Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium"

Transkript

1 Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte Broen Mejlbjerg Hans Jørgen Slivsgaard Kim Simonsen Thomas Jørgensen Afbud: Astrid Johanne Hollænder Økonomimedarbejder Dorthe Skallerup deltog under punkterne 2 og 3. Referent: Birgitte Jørgensen Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 2. Bygningsovertagelsen 3. Budget Opfølgning på indsatsområder og resultatlønskontrakt 5. APV 6. Personalesager (lukket punkt) 7. Generel orientering fra rektor og formand 8. Eventuelt

2 Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde den 16.december 2009 Referatet blev godkendt og underskrevet. Ad.2 Bygningsovertagelsen Dorthe Skallerup uddelte notat om bygningsovertagelse, herunder overvejelser om lånebehov og lånetyper, og orienterede om muligheder for finansiering. Peter Speldt anbefalede, at finansiering sker ved lån af det fulde beløb som et fast forrentet konvertibelt lån over 30 år, og at en del af beløbet bliver stående i obligationer, indtil det besluttes eventuelt at gøre brug af dem eller lade dem indgå i tilbagebetaling af lånet. Peter Speldt bad om bemyndigelse til, at han og Thomas Jørgensen kunne forhandle lån på plads med en kreditforening og præsentere et lånetilbud til næste bestyrelsesmøde. Hans Jørgen Slivsgaard billigede, at det er fornuftigt med et fastforrentet lån og med bindingen i obligationerne. Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte et betinget tilsagn om køb af bygningen - på betingelse af finansiering af købet. Peter Speldt tilføjede, at der er skrevet til Institutionsstyrelsen angående bevarelse af matrikel 24 do, herunder at det forventes, at der er taget stilling til denne forespørgsel inden bestyrelsens endelige stillingtagen. Bestyrelsen tiltrådte ligeledes, at Peter Speldt og Thomas Jørgensen kunne forhandle et lån på plads. Lånetilbud fremlægges på bestyrelsesmøde den 3.marts. Punktet blev suppleret med en drøftelse af, hvordan det håndteres, at gymnasiet nu selv skal varetage al bygningsvedligeholdelse. Thomas Jørgensen orienterede i den forbindelse om Servicefællesskabet, som har udvidet med en byggeteknisk afdeling, som tilbyder en grundydelse (à kr ) og mulighed for tilkøb (à kr. 750 pr. time) ved større opgaver. Thomas Jørgensen tilføjede, at der også er indhentet tilbud fra to andre firmaer. Disse har ikke villet afgive tilbud på en grundydelse, men gerne en timepris. Denne afviger ikke meget fra Servicefællesskabets. Thomas Jørgensen nævnte, at gymnasiet ser en fordel i den mulighed for den daglige kontakt, som Servicefællesskabets grundydelse indebærer. Peter Speldt gav udtryk for en styrke ved Servicefællesskabet, idet gymnasiet får et fællesskab. Fællesskabet vil kunne købe sig til rådgivning andetsteds, hvis der er mange opgaver på én gang, og der derfor må prioriteres mellem de forskellige institutioner. Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte, at Thomas Jørgensen forhandler indgåelse i Servicefællesskabet vedr. bygningsvedligeholdelse.

3 Ad.3 Budget 2010 Dorthe Skallerup orienterede om estimat for regnskab 2009 og redegjorde for de elementer, der giver grundlag for en væsentlig forbedring af resultatet. Dorthe Skallerup orienterede ligeledes om budget Beslutning: Budget for 2010 blev vedtaget. Ad.4 Opfølgning på indsatsområder og resultatløn Thomas Jørgensen gennemgik opfølgning på indsatsområder og nævnte, at notat herom udsendes sammen med referatet: - Udvikling af studieretningerne. Der arbejdes videre med området, især med skriftlighed, og området bør have øget fokus igen til foråret. - Skriftlighed. Der har været afholdt pædagogisk dag om progression i skriftlighed. Hver studieretning har derefter til opgave at beskrive, hvordan de arbejder med skriftlighed. Dette skal senere indgå i studieplanen for den enkelte studieretning. Der er også på anden vis særligt fokus på skriftlighed, fx har der i år været afholdt et dansk skrivekursus for 1g elever. - AT forsøg. Forsøg med at-trojka er i gang. Eventuel udbredelse til flere studieretninger vil afhænge af erfaringerne med dette års forsøg. - IT på Boag. Der er iværksat it pilotprojekt vedr. podcast, og det undersøges om ny platform skal være Moodle eller Google APS. Stort set alle 1g elever har bærbar computer. Pædagogisk dag om Elevaktiverende arbejdsformer afholdes i februar. Et sæt dogmeregler er formuleret som inspiration. - Netværksgymnasiet. Netværksgymnasiet har været et punkt på PR-møde, hvor især Kinasamarbejde og udviklingsprojektet Progression og overgang, hvor hele klasser kan prøve undervisning på de videregående uddannelser, blev drøftet. - Trivsel. Thomas Jørgensen ærgrede sig over, at kommunens idrætsprojekt var blevet aflyst. Der er nedsat arbejdsgrupper vedr. elevaktiviteter og udendørs faciliteter. Og der er foretaget en APV. - Gymnasiet har indgået i en case om anvendelse af arbejdstid, hvilket skal ses i relation til Undervisningsministeriets krav om, at der skal arbejdes på en mere fleksibel anvendelse af arbejdstid. - Der er udarbejdet en studieparathedsrapport, hvorimod der endnu ikke er etableret et egentligt pilotprojekt vedr. studieparathed. - Thomas Jørgensen er i gang med observation af undervisning hos alle lærere. Hver observation følges op af samtale. På spørgsmål fra Michael Krautwald-Rasmussen kunne Thomas Jørgensen oplyse, at 42 elever har købt bærbar computer via vores tilbud. Peter Speldt anbefalede, at vi skal fortsætte tilbud på bærbare computere gerne med flere forskellige muligheder.

4 Kim Simonsen roste gymnasiet, fordi mange af de nævnte aktiviteter kan mærkes af eleverne. Især arbejdet med at sætte fokus på skriftlighed har hjulpet mange elever. Det er også godt, at der er fokus på brug af computere. På spørgsmål fra Preben Busch vedr. APV-undersøgelsen svarede Thomas Jørgensen, at der endnu ikke har fundet drøftelser sted, der kunne give klarhed over, hvad der generelt menes med synlig ledelse. Hans Jørgen Slivsgaard tilføjede, at det er aftalt, at dette drøftes i MIO på et kommende møde. Peter Speldt takkede Thomas Jørgensen for opfølgningen. Ad.5 APV Thomas Jørgensen udleverede en endelig udgave af rapport og handleplan, som er godkendt af Arbejdstilsynets rådgiver. Thomas Jørgensen orienterede om spørgeskemaundersøgelsen, som kvalitetsudvalget har behandlet og forsynet med anbefalinger. Thomas Jørgensen har derefter skrevet udkast til handleplan, som er behandlet i MIO. Med udgangspunkt i den foreslåede handleplan har MIO i enighed aftalt en handleplan med treårigt sigte. Der er tale om et grundigt arbejde, som der er en fælles forståelse omkring. Peter Speldt kommenterede, at processen er vigtig, og at alene den er udviklende. APV - spørgeskemaer udsendes til bestyrelsen sammen med referatet. Thomas Jørgensen fastslog, at gymnasiet således ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet. De andre påtalte forhold er også bragt på plads. Ad. 6 Personalesager (lukket punkt) Ad.7 Generel orientering fra rektor og formand Thomas Jørgensen udleverede studieparathedsrapporten Statusrapport 2009: Fuldførelse og studieparathed. Peter Speldt tog på bestyrelsens vegne rapporten til efterretning og nævnte, at den vil blive drøftet på næste ordinære bestyrelsesmøde. Thomas Jørgensen orienterede om sin deltagelse i konference i England om it i undervisningen. Kodeord havde her været innovation og kreativitet. Thomas Jørgensen nævnte endvidere, at han af statsminister Lars Løkke Rasmussen er inviteret til Marienborgmøde om undervisning den 28.januar som repræsentant for en aftagerinstitution.

5 Thomas Jørgensen orienterede om sin deltagelse som underviser på Undervisningsministeriets lederkurser Ledelse i praksis. Thomas Jørgensen inviterede bestyrelsen til gymnasiets musik-event den 5.februar, hvor omkringliggende virksomheder samt personale og disses familie er inviteret til eftermiddagsarrangement. Ad.8 Eventuelt Peter Speldt anmodede de eksterne bestyrelsesmedlemmer om at sende adresse til brug for udpegning. Næste møde blev fastlagt til den 3.marts kl. 17 (kun om bygningsoverdragelse).

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010 Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010 29. november 2010 Tilstede: Bjarne Lundager Jensen (BL), Lars Qvortrup (LQ), Cecilia Lonning (CL), Astrid Læssø (AL), Søren Barlebo Rasmussen (SB), Gitte

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010 Til stede: Afbud: Poul Jensen, Lone Andersen, Erling Gaasdal, Thorkild Søltoft Pedersen, Hans Østergaard, Lars Bøttern, Peter Roesgaard (fra pkt. 3), Anna Mette Norlyk, Katrine Robsøe, Jasmin Thangavel,

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere