Referat af efterårsgeneralforsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007."

Transkript

1 Referat af efterårsgeneralforsamlingen Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat af efterårsgeneralforsamling. 3. Formandens beretning. 4. Regnskab Indkomne forslag. 6. Valg ifølge lovene. 7. Eventuelt Ad. 1: Asbjørn, have 7 valgtes til dirigent dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne og et stemmeudvalg blev nedat med Henriette, have Søren, have 50 og Jürgen, have 3. Ad. 2: Ad. 3: Referatet blev godkendt. Formandens beretning: Sara have 89 er død, vi mindes hende ved 2 minutters stilhed. Fredning/kontrakt med kommune: Foreningens advokat har sendt brev til kommunen om at vi vil have processen sat i gang (sat farten op). Der er stadig intet nyt, vi venter... Byggeri: Haveforeningen har længe lidt under byggestop. Bestyrelsen har fået forelagt nogle renoveringsager. Vi har i bestyrelsen søgt at lægge en progressiv linie med sigte på overholde det gældende byggestop og samtidig give mulighed for at de nødvendige renoveringer. Have 92, Lone bygger for Jan, der foretages gennemgribende renovering i samme fundamentslinie, her renoveres der i henhold til brandsikringsplan. Have 82, Heine bygger for Jimmy, her er der dele af huset, som er nedrevet således at skelafstand på 1,5 meter er overholdt. Have 104, her foretages der gennemgribende renovering i samme fundamentslinie Midt i alt det svære og komplicerede kommer der nu to nyrenoverede huse, som bliver til glæde for beboerne og vil skabe aktivt liv i haveforeningen. Døde huse, stadig et problem, der søges en løsning på. Bestyrelsen har modtaget brev fra en person på ventelisten, som er oprørt over at der er tomme huse, samtidig med at der er folk på venteliste, der brændende ønsker et hus at bo i. Haveforeningen Kalvebod Forårsgeneralforsamlingen d Side 1 af 7

2 Jeg synes der er grund til at fremhæve at der har været en række gode medlemsarrangementer: Julefest med stor deltagelse og meget stor aktivitet i specielt kagebagnings værkstedet, tak til de udførende kræfter. Fastelavn, som sædvanlig var der bestilt og leveret flot vejr. Mange deltog og det var et meget fint og hyggeligt arrangement. Gruppen skal roses for at have skabt et meget samlende element til fastelavnsfesten, nemlig fastelavnsbollen. Alle, uanset alder, køn, politisk observans, holdning til mad eller andre fornøjelser var samlet om én ting: Aldrig mere fastelavnsboller fra Emmerys! Vintertur til Valåsen. Nyt sted blev besøgt og trods den meget varme vinter på en dag, hvor der var både sne og koldt. Stedet er med et par bakker, der er noget større end Isaberg og med meget kortere transporttid. Deltagerantallet var ikke så stort som de forrige år. Ærgerligt, men vi må håbe på flere, der har lyst til næste år. Efter min opfattelse er det vigtigt med vores samlingspunkter, det være sig fester som udflugter. Det er de steder, hvor vi mødes på tværs af haverne, og det som skaber og udvikler sammenhængskraft blandt medlemmerne. Specielt er der en del medlemmer, der ikke længere har små børn og som af den årsag ikke kommer så meget rundt i forskellige haver. Det sidste halve år, i realiteten det sidste hele år har bestyrelsens arbejde været præget af stillingsstagen til komplicerede problemstillinger. Samtidig har der i bestyrelsen været en vilje til at få foreningen bragt ajour med vores omverden. Efter min opfattelse har det betydet at forvaltningen af foreningen er mere tidssvarende eller med et moderne dansk ord - professionel. Prisen har efter min opfattelse været en hård belastning af bestyrelsen og dens medlemmer. Og en for lille opmærksomhed på medlemmerne i haveforeningen. Og der er efter min opfattelse fare for at de nuværende medlemmer af bestyrelsen trækker sig i løbet af en kortere periode. De succeser, som jeg synes der er grund til at fremhæve, er: Ændring af love med vurderingsprincipper Forvaltning af foreningens formue Lejekontrakt, mere tryk på kommunen Festhus, udarbejdelse af forslag, indsendelse af ansøgning til Københavns Kommune Stillingsbeskrivelser for funktioner i haveforeningen BERETNINGSDISKUSSION Per: Hvad med opmåling af haveforeningen, er den foretaget? Jesper: Opmåling er foretaget og afsluttet. Vi har modtaget CAD-tegninger på CD. Birte: Medlemmerne kan få kopi af brandsikringsmappen der indeholder tegning. Raider: Hvad med afskærmning af legepladsen ind mod vores have hvorfor er der ikke sket noget? Birte: Sag mod legepladsfirmaet kom i vejen for pæn løsning med afskærmning af legeplads. Bestyrelsen må arbejde videre med sagen. Kaj: Kommenterer videre om de ting, der ikke sker. Uafklarede skel mellem have 102,104 og 106. Opmålingsudvalget har været der for lang tid siden. Vi har ikke hørt om afslutning af sag. Derudover har bestyrelsen svært ved at bruge penge til for eksempel vedligeholdelse af festhus. Jeff: Ja, der mangler at blive skrevet en skelhåndfæstelse. Det vil ske. Jesper: Ja, der er en vis form for nærighed. Samtidig har der i bestyrelsen været to holdninger til festhuset. Nemlig enten ikke at bruge en krone på vedligeholdelse for snarest at få nyt festhus. eller en lidt mere liberal holdning til vedligeholdelse. Bestyrelsen er enige om at bruge midler til udstyr, der også kan bruges i et nyt festhus. Charlie: Vi bør holde fast i, at store økonomiske beslutninger træffes af generalforsamlingen. Asbjørn: Vi har budgetteret for omkring 5 mio. kroner... Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 2 af 7

3 Kaj: Vi skal bruge penge på små ting, så problemer bliver løst... nu går årene og der sker ikke en skid. Birte: Det er ikke svært at bruge penge. At jeg går, er ikke en katastrofe, men man skal være regnskabskyndig for at føre vores efterhånden komplicerede regnskab. Overskuddet til frivilligt arbejde mindre. Derfor har jeg foreslået at ansætte en lønnet sekretær, til at varetage forberedelse af møder og referater m.m. Der er mange opgaver, og uafklaret hvilken service foreningens medlemmer vil have. Charlie: Spændende diskussion der må selvfølgelig være nogen budgetmæssige konsekvenser, hvis vi skal have ansatte? Vi har i vedtægterne om pligtarbejde Jeg synes at vi for fællesskabets skyld skal bruge pligtarbejdet for eksempel for at få malet de sidste bump hvide, få klippet Theodors væltede hæk m.v. At vi yder noget i fællesskab vil styrke foreningen. Signe: Vi skal have en forventningsafstemning. Bestyrelsen bør fremlægge forslag om professionalisering af bestyrelsens arbejde til næste generalforsamling. Asbjørn: Jeg melder mig gerne til et sådant udvalg. Per: Hvad nu hvis vi ikke vælger en kasserer. Thomas: Så kan bestyrelsen også på det nuværende grundlag finde midler til professionel hjælp til bogføring/regnskabsførelse. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Ad. 4: Birte forlagde regnskabet for 2006 og forklarede de regnskabspunkter, hvor der var store afvigelser fra året før. Samtidig forelagde Birte opgørelse over konti: Lovliggørelse og Brandsikring så foreningen kan se, hvad der er brugt penge på i den sammenhæng. Regnskabet godkendt Ad. 5: Forslag 1 Thomas forelagde bestyrelsens forslag om at anskaffe traktor: Generalforsamlingen bevilger kroner til anskaffelse af traktor af mærket Antonio Carraro, der er en italienskproduceret traktor, som bestyrelsen finder velegnet til haveforeningens behov. Traktoren har godkendt førerhus, kost, skraber, saltudlægger, advarselsblink m.m. Traktoren kan stå indendørs i vores nuværende depot. Der er vedligeholdelseskontrakt. Begrundelse: Bestyrelsen har på en lang række møder behandlet indkøb af traktor. Den ramme vi forelagde generalforsamlingen var for lille. Der viste sig problemer med godkendelse af førerhuset på dén traktor vi havde tænkt os. Bestyrelsen fandt det ikke forsvarligt, at indkøbe en traktor uden en sådan godkendelse. Vi ønsker ikke, at stå i en situation, hvor vi ved en eventuel ulykke ikke er forsikringsdækkede. Vi har derefter afsøgt markedet og har fundet en italiensk produceret traktor af mærket Antonio Carraro som bestyrelsen anser lever op til foreningens behov. Forslaget blev forkastet med stemmerne 14 for og 26 imod. 39 stemmeberettigede. Debatten om forslag 1: Kaj: Forslaget har min fulde støtte, men hvorfor Italiensk? Har det noget at gøre med Thomas DSB-ansættelse... ;-)) Signe: Hvor står det i budgettet? Metroen er jo også Italiensk, og den kører da?... Jukke: Hvorfor nu? Per: Har i prøvet den. Den ser voldsom ud, kan den komme ned ad hundegangen? Reidar: Har hørt at Lynge træder til som pladsmand kan han ikke rådgive om traktor? (Bestyrelsen har ikke hørt noget om at Lynge træder til.) Steffen: Kan man ikke få snedrydning billigere? Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 3 af 7

4 Birgit: Gentager mit forslag fra tidligere om at købe en hest istedet. Charlie: Hvad kræver den af kørekort? (Svar fra flere: Lille eller traktorkørekort) Jesper: Nu er det forår med sol og varne og snak om sne ligger langt væk. Men jeg håber at hukommelsen rækker til da/når der er/var sne. Vi kan nok få en billigere løsning, men det vil alle andre også forsøge. Steffen: Søg abonnement på snerydning. Hvis vi skal bruge på traktor, så kan vi vel også købe en delebil til foreningen. Asbjørn: Vi må bede bestyrelsen om at tage en omgang mere. Søren: Har bekendt der rydder sne. Vil forespørge på pris og foreligge det som mulighed for bestyrelsen. Kaj: Vi følger mange mærkelige spor. Der foreligger forslag, lad os stemme. Per: Indstiller forslaget til vedtagelse og kræver skriftlig afstemning. Charlie: Vi må undersøge bedre og billigere løsninger. Forslag 2 Forslag til generalforsamlingen 25. april 2007 Inden efterårsgeneralforsamlingen arrangerer bestyrelsen et medlemsmøde med det formål, at foreningen kan diskutere vores venteliste- og vurderingssystem. Begrundelse: Jeg har tidligere nævnt, at jeg ville komme med et forslag om at ændre vores venteliste- og vurderingsregler. Men jeg oplever at spørgsmålet er for vigtigt til en hurtig stillingtagen på en generalforsamling uden forudgående debat derfor dette forslag. Jeg mener selv, at der er god grund til at ændre vores nuværende hussalgssystem. Jeg ser følgende umiddelbare fordele: For haveforeningen tror jeg at en frisætning af priserne vil være med til at sikre, at der ikke vedblivende vil stå tomme huse og grunde. Vi vil slippe for et vurderingssystem, der selv med indførsel af alle mulige forsøg på at styre prissætningen, vil give tilfældige udsalg i priser efter hvem, der tilfældigvis sidder i udvalget. Ventelisterne er i praksis næsten døde og giver i virkeligheden bare folk en falsk forhåbning Der er absolut intet der tyder på, at vi i forhandlingerne med kommunen vil have nogen fordel af de lavere priser. Vores leje til kommunen er ikke afhængig af vores huspriser Man vil andet lige have nemmere og billigere adgang til at låne penge enten til forbedring af huset eller i forbindelse med nedsparing ved alderdom I forbindelse med skilsmisse- og arvesager slipper vi for de konflikter der opstår af, at vi på dette ene område lever uden for samfundet Ved salg vil den enkelte kunne sælge sit hus til nærstående venner eller familie og vi vil blive fri for mere eller mindre kreative forsøg på at omgå ventelisten. Og priserne vil selvfølgelig stige ved fraflytning. Men personligt kan jeg ikke blive forarget, hvis en pensionist, der har boet i Haveforeningen i mange år, skulle få råd til en etværelses lejlighed med bad i Sydhavnen eller et lille kolonihavehus. Men som sagt lad os sætte en aften af til et møde inden næste generalforsamling, hvor de forskellige tanker kan komme på bordet. Se i øvrigt også Kajs indlæg på vores flotte hjemmeside om baggrunden for oprettelsen af ventelister og et andet syn på bevarelsen. Jeg kan desværre ikke selv deltage på generalforsamlingen men håber at I vil støtte forslaget. Forslagsstiller: Lars, have 106 Forslaget blev vedtaget med stemmerne 34 for og 3 imod, 1 blank. 39 stemmeberettigede. Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 4 af 7

5 Forslag 3 5 Ønske om overdragelse af lejemål skal meddeles bestyrelsen, og kan ikke finde sted før al skyld i foreningens interesse er betalt. Overdragelse af lejemål varetages af 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene er kassereren. Bestyrelsen skal orienteres om overdragelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Nye medlemmerne skal gøres bekendt med foreningens love og vedtægter. Forslaget blev forkastet med stemmerne 23 for og 14 imod, 1 blank. 39 stemmeberettigede. Forslaget kræver 2/3-flertal Debatten om forslag 3: Birgit: Teoretisk situation at bestyrelsen skal godkende medlemmer. Men historien med penge under bordet tidligere gør at jeg er imod ændringen. Asbjørn: 2 bestyrelsesmedlemmers deltagelse er garanti for ordentlig handel. Hvis man ikke kan godkende folk som medlemmer, så kan de da heller ikke stå på venteliste. Charlie: Det kan man heller ikke administrere, og hvis man kunne ville jeg ikke være i ventelisteudvalget. Men salgene foregår jo via familie. Jesper: Man kan afvise medlemsskab ved meget tungtvejende grunde. Birgit: Er det ikke en forudsætning for at afvise medlemsskab, at det står i lovene? Jukke: Det er ikke en administrativ bestyrelsesopgave, men et generalforsamlingspørgsmål. Kaj: Der er så få hushandler... så hvad er problemet. Baggrunden: At et nyt medlem for hilst på bestyrelsen, bestyrelsen er vidner på handlen. Det er en væsentlig funktion. Og de åbne bestyrelsesmøder er en super dobbelt garanti for fair handler. Per: Opfordrer til skriftlig afstemning Birte: Forslaget er en smidiggørelse for alle parter. Charlie: Man kan jo indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. To fremmødte også OK. Men erfaringer med bestyrelsesarbejdet generelt taler imod de hurtige løsninger. Hvis for eksempel byggesag med have 92 havde været ordentligt behandlet på bestyrelsesmøde og ikke blot af to bestyrelsesmedlemmer, havde en del problemer ikke været der i dag. Birte: Vi har ikke foretaget nepotisme. Enten har man tillid til bestyrelsen eller ej. Bestyrelsen har behandlet byggesagen i have 92. Forslag 4: 5.1 Al overdragelse af lejemål sker til personer indtegnet på venteliste. Undtaget er salg til familie i lige linie op og ned (fx børn og forældre), samt søskende og ægtefælle/samlever. Det samme gør sig gældende ved overtagelse efter et medlems dødsfald. Ved overdragelse af lejemål til familie i lige linje, kan der ikke samtidig ske overtagelse af et andet ledigt lejemål i foreningen. Ved overdragelse af lejemål fra familie til familie i lige linie op og ned, samt til søskende og ægtefælle/samlever mister køber sin eventuelle plads på venteliste uanset om den er ekstern eller intern. Det samme gør sig gældende ved overtagelse efter et medlems dødsfald. Medlemmer af Foreningen har ret til at bytte lejemål indbyrdes, efter samme regler som ved almindeligt salg. Begrundelse for forslaget Denne ændring betyder: - at de medlemmer der står på ventelisten - og som i forvejen har et hus - kun kan benytte ventelisten til at overtage et andet lejemål ved at afhænde deres eget hus til ventelisten. Dette er mere i tråd med meningen med ventelisten. - at et medlem der evt. flytter sammen med et andet medlem af haveforeningen fortsat kan sælge i lige linje. - at et medlem ved skilsmisse fortsat har ret til at købe hus via placering på ventelisten. Forslaget blev forkastet med stemmerne 14 for og 24 imod, 1 blank. 39 stemmeberettigede. Forslaget kræver 2/3-flertal Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 5 af 7

6 Debatten om forslag 4: Ole: Kan godt stemme for forslaget. Jukke: Stem nej, hvad er der galt i at ville tilgodese vores ungers mulighed for at bo i foreningen. Signe: Mange holdninger til ventelisten. Lad os tage mødet om venteliste og priser før beslutning. Jesper: Stem ja, selv om jeg er enig med Jukke i at det OK at familie også vil bo i haveforeningen. Vil gerne fastholde ventelisten. Lisbeth: Foreslår mødet afholdt før beslutning. Jukke: Hvorfor skal vi begrænse muligheden for at vores børn kommer ind i haveforeningen? Steffen: Vi skal vente med beslutning. Asbjørn: Det er da OK at justere regler så de lever op til intention. Lone: Foreslår at vi venter med både forslag 4 og 5. Arne: Fint med overordnet diskussion, men man kan også godt reparere på reglerne. Dette er det eneste rimelige over for dem på ventelisterne. Lad os tage en afstemning. Gitte: Lad det ikke kun ligge på bestyrelsens skuldre at arrangere mødet. Forslag 5: Bestyrelsen trækker forslaget Ad. 6: Valg: Næstformand: Jeff, have 30 genvalgt Kasserer: Bruno, have 6 valgt Efter valget fulgte en debat om kassererjobbet og generalforsamlingen besluttede at foreningens regnskab udlægges til bogføring hos vores revisor. Det vil sige at der er ændret i kassererens opgaver, så det er en mere politisk kasserer der skal dog stadig budgetlægges. Bestyrelsesmedlemmer: Arne, have 117 genvalgt Signe, have 15 valgt Suppleanter: Birgit, have 124 Klaus, have 89 Revisor: Karen, have 53 Ventelisteudvalg: Lone, have 1 Vurderingsudvalg: Ole, have 98 Sommerudflugtsudvalg: Henriette, have 109; Merete, have 8 og Jeff, have 30. Sommerfestudvalg: Karen, have 53 og Claus, have 96. Her skal bruges flere! Ad. 7: Kåre, have 85: En kort redegørelse fra KTAS (Vores telefonselskab) Abonnement I alt sparet på de første 5 år alene på abonnement v. kr. 69 pr. linje pr. md: 3060 kr. I alt for alle medlemmer (84 linjer) af KTAS: kr Abonnement til KTAS v. 79 kr. pr. md: TDC: KTAS 129 kr. pr. md kr. pr år. 79 kr. pr. md. 948 kr. pr. år. Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 6 af 7

7 Svarende til en besparelse på 600 kr. pr. år. I alt sparet på de seneste 4 år alene på abonnement: kr. I alt for alle medlemmer (ca. 70 linjer) af KTAS: kr. I alt Pr linje sparet : kr Alle linjer (70-84) kr Nu er problemet at vi kun har 70 linier som indbringer mindre i abonnement end prisen på vedligeholdelseskontrakten. Der vil foreligge forslag fra KTAS bestyrelse til næste generalforsamling om hvad vi skal gøre. Bruno: Snak om tyggegummi-affald og cigaretskodder. Hvad med at kontakte producenterne af hunde-affalds-poserne så vi kan få forskellige farver på. Poserne bliver fyldt men ikke taget med. Jürgen: Hvordan foregår det med traileren? Jeff: Conny have 25 bestyrer nøgle og liste. Kom ikke for tidligt om morgenen.. Tak for god ro og orden og god diskussionslyst. Således husket af referenten: Thomas, have 94 Haveforeningen Kalvebod Efterårsgeneralforsamlingen d Side 7 af 7

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere