der var stor spørgelyst og mødet var sent færdigt. Vi følger nøje med, i hvad der sker i BSI og vil konstant kigge dem over skulderen. Vores årlige julearrangement i begyndelsen af december blev igen en succes. Vi havde - nu næsten pr. tradition - inviteret Pia Kjærsgaard og hendes mand Henrik Thorup, ligesom vores EU-kandidat, Danni Olsen, og vores folketingskandidat, Aia Fog, deltog. Det var en dejlig aften, hvor alle hyggede sig er kommet godt i gang. Vi har fået et nyt foreningslokale på Langbjerg på godt 80 kvadratmeter. Det har vi brugt noget tid på at få gjort i stand, og vores kommende generalforsamling skal da også afholdes her. Den egentlige indvielser vil blive afholdt senere...nok i løbet af april måned. Det nye lokale giver muligheder for at afholde uformelle medlemsaftener, hvor vi lige kan stikke hovederne sammen og få en hyggesnak. Vi har i januar afholdt gadekampagne i Brøndbyøster, og der vil lørdag den 21. februar bliver afholdt en i Brøndbyvester og lørdagen efter - den 28. februar - vil vi være i Brøndby Strand Centret. Vi håber, at mange af vores medlemmer vil kigge forbi og få en snak. Den årlige generalforsamling bliver afholdt den 5. marts og indkaldelsen er, til dem der ikke har e- mail, vedlagt dette nyhedsbrev. De, der har e- mail, vil som sædvanligt modtage Nyhedsbrevet som mail og indkaldelsen til generalforsamlingen som brev. Side 1 af 14

2 Kristian Thulesen Dahls ugebrev - mandag den 16. februar 2015 Tankerne er hos de dræbtes familier I dag vajer Dannebrog på halvt landet over. Flere steder vil der blive afholdt mindehøjtideligheder for de to, som blev brutalt dræbt under weekendens modbydelige terrorhandlinger i København. Sorg og vrede blander sig, når man tænker på Finn Nørgaard og Dan Uzan, som faldt for terroristens kugler. De havde familie, de var elskede, og det er dybt tragisk og uretfærdigt, at de nu er væk. Mine tanker, kondolencer og allerdybeste sympati går til de efterladte. Sympati og respekt skal også gives til de politifolk, som blev såret af terroristen. Må de hele hurtigt på både krop og sjæl. Ligeledes vil jeg også rette en stor tak til politiet, som gjorde en stor og flot indsats for at passe på os alle og for at få fat i og stoppet terroristen og dermed terroren. Tak! Mennesker blev dræbt og såret, ytringsfriheden og det jødiske samfund blev angrebet, og København blev holdt i et jerngreb af frygt. Det er i dén grad urovækkende at opleve i Danmark. Det er indlysende rigtigt, at vi nu skal stå sammen og stå fast for at bevare vores frie samfund baseret på vores værdier som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed osv. Vi må ikke vakle eller tøve, når islamistiske galninge fra eksempelvis Hizb-ut-Tahrir bedyrer, at de vestlige værdier er blandt årsagerne til problemet og i øvrigt taler om Vestens falske værdier og umenneskelige politik. Ansvaret for weekendens terror påhviler terroristen alene og så dem, der har hjulpet ham eller påvirket ham til at begå sin blodige og modbydelige terror. At tro, at vi ved at ændre os selv en smule, kan indgå et kompromis med sådanne personer, er naivt. Som jeg skrev i et ugebrev den 12. januar efter den tragiske terror i Frankrig: Når det handler om disse islamister, må og skal vi vise styrke og hårdhed. Vi må og skal stå fast. For de hader vores demokrati, vores ligeværd, vores levevis og alt det, som vi står for. De er bedøvende ligeglade med en eventuel tone i debatten og andre finere nuancer. Det er slet ikke det, det handler om for dem. I de kommende dage skal der skabes ro og overblik. Politiet skal til bunds i sagen, og vi skal have alle detaljer frem. Det skal vi blandt andet, fordi det vil give os viden om, hvordan vi bedre kan forhindre den slags terrorangreb fremover. For vi må og skal tage ved lære. Var terroristen en såkaldt ensom ulv, eller var han i ledtog med andre? Det er ét af de spørgsmål, mange stiller sig selv. Uanset svaret er det at forhindre terror noget af det sværeste. Men det er netop, når noget er svært, at man skal gøre sit yderste! Det er en udfordring og en kompliceret og stor opgave, det medgiver jeg, men vi må tage den på os. Og når den politiske hverdag vender tilbage, må regeringen også komme med den tidligere lovede opdatering for eventuelle mangler hos politi og efterretningstjenester. Mange danskere stiller sig naturligt uforstående overfor forlydender om, at betjente måtte gå ud med skudsikre veste i forkerte størrelser, fordi der er mangel på sikkerhedsudstyr hos Københavns Politi. Formanden for Københavns Politiforening melder også, at man mangler tunge våben og træning i at bruge disse. Det skal der selvfølgelig ses på! Det duer ikke, at politiet i en krisesituation skal mangle udstyr eller træning. Terrorister skal jo kun lykkes én gang så er tragedien dér. Politi og efterretningstjenester skal være på pletten hver gang for at sikre danskernes tryghed. Derfor skal der ikke være tvivl om, at vi vil sikre dem de tilstrækkelige redskaber for at gøre netop det. Politisk er der nok at diskutere. Hvorfor har vi ikke fast grænsekontrol? Hvorfor gøres der ikke mere for at undgå parallelsamfund, hvorfra ekstremismen kan vokse? Hvorfor sikres det ikke, at indvandringen kun har et omfang, som gør det muligt at integrere dem, der kommer? Hvorfor slås der ikke håndfast og konsekvent ned på de, der indefra bekæmper de værdier, det danske samfund er baseret på måske efter at have været draget i såkaldt hellig krig? Der er rigtig mange spørgsmål at stille. Dem skal vi nok stille de kommende uger og måneder. Det glemmer vi ikke. Men vi stiller dem ikke i dag! I dag bruger vi tiden til at reflektere og mindes. Der er to familier, som i dag mangler en af deres kære. To der blev dræbt i weekenden. Finn Nørgaard, der deltog ved debatarrangementet om ytringsfrihed i Krudttønden. Dan Uzan der igen igen havde påtaget sig rollen som dørmand for at andre kunne holde en festlig sammenkomst i menighedshuset ved synagogen. Tragisk! Og politifolk der blev ramt af kugler gudskelov ikke dræbende men som understreger alvoren i politiets arbejde. Og en situation der giver anledning til, at vi alle husker at værdsætte de mennesker, der vil trække i uniformen for at forsvare det samfund og de værdier, vi står for. Dét bruger vi dagen i dag på! Side 2 af 14

3 Af Tom Bech Fredriksen, Kommunalbestyrelsesmedlem Dansk Folkeparti i Brøndby er så heldig at være repræsenteret med et medlem i KL s repræsentantskab. KL's repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. Repræsentantskabet består af borgmestrene for KL's medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. På mødet blev nedenstående emner drøftet. Kombit. Hvad er kombit? Et selskab som blev dannet efter salget at KMD. Da man ikke ønskede at sælge de ejendomme som KMD ejede valgte man at lægge disse ind i Kombit. Det er nu tid til at sælge ejendommene og provenuet bliver på 1,2 milliarder kroner. Dette provenu skal deles mellem de 97 kommuner, som var ejer af KMD - tidligere Kommunedata. Som den eneste kommune får Københavns Kommune ikke del i disse penge, da de ikke var medejer af KMD. Pengene vil blive delt efter samme nøgle som kommunerne var ejere af KMD. Pengene vil ikke blive udbetalt kontant, men vil blive frigivet ved fremtidige kommunale projekter. Det skal sikres at pengene også kan bruges til uddannelse af personale. Der skal tages stilling til om KL og Danske regioners organisation skal fusionere. KL, med Anders Dam i spidsen og Danske regioner med Bent Hansen i spidsen vil have undersøgt muligheden for at fusionere de to organisationer sammen til en organisation under KL. Hvorfor overhoved diskutere denne problematik? Da de to organisationer er meget lig hinanden, kan der rent organisatorisk spares mange penge ved at sammenlægning dem. Hvis de to organisationer lægges sammen er det første skridt taget i retning af at nedlægge regionerne, mener Dansk Folkeparti. Da vi mener at vores sygehusvæsen bedre kan varetages hvis funktionen ligger hos staten, går vi ind for at nedlægge regionerne. Dansk Folkeparti gik derfor ind for, at der arbejdes videre med sammenlægningstankerne. Af Ole Valsgaard Hansen Kommunalbestyrelsesmedlem Dansk Folkeparti i Brøndby arbejder i Teknik- og Miljøudvalget for, at vi kan få mindsket - og helst helt fjernet - højresvingsulykker. Vi har især fokus på vejkryds, hvor der er lysregulering og mange højre sving af især tung trafik. Vi arbejder desuden for at få et område nær Brøndbyskoven i et indhegnet område hvor hunde kan løbe løse. Vi arbejder også for hobbyfolk med høns, fugle, duer med mere. Side 3 af 14

4 Af Allan Runager politisk ordfører Kommunalbestyrelsesmedlem Hermed fremsendes vores indlæg til sag 418 på KB dagsorden i Brøndby den 11/ Reaktionen fra flere partier på mødet, herunder SF og Socialdemokraterne var hurtigt at forsikre alle i salen om at sagen intet har med etnicitet at gøre. Hertil skal Dansk Folkeparti anføre, at det i allerhøjeste grad har noget med etnicitet at gøre. I Dansk Folkeparti deler vi ikke den berøringsangst som den såkaldte politiske korrekthed foreskriver, det mener vi ikke, at nogen kan være tjent med. Alle beboerne i Brøndby, såvel danske som etniske havde været skånet for mange problemer, herunder Hizb ut-tahrir og balladen i BSI, såfremt beboersammensætningen havde været mere balanceret. Den socialdemokratiske politik under tidligere borgmester Kjeld Rasmussen, var at der max. skulle være en etnisk familie pr. opgang, for at familien kunne absorberes i lokalsamfundet, dette skulle sikres igennem en udvidet kommunal boliganvisning, som altså nu et flertal i kommunalbestyrelsen erklærer ulovligt og derfor vil nedlægge. Sag: 418 på KB dagsorden i Brøndby den 11. februar 2015 Status for aftaler med boligorganisationerne om udlejning af almene boliger. Dansk Folkeparti, har tidligere og senest på økonomiudvalgsmødet den 4.februar 2015 udtalt sin bekymring over at lade den udvidede almennyttige boliganvisning gå fra kommunens boliganvisning og tilbage til boligselskaberne. Dansk Folkeparti, er især bekymret over den fremtidige beboersammensætning, som hidtil i stor grad har været kommunens ansvar, et ansvar for at der igennem en kommunal sortering af boligsøgende forebygges en opbygning af parallelsamfund og ghettodannelse. Den af Brøndby Kommunes udvidede anvisningsret blev af samme årsag aftalt mellem de almennyttige boligselskaber og den tidligere borgmester Kjeld Rasmussen, med henblik på at undgå boligsociale skævheder. Og hvordan er det så gået med kommunens udvidede anvisningsret, det kommer nok an på det opstillede succeskriterie og hvilke øjne man ser med, for selv om den kommunale boliganvisning langtfra har fungeret fejlfrit, og i høj grad bærer ansvaret for integration, eller mangel på samme i den nuværende beboersammensætning i Brøndby, herunder også i Brøndby Strand, hvor halvdelen af beboerne i dag har anden etnisk baggrund end dansk, mener vi fortsat ikke, at anvisningsretten af den grund skal overdrages til de enkelte boligselskaber. Vi skal blot have den kommunale boliganvisning til at fungere bedre. Dansk Folkeparti mener ikke, at de almennyttige boligselskaber i samme grad som kommunen har interesse i integration og beboersammensætning, men nok mere i det økonomiske perspektiv, om huslejen bliver betalt eller ej. I den sammenhæng er boligselskaberne nok ligeglade om huslejen kommer fra lejeren eller fra kommunen. Integration i boligområder handler i høj grad om den rette balance imellem tilflyttere og nuværende lejere, herunder også det at om nødvendigt at lade boliger stå tomme i en periode, for at afvente den rette balance i beboersammensætningen. En sådan boligpolitik koster kommunen penge på kort sigt, men i Dansk Folkeparti er vi overbevist om at kommunen sparer penge på den lange bane. Side 4 af 14

5 Beretning om livet i kommunalbestyrelsen Af Tom Bech Fredriksen, Kommunalbestyrelsesmedlem I oktober 2014 vedtog vi budgettet for 2015 og frem til Hvad der sker i 2018 kan vi ikke spå om, men vi kan komme med nogle hensigtserklæringer. Nu er arbejdet kommet i gang, og det er nu, vi skal se, om vi har budgetteret rigtigt. Der er mange ting, som i løbet af et år bliver pålagt kommunerne at skaffe penge til. Et godt eksempel er inklusion i skolerne, til denne øvelse er der stort set ikke kommet flere penge, det er så kommunernes opgave at tænke anderledes og få fremskaffet pengene. Når jeg skriver at fremskaffe pengene, mener jeg besparelser på andre områder. Da de områder hvor der bruges flest penge er Social & sundhed samt Børn, er det som regel de områder, som der bliver sparet på. Dansk Folkeparti vil ikke være med til at spare på de ældre. Men hvis der kan findes en anden løsning, som giver den samme kvalitet for borgerne, er vi med. Budget nøgletal Antal indbygger ca personer. Det kan variere over året, der flytter nogle til og fra. Antal ansatte 2952 årsværk Løn i kr Kr Indtægter (kr ) Udgifter: Byudvikling, miljø og transport Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter til administration Renter I alt udgifter Resultat overskud Dette overskud skal dække kommunens investeringer. Samlede investeringsbudget: Byudvikling, miljø og transport Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration Overskud i Da vi gennem de sidste mange år ikke har brugt flere penge, end vi har fået i kassen, er kommunens likvide beholdning meget stor. Pr den var den på i (kr.1000) Det kan altid diskuteres om størrelsen er for stor, og om vi skal bruge nogle flere penge. Dansk Folkeparti synes, at beholdningen er for stor og vil gerne være med til at bruge nogle af pengene til renovering af vores skoler. Udlicitering Hvis vi som udgangspunkt altid går ud fra, at kommunen, med kommunalbestyrelsen i spidsen, driver kommune billigst muligt, er der ikke nogle besparelser at hente på at områder bliver udliciteret. Hvis kommunen og kommunalbestyrelsen ikke sørger for, at kommunen bliver drevet rationelt nok, er der mange penge at hente. Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at alle områder kan drives lige så rationelt af kommunens som af en privat. Det er et spørgsmål om ledelse og ansvarlige politikere. Det er meget mere bekvemt for politikerne at udlicitere, så undgår de det beskidte arbejde. Ny beskæftigelses reform Hvad betyder det for kommunens arbejdsløse borger? Vi er i disse dage ved at få et overblik over, hvad det kommer til at betyde for dig som borger i Brøndby Kommune. Skal der ansættes nogle flere sagsbehandlere, efter at der skal holdes 3 parts møder med a- kassen og job-centeret. A-kassen og jobcentrene skal finde ud af, hvad disser møder skal indeholde. Hvordan bliver det for dem, som det drejer sig om, nemlig dagpengemodtageren. Dette tiltag skaffer ikke flere arbejdspladser. Der skal være meget mere fokus på at skaffe flere danske arbejdspladser. De som kommer udefra, skal ikke tage vores arbejdspladser, jeg troede at vores regering var på arbejdernes side, men de forærer vores arbejdspladser væk til folk udefra. Folk udefra er måske de fremtidlige socialdemokratiske vælgere. Misbrug For at vores misbrugere kan få et bedre tilbud til færre penge har kommunen bygget om på Roland, i Brøndbyøster, og indrettede et misbrugscenter. Det er dagpatienter. Side 5 af 14

6 Aktiviteter siden sidste Nyhedsbrev: 4. november 2014 Gadekampagne i Brøndbyvester Kampagneholdet står klar til at modtage borgerne i Brøndbyvester. - Vores kampagner for at hverve nye medlemmer er en stor succes. 13. november 2014 Gadekampagne i Brøndbyøster Desværre ingen billeder 22. november 2014 Gadekampagne i Brøndby Strand Allan Runager i en god politisk snak med en borger. Det blev en dejlig og positiv dag, hvor vi havde besøg af Jens Vornøe, der er folketingskandidat i Utterslev-kredsen i København. 6. november 2014 Medlemsmøde med Martin Henriksen Martin Henriksen var på besøg i Brøndby, hvor han fik fortalt lidt om, hvad der sker på Christiansborg, og hvilke politiske udfordringer der er, specielt på udlændinge og asyl området. Der blev også lejlighed for at snakke om Hizb ut-tahrir og deres overtagelse af fodboldklubben BSI, og deres forsøg på at overtage magten i en boligforening. - Mødet havde stor medlemsfremmøde. Januar/februar 2015 Husstandsomdeling af folder i forskellige område i Brøndby - Folderen til hvervning af medlemmer vil ligge fremme på vores generalforsamling den 5. marts, men kan også rekvireres hos formand Poul Gaardbo på mail: eller på telefon Du kan også se folderen på vores hjemmeside: content/uploads/2014/11/hvervningsbrochure- Hjemmeside.pdf Side 6 af 14

7 Pia Kjærsgaard fik kort før vores julearrangement overrakt Kommandørkorset af Dannebrogordenen af Dronning Margrethe og kunne stolt fremvise ordenen for vores medlemmer. Der blev læst op af bogen "Jul på Borgen", som er skrevet af forskellige politikere, der sidder i Folketinget. Først sku' bordet vises, siden sku' det spises... Pia Kjærsgaard og Henrik Thorup besigtiger den lækre hjemmelavede mad. Stemningsbilleder fra bordene: Pia Kjærsgaard blev budt velkommen med en yndig hvid buket blomster, der er hende yndlingsfarve. Vores EU-kandidat EU-kandidat Danni Olsen med sin kone og datter. Statsrevisor og medlem af Regionsrådet Henrik Thorup kom i godt selskab. Side 7 af 14

8 30. januar 2015 Gadekampagne i Brøndbyøster Igen en god snak med borgerne i Brøndbyøster. Vi havde denne gang besøg af folketingskandidat Kristian Tørning, der er valgt i Gladsaxe-kredsen og derfor på stemmesedlen i Brøndby når valget udskrives. 4. februar 2015 Debatmøde med Thulesen Dahl Debatmøde på Damhuskroen var en kæmpe succes. Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er i gang med at afholde debatmøder rundt i Danmark. Onsdag var turen kommet til Vestegnen, hvor mødet blev afholdt på Damhuskroen i Rødovre. Thulesen Dahl orienterede om den øjeblikkelige politiske situation, og kom også ind på, hvordan det kan blive efter et valg, hvor der måske kommer et nyt regeringsflertal. Kristian Tørning omgivet af 2 medlemmer af bestyrelsen: Ole Valsgaard Hansen og Lotte Marnow. Brøndbys bestyrelse måtte tage til takke med ståpladser, da der var mødt flere om, end der var siddepladser til. På billedet ses bestyrelsen stående fra og med nr. 3 fra venstre: Poul Gaardbo, 2. viceborgmester Tom Bech Fredriksen, Allan Runager, Ole Valsgaard Hansen og Henrik Rademacher. 21. februar - kl Gadekampagne i Brøndbyvester ved SuperBrugsen, Park Alle 235 Der var stor spørgelysten i det tæt pakkede lokale. 28. februar - kl Gadekampagne i Brøndby Strand Centret 5. marts - kl Lokalet på Langbjerg - Generalforsamling Side 8 af 14

9 Folketingsvalg men hvornår? Af Poul Gaardbo, formand At 2015 er et valgår, er uomtvisteligt, men ingen - ud over statsministeren - ved hvornår valget udskrives! Der kan gættes på mange måder...og det bliver der også. Som de politiske målinger ser ud p.t., så er det klart for de fleste, at Helle Thorning-Schmidt ikke bliver genvalgt som statsminister. Nogle mener dog at Thorning-Schmidt gerne vil fejre sit 10-års jubilæum som Socialdemokratiets først kvindelige formand, et jubilæum hun kan fejre den 12. april i år. Andre mener, at Thorning-Schmidt, som Danmarks første kvindelige statsminister, gerne vil være statsminister, når der den 5. juni - på grundlovsdag i år - kan fejres 100-året for kvinders valgret i Danmark. Hvis disse "profetier" skal gå i opfyldelse, så bliver der svært med et folketingsvalg inden sommerferien, så jeg tror mest på at valget kommer tirsdag den 25. august....men da vi ikke kan spå, og blot ved at valget skal afholdes inden 15. september, så har vi valgt at være i god tid og på den sikre side. Vi præsenterer derfor allerede nu de kandidater, der vil være at finde på stemmesedlen i Brøndby-kredsen, når valget kommer. Alle 8 kandidater i Københavns Omegns Storkreds fik tilbuddet om at præsentere sig selv i dette Nyhedsbrev, og 7 svarede tilbage. Her kan du læse de enkelte kandidaters præsentationer af sig selv: Jeg vil have trygheden tilbage i danske hjem. Udenlandske kriminelle skal afsone i deres hjemlande, vi skal ikke samle på dem i Danmark! Vi skal have mere politi, og der skal indføres en effektiv grænsekontrol. Pia Kjærsgaard Jeg stiftede Dansk Folkeparti i 1995 sammen med bl.a. Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup. Vi ville noget, og vi gør noget. Vi er ikke som de andre, og vi lader os ikke kue. Jeg er Dansk Folkepartis værdiordfører. Jeg vil kæmpe hver dag for at passe på vores dejlige Danmark. Det gør vi bl.a. med en stram udlændingepolitik, vi skal stoppe den nuværende regerings lempelser. Vi skal have mere Danmark og mindre EU! Folketinget skal bestemme, ikke EU- Parlamentet, Kommissionen eller EUdomstolen. Vi har ytringsfrihed og har ret til at tænke, tale og tegne. Ingen uanset religiøse, politiske, økonomiske eller andre motiver - skal true danskerne til tavshed! Her må vi stå sammen. Omsorgen for vore ældre medborgere er nedprioriteret. Vi skal tilføre ældreområdet de penge, der skal til, så ældre både hjemme og på plejehjem hjælpes bedre. Jeg er dyreven. Vi skal behandle dyrene ordentligt. Og så skal vi have et dyrepoliti Side 9 af 14

10 Kristian Tørning Jeg er 41 år gift og har to børn. Jeg arbejder som Lektor, ph.d., på Danmarks Medie og Journalisthøjskole og har erhvervserfaring fra blandt andre: Dan marks Radio, Microsoft og Danfoss. Besøg: tørning.dk/politik og læs om, hvordan vi kan sikre Danmark. Besøg: facebook.dk/kristiantorning og læs om de konkrete sager, der optager mig og deltag selv i debatten En lysere fremtid Verdens lykkeligste folk? Danmark er et af verdens mest udviklede lande, og danskerne er blandt verdens lykkeligste folk, så hvorfor lave om på noget? Det skal vi, fordi globaliseringen, EU og folkevandringerne er ved at gøre Danmark til verdens socialkontor. Det kræver nye løsninger, ellers daler vores levestandard og vores glæde. Hvilket Danmark overtager vores børn? Vi kan stadig ændre kurs og undgå at blive den første generation, der giver vores børn et fattigere land, end det vi selv modtog fra vores forældre. Vi kan stadig undgå at blive den første generation, der går senere på pension end vores forældre gjorde. Men ikke hvis vi skal være socialkontor for hele verden. Stem personligt på Kristian Tørning Hvis du stemmer på mig, så lover jeg at gøre alt, der står i min magt for at sikre en lysere fremtid. Vi kan skifte kurs. Vi kan stadig sikre, at næste generation får overdraget et rigere Danmark. Vi kan sikre en høj levestandard og glæde - også for kommende generationer. Mikkel Dencker Folketingsmedlem, opstillet i Hvidovrekredsen Jeg har siddet i Folketinget siden 2001 og har i den tid haft flere forskellige ordførerskaber. I den seneste valgperiode har jeg fungeret som Dansk Folkepartis energi- og klimaordfører og ordfører for nordisk samarbejde og som medlem af Nordisk Råd. I den kommende valgperiode vil jeg især arbejde for at vi får genindført en effektiv grænsekontrol og at politiet får langt flere ressourcer, end det er tilfældet i dag. Både for at vi i Danmark bliver endnu bedre til at forebygge terrorangreb, men også for at politiet har bedre muligheder for at forhindre og opklare de mere almindelige forbrydelser. Vi skal nemlig have trygheden tilbage i Danmark! I mit arbejde i Folketinget lægger jeg også vægt på at være en god repræsentant for det lokalområde, der har valgt mig. Derfor tager jeg også gerne sager op i Folketinget af helt lokal karakter. Lidt om mig: 39 år og bor i Hvidovre sammen med min hustru Mette og vores tre børn Student fra Rødovre Gymnasium og har læst økonomi ved Københavns Universitet Medlem af Folketinget siden 2001 Viceborgmester i Hvidovre Kommune. Byrådsmedlem i Hvidovre siden 1998 Side 10 af 14

11 Mit navn er Kenneth Kristensen Berth. Jeg er 38 år gammel, gift og far til to dejlige piger og bor i Vallensbæk. Jeg sidder i Vallensbæk Kommunalbestyrelse og er også medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden. Ved det seneste folketingsvalg blev jeg første stedfortræder til Folketinget. Til daglig arbejder jeg som specialkonsulent. Fra var jeg landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, ligesom jeg var medlem af partiets hovedbestyrelse fra Jeg har boet på Vestegnen i mere end ti år. Jeg kender og elsker Vestegnen, men jeg er heller ikke bleg for at sige, at vi har mange udfordringer en stor del af dem affødt af den forfejlede udlændingepolitik, som blev ført fra 1983 til 2002 og som desværre er blevet genoptaget af S-R-regeringen. Vestegnen er det område i landet, der lider mest under den store tilstrømning af asylsøgere, fordi erfaringen desværre viser, at flygtningene slår sig ned, hvor der er i forvejen er mange indvandrere, når de 3 år, de er forpligtet til at bo i den kommune, hvor de bliver boligplaceret, er overstået. Derfor skal tilstrømningen reduceres, flygtninge skal ydes beskyttelse i deres nærområder, og de få, der ikke kan det, skal placeres i kommuner med få indvandrere og skal først kunne flytte, når de har skaffet sig et job. Det er også vigtigt med en kontant retspolitik. Straffene for voldskriminalitet er generelt for lave, og det nytter ikke noget, at man kan møde sin overfaldsmand på gaden dagen efter overfaldet. Endelig er det afgørende at stoppe nedskæringerne på ældreområdet. Vi kan ikke være bekendt at tilbyde vacuumpakket mad og lagenskifte hver fjerde uge til de mennesker, der har været med til at bygge Danmark op. Andre politiske områder som har min interesse er f.eks. sundhedsområdet, trafikpolitik og dyrevelfærd. Du kan læse mere om mig på på facebook eller på Jeg håber på dit kryds til folketingsvalget, så lover jeg dig at være en stærke stemme for hele Vestegnen! Mit navn er Anna Hede Christensen, jeg bor på Vesterbro i København og til dagligt studerer jeg jura. Jeg har været medlem af Dansk Folkeparti i 5 år, hvoraf jeg de seneste 3 år har siddet som formand for Dansk Folkepartis Ungdoms lokalafdeling i København. Derudover blev jeg ved sidste kommunalvalg valgt som 1. Suppleant til Borgerrepræsentationen i København. 3 mærkesager: Strammere udlændingepolitik: Indvandrere skal bidrage til velfærdssamfundet gennem uddannelse og deltagelse i arbejdsmarkedet. Kravene til asyl og familiesammenføring skal strammes, og asylansøgere skal som udgangspunkt hjælpes i nærområderne. Der skal indføres nultolerance overfor kriminelle udlændinge, som selvfølgelig skal afsone i deres hjemland. Velfærdsdanmark: Vi skal bevare og udbygge velfærdsstaten, så vi kan tage os godt af vores ældre, svage og handicappede medborgere det er trods alt det, vi har bygget den op til. Sundhedspolitikken skal tilbage på den politiske dagsorden. Som et af de vigtigste områder i vores velfærdssamfund, skal det ikke håndteres som noget sekundært. Mere Danmark Mindre EU: EU har fået alt for meget magt over medlemslandene, og skal hverken bestemme hvem vi giver børnecheck og SU til. Danmark skal selvfølgelig være herre i eget hus, og det er derfor altafgørende, at vi ikke afgiver mere suverænitet til EU. Retsforbeholdene skal bestå og jeg ser meget gerne flere komme til. Side 11 af 14

12 Side 12 af 14

13 Helge Larsen Folketingskandidat for Dansk Folkeparti Herlev/Rødovre kredsen Medlem af kommunalbestyrelsen i Herlev og formand for arbejdsmarkedsudvalget Jeg håber på din stemme og din støtte til mit politiske projekt, så jeg kan blive valgt til folketinget og blive en del af folkestyrets vigtigste forsamling. FOLKETINGET Folkestyret bør ledes af erfarne mænd og kvinder, som har sans for, hvad der er godt for land og folk. Alt for mange vælges til folketinget uden nogensinde at have ernæret hverken sig selv eller sin familie gennem et almindeligt borgerligt arbejde. Jeg kan tilføre folketinget både en politisk erfaring og en erhvervserfaring. Med 16 år i kommunalpolitik og en uafbrudt tilknytning til det private arbejdsmarked siden svendebrev som 18 årig smed har jeg lært, hvor vigtigt det er at tage ansvar for sit eget liv. Jeg har været privilegeret arbejdsmæssigt ved at kunne yde frem for at nyde og derved bidraget til et værdibaseret fællesskab. Enhver borger i dette land bør tage ansvar for sit eget liv og fællesskabet. Jeg vil bruge min livserfaring i mit politiske arbejde i folketinget, og tage aktiv del i de politiske processor for at sikre dansk kultur og velfærd. Valgtemaer: 1 Midlertidig ophold til flygtninge Flygtninge fra ikke-vestlige lande skal kun have midlertidig opholdstilladelse, så de hurtigt kan sendes tilbage, når der igen er sikkert i deres hjemland. Permanent opholdstilladelse til flygtninge fra ikke-vestlige lande giver ingen mening, når deres kulturelle baggrund blokerer for en vellykket integration i det danske samfund 2 Flygtninge og indvandrere skal bidrage Når flygtninge og indvandrere får opholdstilladelse, skal de bidrage til samfundet uanset hvad. Der er ingen religiøse eller kulturelle undskyldninger for ikke at arbejde. Nægter de at arbejde, skal de ikke have kontanthjælp. Når flygtninge og indvandrere ikke bidrager til samfundet i lige så høj grad som danskere, går statskassen glip af et tocifret milliardbeløb. 3 Stop østeuropæisk arbejdskraft Der skal sættes en stopper for den massive indvandring af billig østeuropæisk arbejdskraft, for den ødelægger det danske arbejdsmarked og undergraver velfærdssystemet. Vi skal i stedet for skabe plads på arbejdsmarkedet til de danskere, som er på kontanthjælp eller dagpenge. 4 Luk grænsebommen og stop flygtningeturismen I dag kan illegale flygtninge nemt blive smuglet over den danske grænse, fordi vi ikke har nogen grænsekontrol. De kommer kun til landet for at udnytte vores velfærdssystem og vil ikke bidrage til vores samfund. Vi skal have en stærk grænsekontrol, så vi kan beskytte Danmark mod flygtningeturismen. 5 Flere ressourcer til politiet og udvisning af kriminelle udlændinge. Det skal være trygt at færdes i gaderne og i vores hjem, men i dag er der frit spil for kriminelle. De forulempede borgere betaler regningen, da politiet i dag ikke har ressourcerne til sikre vores tryghed 6 Retfærdig ejendomsbeskatning Ejendomsbeskatning og grundskyld er blevet det rene ta' selv bord for boligspekulanter og kommuner. Boligspekulanterne drive priserne op for at tjene hurtige penge og det hæver ejendomsbeskatningen og kommunerne hæver grundskylden for at redde deres skrantende økonomi. Det er ikke rimeligt, at boligejerne drives fra hus og hjem, fordi de udsættes for spekulation eller kommunernes dårlige økonomi. Side 13 af 14

14 Side 14 af 14

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Kristian Thulesen Dahl:
Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4

Kristian Thulesen Dahl:</br>Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4 PARTILEDERRUNDE : Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads til flygtninge Af Gitte Redder @GitteRedder Mette Lauth @mettela Fredag den 11. september 2015, 05:00 Del: Uden en effektiv grænsekontrol,

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby.

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby. NYHEDSBREV Oktober 2014...nyt fra formanden Orientering... Efter en længere pause så er det igen blevet tid til et Nyhedsbrev. Vi har - på begge sider af sommerferien - benyttet os af orienterende indlæg

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder

Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder 1 Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder Venstre har haft et godt år Kære landsmøde, kære delegerede, kære gæster fra ind- og udland Det har været

Læs mere

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Bilag 4 Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Andres: Til at starte med - hvilke konsekvenser, positive såvel som negative, ser du ved arbejdskraftens frie bevægelighed for det danske samfund? Bent:

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7 Rasmus Horn Langhoff August 2014 Indhold Sundhedspakke er kernesocialdemokratisk 3 Danmark har brug for stærke fagforeninger 3 Hvor er pengene, Dansk Folkeparti 4 Fælles svendebrevskampagne med LO 5 Kære

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 til generalforsamlingen den 28. januar 2012. Så er der gået et år, og vi er igen samlet for at prøve at lave status

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet.

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet. PARTILEDERRUNDE SF-formand er klar til at gå i regering igen Af Gitte Redder @GitteRedder Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 14. august 2015, 05:00 Del: Drømmeriet skal tilbage i SF, og det skal

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere