Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer"

Transkript

1 Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC. Man indkøber flasker pr. år af dette produkt. Varen indkøbes for kr. 16 pr. flaske, og ordreomkostningerne forventes at udgøre kr. 120 pr. indkøb. Lageromkostningerne er kalkuleret til 16% p.a. af gennemsnitslagerets værdi. Salget fordeler sig jævnt på alle årets måneder. Leverandøren kan levere varerne med det samme. Der afgives derfor ingen ny ordre, før lageret er tømt. A. Beregn den optimale indkøbsstørrelse pr. gang. B. Beregn, hvor mange årlige indkøb der skal foretages. C. Beregn de samlede lager- og ordreomkostninger pr. år ved den optimale indkøbsstørrelse pr. gang. D. Hvilke omkostningsarter indgår under lageromkostninger? E. Hvad består ordreomkostninger af? Opgave 4.2 Handelsvirksomheden A/S PIRAT, København I denne virksomhed forhandler man bl.a. produktet COMBI. Afsætningen, der forløber jævnt, forventes at udgøre stk. pr. år. Kostprisen for COMBI udgør kr. 80 pr. stk., og ordreomkostningerne forventes at udgøre kr. 400 pr. bestilling. Men regner i A/S PIRAT med lageromkostninger på 15% af varelagerets gennemsnitlige værdi. A. Beregn den optimale indkøbsstørrelse pr. gang. B. Beregn antal indkøb pr. år. C. Beregn de årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. 1

2 Det forudsættes nu, at det er nødvendigt at holde et sikkerhedslager. D. Hvilken indflydelse vil etablering af et sikkerhedslager få på 1. Den gunstigste indkøbsstørrelse pr. gang. 2. Lageromkostningerne. 3. Ordreomkostningerne Det forudsættes nu, at der er etableret et sikkerhedslager af COMBI på 500 stk. E. Beregn de årlige ordre- og lageromkostninger ved det gunstigste antal indkøb pr. år. Opgave 4.3 Grossistfirmaet A/S CATHO, Herning Dette firma indkøber, sorterer og pakker kartofler. Man har i virksomheden en jævn afsætning af kartofler på sække a 5 kg. Man har indhentet tilbud på leverancer af kartofler hos henholdsvis gårdejer Niels Vestergaard og gårdejer Peter Søndergaard. Prisen for kartofler er hos gårdejer Niels Vestergaard kr. 20,00 pr. sæk a 5 kg. Hertil kommer, at man skal betale kr. 320 for transport pr. gang uanset ordrens størrelse. Gårdejer Peter Søndergaard tilbyder kartofler til en pris af kr. 19,50 pr. sæk a 5 kg. Hertil kommer kørselsomkostninger på kr pr. gang uanset ordrens størrelse. Man kalkulerer i virksomheden med, at lageromkostningerne udgør 20% af gennemsnitslagerets værdi. A. Beregn for hvert af de to tilbud den gunstigste indkøbsstørrelse pr. gang. B. Hvilket af de to tilbud bør man vælge for at opnå de lavest mulige samlede omkostninger. 2

3 6. Optimal levetid Opgave 6.1 Produktionsvirksomheden A/S CAMORA, Hillerød Man planlægger i denne virksomhed at investere i et produktionsanlæg, der skal anvendes til fremstilling af et nyt produkt RAMO. Man har fra en leverandør modtaget tilbud om levering og montering af et produktionsanlæg til i alt kr Man regner med, at anlægget har en teknisk levetid på 6 år, hvorefter det skønnes at være uden værdi. Man har i virksomheden opstillet følgende økonomiske forventninger til den påtænkte investering: Scrapværdi Reparationer og År ultimo året vedligeholdelse Dækningsbidrag kr kr kr Kalkulationsrenten for denne investering er fastsat til 13% p.a. A. Beregn investeringens optimale levetid. B. Vil det være lønsomt at gennemføre investeringen? Opgave 6.2 Produktionsvirksomheden TAROK A/S, Sønderborg Man overvejer i denne virksomhed at foretage en investering i en ny maskine, der koster kr Maskinen forventes at have en teknisk levetid på 5 år, hvorefter den skønnes at være uden værdi. Investeringen vil medføre, at virksomheden kan rationalisere fremstillingen af produktet CATO, hvorfor man påregner at kunne spare betydelige lønomkostninger i virksomhedens produktionsafdeling. Der er for investeringen opstillet følgende kalkuleforudsætninger: 3

4 Scrapværdi Reparationer og År ultimo året vedligeholdelse Lønbesparelse kr kr kr Man har for dette investeringsforslag fastsat en kalkulationsrente på 11% p.a. A. Beregn den optimale levetid for investeringen. B. Vil det være lønsomt at gennemføre investeringen? Opgave 6.3 Produktionsvirksomheden A/S FORUM, Odense Man overvejer i denne virksomhed at gennemføre en investering i en ny maskine til kr Maskinen forventes at have en levetid på 4 år. Investeringen skal gøre det muligt for virksomheden at gennemføre en produktion for virksomheden ARENA A/S. Der er med andre ord tale om et underleverandørarbejde. ARENA A/S har tilbudt en bindende aftale for 4 år, hvorefter det er meningen, at samarbejdet skal ophøre. Man har i A/S FORUM opstillet følgende forudsætninger for den påtænkte investering: Scrapværdi År ultimo året Dækningsbidrag kr kr Kalkulationsrenten er for dette investeringsprojekt fastsat til 10% p.a. A. Beregn for hvert af investeringsperiodens fire år den årlige nettobetaling, der skal indeholde en opgørelse af både værditabet og rentetabet på investeringen. B. Angiv på grundlag af besvarelsen af punkt A investeringens optimale levetid. C. Beregn investeringens kapitalværdi ved den optimale levetid. D. Vil investeringen under de givne omstændigheder være lønsom at gennemføre? 4

5 Opgave 6.4 Produktionsvirksomheden MENTOR A/S, Lyngby Man planlægger i denne virksomhed at investere i en ny maskine til kr Maskinen forventes at have en teknisk levetid på 6 år. Man påregner, at investeringen vil medføre en besparelse i virksomhedens omkostninger på kr pr. år. Man er i virksomheden af den opfattelse, at der ved denne maskininvestering er tale om en såkaldt identisk genanskaffelse i det uendelige. Man har for investeringen fastsat en kalkulationsrente på 12% p.a. Virksomhedens ingeniører har i samarbejde med virksomhedens økonomer opstillet følgende supplerende forudsætninger for investeringen: Scrapværdi Reparationer og År ultimo året vedligeholdelse kr kr A. Beregn det optimale udskiftningstidspunkt for maskinen. B. Vil investeringen være lønsom at gennemføre? Opgave 6.5 Virksomheden A/S KARGRO, Holstebro Man har i denne virksomhed specialiseret sig i indkøb, sortering og salg af kartofler. Man står netop nu over for en udskiftning af virksomhedens sorterings- og pakkeanlæg. Man har modtaget et tilbud fra en leverandør på levering af et nyt sorterings- og pakkeanlæg til kr Man forventer, at dette anlæg vil have en teknisk levetid på 6 år. Man er endvidere af den opfattelse, at der ved denne investering er tale om en såkaldt identisk genanskaffelse i det uendelige. Man har i virksomheden opstillet følgende forventninger for de kommende 6 år: 5

6 Scrapværdi Reparationer og År ultimo året vedligeholdelse kr kr Virksomhedens kalkulationsrente er fastsat til 12% p.a. A. Beregn for hvert af de 6 år investeringens årlige nettoudbetaling, der foruden de årlige omkostninger til reparationer og vedligeholdelse skal indeholde en opgørelse af både værditabet og rentetabet på investeringen. B. Beregn de årlige gennemsnitlige nettoudbetalinger (gennemsnitsomkostninger) for sorteringsog pakkeanlægget på grundlag af de under punkt A opgjorte årlige nettoudbetalinger. C. Hvor tit bør man udskifte det nye sorterings- og pakkeanlæg? Opgave 6.6 Virksomheden A/S KARGRO, Holstebro Denne opgave er en fortsættelse af opgave 6.5, idet det nu er 3 år siden, at man investerede i det nuværende sorterings- og pakkeanlæg til kr Det viser sig nu, at der er kommet et helt nyt sorterings- og pakkeanlæg på markedet, der skulle være mere lønsomt at anvende end det nuværende anlæg. Der foreligger følgende oplysninger om det nye sorterings- og pakkeanlæg: Anskaffelsespris: kr Levetid: 8 år Scrapværdi: kr. 0 Årlige omkostninger til reparationer og vedligeholdelse: kr Kalkulationsrente: 12% A. Beregn de årlige gennemsnitlige nettoudbetalinger (gennemsnitsomkostninger) på det nye sorterings- og pakkeanlæg. B. Vil det være lønsomt at foretage en udskiftning af det nuværende sorterings- og pakkeanlæg med det nye sorterings- og pakkeanlæg? C. Hvornår vil det i givet fald være bedst at foretage en eventuel udskiftning? 6

7 7. Investeringskalkulen efter skat Opgave 7.1 Produktionsvirksomheden A/S FACIT, Aabenraa Man overvejer i denne virksomhed at gennemføre en investering i et nyt produktionsanlæg, der skal anvendes til fremstilling af et nyt produkt MULTI. Produktionsanlægget skal i givet fald leveres i begyndelsen af 20x6 for kr , og man regner med en levetid på anlægget på 4 år, hvorefter scrapværdien skønnes at udgøre kr Man har for de 4 år budgetteret følgende: Salgsfremmende År Omsætning Dækningsgrad omkostninger kr. pct kr. 20x x x x Salget vil foregå mod kontant betaling, og man regner med, at pengebindingen i varelageret kan finansieres af materialekreditorerne. Virksomheden har fastsat en kalkulationsrente efter skat på 7% p.a. A. Beregn den årlige indtjening for hvert af de fire år. B. Beregn for hvert af de fire år den årlige skattebetaling, når selskabsskatten for hele perioden forudsættes at udgøre 28%. C. Udarbejd en investeringskalkule efter skat. D. Vil det være lønsomt at investere i et nyt produktionsanlæg og markedsføre produktet MULTI? 7

8 8. Kapitalværdimetoden ved vurdering af finansieringsforslag Opgave 8.1 Virksomheden A/S KRONBORG, Helsingør Man har i denne virksomhed fra en långiver modtaget følgende tre finansieringstilbud: 1. Annuitetslån på kr med en årlig nominel rente på 6% til kurs 95½. 2. Stående lån på kr med en årlig nominel rente på 4% til kurs Serielån på kr med en årlig nominel rente på 5% til kurs 97. Alle tre lån skal afvikles over 4 år med helårlige efterbetalte terminsydelser. Man har i virksomheden fastsat en kalkulationsrente på 7% p.a. for de anførte tre finansieringsalternativer. A. Beregn kapitalværdien for hvert af de tre lån ved en kalkulationsrente på 7%. B. Hvilket lån vil ud fra en omkostningsmæssig betragtning være det mest fordelagtige at optage? 9. Lån med variabel rente Opgave 9.1 Handelsvirksomheden A/S PISANTO, Vejle Man har i denne virksomhed modtaget følgende lånetilbud: Hovedstol: kr Kurs: 96½ Lånetype: Stående lån Rente: Variabel Løbetid: 4 år med helårlige ydelser. Renten udgør for det første år 4%, hvorefter rentesatsen skal reguleres en gang om året på grundlag af udviklingen i renteniveauet. Man vurderer i virksomheden, at renten vil udvikle sig således: 8

9 År Rente pct A. Beregn lånets effektive rente. B. Beregn lånets kapitalværdi ved en kalkulationsrente på 6% p.a. 10. Køb eller leasing efter skat Opgave 10.1 Produktionsvirksomheden MONTI A/S, Nykøbing F. Man har i denne virksomhed besluttet at gennemføre en investering i nye maskiner, der muliggør fremstilling og salg af produktet RITA. Dette produkt forventes at have en markedslevetid på 5 år. Der skal anskaffes maskiner for kr , som efter 5 års brug forventes at have en scapværdi på kr Alternativt kan man lease maskinerne for kr pr. år i 5 år. Leasingafgiften forfalder til betaling ved begyndelsen af de enkelte år. Man forventer i de kommende 5 år at kunne opnå følgende dækningsbidrag ved salg af produktet RITA: År Dækningsbidrag kr Man arbejder i virksomheden med en kalkulationsrente før skat på 14% p.a. og en kalkulationsrente efter skat på 10% p.a. A. Beregn ved anvendelse af kapitalværdimetoden, om man skal købe maskinerne eller lease dem, hvis man anlægger en»før skat betragtning«. B. Beregn ved anvendelse af kapitalværdimetoden, om man skal købe maskinerne eller lease dem, hvis man anlægger en»efter skat betragtning«. 9

10 13. Cost-benefit analyser Opgave 13.1 Tæppefabrikken CARPETO A/S, Herning For ca. 10 år siden etablerede Jens Grøn en enkeltmandsvirksomhed, som fremstillede et stærkt begrænset udvalg af tæpper. For ca. 4 år siden blev virksomheden omdannet til et aktieselskab med Jens Grøn som administrerende direktør. I de seneste 4 år er produktsortimentet blevet stærkt udvidet, og omsætningen er næsten blevet tyvedoblet. Man regner sig stadigvæk for en vækstvirksomhed, og man har forventninger om en stærk stigning i aktiviteten i de kommende år. Man vurderer imidlertid, at begrænsninger i likviditeten og finansieringsmulighederne vil udgøre den største barriere for en fortsat ekspansion. Jens Grøn er gennem de senere år blevet mere miljøbevidst, og for et år siden tog han initiativ til, at der blev udarbejdet et miljøregnskab for virksomheden. Man afsætter i virksomheden bl.a. et meget slidstærkt tæppe til brug i kontorer, kantiner mv. Man har gennem en årrække afsat dette tæppe under navnet STRONG. På grund af knaphed på produktionskapacitet har man hidtil fået tæppet STRONG fremstillet hos en underleverandør. Man har i virksomhedens økonomiafdeling udarbejdet følgende forkalkulation for STRONG: Forkalkulation for 1 rulle STRONG Kostpris hos underleverandør kr Variable salgsomkostninger.. kr. 300 Variable enhedsomkostninger.. kr Virksomhedens salgsafdeling forventer i de kommende 4 år en årlig afsætning på ruller STRONG-tæpper til en salgspris på kr pr. rulle. Virksomhedens produktionschef har foreslået, at virksomheden går over til selv at fremstille tæppet STRONG i stedet for at lade det fremstille hos underleverandøren. Man vil samtidig blive i stand til at anvende materialer, der ved kundernes kassation af tæpperne er mindre miljøbelastende, end de materialer, der anvendes af underleverandøren. En eventuel egenfremstilling af STRONG vil gøre det nødvendigt at investere i et produktionsanlæg, der vil koste kr , og der regnes ikke med, at produktionsanlægget har nogen scrapværdi efter 4 år. Produktionsanlæggets kapacitet er ruller STRONG pr. år. Hvis investeringen skal gennemføres, bliver det nødvendigt at optage et lån svarende til investeringssummen. Dette vurderes at reducere virksomhedens finansieringsmuligheder i de kommende år. 10

11 Man har i virksomhedens produktionsafdeling lige nøjagtig det antal ledige kvadratmeter, der skal til, for at få plads til det nye produktionsanlæg. Produktionschefen fremhæver endvidere, at et par højt værdsatte medarbejdere, som hidtil har været beskæftiget ved et andet produktionsanlæg, står over for afskedigelse, hvis man ikke påbegynder egenfremstilling af STRONG. I økonomiafdelingen har man udarbejdet følgende forkalkulation under forudsætning af, at man selv fremstiller STRONG: Forkalkulation for 1 rulle STRONG Materialer.. kr Arbejdsløn. kr. 600 El... kr. 100 Variable salgsomkostninger.. kr. 300 Variable enhedsomkostninger.. kr Også ved egenfremstilling af STRONG forventer man i de kommende 4 år en årlig afsætning på ruller STRONG-tæpper til en salgspris på kr pr. rulle. A. Beregn investeringens interne rente. B. Anfør hvilke fordele (Benefits) og ulemper (Costs), der ud over de rent økonomiske kan påvirke den endelige beslutning om, hvorvidt man skal investere i det omtalte produktionsanlæg. 11

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne

Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne Casesamling Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne Aage U. Michelsen Hent eller læs bogen online her: www.bodano.dk/casesamling Karrierejobs i Danmarks EnergiMetropol partnere: Ser du dig Selv Som en

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Sådan gør du. Fokus på wellness og velvære

Sådan gør du. Fokus på wellness og velvære 2015 Sådan gør du Fokus på wellness og velvære Produktion af Massagestole, Produktion af Spabade samt Internetbutikker med salg af Luksus Headset og Sportspakker Version 1.0 Revideret 12/6 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere