Referat. Af repræsentantskabsmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014"

Transkript

1 Referat Af repræsentantskabsmøde d Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt Jensen JBU Valg af dirigent. John Wozny BCM blev valgt som dirigent. Konstaterede at repræsentantskabet var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtigt. Der var en kommentar til dagsordenen. Forslaget der sad i mappen, var indsendt rettidigt til unionen, men ikke sendt til klubberne rettidigt. Det burde have været udsendt til repræsentantskabet 14 dage før og ikke som det var, 8 dage før. Forslaget vil blive behandlet på repræsentantskabet, der var ingen modsigelser. John Wozny kommenterede at der manglede en beretning fra ungdomslederen, der kom dog lidt i formandens beretning, samt at der skulle vælges en sekretær. Pkt. 3 Pkt. 4 Forhandlingsprotokol. Godkendt. Beretninger. Konstituerede formand, Charlotte Leen. Charlotte Leen FBwU: ville ikke kommentere sin beretning yderligere, men ville hellere svare på de spørgsmål der måtte være. John Wozny, BCM: Denne beretning kræver nogle kommentarer, over de vidt rækkende konsekvenser der måtte komme. Frede Lohmann Munkebo 2002: Det pengeløse samfund hvordan

2 skal det gribes an? Charlotte Leen FBwU: Vi vil gerne have at det bliver så pengeløst som muligt. Stævner skal forud betales og turneringen ser vi også gerne gjort pengeløs, på den måde at det er klubberne der indbetaler til unionen, bagudrettet. D.v.s. at når man starter turneringen vil man få en opgørelse over hvor mange kampe man har i løbet af året og dette deles så med det antal mdr. turneringen kører, og klubberne betaler bag ud. Det er ikke lagt fast endnu, men det er noget i den stil FBwU regner med at bruge. Det er så op til klubberne at få pengene ind ved spillerne. Henrik Vejhe, Den Hurtige Kugle: Jeg syntes det ville være rigtig ærgerligt hvis vi vælger at sige at denne union ikke kan fortsætte. Der bliver foreslået at man træffer en princip beslutning, jeg syntes lige at man skal være enige om at en princip beslutning truffet i dag ikke er en beslutning om at unionen kan nedlægges om 1 år, der står i vores vedtægter at det skal være en beslutning og ikke en princip beslutning. De klubber der ikke er til stede skal have mulighed for at give deres stemme gældende. Der blev ud trygt ønske om at unionen kunne bestå i den form den var nu, da det er svært at finde frivillige til posterne, Og vente med at tage nogen beslutninger indtil man kender den nye struktur i DBwF. Helle Andersen, Brasilia: Vi fra Brasilia mener at man skal kigge på hvordan man i andre forbund og deres underafdelinger hænger sammen. Det er vist kun i bowlingkredse at der findes så mange unioner og kredse under sig og lige i dag hvor det er så svært at finde frivillige til posterne, vil man foreslå at man kigger på den nye struktur. Spørgsmålet om hvordan sikre man den økonomi der på nuværende tidspunkt er i de forskellige unioner? Mesterskaber skal da også gerne blive i de respektive unioner, samt kigge på de lokale ting og fastholder dem. Men arbejde hen mod den nye struktur, det vil gøre det nemmere at få folk til posterne. Per Henriksen, DBwF: Hvis man kigger på det struktur forslag der ligger fra10 maj 2013om at slanke organisationen og gøre administrationen nemmere vil man hellere bruge pengene på bowling

3 end på administration. I det struktur forslag står der intet om økonomi, ej heller at men nedlægger unionerne. Folk der forlader deres poster i utide efterlader de resterende i en situation som er enorm svær, og de resterende der sidder her har gjort det godt, hvor mange af jer er blevet ramt i løbet af året på at tingene ikke er som de plejer. Samarbejdet med denne gruppe her og forbundsbestyrelsen har været forbindeligt godt, det var der mange andre der kunne lære noget af. Der er et ønske og en vilje fra de andre unioner til at man samarbejder om de fælles ting, men at vi sikre os at I har det som I har i dag. Det har FBwU bevist, det kan man, med meget få mennesker. Turneringen fungere og så længe I mennesker på Fyn til at lave disse aktiviteter, vil de også være her. Forbundet har kun ønske om at jo mere bowling og jo flere aktiviteter lokalt jo bedre. Der er for mange ledere og for få bowlere, det kunne være man skulle fokusere på de tilbud man har til bowlerne, og lade være med at holde så mange møder. Man skal blive bedre til at bruge it teknologien, både i klubberne, unionen så man kan fjerne nogle af de udgifter der er til div. kørsel, møder og it måske skal der kun være en øst vest region. Når man har meldt sig til at udføre et stykke frivilligt arbejde, så skal man ikke bare forlade sin plads i utide, det efterlader de resterende i uholdbar situation. Det skal være enklere at spille bowling. Det er ikke meningen at man vil nedlægge FBwU, man fusionerer og indgår i de administrative forhold, og beholde økonomien i de afdelinger der er. Per Henriksen DBwF opfordrede forsamlingen til at tilmelde sig til forbundets repræsentantskabsmøde d.10 maj 2014 i Fredericia. John Wozny BCM: Det som der er lagt op til i beretningen er en princip beslutning, men en princip beslutning er ikke en vedtagelse som sådan, men det lovmæssige, skal nok blive ordnet ifølge vedtægterne, når den tid kommer. En princip beslutning tager man, hvis det er det man mener man skal arbejde hen i mod. Hvor vidt det skal trækkes ud af beretningen, og tage det som en særskilt afstemning, det kommer lidt an på debatten, indtil videre er der

4 kun en enkelt der har sagt det ikke er en god ide. Det er her det skal siges, det man går og snakker med hinanden om i bowlinghallerne rundt pm, kan vi ikke bruge til så meget, hvis man har et eller andet man vil sige skal det være her. Hvis man stemmer for den beretning her, så stemmer man også for, at man har taget en princip beslutning på, at man arbejder videre på det der er beskrevet i beretningen. Helle Andersen Brasilia: Hvad har man lavet af ny aftale med DBwF om tilbage betaling af lån? Ligger der en ny aftale? Dette kan man ikke læse sig frem til. Charlotte Leen FBwU: Det er rigtigt der står ikke noget om tilbage betaling af lånet, og det er rigtigt der er ikke lavet nogen nye aftaler. Helle Andersen Brasilia: Skal man ikke lave en ny aftale? Per Henriksen DBwF: Jo selvfølgelig bør man lave en ny aftale, det er da klart. Det er rent faktisk sådan, at det beløb at forbundet har lånt af unionerne det er jo klubbernes penge, der er vi enige om, unionens penge er klubbernes penge. De penge som man har lånt til forbundet, forbundet er klubberne, det er vi også enige om, forbundet eller forbund bestyrelsen er ikke hverken en eller anden diffus gruppe, forbundet er klubberne, det er klubberne der bestemmer hvad man skal. Så man har lånt nogle penge af sig selv, som man nu gerne vil have tilbage for sig selv. Den aftale har vi haft svært ved at lave, for det første så har vi ikke nogen økonomi i DBwF, det burde ikke være nogen overraskelse efter 10 maj 2012, det ekstra ordinære repræsentantskabsmøde i november, med et underskud på 2,6 mil. kr. Det er ikke denne her forbundsbestyrelse der har lavet det her, vi har bare fået ændret regnskabspraksis så det ser mere korrekt ud. Så man kan sagtens lave en ny aftale om at det skal afbetales inden for det næste år, hvor de ansvarlige i DBwF vil komme med et forslag på forbundets repræsentantskabsmøde d.10 maj om at vi fordobler licensen til DBwF, så DBwf kan betale pengene tilbage til klubberne. Er det fornuft det her? Henrik Vejhe Den Hurtige Kugle: For nogle år siden anbefalede jeg, at

5 man skulle gå ind for den nye struktur som DBwF kæmper en brav kamp for at indføre, jeg vil sige det er en flot kamp, og jeg vil meget gerne se en ny struktur, jeg syntes også bare som jeg sagde tidligere, vi skal bare vente med at tage vores del af slæbet indtil vi ser om der kommer en ny struktur, for den kan jo stadigvæk godt falde væk. Når det er sagt, så vil jeg også sige at jeg er da fuldstændig enig om at vi skal have en aftale om at få de der penge fra forbundet tilbage til unionen. Og jeg syntes så at vi, nu da vi kun har hørt en for og en i mod at vi skal nedlægge unionen, at vi skal i den evt. princip beslutning at men evt. vedtager her i dag der inkorporerer man en plan for at lave en plan for tilbage betaling af lånet fra forbundet, evt. kunne gå ned i ungdomsfonden, og at ungdomsfonden sikres i en evt. opløsning af FBwU, og det foreslog jeg også for flere år siden. Det vil jeg sige, hold jer lige den for øje, at jeg vil anbefale bestyrelsen at man arbejder hårdt hen i mod at enten gør man ungdomsfonden selvstændig eller også, så får man inkorporeret ungdomsfonden således at den kan fortsætte for de fynske ungdomsspillere også i en evt. kommende ny struktur. Kurt Jensen JBU: Jeg syntes det er dejligt at Per han kommer op og fortæller os det er bowlernes penge, vi har også lidt til gode ved forbundet, men vi har da tænkt os at forlænge det lån, for det er jo sådan for vi ved jo godt hvor langt nede forbundet var økonomisk for få år siden og vi ved også hvad økonomien er i dag, vi får jo snart et regnskab og så kan vi jo selv se det. Jeg har den indstilling at mange af vi unioner ser os alt for meget på den der penge sum som forbundet har lånt. Jeg siger det burde være som Per også siger at vi kan godt sidde på vores ret og sige at vi vil have de her penge igen vi vil have de aftaler der er underskrevet af forbundet tidligere og så kan vi erklære forbundet konkurs, men det er jo os selv vi erklærer konkurs fordi at lige så snart det er forbundet så er det os selv, vi har for mange tendenser til at sige det er dem og det er os, det har vii sådan haft i mange år, nu har jeg været med i mange år og vi har fået en grim tone som vi ikke har hørt i gammel tid som vi har fået nu, det er dem og os. Vi prøver hvis I kan læse, jeg har sat en beretning i vores udsendte materiale, det er kommet nu, hvor jeg skriver at DBwF s bestyrelse består i dag af bowlere som har været med fra de var år, det er nogen der har været i gennem hele vores opgangstid, hvis I kan huske tilbage nogen af jer, det er ikke så mange af jer der var med dengang men vi mener det var midt i 70 erne der var vi 3000 bowlere og vi gik

6 efter at vi i hvert fald i 80 erne og 90 erne kom op på 10000, nu står vi igen på 3000, fordi vi bruger mere tid på at bekrige hinanden end at få nye bowlere, og jeg vil sige at de der småpenge som forbundet de skylder os det er kun et spørgsmål om at vi får lavet et nyt lånebevis også trækker vi det et stykke til der engang kommer nogle penge i kassen, fordi det er jo bare det at de sætter licensen op og det vi gør er at vi vil have licensen ned og kampafgifterne ned vi vil have pengene tilbage til bowleren det er ikke os der skal samle dem sammen, så kan jeg godt se at man kan være lidt snu ind i mellem, ja men så flytter vi dem over i vores ungdomsfond, ja men vi giver vores unge i JBU så mange penge at de ikke kan nå at bruge dem. Vi gav dem kr. ekstra sidste år, men der er altså ikke ledere nok til at lave det, fordi de sidder og bekriger hinanden. Vi har en generation nu, lige for tiden, der desværre de senere år har været langt nede og det påvirker os jo også så vi passer lidt på pengene, det har også gjort at vi mister bowlere, vi har mistet rigtig mange på grund af, at der er for dyrt at spille bowling. Vi har siden 2001, hvis i går ind og kigger på de gamle regnskaber der har vi bare sat licensafgifterne, ikke så meget licensafgiften som kampafgiften - kampafgiften ovre ved os hedder serieafgift- det er også forskelligt fra union til union ligesom Per også fortalte om spillet er forskelligt. Hvad har vi opnået? Vi har opnået at flere og flere bowlere siger Vi har ikke råd til at bowle, så det er skruen uden ende hvis vi bare siger Nu vil vi f.. have vores penge og så får vi en licens forhøjelse på 50 kr. så får vi jo ikke vores penge for vi skal jo bare til at betale dem på en anden måde for så er der andre der er nød til at sætte serieafgifterne op, for så sker der nogle indtægter og udgifter der ikke passer sammen, så tænk på det, at bowling skal være så billigt som muligt, men vi skal også begynde at være lidt flinkere ved hinanden, komme hinanden lidt mere ved for der er blevet sådan en skarp tone imellem nogen der bekæmper hinanden, det er bedre at vi arbejder sammen end at vi modarbejder hinanden. Charlotte Leen FBwU: Det er lige et svar til Henrik Vejhe, hvis du læser det sidste afsnit inden fremtiden, hvad skal den bringe der står der at ungdommen er sikret deres penge. Henrik Vejhe Den Hurtige Kugle: Har læst at ungdomsfonden har fået sine penge, forstå mig ret, men det er fynske penge, det er et spørgsmål

7 om det jeg foreslår, er at man beholder de penge i fonden også lægger yderligere de penge fra lånet ved DBwF i fonden oveni så ungdomsfonden også har en mulighed for at vokse en smule, det var egentlig det jeg foreslog. Både Helle Andersen og jeg har jo ikke foreslået at man skal gå ud og afkræve DBwF pengene her og nu, men vi ser gerne at der kommer en aftale, og om det er en 5 10 eller 15 årig aftale er helt i orden, men skal bare ikke sige at nu er aftalen udløbet, så nu sker der ikke mere. Jan Donde DBwF: 2 ting ganske kort. Jeg er fuldstændig enig i at der skal laves en aftale omkring lånet, også må vi skrive os ud af at afdragsprofilen, den er måske et år af gangen, med o kr. i afdrag, for det er lige det DBwF magter lige nu, men formalia skal selvfølgelig være på plads og aftales det vil en revision også forlange, den del af det skal vi nok sikre os. Den anden er, at jeg har lyst til at sige omkring økonomien er at, nu er det er her jo ikke på plads i forhold til den nye struktur, nogle tanker omkring økonomien er at den økonomi man har i FBwU og JBU at hvis de 2 unioner fusionerer Så skal den økonomi der er i de på gældende unioner, på det tidspunkt hvor fusionen sker, forblive i miljøet, det vil sige i en region vest, på samme måde vil vi foreslå det i øst hvis KBU og SBwU hvis de fusionerer så vil de 2 gange egen kapital skulle forblive i region øst i det miljø, så kan det godt være det er noget der udjævnes hen over en år række for vi forestiller os at de 2 skal have selvstændige budgetter, på lige fod med andre udvalg i DBwF. Men penge skal blive i miljøet og vi skal lave bowling for pengene som Per siger. Så hvis man sidder med tanker om at det stor stygge forbund vil tage pengene fra unionerne og lægge dem over i forbundets slunkne kasse, så er det ikke helt rigtigt. Bent Hemmingsen Smut: Jeg er faktisk for at man arbejder vider på det her forslag, dog kunne jeg godt tænke mig at vide hvad det koster at få forbundet til at lave regnskabet for os, det har i princippet været gratis indtil nu, idet kassereren har stået for det hele, så derfor kunne jeg vil jeg gerne høre hvad det koster. Per Henriksen DBwF: Det ved man rent faktisk ikke, det er sådan at ser man det fra DIF s side, så har de svært ved at forstå vores organisation Man har DBwF med en egen kapital med en økonomi der er helt ad

8 h til, så har man 4 unioner som har nogen pæne egen kapitaler hvert sted, og så har man nogle klubber, klubberne styrer unionerne, klubberne styrer forbundet, så spørger DIF hvordan kan det være at de der regnskaber ikke hænger sammen? Den har jeg svært ved at forklare, set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er det lidt ligesom at gå i banken og oprette en indtægtskonto og her kommer alle mine indtægter ind, og på denne her vil jeg gerne have at alle mine udgifter bliver trukket. Når så der er ved at blive lavvande på udgiftskontoen og banken så beder om nogle penge så siger man nej nej de skal gemmes til bedre tider.. Den holder jo ikke, men det kunne måske være rart at vi begyndte at vise over for DIF at vi har et fælles regnskab. Vi har ikke overblik over hvor mange posteringer der rent faktisk er i det her, men fakta er at posteringerne sker indenfor bowling forbundet. Bowling forbundet er stadigvæk klubberne, så ja sådan som vores løsninger er i dag, der valgte vi at bruge DIF som bogholder, det valgt vi lidt af nødvendige årsager, for at få nedlagt vores Århus kontor, derfor betaler man i dag DIF for at bogføre de ting der sker i DBwF, vi har ikke undersøgt hvordan det her vil komme til at hænge sammen, for at begynde indhente tilbud og andet for vi d.10 maj ved om man overhovedet er interesseret i det her. Vi er ikke i gang med at nedlægge FBwU, men kan vi bare spare halv delen og bruge den aktivt på bowling, så er vi allerede et skridt videre. Derfor er der ikke et budget med, for det kræver at man d. 10 maj tager en beslutning om man vil den nye struktur eller ej. Frivillig arbejdskraft koster også penge, tro mig jeg ved det. Repræsentantskabsmøderne koster penge, forbundets repræsentantskab koster penge, og vi er rigtig gode til at holde møder, kunne vi spare lidt af dette og kanalisere lidt af disse penge ud til bowlingen i stedet for. Så er vi stensikre på at vi kan få bowlingen til at vokse og ikke falde. Vi har tabt 400 medlemmer det sidste år. Kurt Jensen JBU: Ja jeg vil da nok sige at vi sidder sådan lidt på herrens mark, når nu de ikke kan give et tal om hvad det koster, men vi er jo nød til at skulle igen et sted, og jeg syntes jo at når vi snakker om at det er bowlernes penge så er vi jo nød til at begynde et sted. Jeg syntes det er spændende at se hvad det koster ved DIF for at køre vores regnskaber fordi det er nemlig rigtigt at det koster mange penge som Per han siger om regnskabet. Vi har i JBU måtte omlægge alle vores regnskaber fordi vi har haft en

9 kasserer i mange år der har kørt sit system og I ved hvordan det er med computere, udbetalinger indbetalinger kampafgifter osv. osv. Jeg ved ikke hvor meget arbejde det har krævet manuelt til sidst så har vi kørt Leif Hansen som han hedder helt kørt ned. Der er vi nød til og have professionel hjælp og det koster også penge, vi har haft Helle Andersen/Sørensen som hun hedder i dag, som er professionel revisor, de har brugt flere 100 timer på at få JBU s regnskab op, til at køre som det kører i dag, hvor man udbetaler og modregner, det er jo ikke bare at man skal kræve penge ind for kampafgifter, der er mange ting, der er kampafgifter der indbetales, der er tilskud til kørsel til divisionerne der udbetales, der er ungdomsspillere, kørsel osv. jeg siger der er så mange poster i den at det er lige ved at det kan gå helt tosset. Der er stævner, der skal laves stævnekontrakter, stævneindbetalinger, vi har det pengeløst nu i JBU men det har også krævet noget arbejde og det har ikke været gratis, tro endelig ikke det. Så jeg syntes at jeg vil anbefale at vi skal blive ved med at bruge det her som en prøve, og så se hvad det koster, så kan det godt være I siger hvorfor skal det være FBwU - det siger jeg heller ikke, for det er stadigvæk bowlernes penge. Hvis vi finder ud af engang, at FbwU mangler penge fordi det har været nogle dyre administrationer, så må vi jo også finde ud af det, det er jo os alle sammen, jeg mener vi skal blive ved med at prøve, lad nu DIF køre det regnskab i år, for vores kasserer har lige afsluttet en gennemgang at sådan vores det kører derovre, lad os så se og sammenligne næste år hvad har det har kostet - for det er ikke gratis som Per han siger. Tro endelig ikke det, det har koster både kørsel og telefon fortæring og mange penge, og det er ikke små penge vi snakker om Det er sådan at når I tænker på de reduceringer som vi jo så også er begyndt med i JBU hvor vi snakker om at vi kan spare penge, vi har nogle regioner hvor man bevist har sat mellem 30 og kr. af hver år i deres budget, så er det desværre sådan at nogen mennesker tror at det er sådan at de har fået et budget på kr. så skal de bruge pengene, og hvis ikke de kan bruge pengene, så skal de nok finde ud af det lige den sidste måned, og det er uheldigt da der kun er os til at betale, ved at de bruger kr. det er nærmere kr. på bare ved at have nogle regioner rundt omkring, hvor der faktisk ikke bliver lavet ret meget fordi der i de regioner sidder et seniorudvalg, et koordinationsudvalg, et turneringsudvalg som sidder ved siden af, som også har omkostninger, det har vi valgt at det vil vi også reducere, der

10 kan spares mange penge rundt omkring, vi er nød til det, hvis ikke vi gør det, får vi ikke nye bowlere, så jeg vil anbefale jer at I nu prøver at tage det prøve år hvor I betaler for at få lavet jeres regnskaber, så I ikke skal have fundet en ny kasserer og alt det der, det kan godt være I skal have en ansvarshavende herovre det ved jeg ikke hvordan man finder ud af det, det ved jeg ikke hvordan man finder ud af det. Men lad os nu prøve. Henrik Vejhe Den Hurtige Kugle: i beretningen står der at vi skal træffe eller hvis de stiller forslag om at vi skal træffe en princip beslutning under henvisning til 14 stk stk. 1 omhandler FBwU s opløsning, derfor bruger jeg ordet opløsning, og sådan er det. Så kan vi jo også sige, at sidste år stod vi jo også og manglede en kasserer, og der var vi klar til at foreslå at vi brugte DBwF til at regnskaber for os, og det er ikke nogen ny tanke at det er DBwF der laver regnskab for os. Hvis vi træffer en princip beslutning om at vi skal arbejde hen i mod, så gør vi det og hvis ikke vi kan få det til at køre på anden måde, så syntes jeg også vi skal bruge forbundet i langt den udstrækning vi kan, jeg syntes bare vi skal holde den på det rigtige, der står i 14 stk. 1FBwU s opløsning, og så kan I kalde det fusion og alt muligt andet, men der står opløsning. John Wozny BCM: gjorde opmærksom på at stemmer man for denne her beretning stemmer man også for den her princip beslutning og at man kan arbejde videre i den retning som der står der. Det syntes jeg godt man kan tage som en samlet afstemning, da der ikke har været den store opinion i mod forslaget. Formandens beretning godkendt. Seniorlederens beretning: Leif Ottosen havde ikke mere at tilføje den skrevne beretning. Beretningen godkendt. John Wozny BCM: Da der ikke er nogen ungdomsleder, er der som sådan, heller ingen beretning, men hvis der er noget der vedrører

11 ungdommen så kan man evt. tage det her. Der var ingen der havde noget til dette punkt. Regnskab: Kassereren havde ikke yderligere kommentarer til det udsendt regnskab. Bent Hemmingsen Smut: Der er nede i udgifter, der er edb- udstyr til kr. og så er der it-tilskud til kr. det er kr. det er voldsomt, da der både er edb udstyr til alle, det er højst sandsynligt computere bestyrelsesmedlemmerne også er der ud over et it-tilskud, det kunne jeg godt tænke mig at vide hvad det var. Bente Christensen FBwU: Jeg kan kun svare for det sidste halve år hvor jeg er kommet ind i det, der er jo købt en del pc er det er det der ligger i edb udstyr samtidig med at der er nogle af os der ikke havde printere fordi at de gamle printere der var fra forgængerne ikke var tidssvarende og derfor er der købt noget nyt ind. It tilskud, det er jo til os der sidder her i bestyrelsen og de forskellige udvalg der får et tilskud til it og tlf. det er det der ligger i det. Bent Hemmingsen Smut: Jeg syntes stadigvæk det er meget når de forskellige har fået deres pc er, så må det være nogle dyre abonnementer man har. Bente Christensen FBwU; jeg kan kun sige at jeg er lært op af den tidligere kasserer og det er de tilskud der er givet og har været givet i de tidligere år. It- tilskuddet vil jo også falde i det kommende år, da der ikke er så mange i bestyrelsesmedlemmer og der ikke er nogen der skal læres op. Helle Andersen Brasilia: Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad de ca kr. er brugt til efter som der kun er budgeret med ca kr. Bente Christensen FBwU: Det indeholder bl. a. det der lån DBwF har ved FBwU, derfor har FbwU overført pengene til ungdomsfonden. Regnskabet blev der efter godkendt.

12 Ungdomsfonden: Ingen yderligere kommentarer fra kasseren, ud over at der er overført kr. til ungdomsfonden fra FBwU. Ungdomsfondens regnskab godkendt. Budgettet for det kommende år fremlagt. Bent Hemmingsen Smut, gjorde opmærksom på at it tilskuddet var højere end i det for gangende år. Bente Christensen FbwU, budgettet er lavet inden at vi havde det sidste bestyrelses møde og det vil selvfølgelig falde, hvis der ikke findes folk til valgene. Budgettet blev herefter taget til efterretning. Indkomne forslag: Forslag fra Den Hurtige Kugle om turnerings struktur i FBwU. Morten Christensen Split 97: Jeg kommer fra en meget lille bowling klub med kun 10 medlemmer, hvis vi skal spille efter dette forslag så er der 4 medlemmer der ikke kan komme ud og spille kamp, det bliver ikke særlig populært og der er ikke så vi kan have 2 hold. Robert Vejhe den Hurtige Kugle; det er rigtigt, så vil du få 4 medlemmer der ikke kan komme ud at spille, det vil det her forslag netop åbne op for at så kunne dine 4 medlemmer overveje at gå sammen med en anden klub og stille et hold eller et eller andet, det er jo det som det her forslag vil åbne op for. Vi har den reelle fynsserie hvor man stiller med sit 6 elle 4 mand hold eller hvor meget det nu kommer til at blive alt efter hvad seniorudvalget og turneringskoordinatoren beslutter sig for. Men at vi side løbende kører denne turnering netop med muligheden af at de ikke er så låst af at man skal stille et herre hold og at det skal være spillere fra samme klub. Nu er det jo kun 3 mands hold, så det er måske kun 1 spiller der ikke kommer ud at spille. Per Henriksen DBwF: den har jeg lovet Charlotte at den tager jeg,

13 normalt blander DBwF sig ikke i unionernes turneringer, men da FBwU har indledt et samarbejde med JBU, og man begynder at skal ikke begynde at sætte love og paragraffer ind i spillereglerne, hvilket begrænser de her mennesker der skal få det her til at fungere, så skal man ikke sætte begrænsninger. Jeg tror det bliver et godt samarbejde FBwU og JBU mellem. De har bevist de kan samarbejde, prøv at lade værd med at forplumre det ved at få sat en hel masse ind i lovene som går direkte i mod det turneringssamarbejde man har startet sammen med JBU. JBU skal have deres repræsentantskabsmøde d. 15 mats lad nu vær med at sende forkert signal om at det der var aftalt vil vi ikke alligevel. Giv de mennesker der arbejder med det her ro og mulighed for at styre det her rigtigt igennem, så skal det nok blive godt. Forslaget blev ikke vedtaget. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og ungdomstilskud. Fortsætter u ændret. Valg: Formand: Konstitueret formand: Charlotte Leen Ungdomsleder: Vakant posten varetages af bestyrelsen Turnerings koordinator: Charlotte Leen Sekretær: Vakant 1 medlem af seniorudv: Vakant. 1 medlem af ungdomsudv: Vakant 1 medlem af ungdomsudv: Vakant 1 supl til bestyrelsen. Vakant 1 supl til seniorudv: Vakant. 1 supl til ungdomsudv: Vakant Kommunikationsformand: Jens Larsen 1 kommunikations udv. Vakant. Formand dommerudv: Vakant. 1 Revisor: Flemming Himmelstrup 1 Revisorsupl: Marianne Staszak Jens Larsen Smut: Når vi nu er rørende enige om her at de er blevet pålagt alle de her opgaver, fordi der ikke er nogen der gider, kan vi så også alle sammen være enige om at vi tager os sammen til at henvende os direkte til dem

14 hvis der er nogen problemer og ikke gå og bitcher rundt i alle krogene hvis de ikke passer det godt nok eller det en eller det andet ikke bliver gjort, og prøve at få det ud til vores medlemmer, jeg har igen i år hørt klager over hvordan de passer det men de har lige siddet og bevist at de har mange flere opgaver end de egentlig burde have. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde. 1 marts 2015 EVT: Frede Lohmann Munkebo 2002:Jeg syntes det er en meget dårlig ide at man afskediger udviklingskonsulenten i DBwF, vi har haft en meget markant samarbejde med ham, ved der er mange små klubber der vil savne ham og han har været brugt meget. Vil gerne at DBwF tager afskedigelsen af udviklingskonsulenten op igen, da han vil blive savnet. Jan Donde DBwF: Da det er et anliggende mellem en arbejdsgiver og en løn modtager er det rimeligt begrænset af hvor meget der er og kan siges. DBwF har ikke ønske om at der ikke skal ske en udvikling i bowlingsporten, vi har meddelt Jesper Mikkelsen at man ikke forlænger den nuværende kontrakt han har med forbundet. Vi er i løbende dialog med Jesper om hvordan et evt. samarbejde fremad rettet skal være, men der er ikke noget konkret endnu, og jeg kan ikke her stå og love at udviklingskonsulenten hedder Jesper efter maj måned. Men vi har været utrolig glad for at have Jesper i forbundet. Vi håber på at kunne melde noget ud om en ca. 14 dages tid. John Wozny BCM: Det er dyrt at spille bowling og noget jeg har tænkt over, om der skal være penge præmier her på Fyn, det kan godt være jeg er gammeldags, men at blive fynsmester er da en ære i sig selv at man så skal have 500 kr. oven i det syntes jeg ikke der er nogen grund til, det er i hvert fald ikke det der får mig til at deltage, om andre har det sådan, det må i jo så gøre op med jer selv, også kunne man spare nogle penge der hvis det var. Marianne Staszak Brasilia: Jeg vil bare give Leif en ka do for det store

15 arbejde han har gjort for ungdommen og især med FM trio, hvor var det dejligt at se at så mange deltog, ungdommen fik også pengepræmier, men jeg tror ikke det var pengene de var mest interesseret i, det var mere de 10 turs kort der var sponsoreret af Odense Bowlinghal. Man får dannet nogle relationer klubberne i mellem. Kurt Jensen JBU: Man behøves jo ikke at lave love for alt, vi har f. eks. givet en region lov til at have damer på herre holdene, og en anden region, har man givet dispensation til at klubber kan slå sig sammen så de kan stille ungdomshold. Vi er jo nød til at tænke på at mvi skal beholde bowleren ikke jage dem væk. Se mulighederne frem for begrænsningerne. Charlotte Leen FBwU sluttede mødet med at udbringe et Leve for bowlingsporten. Referent Bente Christensen FBwU

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere