Referat. Af repræsentantskabsmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014"

Transkript

1 Referat Af repræsentantskabsmøde d Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt Jensen JBU Valg af dirigent. John Wozny BCM blev valgt som dirigent. Konstaterede at repræsentantskabet var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtigt. Der var en kommentar til dagsordenen. Forslaget der sad i mappen, var indsendt rettidigt til unionen, men ikke sendt til klubberne rettidigt. Det burde have været udsendt til repræsentantskabet 14 dage før og ikke som det var, 8 dage før. Forslaget vil blive behandlet på repræsentantskabet, der var ingen modsigelser. John Wozny kommenterede at der manglede en beretning fra ungdomslederen, der kom dog lidt i formandens beretning, samt at der skulle vælges en sekretær. Pkt. 3 Pkt. 4 Forhandlingsprotokol. Godkendt. Beretninger. Konstituerede formand, Charlotte Leen. Charlotte Leen FBwU: ville ikke kommentere sin beretning yderligere, men ville hellere svare på de spørgsmål der måtte være. John Wozny, BCM: Denne beretning kræver nogle kommentarer, over de vidt rækkende konsekvenser der måtte komme. Frede Lohmann Munkebo 2002: Det pengeløse samfund hvordan

2 skal det gribes an? Charlotte Leen FBwU: Vi vil gerne have at det bliver så pengeløst som muligt. Stævner skal forud betales og turneringen ser vi også gerne gjort pengeløs, på den måde at det er klubberne der indbetaler til unionen, bagudrettet. D.v.s. at når man starter turneringen vil man få en opgørelse over hvor mange kampe man har i løbet af året og dette deles så med det antal mdr. turneringen kører, og klubberne betaler bag ud. Det er ikke lagt fast endnu, men det er noget i den stil FBwU regner med at bruge. Det er så op til klubberne at få pengene ind ved spillerne. Henrik Vejhe, Den Hurtige Kugle: Jeg syntes det ville være rigtig ærgerligt hvis vi vælger at sige at denne union ikke kan fortsætte. Der bliver foreslået at man træffer en princip beslutning, jeg syntes lige at man skal være enige om at en princip beslutning truffet i dag ikke er en beslutning om at unionen kan nedlægges om 1 år, der står i vores vedtægter at det skal være en beslutning og ikke en princip beslutning. De klubber der ikke er til stede skal have mulighed for at give deres stemme gældende. Der blev ud trygt ønske om at unionen kunne bestå i den form den var nu, da det er svært at finde frivillige til posterne, Og vente med at tage nogen beslutninger indtil man kender den nye struktur i DBwF. Helle Andersen, Brasilia: Vi fra Brasilia mener at man skal kigge på hvordan man i andre forbund og deres underafdelinger hænger sammen. Det er vist kun i bowlingkredse at der findes så mange unioner og kredse under sig og lige i dag hvor det er så svært at finde frivillige til posterne, vil man foreslå at man kigger på den nye struktur. Spørgsmålet om hvordan sikre man den økonomi der på nuværende tidspunkt er i de forskellige unioner? Mesterskaber skal da også gerne blive i de respektive unioner, samt kigge på de lokale ting og fastholder dem. Men arbejde hen mod den nye struktur, det vil gøre det nemmere at få folk til posterne. Per Henriksen, DBwF: Hvis man kigger på det struktur forslag der ligger fra10 maj 2013om at slanke organisationen og gøre administrationen nemmere vil man hellere bruge pengene på bowling

3 end på administration. I det struktur forslag står der intet om økonomi, ej heller at men nedlægger unionerne. Folk der forlader deres poster i utide efterlader de resterende i en situation som er enorm svær, og de resterende der sidder her har gjort det godt, hvor mange af jer er blevet ramt i løbet af året på at tingene ikke er som de plejer. Samarbejdet med denne gruppe her og forbundsbestyrelsen har været forbindeligt godt, det var der mange andre der kunne lære noget af. Der er et ønske og en vilje fra de andre unioner til at man samarbejder om de fælles ting, men at vi sikre os at I har det som I har i dag. Det har FBwU bevist, det kan man, med meget få mennesker. Turneringen fungere og så længe I mennesker på Fyn til at lave disse aktiviteter, vil de også være her. Forbundet har kun ønske om at jo mere bowling og jo flere aktiviteter lokalt jo bedre. Der er for mange ledere og for få bowlere, det kunne være man skulle fokusere på de tilbud man har til bowlerne, og lade være med at holde så mange møder. Man skal blive bedre til at bruge it teknologien, både i klubberne, unionen så man kan fjerne nogle af de udgifter der er til div. kørsel, møder og it måske skal der kun være en øst vest region. Når man har meldt sig til at udføre et stykke frivilligt arbejde, så skal man ikke bare forlade sin plads i utide, det efterlader de resterende i uholdbar situation. Det skal være enklere at spille bowling. Det er ikke meningen at man vil nedlægge FBwU, man fusionerer og indgår i de administrative forhold, og beholde økonomien i de afdelinger der er. Per Henriksen DBwF opfordrede forsamlingen til at tilmelde sig til forbundets repræsentantskabsmøde d.10 maj 2014 i Fredericia. John Wozny BCM: Det som der er lagt op til i beretningen er en princip beslutning, men en princip beslutning er ikke en vedtagelse som sådan, men det lovmæssige, skal nok blive ordnet ifølge vedtægterne, når den tid kommer. En princip beslutning tager man, hvis det er det man mener man skal arbejde hen i mod. Hvor vidt det skal trækkes ud af beretningen, og tage det som en særskilt afstemning, det kommer lidt an på debatten, indtil videre er der

4 kun en enkelt der har sagt det ikke er en god ide. Det er her det skal siges, det man går og snakker med hinanden om i bowlinghallerne rundt pm, kan vi ikke bruge til så meget, hvis man har et eller andet man vil sige skal det være her. Hvis man stemmer for den beretning her, så stemmer man også for, at man har taget en princip beslutning på, at man arbejder videre på det der er beskrevet i beretningen. Helle Andersen Brasilia: Hvad har man lavet af ny aftale med DBwF om tilbage betaling af lån? Ligger der en ny aftale? Dette kan man ikke læse sig frem til. Charlotte Leen FBwU: Det er rigtigt der står ikke noget om tilbage betaling af lånet, og det er rigtigt der er ikke lavet nogen nye aftaler. Helle Andersen Brasilia: Skal man ikke lave en ny aftale? Per Henriksen DBwF: Jo selvfølgelig bør man lave en ny aftale, det er da klart. Det er rent faktisk sådan, at det beløb at forbundet har lånt af unionerne det er jo klubbernes penge, der er vi enige om, unionens penge er klubbernes penge. De penge som man har lånt til forbundet, forbundet er klubberne, det er vi også enige om, forbundet eller forbund bestyrelsen er ikke hverken en eller anden diffus gruppe, forbundet er klubberne, det er klubberne der bestemmer hvad man skal. Så man har lånt nogle penge af sig selv, som man nu gerne vil have tilbage for sig selv. Den aftale har vi haft svært ved at lave, for det første så har vi ikke nogen økonomi i DBwF, det burde ikke være nogen overraskelse efter 10 maj 2012, det ekstra ordinære repræsentantskabsmøde i november, med et underskud på 2,6 mil. kr. Det er ikke denne her forbundsbestyrelse der har lavet det her, vi har bare fået ændret regnskabspraksis så det ser mere korrekt ud. Så man kan sagtens lave en ny aftale om at det skal afbetales inden for det næste år, hvor de ansvarlige i DBwF vil komme med et forslag på forbundets repræsentantskabsmøde d.10 maj om at vi fordobler licensen til DBwF, så DBwf kan betale pengene tilbage til klubberne. Er det fornuft det her? Henrik Vejhe Den Hurtige Kugle: For nogle år siden anbefalede jeg, at

5 man skulle gå ind for den nye struktur som DBwF kæmper en brav kamp for at indføre, jeg vil sige det er en flot kamp, og jeg vil meget gerne se en ny struktur, jeg syntes også bare som jeg sagde tidligere, vi skal bare vente med at tage vores del af slæbet indtil vi ser om der kommer en ny struktur, for den kan jo stadigvæk godt falde væk. Når det er sagt, så vil jeg også sige at jeg er da fuldstændig enig om at vi skal have en aftale om at få de der penge fra forbundet tilbage til unionen. Og jeg syntes så at vi, nu da vi kun har hørt en for og en i mod at vi skal nedlægge unionen, at vi skal i den evt. princip beslutning at men evt. vedtager her i dag der inkorporerer man en plan for at lave en plan for tilbage betaling af lånet fra forbundet, evt. kunne gå ned i ungdomsfonden, og at ungdomsfonden sikres i en evt. opløsning af FBwU, og det foreslog jeg også for flere år siden. Det vil jeg sige, hold jer lige den for øje, at jeg vil anbefale bestyrelsen at man arbejder hårdt hen i mod at enten gør man ungdomsfonden selvstændig eller også, så får man inkorporeret ungdomsfonden således at den kan fortsætte for de fynske ungdomsspillere også i en evt. kommende ny struktur. Kurt Jensen JBU: Jeg syntes det er dejligt at Per han kommer op og fortæller os det er bowlernes penge, vi har også lidt til gode ved forbundet, men vi har da tænkt os at forlænge det lån, for det er jo sådan for vi ved jo godt hvor langt nede forbundet var økonomisk for få år siden og vi ved også hvad økonomien er i dag, vi får jo snart et regnskab og så kan vi jo selv se det. Jeg har den indstilling at mange af vi unioner ser os alt for meget på den der penge sum som forbundet har lånt. Jeg siger det burde være som Per også siger at vi kan godt sidde på vores ret og sige at vi vil have de her penge igen vi vil have de aftaler der er underskrevet af forbundet tidligere og så kan vi erklære forbundet konkurs, men det er jo os selv vi erklærer konkurs fordi at lige så snart det er forbundet så er det os selv, vi har for mange tendenser til at sige det er dem og det er os, det har vii sådan haft i mange år, nu har jeg været med i mange år og vi har fået en grim tone som vi ikke har hørt i gammel tid som vi har fået nu, det er dem og os. Vi prøver hvis I kan læse, jeg har sat en beretning i vores udsendte materiale, det er kommet nu, hvor jeg skriver at DBwF s bestyrelse består i dag af bowlere som har været med fra de var år, det er nogen der har været i gennem hele vores opgangstid, hvis I kan huske tilbage nogen af jer, det er ikke så mange af jer der var med dengang men vi mener det var midt i 70 erne der var vi 3000 bowlere og vi gik

6 efter at vi i hvert fald i 80 erne og 90 erne kom op på 10000, nu står vi igen på 3000, fordi vi bruger mere tid på at bekrige hinanden end at få nye bowlere, og jeg vil sige at de der småpenge som forbundet de skylder os det er kun et spørgsmål om at vi får lavet et nyt lånebevis også trækker vi det et stykke til der engang kommer nogle penge i kassen, fordi det er jo bare det at de sætter licensen op og det vi gør er at vi vil have licensen ned og kampafgifterne ned vi vil have pengene tilbage til bowleren det er ikke os der skal samle dem sammen, så kan jeg godt se at man kan være lidt snu ind i mellem, ja men så flytter vi dem over i vores ungdomsfond, ja men vi giver vores unge i JBU så mange penge at de ikke kan nå at bruge dem. Vi gav dem kr. ekstra sidste år, men der er altså ikke ledere nok til at lave det, fordi de sidder og bekriger hinanden. Vi har en generation nu, lige for tiden, der desværre de senere år har været langt nede og det påvirker os jo også så vi passer lidt på pengene, det har også gjort at vi mister bowlere, vi har mistet rigtig mange på grund af, at der er for dyrt at spille bowling. Vi har siden 2001, hvis i går ind og kigger på de gamle regnskaber der har vi bare sat licensafgifterne, ikke så meget licensafgiften som kampafgiften - kampafgiften ovre ved os hedder serieafgift- det er også forskelligt fra union til union ligesom Per også fortalte om spillet er forskelligt. Hvad har vi opnået? Vi har opnået at flere og flere bowlere siger Vi har ikke råd til at bowle, så det er skruen uden ende hvis vi bare siger Nu vil vi f.. have vores penge og så får vi en licens forhøjelse på 50 kr. så får vi jo ikke vores penge for vi skal jo bare til at betale dem på en anden måde for så er der andre der er nød til at sætte serieafgifterne op, for så sker der nogle indtægter og udgifter der ikke passer sammen, så tænk på det, at bowling skal være så billigt som muligt, men vi skal også begynde at være lidt flinkere ved hinanden, komme hinanden lidt mere ved for der er blevet sådan en skarp tone imellem nogen der bekæmper hinanden, det er bedre at vi arbejder sammen end at vi modarbejder hinanden. Charlotte Leen FBwU: Det er lige et svar til Henrik Vejhe, hvis du læser det sidste afsnit inden fremtiden, hvad skal den bringe der står der at ungdommen er sikret deres penge. Henrik Vejhe Den Hurtige Kugle: Har læst at ungdomsfonden har fået sine penge, forstå mig ret, men det er fynske penge, det er et spørgsmål

7 om det jeg foreslår, er at man beholder de penge i fonden også lægger yderligere de penge fra lånet ved DBwF i fonden oveni så ungdomsfonden også har en mulighed for at vokse en smule, det var egentlig det jeg foreslog. Både Helle Andersen og jeg har jo ikke foreslået at man skal gå ud og afkræve DBwF pengene her og nu, men vi ser gerne at der kommer en aftale, og om det er en 5 10 eller 15 årig aftale er helt i orden, men skal bare ikke sige at nu er aftalen udløbet, så nu sker der ikke mere. Jan Donde DBwF: 2 ting ganske kort. Jeg er fuldstændig enig i at der skal laves en aftale omkring lånet, også må vi skrive os ud af at afdragsprofilen, den er måske et år af gangen, med o kr. i afdrag, for det er lige det DBwF magter lige nu, men formalia skal selvfølgelig være på plads og aftales det vil en revision også forlange, den del af det skal vi nok sikre os. Den anden er, at jeg har lyst til at sige omkring økonomien er at, nu er det er her jo ikke på plads i forhold til den nye struktur, nogle tanker omkring økonomien er at den økonomi man har i FBwU og JBU at hvis de 2 unioner fusionerer Så skal den økonomi der er i de på gældende unioner, på det tidspunkt hvor fusionen sker, forblive i miljøet, det vil sige i en region vest, på samme måde vil vi foreslå det i øst hvis KBU og SBwU hvis de fusionerer så vil de 2 gange egen kapital skulle forblive i region øst i det miljø, så kan det godt være det er noget der udjævnes hen over en år række for vi forestiller os at de 2 skal have selvstændige budgetter, på lige fod med andre udvalg i DBwF. Men penge skal blive i miljøet og vi skal lave bowling for pengene som Per siger. Så hvis man sidder med tanker om at det stor stygge forbund vil tage pengene fra unionerne og lægge dem over i forbundets slunkne kasse, så er det ikke helt rigtigt. Bent Hemmingsen Smut: Jeg er faktisk for at man arbejder vider på det her forslag, dog kunne jeg godt tænke mig at vide hvad det koster at få forbundet til at lave regnskabet for os, det har i princippet været gratis indtil nu, idet kassereren har stået for det hele, så derfor kunne jeg vil jeg gerne høre hvad det koster. Per Henriksen DBwF: Det ved man rent faktisk ikke, det er sådan at ser man det fra DIF s side, så har de svært ved at forstå vores organisation Man har DBwF med en egen kapital med en økonomi der er helt ad

8 h til, så har man 4 unioner som har nogen pæne egen kapitaler hvert sted, og så har man nogle klubber, klubberne styrer unionerne, klubberne styrer forbundet, så spørger DIF hvordan kan det være at de der regnskaber ikke hænger sammen? Den har jeg svært ved at forklare, set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er det lidt ligesom at gå i banken og oprette en indtægtskonto og her kommer alle mine indtægter ind, og på denne her vil jeg gerne have at alle mine udgifter bliver trukket. Når så der er ved at blive lavvande på udgiftskontoen og banken så beder om nogle penge så siger man nej nej de skal gemmes til bedre tider.. Den holder jo ikke, men det kunne måske være rart at vi begyndte at vise over for DIF at vi har et fælles regnskab. Vi har ikke overblik over hvor mange posteringer der rent faktisk er i det her, men fakta er at posteringerne sker indenfor bowling forbundet. Bowling forbundet er stadigvæk klubberne, så ja sådan som vores løsninger er i dag, der valgte vi at bruge DIF som bogholder, det valgt vi lidt af nødvendige årsager, for at få nedlagt vores Århus kontor, derfor betaler man i dag DIF for at bogføre de ting der sker i DBwF, vi har ikke undersøgt hvordan det her vil komme til at hænge sammen, for at begynde indhente tilbud og andet for vi d.10 maj ved om man overhovedet er interesseret i det her. Vi er ikke i gang med at nedlægge FBwU, men kan vi bare spare halv delen og bruge den aktivt på bowling, så er vi allerede et skridt videre. Derfor er der ikke et budget med, for det kræver at man d. 10 maj tager en beslutning om man vil den nye struktur eller ej. Frivillig arbejdskraft koster også penge, tro mig jeg ved det. Repræsentantskabsmøderne koster penge, forbundets repræsentantskab koster penge, og vi er rigtig gode til at holde møder, kunne vi spare lidt af dette og kanalisere lidt af disse penge ud til bowlingen i stedet for. Så er vi stensikre på at vi kan få bowlingen til at vokse og ikke falde. Vi har tabt 400 medlemmer det sidste år. Kurt Jensen JBU: Ja jeg vil da nok sige at vi sidder sådan lidt på herrens mark, når nu de ikke kan give et tal om hvad det koster, men vi er jo nød til at skulle igen et sted, og jeg syntes jo at når vi snakker om at det er bowlernes penge så er vi jo nød til at begynde et sted. Jeg syntes det er spændende at se hvad det koster ved DIF for at køre vores regnskaber fordi det er nemlig rigtigt at det koster mange penge som Per han siger om regnskabet. Vi har i JBU måtte omlægge alle vores regnskaber fordi vi har haft en

9 kasserer i mange år der har kørt sit system og I ved hvordan det er med computere, udbetalinger indbetalinger kampafgifter osv. osv. Jeg ved ikke hvor meget arbejde det har krævet manuelt til sidst så har vi kørt Leif Hansen som han hedder helt kørt ned. Der er vi nød til og have professionel hjælp og det koster også penge, vi har haft Helle Andersen/Sørensen som hun hedder i dag, som er professionel revisor, de har brugt flere 100 timer på at få JBU s regnskab op, til at køre som det kører i dag, hvor man udbetaler og modregner, det er jo ikke bare at man skal kræve penge ind for kampafgifter, der er mange ting, der er kampafgifter der indbetales, der er tilskud til kørsel til divisionerne der udbetales, der er ungdomsspillere, kørsel osv. jeg siger der er så mange poster i den at det er lige ved at det kan gå helt tosset. Der er stævner, der skal laves stævnekontrakter, stævneindbetalinger, vi har det pengeløst nu i JBU men det har også krævet noget arbejde og det har ikke været gratis, tro endelig ikke det. Så jeg syntes at jeg vil anbefale at vi skal blive ved med at bruge det her som en prøve, og så se hvad det koster, så kan det godt være I siger hvorfor skal det være FBwU - det siger jeg heller ikke, for det er stadigvæk bowlernes penge. Hvis vi finder ud af engang, at FbwU mangler penge fordi det har været nogle dyre administrationer, så må vi jo også finde ud af det, det er jo os alle sammen, jeg mener vi skal blive ved med at prøve, lad nu DIF køre det regnskab i år, for vores kasserer har lige afsluttet en gennemgang at sådan vores det kører derovre, lad os så se og sammenligne næste år hvad har det har kostet - for det er ikke gratis som Per han siger. Tro endelig ikke det, det har koster både kørsel og telefon fortæring og mange penge, og det er ikke små penge vi snakker om Det er sådan at når I tænker på de reduceringer som vi jo så også er begyndt med i JBU hvor vi snakker om at vi kan spare penge, vi har nogle regioner hvor man bevist har sat mellem 30 og kr. af hver år i deres budget, så er det desværre sådan at nogen mennesker tror at det er sådan at de har fået et budget på kr. så skal de bruge pengene, og hvis ikke de kan bruge pengene, så skal de nok finde ud af det lige den sidste måned, og det er uheldigt da der kun er os til at betale, ved at de bruger kr. det er nærmere kr. på bare ved at have nogle regioner rundt omkring, hvor der faktisk ikke bliver lavet ret meget fordi der i de regioner sidder et seniorudvalg, et koordinationsudvalg, et turneringsudvalg som sidder ved siden af, som også har omkostninger, det har vi valgt at det vil vi også reducere, der

10 kan spares mange penge rundt omkring, vi er nød til det, hvis ikke vi gør det, får vi ikke nye bowlere, så jeg vil anbefale jer at I nu prøver at tage det prøve år hvor I betaler for at få lavet jeres regnskaber, så I ikke skal have fundet en ny kasserer og alt det der, det kan godt være I skal have en ansvarshavende herovre det ved jeg ikke hvordan man finder ud af det, det ved jeg ikke hvordan man finder ud af det. Men lad os nu prøve. Henrik Vejhe Den Hurtige Kugle: i beretningen står der at vi skal træffe eller hvis de stiller forslag om at vi skal træffe en princip beslutning under henvisning til 14 stk stk. 1 omhandler FBwU s opløsning, derfor bruger jeg ordet opløsning, og sådan er det. Så kan vi jo også sige, at sidste år stod vi jo også og manglede en kasserer, og der var vi klar til at foreslå at vi brugte DBwF til at regnskaber for os, og det er ikke nogen ny tanke at det er DBwF der laver regnskab for os. Hvis vi træffer en princip beslutning om at vi skal arbejde hen i mod, så gør vi det og hvis ikke vi kan få det til at køre på anden måde, så syntes jeg også vi skal bruge forbundet i langt den udstrækning vi kan, jeg syntes bare vi skal holde den på det rigtige, der står i 14 stk. 1FBwU s opløsning, og så kan I kalde det fusion og alt muligt andet, men der står opløsning. John Wozny BCM: gjorde opmærksom på at stemmer man for denne her beretning stemmer man også for den her princip beslutning og at man kan arbejde videre i den retning som der står der. Det syntes jeg godt man kan tage som en samlet afstemning, da der ikke har været den store opinion i mod forslaget. Formandens beretning godkendt. Seniorlederens beretning: Leif Ottosen havde ikke mere at tilføje den skrevne beretning. Beretningen godkendt. John Wozny BCM: Da der ikke er nogen ungdomsleder, er der som sådan, heller ingen beretning, men hvis der er noget der vedrører

11 ungdommen så kan man evt. tage det her. Der var ingen der havde noget til dette punkt. Regnskab: Kassereren havde ikke yderligere kommentarer til det udsendt regnskab. Bent Hemmingsen Smut: Der er nede i udgifter, der er edb- udstyr til kr. og så er der it-tilskud til kr. det er kr. det er voldsomt, da der både er edb udstyr til alle, det er højst sandsynligt computere bestyrelsesmedlemmerne også er der ud over et it-tilskud, det kunne jeg godt tænke mig at vide hvad det var. Bente Christensen FBwU: Jeg kan kun svare for det sidste halve år hvor jeg er kommet ind i det, der er jo købt en del pc er det er det der ligger i edb udstyr samtidig med at der er nogle af os der ikke havde printere fordi at de gamle printere der var fra forgængerne ikke var tidssvarende og derfor er der købt noget nyt ind. It tilskud, det er jo til os der sidder her i bestyrelsen og de forskellige udvalg der får et tilskud til it og tlf. det er det der ligger i det. Bent Hemmingsen Smut: Jeg syntes stadigvæk det er meget når de forskellige har fået deres pc er, så må det være nogle dyre abonnementer man har. Bente Christensen FBwU; jeg kan kun sige at jeg er lært op af den tidligere kasserer og det er de tilskud der er givet og har været givet i de tidligere år. It- tilskuddet vil jo også falde i det kommende år, da der ikke er så mange i bestyrelsesmedlemmer og der ikke er nogen der skal læres op. Helle Andersen Brasilia: Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad de ca kr. er brugt til efter som der kun er budgeret med ca kr. Bente Christensen FBwU: Det indeholder bl. a. det der lån DBwF har ved FBwU, derfor har FbwU overført pengene til ungdomsfonden. Regnskabet blev der efter godkendt.

12 Ungdomsfonden: Ingen yderligere kommentarer fra kasseren, ud over at der er overført kr. til ungdomsfonden fra FBwU. Ungdomsfondens regnskab godkendt. Budgettet for det kommende år fremlagt. Bent Hemmingsen Smut, gjorde opmærksom på at it tilskuddet var højere end i det for gangende år. Bente Christensen FbwU, budgettet er lavet inden at vi havde det sidste bestyrelses møde og det vil selvfølgelig falde, hvis der ikke findes folk til valgene. Budgettet blev herefter taget til efterretning. Indkomne forslag: Forslag fra Den Hurtige Kugle om turnerings struktur i FBwU. Morten Christensen Split 97: Jeg kommer fra en meget lille bowling klub med kun 10 medlemmer, hvis vi skal spille efter dette forslag så er der 4 medlemmer der ikke kan komme ud og spille kamp, det bliver ikke særlig populært og der er ikke så vi kan have 2 hold. Robert Vejhe den Hurtige Kugle; det er rigtigt, så vil du få 4 medlemmer der ikke kan komme ud at spille, det vil det her forslag netop åbne op for at så kunne dine 4 medlemmer overveje at gå sammen med en anden klub og stille et hold eller et eller andet, det er jo det som det her forslag vil åbne op for. Vi har den reelle fynsserie hvor man stiller med sit 6 elle 4 mand hold eller hvor meget det nu kommer til at blive alt efter hvad seniorudvalget og turneringskoordinatoren beslutter sig for. Men at vi side løbende kører denne turnering netop med muligheden af at de ikke er så låst af at man skal stille et herre hold og at det skal være spillere fra samme klub. Nu er det jo kun 3 mands hold, så det er måske kun 1 spiller der ikke kommer ud at spille. Per Henriksen DBwF: den har jeg lovet Charlotte at den tager jeg,

13 normalt blander DBwF sig ikke i unionernes turneringer, men da FBwU har indledt et samarbejde med JBU, og man begynder at skal ikke begynde at sætte love og paragraffer ind i spillereglerne, hvilket begrænser de her mennesker der skal få det her til at fungere, så skal man ikke sætte begrænsninger. Jeg tror det bliver et godt samarbejde FBwU og JBU mellem. De har bevist de kan samarbejde, prøv at lade værd med at forplumre det ved at få sat en hel masse ind i lovene som går direkte i mod det turneringssamarbejde man har startet sammen med JBU. JBU skal have deres repræsentantskabsmøde d. 15 mats lad nu vær med at sende forkert signal om at det der var aftalt vil vi ikke alligevel. Giv de mennesker der arbejder med det her ro og mulighed for at styre det her rigtigt igennem, så skal det nok blive godt. Forslaget blev ikke vedtaget. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og ungdomstilskud. Fortsætter u ændret. Valg: Formand: Konstitueret formand: Charlotte Leen Ungdomsleder: Vakant posten varetages af bestyrelsen Turnerings koordinator: Charlotte Leen Sekretær: Vakant 1 medlem af seniorudv: Vakant. 1 medlem af ungdomsudv: Vakant 1 medlem af ungdomsudv: Vakant 1 supl til bestyrelsen. Vakant 1 supl til seniorudv: Vakant. 1 supl til ungdomsudv: Vakant Kommunikationsformand: Jens Larsen 1 kommunikations udv. Vakant. Formand dommerudv: Vakant. 1 Revisor: Flemming Himmelstrup 1 Revisorsupl: Marianne Staszak Jens Larsen Smut: Når vi nu er rørende enige om her at de er blevet pålagt alle de her opgaver, fordi der ikke er nogen der gider, kan vi så også alle sammen være enige om at vi tager os sammen til at henvende os direkte til dem

14 hvis der er nogen problemer og ikke gå og bitcher rundt i alle krogene hvis de ikke passer det godt nok eller det en eller det andet ikke bliver gjort, og prøve at få det ud til vores medlemmer, jeg har igen i år hørt klager over hvordan de passer det men de har lige siddet og bevist at de har mange flere opgaver end de egentlig burde have. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde. 1 marts 2015 EVT: Frede Lohmann Munkebo 2002:Jeg syntes det er en meget dårlig ide at man afskediger udviklingskonsulenten i DBwF, vi har haft en meget markant samarbejde med ham, ved der er mange små klubber der vil savne ham og han har været brugt meget. Vil gerne at DBwF tager afskedigelsen af udviklingskonsulenten op igen, da han vil blive savnet. Jan Donde DBwF: Da det er et anliggende mellem en arbejdsgiver og en løn modtager er det rimeligt begrænset af hvor meget der er og kan siges. DBwF har ikke ønske om at der ikke skal ske en udvikling i bowlingsporten, vi har meddelt Jesper Mikkelsen at man ikke forlænger den nuværende kontrakt han har med forbundet. Vi er i løbende dialog med Jesper om hvordan et evt. samarbejde fremad rettet skal være, men der er ikke noget konkret endnu, og jeg kan ikke her stå og love at udviklingskonsulenten hedder Jesper efter maj måned. Men vi har været utrolig glad for at have Jesper i forbundet. Vi håber på at kunne melde noget ud om en ca. 14 dages tid. John Wozny BCM: Det er dyrt at spille bowling og noget jeg har tænkt over, om der skal være penge præmier her på Fyn, det kan godt være jeg er gammeldags, men at blive fynsmester er da en ære i sig selv at man så skal have 500 kr. oven i det syntes jeg ikke der er nogen grund til, det er i hvert fald ikke det der får mig til at deltage, om andre har det sådan, det må i jo så gøre op med jer selv, også kunne man spare nogle penge der hvis det var. Marianne Staszak Brasilia: Jeg vil bare give Leif en ka do for det store

15 arbejde han har gjort for ungdommen og især med FM trio, hvor var det dejligt at se at så mange deltog, ungdommen fik også pengepræmier, men jeg tror ikke det var pengene de var mest interesseret i, det var mere de 10 turs kort der var sponsoreret af Odense Bowlinghal. Man får dannet nogle relationer klubberne i mellem. Kurt Jensen JBU: Man behøves jo ikke at lave love for alt, vi har f. eks. givet en region lov til at have damer på herre holdene, og en anden region, har man givet dispensation til at klubber kan slå sig sammen så de kan stille ungdomshold. Vi er jo nød til at tænke på at mvi skal beholde bowleren ikke jage dem væk. Se mulighederne frem for begrænsningerne. Charlotte Leen FBwU sluttede mødet med at udbringe et Leve for bowlingsporten. Referent Bente Christensen FBwU

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center.

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Charlotte Leen (CL) Så vil jeg gerne byde velkommen til vores repræsentantskabsmøde, der er 35 fremmødte, og vi har 2 gæster.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere