LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN DEL 2 EUD GRUNDFORLØB 2 Eventkoordinator Januar JANUAR

2 Indhold 1. Generelt for skolen Fagenes formål og profil Struktur og indhold i undervisningsforløbet Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de enkelte læringsmoduler Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Eksaminationsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Grundforløbsprøven JANUAR

3 1. Generelt for skolen Del 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og hovedforløb. Formålet er at lette arbejdet lokalt for de enkelte uddannelser, samt at sikre en fælles standard omkring centrale områder som eksamensafvikling, realkompetencevurdering, optagelse i skolepraktik m.m. Se særskilt dokument Lokale undervisningsplaner for grund- og hovedforløb på NEXT generel del 1 samme sted på hjemmesiden! For hver uddannelse skolen udbyder er der endvidere udarbejdet en del 2 for henholdsvis grundforløb 2 og hovedforløbet. 2.0 Fagenes formål og profil Uddannelsen har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for: udvikling af events inden for oplevelsesområdet, administration og koordination med hensyn til planlægning, gennemførelse og evaluering af events (oplevelser). Uddannelsens grundforløb varer 20 uger og det uddannelsesspecifikke fag 5 uger, er fordelt på de 20 uger med en uges varighed af gangen Faget har til formål at eleven opnår de centrale kompetencer som det kræves for at indgå i arbejdet i praktikvirksomheden. De centrale kompetencer, eleven skal opnå: Det uddannelsesspecifikke fag: Faget er branchespecifikt og designet specielt til eventkoordinatoruddannelsen. De skal opnå følgende: 1. KOMPETENCE I KOMMUNIKATION Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og udføre mundtlig og skriftlig kommunikation i forhold til afgrænsede arbejdsprocesser og udpege forskelle i anvendelse af sproget og personlig fremtræden i forhold til kommunikationskanaler, målgrupper og kommunikationssituationer. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA EVENTFAGET VEDRØRENDE: Målgrupper for kommunikation og betydningen af sprognormer i forhold til talesprog/præsentationer og breve/mails 28. JANUAR

4 Kommunikationskanaler og teknologiske værktøjer i forhold til formidling og ønsket effekt Kommunikationssituationer. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: Udførelse af mundtlig præsentation af en afgrænset opgave ved hjælp af teknologiske værktøjer i forhold til et opstillet mål for formidlingen og under hensyntagen til målgruppen Udarbejdelse af korte tekster i forhold til en konkret udviklingsopgave og begrundelse for valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold, målgruppe for teksten samt kommunikationskanal. 2. KOMPETENCE I PROJEKTSTYRING Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og udføre alle elementer i en afgrænset udviklingsopgave ud fra en helhedsforståelse samt involvere relevante partnere og følge op på målet i forhold til det opnåede resultat. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA EVENTFAGET VEDRØRENDE: Faser i et udviklingsprojekt Administrative, økonomiske, juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en eventopgave Projektstyring og kvalitetssikring. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: Udarbejdelse af og begrundelse for alternative løsnings- og styringsmodeller for opgaver ud fra virksomhedens og/eller kundens forventninger til service og kvalitet Udarbejdelse af projektplaner og præsentationer ved hjælp af IT-værktøjer. 3 KOMPETENCE I UDVIKLING OG FORRETNINGSFORSTÅELSE Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt, og med inddragelse af andre udvikle en idé fra start til slut under hensyntagen til målgruppens behov og forventninger og de økonomiske rammer for eventopgaven. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA EVENTFAGET VEDRØRENDE: Idéudviklingsprocessens forskellige faser Juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en eventopgave Projektøkonomi, budgettering, nøgletal og principper for forretningsdrift generelt Relevante salgs- og kommunikationskanaler og redegørelse for valg af kanal i forbindelse med en udvalgt udviklingsopgave. ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: Anvendelse af kreative metoder til idéudvikling og forklaring af forretningspotentialet i en eventidé 28. JANUAR

5 Udarbejdelse af budgetter og andre konkrete beregninger og synliggørelse af de forventede økonomiske udgifter og indtægter ved en opgave Udarbejdelse af en simpel salgs- og markedsføringsplan i forbindelse med gennemførelsen af en udviklingsopgave i eventbranchen. EUD elever rettet mod event skal have gennemført nedenstående grundfag på følgende niveauer med et karaktergennemsnit på 2,0 inden overgang til hovedforløbet. Der henvises til BEK nr 683 for beskrivelse af indholdet i grundfagene. 1) Dansk på C-niveau. 2) Engelsk på C-niveau. 3) Erhvervsøkonomi på C-niveau. 4) Afsætning på C-niveau. 5) Informationsteknologi på C-niveau. 2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet Overgangsmål til hovedforløbet For grundforløbet er der fastsat en række mål, der angiver hvilke fagligheder og faglige niveauer du skal opnå for at fortsætte på hovedforløbet. 28. JANUAR

6 Struktur på grundforløbet Grundforløbet er opbygget af 4 moduler, 5 Uddannelses Specifikke Fag (USF) uger, samt et slutmodul der rummer den afsluttende prøve, grundforløbsprøven. Hvert modul er opbygget som en bevægelse ind i den merkantile faglighed, hvor målet er sat i form af opgaver du skal udarbejde og undervejs lærer du gradvist, hvad der skal til af viden og færdigheder for at det lykkes. For hvert modul lærer du mere og bliver fagligt stærkere samtidig med at opgaverne rummer flere fagligheder, værktøjer og sværere metoder og teorier. Så du vil opleve at du løbende bliver udfordret. Grundfagene afsætning, IT, erhvervsøkonomi og engelsk er struktureret i 4 blokke af 3-4 ugers varighed. Blokkene samler grundfagenes og de Uddannelsesspecifikke fags mål i helhedsorienterede og tværfaglige undervisningsforløb. Det betyder at det giver eleverne tværfaglige kompetencer ved i afsætning bl.a. at redegøre for virksomheders innovative processer, idé og mål, mens de i erhvervsøkonomi opnår kompetencer i at referere til økonomiske overvejelser der er fra Ide til etablering af f.eks. en handelsvirksomhed. Samtidig arbejdes der i undervisningen med mindre tværfaglige forløb. Som afslutning på en blok arbejder eleverne i et praksisnært tværfagligt forløb, hvor de etablerer en handelsvirksomhed og opnår kompetencer i at arbejde i et branchespecifikt system (IT), anvende handelsregning, redegøre for konkurrenceforholdene på producentmarkedet (afsætning), og logistik (erhvervsøkonomi). Grafisk oversigt over de fire projekter, deres sammenhæng og udviklingen i den merkantilt tonede faglighed: 28. JANUAR

7 Grundfagene Grundfagene indgår på alsidige måder i grundforløbets første del. Fagene vil både indgå som særskilte fag og undervisning som så kobles sammen med den projektorganiserede undervisning i de fire projekter. Derudover vil grundfagene også indgå som delmål i selve den projektorganiserede undervisning i funktionelle tværfaglige forløb. Evaluering af grundfagene består af en afsluttende standpunktskarakterer efter 7-skalaen i alle 3 fag. Et af fagene udtrækkes som prøvefag, hvorved det vil være eksamenskarakteren fra prøven, der vil være gældende som afsluttende karakter i faget. Organisering af undervisningen Undervisningen er opdelt i de fire blokke, som gennemføres som klasseundervisning, kursusforløb og i projektorganiserede forløb, der inddrager elevens eventuelle erfaringer i relevante undervisnings- og arbejdssituationer. Dette for at underbygge den praksisorienterede del af undervisningen Faglige mål Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 28. JANUAR

8 Målgrupper for kommunikation og betydningen af sprognormer i forhold til talesprog og præsentationer samt breve og mails. Kommunikationskanaler og teknologiske værktøjer i forhold til formidling og ønsket effekt. Kommunikationssituationer. Faser i et udviklingsprojekt. Administrative, økonomiske, juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en eventopgave. Projektstyring og kvalitetssikring. Idéudviklingsprocessens forskellige faser. Juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en eventopgave. Projektøkonomi, budgettering, nøgletal og principper for forretningsdrift generelt. Relevante salgs- og kommunikationskanaler og redegørelse for valg af kanal i forbindelse med en udvalgt udviklingsopgave. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Udførelse af mundtlig præsentation af en afgrænset opgave ved hjælp af teknologiske værktøjer i forhold til et opstillet mål for formidlingen og under hensyntagen til målgruppen. Udarbejdelse af korte tekster på dansk og engelsk i forhold til en konkret udviklingsopgave og begrundelse for valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold, målgruppe for teksten samt kommunikationskanal. Udarbejdelse af og begrundelse for alternative løsnings- og styringsmodeller for opgaver ud fra virksomhedens og kundens forventninger til service og kvalitet. Udarbejdelse af projektplaner og præsentationer ved hjælp af IT-værktøjer. Anvendelse af kreative metoder til idéudvikling og forklaring af forretningspotentialet i en eventidé. Udarbejdelse af budgetter, forskellige former for tilbud og andre konkrete beregninger og synliggørelse af de forventede økonomiske udgifter og indtægter ved en opgave. Udarbejdelse af en simpel salgs- og markedsføringsplan i forbindelse med gennemførelsen af en udviklingsopgave i eventbranchen. Udvælgelse af værktøjer og metoder til at sikre kreativ og visionær formidling af en konkret udviklingsopgave eller præsentation til den valgte målgruppe og evaluering af egen fremstilling ved hjælp heraf. Løbende justering og opfølgning samt afsluttende projektevalueringer. Analyse af forskellige problemstillinger og opstilling af alternative løsningsmodeller. Korrektion af budgetter og planer som følge af afvigelser af de planlagte elementer. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: planlægge og udføre mundtlig og skriftlig kommunikation selvstændigt i forhold til afgrænsede arbejdsprocesser og udpege forskelle i anvendelse af sproget og personlig fremtræden i forhold til kommunikationskanaler, målgrupper og kommunikationssituationer, 28. JANUAR

9 planlægge og udføre alle elementer i en afgrænset udviklingsopgave selvstændigt ud fra en helhedsforståelse samt involvere relevante partnere og følge op på målet i forhold til det opnåede resultat og udvikle en idé fra start til slut selvstændigt og med inddragelse af andre under hensyntagen til målgruppens behov og forventninger og de økonomiske rammer for eventopgaven. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveauer med et karaktergennemsnit på 2,0: Dansk på C-niveau. Engelsk på C-niveau. Erhvervsøkonomi på C-niveau. Afsætning på C-niveau. Informationsteknologi på C-niveau. 2.2 Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de enkelte læringsmoduler USF ugerne Forløbet opdeles i 3 moduler af hhv. 2, 1 og 2 ugers varighed, hvoraf den sidste uge påregnes at gå med afprøvning. Der tages udgangspunkt i, at eleverne, som rød tråd gennem alle uger, arbejder ud fra opbygning af teoretiske events. Der arbejdes med udgangspunkt i eventcases, som bruges som overordnet tema for alle uger. Uge 1: Case: Udvikling af eventkoncept på ideplan. Målet for ugen: At udvikle konceptet for Wonderful Copenhagen og præsentere det for en afdelingsleder og derefter for en mulig kunde. Opgaven: Wonderful Copenhagen skal lave en begivenhed i H.C. Ørstedsparken i København. Arrangementets varighed er 2-10 dag, og dér kan deltage op til mennesker fra hele verden. Eleverne skal udvikle en ide til dette arrangement. Fokuspunkter: Kreativ metode Eventteori (DNA, oplevelsesdomæner) Målgrupper/segmentering Præsentationsteknik (overvej hvordan, der skal fremlægges) Faglige mål: Målgrupper for kommunikation og betydningen af sprognormer i forhold til talesprog/præsentationer og breve/mails Kommunikationskanaler og teknologiske værktøjer i forhold til formidling og ønsket effekt 28. JANUAR

10 Kommunikationssituationer Idéudviklingsprocessens forskellige faser Juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en eventopgave Udførelse af mundlige præsentationer af en afgrænset opgave ved hjælp af teknologiske værktøjer i forhold til opstillede mål for formidlingen og under hensyntagen til målgruppen. Anvendelse af kreative metoder til idéudvikling og forklaring af forretningspotentialet i en eventidé Uge 2 Case: Lav en eventplan for arrangementet i H.C. Ørstedparken (Gantt-plan). Målet for ugen: Lav en robust tidsplan og efterfølgende præsentation med henblik på godkendelse først hos afdelingsleder dernæst for kunden. Opgaven: Planlæg en H.C. Andersen Festival i H.C. Ørstedparken, der varer tre dage. Der skal som være 4 scener, og temaerne tages fra følgende eventyr: Den lille pige med svovlstikkerne Den lille havfrue Tinsoldaten Fyrtøjet Af indslag skal der som minimum være: Musik Dans Oplæsning Skriveworkshop/forfatterværksted Teater Mad/ drikkeboder Fokuspunkter: Målhieraki Interessentanalyse Risikoanalyse Tidplan/Gantt Kontrakter/aftaler Præsentationsteknik (overvej hvordan, der skal fremlægges) Faglige mål: Kommunikationssituationer Faser i et udviklingsprojekt Administrative, økonomiske, juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en eventopgave Projektstyring og kvalitetssikring Udførelse af mundlige præsentationer af en afgrænset opgave ved hjælp af teknologiske værktøjer i forhold til opstillede mål for formidlingen og under hensyntagen til målgruppen. Udarbejdelse af projektplaner og præsentationer ved hjælp af IT-værktøjer. 28. JANUAR

11 Uge 3 Case: Lav en markedsføringsplan og et budget for eventet i H.C. Ørstedparken. Målet for ugen: Lav en markedsføringsplan og et etableringsbudget med efterfølgende præsentation med henblik på godkendelse først hos afdelingsleder dernæst for kunden. Opgaven: Eventen i H.C. Ørstedparken skal markedsføres. Grupperne vælger selv en ide/løsning fra uge 3, som de vil arbejde videre med. Flere grupper kan arbejde med samme plan, hvis det ønskes. Fokuspunkter: Markedsføringsplan Salgs-og kommunikationsplaner Nøgletal, kalkulationer (udregn billetpris), break even, etableringsbudget SWOT Faglige mål: Målgrupper for kommunikation og betydningen af sprognormer i forhold til talesprog/præsentationer og breve/mails Kommunikationskanaler og teknologiske værktøjer i forhold til formidling og ønsket effekt Kommunikationssituationer Administrative, økonomiske, juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en eventopgave Relevante salgs- og kommunikationskanaler og redegørelse for valg af kanal ifm. en udvalgt udviklingsopgave Projektøkonomi, budgettering, nøgletal og principper for forretningsdrift generelt Udførelse af mundlige præsentationer af en afgrænset opgave ved hjælp af teknologiske værktøjer i forhold til opstillede mål for formidlingen og under hensyntagen til målgruppen. Udarbejdelse af korte tekster i forhold til en konkret udviklingsopgave og begrundelse for valg af sproglig norm til tekstens indhold, målgruppe for teksten samt kommunikationskanal. Udarbejdelse af budgetter og andre konkrete beregninger og synliggørelse af de forventede økonomiske udgifter og indtægter ved en opgave Udarbejdelse af en simpel salgs- og markedsføringsplan i forbindelse med gennemførslen af en udviklingsopgave i eventbranchen Uge 4 Case: Når planerne ikke holder håndtér eventplanen, når forholdene ændrer sig. Målet for ugen: Lav delpræsentationer mht. argumentation og håndtering efter uforudsete hændelser. Sidste dag bruges som optakt til GF-projektet den følgende uge. Opgaven: Vis hvordan H.C. Andersens festival kan gennemføres på trods af uforudsete hændelser i kraft af vore indspark. Både før og under festivalen. Fokuspunkter: Budgetopfølgning 28. JANUAR

12 Kvalitetssikring Justering af planen/arrangementet Faglige mål: Kommunikationssituationer Udførelse af mundlige præsentationer af en afgrænset opgave ved hjælp af teknologiske værktøjer i forhold til opstillede mål for formidlingen og under hensyntagen til målgruppen. Udarbejdelse af og begrundelse for alternative løsnings. og styringsmodeller for opgaver ud fra virksomhedens og/eller kundens forventninger til service og kvalitet. Tilrettelæggelse Didaktiske principper Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet. Arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. Samspil med andre fag Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget Undervisningen tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling, der relaterer til elevernes fremtid i eventbranchen og som understøtter, bruger og bygger videre på den viden, de færdigheder og de kompetencer eleverne har udviklet i grundfagene. Undervisning udføres delvist som gruppearbejde for at afspejle en fremtid med kolleger og et fælles ansvar. Dokumentation 28. JANUAR

13 Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, portfolio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt. Dokumentationen kan afleveres skriftlig, eller fremlægges mundligt. Krav til elevens dokumentation Elevens løbende dokumentation kan antage mange former afhængig af den konkrete tilrettelæggelse af forløbet. Eksempler på dokumentation kan være præsentation, formularer, evalueringer, mind-map, billeder, film, portfolio og rapporter. Dokumentationen fordeles jævnt over undervisningsforløbet og vil være redskaber til bedømmelse og evaluering af eleven Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer Undervisningen kræver lokaler med følgende udstyr: Adgang til internet for alle elever og lærer Whiteboard Projektor Office pakken for alle elever og lærer Adgang til Systime e-bøger for alle elever og lærer Lærerkvalifikationer: Kendskab til event branchen 2.3 Løbende evaluering Den løbende evaluering praktiseres i undervisningen på to måder: - dels som en lærer/elev dialog i forbindelse med vejledning i den daglige undervisning, fx ved fremlæggelse og aflevering af del-opgaver og øvelser - og dels i forbindelse med den fælles evaluering ved afslutningen af de enkelte moduler. Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 2.4 Afsluttende standpunktsbedømmelse Der gives en afsluttende standpunkt-bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål (Jf. Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen) 28. JANUAR

14 2.5 Eksaminationsgrundlag Eksaminationsgrundlaget for grundforløbsprøven udgøres af udvalgte faglige del-elementer fra grundforløbets implementering af uddannelsens overgangsmål til hovedforløb. 2.6 Bedømmelsesgrundlag Det er elevens mundtlige præstation under selve eksaminationen der ligger til grund for bedømmelsen. Eleven vurderes ud fra sin evne til at forklare, perspektivere og reflektere over sine faglige valg og handlinger, som de kommer til udtryk i den faglige prøves besvarelser og elevens caseopgave. De udvalgte uddannelsesspecifikke kompetencer til projektet ses herunder: Kompetence nr. 1: Kommunikation Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og udføre mundtlig og skriftlig kommunikation i forhold til afgrænsede arbejdsprocesser og udpege forskelle i anvendelse af sproget og personlig fremtræden i forhold til kommunikationskanaler, målgrupper og kommunikationssituationer Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om og færdigheder i forhold til: Målgrupper for kommunikation og betydningen af sprognormer i forhold til talesprog/præsentationer og breve/mails Kompetence nr. 2: Projektstyring Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og udføre alle elementer i en afgrænset udviklingsopgave ud fra en helhedsforståelse samt involvere relevante partnere og følge op i forhold til det opnåede resultat. Her er det væsentligt, at eleven kan vise udviser færdigheder i forhold til: Udarbejdelse af og begrundelse for alternative løsnings- og styringsmodeller for opgaver ud fra virksomhedens og/eller kundens forventninger til service og kvalitet. Udarbejdelse af projektplaner og præsentationer ved hjælp af it-værktøjer 28. JANUAR

15 Kompetence nr. 3: Udvikling og forretningsforståelse Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne selvstændige, og med inddragelse af andre udvikle en idé fra start til slut under hensyntagen til målgruppens behov og forventninger og økonomiske rammer for eventopgaven. Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om og færdigheder i forhold til: Idéudviklingsprocessens forskellige faser Projektøkonomi, budgettering, nøgletal og principper for forretningsdrift generelt Relevante salgs- og kommunikationskanaler og redegørelser for valg af kanal i forbindelse med udvalgt udviklingsopgave. 2.7 Bedømmelseskriterier Elevernes individuelle bedømmelse af grundforløbsafprøvningen tager udgangspunkt i de for projektet udvalgte uddannelsesspecifikke kompetencer samt viden og færdigheder ud fra de stillede opgaver som bedømmelsesgrundlag. Bedømmelseskriterierne for ovenstående bedømmelsesgrundlag i forhold til karakteren bestået er følgende: 1. Eleven skal vise overordnet brancheforståelse i forhold til opgavens helhed svarende til karakteren 02 i karakterbekendtgørelsen. 2. Eleven skal vise viden og færdigheder ud fra de specifikke opgaver svarende til karakteren 02 i karakterbekendtgørelsen. Opfylder elevens individuelle præstation ovenstående kriterier afgives karakteren bestået, uagtet om eleven er en del af en gruppe eller ej. 2.8 Grundforløbsprøven Prøvens forløb og varighed: Ved afslutningen af grundforløb 2 trækkes 1 fag til grundfagseksamen. Undervisningsministeriet fastsætter i prioriteret rækkefølge for hvert semester, hvilket grundfag der afsluttes. Eksamensform i det enkelte grundfag er en caseeksamen. Prøven indledes med en arbejdsdag af 8 timers varighed. Eleven får udleveret 5 7 opgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case. 28. JANUAR

16 Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning. Tidligst på andendagen og senest på fjerde arbejdsdag efter casedagen afsluttes med en eksamination af 30 minutters varighed inklusiv votering og karakterafgivning bestået/ikke-bestået. Censor udpeger opgaverne, som der eksamineres i. Af et grundforløbsprojekt vil det tydelige fremgå hvilke af de uddannelsesspecifikke mål som bedømmes hvorvidt bedømmelse af eventuelt produkt indgår i bedømmelsen eller hvorvidt kun den mundtlige del bedømmes ved grundforløbsafprøvningen. Grundforløbsafprøvningen kan være baseret på, at arbejdet foregår i en gruppe eller individuelt. Da afdelingen gennemfører uddannelsesspecifikke fag både i klasser samt som individuelle forløb kan grundforløbsafprøvning gennemføres som både gruppe eksamen og individuel eksamen. Eksaminationstiden er 30 min. pr. elev. Den mundtlige eksamination afvikles som en samtale omkring elevens faglighed, som den er afspejlet i de foreliggende casebesvarelser. Efter den mundtlige eksamination vurderer censor/eksaminator elevens præstation som enten bestået/ikke-bestået og resultatet meddeles eleven. 28. JANUAR

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelsen

Eventkoordinatoruddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelsen Vejledende uddannelsestid 5 uger (afkortet for hhxs og eus) 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN DEL 2 EUD GRUNDFORLØB 2 Detailhandelsuddannelse med specialer Januar 2018 28. JANUAR 2018 1 Indhold 1. Generelt for skolen... 3 2.0 Fagenes formål og profil... 3 2.1 Struktur og

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelsen

Eventkoordinatoruddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelsen Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Kontoruddannelsen med speciale EU-Business Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Lokal undervisningsplan for GF2 EUD Business i erhvervsuddannelserne på NEXT

Lokal undervisningsplan for GF2 EUD Business i erhvervsuddannelserne på NEXT Lokal undervisningsplan for GF2 EUD Business i erhvervsuddannelserne på NEXT 1. Generelt for skolen Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Handelsuddannelse med speciale

Handelsuddannelse med speciale Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Handelsuddannelse med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale

Kontoruddannelse med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger (afkortet for HHXS og HGS) 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med speciale EUX Formålet med faget

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Formål: Grundforløbsprøven er en prøve i de 5 ugers undervisning, du har fået i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal danne et grundlag for,

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Detailhandelsuddannelse med specialer

Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende

Læs mere

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 H A N D E L S S K O L E N S G R U N D F O R L Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 Denne folder er Aalborg Handelsskoles regler for lærere og censorer i forbindelse

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Ernæringsassistent, EUX

Ernæringsassistent, EUX Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent, EUX Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Finansuddannelse. Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: EUX. Vejledende uddannelsestid. 5 uger (afkortet for HHXS og HGS)

Finansuddannelse. Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: EUX. Vejledende uddannelsestid. 5 uger (afkortet for HHXS og HGS) Vejledende uddannelsestid 5 uger (afkortet for HHXS og HGS) 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Finansuddannelse EUX Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Detailhandelsuddannelsen med specialer

Detailhandelsuddannelsen med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialer Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Detailslagter Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailslagter

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion ERHVERVSFAG Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion Bilag 19 Vejledende varighed 2,0 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til de erhvervsfaglige

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Matematik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Didaktiske principper... 3 Dokumentation... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 5 Bilag

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Detailuddannelsen med speciale Butik og E-handel Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Uddannelsens navn Butiksetablering - Detail Detailuddannelse med specialer I dette forløb skal I etablere en virksomhed i detailsektoren. I må selv vælge

Læs mere

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014 Grundforløbsprojekt Detail Klasse xx, 2014 Grundforløbet afsluttes med et projekt. Dette projekt er grundlaget for en prøve, hvor du bedømmes på, om du har opnået de kompetencemål, som du skal opfylde

Læs mere

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. april 2017 0 Indhold Generelt...

Læs mere

Prøver HG og EUD/ EUX

Prøver HG og EUD/ EUX Prøver HG og EUD/ EUX (GF1 og GF2) Januar 2016 ELEVINFORMATION Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere