Referat. Af repræsentantskabsmøde d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014"

Transkript

1 Referat Af repræsentantskabsmøde d Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt Jensen JBU Valg af dirigent. John Wozny BCM blev valgt som dirigent. Konstaterede at repræsentantskabet var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtigt. Der var en kommentar til dagsordenen. Forslaget der sad i mappen, var indsendt rettidigt til unionen, men ikke sendt til klubberne rettidigt. Det burde have været udsendt til repræsentantskabet 14 dage før og ikke som det var, 8 dage før. Forslaget vil blive behandlet på repræsentantskabet, der var ingen modsigelser. John Wozny kommenterede at der manglede en beretning fra ungdomslederen, der kom dog lidt i formandens beretning, samt at der skulle vælges en sekretær. Pkt. 3 Pkt. 4 Forhandlingsprotokol. Godkendt. Beretninger. Konstituerede formand, Charlotte Leen. Charlotte Leen FBwU: ville ikke kommentere sin beretning yderligere, men ville hellere svare på de spørgsmål der måtte være. John Wozny, BCM: Denne beretning kræver nogle kommentarer, over de vidt rækkende konsekvenser der måtte komme. Frede Lohmann Munkebo 2002: Det pengeløse samfund hvordan

2 skal det gribes an? Charlotte Leen FBwU: Vi vil gerne have at det bliver så pengeløst som muligt. Stævner skal forud betales og turneringen ser vi også gerne gjort pengeløs, på den måde at det er klubberne der indbetaler til unionen, bagudrettet. D.v.s. at når man starter turneringen vil man få en opgørelse over hvor mange kampe man har i løbet af året og dette deles så med det antal mdr. turneringen kører, og klubberne betaler bag ud. Det er ikke lagt fast endnu, men det er noget i den stil FBwU regner med at bruge. Det er så op til klubberne at få pengene ind ved spillerne. Henrik Vejhe, Den Hurtige Kugle: Jeg syntes det ville være rigtig ærgerligt hvis vi vælger at sige at denne union ikke kan fortsætte. Der bliver foreslået at man træffer en princip beslutning, jeg syntes lige at man skal være enige om at en princip beslutning truffet i dag ikke er en beslutning om at unionen kan nedlægges om 1 år, der står i vores vedtægter at det skal være en beslutning og ikke en princip beslutning. De klubber der ikke er til stede skal have mulighed for at give deres stemme gældende. Der blev ud trygt ønske om at unionen kunne bestå i den form den var nu, da det er svært at finde frivillige til posterne, Og vente med at tage nogen beslutninger indtil man kender den nye struktur i DBwF. Helle Andersen, Brasilia: Vi fra Brasilia mener at man skal kigge på hvordan man i andre forbund og deres underafdelinger hænger sammen. Det er vist kun i bowlingkredse at der findes så mange unioner og kredse under sig og lige i dag hvor det er så svært at finde frivillige til posterne, vil man foreslå at man kigger på den nye struktur. Spørgsmålet om hvordan sikre man den økonomi der på nuværende tidspunkt er i de forskellige unioner? Mesterskaber skal da også gerne blive i de respektive unioner, samt kigge på de lokale ting og fastholder dem. Men arbejde hen mod den nye struktur, det vil gøre det nemmere at få folk til posterne. Per Henriksen, DBwF: Hvis man kigger på det struktur forslag der ligger fra10 maj 2013om at slanke organisationen og gøre administrationen nemmere vil man hellere bruge pengene på bowling

3 end på administration. I det struktur forslag står der intet om økonomi, ej heller at men nedlægger unionerne. Folk der forlader deres poster i utide efterlader de resterende i en situation som er enorm svær, og de resterende der sidder her har gjort det godt, hvor mange af jer er blevet ramt i løbet af året på at tingene ikke er som de plejer. Samarbejdet med denne gruppe her og forbundsbestyrelsen har været forbindeligt godt, det var der mange andre der kunne lære noget af. Der er et ønske og en vilje fra de andre unioner til at man samarbejder om de fælles ting, men at vi sikre os at I har det som I har i dag. Det har FBwU bevist, det kan man, med meget få mennesker. Turneringen fungere og så længe I mennesker på Fyn til at lave disse aktiviteter, vil de også være her. Forbundet har kun ønske om at jo mere bowling og jo flere aktiviteter lokalt jo bedre. Der er for mange ledere og for få bowlere, det kunne være man skulle fokusere på de tilbud man har til bowlerne, og lade være med at holde så mange møder. Man skal blive bedre til at bruge it teknologien, både i klubberne, unionen så man kan fjerne nogle af de udgifter der er til div. kørsel, møder og it måske skal der kun være en øst vest region. Når man har meldt sig til at udføre et stykke frivilligt arbejde, så skal man ikke bare forlade sin plads i utide, det efterlader de resterende i uholdbar situation. Det skal være enklere at spille bowling. Det er ikke meningen at man vil nedlægge FBwU, man fusionerer og indgår i de administrative forhold, og beholde økonomien i de afdelinger der er. Per Henriksen DBwF opfordrede forsamlingen til at tilmelde sig til forbundets repræsentantskabsmøde d.10 maj 2014 i Fredericia. John Wozny BCM: Det som der er lagt op til i beretningen er en princip beslutning, men en princip beslutning er ikke en vedtagelse som sådan, men det lovmæssige, skal nok blive ordnet ifølge vedtægterne, når den tid kommer. En princip beslutning tager man, hvis det er det man mener man skal arbejde hen i mod. Hvor vidt det skal trækkes ud af beretningen, og tage det som en særskilt afstemning, det kommer lidt an på debatten, indtil videre er der

4 kun en enkelt der har sagt det ikke er en god ide. Det er her det skal siges, det man går og snakker med hinanden om i bowlinghallerne rundt pm, kan vi ikke bruge til så meget, hvis man har et eller andet man vil sige skal det være her. Hvis man stemmer for den beretning her, så stemmer man også for, at man har taget en princip beslutning på, at man arbejder videre på det der er beskrevet i beretningen. Helle Andersen Brasilia: Hvad har man lavet af ny aftale med DBwF om tilbage betaling af lån? Ligger der en ny aftale? Dette kan man ikke læse sig frem til. Charlotte Leen FBwU: Det er rigtigt der står ikke noget om tilbage betaling af lånet, og det er rigtigt der er ikke lavet nogen nye aftaler. Helle Andersen Brasilia: Skal man ikke lave en ny aftale? Per Henriksen DBwF: Jo selvfølgelig bør man lave en ny aftale, det er da klart. Det er rent faktisk sådan, at det beløb at forbundet har lånt af unionerne det er jo klubbernes penge, der er vi enige om, unionens penge er klubbernes penge. De penge som man har lånt til forbundet, forbundet er klubberne, det er vi også enige om, forbundet eller forbund bestyrelsen er ikke hverken en eller anden diffus gruppe, forbundet er klubberne, det er klubberne der bestemmer hvad man skal. Så man har lånt nogle penge af sig selv, som man nu gerne vil have tilbage for sig selv. Den aftale har vi haft svært ved at lave, for det første så har vi ikke nogen økonomi i DBwF, det burde ikke være nogen overraskelse efter 10 maj 2012, det ekstra ordinære repræsentantskabsmøde i november, med et underskud på 2,6 mil. kr. Det er ikke denne her forbundsbestyrelse der har lavet det her, vi har bare fået ændret regnskabspraksis så det ser mere korrekt ud. Så man kan sagtens lave en ny aftale om at det skal afbetales inden for det næste år, hvor de ansvarlige i DBwF vil komme med et forslag på forbundets repræsentantskabsmøde d.10 maj om at vi fordobler licensen til DBwF, så DBwf kan betale pengene tilbage til klubberne. Er det fornuft det her? Henrik Vejhe Den Hurtige Kugle: For nogle år siden anbefalede jeg, at

5 man skulle gå ind for den nye struktur som DBwF kæmper en brav kamp for at indføre, jeg vil sige det er en flot kamp, og jeg vil meget gerne se en ny struktur, jeg syntes også bare som jeg sagde tidligere, vi skal bare vente med at tage vores del af slæbet indtil vi ser om der kommer en ny struktur, for den kan jo stadigvæk godt falde væk. Når det er sagt, så vil jeg også sige at jeg er da fuldstændig enig om at vi skal have en aftale om at få de der penge fra forbundet tilbage til unionen. Og jeg syntes så at vi, nu da vi kun har hørt en for og en i mod at vi skal nedlægge unionen, at vi skal i den evt. princip beslutning at men evt. vedtager her i dag der inkorporerer man en plan for at lave en plan for tilbage betaling af lånet fra forbundet, evt. kunne gå ned i ungdomsfonden, og at ungdomsfonden sikres i en evt. opløsning af FBwU, og det foreslog jeg også for flere år siden. Det vil jeg sige, hold jer lige den for øje, at jeg vil anbefale bestyrelsen at man arbejder hårdt hen i mod at enten gør man ungdomsfonden selvstændig eller også, så får man inkorporeret ungdomsfonden således at den kan fortsætte for de fynske ungdomsspillere også i en evt. kommende ny struktur. Kurt Jensen JBU: Jeg syntes det er dejligt at Per han kommer op og fortæller os det er bowlernes penge, vi har også lidt til gode ved forbundet, men vi har da tænkt os at forlænge det lån, for det er jo sådan for vi ved jo godt hvor langt nede forbundet var økonomisk for få år siden og vi ved også hvad økonomien er i dag, vi får jo snart et regnskab og så kan vi jo selv se det. Jeg har den indstilling at mange af vi unioner ser os alt for meget på den der penge sum som forbundet har lånt. Jeg siger det burde være som Per også siger at vi kan godt sidde på vores ret og sige at vi vil have de her penge igen vi vil have de aftaler der er underskrevet af forbundet tidligere og så kan vi erklære forbundet konkurs, men det er jo os selv vi erklærer konkurs fordi at lige så snart det er forbundet så er det os selv, vi har for mange tendenser til at sige det er dem og det er os, det har vii sådan haft i mange år, nu har jeg været med i mange år og vi har fået en grim tone som vi ikke har hørt i gammel tid som vi har fået nu, det er dem og os. Vi prøver hvis I kan læse, jeg har sat en beretning i vores udsendte materiale, det er kommet nu, hvor jeg skriver at DBwF s bestyrelse består i dag af bowlere som har været med fra de var år, det er nogen der har været i gennem hele vores opgangstid, hvis I kan huske tilbage nogen af jer, det er ikke så mange af jer der var med dengang men vi mener det var midt i 70 erne der var vi 3000 bowlere og vi gik

6 efter at vi i hvert fald i 80 erne og 90 erne kom op på 10000, nu står vi igen på 3000, fordi vi bruger mere tid på at bekrige hinanden end at få nye bowlere, og jeg vil sige at de der småpenge som forbundet de skylder os det er kun et spørgsmål om at vi får lavet et nyt lånebevis også trækker vi det et stykke til der engang kommer nogle penge i kassen, fordi det er jo bare det at de sætter licensen op og det vi gør er at vi vil have licensen ned og kampafgifterne ned vi vil have pengene tilbage til bowleren det er ikke os der skal samle dem sammen, så kan jeg godt se at man kan være lidt snu ind i mellem, ja men så flytter vi dem over i vores ungdomsfond, ja men vi giver vores unge i JBU så mange penge at de ikke kan nå at bruge dem. Vi gav dem kr. ekstra sidste år, men der er altså ikke ledere nok til at lave det, fordi de sidder og bekriger hinanden. Vi har en generation nu, lige for tiden, der desværre de senere år har været langt nede og det påvirker os jo også så vi passer lidt på pengene, det har også gjort at vi mister bowlere, vi har mistet rigtig mange på grund af, at der er for dyrt at spille bowling. Vi har siden 2001, hvis i går ind og kigger på de gamle regnskaber der har vi bare sat licensafgifterne, ikke så meget licensafgiften som kampafgiften - kampafgiften ovre ved os hedder serieafgift- det er også forskelligt fra union til union ligesom Per også fortalte om spillet er forskelligt. Hvad har vi opnået? Vi har opnået at flere og flere bowlere siger Vi har ikke råd til at bowle, så det er skruen uden ende hvis vi bare siger Nu vil vi f.. have vores penge og så får vi en licens forhøjelse på 50 kr. så får vi jo ikke vores penge for vi skal jo bare til at betale dem på en anden måde for så er der andre der er nød til at sætte serieafgifterne op, for så sker der nogle indtægter og udgifter der ikke passer sammen, så tænk på det, at bowling skal være så billigt som muligt, men vi skal også begynde at være lidt flinkere ved hinanden, komme hinanden lidt mere ved for der er blevet sådan en skarp tone imellem nogen der bekæmper hinanden, det er bedre at vi arbejder sammen end at vi modarbejder hinanden. Charlotte Leen FBwU: Det er lige et svar til Henrik Vejhe, hvis du læser det sidste afsnit inden fremtiden, hvad skal den bringe der står der at ungdommen er sikret deres penge. Henrik Vejhe Den Hurtige Kugle: Har læst at ungdomsfonden har fået sine penge, forstå mig ret, men det er fynske penge, det er et spørgsmål

7 om det jeg foreslår, er at man beholder de penge i fonden også lægger yderligere de penge fra lånet ved DBwF i fonden oveni så ungdomsfonden også har en mulighed for at vokse en smule, det var egentlig det jeg foreslog. Både Helle Andersen og jeg har jo ikke foreslået at man skal gå ud og afkræve DBwF pengene her og nu, men vi ser gerne at der kommer en aftale, og om det er en 5 10 eller 15 årig aftale er helt i orden, men skal bare ikke sige at nu er aftalen udløbet, så nu sker der ikke mere. Jan Donde DBwF: 2 ting ganske kort. Jeg er fuldstændig enig i at der skal laves en aftale omkring lånet, også må vi skrive os ud af at afdragsprofilen, den er måske et år af gangen, med o kr. i afdrag, for det er lige det DBwF magter lige nu, men formalia skal selvfølgelig være på plads og aftales det vil en revision også forlange, den del af det skal vi nok sikre os. Den anden er, at jeg har lyst til at sige omkring økonomien er at, nu er det er her jo ikke på plads i forhold til den nye struktur, nogle tanker omkring økonomien er at den økonomi man har i FBwU og JBU at hvis de 2 unioner fusionerer Så skal den økonomi der er i de på gældende unioner, på det tidspunkt hvor fusionen sker, forblive i miljøet, det vil sige i en region vest, på samme måde vil vi foreslå det i øst hvis KBU og SBwU hvis de fusionerer så vil de 2 gange egen kapital skulle forblive i region øst i det miljø, så kan det godt være det er noget der udjævnes hen over en år række for vi forestiller os at de 2 skal have selvstændige budgetter, på lige fod med andre udvalg i DBwF. Men penge skal blive i miljøet og vi skal lave bowling for pengene som Per siger. Så hvis man sidder med tanker om at det stor stygge forbund vil tage pengene fra unionerne og lægge dem over i forbundets slunkne kasse, så er det ikke helt rigtigt. Bent Hemmingsen Smut: Jeg er faktisk for at man arbejder vider på det her forslag, dog kunne jeg godt tænke mig at vide hvad det koster at få forbundet til at lave regnskabet for os, det har i princippet været gratis indtil nu, idet kassereren har stået for det hele, så derfor kunne jeg vil jeg gerne høre hvad det koster. Per Henriksen DBwF: Det ved man rent faktisk ikke, det er sådan at ser man det fra DIF s side, så har de svært ved at forstå vores organisation Man har DBwF med en egen kapital med en økonomi der er helt ad

8 h til, så har man 4 unioner som har nogen pæne egen kapitaler hvert sted, og så har man nogle klubber, klubberne styrer unionerne, klubberne styrer forbundet, så spørger DIF hvordan kan det være at de der regnskaber ikke hænger sammen? Den har jeg svært ved at forklare, set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er det lidt ligesom at gå i banken og oprette en indtægtskonto og her kommer alle mine indtægter ind, og på denne her vil jeg gerne have at alle mine udgifter bliver trukket. Når så der er ved at blive lavvande på udgiftskontoen og banken så beder om nogle penge så siger man nej nej de skal gemmes til bedre tider.. Den holder jo ikke, men det kunne måske være rart at vi begyndte at vise over for DIF at vi har et fælles regnskab. Vi har ikke overblik over hvor mange posteringer der rent faktisk er i det her, men fakta er at posteringerne sker indenfor bowling forbundet. Bowling forbundet er stadigvæk klubberne, så ja sådan som vores løsninger er i dag, der valgte vi at bruge DIF som bogholder, det valgt vi lidt af nødvendige årsager, for at få nedlagt vores Århus kontor, derfor betaler man i dag DIF for at bogføre de ting der sker i DBwF, vi har ikke undersøgt hvordan det her vil komme til at hænge sammen, for at begynde indhente tilbud og andet for vi d.10 maj ved om man overhovedet er interesseret i det her. Vi er ikke i gang med at nedlægge FBwU, men kan vi bare spare halv delen og bruge den aktivt på bowling, så er vi allerede et skridt videre. Derfor er der ikke et budget med, for det kræver at man d. 10 maj tager en beslutning om man vil den nye struktur eller ej. Frivillig arbejdskraft koster også penge, tro mig jeg ved det. Repræsentantskabsmøderne koster penge, forbundets repræsentantskab koster penge, og vi er rigtig gode til at holde møder, kunne vi spare lidt af dette og kanalisere lidt af disse penge ud til bowlingen i stedet for. Så er vi stensikre på at vi kan få bowlingen til at vokse og ikke falde. Vi har tabt 400 medlemmer det sidste år. Kurt Jensen JBU: Ja jeg vil da nok sige at vi sidder sådan lidt på herrens mark, når nu de ikke kan give et tal om hvad det koster, men vi er jo nød til at skulle igen et sted, og jeg syntes jo at når vi snakker om at det er bowlernes penge så er vi jo nød til at begynde et sted. Jeg syntes det er spændende at se hvad det koster ved DIF for at køre vores regnskaber fordi det er nemlig rigtigt at det koster mange penge som Per han siger om regnskabet. Vi har i JBU måtte omlægge alle vores regnskaber fordi vi har haft en

9 kasserer i mange år der har kørt sit system og I ved hvordan det er med computere, udbetalinger indbetalinger kampafgifter osv. osv. Jeg ved ikke hvor meget arbejde det har krævet manuelt til sidst så har vi kørt Leif Hansen som han hedder helt kørt ned. Der er vi nød til og have professionel hjælp og det koster også penge, vi har haft Helle Andersen/Sørensen som hun hedder i dag, som er professionel revisor, de har brugt flere 100 timer på at få JBU s regnskab op, til at køre som det kører i dag, hvor man udbetaler og modregner, det er jo ikke bare at man skal kræve penge ind for kampafgifter, der er mange ting, der er kampafgifter der indbetales, der er tilskud til kørsel til divisionerne der udbetales, der er ungdomsspillere, kørsel osv. jeg siger der er så mange poster i den at det er lige ved at det kan gå helt tosset. Der er stævner, der skal laves stævnekontrakter, stævneindbetalinger, vi har det pengeløst nu i JBU men det har også krævet noget arbejde og det har ikke været gratis, tro endelig ikke det. Så jeg syntes at jeg vil anbefale at vi skal blive ved med at bruge det her som en prøve, og så se hvad det koster, så kan det godt være I siger hvorfor skal det være FBwU - det siger jeg heller ikke, for det er stadigvæk bowlernes penge. Hvis vi finder ud af engang, at FbwU mangler penge fordi det har været nogle dyre administrationer, så må vi jo også finde ud af det, det er jo os alle sammen, jeg mener vi skal blive ved med at prøve, lad nu DIF køre det regnskab i år, for vores kasserer har lige afsluttet en gennemgang at sådan vores det kører derovre, lad os så se og sammenligne næste år hvad har det har kostet - for det er ikke gratis som Per han siger. Tro endelig ikke det, det har koster både kørsel og telefon fortæring og mange penge, og det er ikke små penge vi snakker om Det er sådan at når I tænker på de reduceringer som vi jo så også er begyndt med i JBU hvor vi snakker om at vi kan spare penge, vi har nogle regioner hvor man bevist har sat mellem 30 og kr. af hver år i deres budget, så er det desværre sådan at nogen mennesker tror at det er sådan at de har fået et budget på kr. så skal de bruge pengene, og hvis ikke de kan bruge pengene, så skal de nok finde ud af det lige den sidste måned, og det er uheldigt da der kun er os til at betale, ved at de bruger kr. det er nærmere kr. på bare ved at have nogle regioner rundt omkring, hvor der faktisk ikke bliver lavet ret meget fordi der i de regioner sidder et seniorudvalg, et koordinationsudvalg, et turneringsudvalg som sidder ved siden af, som også har omkostninger, det har vi valgt at det vil vi også reducere, der

10 kan spares mange penge rundt omkring, vi er nød til det, hvis ikke vi gør det, får vi ikke nye bowlere, så jeg vil anbefale jer at I nu prøver at tage det prøve år hvor I betaler for at få lavet jeres regnskaber, så I ikke skal have fundet en ny kasserer og alt det der, det kan godt være I skal have en ansvarshavende herovre det ved jeg ikke hvordan man finder ud af det, det ved jeg ikke hvordan man finder ud af det. Men lad os nu prøve. Henrik Vejhe Den Hurtige Kugle: i beretningen står der at vi skal træffe eller hvis de stiller forslag om at vi skal træffe en princip beslutning under henvisning til 14 stk stk. 1 omhandler FBwU s opløsning, derfor bruger jeg ordet opløsning, og sådan er det. Så kan vi jo også sige, at sidste år stod vi jo også og manglede en kasserer, og der var vi klar til at foreslå at vi brugte DBwF til at regnskaber for os, og det er ikke nogen ny tanke at det er DBwF der laver regnskab for os. Hvis vi træffer en princip beslutning om at vi skal arbejde hen i mod, så gør vi det og hvis ikke vi kan få det til at køre på anden måde, så syntes jeg også vi skal bruge forbundet i langt den udstrækning vi kan, jeg syntes bare vi skal holde den på det rigtige, der står i 14 stk. 1FBwU s opløsning, og så kan I kalde det fusion og alt muligt andet, men der står opløsning. John Wozny BCM: gjorde opmærksom på at stemmer man for denne her beretning stemmer man også for den her princip beslutning og at man kan arbejde videre i den retning som der står der. Det syntes jeg godt man kan tage som en samlet afstemning, da der ikke har været den store opinion i mod forslaget. Formandens beretning godkendt. Seniorlederens beretning: Leif Ottosen havde ikke mere at tilføje den skrevne beretning. Beretningen godkendt. John Wozny BCM: Da der ikke er nogen ungdomsleder, er der som sådan, heller ingen beretning, men hvis der er noget der vedrører

11 ungdommen så kan man evt. tage det her. Der var ingen der havde noget til dette punkt. Regnskab: Kassereren havde ikke yderligere kommentarer til det udsendt regnskab. Bent Hemmingsen Smut: Der er nede i udgifter, der er edb- udstyr til kr. og så er der it-tilskud til kr. det er kr. det er voldsomt, da der både er edb udstyr til alle, det er højst sandsynligt computere bestyrelsesmedlemmerne også er der ud over et it-tilskud, det kunne jeg godt tænke mig at vide hvad det var. Bente Christensen FBwU: Jeg kan kun svare for det sidste halve år hvor jeg er kommet ind i det, der er jo købt en del pc er det er det der ligger i edb udstyr samtidig med at der er nogle af os der ikke havde printere fordi at de gamle printere der var fra forgængerne ikke var tidssvarende og derfor er der købt noget nyt ind. It tilskud, det er jo til os der sidder her i bestyrelsen og de forskellige udvalg der får et tilskud til it og tlf. det er det der ligger i det. Bent Hemmingsen Smut: Jeg syntes stadigvæk det er meget når de forskellige har fået deres pc er, så må det være nogle dyre abonnementer man har. Bente Christensen FBwU; jeg kan kun sige at jeg er lært op af den tidligere kasserer og det er de tilskud der er givet og har været givet i de tidligere år. It- tilskuddet vil jo også falde i det kommende år, da der ikke er så mange i bestyrelsesmedlemmer og der ikke er nogen der skal læres op. Helle Andersen Brasilia: Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad de ca kr. er brugt til efter som der kun er budgeret med ca kr. Bente Christensen FBwU: Det indeholder bl. a. det der lån DBwF har ved FBwU, derfor har FbwU overført pengene til ungdomsfonden. Regnskabet blev der efter godkendt.

12 Ungdomsfonden: Ingen yderligere kommentarer fra kasseren, ud over at der er overført kr. til ungdomsfonden fra FBwU. Ungdomsfondens regnskab godkendt. Budgettet for det kommende år fremlagt. Bent Hemmingsen Smut, gjorde opmærksom på at it tilskuddet var højere end i det for gangende år. Bente Christensen FbwU, budgettet er lavet inden at vi havde det sidste bestyrelses møde og det vil selvfølgelig falde, hvis der ikke findes folk til valgene. Budgettet blev herefter taget til efterretning. Indkomne forslag: Forslag fra Den Hurtige Kugle om turnerings struktur i FBwU. Morten Christensen Split 97: Jeg kommer fra en meget lille bowling klub med kun 10 medlemmer, hvis vi skal spille efter dette forslag så er der 4 medlemmer der ikke kan komme ud og spille kamp, det bliver ikke særlig populært og der er ikke så vi kan have 2 hold. Robert Vejhe den Hurtige Kugle; det er rigtigt, så vil du få 4 medlemmer der ikke kan komme ud at spille, det vil det her forslag netop åbne op for at så kunne dine 4 medlemmer overveje at gå sammen med en anden klub og stille et hold eller et eller andet, det er jo det som det her forslag vil åbne op for. Vi har den reelle fynsserie hvor man stiller med sit 6 elle 4 mand hold eller hvor meget det nu kommer til at blive alt efter hvad seniorudvalget og turneringskoordinatoren beslutter sig for. Men at vi side løbende kører denne turnering netop med muligheden af at de ikke er så låst af at man skal stille et herre hold og at det skal være spillere fra samme klub. Nu er det jo kun 3 mands hold, så det er måske kun 1 spiller der ikke kommer ud at spille. Per Henriksen DBwF: den har jeg lovet Charlotte at den tager jeg,

13 normalt blander DBwF sig ikke i unionernes turneringer, men da FBwU har indledt et samarbejde med JBU, og man begynder at skal ikke begynde at sætte love og paragraffer ind i spillereglerne, hvilket begrænser de her mennesker der skal få det her til at fungere, så skal man ikke sætte begrænsninger. Jeg tror det bliver et godt samarbejde FBwU og JBU mellem. De har bevist de kan samarbejde, prøv at lade værd med at forplumre det ved at få sat en hel masse ind i lovene som går direkte i mod det turneringssamarbejde man har startet sammen med JBU. JBU skal have deres repræsentantskabsmøde d. 15 mats lad nu vær med at sende forkert signal om at det der var aftalt vil vi ikke alligevel. Giv de mennesker der arbejder med det her ro og mulighed for at styre det her rigtigt igennem, så skal det nok blive godt. Forslaget blev ikke vedtaget. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og ungdomstilskud. Fortsætter u ændret. Valg: Formand: Konstitueret formand: Charlotte Leen Ungdomsleder: Vakant posten varetages af bestyrelsen Turnerings koordinator: Charlotte Leen Sekretær: Vakant 1 medlem af seniorudv: Vakant. 1 medlem af ungdomsudv: Vakant 1 medlem af ungdomsudv: Vakant 1 supl til bestyrelsen. Vakant 1 supl til seniorudv: Vakant. 1 supl til ungdomsudv: Vakant Kommunikationsformand: Jens Larsen 1 kommunikations udv. Vakant. Formand dommerudv: Vakant. 1 Revisor: Flemming Himmelstrup 1 Revisorsupl: Marianne Staszak Jens Larsen Smut: Når vi nu er rørende enige om her at de er blevet pålagt alle de her opgaver, fordi der ikke er nogen der gider, kan vi så også alle sammen være enige om at vi tager os sammen til at henvende os direkte til dem

14 hvis der er nogen problemer og ikke gå og bitcher rundt i alle krogene hvis de ikke passer det godt nok eller det en eller det andet ikke bliver gjort, og prøve at få det ud til vores medlemmer, jeg har igen i år hørt klager over hvordan de passer det men de har lige siddet og bevist at de har mange flere opgaver end de egentlig burde have. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde. 1 marts 2015 EVT: Frede Lohmann Munkebo 2002:Jeg syntes det er en meget dårlig ide at man afskediger udviklingskonsulenten i DBwF, vi har haft en meget markant samarbejde med ham, ved der er mange små klubber der vil savne ham og han har været brugt meget. Vil gerne at DBwF tager afskedigelsen af udviklingskonsulenten op igen, da han vil blive savnet. Jan Donde DBwF: Da det er et anliggende mellem en arbejdsgiver og en løn modtager er det rimeligt begrænset af hvor meget der er og kan siges. DBwF har ikke ønske om at der ikke skal ske en udvikling i bowlingsporten, vi har meddelt Jesper Mikkelsen at man ikke forlænger den nuværende kontrakt han har med forbundet. Vi er i løbende dialog med Jesper om hvordan et evt. samarbejde fremad rettet skal være, men der er ikke noget konkret endnu, og jeg kan ikke her stå og love at udviklingskonsulenten hedder Jesper efter maj måned. Men vi har været utrolig glad for at have Jesper i forbundet. Vi håber på at kunne melde noget ud om en ca. 14 dages tid. John Wozny BCM: Det er dyrt at spille bowling og noget jeg har tænkt over, om der skal være penge præmier her på Fyn, det kan godt være jeg er gammeldags, men at blive fynsmester er da en ære i sig selv at man så skal have 500 kr. oven i det syntes jeg ikke der er nogen grund til, det er i hvert fald ikke det der får mig til at deltage, om andre har det sådan, det må i jo så gøre op med jer selv, også kunne man spare nogle penge der hvis det var. Marianne Staszak Brasilia: Jeg vil bare give Leif en ka do for det store

15 arbejde han har gjort for ungdommen og især med FM trio, hvor var det dejligt at se at så mange deltog, ungdommen fik også pengepræmier, men jeg tror ikke det var pengene de var mest interesseret i, det var mere de 10 turs kort der var sponsoreret af Odense Bowlinghal. Man får dannet nogle relationer klubberne i mellem. Kurt Jensen JBU: Man behøves jo ikke at lave love for alt, vi har f. eks. givet en region lov til at have damer på herre holdene, og en anden region, har man givet dispensation til at klubber kan slå sig sammen så de kan stille ungdomshold. Vi er jo nød til at tænke på at mvi skal beholde bowleren ikke jage dem væk. Se mulighederne frem for begrænsningerne. Charlotte Leen FBwU sluttede mødet med at udbringe et Leve for bowlingsporten. Referent Bente Christensen FBwU

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle.

Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle. Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle. 1: valg af dirigent. (IU foreslår Carsten Mortensen). Carsten blev valgt. 2: valg af referent. (IU foreslår Michael Hansen). Michael valgt.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling d 2/2 2015

Generalforsamling d 2/2 2015 Generalforsamling d 2/2 2015 Dagorden: 1) Valg af dirigent: Bjarne Boe Nielsen og referent: Maria Sund 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Se den her 3) Fremlæggelse af regnskab, side 1 og side

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde Lørdag den 15. marts 2014 kl. 10.00

Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde Lørdag den 15. marts 2014 kl. 10.00 Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde Lørdag den 15. marts 2014 kl. 10.00 (Hallen åbner kl. 8.00 morgenmad fra kl. 9.00) Bowl n Fun Skanderborgvej 226 8260 Viby J. Repræsentantskabsmøde 15. marts

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmøde den 10. maj 2014

Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmøde den 10. maj 2014 Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmøde den 10. maj 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 10.00. Forbundsformand Per Henriksen startede med at byde velkommen. 1. Repræsentanternes

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Referat af ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag d. 28 februar 2016 I Odense Bowlinghal.

Referat af ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag d. 28 februar 2016 I Odense Bowlinghal. Referat af ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag d. 28 februar 2016 I Odense Bowlinghal. Charlotte Leen (CL) bød velkommen og gik derefter straks over til dagsordenen. Mandaternes/gæsternes prøvelse. Der

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center.

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Charlotte Leen (CL) Så vil jeg gerne byde velkommen til vores repræsentantskabsmøde, der er 35 fremmødte, og vi har 2 gæster.

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere