Referat af efterårsgeneralforsamlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007."

Transkript

1 Referat af efterårsgeneralforsamlingen Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat af efterårsgeneralforsamling. 3. Formandens beretning. 4. Regnskab Indkomne forslag. 6. Valg ifølge lovene. 7. Eventuelt Ad. 1: Asbjørn, have 7 valgtes til dirigent dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne og et stemmeudvalg blev nedat med Henriette, have Søren, have 50 og Jürgen, have 3. Ad. 2: Ad. 3: Referatet blev godkendt. Formandens beretning: Sara have 89 er død, vi mindes hende ved 2 minutters stilhed. Fredning/kontrakt med kommune: Foreningens advokat har sendt brev til kommunen om at vi vil have processen sat i gang (sat farten op). Der er stadig intet nyt, vi venter... Byggeri: Haveforeningen har længe lidt under byggestop. Bestyrelsen har fået forelagt nogle renoveringsager. Vi har i bestyrelsen søgt at lægge en progressiv linie med sigte på overholde det gældende byggestop og samtidig give mulighed for at de nødvendige renoveringer. Have 92, Lone bygger for Jan, der foretages gennemgribende renovering i samme fundamentslinie, her renoveres der i henhold til brandsikringsplan. Have 82, Heine bygger for Jimmy, her er der dele af huset, som er nedrevet således at skelafstand på 1,5 meter er overholdt. Have 104, her foretages der gennemgribende renovering i samme fundamentslinie Midt i alt det svære og komplicerede kommer der nu to nyrenoverede huse, som bliver til glæde for beboerne og vil skabe aktivt liv i haveforeningen. Døde huse, stadig et problem, der søges en løsning på. Bestyrelsen har modtaget brev fra en person på ventelisten, som er oprørt over at der er tomme huse, samtidig med at der er folk på venteliste, der brændende ønsker et hus at bo i. Haveforeningen Kalvebod Forårsgeneralforsamlingen d Side 1 af 7

2 Jeg synes der er grund til at fremhæve at der har været en række gode medlemsarrangementer: Julefest med stor deltagelse og meget stor aktivitet i specielt kagebagnings værkstedet, tak til de udførende kræfter. Fastelavn, som sædvanlig var der bestilt og leveret flot vejr. Mange deltog og det var et meget fint og hyggeligt arrangement. Gruppen skal roses for at have skabt et meget samlende element til fastelavnsfesten, nemlig fastelavnsbollen. Alle, uanset alder, køn, politisk observans, holdning til mad eller andre fornøjelser var samlet om én ting: Aldrig mere fastelavnsboller fra Emmerys! Vintertur til Valåsen. Nyt sted blev besøgt og trods den meget varme vinter på en dag, hvor der var både sne og koldt. Stedet er med et par bakker, der er noget større end Isaberg og med meget kortere transporttid. Deltagerantallet var ikke så stort som de forrige år. Ærgerligt, men vi må håbe på flere, der har lyst til næste år. Efter min opfattelse er det vigtigt med vores samlingspunkter, det være sig fester som udflugter. Det er de steder, hvor vi mødes på tværs af haverne, og det som skaber og udvikler sammenhængskraft blandt medlemmerne. Specielt er der en del medlemmer, der ikke længere har små børn og som af den årsag ikke kommer så meget rundt i forskellige haver. Det sidste halve år, i realiteten det sidste hele år har bestyrelsens arbejde været præget af stillingsstagen til komplicerede problemstillinger. Samtidig har der i bestyrelsen været en vilje til at få foreningen bragt ajour med vores omverden. Efter min opfattelse har det betydet at forvaltningen af foreningen er mere tidssvarende eller med et moderne dansk ord - professionel. Prisen har efter min opfattelse været en hård belastning af bestyrelsen og dens medlemmer. Og en for lille opmærksomhed på medlemmerne i haveforeningen. Og der er efter min opfattelse fare for at de nuværende medlemmer af bestyrelsen trækker sig i løbet af en kortere periode. De succeser, som jeg synes der er grund til at fremhæve, er: Ændring af love med vurderingsprincipper Forvaltning af foreningens formue Lejekontrakt, mere tryk på kommunen Festhus, udarbejdelse af forslag, indsendelse af ansøgning til Københavns Kommune Stillingsbeskrivelser for funktioner i haveforeningen BERETNINGSDISKUSSION Per: Hvad med opmåling af haveforeningen, er den foretaget? Jesper: Opmåling er foretaget og afsluttet. Vi har modtaget CAD-tegninger på CD. Birte: Medlemmerne kan få kopi af brandsikringsmappen der indeholder tegning. Raider: Hvad med afskærmning af legepladsen ind mod vores have hvorfor er der ikke sket noget? Birte: Sag mod legepladsfirmaet kom i vejen for pæn løsning med afskærmning af legeplads. Bestyrelsen må arbejde videre med sagen. Kaj: Kommenterer videre om de ting, der ikke sker. Uafklarede skel mellem have 102,104 og 106. Opmålingsudvalget har været der for lang tid siden. Vi har ikke hørt om afslutning af sag. Derudover har bestyrelsen svært ved at bruge penge til for eksempel vedligeholdelse af festhus. Jeff: Ja, der mangler at blive skrevet en skelhåndfæstelse. Det vil ske. Jesper: Ja, der er en vis form for nærighed. Samtidig har der i bestyrelsen været to holdninger til festhuset. Nemlig enten ikke at bruge en krone på vedligeholdelse for snarest at få nyt festhus. eller en lidt mere liberal holdning til vedligeholdelse. Bestyrelsen er enige om at bruge midler til udstyr, der også kan bruges i et nyt festhus. Charlie: Vi bør holde fast i, at store økonomiske beslutninger træffes af generalforsamlingen. Asbjørn: Vi har budgetteret for omkring 5 mio. kroner... Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 2 af 7

3 Kaj: Vi skal bruge penge på små ting, så problemer bliver løst... nu går årene og der sker ikke en skid. Birte: Det er ikke svært at bruge penge. At jeg går, er ikke en katastrofe, men man skal være regnskabskyndig for at føre vores efterhånden komplicerede regnskab. Overskuddet til frivilligt arbejde mindre. Derfor har jeg foreslået at ansætte en lønnet sekretær, til at varetage forberedelse af møder og referater m.m. Der er mange opgaver, og uafklaret hvilken service foreningens medlemmer vil have. Charlie: Spændende diskussion der må selvfølgelig være nogen budgetmæssige konsekvenser, hvis vi skal have ansatte? Vi har i vedtægterne om pligtarbejde Jeg synes at vi for fællesskabets skyld skal bruge pligtarbejdet for eksempel for at få malet de sidste bump hvide, få klippet Theodors væltede hæk m.v. At vi yder noget i fællesskab vil styrke foreningen. Signe: Vi skal have en forventningsafstemning. Bestyrelsen bør fremlægge forslag om professionalisering af bestyrelsens arbejde til næste generalforsamling. Asbjørn: Jeg melder mig gerne til et sådant udvalg. Per: Hvad nu hvis vi ikke vælger en kasserer. Thomas: Så kan bestyrelsen også på det nuværende grundlag finde midler til professionel hjælp til bogføring/regnskabsførelse. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Ad. 4: Birte forlagde regnskabet for 2006 og forklarede de regnskabspunkter, hvor der var store afvigelser fra året før. Samtidig forelagde Birte opgørelse over konti: Lovliggørelse og Brandsikring så foreningen kan se, hvad der er brugt penge på i den sammenhæng. Regnskabet godkendt Ad. 5: Forslag 1 Thomas forelagde bestyrelsens forslag om at anskaffe traktor: Generalforsamlingen bevilger kroner til anskaffelse af traktor af mærket Antonio Carraro, der er en italienskproduceret traktor, som bestyrelsen finder velegnet til haveforeningens behov. Traktoren har godkendt førerhus, kost, skraber, saltudlægger, advarselsblink m.m. Traktoren kan stå indendørs i vores nuværende depot. Der er vedligeholdelseskontrakt. Begrundelse: Bestyrelsen har på en lang række møder behandlet indkøb af traktor. Den ramme vi forelagde generalforsamlingen var for lille. Der viste sig problemer med godkendelse af førerhuset på dén traktor vi havde tænkt os. Bestyrelsen fandt det ikke forsvarligt, at indkøbe en traktor uden en sådan godkendelse. Vi ønsker ikke, at stå i en situation, hvor vi ved en eventuel ulykke ikke er forsikringsdækkede. Vi har derefter afsøgt markedet og har fundet en italiensk produceret traktor af mærket Antonio Carraro som bestyrelsen anser lever op til foreningens behov. Forslaget blev forkastet med stemmerne 14 for og 26 imod. 39 stemmeberettigede. Debatten om forslag 1: Kaj: Forslaget har min fulde støtte, men hvorfor Italiensk? Har det noget at gøre med Thomas DSB-ansættelse... ;-)) Signe: Hvor står det i budgettet? Metroen er jo også Italiensk, og den kører da?... Jukke: Hvorfor nu? Per: Har i prøvet den. Den ser voldsom ud, kan den komme ned ad hundegangen? Reidar: Har hørt at Lynge træder til som pladsmand kan han ikke rådgive om traktor? (Bestyrelsen har ikke hørt noget om at Lynge træder til.) Steffen: Kan man ikke få snedrydning billigere? Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 3 af 7

4 Birgit: Gentager mit forslag fra tidligere om at købe en hest istedet. Charlie: Hvad kræver den af kørekort? (Svar fra flere: Lille eller traktorkørekort) Jesper: Nu er det forår med sol og varne og snak om sne ligger langt væk. Men jeg håber at hukommelsen rækker til da/når der er/var sne. Vi kan nok få en billigere løsning, men det vil alle andre også forsøge. Steffen: Søg abonnement på snerydning. Hvis vi skal bruge på traktor, så kan vi vel også købe en delebil til foreningen. Asbjørn: Vi må bede bestyrelsen om at tage en omgang mere. Søren: Har bekendt der rydder sne. Vil forespørge på pris og foreligge det som mulighed for bestyrelsen. Kaj: Vi følger mange mærkelige spor. Der foreligger forslag, lad os stemme. Per: Indstiller forslaget til vedtagelse og kræver skriftlig afstemning. Charlie: Vi må undersøge bedre og billigere løsninger. Forslag 2 Forslag til generalforsamlingen 25. april 2007 Inden efterårsgeneralforsamlingen arrangerer bestyrelsen et medlemsmøde med det formål, at foreningen kan diskutere vores venteliste- og vurderingssystem. Begrundelse: Jeg har tidligere nævnt, at jeg ville komme med et forslag om at ændre vores venteliste- og vurderingsregler. Men jeg oplever at spørgsmålet er for vigtigt til en hurtig stillingtagen på en generalforsamling uden forudgående debat derfor dette forslag. Jeg mener selv, at der er god grund til at ændre vores nuværende hussalgssystem. Jeg ser følgende umiddelbare fordele: For haveforeningen tror jeg at en frisætning af priserne vil være med til at sikre, at der ikke vedblivende vil stå tomme huse og grunde. Vi vil slippe for et vurderingssystem, der selv med indførsel af alle mulige forsøg på at styre prissætningen, vil give tilfældige udsalg i priser efter hvem, der tilfældigvis sidder i udvalget. Ventelisterne er i praksis næsten døde og giver i virkeligheden bare folk en falsk forhåbning Der er absolut intet der tyder på, at vi i forhandlingerne med kommunen vil have nogen fordel af de lavere priser. Vores leje til kommunen er ikke afhængig af vores huspriser Man vil andet lige have nemmere og billigere adgang til at låne penge enten til forbedring af huset eller i forbindelse med nedsparing ved alderdom I forbindelse med skilsmisse- og arvesager slipper vi for de konflikter der opstår af, at vi på dette ene område lever uden for samfundet Ved salg vil den enkelte kunne sælge sit hus til nærstående venner eller familie og vi vil blive fri for mere eller mindre kreative forsøg på at omgå ventelisten. Og priserne vil selvfølgelig stige ved fraflytning. Men personligt kan jeg ikke blive forarget, hvis en pensionist, der har boet i Haveforeningen i mange år, skulle få råd til en etværelses lejlighed med bad i Sydhavnen eller et lille kolonihavehus. Men som sagt lad os sætte en aften af til et møde inden næste generalforsamling, hvor de forskellige tanker kan komme på bordet. Se i øvrigt også Kajs indlæg på vores flotte hjemmeside om baggrunden for oprettelsen af ventelister og et andet syn på bevarelsen. Jeg kan desværre ikke selv deltage på generalforsamlingen men håber at I vil støtte forslaget. Forslagsstiller: Lars, have 106 Forslaget blev vedtaget med stemmerne 34 for og 3 imod, 1 blank. 39 stemmeberettigede. Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 4 af 7

5 Forslag 3 5 Ønske om overdragelse af lejemål skal meddeles bestyrelsen, og kan ikke finde sted før al skyld i foreningens interesse er betalt. Overdragelse af lejemål varetages af 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene er kassereren. Bestyrelsen skal orienteres om overdragelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Nye medlemmerne skal gøres bekendt med foreningens love og vedtægter. Forslaget blev forkastet med stemmerne 23 for og 14 imod, 1 blank. 39 stemmeberettigede. Forslaget kræver 2/3-flertal Debatten om forslag 3: Birgit: Teoretisk situation at bestyrelsen skal godkende medlemmer. Men historien med penge under bordet tidligere gør at jeg er imod ændringen. Asbjørn: 2 bestyrelsesmedlemmers deltagelse er garanti for ordentlig handel. Hvis man ikke kan godkende folk som medlemmer, så kan de da heller ikke stå på venteliste. Charlie: Det kan man heller ikke administrere, og hvis man kunne ville jeg ikke være i ventelisteudvalget. Men salgene foregår jo via familie. Jesper: Man kan afvise medlemsskab ved meget tungtvejende grunde. Birgit: Er det ikke en forudsætning for at afvise medlemsskab, at det står i lovene? Jukke: Det er ikke en administrativ bestyrelsesopgave, men et generalforsamlingspørgsmål. Kaj: Der er så få hushandler... så hvad er problemet. Baggrunden: At et nyt medlem for hilst på bestyrelsen, bestyrelsen er vidner på handlen. Det er en væsentlig funktion. Og de åbne bestyrelsesmøder er en super dobbelt garanti for fair handler. Per: Opfordrer til skriftlig afstemning Birte: Forslaget er en smidiggørelse for alle parter. Charlie: Man kan jo indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. To fremmødte også OK. Men erfaringer med bestyrelsesarbejdet generelt taler imod de hurtige løsninger. Hvis for eksempel byggesag med have 92 havde været ordentligt behandlet på bestyrelsesmøde og ikke blot af to bestyrelsesmedlemmer, havde en del problemer ikke været der i dag. Birte: Vi har ikke foretaget nepotisme. Enten har man tillid til bestyrelsen eller ej. Bestyrelsen har behandlet byggesagen i have 92. Forslag 4: 5.1 Al overdragelse af lejemål sker til personer indtegnet på venteliste. Undtaget er salg til familie i lige linie op og ned (fx børn og forældre), samt søskende og ægtefælle/samlever. Det samme gør sig gældende ved overtagelse efter et medlems dødsfald. Ved overdragelse af lejemål til familie i lige linje, kan der ikke samtidig ske overtagelse af et andet ledigt lejemål i foreningen. Ved overdragelse af lejemål fra familie til familie i lige linie op og ned, samt til søskende og ægtefælle/samlever mister køber sin eventuelle plads på venteliste uanset om den er ekstern eller intern. Det samme gør sig gældende ved overtagelse efter et medlems dødsfald. Medlemmer af Foreningen har ret til at bytte lejemål indbyrdes, efter samme regler som ved almindeligt salg. Begrundelse for forslaget Denne ændring betyder: - at de medlemmer der står på ventelisten - og som i forvejen har et hus - kun kan benytte ventelisten til at overtage et andet lejemål ved at afhænde deres eget hus til ventelisten. Dette er mere i tråd med meningen med ventelisten. - at et medlem der evt. flytter sammen med et andet medlem af haveforeningen fortsat kan sælge i lige linje. - at et medlem ved skilsmisse fortsat har ret til at købe hus via placering på ventelisten. Forslaget blev forkastet med stemmerne 14 for og 24 imod, 1 blank. 39 stemmeberettigede. Forslaget kræver 2/3-flertal Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 5 af 7

6 Debatten om forslag 4: Ole: Kan godt stemme for forslaget. Jukke: Stem nej, hvad er der galt i at ville tilgodese vores ungers mulighed for at bo i foreningen. Signe: Mange holdninger til ventelisten. Lad os tage mødet om venteliste og priser før beslutning. Jesper: Stem ja, selv om jeg er enig med Jukke i at det OK at familie også vil bo i haveforeningen. Vil gerne fastholde ventelisten. Lisbeth: Foreslår mødet afholdt før beslutning. Jukke: Hvorfor skal vi begrænse muligheden for at vores børn kommer ind i haveforeningen? Steffen: Vi skal vente med beslutning. Asbjørn: Det er da OK at justere regler så de lever op til intention. Lone: Foreslår at vi venter med både forslag 4 og 5. Arne: Fint med overordnet diskussion, men man kan også godt reparere på reglerne. Dette er det eneste rimelige over for dem på ventelisterne. Lad os tage en afstemning. Gitte: Lad det ikke kun ligge på bestyrelsens skuldre at arrangere mødet. Forslag 5: Bestyrelsen trækker forslaget Ad. 6: Valg: Næstformand: Jeff, have 30 genvalgt Kasserer: Bruno, have 6 valgt Efter valget fulgte en debat om kassererjobbet og generalforsamlingen besluttede at foreningens regnskab udlægges til bogføring hos vores revisor. Det vil sige at der er ændret i kassererens opgaver, så det er en mere politisk kasserer der skal dog stadig budgetlægges. Bestyrelsesmedlemmer: Arne, have 117 genvalgt Signe, have 15 valgt Suppleanter: Birgit, have 124 Klaus, have 89 Revisor: Karen, have 53 Ventelisteudvalg: Lone, have 1 Vurderingsudvalg: Ole, have 98 Sommerudflugtsudvalg: Henriette, have 109; Merete, have 8 og Jeff, have 30. Sommerfestudvalg: Karen, have 53 og Claus, have 96. Her skal bruges flere! Ad. 7: Kåre, have 85: En kort redegørelse fra KTAS (Vores telefonselskab) Abonnement I alt sparet på de første 5 år alene på abonnement v. kr. 69 pr. linje pr. md: 3060 kr. I alt for alle medlemmer (84 linjer) af KTAS: kr Abonnement til KTAS v. 79 kr. pr. md: TDC: KTAS 129 kr. pr. md kr. pr år. 79 kr. pr. md. 948 kr. pr. år. Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 6 af 7

7 Svarende til en besparelse på 600 kr. pr. år. I alt sparet på de seneste 4 år alene på abonnement: kr. I alt for alle medlemmer (ca. 70 linjer) af KTAS: kr. I alt Pr linje sparet : kr Alle linjer (70-84) kr Nu er problemet at vi kun har 70 linier som indbringer mindre i abonnement end prisen på vedligeholdelseskontrakten. Der vil foreligge forslag fra KTAS bestyrelse til næste generalforsamling om hvad vi skal gøre. Bruno: Snak om tyggegummi-affald og cigaretskodder. Hvad med at kontakte producenterne af hunde-affalds-poserne så vi kan få forskellige farver på. Poserne bliver fyldt men ikke taget med. Jürgen: Hvordan foregår det med traileren? Jeff: Conny have 25 bestyrer nøgle og liste. Kom ikke for tidligt om morgenen.. Tak for god ro og orden og god diskussionslyst. Således husket af referenten: Thomas, have 94 Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 7 af 7

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005.

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005. Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005. Tilstede: Birte, Henriette, Thomas, Birgit, Jesper Fraværende: Arne, Jeff, Bruno, Kaj Werner Dagsorden. 1. A. Valg af mødeleder. B. Godkendelse af referater.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset.

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Niller have 14, blev enstemmigt valgt. Stemmeudvalg blev nedsat: Tom have 93,

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod 18.marts 2009

Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod 18.marts 2009 Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod 18.marts 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2008. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009.

Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009. Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009. 3. Formandens beretning. 4. Budget

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement Referat, ordinær generalforsamling Lørdag den 28. marts 2015 kl. 09.00 Ikast Bibliotek. Dagsorden iht. vedtægterne: 1) Valg af dirigent og referent. Jan, have 111, blev valgt til dirigent. Kathy, have

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Tilstede: 28 haver deltog i generalforsamlingen og 7 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller 1. Hjemsted Randers Idrætshaller er en selvejende institution med hjemsted i Randers. 2. Formål Institutionens formål er at drive idrætslokaler/ anlæg i Randers kommune, at etablere eller virke for etablering

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 3/3-2011 Formandens beretning 2010 Fastelavn 2011 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag d. 18.1. 2006.

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag d. 18.1. 2006. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag d. 18.1. 2006. Tilstede: Jeff, Jesper, Kai Verner, Birte, Birgit, Henriette og Thomas Fraværende: Arne, Bruno Dagsorden. 1. A. Valg af mødeleder. B. Godkendelse af referater

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011. 3. Formandens beretning. 4.

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Taarbæk Søbad (herefter Foreningen), og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Foreningens hjemsted: Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere