Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker"

Transkript

1 Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation

2 Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for detailhandelen. BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. BAR Handel er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Handels forskellige former for vejledning, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har haft denne branchevejledning til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Indledning...3 Instruktion i sikker adfærd...4 Sikker adfærd...5 Røveri...5 Butikstyveri...5 Ran...6 Vold eller trusler om vold...7 Hjælp og støtte efter voldsomme hændelser...8 Fysiske og tekniske tiltag...9 Røveri...9 Butikstyveri...14 Ran...15 Vold eller trusler om vold...15 Piktogrammer...16 Signalementsblanket...18 Anden relevant litteratur

3 Indledning Som arbejdsgiver føler man et naturligt ansvar for varerne i butikken, salgsresultaterne og medarbejdernes sikkerhed og ønsker derfor at sikre butikken og medarbejderne mod røveri, butikstyveri, ran og andre situationer med risiko for vold eller trusler om vold. BAR Handel har udarbejdet tre branchevejledninger, som giver gode råd om, hvordan alle i butikken kan være med til at forebygge sådanne situationer - og mindske omfanget af eventuelle skader, hvis situationerne opstår. Hvordan kan vejledningerne bruges i butikkens arbejdsmiljøarbejde? Som det fremgår af nedenstående, supplerer de tre vejledninger hinanden, men kan også bruges enkeltvis. Denne branchevejledning beskriver, hvad arbejdsgiveren, sikkerhedsorganisationen eller personer, der varetager butikkens arbejdsmiljøopgaver, bør være opmærksomme på, så situationerne forebygges, og omfanget af eventuelle skader reduceres. Der gives derfor gode råd om blandt andet instruktion i sikker adfærd, og hvilke fysiske og tekniske tiltag der kan virke forebyggende på de forskellige situationer. Den tredje, er en kort branchevejledning, der hurtigt giver et overblik over, hvordan alle i butikken kan være med til at forebygge røveri, butikstyveri, ran og andre situationer med risiko for vold eller trusler herom - og mindske omfanget af eventuelle skader, hvis situationerne opstår. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdsmiljølovens regler overholdes, og at medarbejderne bliver instrueret i, hvordan de sikkert og forsvarligt skal udføre deres arbejde. Arbejdslederne skal medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, vedkommende leder. Medarbejdernes opgave er at tage vare på sig selv ved blandt andet at følge denne instruktion. Den anden branchevejledning giver mere uddybende råd om, hvordan butikkens medarbejdere kan udvise sikker adfærd i det daglige arbejde for at forebygge situationerne og reducere omfanget af eventuelle skader. Denne branchevejledning kan derfor bruges i forbindelse med instruktionen af medarbejderne i sikker adfærd. 3

4 Instruktion i sikker adfærd Sikker adfærd er den vigtigste forudsætning for at kunne forebygge røveri, butikstyveri, ran eller andre situationer med vold eller trussel om vold, og reducere eventuelle skader, hvis situationerne alligevel opstår. Alle i butikken bør vide, hvordan de udviser sikker adfærd. Det er arbejdsgiverens ansvar at give denne viden til medarbejderne. I praksis er det ofte arbejdslederen, eventuelt i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten eller andre personer, der varetager butikkens arbejdsmiljøopgaver, som giver medarbejderne denne viden. På et personalemøde eller lignende kan der gives instruktion i, hvordan situationerne kan opstå og undgås, og hvordan situationerne bør tackles, hvis de opstår. På denne måde ved alle, hvordan de kan være med til at forebygge situationerne, og hvad de bør gøre, hvis situationerne opstår. Det, man ikke kender til - men kan forestille sig - kan skabe utryghed I denne branchevejledning og branchevejledningen til medarbejdere kan der hentes inspiration til instruktion i sikker adfærd. 4

5 Sikker adfærd I det følgende gives gode råd om, hvordan der kan sikres en sikker adfærd blandt butikkens medarbejdere. Arbejdsgiveren, sikkerhedsorganisationen eller andre personer, der varetager butikkens arbejdsmiljøopgaver, kan ud fra de gode råd overveje, hvordan der opnås en mere sikker adfærd i butikken. Røveri Der er tale om et røveri, når en person anvender vold eller truer med vold for at få udleveret penge eller andre værdier fra butikken. Røverier kan opstå impulsivt eller være planlagte. Ofte har røveren iagttaget butikken og omgivelserne i kortere eller længere perioder før røveriet. Røveren har f.eks. studeret medarbejdernes daglige adfærd og rutiner. Sikker adfærd før et røveri Røverier kan forebygges ved, at butikken har nogle gode og sikre vaner for: Betjening af kassen Intern transport af kassebeholdningen Optælling af kassebeholdningen Opbevaring af penge og værdier indtil afhentning eller transport til bank Ekstern transport af penge til bank - specielt hvis det ikke er professionelle værditransportører, der varetager denne opgave Sikker adfærd under og efter et røveri Opstår røveriet alligevel, kan omfanget af eventuelle skader mindskes, hvis alle i butikken ved, hvordan de skal forholde sig under og efter et røveri. De skal blandt andet vide noget om: Opførsel under selve konfrontationen med røveren Aktivering af alarm/opkald til politiet Beskyttelse af spor Afgivelse af signalement Brug af kollegastøtte og eventuel professionel hjælp Butikstyveri Der er tale om butikstyveri, når en kunde stjæler varer eller andre værdier fra butikken uden at bruge vold eller trusler om vold. Ved tilbageholdelse af en butikstyv, kan situationen dog nemt udvikle sig til en voldelig situation. Det er alle former for varer, der bliver stjålet. Varer, der er lette at sælge videre, og mindre varer med høj værdi er dog de mest eftertragtede. Butikstyverier foregår på mange måder. Tyvene stjæler f.eks. direkte fra butikkens hylder eller fra lageret. Tricktyverier, hvor tyven afleder ekspedientens eller kasseassistentens opmærksomhed for at stjæle en vare, forekommer også. 5

6 Opfindsomheden er stor, når tyvene skal smugle varer eller andre værdier ud af butikken! Butikstyverier opstår impulsivt eller er planlagte. Mange tyve har i mere eller mindre grad planlagt deres gerning. De har, som røverne, ofte observeret butikken i kortere eller længere perioder for at få en viden om f.eks. medarbejdernes adfærd og rutiner. Sikker adfærd før et butikstyveri Butikstyverier forebygges ved at gøre det svært for tyven at stjæle. Det gælder derfor om at have nogle gode og sikre vaner for: Kundeobservation/-kontakt Brug af varesikringssystemer Placering af varer Fremvisning af varer Aflåsning af døre m.m. Sikker adfærd under og efter et butikstyveri Opstår butikstyveriet alligevel, kan viden om hvordan en butikstyv tilbageholdes sikre, at situationen ikke udvikler sig til en voldssituation. Derfor skal alle i butikken vide: Hvor, hvornår og af hvem en formodet butikstyv må tilbageholdes Hvordan en butikstyv diskret tilbageholdes Hvad der gøres, hvis butikstyven gør modstand eller nægter at følge med Hvordan butikstyven udspørges Hvad der gøres, hvis der alligevel ikke er tale om butikstyveri Hvordan butikstyveriet anmeldes, herunder hvornår politiet skal tilkaldes Hvordan der gives kollegastøtte, og hvor der eventuelt kan hentes professionel hjælp Ran Ran er, når en tyv, for øjnene af én, stjæler varer eller værdier, som man har på sig eller som er lige ved siden af én. Ofte sker ran ved kassedyk, hvor tyven hurtigt stikker hånden ned i kassen, tager kontanterne og løber uden at være truende og uden at anvende vold. Sikker adfærd før et ran Risikoen for ran kan mindskes betydeligt ved hjælp af nogle gode og sikre vaner for håndtering af penge under: Betjening af kassen Intern transport af kassebeholdningen Sikker adfærd under og efter et ran Opstår der et ran, kan eventuelle skader mindskes ved, at alle i butikken ved, hvordan de skal forholde sig under og efter et ran. Se afsnittet om Sikker adfærd under og efter røveri. 6

7 Vold eller trusler om vold Vold kan forekomme under et røveri, men forsøg på at tilbageholde en butikstyv kan, som sagt, også udvikle sig til en voldssituation. Derudover kan der forekomme situationer, hvor det er kunden, der har en voldelig eller truende adfærd. Sikker adfærd ved vold eller trussel om vold ved røveri og butikstyveri Situationer med vold eller trusler om vold i forbindelse med røveri, butikstyveri og ran kan forebygges ved at have gode og sikre vaner svarende til dem, der er beskrevet i de forrige afsnit om sikker adfærd før, under og efter et røveri og butikstyveri. Sikker adfærd ved voldelige eller truende kunder Under situationer med trusler om vold fra kunder er det vigtigt, at alle i butikken ved, hvordan de skal forholde sig, så der ikke sker en optrapning af situationen. Det drejer sig blandt andet om: Kendskab til butikkens politik for returnering eller ombytning af varer Hvad man som ansat skal lade sig byde fra kundens side Opbakning af kollega under situationen Tilkaldelse af politi Brug af kollegastøtte og eventuelt professionel hjælp efter situationen 7

8 Hjælp og støtte efter voldsomme hændelser At blive udsat for røveri, butikstyveri, ran eller voldsomme og truende kunder kan nogle gange være en voldsom hændelse. Personer, der har været udsat for en voldsom hændelse, kan reagere meget forskelligt - nogle personer får hurtigt bearbejdet oplevelsen og er i stand til at fungere hensigtsmæssigt - andre kan eventuelt få virkninger på længere sigt. Hurtig bearbejdelse af hændelsen via psykisk førstehjælp er den bedste måde til at minimere eventuelle gener. Ved hurtig anvendelse af psykisk førstehjælp kan eventuelle langtidsvirkninger oftest undgås. Den psykiske førstehjælp drejer sig i første omgang om, at kolleger, familie eller andre tæt på den udsatte, yder den nødvendige hjælp og støtte. Psykisk førstehjælp Umiddelbart efter hændelsen og i perioden derefter er hjælp og støtte fra disse personer oftest den vigtigste hjælp til at kunne komme over voldsomme hændelser. Derfor bør I støtte hinanden ved hurtigst muligt at gøre følgende: Acceptér den ramtes reaktioner Lyt og lad den udsatte fortælle om hændelsen uden at afbryde - acceptér gentagelser Ros personen for den måde vedkommende handlede på under hændelsen og vær på ingen måde bedrevidende Bagatellisér ikke hændelsen Lav ikke sjov med hændelsen Vis omsorg Kontakt eventuelt pårørende, og lad ikke personen være alene umiddelbart efter hændelsen Denne støtte er god at give i en periode efter hændelsen - så længe den udsatte har behov for det. Professionel bistand Kan den udsatte ikke komme sig over oplevelsen ved, at der opstår angstanfald, svedeture, søvnproblemer o.lign. over en periode, kan der være behov for, at den udsatte får professionel hjælp til at bearbejde oplevelsen. Professionel bistand kan fås fra f.eks. læge eller psykolog. Visse forsikringsaftaler og medlemskab af nogle organisationer giver mulighed for dækning af udgifter til professionel bistand, hvis der er tale om en pludselig opstået hændelse, som udløser en krisereaktion. Se litteraturliste. 8

9 Fysiske og tekniske tiltag Sikker adfærd er den vigtigste forudsætning for forebyggelse af røveri, butikstyveri, ran eller andre situationer med vold eller trusler om vold, men også fysiske og tekniske tiltag kan være forebyggende. Sikker adfærd er den vigtigste forudsætning for forebyggelse af røveri, butikstyveri, ran eller andre situationer med vold eller trusler om vold, men også fysiske og tekniske tiltag kan være forebyggende. om et eventuelt fysisk eller teknisk tiltag vil passe ind i butikkens daglige arbejdsgange. Det kan f.eks. være svært at holde en dør låst, hvis den bruges mange gange i løbet af arbejdsdagen. Behovet for fysiske og tekniske tiltag skal vurderes ud fra problemets omfang og den forebyggende virkning, som de fysiske og tekniske tiltag vil have i praksis. Samtidig er det vigtigt at kende forsikringsbetingelserne for, hvornår og i hvilke situationer der ydes erstatning, og hvilke krav der stilles til fysisk og teknisk sikring. Er der behov for fysiske eller tekniske tiltag, er det vigtigt, at medarbejderne informeres om tiltagene og instrueres i brugen af f.eks. teknisk udstyr, så de har mulighed for at udvise sikker adfærd. Benyt erfarne fagfolk, hvis der er brug for tekniske tiltag. Spørg andre i branchen, politiet eller Det Kriminalpræventive Råds konsulenttjeneste, om deres erfaringer med hensigtsmæssig sikring. Arbejdsgiveren, sikkerhedsorganisationen eller andre personer, der varetager butikkens arbejdsmiljøopgaver, kan ud fra følgende afsnit vurdere behovet for fysisk og teknisk forebyggende tiltag mod røveri, butikstyveri, ran og andre situationer med vold eller trusler herom. Ved vurderingen skal der selvfølgelig også tages hensyn til, Røveri Røverier forekommer typisk: ved kassen, i selve butikken eller i forbindelse med intern transport af penge i butikkens baglokaler eller ved bagdøren under ekstern transport af penge og værdier til bank eller døgnboks I det følgende gives gode råd om, hvordan man i butikken kan gøre det svært for røveren at udføre et røveri på de ovennævnte steder. Røveri ved kassen, i butikken og ved intern pengetransport Fysisk eller teknisk forebyggelse af røveri ved kasse-/ekspeditionsområderne og under intern pengetransport kan blandt andet ske på følgende måder: Oprydning Forretningens facade bør fremstå pæn og ryddelig. Oprydning foran butikken bør f.eks. ske jævnligt - lad ikke skrald, pap og kasser ligge og flyde. Rod kan signalere, at butikken ikke har kontrol over tingene. 9

10 Ind- og udsigtsforhold Sørg for gode ind- og udsigtsforhold ved f.eks. at holde vinduerne fri for diverse reklame- og prisskilte. På den måde kan forbipasserende se, hvad der foregår i butikken, og butikkens personale kan se, om der foregår noget mistænkeligt udenfor. Tanken om at blive stillet til skue kan være med til at afholde røveren fra at begå røveri. Overblik over butikken Indretning af butikken bør være overskuelig, så en eventuel røver føler sig overvåget og ikke har mulighed for at gemme sig. Tænk derfor over, hvordan hylder, montrer, diske og prøverum placeres - og om der er mulige gemmesteder. Nabohjælp Det er en god idé at lave aftaler med de nærmeste butikker om at være opmærksomme på mistænkelige episoder i og omkring hinandens butikker og en eventuel røvers signalement, flugtvej og flugtmiddel. Låse på døre og vinduer Ind- og udgangsdøre og vinduer bør være intakte og installeret med hensigtsmæssige låse, så røveren ikke har mange muligheder for at komme ind disse veje. Desuden er det en god idé at lade så få medarbejdere som muligt have en nøgle eller en eventuel kode til ind- og udgangsdørene, så risikoen for at miste nøglerne er mindst mulig. Nøgler og eventuelle koder bør selvfølgelig ikke opbevares i butikken om natten, eller når butikken forlades af personalet. 10

11 Døre til tilstødende lokaler bør kunne låses, så røveren ikke har mulighed for at gemme sig i disse lokaler. Højdemarkeringer ved døre Ved ind- og udgangsdøre bør der være højdemarkeringer, som ved passage kan give et fingerpeg om røverens højde. Forslag til højdemarkeringer er vist bagerst i vejledningen. Udendørsbelysning Hensigtsmæssig belysning ved ind- og udgangsdørene mindsker røverens muligheder for at gemme sig, og forbipasserende kan bedre se, hvis der foregår noget mistænkeligt omkring butikken. Skiltning af sikkerhedsniveauet På facaden bør der skiltes tydeligt med, hvilket teknisk sikkerhedsudstyr og andre forholdsregler, butikken har, f.eks. Lav kassebeholdning, Tv-overvågning og Pengeskab kan ikke åbnes af personalet. Det kan i sig selv være med til at holde røveren væk. Dansk Standard har piktogrammer for forskelligt sikkerhedsudstyr, som kan bruges og burde kendes af røvere. Piktogrammerne er vist bagerst i vejledningen. Kasse-, salgs- eller ekspeditionsområdet Pengeskuffen bør kunne lukkes, når der ikke foregår ind- og udbetalinger, og aflåses, hvis den forlades. Ved kasse-, salgs- eller ekspeditionsområdet bør der også skiltes tydeligt med, hvilket teknisk sikkerhedsudstyr og andre forholdsregler butikken har, f.eks. Lav kassebeholdning. Deponeringsmuligheder Kassebeholdningen skal holdes så lav som mulig. Derfor bør større pengebeløb løbende kunne lægges til side et sikkert sted, f.eks. i et pengeskab eller anden form for deponeringsenhed. Intern transport af penge Når kassebeholdningen skal transporteres fra kasse-, salgs- eller ekspeditionsområdet til optællings- eller deponeringsstedet, er det vigtigt, at det foregår diskret og så sikkert som muligt. Ofte er den korteste vej gennem butikken den mest sikre. Der findes forskellige former for sikkerhedsudstyr, der også kan være med til at højne sikkerheden under den interne pengetransport. Alarmer I nærheden af kasse-, salgs- eller ekspeditionsområdet bør der være en telefon, så der hurtigt kan kaldes efter hjælp. Det er også en god idé at have telefoner i tilstødende lokaler til selve butikslokalet, så der også kan slås alarm herfra. Med en overfaldsalarm i nærheden af kasse-, salgs- eller ekspeditionsområdet, kan der endnu hurtigere tilkaldes hjælp. En overfaldsalarm er en alarm, som typisk er direkte forbundet med en alarmcentral eller en politistation, så der hurtigt kan tilkaldes hjælp, hvis der opstår et røveri. Overfaldsalarmen kan også gå til et af de tilstødende lokaler eller nabobutikken, hvorfra politiet kan tilkaldes. Overfaldsalarmer fås uden lyd- og lyssignal, så det kan undgås, at røveren går i panik over signalerne. 11

12 Tv-/videoovervågning Hvis tv-/videoovervågningsudstyret er af en god kvalitet, og kameraerne er placeret, så der kan opnås gode og klare billeder, er det et effektivt middel til at afsløre røvere. Frygten for at blive afsløret kan være med til at holde en eventuel røver på afstand. Kameraerne kan f.eks. placeres ved ind- og udgangsdøre og områder, hvor en formodet røver forventes at opholde sig, f.eks. området, hvor der håndteres penge. Der bør være tilsluttet en videomaskine til kameraerne, så et eventuelt røveri bliver optaget på bånd og senere hen kan bruges under opklaringen af røveriet. Videomaskinen bør stå et sikkert sted, hvor røveren ikke kan få adgang til maskinen eller videobåndet, f.eks. i et aflåst sikkerhedskabinet. Der er særlige regler om brugen og placering af tv-/videoovervågning, se litteraturlisten. Røveri i butikkens baglokaler eller ved bagdøren Fysisk eller teknisk forebyggelse af røveri i butikkens baglokaler eller ved bagdøren kan blandt andet ske på følgende måder: Oprydning Oprydning omkring butikkens bagindgang bør ske jævnligt, så en eventuel røver har færre steder at gemme sig. Låse på døre og vinduer Baglokalernes yderdøre bør være forsynet med hensigtsmæssige låse og bør være låst, når de ikke er i brug, så en eventuel røver har sværere ved at skaffe sig adgang til baglokalerne. Vinduerne i butikkens baglokale bør også være lukkede og sikrede. Udendørsbelysning Bagindgangen og området omkring bør være hensigtsmæssigt oplyst, f.eks. ved spots - især, hvis butikkens bagindgang ligger i en baggård eller et andet mørkt og øde sted. Alarmer Installering af overfaldsalarmer i butikkens baglokaler kan være en fordel, hvis der sker røveri i selve butikslokalet, eller hvis det sker i butikkens baglokaler. Optællingsstedet Tømning af kassen og optælling af kassebeholdningen skal foregå et sted, hvor der ikke færdes andre end butikkens personale, f.eks. på et kontor. Lokalet, der bliver brugt under optællingen, skal kunne aflåses og være låst under optællingen. Vinduer og lignende i lokalet bør være blændet af, f.eks. med persienner, så optællingen ikke kan ses udefra. Døren til lokalet kan eventuelt være forsynet med en dørspion, så personer indefra 12

13 kan se, hvem der ønsker adgang til rummet. Endvidere er det en god idé at påsætte højdemarkeringer på dørkarmen. I lokalet bør der være en telefon og eventuelt en overfaldsalarm. Som i selve butikken kan tv-/videoovervågning også have en forebyggende effekt. Pengeskabe Dagens omsætning bør opbevares et sikkert sted, f.eks. i et pengeskab eller anden form for deponeringsenhed. Den kan f.eks. opbevares i det lokale, hvor optælling af kassebeholdningen foregår, så man undgår yderligere transport, inden pengene transporteres til banken. Der findes forskellige sikrings- og låsesystemer til pengeskabe og andre former for deponeringsenheder. Det bør ud fra butikkens behov vurderes, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Skiltning af sikkerhedsniveauet Der bør ved indgangene til baglokalerne skiltes tydeligt med, hvilket teknisk sikkerhedsudstyr der eventuelt er at finde i baglokalerne. Røveri ved ekstern pengetransport Forebyggelse af røveri ved ekstern pengetransport kan via fysiske og tekniske tiltag ske på følgende måder: Skiftende ruter og rutiner Skift jævnligt ruter og rutiner og undgå at transportere penge efter lukketid. Vær opmærksom på, at personerne, der foretager transporten, er neutralt påklædt. Hvis der bruges bil til transporten, bør denne også være neutral. Butiksreklamer og andre af butikkens kendetegn signalerer, at det er penge, der transporteres. Emballagen, hvori pengene transporteres, bør også være neutral og jævnligt udskiftes. Det er en god idé at lade transportørerne medbringe mobiltelefon, så der hurtigt kan slås alarm. Foretager butikkens personale selv den eksterne pengetransport til banken, bør disse personer vælges med omhu. Unge under 18 år må ikke deltage i egentlige pengetransporter. Transport af store beløb Ved transport af store pengebeløb bør der være to personer om transporten, og det er en god idé at transportere penge ad flere omgange til banken. Jo mindre beløb, der transporteres, desto mindre interessant er det for røveren at røve. Ved transport af store pengebeløb, bør det overvejes at lade et autoriseret værditransportfirma foretage den eksterne transport af pengene. 13

14 Butikstyveri I det følgende gives gode råd om, hvordan man i butikken ved hjælp af fysisk og teknisk forebyggende tiltag kan undgå butikstyveri. Placering af varer Placering af varerne har stor betydning for antallet og omfanget af butikstyverier. Værdifulde varer bør f.eks. placeres nær kasseområdet og væk fra ind- og udgangsdøre. Særligt værdifulde varer bør placeres i aflåste montrer eller andre opbevaringsenheder, som kan låses. Har butikken varegrupper, som er særligt eftertragtede, bør det overvejes at flytte disse varer til et mere trafikeret område i butikken, hvor der ofte er personale i nærheden. Overblik over butikken Butikken bør være overskuelig indrettet, så medarbejderne har mulighed for naturligt at overvåge butikken. I nogle tilfælde fortrækker tyven, hvis han/hun føler sig iagttaget. Inventar og varer bør derfor ikke hindre et frit udsyn fra kasse-, salgs- eller ekspeditionsområdet, ligesom orden i både butikslokalet, baglokaler og lagre sikrer yderligere overskuelighed. Spejle Spejle i butikken og i baglokalerne kan bidrage til en bedre overvågning, men husk, at tyvene også kan bruge spejlene. Varesikring Varesikring kan også have en forebyggende effekt. Hvis butikken har behov for varesikring, er det dog vigtigt at vurdere, om den skal være synlig for kunderne, svær at fjerne, enkel at aktivere/deaktivere, have høj afsløringsgrad og/eller lav frekvens for fejlalarmer. Tv-/videoovervågning Hvis tv-/videoovervågningsudstyret er af en god kvalitet, og kameraerne er placeret, så der kan opnås gode og klare billeder, er det et effektivt middel til at afsløre tyve. Kameraerne kan f.eks. placeres ved ind- og udgangsdøre og områder, hvor en formodet tyv forventes at opholde sig. Der bør være tilsluttet en videomaskine til kameraerne, så et eventuelt tyveri bliver optaget på bånd og senere hen kan bruges under opklaringen. Der er særlige regler om brugen og placering af tv-/videoovervågning, se litteraturlisten. Vagter og butikskontrollanter I visse tilfælde kan det være nødvendigt at udvide medarbejdernes naturlige overvågning. Der kan f.eks. ansættes særlige vagter ved ind- og udgangsdøre. I større butikker, varehuse og stormagasiner kan der ansættes særlige butikskontrollanter/detektiver, der ubemærket færdes i butikken og holder opsyn med kunderne. Disse kontrollanter har samtidig ansvaret for at tilbageholde og anmelde butikstyve. Men vagter og butikskontrollanter fritager ikke medarbejderne fra at være opmærksomme på mistænksomme forhold. Medarbejderne skal derimod vide, hvordan de samarbejder med kontrollanterne. 14

15 Skiltning Skilt tydeligt med hvilket teknisk sikkerhedsudstyr og andre forholdsregler butikken har, f.eks. Tyverisikring af varer, at kunderne bør tage en vogn eller kurv med ind i butikken og at butikstyveri anmeldes. Ran Fysiske og tekniske forebyggende tiltag mod ran er de samme tiltag, der er beskrevet under afsnittet om røveri. Yderligere kan en afskærmning af pengeskuffen fra kunden gøre det fysisk sværere at lave f.eks. kassedyk. Vold eller trusler om vold Følgende fysiske og tekniske forebyggende tiltag kan være med til at sikre, at en situation med trussel om vold ikke udvikler sig til en voldelig situation, hvor medarbejderne bringes i fare. Nedenstående råd gælder ikke for situationer med vold og trusler om vold i forbindelse med røveri, butikstyveri og ran. Se i stedet forrige afsnit om fysiske og tekniske forebyggende tiltag i forbindelse med røveri, butikstyveri og ran. Tilkaldemulighed En tilkaldemulighed til kollegerne i baglokalet, kontoret, frokoststuen eller lignende er en god idé. Tilkaldemuligheden kan være et aftalt kodeord, som signalerer til kollegerne, at der er noget galt, og man har behov for hjælp. 15

16 Piktogrammer 701 ITV overvågning (CCTV) 702 Lav kassebeholdning Pictogrammerne er uddrag fra Dansk Standards piktogrammer (DS Piktogrammer til information af offentligheden, DEL 2: Sikringsforanstaltninger mod røveri, indbrud, tyveri og hærværk). 705 Penge deponeret i pengeskab 16

17 707 Tidslås/Tidsforsinkelseslås 710 Værditransportkøretøj 708 Pengeskab kan ikke åbnes af personalet 713 Overfaldsalarm 709 Værditransportkuffert med farve- eller røgpatron 717 Tyverisikring af varer 17

18 Signalementsblanket Signalementsblanketten er fra Det Kriminalpræventive Råd s materiale. 18

19 Højdemarkeringer Det anbefales at bruge klare og genkendelige farver og placering i følgende højder: 190 cm 180 cm 170 cm Anden relevant litteratur Litteratur Arbejdsmiljøloven Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 236 om anmeldelse af arbejdsulykker mv. til Arbejdstilsynet Justitsministeriets bekendtgørelse om Lov om forbud mod privates Tv-overvågning mv. Det Kriminalpræventive Råd s materialer, Udgifter til professionel bistand Som anført i vejledningen giver visse forsikringsaftaler og medlemsskab af nogle organisationer mulighed for dækning af udgifter til professionel bistand. Medlemsskab af bl.a. HK/HANDEL giver denne mulighed. 19

20 Som arbejdsgiver føler man et naturligt ansvar for varerne i butikken, salgsresultaterne og medarbejdernes sikkerhed og ønsker derfor at sikre butikken og medarbejderne mod røveri, butikstyveri, ran og andre situationer med risiko for vold eller trusler om vold. Branchevejledningen til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisationer henvender sig primært til arbejdsgiveren, sikkerhedsorganisationen eller andre, som varetager butikkens arbejdsmiljøopgaver. Branchevejledningen til arbejdsgivere giver gode råd om, hvordan butikken ved hjælp af en god overordnet planlægning kan forebygge og tackle røverier, butikstyverier, ran og andre situationer med risiko for vold eller trusler om vold. BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet Ny Vestergade 17, København K Tlf.: Fax: HK-varenummer Arbejdsgiversekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Branchevejledningen kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf.: ASC-varenummer Layout: Gorm Larsen & Partners Tryk: Athene 1. udgave, 1. oplag 2001 ISBN

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

RØVERI I BUTIKKER. Indholdet er derfor et udtryk for parternes enighed om, hvordan butikker kan arbejde med forebyggelse og håndtering af røveri.

RØVERI I BUTIKKER. Indholdet er derfor et udtryk for parternes enighed om, hvordan butikker kan arbejde med forebyggelse og håndtering af røveri. RØVERI I BUTIKKER Denne vejledning henvender sig til mindre købmænd, kiosker og specialvarebutikker. Indholdet baserer sig på branchevejledningen Røveri i dagligvarebutikker. Indholdet er derfor et udtryk

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Røveri og transport af penge

Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax: (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN Indstil din stol. Indstil fodstøtten. Indstil tastatur og bonudkast. Lad varerne komme til dig. Undgå at løfte varerne. Varier

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for sikkerhedsorganisation, arbejdsledere og medarbejdere f Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Værktøjskasse om Alenearbejde

Værktøjskasse om Alenearbejde Hotel og restauration Værktøjskasse om Alenearbejde og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker Branchearbejdsmiljørådet for handel Branchevejledning Røveri i dagligvarebutikker Forord Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet. BAR Handel

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet ar BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds-

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for arbejdsgivere for arbejdsgivere Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø I tilknytning

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Bilag 1: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold som følge af røveri

Bilag 1: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold som følge af røveri Bilag 1: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold som følge af røveri Virksomhed Beskrivelse af de faktiske forhold xxx Arbejdstilsynet har d. xxx modtaget høringssvar fra xxx. Høringssvaret er

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

sælgeres arbejdsmiljø

sælgeres arbejdsmiljø Vejledningen Et godt arbejdsmiljø - første skridt mod bedre resultater. henvender sig til sælgere, der kører i forbindelse med arbejdet.vejledningen sætter fokus på forhold, som har indvirkning på sælgernes

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Stop biltyven. Passer du godt nok på dit køretøj?

Stop biltyven. Passer du godt nok på dit køretøj? Stop biltyven Passer du godt nok på dit køretøj? Stop biltyven Der stjæles årligt tusindvis af biler her i landet. De fleste bliver fundet igen, ofte dog med store skader og ribbet for udstyr. For ejeren

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Tjekliste Instruktion og oplæring

Tjekliste Instruktion og oplæring Tjekliste Instruktion og oplæring Afdeling : Dato for oplæring: Ansvarlig for oplæring: Dato for opfølgning: Ansvarlig for opfølgning: Ansvar Manuel håndtering Risici ved manuel håndtering, fx palletering-/depalletering,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Særudgave sådan kan du forebygge indbrud Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud 1.Se på dit hus med tyvens øjne en tyv vil vælge det hus: Hvor det er lettest

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind!

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Gode råd om Tv-overvågning Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Udgivet af Dansk Handel & Service Tv-overvågning Nr. 6-2004

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILHANDEL BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved

Læs mere

Vejledning om sælgeres arbejdsmiljø

Vejledning om sælgeres arbejdsmiljø Vejledning om sælgeres arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø - første skridt mod bedre resultater BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILSOMRÅDET Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED INDHOLD Del 1 Del 2 Del 3 Hvorfor anvende materialet og hvordan kan

Læs mere

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold - uden for arbejdstid De grundlæggende regler Arbejdsgiveren skal gennem arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse forebygge risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON www.protectglobal.com Side 3 Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter afgørende. Derfor er den optimale indbrudssikring

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Suppleringskatalog Kapitel 6 Værdihåndtering

Suppleringskatalog Kapitel 6 Værdihåndtering Forsikring & Pension November 2015 Suppleringskatalog Kapitel 6 Værdihåndtering Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Branchevejledning til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation

Branchevejledning til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation Inden for detailhandelen beskæftiges en del unge i fritidsjob både af mere permanent karakter eller som sommerferiejob. Ofte har unge kun en begrænset erhvervserfaring, manglende bevidsthed om arbejdsmiljøet

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere